Frit Forum

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
(Omdirigeret fra Frit Forum Aalborg)
Spring til navigation Spring til søgning
Broom icon.svgDer er ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem.
Du kan hjælpe ved at angive kilder til de påstande, der fremføres i artiklen.
Question book-4.svg
Ambox scales.svgDenne artikels neutralitet er omstridt
Begrundelsen kan findes på diskussionssiden eller i artikelhistorikken.

Frit Forum er en studenterorganisation stiftet den 25. juli 1943.

Foreningens første formand var stud.polit. Erhard Jacobsen. Oprindeligt var det en lille kreds af yngre socialdemokrater, der var utilfredse med kulturen i de etablerede ungdomspartier og studenterbevægelser i København. Frit Forum ønskede netop et frit forum for meningsudvekslinger og betragtninger – også uden den tyske besættelsesmagts overvågning. Derfor fandt møderne i den første tid sted i fortrolighed på loftslokalerne i LO-bygningen på Rosenørns Allé.

Efter Danmarks befrielse i 1945 indgik Frit Forum i det regulære studenterarbejde, og søgte at være et uafhængigt socialdemokratisk sindet alternativ til det radikalt sindede Studentersamfundet og det konservativt orienterede Studenterforeningen. Efterhånden som universiteterne blev udbygget i Danmark, etablerede Frit Forum sig også i de øvrige universitetsbyer – bl.a. i 1957 i Aarhus. Organisationen voksede gennem halvtredserne og tresserne (hvad der til tider førte til grænsestridigheder med DSU), blandt andet fordi Frit Forum i samme periode organiserede sig på landets gymnasier, men ramtes hårdt af ungdomsoprøret. I 1973 blev Frit Forums afdelinger optaget i DSU.

Siden da har foreningen igen oplevet medlemsfremgang og tæller i dag over 700 medlemmer på landsplan, fordelt på afdelinger i København, Aarhus, Aalborg, Roskilde, Odense og på DTU. Frit Forum beskrev ved sit 15-års jubilæum i 1959 sig selv som arbejderbevægelsens åndsarbejdere1, og har traditionelt haft en bredere forståelse af den socialdemokratiske arbejderbevægelse, end den rent partinære.

Frit Forum udgav i perioden 1952 til 1969 bladet Frit Forum. Fra 1969 blev bladet udgivet i samarbejde med de skiftende betegnelser 'Blad 69', 'SOC' og 'Rødt og rimeligt'. I 2003 genetablerede Frit Forum et selvstændigt blad, nu under navnet Vision. I 2008 indgik Frit Forum en aftale med tænketanken Cevea, således at Vision i dag udgives af Cevea. Organisationen har en flad organisationsstruktur med en kollektiv landsledelse bestående af det såkaldte studentersekretariat – formænd og næstformænd fra de enkelte afdelinger. Erfaringerne fra brydningstiden har ført til, at Frit Forum ikke længere har en landsformand. Afdelingerne fungerer autonomt med egen bestyrelse, og den daglige koordination foretages af Landskoordinatoren og den politiskekoordinator, som bistås af en ansat sekretariatssekretær ansat af og på DSUs landsforbund.

Fremtrædende socialdemokratiske politikere som Svend Auken, Mogens Lykketoft og Poul Nyrup Rasmussen har på et tidspunkt stået i spidsen for Frit Forum, og en lang række andre politikere – bl.a. Mogens Camre – har også haft deres gang i foreningen i studietiden.

Frit Forum har søsterorganisationer i Sverige i form af Socialdemokratiska Studentförbundet, og i England i form af Labour Students. På grund af 1970ernes radikalisering og efterfølgende sammenbrud for de engelske, tyske og svenske foreninger, er Frit Forum den ældste, stadig eksisterende socialdemokratiske studenterorganisation i Europa. Blandt yngre politikere har både borgmester i Aarhus, Nicolai Wammen, og medlem af Europaparlamentet, Dan Jørgensen, været formænd for Frit Forums afdeling i Aarhus.

