Wikipedia:Landsbybrønden/Bidrag som led i undervisningsforløb

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Bidrag som led i undervisningsforløb[redigér wikikode]

Der er en uheldig og ærlig talt uforståelig modstand mod brug af Wikipedia i undervisningssektoren. Mange lærere er af den fejlagtige opfattelse at Wikipedia er mindre troværdigt end andre leksika og sågar mindre troværdigt end allehånde hjemmesider. Jeg kæmper (bravt, hvis jeg selv skal sige det) for at disse misforståelser ryddes af vejen. Som professor i danskfagets didaktikDPU, Aarhus Universitet bruger jeg selv meget ofte Wikipedia som første, andet og tredje sted jeg kigger, når der er noget jeg skal sætte mig ind i og have overblik over. Og det bør skoleelever og studerende naturligvis også gøre.

Men på de danske Wikipediasider mangler i høj grad opslag inden for mit felt, uddannelse og didaktik.

Det var baggrunden...

Mit ærinde her er at spørge jer hvad I ville synes om at jeg igangsatte et projekt om at få studerende og elever til at bidrage til Wikipedia med viden fra områder de arbejder med. Det kunne fx være at få skoleelever (i udskolingen) og gymnasieelever til sammen med deres lærere at udarbejde Wikipediaopslag om deres egen skole - dens historie og aktuelle situation, om lokale kulturfænomener, herunder alt fra kirker og museer til idrætsklubber og foreninger. Det kunne være at få studerende til som led i deres projekter at udarbejde Wikipediaopslag om det de er blevet eksperter i gennem deres undersøgelser - man kunne sagtens indskrive i studieordninger at formidling, fx gennem Wikipediaopslag, var en del af opgavekravet. Der produceres enorme mængder af god viden i uddannelsessystemet - og alt for ofte bliver den blot arkiveret. Og der foregår alt for meget meningsløs tekstproduktion i danske skoler og gymnasier. Dette kunne være en anledning til at gøre det meningsfyldt både for eleverne og for den generelle viden om vores lokalsamfund.

Alt i alt ville dette skabe ekstra opmærksomhed om Wikipedia - og ikke mindst ville det rydde nogle af misforståelserne af vejen, når man selv havde oplevet at bidrage, redigere og få respons fra andre Wikipediabrugere.

Er det en ide jeg skal gå videre med? Kan den kvalificeres? (skrev Jeppeb (diskussion • bidrag) 3. aug 2020, 11:51‎. Husk at signere dine indlæg.)

