Wikipedia:Landsbybrønden/kvalitetsoffensiven

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

kvalitetsoffensiven[rediger kildetekst]

Steenth har oprettet en række nye skabeloner i forbindelse med kvalitetsoffensiven. Jeg testede et par stykker. De er sat på uden, at der på artiklernes diskussionsside er givet nogen begrundelse. Kunne vi ikke gøre det til en henstilling (eller et krav), at en sådan begrundelse bør gives. Ellers er det ikke muligt at vide hvad, der sigtes til? I sig selv skæmmer sådanne skabeloner projektet, og uden nødvendig information om deres begrundelse er de efter min opfattelse ret værdiløse. Rmir2 (diskussion) 16. sep 2014, 19:30 (CEST)

Jeg har nogle ideer til kvalitetsoffensiven. En gennemgang af tidligere afslåede "kandidater til gode artikler" viser, at mange er afvist på grund af manglende stemmeafgivning. 7 af disse(!) har fået 5 stemmer for, ingen imod. Jeg opfordrer derfor til, at de mest aktive brugere går sammen om at vurdere disse artikler på ny, så vi kan få en retvisende afgørelse. Jeg kunne også godt tænke mig, at vi pr. afstemning får skabt en retningslinje for, hvor længe en artikel kan være "kandidat til lovende artikel" uden at der er gjort noget særligt for at forbedre den. Og da meningen med "lovende" er, at de helst skulle opgraderes til "gode", ser jeg også gerne en tidsfrist for, hvor mange år, en artikel kan vedblive som lovende. Kunne man f.eks. indføre en ny klasse for artikler, som er lovende, men ikke blevet forbedret?--Ramloser (diskussion) 3. mar 2015, 17:15 (CET)
Det ligner et gamle indlæg, som ikke ind på siden Wikipedia:Landsbybrønden. Til Rmir2 - det er ikke mig som indsætte projekt-skabeloner på diskussionsider- det er flere andre som gjorde det. --Steen Th (diskussion) 3. mar 2015, 22:56 (CET)
Mit indlæg er et konstruktivt forsøg på at forbedre kvaliteten- se forslaget. Det er ikke gammelt, men skrevet i går! Så jeg håber bare, at nogen gider deltage i en offensiv.--Ramloser (diskussion) 4. mar 2015, 18:08 (CET)

Diskussionen og ændringen af status for artiklen Danmarks historie (1660-1814) bekræfter mig i troen på, at vi må forsøge at skabe retningslinjer, normer eller i det mindste hensigtserklæringer vedrørende de artikler, der har kvalitetsmærkat. Jeg skal her fremsætte et forslag, som hvis det bliver positivt modtaget, måske kan gå til afstemning, gerne med konstruktive ændringsforslag.