Politisk set er Frit Forum åbent for ikke-socialdemokrater. Svend Auken understregede det i bogen Dét, Svend mener, er... (s. 19):

”Men det er ikke en betingelse, at man er socialdemokrat, for at være med.”

Denne position har givet Frit Forum større mobilitet på universiteterne og i forhold til DSF, men har til tider har ført til konflikt om hvor socialdemokratisk Frit Forum skal være.

De enkelte afdelinger[redigér | redigér wikikode]

Frit Forum Aalborg[redigér | redigér wikikode]

Afdelingen er fra 1965, hvor Frit Forum afdelingerne, der hidtil da, var knyttet til de enkelte gymnasier i Aalborg (Aalborghus, Nørresundby og katedralen) valgte at stifte en fælles afdeling, der var åben for andre uddannelser.

Afdelingen har cirka 120 medlemmer og er i dag repræsenteret ved de styrende organer på Aalborg Universitet med repræsentanter i akademiskråd, institutråd og studienævn. Frit Forum har siden 2007 stillet op til universitetsvalget på AAU. Ved valgene i 2008, 2009 og 2010 har foreningen måttet notere sig tilbagegang i forhold til året forinden.

Frit Forum holder til i lokalerne i Det ungdomspolitiske Hus på Kastetvej 24 i Aalborg. Hver torsdag holder Frit Forum arrangement med en foredragsholder, der kommer og debatterer og diskuterer med os.

Frit Forum Aalborg har været med til at sætte politiske dagsordener. En af Frit Forums mærkesager har været at få en læsesal i Aalborg midtby. Det er blevet vedtaget og skal stå klar ved Studenterhuset ved Gammel Torv om få år.

I 2006 gennemførte Frit Forum Aalborg konferencen Global Welfare, der havde sociologen Zygmunt Bauman som omdrejningspunkt.

Valgresultater:

2007: Universitetsbestyrelsen. 22% (opnåede ikke valg) Akademiskråd for SAMF 39% (repræsentanter) Akademiskråd for Humanistisk fakultet 48% (2 repræsentanter) Studienævn for Politik og administration/samfundsfag 60% (3 repræsentanter) Frit Forum opnåede det år også repræsentanter til studienævn for sociologi, humanistisk informatik og 2 repræsentanter til studienævn for Europæiske studier. Frit Forum havde 11 valgte mandater (rekord).

2008: Universitetsbestyrelsen. 25% (opnåede ikke valg) Akademiskråd for SAMF 30% (1 repræsentant) Akademiskråd for Humanistisk fakultet 22% (1 repræsentant) Studienævn for Politik og administration/samfundsfag 59% (2 repræsentanter). Frit Forum fik også valgt 1 repræsentant for studienævn for historie og humanistisk informatik, samt to repræsentanter hver til udviklingsstudier og europæiske studier. Dette betød, at Frit Forum havde 10 mandater i alt.

2009: Universitetsbestyrelsen. 17% (opnåede ikke valg) Akademiskråd for SAMF 31% (1 repræsentant) Studienævn for Politik og administration/samfundsfag 46% (2 repræsentanter) Frit Forum opnåede også valg til studienævn for sociologi, humanistisk informatik, og 2 repræsentanter for udviklingsstudier og 2 repræsentanter for Europæiske studier, hvad betød 9 mandater i alt.

2010: Akademiskråd for SAMF. 39% (1 repræsentant) Institutråd for statskundskab 65% (1 repræsentant) Studienævn for Politik og administration/samfundsfag 51% (2 repræsentanter). Frit Forum fik også valgt repræsentanter på studienævn for Humanistisk informatik, og to repræsentanter for udviklingsstudier samt én repræsentant for institutråd for Kultur og forståelse. I alt 8 mandater.

