Den Hvide Hær

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Gå til: navigation, søg
Den hvide bevægelses flag svarer til det nuværende russiske nationalflag
Pjotr Wrangel, den sorte baron, øverstbefalendre for Den Hvide Hær i dennes sidste tid.

De Hvide, hvis militære arm omtales som De Hvides styrker, Den Hvide hær (russisk: Белая Армия, tr. Belaya Armiya), udgjorde den kontrarevolutionære fraktion i den Den Russiske Borgerkrig fra 1917 til 1923, dvs. dem der kæmpede imod De Røde (bolsjevikkerne). Navnet har ingen sammenhæng med det nuværende Hviderusland.

De hvide styrker kæmpede dels imod bolsjevikkerne, dels imod forskellige nationalistiske uafhængighedsgrupper. Men også de hvide var en sammensat gruppe af national-konservative, monarkister, der ønskede zar-styret genindsat i en eller anden form, demokrater, liberalister og endog socialister, der var modstandere af den bolsjevikiske revolution. Det var ikke alle nationalistiske uafhængighedsgrupper, der støttede de hvide, enkelte så zaren som et større onde end socialismen – og nogle nationalistiske uafhængighedsgrupper støttede hverken de røde eller de hvide, men kæmpede imod begge grupper, fordi begge opfattedes som repræsenterende ønsket om russisk overherredømme. Der var mange eksempler på skiftende loyalitet, og efterhånden som de hvide styrker trængtes i defensiven, blev de stadigt mere tilbøjelige til at love uafhængighed til forskellige grupper.

De hvide styrker fik omfattende hjælp af udenlandske styrker, bl.a. fra Tjekkoslovakiet (50.000 mand), Det Britiske Imperium, herunder Storbritanien, Canada, Indien og Australien, Japan (70.000 mand), Grækenland (23.000 mand), Polen, USA (11.000 mand), Frankrig (600 mand), Rumænien, Serbien, Italien (2.500 mand), Kina (2.300 mand) og Estland (11.500 mand).[Kilde mangler] Støtten bestod af styrker af varierende kvalitet, men oftest indsat ukoordineret og med ringe resultat. Støtten blev oftest givet for at bekæmpe kommunismen og dæmme op for kommunismens udbredelse – man frygtede at revolutionen ville brede sig til andre lande. Derimod var det ofte småt med støtten til den hvide sag – både zar-styrets ofte despotiske regime og russisk nationalisme var ikke velset i vesten.[Af hvem?][Kilde mangler]

Fronter og begivenheder[redigér | redigér wikikode]

Våben for Koltshaks regering.

Den Hvide Hær bestod af tre hærstyrker: Nordvesthæren, Sydhæren og Den sibiriske hærstyrke.

Sydhæren[redigér | redigér wikikode]

Fra november til december 1917 påbegyndte general Mikhail Vasilevich Aleksejev i Novocherkask sammen med general Lavr Kornilov dannelsen af Den frivillige Hær bestående af officerer, kadetter, studenter og kosakker. Den 17. december 1917 (9. januar 1918) blev dannelsen af Den frivillige Hær officielt erklæret. Alekseev blev udnævnt til officiel leder, Kornilov til kommandør, general Aleksandr Lukomsky til stabschef, general Anton Denikin til leder af 1-ste division og general Sergej Markov kommandør af 1-ste officersregiment. Desuden dannedes et såkaldt Særligt Råd i hovedkvarteret, der blandt andet talte civile politikere som Peter Struve, Pavel Miljukov, Mihkail Rodzianko, Sergej Sazonov og Boris Savinkov.

I januar 1918 talte den frivillige hær omkring 4.000 mand og kæmpede mod bolsjevikkerne i samarbejde med enheder ledet af general Aleksei Kaledin. Nogen fremgang havde den ikke: i februar 1918 måtte Den frivillige Hær trække sig tilbage fra Rostov ved Don til Kuban, hvor man forsøgte at danne forenede kampenheder med Kuban-kosakkerne. Det lykkedes kun delvist: en mindre enhed med henved 3.000 mand under ledelse af general Viktor Pokrovskij sluttede sig til Den frivillige Hær den 26. marts 1918, hvorved den samlede hær nåede op på 6.000 mand. Et forsøg på at indtage Jekaterinodar mellem den 9. april og den 13. april mislykkedes og kostede Kornilov livet. Herefter overtog general Denikin kommandoen over resterne af Den frivillige Hær. I juni 1918 tilsluttede 3.000 mand under ledelse af Mihkail Drozdovski sig Den frivillige Hær, og den 23. juni 1918 påbegyndte Den frivillige Hær, der nu var nået op på 8-9.000 mand den såkaldte anden Kuban offensiv. I september 1918 var Den frivillige Hær nået op på 30-35.000 mand takket være mobilisering af Kuban-kosakker i det nordlige Kaukasus og tog navneforandring til Kaukasus Frivillige Arme.

