Borger

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Gå til: navigation, søg

Borger er et plattysk ord, som kom i brug på dansk i de sidste århundreder af middelalderen og efterhånden afløste de ældre udtryk bymand, købstadmand o.l. Det brugtes således fra først af alene om købstædernes beboere, og endda ikke om alle disse, men kun om de egentlig aktive medlemmer af kommunen, der havde ret til at tage del i byens styrelse, til at drive borgerlig næring og benytte bymarken, og som på den anden side – i hvert fald i første linje – måtte bære "Byens Tynge".

Som borger betragtedes vistnok fra først af den, der havde hus og grund i byen, men efter udviklingen af stænderadskillelsen lagde man ved siden heraf tillige vægt på, at vedkommend drev borgerlig næring (dvs. handel eller håndværk), således at de borgerlige rettigheder i hvert fald mange steder ikke indrømmedes de grundejere, med hvilke dette ikke var tilfældet. For tilflyttedes vedkommende krævedes der tidligt en formelig med edsaflæggelse forbundet optagelse i borgersamfundet, hvilket kaldtes at erhverve "borgerskab" og var en betingelse for udøvelse af de ovennævnte rettigheder, navnlig retten til at drive borgerlig næring. Senere stilledes samme fordring også med hensyn til borgersønner, når de ville nedsætte sig som selvstændige næringsdrivende i byen, men her viste det sig i lang tid vanskeligt at få den gennemført. Endnu i 1700-tallet herskede der både på dette punkt og med hensyn til ikke-næringsdrivende grundejere, hvilke ikke kunne tage borgerskab, adskillig vaklen i praksis.

Den senere lovgivning opløste efterhånden det gamle borgerbegreb, idet den knyttede de enkelte rettigheder og pligter til hver sine betingelser. Kommunal valgret, der endnu ind i 1800-tallet var afhængig af borgerskab, som dog siden 1837 også grundejere kunne erhverve, blev gjort uafhængigt af dette med lov af 31. marts 1860, og betydningen med hensyn til beskatningen eller, bortset fra enkelte tilfælde, med hensyn til pligten til at overtage borgerlige ombud forsvandt også.

I de sidste århundreder har borger fået en ny betydning, idet det ved siden af købstadborgeren nu også betegner statsborgeren.

Se også[redigér | redigér wikikode]

Wiktionary-logo.svg Se Wiktionarys definition på ordet: