Wikipedia:Afstemninger/Bandlysning af Bruger:Rmir2

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Bandlysning af Bruger:Rmir2[rediger kildetekst]

Forhistoriens seneste afsnit her: Wikipedia:Anmodning om administratorassistance/Rmir2 og Copyvio

 • Spørgsmålet: Skal Rmir2 (diskussion • bidrag • e-mail) bandlyses fra dansk Wikipedia?
 • Procedure: Se Wikipedia:Afstemningsprocedure og Wikipedia:Politik for blokering og bandlysning#Regler: "En bandlysning vedtages efter en formel afstemning blandt aktive administratorer og kræver enten, at ingen af dem, der vælger at stemme, stemmer imod - eller, at et absolut flertal på 2/3 stemmer for. Afstemningen skal vare i mindst én uge." Pt er der 21 aktive adminstratorer: 21/3*2 = 14 stemmer for, med mindre ingen stemmer imod.
 • Koordinator: Tøndemageren
 • Afstemningsperiode: 28. april 2018 - 5. maj 2018 kl 22:00
 • Konsekvenser: Hvis forslaget vedtages bandlyses brugeren.

Afstemningsregler[rediger kildetekst]

 • Folk kan ændre deres stemme, hvis de har lyst til det.
 • Når der er gået mindst én uge konkluderer koordinatoren, og vedkommende effektuerer beslutningen såfremt en bandlysning besluttes. Bandlysning sker såfremt ingen af dem der vælger at stemme, stemmer imod bandlysning - eller at et absolut flertal på 2/3 af stemmerne, stemmer for bandlysning.[1]

Læs mere på Approval voting.

Muligheder[rediger kildetekst]

 • Rmir2 bandlyses
 • Rmir2 bandlyses ikke

Støtter bandlysning[rediger kildetekst]

 • Støtter. På trods af min personlige sympati for Rmir2, så støtter jeg bandlysning af ham. Han er for uligevægtig, har svigtende logisk sans, kan ikke skelne mellem sandhed og ikke-sandhed og har derved skræmt gode brugere bort fra dansk wiki. --Cayrouses (diskussion) 29. apr 2018, 14:15 (CEST) (Bruger ej stemmeberettiget. Mvh. Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 29. apr 2018, 14:22 (CEST))
Du har ret. Undskyld--Cayrouses (diskussion) 29. apr 2018, 14:54 (CEST)
 • Symbol support vote.svg Støtter Med de meningstilkendegivelser der pt. er afgivet i "Kommentarer"-afsnittet ser det voldsomt usandsynligt ud at det ender med en bandlysning, imidlertid vil jeg gerne redegøre for mine bevæggrunde så andre administratorer i hvert fald kan se hvor jeg kommer fra:
Som redegjort for af mig selv og andre i "Kommentar"-afsnittet har Rmir2 et yderst problematisk redigeringsmønster. Wikipedias maksime om at antage god tro er en ekstremt positiv ting, og i mine øjne et af de vigtigste politikker og normer. Imidlertid betyder det ikke at man skal anse hver enkelte forseelse som et enkeltstående uheld, og gentagne brud på politikker og normer bør sanktioneres uanset intentionen bag, især hvis den pågældende bruger er blevet gjort opmærksom på at deres opførsel er problematisk.
Det faktum at Rmir2 har kamufleret sine bidrag, enten med vildledende redigeringsopsummeringer eller ved hjælp af den HTML-finte jeg nævnte nedenfor, vidner om at han enten godt vidste at hans redigeringer ville blive kritiseret, eller af anden grund ikke ønskede at folk kiggede nærmere på dem. Det at man sommetider laver en fejl eller på anden vis bryder en politik eller norm er én ting, men når man åbenbart forsøger at skjule adfæren bliver det ekstra problematisk.
Grunden til jeg mener at en bandlysning i hvert fald ikke er upassende, er at Rmir2s adfærd i mine øjne virker kalkuleret. Når man bevidst skjuler sine handlinger eller fortsætter med dem på trods af mange gentagne henvisninger bliver man nødt til at gribe til mere vidtgående foranstaltninger. Jeg tror generelt der er enighed blandt administratorerne (og implicit i blokeringspolitikken) at foranstaltninger såsom blokering skal være proportionelle med sandsynligheden for at forseelsen sker igen, det er derfor at en brugerkonto der har begået hærværk 3 gange får en længere blokering end en helt ny som kun har lavet 1 hærværksredigering. Rmir2 er blevet blokeret 9 gange før, primært på grund af opførselsrelaterede problemer, og oven i det er der de tidligere nævnte problemstillinger om tvivlsomme kilder/POV-pushing og ophavsret. Ideen med bandlysning er at man anvender det når andre midler ikke har virket, og det mener jeg er rimeligt evident her.
Jeg respekterer selvfølgelig at der nok ikke kommer opbakning nok til en bandlysning og er positivt indstillet over for de alternative forslag der er fremsat, men jeg er uenig i argumentet om at en bandlysning vil være upassende da jeg mener at der er nok problemer og "repeat offender"-adfærd til at retfærdiggøre den. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 1. maj 2018, 12:35 (CEST)Svar[svar]
 • Symbol support vote.svg Støtter --Kim Bach (diskussion) 1. maj 2018, 12:59 (CEST) WP:BLOCK dikterer at det kun er administratorer der kan deltage i afstemningen. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 1. maj 2018, 13:01 (CEST)Svar[svar]
 • Symbol support vote.svg Støtter da Rmir2 igennem en del år efterhånden, gentagne gange har udvist ekstrem problematisk adfærd (som nævnt både ovenfor af InsaneHacker og nedenfor i kommentarer af flere brugere). Jeg anerkender at Rmir2 prøver at løse problemet lige nu - et job som flere brugere er påpeger går meget skidt, hvilket også nemt kan konstateres ved at gå gennem de artikler Rmir2 arbejder med. Rmir2 har fået adskille chancer for at forbedre sig, men er hver gang faldet tilbage. Derfor støtter jeg en bandlysning. mvh Tøndemageren (diskussion) 1. maj 2018, 15:31 (CEST)Svar[svar]
 • Symbol support vote.svg Støtter. Da flere brugere har overbevist mig om, at min analyse - og mine forsøg på at bringe brugeren på sporet . ikke gør mig inhabil, støtter jeg forslaget. En uddybning heraf kan ses her Udslagsgivende for denne stemme er også, at jeg frygter, at denne brugers adfærd kan splitte dawiki til atomer.--Ramloser (diskussion) 1. maj 2018, 22:51 (CEST)Svar[svar]

Støtter ikke bandlysning[rediger kildetekst]

 • Symbol oppose vote.svg Støtter ikke - Med de regler vi har nu, bliver denne stemme afgørende for bandlysningen og det er selvfølgelig en svær situation at stå i. Min stemme er ikke en støtte til Rmir2, men en støtte at tingene skal foregå på en ordentlig måde på da-wiki. Brugeren er uden tvivl årsag til mange problemer på da-wiki og jeg har selv søgt at påvirke brugere til at agere mere hensigtsmæssig i diskussioner, men guderne skal vide at det er han langt fra ene om at udvise den adfærd. "Slaget om copy-vio" har været kæmpet fuldstændig hensynsløst af Rodejong uden at nogen har grebet ind. At en bruger der nylig har overstået 3 måneders blokering og en frivillig pause på nogenlunde samme længde skal have lov at massakrere så en vigtig en diskussion som copy-vio, og at det så i sidste ende munder ud i bandlysning af en anden bruger er mig ubegribelig. Med den giftige atmosfære som har været på da-wiki på det seneste kan jeg ikke støtte en bandlysning, for det er umulig at skelne skidt fra kanel. Jeg skal nemlig ikke kunne afvise at Rmir2 har udvist en adfærd som kunne berettige en bandlysning, men på grund af al røgen, er jeg blevet så meget i tvivl at jeg er nødt til at stemme i mod. Jeg synes bestemt at Rmir2 bør ændre sin adfærd i forhold til kommende redigeringer, særlig i forhold til de punkter som er blevet belyst af InsaneHacker, og sker det ikke bør Rmir2 først modtage en længerevarende blokering inden han evt. bandlyses. Jeg vil bestemt ikke være afvisende overfor en fremtidig bandlysning, såfremt brugeren ikke retter ind. - Savfisk (diskussion) 3. maj 2018, 17:35 (CEST)Svar[svar]
 • Symbol oppose vote.svg Støtter ikke - Jeg havde egentlig ikke tænkt mig at kommentere denne afstemning, som jeg har fundet aldeles mærkværdig fra start. Men da jeg kan konstatere, at der tilsyneladende vælges at se bort fra en række tilkendegivelser om, at der ikke støttes en bandlysning, fordi der ikke er indsat et {{støtter ikke}}, må jeg så bruge tid på at gå ind i diskussionen. Jeg er i det store og hele på linje med Savfisk. Jeg finder Rmir2's forkærlighed for forældede opslagsværker besynderlig, hvilekt jeg har påtalt adskillige gange, men det kan ikke berettige en bandlysning. Jeg så gerne en mere håndfast indgriben overfor indsættelse af forældet forskning, men bandlysning er ikke svaret. At Rmir2 - som så mange andre - ikke har været opmærksom på de potentielle copyright-problemer ved brug af forældede opslagsværker, er naturligvis ærgerligt, men det kan på ingen måde begrunde en bandlysning. Som Savfisk er jeg mere bekymret over, at denne "sag" er blevet skamredet af Rodejong og Madglad, der i den grad har formået at piske en stemning op. --Pugilist (diskussion) 3. maj 2018, 21:23 (CEST)Svar[svar]
 • Symbol oppose vote.svg Støtter ikke - af mange årsager. Jeg lagde ud med at efterlyse vægtige grunde til at bandlyse denne bruger, og redegjorde samtidig for hvor alvorligt et sådant skridt er. I løbet af diskussionen er der fremkommet mange argumenter i retning af problematisk adfærd, som der skal gøres noget ved, men jeg mangler stadig, hvad jeg efterspurgte i første omgang - vægtige argumenter for den ultimative konsekvens. Jeg kan heller ikke se, at alle andre midler er prøvet og udtømt. Jeg kan derfor ikke med god samvittighed stemme andet end nej til en bandlysning for nuværende. Når nu dét er sagt, så er der stadig mere at sige i denne sag. Først og fremmest er det enormt vigtigt, at denne stemme imod en bandlysning på ingen måde er et medhold til Rimr2. Brugerens adfærd lader meget tilbage at ønske, og den bod & bedring, der er blevet lovet (igen) lader ikke til at have bidt sig fast. Jeg vil være stor tilhænger af, at denne afstemning umiddelbart følges op af en afstemning om at fratage patruljantrettigheder og derefter autopatrolflag, samt at bevare opmærksomheden på brugerens fremtidige bidrag med behørig kort snor i forhold til kilder og copyvio. Kommende bidrag af dén slags kan med lethed slettes eller rulles tilbage, mens tidligere bidrag bør bevare brugbar tekst hvor muligt. Utilstedelig opførsel kan udløse blokeringer. Til de øvrige deltagere i debatten vil jeg sige, at jeg tror på, at jeg forstår argumenterne også fra "den anden fløj" (selv om jeg ikke mener at have set mange, der taler til støtte for Rmir2 i denne debat lader vi alligevel til at være delt i to lejre). Jeg har selv set ugers intenst arbejde falde fuldstændigt til jorden efter et fejlslagent forsøg på samarbejde med Rmir2. Jeg vil ikke gentage mine argumenter hér, blot gentage at jeg virkelig forstår frustrationen. Også derfor bliver jeg oprigtigt både ked af det og såret, når jeg fra respekterede medskribenter skal lade mig fortælle hvad mine motivationer i diskussionen er, især når disse påståede motivationer ligger så langt fra noget, jeg kan genkende. Det er en meget, meget ubehagelig måde at debattere på, og jeg tror at dén slags "debatteren" er mere ødelæggende for dansk Wikipedia, end en enkelt vildfaren bruger er. Jeg beder inderligt hver enkelt debattør om at revurdere, om dette virkelig er måden vi skal til- og omtale hinanden fremefter, og hvilket formål man forestiller sig, det kan tjene især i det lange løb? Lad os derfor lukke denne sag og følge den op med de foreslåede sanktioner - og lad os så komme videre, alle sammen. Sammen. --Medic (Lindblad) (diskussion) 5. maj 2018, 21:51 (CEST)Svar[svar]

