Diskussion:Jeppe Kofod

Page contents not supported in other languages.
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Nuvola apps edu languages.svgNulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.


Folketinget Denne artikel, kategori eller skabelon er en del af WikiProjekt Folketinget, et forsøg på at koordinere oprettelsen af folketingsrelaterede artikler på Wikipedia. Hvis du er interesseret kan du redigere artiklen som denne skabelon sidder på eller besøge projektsiden, hvor du kan deltage i projektet.

Apropos sexskandalen med en 15-årig pige[rediger kildetekst]

Se lige disse her:

https://www.berlingske.dk/aok/mediekommentar-det-er-rystende-og-grotesk-at-hore-hvad-der-foregik-den-aften

https://www.bt.dk/det-vi-taler-om/110920-det-vi-taler-om-henrik-qvortrup-fortaeller-hvad-der-skete-den-nat

Det er kun begyndelse, så jeg ser ingen anledning til at redigere så tidligt, men de kommende uger kan der komme nye informationer, hvor sektionen om hans ageren med den 15-årige pige bør opdateres og udvides.

En historiker (diskussion) 16. sep 2020, 16:32 (CEST)

Jeg ved egentlig ikke, hvorfor denne gamle sag pludselig er blevet en mediehistorie, der er jo ikke skyggen af nyt stof at tilføje (så vidt jeg ved) udover det vi hele tiden har vidst. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 16. sep 2020, 16:56 (CEST)

og som forventet:

https://www.bt.dk/samfund/ny-afsloering-i-kofod-sagen-den-15-aarige-var-folkeskolepraktikant-hos

En historiker (diskussion) 17. sep 2020, 18:30 (CEST)

