Skåne

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Gå til: navigation, søg
Skåne

Skåne vapen.svg

Kort over Skåne i Sverige

Data
Landsdel: Götaland
Län: Skåne län
Areal: 11.368 km²
Indbyggere: 1.286.584[1]
(pr. 31. december 2015)
Befolkningstæthed: 119 indbyggere pr. km²
Højeste punkt: Søderåsen
Største sø: Ivösjön
Skånes regionale flag er rødt med gult kors

Skåne er det sydligste landskab i Sverige og ligger på den sydligste spids af den Fennoskandiske halvø. Skåne udgør (sammen med ca. 2.324(2014)[1] indbyggere i Halland) ét svensk län med 1.303.627(2014)[1][2] indbyggere og indgår i Øresundsregionen. Skåne er Sveriges vigtigste landbrugsområde og en af landets tættest befolkede regioner. De største byer er Malmø, Lund og Helsingborg.

Skåne var indtil 1997 delt i Malmöhus län og Kristianstads län, men styres siden 1997 af Region Skåne, mens Skåne län varetager statens regionale opgaver. Skåne var dansk (tillige med Halland og Blekinge) indtil 1658, Halland blev dog kontrolleret af Sverige allerede fra 1645. Bornholm udgør sammen med Skåne, Halland og Blekinge det historiske Østdanmark, også kendt som Skånelandene. Siden 1660, da Bornholm atter blev dansk, er Skånelandene/Østdanmark dermed delet op i en dansk og en svenskstyret skånsk landsdel.

Det skånske flag

Landskab[redigér | redigér wikikode]

Kulturgeografisk inddeling. Nåleskov med mørkegrøn, løvskov med lysegrøn, agerland med bleggult, byområder med rødt.
Sognene i Skåne med herreds- og lensgrænser 1865.
Landskapsvy från Skåne. Maleri af Peter Adolf Persson. Malet i 1889.
Store dele af Skåne består af agerland. Billedet viser et rapsdyrket område ved Svedala.
Skånsk slette med pilehegn en diset dag i april. Ingelstorps enge, i baggrunden Hammars backar nær Kåseberga i det sydøstlige Skåne.
Kopparhatten, en del af Söderåsen.
Skåne har mange lange sandstrande, her ses Sandhammaren.

Skåne udgør det sydligste landskab på den skandinaviske halvø og udgøres i hovedsagen af en halvø beliggende mellem 55° 20′ n. br. og 56° 32′ n. br. samt mellem 12° 26′ og 14° 35′ ø. l. f. Greenwich. Det grænser mod vest til Kattegat og Øresund, mod syd til Østersøen, mod øst til Østersøen og Blekinge og mod nord til Småland og Halland. Arealet er 11.303 km2, hvoraf 326 km2 er vand.

Længst mod nordvest på grænsen til Halland beskyller Kattegat Bjäre-halvøen, der opfyldes af Hallandsåsen og finder sin afslutning i den lille ø Hallands Väderø. Mellem denne halvø og Kullens halvø ligger Skelderviken med en længde af 24 km og en bredde i mundingen af 16 km. Syd for Kullen mangler alle dybere indskæringer, og der findes kun et par flade bugter som Lundåkra-bugten syd for i Landskrona, Lomma-bugten nord for Malmø samt Höllvigen, der ligger nord for Falsterbo-halvøen. Denne 10 km lange, fremspringende landtunge fortsættes syd på i det 8 km lange Falsterbo Rev. Til Skåne hører den i Øresund beliggende 7,5 km2 store ø Hven (Ven). Ved Falsterbo bøjer kysten mod øst og danner Kämpinge- og Ystad-bugterne. Den nordlige del af Skånes østkyst beskylles af den såkaldte Hanö-bugt mellem Skåne og Blekinge og har ved halvøen Lister-landet en dybere indskæring, Saxa-viken. Øst for Åhus ledsages kysten af talrige småholme. Kysten er med undtagelse af sydsiderne af Laholms-bugten og Skelderviken, strækningen HelsingborgLandskrona og Linderödsåsens bratte klint ved Stenshuvud samt kysten rundt Hven, en flad lavlandskyst med Landskrona som eneste naturlige havn. Flyvesandsområder og klitter findes ved Falsterbo og Sandhammeren, Skånes sydøstlige odde, samt ved Hanöbugten.

