Lystrup (Aarhus Kommune)

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
For alternative betydninger, se Lystrup. (Se også artikler, som begynder med Lystrup)
Lystrup
Letbane Station Lystrup Kirke

Egå Engsø
Overblik
Land Danmark Danmark
Region Region Midtjylland
Aarhus Kommune Aarhus Kommune
Sogn Lystrup Sogn
Postnr. DK-8520 Lystrup
Demografi
Lystrup by 10.213[1] (2023)
 - Areal 5,1 km²
 - Befolknings­tæthed 2002,5 (2023) pr. km²
Aarhus Kommune 361.544[1] (2023)
 - Areal 468,87 km²
 - Befolknings­tæthed 771 (2023) pr. km²
Storbyområde / Byregion Østjylland 1.018.955 / 1.450.916 (2022)
 - Areal 7.250,90 / 11.517,1 km²
 - Befolknings­tæthed 140,53 / 126 pr. km²
Andet
Tidszone UTC +1
Højde m.o.h. 40 m
Hjemmeside www.faellesraad-8520.dk
Oversigtskort

Lystrup er en by med 10.213 indbyggere (2023)[1] beliggende i Østjylland. Byen er den andenstørste i Aarhus Kommune, hvor den fungerer som en satellitby til Aarhus med en afstand på 9 kilometer til centrum. Byen hører til Region Midtjylland.

I det større lokalsamfund Lystrup-Elsted-Elev boede 12.034 indbyggere den 1. januar 2023. Medtages Hjorthøj, som byen efterhånden er vokset sammen med, var befolkningstallet i det samlede bysamfund 15.653 indbyggere.[2]

Navnet Lystrup (etymologi)[redigér | rediger kildetekst]

Lystrups navn oprinder fra en lokal høvding med navnet Lyr der boede i området omkring 1200-tallet. Lyr var inkarneret asedyrker og forsvor både kristendommen og at der nogensinde måtte bygges en kirke på hans marker. Lyrs Gravhøj ligger den dag i dag nær den nuværende Lystrup Kirke, der blev bygget i 1989.[3][4]

Området gik i mange år under betegnelsen Lyrstrup og sidenhen fik den sit nuværende navn Lystrup.[kilde mangler]

Historie[redigér | rediger kildetekst]

Lystrup, Elsted og Elev fremstår i dag som et sammenhængende bysamfund nord for Egådalen, men området har været beboet siden oldtiden, hvilket flere gravhøje vidner om.

I den tidligere sognekommune, Elsted kommune, var der i midten af 1800-tallet 376 indbyggere fordelt på 24 gårde og 23 huse. De fleste af disse lå i Elsted landsby.

Jernbane (1877)[redigér | rediger kildetekst]

I dag anvendes Lystrup som navnet på den samlede bebyggelse nord for fordelerringen. Tidligere var det dog Elsted, der var hovedbyen i området. Tyngdepunktet begyndte at skifte i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1877. Banen, der blev anlagt af aarhusianske storkøbmænd, kørte i første omgang fra Aarhus til Ryomgård syd om de nuværende bebyggelser i området.

Omkring stationsbyggeriet og syd for Sønderskov opstod et mindre bysamfund med bageri, købmand og kro. Området kendes i dag som Bygaden.

Mejeri (1889 - 1956)[redigér | rediger kildetekst]

Andelsmejeriet på Bygaden åbnede i 1889. På mejeriet producerede de lokale bønder i sammenslutning mælk, ost og smør, som de forsynede lokalområdet og Aarhus med. Mejeriet havde sit virke frem til 1956, hvor bygningerne blev overtaget af Hørkram. Hørkram brugte bygningerne til produktion af konserves - blandt andet ristede løg - frem til 1971.

Uddannelse og pasning[redigér | rediger kildetekst]

 • Elsted Skole med skolegang fra 0.- til 9. klassetrin med et elevtal i 2023 på 823 elever.
 • Lystrup Skole med skolegang fra 0.- til 9. klassetrin med et elevtal i 2023 på 659 elever.
 • 13 kommunale daginstitutioner fordelt på Lystrup-Elsted og Hårup-Elev Dagtilbud med 787 børn i 2023.
 • Plejehjemmet Sønderskovhus med 38 plejeboliger.

