Wikipedia:Anmodning om administratorassistance/Rmir2 endnu en gang

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Det er mit indtryk, at i de to uger, der er gået, siden Rmir2's seneste blokering udløb, har han overtrådt dawp's retningslinjer i både ånd og bogstav adskillige gange i større og mindre sager: Han fjerner uberettiget og fordækt advarselsskabeloner fra sine egne bidrag, bryder klare konsensusbeslutninger om navnekonventioner i artiklerne, skriver misvisende redigeringsopsummeringer, optræder aggressivt overfor andre brugere og laver direkte personangreb - og når man gør opmærksom på disse problemer, ser det ikke ud til at gøre noget indtryk: Han ignorerer blot henvendelsen eller skynder sig at fremstille sig som et offer. Jeg vil derfor opfordre til, at han tildeles en ny blokering - primært pga. sit aggressive sprog overfor andre brugere, men de øvrige problemer tæller i mine øjne med i billedet af en person, som ikke fungerer i et fællesskab som dawp. Nedenfor følger en uddybning:

  1. I denne redigering fjerner han en advarselsskabelon om førstehåndsforskning fra noget, han selv tidligere har skrevet, uden at fjerne førstehåndsforskningsproblemet og uden at gøre opmærksom på handlingen i redigeringskommentaren, som blot siger "indsat manglende kilde". Dermed vanskeliggøres, at andre kan vurdere, om de er enige. Det er i modstrid med normal praksis om den slags skabeloner og med tanken om konsensusprincippet i redigeringsprocessen.
  2. I denne og denne redigering har han ændret tidsangivelsen "f.v.t" til det alternativ, han foretrækker, "f.Kr.", i modstrid med den gældende konsensusbeslutning om at respektere den oprindeligt anvendte form i artiklen - og atter uden at gøre specifikt opmærksom på denne ændring i sin opsummering, så andre kan vurdere rimeligheden.
  3. Som bl.a. ovenstående eksempler demonstrerer, og som tre forskellige brugere (InsaneHacker, Steen Th og jeg selv) har gjort opmærksom på på hans brugerside, er hans redigeringsopsummeringer ofte intetsigende og sommetider direkte vildledende i forhold til redigeringernes indhold i strid med både ånd og bogstav i Hjælp:Redigeringsopsummering. Dermed kortsluttes et væsentligt element i den konsensusproces, der normalt er gældende mht. vores redigeringer.
  4. Rmir2 er blevet gjort opmærksom på de ovennævnte problemer enten på sin diskussionsside eller andetsteds, men giver oftest ikke noget reelt svar på dem. Typisk ignorerer han blot henvendelsen, andre gange er hans svar at tildele sig selv en offerrolle eller følge devisen om, at det bedste forsvar er et angreb. Også dette er i modstrid med Wikipedia:Wikikette.
  5. Hvilket fører til hans sprogbrug overfor andre brugere, der ligesom tidligere ofte er aggressiv og fortsat byder på direkte personangreb. Flere gange beskriver han helt unødvendigt andre brugere, hvis redigeringer han ikke bryder sig om, meget negativt i bemærkninger, der er henvendt til en tredje person og handler om noget andet - f.eks. her. Da jeg for nogle dage siden rettede den nævnte tidsangivelse i de ovenfor nævnte artikler - med tydelig henvisning til stilmanualen, hvor den gældende konsensus jo er indskrevet - rullede Rmir2 straks ændringen tilbage uden at kommentere henvisningen til vores retningslinjer, men skrev i stedet på min diskussionsside bl.a., at "Du misbruger din administratorstilling til at drive aktivistiske redigeringer, og det er ikke acceptabelt." Jeg opfatter denne mistænkeliggørelse om misbrug af administratorrettigheder som en rimelig alvorlig anklage, og det er samtidig en åbenlyst grundløs påstand. Jeg har ikke på noget tidspunkt anvendt administratorhandlinger overfor Rmir2 eller hans redigeringer eller blot antydet, at jeg ville gøre det. Da jeg gjorde Rmir2 opmærksom herpå, ignorerede han blot mit svar. Anklagen falder derfor ind under den type personangreb, som i Wikipedia:Ingen personangreb karakteriseres som "Beskyldninger om brud på politikker og normer eller anden utilstedelig opførsel der ikke er ledsaget af dokumentation, eller som ikke kan dokumenteres på anfordring." Jeg kan se, at Rmir2 efterfølgende i en samtale med Nico, som ellers handler om noget helt andet, i forbifarten lige får flettet ind, at "...så ødelagde bruger:Økonom hele dette arbejde", hvormed altså refereres til, at jeg har genindført stilmanualens retningslinjer for tidsangivelser i to artikler, hvor Rmir2 siden sin tilbagekomst havde omgået dem. Det kan ikke være rigtigt, at man skal finde sig i den slags bemærkninger, fordi man korrigerer hans tilsidesættelse af dawp's konsensusbeslutninger.

