Hirschholm Slot

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Gå til: navigation, søg
Hirschholm
stik fra Trap's Kongeriget Danmark 2. udgave (1872)
Hirschholm Slot
fra Lauritz de Thurah's Den Danske Vitruvius (1749)

Hirschholm Slot var et slot i barokstil beliggende i det nuværende Hørsholm. Slottet blev opført i 173044 af hofbygmester Lauritz de Thurah som sommerresidens for Christian 6. og dronning Sophie Magdalene.

Thuras barokslot stod færdigt i 1744. Slottet, der var omgivet af et franskinspireret haveanlæg, blev kaldt “Nordens Versailles” og var regnet for et af de smukkeste slotte i Europa.

Jagtslottet tilhørte i årene 170021 Frederik 4.s dronning Louise, der moderniserede det og lod opføre en del de gule avlsbygninger, der eksisterer i dag.

Forgængeren[redigér | redigér wikikode]

På grunden, hvor slottet blev opført, havde tidligere stået et mindre jagtslot opført i slutningen af 1500-tallet af Frederik 2. og Christian 4. Endnu tidligere havde der ligget en adelsgård kaldet Hørningsholm, der havde været i kronens eje siden 1391.

Slottet bygges[redigér | redigér wikikode]

J.J. Bruuns maleri af Hirschholm fra 1740 viser slottet set fra søens nordende.

Straks efter, at han var blevet konge i 1730, skænkede Christian VI Hirschholm Slot til Sophie Magdalene som livgeding. Dermed indledtes en ny fase i slottets historie.[1] Dronningen besluttede, at det gamle slot skulle ombygges til en sømmelig sommerbolig for det enevældige kongepar. Indtil overtagelsen havde forholdene været beskedne, i virkeligheden var det et middelalderligt anlæg, hvor der kun var foretaget få moderniseringer.[2] Nu besluttede dronningen sig for en total ombygning. Ingen af de bygninger, som var blevet opført, mens Christian VI havde været kronprins, blev bevarede. De blev alle revet ned. I stedet opførtes et nyt slot i europæisk senbarok - tidens byggemode - med hvide mure og sorte tage, stateligt, firfløjet med fremspringende hjørnebygninger, stejle, knækkede, såkaldte mansardtage og et fornemt indgangsparti med en lavere portfløj, kronet af et tårn og med to foranliggende "krumhuse", i grundplan med visse ligheder med det nye Christiansborg, som kongen på sammen tid lod opføre i København.[3]

Slottet lå i en sø på den ene af to øer og var lagt således, at anlæggets akse gik præcist midt igennem anlægget. Adgang skete ad en dæmning og i form af en allé således, at man kom kørende nordfra hen over vandet ind i slotsgården, hvor hovedbygningen lå tilbagetrukket mellem sidefløjene. Der var ingen vestibule eller forgemakker, hvilket var i overensstemmelse med tidens stil for sommerslotte, i stedet førte en fornem trappe direkte op til den store festsal. På den modsatte side af denne var en terrasse, hvorfra der var udsigt til svømmende haver.[4]

Den store sal gik op gennem hovedbygningens etager. Rummet var hvælvet og havde et stort loftsmaleri, der viste jagtgudinden Diana siddende på en vogn forspændt med to hjorte, hvilke var en hentydning til slottets navn. Fra store, rundbuede vinduer i begge salens etager kunne lyset fra havesiden oplyse rummet med dets forgyldte stukarbejder, store portrætter af den kongelige familie og et stort springvand, der fyldte et kobberkar med "en angenem brusen". Langs væggene sprang vand fra forgyldte ørne ned i marmorkummer.[5]

Da slotte var færdigt, havde det 250 værelser. Slottet var fornemt udstyret: "alle lister med massivt sølv overtrukne -- dørlåsene er af sølv -- brystpanelet -- på kinesisk måde udført, med sølv, perlemor, alle slags slebne krystaller og andre stene af adskillige farver besat." Sølv var kommet på mode efter forbillede fra Ludvig 14.s Versailles.[5]

Værelserne var forsynede med kostbart udstyr, anskaffet fra Frankrig af Joachim Wasserschlebe, J.H.E. Bernstorffs ven og medarbejder og tidens fortaler for alt fransk. Som noget nyt var der gardiner for vinduerne. At kongen og dronningen havde fælles sovegemak var et brud med tidens praksis.[5]

Avlsbygninger og tjenerskabets boliger, "Domestikhuset" lå øst for slottet hinsides slotssøen.[6] Bygningerne var opførte i to etager og lå ligesom slottet således, at de kunne spejle sig i slotssøen.[7]

Slottets arkitekt og hovedansvarlig for byggeriet var Lauritz de Thurah, som i 1749 beskriver slottet således:

"Man må med billighed tilstå, at stedet intet har beholdt af sit gamle væsen, uden det blotte navn: thi alt det gamle er aldeles ud- og bortryddet; ja det som mere er, situationen selv og stedets natur er ved kunst således bleven forandret, at man ej kan mærke det mindste sport af det forrige -- med et ord, naturen har gjort det mindste, men kunsten det meste og største til dette fortræffelige steds skønhed."[4]
Hirschholm Slot, fra Lauritz de Thurah's Den Danske Vitruvius (1749). Bemærk: nord nedad.