Demografi og demografisk udvikling[redigér | rediger kildetekst]

Befolkningstal og befolkningssammensætning[redigér | rediger kildetekst]

Med et indbyggertal på 10.213 indbyggere (2023)[1] var Lystrup det andenstørste byområde i Aarhus Kommune i 2023. Til sammenligning blev byen efterfulgt af byerne Beder-Malling og Løgten, der begge samme år havde omkring 9.000 indbyggere. Aarhus var det største byområde med et indbyggertal på 290.598.

Befolkningstallet i Lystrup er det seneste årti svagt faldende. Befolkningstallet er siden 2013 faldet med 163 personer fra 10376 indbyggere til 10.213 indbyggere i 2023. Et fald på 1,57 procent. Udviklingen i befolkningstallet gennem perioden kan ses af tabellen herunder.

Lystrup - Befolkningstallet udvikling i perioden 2013 - 2023
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Befolkningstal 10.376 10.362 10.341 10.378 10.436 10.477 10.425 10.419 10.392 10.273 10.213
Indeks 100 99,9 99,7 100,0 100,6 101,0 100,5 100,4 100,2 99,0 98,4
Kilde: DST - Danmarks Statistikbank: https://www.dst.dk/

Af de 10.213 personer, der i 2023 kunne kalde sig borgere i Lystrup, var 51,4 procent kvinder (5.264 personer) og 48,6 procent mænd (4959 personer). Kigger man på den aldersmæssige fordeling af indbyggerne i 2023, var det relativt jævnt spredt ud over aldersgrupperne. Grupperingen 0-19 år bestod af 2731 personer (26,7 procent); 20-39 år bestod af 1967 personer (19,3 procent); 40-59 år bestod af 2864 personer (28,0 procent), og grupperingen 60+ år bestod af 2609 personer (25,5 procent).

Én enkelt borger i Lystrup kunne i 2023 bryste sig af at være mere end 104 år gammel - en kvinde.[5]

Historisk udvikling i befolkningstallet[redigér | rediger kildetekst]

Ser man tilbage i tiden og kigger på befolkningstallet udvikling i området omkring Lystrup, vil man se, at en kraftig stigning i befolkningstallet omkring 1960'erne. Stigning tilskrives den generelle tendens med udflytningen fra byens arbejderkvarterer til forstæderne og det stigende folketal i landet.

I tabellen herunder ses befolkningstallets udvikling i sognene Elev, Lystrup og Elsted fra 1787 og frem til 2012.

Lystrup - Befolkningstallets historiske udvikling i perioden 1787 - 2012
År 1787 1801 1845 1901 1945 1955 1970 1980 1990 2000 2012
Lystrup Sogn * * * * * * * * 3.926 5.126 5.416
Elsted Sogn 205 230 332 447 559 696 2.666 6.653 3.901 3.889 4.984
Elev Sogn 117 128 119 203 247 231 238 646 787 771 1.102
Kilde: Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Samling: Landskabet - hvordan blev det til?

Note: Lystrup sogn blev udskilt af Elev Sogn i 1989.

Fremtidig udvikling i befolkningstallet[redigér | rediger kildetekst]

Befolkningsprognosen af 2024 fra Aarhus kommune viser, at kommunen forventer en samlet befolkningsvækst i skoledistrikterne Elev, Elsted og Lystrup på samlet 4.292 personer i 2032. Stigningen er dog ikke jævnt fordelt mellem skoledistrikterne. I Elsted og Lystrup forventer man et fald på henholdsvis 596 personer og 128 personer hovedsageligt grundet en ændret demografi. I Elev skoledistrikt forventes befolkningstallet at stige med 5.216 personer i 2032 grundet udvidelsen af Elev og Nye. Den største stigning af alle distrikterne.[6]

Geografi, klima og topografi[redigér | rediger kildetekst]

Geografisk placering[redigér | rediger kildetekst]

Geografisk set ligger Lystrup i det østlige Jylland. Byen ligger i et kuperet terræn på en sydvendt moræne skråning. Skråningen vender mod Aarhus Ådal. Syd for byen ved Egå Engsø mod nord gennem byen stiger højden omtrent 35 højdemeter.