Det er jo tydeligt at emnet omkring sexskandalen mangler detaljer og information. Der findes efterhånden sindssygt meget materiale på denne episode og intet af det vises her på wikipedia fordi det bliver fjernet af en person, der vist nok ikke kan forholde sig objektiv til sagen. Seba3586
Til alle der skulle være i tvivl omkring wikipedias retningslinjer https://da.wikipedia.org/wiki/Hj%C3%A6lp:Guide_(retningslinjer) Seba3586
Dette er en encyklopædi og ikke et ugeblad. Det falder efter min vurdering uden for Wikipedias område at komme med detaljerede beskrivelser af hvem en person har sex med og hvordan og hvornår. Der findes meget omtale af sagen, men betyder ikke at Wikipedia skal udpensle sagen uden hensyn til de involveredes forhold. Sagen kan nævnes fordi den fået politisk betydning, men nogle redigeringer har en urimelig stor og unødvendig detaljeringsgrad. Jeg støtter Bruger:Oleryhlolssons beskæring af afsnittet. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 19. sep 2020, 19:30 (CEST)
Spørgsmålet om, hvad et afsnit som nu dette om JK's sexsag skal indeholde eller ej, har flere facetter.
1) Først spørgsmålet om, hvad Wikipedia ikke er. En af de ting en wikipediaartikel ikke er, det er at være en nyhedsrapport (se pkt. 16). Det er selvfølgelig ofte en konkret afvejning og vurdering, hvad der er relevant nyhedsmateriale, og hvad der blot er mediebranchens bestræbelser på at fylde nyheds- og sendefladen ud, men generelt set kan vi ikke fylde alt det ind i wikipediaartiklerne, som nyhedsmedier fylder deres historier op med. Der skal være en mening og relevans med det, der tilføjes artiklerne, og det skal helst også tilføje artiklerne noget en reel ekstra encyklopædisk forståelse af emnet og dets konklussioner.
2) Så er der spørgsmålet om, hvad en artikel bør behandle, og hvordan den bør vægte det behandlede? I dette tilfælde er artiklen Jeppe Kofod, men udover den generelle beskrivelse af emnet (personen i dette tilfælde) kan der jo godt være et behov for at nævne et antal specifikke enkeltsager, hvis de har haft en særlig betydning for forståelsen af personen, eller den måde han er blevet behandlet og portrætteret på i den offentlige debat. Det bør og skal dog ikke være sådan, at beskrivelsen af et enkeltstående emne kommer til at fylde uforholdsmæssigt meget i den samlede beskrivelse af personen (emnet) - Wikipedia er ikke en døgnrapport, men derimod en encyklopædi. Hvis en enkeltsag i forhold til en person tager et sådan omfang og skønnes at være af en sådan vigtighed, at sagen næsten bør få samme omtale som eller overskygge omtalen af personen, så kan man eventuelt oprette en egen artikel om denne specifikke sag, hvilket jeg dog bestemt ikke vil anbefale om den nævnte sexsag, da jeg har svært ved at se, hvordan den skulle kunne bære en egen artikel som et relevant emne - den ville nok hurtigt blive mødt med et forslag/krav om, en sammenskrivning med artiklen om Jeppe Kofod, og så ville vi være tilbage ved spørgsmålet om, hvor meget stof der egentligt er relevant at udfylde med om dette emne?
3) Så er der spørgsmålet om, hvorvidt en artikel i hovedsagen blot består af tilfældige nyhedsbidder, som brugerne har sat sammen til en helhed, eller om man også kan henvise til nogle udtalelser eller tilbundsgående artikler fra nogle, der formodes at have en form for professionel tilgang til emnet er ophav til? Hele artiklen om Jeppe Kofod er på dette punkt ikke nogen særlig god artikel, men den bliver ikke bedre af, hvis man fortsætter med at skrive på artiklen, uden at henvise til udtalelser eller artikler fra folk med forstand på emnet. Jeg fandt frem til udtalelsen fra Mark Ørsten, om dennes syn på sagen, mens ellers forekommer det mig, at være lidt småt med de lidt mere tilbundsgående udtalelser og analyser, som man med fordel ville kunne bruge i artiklen (hvis der altså var sådanne udtalelser og analyser at bruge af).
4) Oplysninger der vedrører spørgsmål af strængt personlig eller ligefrem intim karakter bør kun medtages, hvis det er utvetydigt, hvad der er korrekt, og der kan gengives troværdige kilder til dette. Formuleringer som "skulle have" hører muligvis hjemme i dagspressens beskrivelse af en sexsag, men hører så afgjort ikke hjemme i en encyklopædis gengivelse og beskrivelse af samme emne.
5) I forlængelse af ovenstående [4)] bør man også i sager af voldsomt personlig og/eller intim karakter vurdere, om det er noget, det er rimeligt og formålstjenstligt at gengive i en encyklopædi i det hele taget - især når vi taler om i den grad nulevende personers forhold. Og her er der så tale om to personers forhold og ikke bare en enkelt persons. Dette er ikke en artikel specifikt om den dengang 15-årige (og stadig til denne dag 'anonyme') piges fohold og oplevelser. At sagen skal omtales er givetvis hævet over enhver tvivl, men om en 15-årig pige har formodet at være blevet set grædende efter en groft ubehagelig oplevelse er vist ikke en oplysning, der rigtig leder nogen steder hen, eller har den store encyklopædiske værdi (hvis den er korrekt i det hele taget) - hvor mange 15-årige piger græder ikke hver dag over et eller andet her til lands; det er vist i bund og grund uhyre almindeligt forekommende, og jeg må sige, at jeg savner en egentlig begrundelse for, at det skal nævnes, hvilket bringer os til, at når nu sagen omtales mere eller mindre indgående, så bliver den jo ved enhver gentagende omtale jo ikke kun en påpegning af JK's ageren i denne sag, men også en gengivelse af en række formodet stærkt ubehagelige detaljer, der vedrører den anden part i sagen, nemlig pige, og vi har ikke den fjerneste formodning om, at pigen (der nu må være i nærheden af de 27/28 år i dag), har haft noget som helst ønske om, at der rippes op i denne sag i offentligheden igen. Jeg kender intet til den pågældende person (pigen), men jeg kunne nemt forestille mig, at det for hende er endnu en stærkt grænseoverskridende oplevelse endnu engang at skulle opleve, at der stilles fokus på denne sag i alle dens detaljer - jeg mener i hvert fald ikke, at det, uden en eller anden meget god begrundelse (som jeg ikke kan få øje på), skal være Wikipedias opgave for tid og evighed at referere alle disse stærkt personlige detaljer, som for en stor dels vedkommende ikke rigtig forøger artiklens leksikale værdi.
6) Og hvad mener jeg så med, at gengivelse af "stærkt personlige detaljer" ikke nødvendigvis "forøger artiklens leksikale værdi"? Hvis vi kigger på den version, som Seba3586 indsatte d. 19.09.2020 kl. 16:09, hvor der er en række (formodede ?) detaljer om klokkeslet, beruselse (hvilken grad? - det bliver man ikke klogere på), samleje, mødom (og mistelse af denne - er der noget lægeligt, politirapports- eller socialrapportsmæssigt bevis for dette?), unødig gentagelse af ordet 'kun' om pigens alder (allerede benyttet i udtalelsen om, hvorvidt Kofod kendte til pigens egentlige alder) og at pigen skulle have grædt på badeværelset. Her er spørgsmålet, er nogle af disse detaljer relevante, og forøger de på nogen måde den leksikale forståelse af artiklafsnittets 'konklussion'? 'Konklussionen' eller den 'forståelsesmæssige erkendelse' på artikelafsnittet om denne sexsag må vel nærmest være, at Jeppe Kofod a) medgik at have udvist "manglende dømmekraft ved at have et moralsk upassende forhold til en 15-årig pige", b) 'havde forbrudt sig imod DSU's regler' og c) mente, at 'det [var] "urimeligt" at pigen blev bragt i den situation'. Alle disse tre forståelsesmæssige forhold (eller konklussioner om man vil) er fuldt ud opfyldt af den indledende oplysning om, at JK "havde sex med en 15-årig pige fra DSU". Der er således ingen af de tilføjelser, som Seba3586 indsatte, der bidrog til en anden konklussion eller forståelse, hvorfor disse oplysninger jo altså kan betragtes som encyklopædisk irellevante, og såfremt man skulle insistere på at have dem med i artiklen, vil det vel være det samme som at insistere på, at tilfældig sensationsjournalistik vil kunne anføres som legalt indhold i alle de artikler, man nu måttet ønske det, uanset om det bibringer en øget forståelse eller ej (hvis vi havde en skjult video- eller lydoptagelse fra hændelsen, der gengav, at pigen skulle have sagt noget i retning af "Nej, jeg vil ikke", så ville jeg mene, at et sådan forhold og en sådan kilde kunne være relevant at fremhæve, men ikke alt det andet, jeg lige har opremset).
7) Så det nærmeste jeg kan komme en 'konklussion' ud fra ovenstående er, at en beskrivelse af en sådan sag som denne, ikke må blive for lang og omstændelig og fyldt med alle mulige mere eller mindre 'ligegyldige' detaljer, der i princippet ikke tilfører forståelsen af sagen noget, men som man kunne formode mest ville gavne en eller anden form for moralsk portrættering af hovedpersonen i en bestemt 'nuance', og hvorvidt det gengivne er 100% korrekt gengivet eller ej, så er det ikke Wikipedias formål at lægge op til at styre 'det moralske kompas' i den ene eller anden retning. Så alt andet lige vil jeg mene, at den version jeg nåede frem til her d. 19.09.2020 kl. 15:44 vist encyklopædisk set godt kan forsvares som tæt på den bedst brugbare til at gengive hovedindholdet af såvel sagen i 2008, som den fornyede interesse her i 2020. Dog er jeg lidt usikker på, om oplysningen "til et DSU-påskekursus" er encyklopædisk relevant, men hvis andre brugere mener, at det er den, vil jeg ikke være den der står i vejen for gengivelsen af denne oplysning i artiklen. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 19. sep 2020, 21:30 (CEST)
Enig med Ole Ryhl Olsson, og jeg mener ikke at oplysningen om DSU-påskekursus og stedet er encyklopædisk relevant. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 19. sep 2020, 22:12 (CEST)
Jeg er som udgangspunkt enig i hovedlinjerne i Ole Ryhl Olssons redegørelse ovenfor. Det er dog min opfattelse, at det helt klart er relevant at nævne, at episoden fandt sted på "et DSU-påskekursus", eftersom det er centralt for sagen, at Jeppe Kofod var gæst til et arrangement specifikt for unge DSU'er (dvs. der var ikke tale om et arrangement for alle medlemer af socialdemokratiet med flere forskellige aldersgrupper) Vandurt (diskussion) 19. sep 2020, 22:28 (CEST)

