Spring til indhold

Latinske ord og vendinger

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
(Omdirigeret fra Latin:N)
Relevans?
Det står ikke klart, hvorfor denne artikel er relevant i Wikipedia. Dette spørgsmål bør diskuteres.
Den latinske vending 'In Vino Veritas' på en korkprop
Ord og vendinger
fra engelsk
fra fransk
fra italiensk
fra latin
fra tysk
fra plattysk

dansk vil der i nogle tilfælde blive benyttet ord og vendinger fra latin. Således er mange fremmedord latinske. Fænomenet skyldes i høj grad at latin har været "lærdommens sprog" i den vestlige verden. Herunder er en liste over latinske ord der anvendes på dansk.

Indholdsfortegnelse
Top - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


 • Ab – Fra, fra og med. Bruges i handelssprog om det sted, hvorfra en vare leveres.
 • Ab hinc – herefter, herfra
 • Ab initio – Fra begyndelsen
 • Ab origine – Oprindeligt
 • Ab ovo – Fra ægget (i betydningen: fra begyndelsen)
 • Abalienation – (retssprog) overdrage, sælge. Fravenden, bortfjernelse af noget, Afhændelse, overdragelse af Ejendomsret.
 • Abalienere – (af alienus=fremmed), gøre fremmed for, udskille, berøve.
 • Abannation – Landsforvisning.
 • Abarcere – Foretage udlæg, berøve ved domsmagt.
 • Abdicere – (af abdicare) frasige sig en værdighed; især om fyrster: nedlægge regeringen.
 • Abdikation – Tronfrasigelse.
 • Abducere – Egentlig at føre bort fra, bruges i Lægevidenskaben om en bevægelse af et af lemmerne ud fra legemets midtlinje. Bortføre, fjerne.
 • Abgregation – Afsondrethed.
 • Abgregere – Afsondre.
 • Abhorrescens – Afsky.
 • Abhorrescere – (af ab og horror, Skræk), at gyse tilbage for, nære afsky for noget; ledes ved.
 • Abjekt – Egentligt 'Kaste bort'. Nedrig, ussel, foragtelig, udstødt.
 • Abjicere – Bortkaste, foragte, forkaste, kassere, ringeagte.
 • Abjudicere – Frakende en noget ad Rettens Vej.
 • Abjudikation – Frakendelse ved Retten.
 • Abjuration – Forsværgelse, edelig benægtelse, edeligt frafald, afkald, opgivelse af en ret.
 • Abjurere – Afsværge, benægte ved Ed.
 • Ablaktation – Podning (speciel "ammepodning", hvor begge planter har både rod og top samtidig).
 • Ablaktere – Pode (udføre den specielle "ammepodning").
 • Ablativ – kasus, som ofte angiver 'retning fra'. Findes i finsk og latin.
 • Ablegat – Sendebud, en pavelig gesandt. I Ungarn: en repræsentant for en Magnat i den ungarske rigsdag.
 • Ablegation – En befuldmægtigets afsendelse. Bortsendelse, bortvisning.
 • Ablegere – Bortvise, landsforvise, afsende i et ærinde.
 • Ablepsi – Blindhed.
 • Ableptisk – Latin. Blind.
 • Ablution – Latin. (Symbolsk håndtvætning før og efter berøringen af hostien under den katolske messe.) Præsts håndvask ved katolsk messe.
 • Abnegation – Det at nægte, fornægte.
 • Abnegere – Nægte, fornægte.
 • Abnorm – Unormal, vrang, åndssvag.
 • Abnormitet – Afvigelse fra det normale.
 • Abolere – Afskaffe, amnestere
 • Abolition – Det at afskaffe.
 • Acervere – At ophobe
 • Acta Apostolorum – Apostlenes gerninger.
 • Ad acta – Henlægge som afgjort.
 • A dato - Fra denne dag
 • Ad hominem – Mod mennesket
 • Ad infinitum – I det uendelige.
 • Ad libitum – Efter behag. Efter tykke, efter skøn eller lyst.
 • Ad litteram – Bogstaveligt.
 • Ad modum – Efter skik og brug.
 • Ad notam – til Underretning.
 • Ad undas – Til grunde.
 • Ad usum proprium – Til eget brug.
 • Adducere - Føre til. Bruges i lægevidenskaben om et legeme, der bevæger sig mod kroppens midtlinje.
 • Adjektiv - Tillægsord
 • Adjutorium – Hjælp, hjælpemiddel.
 • Agrestis – mark-
 • Alba – Hvid
 • Anhydrat – En vandfri tilstand. Det som der bliver tilbage af et stof når alt vand er væk.
 • Anterior - Forrest. Bruges i lægevidenskaben om den del af et legeme eller korpus, som er forrest respektivt. F.eks Anterior Cruciate Ligamente, som er det forreste af knæets to korsbånd.
 • Anticipere – Foregribe
 • Atrium – Forgård; gårdhave
 • Beatificatio – Beatifikation, saligkåring (Sidste trin inden kanonisering)
 • Bis (bi-) – en forstavelse der betyder to gange-
  • Bifidus – Todelt
  • Bilobus – tolappet
 • Bellum – Krig
 • Cancer – krebs, kræft
 • Candidatus – Kandidat
 • Capillaris – Hørende til hår
 • Capillitium – Hovedets hårbeklædning
 • Caput – Hoved
 • Carbo – Kul
 • Carbunculus – brandbyld
 • Cardo – Hovedpunkt, dørhængsel
 • Caries – Mørhed
 • Caro – Kød
 • Castratio – Operativ fjernelse af mandlige eller kvindelige kønsorganer
 • Casus – Tilfælde
 • Casus belli - årsagen til krig
 • Cis - på samme side. Se også cis-.
 • Culpa - Skyld
 • Cum grano salis – Med et gran salt
 • Danica – Danmark, Dansk.
 • Depreciation, Depreciering – Nedsættelse, værdiforringelse.
 • Discrucio – Mental tortur.
 • Dixi – Jeg har talt.
 • Domesticere – Tæmme.
 • Domicil – Bolig.
 • Dominere – Beherske.
 • Dominus – Husherre.
 • Domus – Hus/huset ("Domo" betyder "til huset").
 • Dextar - Højre
 • ekskommunikation – bandlysning (kirkelig sanktion)
 • ekskommunikere – holde uden for fællesskabet (udelukke fra gudstjeneste)
 • ekstrakt – udtræk
 • et cetera, etc. - og så videre, osv.
 • extremus: yderst: det yderste stykke
 • ex ante – før begivenheden, baseret på forudantagelser
 • ex post – efter begivenheden, baseret på viden fra før begivenheden
 • Estuarie se Æstuarium og Latin:Æ
 • falsus in uno, falsus in omnibus – Én gang en løgner, altid løgner; juridisk term
 • Fionia – Fyn
 • flagel – pisketråd
 • flagellat – organisme med pisketråd
 • flagellant – selvpisker
 • fluidum – det flydende → væske (nedsættende)
 • Ibid = som overstående (bruges specielt i akademisk litteratur for at sige at denne litteraturhenvisning er den samme som den sidst citerede)