Geologisk set hviler Lystrup ligesom det meste af Danmark på et istidspræget grundmorænelandskab, der igen hviler på en hårdere undergrund af kalksten.

Klima[redigér | rediger kildetekst]

Lystrup har et tempereret oceanisk klima (Köppen-klassifikation). Østjylland - og især nær den østjyske kyst - er kendetegnet ved en mindre mængde nedbør end landet som helhed. Dette er grundet de fremherskende vinde, der kommer fra vest, hvor luften bliver tørret på sin vej på tværs af Jylland.

I tabellen herunder ses klimanormalen for Aarhus Kommune i perioden 2011-2023. Tallene er hentet fra DMI's vejrarkiv.

Aarhus Kommune (2011 - 2023)
Middeltemperatur Laveste (abs.) Laveste Højeste Højeste (abs.) Nedbørsmængde Solskinsum Middel vind
°C mm timer m/s
8,9 -18,3 -12,4 29,1 32,3 730 1697,4 3,8
Kilde: DMI - Danmarks Metrologiske Institut: https://www.dmi.dk/vejrarkiv/


Den laveste målte temperatur var i perioden 2011-2023 på -18,3 grader celsius med en gennemsnitlig laveste temperatur på -12,4 grader celsius. For landet som helhed lå dette på henholdsvis -23,1 grader celsius og -14,38 grader celsius. Aarhus kommune, og hermed Lystrup, bliver ikke lige så kold som resten af landet.

Ser man på den anden ende af skalaen, var den højeste temperatur i perioden var på 32,3 grader celsius med en gennemsnitlig højeste temperatur på 29,1 grader celsius. For landet som helhed lå dette på 35,9 grader celsius og 29,62 grader celsius. Generelt ligger den højeste temperatur hermed lidt lavere i Aarhus kommune end i resten af landet.

Nedbørsmæssigt ligger Aarhus kommune lidt over gennemsnittet med en gennemsnitlig nedbørsmængde på 730 millimeter i perioden 2011-2023. Her har landet som helhed fået et gennemsnit på 711,88 millimeter nedbør. En forskel på 7,12 millimeter.

Oversvømmelse af Lystrup[redigér | rediger kildetekst]

26. august 2012 blev Lystrup ramet af et skybrud. Skydbruddet resulterede i at flere af byens områder blevet oversvømmet, og at der skete skader på huse og veje for flere millioner DKK. Aarhus Vand og Aarhus Kommune har efterfølgende gennemført 12 klimatilpasningsprojekter, der stod færdige i 2017.

Projekterne har skabt en varig ændring af landskabet i Lystrup by, hvor byen er blevet klimasikret med nye vandforløb, et nyt vejforløb, parker og grønne områder med nye søer og render[7].

Infrastruktur[redigér | rediger kildetekst]

Trafik[redigér | rediger kildetekst]

Letbane[redigér | rediger kildetekst]

Lystrup Station 2019 - bemærk: begge typer af letbanetogsæt er afbilledet

Lystrup fungerer som et knudepunkt i Danmarks første letbanenetværk, der strækker sig fra Odder i syd over Aarhus til Grenå i øst. Byen har to letbanestop, Lystrup Station og Hovmarken Station. Der er afgange fire gange i timen mod Aarhus H med en varighed af 18 minutter med L1 og 32 minutter med L2.

Lystrup Station ligger i Lystrup bymidte. Letbanestationen fungerer som endestation for indre strækning (L2), der kører fra Aarhus H til Lystrup via Aarhus Universitetshospital. Herudover betjenes stationen af Grenaabanen (L1), der kører fra Aarhus H til Grenaa. Lystrup Station er den større af de to letbanestop i byen med tre spor.