I henseende til terræn er Skåne delt i to med en skillelinje fra nordvest mod sydøst. Mod sydvest udgør det et bølget sletteland, der stemmer overens med de danske øer. Den nordøstlige del derimod hører snarere til det smålandske højland. Det skånske sletteland afbrydes af en række højdedrag, som er orienterede nordvest—sydøst, og som alle er begrænsede af brudlinier. De er horste, partier af grundfjeldet, som er skudt op mellem brudlinierne. I nordvest ligger Hallandsåsen, der danner grænsen mellem Halland og Skåne. Den deles af to tværdale i tre dele, af hvilke den østlige har Skånes højeste punkt, 206 m. Mellem Skelderviken og Øresund ligger den 16 km lange og 1—1,5 km brede Kullen eller Kullaberg, 188 m høj. Samme højde har Söderåsen lidt længere mod sydøst. I det østlige Skåne på grænsen mellem Kristianstads og Malmöhus Län hæver sig den 15—30 km brede Linderödsås, som ender i Østersøen ved Stenshufvud nord for Simrishamn. Dens højde er omkring 150—180 m, men et enkelt punkt når i Svensköps Sogn 196 m. Mellem Ringsjön og Vombsjön danner den en 100—120 km bred højslette. I det sydlige Skåne hæver sig endelig den 17 km lange og 3—4 km brede Romeleås (Romeleklint), som i nord er 175 m høj. Det skånske sletteland skæres således i flere stykker. Nordøst for Linderödsåsen ligger Kristianstads-bækkenet med Ivösjön og Hammarsjön. Mellem Linderödsåsen og Romeleåsen breder sig Österslätt som i syd går over i den bakkede og meget frugtbare Söderslätt omkring Ystad, Sveriges frugtbareste egn. Endelig strækker den vestskånske slette sig vest om Romeleåsen op til Skelderviken.

Skånes vandløb er gennemgående små. Længst mod nordøst danner Skräboån afløb for den 58 km2 store Ivösjön, der indeholder Ifö (30 km2) og nord fra modtager Holjeån. Størst er Helge å (193 km), der kommer fra Småland og i syd optager Finjasjöns afløb Almaån. Ved Åhus udmunder den i Østersøen gennem to arme. Yderligere nævnes Lödde å eller Kjeflingeån, der gennemstrømmer Vombsjön og udmunder i Lomma-bugten, Vegeholmsån, der falder i Skelderviken, samt Rönne å, der gennemstrømmer den 43 km2 store Ringsjö og ligeledes udmunder i Skelderviken.[3]

Geologi[redigér | redigér wikikode]

Skånes geologi kan opvise en rigere formationsrække end noget andet sted i Skandinavien. I modsætning til den øvrige skandinaviske halvø har Skåne i det lange tidsrum fra kambrium til kvartærtiden gentagne gange været dækket af havet. De talrige forskydninger og den hyppige forekomst af eruptive dannelser som diabas og basalt vidner om en urolig tilvævelse. Jævnsides og i samme niveau forekommer der lag af uens alder. Brudlinierne går som regel fra nordvest til sydøst, men det nøjere studium af de geologiske forhold hemmes ikke lidt ved det mægtige dække af moræneler, der under istiden er udbredt over næsten hele Skåne.

Underlaget er mod nordøst alle vegne grundfjeld og særlig gnejs. Grænsen for grundfjeldet danner en linje fra Skelderviken til egnen nord for Simrishamn indesluttende Söderåsen og Linderödsåsen, men desuden kommer det frem i Romeleåsen samt i Kullen. Kambrisk-siluriske dannelser som kvartsitsandsten (hardebergasandsten), alunskifer, ortoceratitkalk og graptolitskifer forekommer i et par store bælter, der fra egnen mellem Simrishamn og Sandhammeren og fra egnen ved Ystad strækker sig mod nordvest gennem det sydøstlige og mellemste Skåne samt i et mindre parti på sydsiden af Kullen. Triasdannelser (Keuper) som forskelligfarvede lerarter, sandsten og skifer danner undergrunden i egnen mellem Söderåsen og Landskrona, i et bælte syd for Kullen fra Höganäs til Skelderviken samt omkring Löddeåen ved Hoby nord for Lund. Ved boringer er tillige påvist, at triaslagene ligger under de kulførende juralag i det nordvestlige Skåne, det såkaldte rhæt-lias-system. Dette forekommer på 4 steder med et areal på ca. 800 km2. Størst udbredelse har det i Helsingborgområdet fra Helsingborg til Skelderviken og Hallandsåsen, og dernæst findes det i Stabbarpområdet ved byen Eslöv samt i Kurremöllaområdet et langt, smalt bælte langs silursystemets grænse fra Våmbsjön til egnen nord for Ystad og endelig i Höörområdet ved landsbyen Höör nord for Ringsjön, hvor den såkaldte höörsandsten findes.