Sammenfattende ser jeg en bruger, der ikke har nogen respekt for fællesskabet og de gældende retningslinjer, men virker præget af en "går den, så går den"-tankegang ved gentagne gange at omgå reglerne i sine redigeringer, ikke besvare kritik sagligt og konstruktivt samt regelmæssigt optræde aggressivt overfor de brugere, der kritiserer hans redigeringer. Da Rmir2 sidst blev blokeret, anførte Medic i konklusionen:" Blokeringen sker på baggrund af brugerens vedholdende negative debatkultur, multiple problematiske redigeringer i artikler (især på baggrund af problematiske kilder) og særligt manglende demonstration af vilje til at lytte og tage imod kritik om samme. Med blokeringen følger således også en forventning om, at pausen fører til introspektion inden tilbagevenden om et år." Jeg vurderer på baggrund af ovenstående punkter, at Rmir2's adfærd på alle tre punkter fortsat er lige så problematisk, så situationen er fuldstændig den samme som før. Jeg mener derfor også, at der bør iværksættes en ny blokering. Det vil jeg derfor bede administratorerne tage stilling til.

Jeg kan se, at Beethoven9 i weekenden har skrevet på sin brugerside, at han nu vil ophøre med sit byprojekt som følge af Rmir2's redigeringer. Jeg ved ikke, hvad der er op og ned i den sag, men jeg tager det som et tegn på, at Rmir2's virke på dawp også giver uro og frustrationer hos andre, som det også tidligere i længere perioder har været tilfældet. Jeg mener derfor ikke længere, man bør se tiden an og nøjes med advarsler, som det mange gange tidligere har været praksis i forbindelse med Rmir2. Økonom (diskussion) 30. mar 2021, 09:16 (CEST)