Hovmarken Station er en letbanestation i det østlige Lystrup, der udelukkende betjenes af Grenaabanen (L1). I vinteren 2024 foreslog Aarhus byråd at lukke letbanestoppet ved Hovmarken. Forslaget kom på baggrund af, at Aarhus Letbane har problemer med at overholde tidsplanen på Grenaabanen.

Biltrafik[redigér | rediger kildetekst]

Djurslandsmotorvejen[redigér | rediger kildetekst]

Syd for Lystrup ligger Djurslandmotorvejen, der åbnede i 2008. Motorvejen har adgang til det øvrige motorvejsnet ved gennem Motorvejskryds Aarhus Nord, der giver adgang til E45. Modsatte vej mod Djursland giver motorvejen adgang til Aarhus Lufthavn og Grenaa. Motorvejen udgør en del af Primærrute 15 mellem Ringkøbing og Grenaa.

Jyllands største fordelerring[redigér | rediger kildetekst]

Motorvejstilslutningen ved Lystrup er udformet som en fordelingsring. Fordelerringen har syv ben, heraf fire ramper til motorvejen samt tre tosporede veje. Ringen er den største af sin slags i Jylland.

Grundet trængsel har Vejdirektoratet i 2024 iværksat en udbygning af to af fordelerringens fire ramper, som forbinder fordelingsringen og Djurslandmotorvejen. Disse udvides fra ensporede ramper til tosporede ramper.

Sønderskovvej og Lystrupvej[redigér | rediger kildetekst]

Lystrup gennemskæres af to hovedfærdselsveje. Lystrupvej i vest og Sønderskovvej i øst.

Lystrupvej fungerer som hovedfærdselsåre fra Lystrup og Elev mod Aarhus midtby. Vejen fører fra det nordøstlige Lystrup over Djurslandsmotorvejen og Hede Enge (tidligere mose) til Grenåvej mod Ringgaden og Kystvejen. Lystrupvej ser gennemsitlig 1.500 køretøjer pr. døgn i Lystrup by stigende til 18.600 køretøjer pr. døgn syd for fordelerringen.

Sønderskovvej fører fra det nordøstlige Lystrup mod fordelerringen ved Djurslandsmotorvejen. Vejen ser gennemsnitligt 2.300 køretøjer pr. døgn i det nordlige Lystrup stigende til 12.700 køretøjer pr. døgn ved fordelerringen. [8].

Cyklisme[redigér | rediger kildetekst]

Park&Ride-anlæg ved Lystrup

Lystrup er forbundet sammen med resten af Aarhus gennem et velforgrenet netværk af cykelstier. Blandt andet har Lystrup været en del af Aarhus kommunes netværk af supercykelstier - en cykelsti med servicestationer, dobbeltcykelsti, tunneler og broer - siden 2009.

Internt er byen også godt forbundet med et udbygget netværk af stier og cykelstier på tværs af byen. Dog halter forbindelserne til nabobyerne Hjortshøj, Elev og Nye.

Busser[redigér | rediger kildetekst]

Lystrup betjenes af de gule bybuslinjerne fra Aarbus, der er ejet af det regionale trafikselskab Midttrafik. Aarbus varetager al bybuskørsel i Aarhus Kommune. Aarbus betjener Lystrup gennem bybuslinjerne 16 og 18, Natbus 45 og en skolebus til Egå Gymnasium.

Fjernvarme[redigér | rediger kildetekst]

Lystrup by forsynes af Lystrup Fjernvarme. Fjernvarmeværket blev stiftet i 1961, og det har i dag til huse på Hovmarken 2. Det oprindelige selskab havde til huse på Bakkehældet nr. 3 (i dag Bakkefaldet).

Fjernvarmeværket forsyner byerne Lystrup, Elev og Nye. Værket havde i 2024 4.521 forbrugere tilsluttet.[9] En stigning på 1.381 siden 2002, hvor værket havde 3.140 forbrugere tilsluttet. En stigning på omtrent 43 procent.

