Diskussion:Helle Thorning-Schmidt/arkiv 3

  Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

  Forkortning af afsnittet om personsager[rediger kildetekst]

  Min menig er, at afsnittet er sprogligt dårligt og alt for langt. Det kaster først og fremmest et dårlig lys over Wikipedia.

  1. Bopælssagen: Her fremgår det ikke tydeligt, hvad problemet er. Ikke alle kender boligreguleringsloven. Der findes nok mange lovlige måder at have folkeregisteradresse i Danmark og midlertidig bopæl i udlandet på. Som det står nu er det bare mudderkastning. Hvis der ikke meget snart rettes op på det, bør delafsnittet jf. WP:BLP slettes.
  2. Privatskolesagen: Mange børn går i privatskole. Det fremgår ikke af delafsnittet, hvorfor det er belastende, at HTS sender sine børn i privatskole. Hvis der ikke meget snart rettes op på det, bør delafsnittet jf. WP:BLP slettes.
  3. Tøjkøb: Hvem har ikke et rabatkort? Jeg foreslår at fjerne afsnittet helt.
  4. Leasingsagen: Har hun foretaget sig noget ulovligt eller umoralsk? At betegne noget som skattefidus eller momshul kan vi overlade til sensationspressen. De anvendte kilder delafsnittet stammer tilfældigvis fra Ekstrabladet og BT. Jeg foreslår at fjerne afsnittet komplet.

  Kommentarer udbedes. Nillerdk 5. dec 2011, 17:39 (CET)

  Lad os endelig få dem slettet, det er nærmest pinligt, - uinteressant nid og sladder. Eftersom skattesagen er endt med medhold til familien (og altså ikke nogen sag) bør dette afsnit også kortes ned, og omskrives da den væsentligste betydning nu er som udgangspunkt for lækagesagen og undersøgelseskommisionen om skatteministeriet. - Nico 5. dec 2011, 17:48 (CET)
  ps: se også kommentarene på sletteforslaget - ~~
  Gjort. Hvis nogen har lyst til at skrive enkelte punkter i forkortet udgave ind igen så kan den gamle tekst findes her. Nillerdk 5. dec 2011, 18:03 (CET)

  (redigeringskonflikt)

  Ad. 1 (jeg har tilladt mig at nummerere Bruger:Nillerdks forslag): Sagen er som jeg ser den, "god nok". Problemet er at HTS ikke har overholdt sin bopælspligt (jf. BRL §48 - noget tilsvarende har både Jens-Peter Bonde og Bendt Bendtsen har været anklaget i medierne for). Da hun blev tvangsudflyttet af Københavns Kommune, var det et udtryk for overtrædelse af CPR lovens §24. Dette må hun have været klar over, idet hun angiveligt tidligere havde søgt om dispensation herfor. Ad. 2 : Enig. Jeg har ikke kunne finde nogle kilder, hvor HTS skulle have talt imod privatskoler, men derimod flere hvor hun faktisk taler for, bredde og valgfrihed i det samlede skolesystem. Ad. 3: Enig. Hverken 2 eller 3 ser ud til at have fået konsekvenser af nogen art for HTS. Ad. 4: Hun har så vidt jeg kan google mig til, ikke overtrådt nogen lov. Om hendes leasing af en bil to dage før, hun stemmer for en lukning af pågældende momshul er umoralsk, vil jeg ikke tage stilling til, men jeg kan godt finde kilder på f.eks. Information.dk eller jp.dk og politiken.dk's læsere kårede det til rød bloks 9. mest pinlige historie september 2011. Og så mener jeg i øvrigt ikke, at det at en kilde stammer fra Ekstrabladet eller BT, er et argument for sletning i sig selv. MVH Henrik (heb, Diskussion   Bidrag   E-mail) 5. dec 2011, 18:39 (CET)
  P.S. Jeg er ikke sikker på, at jeg forstår hvorfor man overhovedet spørger efter kommentarer, når man så alligevel gennemfører de foreslåede redigeringer 24 minutter senere. Det lugter i mine øjne af holdnings-hvidvaskning, hvilket jeg finder næsten lige så usmageligt som nepotisme, men der kan sagtens være en forklaring jeg bare ikke kan få øje på... --Henrik (heb, Diskussion   Bidrag   E-mail) 5. dec 2011, 18:44 (CET)
  "P.S. Jeg er ikke sikker på, at jeg forstår hvorfor man overhovedet spørger efter kommentarer, når man så alligevel gennemfører de foreslåede redigeringer 24 minutter senere." Enig. Enten tager man selv ansvaret eller også afventer man de magiske 7 reaktioner på sit forslag. Den nyeste udvikling vedr. skattesagen ("lækken") betyder vel, at det nu er relevant med en selvstændig artikel; sagen handler vel efterhånden om den politiske proces som sådan.Ramloser 6. dec 2011, 08:41 (CET)
  Nico gjorde mig opmærksom på en diskussion, som specifikt omhandler teksten fra "øvrige sager". Iflg. WP:BLP skal artikler om levende personer skrives med størst muligt hensyn til verificerbarhed, neutralitet og personlig integritet, mens personlige afhandlinger skal undgås, især når det gælder kontroversiel information. Hvis det ikke er tilfældet bør teksten slettes straks, da vi har et særligt ansvar overfor levende personer. Der er rigeligt med meninger om at det ikke er tilfældet for den angående tekst. Heb og Ramlosr og alle andre skal så være velkomne til at formulere de vigtige sager encyklopædisk og tilføje dem til artiklen. Ved ikke-BLP-artikler kan man godt diskutere længere tid uden at slette. Nillerdk 6. dec 2011, 08:56 (CET)