Neutral[rediger kildetekst]

Afslutningen for denne ulyksalige afstemning nærmer sig, så her er hvad jeg når frem til... Jeg nægter simpelthen at stemme for eller imod i en afstemning der for mig at se, i bedste fald er oprettet i panik efter Rodejong og Madglads skræmmekampagne, (der sammenholdt med diskussionerne på irc minder om veltilrettelagt trolling, som får effekt ved at hæfte det op på potentiel juridisk trussel) om ophavsretsproblemer i Salmonsen-artiklerne. Som sagt mange gange, er det noget der skal gøres noget ved, men i en omstillingsperiode i forbindelse med ændring af en tidligere praksis, er der for mig at se ikke bandlysningspotentiale i at Rmir2 ikke reagerer sådan som de to kræver (alle kan slette copyvio, og ingen vil høre et ondt ord for det). - Der har ikke været nogen blokering af ham siden begyndelsen af marts, og den blev ophævet igen efter en dag, så det kan ikke være det store aktuelle behov for en bandlysning. Omvendt er Rmir2 en problematisk bruger, og man kan have mistanke om trolling her også: Jeg undrer mig over hans ubehjælpsomme forsøg på at rette copyvio, samtidig med at han skriver lange velformulerede tekster i diskussioner, hvilket viser en betydelig bedre sproglig kompetance end han viser i artikel redigeringen. Hans POV-holdninger er et andet alvorligt problem, ligesom en lang række andre som der er redegjort for i andre indlæg her på siden, og som jeg ikke vil bestride. Mit forslag er man fortsætter med blokeringer når der er alvorlige overtrædelser, men lægger sig fast på progressionen, hvor han er sluppet meget let tidligere. Så vil tiden vise om han skifter kurs eller ender med mere eller mindre permanente blokeringer. ... Og skulle vi så ikke se at gøre noget ved vores encyklopædi, i stedet for alt det personfnidder (som jeg beklageligvis kommer til at bidrage til med dette indlæg :-( ) - Nico (diskussion) 5. maj 2018, 11:03 (CEST)Svar[svar]

Kommentarer[rediger kildetekst]

