H (S-tog)

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Jump to navigation Jump to search
H
S-train service H.svg
Hugh llewelyn 9198 (5706979811).jpg
Overblik
Type S-togs-linje
System S-tog
Lokalitet Storkøbenhavn
Endestationer Østerport
Frederikssund
Antal stationer 19
Drift
Åbnet 1987
Ejer(e) Banedanmark
Operatør(er) DSB
Karakter Pendlertog
Rullende materiel Litra SA og SE
Teknisk
Strækningslængde 69 km
Antal spor 2
Sporvidde 1.435 mm
Elektrificering Ja
Strækningshastighed 120 km/t

Linje H er en s-togs-linje, som kører mellem Østerport og Frederikssund.

Linjen kører kun i dagtimerne mandag-fredag med 20 minutters drift. Om aftenen og i weekenderne erstattes den af linje C til Frederikssund.

Den nuværende linje H er den anden med det linjebogstav. Den første oprettedes i 1972 men nedlagdes atter i 1979. Den nuværende linje oprettedes i 1987 og er efter nedlæggelser af forskellige andre linjer nu S-banens yngste linje. Fra 1993 til 2007 suppleredes den af linje H+ i dagtimerne mandag-lørdag.

Stationer på linje H[redigér | redigér wikikode]

Linje H har følgende stationer på linjen, taget i rækkefølgen fra Østerport Station til Frederikssund Station. Der køres uden stop Valby - Flintholm, Vanløse - Husum, Herlev - Malmparken og Måløv - Veksø. På baggrund af det kaldes den i folkemund for hurtigtoget.

 1. Østerport Station (Endestation)
 2. Nørreport Station
 3. Vesterport Station
 4. København H
 5. Dybbølsbro Station
 6. Carlsberg Station
 7. Valby Station
 8. Flintholm Station
 9. Vanløse Station
 10. Husum Station
 11. Herlev Station
 12. Malmparken Station
 13. Ballerup Station
 14. Måløv Station
 15. Veksø Station
 16. Stenløse Station
 17. Egedal Station
 18. Ølstykke Station
 19. Frederikssund Station (Endestation)

Historie[redigér | redigér wikikode]

Den første linje H[redigér | redigér wikikode]

Den første linje H holder klar til afgang på København H i 1972.

Den nuværende linje H er den anden med det linjebogstav. Den første kom til i 1972, da indvielsen af den første etape af Køge Bugt-banen gav anledning til en reform af linjenettet. En reform der også tog sigte på den kommende omstilling af Hareskovbanen til S-bane. Som et led heri oprettedes den første linje H mellem Ballerup og Østerport med stop ved alle stationer undervejs. Linjen blev hovedlinje på Frederikssundsbanen, hvor den suppleredes af linje C og Cx. Det var fra starten tanken, at den nye linje på sigt også skulle betjene Hareskovbanen, men indtil da fik linjen endestation ved en nyanlagt perron syd for Østerport.

Hareskovbanen var oprindeligt blevet indviet i 1906 som privatbanen København-Slangerup Banen mellem Lygten StationNørrebro og Slangerup. Banen havde det problem, at den endte et stykke udenfor Indre By, og derfor taltes flere gange om at føre den ind til centrum, f.eks. som hurtigsporvej eller tunnelbane. I 1948 overtog DSB banen, uden at der umiddelbart skete ret meget andet, end at banen afkortedes fra Slangerup til Farum i 1954. I 1961 blev det imidlertid vedtaget ved lov at elektrificere banen, idet det var tanken samtidig at etablere en forbindelsesbane fra Svanemøllen til Lygten, hvor togene så kunne skifte retning, før de fortsatte til Farum. På sigt skulle forbindelsesbanen erstattes af en tilslutning til de ligeledes planlagte tunnelbaner. De blev imidlertid ikke til noget, og samtidig viste det sig, at forholdsvis få af Hareskovbanens passagerer faktisk havde ærinde på Nørrebro. Derfor ændredes loven i 1971, så kørslen til Lygten blev opgivet, og den nye forbindelsesbane i stedet fik direkte tilslutning til Hareskovbanen ved Emdrup. Den nye forbindelse stod klar i 1976, hvorefter de dieseldrevne persontog på Hareskovbanen blev omlagt til Svanemøllen.