  Svar til Nillerdk:

  1. "Min menig er, at afsnittet er sprogligt dårligt og alt for langt": Hvis sproget er dårligt kan man indsætte en skabelon der angiver dette. Hvis afsnittet er for langt kan man oprette en separat side og en kort omtale på Helle Thorning-Schmidts hovedside.
  2. "Bopælssagen". Jeg må ærlig tilstå at jeg kender ikke den historie i detajler, men i afsnittet om HTS' politiske karriere påstår Wikipedia at sagen har haft betydning for hendes opstilling i 2002, så tilsyneladende (hvis man skal tro den der encyclopædi) har det haft karriere-mæssig betydning for HTS.
  3. "Privatskolesagen". HTS og Mette Frederiksens' privatskolesag kan jeg huske fra medierne. Nyhedsmedierne har altså valgt at dække denne historie, så burde Wikipedia vel også omtale den. Sagen kørte også for Lars Løkke Rasmussen [1] og blev fiktionaliseret i DR's dramaserie Borgen. Efter min mening har den en klar plads i den moderne diskussion om privatisering.
  4. "Tøjkøb": Husker jeg ikke for HTS, men fra Søren Pind.
  5. "Leasingsagen": Husker jeg fra medierne. Sagen var forbundet til Folketinget der ønskede at lukke dette smuthul.
  6. Normalt behøver Wikipedia ikke selv at diskutere sig frem til notabilitet, da det kan afgøres ved at undersøge om sagen har været omtalt i respektable kilder. Et almindeligt opslag i medierne vil vel afslører mange artikler for personsagerne. Et opslag på Google News med 'Privatskole "Helle Thorning-Schmidt"' returnerer 47 artikler (inklusiv LLR omtale) [2], således er den sag klart notable i mine øjne.
  7. "De anvendte kilder delafsnittet stammer tilfældigvis fra Ekstrabladet og BT." Det er vel forhåbentligt ikke noget problem at anvende EB og BT. Jeg gør det da ofte. Hele påstanden om Arnfeldt-lækagen baserer sig udelukkende på den politiske skandale-journalist Jan Kjærgaard, der er fra Ekstra Bladet, og jeg finder absolut ikke noget problem i at anvende Jan Kjærgaard som kilde. Så vidt jeg forstår kan visse engelsk tabloidaviser have problemer med fakt-checkningen, men det gælder mig bekendt ikke for EB's og BT's politiske historier.
  8. Hvis man ikke mener at personsager har betydning i dansk politik skal man studerer Det Konservative Folkeparti's nyere historie. Hans Engell's betonklods og Lene Espersen's sager har vel haft alvorlige konsekvenser for dette parti. Så hvis man ignorer personsager på Wikipedia fordi den jo er sådan en pæn og værdig encyclopædi, får man så hele historien med?