Nu er det sådan at wikipedia ikke er et sted, hvor folk skal lade deres politiske holdninger overskygge sagens kerne. Der findes en masse forskellige nyhedskilder om præcis denne sag og at udelade information kan og vil blive anset som et forsøg på at vinkle et emne for egen vinding. Man skal forholde sig objektivt også er der en masse detaljer og information, der kan og bør blive indsat på denne side uanset personens baggrund, da sagen i den grad har relevans. En mand har begået et lovbrud han dog heldigt nok ikke er blevet anklaget for (hvorfor mon) adskillige politikere har selv været ude og sige de var hurtige til at lægge låg på sagen. Alt sammen rimelig relevant for denne sag og for denne person, der trods alt er Danmarks nuværende udenrigsminister. Han har begået en handling, der ifølge dansk lovgivning er ulovligt og som også er ulovligt i mange andre EU-lande. Det er fuldstændig i strid med wikipedias retsprincipper angående neutralitet og objektivitet, når man så gennemgående går efter at fjerne relevant og anerkendt information. Hvad der skal stå på denne side skal ikke omhandle, hvilke nyheder i kan lide og hvilke i ikke kan. Alt det som er anerkendt som faktuelt angående denne sag bør enten stå under dette emne eller blive refereret til. Her kan i se en video omkring sagen, hvis i ikke kan lide det faglige aspekt. https://www.youtube.com/watch?v=I-52kjiTfck Og ellers læs gerne op på straffeloven kapitel 24 seksualforbrydelser paragraf 223 stk 2. Der findes intet bedre eksempel på lovovertrædelse af den paragraf en Kofods handling. Derfor var hans partifæller selvfølgelig hurtige til at lukke sagen ned, så den aldrig ankom til politiet. Der er netop i denne sag kommet ny information op og det bør i den grad inkluderes. Selvfølgelig skal emnet heller ikke fylde for meget ift. det helheds indtryk artiklen skal give. https://www.berlingske.dk/kommentatorer/jurist-i-vores-naermeste-allieredes-oejne-har-jeppe-kofod-haft-sex der kan læses et jurist syn på sagen. Sagen har jo heldigt for ham ikke påvirket hans politiske karriere, men det betyder ikke wikipedia skal være et sted som tilbageholder information på baggrund af politiske interesser. At minimere sagen og fjerne relevant information er forkasteligt. Seba3586

@Seba3586:
Har der været rejst en straffesag og er der fældet en dom? (Nej).
Skal Wikipedia på baggrund af fremstillinger i forskellige medier derfor selv fælde en dom? (Nej).
Det er ikke Wikipedias opgave at vurdere, om en paragraf i straffeloven er overtrådt. Hvis du mener at der er foregået en straffelovsovertrædelse må du gå til politiet og foretage en anmeldelse. Post gerne en kopi af anmeldelsen her, og politiets svar. Så kan vi vurdere om materialet har encyklopædisk relevans til at indgå i artiklen. --Madglad (diskussion) 3. okt 2020, 00:14 (CEST)

Hvis du ikke er klar over det Madglad så er det sådan at Jeppe Kofod, hverken er dømt eller frikendt fordi det aldrig blev meldt til politiet. Dette ændre selvfølgelig på ingen måde hvorvidt man har at gøre med en lovovertrædelse. Det virker helt latterligt at du er så uforstående overfor, hvordan det danske retssamfund fungerer. Man kan sagtens i Danmark begå lovbrud og ikke risikerer at komme for et domstol. Uanset om man bliver stillet for en domstol ændre ikke på om, man overtrådte loven. Har du ikke engang læst nogen af de artikler som er blevet vedhæftet, omkring hvordan pigen og hendes forældre selv var medlemmer af Socialdemokraterne og at de blev kontaktet af adskillige højt profilerede politikkere angående ikke at melde sagen. Det jo helt forkasteligt den uvidenhed du har angående det danske retssamfund og hvordan du ignorere fakta fordi det ikke passer ind i din overbevisning. Derudover er dette ikke noget nyt emne det lægger i allerhøjeste grad op til det emne, som det var skrevet under. Kan du ikke forholde dig objektivt til dette emne bør du blokeres. Seba3586

Ro på nu, - der er nok flere meninger om hvem der har svært ved at forholde sig objektivt her. Påstande i artikler i en oppisket diskussion kan ikke anses som dokumentation. Det er ikke Wikipedias opgave at forholde sig til en debat, og slet ikke mens den raser og forargelsen har overtaget. En encyklopædi skal forholde sig til det der kommer ud af diskussionen, ikke tage stilling til den. Sagen i 2008 er beskrevet i artiklen, - den nuværende diskussion hører for mig at se mere hjemme i en evt. kommende artikel om diskussionen vedrørende Seksuelle krænkelser, affødt af Sofie Lindes optræden ved Zulu Comedy Galla. Den aktuelle diskussion om Jeppe Kofoed handler, skåret ind til benet, om det hvorvidt det var klogt af Mette Fredriksen at udpege ham som udenrigsminister, og det kan man jo ha' sin mening om, men det er svært at se det som encyklopædisk relevant. - Nico (diskussion) 3. okt 2020, 11:49 (CEST)

Hej, Nico. Angående denne specifikke sag, så forholder det sig sådan, at der netop er kommet en masse ny og relevant information ud, som ikke var tilgængeligt tilbage i 2008, hvor sagen formentlig for første gang blev skrevet her på Wikipedia. Sagen har af al selvfølgelighed fået medieopmærksomhed igen, da der er kommet fokus på magtbalancer ift. forholdet mellem mænd og kvinder. Som det er skrevet lige nu på denne artikel, så er sagen skåret kort og godt ned. Egentlig ikke noget faktuelt forkert eller i større grad manglende. Vil dog sige at man kan og bør tilføje referencer til de artikler som forklare, hvordan sagen blev håndteret, hvilket ikke er skrevet pt. Som du kan se så er det en sag med bred mulighed for vinkling og desværre er der alt for mange som har interesse i denne debat, hvor det ikke skyldes objektiv nysgerrighed. Manden overtrådte jo paragraf 223 stk 2. Et lovbrud han ikke blev meldt for, da forældrene til pigen selv er medlemmer af socialdemokratiet og fik at vide fra højt rangeret, at de ikke skulle anmelde sagen. Hvis en sag ikke bliver anmeldt, bliver politiet ikke inddraget og gør de ikke det så bliver der ingen retssag. Utroligt at nogen ikke forstår simpel dansk lovgivning og retsprincipper. Sagen er jo taget op fordi det ikke er okay, det er en adfærd, der går fuldstændig imod generelle danske værdier (se muslimske barnebrude / hvor de alle er 15 eller derover). Man kunne inkludere den objektiv sande viden omkring at socialdemokratiet kontaktede pigens forældre for at indgå en aftale. Man kunne inkludere den objektive sandhed at pigen blev købt en fortrydelsespille af socialdemokratiske politikere, man kunne inkludere den objektive sandhed at pigen ikke er blevet identificeret, eller den objektive sandhed at manden blev forvist for SDU. Eller den objektive sandhed, at det fik store medieinteresse fordi den almene danske befolkning finder dette lovbrud forkasteligt. Jeg vil sige, at men ikke skal vinkle det ift. hans politiske bedrifter og evner. Man men bør helt klart ikke tilbageholde information angående dette emne især ikke når det er så ekstremt relevant for denne specifikke sag. Jeg går ikke efter, hvad der gavner mine holdninger eller passer ind med mit verdenssyn. Jeg går udelukkende efter, at man får skrevet en sandfærdig og objektiv artikel, der ikke tilbageholder information fordi man ikke kan lide den. Seba3586

