Skabelon:Infoboks grundstof

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi


Documentation icon Skabelondokumentation[vis] [redigér] [historik] [opfrisk]

Brug[rediger kildetekst]

Denne skabelon er en infoboks til brug på alle grundstof-artikler.

Om Wikidata[rediger kildetekst]

Bemærk at flere parametre i denne infoboks er kodet til at anvende Wikidata, dog forudsat at parameteren |wikidata=ja. Hvis de pågældende parametre er angivet lokalt, vil det være disse der benyttes. Hvis de ikke findes hverken i Wikidata eller i artiklen, skjules det pågældende felt. Værdier fra Wikidata er forsynet med et blyantsymbol. Hvis der er fejl i disse felter skal fejlen derfor som oftest rettes på Wikidata.

I øjeblikket benytter de følgende parametre Wikidata (flere kan komme efterhånden som Wikidata vokser):

 • |atomnr=
 • |symbol=
 • |masse=
 • |CAS-nummer=
 • |E-nummer=
 • |pubchem=
 • |eKonfig=
 • |smeltepkt=
 • |kogepkt=
 • |smeltevarme=
 • |fordampningsvarme=
 • |varmeledning=

Man kan slå wikidata fra for et bestemt felt, hvis man skriver dets feltnavn i |ingen_wikidata= (flere navne adskilles af komma). Feltnavnet er feltets navn i infoboksen skrevet med småt.

Om enheder[rediger kildetekst]

Enheder kan angives lokalt i artiklen, men vil blive automatisk tilføjet af skabelonen, hvis de mangler. Hertil benyttes hjælpeskabelonen {{svtm}}. Hvilke enheder der eventuelt automatisk tilføjes, kan ses neden for. Skabelonen forsøger selv at vurdere om der er brugt enheder lokalt. Hvis dette slår fejl, kan man slå automatisk tilføjelse fra, ved at benytte mellemrumstegnet   i mellem talværdien og enheden, f.eks. 0,125 nm i stedet for 0,125 nm.

Forlæg til indsættelse og visning af parametre[rediger kildetekst]

{{{navn}}}
[[File:{{{billede}}}|250px]]
{{{udseende}}}
Periodiske system
Generelt
Atomtegn {{{symbol}}}
Atomnummer {{{atomnr}}}
Elektronkonfiguration {{{eSkaller}}} [[Fil:Elektronskal_{{{atomnr}}}.png|20px|Elektroner i hver skal: {{{eSkaller}}}. Klik for større billede.]]
Udseende {{{udseende uden billede}}}
Andre kemiske symboler {{{andresymboler}}}
Gruppe {{{gruppe}}} ({{{serie}}})
Periode {{{periode}}}
Blok {{{blok}}}
CAS-nummer {{{CAS-nummer}}}
PubChem {{{pubchem}}}
E-nummer {{{E-nummer}}}
Atomare egenskaber
Atommasse {{{masse}}}
Atomradius {{{atomradius}}}
Kovalent radius {{{kovalent radius}}} pm
Van der Waals-radius {{{VdW-radius}}} pm
Elektronkonfiguration {{{eKonfig}}}
Elektroner i hver skal {{{eSkaller}}}
Kemiske egenskaber
Oxidationstrin {{{oxtrin}}}
Elektronegativitet {{{elektroneg}}} (Paulings skala)
Fysiske egenskaber
Tilstandsform {{{tilstand}}}
Krystalstruktur {{{krystalstruktur}}}
Massefylde (fast stof) {{{massefylde}}} g/cm3
Massefylde (væske) {{{massefylde-væske}}} g/cm3
Massefylde (gas) {{{massefylde-gas}}}
Smeltepunkt {{{smeltepkt}}} °C
Kogepunkt {{{kogepkt}}} °C
Kritisk punkt {{{kritiskpkt}}}
Smeltevarme {{{smeltevarme}}} kJ/mol
Fordampningsvarme {{{fordampningsvarme}}} kJ/mol
Varmefylde {{{varmekapacitet}}} J·mol–1K–1
Varmeledningsevne {{{varmeledning}}}
Varmeudvidelseskoeff. {{{varmeudvidelse}}} µm/(m·K)
Elektrisk resistivitet {{{resistivitet}}} Ω·m (20 °C)
Magnetiske egenskaber {{{magnetegenskaber}}}
Mekaniske egenskaber
Youngs modul {{{youngsmodul}}} GPa
Forskydningsmodul {{{forskydmodul}}} GPa
Kompressibilitetsmodul {{{kompresmodul}}} GPa
Poissons forhold {{{poissons}}}
Hårdhed (Mohs' skala) {{{hårdhed-mohs}}}
Hårdhed (Vickers) {{{hårdhed-vickers}}} MPa
Hårdhed (Brinell) {{{hårdhed-brinell}}} MPa
Sikkerhed
R-sætninger {{{R-sætninger}}}
S-sætninger {{{S-sætninger}}}
Faresymboler
{{Infoboks grundstof
| navn = 
| symbol =
| radioaktivt = ja, ellers intet
| billede =
| udseende =
| udseende uden billede = 
| andresymboler =
| atomnr =
| serie = 
| gruppe = 
| periode =
| blok = 
| CAS-nummer =
| pubchem =
| E-nummer = 
| masse = 
| atomradius = 
| kovalent radius = 
| VdW-radius = 
| eKonfig = 
| eSkaller = 
| oxtrin = 
| elektroneg = 
| tilstand = 
| krystalstruktur = 
| massefylde =
| massefylde-væske = 
| massefylde-gas = 
| smeltepkt = 
| kogepkt = 
| kritiskpkt = 
| smeltevarme = 
| fordampningsvarme = 
| varmekapacitet = 
| varmeledning = 
| varmeudvidelse = 
| resistivitet = 
| magnetegenskaber = 
| youngsmodul = 
| forskydmodul = 
| kompresmodul =
| poissons = 
| hårdhed-mohs = 
| hårdhed-vickers = 
| hårdhed-brinell = 
| R-sætninger =
| S-sætninger = 
| fare1 = 
| fare2 = 
| fare3 = 
| fare4 = 
}}