  Fnielsen 6. dec 2011, 22:15 (CET)

  Jeg må erklære mig enig med Fnielsen. Er det kun mig der synes at Politikken for biografier om levende personer, er ved at blive endnu strammere end på engelsk wiki udelukkende fordi at de er politikere det drejer sig om her. Mvh. Trade 6. dec 2011, 22:20 (CET)
  Finn: Jeg savner stadig samtidshistorikere, der kan citeres for at disse "sager" faktisk er så vigtige, at det giver mening at fylde artiklerne op med dem - vi kan gå i detaljer med dem, hvis de får konsekvenser, men Wikipedia er ikke en nyhedskanal. Jeg er af den opfattelse, at det for alle faggrupper ("fag" forstået ret bredt) bør være udøvelsen af faget, der er i fokus: Violinistbiografier skal omhandle violinspil, politikerbiografier skal omhandle politisk virke og fodboldspillerbiografier skal omhandle fodboldkampe. En anden artikel, der har samme problem, er den om Morten Messerschmidt - kan det passe, at et par sager, der set med 2011-øjne stort set ingen konsekvens har haft, skal fylde over halvdelen af hans artikel? Man kan være uenig med ham, men det er ikke en fornuftig grund til at skævvride artiklen. --Palnatoke 6. dec 2011, 23:33 (CET)
  Palnatoke: (Og jeg som troede at Messerschmidt blev opstillet til EU parlamentet i 2008 da DF ville give ham et pusterum oven på sagen i grøften). Hvis man tager en tilfældig amerikansk politiker som Al Franken så er der et rimeligt afsnit om "Tax issues" samt en fyldig artikel [3] om en anden af hans sager. Når man sammenligner Messerschmidt og Al Franken springer det i øjnene at der mangler "normalt" materiale i Messerschmidt artiklen - ikke at der sager i begge artikler. Jeg er enig med at der er generel ubalance i de politiske biografier på den danske Wikipedia (og at sproget kan være dårligt), men hvis folk synes det er et problem hvorfor fylder de så ikke på i afsnittene "baggrund", "politisk karriere" og "tillidserhverv" (osv) så de når samme størrelse som Al Franken i stedet for at slette andre folks bidrag og bruge krudt på diskussionssiderne? Forøvrigt har Lundbeck det samme problem på den engelske Wikipedia: Lille artikel med et uforholdmæssigt stort afsnit om Nembutal-kontroversen. — Fnielsen 7. dec 2011, 01:05 (CET)
  Finn: Igen: Kom med kilder på at det faktisk har betydning (spændende teori ang. Messerschmidt, men {{km}}). Der må vel være bare en enkelt samtidshistoriker, der har udtalt sig eller skrevet en bog.. --Palnatoke 7. dec 2011, 06:48 (CET)
  Jeg kan konstatere, at en folk af Helles partikammerater fra Socialdemokratiet har overtaget magten her på Wikipedia. Bopælssagen drejer sig om decideret lovbrud og har fået omfattende behandling i medierne - at I ikke kan huske dette eller har gidet checke dette, det taler for sig selv. Naturligvis er den sag relevant. Men åbenbart ikke på "ægte" socialdemokrater. Jeg er rystet over denne form for censur.
