Bifrost (forening)

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Ambox scales.svgDenne artikels neutralitet er omstridt
Begrundelsen kan findes på diskussionssiden eller i artikelhistorikken.
Disambig bordered fade.svg For alternative betydninger, se Bifrost. (Se også artikler, som begynder med Bifrost)

Bifrost er navnet på Landsforeningen for kreativ udvikling af børn og unge, der bruger Rollespil som metode.[1] Foreningen blev stiftet i 2003 under navnet Landsforeningen for Levende Rollespil, skiftede i 2007 navn til Landsforeningen for Rollespil og skiftede til sidst navn i 2009 til det nuværende navn.[2] Argumentet for navneskiftet var at man ville åbne op for flere typer af nørdede aktiviteter, såsom cosplay og reenactment, samt ville gå væk fra at omtale rollespil som en aktivitet, men som en metode[3]. Bifrost er medlem af DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd[4].

Bifrosts daglige arbejde går ud på at lave guides til hvordan foreningerne skal forstå loven, rådgive i foreningsdrift og udadtil kæmpe for bl.a. afbureaukratisering af foreningslivet, samt anerkendelse af deres metode. Foreninger der bruger Bifrosts metode er som regel liverollespil, bordrollespil, cosplay, reenactment, brætspil, figurspil og milsim[5].

Historie[redigér | rediger kildetekst]

Bifrost blev grundlagt i 2003 og siden har der været 3 omstruktureringer, samt været flere større beslutninger undervejs. Omstruktureringerne fandt sted i 2004, 2009 og senest i 2019.

Stiftelsen i 2003[redigér | rediger kildetekst]

Bifrosts stiftende generalforsamling fandt sted den 11. oktober 2003, hvor der var 38 tilstedeværende med 1 stemme hver. Bifrost startede med at hedde Landsforeningen for Levende Rollespil og være en paraplyorganisation med 8 medlemsforeninger[6]. De første medlemsforeninger indebar: Ripen, Dragon Factory, Landstedsrådet, TRoA, Eidolon, Vølven, Ravnsholt/Reopos og Solhverv[7].

Det blev besluttet at der skulle være en valgt formand og en valgt kasserer, hvor næstformand og sekretær var konstituerende. Bifrost blev styret med et 2-kammersystem, hvor der både var en bestyrelse og et repræsentantskab. Bestyrelsen skulle træffe overordnet beslutninger for organisationen, hvor repræsentantskabet skulle være baseret på hvor folk kom fra i landet og rådgive bestyrelsens beslutninger[6].

Omstruktureringen i 2004 og 2005 - DUF Medlemskab[redigér | rediger kildetekst]

Til den ordinære generalforsamling den 6. marts 2004 blev det besluttet at Bifrost gerne ville være medlem af DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd. Der blev det nedskrevet i en strategi at Bifrost blandt andet ville sigte efter at komme ind i DUF's bestyrelse, rådgive rollespilsforeninger i at lave scenarier, lave et rollespilsblad og en landsdækkende konference, hvor foreningerne kan mødes på tværs af landet[8].

Da Bifrost prøvede at blive medlemmer af DUF, bad DUF Bifrost om at rette en række vedtægter, hvilket resulterede i en ekstraordinær generalforsamling den 4. december 2004. Her blev det stadfæstet at foreningerne var kollektive medlemmer af Bifrost og at man derfor ikke var medlem af Bifrost som enkelt individ[9]. Det skabte noget debat, da Bifrost i så fald bevidst gik med til at få mindre i støtte fra DUF. Det blev besluttet at have kollektive medlemmer med argumentet at medlemsforeningerne ikke havde den fornødne registreringskapacitet[9].

Diskussionen blev taget videre på generalforsamlingen den 12. februar 2005 og der blev for første gang tilføjet en formålsparagraf til den ekstraordinære generalforsamling den 2. oktober 2005.