 • Symbol point of order.svg Formalia Pt er der 24 aktive adminstratorer: 24/3*2 = 16 stemmer for, med mindre ingen stemmer imod. - Det er ikke korrekt. Ifølge mine oplysninger er der dags dato kun "15 active administratorer". 15/3*2=10
   •    Rodejong    ✉️ 👀 → 28. apr 2018, 21:39 (CEST)
 • Symbol point of order.svg Formalia Har der fundet en formel afstemning sted bland administratorer udenfor Wikipedia? Jeg kan nemlig ikke se en afstemning på Wikipedia.
   •    Rodejong    ✉️ 👀 → 28. apr 2018, 21:46 (CEST)
@Rodejong: [redigeringskonflikt]  Det her er afstemningen. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 28. apr 2018, 21:48 (CEST)
@Rodejong: Aktivitet i denne sammehæng (går jeg ud fra) er defineret ud fra WP:ADM#Administratorer hvor der ganske korrekt er 24. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 28. apr 2018, 21:51 (CEST)
Undskyld misforståelsen. Jeg gik ud fra at Stewardry var ledende for alle Wikier!
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 28. apr 2018, 21:59 (CEST)
Nu har jeg rettet antallet af aktive admins, så det stemmer overens med WP:BLOCK#Noter. Mvh. Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 28. apr 2018, 22:04 (CEST)
@Rodejong: Jeg tog fejl, Asgers henvisning til WP:BLOCK#Noter er den korrekte. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 28. apr 2018, 22:08 (CEST)
@InsaneHacker og Asger: Så kom der alligevel noget godt ud af det Face-grin.svg
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 28. apr 2018, 22:17 (CEST)
Wikipedia:Anmodning om administratorassistance/Rmir2 og Copyvio har jeg gennemført en grundig analyse af brugerens aktiviteter sammenlignet med hans relle "oprydningsarbejde". Min analyse støtter
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 28. apr 2018, 21:59 (CEST) -s påpegede kritik af brugerens manglende vilje til at rette op på de påpegede overtrædelser af copyright.Jeg afgiver ikke min stemme, fordi det vil formentlig føre til en påstand om, at jeg ikke er neutral.Men jeg anbefaler bandlysning fordi brugeren ikke har indfriet klare løfter. Jeg afventer derfor med spænding resultatet af denne afstemning. Som sagerne st år nu, kan jeg ikke se mig selv og Rmir2 i samme projekt.--Ramloser (diskussion) 28. apr 2018, 23:38 (CEST)
Hvornår gik den sag fra at være en sag om at rette op på nogen ting til en bandlysningssag? Der er ingen begrundelse i forslaget. Hvorfor alt det drama/børnehavepjæver. Hvis der er klar påvisning af copyvio kan en artikel slettes umiddelbart, og det jo så bare at få det gjort, istedet for at blive ved med at tærske langhalm på det. Der har været indtil nu været præcedens for at Salmonsens artikler var i public domain, - vi har så fundet ud af at nogle af forfatterne er blevet meget gamle, og må tage højde for det, men jeg forstår godt at Rmir2 (trods mine tidligere stridigheder med ham) er totalt rundt på gulvet med det bombardement han har været ude for her. Han er ikke nogen uskyldighed, men er nu blevet en slags boksebold, og så bliver sagen jo ikke lettere af at Ramloser så lægger pres på med sin (efterhånden hyppige) trussel om at forlade projektet. - Nico (diskussion) 29. apr 2018, 00:11 (CEST)
Jeg har ikke rejst sagen. Men nu, hvor den er rejst, er det for mig at se også et spørgsmål om, hvorvidt ma har tillid til min meget grundige og velunderbyggede analyse af brugerens "opretningsforsøg". Derfor er det reelt en afstemning om min fortsatte deltagelse eller Rmir2's.--Ramloser (diskussion) 29. apr 2018, 00:22 (CEST)
Det er derfor Nico at man skal sætte sig ind i sagen så man kan vurdere det om det er berettiget eller ej. Det nytter ikke noget at der gives en hel analyse igen, der allerede på AOA og på Rmirs disk og i de forskellige diskussioner (med PerV, Tøndemageren, Madglad, mig selv, Ramloser, InsaneHacker, AnetteM og andre) er kommet frem. Hvis man ikke har følgt med, er det en god ide at læse op før man stemmer, eller undlader at stemme.
Når man ikke følger med, kan det godt se ud som at Rmir bliver brugt som boksebold, men det er ikke korrekt. Ophavsret er ophavsret. Og når man skriver {Copyvio} på en artikle, så fjerner Rmir det bare igen. For han mener at han kan bedømme at det er nok omskrevet, selvom flere tilkendegiver at det er langt fra i orden.
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 29. apr 2018, 00:55 (CEST)
Man kan også lige se denne Wikipedia:Landsbybrønden#Artikler_der_refererer_fra_Salmonsen. Ét problem i denne sag har været de hyppige henvisninger til §3 fortolket på en måde som ikke holder vand. §3 og §75 er betingede af formuleringer som "i overensstemmelse med, hvad god skik kræver", "ikke er krænkende for ophavsmandens litterære eller kunstneriske anseelse eller egenart", "medmindre det gælder en efter art og omfang afgrænset brug af værket" og "hvis kulturelle interesser herved krænkes" men disse formuleringer i loven er konsistent blevet ignoreret. --Honymand (diskussion) 29. apr 2018, 08:32 (CEST).
Nu bør det cirkus her snart få en ende. Der skal muligvis en bandlysning til, men det er ikke Rmir2 der står først i køen. Denne afstemning burde aldrig være oprettet. - Savfisk (diskussion) 29. apr 2018, 08:57 (CEST)
Hvor skal jeg starte... Jeg har fulgt med i denne sag igennem længere tid nu, og har endda blandet mig i den en enkelt gang. I skrivende stund er jeg ikke helt sikker på hvorfor jeg involverede mig, idet jeg nu (igen) sidder tilbage med en fornemmelse af, at det er som at slå vand på en gås. Jeg har ingen fornemmelse af, at mine ord har haft nogen indflydelse på debatten, til trods for klare indikationer af, at de er blevet hørt. Jeg afholder mig derfor også fra at stemme til at starte med - det er alt, alt for tidligt.
Jeg er aldeles uforstående over for, at denne sag er endt hér. Jeg søgte oprindeligt ind i Wikipedia-community'et fordi det var en samling af de mest velovervejede og fornuftige mennesker, jeg længe havde set på Internettet. Jeg er stadig af den overbevisning, at vi kan leve op til det renommé. Derfor er det så ødelæggende for moralen, at vi gang på gang bliver trukket ned i det samme morads: "han gjorde, hun sagde, så jeg kræver at!" Denne heksejagt på medskribenter må simpelthen stoppe nu! En bandlysning er et meget, meget alvorligt skridt at tage! For mig at se er det et skridt, der kan blive nødvendigt, når alle andre muligheder er udtømte. Det er, for mig, ikke ulig politiets mulighed for at anvende skydevåben i indsatsen; det er effektivt og sikrer en hurtig og ofte endegyldig løsning på det aktuelle problem, men det er en løsning der anvendes så sjældent og så modvilligt, at vi (i Danmark, i det mindste) hører om det i dagspressen hver gang det sker.
Er der virkelig ikke andre muligheder end at bandlyse en bruger her? Jo, det er der. Ramloser har gjort et imponerende stykke arbejde for at afklare problemet (-s karakter og omfang). Stor tak for det! Jeg er ikke overrasket over udfaldet, baseret på mit kendskab til Rmir2's tidligere redigeringer, og tilslutter mig bestemt fløjen, der mener at det ikke giver mening at vende det blinde øje til. Indtil videre har vi taget Autopatrol-flaget fra brugeren, vi gennemgår hans artikler for at luge ud i eksisterende copyvio, og vi har bevågenhed på fremtidige artikler i forhold til samme. Problemet er således inddæmmet. Jeg savner nu nogle vægtige argumenter for, at vi skal bevæge os herfra og videre til at bandlyse brugeren. Hvad vil vi gerne opnå? Det eneste, jeg kan få øje på, er at det er den letteste løsning for fremtiden, den løsning, der koster os andre mindst arbejde. Beklager, men dét er simpelthen ikke godt nok for mig. Hvis dét er argumentet, skal vi også lukke for samtlige undervisningsinstitutioners og IP-adressers adgang til at redigere, fordi der er for meget oprydningsarbejde i dét. Derfor: Giv mig et bedre argument for en bandlysning, inden jeg kan overveje at stemme i denne sag. Hvis ikke et sådant argument findes... så lad os bruge energien på at komme videre, alle sammen. Sammen. --Medic (Lindblad) (diskussion) 29. apr 2018, 10:12 (CEST)
@Rodejong, jeg vil lige opmærksom på at jeg ikke har stemt! ...Og så er det åbenbart blevet en automatreaktion for dig at tilkendegive art jeg ikke har sat mig ind i sagerne, men jeg bruger faktisk en væsentlig del af min wikitid på at prøve at følge med i hvad du og irc-brugerne strikker sammen af personsager (tid der var bedre brugt på artikelredigering), men Du har et meget højt tempo i din diskussionsaktivitet (op til 20-30 indlæg i døgnet) og har en tendens til at sprede det ud over en lang række sider hvilket gør det nærmet umuligt at følge med i. For at sige det pænt, er der en meget stor forskel på at redigere på Wikipedia, når du er på pause/blokeret eller ikke er. - Nico (diskussion) 29. apr 2018, 11:09 (CEST)
Nico : Jeg har ikke sagt at du har stemt, bare at man sætter sig ind i sagen før man stemmer (eller giver en mening om det).
Om min aktivitet: Speciel:Bidrag/Rodejong giver klart et billede at det ligger 50/50. Så jeg ser ingen problemer her.
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 29. apr 2018, 11:11 (CEST)
@Rodejong: Kort (slut)replik, selv om jeg godt ved at du bliver ved til du får det sidste ord; Citat fra ovenstående: Hvis man ikke har følgt med, er det en god ide at læse op før man stemmer,..., -Nico (diskussion) 29. apr 2018, 11:22 (CEST)
Rodejong: Hvor meget af din aktivitet, der går til diskussioner, er ikke pointen; du virker til at have et behov for at deltage i diskussioner i større omfang end de fleste andre brugere, også ud over hvad der er hensigtsmæssigt. At netop du er så fordømmende i forhold til denne sag er jeg personligt meget tæt på at finde usmageligt. At du ikke ser problemer betyder heller ikke, at der ikke er et problem. Det er ikke første gang, du har fået henstillinger, som går dig imod, og som du blot har affejet eller ignoreret. Det ville gavne dig at tage sådanne henstillinger til dig i større omfang end du gør. Men! Alt dette har reelt intet med denne diskussion at gøre. Jeg forventer derfor at du og alle andre lader dette emne ligge for nu - eller om nødvendigt (hvad jeg tvivler på, det er) tager det op andetsteds. Vi diskuterer bandlysningen af en bruger, og det vil ikke på nogen måde give mening at lade diskussionen afspore fra så alvorligt et emne. --Medic (Lindblad) (diskussion) 29. apr 2018, 11:39 (CEST)
[redigeringskonflikt] x2 @Medic og Nico: Jeg har også tænkt mig at afvente andres kommentarer før jeg stemmer. Det er helt korrekt at en bandlysning generelt er "sidste udvej" når alt andet er slået fejl, hvorfor det kan virke overilet ift. en enkeltstående sag om copyvio. Imidlertid er det ikke den eneste problematiske adfærd som brugeren har fremvist, så selv om den pågældende afstemning tilsyneladende har afsæt i copyvio-problematikken bør man også vurdere den ift. andre faktorer:
 • Rmir2 har tilsyneladende en tendens til, bevidst eller ubevidst, at skjule hans redigeringers sande natur. Ift. copyright-problematikken har han indsat skjult indhold vha. HTML-kommentarer for derefter senere at fjerne kommentar-koden og beskrive det som en "mindre ændring", hvilket det også ligner da der kun er tale om fjernelse af HTML-tags ([1] & [2]). i andre tilfælde har han indsat store mængder, sommetider kontroversielt indhold, og igen blot betegnet det som "småret" ([3], [4]). Dette er særligt problematisk for en autopatruljeret bruger hvor chancen for at bidragene ses efter er langt mindre end for ikke-autopatruljerede brugere.
 • Rmir2 har også haft et redigeringsmønster der i bedste fald kan betegnes som ringe kildevalg, i værste fald "POV-pushing" (eg. bevidst indsættelse af upålidelige kilder for at understøtte et bestemt synspunkt). I følgende redigering fjerner en bruger indhold fra artiklen om Etinicitet der blandt andet bygger på litteratur af Tiit Madisson der er forfatter af The New World Order: Secret Activities of the Judaists and Freemasons to Subjugate Nations and States og The Holocaust: The Most Dispiriting Zionist Lie of the 20th Century, hvorefter Rmir2 tilbageruller redigeringen med redigeringsopsummeringen "fjerner hærværk" ([5] & [6]). I en anden redigering indsættes {{POV}} på samme artikel, hvorefter Rmir2 fjerner skabelonen uden at der er ændret noget i artiklen, eller diskuteret noget på diskussionssiden ([7] & [8]). Disse er ikke enkeltstående eksempler.
 • I den "mildere afdeling" er der upassende opførsel over for andre brugere. F.eks. har han beskyldt brugere for at ville undergrave projektet blot fordi de ønskede ændringer i retningslinjer eller var generelt kritiske over for Wikipedia (hvilket ikke er forbudt), noget der i min optik er i strid med "beskyldninger om utilstedelig opførsel" fra WP:IPA. Tilsyneladende er en del af brugerens tidligere blokeringer også opførselsrelaterede ([9]). Der har også været rejst diskussion om upassende brug af patruljantværktøjet, om en der ikke var det fornødne flertal for fratagelse ([10]).
Jeg mener ikke det er omstridt at Rmir2 tilsyneladende har et ønske om at bidrage positivt, hvilket også er grunden til at det ikke er nemt at håndtere denne problemstilling, problemet er bare at positive bidrag ledsages af problematisk opførsel som beskrevet ovenfor, hvoraf nogle strider imod politikker/normer der er ret fundamentale for projektets virksomhed (WP:RS/WP:CITE, WP:NPOV) eller bare generelt er suspekte (misvisende redigeringsopsummeringer). Jeg har ikke taget stilling til spørgsmålet om bandlysning endnu, men jeg er forstående over for argumentet om at copyright-problemstillingen er en dråbe i et bæger som allerede er ret fuldt. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 29. apr 2018, 12:17 (CEST)
Jeg er bekendt med denne historik, og har også haft den for øje i ovenstående indlæg. Tak for den, ikke desto mindre; det er en udmærket opsummering. Disse argumenter fører mig frem til at konkludere, at det er rimeligt at iværksætte sanktioner som fratagelse af patruljant- og autopatrolstatus, samt at være særligt kritisk over for tidligere og kommende bidrag fra brugeren. Jeg har imidlertid endnu ikke hørt et argument for, at en bandlysning er eneste vej frem - og indtil dét er tilfældet, har jeg svært ved at stemme for, jf. ovenstående. --Medic (Lindblad) (diskussion) 29. apr 2018, 12:30 (CEST)
InsaneHacker 🕊️s indlæg er fuldstændig på linje med min analyse. Jeg vil blot bemærke, at jeg udarbejdede denne for at stoppe de mange diskussioner, som hvilede på "fornemmelser" og at jeg ikke på nogen måde havde til hensigt at inkriminere Rmir2. Først da jeg på baggrund af en gennemgang af samtlige hans brugerbidrag i de seneste 14 dage - som jeg senere udvidede for at få de sidst ankomne med- stod det mig klart, at løfterne om at "rydde op" ikke blev overholdt. Jeg er enig i, at bandlysning er et voldsomt skridt. Hvis nogle kan finde en anden løsning, som gør det muligt at undgå brugerens overtrædelser af normer og politikker og samtidig forebygge, at denne bruger geråder i alenlange diskussioner med sine kritikere, vil jeg meget gerne se et forslag herom. Jeg har bare svært ved at finde en sanktionsmulighed i vores regelsæt, som tillader brugeren at fortsætte sin virksomhed i et eller andet begrænset omfang og samtidig forebygge fremtidige tilfælde på de punkter, InsaneHacker nævner. En sådan kattelem, eller Lex Rmir2, vil vel også danne præcedens. Lige nu fortryder jeg et eller andet sted at jeg gik ind i sagen, fordi jeg følte det som en administratoropgave at vende stenene i denne sag. Men det er jo for sent med fortrydelse.--Ramloser (diskussion) 29. apr 2018, 17:56 (CEST)
Jeg kan godt være fortaler for at "slå brugeren tilbage til start": fjerne autopatrol og patruljantflag og dermed tvinge alle bidrag til gennemsyn (jeg er i mellemtiden blevet bevidst om, at Rmir2 stadig er patruljant). Er indlæggene copyvio kan de slettes uden diskussion (som al anden copyvio, i øvrigt). Vi er tilstrækkeligt mange, der er opmærksomme på denne sag, til at det er lige så usandsynligt at noget glider under radaren, som når en skoleelev redigerer. Det kræver lidt ekstra arbejde af patruljanter og admins, men ikke meget mere end det almindelige, daglige arbejde. Og det giver brugeren mulighed for at lære, og fortsat have mulighed for at bidrage konstruktivt. Er der indvendinger mod dette forslag? --Medic (Lindblad) (diskussion) 29. apr 2018, 18:40 (CEST)
Det er en fornuftig ide hvis denne afstemning ender med ikke at føre til noget. Imidlertid er der det problem at patruljantværktøjet kun kan fratages ved afstemning, hvorfor man ikke kan være sikker på at en sådan foranstaltning vil kunne indføres. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 29. apr 2018, 18:44 (CEST)
Et naivt forslag Medic (Lindblad). Hvis man fjerner Rmir2's ophavsretskrænkelser, misbruger Rmir2 straks sin patruljantrolle til at rulle tilbage. Hvis man selv fjerner igen er man i redigeringskrig og risikerer at blive blokeret. Hvis man kalder Rmir2 ophavsretskrænker, bliver man blokeret. Problemet er at der er alt for mange administratorer, der holder hånden over ham. Måske fordi han bidrager til det samlede artikelantal, så er det ligegyldigt at der er tale om copy-paste ophavsretskrænkelser. Wikipedia kommer ikke videre før administratorerne vågner op og lader være med at give Rmir2 særbehandling. --Madglad (diskussion) 29. apr 2018, 19:08 (CEST)
Jeg synes det er et godt forslag Medic kommer med, og så synes jeg at alle vi andre skal blande os uden om den "samtale", for alt det mudderkastning føre ikke til noget ----Zoizit (diskussion) 29. apr 2018, 19:21 (CEST)
Jeg er enig med de medskribenter, der finder bandlysning helt forkert. Jeg så begyndelsen af denne diskussion i formiddags, men havde ikke tid til at strikke et velovervejet svar sammen. I løbet af dagen tumlede sagen rundt i mit hoved, og jeg kom frem til nogenlunde det samme som Medics forslag. Det handler først og fremmest om at få gjort noget effektivt ved den store bunke artikler, der krænker ophavsret, og da det er konstateret, at det manuelle arbejde med de enkelte artikler tager alt for lang tid (efter nogles mening), er det logiske skridt at slette disse artikler hårdt og brutalt. Forslaget er ikke naivt, for hvis Rmir2 skulle begynde uden videre at gendanne nogle af disse artikler, så ved han, at hammeren falder straks og kontant - og det skal den selvfølgelig! —Arne (Amjaabc) (diskussion) 29. apr 2018, 19:52 (CEST)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Først og fremmest vil jeg sige at jeg blot har oprettet afstemning, og heller ikke har taget stilling til for eller imod (jeg vil dog opfordrer administratorere der allerede har besluttet sig, til at stemme). Dernæst vil jeg sige, at Rmir2 udgør betragtelige problemer for projektet - hvilket er tydeliggjort af InsaneHackers oversigt længere oppe - copyvio-problematikken er blot den seneste i en lang række af problemer brugeren har været igennem. Brugeren har været i/nær centrum af en lang række tidskrævende diskussioner, flere brugere har valgt at (stort set) kvitte projektet grundet uenigheder med netop Rmir2. Der er derfor belæg for at tage en afstemning om bandlysning jf Bandlysning punkt 1. mvh Tøndemageren (diskussion) 29. apr 2018, 20:58 (CEST)