  Privatskolesagen og leasingsagen er ligeledes aldeles relevant. De fik omfattende dækning i medierne. Skal vi nu også til at slette Lars Løkkes bilagssag og Lene Espersens sag med trafikuheldet? Jeg skal gerne slette dem for jer.
  Mht. kilder så var der jo i de bortcensurede afsnit netop MASSER af kilder og henvisninger. Jeg indstiller på det skarpeste, at afsnittene genindsættes og at I i stedet omskriver det I måtte synes står forkert. Det er grotesk at I bare kan slette den slags fordi I har en lille lukket partipolitisk klub. Jeg er såledse enig med Fnielsen og Trade. Fonamand 10. dec 2011, 12:24 (CET)
  Prøv at tage den lidt med ro. --Greasysweet 10. dec 2011, 12:27 (CET) -
  Jeg er dybt uenig. Tilsvarende oplysninger findes hos Morten Messerschmidt, Frank Aaen, Henrik Sass Larsen, Lene Espersen, Lars Løkke m.fl. Dette er ikke Gyldendals Enclykopædi, som skal være så kort som mulig og kun indeholde fødselsdato. Relevante politiske sager og forløb skal naturligvis omtales. Muldvas
  Ja, tag den med ro, og prøv at finde ud af, hvad en encyklopædi er for en størrelse. Fordi noget er omtalt i medierne, bliver det ikke automatisk relevant her. Hvis 60% af en biografi er "sager" og ikke den biograferede persons politik, er det ikke seriøst. I kan selv prøve at se, om fx Dansk Biografisk Leksikon har lignende omtale af danske politikere - nej vel? Dertil kommer politikken om biografier om levende personer, som I brugere Fonamand og Muldvas åbenbart helt ignorerer. At andre biografier måske også er ubalancerede, kan ikke være et godt argument. --KLN 10. dec 2011, 13:07 (CET)
  Jeg mener hverken afsnittene om HTS eller de øvrige artikler som der henvises til overtræder WPs politik. Afsnittene bør således blive stående indtil videre - men du er naturligvis velkommen til at omformulere det du mener er misvisende eller farvet. Jytteh 10. dec 2011, 14:06 (CET)
  Hvad med bare at fjerne skattesagen også. Skat er jo også kompliceret... Når boligsagen røg fordi nogen ikke forstår reglerne så er løsningen jo oplagt... --MGA73 10. dec 2011, 14:08 (CET)
  Jeg er helt enig. Nu må folk altså lige tage dem med ro og lade partipolitiske agenda ligge. Det som evt. står farvet eller misvisende skal naturligvis væk - men begivenhederne er relevante i en biografisk sammenhæng mht. Helle Thorning. Det mindste folk kan gøre er at lade artiklen ligge indtil der er opnået en vis konsensus om hvad der skal ske. ----Fonamand 10. dec 2011, 14:12 (CET)