I hele den sydvestlige del af Skåne samt i egnen om Kristianstad hviler moræneleret på kridtdannelser. Skrivekridt er overvejende, men Saltholmskalk og Faksekalk forekommer også[bør uddybes][kilde mangler]; af andre dannelser fra samme periode nævnes sandstenen (Köpinge-sandstenen) fra Ystad og skalgruskalken (Ignabergakalken) og Hannaskogskalken fra Kristianstads-egnen.

Tertiærsystemet er ubetydeligt i Skåne. Ved kysterne findes blokke af tertiær samt rav og forkislede træstykker fra ravpindelagene, men det ligger alt sammen på sekundært leje i morænedannelserne. Derimod findes i et stort tertiært sænkningsfelt omkring Ringsjön vulkanske dannelser, bestående af ca. 70 lave høje og rygge (40—50 m). De består af prismatiske basaltsøjler. Desuden findes vulkanske bomber, lapilli og aske (tuf på Lilleö i Ringsjön). Tæt ved Klagshamn har man fundet en ringe forekomst af paleocænt grønsandsmergel, det eneste eksempel på faststående tertiære sedimenter på den skandinaviske halvø.

Klima[redigér | redigér wikikode]

I modsætning til nordligere egne, men i lighed med Danmark, har Skåne et øklima med forholdsvis varm vinter og ret kølig sommer. Middeltemperaturen for juli ligger i Skåne omkring 16-17 °C, for januar omkring 0 °C ved kysten og -1 °C i indlandet. (Dog lidt koldere endnu i den aller nordøstlige hjørne). For hele året varierer middeltemperaturen fra straks under 7 °C til lidt over 8 °C. Øresundskysten er varmest og det er koldest i nordøst. Den årlige regnmængde, der er størst mod nordvest på grænsen til Halland og mindst ved Falsterbo, ligger mellem 40 og 63 cm.

Middeltemperaturer for hver måned og årligt, på 8 steder i Skåne (SMHI-stationer)

st.no stationsnavn Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Årlig
5223 Falsterbo 0.3 0.0 1.7 5.1 10.1 14.7 16.4 16.4 13.7 10.0 5.7 2.3 8.0
5337 Malmö 2 0.1 0.0 2.2 6.4 11.6 15.8 17.1 16.8 13.6 9.8 5.3 1.9 8.4
5251 Örja 0.0 0.0 2.2 6.1 11.5 15.3 16.5 16.7 13.5 9.4 5.2 2.2 8.2
6203 Helsingborg 0.6 -0.1 2.0 6.0 11.2 15.3 16.7 16.6 13.6 9.9 5.2 1.8 8.3
5343 Lund -0.6 -0.5 2.0 6.0 11.5 15.4 16.8 16.5 13.1 9.1 4.5 1.1 7.9
5353 Hörby -1.6 -1.5 1.0 5.4 10.4 14.4 15.5 15.3 11.9 8.0 3.6 0.1 6.9
5455 Kristianstad -1.0 -1.0 1.4 5.2 10.3 14.7 16.1 15.7 12.3 8.5 4.0 0.6 7.2
6322 Osby -2.2 -2.1 0.6 5.0 10.5 14.4 15.5 14.9 11.3 7.4 2.8 -0.7, 6.5

Falsterbo ligger lige i sydvest, Örja lidt øst for Landskrona, Osby i det "kolde hjørn i nordøst" og Hörby lige midt i Skåne. Malmö2 er den mest centrale af tre stationer omkring byen.[4]

Plantevækst[redigér | redigér wikikode]

Skånes plantevækst ligner Danmarks. Det går således fint at anvende Dansk flora (Frederiksen m.fl. 2006)[5] til bestemmelse af karplanter. Enkelte karplanter der kendes fra Skåne kendes dog ikke fra Danmark[6]. Skåne har som resten af Sverige efter danske forhold store relativt urørte områder med en varieret flora[6]. Løvskov er fremherskende i de sydlige dele. Mens i de nordlige dele forekommer nåletræer som Rødgran (Picea. abies) og Skovfyr (Pinus sylvestris) mere almindeligt. Skåne ligger i den nordlige del af egens og bøgens udbredelsesområde. Stilk-Eg (Quercus robur) forekommer således hyppigt som enligt træ og i lunde, men egentlige egeskove er sjældne. Derimod er bøgen hyppig skovdannende, og mellem bøgeskovene breder sig frodige agre, der ved diger og pilehegn er delte i lodder. Som et typisk eksempel på den tidligere natur i det vestlige og sydlige Skåne kan nævnes den urørte skov Dalbyhage eller Dalby Söderskog, en lille fredskov på 38 ha 10 km sydøst for Lund.