InsaneHackers liste ovenfor er lang og grundig, men jeg kan alligevel tilføje et alvorligt punkt: Rmir2 har i 2-3 tilfælde omgået sandheden lemfældigt eller endda skrevet direkte usandheder om mine synspunkter og redigeringer. I et enkelt tilfælde har han sagt en direkte usandhed om sig selv, nemlig at han har forsvaret synspunkt A i diskussionen, mens han i virkeligheden havde haft den stik modsatte holdning. Om nu Rmir2 selv tror på hvad han siger, når han siger det, det har jeg grundet over - og har ikke fundet noget svar.--Cayrouses (diskussion) 30. apr 2018, 19:45 (CEST)

Svar til Arne om hammerens falden[rediger kildetekst]

Erfaringen viser at hammeren ikke falder når det gælder rmir2, stortset uanset hvilke forseelser han er ude i. Vi har at gøre med en bruger som systematisk har brudt ophavsretten og argumenteret for at den måde at redigere på var korrekt når nogen kritiserede det, som systematisk har kaldt store kontroversielle ændringer for "mindre redigereinger" for at undgå opmærksomhed, som systematisk i smug har genindsat materiale som andre brugere har påtalt som ukorrekt, som systematisk har indsat antisemitiske synspunkter og kilder der inkluderer holocaustbenægtelse og andre former for antisemitisme, som systematisk har indsat hundrede år gammel raceforskning fra før anden verdenskrig i artikler om folkeslag, som systematisk har fremført det synspunkt at hundrede år gamle kilder er bedre end nutidige kilder, som systematisk har brugt personangreb i sin argumentation, som systematisk har været i konflikter med dusinvis forskellige brugere, som systematisk har set stort på politikken om at undgår primærkilder og original forskning og forsvaret sine brud på de regler i diskussioner. Så nej, hammeren kommer næppe til at falde på noget tidspunkt - Rmir2 har bevist at han kan slippe afsted med hvadsomhelst uden konsekvenser. Det kan man når man har et par administratorer og et par hyppige brugere i sin vennekreds som altid dukker op og forsvarer en når hammeren hænger over hovedet. Og Rmir2 ved det, og benytter sig fortsat af den viden.Maunus (diskussion) 1. maj 2018, 09:39 (CEST)Svar[svar]

Ja, administratorerne håndhæver åbenlyst ikke gældende regler og praksis, når det gælder Rmir2. Når man redigerer på Wikipedia, står der over redigeringsvinduet "Indhold, der overtræder en hvilken som helst ophavsret, vil blive slettet." Dette bliver ikke praktiseret overfor Rmir2, og han får uden konsekvenser lov til at rulle andre brugeres fjernelse af ophavsretsbeskyttet tekst tilbage, ditto ved andre brugeres påsættelse af skabeloner. Maunus, Rmir2 er fredet. Det vigtigste er så mange artikler som muligt, så er det ligegyldigt om det er ophavsretskrænkelser, eller indsættelse af 100 år forældet information. --Madglad (diskussion) 1. maj 2018, 11:05 (CEST)Svar[svar]
Kunne du så ikke bidrage en smule positivt til projektet Madglad, eventuelt ved at hjælpe Rmir2 med at få rettet artiklerne, i stedet for at bruge så meget tid på at brokke dig på alskens diskussionssider? mvh Tøndemageren (diskussion) 1. maj 2018, 11:11 (CEST)Svar[svar]
Sådan virker det desværre ikke, for du har selv set hvad det ender med.
Når man blander sig, bliver man bedt at blive væk! (Læs jaget væk da man gerne kommer med 2 eller 3 admin til at jage en væk) Det er endnu mere problematisk når Rmir selv tilkendegiver at han ikke kan fjerne sig fra kildeteksten. Hans omskrivninger er alle - uden undtagelse - lettere omskrevet, men dømt ikke nok. Men han har det højeste ord ved at fortælle at det er god nok.
Men det får ingen konsekvenser for ham. Jeg er efter hånden enig med Ramloser at en bandlysning (i hvert fald for et år) ville være en bedre løsning, så vi i fred og ro kan gennemgå hans artikler, uden at vi skal forholde s til hans diskussioner.
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 1. maj 2018, 11:14 (CEST)Svar[svar]
STOP NU med jeres kasten med mudder og kører dette her helt ud i skoven, det hjælper ingen, altså ingen overhovedet at i bliver ved og ved og ved, med at gentage jer selv, som om resten af os ikke fatter hvad i skrev første gang, vi er alle sammen godt klar over hvad det handler om. så stop dog og lad være med at tæske langhalm på dette her, hvor i (vi) slet ikke en gang har en stemme og det virker efterhånden om et personligt vendetta -----Zoizit (diskussion) 1. maj 2018, 11:44 (CEST)Svar[svar]
Jeg står ikke på mål for en holdning om kvantitet frem for kvalitet. Jeg vil gerne holde fast i mit forslag ovenfor om at slette den store gruppe artikler, der indeholder copyvio (det er jo i øvrigt ikke bare Rmir2, der står bag dem) og se, hvad der sker. Dette er ikke simpelt hen ikke prøvet. Mange vil sikkert synes, at det er en drastisk fremgangsmåde, men copyvio er naturligvis både uacceptabelt og ulovligt.
Som det nok fremgår, er det min holdning, at bandlysning er så voldsom en handling, at alle andre midler skal være udtømt, inden man når dertil. Andre har ovenfor i diskussionen tilkendegivet lignende holdninger, og selv InsaneHacker, der som den første har afgivet en (lovlig) stemme, har i sin glimrende udredning tilføjet "Jeg mener ikke det er omstridt at Rmir2 tilsyneladende har et ønske om at bidrage positivt" - det er der nok delte meninger om, men jeg kunne sagtens finde masser af eksempler, der understøtter dette. Derfor vil jeg foreslå at gå slette-vejen og så afvente effekterne heraf; hvis der derpå opstår nye tilfælde af copyvio fra Rmir2, vil jeg støtte en bandlysning. --Arne (Amjaabc) (diskussion) 1. maj 2018, 13:55 (CEST)Svar[svar]
Jeg tror at vi skal tage et skridt tilbage og sige:
 1. "Er det realistisk at Rmir rydder op efter krav der stilles?
 2. Er det realistisk at han har forstand på alle emner, at han i egne ord kan gengive hvad kilderne beskriver?
 3. Er det realistisk at Rmir kan nå det indenfor et års tid?"
 • Jeg vil mene at det ikke er realistisk. Rmir har hele tiden fastholdt at han kan omskrive disse artikler. Kontrollen af disse artikler har vist noget helt andet.
 • Mange emner er kopieret over for at understøtte andre artikler, for at fylde hulerne op. Det er umuligt at han har kundskab om alle disse emner at han kan omskrive det i helt egne ord. Som han selv angiver kan han ikke komme væk fra originalteksten.
 • Og til sidst... Der er 1000-vis af artikler der skal gennemgås. 1 artikel af en størrelse A5 tog mig næsten 4 timer, lad os sige at Rmir kan gøre det i 3. 3 artikler per dag = 9 timer (urealistisk) = 3x365= 1035 artikler i et år. Jeg mener at det ikke er realistisk. Hvis andre hjælper til kunne det måske nås, men ikke uden diverse diskussioner.
Hvis vi skal kunne rydde op, skal det gøres, som Arne allerede siger, ved at slette i et huk, og så skal de (eventuelt som stubber) genoprettes forefra. Det vil tage alt tvivl væk. Hvis Rmir mener at nogle formuleringer er værdigfulde, så kan de insættes som citater, med reference på som det kræves. Jeg mener at det kræves at Rmir skal acceptere det der kommer til at ske, og det han vil gemme, gemmes lokalt på hans PC. Og så er det klart at Rmir skal kunne dokumentere alle redigeringer. Ikke noget med at bruge <!-- --> eller m.
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 1. maj 2018, 14:49 (CEST)Svar[svar]

Serviceoplysning til deltagere i afstemningen[rediger kildetekst]

denne side kan enhver, der ønsker det, se de bestræbelser på genoprtning, jeg har foretaget den seneste måneds tid og derved selv danne sig et indtryk af, om jeg har taget opgaven alvorligt. Det er bare at klikke på historikken for de enkelte artikler. Jeg stoler på alle deltageres dømmekraft. Rmir2 (diskussion) 29. apr 2018, 06:16 (CEST)

Kommentar til serviceoplysning: Som nævnt har jeg gennemført en analyse (med Rmir2 -s vidende og accept), som har dannet baggrund for mine kommentarer til denne sag. Jeg følger med i nye bidrag, for at se, om mønsteret ændrer sig, og det er klart, at siden bandlysningssagen er oprettet, har Rmir2 i højere grad end i perioden forud koncentreret sig om at redigere de problematiske artikler. Hvis det har medvirket til denne ændring, at sagen er rejst, kan det naturligvis ses som en positiv effekt. Men det er samtidig bekymrende, at først ved risikoen for den yderste konsekvens, er der sket en mærkbar forandring. De hidtidige kommentarer tyder på, at der ikke er stemning for en bandlysning blandt de stemmeberettigede, men måske for en fratagelse af patruljantstatus (som for mig er bydende nødvendig, idet det er svært at se, at brugere, der får bidrag slettet kan tage det alvorligt, hvis de kender Rmir2's historik.) Herefter kan enhver admin fratage autopatrolled, hvilket ikke har nogen praktisk betydning for brugerens adgang til at redigere, kun for patruljanterne. Hvis sagen ender der, må det få andre konsekvenser. 1) De brugere, der p.t. er bandlyste, bør have deres sag revurderet for at sikre "lighed for loven". Flere er blevet stemt ud på grund af gentagen upassende adfærd, men uden at der har indgået brud på copyright i vurderingen - eller brud på løfter, der er afgivet til administratorer. Hertil kommer, at "normer og politikker" må afpasses efter den gældende praksis og blokeringer af brugere, alene på grund af, at de ikke kan "styre sig" i debatterne må ophøre. Det er en umulig opgave at være administrator, hvis reglerne kan bøjes i nogle tilfælde, men ikke i andre.--Ramloser (diskussion) 30. apr 2018, 18:28 (CEST)

Om (in)habilitet[rediger kildetekst]

Ramloser nævner her at han skulle være inhabil. Det er han ikke, han har ingen personlig interesse i sagen. Tværtimod at du ganske kvalificeret til at udtale dig, da du er en af dem, der er bedst inde i sagen.

Hvis man skulle være inhabil, fordi man har snakket med brugeren, ville ingen kunne bandlyses, da enhver, der bliver bandlyst sikkert vil have snakket med en tredjedel af administratorerne.