J er et nyere bogstav og blev skrevet "I" i oldtiden.

 • Kalendae – Hørende til kalenderen; kalender-
 • kasuistisk – spidsfindig
 • Mille – 1.000. Også om antal tusinder.
 • Monumentum ære perennius – "Et mindesmærke mere varigt end bronze" (Horats).
 • Mater - Mor
 • Niger (m.), nigra (f.), nigrum (n.) – Sortfarvet.
 • Novo – ny
 • Officin – af opificina = værksted → apotek eller trykkeri
 • Officinalis – læge- (adj.), om lægeplanter
 • Odi profanum vulgus et arco – Jeg hader den rå pøbel og holder mig den fra livet
 • Othonia – Odense
 • Otium – pensionering. Også når stjerner holder op med at fusionere.
 • Pater – Far
 • Palustris – Tilhører sumpene, oversættes tit til kær i betydningen vandhul.
 • Parvus – Lille
 • Penis – hale (bruges også om en anden legemsdel).
 • Pes (flertal: pedes) – Fod
 • Planus – flad
 • Poeta minor – yngre eller mindre digter
 • Polifolia – Med blade, der ligner Teucrium poliums.
 • Pax – fred
 • Pro – For
 • Quadragena – 40 dages bodsøvelse
 • Quarto – For det fjerde
 • Quasi – Som om, foregiven, falsk
 • Quatricinium – Musikstykke for fire stemmer
 • Quatriduum – Et tidsrum af fire dage
 • Quidam – En eller anden
 • Quieto – Roligt, dæmpet
 • Quinto – For det femte
 • Quintuplum – Det femdobbelte, femfold
 • Quintus – Det femte
 • Quod erat demonstrandum (forkortes QED eller Q.e.d.) – “Hvilket skulle bevise”, udtrykket bruges ofte som slutformel i matematiske beviser
 • Quodlibet – Potpourri, miskmask
 • Ratio – fornuft
 • Regnum coeleste – det himmelske rige
 • Rex – konge
 • Rugosa – rynket
 • Termin
 • Trans - på den anden side af noget. Se også trans-.
 • Tonsor
 • U er et nyere bogstav, og blev skrevet "V" i oldtiden.
 • Ubikvitet – allestedsnærværelse. (Kristi legemes og blods allestedsnærværelse i nadveren).
 • ultimatum
 • Ut infra – som nedenfor
 • Ut retro – Som nævnt omstående
 • Ut supra – Som ovenfor
 • Ulna – albueben, én knogle af de to knogler i underarmen.