Ved Universitetsvalget i 2010 gennemførte Frit Forum i samarbejde med Konservative Studerende (KS) og Venstre Ungdom (VU) en "Stem Blankt" kampagne. Kampagne omhandlede problematikken vedrørende, at den udemokratiske proces ved AAU-valget i, at der kun kan vælges én studerende til bestyrelsen og det dermed er svært for mindre foreninger at opnå valg til universitetsbestyrelsen. Kampagne var en succes og gav omtale i diverse lokale medier. Resultatet blev at 32% stemte blankt til bestyrelsesvalget.

2011: Akademiskråd for SAMF. 31% (1 repræsentant) Institutråd for statskundskab 53% (1 repræsentant) Studienævn for Politik og administration/samfundsfag 43% (2 repræsentanter). Endvidere blev der også valgt repræsentanter til studienævn for Filosofi, Erhvervsøkonomi og Medieteknologi. Samlet 7 mandater

2012: Universitetsbestyrelsen 33%. Akademiskråd for SAMF. 52% (2 repræsentanter). Institutråd for statskundskab: 52% (1 repræsentant). Studienævn for Politik og administration/samfundsfag 36%. (2 repræsentanter). Yderligere fik Frit Forum valgt repræsentanter ind på historie, humanistisk informatik og økonomi. Hvad betød at Frit Forum havde 8 mandater i alt.

Ved universitetsvalget i 2012 stillede Frit Forum op til alle de styrende organer på Aalborg universitet og fik 8 repræsentanter i akademiskråd, institutråd og studienævn. Det lykkedes ikke, trods 800 stemmer at komme i universitetsbestyrelsen. Frit Forum opnåede dog det år at blive den største liste på det Samfundsfaglige Fakultet og var endnu engang den liste med flest repræsentanter i studienævnet for Politik og administration/samfundsfag.

2013: Akademiskråd for SAMF. 20% (1 repræsentant). Institutråd for statskundskab: 39% (1 repræsentant). Studienævn for Politik og administration/samfundsfag: 23% (1 repræsentant). Herudover fik Frit Forum valgt repræsentanter til studienævn for Historie, Udviklingsstudier, Social arbejde AAU-CPH og til institutråd for Sociologi. Hvad betyder 7 mandater samlet.

Ved universitetsvalget i 2013 fik Frit Forum ét mandat tilbage og havde dermed 7 mandater i de styrende organer. Frit Forum gik også tilbage på Det Samfundsfaglige Fakultet og er nu den næststørste liste.

2014: Akademiskråd for SAMF. 12% (ingen valgte) Institutråd for statskundskab: 23% (1 repræsentant). Studienævn for Politik og administration/samfundsfag: 22% (1 repræsentant). Herudover fik Frit Forum også valgt en repræsentant til Studienævn for Socialt Arbejde på AAU-CPH.

Ved valget i 2014 havde Frit Forum Aalborg svært ved at skaffe tilstrækkeligt med kandidater og valgresultatet endte derfor kun med tre valgte

Formænd:

 • 1981: Frank Jensen
 • 1981-3: Klaus Lüth
 • 1984-x: Martin Nielsen
 • 1989-x: Lene Jensen
 • 1990-x: Dan A Hansen
 • 1992-x: Dan Agervig
 • 1993-x: Ulla Astman
 • 1993-x: Robert Jacobsen
 • 1994-x: Dan Nilson
 • 1994-x: Flemming Østergaard Hansen
 • 1995-x: Henriette Diemar
 • 1995-x: Timme Døssing
 • 1996-98: Jacques Villaume Johansen
 • 1998-99: Jens Olof Andersen
 • 1999-01: Rasmus Prehn
 • 2001-03: Jeppe Andreassen
 • 2003-04: Kenneth Kuur Sørensen
 • 2004-04: Michael Kuur Sørensen
 • 2004-07: Frederik Andreas Jørgensen
 • 2007-09: Michael Frøslev Alsbjerg
 • 2009: Niels Ydemann Hansen
 • 2009-2010: Martin Petersen
 • 2010-2012: Christian Ejdrup Larsen
 • 2013-2013: Tore Knakkergård
 • 2013-2015: Søren Skov Petersen
 • 2015-2015: Emil Lundby Spanggård
 • 2015-2016: Astrid Bisgaard Schmidt
 • 2016-2017: Jacob Mølgaard Sørensen
 • 2017-2018: Charlotte Crockett Jørgensen
 • 2018-: Caroline Amalie Hertel

