Spring til indhold

Bruger:Nis Hoff/Kladde5: Forskelle mellem versioner

 
[[Thomas Asbridge]] hævder, at det første korstog var pave Urban 2.'s forsøg på at udvide kirkens magt og genforene kirkerne i Rom og [[Konstantinobel]], som havde været i et skisma siden 1054. Asbridge giver imidlertid ikke mange beviser ud fra Urbans egne skrifter til at understøtte denne påstand, og Urbans fire eksisterende breve om korstog lader ikke til at udtrykke et sådant motiv. Ifølge Asbridge var spredningen af islam uden betydning fordi "Islam og kristendom havde levet sammen i århundreder i relativ fredsommelighed".<ref>{{harvnb|Asbridge|2004|p=17}}; om Urban's personlige motiver se pp.&nbsp;19–21.</ref> Asbridge undlader imidlertid at bemærke, at den nylige tyrkiske erobringer i Anatolien og det sydlige Syrien havde ødelagt den anspændte men relativt stabile magtbalance, som [[Det Byzantinske Rige]] gradvis havde udviklet overfor tidligere islamiske stormagter i løbet af det 10. og tidlige 11. århundrede.
Efter nederlaget ved [[slaget ved Manzikert|Manzikert]] i 1071 havde muslimerne taget halvdelen af det byzantinske riges territorium, og strategisk og religiøst vigtige byer som [[Antiokia]] og [[Nicæa]] var faldet i hænderne på muslimerne i årtiet op til [[Councilkonsilet i of Piacenza]].<ref name="treadgold" /> MoreoverHertil kommer, theat de harrowingrystende accountsberetninger ofom theden Turkishtyrkiske invasion andog conquesterobring ofaf AnatoliaAnatolien, recordedsom byblev suchnedskrevet Easternaf Christianøstlige chroniclerskristne assåsom [[JohnJohannes Skylitzes]], [[Michael Attaleiates]], [[MatthewMatthæus ofaf Edessa]], Michael theSyrerenog Syrianandre andsom others, which areer summarizedopsummeret byaf Vryonis, seemsynes toat contradictmodsige Asbridge'sAsbridges broadbillede pictureaf offredelig equanimioussameksistens "coexistence"mellem betweenden thekristne Christianog andden Muslimmuslimske worldsverden ini theden second2. halfhalvdel ofaf thedet 11th11. centuryårhundrede.<ref name="Vryonis">{{harvnb|Vryonis|1971|pp=85–117}}.</ref>
 
[[Thomas Madden]] representsudtrykket aet viewsynspunkt, almostsom diametricallyer opposednæsten todirekte that ofmodsat Asbridge;. whileMens thekorstoget crusadebestemt wasvar certainlyknyttet linkedtil toreformer churchi reformkirken andog attemptsforsøg to assertat papalfremhæve authoritypavens autoritet, hehævder argueshan, thatat itdet wasførst mostog importantlyfremmest avar piousen strugglefrom tokamp liberatefor fellowat befri andre Christianskristne, whosom, Maddenifølge claimsMadden, "hadhavde sufferedlidt mightilyvoldsomt atunder the hands of the Turkstyrkerne". ThisDette argument distinguishesfremhæver theden relativelyforholdsvis recentnylige violencevold andog warfarekrig thatsom followedfulgte thetyrkernes conquestserobringer offra theislams Turksgenerelle from the general advance of Islamfremrykning, thehvis significancebetydning ofRunciman whichog isAsbridge dismissedser bybort Runciman and Asbridgefra.<ref>{{harvnb|Madden|2005|p=7}}.</ref> Christopher Tyerman incorporatesindbygger bothbegge argumentsargumenter in hisi thesis;sin namelytese, thatnemlig theat Crusadekorstoget developedudsprang outaf ofkirkereform churchog reformteorier andom theorieshellig ofkrig holyi warsamme asgrad muchsom asdet itvar waset asvar response tokonflikter conflictsmed withden theislamisme Islamicverden worldi throughouthele EuropeEuropa andog the Middle EastMellemøsten.<ref>{{harvnb|Tyerman|2006|pp=56–57}}.</ref> InEfter [[Jonathan Riley-Smith]]'s view,mening poorvar harvests,dårlige overpopulationhøstresultater, andoverbefolkning aog pre-existingen movementallerede towardseksisterende colonizingtendens thetil frontierat areaskolonisere ofeuropas Europegrænseområder alsoogså contributedmedvirkende totil the crusade; howeverkorstoget, hemen alsohan takessørger careogså tofor sayat thatsige at "mostde commentatorsfleste thenkommentatorer anddengang aog minorityet ofmindretal historiansaf nowhistorikere havenu maintainedhar thatfastholdt theat chiefden motivationvigtigste wasårsag avar genuineægte idealismidealisme".<ref>{{harvnb|Riley-Smith|2005|p=17}}.</ref>
 
[[Peter Frankopan]] has argued that the First Crusade has been fundamentally distorted by the attention paid by historians to western (Latin) sources, rather than Greek, Syriac, Armenian, Arabic and Hebrew material from the late 11th and 12th centuries. The expedition to Jerusalem, he argues, was conceived of not by the Pope but by the Emperor [[Alexios I Komnenos]], in response to a dramatic deterioration of Byzantium's position in Asia Minor and also as a result of the a state of near anarchy at the imperial court where plans to depose Alexios or even murder him were an open secret by 1094. The appeal to Pope [[Urban II]] was a desperate move to shore up Emperor and Empire. [[Frankopan]] goes further, showing that the Crusade's primary military targets in Asia Minor - [[Nicaea]] and [[Antioch]] - required large numbers of men with experience of siege warfare; precisely the sort recruited by [[Pope Urban II|Urban]] during his preaching in France in 1095-6.<ref>{{harvnb|Frankopan|2012|pp=87–101}}</ref>
14.955

redigeringer