I forvejen er det problematisk at vi har så mange inaktive administratorer. --Madglad (diskussion) 29. apr 2018, 01:36 (CEST)

Drøftelse af alternativ fremgang[rediger kildetekst]

@Amjaabc, Medic, Nico, Ramloser og Tøndemageren: Jeg tror ikke der er nogen tvivl om at det ikke ender med en bandlysning (selv om der ikke er nogen "Imod"-stemmer fremgår det klart fra kommentarerne at der ikke er nok opbakning fra de deltagende administratorer), men samtidig er der et ønske om nogen foranstaltninger, også fra de administratorer der er imod en bandlysning.

Til at starte med er jeg enig i Arnes forslag om at fratage autopatruljeret- og patruljant-rettighederne. Førstnævnte kan gøres af administratorerne alene mens patruljantrettigheden kun kan fratages ved afstemning blandt patruljanter og administratorer, så hvis man vil gå den vej må man blot håbe på det ønskede udfald.

Derudover mener jeg det vil være passende med et emneforbud inden for områderne "Race, etnicitet og indvandring" jf. min redegørelse ovenfor samt Maunus' kommentar, og eventuelt en restriktion på hvor mange redigeringer i artikel-navnerummet brugeren må foretage pr. døgn så det er nemmere at holde øje med. Forbud kan pt. kun indføres ved konsensus, men forhåbenlig vil der være opbakning taget i betragtning at alternativet var en bandlysning. Hvad mener i om disse foranstaltninger? -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 3. maj 2018, 10:30 (CEST)Svar[svar]

Jeg er åben for en alternativ fremgang, såfremt afstemningen ender med en ikke-bandlysning, herunder især emneforbud som et passende sanktion også. mvh Tøndemageren (diskussion) 3. maj 2018, 10:35 (CEST)Svar[svar]
Jeg synes faktisk meget godt om forslaget. Så bliver en aktiv bruger, som jeg formoder faktisk har et grundlæggende ønske om at bidrage positivt, ikke udelukket fra fællesskabet, men samtidig sikrer vi, at der kommer behørige restriktioner på den tvivlsomme ageren brugeren lader til at udvise. Mvh. Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 3. maj 2018, 10:37 (CEST)Svar[svar]
Et forbud om at skrive om emner der er baseret på gamle opslagsværk ville være bedre (fx at kilderne skal være fra efter fx 1980 for at være på nutidsforståelser og nutidsdansk)
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 3. maj 2018, 10:45 (CEST)Svar[svar]
@Rodejong: Er det pga. ophavsret-problematikken eller de problematiske indlæg omkring race og etnicitet? Sidstnævnte er ikke kun pga. gamle opslagsværk, se eks. min kommentar om brugen af Tiit Madisson ovenfor. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 3. maj 2018, 10:48 (CEST)Svar[svar]
Mere ud fra et forældet syn på verden. Artikler om Jura fra 1900, eller race og etnicitet, eller verdensbillede ud fra bestemte POV. Men det er korrekte at nogle kilder gentager det, som for eksempel Wilhelm von Rosen i 1983 i artiklen om Missionskollegiet. Den har mange ligheder med Salmonsens.
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 3. maj 2018, 10:59 (CEST)Svar[svar]
Der er foreløbigt ingen, der har tilkendegivet at de ikke støtter bandlysningen. Det er muligt at Rmir2 ønsker at bidrage konstruktivt, men det gør han i praksis ikke. Alle disse afskrifter fra forældede værker, også i visse tilfælde nyere værker, giver Wikipedia et useriøst skær. Lange diskussioner om værker er forældede og/eller POV og alle mulige andre problemer med kildeangivelser. Det tapper skribenterne for tid, lyst og energi. Administratorerne går ikke efter Rmir2, men efter dem, som prøver at rydde op efter ham. Folk falder fra. Jeg tror aldrig Rmir2 har bidraget med en artikel, som han selv har skrevet fra bunden, og med sædvanlige ref-henvisninger, i stedet for bare at skrive af og evt. nøjes at henvise med at nævne en 100 år gammel bog som litteratur i bunden. Det får de seriøse skribenter til at forlade projektet. --Madglad (diskussion) 3. maj 2018, 11:04 (CEST)Svar[svar]
Arne, Medic og Nico har tilkendegivet at de er uenige med en bandlysning i kommentar-sektionen, det ville være petitesserytteri at påstå at en bandlysning er ubestridt blot fordi de ikke har skrevet det i et andet afsnit (om end det ville være dejligt hvis de gjorde det så det er nemmere at overskue hvor vi står). Jeg tror godt alle ved hvad din holdning er til håndteringen af denne situtation, og nu handler det for mig om at finde en vej frem under de gældende omstændigheder.
@Rodejong: Jeg forstår godt ideen, problemet er hvordan det effektueres ordenligt. Man kan f.eks. spørge hvorfor grænsen skal sættes ved 1980 og ikke ved 1970 eller 1990 etc. Der er også viden fra 1960 der stadigvæk er brugbart. Man kunne evt. skrive noget i retning af: "Det indskærpes over for Rmir2 at han skal overholde Wikipedias retningslinjer for kilder og kildekritik, herunder WP:Kildeangivelser og WP:Skriv Wikipedia fra et neutralt synspunkt. Især bør Rmir2 være opmærksom på ikke at bruge kilder med forældet viden der ikke længere er gældende. Ydermere skal hans bidrag hovedsageligt bestå af originaltekst uden parafrasering, og citater fra andre værker skal tydeligt markeres som sådan." Man burde muligvis også skrive noget om fyldestgørende redigeringsopsummeringer. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 3. maj 2018, 11:17 (CEST)Svar[svar]
Dette er en afstemning, ikke en konsensussøgende diskussion, så hvis der ikke kommer flere stemmer, står Rmir2 til en bandlysning, uafhængigt af hvad der er skrevet i kommentarerne. Derfor skal en administrator afgive sin stemme, hvis de ønsker at påvirke resultatet. mvh Tøndemageren (diskussion) 3. maj 2018, 11:23 (CEST)Svar[svar]
Enig med InsaneHacker. Jeg ved at det er svært at angive et årstal. Men ville bare give det som eksempel, da Rmir hovedsagelig har brugt kilder der beskriver billedet ud fra et verdensbillede som det så ud i det første del af den 20. århundrede (eller tidligere). Rmir har givet til kende at han ikke kan løsrive sig fra hvad der står i de kilder han bruger. Så han bliver så tæt som muligt til det der står i kilderne. Og det er et stor problem synes jeg.
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 3. maj 2018, 11:49 (CEST)Svar[svar]
@Tøndemageren: Jeg er fuldstændigt uforstående over for det synspunkt. Det minder mig om dengang Kartebolle blev antastet fordi han ikke havde sat {{SSlet}} foran sin kommentar i et sletningsforslag på trods af at hans kommentar tydeligvis tilkendegav at han ønskede en sletning.
Uanset hvad er der intet galt i at overveje hvad man skal gøre såfremt afstemningen ikke ender med en bandlysning. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 3. maj 2018, 11:53 (CEST)Svar[svar]

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Det er egentlig ikke et synspunkt, det er reglerne for afstemningen jeg henviser til. Hvis det var en bandlysningsdiskussion handlede det om konsensussøgning, men det er nu engang en afstemning, med de regler det foreskriver. Men ellers er vi helt enige i at overvejelserne er en rigtig god idé, hvilket jeg også antydede i første kommentar til dit forslag :) mvh Tøndemageren (diskussion) 3. maj 2018, 11:58 (CEST)Svar[svar]

Fair nok 👍, så må vi afvente hvad de andre synes om mit forslag. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 3. maj 2018, 12:02 (CEST)Svar[svar]
Der er jo den mulighed, at nogle af administratorerne følger diskussionerne her og afgiver deres stemme i sidste øjeblik. Det er for mig faktisk mere væsentligt, at der er flere admin'er, som går ind i sagen, end hvad udfaldet bliver. Men helt enig med Tøndemageren. En kommentar kan ikke tælle med som en stemme, det kan kun en afgiven stemme i det dertil oprettede afsnit.--Ramloser (diskussion) 3. maj 2018, 17:05 (CEST)Svar[svar]
@Savfisk: Jeg vil gerne høre din mening om ovenstående forslag. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 3. maj 2018, 20:14 (CEST)Svar[svar]
Man kan bestemt give en sådan advarsel på brugerens diskussionsside, hvor flere administratorer skriver sig på. Det kan dog kun blive effetivt, hvis der blivet skredet ind med blokeringer, såfremt henstillingen ikke bliver fulgt, og det er oftest halter her det halter. En samlet advarsel fra flere administratorer kan måske hjælpe i den retning. Det vil jeg gerne være med til, men teksten skal nok justeres, så den kan bruges i lignede tilfælde. Desuden bør det nok defineres nærmere hvilke kilder der ikke længere kan bruges. Jeg er ikke sikker på der er hjemmel til at begrænse brugere i hvordan de kan redigere, sålænge regler og henstillinger overholdes. - Savfisk (diskussion) 3. maj 2018, 20:51 (CEST)Svar[svar]
Det kan man jf. WP:F. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 3. maj 2018, 20:53 (CEST)Svar[svar]
Det kræver så en seperat procedure, som man ikke kan tage med i henstillingen i første omgang, fordi et forbud først skal udstedes. Vi kan godt prøve at få et forbud igennem, men det bliver nok svært at en finde en formulering som kan gå i gennem. - Savfisk (diskussion) 3. maj 2018, 22:13 (CEST)Svar[svar]

Kommentarer til Savfisks stemme[rediger kildetekst]

Et stort tillykke til Rmir2, som har forbrudt sig mod copyright, fået en chance for at rette det op, har efterfølgende skidt på henstillingen og får nu minsandten endnu en chance for at fortsætte sin ødelæggende adfærd. Dine argumenter for at skåne Rmir, er uhørt uldne og struds-i-busk-agtige, Savfisk. Har du overhovedet fuldt med i hvad der er foregået i den skov af problemer som Rmir har skabt, og som Rodejong retmæssigt har påpeget? Din konfliktsky holdning er en katastrofe! --Arvid-S (diskussion) 3. maj 2018, 18:13 (CEST)Svar[svar]
Forbrudt sig mod copyrigt- Er det et grundlag for bandlysning, når der er sået tvivl om hvorvidt det er sket i ond tro? Jeg skal henvise til at Rmir2 har været aktiv i 10 år og at det først er i 2018 at nogen har påpeget at det kunne være et problem. Hvis han skal bandlyses af andre årsager - fint nok - men det er jo ikke det sagen har handlet om den seneste måned. I øvrigt - synes du selv dine kommentarer er passende i en seriøs diskussion. Hvis man er ude med riven efter nogen skal man passe på man ikke opfører sig på samme måde. - Savfisk (diskussion) 3. maj 2018, 18:41 (CEST)Svar[svar]
Det er sgu ikke kun et spørgsmål om ophavsret og det er ikke først i 2018, der rejses kritik. Det er også et spørgsmål om:
 1. At lægge ord i munden på folk i debatter.
 2. At ikke søge konsensus i debatter, men fortsætte dem i uendelighed.
 3. At påstå at forslag handler om noget andet end der rent faktisk står.
 4. at klamre sig fast i sine 100 år gamle kilder fremstilling af situationen som den så ud den gang
 5. At vælge mere eller mere racistiske kilder og andre POV-kilder.
 6. At nægte at følge retningslinjerne for m-markeringer, selv om han gentagne gange er gjort opmærksom på dem.
 7. At snige kontroversielle ændringer ind ved at copy-paste dem ind udkommenteret, og efter nogle måneder fjerne udkommenteringen, skrive 'småret' i redigeringskommentaren og m-markere.
 8. At bruge intetsigende redigeringskommentarer.
 9. At bruge misvisende redigeringskommentarer.
 10. At miskreditere Wikipedia ved at skrive af, i stedet for at skrive artiklerne selv, i et nutidigt sprog.
 11. Ikke at følge de venlige råd han får.
 12. At skulle spilde folks tid, ved ikke at selv kunne finde ud af at rette teksten på sine afskrivning-
 13. Rmir2 har ikke holdt løftet om at koncentrere sig om at rette tidligere fejl op. Af de sidste 50 redigeringer har Rmir2 rettet i fire relevante artikler /ad 13 redigeringer, og 11 indlæg i diskussioner, der synes at vedrøre disse artikler. Således kun 60 % "koncentration" om arbejdet.
(Der er sikkert nogen, der kan føje flere forhold til).
Er dette virkeligt noget Savfisk kan støtte. Tak for kaffe. Det er fuldstændigt ødelæggende for Wikipedia. Og det værste er at de, der kritiserer Rmir2's adfærd risikerer at blive blokeret, men Rmir2 som regel får lov at fortsætte i vanlig stil.
Jeg tvivler på at dansk Wikipedia har en fremtid, når dette får lov at fortsætte. --Madglad (diskussion) 3. maj 2018, 19:19 (CEST)Svar[svar]

