Danmarks pattedyr

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Danmarks pattedyr består af 71 arter, hvoraf 6 er klassificeret som invasive arterSortlisten over invasive arter i Danmark. Det grå egern (Sciurus carolinensis) er på Naturstyrelsens Observationsliste, men er endnu ikke indvandret til Danmark. Langt de fleste danske pattedyr er fredet uden for jagttiden.

Rødlistestatus 2019[redigér | rediger kildetekst]

Der er mere end 71 arter af pattedyr i Danmark og de er alle vurderet efter IUCNs rødlistekriterier til den danske rødliste. 17 arter findes kun tilfældigt og ikke ynglende eller de er ikke-hjemmehørende, den de 54 øvrige arter er rødlistevurderede. Af dem er:

Forklaring[redigér | rediger kildetekst]

En stjerne (*) markerer en invasiv art på sortlisten, som har etableret sig og næppe vil kunne udryddes lokalt.

To stjerner (**) markerer en invasiv art på sortlisten, som stadig kan bekæmpes lokalt, men ikke udryddes nationalt.

Tre stjerner (***) markerer en invasiv art på sortlisten, som endnu ikke har etableret sig og stadig kan udryddes nationalt.

Bevaringsstatus
Fork. Engelsk Betydning Forklaring
RE Regionally extinct Forsvundet Det er ingen tvivl om, at sidste eksemplar er dødt eller udvandret.
CR Critically endangered Kritisk truet Der er en meget stor risiko for, at arten vil uddø i vild tilstand inden for få år.
EN Endangered Truet Der er en stor risiko for, at arten vil uddø i vild tilstand i nær fremtid.
VU Vulnerable Sårbar Der er risiko for, at arten vil uddø i vild tilstand på længere sigt.
NT Near threatened Næsten truet Arten opfylder ikke de officielle kriterier for "sårbar", men er tæt på at opfylde et eller flere.
LC Least concern Ikke truet Når arten er almindeligt forekommene og ikke opfylder kriterierne for truet, sårbar eller næsten truet.
DD Data deficient Utilstrækkelige data Der foreligger ikke tilstrækkelig viden om artens udbredelse, til at en risiko kan vurderes.
NA Not applicable Vurdering ikke mulig Arten er introduceret i landet, er under etablering i landet, eller findes kun i form af strejfende individer.

Parrettåede hovdyr[redigér | rediger kildetekst]

Navn (latin) Beskyttelse og regulering Udbredelse Status
Dådyr (Dama dama) Fredet uden for jagttid, kan reguleres som skadevoldende vildt Hele landet NA
Elg (Alces alces) Fredet i Danmark Udsat i Lille Vildmose i Nordjylland. NA
Europæisk bison (Bison bonasus) Fredet, IUCN's Rødliste Lever i indhegning i Almindingen på Bornholm, samt i Vorup Enge i midtjylland. NA
Krondyr (Cervus elaphus) Fredet uden for jagttid, kan reguleres som skadevoldende vildt Jylland og Sjælland LC
Rådyr (Capreolus capreolus) Fredet uden for jagttid, kan reguleres som skadevoldende vildt Hele landet LC
Sika (Cervus nippon) Fredet uden for jagttid, kan reguleres som skadevoldende vildt Nordøstlige Jylland og Sydvestsjælland NA
Vildsvin (Sus scrofa) Fredet uden for jagttid, kan reguleres som skadevoldende vildt Enkelte eksemplarer i Sønderjylland, største indhegnet bestand i Tofte Skov. CR

Haredyr[redigér | rediger kildetekst]

Navn (latin) Beskyttelse og regulering Udbredelse Status
Hare (Lepus europaeus) Fredet uden for jagttid Hele landet LC
Vildkanin (Oryctolagus cuniculus) Jagttid, kan reguleres som skadevoldende vildt Sønderjylland, udsatte bestande på Bornholm, Lolland, Endelave, Fanø og Fyn NA

Hvaler[redigér | rediger kildetekst]