Formålsparagrafen lød som følger:

Foreningens formål er:

a) at øge kendskabet til levende rollespil for unge i Danmark

b) at varetage medlemmernes interesser gennem bl.a. rådgivning og kurser, samt at påvirke lovgivning og praksis.

c) at styrke det nationale samarbejde mellem levende rollespillere på tværs af regioner og foreninger.

d) at understøtte det lokale arbejde med levende rollespil i demokratisk organiserede grupper og foreninger

e) at forestå kontakt og samarbejde med internationalt beslægtede organisationer.[10]

Omstruktureringen i 2009 - Individuelt Medlemskab.[redigér | rediger kildetekst]

Efter generalforsamlingerne i 2004 og 2005, kom der flere medlemsforeninger af Bifrost. I 2007 blev navnet skiftet til Landsforeningen for Rollespil, med argumentet at ville inkludere bordrollespil og aktive foreninger kunne fremover sende 4 delegerede med 5 stemmer pr. delegerede og inaktive/nye foreninger kunne sende 4 delegerede med 1 stemme pr. delegerede[11]. Det er et system Bifrost stadig har den dag i dag (se under Struktur).

Det ledte op til at i 2009 blev det besluttet at lave om på medlemsregistreringen fra at det var foreningerne som var medlem før, til der nu er individuelt medlemskab af Bifrost. Der blev skiftet navn til Bifrost - Landsforeningen for Kreativ Udvikling af Børn og Unge, generalforsamlingen skulle afholdes i november (i stedet for marts) og i stedet for en valgt kasserer, kom der en valgt næstformand[12]. Kasserer posten blev udliciteret til en landssekretær, der nu hedder generalsekretær. Derudover blev bestyrelsen afskaffet og der blev indsat et repræsentantskab bestående af 15 medlemmer og 2 suppleanter, som udpegede 3 medlemmer til et forretningsudvalg, der sidder med formandskabet[12].

Der var i alt 7 forslag til titel og 5 forslag til undertitler. Grunden til at man ville skifte navn, var fordi man ville gå væk fra at omtale rollespil som aktivitet og hobby, men mere som en metode og livsstil[12]. En metode, som også inkluderer cosplayere og reenactere.

En ny formålsparagraf blev i den sammenhæng vedtaget, som lød:

Landsforeningens formål er at styrke refleksionsevnen og kreativiteten blandt børn og unge i Danmark. Vi skaber ansvarsfølelse, initiativ og empati hos børn og unge og giver dem grundlæggende evner til samarbejde og en fællesskabsorienteret tilgang til samfundet omkring dem. Vi nedbryder fordomme og fordrer kritisk stillingtagen til omverdenen[13].

Der i 2010 blev omformuleret til:

Landsforeningen formål er:

at udvikle børn og unge til hele, kreative og sociale individer

at give børn og unge en forståelse for andre mennesker og kulturer gennem styrkelse af empati, refleksion og indlevelse,

at udvikle børn og unges engagement i samfund og omverden ved

at lære dem at samarbejde, tage initiativ og udvise ansvarsfølelse, samt at udforske kreativitet, udfordre eksisterende virkelighedsopfattelse og udvikle nye politiske og kunstneriske udtryksformer[14].

Omstruktureringen i 2019 og 2020 - Fra paraplyorganisation til landsforening.[redigér | rediger kildetekst]

Efter 2009 vedtog man et værdigrundlag i 2010 og havde en aktiv strategi for at forbedre sine muligheder i DUF. Nogen igangsatte internationale projekter i eksempelvis Palæstina og fik sat ord på hvorfor de syntes rollespil er vigtigt for folks udvikling og for Danmark. Til generalforsamlingen 2012 blev den første strategi vedtaget[15] og året efter fik Bifrost sin første styrelsesplads i DUF som repræsentant for de kulturelle. Medlemsforeninger blev ydermere til lokalforeninger.

Til generalforsamlingen 2015 blev der vedtaget en strategi, der gik ud på at besøge lokalforeningerne og hjælpe dem med at blive stærkere[16].

