Næstved

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Gå til: navigation, søg
Næstved
Købstadsvåben Herredsvåben
Coat of arms of Næstved.svg Tybjerg Herreds våben 1580.png
Skt. Peders Kirke - Næstved.jpg
Skt. Peders Kirke i Næstved
Overblik
Land: Danmark Danmark
Motto: "Sydsjællands hovedby"
Borgmester: Carsten Rasmussen, Socialdemokratiet (fra 2011)Rediger på Wikidata
Region: Region Sjælland
Kommune: Næstved Kommune
Grundlagt: 1135
Postnr.: 4700 Næstved
Demografi
Næstved by: 43.406 (2017)
Kommunen: 82.883 (2017)
 - Areal: 681,00 km²
Tidszone: +1 CET
Hjemmeside: www.naestved.dk
Oversigtskort

Koordinater: 55°13′46″N 11°45′24″E / 55.22944°N 11.75667°Ø / 55.22944; 11.75667 Næstved ligger på Sydsjælland nær Susåens udløb og er med sine 43.234 indbyggere (2017)[1] Sjællands femtestørste by[2]. Næstved ligger i Næstved Kommune og tilhører Region Sjælland. Næstved har 63.194 indbyggere inkl. satellitbyerne Fensmark, Fuglebjerg, Gelsted, Glumsø, Herlufmagle, Holme-Olstrup, Mogenstrup og Rønnebæk. Næstved er hovedby i kommunen, som har 82.883 indbyggere i alt.

Byens navn er dannet af leddene næs (fremskudt landspids) og tved (rydning). Da Næstved ligger ved tre næs, Appenæs, Ydernæs og Grimstrup Næs, kan bynavnet altså betyde rydningen ved næssene. Næstved blev grundlagt i 1135 og blev købstad i 1140. I middelalderen var det en stor og vigtig by. I 1600-tallet stoppede byens fremgang for atter at forbedres i slutningen af 1700-tallet, hvor statskasernen (Grønnegade Kaserne) blev grundlagt. Under industrialiseringen voksede befolkningstallet støt. En jernbane og en kanal muliggjorde en egentlig havn med udløb i Karrebæk Fjord. I første halvdel af 1900-tallet voksede byen.

Som den næststørste by i regionen er Næstved i dag en betydelig handels- og industriby med et stort opland. Den er også uddannelsesby med forskellige ungdomsuddannelser og uddannelsestilbud for børn og voksne. Tidligere var byen kendt for sine gardehusarer, som nu er flyttet til Slagelse. Næstved er en stationsby og et jernbaneknudepunkt mellem Nykøbing Falster og København og har adskillige togforbindelser til andre sjællandske byer.

Næstved er rig på især middelalderlig arkitektur og har flere museer og årlige kulturarrangementer, heriblandt Grøn Koncert og Næstved Festuge. Flere større turistattraktioner ligger i umiddelbart nærhed af byen: forlystelsesparken BonBon-Land og Gavnø Slot.

Historie[redigér | redigér wikikode]

Middelalderen[redigér | redigér wikikode]

Næstved er officielt grundlagt 1135 og fik status som købstad i 1140. Da så forskellige munkeordener som franciskanere, dominikanere og benediktinere begyndte at bygge klostre i området, blev byen et religiøst centrum i middelalderen. Benediktinerordenen skabte Skovkloster, der senere blev til Herlufsholm. Pga. sine rige jorder og sin strategiske beliggenhed i forhold til Hansestæderne var middelalderens Næstved en meget vigtig by på Sjælland, og i 1200-tallet byggedes Skt. Mortens Kirke ved Riddergade. En endnu ældre kirke blev i 1250 erstattet af Skt. Peders Kirke, og pladsen omkring denne romanske tegl- og kridtstenskirke fik navnet "Skt. Peders Kirkeplads". Kirken regnes den dag i dag for Næstveds vartegn. I 1259 var der kirkestrid i landet, og der blev udkæmpet et slag i nærheden af byen med fyrst Jarimar af Rügens store hær mod den almindelige befolkning anført af Margrethe Sprænghest. Angiveligt mistede op mod 10.000 sjællandske bønder livet. Ulykkerne var ikke ovre for Næstved, der i 1271, 1280 og 1297 hærgedes af voldsomme ildebrande. På Skt. Gereons Dag den 10. oktober i 1298 lyste pavens repræsentant , legat Isarnus, den danske konge Erik Menved i band. Det foregik i Næstved. Der var ufredelige tider i området.

Apostelhuset, der blev opført omkring 1510-20 i Riddergade.

Byen var i 1300-tallet næsten omringet af fjender, og deres hovedkvarter var nogle fæstningsbanker syd for byen ved navn Husvolden, som dog i 1345 blev stormet og indtaget af kong Valdemar Atterdag. Herefter gik det fremad for byen, der takket været en livlig handel med de nordtyske hansestæder snart var en af Sjællands største handelssteder. Påbegyndelsen af Næstved Gamle Rådhus skete i det 14. århundrede, og Helligåndshuset blev bygget omkring år 1400 med funktion som sygehus og fattighjem.[3] I dag holder Næstved Museum til i bygningen.

I 1402 skænkede Margrete 1. Gavnø, en ø sydvest for byen, til dominikanerordenen så der kunne opføres et nonnekloster. Gavnø blev til slot i 1755. Fra 1400 til 1484 opførtes Boderne, som sammen med Helligåndshuset er seværdige, middelalderlige stenbygninger ved Skt. Peders Kirkeplads, og i 1493 kom landets ældste bevarede gildehus, Kompagnihuset, til i Kompagnistræde.[4][5] Gilde er en faglig sammenslutning af handelsfolk, i Næstved byens købmænd. I Riddergade blev bindingsværksbygningen Apostelhuset bygget omkring år 1500,[6][7] og Ridderhuset i toetagers bindingsværk stod færdigt omkring 100 år senere.[8][9]

Via Susåen og Karrebæk Fjord havde man adgang til havet, og Næstved var en vigtig handelsby igennem det meste af middelalderen, hvor der især blev handlet med de nordtyske byer.[10]

Næstved under enevælden[redigér | redigér wikikode]

Byens fremgang stoppede først i midten af 1600-tallet, hvor svenskekrigene hærgede, og indbyggertallet begyndte at falde. I 1769 havde byen kun omkring 1.300 indbyggere. I 1799 opførtes Det Gamle Ridehus sammen med en række andre gamle rytterkasernebygninger i Grønnegade. Denne dragonkaserne eksisterede næsten 200 år, før den blev nedlagt. I dag er den Næstved Kulturhus. I 1825 begyndte man at mundblæse glas på fabrikken Holmegaards Glasværk lidt nord for byen, og dette glasværk blev meget berømt for sin glaskunst også på verdensplan.

Den tidligere industrialisering[redigér | redigér wikikode]

År 1850 1855 1860 1870 1880 1890 1901 1906 1911
Næstved købstad[11] 2.735 3.228 3.647 4.267 4.792 5.502 7.162 7.633 8.326
Skt. Mortens Landdistrikt[12] 297 292 311 315 328 338 373 356 547
Skt. Peders Landdistrikt[12] 94 98 96 67 77 68 84 98 154
Næstved med forstæder 3.126 3.618 4.054 4.649 5.197 5.908 7.619 8.087 9.027

Næstveds befolkning var stigende i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet. Samtidig begyndte en fremvækst af forstæder i købstadens to landdistrikter: Skt. Mortens Landdistrikt og Skt. Peders Landdistrikt.

Byens segl fra 1855.

