Spring til indhold

Wikipedia:Kriterier for musikerartikler

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Denne side i en nøddeskal
Der skal (selvstændigt) være opnået væsentlige resultater, som er anerkendelsesværdige på minimum nationalt niveau.

Disse retningslinjer behandler de notabilitetskriterier, der specifikt kan gælde for musikere. Hermed menes såvel solister og grupper.

Den generelle grundregel hedder, at der (selvstændigt) skal være opnået væsentlige resultater, som er anerkendelsesværdige på minimum nationalt niveau. Dette vil typisk udmønte sig i salgstal for albummer og singler, men kan også kombineres med optræden i andre sammenhænge.

Artiklens indhold[rediger kildetekst]

Det konkrete indhold af en musikerartikel afhænger naturligvis af hvilken musiker, det drejer sig om. Men der er nogle ting, der som minimum bør være med:

 • Fulde navn – både fødenavn og kunstnernavn
 • Tidspunkt for debut – og evt. ophør
 • Nationalitet – f.eks. fødeland, bopæl og/eller virksom i
 • Liv og karriere
 • Komplet diskografi
  • Opdeles i typer: Single/album/soloudgivelse
  • Eller i art: Koncert/optræden/opera/salme

Desuden bør det beskrives hvorvidt vedkommende, eller en af dennes udgivelser, kendes for noget primært/specifikt eller måske har gjort sig bemærket i andre ikke-musikalske sammenhænge. Det kunne f.eks. være at én specifik udgivelse har vakt større opsigt end andre, eller at vedkommende har nogle politiske standpunkter, der vækker opsigt.

Bemærk at disse bedrifter i sig selv kræver kildeangivelser.

I øvrigt:

 • Hvis en person er en del af en gruppe, er det prisværdigt hvis der i forvejen findes en artikel om denne. Ting der primært vedrører gruppen (herunder diskografi) etc. skal desuden omtales i artiklen om denne, og ikke (i det mindste ikke i større omfang) i artiklen om personen, med mindre vedkommende er ansvarlig for de pågældende ting.
 • Wikipediaartikler er hverken fansider eller hadesider. Uanset om du synes at en musiker er verdens ottende underværk eller verdens største bedrager, så skal vedkommende omtales med almindelig respekt og jordnærhed. Musikeromtaler skal som alle andre artikler skrives fra et neutralt synspunkt med passende inddragelse af godt og ondt, og baseret på fakta og kilder. Husk endvidere at musikeren ikke er jordens frelser før andre mener det, og at de ikke anses for skyldige, før de er dømt.
 • Hvis musikeren er involveret i en retssag hvor der er nedlagt navneforbud, skal dette respekteres, så længe sagen står på, uanset om navneforbuddet omfatter artiklens hovedemne eller andre. Overtrædelse er et brud på Retsplejeloven og kan medføre bøde.

Eksterne links[rediger kildetekst]

Hvis musikeren har en website, kan denne være relevant at linke til, enten i "Eksterne links" eller i infoboksen. En Facebook-, Myspace- eller lignende profil kan træde i stedet for websiten, hvis den er mere relevant. Tilsvarende er det ikke relevant med eksternt link til booking/agent, da vi må gå ud fra at musikeren(s webmaster/kommunikationsmanager) er professionel nok til selv at sørge for de relevante links mellem websites og profiler. (Se her for eksterne henvisningsskabeloner.)

Musikere, der pr. definition er notable[rediger kildetekst]

Det er ikke alle musikere, der har gjort eller opnået noget, der gør at der skal være en Wikipedia-artikel om dem, men det lader sig næppe gøre at trække en klar og entydig grænse. Man kan dog fremhæve en række musikere, som pr. definition er notable.

Bemærk at nedenstående oplistning på ingen måde er komplet. Der er adskillige andre musikere, der også er notable.

 • Udgivelse af albummer/singler, der har opnået guld eller platin
 • Albummer/singler, der opnår placering på en officiel hitliste
  • Enten en høj (top 3)/længerevarende (adskillige uger) placering
  • Eller placering i flere forskellige lande
 • Betydelig omtale i musikalsk faglitteratur
 • Optræden som hovednavn ved større og notable arrangementer (f.eks. festival) hvor der opkræves entré

Selvom musikeren ikke opfylder de ovenstående krav, kan vedkommende alligevel være notabel, hvis der er opnået særlig omtale, eller på anden vis har udgjort eller fortsat udgør en væsentlig betydning (f.eks. inspirationskilde).

Ligesom der er en række musikere, som pr. definition er notable, er der også mange, som ikke er det, simpelthen fordi de ikke har gjort sig bemærket nok. Sat lidt på spidsen er det for eksempel ikke nok bare at spille i et band, give en koncert eller udgive en single. Der skal noget mere til, og selv da er det ikke nødvendigvis nok. Der findes et utal af forskellige musikere, som simpelthen ikke er noget særligt, og normalt ikke giver anledning til interesse i en større kreds.

Følgende giver ikke pr. definition notabilitet, med mindre de er blevet særligt kendte på det (for eksempel pga. kontroversielle optrædener/tekster). Det kan dog være værd at nævne hvis de er blevet notable af andre årsager.

Bemærk, at heller ikke denne liste er komplet. Der er adskillige andre musikere, som heller ikke er notable nok.

De enkelte punkter giver ikke i sig selv notabilitet, men kan indgå i den samlede vurdering af musikerens notabilitet. Det kan f.eks. være at en udgivelse, YouTube-video eller en talentkonkurrence har medvirket til vedkommende succes/popularitet – og det er denne, som er i fokus, når notabiliteten vurderes.

Selvbiografier og tæt på[rediger kildetekst]

Uanset, om en musiker er notabel eller ej, bør artiklen ikke skrives af vedkommende selv eller større samarbejdspartnere (f.eks. pladeselskab). Desuden bør folk, der er eller har været involveret i retssager eller andre former kritikere også undlade at skrive. Dette hænger sammen med, at disse persongrupper kan forventes at have personlig interesse i sagen og derfor er ude af stand til at skrive neutralt.