Navn (latin) Beskyttelse og regulering Udbredelse Status
Blåhval (Balaenoptera musculus) Habitatdirektivets bilag IV, Bonn-konventionens liste I, Washington-konventionens liste I. Meget sjælden gæst NA
Finhval (Balaenoptera physalus) Habitatdirektivets bilag IV, Bonn-konventionens liste I+II, Washington-konventionens liste I. Regelmæssig, men fåtallig gæst i indre farvande NA
Sejhval (Balaenoptera borealis) Habitatdirektivets bilag IV, Bonn-konventionens liste I+II, Washington-konventionens liste I. Sjælden gæst NA
Brydeshval (Balaenoptera edeni) Habitatdirektivets bilag IV, Bonn-konventionens liste II, Washington-konventionens liste I. En enkelt kendt stranding NA
Vågehval (Balaenoptera acurostrata) Habitatdirektivets bilag IV, Washington-konventionens liste I. Nordsøen LC
Pukkelhval (Megaptera novaeangliae) Habitatdirektivets bilag IV, Bonn-konventionens liste I, Washington-konventionens liste I. Sjælden gæst NA
Marsvin (Phocaena phocaena) Habitatdirektivets bilag II og bilag IV, Bonn-konventionens liste II, Washington-konventionens liste II Alle farvande, dog meget fåtallig i Østersøen LC/CR1
Hvidhval (Delphinapterus leucas) Habitatdirektivets bilag IV, Bonn-konventionens liste II, Washington-konventionens liste II Meget sjælden gæst NA
Kaskelot (Physeter macrocephalus) Habitatdirektivets bilag IV, Bonn-konventionens liste II, Washington-konventionens liste I Sjælden gæst i Nordsøen NA
Almindelig næbhval (Mesoplodon bidens) Habitatdirektivets bilag IV, Washington-konventionens liste II Sjælden gæst NA
Døgling (Hyperoodon ampullatus) Habitatdirektivets bilag IV, Bonn-konventionens liste II, Washington-konventionens liste I Sjælden gæst NA
Småhovedet hval (Ziphius cavirostris) Habitatdirektivets bilag IV, Bonn-konventionens liste I, Washington-konventionens liste II Kendt fra en enkelt stranding[2] NA
Hvidnæse (Lagenorhynchus albirostris) Habitatdirektivets bilag IV, Bonn-konventionens liste II, Washington-konventionens liste II Nordsøen, ofte i Skagerrak og Kattegat, sjældnere i Østersøen LC
Almindelig delfin (Delphinus delphis) Habitatdirektivets bilag IV, Bonn-konventionens liste I+II, Washington-konventionens liste II Sjælden gæst NA
Stribet delfin (Sternella coeruleoalba) Habitatdirektivets bilag IV, Bonn-konventionens liste II, Washington-konventionens liste II Sjælden gæst NA
Hvidside (Lagenorhynchus acutus) Habitatdirektivets bilag IV, Bonn-konventionens liste II, Washington-konventionens liste II Nordlige Nordsø NA
Øresvin (Tursiops truncatus) Habitatdirektivets bilag IV, Bonn-konventionens liste II, Washington-konventionens liste II Gæst i indre farvande NA
Rissosdelfin (Grampus griseus) Habitatdirektivets bilag IV, Bonn-konventionens liste II, Washington-konventionens liste II Kendt fra et enkelt fund NA
Halvspækhugger (Pseudorca crassidens) Habitatdirektivets bilag IV, Bonn-konventionens liste II, Washington-konventionens liste II Sjælden gæst NA
Langluffet grind (Globicephala melas) Habitatdirektivets bilag IV, Bonn-konventionens liste II, Washington-konventionens liste II Skagerrak NA
Spækhugger (Orcinus orca) Habitatdirektivets bilag IV, Bonn-konventionens liste II, Washington-konventionens liste II Skagerrak, i øvrigt sjælden gæst NA

1) Bevaringsstatus for bestanden i Østersøen er Kritisk Truet (CR)[3].

Flagermus[redigér | rediger kildetekst]

