Representative Concentration Pathway

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Refer to caption
Koncentrationen af atmosfæriske CO2-ækvivalenter for strålingspåvirkningen (i ppm pr. vol.) i henhold til de fire RCP'er, der bruges i IPCC's femte hovedrapport (AR5) fra 2014.
Forventet gennemsnitlig ændring af overfladetemperaturen.
Fra IPCC's femte hovedrapport, (AR5) 2013/14

Representative Concentration Pathways (kort: 'RCP' – da: evt. Repræsentative koncentrationsscenarier – RCP-scenarier[note 1]) er scenarier for udvalgte koncentrationer (ikke udledninger) af drivhusgasser frem mod år 2100.

Til IPCC's femte hovedrapport (AR5) udvalgte man fire scenarier med betegnelserne RCP2.6 ; RCP4.5 ; RCP6 og RCP8.5 efter det niveau som strålingspåvirkningen i de enkelte scenarier skulle ende på ved år 2100, henholdsvis 2,6 ; 4,5 ; 6,0 og 8,5 W/m2, watt pr. kvadratmeter. Det drejer sig således om den drivhusgaskoncentration der vil blive resultatet af de respektive strålingspåvirkninger (2,6 ... 8,5 W/m2) ved år 2100.

RCP'erne blev valgt til at repræsentere en bred vifte af klimaudfald, baseret på gennemgang af litteratur. De er hverken prognoser eller politiske anbefalinger.[1][2][3]

Siden den femte hovedrapport (AR5) vurderes de oprindelige udviklingsforløb i lyset af Shared Socioeconomic Pathways, socioøkomiske forhold. Det gælder også nye RCP'er som RCP1.9, RCP3.4 og RCP7.[4][note 2]

Tidligere scenarier – Fra SRES til RCP[redigér | redigér wikikode]

Skematisk illustration af den RCP–SSP–SPA-ramme eller struktur der benyttes ved IPCC's femte hovedrapport (AR5) fra 2013/14 : '.. the latest global RCP–SSP–SPA scenario framework of the IPCC AR5'

IPCC har siden oprettelsen i 1988 udgivet adskillige rapporter – hoved- og specialrapporter. Rapporten fra 2007 (AR4, fjerde hovedrapport) var baseret på den såkaldte 'SRES'-udledningsrapport fra 2000 (Special Report on Emissions Scenarios) der tog udgangspuknkt i fire 'storylines' og 'family groups'[note 3]. – Men:

"... Ingen af SRES-scenarierne er formulerede så de tager hensyn til eventuelle globale kli­mapolitiske beslutninger, som sigter på at afbøde klimaforandringerne. Her adskiller RCP-scenarierne sig væsentligt, idet flere af de nye scenarier specifikt er formulerede som stabiliseringsscenarier. ..."[note 2]

'Representative Concentration Pathways' (RCP) tager et andet udgangspunkt og indgår i en større ramme – 'a new global RCP–SSP–SPA scenario framework' – hvor man udvider fokus fra overvejende at se på udledninger til også at inddrage socioøkonomiske forhold og klimapolitik, idet 'SSP' står for Shared Socioeconomic Pathways og 'SPA' for 'Shared Policy Assumption'[note 4].

RCP'erne definerer i stedet slutpunkter for strålingspåvirkningen ('radiative forcing') på et fremtidigt tidspunkt, år 2100, hvorefter de – for de respektive udvalgte RCP'er ('RCP2.6' osv.) – beskriver vejen eller banen frem til disse valgte tilstande. Informationerne bruges i klimamodeller, hvorved scenarioeksemplerne kan give en forestilling om, hvordan fremtiden kan se ud, afhængigt af de trufne valg[note 5].