Det jo så din mening, og den har du jo lov til at ha', - den er bare ikke specielt relevant i denne sammenhæng, hvilket også fremgår af de flest andre skribenters indlæg. - Nico (diskussion) 3. okt 2020, 18:54 (CEST)
Nej. Seba3586: "Manden overtrådte jo paragraf 223 stk 2." Din dom, ikke rettens.
Seba3586: "Et lovbrud han ikke blev meldt for, da forældrene ..." osv. Rettere: Da ingen har anmeldt at noget ulovligt er foregået. Hverken pigen selv, pårørende, vidner, andre med kendskab til sagen, eller forargede avislæsere har anmeldt sagen. Mit spørgsmål til dig Seba3586 er, hvorfor har du ikke anmeldt til sagen? Når du føler dig krænket over at du mener at have kendskab til at pigen er misbrugt og at pigen er blevet undertrykt af en sammensværgelse blandt de pårørende? Det er din vej til at få fældet en dom, den fældes ikke på Wikipedia. --Madglad (diskussion) 3. okt 2020, 19:42 (CEST)

Flere udfald[rediger kildetekst]

Kort og langt Madglad så er det ligeud imponerende, hvor lidt du har af kendskab til det danske retssamfund og danske love og håndhævelsen deraf. Jeg kan ikke anmelde Kofod, da jeg hverken er statsanklager eller offer. Og medmindre du er en statsanklager med ansvaret for det specifikke område eller offer så kan du heller ikke blande dig juridisk i denne sag. Som sagt så anklagede pigen (hendes forældre) ikke Jeppe Kofod, da de (forældrene) gik på kompromis i en privat aftale, som havde af formål at forhindre indblanding fra politiet. Jeppe Kofod blev derfor ikke anklaget til politiet, og politiet fandt kun ud af det fordi medierne afslørede det. En statsanklager kunne så have lagt sag an derefter, men så er vi tilbage til danske retsprincipper, som går ud på man ikke prøver at skabe ofre uden, der er et ofre i fra start. Hvilket betyder det tilbagelægger på, hvorvidt pigen (forældrene) vil anklage Jeppe Kofod for lovbrud. Da Jeppe Kofod ikke er blevet anklaget er han så heldig aldrig at skulle stå foran en dommer med anklagelsen for brud på straffelovens paragraf 223 stk 2. Da han med utrolig stør sandsynlighed ville blive dømt skyldig og få op til 4 år i fængsel som strafferammen er sat til. Hvis man ser en bilist kører over rødt behøver man ikke en domstol, for at kunne sige bilisten kørte over for rødt og har gjort brud på færdselsloven paragraf 4 stk 2 og stk 4.

Analog forklaring: Hvis man ser en bilist (Jeppe), der kører over rødt og forårsager, at en cyklist (15årig-pige) falder og slår sig. Jeppe kører væk. Næste dag dukker Jeppes venner op hos den sårede lille 15-åriges piges hus og taler med hendes forældre (forældrene har i Danmark det juridiske ansvar for barnet til det har fyldt 18år). Her siger Jeppes venner, at hvis de lader være med at anmelde hændelsen til politiet, så får de en stor mængde penge. Forældrene siger ja til pengene og politiet bliver ikke inddraget og dermed kommer Jeppe ikke til at skulle stå til ansvar for hans brud på færdselsloven. Rent juridisk har Jeppe jo helt klart overtrådt loven, men takket være hans venners beskidte kneb, så har han undgået, at sagen bliver sat for en domstol og derfor skal Jeppe kun bekymre sig om at sige undskyld til folket, så de ikke tænker han er en kæmpe idiot for at begå lovbrud.

Hvis du stadig ikke forstår at Jeppe Kofod har overtrådt straffelovens paragraf 223 stk. 2 så er løsningen, at du læser min analoge forklaring indtil, at du forstår det. Seba3586