Folkemængden i byen fordeltes i 1890 efter næringsveje i følgende grupper. Både forsørgere og forsørgede: 845 levede af immateriel virksomhed (deri medregnet militæret), 2.329 af håndværk og industri, 1.140 af handel og omsætning, syv af søfart, 64 af jordbrug, 23 af gartneri, medens 843 fordeltes på andre erhverv, 135 levede af deres midler, 86 "nød almisse", og 30 sad i fængsel. I Skt. Mortens Landdistrikt var fordelingen samme år: 29 levede af immateriel virksomhed, 181 af jordbrug, 99 af industri, 13 af handel, 11 af deres midler, og 5 var under fattigvæsenet. I Skt. Peders Landdistrikt var fordelingen: 47 levede af jordbrug og 21 af industri (Maglemølle Papirfabrik).[13] Ifølge en opgørelse i 1906 var indbyggertallet 7.633, heraf ernærede 710 sig ved immateriel virksomhed, 161 ved landbrug, skovbrug og mejeridrift, ingen ved fiskeri, 3.989 ved håndværk og industri, 1.583 ved handel med mere, 464 ved samfærdsel, 268 var aftægtsfolk, 303 levede af offentlig understøttelse og 155 af anden eller uangiven virksomhed.[14]

I anden halvdel af 1800-tallet oplevede Næstved en betydelig industriel udvikling. Fra 1855 til 1872 steg antallet af industrier med mindst fem ansatte fra otte med 104 ansatte til 10 med 179 ansatte.[15] I 1855 havde Næstved 6 brændevinsbrænderier, 1 klædefabrik, 1 jernstøberi, 1 svovlstikkefabrik, 1 pianofortefabrik og 1 dampmel- og grynmølle.[16] I 1869 var der i Næstved 4 brændevinsbrænderier, 2 klædefabrikker, 2 jernstøberier, 1 dampmel- og grynmølle, 4 bryggerier, 1 dampspinderi, 1 kalkbrænderi, 1 tobaksfabrik, 2 garverier, 1 feldberederi, 2 bogtrykkerier (hvorfra blev udgivet "Nestved Avis eller Præstø Amts- og Avertissements-tidende", "Nestved Tidende eller sydsjællandsk Folkeblad" og månedsbladet "Hindholm").[17] Omkring århundredeskiftet fandtes i Næstved 1 eksport-svineslagteri (aktieselskab, oprettet 1896), 1 margarinefabrik (aktieselskab, oprettet 1890, senere omdannet til mejeri), 1 mineralvandsfabrik ("Fortuna"), 2 jernstøberier, flere tobaksfabrikker, 1 sukkervarefabrik, 1 klædefabrik, Kählers keramiske Fabrik, Maglemølle Papirfabrik, 1 bayersk ølbryggeri, 3 hvidtølsbryggerier, 2 brænderier, 3 bogtrykkerier, 1 kaffebrænderi og andre. I Næstved blev fortsat udgivet 2 aviser: "Næstved Avis" og "Næstved Tidende".[13]

Medvirkende til den industrielle fremgang var, at Næstved i samme periode fik forbedrede forbindelser med omverdenen og oplandet: Den 4. oktober 1870 fik Næstved sin første jernbaneforbindelse med Vordingborg og Køge. Næstved Station blev indviet samtidig. Den 15. maj 1892 blev banen til Slagelse med sidebane til Skælskør åbnet, og 20. marts 1900 åbnede en privatbane til Præstø; denne blev i 1913 forlænget til Mern.

Mellemkrigstiden[redigér | redigér wikikode]

I mellemkrigstiden voksede Næstveds indbyggertal: i 1921 10.091,[18] i 1925 11.077,[19] i 1930 11.301,[20] i 1935 12.229,[21] i 1940 13.232 indbyggere.[22] Men samtidig skete der en vækst i forstæderne Lille Næstved, Ringstedgade og Ny Holsted samt Ny Åderup og mere spredt i Herlufsholm Kommune, hvor der bosatte sig en række personer med arbejde i Næstved.

År 1921 1925 1930 1935 1940
Næstved købstad 10.091 11.077 11.301 12.229 13.232
Lille Næstved 910 983 944 1.226 1.597
Ringstedgade og Ny Holsted 216 634 860 1.027 1.679
Sandstræde mm i Præstø amt 210 313 307 355 447
Ny Åderup 366 * * * *
Øvrige Herlufsholm Kommune - - - 1.392 1.361
Næstved med forstæder 11.793 13.007 13.412 16.229 18.316

* indlemmet i Næstved

Ved folketællingen i 1930 havde Næstved 11.301 indbyggere, heraf ernærede 797 sig ved immateriel virksomhed, 5.179 ved håndværk og industri, 1.828 ved handel mm, 1.005 ved samfærdsel, 422 ved landbrug, skovbrug og fiskeri, 773 ved husgerning, 1.167 var ude af erhverv, og 130 havde ikke oplyst indkomstkilde.[23]

Næringsveje[24] Landbrug
m.v.
Håndværk,
industri
Handel og
omsætning
Transport Immateriel
virksomhed
Hus-
gerning
Ude af
erhverv
Uangivet I alt
Næstved købstad 422 5.179 1.828 1.005 797 773 1.167 130 11.301
Lille Næstved 34 371 150 60 76 87 162 4 944
Ringstedgade og Ny Holsted 54 417 84 90 28 63 111 13 860
Sandstræde mm i Præstø amt 16 125 66 19 17 32 31 1 307
Næstved med forstæder 526 6.092 2.178 1.174 918 955 1.471 148 13.412
Munkebakken og skulpturen Trolden, der blev opstillet i 1944.

Mellemkrigstiden stadfæstede Næstved som handelsknudepunkt. I 1924 fik byen jernbaneforbindelse til Ringsted. Den 9. april 1935 startede byggeriet af en skibskanal fra byen ud til Karrebæk Fjord, og den 21. maj 1938 indviede Kong Christian X både kanalen og den nye Næstved Havn.

Efterkrigstiden[redigér | redigér wikikode]

Efter 2. verdenskrig fortsatte Næstved sin befolkningsvækst. I 1945 boede der 15.104 indbyggere i købstaden, i 1950 17.557 indbyggere, i 1955 18.879 indbyggere, i 1960 19.617 indbyggere og i 1965 22.113 indbyggere. Forstadskommunen Herlufsholm Kommune var nu så udbygget, at den i sin helhed regnedes som forstad til Næstved. I Rønnebæk Kommune voksede en ny forstad, Rønneparken, frem.

År 1945 1950 1955 1960 1965
Næstved købstad 15.104 17.557 18.879 19.617 22.113
Herlufsholm Kommune 5.337 6.500 6.923 7.239 8.399
Rønneparken og Appenæs - - - 116 496
Næstved med forstæder 20.441 24.057 25.802 26.856 31.008

Byudviklingen bevirkede, at der blev nedsat et byudviklingsudvalg, som udarbejdede en byudviklingsplan for Næstved-egnen omfattende både købstaden, forstadskommunen og flere landkommuner.

I 1960'erne gik en bølge af byfornyelse over Danmark og en række gamle bygninger også i Næstved jævnedes med jorden, mens nye kom til. Blandt disse nye var Næstved Centralsygehus, et betonhøjhus fra 1967, som med sine 14 etager blev et moderne vartegn i bybilledet.

Næstved Storcenter[redigér | redigér wikikode]

Indkøbscentret Næstved Storcenter beliggende i den nordlige del af byen åbnede i 1989 og er siden blevet udvidet. Det indeholder ca. 50-60 butikker og et stormagasin, Bilka. I 1992 åbnede forlystelsesparken BonBon-Land i Holme-Olstrup, ca. 7 kilometer øst for Næstved. I 1997 skabte snedkeren Jens Andersen syv munkefigurer af elmetræer, som døbtes Munkene og er placeret på Munkebakken i Næstved nær et udsigtstårn. Munkefigurerne var inspireret af de førnævnte munkeordener fra byens middelalder.

2000 og frem[redigér | redigér wikikode]

I 2001 fritlagde man Susåen i byen og renoverede området omkring åen. I 2012 åbnede Nordisk Film Biografer Næstved tæt ved.[25] Ved Strukturreformen i 2007, blev den daværende Næstved Kommune lagt sammen med Fuglebjerg Kommune, Fladså Kommune Holmegaard Kommune og Suså Kommune til den nuværende nye Næstved Kommune.