Endelig i 1977 kunne man så afslutte 16 års anlægsarbejder med elektrificering og anlæg af dobbeltspor. Samtlige stationer var blevet ombygget, halvdelen flyttet og en ny anlagt i Emdrup. Til de mere omfattende indgreb hørte en ny Svanemøllen Station, hvor man desuden anlagde en ca. 480 m lang tunnel til det nordlige spor for at give en niveaufri udfletning. I forhold til den hidtidige betjening var etableringen af S-banen en klar forbedring. Hvor en tur fra Farum til Nørreport med persontog og skift på Svanemøllen før havde taget 53 min., kunne den nu til Farum forlængede linje H uden skift klare turen på 39 min. Dertil kom at hvor persontogene havde kørt hver halve time på hverdage og hver time om søndagen, så kørte linje H med 20 minutters drift alle dage. Dertil kom så linje Bx, der omlagdes til Farum ved samme lejlighed, og som i øvrigt klarede ovennævnte tur på kun 31 min.

Det blev imidlertid ikke længe, at Hareskovbanen og linje H fik glæde af hinanden. I 1979 kom Køge Bugt-banens tredje etape til Solrød Strand og med den en ny reform af linjenettet. Her nedlagdes linje H og erstattedes af linje B, der blev omlagt til Farum, mens linje C og en ny linje Cc tog over på Frederikssundsbanen.

Navn Sydlige ende År Nordlige ende
H Frederikssundbanen:
alle stop til Ballerup
1972–1977 endestation på Østerport
1977–1979 Hareskovbanen:
alle stop til Farum
Nedlagt og erstattet af linje B, C og Cc.

Den anden linje H[redigér | redigér wikikode]

4. generations S-tog litra SA på Østerport i 2015.

Det skulle ikke vare mange år, før H atter dukkede op som linjebogstav. Linje B havde nemlig svært ved at holde tid på turen mellem Farum og Taastrup, fra 1986 Høje Taastrup, og derfor valgte man i 1987 at dele linjen i to. Linje B afkortedes, så den kun kørte mellem Høje Taastrup og Østerport, mens en ny linje H oprettedes mellem København H og Farum. I dagtimerne mandag-fredag forlængedes den desuden ad Vestbanen til Høje Taastrup og erstattede derved linje Bb, der nedlagdes. Der stoppedes ved alle stationer undervejs mod både Farum og Høje Taastrup.

To år efter i 1989 fandt en ny reform af linjenettet sted, da den yderste del af Frederikssundsbanen mellem Ballerup og Frederikssund blev omstillet til S-bane. Linje H fik æren af at betjene den nye strækning, idet den omlagdes til Frederikssund i hele driftstiden. Undervejs standsedes mellem København og Ballerup kun i Valby, Vanløse og Herlev. Ligesom på Hareskovbanen 12 år før var der tale om markante forbedringer. Hvor der før havde været 40 minutters drift med visse forstærkninger i myldretiden, kom der nu 20 minutters drift i hele driftstiden mellem Ballerup og Frederikssund. Og hvor turen fra Nørreport til Frederikssund med skift i Ballerup hidtil havde taget 72 min (ned til ca. 60 min. i myldretiden), kunne linje H nu uden skift klare turen på 56 min.