Lad os tage dine påstande én ad gangen:
"Kort og langt Madglad så er det ligeud imponerende, hvor lidt du har af kendskab til det danske retssamfund og danske love og håndhævelsen deraf."
Ha, ha, det ved du så ikke så meget om. Og du ved heller ikke rigtig, hvordan man holder en god tone på Wikipedia.
"Jeg kan ikke anmelde Kofod, da jeg hverken er statsanklager eller offer. Og medmindre du er en statsanklager med ansvaret for det specifikke område eller offer så kan du heller ikke blande dig juridisk i denne sag."
Du demonstrerer dit manglende kendskab til jura. Du forveksler 'anmelde' og 'anklage'. Hvis du er vidne til et indbrud hos din nabo, sætter du dig så bare i stolen og tænker: Nej, jeg skal ikke anmelde det til politiet - det er ikke mit hus, og jeg er ikke statsanklager.
Du kan sagtens anmelde forholdet.
"Som sagt så anklagede pigen (hendes forældre) ikke Jeppe Kofod, da de (forældrene) gik på kompromis i en privat aftale, som havde af formål at forhindre indblanding fra politiet."
Du forveksler igen 'anmelde' og 'anklage'.
"Jeppe Kofod blev derfor ikke anklaget til politiet, og politiet fandt kun ud af det fordi medierne afslørede det. En statsanklager kunne så have lagt sag an derefter, men så er vi tilbage til danske retsprincipper, som går ud på man ikke prøver at skabe ofre uden, der er et ofre i fra start."
Du forveksler igen 'anmelde' og 'anklage'.
"Hvilket betyder det tilbagelægger på, hvorvidt pigen (forældrene) vil anklage Jeppe Kofod for lovbrud."
Sætningen giver ingen mening. Hvad mener du?
"Da Jeppe Kofod ikke er blevet anklaget er han så heldig aldrig at skulle stå foran en dommer med anklagelsen for brud på straffelovens paragraf 223 stk 2."
Det er for så vidt korrekt. Fraværet af anklage har givetvis en sammenhæng med fraværet af anmeldelse. Det er vist ret sjældent at politiet tager den slags op af egen drift.
"Da han med utrolig stør sandsynlighed ville blive dømt skyldig og få op til 4 år i fængsel som strafferammen er sat til."
Jeg tvivler. Men hvis du er så sikker i din sag, er det din samfundspligt at anmelde forholdet.
"Hvis man ser en bilist kører over rødt behøver man ikke en domstol, for at kunne sige bilisten kørte over for rødt og har gjort brud på færdselsloven paragraf 4 stk 2 og stk 4. "
Næ, der er ytringsfrihed her i landet, så det kan man godt 'sige'. Det du mener er nok: Bilisten kommer ikke for retten, hvis han betaler politiets bødeforlæg.
"Analog forklaring: Hvis man ser en bilist (Jeppe), der kører over rødt og forårsager, at en cyklist (15årig-pige) falder og slår sig. Jeppe kører væk. Næste dag dukker Jeppes venner op hos den sårede lille 15-åriges piges hus og taler med hendes forældre (forældrene har i Danmark det juridiske ansvar for barnet til det har fyldt 18år)."
Du gætter på, at det kun er forældrene, der kan anmelde det? Du gætter på at pigen, hendes venner, andre vidner, senere forbipasserende, ambulancefolkene, skadestuen, hendes nabo ikke må anmelde det? Du gætter forkert.
"Her siger Jeppes venner, at hvis de lader være med at anmelde hændelsen til politiet, så får de en stor mængde penge. Forældrene siger ja til pengene og politiet bliver ikke inddraget og dermed kommer Jeppe ikke til at skulle stå til ansvar for hans brud på færdselsloven. Rent juridisk har Jeppe jo helt klart overtrådt loven, men takket være hans venners beskidte kneb, så har han undgået, at sagen bliver sat for en domstol og derfor skal Jeppe kun bekymre sig om at sige undskyld til folket, så de ikke tænker han er en kæmpe idiot for at begå lovbrud."
Næ, han kommer ikke for en domstol, hvis ingen har anmeldt det. (Og politiet har fundet grundlag for at gå videre med sagen.)
"Hvis du stadig ikke forstår at Jeppe Kofod har overtrådt straffelovens paragraf 223 stk. 2 så er løsningen, at du læser min analoge forklaring indtil, at du forstår det. Seba3586
Din parallel indeholder intet nyt.
Jeg gentager: Når du er så sikker i din sag, er det din samfundspligt at anmelde forholdet. --Madglad (diskussion) 7. okt 2020, 20:50 (CEST)

Du er jo komisk Madglad, især hvordan du fortsat fastholder din argumentation på en fuldstændig fejlagtig og usaglig måde. Du bør læse den analogiske forklaring til du forstår den. Derudover er det sjovt, at du henviser til den gode tone, lige efter du selv har brudt den. Du er noget af en hykler og du kan godt nok heller ikke noget juridisk. Godt at vide, at man skal udmærke sig med forskellen for at anmelde og anklage, da du ikke kan se forskellen og ligheden. Du ved anklage er ment, som at de påstår han har brudt loven og anmelde er at viderebringe denne anklage til politiet. Derudover så kan man ikke bare anmelde en sag med mindre, at man er offer, vidne eller den sigtede. Er du ikke en del af sagen på en af de 3 punkter så vil du på baggrund af manglende relevans ikke være myndig til at anmelde sagen. Et simpelt godt dansk retsprincip vi har her i Danmark, hvor man ikke kan være offer på andres vegne. Igen har du forkert på det juridiske og dit brug af samfundspligt er fuldstændig latterligt usagligt og forkert. Man har i Danmark en afværgepligt ift. straffelovens paragraf 141. Der er ingen pligt til, at anmelde en forbrydelse i Danmark, hvis man ikke er offentlig ansat. Hvor for offentlige ansatte er der serviceloven paragraf 153, som siger at man skal som offentlig ansat anmelde forbrydelser begået på børn (sjovt nok siger loven at alle under 18 år anses for at være børn). Kan godt blive træt af en som dig med manglende uddannelse, som skriver hvad han lyster frem for, hvad der er sandt. Nok derfor du igen prøver at skrive denne sag uden belæg, men bare efter din egen opfattelse, hvilket igen er brud med wikipedias principper, hvor vi så er tilbage til, at du er en hykler med manglende evne på saglig argumentation. Hele din opsætning er jo komisk især når du på gentagende gange er fuldstændig forkert om, de juridiske principper og danske love vi gør brug af i Danmark.

Analog forklaring: Hvis man ser en bilist (Jeppe Kofod), der kører over rødt og forårsager, at en cyklist (Den 15 årige pige) falder og slår sig. Jeppe kører væk (Flertalligt Brud på Færdselsloven). Næste dag dukker Jeppe Kofods venner (højt rangerede politiske individer i Socialdemokratiet) op hos den sårede 15-åriges piges hus. Der finde de den lille piges forældre og de tager sig en snak (forældrene har i Danmark det juridiske ansvar for barnet til det har fyldt 18år - Forældreansvarsloven). Her siger Jeppes venner, at hvis de lader være med at anmelde hændelsen til politiet, så får de en belønning (man ved at en aftale blev lavet, og at den gik ud på at forældrene ikke skulle anmelde sagen til politiet, hvad forældrene fik til gengæld vides ikke). Forældrene siger ja til aftalen og politiet får ikke nogen anmeldelse for forbrydelsen fra offerets side. Et dansk retsprincip er man kun kan anmelde en kriminel handling til politiet, hvis man er offer, vidne eller den sigtede i sagen. Mere kan læses på politiets hjemmeside og på domstol.dk, hvis man hverken er offer, vidne eller sigtet, så kan man afgive et tip til politiet, man skal dog huske et tip er noget helt andet end en anmeldelse. Da sagen har et offer, men ingen vidner( for at være vidne til denne specifikke sag kræver det fysisk tilstedeværelse, da men ellers ikke er troværdig og dermed ikke har juridisk indflydelse). Derfor er det fuldstændig op til offeret om den kriminelle handling bliver en politisag, for at kunne blive en retssag. Jeppe Kofod slipper dermed for at blive stillet til ansvar for sit/sine lovbrud, da han ikke bliver anmeldt takket være hans venners løsning. Det er sådan at i Danmark bliver der overtrådt mange love, og mange af disse lovovertrædelser ender ikke med en domfældelse, da det kan være svært for politiet med dets begrænsede ressourcer at finde nok bevismateriale og nok tid til at tage sig af alle sager. For ikke at spilde ressourcer, så tager politiet sig ikke af sager, hvor der ikke har været en anmeldelse. Mere kan læses på anklagemyndigheden.dk