Fjernvarmeproduktion[redigér | rediger kildetekst]

Oprindeligt blev Lystrup forsynet af oliefyret kedel. I 1984 skiftede forsyningskilden, da fjernvarmeværket blev tilsluttet Skudstrupværket og det resterende fjernvarmenetværk i Aarhus-området. I dag bliver varmen leveret af Varmeplan Aarhus, der er en sammenslutning af fjernvarmeaftagerne og Aarhus kommune. Varmeproduktionen hovedsageligt stammer fra elpatroner og flisfyret kedler på Skudstrupværket, der står for 50 procent af varmeproduktionen, samt affaldsforbrændingen på Lisbjergværket. Lystrup Fjernvarme aftager 20 procent af den samlede varmeproduktion, som Varmeplan Aarhus distribuerer. Den nuværende aftale løber frem til 2030.

I tabellen herunder ses brændselsmikset angivet i procent for årrækken 2021-2023 i varmeforsyningen til Lystrup Fjernvarme.

Træpiller Halm Affald (+ biogas) Andet El Træflis Olie Kul
2021 39% 20% 24% 4% 7% 1% 1% 4%
2022 24% 22% 25% 4% 8% 1% 3% 13%
2023 12% 21% 20% 3% 22% 1% 3% 18%
Kilde: Lystrup Fjernvarmedeklaration 2021, 2022, 2023 - https://www.lystrupfjernvarme.dk/

Alternativ forsyning[redigér | rediger kildetekst]

I de senere år har Lystrup Fjernvarme undersøgt muligheden for egenproduktion af varme. Undersøgelserne er forsat undergående, og man kigger på varmeproduktion ved hjælp af elkedler, overskudsvarme fra virksomheder eller luft-til-vand varmepumper.

Undersøgelsen er påbegyndt grundet stigende priser fra varmeleverandører. Prisen pr. MWh er i 2024 steget med 44,14 procent i forhold til 2020.

Kultur og seværdigheder[redigér | rediger kildetekst]

Kirker[redigér | rediger kildetekst]

I Lystrup findes to sogne: Elsted Sogn og Lystrup Sogn.

Lystrup sogn er udskilt af Elsted Sogn i 1990. Opdelingen var en geografisk og indbyggermæssig opdeling i to. Ved opdelingen bestod Elsted Sogn af 3.901 indbyggere og Lystrup Sogn af 3.926 indbyggere.

Elsted Kirke[redigér | rediger kildetekst]

Elsted Kirke (1100-tallet)

Elsted Kirke ligger i Elsted Sogn og stammer tilbage fra starten af 1100-tallet. Kirken har et romansk kor og skib fra oprindelig tid. Efterfølgende har kirken fået påbygget et våbenshus i senromansk stil og endnu senere i 1500-tallet et styltetårn.[10] Styltetårnene er specielle for det østjyske lanskab og navnligt ubredt i Aarhus Stift og Djursland.

Lystrup Kirke[redigér | rediger kildetekst]

Lystrup Kirke ligger i Lystrup Sogn og blev bygget i 1989. Kirken beskriver som "(...) er en kirke i tidens arkitektoniske sprog, men samtidig − med sine hvidkalkede vægge, røde tegltag og opadgående linjer − i høj grad præget af traditionerne fra vore middelalderlige landsbykirker. En nyfortolkning af den danske landsbykirke kalder arkitekterne den."

Kirken blev belønnet af Aarhus Kommune i 1990 for sin arkitektur. [11]

Parker[redigér | rediger kildetekst]

Egå Engsø[redigér | rediger kildetekst]

Lige syd for Lystrup bygrænse ligger Egå Engsø. Engsøen blev genetableret i 2006, da man stoppede den dræning, der havde foregået i området sin 1950'erne. Søen er 115 hektar stor og omkranset af 50 hektar enge. Omkring søen er der et stisystem, shelters og fugletårne.

Engene omkring søen afgræsses flere steder af kreaturer i sommerhalvåret for at skabe ideelle betingelser for engenes særlige flora og fauna.