Efter den strategi blev det til Generalforsamlingen i 2017 lanceret at Bifrost nu aktivt ville arbejde på at få nedskrevet en metode og samtidigt beholder nogen af de gamle elementer fra den tidligere strategi, som at besøge lokalforeninger[17]. Til denne generalforsamling blev det for første gang sagt, at man ville gøre Bifrost til en landsforening i stedet for en paraplyorganisation[18]. I 2018 steg Bifrost i støtte og en bog om rollespil som metode blev udgivet 2019.

Grundet den ekstra støtte fik Bifrost flere ansatte, hvor der blandt andet kom en politisk konsulent og en bogholder. Dette øget krav til professionalisering resulterede i 2019 til at Bifrost blev omstruktureret for 3. gang. Udvalgene og arbejdsgrupperne blev formaliseret, samt åbnet for offentligheden, repræsentantskabets og forretningsudvalgets rolle blev defineret på papir og Bifrost begyndte at få aktive holdninger i den offentlige debat[19]. Der kom et øget fokus på de ansattes vilkår, med eksempelvis pension og timeafregning[20]. Til generalforsamlingen 2019 blev flere gamle vedtægter fjernet, der kom workshops om hvad en landsforening skulle kunne for medlemmerne og repræsentantskabet skiftede navn til hovedbestyrelsen, der nu skal sidde i en 2 årig periode[21].

Her blev der også diskuteret kontingent, hvor det oprindelige forslag lød på at 20 kr. af medlemmernes kontingent skulle gå til Bifrost, hvilket resulterede i en debat. Beslutningen blev at ændre kontingentet så 5 kr. af medlemmernes kontingent går til Bifrost med et minimum på 400kr. Det nye kontingent skulle først træde i kraft januar 2021[21].

Til generalforsamlingen 2020 blev et nyt værdigrundlag og en kortfattet metode vedtaget, som en del af Bifrosts formålsparagraf. Den nye formålsparagraf lyder:

§ 3

Landsforeningens formål er at udvikle børn og unge til at blive empatiske og kreative mennesker der aktivt arbejder for at skabe fællesskaber, oplevelser og bruge det de lærer til at tage aktiv del i det danske og internationale samfund.

§4

Stk. 1. Som medlemmer kan Landsforeningen optage børn, unge og voksne, der tilslutter sig Bifrost formål og bruger Bifrosts metode til at styrke deres handlekraft, empati, refleksion og skaberglæde.

Stk. 2. Bifrosts kodeks:

a. Der er altid plads til en til

b. Man er altid medskaber af sin oplevelse

c. Man skal behandle alle med respekt

d. Man skal altid vise hensyn[22]

Struktur[redigér | rediger kildetekst]

Bifrost er et demokrati med Generalforsamlingen som den højeste myndighed. Hovedbestyrelsen er den højeste myndighed mellem generalforsamlingerne og forretningsudvalget varetager hovedbestyrelsens interesser i mellem hovedbestyrelsesmøderne.

Generalforsamlingen og hovedbestyrelsen[redigér | rediger kildetekst]

Generalforsamlingen er den højeste myndighed, hvor kontingentet, vedtægterne og budgetændringer bliver vedtaget, samt der bliver valgt en hovedbestyrelse og et formandskab. Alle lokalforeninger i Bifrost kan sende 4 delegerede til generalforsamlingen, hvor aktive foreninger har 5 stemmer pr. delegerede og inaktive/nye foreninger har 1 stemme pr. delegerede[23].

Hovedbestyrelsen består af 15 medlemmer og 2 suppleanter. Hovedbestyrelsesmedlemmerne sidder i 2 år, hvor halvdelen af hovedbestyrelsen og suppleanterne er på valg hvert år[23]. Der holdes 4 hovedbestyrelsesmøder årligt, hvor hovedbestyrelsens beslutning er retningsgivende for hvad forretningsudvalget skal lave indtil næste hovedbestyrelsesmøde. På det første konstituerende møde vælger hovedbestyrelsen 3 medlemmer til Forretningsudvalget og 1 kontaktperson til hvert udvalg[24].

I mellem 2009 og 2019 hed hovedbestyrelsen repræsentantskabet, men havde samme funktion.