Kan man argumentere på en saglig og objektiv basis på, hvorfor Jeppe Kofods side ikke skal skrives efter den mest relevante information, som er anskaffet fra fra troværdige kilder og eksperter, så er det præcis sådan at wikidia skal følge dets eksistensgrundlag, som en encyklopædi. Relevant og troværdig information angående Jeppe Kofod skal og bør inkluderes. Usaglige og subjektive holdninger og forsøg på at omskrive virkeligheden til ens egne interesser er forkert og kan medføre blokering. Mangel på saglighed, faglighed og objektivitet vil ikke blive anerkendt. Seba3586 (diskussion)

Jo, der er en moralsk forpligtelse. Du mener jo at have afsløret et ulovligt seksuelt forhold og en sammensværgelse mod en mindreårig pige.
Hvorfor vil du hellere skrive om det på Wikipedia, end at melde det til politiet? Wikipedia er ingen folkedomstol. --Madglad (diskussion) 8. okt 2020, 13:44 (CEST)

Politianmeldelse[rediger kildetekst]

Jeg må indrømme at jeg synes sagen skal beskrives, så man kan forstå hvorfor den er blevet relevant her igen 12 år efter, og hvorfor den politisk har betydning. Det kan godt gøres lødigt og neutralt. At han er blevet politianmeldt er fx en relevant oplysning og har relation til straffelovens §223 stk 2, som er en vinkel der ikke fremgår særlig tydeligt pt. Meningen er vel det er en encyklopædi med en udførlig forklaring, ikke bare et leksikon med korte oprids. QnudM (diskussion) 21. okt 2020, 19:56 (CEST)

@QnudM: Ja, der er sket nogle politianmeldelser.Det kan man da sagtens skrive om. Husk at der er tale om en anmeldelse, ikke en dom.
Er du (jf. ovenstående diskussion) en af anmelderne?
Men det bliver jo interessant at se hvad der sker.
I denne artikel levner juraprofessor Sten Schaumburg-Müller ikke anmeldelsen mange chancer.
»Sådan som jeg kender sagen, så har jeg meget svært ved at se, hvad det er for en bestemmelse, man kan bruge«
»Jeg har meget svært ved at se, at borgere, der overhovedet ikke har noget med sagen at gøre, kan foretage en anmeldelse så lang tid efter, når den person, som det drejer sig om, for lang tid siden har valgt ikke at sige, at der er noget strafbart i det her, og der ikke er kommet en anmeldelse ud af det«
»Derfor har jeg svært ved at se, at der skulle komme noget ud af sådan en sag«
Men det er lige som din vurdering ikke sikkert at det er sådan sagen vurderes i retssystemet.
Du skal du være velkommen til at berige artiklen med denne og andre vurderinger fra juridisk uddannede, upartiske eksperter.
--Madglad (diskussion) 21. okt 2020, 20:37 (CEST)

Vedrørende politianmeldelse[rediger kildetekst]

Nedenstående video fra Youtube - med indhold fra ejeren, Lars Andersen - er oprindelsen til anmeldelsen og indeholder årsag og forklaring: https://www.youtube.com/watch?v=dZh4b3zVYmU (Skrev 2a02:aa7:4007:c139:1:1:d29e:2183 (diskussion) 21. okt 2020, 20:58. Husk at signére dine indlæg.)

Jeg kan ikke se, at anmeldelsen har nogen encyklopædisk relevans. Der er ifølge pressen tale om personer, der ikke har nogen tilknytning til sagen, og de juridiske eksperter, der er blevet interviewet, mener ikke, at der er nogen udsigt til, at anmeldelsen vil føre til en sigtelse, jf. også her, hvor en advokat siger, at det virker klart, at der ikke er nogen sag. Den eneste anmelder, hvis navn er kendt, er en professionel provo-aktivist. En anmeldelse af denne karakter mener jeg ikke er meget væsensforskellig fra et debatindlæg i en avis eller lignende i den forstand, at det først og fremmest er udtryk for en meningstilkendegivelse fra en privatperson. Det er ikke relevant for en encyklopædi. Jf. Wikipedia:Hvad Wikipedia ikke er er det her ikke en nyhedsrapport, der skal referere, hvad aviserne bringer af stort og småt nyt om JK. Økonom (diskussion) 21. okt 2020, 21:10 (CEST)
Anmeldelserne er vel relevante, selv om om de næppe fører til noget. Om ikke andet så for at få lukket for spekulationer om det, og for at få lukket munden på diverse selvudnævnte folkedommere. Anmeldelserne er vel endnu mere relevante at uddybe i artiklen om Lars Kragh Andersen, da Netavisen Pio mener at denne har orkestreret anmeldelserne. --Madglad (diskussion) 21. okt 2020, 21:24 (CEST)
Hvorfor er de mere relevante end alle mulige andre ytringer i det offentlige rum om JK de seneste uger, som der sikkert har været hundredevis af? Økonom (diskussion) 21. okt 2020, 21:30 (CEST)
Der er forskel på et læserbrev og en politianmeldelse. Derudover plejer læserbrev ikke at medføre at medierne begynder at interviewe juraprofessorer og spekulere over hvem der står bag. Og du overser også hvad jeg skriver ovenfor: Det vil være rart at pacificere folkedomstolen. --Madglad (diskussion) 21. okt 2020, 21:45 (CEST)
@Madglad: Jeg kan ikke helt finde ud af om der spørges til om jeg er en af anmelderne, men det er jeg for god ordens skyld ikke. Jeg synes blot det er relevant ligesom der fx står om en politianmeldelse på Zenia Stampe, der ligeledes medførte en del debat.
Jeg er enig i, at et læserbrev ikke kan sammenlignes med en politianmeldelse. Hvis man anmelder et falsk forhold er det i sig selv i strid med straffeloven (§164-165). Det er ikke ualmindeligt at udenforstående kan anmelde en sag som fx Zenia Stampe gjorde det.
Det som fremhæves er, at kvindens forklaring formentlig vil være påkrævet før der kan rejses sigtelse. Men altså det er blot min mening om den sag.
Jeg har i øvrigt et spørgsmål, hvis den slags er tilladt. Hvordan afgøres denne slags diskussioner og hvor længe skal de vare før der er en afgørelse - hvem bestemmer? Og betyder det at man slet ikke må rette i afsnittet mens diskussionen kører? -QnudM (diskussion) 21. okt 2020, 22:47 (CEST)
"Folkedomstolen" kører vel videre lige meget hvad, også selvom der er sporfejl, fut fut. 87.49.146.0 22. okt 2020, 07:44 (CEST)