  Redigeringskrig[rediger kildetekst]

  Der er optræk til en decideret redigeringskrig. Jeg vil opfordre parterne til at fremføre deres pointer ved en diskussion nedenfor og ikke, når de gendanner artiklen til deres ønskede version. I modsat fald vil artiklen blive skrivebeskyttet for at gennemtvinge diskussionen. --|EPO| COM: 10. dec 2011, 14:09 (CET)

  Og den skrivebeskyttelse er så indført nu. Jeg valgte af forsigtighedsgrunde at beskytte en version, som vist hverken overtræder WP:BLP eller injurielovgivningen. --Palnatoke 10. dec 2011, 14:21 (CET)
  Det er netop denne version jeg IKKE mener overtræder WP:BLP. Jeg mener sagerne er relevante i forhold til en biografisk beskrivelse af Helle Thorning. Tilsvarende bør bilagssagen vedr. Lars Løkke heller ikke slette - selvom der ikke er påvist noget kriminelt. Sagerne har været en del af den politiske dagsorden og er derfor relevante. Vildledende eller manipulerende afsnit/sætninger skal omformuleres, ikke slettes eller bortcensureres. Fonamand 10. dec 2011, 14:25 (CET)
  Og disse sager om HTS er så relevante fordi at medierne gejler det op? Bare fordi medierne skaber "panik" omkring emnet, betyder det jo ikke, at sagerne er relevante på Wikipedia. --Greasysweet 10. dec 2011, 14:29 (CET)
  Det var mig der tilbageførte til nuværende version, idet det var min vurdering, at sandsynligheden for overensstemmelse med WP:BLP er højere (jeg kan ikke se, at nogle af versionerne skulle overtræde STL §267). Jeg havde i øvrigt til hensigt at beskytte den umiddelbart efter, men Palnatoke var hurtigere (måske han stod på lur ved beskyttelsesknappen? :o)).
  Når det så er sagt, bryder jeg mig heller ikke om den nuværende version. Bl.a. indeholder den nuværende version, ikke det fulde billede af "BT-sagen". Udgangspunktet må være, at alle påstande (som det altid har været på DaWiki) kan underbygges af nogenlunde troværdige kilder (jeg tager gerne BT og EkstraBladet med her) - og idet der er tale om politiske fnidderier, gerne i meget rigt mål, fra flere sider. MVH Henrik (heb, Diskussion   Bidrag   E-mail) 10. dec 2011, 14:52 (CET)
  Denne version indeholder ikke de pågældende sager, der påstås at stride mod WP BLP. Jeg er DYBT uenig i, at omtale af disse sager skulle stride mod WP BLP. Såfremt disse sager forbliver fjernet vil jeg gerne bede om jeres hjælp til at fjerne tilsvarende afsnit om Lars Løkke, Lene Espersen m.fl. Det kan ikke være rigtigt, at det kun er på den ene fløj som skal have sager beskrevet under sig. Sagerne er forsøgt slettet under Lars Løkke og Lene Espersen, men de selv samme personer som argumenterer for at fjerne dem under Helle Thorning går ind og genindsætter dem under Lars Løkke og Lene Espersen. Kan I ikke se vi har et alvorligt problem her? Det er simpelthen ikke rimeligt med den form for rød censur. Og hvis nogen skulle være i tvivl: Jeg støtter at sagerne omtales for alle politikere, så længe det gøres sobert (og det mener jeg det gør) og at de er en del af vedkommendes politiske karrierebeskrivelse. Muldvas 10. dec 2011, 15:20 (CET)
  Der er da slet ikke tale om rød censur, der er blot tale om, hvad der er relevant på Wikipedia, og hvad der ikke er. I HTS's tilfælde er det åbentbart ikke relevant i forhold til Wikipedia, og det lader jeg andre bruger om at diskutere; jeg ved bare, at der er en grund til, at det blev fjernet, og grunden er ikke "rød censur". --Greasysweet 10. dec 2011, 15:32 (CET) -
  Skal det forstås således at jeg kan fjerne de pågældende afsnit (Bilagssagen og trafikuheldet) fra artiklerne Lars Løkke og Lene Espersen - UDEN at du genindsætter dem? Sidst jeg forsøgte genindsatte du det igen. Muldvas 10. dec 2011, 19:04 (CET)
  Lars Løkkes Rasmussens bilagssag, var en del af hans embedsførelse, så den kan sagtens blive stående. Lene Espersens trafikuheld har jeg lige fjernet, da det ikke skete som en del af hendes embedsudførelse og ikke fik politiske konsekvenser (i modsætning til Hans Engells betonklods, der trods alt kun er nævnt med een sætning).
  Jeg mener stadigvæk at HTS' bopælssag bør være på siden (måske ikke så fyldigt som tidligere), idet den alt andet lige fik politiske konsekvenser. På tilsvarende vis, kan leasing-sagen måske også beæres med en sætning, idet det alt andet lige fik en samfundsmæssig konsekvens, imod medieomtale øgede antallet af leasede biler (kilde). Men det er mere et gråzoneområde og det kunne lige så vel være i leasing eller registreringsafgift. MVH Henrik (heb, Diskussion   Bidrag   E-mail) 12. dec 2011, 10:02 (CET)

  [redigeringskonflikt

  Problemet med at fjerne trafikuheldet er at vi så mangler et sted, hvor det forklares hvorfor Lene Espersen en overgang mistede sin parlamentariske immunitet. --Palnatoke 12. dec 2011, 10:03 (CET)
  == Særskilt artikel om skattesagen ==
  