Lystrup Sønderskov[redigér | rediger kildetekst]

Sønderskov er en gammel løvskov, der ligger centralt placeret i Lystrup. I skoven finder man over 150 frugttræer samt andre spiselige planter heriblandt hassel, hyld, fuglekirsebær og kastanje og fjeldribs.

Skoven er åben for offentligheden, og den gennemskæres af flere velholdte stisystemer. Ved en centralt placeret lysning finder man en bålhytte med plads til 30 personer og en stor naturlegeplads. Skoven er udlagt som hundeskov, hvilket betyder, at det er lovligt at lufte sin hund uden snor, hvis den er under kontrol. I forlængelsen af skoven er der indhegnet et græsareal, hvor hunde kan løbe frit rundt.

Skårupgård Skov[redigér | rediger kildetekst]

Skårupgård Skov ligger nordvest for Lystrup lige uden for bygrænsen. Skoven er en 50 hektar stor fredsskov. Skoven indeholder flere stisystemer, gravhøje og en mindre bestand af rådyr. Skoven er privatejet, men det er lovligt at færdes på skovstierne.

Skoven blev fredet i 1985.

Skov, skov og mere skov...[redigér | rediger kildetekst]

I 2023 blev der indgået en frivillig aftale mellem flere lodsejere og Aarhus kommune. Aftalen gælder skovrejsning på et 500 hektar stort område nord og vest for Lystrup. Skovrejsningen skal sikrer drikkevandsinteresser og hjælp Aarhus kommune med at fremme biodiversiteten. Skovrejsningen vil efter planen påbegyndes i foråret 2024.

Hedeselskabet vil efter skovrejsningen eje og drifte område. [12]

Æblehaven[redigér | rediger kildetekst]

Æblehaven er en kommunalt ejet park, der er åben for offentligheden.

Parken, der er 22.000 kvadratmeter stort består af en tidligere æbleplantage fra 1947, der i 2009 blev omdannet til et rekreative formål. I Æblehaven finder man over 9 forskellige arter af æble-, blomme- og pæretræer, der på skift er frugtbarer fra august til november. I parken finder man derudover et velfungerende stisystem, en madpakkehytte og fire krolf baner.

Parken gennem risles af en tidligere rørlagt å, og området fungerer som et klimatilpasningsareal, der skal opsamle og forsinke vandet på dets vej mod Egå Engsø.

Sport[redigér | rediger kildetekst]

Lystrup Idrætscenter og Lystrup IF[redigér | rediger kildetekst]

Lystrup Idrætscenter (oprindeligt: Lystruphallen) blev bygget i 1973 og senest udvidet i 1990. Idrætscenteret består af to haller, to squashbaner og fire tennisbaner.

Centeret er ejet og drevet af Andelsforeningen Lystrup Idrætscenter, der er en selvejende institution. Andelsforeningen blev stiftet i forbindelsen med udvidelsen i 1990. Andelsforeningen ejer hallen opført i 1990 samt de nye bygninger, imens Aarhus kommune stadigvæk ejer det oprindelige byggeri.

Udvidelse af Lystrup Idrætscenter[redigér | rediger kildetekst]

I 2023 påbegyndte Andelsforeningen Lystrup Idrætscenter seneste udvidelse af Lystrup Idrætscenter, der forventes færdig til årsskiftet 2024/2025. Udvidelsen og renoveringen af centeret forventes at koste 36 millioner DKK. Udvidelsen øger bruttoarealet med 2837 m2 med opførelsen af to nye bygninger, en ny hal og et nyt indgangsparti, Med moderniseringen følger, fitnesscenter, multihal med springfaciliteter, cafe og lokaler til e-sport.[13]

Lystrup Idrætsforening (Lystrup IF)[redigér | rediger kildetekst]

Lystrup idrætsforening blev stiftet i 1934. Organisationen fungerer som paraplyorganisation og er underdelt i:

