Wikipedia:Forbud

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Jump to navigation Jump to search
Green check.svg Denne side er en officiel politik for den danske Wikipedia – en bredt accepteret standard, alle brugere skal følge. Du må gerne ændre denne side efterhånden som det bliver nødvendigt, men vær sikker på at det afspejler konsensus. Er du i tvivl, så brug diskussionssiden.
Genveje:
WP:F
WP:FB

Fra tid til anden opstår der situationer med bidragsydere som ikke opfører sig konstruktivt eller på anden måde forstyrrer encyklopædiens arbejde, men ikke i en så alvorlig grad at de bør blokeres. I disse tilfælde kan det være fordelagtigt at pålægge brugeren et mere snævert forbud. På denne side kan du se de forskellige typer forbud og restriktioner, og under hvilke omstændigheder de kan implementeres.

I modsætning til blokering og bandlysning er forbud ikke "tekniske restriktioner" som automatisk udelukker en bruger fra at gøre bestemte ting. Dog har de samme "vægt" som blokeringer, og hvis en bruger overtræder et forbud kan en administrator blokere dem jf. takseringsreglerne. Formålet med forbud er at give administratorer og fællesskabet en bredere vifte af værktøjer til at håndtere problemstillinger da den eneste anden sanktion er en blokering.

Forbudstyper[redigér wikikode]

Forbud mod at redigere Wikipedia (N/A)[redigér wikikode]

Denne type forbud gælder alle sider på Wikipedia og effektueres typisk gennem bandlysning eller blokering. Denne type forbud kan kun implementeres på traditionel vis (formel og uformel administratorkonsensus) og er kun beskrevet her for fuldstændighedens skyld. Normalt er den pågældende brugers diskussionside undtaget, se mere på WP:Politik for blokering og bandlysning.

Forbud mod at redigere en bestemt artikel/side (artikel/sideforbud)[redigér wikikode]

Genveje:
WP:ASF
WP:AF
WP:SF

Under denne type sanktion forbydes en bruger at redigere en (eller flere) bestemt(e) artikel(er)/side(r). Normalt gælder dette kun selve artiklen/siden, men hvis det er relevant kan den pågældende artikel/sides diskussionside også inddrages i forbuddet (hvis dette er tilfældet skal det stå i forbuddet). Denne type sanktion er nyttig hvis en bruger kun har opført sig problematisk i forbindelse med en bestemt artikel eller side men ellers opfører sig konstruktivt.

Ordet "artikel" dækker over sider i artikelnavnerummet, ordet "side" dækker over alle andre navnerum.

Forbud mod at redigere sider relateret til et bestemt emne (emneforbud)[redigér wikikode]

Genvej:
WP:EF

Denne type sanktion forbyder en bruger at foretage redigeringer, flytninger og sideoprettelser forbundet med et emne hvor deres bidrag har været ukonstruktive og forstyrrende, samtidig med at de stadigvæk kan bidrage til resten af Wikipedia. Medmindre andet er angivet dækker denne type forbud alle sider (ikke kun artikler) der omhandler emnet, samt dele af andre sider der har med emnet at gøre. Hvis en bruger f.eks. er blevet forbudt at skrive om rumfart gælder det altså ikke kun artiklen om Rumfart, men også ting som:

  • Artikler og lister der har med rumfart at gøre, f.eks. Rumfærge og listen over Apollo-missioner, samt deres diskussionsider.
  • Rumfarts-relaterede kategorier (f.eks. Kategori:Rumfart og dennes underkategorier), samt ændring af kategorier på rumfarts-relaterede artikler.
  • Projektsider (WikiProjekter, Portaler etc.) der beskæftiger sig med rumfart.
  • Dele af andre artikler der beskæftiger sig med emnet, selv om resten af indholdet ikke har noget at gøre med rumfart. F.eks. er det okay at redigere Houston så længe man ikke rør ved passager der nævner rumcentret der ligger ved byen.
  • Diskussioner og forslag relaterede til rumfart på Wikipedia. F.eks. et sletningsforslag om en astronaut, redigeringsopsummeringer samt brugerens egen brugerside og brugerdiskussionside (inkl. (bruger)sandkasser).

Emneforbud omhandler ikke kun encyklopædi-relaterede emner. Eksempelvis kan man nedsætte et emneforbud mod at beskæftige sig med skabeloner, lister, kategorisering, lokal autoritetsdata mm.

Forbud mod at kommunikere med en anden bruger (kommunikationsforbud)[redigér wikikode]

Genvej:
WP:KF

Formålet med denne type forbud er at stoppe en konflikt mellem to eller flere brugere. Man kan vælge at forbuddet kun skal gælde den ene bruger (A må ikke kontakte B, men B må gerne kontakte A) eller begge brugere (A og B må ikke kontakte hinanden) Brugere der er underlagt denne restriktion må ikke:

  • skrive på hinandens bruger og brugerdiskussionsider;
  • svare på hinandens indlæg i diskussioner;
  • hentyde til eller kommentere hinanden alle steder på Wikipedia;
  • fjerne hinandens redigeringer, hverken gennem tilbagerulning eller på andre måder;
  • anvende "tak"-funktionen på hinandens redigeringer.

Udstedelse af forbud[redigér wikikode]

Genvej:
WP:UF

I skrivende stund kan forbud kun udstedes gennem konsensus blandt brugere. Hvis der i fremtiden oprettes en form for konfliktløsnings-organ på linje med dem der allerede findes på andre sprogversioner af Wikipedia (dewp, enwp, nlwp) kan man overveje om et sådant organ skal have samme mulighed.

Diskussion om hvorvidt en bruger skal pålægges et forbud skal oprettes på WP:Forbud/Anmodninger. Det forventes at diskussioner om forbud kun igangsættes hvis andre forsøg på at adressere problematisk opførsel (henvendelser på brugerens diskussionside, input fra brugere der ikke har været involveret i konflikten mfl.) har slået fejl. Anmodningen skal gøre opmærksom på hvem der er involveret i konflikten og brugeren der evt. vil blive pålagt et forbud skal have mulighed for at skrive et "genmæle" i toppen af anmodningen. Deltagerne i diskussionen skal også drøfte hvorvidt forbuddet skal være tidsbegrænset eller på ubestemt tid. Efter mindst 3 dage skal en administrator som ikke er en del af konflikten kigge på om forbuddet er berettiget ifht. de fremlagte "beviser", samt hvorvidt der er opbakning ifht. WP:Konsensus og konkludere herefter. Aktive og hævede forbud registreres på WP:Forbud/Aktive forbud. Hvis der er konsensus om et forbud, men ikke om hvor længe det skal vare, vil det som standard gælde i 93 dage fra forbuddets start. Forbud kan ikke pålægges gennem flertalsafstemning.

Hvis en bruger mener at de har forbedret deres opførsel kan de anmode om at få løftet et forbud (uanset hvornår forbuddet ellers ville udløbe), ligeledes på WP:Forbud/Anmodninger. Brugeren skal redegøre for hvorfor et forbud ikke længere er nødvendigt og gerne gøre deltagerne i den tidligere forbuds-diskussion opmærksom på den nye anmodning. De samme regler for konklusion nævnt ovenfor gælder her.