Befolkning[redigér | redigér wikikode]

Det er blevet beregnet, at omkring 1570 havde Skåne henved 110.000 indbyggere,[7] men forud for den Sorte død i midten af 14. århundrede kan befolkningen i områderne øst for Øresund (Skåne, Bornholm, Blekinge og Halland) have været over 250.000.

Befolkningsudviklingen fra 1620 til 2010 er beregnet/opgjort således:[8][9]

År Indbyggere År Indbyggere År Indbyggere
1620 126.000 1820 312.000 1930 757.000
1699 142.000 1830 350.000 1940 778.000
1718 152.000 1840 388.000 1950 843.000
1735 180.000 1850 443.000 1960 882.000
1750 197.000 1860 494.000 1970 983.000
1760 202.000 1870 538.000 1980 1.023.000
1772 216.000 1880 580.000 1990 1.068.000
1780 231.000 1890 591.000 2000 1.129.000
1795 250.000 1900 628.000 2010 1.228.000
1800 259.000 1910 685.000
1810 275.000 1920 728.000

Folkemængden udgjorde i 1925 743.791 eller 66 indbyggere pr km2.

Bebyggelse[redigér | redigér wikikode]

Bebyggelsen er for en stor del samlet i landsbyer med velbyggede huse og gårde, men Skåne er også herregårdenes land, og, hvor frugtbar jord veksler med skov og sø, ligger slot ved slot.

Malmö er Sveriges tredje, og Skånes største, by med omkring 300.000 indbyggere i kommunen. Udsigt over det centrale Malmö fra højhuset Kronprinsen (cirka 80 meters højde).
Øresundsbroen, som blev indviet år 2000, forbinder Skåne med Amager. Her passerer både biler og tog hver dag.
Motorvejen gennem det tætbebyggede vestre Skåne mangler andet navn end "E6". Den er Skånes arterie og trænger til fler filer, hvilket svenske Trafikverket og Stockholm ikke vil bekoste. Her ved Glumslöv bruges vejsiden i stedet. På billedet ser man også jernbanen Västkustbanan og den lokale station i Glumslöv. Efter Helsingborg mangler dobbeltspor.
I 2010 byggedes Citytunneln, som forbinder og kompletterer Øresundsforbindelsen, ikke kun med en tunnel under Malmö, men tillige en ny stor glashal med underjordiske perroner, hvis byggeri ses på billedet.

Købstæder[redigér | redigér wikikode]

Ved overgangen til Sverige 1658 fandtes i landskabet følgende købstæder: Falsterbo, Helsingborg, Landskrona, Kristianstad, Lund, Malmö, Simrishamn, Skanör, Ystad og Ängelholm. Yderligere nogle havde eksisteret men havde på ny mistet deres privilegier.

Falsterbo og Skanör forenedes i 1754 under en fælles borgmester til Skanör med Falsterbo stad. Da kommunalforordningen af 1862 trådte i kraft, indrettedes de da ti stæder som stadskommuner. I 1868 blev municipalköpingen Trelleborg atter ophøjet til stad (privilegierne var blevet tabt i 1619). I 1900-tallet blev tre fremvoksende samfund ophøjede til stæder, nemlig Eslöv (1911), Hässleholm (1914) og Höganäs (1936), dog uden at få egen jurisdiktion. De egne rådhusrettigheder afvikledes i Simrishamn 1944, Skanør med Falsterbo og Ängelholm 1948, Ystad 1961, Trelleborg 1964 og Landskrona 1967, mens de blev bevarede i de større stæder frem til tingsrättsrefomen 1971. I forbindelse med kommunalreformen i 1971 indførtes en fælles kommunetype, og stæderne mistede deres kommunale særstilling. I dag er de gamle stæder i form af tätorter centralorter i kommunerne med samme navn. En undtagelse er Skanör med Falsterbo, som er en tätort i Vellinge kommun.