Forretningsudvalget og formandskabet[redigér | rediger kildetekst]

Forretningsudvalget består af 5 medlemmer - 3 fra hovedbestyrelsen og formandskabet på 2 personer [23]. Forretningsudvalget arbejder på hovedbestyrelsens beslutninger i mellem hovedbestyrelsesmøderne, forbereder hovedbestyrelsesmøderne og er leder af udvalgene, samt arbejdsgrupperne. Det er også i forretningsudvalget at mindre økonomiske beslutninger bliver truffet[24]. Forretningsudvalget kan træffe de samme beslutninger som hovedbestyrelsen, men står altid til ansvar overfor hovedbestyrelsen.

Formandskabet består af 1 formand/-kvinde/-person og 1 næstformand/-kvinde/-person[23]. Formandskabet er ansvarlig for de ansattes og frivilliges vilkår, laver dagsordenen til forretningsudvalgsmøderne, samt samler trådende fra alle dele af Bifrost. Formandskabet ansætter en generalsekretær, hvor generalsekretæren herefter ansætter et sekretariat med rådgivning fra formandskabet[24]. Formandskabet har stemmeret i både forretningsudvalget og hovedbestyrelsen.

Udvalg og arbejdsgrupper[redigér | rediger kildetekst]

Udvalgene nedsættes af forretningsudvalget, med undtagen af 1 kontaktperson fra hovedbestyrelsen. Hvert medlem af et udvalg sidder i 2 år og antallet af medlemmer variere alt efter udvalg. Et udvalg har et specialiseret område, hvori de kan træffe selvstændige økonomiske beslutninger indenfor[24]. Bifrosts udvalg består af:

 • Uddannelses- og aktivitetsudvalget (UDDAK)
 • Internationale Udvalg
 • Politiske Udvalg
 • Priskomiteen
 • Strategiudvalget[25]

Alle medlemmer af Bifrost kan søge om en plads i et udvalg.

Arbejdsgrupper nedsættes og nedlægges ved behov og er selvkonstituerende. Arbejdsgruppernes formål, er at sikre arbejde i mellem møderne og kan derfor lave forslag til enten forretningsudvalget eller hovedbestyrelsen. Arbejdsgrupperne har ikke en selvstændig økonomi og kan ikke træffe selvstændige økonomiske beslutninger.

Lokalforening[redigér | rediger kildetekst]

En lokalforening i Bifrost er en forening, der bruger Bifrosts metode til at styrke medlemmernes empati og kreativitet. De bureaukratiske krav, er at foreningen har 10 medlemmer, hvor halvdelen er under 30 år og med en demokratisk struktur, hvor alle medlemmer har lige muligheder til at stemme og komme ind i bestyrelsen[26]. En lokalforening bliver godkendt af forretningsudvalget.

Aktiviteter der bruger Bifrosts metode, er liverollespil, bordrollespil, cosplay, reenactment, brætspil, figurspil og milsim[27].

Formænd/-kvinder/-personer[redigér | rediger kildetekst]

Årstallene er til og med.

 • Jonas Hedegaard (2003-2005)
 • Mikkel Rode (2006-2009)
 • Stinne Kirketerp (2010-2011)
 • Anders Berner (2012-2014)
 • Martin Jakobsen (2015)
  • Troels Thylstrup - konstitueret (Juni 2015)
 • Daniel Møbjerg (2016-2018)
 • Maja Løvbakke (2019-2020)
 • Jacob Kronby Schulze (2021-nu)

Fra 2003 til og med 2009 blev generalforsamlingen afholdt i marts, siden er den blevet afholdt i november.

Næstformænd/-kvinder/-personer[redigér | rediger kildetekst]

Posten næstformand/-kvinde/-person blev indført i 2009. Før 2009 var der en valgt kasserer, hvor kasserer posten efterfølgende er blevet udliciteret til en generalsekretær. Årstallet er til og med.