RCP-scenarierne[redigér | redigér wikikode]

"...I stedet for at begynde med detaljerede socioøkonomiske 'storylines' for at generere udledninger og derefter klimascenarier, begynder den nye proces med et begrænset antal alternative veje ('pathways', forløb over tid) af strålingspåvirkninger (eller koncentrationer af CO2-ækvivalenter), som både er repræsentative for litteraturen om udledningsscenarier og tillige spænder over et bredt spektrum af resulterende drivhusgaskoncentrationer, der fører til klart skelnelige fremtider for klimaet. ..."[note 6] [note 2]
Disse angivelser kan undergå revideringer i senere rapporter[note 7]
Scenarie
(strålingspåvirkning)
Beskrivelse CO2-konc.
(ppm)
Global opvarmning ved 2100
(gns. og sandsynlig spredning)
RCP 2.6 "Peak and Decline" - Strålingspåvirkning topper ~3 W/m2 før 2100 og falder til de 2,6 –
Dvs. med overskridelse ('overshoot')
490 1,0 (0,3-1,7) °C


RCP 4.5 Stabilisering uden overskridelse ved ~4,5 W/m2 650 1.8 (1,1-2,6) °C
RCP 6.0 Stabilisering uden overskridelse ved ~6 W/m2 850 2,2 (1,4-3,1) °C
RCP 8.5 Strålingspåvirkningen stigende til ~8,5 W/m2
og høj koncentration af drivhusgasser[note 8]
1370 3,7 (2,6-4,8) °C
Forskellige forskergrupper ('modeling teams') har stået for modelleringerne af de enkelte scenarier[note 9].

Udvalgte akronymer til emnet[redigér | redigér wikikode]

Om sammenhængen mellem de første tre akronymer omtalt herunder (RCP–SSP–SPA):

"For bedre at kunne forudse de potentielle virkninger af klimaforandringer kræves forskellige oplysninger om fremtiden, herunder klima, samfund og økonomi, tilpasning og afhjælpning. For at imødekomme dette behov er der udviklet en global ramme med scenarier, hvori der indgår RCP (Representative Concentration Pathways), SSP (Shared Socioeconomic Pathways) og SPA (Shared Policy Assumption) (kort: RCP–SSP–SPA), til brug for IPCC's femte hovedrapport ('Fifth Assessment Report', IPCC-AR5). ..."[note 4]
RCP Representative Concentration Pathway 'Repræsentative koncentratkionsscenarier' er scenarier for udvalgte koncentrationer (ikke udledninger) af drivhusgasser frem mod år 2100.
SSP Shared Socioeconomic Pathways Scenarier for samfundsøkonomiske globale ændringer frem til 2100. De bruges til at udlede scenarier for drivhusgasudledninger ved forskellige klimapolitikker.
SPA Shared Policy Assumption /
Shared climate policy assumption
De politiske antagelser man kan blive enige om som svar på forventede klimaændringer. Lokale svar kan være i strid med de globale tendenser. SPA'er indeholder beskrivelser af ændringer i befolkning, menneskelig udvikling, økonomi, livsstil, politik, teknologi og miljø.
IAM Integrated assessment modelling (en) Integreret vurderingsmodellering / Integrerede vurderingsmodeller skal hjælpe med at forstå, hvordan menneskelig udvikling og samfundsvalg påvirker hinanden og den naturlige verden, herunder klimaforandringer. De er 'integrerede', fordi de kombinerer forskellige vidensområder for at modellere det menneskelige samfund sammen med dele af jordsystemet.
IAV Impacts, adaptation, and vulnerability (en) Klimatilpasning vedrører samfundets tilpasning til de klimaændringer der forventes over de kommende årtier.

Noter og referencer[redigér | redigér wikikode]