I september og oktober 2016 var der en række skyderier i Næstved. Ifølge myndighederne var de en konflikt mellem rockergrupper Satudarah og Bandidos som var årsagen.[26][27][28][29][30] For at dæmme op for skyderierne etablerede politiet en visitationszone i byen,[31] og i begyndelsen af 2017 vedtog regeringen en bandepakke der yderligere skulle dæmme op for problemerne, og der havde ikke været yderligere skyderier efter oktober året inden.[32]

Geografi[redigér | redigér wikikode]

Næstved ligger ved Susåens udmunding i Karrebæk Fjord. Åen løber igennem et bakket område med blandt andet bakker som Fårebakken og Munkebakken, der er specielt karakteristisk på grund af de træudskårne munke, som siden er erstattet med tilsvarende bronzeskulpturer og udsigtstårnet på toppen af bakken, hvorfra man kan se ud over hele Næstved. Da et par munke i starten af 1100-tallet købte jorden til Næstved af kongen, var der blot et par huse samlet ved åen. Beboerne blev befalet af munkene at bære deres og deres dyrs afføring op på de golde bakker i stedet for at smide den i Susåen. Hensigten var at frugtbargøre bakkerne. Derpå voksede byen støt op gennem bakkerne, og derfor ligger Næstved i et meget bakket område med en å og en masse små vandløb. Et mindre kendt vandløb i Næstved hedder Kilden. Efter sagnet har kilden helbredende kræfter.

Natur[redigér | redigér wikikode]

Bro over Susåen.

Næstved er omgivet af flere skove. Mod syd ligger Fruens Plantage, mod vest på vej ud af Slagelsevej ligger klosterskoven, der har navn efter Skovklostret. Lige vest for Næstved Sygehus ligger Rådmandshaven, der primært er en løvskov. Den sydligste del går helt ind i byen, og den følger Susåen på den vestlige bred og strækker sig op til Herlufsholm mod nord. Rådmandshaven dækker 57 ha. På et højdedrag i midten af skoven findes en samling nåletræer, som er plantet mellem 1891 og 1960. Skoven har stor artsrigdom, og der findes flere meget gamle træer og ellesumpe. Den har været fredet siden 1947.[33] De fleste af kommunens skove og parker bliver vedligeholdt af Næstved Park & Vej.[34]

Susåen kommer nordfra og løber igennem Næstved. Efter at man gravede en kanal mellem Karrebæksminde og Næstved, der var færdig i 1937 har åen haft udløb i Næstved Havn.[10]

Natura 2000-område nr. 169 Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde ligger lige uden for Næstved mod sydvest og dækker bl.a. Karrebæk Fjord og Gavnø. Området er fuglebeskyttelsesområde, EU-habitatområde og ramsarområde, og det har været beskyttet siden 1998. Det dækker 18.871 ha.[33][35]

Klima[redigér | redigér wikikode]

Vejr for Klimanormal for Syd- og Sønderjylland. Målingerne er fra periode 1961 - 1990.
Måned Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Gennemsnitstemperatur -0,1 °C 0,0 °C 2,5 °C 6,3 °C 11,5 °C 15,0 °C 16,2 °C 16,3 °C 13,3 °C 9,5 °C 5,0 °C 1,4 °C 8,1 °C
Gennemsnitlig nedbør 46 mm 31 mm 38 mm 38 mm 43 mm 49 mm 62 mm 59 mm 56 mm 52 mm 60 mm 53 mm 584 mm
Kilde: Danmarks Meteorologiske Institut[36]

Infrastruktur og transport[redigér | redigér wikikode]

Transport[redigér | redigér wikikode]

Bilisme og gang[redigér | redigér wikikode]

Oberst Schwanes Gård fra 1600-tallet i Kirkestræde, som er en af byens gågader.

Næstved gennemskæres af flere hovedveje primærrute 22, primærrute 54 og primærrute 14. Rute 54, hovedvejen Næstved-Rønnede, er hovedfærdselsåren til E47/E55 (Sydmotorvejen). Det er Danmarks mest trafikerede hovedveje med 13.000-14.000 biler i døgnet.[kilde mangler] Næstved Kommune ønsker Rønnedevejen (primærrute 54) opgraderet til en motorvej (Næstvedmotorvejen) eller motortrafikvej,[kilde mangler] samt Slagelsevej (primærrute 22) mellem Næstved og Slagelse til en motorvej (Sjællandske Tværmotorvej) eller motortrafikvej (Den Sjællandske Tværforbindelse).

Den 22. oktober 2009 afsatte regeringen penge til en forundersøgelse af rute 54's evt. opgradering som led i udmøntningen af en aftale om Grøn Transportpolitik den 2. december 2009. I denne aftale enedes man ligeledes om at bygge en nordlig omfartsvej rundt om Næstved. Vejen er planlagt til at være en 2+1-sporet motortrafikvej i alt syv kilometer lang. Omfartsvejen skal gå fra en ny fordelerring ved tv-senderen til Vestre Ringvej og forventes taget i brug omkring 2016.

Den 24. juni 2014 blev regeringen og oppositionen enige om en grøn trafikaftale I denne aftale indgår en VVM redegørelse på ca. 15 milioner kroner samt en reservation af 350 millioner kroner til første etape af motorvejen mellem Rønnede og Boserup. En motorvej på strækningen kan stå færdig 2021.[37][38]

Den 19. april 2017 besluttede regeringen og oppositionen at gå videre med linjeføring A af en motorvej mellem Næstved og Rønnede. Derudover vil regeringen tage ca. 56 millioner fra de allerede afsatte 336 millioner, som de vil bruge til at overtage de ejendom der står til at blive berørt af linjeføringen, så de nuværende ejere ikke bliver stavnsbundet.[39][40]

De ca. 336 millioner er ikke nok til at man kan gå i gang med første etape, da motorvejen kommer til at koste ca. 1,6 milliard. Det er ca. 100 millioner for hver km af den ca. 15 km lange strækning, så byggeriet er sat i bero indtil der er fundet en finansiering.[41]

Den 24. november 2015 åbnede Vejdirektoratet første etape af Ring Nord mellem fordelerringen ved Køgevej og Ringstedgade. Vejen er ca. 4 km lang og skal være med til at få trafikken væk fra Køgevej ved Bilka, hvor der er meget tæt trafik. Sidste etape mellem Ringstedgade og Vestre Ringvej åbnede den 30. oktober 2016, efter at omfartsvejen åbnede for trafik, vil lastbiler og biler som ikke har ærinde i Næstved, kunne køre uden om.[42]

Næstved Kommune har lavet en østlig og sydlig omfartsvej rundt om byen fra fordelerringen vest for Næstved ved den kommede Næstved Omfartsvej (Ring Nord) til Vordingborgvej, 1 etape af den østlige omfartsvej (Ring Øst) åbnede for trafik den 20. december 2012.[43] Den anden (Ring Syd) åbnede for trafik den 27. oktober 2017.[44] Med åbningen af denne strækning har Næstved en komplet ringvej rundt omkring byen.[45]

Rute 22 går fra Kalundborg via Slagelse til Næstved, og munder derefter ud i en vestlig omfartsvej uden om Næstved og til Vordingborg. Ruten slutter i Sydmotorvejen ved primærrute 59, der går til StegeMøn. Rute 14 går fra Østre Ringvej i Næstved via Ringsted til Roskilde, hvor den mødes med Holbækmotorvejen ved det sydlige Roskilde.

Bykernen har flere gågader, der forbinder byens torve. Ringstedgade går nord-syd og ned til Hjultorv. Herfra er der adgang til Axeltorv, Kirkestræde og Torvestræde, der også er bilfri zoner. Nygade, der går fra Ramsherred til Grønnegade, er den eneste af byens gader, som har bevaret sin brostensbelægning.[46]

Et stisystem går fra Vor Frue Kirke og Næstved Gamle Kirkegård i den sydlige ende af byen mod nord over to højdedrag til Munkebakken og videre til området omkring Grønnegades Kaserne.

Kollektiv transport[redigér | redigér wikikode]

Næstved Station hvorfor der afgår tog mod bl.a. København og Nykøbing Falster.

Alle regionaltog mellem København og Nykøbing Falster eller Rødby stopper på Næstved Station. Desuden stopper InterCityExpress fra København til Berlin og EuroCity til Hamborg også i Næstved. Stationen er endestation for Lille Syd, der kører fra Næstved over Køge til Roskilde. Tidligere eksisterede Slagelse-Næstved banen, men den er i dag nedlagt.