Større bebyggelser[redigér | redigér wikikode]

Følgende bebyggelser har mere end 10.000 indbyggere ifølge tätortsavgränsningen 2010:[10]

 1. Malmö, 280 415
 2. Helsingborg, 97 457
 3. Lund, 82 800
 4. Kristianstad, 35 711
 5. Landskrona, 30 499
 6. Trelleborg, 28 290
 7. Ängelholm, 23 240
 8. Hässleholm, 18 500
 9. Ystad, 18 350
 10. Eslöv, 17 748
 11. Staffanstorp, 14 808
 12. Höganäs, 14 107
 13. Kävlinge med Furulund, 13 200 (heraf 9 049 i Kävlinge)*
 14. Oxie, 11 493 (Malmö stad)
 15. Lomma, 10 837
 16. Svedala, 10 627
 17. Höllviken, 10 607 (Vellinge kommun)
 18. Bunkeflostrand, 10 386 (Malmö stad)

*Det svenske statistiske institut, SCB, synes disse to byer er adskilte fra hinanden. Men den eneste grænse er Kävlingeån. Se fx Google maps.

Andre kommunala centralorter med undtagelse af Burlöv (hvis hoveddel indgår i Malmös tätort) med indbyggertal 2010:[10]

 1. Åstorp, 9 488
 2. Kävlinge, 9 049
 3. Klippan, 8 116
 4. Höör, 7 865
 5. Bromölla, 7 595
 6. Skurup, 7 565
 7. Osby, 7 157
 8. Hörby, 7 085
 9. Bjuv, 6 832
 10. Sjöbo, 6 724
 11. Simrishamn, 6 527
 12. Tomelilla, 6 444
 13. Vellinge, 6 304 (ej största ort i Vellinge kommun)
 14. Perstorp, 5 665
 15. Båstad, 4 961
 16. Örkelljunga, 4 818
 17. Svalöv, 3 633
 18. Broby, 2 920 (centralort i Östra Göinge kommun)
 19. Skanør og Falsterbo

Landsdele[redigér | redigér wikikode]

Historie[redigér | redigér wikikode]

Nutidens Danmark og de tidligere danske områder Skåne, Halland, Blekinge og Sydslesvig.
Uddybende Uddybende artikel: Skånes historie

Navnet Skåne kan sandsynligvis føres tilbage til urgermansk *skaðin-awjo ("skade-ø", "farlig kyst", vel om de farlige farvande ved Falsterbo eller Kullen), som blev overtaget af romerne som Scadinauia, senere Scandinauia. Skandinavien blev senere en betegnelse for hele området nord for Germanien. Skåne, samt Hallands og Blekinges kystlandskaber udgjorde oprindeligt i geografisk henseende en naturlig enhed sammen med de danske øer og Jylland, idet have og sunde var lige så meget forbindende alfarveje. Fra Sverige var Skåne derimod adskilt ved store, ufarbare skove i Småland og Mellemsverige, der først sent koloniseredes. Fra begyndelsen er Skånes befolkning og sprog derfor også dansk.

Middelalder[redigér | redigér wikikode]

Historisk set er Skåne det største landskab i Skånelandene og et tidligere dansk kerneland. Omkring 980 tilkæmpede Harald Blåtand sig magten i øresundsområdet og Skånes sydkyst blandt andet via bygning af trelleborge. Svend Tveskæg stadfæstede denne magt blandt andet i slaget ved Svold ca. 1000, hvor han reelt tilkæmpede sig magten i hele Norden.

Adam af Bremen beskrev i 1068 Skåne som Danmarks rigeste, skønneste og vigtigste del med den talrigeste befolkning og som et stort handelsmidtpunkt. Malmø var i flere hundrede år Danmarks næststørste by. Fra 1104 til 1536 var Lund Danmarks ærkebispesæde, og en tid endog hele Nordens, og her opbevaredes det danske rigsbanner, Dannebrog.

Ærkebispesædet i Lund rådede over et område, som strakte sig fra den nordtyske kyst til Nordkalotten, og havde en central rolle for hele Norden. Allerede i 1000-tallet havde Skåne ifølge Adam af Bremen 300 kirker, flere end hele det øvrige Danmark. Kirken i Dalby bygget under Svend Estridsen i 1060 var en af Danmarks første stenkirker. Samtidig var Skåne hjemsted for mange af de rigeste og mægtigste danske adelsslægter som f.eks. Thott og Trolle.