Navn (latin) Beskyttelse og regulering Udbredelse Status
Bechsteins flagermus (Myotis bechsteinii) Habitatdirektivets bilag II og IV, fredet, Flagermus-aftalen Sjælden i Danmark; tilflyvere fra Sverige og Polen EN
Brandts flagermus (Myotis brandtii) Habitatdirektivets bilag II og IV, fredet, Flagermus-aftalen Bornholm og Midtjylland NT
Bredøret flagermus (Barbastella barbastellus) Habitatdirektivets bilag II og IV, fredet, Flagermus-aftalen Enkelte bestande på Sjælland, Lolland og Falster; tilflyvere fra Tyskland, Polen og Sverige NT
Brunflagermus (Nyctalus noctula) Habitatdirektivets bilag II og IV, fredet, Flagermus-aftalen Østlige Jylland og på øerne, sjældnere i Sydvestjylland LC
Damflagermus (Myotis dasycneme) Habitatdirektivets bilag II og IV, fredet, Flagermus-aftalen Enkelte bestande i Midt- og Østjylland; tilflyvere fra Sverige og Baltikum VU
Dværgflagermus (Pipistrellus pygmaeus) Habitatdirektivets bilag II og IV, fredet, Flagermus-aftalen Hele landet, bortset fra Vestjylland, Bornholm og nogle mindre øer LC
Frynseflagermus (Myotis nattereri) Habitatdirektivets bilag II og IV, fredet, Flagermus-aftalen Bestande på Bornholm, Lolland og i Himmerland NT
Langøret flagermus (Plecotus auritus) Habitatdirektivets bilag II og IV, fredet, Flagermus-aftalen Hele landet, bortset fra Vestjylland, Vestfyn, Lolland, Langeland og nogle mindre øer. LC
Pipistrelflagermus (Pipistrellus pipistrellus) Habitatdirektivets bilag II og IV, fredet, Flagermus-aftalen Sydøstjylland, ved Gedser; sjælden i resten af landet LC
Skimmelflagermus (Vespertilio murinus) Habitatdirektivets bilag II og IV, fredet, Flagermus-aftalen Nordøstsjælland; vinterbestand omkring Aarhus LC
Skægflagermus (Myotis mystacinus) Habitatdirektivets bilag II og IV, fredet, Flagermus-aftalen Bornholm VU
Sydflagermus (Eptesicus serotinus) Habitatdirektivets bilag II og IV, fredet, Flagermus-aftalen Hele landet, bortset fra Nordøstsjælland og den Nørrejyske Ø LC
Troldflagermus (Pipistrellus nathusii) Habitatdirektivets bilag II og IV, fredet, Flagermus-aftalen Østjylland, Sjælland og Lolland, sjældnere på Bornholm. LC
Vandflagermus(Myotis daubentoni) Habitatdirektivets bilag II og IV, fredet, Flagermus-aftalen Hele landet LC

Insektædere[redigér | rediger kildetekst]

Navn (latin) Beskyttelse og regulering Udbredelse Status
Almindelig spidsmus (Sorex araneus) Fredet Hele landet, bortset fra enkelte mindre øer LC
Dværgspidsmus (Sorex minutus) Fredet Hele landet, bortset fra enkelte mindre øer LC
Muldvarp (Talpa europaea) Fredet, kan reguleres som skadevoldende vildt Hele landet, bortset fra enkelte mindre øer LC
Pindsvin (Erinaceus europaeus) Fredet Hele landet LC
Vandspidsmus (Neomys fodiens) Fredet Hele landet, bortset fra Bornholm, Lolland-Falster og nogle mindre øer NT

Gnavere[redigér | rediger kildetekst]

Navn (latin) Beskyttelse og regulering Udbredelse Status
Almindelig markmus (Microtus agrestis) Fredet, kan reguleres som skadevoldende vildt Hele landet LC
Birkemus (Sicista betulina) Habitatdirektivets bilag IV, fredet Sønderjylland, vestlige limfjordsområde VU
Bisamrotte** (Ondatra zibethicus) Invasiv art, kan reguleres som skadevoldende vildt Sønderjylland NA
Brandmus (Apodemus agrarius) Sydsjælland, Lolland-Falster, Fejø og Femø LC
Brun rotte** (Rattus norvegicus) Omfattet af Bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter m.v. Hele landet NA
Bæver (Castor fiber) Fredet, forvaltningsplan Klosterheden og Nordsjælland EN
Dværgmus eller havremus (Micromys minutus) Fredet, kan reguleres som skadevoldende vildt Hele landet, bortset fra Læsø, Anholt, Bornholm og nogle mindre øer LC
Egern (Sciurus vulgaris) Fredet Hele Danmark, bortset fra nogle mindre øer LC
Halsbåndmus (Apodemus flavicollis) Fredet, kan reguleres som skadevoldende vildt Hele landet, sjældnere i Vestjylland, mangler på nogle mindre øer LC
Hasselmus (Muscardinus avellanarius) Habitatdirektivets bilag IV, fredet, forvaltningsplan Enkelte bestande på Sjælland, Sydfyn, Langeland, ved Vejle og Gråsten-Kliplev EN
Mosegris (Arvicola terrestris) Fredet, kan reguleres som skadevoldende vildt Hele landet, bortset fra Lolland-Falster, Læsø, Bornholm og nogle mindre øer LC
Rødmus (Clethrionomys glareolus) Fredet, kan reguleres som skadevoldende vildt Hele landet, bortset nogle øer (f.eks. Bornholm) LC
Skovmus (Apodemus sylvaticus) Fredet, kan reguleres som skadevoldende vildt Hele landet NT
Sumpbæver*** eller bæverrotte (Myocastor coypus) Invasiv art, kan reguleres som skadevoldende vildt Fåtallig i hele landet NA
Sydmarkmus (Microtus arvalis) Jylland, Als, Rømø og Mandø LC