  Skattesagen handler efterhånden om en række forhold, der kun perifert berører Helle Thorning-Schmidt og der er nedsat en kommission, der skal kulegrave sagen. Jeg foreslår derfor, at "sagen" resumeres således:

  "23. juni 2010 hævdede BT, at Helle Thorning-Schmidts mand, Stephen Kinnock, ikke havde betalt skat i Danmark i 2009, men derimod i Schweiz. SKAT efterforskede sagen og fastslog i en redegørelse i september 2010, at Stephen Kinnock ikke havde været skattepligtig i Danmark i hverken 2007, 2008 eller 2009. Kort før folketingsvalg 2011 afslørede BT, at Helle Thorning-Schmidt uberettiget havde overført sin ægtefælles skattefradrag i perioden fra 2000 til 2008. Efter valget rejstes spørgsmålet om, der var begået et brud på tavshedspligten i personsager af enten embedsmænd eller politikere med tilknytning til Skatteministeriet. Dette førte til nedsættelse af en undersøgelseskommission, hvis kommissorium justitsministeren offentliggjorde den 21. december 2011."

  ..og resten af artiklen flyttes til to uddybende artikler:

  • 1)Helle Thorning-Schmidt og Stephen Kinnocks skattesag
  • 2)Skattesagskommissionen

  Begge begreber benyttes af justitsministeriet og de må derfor være mest retvisende i encyklopædisk forstand. Under normale omstændigheder ville jeg blot foretage disse ændringer, som ikke forandrer substansen, men da artiklen har været skrivebeskyttet og der tilsyneladende er mange, som er meget følsomme vedr. denne artikel, synes jeg, at en admin skal ind over forslaget.Ramloser 21. dec 2011, 20:07 (CET)

  Jeg støtter forslaget om at lave en uddybende artikel, da sagen virkelig handler om meget andet end statsministeren og hendes mand. Egentlig ville jeg heller kalde den nye artikel skattelæksagen, men da vi ikke skal opfinde nye ord støtter jeg 1). Nillerdk 21. dec 2011, 22:06 (CET)
  Lad os begynde med én uddybende artikel indtil videre - så kan vi jo splitte op, hvis der kommer meget indhold fra Skattesagskommissionen. --Palnatoke 21. dec 2011, 22:15 (CET)
  Sidstnævnte kan jeg godt gå med til; men skal den hedde Helle Thorning-Schmidt og Stephen Kinnocks skattesag eller er der andre muligheder?Ramloser 21. dec 2011, 22:24 (CET)
  Jeg syntes bedst om den neutrale titel: Skattesagskommissionen. --Wholle 21. dec 2011, 23:06 (CET)
  Har nu tilrettet, trods visse selvforskyldte redigeringsproblemer. (Slåfejl i titel Gosh!) Hvis nogle vil genoptage de "andre" sager, kan man jo gøre det tilsvarende, men hvis det skal funke, så pas på slåfejl.

  Ramloser 23. dec 2011, 23:05 (CET)

  Hvad siger I til et afsnit om politiske bedrifter?[rediger kildetekst]

  Hvad siger I til, at vi indsætter et afsnit om væsentlige politiske bedrifter? Med det mener jeg lovændringer af væsentlig betydning? Svarende til fx Lars_Løkke_Rasmussen#Kommunalreformen_2007? Hvad det så skal være kan man jo diskutere, men fx ændringen af efterlønnen (reform til mere end 10 mia. kr.) sager i den kaliber. --MGA73 2. jan 2012, 21:43 (CET)