Noter
 1. ^ Uddybende om det engelske udtryk Representative Concentration Pathways anvendt af IPCC til AR5 ("IPCC Fifth Assessment Report", "IPCC's femte hovedrapport") – Flere sider har bemærkninger til ordvalget :
  • "Fact Sheet" fra Environment.gov.au – Tre pdf-sider fra Australiens regering med bl.a. : "... The RCPs are called ‘Representative Concentration Pathways’ because they were developed to be ‘representative’ of possible future emissions and concentration scenarios published in the existing literature. They focus on the ‘concentrations’ of greenhouse gases that lead directly to a changed climate, and include a ‘pathway’ – the trajectory of greenhouse gas concentrations over time to reach a particular radiative forcing at 2100. ..."
   (Dansk resumé : " ...RCP'erne kaldes 'repræsentative koncentrationsstier', fordi de blev udviklet til at være 'repræsentative' for mulige fremtidige emissioner og koncentrationsscenarier, der er offentliggjort i den eksisterende litteratur. De fokuserer på 'koncentrationer' af drivhusgasser, der fører direkte til et ændret klima og inkluderer en 'vej' – en bane for drivhusgaskoncentrationer hen gennem århundredet og som ved år 2100 når en bestemt strålingspåvirkning. ...")
  • Denne danske artikel redegør for de to tilgange 'SRES' og 'RCP' : "IPCCs SRES udslipsscenarier og de nye RCP scenarier" fra Vand-og-jord.dk (Vand & Jord, 21. årgang nr. 3, september 2014) af Jens Hesselbjerg Christensen, professor på Niels Bohr Institutet og centerleder for Centre for Regional change in the Earth System (CRES) – 'SRES' er Special Report on Emissions Scenarios fra 2000 som skal afløses af den nye tilgang.
  • Afsnit I.4.2 'Explanation of RCP terminology' i Richard Moss, Mustafa Babiker et al. 2008 : Towards New Scenarios for Analysis of Emissions, Climate Change, Impacts, and Response Strategies. Intergovernmental Panel on Climate Change, Geneva, 132 pp. – https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/05/expert-meeting-report-scenarios-1.pdf
  • "The Beginner's Guide to Representative Concentration Pathways" fra Skepticalscience.com med licens: Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0) – Afsnittet "Further Reading" har oplysninger om modeller og forskergrupper for de enkelte RCP'er
  • van Vuuren, D.P., Edmonds, J., Kainuma, M. et al. "The representative concentration pathways: an overview". I: Climatic Change 109, 5 (2011). https://doi.org/10.1007/s10584-011-0148-z
 2. ^ a b c Denne danske artikel redegør for de to tilgange 'SRES' og 'RCP' : "IPCCs SRES udslipsscenarier og de nye RCP scenarier" fra Vand-og-jord.dk (Vand & Jord, 21. årgang nr. 3, september 2014) af Jens Hesselbjerg Christensen, professor på Niels Bohr Institutet og centerleder for Centre for Regional change in the Earth System (CRES) – 'SRES' er Special Report on Emissions Scenarios fra 2000 som skal afløses af den nye tilgang.
 3. ^ Om 'storylines' for 'SRES' (Special Report on Emissions Scenarios) : "The Main Characteristics of the Four SRES Storylines and Scenario Families" fra Grida.no ('GRID-Arendal, A Centre Collaborating with UN Environment' – Vedrørende tidligere rapporter : Denne skabelon giver et overblik over de forskellige rapporter fra IPCC (IPCC Assessment Reports og IPCC Special Reports)
 4. ^ a b Om 'RCP–SSP–SPA scenario framework' :
  • Se også den korte oversigt i afsnittet: #Udvalgte akronymer til emnet
  • "To better anticipate potential impacts of climate change, diverse information about the future is required, including climate, society and economy, and adaptation and mitigation. To address this need, a global RCP (Representative Concentration Pathways), SSP (Shared Socio-economic Pathways), and SPA (Shared climate Policy Assumptions) (RCP–SSP–SPA) scenario framework has been developed by the Intergovernmental Panel on Climate Change Fifth Assessment Report (IPCC-AR5). ..." Citat fra artikel af Abiy S.Kebedea et al. "Applying the global RCP–SSP–SPA scenario framework at sub-national scale: A multi-scale and participatory scenario approach". I: Science of The Total Environment. Volume 635, 1 September 2018, Pages 659-672 med doi-link https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.03.368 og med licens https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