Tillige visning af faresymboler nederst[rediger kildetekst]

Navn
Periodiske system
Generelt
Atomtegn symbol
Atomnummer 118
Elektronkonfiguration eSkaller Elektroner i hver skal: eSkaller. Klik for større billede.
Andre kemiske symboler andresymboler
Gruppe gruppe (serie)
Periode periode
Blok blok
CAS-nummer CAS-nummer
PubChem pubchem
E-nummer E-nummer
Atomare egenskaber
Atommasse masse
Van der Waals-radius VdW-radius pm
Elektronkonfiguration eKonfig
Elektroner i hver skal eSkaller
Kemiske egenskaber
Oxidationstrin oxtrin
Elektronegativitet elektroneg (Paulings skala)
Fysiske egenskaber
Tilstandsform tilstand
Krystalstruktur krystalstruktur
Massefylde (fast stof) massefylde g/cm3
Massefylde (væske) massefylde-væske g/cm3
Massefylde (gas) massefylde-gas
Smeltepunkt smeltepkt °C
Kogepunkt kogepkt °C
Kritisk punkt kritiskpkt
Smeltevarme smeltevarme kJ/mol
Fordampningsvarme fordampningsvarme kJ/mol
Varmefylde varmekapacitet J·mol–1K–1
Varmeledningsevne varmeledning
Varmeudvidelseskoeff. varmeudvidelse µm/(m·K)
Elektrisk resistivitet resistivitet Ω·m (20 °C)
Magnetiske egenskaber magnetegenskaber
Mekaniske egenskaber
Youngs modul youngsmodul GPa
Forskydningsmodul forskydmodul GPa
Kompressibilitetsmodul kompresmodul GPa
Poissons forhold poissons
Hårdhed (Mohs' skala) hårdhed-mohs
Hårdhed (Vickers) hårdhed-vickers MPa
Hårdhed (Brinell) hårdhed-brinell MPa
Sikkerhed
R-sætninger R-sætninger
S-sætninger S-sætninger
Faresymboler
{{Infoboks grundstof
| navn = navn
| symbol = symbol
| radioaktivt = radioaktivt
| billede = ost.jpg
| udseende = 
| udseende uden billede = udseende uden billede
| andresymboler = andresymboler
| atomnr = 118
| masse = masse
| serie = serie
| gruppe = gruppe
| periode = periode
| blok = blok
| CAS-nummer = CAS-nummer
| pubchem = pubchem
| E-nummer = E-nummer
| atomradius = atomradius
| kovalent radius = kovalent radius
| VdW-radius = VdW-radius
| eKonfig = eKonfig
| eSkaller = eSkaller
| oxtrin = oxtrin
| elektroneg = elektroneg
| tilstand = tilstand
| krystalstruktur = krystalstruktur
| massefylde = massefylde
| massefylde-væske = massefylde-væske
| massefylde-gas = massefylde-gas
| smeltepkt = smeltepkt
| kogepkt = kogepkt
| kritiskpkt = kritiskpkt
| smeltevarme = smeltevarme
| fordampningsvarme = fordampningsvarme 
| varmekapacitet = varmekapacitet
| varmeledning = varmeledning
| varmeudvidelse = varmeudvidelse
| resistivitet = resistivitet
| magnetegenskaber = magnetegenskaber
| youngsmodul = youngsmodul
| forskydmodul = forskydmodul
| kompresmodul = kompresmodul
| poissons = poissons
| hårdhed-mohs = hårdhed-mohs
| hårdhed-vickers = hårdhed-vickers
| hårdhed-brinell = hårdhed-brinell
| R-sætninger = R-sætninger
| S-sætninger = S-sætninger
| fare1 = T
| fare2 = N
| fare3 = T
| fare4 = N
}}