Af tidligere formænd er også Aalborgs tidligere borgmester, Henning G. Jensen

Frit Forum Roskilde[redigér | redigér wikikode]

Afdeling af den Socialdemokratiske Studenterorganisation, der dækker Roskilde Universitet (RUC). Afdelingen har cirka 100 medlemmer, og er dermed den 4. største i landet. Foreningen laver debat- og kursusaktiviteter både på universitetet og Kooperationens Hus på Reventlowsgade i København.

Frit Forum Roskilde har ved universitetsvalg til henholdsvis Bestyrelse og Akademisk Råd opstillet på en liste som konkurrent til Studenterrådet. Foreningen er dermed kendetegnet ved en meget aktiv tilgang til studenterpolitikken. I løbet af seneste år har Frit Forum Roskilde i særlig grad arbejdet for et grundlæggende opgør med den dominerende tilgang til studiemiljøet på Roskilde Universitet. Foreningen har således slået sig op på en stædig kamp for, at campus i Trekroner bliver suppleret med faciliteter i København, hvor 9 ud af 10 studerende er bosiddende.

En anden af Frit Forum Roskildes store kampe handler om optagelse. I 2014 lancerede foreningen ideen om uddannelsesmath, som et alternativ til det konventionelle optag på de danske universiteter. Målet er at skabe en optagelsesform, som forbedrer kvaliteten og i højere grad muliggør social mobilitet gennem adgang til universitetsuddannelse. Dette arbejde har båret frugt og indgår nu som en integreret del af Frit Forums arbejde på landsplan, RUC's strategiplan samt i S+R regeringens kvalitetsudvalgs anbefalinger.

Frit Forum Roskildes politiske indflydelse på Roskilde Universitet understreges af, at foreningen, siden universitetsreformen i 2003, har været repræsenteret i RUC's bestyrelse hele 4 gange.

Oversigt over Frit Forum Roskildes resultater ved valgene til Akademisk Råd og bestyrelsen på Roskilde Universitet:

Bestyrelsen Akademisk Råd Stemmeprocent
2004 Rune Bøgh - 32%
2005 - Maria Biggas og Mads Fahnøe 45%
2006 Diana Kofod Diana Kofod og Mads Eriksen 34% / 36%
2007 - - -
2008 - - 20% / 22%
2009 - -
2010 - - 19% / 20%
2011 - Anders Carlsbæk og Ann Vilhelmsen 20% / 33%
2012 Rune Dybvad Anders Carlsbæk og Morten Slabiak -
2013 - Asger Klöcker Gatzwiller 23,7% / 24%
2014 Morten Slabiak Jacob Bjelskov Jørgensen og Mette Knoth 40,3% / 37,5%

Formænd:

 • 2002-03: Thomas Jensen
 • 2003-06: Jens Jonathan Steen
 • 2006-06: Magnus Barsøe Bennetzen
 • 2006-07: Marie Dørup Olesen
 • 2007-08: Adam Billing
 • 2008-10: Christian Albèr
 • 2010-11: Max Genske
 • 2011-14: Julie Metha Rosenkilde
 • 2013-14: Pernille van Kleef
 • 2014-15: Jacob Bjelskov Jørgensen
 • 2015-15: Sarah Zedlitz Alberg
 • 2015-16: Mathias Würtzenfeld
 • 2016-17: Mathias Lassen
 • 2017-18: Julie Hoff Sørensen

Frit Forum København[redigér | redigér wikikode]

Afdelingen er landets største med cirka 230 medlemmer.

Formænd:

Tidligere medlem af Socialdemokraterne og stifter af CD Erhard Jacobsen var foreningens første formand.