Til gengæld var den nye del af S-banen en skrabet løsning. Der blev ganske vist anlagt en ny station i Frederikssund, men til gengæld beholdt man enkeltsporet med krydsning i Veksø og Ølstykke. Noget der betød at banen fra starten var bundet op på 20 minutters drift uden mulighed for forstærkning og med begrænset spillerum ved forsinkelser. Desuden beholdt man 11 overskæringer i niveau, hvilket man ellers ikke havde haft på S-banen siden 1951. Den valgte løsning viste sig imidlertid hurtigt at være utilstrækkelig. Allerede i 1995 var togene ved at være fyldt op til randen i myldretiden, ligesom forsinkelser hurtigt spredte sig til resten af linjenettet. Derfor blev det vedtaget ved lov i 1997 at anlægge dobbeltspor og samtidig fjerne niveauoverskæringerne. Det viste sig at blive mere omfattende end som så, ikke mindst på grund af passagen af Hellede Mose, og i perioder måtte der i stort omfang indsættes togbusser i stedet for S-togene, mens arbejdet stod på. I 2000 kunne man dog indvie den første etape til Veksø og med denne desuden den ny Kildedal Station. Endelig i 2002 nåede man så Frederikssund og kunne samtidig tage endnu en ny station i brug, Gl. Toftegård, senere omdøbt til Egedal.

Ellers fortsatte linje H stille og roligt med få ændringer. I 2002 fik den stop på Husum og i 2004 på den nye Flintholm Station. I 2007 kom der imidlertid en ny reform af linjenettet, hvor linje A omlagdes til Farum, mens linje H afkortedes til Østerport med endestation ved den samme perron som den første linje H i sin tid. På Frederikssundsbanen ændredes standsningsmønstret samtidig, så der kørtes uden stop mellem Vanløse og Herlev, Herlev og Ballerup og Måløv og Veksø. Herved sprang man Kildedal over, der i dagtimerne mandag-lørdag i stedet blev betjent af linje C, men som resten af driftstiden nu var uden betjening.

Det varede dog ikke længe før man atter kunne træffe linje H på Hareskovbanen, for allerede i 2009 blev den forlænget til Farum i myldretiden i stedet for linje Bx. Undervejs kørtes og køres stadig uden stop mellem Ryparken og Vangede, Vangede og Buddinge og Bagsværd og Hareskov. I 2011 ændredes standsningsmønstret på Frederikssundsbanen, så der siden da køres uden stop mellem Valby og Flintholm, Vanløse og Husum, Herlev og Malmparken og Måløv og Veksø. Sammenlagt må linje H derved nok siges at have fået det mest komplicerede standsningsmønster af alle S-togslinjerne. Endnu en ændring fandt sted i 2012, idet linje H fra da af kun kører mandag-fredag. I weekenderne forlænges linje C i stedet til Frederikssund.

Ved køreplansskiftet 15. december 2014 blev linjen på ny ændret. Baggrunden var indførelsen af et nyt signalsystem, der i første omgang etableres på Nordbanen mellem Jægersborg og Hillerød, og i den forbindelse ønskede man at samle de tog, der er forberedt på det nye system, på en strækning. Det medførte blandt andet, at linje B omlagdes til Farum i stedet for linje A, men for at linje B ikke skal blive indhentet af linje H på Hareskovbanen, forlængede man køretiden for linje H ved at give den stop ved alle stationer undervejs der. På Frederikssundsbanen køres som hidtil køres uden stop Veksø - Måløv, Malmparken - Herlev, Husum - Vanløse og Flintholm - Valby.[1]

30. januar 2017 ændredes linjenettet nok en gang. I den forbindelse blev linje H afkortet fra Farum til Østerport, idet myldretidskørslen på Hareskovbanen blev overtaget af en forlænget linje Bx med et begrænset antal stop undervejs. Samtidig indstilledes driften på linje H om aftenen, hvor linje C i stedet blev forlænget til Frederikssund ligesom i weekenderne.[2]

