Nyborg Slot

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Gå til: navigation, søg
Disambig bordered fade.svg For museet på slottet se Nyborg Slot (museum).
Nyborg Slot og voldgraven.

Nyborg Slot er et dansk slot beliggende i Nyborg. SLottet blev opført omkring 1170 og kom hurtigt i kongens eje. Op igennem middelalderen blev der afholdt danehof på slottet. Anlægget blev udbygget af flere omgange helt op til 1800-tallet.

Siden 1849 har slottet været i statens eje. I dag er bygningen indrettet til museet Nyborg Slot, som er en del af Østfyns Museer.

Historie[redigér | redigér wikikode]

Nyborg Slot blev opført omkring år 1170 af Knud Prislavsen, der var Valdemar den Stores (1157-1182) nevø. Allerede i 1193 var slottet dog kommet under kongens eje.

Middelalderens Christiansborg[redigér | redigér wikikode]

Nyborg Slot indgår i et system af volde og voldgrave. Her Dronningens Bastion, som er opført i 1660’erne med voldgraven foran. Anlægget er delvist opført oven på ældre bastioner fra Christian 3.s tid.

Knud 6. (1182-1202) iværksatte et omfattende byggeri, der blev færdiggjort under Valdemar Sejr (1202-1241). Knap 10 meter høje ringmure med udspringende flankeringstårne langs de lange mure og et stort fæstningstårn udgjorde sammen med to store stenhuse et imponerende og moderne borganlæg. Et stort ingeniørprojekt med gravede kanaler, sluser og diger førte vand fra Vindinge Å 5 km fra Nyborg til voldgraven omkring slottet og byen, der voksede op i forbindelse med slottet.

Nyborg Slot blev anlagt strategisk ud til Storebælt, så borgen kunne kontrollere et af det danske riges trafikale knudepunkter: søvejen syd/nord gennem Storebælt, som bl.a. forbandt handelsbyen Lübeck med Danmark og Norge, og landvejen øst/vest, som forbandt Vestdanmark med Østdanmark. Formålet var dels at sikre den indre sikkerhed i riget efter årtier med indbyrdes kampe om magten, dels at sikre riget mod udefrakommende fjender. Samtidig fungerede de store kongelige borge som udgangspunkter for den danske ekspansion i Østersøen, hvor et stort dansk imperium blev grundlagt som følge af en stribe danske korstog i Østersøområdet, først mod de vendiske områder, siden mod Estland.

Nyborg Slot blev mødested for det danske parlament, Danehoffet, i perioden 12-1400-tallet. Selvom det danske parlament også mødtes andre steder, blev det fastslået ved lov, at Nyborg Slot var det faste årlige mødested for Danehoffet. Det er dermed det tætteste man kommer på et middelalderens Christiansborg. Her blev Danmarks første grundlov, Håndfæstningen 1282, vedtaget i den oprindelige Danehofsal.

På Danehoffet på Nyborg Slot i 1377 fik Margrete 1. (1376-1412) stadfæstet valget af sin bare 6-årige søn Oluf, som konge af Danmark. Dermed blev Norge og Danmark forenet under en regent. Det var det første skridt mod dannelsen af det geografisk set største rige i Europa, Kalmarunionen, med foreningen af de tre nordiske riger, Danmark, Norge og Sverige. En senere præsteindberetning fra 1600-tallet fortæller, at Nyborg Vor Frue Kirke blev bygget af Margrete som tak til Gud for den militære sejr, der gjorde, at hun også kunne indlemme Sverige under sit herredømme (Slaget ved Åsle 1389).

Residensslot for kongemagten[redigér | redigér wikikode]

Mindeplade over Christian 2. på Nyborg Slot.

I 1481 tog Kong Hans og Dronning Christine mere permanent ophold på Nyborg Slot, og det kongelige mausoleum blev oprettet i Gråbrødreklostret i bispebyen Odense. Christian 2. blev født på Nyborg Slot i 1483. I 1525, efter han var blevet afsat som konge af det danske rigsråd, blev Nyborg Slot og by udpeget som residensslot for den nye konge Frederik 1. (1523-1533). Nyborg Slot blev transformeret fra middelalderborg til et mere moderne [[renæssanceslot med indsættelsen af nye store vinduer og en indre udsmykning med det karakteristiske bossemønster på væggen.

Christian 3.s anetavle på slottet.

Hans søn, Christian 3. (1536-1559) indførte Reformationen i Danmark efter hårde kampe om magten med udgangspunkt i tronfølgen og trosspørgsmålet under Grevens Fejde (1533-1536). Han udvidede Nyborg Slot med blandt andet anlæggelsen af en ny stor riddersal samt udbyggede og befæstede Nyborg by som et moderne fyrstespejl, hvor kongemagten i det nye protestantiske kongerige skulle iscenesættes.