Med stor ærgrelse må jeg desværre give Bruger:Økonom ret. Mit udgangspunkt var ellers at Rmir2 efter et års pause havde vasket tavlen ren, og har prøvet at forholde mig fordomsfrit i forhold til tidligere problemer. Vi har ellers været inde i en konstruktiv og produktiv periode med en høj grad af arbejdsro til det egentlige projekt: at skabe en brugbar encyklopædi, men må konstatere (og fastslået af Økonoms grundige gennemgang) at alt er ved det gamle, og at det endnu en gang er ved at lykkes for en enkelt bruger at ændre tone, stil og stemning omkring projektet. Trods Rmir2 store produktivitet mener jeg han er til mere skade end gavn for projektet, og bør stoppes før alle mister lysten til at bidrage. - Nico (diskussion) 30. mar 2021, 09:38 (CEST)
De sidste par uger viser tydeligt, at Rmir2 ikke har benyttet blokeringen til at tage et kritisk blik på sin egen adfærd. Tværtimod er de gamle uvaner bare blevet genoptaget og forstærket. Diskussionen om f.Kr. eller f.v.t.? på Wikipedia-diskussion:Stilmanual er et typisk eksempel på det. Nogle brugere har præferencer for det ene eller det andet, andre er ligeglade, men Rmir2 står ene om at ville ensrette. Det minder om tidligere diskussioner, hvor Rmir2 har stået ene med sine holdninger men på trods af det reelt blokeret for løsninger.
Så er der sammenstødene med andre brugere. Rmir2 er hurtigt til at blive aggressiv i stedet for at vise selverkendelse og tage hensyn til andres synspunkter. På Brugerdiskussion:Rmir2 er der kommet flere eksempler på det. Diskussionen på Beethoven9's brugerside er mere kompliceret, og Beethoven9's indlæg der er da også i strid med Wikipedia:Normer for brugersider. Men Rmir2's svar vidner om manglende forståelse for andres indsats. Og slutreplikken er jo decideret arrogant.
Rmir2 var genstand for et bandlysningsforslag i 2018. Dengang faldt det, fordi brugerens modstandere selv udviste uacceptabel adfærd, vel at mærke uden konsekvenser. De aktuelle Wikipedia:Landsbybrønden/Stationsbyer i Danmark og Diskussion:Østerlandsmissionen viser desværre heller ikke noget nyt på den front, selvom der med fordel kunne være faldet et par blokeringer. Det rykker imidlertid ikke ved, at Rmir2's egen adfærd fortsat er gennemgående problematisk. På trods af bandlysningsforslaget og en meget lang blokeringslog er der faktisk ikke sket nogen reelle forbedringer. Selv et års blokering har ikke hjulpet, så det er tvivlsomt, om en ny vil. Så nej, skal vi for alvor have fred, så vil det eneste holdbare være at få Rmir2 bandlyst. --Dannebrog Spy (diskussion) 30. mar 2021, 13:48 (CEST)
Idet det er muligt at slå ping-notifikationer fra i Speciel:Indstillinger, har jeg informeret Rmir2 om den verserende diskussion direkte på pågældendes diskussionsside. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 30. mar 2021, 15:02 (CEST)
Nico opsummerer kort og præcist, hvad en række meget aktive og erfarne brugere også tilkendegiver. På 14 dage har denne bruger efter et års pause skabt mere uro, end samtlige andre brugere har formået i det år, hvor Rmir2 har været på pause. Vi er derhenne, hvor en bandlysningsdiskussion er unødvendig. Jeg foretager det fornødne, så må evt. kritikere heraf blamere mig for denne handling, hvis det opfattes kontroversielt.--Ramloser (diskussion) 30. mar 2021, 20:52 (CEST)
@Ramloser: Andre har også bidraget til at skabe en konflikt denne gang...
@Dannebrog Spy: Jeg har tjekket Madglads påstand i Wikipedia:Landsbybrønden/Stationsbyer i Danmark - den holder ikke. Det er en kopiering fra os, som Rmir2 ikke har andel i. Jeg er ikke specielt glad for Madglads fremgangsmåde. Diskussion:Østerlandsmissionen ligner mere gentagelse en gamle diskussion og det er ikke p.g.a. aktuelt aktivitet fra Rmir2s side. Ligner mere at en har fået øje på, at han var aktiv igen.
Men jeg synes at Økonom har nogle gode observationer, som er godt at få dokumenteret. Jeg har kigget på konflikten imellem Rmir2 og Bruger:Beethoven9. Det er sagen er hvordan artiklerne for byer skal struktures og det ligner også der er en uenighed hvad niveauet er for B-artikler. Der er Rmir2 begyndt at arbejde med en gruppe artikler, som Beethoven9 har arbejdet meget med. Der burde have været en dialog og jeg kan endnu ikke pege på hvem burde have gjort hvad. For har været en dialog imellem dem. --Steen Th (diskussion) 30. mar 2021, 21:08 (CEST)
Ramloser: ret beset kræver Wikipedia:Politik for blokering og bandlysning vel en afstemning i sådanne tilfælde. Jeg vil dog ikke anfægte din handling, for Rmir2 har misbrugt alle chancer. Men det kunne godt være, at politikken skulle ændres, så bandlysning fremover kan ske uden afstemning efter et vist antal blokeringer.
Steenth: det er faktisk Madglad og Cayrouses adfærd i de nævnte diskussioner, jeg hentyder til. Det er tydeligt, at de bruger Rmir2's tilbagevenden som et påskud for at genoptage konflikterne om kopiering. Men konfliktsøgende adfærd har vi ikke brug for. --Dannebrog Spy (diskussion) 30. mar 2021, 21:27 (CEST)
Tak for korrektionen. Omkring Stationsbyer i Danmark var jeg i overvejelse om en lang blokering, men nøjes med en advarsel, da den sidste blokering lå lang tid tilbage, men bør tælle, hvis det sker igen, da det er led i samme type konflikt.
Ellers er jeg enig, at der bør være en afstemning om bandlysning. --Steen Th (diskussion) 31. mar 2021, 12:10 (CEST)
Jeg har ændret blokeringen fra tidsubegrænset til 1½ år idet jeg er enig med DS og Steenth i, at iagttagelse af bandlysningsproceduren er påkrævet for en tidsubegrænset blokering. Som DS skriver er det ikke en selvfølge at politikken herom er som den er, men det er pt. det der påkræves. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 31. mar 2021, 13:20 (CEST)