  Jo, tja, bum, bum. Efterlønnen var jo ikke Thornings-S.'s værk. Skal vel snarere ind i den uddybende artiklel om regeringen Helle Thorning-Schmidt. Om de 11 mia. på finansloven, regeringen endte med at flytte i fht. den forrige er en væsentlig politisk bedrift er jo også en smagssag. Nytårstalen har fået så kritisk respons i pressen, at den vel snarest er en fiasko. Men måske skan man have en artikel "væsentlige politiske initiativer", som så kan opdelses i "bedrifter" og "fiaskoer"; tilsvarende kan andre (nu fhv.) statsministre vel også siges at have både bedrifter og fiaskoer.Ramloser 2. jan 2012, 21:52 (CET)
  Den slags bør måske komme lidt på afstand først - i alt fald bør der være bred enighed blandt politiske kommentatorer, eller en eller flere seriøse samtidshistorikere skal udtale sig om det, så vi har noget at hænge vores bedømmelse på. --Palnatoke 2. jan 2012, 22:08 (CET)
  Regeringen Helle Thorning-Schmidt har indtil nu da ikke fortaget sig andet end at oplyse at de selv er gode og den tidliger regering er skyld i alt det dårlige. Så at skrive om politiske bedrifter allerede nu er da umuligt, når regeringen HTS har sat i et år kan man se tilbage om der er nogle politiske bedrifter der er værd at skrive om. --Wholle 2. jan 2012, 22:19 (CET)

  Tine's billede af HTS[rediger kildetekst]

  Bruger:Nillerdk har fjernet det fine skud af HTS. Jeg selv har undret mig over attributionen. Ifølge EXIF'en er det Tine Harden der har taget billedet [4]. Følger man billedets kilde går den til Flickr med kontoen "hellethorningschmidt". Dér er billedet CC-BY'et. Mon ikke hellethorningschmidt kontoen har clearet license ok? Det er selvfølgelig fint lige at chekke op med Tine Harden. — Fnielsen (diskussion) 13. okt 2012, 12:18 (CEST)

  Jeg har nu på Flickr opfordret "hellethorningschmidt" (som jo nok er Socialdemokratiets pressetjeneste) til at komme med en udmelding her, via Flickr eller via OTRS - og hvis de vil ind i en større dialog (det er så mest praktisk via WMDK), kan de jo også sige til. --Palnatoke (diskussion) 13. okt 2012, 12:42 (CEST)
  Mindes, ikke at man plejede at lægge byline, samt navn ind udner billedet, når det sad i en infoboks. --Trade (diskussion) 13. okt 2012, 13:27 (CEST)
  Når der er en billedtekst-parameter i infoboksen, må det antages at det er meningen at den skal bruges. Og byline er en god måde at kreditere fotografen. --Palnatoke (diskussion) 13. okt 2012, 14:24 (CEST)

  Jeg opdagede først kilden fra Flickr efter at jeg fjernede billedet. Finn har nu gjort kilden klar [5]. Det er ok, at I har sat det ind igen. Jeg har desværre ikke fået svar fra fotografen. Nillerdk (diskussion) 14. okt 2012, 11:12 (CEST)

  Opdatering?[rediger kildetekst]

  Det ser ikke ud til, at artiklen er blevet opdateret siden nytåret 2011/12. Desuden savner jeg en omtale af udviklingen i forholdet mellem HTS og det socialdemokratiske "bagland", ikke mindst på baggrund af hendes tid som regeringsleder. venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 1. apr 2013, 12:43 (CEST)

  Afslået som lovende artikel[rediger kildetekst]

  det er jo 1. april. Nominering til LA må vel ses på denne baggrund. Der mangler i den grad megen finish, før det kan komme på tale at udnævne denne artikel.Ramloser (diskussion) 1. apr 2013, 18:22 (CEST)