Lagerbygning og krudtmagasin for garnisonen[redigér | redigér wikikode]

Under Frederik 3. blev byens befæstning udbygget til et egentligt citadel, men det gamle slot gik i forfald, og størstedelen blev nedbrudt under Frederik IV og anvendt ved opførelsen af flere rytterskoler og Odense Slot. Nordfløjen af slottet blev nedbrudt gradvist og stenene anvendt f.eks. til genopførelsen af flere huse i Nyborg efter de store bybrande i 1790’erne. Kongefløjen og den nederste del at det store vagttårn blev anvendt som lagerbygning og krudtmagasin for garnisonen i Nyborg. Siden 1660’erne var Nyborg en fæstningsby og udgjorde sammen med Fredericia og København rygraden i forsvaret af Danmark indtil fæstningen blev nedlagt i 1860’erne.

Kulturarv og museum[redigér | redigér wikikode]

Efter garnisonen forlod Nyborg i 1913, kom der atter blik for Nyborg Slots værdi som kulturarvsmonument, og et omfattende restaureringsarbejde gik i gang på Nyborg Slot. Den kongelige bygningsinspektør Mogens Clemmensen arbejdede i mere end 10 år på at restaurere slottet, men blev ikke færdig.

Slottet fungerer i dag som museum under navnet Nyborg Slot og ejes af Slots- og Kulturstyrelsen under Kulturministeriet. Museet er en del af Østfyns Museer.

Arkæologi[redigér | redigér wikikode]

Fra 2009 til 2018 har der været udført omfattende arkæologiske undersøgelser på Slotsholmen.[1] Det er de første større moderne videnskabelige undersøgelser og udgravninger siden begyndelsen af det 20. århundrede.

I 2012 fandt man de hidtil ældste arkæologiske og naturvidenskabeligt daterede vidnesbyrd fra slottet. En egetræspæl fra sikringen af brinken har dateret færdiggørelsen af voldgravssystemet og det ældste borgbyggeri til 1209/10. Samtidig er det blevet fastslået, at borgen med ringmuren som udgangspunkt blev anlagt som et sammenhængende anlæg allerede i udgangspunktet. En helt ny nordfløj allerede i anlægstiden er også blevet konstateret.

I sommeren 2016 blev det offentliggjort, at man havde fundet rester af en hidtil ukendt bygning på slotspladsen.[2] I dag vurderer man, at bygningen var et midlertidigt køkken, opført som følge af en brand i borgens nordøstlige hjørne i 1300-tallet.[3] Det er blevet dokumenteret, at det store vagttårn, hvoraf den nederste del er bevaret, stammer fra Erik Menveds tid.

En stor ukendt kloak fra første halvedel af 1500-tallet er ligeledes blevet opdaget. Den er både større og lidt ældre end den kloak, der blev konstateret i 2017 under nutidens Christiansborg, som blev årets historiske fund i 2017.

Natur[redigér | redigér wikikode]

På nogle af voldene omkring slottet lever den sjældne edderkop, Nordlig Fugleedderkop (Atypus affinis).[kilde mangler]

Slotsprojektet[redigér | redigér wikikode]

En af de to tidligere garnisonsbygninger på slotsholmen. Opført i 1850’erne – nedrevet i 2017. Fungerede tidligere som billetsalg, butik og café for museet.

I øjeblikket er Nyborg Slot under restaurering og udbygning for at bevare og formidle bygningen og historien om stedet, som blev indledt med en arkitektkonkurrence, der blev udskrevet i 2015.

Restaureringen og udbygningen udføres under ledelse af tegnestuen Cubo Arkitekter. En ny udstillingsfløj skal placeres der, hvor slottets oprindelige nordfløj lå. De resterende fundamenter fra det oprindelige anlæg beskyttes ved hjælp af sindrige funderingsprincipper. Vagttårnet forhøjes, så man atter kan få blik ud over Storebælt, og der opføres på ny en ringmur omkring en ny borggård.

Et stort formidlingsprojekt udviklet i samarbejde mellem Østfyns Museer og Moesgaards Tegnestue skal levendegøre og formidle Nyborg Slots mere end 800-årige historie som en del af projektet.

I 2017 og 2018 nedrev man to værkstedsbygninger fra 1800-tallet på Slotsholmen, som var kommet til i garnisonens sidste tid.

Dronning Margrethe 2. er protektor for Nyborg Slot - Middelalderens Christiansborg.

Ejere af Nyborg Slot[redigér | redigér wikikode]

  • (senest 1193-1849) Kronen
  • (1849-) Staten

Galleri[redigér | redigér wikikode]

Referencer[redigér | redigér wikikode]

Eksterne henvisninger[redigér | redigér wikikode]

Koordinater: 55°18′45.8″N 10°47′12.1″E / 55.312722°N 10.786694°Ø / 55.312722; 10.786694