Er der en særlig grund til at blokeringen inkluderer udelukkelse fra Speciel:Email og redigering af egen brugerdiskussionsside? Princippet om proportionalitet i WP:BLOK#Formål tilsiger at disse valgmuligheder ikke anvendes, medmindre funktionerne er blevet misbrugt eller der er grund til at tro at de vil blive misbrugt. Da Rmir2 var blokeret fra slutningen af 2018 til midten af 2019 blev adgangen til at redigere egen diskussionsside inddraget fordi diskussionssiden blev brugt til upassende formål (se Wikipedia:Anmodning om administratorassistance/Forlængelse af Rmir2s blokering), men noget tilsvarende skete ikke ved blokeringen fra 2020–2021 (se blokeringsloggen), så er det nødvendigt? -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 1. apr 2021, 20:16 (CEST)
Hvis ikke der er nogen indvendinger imod det, vil jeg justere blokeringen i overensstemmelse med ovenstående betragtninger inden for de næste par dage. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 4. apr 2021, 16:05 (CEST)
Jeg er bekendt med, at Asger har lukket anmodningen, men jeg vil blot registrere her, at jeg har handlet i overensstemmelse med mit indlæg ovenfor og justeret blokeringen. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 7. apr 2021, 15:15 (CEST)
Lidt ærgerligt, at min kommentar konfliktede med seneste indlæg. Men jeg resummerer det her.Jeg har hele tiden været ibdstillet på, at ophæve eller afkorte blokeringen, hvis en bandlysningsdiskussion faldt ud til Rmir2 s fordel. Mht. normer og politikker så kan en administra tor blokere uendeligt, hvis der er tale om gentagen utilstedelig opførsel, hvilket jeg vurderede jf kommentarfeltet. Jeg håber på en bandlysingsafstemning, som kan afklare om brugeren er ønsket fremadrettet. Halvandet år giver ro, men ikke afklaring. Så lad os afgøre det ved afstemning. Rsmloser Fra Phone
WP:BLOK tillader egenhændig permanent blokering af proxy- og skolekonti samt konti der utvetydigt har til formål at forstyrre projektet. Er der tale om en bruger der har bidraget konstruktivt i en eller anden udstrækning, men udviser en problematisk adfærd, skal bandlysningsprocessen anvendes. Fra et komparativt perspektiv er det tilsyneladende et særpræg, at vi kræver en særlig proces ved permanente blokeringer, se f.eks. no:Wikipedia:Retningslinjer for blokkering, sv:Wikipedia:Blockeringar, nn:Wikipedia:Blokkering og en:WP:BLOCK. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 1. apr 2021, 20:16 (CEST)
Problemet på dansk Wikipedia er, at vejen til bandlysning er alt for lang. I årenes løb har vi haft brugere, der er gået fra konflikt til konflikt uden reelle konsekvenser. Og selv når de pågældende har været blokeret flere gange, har der stadig været administratorer, der har været parate til at give flere chancer. Til trods for at alt erfaring viste, at det ikke nyttede, fordi de pågældende åbenlyst ikke ville ændre adfærd. Skal der gøres noget ved det fremadrettet, skal det være væsentligt lettere og hurtigere at få bandlyst konfliktskabende og på andre måder besværlige brugere. En mulighed kunne være, at administratorerne får lov at foretage bandlysninger af den slags brugere administrativt, eventuelt stadig med krav om mindst en forudgående blokering. Derudover skal administratorerne i det hele taget være væsentlig mere villige til at sanktionere disse konfliktskabende og på andre måder besværlige brugere. For at lukke øjnene for deres adfærd løser ingen problemer. --Dannebrog Spy (diskussion) 1. apr 2021, 21:35 (CEST)
Jeg synes, det lyder rimeligt at gøre bandlysningsprocessen enklere for brugere, der har mangfoldige blokeringer bag sig. Mit indtryk fra sidelinjen i de to seneste bandlysningsdiskussioner har været, at det er en meget besværlig proces sammenlignet med blokeringsreglerne, som det i mine øjne blot er en naturlig forlængelse af. Men videre diskussion heraf bør vel finde sted på Landsbybrønden eller andet mere generelt sted. Økonom (diskussion) 4. apr 2021, 10:35 (CEST)
7 er et godt tal. Det repræsenterer bla dødssynderme. Måske en mulighed at indføre, at syvende blokering automatisk fører til bandlysning. Så har brugeren da fået en lang snor. Ramloser fra Phone
Alt for lang snor. Fjerde eller femte blokering vil være rigeligt. På det tidspunkt vil brugeren for længst have bevist, at vedkommende ikke har reelle intentioner om at ændre adfærd. Så hellere få smidt vedkommende ud, så alle andre kan få fred. Dog skal man være opmærksom på, at en del administratorer nok vil være tilbageholdende med at foretage den endelige udelukkelse, uanset hvor påkrævet det måtte være. --Dannebrog Spy (diskussion) 6. apr 2021, 21:05 (CEST)

Anmodningen om drøftelse af sanktioner mod Rmir2 er udført og er udmøntet i en blokering af halvandet års varighed. Jeg vil opfordre til at diskussionen om ændring af blokeringspolitikken sker andetsteds, da dette ikke udgør en anmodning om administratorassistance. Nærværende anmodning afsluttes. Mvh. Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 6. apr 2021, 21:47 (CEST)

Afstemning om bandlysning af Rmir2[redigér wikikode]

Jeg havde egentlig afsluttet denne AOA, da anmodningen ikke længere drejede sig om Rmir2, men for AOA'ens fuldstændigheds skyld gøres opmærksom på den af Kjeldjoh rejste afstemning om bandlysning af Rmir2. Fortsat debat om Rmir2s virke på dansk Wikipedia henvises til afstemningens diskussions-afsnit. --Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 8. apr 2021, 10:01 (CEST)