Rovdyr[redigér | rediger kildetekst]

Navn (latin) Beskyttelse og regulering Udbredelse Status
Brud (Mustela nivalis) Fredet Hele landet, bortset fra Bornholm, Samsø og nogle mindre øer NT
Grævling (Meles meles) Fredet Hele landet, bortset fra Anholt, Bornholm, Læsø, Rømø, Samsø og nogle mindre øer LC
Husmår (Martes foina) Fredet uden for jagttid, kan reguleres som skadevoldende vildt Hele landet, bortset fra Bornholm, Anholt og nogle mindre øer NT
Ilder (Mustela putorius) Fredet, kan reguleres som skadevoldende vildt Hele landet, bortset fra Lolland-Falster, Bornholm og nogle mindre øer NT
Lækat eller hermelin (Mustela erminea) Fredet, Bern-konventionen liste III Hele landet, bortset Bornholm og nogle mindre øer NT
Mink** (Neovison vison) Invasiv art, kan reguleres som skadevoldende vildt Hele landet NA
Mårhund*** (Nyctereutes procyonoides) Invasiv art, kan reguleres som skadevoldende vildt Fåtallig i hele landet NA
Odder (Lutra lutra) Habitatdirektivets bilag II+IV, fredet, Bonn-konventionens liste I, CITES/Washington-konventionens liste I / bilag A, forvaltningsplan Jylland og Vestsjælland VU
Ræv (Vulpes vulpes) Fredet uden for jagttid, kan reguleres som skadevoldende vildt Hele landet NT
Skovmår (Martes martes) Habitatdirektivets bilag V, fredet Hele landet, bortset fra Bornholm og nogle mindre øer NT
Ulv (Canis lupus) Habitatdirektivets bilag II+IV, Bern-konventionens bilag 2, CITES/Washington-konventionens bilag A, forvaltningsplan Fåtallige i hele Jylland VU
Vaskebjørn*** (Procyon lotor) Invasiv art, kan reguleres som skadevoldende vildt Fåtallig i hele landet NA
Guldsjakal (Canis aureus) Habitatdirektivets bilag V Enkelte dyr indvandret fra syd NA

Sæler[redigér | rediger kildetekst]

Navn (latin) Beskyttelse og regulering Udbredelse Status
Gråsæl (Halichoerus grypus) Habitatdirektivets bilag II+V, fredet, Bonn-konventionens liste II, Forvaltningsplan for spættet sæl og gråsæl Kattegat, Østersøen og Vadehavet VU
Spættet sæl (Phoca vitulina) Habitatdirektivets bilag II+V, fredet, Bonn-konventionens liste II, kan reguleres som skadevoldende vildt, Forvaltningsplan for spættet sæl og gråsæl Kattegat, Skagerrak, Limfjorden, Vadehavet og Østersøen LC

Se også[redigér | rediger kildetekst]

Kilder[redigér | rediger kildetekst]

  1. ^ PattedyrDen danske Rødliste 2019
  2. ^ "Mystisk hval strandet i Danmark". Danmarks Radio. Hentet 18 February 2020. 
  3. ^ Hammond, P.S., Bearzi, G., Bjørge, A., Forney, K.A., Karczmarski, L., Kasuya, T., Perrin, W., Scott, M.D., Wang, J.Y. , Wells, R.S. & Wilson, B. 2008. Phocoena phocoena Baltic Sea subpopulation (errata version published in 2016). The IUCN Red List of Threatened Species 2008: e.T17031A98831650. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2008.RLTS.T17031A6739565.en. Downloaded on 13 January 2019.
  • Pattedyr - Naturstyrelsen Arkiveret version fra marts 2015
  • Elmeros, M., Baagøe, H.J., Sunde, P., Theilmann, J. og Vedel-Smith, C. (2019), "Pattedyr", i Moeslund, J.E. m.fl., Den danske Rødliste 2019, Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, hentet 21. januar 2020.