@Savfisk Jeg skriver som jeg gør, fordi jeg er dybt frustreret! Af dine indlæg kan man læse at du ikke synes Rmir2's opførsel er i orden...... men du vil give ham endnu en chance. Jeg forstår det simpelthen ikke. Prøv at fortælle hvad det er i Rmirs adfærd der får dig til at tro at han vil handle anderledes fremover. Manden fik jo for pokker en chance, men lod være med at tage imod den. @Madglad Din analyse rammer hovedet på sømmet, præcist og meget rammende. Og det er IKKE for sjov at Madglad og vi andre kritikere skriver som vi gør. Dawiki er blevet ufrivillig underholdning blandt læserne og regnes ikke længere som et seriøst opslagsværk. --Arvid-S (diskussion) 3. maj 2018, 19:40 (CEST)Svar[svar]

Hvis der igennem lang tid er oprettet artikler med copyvio i god tro skal brugeren så bandlyses hvis vedkommende ikke retter op på gamle fejl? Så skal vi vist til at skrive vores regler om. - Savfisk (diskussion) 3. maj 2018, 20:05 (CEST)Svar[svar]
Jeg har langt større respekt for Savfisk's stemmeafgivning, selv om vi er uenige i denne sag end for det store flertal blandt administratorerne, der ikke har afgivet deres stemme - medmindre den kommer senere. Den fede dame har endnu ikke sunget.--Ramloser (diskussion) 3. maj 2018, 20:13 (CEST)Svar[svar]
Jeg håber det er tydeligt gennem mit virke, at jeg har den største respekt for de administratorer som allerede har stemt. På den anden side kan jeg også forstå at andre administratorer tøver med at deltage for så bliver man let draget ind i al den ballade som følger i kølvandet. - Savfisk (diskussion) 3. maj 2018, 20:31 (CEST)Svar[svar]

Jeg har også respekt for Savfisk i andre wikipedia-anliggender hvor han gør det ganske glimrende. Men ikke i denne stemmeafgivning. Det kan kraftigt diskuteres om Rmir har handlet i god tro angående copyright, men derudover er der en række andre torne i Rmir2's adfærd, som Madglad meget præcist ridser op ovenfor. Jeg har stadig ikke fået svar på hvorfor Rmir skal have en chance mere oveni chancen. Det gælder ikke kun Savfisk, men også de øvrige modstandere af bandlysning. --Arvid-S (diskussion) 3. maj 2018, 20:38 (CEST)Svar[svar]

Symbol comment vote.svg Kommentar At Savfisk stemmer imod har mere at gør med at JEG har været efter Rmir. Det er ikke en hemmelighed at Savfisk i flere omgange har fejlbedømmet at blokere mig, lavet henstillinger som var fejlslået da han ikke havde sat sig ind i diskussionen eller konteksten. Og nu bruger han argumentet at JEG har været for meget efter Rmir er endnu en eksempel at Savisk ikke bekymrer sig om hvad Rmir har gjort og gør, men hvordan han kan få mig til at fremstå som den onde mand i hele misæren. Det er da fantastisk at brugere som @Madglad, Kjeldjoh, PerV, Tøndemageren, InsaneHacker og Ramloser:, mig selv, etc alle har spild tiden på Rmir for at rette op efter Rmirs rod, lavet henstillinger at rydde op, forklaret hvordan han skal rydde op, som han i store stil har nægtet at følge, og dermed fortsat udsætter Wikipedia for mulige retssager, bare fordi Savfisk vil bruge denne sag til endnu en gang gå efter mig der netop har fundet ud af at Rmir har lavet brud på ophavsret. Og jeg tvivler meget på påstanden om go tro, når Rmir selv har tilkendegivet at han ikke KAN fjerne sig fra originalteksten. Så ved han udmærket godt at han forbryder sig. Ellers ville man ikke indsætte ophavsrettigt tekst i artikler mellem <!-- --> for efter flere uger eller måneder at fjerne disse <!-- --> med en "m"-markering så det ikke opdages. Nej Savfisk vil hellere holde hånden over Rmir end at måtte indrømme at jeg har gjort et fantastisk stykke arbejde; ikke alene for opdagelserne, men også fremlæggelser af bevislasten, at forsøge at hjælpe Rmir med hvordan det skulle rettes op, lavet eksempler på omskrivninger der var acceptabelt, som Rmir derefter skidder et styk på. Føj, det her er så åbentlyst et personangreb på mig at jeg skal brække mig over det! Du burde selv blive blokeret for sådan et opførsel.!
@Pugilist: har slet ikke fulgt med, og sådan set kan jeg godt forstå hans tvivl på sagen, når man ikke har sat sig ind i problematikken. Men måske ville han reagere anderledes på situationen, hvis han havde.
Sidste bemærkning: Jeg har selv været imod en bandlysning. Så det er ikke fordi jeg så gerne vil se Rmir bandlyst, for det betyder bare at der er en bruger mindre der kan og vil rydde op (hvis han følger de kommende påbud som InsaneHacker har lagt ud. Men et års pause for Rmir (Efter en bandlysning kan han efter et år ansøge for genoptagning på Wikipedia) har vi måske haft mere fred og ro til at rydde op i de artikler, end vi formentlig nu får da hvert sletteforslag, hvert oprydning vil blive modarbejdet af en bruger der ikke kan løsrive sig fra hele kildematerialet og er ked af når tekst slettes.
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 3. maj 2018, 22:03 (CEST)Svar[svar]
Jeg ville ønske at du havde ret, Rodejong og at et års bandlysning ville virke, men alt stort set ALT taler imod det. Det er bestemt ikke pæren, der fejler noget ved Rmir, han er med garanti rimelig intelligent, men han er sandsynligvis helt ligeglad med regler og henstillinger. Når man har været med så længe som han har, er en adfærdsregulering komplet urealistisk. Jeg tror at hans mange redigeringer er hovedårsagen til at man ikke vil bandlyse ham. "Man" er simpelthen bange for at miste storskribenter på dawiki, uanset hvad de skriver. Denne holdning kommer til at føre endnu flere mørke skyer med sig i fremtiden..... --Arvid-S (diskussion) 3. maj 2018, 22:23 (CEST)Svar[svar]
Jeg har stor respekt over for Savfisk, men hans Symbol oppose vote.svg Støtter ikke-stemme ligner mere en støtte til en bandlysning af Rodejong. Men jeg kan ikke rigtigt forstå, hvorfor Rodejong fylder en del af Savfisks stemme, da det egentlig handler om Rmir2 og ikke om Rodejong. For Rmir2's problemer omhandler langt mere alvorlige ting, end Rodejong. Faktisk tror jeg, at stemningen på dawiki ikke bliver bedre, hvis Rodejong bliver bandlyst i stedet for Rmir2. Som Rodejong hentyder til, så bør Savfisk være glad for, at han rent faktisk rydder op efter alt dette med Copyvio, men som jeg ser det, så ender det hele bare med at dem, der prøver at rydde op efter copyvio, bliver blokeret eller bandlyst først, hvilket bare gør dawikis problemer endnu værre. Jeg synes, at vi skal se vores læsere som en førsteprioritet, om de ville lægge mærke til, at noget indhold er kopieret fra en anden hjemmeside, for som jeg opfatter det, så er der enkelte brugere på denne diskussion, der tænker mere på diskussionsklimaet på dawiki, samt at bandlyse brugere, der egentlig ikke har fortjent det, hvis i spørger mig. Så igen: Se vores læsere som en førsteprioritet, og tænk over hvad der ville være bedst for vores læsere; skal vi rydde op efter copyvio, bandlyse brugere, gøre ingenting eller noget helt andet? Det hele er op til jer selv. Tænk også over hvordan vi forbedrer vores diskussionsklima, så vi kan få endnu flere nye brugere samt gamle tilbage. Med venlig hilsen EeveeSylveon 4. maj 2018, 12:26 (CEST)Svar[svar]