Navn Sydlige ende År Nordlige ende
H Vestbanen:
alle stop til Høje Taastrup man-fre i dagtimerne, øvrige tid kun til København H
1987-1989 Hareskovbanen:
alle stop til Farum
Frederikssundbanen:
til Frederikssund, uden stop København H-Valby-Vanløse-Herlev-Ballerup
1989–2002
som ovenfor, plus stop på Husum 2002–2004
som ovenfor, plus stop på Flintholm 2004–2007
til Frederikssund, uden stop Vanløse-Herlev-Ballerup og Måløv-Veksø 2007−2009 endestation på Østerport
Dec 2009–Dec 2011 Hareskovbanen:
til Farum i myldretiderne man-fre; uden stop Ryparken - Vangede - Buddinge og på Skovbrynet;
ellers endestation på Østerport
som ovenfor, uden stop Valby-Flintholm, plus stop på Husum og Malmparken Dec 2011–Dec 2012
som ovenfor men kun man-fre Dec 2012−Dec 2014 som ovenfor men kun man-fre
Dec 2014-Jan 2017 til Farum i myldretiderne man-fre; stop ved alle stationer;
ellers endestation på Østerport
som ovenfor men kun man-fre i dagtimerne Jan 2017- endestation på Østerport

H+[redigér | redigér wikikode]

Linje H+ og E på Nordhavn Station i 2006.

I 1993 introduceredes begrebet +-linjer på S-banen for linjer, der forstærkede driften i dagtimerne mandag-lørdag. I den forbindelse oprettedes en ny linje H+ mellem Ballerup og Farum. På Frederikssundsbanen til Ballerup kørtes uden stop mellem København H og Valby og Valby og Vanløse, mens der på Hareskovbanen til Farum kørtes uden stop mellem Østerport og Ryparken, Emdrup og Buddinge, Buddinge og Bagsværd og Bagsværd og Værløse. Mod Ballerup erstattede den nye linje myldretidslinjen Cx, der nedlagdes, mens den mod Farum erstattede linje Bx, der afkortedes til Østerport.

I 1995 ændredes standsningsmønstret på Frederikssundsbanen, så det nu kun var mellem København H og Valby, der kørtes uden stop der. På Hareskovbanen kom der tilsvarende ekstra stop i Vangede. De helt store ændringer fulgte imidlertid med anlægget af dobbeltspor til Frederikssund som beskrevet ovenfor. Første etape til Veksø i 2000 gjorde det således muligt at forlænge linje H+ dertil, mens anden etape i 2002 medførte en forlængelse helt til Frederikssund. Samtidig ændredes standsningsmønstret nok engang. På Frederikssundsbanen stoppedes nu ved alle stationer, mens der på Hareskovbanen nu kun kørtes uden stop mellem Emdrup og Vangede, Vangede og Buddinge, Buddinge og Bagsværd og Bagsværd og Værløse.

Det blev de sidste ændringer i linjens levetid. I 2007 kom en ny reform af linjenettet, hvor linjen nedlagdes. I stedet fik linje C 10 minutters drift i dagtimerne og forlængedes i samme tidsrum på hver anden afgang til Frederikssund. Imens omlagdes linje A til Farum og ligeledes med 10 minutters drift i dagtimerne, hvorved den erstattede linje H+ der.

Navn Sydlige ende År Nordlige ende
H+ Frederikssundbanen:
til Ballerup, uden stop København H - Valby - Vanløse
1993–1995 Hareskovbanen:
til Farum, uden stop Østerport - Ryparken; Emdrup - Buddinge - Bagsværd - Værløse
til Ballerup, uden stop København H - Valby 1995–2000
til Veksø, uden stop København H - Valby 2000–2001
2001–2002 som ovenfor, plus stop på Vangede
alle stop til Frederikssund 2002–2007 som ovenfor, plus alle stop indtil Emdrup
Nedlagt og erstattet af udvidet drift på linje A og C fra september 2007.

Eksterne henvisninger[redigér | redigér wikikode]

Kilder[redigér | redigér wikikode]

 • Københavns S-bane 1934 - 1984 af John Poulsen. Bane bøger, 1984. ISBN 87-88632-01-6
 • S-banen 1934-2009 af Morten Flindt Larsen og John Poulsen. Bane bøger, 2009. ISBN 978-87-91434-20-4
 • Køreplaner fra DSB.

Noter[redigér | redigér wikikode]

 1. ^ S-togene får ny køreplan 15. december, dsb.dk.
 2. ^ Ny køreplan for S-tog (S17), dsb.dk. Sidst kontrolleret 30. januar 2017.