Størstedelen af busruterne i området stopper på byens station, og flere har enten start eller endestation på Næstved Station. R-Net har flere linjer, der går til og fra Næstved, som bl.a. kører busser til Slagelse, Præstø og Fakse Ladeplads.[47][48]

Sygehusvæsen, politi, brand og redning[redigér | redigér wikikode]

Næstved Sygehus ligger lidt sydvest for stationen. Sygehuset har bl.a. anæstesi, intensiv afdeling, fysio- og ergoterapi, gynækologi herunder fødegang, medicinsk afdeling, neurologisk afdeling, patologi, psykiatri, røntgen, en afdeling for tand-mund og kæber, urologisk afdeling, en afdeling for øjensygdomme samt en børne- og ungdomsafdeling.[50]

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning er et fælles kommunalt samarbejde ejet af Næstved, Faxe, Sorø og Slagelse kommune, der dækker disse kommuner. Den blev oprettet 1. april 2015.[51] Hovedsædet har adresse på brandstationen i Næstved, hvor der drives en døgnbemandet vagtcentral, der modtager opkald fra hele området.[52] Der findes i alt ni stationer fordelt i de største byer i de fire kommuner.[51][53]

Næstved politi er en del af Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi og har kontor på Parkvej.[54] Retten i Næstved ligger i gardehusarkasernens gamle bygninger i den østlige ende af byen ved Ring Øst. Retskredsen dækker Næstved, Faxe, Sorø og Slagelse kommune. Der er desuden bitingsted på Slagelse Rådhus.[55] Rådhuset fra 1857 bruges i dag som arresthus.[56]

Erhverv[redigér | redigér wikikode]

Keramikproducenten Kähler Keramik blev grundlagt i 1839 af Joachim Christian Herman Kähler i et lille pottemagerværksted i byen. Sønnen, Herman Kähler, udvidede fabrikken og gjorde dens produkter berømte. I 1975 blev den overtaget af Næstved Kommune, og senere blev den købt af Holmegaard Glasværk. I 2008 blev firmaet erklæret konkurs, men Frantz Longhi købte rettighederne og har formået at gøre produkterne populære igen, så der produceres Kähler-keramik til hele Norden.

Næstved Løve Apotek er et af landets ældste apoteker og blev oprettet i 1640. Mellem 1948 og 1976 eksisterede Næstved Møbelfabrik, hvor bl.a. Ejner Larsen og Aksel Bender Madsen fremstillede dansk design. Efter kommunen overtog fabriksarealerne i slutningen af 1990'erne, er de blevet omdannet til skole.

DP Danmark A/S blev grundlagt under navnet Dansk Papirforsyning A/S i 1940. Virksomheden fremstillede forskellige papirvarer og var en overgang blandt de største arbejdsgivere i byen. I 1901 blev Max Bank grundlagt i byen under navnet Haandværker- og Detailhandlerbanken for Næstved og Omegn A/S. I 2011 blev den overtaget af Sparekassen Sjælland.

Novenco (Nordisk Ventilator Co A/S) blev grundlagt i 1947. Selskabet er i dag delt i to separate selskaber – Novenco Building & Industry A/S og Novenco Marine & Offshore A/S, hvor førstnævnte er beliggende med produktionsfaciliteter på Ydernæs i Næstved. Marinefirmaet er beliggende i Køge. Firmaet fremstiller varme-, ventilations-, air-condition- og køleløsninger.

En stor del af industrien i byen er samlet omkring havnen på vestsiden af kanalen samt et mindre område lige syd for kanalen.

Medier[redigér | redigér wikikode]

Sjællandske Mediers bygning i Næstved.

Sjællandske Medier har en afdeling i Næstved. De blev dannet, da Næstved Tidende og Sjællands Tidende blev slået sammen. De to lokalaviser Næstved-Bladet og Ugebladet Næstved bliver udgivet af denne virksomhed.[57] Fra 2006 til 2013 drev Sjællandske Medier ligeledes lokalkanalen 24 Sjællandske, der sendte lokale nyheder i større byer på Sjælland som Næstved. Kanalen blev lukket med udgangen af 2013, da udbyderen Stofa fjernede den fra sin tv-pakke.[58]

DR P4 Sjælland har regionskontor i Næstved, hvorfra der sendes til hele Region Sjælland. Kanalen dækker over ½ mio. borgere.[59] Lokalradion Radio SLR blev grundlagt den 5. januar 1987, og den ejes af Sjællandske Medier. Den sender i hele region Sjælland og har studier i både Næstved og Slagelse. I Næstved sender den på 106,5 FM.[60] I 2015 havde kanalen omkring 107.000 lyttere om ugen.[61] Sjællandske medier drev i en kort overgang også Radio RTN, efter de overtog den i 2003. Økonomien kunne ikke køre rundt, og den blev lukket året efter. Den havde eksisteret siden 1990.[62]

Næstved Lokal Radio har haft sendetilladelse siden den 1. april 1989 og bliver drevet af en lokal forening.[63] Kanalen sender på FM 87,6 MHz, og senderen er monteret på Sjølundstårnet på toppen af Mogenstrup Ås.[64]

Detailhandel[redigér | redigér wikikode]

Axeltorv til City Night i foråret 2016.

Detailhandel foregår især i og omkring gågadenet og torvene. Gågaderne omfatter Ringstedgade, Kirkestræde og Torvegade samt området omkring Axeltorv, hvor der er adskillige forretninger, og Hjultorv. På dette torv bliver der afholdt torvedag hver onsdag og lørdag.[65]Kvægtorv ligger bl.a. en stor Kvickly. På Jernbanegade, der går fra Næstved Station til Riddergade, findes også flere butikker.

I 1989 åbnede Næstved Storcenter ved Køgevej i den nordlige del af byen. Det blev udvidet i 2001, og i dag indeholder centret omkring 65 butikker og cafeer. I området ved storcentret er der flere varehuse som JYSK, adskillige trælasthandler som Bauhaus, Bygma og Harald Nyborg, flere bilforhandlere og lignende forretninger. Onlineauktionshuset Lauritz.com har et af sine lagre i dette område.[66] I den sydlige ende af bygningerne ligger Parkens Butikscenter, der er byens ældste indkøbscenter. Centret ligger lige ved et større boligområde, Sct. Jørgens Park, og det indeholder 30 butikker samt læge- og tandlægeklinik.[67] Langs Østre Ringvej er ligeledes et område med flere supermarkeder, en Silvan og flere mindre butikker og små virksomheder samt et bowlingcenter. I 2006 blev Næstved kåret som den tredjebedste handelsby i Danmark.[68] Sjælland Sport & Event driver både Næstved Boldklub og basketballholdet Team FOG Næstved. Derudover står virksomheden også for Næstved Festuge.

Turisme[redigér | redigér wikikode]

Næstved rummer flere hoteller, der er indrettet i gamle og fredede bygninger. Disse tæller Hotel Vinhuset, der været hotel siden 1778, og som ligger ud til Kirkepladsen ved Sankt Peder Kirke, og Hotel Kirstine, der blev etableret i 1745 for sydenden af Riddergade.

På vej ud af byen mod sydvest på Præstøvej ligger Danhostel Næstved, der er en del af den landsdækkende kæde Danhostel, som driver vandrehjem i det meste af landet.[69] Vandrerhjemmet har eksisteret siden 1976,[70]men lukker den 30.november 2017.

Politik[redigér | redigér wikikode]

Næstved er hovedsæde for Næstved Kommune. Ved Strukturreformen i 2007 blev den gamle Næstved Kommune lagt sammen med Fuglebjerg, Fladså, Holmegård og Suså Kommune. Den nye valgkreds hedder Næstvedkredsen og ligger i Sjællands Storkreds.

Både før og efter kommunalreformen har kommunen traditionelt været socialdemokratisk, og den nuværende nuværende borgmester, Carsten Rasmussen, er således også fra dette parti.

