Doggerland

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Gå til: navigation, søg
Kortet viser den skønnede udstrækning af Doggerland ca. 8.000 f.Kr. som et samlet tørt landområde mellem de britiske øer og det europæiske fastland
Den røde linje angiver Dogger Banke, formentlig en moræne dannet i Pleistocæn.[1]

Doggerland er navnet på et tidligere landområde beliggende mellem England og det europæiske fastland. Doggerland forbandt i sin tid disse områder og gjorde dem til et sammenhængende, landfast område.

Anerkendelsen af, at der i Vesterhavet befandt sig et tidligere landområde, skete første gang i 1913, da Clement Reid efter fund af planterester og bearbejdet flint fra stenalderen i landets grænseområder. I 1915 rejste Sir Arthur Keith i bogen The Antiquity of Man spørgsmålet om den mulige betydning af Doggerland. I 1931 fik trawleren Colinda et stykke tørv i garnet ved fiskeri nær Ower Banke ca. 40 km øst for Norfolk. Tørveklumpen indeholdt blandt andet et 220 mm langt stykke bearbejdet hjortetak, formentlig anvendt til en harpun eller fiskespyd og dateret til stenalder. Det var dog først i 1990-erne, da professor Bryony Coles skabte benævnelsen "Doggerland" (efter Doggerbanke, opkaldt efter "dogge", den hollandske benævnelse for et fiskefartøj), at der kom gang i udforskningen af det tidligere landområde, herunder dets terræn, i form af seismiske undersøgelser fremskaffet især ved petrokemiske undersøgelser i området.

De hidtil ældste vidnedsbyrd om tilstedeværelsen af mennesker er fragmenter af en hjerneskal fra et neanderthal-menneske, mere end 40.000 år gammelt, fundet ved Middeldiep, ca. 16 km fra den hollandske kyst.

I marts 2010 blev det bekendtgjort, at anerkendelsen af den mulige arkæologiske betydning af området kan få indflydelse på, om der kan tillades off-shore vindmølleparker i Vesterhavet.

Oprindelse[redigér | redigér wikikode]

Doggerlands oprindelse går tilbage til tiden før sidste istid (Weichsel-istiden), hvor Rhinen flød nordover langt uden for de senere (nuværende) kyster i et da tørt landområde. Under istiden dannedes en stor issø, der modtog vand fra smeltet is og vandløb. Med tiden blev vandmængden så stor, at den førte til et afstrømningsløb mod syd gennem den Engelske Kanal ud i Doverstrædet. Under istiden dannede iskapper over den nordlige del af de britiske øer og Skandinavien et sammenhængende isskjold, og vandstanden var ca. 120 m lavere end i dag. Doggerland forbandt Jylland med den sydøstlige engelske kyst som en ubrudt forlængelse af det europæiske kontinent og strakte sig mod nord til Vikingbanke vest for Bergen, idet kun Norske Rende adskilte det fra den sydvestlige norske kyst.

Landskabet var skabt med morænerygge, dødishuller, gennemskåret af vandstrømme, med tundrabevoksning. Blandt de fundne dyrerester er mammuttænder.

Også menneskene færdedes i området. Det er formodet, at en del af Norges bosætning er sket med Ahrensburgkulturen via Doggerland samtidig med en parallel bosætning via Danmark og Halland, den såkaldte Fosna-Hensbackakultur.

Forsvinden[redigér | redigér wikikode]

I takt med, at isen afsmeltede mellem 9.000 og 6.000 f.Kr., steg vandstanden i havene, og ligeledes skete en landhævning i den nordlige del af Skandinavien som følge af, at isens tryk forsvandt; til gengæld skete en landsænkning længere sydpå. Disse forandringer bevirkede, at Doggerland med tiden forsvandt under havets overflade i en proces, der afsluttedes omtrent 5.700 f.Kr.

Ny teori fremsat af Dr. Jon Hill fra Imperial College i London: "Tsunamien opstod efter et enormt undersøisk mudderskred på havbunden ud for Norges kyst for 8200 år siden. Mudderskredet, der kaldes Storeggaskredet, vurderes til at være på omkring 3000 kubik-kilometer materiale. Den efterfølgende tsunami er blevet målt til en højde på 14 meter, da den nåede Skotlands kyst, og ifølge teorien dræbte den alle, der på det tidspunkt boede på det flade Doggerland, der de fleste steder ikke var højere end fem meter."[2]

Noter[redigér | redigér wikikode]

  1. Stride, A.H (January 1959). "On the origin of the Dogger Bank, in the North Sea". Geological magazine 96 (1): 33–34. Hentet 12 january 2010. 
  2. Doggerland: Landet der druknede i Vesterhavet - http://nyhederne.tv2.dk/samfund/2014-05-01-doggerland-landet-der-druknede-i-vesterhavet

Litteratur[redigér | redigér wikikode]

Eksterne henvisninger[redigér | redigér wikikode]