Jeg mener, at det overordnede problem her er at undgå det. der på engelsk wiki kaldes recentism, altså at der som følge af en meget dagsaktuel sag, som lige nu optager mange sind, skrives en masse ind i artiklen, der ikke har egentlig encyklopædisk værdi, men i stedet gør artiklen ubalanceret alene i kraft af den mængde plads, der bruges på at beskrive forhold, der i den samlede sammenhæng er ligegyldige detaljer. I en encyklopædi skal skrives det, som man forestiller sig, også vil have værdi at læse om JK om et par år: "with attention to the long-term significance of the information included", som det bl.a. formuleres på enwp. Og jeg kan ikke se nogen tegn på, at den nævnte anmeldelse har gjort nogen særlig forskel i debatten om JK.

@QnudM: Nu fremgår det af Zenia Stampe-artiklen, at der netop ikke var tale om en politianmeldelse. Men generelt kan anmeldelser da godt være relevante på dawp, det afhænger af den konkrete situation. Ofte vil en "sag" komme i offentlighedens søgelys netop i kraft af, at pressen gøres opmærksom på, at en person bliver anmeldt for en lovovertrædelse, og dermed er anmeldelsen den direkte årsag til den offentlige interesse. Men i denne sag er det omvendt - anmeldelsen kommer bagefter og som følge af, at der i forvejen er stor offentlig interesse om sagen og bringer ikke i sig selv noget nyt frem. Givet at de juridiske eksperter ikke mener, at anmeldelsen ændrer noget, savner jeg et argument for, hvorfor den er vigtig. Mht. hvordan diskussionen her afgøres, er konsensus-princippet nærmere beskrevet i Wikipedia:Konsensus. Og ja, det anses ikke for god stil at genindsætte den omstridte tekst eller lignende formuleringer, så længe diskussionen pågår. Økonom (diskussion) 22. okt 2020, 22:04 (CEST)

Politianmeldelsen er relevant, fordi der kommer en form for retslig afgørelse på den. Enten bliver anmeldelsen afvist, hvilket må medføre at folkedomstolen lukker munden her på Wikipedia. Eller der bliver rejst en tiltale, hvor en rigtig domstol får lejlighed til at fælde dom i sagen. Hvilket forhåbentligt også medfører at folkedomstolen lukker munden.
Og politianmeldelsen har efter min mening været omtalt nok til at skulle nævnes på Wikipedia.
Sagen har i øvrigt ingen lighedspunkter med Zenia Stampe-sagen. --Madglad (diskussion) 23. okt 2020, 20:31 (CEST)
Din folkedomstols-tankegang lyder netop som et eksempel på recentisme - den går tilsyneladende ud på, at du gerne vil påvirke nogle bestemte holdninger nu og her, uden hensyn til den langsigtede encyklopædiske relevans. Jeg kan ikke se, at der er en "folkedomstol" her på dawp, som ikke har "lukket munden". Og artiklerne skal generelt ikke redigeres ud fra spekulationer om, hvordan redigeringerne vil påvirke bestemte andre personer. Økonom (diskussion) 25. okt 2020, 08:28 (CET)
Jeg forstår ikke din observation 'Jeg kan ikke se, at der er en "folkedomstol" her på dawp, som ikke har "lukket munden".' Så se på denne diskussion og artiklens historik. Hvad der sker her på dawiki er kun en afspejling af strømninger der også findes ude i samfundet. Læs medierne. Og spørgsmålet er jo ikke kun aktuelt her og nu, dette fremgår at historien har ligget og ulmet i 12½ år. Og argumentér venligst på dansk, så jeg ikke får morgenkaffen galt i halsen over nyintroducerede fremmedord. --Madglad (diskussion) 25. okt 2020, 09:42 (CET)
Jeg synes godt, at man kort kan nævne, at nogen har valgt at indgive politianmeldelse. Det er at tage sagen et skridt længere. Men det er ikke interessant med nogen større udredninger om den endnu. Når der foreligger en afgørelse, så mener jeg, at den også kort bør nævnes. --|EPO| COM: 25. okt 2020, 09:45 (CET)
Enig. Er pt. kun et kuriosum, hvorfor jeg tidligere har anført at anmeldelsen nok har større relevans i artiklen om anmelderen (anmelderne?). --Madglad (diskussion) 25. okt 2020, 09:50 (CET)

Vedrørende forbud fra DSU[rediger kildetekst]

kilde: https://www.berlingske.dk/samfund/dsu-formand-tilgiver-jeppe-kofod

Forbuddet i afsnit 5.1 gjaldt kun meget kort. Da 3 dage efter hans forbud, skiftede den daværende formand fra fuldt forbud til at han ikke ville stå i vejens hvis han kom til deres fester, han måtte bare ikke kommer i DSU i rollen som underviser. Dette bør tilføjes til afsnittet da det i sin nuværende form ikke er korrekt.