Navn Parti Periode
Henning Jensen Socialdemokratiet 2007 (1988)-maj 2011
Carsten Rasmussen Socialdemokratiet maj 2011- nu

Ved kommunalvalget i 2013 blev byrådet sammensat som følger:

Parti Mandater
2001[71] 2005[72] 2009[73] 2013[74]
Socialdemokratiet 11 17 11 14
Dansk Folkeparti 1 1 3 3
Venstre 5 9 9 8
Enhedslisten 0 0 0 1
SF 1 1 4 1
Konservative Folkeparti 2 2 2 3
Radikale Venstre 0 1 2 1
Liberal Alliance - - 0 0
Kristendemokraterne 0 0 0 0
Forny Næstved 1 0 0 0
I alt 21 31 31 31

Uddannelse[redigér | redigér wikikode]

Kostskolen Herlufsholm, der blev grundlagt i 1565.

Kostskolen Herlufsholm er den mest kendte uddannelsesinstitution i Næstved. Den blev oprettet i 1565 af Herluf Trolle og hans hustru Birgitte Gøye.

Næstved Gymnasium tilbyder STX og HF og har ca. 1.400 elever.[75] Gymnasiet blev grundlagt i 1943 og var den første højere skoleuddannelse, siden Næstved Latinskole lukkede i 1739. Den var blev grundlagt allerede i 1135 af Peder Bodilsen.

Zealand Business College er en handelsskole, der har en afdeling i Næstved samt i Ringsted og Vordingborg. Den blev til ved en fusion af tidligere handelsskoler i de tre byer. Her tilbydes hhx og flere uddannelser i ledelse og administration.[76] EUD og EUX-uddannelserne i Haslev er også tilknyttet afdelingen i Næstved.[77]

EUC Sjælland har afdelinger i Troelstrup og Køge, men hovedadressen ligger i Næstved, hvor uddannelsesinstitutionen har tre forskellige lokationer. Der tilbydes mange håndværkeruddannelser som elektriker, murer, tømrer , mekaniker og frisør samt andre uddannelser som f.eks. chauffør af forskellige kørertøjer .[78] EUC driver også HTX i en bygning fra 2008, der ligger på Jagtvej.[79]

VUC Storstrøm har en afdeling i byen, hvor man både kan tage HF og HF-enkeltfag.[80] Tæt ved ligger University College Sjælland hvor det er muligt at læse sygeplejerske, administrationsbachelor, bioanalytiker, ergoterapeut og fysioterapeut.[81]

Der er 17 almindelige folkeskoler i kommunen; de 7 ligger i selve Næstved.[82] Derudover findes privatskolen Vor Frue Skole, der er katolsk samt en ungdomsskole. De nærmeste efterskoler er Svenstrup Efterskole lidt syd for byen og Hindholm Efterskole tæt ved Fuglebjerg omtrent halvvejs mod Slagelse. Sidstnævnte ligger i det tidligere Hindholm Seminariums bygninger og blev startet i 2008. Skolen gik konkurs i 2012 som følge af for få elever.[83] Skolen genopstod i 2013 som den første muslimske efterskole i landet.[84]

Musik- og Kulturskole tilbyder undervisning i en lang række instrumenter, sang og samspil samt drama.[85] Næstved Aftenskole har forskellige kreative kurser som musik, kunst, blomsterdekoration motionshold og EDB. Desuden tilbyder skolen foredrag og busture.[86] Skolen har eksisteret siden 1908 som et kommunalt tilbud men har siden 1991 været privat drevet efter en ændring af fritidsloven.[87] På kasernens gamle område findes en sprogskole og integrationscenter.[88] Folkeuniversitetet har også en adresse i byen og tilbyder skiftende forelæsninger.[89]

Kultur[redigér | redigér wikikode]

Skt. Mortens Kirke i Næstved.

Byen er et kulturelt centrum for en stor del af Sjælland med flere museer, teatre, biografer, adskillige sportsklubber og fritidsaktiviteter.

Attraktioner og seværdigheder[redigér | redigér wikikode]

Byen har flere forskellige museer og årlige kulturarrangementer.

Museer[redigér | redigér wikikode]

Næstved Museum har to forskellige udstillingssteder:

I 2012 åbnede Næstved Automobilmuseum, der er privat drevet automuseum med bl.a. veteranbiler og motorcykler.[93] Det bliver drevet af en autoophugger, der har reddet mange af bilerne fra at blive skrottet,[94] og er landet største private bilmuseum.[95] ZOOPARK er en zoologisk have, der grundlagt i 2007.[96] Dyreparken har som det eneste sted i Danmark hvide bengalske tigre.[90]

Uden for Næstved findes Gavnø Slot med park og en samling af brandbiler, og har over 100.000 besøgende årligt. Omkring 7 km øst for byen ligger forlystelsesparken BonBon-Land, der hvert år besøges af knap 400.000 gæster.[97]

Musik, teater og biograf[redigér | redigér wikikode]

Grønnegade Teater er et selvejende teater i byen, der spiller i Grønnegades Kaserne. Musicalakademiet Sceptor blev grundlagt i 1998 og opfører hvert år en forestilling og har bl.a. spillet Atlantis. Næstved Amatørscene er et amatørteater, der opsætter 3-4 forestillinger. Sammen med teaterforeningen Næstor står de hvert år for Næstved Revyen.

Byen rummer to biografer. Nordisk Film Biografer Næstved ligger ned til havnen. Biografen åbnede i 2012 og har seks sale med i alt 854 sæder. Bio Næstved blev grundlagt i Jernbanegade i 1906. Biografen flyttede i 1940 til den nuværende placering på Kattebjerg i centrum lige ved Skt. Mortens Kirke. Som den første biograf i Skandinavien fik man i 2012 installeret lydsystemet Dolby Atmos.[98] Der er fem sale med i alt 379 sæder, hvoraf den største har 165.[99]

Kulturbegivenheder[redigér | redigér wikikode]

Eivør Pálsdóttir under en koncert med DR Big Bandet i Næstved i 2005.

Næstved har flere årlige festivaler og kulturarrangementer.

I august måned er der Suså Festival for moderne musik, der er afholdt siden 1993. Koncerterne foregår tre dage på Grønnegades Kaserne,[100] og de optrædende kommer fra ind- og udland.[101] Hvert år afholder Muskelsvindsfonden sin musikfestival Grøn Koncert i juli måned over hele landet, hvor Næstved er ét af de steder, som får fast besøg. Koncerten foregår i Rådmandshaven lige vest for centrum af byen.[102] Næstved Festuge afholdes ligeledes én gang om året i slutningen af august, hvor der bl.a. spilles klassisk musik, jazz og opera foruden de mere almindelige pop og rock.[101]

På torvedage på Axeltorv er der ofte optræden om lørdagen. På Axeltorv afholdes også en streetfestival i skolernes efterårsferie, hvor der er streetbasket, streetfodbold, stomp og streetdance for unge mellem 12 og 25.[101] I maj måned afholdes hvert år børnekulturfestivalen Næssi med musik, dans, skulpturkunst og andre kulturelle tilbud til børn.[103] Det er den største børnefestival i Danmark.[101]

Der har været flere middelaldermarkeder i maj måned,[104] som er arrangeret af Næstved Museum og Næstved Turisme.[105] Ved arrangementet har man bl.a. haft ridderturnering, falkonerer, historiske byvandringer og boder med mad og gammelt håndværk. Blandt aktørerne har været den danske musikgruppe Virelai,[106] en gruppe fra Middelaldercentret ved Nykøbing Falster[107] og den anerkendte danske madhistoriker Bi Skaarup medvirkede i 2013 til at lave mad fra middelalderen, som publikum kunne smage.[105]

Arkitektur[redigér | redigér wikikode]

Helligåndshuset hvor Næstved Museum har det ene af sine to udstillingslokaler.