Fuldt på højde med byggeriet var de tilhørende omgivelser. Anlægget, udført af Krieger, bestod af to øer, slotsholmen og Æbleholm, der blev omdannet til to rektangler med snorlige bredder, bortset fra to krumninger mod nord der var tilpassede slottets "krumhuse". Haven blev opdelt i geometriske felter, hvoraf den forreste del, kaldet parterret på selve slotsøen, var et såkaldt broderiparterre med kongeparrets og deres 6 børns navnetræk vist med blomster. En dæmning førte over til haveøen, der var inddelt i 6 busketter, hvori der var klippet "grønne rum" samt en labyrint og et hækteater, hvor det tilklippede løvværk skabte scenerum og kulisser. Fra denne ø var der forbindelse til fastlandet mod syd, hvor der indrettedes et halvcirkelformet amfiteater. I haven var der ifølge de Thurah "mange skønne springvand, en stor kaskade, som med overflødigt vand er forsynet, mange herlige billeder og vaser, tvende grotter, som midt i søen er anlagte -- alt, hvad der kan gøre en have lystig, smuk, angenem og fornøjelig."[6]

Da slottet var færdigt, levede det fuldt op til enevældens idealer om fornem repræsentativitet. Til gengæld kunne det ikke mere opfylde kravet om landlig enkelthed, men under kongeparrets besøg i Norge i 1733 var man blevet betaget af landets byggeskik og lod et hold norske tømrere komme til Danmark og ved Hirschholm opføre en norsk bjælkehytte på en lille bakke (den måtte erstatte Norges fjeldlandskab) ved slotssøen, indvendig med de rå bjælker synlige, men uden på dog belagt med brædder og puds. På væggene hang billeder fra den kongelige rejse "over forskrækkelig høje klipper og bjerge, over farlige broer og til dels over vand."[8]

De hele anlægget var færdigt, ønskede dronningen at supplere det med en lille by med huse og mennesker, der kunne tilføre slottet liv og atmosfære. Hun fik Eigtved til at tegne en plan for byens gader og pladser, og kongen gav den nye by købstadsrettigheder. Byen skulle have haft 800 indbyggere men fik i dronningens levetid mindre end 80.[9]

Ikke desto mindre må det siges, at slottet helt levede op til dronningens ambitioner, men det havde været meget dyrt. Næppe var hovedbygningen færdigbygget, førend fugtighed bredte sig i alle gemakker. Svamp bredte sig med lynets hastighed fra gulve til paneler og møbler. En undersøgelse viste, at det skyldtes, at bygningen var opført direkte på fugtig jordbund uden kældre. Man måtte bryde gulvene op, rykke panelerne af væggene og grave ud til kældre, hvor der nederst blev lagt et lag kul for at suge fugten. Festsalens marmorgulve måtte brydes op, og marmorfontænerne på væggene tages ned. Midt under dette reparationsarbejde besluttede dronningen så at foretage en udvidelse af slottet: "Hendes Majestæt befandt den nye bygning alt for knap og snæver til det samtlige kongelige herskabs bekvemme og magelige indlogering", oplyser de Thurah. Resultatet af disse ekstraomkostninger var, at dronningens egen "chatolkasse" ikke slog til, så kongen bistod med midler fra "partikulærkassen", hvis indtægter især stammede fra Øresundstolden. Også kongens egne regnskaber var i rod.[7]

Eftertiden[redigér | redigér wikikode]

Da Christian 6. døde i 1746, overtog dronning Sophie Magdalene slottet, hvor hun boede til sin død i 1770, hvorefter det overgik det til Christian 7. I “Hirschholm-sommeren” i 1771 tjente slottet som sommerresidens for hoffet, hvor dronning Caroline Mathilde fødte hoflægen Struensees barn. Efter Caroline Mathildes landsforvisning og Struensees henrettelse i 1772 blev slottet ikke brugt mere af de kongelige, og efter nødtørftige reparationer i 1774 stod slottet tomt og forfaldt hurtigt indtil 1810, hvor Frederik 6. besluttede at lade det nedrive. Dele af materialerne blev brugt til opførelsen af det andet Christiansborg Slot.[10]

I 182223 blev der på grunden bygget Hørsholm Kirke af arkitekt C.F. Hansen. Parken omkring kirken bærer stadig præg af symmetrien i slottets barokhave.

Koordinater: 55°52′31.68″N 12°29′59.40″E / 55.8754667°N 12.4998333°Ø / 55.8754667; 12.4998333

Noter[redigér | redigér wikikode]

 1. ^ Munk-Jørgensen, s. 18
 2. ^ Munk-Jørgensen, s. 19
 3. ^ Munk-Jørgensen, s. 20
 4. ^ a b Munk-Jørgensen, s. 21
 5. ^ a b c Munk-Jørgensen, s. 23
 6. ^ a b Munk-Jørgensen, s. 24
 7. ^ a b Munk-Jørgensen, s. 22
 8. ^ Munk-Jørgensen, s. 23f
 9. ^ Munk-Jørgensen, s. 24f
 10. ^ Munk-Jørgensen, s. 27

Litteratur[redigér | redigér wikikode]

 • C. Christensen, Hørsholms Historie, 1878 (genudgivet af Antikvariat Richard Levin Aps 1976).
 • Vivan Munk-Jørgensen: "Hvor fordum hofmænd vandrede" (kronik i Skalk 1992 nr. 6, s. 18-27)
 • H.C. Rosted, Hirschholm – et kongeslot og dets skæbne, Gad, 1963.

Eksterne henvisninger[redigér | redigér wikikode]