KAzziie (diskussion) 22. okt 2020, 17:29 (CEST)

Ifølge kilden fra DR var det "som taler" at Kofod ikke var velkommen i DSU. Det har jeg tilføjet i artiklen. Den anden kilde kan jeg ikke læse (dødt link nu). Så den senere tilladelse til at feste ændrer ikke rigtig noget. (Privat kan man undre sig lidt: Der er nok større risiko for uønskede episoder til en fest end til et foredrag). --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 22. okt 2020, 18:19 (CEST)

Kendskab til praktikantens alder[rediger kildetekst]

Jeg syntes også at det erlavant at manden har løjet omkring hans kendskab til hendes alder! (Skrev 188.120.84.165 (diskussion • bidrag) 26. jan 2021, 14:40. Husk at signere dine indlæg.)

Blot fordi man har mødt en folkeskolepraktikant, er det ikke ensbetydende med at man nødvendigvis kender alderen på vedkommende.
Men det vurderes mere som sladderbladsjournalistik end som relevant i en encyklopædisk biografi.--Kjeldjoh (diskussion) 26. jan 2021, 16:18 (CET)
Det ligger jo i ordet FOLKESKOLE-praktikant at hun nok ikke er myndig, ik?! Hvorfor er i så forhippet på at forsvare en forbryder? Det har intet med sladderjournalistik at gøre. Det drejer sig om en mand på en ministerpost, som er blottet for moral. Det syntes jeg da er meget relevant, hvis man skal forsøge at danne sig et billede af hvem vedkommende er.
Og til afsnittet om snyd med boligtilskud gælder samme argument. Det overordnede afsnit hedder sågar kontroverser, så det er vel relevant at få med? (Skrev 188.120.84.165 (diskussion • bidrag) 26. jan 2021, 19:00. Husk at signere dine indlæg.)
Artikler på Wikipedia skal skrives ud fra et neutralt synspunkt, og indholdet skal være encyklopædisk relevant. Især når det drejer sig om biografier af levende personer, skal man være særlig omhyggelig med at leve op til kriterierne, jf. også retningslinjerne i Wikipedia:Skriv Wikipedia fra et neutralt synspunkt, Wikipedia:Hvad Wikipedia ikke er og Wikipedia:Biografier af levende personer. Det ser din tilgang ikke ud til at leve op til, eksempelvis din omtale af personen som "forbryder". I tvivlstilfælde kan man forsøge at diskutere sig til enighed på diskussionssiden her om, hvad det vil være relevant at skrive i selve artiklen. Indtil der evt. er opnået enighed her, bør man imidlertid ikke genindsætte de kontroversielle udsagn. Jeg har derfor slettet dem igen. Økonom (diskussion) 26. jan 2021, 21:00 (CET)
Og hvad angår alder og uddannelsesniveau for den involverede pige i sex-sagen, så er det jo en diskussion, vi har haft tidligere. I artiklen står der, at pigen (DSU'eren) var 15 år gammel, og at episoden fandt sted i påsken 2008. Ergo kan der kun være tale om en person, der endnu går i grundskole - vedkommende pige var således hverken gymnasieelev, lærling, universitetsstuderende eller noget som helst andet over grundskoleniveau, dette er simpel logik, så en ekstra understregende oplysning om, at det var en tdiligere folkeskolepraktikant virker af tvivlsom encyklopædisk værdi. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 26. jan 2021, 21:10 (CET)
Med hensyn til "Kontroverser", så kan man naturligvis godt sige, at dette lille intermezzo vedrørende undersøgelse af mandens folkeregisteradresse var en slags kontrovers, men eftersom der ikke var nogen egentlig sag, så skal det vist kun nævnes yderst kortfattet, hvis det skal have encyklopædisk relevans i dette afsnit. Dette kunne måske være på denne måde?
Folkeregisteradresse?
I oktober 2011 var Jeppe Kofod under undersøgelse for, om hans folkeregisteradresse på Bornholm var hans egentlige bopæl eller om han reelt boede i København. Såfremt Kofod havde sin faktiske bopæl i København, ville han ikke være berettiget til det skattefrit tillæg, der gives til medlemmer af Folketinget med familie uden for Sjælland, som er nødt til at have to boliger.kilde 1 Københavns Kommunes undersøgelse af spørgsmålet førte dog til den konklussion, at Kofod havde sin folkeregisteradresse i Allinge på Bornholm.kilde 2
Mere generelt om disse personfokuserede "kontroverser", om det nu er Jeppe Kofod eller hvem som helst anden, så vil jeg i almindelighed mene, at vi bør afholde os fra at bruge B.T. som kilde, hvis vi har en hvilken som helst anden form for kilde, der fortæller den samme historie på en mere neutral måde. B.T. er notorisk kendt som et medie, der fokuserer på og forfølger personsager, som der reelt ikke er den ringeste indhold i (avisen skal jo sælges, men det forhold er jo en ringe begrundelse for at anvende den slags artikler som kilde her på Wikipedia), der var f.eks. deres langvarige fokus på Hanne Severinsen og hendes mulige indblanding i mandens skattesag, dette viste sig ganske grundløst, der var også sagen de kørte mod DUF-formanden Martin Justesen for påståede økonomiske misligheder i embedsførelsen, der var heller ikke skyggen af en sag, da det kom til stykket (de der rent faktisk kendte Martin Justesen dengang ville vide, at han netop blev valgt som formand for at kunne gøre op med en række dårlige tendenser, procedurer og uregelmæssigheder fra tidligere formandsperioder, hvilket han også arbejdede ihærdigt med, der var så sandelig ikke tale om, at han skulle fortsætte et "misregimente" af organisationen, så B.T. fik ved denne lejlighed jo nærmest vendt virkeligheden 180 grader på hovedet), og det var bare to af de sager, jeg personligt lige kan huske i sådan lidt flere detaljer end ellers, der har været talrige lignende sager fra B.T. gennem årene, hvilket bestyrker min fornemmelse for, at B.T. ikke bør benyttes som kilde i personsager, medmindre man kan få oplysningerne bestyrket fra anden pålidelig side. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 26. jan 2021, 21:52 (CET)
Jeg er generelt enig i, at tabloid-aviser, som i høj grad lever af at lave sensationsprægede og kraftigt vinklede historier, ikke er voldsomt pålidelige kilder. Mere grundlæggende mener jeg ikke, at det er encyklopædisk relevant, at en kommune har undersøgt, om et folketingsmedlem har givet korrekte oplysninger om sin bopæl, og som følge heraf konstateret, at det har han. Det er ikke alt, der står om en offentlig kendt person i en avis, som også berettiger til at blive nævnt i en encyklopædi - heller ikke en online-encyklopædi. Økonom (diskussion) 27. jan 2021, 08:09 (CET)