[redigeringskonflikt

Jeg skal lige høre Savfisk og Pugilist, om de går ud fra, at bandlysningsafstemningen kun handler om Rmir2's problemer med copyright? Som jeg læser jeres argumenter for at stemme imod, er det netop jeres opfattelse. Håber på svar fra begge.
Og en uddybning af min stemme. Jeg ville aldrig stemme for bandlysning, hvis det kun var denne ene sag det drejede sig om, men det drejer sig om flere hvor Rmir2 har haft en problematisk opførsel (1, 2, 3, 4, 5, 6 og sågar fra 2014: 7). Brugeren har været en konstant del af de mange skærmydsler der har været de seneste par år på da.wiki, og har faktisk haft flere blokeringer inden for det seneste halvandet år. Jeg stemmer derfor for en bandlysning af brugeren, da det for mig ikke giver mening at have en bruger der giver så meget arbejde til alle andre. Vi er en fri encyklopædi, hvor alle skal kunne deltage - men vi plejer også at trække grænsen når brugerne bliver ekstremt problematiske - og det mener jeg netop Rmir2 er, og ophavsretsproblemerne er for mig blot den berømte dråbe. mvh Tøndemageren (diskussion) 3. maj 2018, 22:32 (CEST)Svar[svar]
En sag som denne er alt for væsentlig til at blive afgjort af et flertal blandt en lille andel af administratorerne, så det vil glæde mig hvis Savfisks stemme kan få flere på banen. --Palnatoke (diskussion) 4. maj 2018, 12:50 (CEST)Svar[svar]
Jeg har som nævnt nedenfor afsluttet første del af min analyse. Om anden del kan gennemføres, må tiden vise. Til de kolleger, der ikke har stemt - eller måske overvejer at ændre deres stemmeafgivning, hvilket er tilladt, blot denne bemærkning: Jeg har været i tvivl om, hvilken restriktion, der er passende i Rmir2's tilfælde. Jeg har overvejet, om det er tilstrækkeligt at fratage patruljantrettighederne (tilbage til start, er det blevet betegnet som.) Men når jeg ser hans redigeringer, mens denne afstemning foregår, er tvivlen borte. 3 løftebrud overfor garantier tilTøndemageren, Rodejong og mig selv, både i forhold til at koncentrere sig om oprydningen og til at undlade at indgå i ophedede diskussioner med andre brugere. Samt nogle "overspringshandlinger", hvor der nusses med smårettelser i forskellige projekter. Vedrørende Nederlandene er det for mig at se udelukkende for at provokere "Rodejong". Jeg beder alle tage dette i betragtning i forhold til stemmeafgivning.--Ramloser (diskussion) 4. maj 2018, 15:16 (CEST)Svar[svar]
@Tøndemagern. Hvis ikke at copyvio er et vigtigt tema i bandlysningsafstemningen, så er den jo startet på et forkert grundlag eller emne. For mig er det også vigtig hvordan bandlysningen ser ud fra mere uerfarne brugeres synsvinkel. Dråben der får bægeret til at flyde over skal være så tydelig at det virker retfærdigt. Det er den ikke i min optik. Hvis det er de øvrige problemer som er kritiske bør bandlysningen startes på dette grundlag, men det er jo først med InsaneHackers analyse at de er bragt på banen og dermed ikke været en del af den månedlange diskussion om brugerens redigeringer. - Savfisk (diskussion) 4. maj 2018, 20:34 (CEST)Svar[svar]
@Savfisk, det passer jo ikke. Sådan stod der i forslaget, da det sattes til afstemning: [https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Afstemninger/Bandlysning_af_Bruger:Rmir2&oldid=9513435
"Forhistoriens seneste afsnit her: Wikipedia:Anmodning om administratorassistance/Rmir2 og Copyvio"]
Spørgsmålet: Skal Rmir2 (diskussion • bidrag • e-mail) bandlyses fra dansk Wikipedia?
(Min fremhævning). Bemærk formuleringen: "Forhistoriens seneste afsnit". Seneste. Jeg kan ikke forestille mig at du ikke er bekendt med en god del af de eksempler, jeg remsede op i går. 13 stk. Dertil ophavsrets- og plagiat-problemer. Og så glemte jeg at få adskillige eksempler mere med, den gang Rmir2 satte et "don't feed the troll"-billede på en seriøs brugers indlæg, da brugeren opponerede mod indsættelse af kreationistisk materiale. Og den gang Rmir2 kaldte en bruger racist, fordi brugeren ikke troede på en eller anden overnaturlig beretning, nedskrevet af en munk i 12/13-hundredetallet. Munke er jo sandhedsvidner, også selv om beretningen også indeholdt omtale af flyvende drager (det var nu ikke den passus, der var strid om). Begge dele andre brugere ville risikere at blive blokeret for. Konsekvensen af din nej-stemme er at Rmir2 nu tilsyneladende har indstillet arbejdet med at rette op på artiklerne i Bruger:Tøndemageren/Rmir2. Rmir2 opfører sig fuldstændigt arrogant, og fortsætter i det gamle spor, nu hvor han mener at have klaret frisag. Tak. --Madglad (diskussion) 4. maj 2018, 22:24 (CEST)Svar[svar]

[redigeringskonflikt

@Savfisk: Selvfølgelig er de et vigtigt tema, for det var det gjorde at afstemningen blev oprettet. Men som der også står øverst oppe, så er det blot "...historiens seneste afsnit" - og bandlysningsafstemningen skal netop også have for øje, de tonsvis af problemer som Rmir2 har givet da.wiki gennem årene - og ikke mindst den relativt store skare af brugere der har droppet at bidrage til da.wiki netop på grund af Rmir2's til tider vanvittige ageren. Og selvom en brugers analyse var den berømte dråbe, så betyder det ikke, at man ikke skal kigge på hele brugerens historik (som jeg blandt andet har fremhævet lidt af tidligere - og som også kan ses på følgende diskussionssider 8, 9, 10, 11 og [https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Brugerdiskussion:Rmir2&diff=prev&oldid=8915025 dette tilfældige nedslag på brugerens diskussionsside) - jeg mener faktisk at det er bydende nødvendigt at se på helhedsvurderingen, uafhængigt af hvad der var den berømte dråbe. Og så var det vist nok Ramlosers analyse du tænker på ;) mvh Tøndemageren (diskussion) 4. maj 2018, 22:36 (CEST)Svar[svar]

Kommentar til Nicos stemme[rediger kildetekst]

@Nico: Jeg har ikke ført "skræmmekampagne". Jeg har læst loven grundigt igennem, og redegjort for hvordan jeg fortolker, hvad jeg læser. Ophavsretten begrænses efter 70 år, men der er ikke frit slag til at genudgive værker i eget navn efter 70 år, heller ikke til at ændre i dem. Rmir2 afskriver også fra svenske værker, der er loven mere skarpt formuleret end den danske.

Men Rmir2 begrænser sig jo ikke til at afskrive fra personer, der er døde for over 70 år siden, jeg tror endda en af de nyere afskrifter der blev fundet var fra en nulevende person.

Men problemet er jo på ingen måde begrænset til ophavsret. Læs fx hele denne diskussion igennem, eller bare afsnittet "Kommentarer til Savfisks stemme" ovenfor. --Madglad (diskussion) 5. maj 2018, 11:59 (CEST)Svar[svar]

Meget kort, Hold nu K... Madglad, og lad dog andre have en anden opfattelse af hvordan de oplevet din fremgangsmåde på da.wiki Happy face----- Zoizit (diskussion) 5. maj 2018, 12:03 (CEST)Svar[svar]
Nico, jeg glemte at kommentere dit udsagn: "alle kan slette copyvio, og ingen vil høre et ondt ord for det". Det er jo ikke rigtigt. Alle kan slette ophavsretskrænkelser, men hvis det er noget Rmir2 har indsat bliver det som regel rullet tilbage straks, med mindre han er i en situation, hvor han virkeligt føler jorden brænde under sig. Man kan slette igen og risikere blokering pga. redigeringskrig, selv om det var Rmir2, der burde have været blokeret. Så dit udsagn holder ikke. --Madglad (diskussion) 5. maj 2018, 12:45 (CEST)Svar[svar]

Analyse[rediger kildetekst]

På siden Bruger:Ramloser/analyse 2018 har jeg opsummeret min analyse. Den vil løbende blive opdateret. Jeg har også noteret mig, at en række brugere ikke anser mig for inhabil, så jeg har besluttet at afgive min stemme.--Ramloser (diskussion) 1. maj 2018, 22:43 (CEST)Svar[svar]

Annoncering af afstemning[rediger kildetekst]

Ifølge WP:BLOCK#Noter skal afstemningen annonceres på WP:AOA - det er ikke sket (endnu). Det kunne måske være en ide at omformulere siden, så man ikke skal nærlæse noterne for at kunne følge proceduren. NisJørgensen (diskussion) 29. apr 2018, 09:19 (CEST)

Så vidt jeg kan se er afstemningen annonceret her. mvh Per (PerV) (diskussion) 29. apr 2018, 10:03 (CEST)
Åh ja - jeg havde læst/forstået det som at den skulle annonceres i et separat indlæg. Det vil jeg i denne sag også mene kommer tættest på det jeg formoder er intentionen - at alle administratorer hurtigt bliver opmærksomme på afstemningen. NisJørgensen (diskussion) 29. apr 2018, 11:03 (CEST)


Ny COPYVIO tilføjet i dag[rediger kildetekst]

Se Diskussion:17. økumeniske koncil
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 1. maj 2018, 19:51 (CEST)
Svar[svar]

Jeg er ked af at jeg ikke havde set at der var to T. Höjer forfattere. Undskyld for misforståelsen.
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 1. maj 2018, 20:26 (CEST)Svar[svar]
Som også anført på Diskussion:17. økumeniske koncil, skal sagen vurderes efter svensk ret, nærmere bestemt Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, især §51. På dette punkt er formuleringerne skarpere end i den danske lov. --Madglad (diskussion) 1. maj 2018, 23:41 (CEST)Svar[svar]

Noter[rediger kildetekst]

Konklusion[rediger kildetekst]

Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Med tre stemmer for, tre stemmer mod og en neutral, bandlyses Rmir2 ikke. Eventuelt videre skridt må tages andre steder. mvh Tøndemageren (diskussion) 5. maj 2018, 22:44 (CEST)Svar[svar]

Nu da Savfisk, Pugilist og Medic har erkendt at der er et problem, men afvist den for mig at se eneste effektive løsning, håber jeg da at I uopholdeligt vil fremsætte et bedre forslag til at løse problemet? --Madglad (diskussion) 5. maj 2018, 23:30 (CEST)Svar[svar]