I forsommeren 1919 oplever de "Hvide" en fremgang på sydfronten. Denne er ikke deres egen fortjeneste, men skyldes den i det østlige Ukraine virksomme anarkistiske bevægelser under ledelse af Mahkno. Under indtryk af bolsjevikkernes tvangsudskrivning af forsyninger fra ukrainske bondefamilier rettede anarkisterne deres våben mod de tidligere kampfæller. Samtidig indledte Denikin et angreb fra syd. Under dette dobbelte angreb tvinges bolsjevikkerne til tilbagetog. Denikin rykker hastigt mod nord og erobrer i hastig rækkefølge Kharkiv, Kursk, Kijev og Orjol[1] befinder sig kun 400 km fra Moskva. Panikken breder sig i den bolsjevikiske overkommando. Allerede i september har man igangsat oprettelsen af chokgrupper bestående af loyale kosakker, kavaleri og Det lettiske Skyttekorps. Disse enheder lykkedes det at genvinde Orjol på blot seks dage, den 13. oktober.

Samtidig rammes Denikin af samme skæbne, som var overgået bolsjevikkerne: manglende forsyningslinjer gør, at hans hærenheder må være selvforsynende, hvilket snart udvikler sig til regulære plyndringer af bønderne. Reaktionen er til at forudse: anarkisterne under Mahkno vender endnu en gang våbnene mod de nye udplyndrere. Uden sikre forsyninger og med en skjult fjende i ryggen mister Denikin initiativet; de "Hvide" tvinges til tilbagetog. Den 13. december 1919 erobrer bolsjevikkerne Kijev, og i de følgende måneder må Denikin opgive hele Don-området. Den 7. januar 1920 erobrer bolsjevikkerne Rostov, hovedsædet i kosakkernes område.

Den tredje og sidste etape af krigen på sydfronten var bolsjevikkernes belejring af den Hvide Hærs tilbageværende styrker. De hvide forskansede sig på Krim og holdt stand til Den røde Hær efter afslutningen på den Polsk-Russiske krig vendte tilbage fra Polen. Den forenede Røde Hær overgik langt Den hvide Hær, der snart blev besejret. De sidste styrker fra den Hvide Hær blev evakueret til Konstantinopel i november 1920.

Nordvesthæren[redigér | redigér wikikode]

Sammenfattende oversigt over Den Hvide Hærs fremskridt og nederlag:
Orange – Bolsjevikisk kontrollerede områder november 1918 (ved Centralmagternes sammenbrud)
Blå – Den Hvide Hærs største "besiddelser" (omend med folkelige selvstændighedsbevægelserr i baglandet)
Rød – Frontlinjerne i 1921: bolsjevikisk fremgang mod syd og øst, mod vest har nationale selvstændighedsbevægelser (Finland, Estland, Letland, Litauen, Polen) fået fodfæste. Den Hvide Hær er ophørt at eksistere.

Juni 1919 udnævnte Aleksandr Koltšak den tidligere general i den zarrussiske hær Nikolai Judenitš til leder over alle russiske hærenheder, der kæmpede imod det bolsjevikiske styre på nordvestfronten (nogen "hvid" vestfront fandtes ikke – dette område er helt under de nationalistisk sindede polakkers kontrol). Fra sin landflygtighed i Frankrig rejser Judenitš til Tallinn for at overtage ledelsen af Nordvesthæren. Den efterlader ham et fortvivlende indtryk. Den 6. juli 1919 rejser han til Helsinki for der at mødes med lederen af den sejrrige nationale finske hær Carl Gustaf Mannerheim. Under en sammenkomst, der varer til 12. juli, aftales at indlede en fælles offensiv mod Petrograd (Sankt Petersborg). Alt er klar til offensivens indledning, da der den 25. juli 1919 blev afholdt præsidentvalg i Finland. Valget vindes af Kaarlo Juho Stålberg, der er modstander af Finlands deltagelse i offensiven; fællesaktionen må afblæses. Medvirkende hertil er også, at Koltšak nægter at anerkende Finlands selvstændighed.