Næstved er rig på gamle bygninger og har bl.a. adskillige eksempler på gotisk arkitektur fra middelalderen: byens to kirker, Sankt Mortens Kirke og Sankt Peders Kirke, Boderne, der er Danmarks ældste og længste rækkehusbebyggelse fra middelalderen,[108][109] Helligåndshuset, der er det eneste bevarede egentlige helligåndshus i Danmark,[3], Kompagnihuset, som er Nordens eneste bevarede gildehus fra middelalderen[110] og Næstved gamle Rådhus, som er landets eneste bevarede rådhus fra middelalderen.[111][112] Derudover findes flere gamle bygninger med rødder helt tilbage fra middelalderen eller renæssancen som bl.a. Apostelhuset og Ridderhuset, der begge er bindingsværkhuse. Ridehuset på Gønnegadekaserne - statskasernen - ligeledes i bindingsværk, opført 1799. Hotel Vinhuset er opført i sidste halvdel af 1800-tallet i rosenborg-stil, men i kælderen findes murværk der stammer tilbage fra middelalderen.[113]

På toppen af Mogenstrup Ås står Sjølundstårnet, som var byens vandtårn fra 1938 til 1979. Bygningen er 26 meter høj med en tank på 600 m3, tegnet af en lokal arkitekt Johannes Tidemand-Dal. I dag bliver det brugt som udsigtsstårn. Navnet blev afgjort efter en konkurrence. Sjølund er et poetisk navn for Sjælland.[114]

Nordøst for byen ligger Herlufsholm kostskole, der er den ældste kostskole i Danmark. Den blev grundlagt i 1565 og indeholder flere middelalderlige bygninger.

Grønne områder, pladser og kunst[redigér | redigér wikikode]

Der findes flere skove omkring Næstved. Inde i selve byen er Munkebakken en af de større parker.[115] Den ligger på en forhøjning lige vest for stationen. Det højeste sted er 48 moh, og den dækker 2 ha.[116] På toppen er et udsigtstårn, hvorfra man kan se størstedelen af byen. På Munkebakken stod tidligere en allé af elmetræer; de gik ud i 1998 da de blev ramt af elmesyge. Stubbene blev i første omgang udskåret, af kunstneren Jens Andersen så de forestillede munke .[116] Stubbene rådnede langsomt, og i 2008 blev der i stedet opført bronzeskulpturer i samme form som de oprindelige figurer.[117] Der står syv på bakken, én foran Sankt Peders Kirke og én ved Helligåndshuset. For enden af alleen er en stor sten rejst til minde om Peder Bodilsen. Neden for bakkens sydlige ende står Fladså-trold (Trolden), der er fremstillet af billedhuggeren Arne Bang i 1944.[118] På sydsiden af bakken er opstillet en mindesten for 10-året for befrielsen.[119]

Syd for Præstøvej ned til Gallemarksvej ligger Næstved Gamle Kirkegård, der blev anlagt i 1821 som afløser for de middelalderlige kirkegårde rundt om kirkerne Sct.Peder og Sct. Morten.På den modsatte side af Præstøvej ligger den romerskkatolske Vor Frue Kirke. Mellem Susåen og husene i Købmagergade er et grønt område, hvor der bl.a. ruinerne af Tuesens Badstue findes. Øst for Slagkildevej findes også en park.

Næstved Løve ApotekAxeltorv. I forgrunden ses skulpturen Slattenpatten af Bjørn Nørgaard.

Næstved har tre torve: Axeltorvet, der er byens hovedtorv, hvor der findes en del detailhandel, Kvægtorvet, hvor Kulturcenteret ligger og Hjultorvet. På Axeltorv findes Slattenpatten af Bjørn Nørgaard og opstillet i 2010 i anledning af byens 875 års jubilæum.[120] Tidligere har der stået en obelisk. Obelisken blev opstillet i 1870 til minde om Frederik 7. og Junigrundloven, men blev flyttet i 1957 og står nu på hjørnet af Krumport og Teatergade lige syd for Munkebakken.[121] Bag Løve Apotek ligger en apotekerhave med lægeurter og et lille grønt område med bænke. Hjultorv har eksisteret siden 1400-tallet, og navnet henviser til, at man tidligere har kørt varer til torvs på vogne. I 1935 blev der opstillet en statue til minde om Peder Bodilsen i anledning af byens 800 års jubilæum. Den er fremstillet i bronze af Mathilius Schack Elo. Den er med sine 43 cm's højde Danmarks mindste rytterstatue. Skulpturen står på en sokkel af mursten med et springvand ved foden.[122][123]

Springvand i krydset mellem Ringstedgade og Grønnegade.

Hvor Grønnegade støder op til gågaden Ringstedgade, er der springvand. Lige vest for Næstved Sygehus ligger Rådmandshaven, som er en skov. Den sydligste del grænser op til et græsareal, som også kaldes Rådmandshaven, og hvor der har været afholdt koncerter,[102] middelaldermarked[105] og flere andre kulturbegivenheder. Græsarealet går helt ud til Susåen mod vest.

Foran Sankt Mortens Kirke er bronzeskulpturen Kalven opstillet. Den blev købt af Næstved Kommune i 1968, og den er fremstillet af Gudrun Lauesen,[124] der er kendt for at have lavet en lang række skulpturer af bl.a. får, kalve og geder.[125] Den var oprindelig opstillet øst for kirken, da det var fra denne side, at kvæget oprindeligt er blevet ledt ind i byen. I 2003 flyttede man den til sin nuværende placering.[124]

Som en del af Næstved Kunstby er omkring 15 husgavle i byen blevet bemalet med forskellige motiver. Kunstnerne er graffitimalere fra hele verden. Blandt motiverne er Robin Hood ved Rådmandshaven, der er malet af en tysk kunstner,[126][127] og Dan Turèll i Østergade, malet af den danske kunstner HuskMitNavn.[128]

Sport[redigér | redigér wikikode]

Faciliteter[redigér | redigér wikikode]

Næstved Hallerne er et idrætskompleks, hvori også Næstved Stadion ligger. I november 2015 åbnede Næstved Arena i forbindelse med hallerne. Arenaen har plads til 3.000 siddende og 4.500 stående publikummer,[129] og dette gør det til den største multihal på Sjælland uden for København.[130] Næstved Arena åbnede d. 17. november 2015, hvor den blev indviet med en basketballkamp mellem Team FOG Næstved og de forsvarende mestre Horsens IC i Basketligaen.[130] Byen har to svømmehaller: Næstved Svømmehal, byens første fra 1969, tegnet af Birger Nordsted-Jørgensen, og Herlufsholm Svømmehal. På Erantisvej ligger Næstved Bowlingcenter.[131] Lige syd for byen på vej mod Karrebæksminde ligger Næstved Golfklub, der bl.a. har en 18-hullers bane.[132]

Begivenheder[redigér | redigér wikikode]

VM i kvindehåndbold blev afholdt i Danmark fra den 5. til 20. december 2015,[133][134][135] og de fire værtsbyer var Frederikshavn, Herning, Kolding og Næstved. Kampene i gruppe B blev spillet i Næstved Arena. Gruppen bestod af Holland, Sverige, Polen, Kina, Cuba og Angola, hvoraf de første fire gik videre til 1/8-finalerne.

Klubber[redigér | redigér wikikode]

Byen har en lang række idræts- og sportsforeninger, heriblandt Herlufsholm Gymnastikforening, Næstved/Herlufsholm Håndbold, Næstved Bicycle Club, Næstved Boldklub, Næstved Fægte Klub, Næstved Idræts Forening, Næstved Kajak- og Canoklub, Næstved Roklub, Næstved Sejlklub, Næstved Vikings, Næstved Basketball, Team FOG Næstved, HG Vægtløftning & Styrkeløft, HG Floorball, bordtennisklubben Kvik Næstved, Næstved sportsrideklub og Næstved Inline Klub.

I 1972 opnåede byens bedste fodboldklub, Næstved Boldklub, en bronzemedalje i kampen om Danmarksmesterskabet, en succes der blev gentaget i 1975. Klubben var tæt på guldmedaljer i 1980 men måtte på sidste spilledag se Danmarksmesterskabet glippe, da Hans "Baronen" Aabech i kampens sidste minut udlignede til 1-1 for Kjøbenhavns Boldklub foran mere end 20.000 tilskuere på Næstved Stadion. Dette gjorde KB til Danmarksmester, og Næstved måtte nøjes med sølv. Efter endnu en sølvmedalje i 1988 er det siden gået jævnt tilbage for klubben, der i to omgange har været nede i den tredjebedste række. I dag spiller Næstved Boldklub i den næstbedste række.