Vi kan altid bruge seriøse bidrag, men der er nogle ting, som du og eleverne skal være opmærksomme på. Emnerne skal have interesse uden for lokalområdet. Det har kirker for eksempel, mens almindelige butikker ikke har. Dernæst skal indholdet være neutralt. Personlige holdninger og analyser skal holdes ude af artiklerne. Desuden skal der angives troværdige kilder til indholdet, blandt andet for at undgå rygter og myter. Endelig skal man lade være med at skrive om sig selv og emner, som man har et nært forhold til, for eksempel sin egen skole. Det er meget sværere at være neutral og vurdere egen relevans, end man tror. --Dannebrog Spy (diskussion) 3. aug 2020, 14:56 (CEST)
Med Dannebrog Spys bemærkninger in mente lyder det som en rigtig god ide at gøre flere uddannelsessøgende interesserede i at forbedre dawp. Der har nogle gange tidligere været undervisere på både grundskole-, ungdomsuddannelses- og universitetsniveau, der mere individuelt har engageret deres elever i projekter, og varskoet om det på forhånd her på Landsbybrønden - også for at forberede dem, der patruljerer sitet, om, at der pludselig kan tænkes at dukke en række urutinerede redigeringer op. Økonom (diskussion) 3. aug 2020, 19:54 (CEST)
Der er et par projekter, som kigger på at få lavet materiale til undervisningsforløb, så det bliver lettere for undervisere, at komme igang med undervisning, hvor resultatet kan bruges på Wikipedia. Det ene projekt har forsøgt at få finansiering til projektet uden at det er lykkes endnu. Jeg følger de projekter i regie af Wikimedia Danmark, som er en organisatorisk ramme for den slags arbejde. Det kunne være ide at se hvordan det passer med de andre projekter. --Steen Th (diskussion) 4. aug 2020, 10:03 (CEST)
Tak for svar. Jeg havde ikke umiddelbart forestillet mig at indlæg om egen skole ville være for tæt på som du siger Dannebrog Spy - det er jo ikke typisk kontroversielt, men selvfølgelig kan man skulle skrive om sager skolen har været indblandet i, som kan have flere perspektiver. Grunden til at jeg forestillede mig det som et godt emne, var netop at det kan opleves som relevant for elever at skrive om egen skoles historie og situation. Men hvis det er en vurdering der deles af jer, så vil jeg finde på andre forslag der er længere væk fra eleverne. Jeg vil tage Økonom's pointe med videre om at man kan advare i Landsbybrønden før man går i gang. Der er jo lukket for Sektornet/skoleip-adresser (har jeg læst og i dag hørt stadig er tilfældet). Kan man lave aftale om midlertidig eller fast åbning af nogle ip-adresser hvis lærere giver udtryk for at de ønsker det? Steen Th jeg hører meget gerne mere om disse projekter - her eller på min mail jebu at edu.au.dk. --Jeppeb (diskussion) 5. aug 2020, 11:58 (CEST)
Der opstår erfaringsmæssigt nemt vrøvl, når folk vil skrive om sig selv eller emner, de har et nært forhold. Folk overvurderer ofte sig selv eller skriver reklamerende, ligesom de kan have svært ved at acceptere kritik. Derudover har vi haft nogle diskussioner om, hvor vidt alle folkeskoler er relevante eller kun dem, hvor der kan skrives mere end det basale. Men den diskussion skal eleverne nok ikke lige blandes ind i. Blokeringen af Sektornet og grundskoler i øvrigt skyldes konstante problemer med skoleelever, der laver hærværk eller mobber andre elever.
Men noget der måske kunne være relevant at tage fat i er Eventyr af H.C. Andersen. Som det ses af listen er der mange, som vi ikke har nogle artikler om. Her vil en artikel typisk skulle indeholde en indledning med navn, forfatter, årstal mv., et handlingsreferat, baggrund og oplistning af eventuelle filmatiseringer og lignende. --Dannebrog Spy (diskussion) 5. aug 2020, 22:21 (CEST)
God ide! Den samme ide kan jo bruges med andre forfattere (selv om det måske ville være for meget med opslag om alle tekster af "mindre" forfattere?). Ville det være i orden hvis man (lærere og elever) skrev om deres egen by? Eller om skove og søer i deres område. De kunne måske også skrive om danske dyr i det omfang der mangler opslag om dem? Jeg hører meget gerne flere af den slags ideer som jeg så kan præsentere for lærere når jeg bringer ideen videre. --Jeppeb (diskussion) 6. aug 2020, 13:03 (CEST)
Der er mange by, kommune og lokalitetsartikler, der er mere eller mindre 'nødlidende' hvad angår relevant stof om de pågældende lokaliteter, og der er givetvis lokaliteter, der ikke er skrevet en artikel om endnu, så det er afgjort noget, man kunne tage fat på. Igen skal man dog være opmærksom på 1) Det er næppe enhver lokalitet, der er interessant udenfor det enkelte lille lokalområde, i hvert fald ikke, hvis man ikke kan skrive mere end lokalitetens navn, og hvor det ligger og 2) Det skal helst være historier/indhold, der kan kildebelægges (det vil så også være en god øvelse for eleverne/de studerende i en tidsalder, hvor 'fake news' fylder så meget) så eleverne må bruge skole- eller lokalbiblioteket (herunder den lokalhistoriske litteratur eller lokale jubilæumsskrifter), diverse lokale medier og meget gerne Trap Danmark (eller lignende værker). Eleverne skal uagtet hvilken iver de måtte lægge for dagen være indstillet på, at andre brugere nok (når/hvis de opdager det nytilføjede indhold) vil gå ind og lave en række sproglige og indholdsmæssige rettelser, ændringer og tilføjelser til det, eleverne har skrevet, for at sikre et minimum af ensartethed og relevant sprogligt niveau i artiklerne. Endelig vil jeg tilføje, at der generelt er to måder, man kan lære sig alle de formelle måder med at opstille og redigere en artikel på, enten den meget direkte måde, ved at læse sig igennem en række af vejledningerne, eller ved at gå ind og læse udvalgte artikler, se hvordan de er opbygget, og eventuelt kigge i artikelernes redigeringshistorik for at lære sig noget om, hvordan andre redigerer, og hvad det er for nogle særlige koder og kneb de bruger i forskellige sammenhænge. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 24. aug 2020, 19:27 (CEST)