Allerede den 26. juli er Judenitš tilbage i Tallinn, parat til at indlede offensiven uden finsk medvirken. Han stilles dog straks over for forsyningsproblemer og beder om hjælp fra De Allierede. Englænderne giver ham hjælpen men stiller som betingelse, at Republikken Estland skal anerkendes som selvstændig stat; aftalen er, at Estland til gengæld herfor deltager på Nordvesthærens side. En anerkendelse kommer ikke i stand. Judenitš stilles samtidig over for nye problemer: polkovnik Pavel Bermondt-Avalov (der sammen med Rüdiger von der Goltz havde ledet marodørkorpset i Letland) og polkovnik Vjurgolits nægter at møde frem – det er således en amputeret Nordvesthær, der må starte offensiven.

Offensiven startes natten til den 10. oktober 1919 og skrider langsomt, men sikkert frem. Den 17. oktober er Ingermanland erobret, og Nordvesthæren befinder sig blot 45 km uden for Petrograd. Bolsjevikkerne overvejer at opgive forsvaret af byen. Nu overtager imidlertid Lev Trotskij forsvaret af Petrograd; nye enheder fra Den røde Hær sendes til den truede front og når frem den 22. oktober. Samme dag sendte Judenitš et telegram til De Allierede om at formå finnerne til at træde ind i krigen, men finnerne er afventende. Allerede den 21. oktober starter Den røde Hær en modoffensiv og med det nye tilskud af friske troppeenheder, skifter vægten til fordel for bolsjevikkerne. Den 3. november giver Judenitš ordre til retræte. Snart når de atter den estiske forsvarskæde, men esterne nægter at lade dem overskride denne uden af aflevere våbnene. Den 5. december erklæres Nordvesthærens virksomhed afsluttet, den 6. december 1919 retireres over Narva-floden, og den 22. januar 1920 giver Judenitš ordre til demobilisering af hæren; Nordvesthæren ophører at eksistere.

Sibirien[redigér | redigér wikikode]

I Sibirien dannedes ligeledes hærenheder vendt imod det bolsjevikiske styre. I foråret 1918 dannedes her under ledelse af admiral Kolshak en undergrundsbevægelsee af tidligere hærofficerer og højreorienterede socialistiske styrker. Tilsammen dannede disse en front i samarbejde med Den Tjekkoslovakiske Legion. Den Tjekkoslovakiske legion havde været en del af den tidligere russiske hær og talte i oktober 1917 omkring 30.000 mand, de fleste tidligere krigsfanger og desertører fra den østrig-ungarske hær. Legionen gjorde oprør i juni 1918, efter at en aftale med russerne om passage gennem Vladivostok faldt fra hinanden. Inden for en måned vandt legionen kontrollen med store dele af det vestlige Sibirien. To måneder senere havde de taget kontrollen med forsyningsvejene og dermed afskåret Rusland fra de vigtige krom-forsyninger fra Sibirien.

Bolsjevikkerne måtte også kæmpe mod en række nye regimer i det russiske fjernøsten, dannet af konservative grupper, der ønskede at bekæmpe bolsjevikkernes revolution. I september 1918 blev disse selvbestaltede regimer enige om at danne en ny provisorisk regering i Omsk, hvor også den, ligeledes anti-bolsjevikiske, sibiriske regionale regering havde hjemme.

Udfald[redigér | redigér wikikode]

Til slut viste det sig dog at hverken de røde eller de hvide kunne vinde i hele det gamle russiske imperium. De røde vandt borgerkrigen i det meste af selve Rusland, mens f.eks. de tre baltiske lande opnåede uafhængighed. De hvide fortsatte en hvis grad af partisanvirksomhed i Rusland, men i de nye selvstændige områder var støtten til de hvide ganske forsvindende, da de nye nationalstater efterhånden opnåede gensidige anerkendelsesaftaler med det nye bolsjevikiske styre i Rusland.

En af de mest kendte militære ledere af De Hvide Styrker var tyskbalteren, Generalmajor i Kejserlige russiske hær Baron Pjotr Nikolaevitj Wrangel.

Broom icon.svg Der er ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket muligvis er et problem.
Du kan hjælpe ved at angive kilder til de påstande, der fremføres i artiklen.
Question book-4.svg
  1. Laamann, s. 129