Partner- og Venskabsbyer[redigér | redigér wikikode]

Partnerskabsbyer[redigér | redigér wikikode]

Venskabsbyer[redigér | redigér wikikode]

Referencer[redigér | redigér wikikode]

 1. ^ Danmarks Statistik: Statistikbanken Tabel BY1
 2. ^ København, Roskilde, Helsingør og Hørsholm er større byer.
 3. ^ a b Helligåndshuset. Historiskatlas.dk. Hentet 7/1-2016
 4. ^ Kompagnihuset. Historisk Atlas. Hentet 27/1-2016
 5. ^ Kompagnihuset. huse-i-naestved.dk. Hentet 27/1-2016
 6. ^ Apostelhuset. Huset i Næstved. Hentet 4/1-2016
 7. ^ Sag: Apostelhuset. Kulturstyrelsen. Hentet 4/1-2016
 8. ^ Ridderhuset. VisitDenmark. Hentet 26/1-2016
 9. ^ Bygning: Riddergade 3. Kulturstyrelsen. Hentet 26/1-2016
 10. ^ a b Næstved Havns Historie. naestvedport.dk. Hentet 16/4-2016
 11. ^ Danmarks Statistik: Statistiske Meddelelser, 4. række, 37. bind: "Folkemængden 1. Februar 1911 i Kongeriget Danmark efter de vigtigste administrative Inddelinger; København 1911; s. 2f
 12. ^ a b Danmarks Statistik: Statistiske Meddelelser, 4. række, 37. bind: "Folkemængden 1. Februar 1911 i Kongeriget Danmark efter de vigtigste administrative Inddelinger; København 1911; s. 24f
 13. ^ a b J.P. Trap: Kongeriget Danmark; 3. Udgave 2. Bind: Frederiksborg, Kjøbenhavns, Holbæk, Sorø og Præstø Amter; Kjøbenhavn 1898; s. 797
 14. ^ Danmarks Statistik: Statistiske Meddelelser, 4. række, 28. bind: "Befolkningens Erhvervsfordeling efter Folketællingen den 1. Februar 1906"; København 1908; s. 9
 15. ^ willerslev, s. 70
 16. ^ J.P. Trap: Kongeriget Danmark; 1. udgave, bind 2 (Kjøbenhavn 1858); s. 404
 17. ^ J.P. Trap: Kongeriget Danmark; 2. Udgave 3. Deel: Amterne Frederiksborg, Kjøbenhavn, Holbæk, Sorø og Præstø samt Bornholm; Kjøbenhavn 1872; s. 468
 18. ^ Danmarks Statistik: Statistiske Meddelelser, 4. række, 63. bind, 1 hæfte: "Folkemængden 1. Februar 1921 efter de vigtigste administrative Inddelinger"; København 1921; s. 2
 19. ^ Danmarks Statistik: Statistiske Meddelelser, 4. række, 76. bind, 1 hæfte: "Folkemængden 5. November 1925 efter de vigtigste administrative Inddelinger"; København 1927; s. 2
 20. ^ Danmarks Statistik: Statistiske Meddelelser, 4. række, 86. bind, 2 hæfte: "Folkemængden 5. November 1930 efter de vigtigste administrative Inddelinger"; København 1931; s. 165
 21. ^ Danmarks Statistik: Statistiske Meddelelser, 4. række, 101. bind, 1 hæfte: "Folkemængden 5. November 1935 efter de vigtigste administrative Inddelinger"; København 1936; s. 165
 22. ^ Danmarks Statistik: Statistiske Meddelelser, 4. række, 113. bind, 3 hæfte: "Folkemængden 5. November 1940 efter de vigtigste administrative Inddelinger"; København 1941; s. 6
 23. ^ Danmarks Statistik: Statistisk Tabelværk, 5. rk. litra A nr. 20: "Folketællingen i Kongeriget Danmark den 5. November 1930; København 1935; s. 136
 24. ^ Danmarks Statistik: Statistisk Tabelværk, 5. rk. litra A nr. 20: "Folketællingen i Kongeriget Danmark den 5. November 1930; København 1935; s. 133 (Lille Næstved, Ringstedgade og Ny Holsted), 135 (Sandstræde mm i Præstø amt) og 136 (Næstved)
 25. ^ Næstved. Nordisk Film Biograferne. Hentet 9/12-2015
 26. ^ Rocker-konflikt og skyderier i Næstved: Teenagere fremstilles i grundlovsforhør. Ekstra Bladet. Hentet21/9-2017
 27. ^ Endnu et skyderi: Næstved-borgere koger over på Facebook. TV Øst. Hentet 21/9-2017
 28. ^ Flere skud affyret mod hus i Næstved. TV 2. Hentet 21/9-2017
 29. ^ To unge mænd fra bandemiljøet skudt i nat. TV 2. Hentet 21/9-2017
 30. ^ Få overblikket over bandekonflikten i Næstved. TV Øst. Hentet 21/9-2017
 31. ^ Frygt for rockerkrig i Næstved udløser visitationszone. BT. Hentet 21/9-2017
 32. ^ Borgmester håber bandepakke kan hjælpe Næstved til et bedre ry. DR. Hentet 21/9-2017
 33. ^ a b Rådmandshaven. Danmarks Naturfredningsforening. Hentet 19/4-2016
 34. ^ Grønne området. Næstved.dk. Hentet 16/4-2016
 35. ^ Natura 2000. Naturstyrelsen. Hentet 19/4-2016
 36. ^ Klimanormaler. DMI. Hentet 23/11-2014
 37. ^ Arent, Torben (25. juni 2014). "Næstved får ja til motorvej". FDM. Hentet 27. juni 2014. 
 38. ^ Lorentzen, Mogens (18. december 2014). "Heunicke klar til at bygge motorvej om to år". Sjællandske. Hentet 3. januar 2015. 
 39. ^ Olling, Jacob (19. april 2017). "Regeringen har lagt sig fast: Sådan skal motorvejen bygges til Næstved". TV Øst. Hentet 19. april 2017. 
 40. ^ Olling, Jacob (19. april 2017). "Stort flertal på Christiansborg enige om Næstvedmotorvej". TV Øst. Hentet 19. april 2017. 
 41. ^ Olling, Jacob (19. april 2017). "Næstved-motorvej sprænger budgettet: Koster 100 mio. pr kilometer". TV Øst. Hentet 19. april 2017. 
 42. ^ Riisgaard, Anders (24. november 2015). "Så er der trafik på Næstveds nordlige omfartsvej". TV Øst. Hentet 24. november 2015. 
 43. ^ Bolch Steffensen, Alice (19. december 2012). "Nu indvies den nye omfartsvej om Næstved". Sjællandske. 
 44. ^ Laursen Brock, Ida (27. oktober 2017). "I dag bliver den sidste del af Næstved Omfartsvej indviet". TV Øst. Hentet 27. oktober 2017. 
 45. ^ Alvang, Signe (27. oktober 2017). "Ny ringvej indviet: Har været mere end 50 år undervejs". TV Øst. Hentet 27. oktober 2017. 
 46. ^ Næstved. Godebyer.dk. Hentet 29/4-2016
 47. ^ Samlet Buskøreplan for DOT. Din Offentlige Transport. hentet 29/4-2015
 48. ^ Rejseplanen Næstved. Bus-rejseplanen.dk. Hentet 29/4-2016
 49. ^ Rejseplanen 640 Vordingborg st (bus), Næstved - Bus 640 Vordingborg st (bus). Bus-rejseplanen.dk. Hentet 29/4-2016
 50. ^ Afdelinger på Næstved Sygehus. Region Sjælland. Hentet 29/10-2015
 51. ^ a b Om os. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. Hentet 16/4-2016