Efter den danske borgerkrigs kulmination i slaget ved Fodevig 1134. etablerede sejrherren Erik Emune sig i Lund og gjorde det til landets vigtigste by. I 14. og 15. århundrede stod Skåne i livlig handelsforbindelse med Hansestæderne, der udnyttede det rige sildefiskeri ved kysterne på Skånemarkedet , og fra 1370 til 1385 besad Hanseforbundet som pant Skanør, Falsterbo, Malmö og Helsingborg med underliggende herreder. I 1429 lykkedes det Erik af Pommern at indføre Øresundstolden i kraft af, at han var herre over kysterne på begge sider af Øresund.

I den sidste danske tid var Skåne inddelt i fire len: Helsingborg Len, Malmøhus Len, Christiansstad Len og Ysted Len.

Dansk-svenske krige[redigér | redigér wikikode]

Ved freden i Roskilde i 1658 blev Skåne afstået til Sverige, hvilket stormagterne godkendte i Haag-artiklerne fra 1659. I Skånske krig (1675-79) og ved en invasion i 1709-1710 under Store Nordiske Krig forsøgte Danmark at genvinde provinsen, men det mislykkedes, dels fordi den danske hær tabte de to afgørende slag ved Lund 1676 og Helsingborg 1710, og dels fordi de europæiske stormagter Frankrig, England og Nederlandene ikke ønskede, at samme stat besad begge sider af Øresund.

Forsvenskning[redigér | redigér wikikode]

Fra 1658 til 1720 var Skåne ikke inkorporeret i det egentlige Sverige, men var en slags koloni, såkaldt "inrikes, utländskt land". Området blev styret af en generalguvernør under den svenske konge.

Flere skånske oprør mod den svenske centralmagt blev slået ned med stor brutalitet. Guerillakrigere, de af svenskerne nedladende såkaldte "snaphaner"[11], blev tortureret til døde, og i områder, hvor der var mange snaphaner, blev civilbefolkningen udsat for overgreb. Selv kaldte disse guerillakrigere sig "Friskydter"[12]. I et tilfælde blev våbenføre mænd forsøgt henrettet.[kilde mangler]

De første halvtreds år efter freden i Roskilde blev de vigtige administrative forandringer foretaget i den proces, der kaldes Skånes försvenskning. Også i Sverige indførtes enevælde og også en hårdere styring af Skåne. Universitetet i Lund blev oprettet i 1666 bl.a. for at forsyne landsdelen med embedsmænd. Under Johan Gyllenstierna og senere Rutger von Aschenberg blev danske adelsmænd i nøglepositioner erstattet af svenske. De fleste danske adelsmænd blev optaget i den svenske adel, hvilket krævede at de svor troskab mod den svenske konge

I de første år forblev de danske præster i deres sogne, og kirkegangen foregik med dansk sprog og skik. I 1686 indførtes svensk kirkeordning og herefter også svensk katekismus og salmebog. De svenske salmer havde oftest samme melodi som de danske; i andre tilfælde blev de danske salmer oversat til svensk, hvilket var et meget vigtigt element i udbredelsen af svensk i almuen. Også den danske præstedragt blev byttet ud med den svenske.[13]

Blodbadet i Klågerup 1811[redigér | redigér wikikode]

Det sidst beskrevne blodbad skete i Klågerup den 15.juni 1811. Omkring 1500 bønder protesterede mod den ny svenske kronprins, den fhv franske marskalk Jean Baptiste Bernadotte, og dennes tvangsrekruttering af soldater i Skåne. Generalmajor Hampus Mörner kommanderede den svenske hær, til at angribe de protesterende bønder. Hvor mange af disse bønder som dræbtes er uvist, da mange af de dødes kammerater havde hentet ligene af sine døde, allerede før svenskerne begyndte at tælle antallet af døde. Officielt registreredes 36 døde, men det korrekte tal er sandsynligvis over 100. Af de overlevende, på Stortorget i Malmø, den 4.november samme år, dømtes 20 til døden ved halshugning. 43 idømtes piskning og 6 år i fængsel. 31 personer idømtes kun til piskning og resten af de 135 tiltalte blev frikendt eller fik kun en kortere fængselsstraf.[14]

Forsvenskningen foregik ikke kun i Skåne, men den gik hårdest ud over Skåne. Forsvenskningen gik også ud over de tabte norske landsdele (Bohuslän, Jämtland og Härjedalen) og de andre tabte danske landsdele med dansk identitet (Halland og Blekinge). Især i de tidligere norske landsdele Härjedalen og Jämtland er der også blevet kæmpet som i Skåne i sin tid.[kilde mangler]