 • Lystrup IF Gymnastik og Fitness
 • (...) Svømning
 • (...) Fodbold
 • (...) Håndbold
 • (...) Tennis
 • (...) Squash
 • (...) Basketball
 • (...) Bordtennis
 • (...) Floorball
 • (...) Krolf
 • (...) Petanque

[14]

Momentet (Lystrup Svømme- og Aktivitetscenter)[redigér | rediger kildetekst]

Momentet ligger på Lystrup Centervej 47b og åbnede i juli 2022. Det er en moderne svømmehal - og én blandt kun otte i Aarhus Kommune. [15] Byggeriet startede i 2020 og kostede 45 millioner DKK. Som noget specielt har svømmehallen i Lystrup fået sine vægge udsmykket med kunst fra den lokale kunstner Hans Krull.[16]

Momentet byder på både kold- og varmtvandsbassin, wellness- og spaområde samt café og multirum.

Medier[redigér | rediger kildetekst]

Lokale nyheder i Lystrup dækkes af medierne Aarhus Stiftstidende, LystrupLiv og Jyllands-posten (JP Aarhus, Aarhus Onsdag og Din Avis Aarhus).

Erhvervs- og handelsliv[redigér | rediger kildetekst]

Lystrup huser et større erhvervsområde med flere kendte virksomheder som Elopak, Terma og Millarco. I alt 3.507 virksomheder var registreret i postnummeret 8520 pr. 1. marts 2024.

Referencer[redigér | rediger kildetekst]

 1. ^ a b c d Danmarks Statistik: Statistikbanken Tabel BY1: Folketal 1. januar efter byområde, alder og køn
 2. ^ Danmarks Statistikbank (2023): Folketal 1. januar efter køn, byområder og landdistrikter, alder og tid. BY1. (https://www.statbank.dk/)
 3. ^ "Lystrup (by i Jylland)". Den Store Danske (lex.dk online udgave). Hentet 2019-02-24.
 4. ^ "Lystrup Kirke" (PDF). lystrup-elsted-elev-lokalhistorie.dk. Arkiveret fra originalen (PDF) 7. april 2017. Hentet 24. februar 2019.
 5. ^ Danmarks statistik: Folketal 1. januar efter byområder og landdistrikter, tid, alder og køn (2023), 751-10465 Lystrup (https://www.statistikbanken.dk/).
 6. ^ Aarhus Kommune (2024): Aarhus i tal. Befolkning i tal - Prognose 2024. (https://ledelsesinformation.aarhuskommune.dk/)
 7. ^ Miljøministeriet (2015): Lystrup ved Aarhus sikret mod oversvømmelse. https://www.klimatilpasning.dk/
 8. ^ Teknik og Miljø, Aarhus Kommune (2023): Trafiktal. Opdateret August 2022. [1]
 9. ^ Lystrup Fjernvarme (2024): Referat af generalforsamling 2024. https://www.lystrupfjernvarme.dk/
 10. ^ Nationalmuseet (u.å): Kalkmalerier i Elsted Kirke. https://trap.lex.dk/
 11. ^ Lystrup kirke (u.å): Landsbyens daske middelalderkirke - i nutidig fortolkning. https://www.lystrupkirke.dk/
 12. ^ Rye, J. (2023): Ny skov på vej i det nordlige Aarhus. Jylllands-Posten. https://jyllands-posten.dk/
 13. ^ Brøgger, S. (2023): Nu får idrætscenter stort løft og bliver "vendt rigtigt". Din Avis Aarhus. www.aarhus.lokalavisen.dk/
 14. ^ Lystrup Idrætsforening (2024): Afdelinger. [2]
 15. ^ Danmarks Statistik (2024): Bygninger og deres etageareal efter anvendelse, enhed, område og tid (BYG70). (https://www.statistikbanken.dk/)
 16. ^ Andersen, K. (2022): Momentet i Lystrup åbnet med helt særlig kunst på væggene. Din Avis Aarhus. (www.aarhus.lokalavisen.dk/)


Dansk geografiSpire
Denne artikel om geografi i Aarhus Kommune er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den.
Geografi