 52. ^ Vagtcentral. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. Hentet 16/4-2016
 53. ^ Geografisk område. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. Hentet 16/4-2016
 54. ^ Adresser, telefonnumre og åbningstider. Politi.dk. Hentet 16/4-2016
 55. ^ Praktiske oplysninger. Domstol.dk. Hentet 16/4-2016
 56. ^ Næstved Arrest. Kriminalforsorgen. hentet 7/10-2016
 57. ^ Om sn.dk. Sjællandske Medier. Hentet 18/4-2016
 58. ^ Stofa lukker tv-stationen 24 Sjællandske. Sjællandske Medier. Hentet 18/4-2016
 59. ^ DR P4 Sjælland 97.5 FM. Radio.co.dk. Hentet 18/-2016
 60. ^ Om Radio SLR. Radio SLR. Hentet 18/4-2016
 61. ^ Radio SLR Prisliste pr. 01/01 2016. Radio SLR. Hentet 18/4-2016
 62. ^ Radio RTN i Næstved lukker. Radionyt.dk. Hentet 18/4-2016
 63. ^ Om Næstved Lokal Radio. Næstved Lokal Radio. Hentet 18/4-2016
 64. ^ Frekvenser. Hentet 18/4-2016
 65. ^ Axeltorv 1, Skomagerrækken 1-3, Ramsherred 2, Hjultorv 2. huse-i-naestved.dk. Hentet 16/4-2016
 66. ^ Lauritz.com Næstved. Lauritz.com. Hentet 16/4-2016
 67. ^ Parkens Butikscenter. Hentet 16/4-2016
 68. ^ Næstved. Lokalevirksomheder.dk. Hentet 16/4-2016
 69. ^ Næstved. Booking.com. hentet 29/4-2016
 70. ^ Velkommen. Danhostel Næstved. Hentet 29/4-2016
 71. ^ Næstved Kommune. Det nye kommunalbestyrelse. KMDvalg. Hentet 21/4-2016
 72. ^ Det nye Sammenl.udv. Næstved Kommune. KMDvalg. Hentet 21/4-2016
 73. ^ Næstved Kommune - Den nye Kommunalbestyrelse. KMDvalg. Hentet 21/4-2016
 74. ^ Byrådsmedlemmer 2014-2017. Næstved Kommune. Hentet 29/10-2015
 75. ^ Skolen i tal. Næstved Gymnasium. Hentet 25/4-2016
 76. ^ HHX Næstved. Zealand Business College. Hentet 25/4-2016
 77. ^ ZBC. Næstved Kommune. Hentet 25/4-2016
 78. ^ Tag en erhvervsuddannelse. EUC Sjælland. Hentet 25/4-2016
 79. ^ Om HTX. EUC Sjælland. Hentet 25/4-2016
 80. ^ Kursustilbud. VUC Storstrøm. Hentet 10/11-2015
 81. ^ Uddannelser. University College Sjælland. Hentet 10/11-2015
 82. ^ Folkeskoler. Næstved Kommune. Hentet 25/4-2016
 83. ^ SN.dk 3. juli 2012: Efterskole lukker
 84. ^ Historie/baggrund. Mina Hindholm. hentet 25/4-2016
 85. ^ Fag. Næstved Musik- og Kulturskole. Hentet 25/4-2016
 86. ^ Vores kurser. Næstved Aftenskole. Hentet 25/4-2016
 87. ^ Praktiske oplysninger. Hentet 25/4-2016
 88. ^ Velkommen til NSI. NSI-Center. Hentet 25/4-2016
 89. ^ Næstved Folkeuniversitet. Folkeuniversitetet. Hentet 25/4-2016
 90. ^ a b Bain 2011, s. 150--152
 91. ^ Næstved Museum Boderne. VisitDenmark. Hentet 25/1-2016
 92. ^ Boderne. huse-i-naestved.dk. hentet 25/1-2016
 93. ^ Velkommen til Næstved automobilmuseum. Næstved Automobilmuseum. Hentet 9/12-2015
 94. ^ Nyt Automobilmuseum i Næstved. mcsusaa.dk. hentet 9/12-2015
 95. ^ Witt, Per (26. april 2016). "Danmarks største private bilmuseum åbner for sæsonen". Ugebladet Næstved (Sjællandske Medier): s. 8. 
 96. ^ Hvem er vi. ZOOPARK. Hentet 16/4-2016
 97. ^ Attraktionslisten 2015. VisitDenmark. Hentet 2015-10-10. 
 98. ^ Om Bio Næstved. Bio Næstved. Hentet 31/10-2015
 99. ^ Sal 1 (Sal Annelise). Bio Næstved. Hentet 31/10-2015
 100. ^ Bykort over Næstved. Suså Festival. Hentet 18/4-2016
 101. ^ a b c d Kulturen. net.naestved.dk. Hentet 18/4-2016
 102. ^ a b Historien. grøn Koncert. Hentet 19/4-2016
 103. ^ BØRNEKULTURFESTIVAL 2016. Naessi.dk. Hentet 18/4-2016
 104. ^ Middelaldermarked i Næstved. TV Øst. Hentet 18/4-2016
 105. ^ a b c Historisk festival i Næstved. Sjællandske Medier. Hentet 18/4-2016
 106. ^ Middelaldermarked 2011 Næstved Museumsforening. Hentet 18/4-2016
 107. ^ Arcus Verus. Guldborgsund Gildet. Hentet 18/4-2016
 108. ^ Byhusenes artkitekturhistorie 1480-1930. Kulturstyrelsen. Hentet 25/1-2016
 109. ^ Udstillinger. Næstved Museum. Hentet 25/1-2016
 110. ^ Kompagnihuset. Historisk Atlas. Hentet 27/1-2016
 111. ^ Middelalderrådhus. Huse i Næstved.dk Hentet 7/1-2016
 112. ^ Det Gamle Rådhus. Næstved Museumsforening. Hentet 7/1-2016
 113. ^ Sag: Hotel Vinhuset. Kulturstyrelsen. Hentet 4/2-2016
 114. ^ Sjølundstårnet. Historisk Atlas. Hentet 16/4-2016
 115. ^ Fornyelse af Munkebakken. Næstved.dk. Hentet 16/4-2016
 116. ^ a b Munkebakken. Næstved.dk. Hentet 16/4-2016
 117. ^ Elmetræer blev til munke. Næstved.dk. Hentet 16/4-2016
 118. ^ Lidt om Næstveds trolde. Næstved Museumsforening. Hentet 16/4-2016
 119. ^ 4. maj komiteen, Næstved. Starbas.net. Hentet 29/4-2016
 120. ^ Slattenpatten af Bjørn Nørgaard. Næstved.dk. Hentet 16/4-2016
 121. ^ Brande, Niels (26. april 2016). "Hovedvagten og obelisken på Axeltorv". Ugebladet Næstved (Sjællandske Medier): s. 12. 
 122. ^ Næstved på en time. VisitDenmark. Hentet 7/1-2015
 123. ^ Hjultorv. Historisk Atlas. Hentet 16/4-2016
 124. ^ a b Kalven ved Sct. Mortens Kirke. Historisk Atlas. Hentet 116/4-2016
 125. ^ Gudrun Lauesen. Rudersdal Kommune. Hente t16/4-2016
 126. ^ Mr Woodland Rådmandshaven. Næstved Kunstby. Hentet 15/9-2016
 127. ^ Aagaard, Morten (2016-09-13). "Robin Wood holder øje med skoven". Næstved-Bladet (Sjællandske): s. 16. 
 128. ^ HUSK MIT NAVN - Østergade.Næstved Kunstby. Hentet 15/9-2016
 129. ^ Arena Næstved. Hentet 9/12-2015
 130. ^ a b Næstved åbner ny sportsarena i aften. TV 2. Hentet 9/12-2015
 131. ^ Næstved Bowlingcenter. Hentet 18/4-2016
 132. ^ 18 hullers bane. Næstved Golfklub. Hentet 18/4-2016
 133. ^ Danmark bliver vært for VM i håndbold. dr.dk. 2011-01-24. 
 134. ^ Poder, Søren (2014-07-07). Herning snupper VM-finalerne. aoh.dk. Hentet 2014-07-07. 
 135. ^ Næstved. Dansk Håndbold Forbund. Hentet 8/12-2015

Litteratur[redigér | redigér wikikode]

Eksterne henvisninger[redigér | redigér wikikode]