Bro til Danmark[redigér | redigér wikikode]

I 2000 blev Skåne genforenet med Danmark i form af den faste forbindelse Øresundsbroen mellem København og Malmø. I forbindelse hermed blev der oprettet en jernbaneforbindelse, og samme tog betjener nu den sjællandske øresundskyst mellem Helsingør og København og det skånske banenet. Det er således blevet muligt uden omstigning at rejse mellem stationerne på Kystbanen og stationer i Skåne, Halland og Blekinge. En vis daglig pendling over grænsen sker hver dag, og ligeledes rejser mange mellem Sjælland og Skåne for at handle eller som turister.

Skånsk identitet[redigér | redigér wikikode]

Forsvenskningspolitikken betød, at indflydelsen fra det danske sprog og den danske identitet blev undertrykt. Der var dog stadig tale om en særlig skånsk identitet, der i nogen grad vender sig mere mod den nærliggende storby København end mod det fjernere Stockholm. Især med tilflytningen af mange danskere til Skåne, og med de mange skåninge, der ved hjælp af Øresundsbroen kan pendle til job i København, er der en stigende tendens i denne udvikling.[15]

Symboler[redigér | redigér wikikode]

En uofficiel, men almindelig anerkendt Skånehymne er Nils Hanssons Sang til Skåne fra omkring år 1900. Også Zacharias Topelius' Lund-sletten fra 1868, K.G. Ossiannilssons Skånesang fra 1905, Nils Hildestrands "Här är den bygden som fäderna röjde" og Oskar Patrik Sturzenbeckers Det är ett "yndigt" land fra omkring 1850 er nævneværdige. Sidstnævnte har samme versemål og begyndelsesord som Oehlenschlägers Der er et yndigt land, fordi forfatteren ønskede, at man skulle bruge samme melodi på begge sider af Sundet.[kilde mangler]

Meningsmålinger om tilhørsforhold[redigér | redigér wikikode]

Nylige meningsmålinger foretaget af aviser har vist en overraskende stærk orientering mod Danmark. Der er flertal for en skånsk genforening med Danmark. En af aviserne var den skånske avis Helsingborg Dagblad, hvis hjemmeside den 24. december 2007 anførte svarene på spørgsmålet: ”Vilket land skulle du helst vilja tillhöra?”. Et flertal på 52,2% svarede Danmark, 35,4% svarede Sverige, mens de sidste sagde ”Inget av dem”: 10,7% og ”Vet inte”: 1,7%.[16]

I den landsdækkende svenske avis Aftonbladet (fra Stockholm) blev de svenske internetlæsere den 26. december 2007 spurgt: ”Tycker du att vi ska ge bort Skåne till Danmark?”, et flertal på 50,8 % svarede ja. Det stemmer overens med læserne af Kvällsposten (fra Malmø) hvor 54,5% også svarede til fordel for en genforening.[17][18]

Politiken spurgte den 26. december 2007 danskerne, om de ville have Skåne tilbage. De svarede følgende: ja: 63%, nej: 32% og ved ikke: 6%.[19]

Meningsmålingerne har skabt fornyet debat i svenske og danske medier på trods af avisafstemningers repræsentative mangler. I Aftonbladets meningsmåling deltog over 183.000 personer. Repræsentative meningsmålinger udspørger normalt kun 1000–1200, men de udvælges til gengæld sådan at de afspejler befolkningen.

Målingerne blev foretaget uden forudgående politisk debat i medierne.[kilde mangler]

Seværdigheder i Skåne[redigér | redigér wikikode]

Se også[redigér | redigér wikikode]

Noter[redigér | redigér wikikode]