  • Til matrix-konceptet for de nye scenarier: "... In essence, the conceptual framework for the development on new scenarios can be described as a three-dimensional matrix with RCPs on one dimension, SSPs, on a second, and SPAs on the third. ..." fra : Nakicenovic, N., Lempert, R.J. & Janetos, A.C. "A Framework for the Development of New Socio-economic Scenarios for Climate Change Research: Introductory Essay". I: Climatic Change 122, 351–361 (2014). https://doi.org/10.1007/s10584-013-0982-2 (Creative Commons Attribution License)
  • Introducerende essay til det nye framework : Nakicenovic, N., Lempert, R.J. & Janetos, A.C. "A Framework for the Development of New Socio-economic Scenarios for Climate Change Research: Introductory Essay". I: Climatic Change 122, 351–361 (2014). https://doi.org/10.1007/s10584-013-0982-2 (Creative Commons Attribution License)
  • "Update on Scenario Development: from SRES to RCPs" – Jean-Pascal van Ypersele, dec. 2010 – Med bl.a. 'Key points' – 'are' versus 'are not' – Skema der viser 'sequential approach' versus 'parallel approach'
 5. ^ "6.1 Emission Scenarios", 2014 af dr. Sara Harris fra University of British Columbia. Video på 10 min. gennemgår forskellen mellem den 'gamle' og 'nye' tilgang til udledningsscenarier, dvs. 'SRES' fra 2000 Special Report on Emissions Scenarios og 'RCP' fra 2013/14 til 'AR5', IPCC's femte hovedrapport. Fra Youtube.com
 6. ^ "Scenario process for AR5" fra Sedac.ciesin.columbia.edu (SEDAC : Socioeconomic Data and Applications Center under NASA ) : "... Rather than starting with detailed socioeconomic storylines to generate emissions and then climate scenarios, the new process begins with a limited number of alternative pathways (trajectories over time) of radiative forcing levels (or CO2-equivalent concentrations) that are both representative of the emissions scenario literature and span a wide space of resulting greenhouse gas concentrations that lead to clearly distinguishable climate futures. ..."
 7. ^ Til tabeloversigten med de fire RCP-scenarier:
  • Tabel fra Researchgate.net – Siden meddeler om licens: "Table 1- available via license: Creative Commons Attribution 4.0 International"
  Andre tabelopstillinger : Vedr. processen der ledte op til FN's femte hovedrapport, AR5, IPCC Fifth Assessment Report :
  • "Scenario process for AR5", References and resources. – Oversigt fra Columbia.edu, SEDAC, 'Socioeconomic Data and Applications Center' under U.S. National Aeronautics and Space Administration, NASA
 8. ^ Der er fremsat kritik af RCP8.5 for at lægge for stor vægt på anvendelsen af kul :
 9. ^ Om RCP-scenarierne : "Description of the RCPs" fra Iiasa.ac.at : : "... The Representative Concentration Pathways are based on selected scenarios from four modeling teams/models (NIES/AIM, IIASA/MESSAGE, PNNL/MiniCAM, and PBL/IMAGE) ..." : RCP 2.6 (IMAGE) – RCP 4.5 (MiniCAM) – RCP 6.0 (AIM) – RCP 8.5 (MESSAGE) – Her uddybes bl.a. også 'are' vs. 'are not' : dvs. hvad RCP-scenarierne henholdsvis er og ikke er – Afsnittet lige under har oplysninger om de enkelte RCP'er : "Information on individual RCPs" – Det samme her fra Medium.com: "What on earth is an RCP?"
Referencer
 1. ^ "Representative Concentration Pathways (RCPs)". IPCC. Hentet 13. februar 2019. 
 2. ^ Richard Moss; et al. (2008). Towards New Scenarios for Analysis of Emissions, Climate Change, Impacts, and Response Strategies (PDF). Geneva: Intergovernmental Panel on Climate Change. s. 132. 
 3. ^ Weyant, John; Azar, Christian; Kainuma, Mikiko; Kejun, Jiang; Nakicenovic, Nebojsa; Shukla, P.R.; La Rovere, Emilio; Yohe, Gary (April 2009). Report of 2.6 Versus 2.9 Watts/m2 RCPP Evaluation Panel (PDF). Geneva, Switzerland: IPCC Secretariat.   (Website ikke længere tilgængelig) – Prøv evt. et arkiveret link hentet fra fransk Wikipedia : http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.ipcc.ch%2Fmeetings%2Fsession30%2Finf6.pdf af John Weyant, Christian Azar, Mikiko Kainuma, Jiang Kejun, Nebojsa Nakicenovic, P.R. Shukla, Emilio La Rovere and Gary Yohe, March 31, 2009
 4. ^ "Explainer: How ‘Shared Socioeconomic Pathways’ explore future climate change", april 2018 fra Carbonbrief.org

Se også[redigér | redigér wikikode]

Eksterne henvisninger[redigér | redigér wikikode]