Aalborghus

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
(Omdirigeret fra Aalborghus Slot)
Spring til navigation Spring til søgning
Aalborghus
Aalborghus Slot, 29 april 2008, billede 6.jpg
Aalborghus Slot set fra sydøst
Først nævnt/oprettet 1340
Opførelse påbegyndt 1539
Opførelse afsluttet 1553
Bygherre Christian III
Arkitekt Martin Bussert
Region Nordjylland
Kommune Aalborg
Oversigtskort
Information med symbolet Billede af blyant hentes fra Wikidata. Kildehenvisninger foreligger sammesteds.

Aalborghus Slot er et slot, der ligger i det centrale Aalborg og er opført 1539-53 af Christian III ved Martin Bussert til erstatning af det Aalborghus, som blev ødelagt under Grevens Fejde. Slottet er firelænget og ligger bag volde nær Aalborgs havnefront. Aalborghus er Danmarks eneste bevarede regnskabsslot.

Ældre historie[redigér | rediger kildetekst]

Første gang der omtales et slot i Aalborg er i 1340, hvor det tilhørte kronen. Hvornår grundlæggelsen af Aalborghus er sket, kan desværre ikke fastslås. Dette anlæg lå noget sydligere end det nuværende. Slottet kom senere i 1300-tallet i dronning Margrethes besiddelse, hvorefter det forblev kongelig ejendom. Kong Hans blev født her i 1455, og 58 år senere døde han også her efter et fald fra sin hest. Under Grevens Fejde blev slottet 14. september 1534 indtaget af Skipper Clement, der sendte lensmanden Peder Lykke på flugt. Allerede tre måneder senere blev Skipper Clement dog selv jaget på flugt herfra af de kongelige tropper under ledelse af Johan Rantzau. Slottet har givetvis lidt en del overlast i borgerkrigen, men var antagelig allerede nedslidt før urolighederne. Kong Frederik 1. overvejede 1530 at nedlægge Aalborghus Slot og i stedet indrette byens Gråbrødrekloster til kongeslot. Det blev dog først sønnen Christian 3., der gjorde alvor af planerne.

Lensmænd[redigér | rediger kildetekst]

Det nye Aalborghus[redigér | rediger kildetekst]

Kig ud mod havnen

Christian 3. ønskede at få genopført en fæstning i Nordjylland, så borgere og bønder ville afstå fra oprør i fremtiden. Han valgte at flytte slottet til en beliggenhed tættere ved havnen. Ansvarlig for gennemførelsen af byggeriet blev lensmanden Axel Juul til Villestrup. Arbejdet startede 1539. Det valgte område var sumpet, hvorfor Juul måtte iværksætte en omfattende pilotering ved brug af flere tusinde læs træstammer. Efterhånden fik man opført en teglovn, en tegllade, et beboelseshus og en lade. I 1543 indledte man jordarbejderne for at skabe voldene omkring slottet. I 1547 indkaldte Axel Juul kongens bygmester Martin Bussert, der antagelig har været den ledende i opførelsen af selve Aalborghus Slot. Der var indhentet håndværkere fra flere jyske købstæder til opførelsen. Det nye anlæg bestod af en trefløjet bygning mod vest, syd og øst og en kraftig spærremur mod nord, hvorigennem der var en adgangsport. Hele anlægget var beskyttet af jordvolde, der ragede op over stueetagen, således at kun en etage var synlig udefra. Ydermurene var ca. 1 meter tykke. Således kunne slottet modstå datidens kanoner i en krigssituation. Ind mod slotsgården behøvede murene ikke samme modstandsevne, hvorfor disse blev udført i bindingsværk. Udenfor volden var der desuden voldgrave. Slottet viste sig dog hurtigt ikke at leve op til intentionerne som fæstningsværk. 1555 besigtigede rigsråderne Otte Krumpen og Holger Ottesen Rosenkrantz slottet, og de konkluderede, at slottet var ubrugeligt som fæstning, da det ikke var muligt at forsyne slottets mandskab med rent drikkevand i tilfælde af en belejring. Som følge heraf vedtog man 1557 ikke længere at bekoste mere på slottets befæstning.

Regnskabsslottet[redigér | rediger kildetekst]

Kig ind i gården

Da bygningen nu ikke skulle fungere som fæstning, blev det nu i stedet centrum for lensmandens administration. Han havde sin bolig her, og her var oplagsplads for de enorme mængder af naturalydelser, som kronen (staten) modtog fra hele Nordjylland og egnene omkring den vestlige Limfjord. Den nye funktion medførte, at man tidligt begyndte at om- og tilbygge anlægget. I årene 1568-72 opførte nogle større magasinbygninger på den vestre vold. Der opstod dog ret hurtigt sætninger i den nye bygning, hvorfor de bygningsdele, der var over voldens jordoverflade blev nedrevet 1625. Kældrene fra bygningen er dog stadig bevaret i den vestre vold.

I 1579 lod lensmanden Axel Viffert opføre et nyt beboelseshus til sig selv og lod derfor den søndre fløj nedrive. Før 1631 blev sydfløjen udviddet med et 20 fag langt hus med økonomirum. Det vides, at i 1750 stod der en magasinbygning i 2 stokværk af bindingsværk. Den nuværende bindingsværksbygning på sydfløjens plads er opført i 1808-09, men dog kraftigt restaureret efter en bombesprængning under besættelsen. Bygningen er i dag indrettet som kontorer.

Aalborghus i dag[redigér | rediger kildetekst]

Skilt ved indgangen

Af det nuværende anlæg er østfløjen fra det oprindelige slot fra 1550erne. Nordfløjen er fra 1630erne, mens der mod syd som nævnt blev tilføjet en fritliggende bindingsværksbygning i 1808-09. I årene 1952-64 blev de gamle kornlofter i nordfløjen gennemgribende ombygget under ledelse af kgl. bygningsinspektør Leopold Teschl og indrettet til kontorer og til en smuk amtsrådssal. I Slottet har stadig sin oprindelige funktion, nemlig at være sæde for statens lokale repræsentant, nu rummer slottet Statsforvaltningen Nordjylland – Danmarks eneste bevarede regnskabsslot.

I slottet fandtes fangekælder, som ikke længere er i brug, men som kan besøges i dagtimerne.

Udviklingsprojekt for Aalborghus Slot[redigér | rediger kildetekst]

Aalborg Kommune er i øjeblikket i dialog med fonden Realdania og Slots- og Kulturstyrelsen om at udvikle slottet med to nye tilbygninger.[1]

Ekstern henvisning[redigér | rediger kildetekst]

  1. ^ "Projekt Aalborghus Slot". Arkiveret fra originalen 12. september 2019. Hentet 11. juni 2018.