 1. ^ a b c Statistiska centralbyrån: Folkmängd i landskapen den 31 december 2014, hentet 15. marts (Svensk)
 2. ^ Folkmängd 31 december; ålder - Regionfakta
 3. ^ Salmonsens Konversationsleksikon, s. 480-481
 4. ^ Kilde: Den svenske modsvarighed til DMI er SMHI. Af deres side http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.2860!ttm6190%5B1%5D.pdf , kan man få navn og "rikets koordinater" for alle meteorologiske stationer i Sverige. Og fra http://data.smhi.se/met/climate/time_series/month_year/normal_1961_1990/SMHI_month_year_normal_61_90_temperature_celsius.txt kan man derefter se middeltemperatur for enhvær station den seneste (ikke løbende) 30-årsperiode, 1961 til 1990, med hjelp af stationsnummer fra den første tabelle. (På DMI's hjemside vises klimat for "København og Nordsjælland" og det grundes på temperaturen i Kastrup lufthavn, 30 meter op i tårnet. Så langt de fledste stede i Hovedstadsområdet er middeltemperaturen højere end DMI skriver. Og især i foråret og efteråret er det åbenbart lidt varmare på Sjælland, da fx bøg, birk og andre træd er grønne langere tid)
 5. ^ Dansk flora (2006), Frederiksen, F, Rasmussen N. F & Seberg O. Gyldendal, 701 pp.
 6. ^ a b Olsson, K.-A. m.fl. (red.), 2003. Floran i Skåne. Vegetation och utflyktsmål. Lund
 7. ^ De svenska länens befolkning. Tacitus.nu. 2008-09-07. Hentet 2010-03-05. 
 8. ^ Folkmängden i Sveriges socknar och kommuner 1571-1991
 9. ^ B.R Mitchell: International Historical Statistics 1750–1993
 10. ^ a b SCB; Statistiska meddelanden, Tätorter 2010 (pdf-fil) Folkmängd 31 december 2010. Läst 8 augusti 2011.
 11. ^ Kjær, s. 15
 12. ^ 333-Årsboken, ISBN 91-7586-384-7 sid 45-65 af Stig Larsén og Ingvar Rydzén (på svensk)
 13. ^ Forsvenskningen af kirken
 14. ^ "333-Årsboken", sid 66-77, af Uno Röndahl (svensk)ISBN 91-7586-384-7
 15. ^ Dansk-skånsk identitet på fremmarsch
 16. ^ hd.se – Skåne blir danskt?
 17. ^ ”Ge Skåne till Danmark” | Nyheter | Aftonbladet
 18. ^ Svenskerne vil give os Skåne – dr.dk/Regioner/København/Nyheder/Hovedstadsområdet
 19. ^ Svenskerne: Skåne hører til Danmark – Politiken.dk

Litteratur[redigér | redigér wikikode]

 • H(arald) A(ndersen): "Bålet ved vejen" (Skalk 1966 nr 5, s. 28-30)
 • Karl Erik Bergsten: "Skåmes klimat. Temperatur- och fuktighetsförhållanden" (Meddelanden från Lunds Universitets Geografiska Institution, N:o 226 (Särtryck ur "Skånes Jordbruk" och Svensk Geografisk Årsbok 1945)) (Svensk)
 • Ewy Brorsson: "Nötkreatursskötseln iMalmöhus Län. En geografisk överblick" (Meddelanden från Lunds Universitets Geografiska Institution, N:o 230 (Särtryck ur "Skånes Jordbruk" och Svensk Geografisk Årsbok 1945)) (Svensk)
 • Mabel Hellichius: "Den skånska hãstavelns geografiska betingelser" (Meddelanden från Lunds Universitets Geografiska Institution, N:o 229 (Särtryck ur "Skånes Jordbruk" och Svensk Geografisk Årsbok 1945)) (Svensk)
 • Gitte Kjær: Svend Poulsen Gønge – i virkeligheden; Skippershoved, Herning 1992; ISBN 87-89224-32-9
 • Nils Linnermark: "Den skånska jorden och kluturlandskapet. Studier inom det ekonomiska kartbladet Trollenäs" (Meddelanden från Lunds Universitets Geografiska Institution, N:o 227 (Särtryck ur "Skånes Jordbruk" och Svensk Geografisk Årsbok 1945)) (Svensk)
 • Folke Lägnert: "Sen skånska veteodlingens geografi. Några synpunkter" (Meddelanden från Lunds Universitets Geografiska Institution, N:o 228 (Särtryck ur "Skånes Jordbruk" och Svensk Geografisk Årsbok 1945)) (Svensk)
 • Helge Nelson: "Skånes Jordbruk. En orientering" (Meddelanden från Lunds Universitets Geografiska Institution, N:o 225 (Särtryck ur "Skånes Jordbruk" och Svensk Geografisk Årsbok 1945)) (Svensk)

Eksterne henvisninger[redigér | redigér wikikode]

Koordinater: 55°48′N 13°37′Ø / 55.8°N 13.62°Ø / 55.8; 13.62