Interessant projekt. Umiddelbart vil jeg nok være skeptisk for om folkeskoleelever generelt kan bidrager. Jeg mener nok at entusiastiske elever kan levere solide artikler om lokalområdet. Som eksempel kunne man give Hadsund og de mange artikler omkring byen. Fotografier er lokalområdet kunne også være en idé. Som andre nævner ville jeg nok også være utilbøjelig til at anbefale at man skriver om sin egen skole. Gymnasiestuderende kunne være bedre igen, inspiration: Hadsund, Eventyr af H.C. Andersen, litteratur, kunst. — Fnielsen (diskussion) 7. aug 2020, 14:32 (CEST)

Jeg er helt enig i at folkeskoleelever ikke kan forventes at kunne bidrage uden støtte fra deres lærere. Jeg forestiller mig at en klasse beslutter sig for at udarbejde eller videreudvikle en side, og at de så i grupper laver research, skriver udkast til hver sin del, giver og får respons, reviderer osv. i samarbejde på klassen og med læreren som aktiv deltager i arbejdet. Når læreren er tilfreds, lægger eleverne teksterne ind på den valgte artikel - og så ved de at de derefter vil få kommentarer fra andre wikipedianere, for det har de fået at vide fra starten af. Næste gang de vil skrive/redigere en artikel om det de arbejder med, vil det foregå på samme måde - men hen ad vejen med mere selvstændighed. Forhåbentlig vil nogle af dem blive de nye Sorenhk-er :-). Jeg er stadig ikke helt klar over hvorfor en skole er for tæt på, når ens lokale by ikke er - jeg tænker at fordele og ulemper vil være det samme. Men man kunne jo skrive om naboskolen... --Jeppeb (diskussion) 7. aug 2020, 21:02 (CEST)
Når man er direkte involveret i noget, er det svært at være objektiv. Man kommer nemt til at opfatte sig selv som den bedste eller vil gerne fremstå som sådan. For større byer betyder det ikke så meget, hvis man da ikke lige sidder i kommunalbestyrelsen, lokalråd eller andet, der giver en særlige interesser. Ved mindre byer hvor alle kender alle bliver det derimod et problem. For så bliver det svært ikke at blive personlig. --Dannebrog Spy (diskussion) 7. aug 2020, 21:29 (CEST)
Jeg synes, at det er en rigtig god ide at inddrage bidrag til wiki i undervisningen. Jeg har selv før min pensionering stillet opgaver til mine lærerstuderende, hvor de skulle oprette eller forbedre artikler, naturligvis med korrekt formatering og kilder. fx i forbindelse med temaet systemskiftet 1901. Det gav wiki nogle gode bidrag og gjorde de studerende fortrolige med de kriterier, vi bygger på. Så jeg er entydig positiv. Ramloser fra min Phone--Ramloser (diskussion) 23. aug 2020, 16:55 (CEST)

@Jeppeb: Jeg har fundet links frem til de tidligere forsøg med skoleklasser. I historikken for de redigerede artikler kan man se hvordan det er gået.

eks. på redigerede artikler: Neutron, Molekyle, Isotop, Ion, Atom, Elektron, Alfastråling, Betastråling, Beryllium, Hydrolyse, Baggrundsstrålingen, Ilt, Radioaktivitet, Kvark (fysik), Beta, Kemisk forbindelse
Nogle redigerede artikler: Mol (enhed), Kelvin, Meter, Grundlæggende SI-enheder, Kilogram

Hvis mange skoleklasser landet over bedynder at redigere på wikipedia, kan det måske blive et problem for de ret få faste brugere at tjekke bidragene. Derfor kunne det måske være en god idé at eleverne (eller hele klassen) arbejder i en sandkasse. Til hver brugerkonto hører en sandkasse, hvor man kan eksperimentere frit. Når man er færdig i sandkassen kan indholdet kopieres over i den artikel, man vil forbedre eller oprette.--Weblars (diskussion) 27. aug 2020, 18:22 (CEST)

Tak for disse links. Meget informativt.--Jeppeb (diskussion) 28. aug 2020, 09:06 (CEST)
God ide! Det tager jeg med. --Jeppeb (diskussion) 28. aug 2020, 09:06 (CEST)