Eksempel[rediger kildetekst]

Xenon
Periodiske system
Generelt
Atomtegn Xe
Atomnummer 54
Elektronkonfiguration 2, 8, 18, 18, 8 Elektroner i hver skal: 2, 8, 18, 18, 8. Klik for større billede.
Gruppe 18 (Ædelgasser)
Periode 5
Blok p
CAS-nummer 7440-63-3
Atomare egenskaber
Atommasse 131,293 u
Atomradius 108 pm (beregnet)
Kovalent radius 130 pm
Van der Waals-radius 216 pm
Elektronkonfiguration [Kr] 4d10 5s²5p6
Elektroner i hver skal 2, 8, 18, 18, 8
Ioniseringspotentiale
1. ioniserings­potentiale 1170,4 kJ/mol
2. ioniserings­potentiale 2046,4 kJ/mol
3. ioniserings­potentiale 3099,4 kJ/mol
Kemiske egenskaber
Oxidationstrin 0, +1, +2, +4, +6, +8 (sjældent mere end 0)
Elektronegativitet 2,6 (Pauling-Skala)
Fysiske egenskaber
Tilstandsform Gas
Krystalstruktur Kubisk, F-centreret
Massefylde (gas) 5,894 g/L
Smeltepunkt -111,7 °C
Kogepunkt -108,12 °C
Smeltevarme 2,27 kJ·mol−1
Fordampningsvarme 12,64 kJ·mol−1
Varmeledningsevne 0,00569 W/(m · K)
{{Infoboks grundstof
| navn = Xenon
| symbol = Xe
| radioaktivt = Nej
| billede = 
| udseende = Farveløs
| udseende uden billede = 
| andresymboler =
| atomnr = 54
| serie = Ædelgasser
| gruppe = 18
| periode = 5
| blok = p
| CAS-nummer = 7440-63-3
| pubchem =
| E-nummer =
| masse = 131,293 u
| atomradius = 108 pm (beregnet)
| kovalent radius = 130 pm
| VdW-radius = 216 pm
| eKonfig = [[[Krypton|Kr]]] 4d<sup>10</sup> 5s²5p<sup>6</sup>
| eSkaller = 2, 8, 18, 18, 8
| 1ion= 1170,4 kJ/mol
| 2ion= 2046,4 kJ/mol
| 3ion= 3099,4 kJ/mol
| 4ion=
| 5ion=
| 6ion=
| 7ion=
| 8ion=
| oxtrin = 0, +1, +2, +4, +6, +8 (sjældent mere end 0)
| elektroneg = 2,6 ([[Pauling-Skala]])
| tilstand = Gas
| krystalstruktur = Kubisk, F-centreret
| massefylde = 
| massefylde-væske = 
| massefylde-gas = 5,894 g/L
| smeltepkt = -111,7 °C
| kogepkt = -108,12 °C
| kritiskpkt = 
| smeltevarme = 2,27 kJ·mol<sup>−1</sup>
| fordampningsvarme = 12,64 kJ·mol<sup>−1</sup>
| varmekapacitet = 
| varmeledning = 0,00569 W/(m · K)
| varmeudvidelse = 
| resistivitet = 
| magnetegenskaber = 
| youngsmodul = 
| forskydmodul = 
| kompresmodul =
| poissons = 
| hårdhed-mohs = 
| hårdhed-vickers = 
| hårdhed-brinell = 
}}