Der skal oprettes et forbud for Rmir, at lave andre redigeringer end den der er relateret til oprydning. Hvis hanikke holder sig til oprydningen, skal han få en blokade.
Han skal ikke beskæftige sig med projektskabeloner, artikler han ikke har redigeret i før, diskussioner der ikke vedrører oprydninger.
Hvis vi nogensinde ville komme af med copyvio, skal hans fokus udelukkende være på det.
Og før nogen beskyder mig for at være unødvendigt hård mod Rmir: 1. Rmir er påtalt flere gange at fokusere udelukkende på oprydningsarbejdet. Det har han ikke gjort. 2. Han blev gjort opmærksomme på, at lettere omskrivninger ikke accepteres. Det argumenterer han til stadighed imod. 3. Rmir skal få præsenteret et arbejdsliste med regler for hvad der er acceptabelt omskrivning, og hvad det ikke er. 4. Kildeangivelse skal være tydelige. Ikke bare "forfatter, værk" men også linket til teksten online, hvis de er tilgængelige. Hvis et værk ikke er tilgænglig online, kan der angives (ikke online), som den der kontrollerer artiklen efterfølgende kan fjerne. På det måde vil det være til gavn for at godkende hans arbejde.
Wikipedias artikler skal løftes i kvalitet, og beskyttede tekst skal fjernes og skjules.
InsaneHacker har allerede lavet en god forslag og håber at disse "krav" overvejes at tilføje dertil.
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 5. maj 2018, 23:46 (CEST)Svar[svar]
Ser ved første øjekast fornuftigt ud, men holder ikke i praksis. Rmir2 har det med at redigere ad rigtigt mange omgange, og har det også med at forsøge at omgå alle regler. Der er så folk, der skal sidde og vurdere 10-20 redigeringer om dagen, og undersøge om det kan siges at være forsøg på at rette ting op eller om det er helt nye ting, der lægges ind. Hellere tre måneders skrivepause nu, på Rmir2's egen computer, så han får ro til at rette problemerne op. Plus de yderligere problemer, der måtte blive fundet under pausen. Så kan han præsentere resultaterne, og evt. få forlænget pausen til han er færdig. --Madglad (diskussion) 6. maj 2018, 00:04 (CEST)Svar[svar]
På NLWP er der forbud på 10 redigeringer om dagen. 11. bliver til en blokade. Det ville være fornuftigt i forhold til Rmir, at han samler sine redigeringer per artikel i 2 eller 3. Desuden skal hans redigeringsopsummering være i overensstemmelse med det han gøre!
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 6. maj 2018, 00:09 (CEST)Svar[svar]
[redigeringskonflikt] x2 Jeg tror ikke vi har, og vi bør heller ikke have nogen regler der stiller krav om hvilke artikler en bruger skal redigere. Det er stadig et frivilligt projekt, og oprydning påhviler dem der ser et problem, og har ansvarsfølelse for at gøre noget ved det. Men ellers er jeg enig i at det ville være dejligt hvis Rmir2 selv tog seriøst fat på de påpegede problemer, og at andre brugte energi på at assistere isf. at prøve at stille regler op for andre. - Nico (diskussion) 6. maj 2018, 00:13 (CEST)Svar[svar]
@Nico:Jeg synes at det er et problem at en bruger kan pumpe masser af ophavsretskrænkelser og plagiater ind i projektet, og at det så skal være op til andre at spilde tid på at rydde op efter det. Tid som er fuldstændig spildt, for det kunne være undgået ved at man havde forhindret Rmir2 i at lægge afskrivningen ind, men vigtigst, fordi Rmir2 ruller tilbage, hvis han er uenig i ens redigering, og man risikerer blokering pga. redigeringskrig. Admin.erne plejer at være på Rmir2's side. --Madglad (diskussion) 6. maj 2018, 00:24 (CEST)Svar[svar]
Plejer kan ikke rigtig bruges til noget i denne diskussion - Tingene forandres hele tiden. - Nico (diskussion) 6. maj 2018, 00:26 (CEST)Svar[svar]
vi bør heller ikke have nogen regler der stiller krav om hvilke artikler en bruger skal redigere. kan vi heller ikke bruge til noget. For det er normalt at vi ikke har disse regler for brugere der ikke skaber problemer i artikler. Men Rmir er en bruger der har skabt utallige problemer i artiklerne, og så mener jeg at det er vigtigt at Rmir fokuserer sig udelukkende på oprydningen.
og oprydning påhviler dem der ser et problem, og har ansvarsfølelse for at gøre noget ved det. er det mest dummeste kommentar jeg har set på denne side. Undskyld men... Hvis det havde været mig der havde pumpet masser af plagiat på DAWP, så havde i alle stemt for bandlysning. Men Rmir får af dig et fribrev. "Bare gøre hvad du vil, de andre rydder nok op efter dig!" Det er da nok det mest stupide kommentar jeg har læst i meget lang tid.
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 6. maj 2018, 00:32 (CEST)Svar[svar]
Hold da nu op hvor er i dygtige til at piske en storm op og lege politibetjent, og ved du hvad Rodejong det her er ikke NL.wiki men da.wiki Happy face --Zoizit (diskussion) 6. maj 2018, 02:04 (CEST)Svar[svar]
Det er da for dumt at opfinde hjulet igen, når andre allerede har det? Når der er erfaring fra andre wikier, (som for eksempel halvt af vores regler og normer stammer fra ENWP) så kan man bruge det på DAWP. Og Zoizit, jeg er ikke enig med dig i at vi oppisker en stemning.
Rmir har sørget for 1000-vis af artikler der er rene afskrivninger. På sig selv er det allerede et problem. Men når man på DAWP ikke har forbudt det, sidder vi nu med forældet sprogbrug, forældet stil, og information der ikke er fra nutiden.
Men værre er at Rmir har forbrudt sig mod ophavsret. Og nej, det var ikke ubevist, da han også har gjort det med en artikel fra Politiken.dk og ved at copy/paste dele af tekst der er beskyttet mellem <!-- --> som han sener med en "m" fjerner. På den måde er det overlagt. Og jeg kan derfor ikke forstå at det ikke kan have konsekvenser. Rmir får endda et fribrev til at ignorere alle henstillinger (hvis vi må tro Nico) for det er os andre der opdager det der bærer ansvar. Jeg "leger politibetjent" fordi jeg ikke med god samvittighed kan stå for en bruger der skider ophavsret et styk, og som administratorerne åbenbart dømmer ikke synes at være et stor problem.
Jeg håber at Rmir fra nu af udelukkende fokuserer på oprydningen. Men jeg frygter det værste, da han i den forløbne måned ikke har vist velviljen at rydde op som han havde lovet. Bare se konklusionen som Ramloser har kommet frem med.
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 6. maj 2018, 04:12 (CEST)Svar[svar]

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Jeg skriver i konklusionen at videre diskussion gerne må foregå et andet sted (Kunne jo være WP:F) - og inden for fem timer af konklusionen har Madglad og Rodejong stået for intet mindre end syv(!) ud af ti ekstra indlæg her. I bruger simpelthen for meget tid på at diskuterer på da.wiki. mvh Tøndemageren (diskussion) 6. maj 2018, 07:45 (CEST)Svar[svar]

Min kommentar (Rmir2)[rediger kildetekst]

Jeg havde lovet mig selv ikke at kommentere afstemningen så længe, den foregik, men nu, da den er afsluttet, vil jeg tillade mig at komme med een samlet kommentar.
For det første undrer jeg mig over, at afstemningen overhovedet blev rejst. Med bidrag til flere gode, talrige lovende og yderligere et stort antal ugens artikler burde der overhovedet ikke kunne rejses tvivl om, at jeg kun har haft et formål med mine bidrag: at forbedre dawiki, hvilket er lykkedes. Da jeg startede for over ti år siden, var kritikken af dawiki stor, men da vi fejrede 15-årsjubilæum for godt et år siden blev det om projektet sagt, at "Wikipedia er standarden for digitale leksika". Det er et resultat, som vi burde være - og jeg er - stolt over at have medvirket til at opnå. Det er også en medvirken, som jeg burde respekteres for at have bidraget til.
Når jeg læser de indlæg, der har været i forbindelse med afstemningen, så må jeg i flere tilfælde spørge mig selv, om Wikipedia:Ingen personangreb ikke gælder i mit tilfælde. For mig at se er der adskillige kommentarer, som burde føre til påtale, og jeg vil faktisk opfordre administratorerne til at stramme voldsomt op om debatkulturen.
For mig at se er det tydeligt, at mine modstandere da heller ikke kritiserer mig for at ødelægge projektet men snarere på grund af deres egne holdninger til visse emner, som har givet anledning til diskussioner. Og naturligvis er det ærgerligt, når jeg så har dokumentationen i orden i den grad, at man måtte indrømme, at mit bidrag var relevant.
Jeg hæfter mig også ved, at det er de samme få personer, som buldrer løs i een uendelighed, faktisk i den grad, at det på det nærmeste er de eneste "bidrag", de yder til dawiki. Jeg kan fuldt ud tilslutte mig @Zoizit: i hendes kommentar tidligere i debatten. Spørgsmålet er, om det ikke i virkeligheden er andre end mig, der bidrager til at skabe den dårlige stemning på projektet. Det fornemmer jeg er en erkendelse, som er ved at brede sig.
Jeg er naturligvis glad for udfaldet, men forarget over, at man forsøger at stække mine brugerrettigheder, når jeg på ingen måde har misbrugt dem. Tværtimod har jeg - som noget nær den eneste, mig bekendt - faktisk forsøgt at rette op på de artikler, hvor der er problemer med ophavsretten, foreløbig er mere end 30 artikler blevet omskrevet. Jeg spørger mig selv, om nogen overhovedet har set på disse omskrivninger, eller om man blot gentager løse påstande baseret på misvisende eksempler. Tag blot eksemplet Stranding. På mig virker det som om, at nogen nærmest forsøger at modarbejde mig i dette arbejde, og det synes jeg også, at administratorerne burde stoppe, og det kan ikke gå hurtigt nok.
Aldrig var afstemningen afsluttet, førend der blev gjort nye angreb mod min redigeringsret fx ved at begrænse antallet af redigeringer pr. dag. Det er absurd. Hvis jeg finder en stavefejl eller kan gøre et rødt link blåt eller tilføje en manglende kildehenvisning, så burde det være indlysende, at jeg også kan rette det uden at skulle tælle redigeringer. Hvis vi endelig skal lege den leg, burde der måske indføres en regel om, at ingen bruger må skrive mere end to kommentarer i diskussioner pr. dag. Hvis det blev praktiseret, ville et par "bidragydere" hurtigt blive arbejdsløse i forhold til projektet, for de bidrager stort set ikke med andet. Tak til @Tøndemageren: for hans sidste kommentar i den forbindelse.
Det om det. For mit vedkommende vil jeg nu atter koncentrere mig om at rette op på de artikler, jeg ikke allerede har nået. Jeg vil meget opfordre alle andre end Rodejong om at kigge på de artikler, der er blevet gennemredigerede. Hvis man har konkrete indsigelser, bør de skrives på en huskeliste på diskussionssiden i specifik form, eller enhver kan selv rette til. Modsat Rodejong hævder jeg nemlig ingen "ejendomsret" til artikler eller projekter men anerkender, at det er et fælles projekt. Og dermed vil jeg fortsætte, hvor jeg slap. venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 6. maj 2018, 07:49 (CEST)Svar[svar]

 • I vanlig stil for Rmir2 når nogen påtaler problemer med hans redigering er han uforstående. Det de andre der er noget galt med, de andre der skal straffes, de andre der er efter ham, de andre der er forudintagede og farvede af holdninger. Så er der jo ikke noget at sige til at problemerne består og situationerne gentages, for Rmir2 kan jo ikke ændre noget i sin adfærd hvis der slet ikke er noget der bør ændres. Så starter cyklussen forfra. Held og lykke med det fremover Wikipedia. Maunus (diskussion) 6. maj 2018, 11:39 (CEST)Svar[svar]

Opfølgning[rediger kildetekst]

Med baggrund i ovenstående har jeg netop oprettet et forslag om fratagelse af patruljantrettigheder; jeg vil opfordre til, at eventuel debat henlægges dértil, så denne side nu kan arkiveres. --Medic (Lindblad) (diskussion) 6. maj 2018, 10:59 (CEST)Svar[svar]

Mener du virkeligt at fratagelse af patruljantflaget løser alle de ovennævnte problemer?
Du har tidligere i debatten skrevet:
"I løbet af diskussionen er der fremkommet mange argumenter i retning af problematisk adfærd, som der skal gøres noget ved"
"Jeg kan heller ikke se, at alle andre midler er prøvet og udtømt."
Hvilke midler, vil jeg spørge? Savfisk, Pugilist og andre må også meget gerne byde ind.
--Madglad (diskussion) 6. maj 2018, 11:53 (CEST)Svar[svar]
Jeg kunne tænke på forskellige forbud som ikke er prøvet endnu, som jeg ovenfor også har argumenteret for. Indtil videre har Rmir ignoreret alle påtalelser fra Ramloser, Tøndemageren, PerV, Madglad og migselv. Han har foretaget mest nogle lettere omskrivningen, tilføjet nogle kilder, ændret FD. Det er alt for lidt. Desuden diskuterer han enhver rettelse af andre skribenter, ruller påsættelser af skabeloner tilbage, etc. Der er tegnet et klart billede om Rmirs væremåde på DAWP. Vel at gennemgå Rmirs arkiver Især de fra Arkiv 10-nu, er der mange adfærd der skal indskærpes overfor.
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 6. maj 2018, 13:24 (CEST)Svar[svar]
Løbet er kørt i denne omgang. Rmir2's har fået carte blanche til at fortsætte sin adfærd og det må modstanderne af en bandlysning tage på deres kapper. Nu ved alle der deler Rmirs adfærd og holdninger, at de kan handle og agere på samme måde, fordi passivitet og konfliktskyhed dominerer blandt adskillige administratorer. Det var samme holdning man så hos toneangivende politikere i besættelsestiden, ikke mindst hos Det Radikale Venstre, der opmuntrede til samarbejdet med nazisterne. Bløddyrsgenerne er tydeligvis ført videre til wikipedias generation. Zoizit er den eneste Rmir-tilhænger jeg har en smule respekt for, da hun i det mindste gør det fordi hun har et nært forhold til Rmir. Velbekomme administratorer! --Arvid-S (diskussion) 6. maj 2018, 15:10 (CEST)Svar[svar]
Thumbup.svg •    Rodejong    ✉️ 👀 → 6. maj 2018, 15:23 (CEST)Svar[svar]