Frit Forum Århus[redigér | redigér wikikode]

Afdelingen har cirka 200 medlemmer.

Formænd:

 • 1961-63: Jørgen Flindt Pedersen
 • 1963-65: Svend Auken
 • 1978-80: Jens Engelbredt
 • 1980-82: Kurt Bligaard Petersen
 • 1995-96: Morten Pless
 • 1996-97: Nicolai Wammen
 • 1997-99: Jens Møller
 • 1999-00: Katrine Rafn
 • 2000-01: Gitte Juel
 • 2001-02: Dan Jørgensen
 • 2002-03: Jens Joel
 • 2003-05: Kristian Würtz
 • 2005-07: Otto Ohrt
 • 2007 : Peter Løhmann
 • 2007-09: Christian Rabjerg Madsen
 • 2009-10: Karl Kjær Bang
 • 2010-11: Tine Skov Jensen
 • 2011-12: Thomas Werlauff
 • 2012-13: Marie Kaldahl Nielsen
 • 2013-14: Laura Ertmann Bruun Pedersen
 • 2014-15: Michael Fevejle Christensen
 • 2015-16: Christian Thomassen
 • 2016-17: Stine Linea Pedersen
 • 2017-19: Sebastian Algren Fuhlendorff Thomassen
 • 2019- : Malthe Melskens

Af tidligere formænd er også Svend Auken fra 1964 til 65.

Frit Forum Odense[redigér | redigér wikikode]

 • 2004-06: Peter Rahbæk Juel
 • 2010-12: Michael Nielsen
 • 2012-2012: Mads Rattenborg Hersbøll
 • 2012-: Hüseyin Yücel
 • 2015-2016: Amalie Aggerholm
 • 2016-: Signe Havskjær

Frit Forum Esbjerg[redigér | redigér wikikode]

Afdelingen blev startet af Poul Nyrup Rasmussen i 1960erne.

Frit Forum DTU[redigér | redigér wikikode]

Frit Forum blev i 2006 etableret på Danmarks Tekniske Universitet som et forsøg på at integrere de naturvidenskabelige uddannelser i den socialdemokratiske arbejderbevægelse. Foreningen ophørte i 2010.

Frit Forum Blågaard[redigér | redigér wikikode]

Afdelingen blev oprettet sent i 2004 som et forsøg fra Frit Forums side på at etablere på læreseminarerne. Efter en længere periode blev samarbejdet integreret i det øvrige Frit Forum samarbejde.

Frit Forum CBS[redigér | redigér wikikode]

Frit Forum CBS blev efter længere tids forberedelse d. 16. august 2018 oprettet.

Formænd:

 • 2017-: Asger Gelting

Sekretærer i Studentersekretariatet[redigér | redigér wikikode]

 • 2004: Rune Lyngvig
 • 2004-07: Trine Bramsen
 • 2007: Ann Marie Von Qualen
 • 2007-09: Martin Leider Olsen
 • 2009-2011: Michael Frøslev Alsbjerg
 • 2011-13: Rikke Dahl
 • 2013-: Maj Jensen Christensen
 • Landskoordinatoren: Marie Kaldahl Nielsen
 • Netværkskoordinator: Jarl Feyling
 • International sekretær: Anne Gammelby Lodberg
 • Studenterpolitisk talsmand: Mads Falkenfleth
 • 2015-2016: Line Novél
 • Landskoordinator: Mette Knoth
 • Netværkskoordinator: Marcus Vesterager
 • Studenterpolitisk talsmand: Mathias Kanne
 • International sekretær: Anna Aagaard Andersen
 • 2016-: Mette Knoth
 • Landskoordinator: Mette Knoth
 • Netværkskoordinator: Marcus Vesterager
 • Studenterpolitisk talsmand: Mathias Kanne
 • International sekretær: Stine Linea Pedersen

Kilder[redigér | redigér wikikode]

Ekstern henvisning[redigér | redigér wikikode]