Spring til indhold

Bloktilskud til Grønland

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Uddybende Uddybende artikel: Bloktilskud
Danmark

Denne artikel er en del af:
Politik og regering i
DanmarkAndre lande • Politik

Bloktilskud er i Grønland betegnelsen for det tilskud, som den danske stat yder til Grønlands Selvstyre til dækning af de udgifter der er en konsekvens af de sagsområder, som er overgået til Grønlands Hjemmestyre.

I Lov om Grønlands Hjemmestyre findes en liste over de sagsområder, som kan overgå til hjemmestyrets lovgivende og administrative myndighed. Siden indførelse af hjemmestyre 1. maj 1979 er der foretaget en gradvis overførsel af kompetencer og dermed ansvar fra danske politiske myndigheder til de grønlandske politiske myndigheder.

På kort sigt var Grønland ikke selv i stand til at finansiere de nye sagsområder som blev overtaget fra den danske stat. I takt med at Grønlands Hjemmestyre har hjemtaget yderligere sagsområder gives der af den danske stat et årligt tilskud til driften af de hjemtagne sagsområder. Disse tilskud kaldes under et for bloktilskuddet.

Siden 2009 har bloktilskuddet været fastfrosset.

Danmark og Grønland er enige om, at der ved fastlægelse af bloktilskuddet for i de kommende år kan forhandles om principperne for en gradvis aftrapning af tilskuddet. Målet er, at Grønland bliver mindre afhængig af bloktilskuddet. Stigende uafhængighed skal imidlertid ske under hensyntagen til solidaritetshensynet mellem Grønland og Danmark.

Efter mere end 25 år med hjemmestyre i Grønland har den danske stat stadig ansvaret for en række sagsområder, som finansieres af Danmark.

Beskæftigelsesministeriet har gennem Arbejdstilsynet ansvaret for arbejdsmiljøindsatsen i henhold til arbejdsmiljøloven. Tilsynskreds Grønland har den direkte kontakt med virksomhederne. Under ministeriet hører tillige den grønlandske arbejdsskadeforsikring. Forsvarsministeriet har ansvaret for Arktisk Kommando, hvis opgave er overvågning og suverænitetshævdelse, herunder fiskeriinspektion, eftersøgnings- og redningstjeneste mv. Desuden har Arktisk Kommando visse opgaver på Thule Air Base.

Justitsministeriet har ansvaret for politi, retsvæsen, og kriminalforsorg. Under Miljøministeriet hører Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS). Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har ansvaret for dele af veterinærvæsenet i Grønland og kontrollen af kød til eksport, herunder kvalitetskontrol af fisk og fiskevarer.

Under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling hører Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland (KVUG) hvor sekretariatsbetjeningen varetages af Dansk Polarcenter. Transport- og Energiministeriet har ansvaret for Statens Luftfartsvæsen og for Danmarks Meteorologiske Instituts virksomhed, der gennemfører geofysiske observationer og automatiske vejrobservationer. Ministeriet varetager desuden, gennem Energistyrelsen de statslige opgaver inden for rammerne af Råstoforordningen for Grønland. Økonomi- og Erhvervsministeriet har ansvaret for Søfartsstyrelsen herunder systemet i forhold til skibes positioner i grønlandske farvande og registreringsopgaver.

Danmark afholdt i 2008 udgifter for 3,3 mia. kr. i og ved Grønland. Oven i dette afholder den danske stat udgifterne til bl.a. retsvæsen og forsvar[1].

Se også[redigér | rediger kildetekst]

Kongeriget:

Noter[redigér | rediger kildetekst]