Kasserer:

 • Mikkel Rode (2003-2005)
 • Morten Lahrman (2006-2008)
 • Rune Lippert (2009)

Næstformænd/-kvinder/-personer

 • Søren Ebbehøj (2010)
 • Anders Berner (2011)
 • Daniel Larsen (2012)
 • Jens Rasmussen (2013-2014)
 • Troels Thylstrup (2015-2017)
 • Maja Løvbakke (2018)
 • Jacob Kronby Schulze (2019-2020)
 • Malene Kolle Rasmussen (2021-nu)

Referencer[redigér | rediger kildetekst]

 1. ^ http://www.landsforeningenbifrost.dk/bifrost/vedtaegter Bifrost.dk – vedtægter
 2. ^ Forsiden
 3. ^ https://landsforeningenbifrost.dk/bifrost/generalforsamlingen/
 4. ^ https://landsforeningenbifrost.dk/bifrost/duf/
 5. ^ https://landsforeningenbifrost.dk/bifrost/
 6. ^ a b https://drive.google.com/file/d/1hxON3YmWZrR6UuX9fmE9zY7y5lgr7kJo/view?usp=sharing
 7. ^ https://drive.google.com/file/d/10vgDcUGEENnBJJe4X479tY7HFodWRaF9/view?usp=sharing
 8. ^ https://drive.google.com/file/d/1TChTESURmZbSggWa0VD6dgR1fsyZSlsN/view?usp=sharing
 9. ^ a b https://drive.google.com/file/d/148yYKaDrudQ2aIGwv43eyT2aawi9dEgi/view?usp=sharing
 10. ^ https://drive.google.com/file/d/1I0Ap606mUdyzuTL4HwAE_LCuzRjqE8o1/view?usp=sharing
 11. ^ https://drive.google.com/file/d/1KGAS_jc3z5msLUDPZer1RZRi_7n11wDv/view?usp=sharing
 12. ^ a b c https://drive.google.com/file/d/1kdTHetA9l0z7aS-wmk2gD-0Xd0StHd5X/view?usp=sharing
 13. ^ https://drive.google.com/file/d/1b7F37sARKvvtR57Sjjn6qItjOhEBt9dk/view?usp=sharing
 14. ^ https://drive.google.com/file/d/1FPlHe6cG227-7F-9vLEqj0YjqthgtwzK/view?usp=sharing
 15. ^ https://landsforeningenbifrost.dk/wp-content/uploads/2017/12/Bifrost-strategi-Unite-the-Clans.pdf
 16. ^ https://drive.google.com/file/d/14mrjIznZqbxVucTMBn-u-oAuvNETBjRU/view?usp=sharing
 17. ^ https://landsforeningenbifrost.dk/wp-content/uploads/2017/12/Bifrost-Strategi-2018.pdf
 18. ^ https://landsforeningenbifrost.dk/wp-content/uploads/2018/12/Samlet-GF-referat-2017-underskrevet.pdf
 19. ^ https://landsforeningenbifrost.dk/wp-content/uploads/2019/11/REP-4-Referat-d.11-10-2019.pdf
 20. ^ https://landsforeningenbifrost.dk/wp-content/uploads/2020/01/Refarat-FU-m%C3%B8de-18.12.19.pdf
 21. ^ a b https://landsforeningenbifrost.dk/wp-content/uploads/2020/01/Referat-Generalforsamling-2019-underskrevet.pdf
 22. ^ https://landsforeningenbifrost.dk/bifrost/vedtaegter/
 23. ^ a b c d https://landsforeningenbifrost.dk/wp-content/uploads/2021/03/Vedtaegter.pdf
 24. ^ a b c d https://drive.google.com/file/d/1fkMacaiPjbJvsFgioxeTfFhWILU3p296/view?usp=sharing
 25. ^ https://landsforeningenbifrost.dk/bifrost/udvalg/
 26. ^ https://landsforeningenbifrost.dk/optagelse/
 27. ^ https://landsforeningenbifrost.dk/lokalforeninger/

Eksterne henvisninger[redigér | rediger kildetekst]

SpilSpire
Denne artikel om spil eller lege er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den.