  Helt enig. --KLN (diskussion) 2. apr 2013, 00:43 (CEST)
  Har læst grundigt igennem; seneste reele ændring med egentlige nye oplysninger er fra marts 2012; en statsminister har vel foretaget sig et eller andet i løbet af det år? Artiklen Regeringen Helle Thorning-Schmidt er bedre opdateret, men ikke som man kunne forvente af en artikel om en siddende (hedder det vist nok officielt!) regering. Alt i alt må LA afvises, indtil flere og bedre dokumenterede oplysninger er tilføjet. Strukturen er i øvrigt også præget af, at oplysningerne er skrevet til løbende, mere journalistisk end encyklopædisk i form.-- Ramloser (diskussion) 3. apr 2013, 12:04 (CEST)
  Hej Ramloser. Jeg har tilladt mig at ændre overskriften, så den bliver mere dækkende. Kunne jeg lokke dig til at oprette en huskeliste her på diskussionssiden, så det fremstår klart og overskueligt, hvad du mener, der kræves, for at artiklen kan komme videre i kvalitetssystemet? De bedste hilsner --Morten Haagensen (diskussion) 20. apr 2013, 17:23 (CEST)
  Huskeliste
  • 1. flere henvisninger til mere dybtgående kilder end artikler i dagspressen.
  • 2. Mere struktureret gennemgang af tiden i EU-parlamentet
  • 3. Der må være sket lidt mere i tiden som formand for S.
  • 4. Up to date a jour føring af indsats som statsminister (Skal måske koordineres med artiklen regeringen Helle Thorning-Schmidt)--Ramloser (diskussion) 21. apr 2013, 19:19 (CEST)

  Tilføj Helles underskrift[rediger kildetekst]

  Tænkte at det måske kunne være relevant at tilføje Helle Thornings signatur som jeg også har set der er på Nelson Mandelas artikel.

  Man kan finde den på http://www.detdanmarkdukender.dk/ (Skrev 107.170.40.159 3. jan 2015, 00:00‎ (diskussion • bidrag) . Husk at signere dine indlæg.)

  Underskriften er vel ophavsretsbeskyttet, med mindre underskriveren på den ene eller anden måde udgiver et eksemplar under en fri licens. --Palnatoke (diskussion) 3. jan 2015, 12:52 (CET)
  Mon dog at underskrifter er ophavsretsbeskyttet? "Helle Thorning-Schmidt" som frase kan næppe være beskyttet. Det billedlige udtryk i underskriften kunne måske være hvis der er tale om en usædvanlig kunsternerisk underskrift. I dette tilfælde tror jeg næppe at der er værkshøjde: "Civil law countries require a relatively high minimum level of intellectual creativity which will exclude typical signatures and simple logos from copyright protection." Jeg kender ikke umiddelbart retssager i Danmark om underskrifter. Der er nogle eksempler på andre retssager om værkshøjde: [6]: Barak Obama's underskrift er på Commons [7]. — Fnielsen (diskussion) 3. jan 2015, 16:36 (CET)
  Typisk er det bedrageriparagrafferne, der er de vigtigste i sager om signaturer, men det er da rigtigt at en signatur nok skal være ret kompleks for at have værkshøjde. --Palnatoke (diskussion) 3. jan 2015, 17:02 (CET)

  Varighed af embedsperiode som statsminister[rediger kildetekst]

  En statsminister fungerer som statsminister, indtil en efterfølger er udpeget og indsat. Sådan fungerer det i virkeligheden, og sådan er alle danske statsministre også behandlet her i Wikipedia.dk. Af Helle Thorning-Schmidts forgængere kan nævnes Lars Løkke Rasmussen (folketingsvalg afholdt d. 15. september 2011 - afgået som statsminister d. 3. oktober 2011), Poul Nyrup Rasmussen (folketingsvalg afholdt d. 20. november 2001 - afgået som statsminister d. 27. november 2001), Poul Schlüter (meddelte tilbagetræden ved tamilrapportens fremlæggelse d. 14. januar 1993 - afgået som statsminister d. 25. januar 2011), Poul Hartling (folketingsvalg afholdt d. 9. januar 1975 - afgået som statsminister d. 13. februar 1975), Anker Jørgensen (folketingsvalg afholdt d. 4. december 1973 - afgået som statsminister d. 19. december 1973), Hilmar Baunsgaard (folketingsvalg afholdt d. 21. september 1971 - afgået som statsminister d. 11. oktober 1971), Jens Otto Krag (folketingsvalg afholdt d. 23. januar 1968 - afgået som statsminister d. 2. februar 1968) og så fremdeles længere bagud i tiden.

  Vi bliver vel nødt til at prøve at være bare en anelse konsekvente (og korrekte) her på Wikipedia.dk? Ole Ryhl Olsson (diskussion) 19. jun 2015, 13:55 (CEST)