 • 1) Forældelsesprocedure. Alle "FA", "GA" og "LA" - artikler skal til gennemsyn for forældede afsnit 3 år efter nomineringen og herefter hvert tredje år. Måske kan en "bot" sættes til at mærke dem op, men ellers må vi nedsætte en gruppe på fx 3 frivillige, der holder øje med artiklerne.
 • 2) Grænse for, hvor længe en artikel er "LA". Da mærkatet er med henblik på, at artiklen kan gøres lovende, er det uhensigtsmæssigt, at flere artikler har været "LA" i årevis. Igen foreslår jeg er 3-års regel, hvorefter artiklen rulles til den kategori "A", som er reserveret, men ikke i brug.
 • 3) Der foreslås ligeledes en grænse for, hvor længe en artikel kan være nomineret til "kandidat til "LA". Her finder jeg 1 år passende, hvis ingen bruger finder den egnet i løbet af et år, må der ske automatisk afvisning.
 • 4) Afstemninger. Mange afstemninger til "GA" og "FA" lider under manglende deltagelse. Jeg foreslår, at vi opretter et "kvalitets task force", hvor man binder sig til at læse et antal nominerede igennem årligt, fx 5 og måske også til at komme med en anbefaling (positiv eller negativ) som vejledende til afstemningen.
 • 5) De brugere, der erklærer sin interesse for projektet, får automatisk en mail, hver gang en afstemning starter. --Ramloser (diskussion) 22. mar 2015, 11:12 (CET)
Jeg har kigget på hvornår skabelonerne {{lovende}}, {{god}} og {{fremragende}} kommet på først gang - og der kommet denne liste ud af Bruger:Steenth/Kvalitetsmærket artikler - så det en chance hvordan det er fordelt. Opmærkning via bot kan godt ske, når der opbakning til det. Men det bør nok ske efter år.
Ellers forstår jeg kvalitetsoffensiven som de artikler, som er mærket under Kategori:Kvalitetsoffensiven. Mens det her er mærkning af artikler efter kvalitet, som er del af det. --Steen Th (diskussion) 23. mar 2015, 10:12 (CET)
En fin oversigt at gå ud fra. Der er 20 artikler mærket "LA" før 20. januar 2010. Hvis der er interesserede herfor, kunne vi jo begynde med at se på dem.--Ramloser (diskussion) 23. mar 2015, 18:50 (CET)
Jeg kan tilslutte mig forslaget bortset fra punkt 2. "Lovende" er en kvalitetsbetegelse, som angiver at en artikel opfylder visse krav mht indhold og dokumentation. At flytte alle 500 lovende artikler til en ny kategori blot for syns skyld forekommer mig uden mening. I stedet vil jeg foreslå at tage en ubrugte kategori A i brug til "Aspiranter" til gode artikel. Kriterierne for A kunne fx være, at artiklen opfylder krav til lovende samt at forslagsstilleren inden for en nøjere deadline vil arbejde for, at mangler ved artiklen angivet i huskelisten afvikles, og artiklen her efter nomineres til en "god artikel"-afstemning, hvorefter den enten får status af "god artikel" eller ryger tilbage i "lovende" med en ny huskeliste baseret på kommentarer under afstemningen. A-kategorien bliver derved en overgangskategori, mens "lovende" forbliver en kvalitetskategori højere end ukategoriserede, start- og stubartikler. venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 24. mar 2015, 08:55 (CET)
Jeg har for så vidt sympati for Rmir2's ændringsforslag, men synes stadig, der må ske en form for nedgradering af "LA"' -er, som har ligget stille i årevis.--Ramloser (diskussion) 24. mar 2015, 22:25 (CET)
En artikel "taber" jo ikke i information, hvis den forbliver uforandret. Derimod kan vore kriterier for lovende, god og fremragende artikler forandre sig, og derfor er en revurdering med mellemrum rimelig. venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 25. mar 2015, 08:48 (CET)
Jeg har nu gennemlæst den "ældste" på listen, Christina Aguilera. Den er reelt ikke opdateret siden 2010. Jeg har tilføjet de nyeste cd'er fra norsk, men ellers er det ikke lige mit emneområde. Man kan ikke kalde den "forældet", men savner en skabelon med oplysningen "ikke opdateret siden (år, måned)". Det vil give mulighed for at rette opmærksomheden mod artikler, som mangler oplysninger om nyeste udvikling inden for emnet.-- Ramloser (diskussion) 25. mar 2015, 09:35 (CET). Og nu har jeg checket yderligere 3 på listen, håber andre brugere vil følge op på det.--Ramloser (diskussion) 26. mar 2015, 14:12 (CET)
Kan rigtigt godt lide Ramlosers forslag - og alle punkterne. Angående Steenths liste, så undrer jeg mig over hvorfor alle artiklerne ikke er med - altså fra før februar 2009 for både GA og FA? Artiklen Danmarks historie (1536-1660) ville helt sikker falde på samme grundlag, som Danmarks historie (1660-1814) er faldet, men den er slet ikke nævnt i oversigten. Er det muligt at lave en helt reel oversigt der går tilbage til første artikel?
Dernæst synes jeg det vil være fint med en kategori "A" for artikler der tidligere har været LA, men af forskellige årsager ikke længere er det. mvh Tøndemageren (diskussion) 26. mar 2015, 16:16 (CET)
Jeg have ikke fået år 2008 med - fejl i rapport-scriptet - de er med nu. --Steen Th (diskussion) 26. mar 2015, 17:11 (CET)
Tak for bidragene hidtil. Håber der kommer mange flere (!) Til Tøndemageren kan jeg oplyse, at de to nævnte danmarkshistoriske artikler samt flere endnu af typen Danmarks historie (årstal-årstal) fra middelalderen stort set kun har Scocozza og Jensen som kildehenvisninger. En ihærdig bruger har "klippet" denne bog op i delafsnit - al respekt for det - men det bliver artiklerne hverken fremragende eller gode af. Nogle af de seneste perioder er derimod belagt med langt flere og varierede kilder. Om vi som antydet af Palnatoke i diskussionen om fratagelse af FA er blevet kildefanatikere, kan man naturligvis diskutere, men personlig finder jeg, at der må være mindst 3 hovedværker som kildegrundlag, før "FA" kan komme i betragtning. Jeg har naturligvis bemærket, at nogle brugere har startet et kapløb for at nå 200.000 artikler. Det vil være ærgerligt, hvis denne aktion fjerner fokus fra kvaliteten af de enkelte artikler--Ramloser (diskussion) 26. mar 2015, 17:20 (CET)
Ramloser hvis jeg er en af de omtalte bruger som du mener har startet et kapløb for at når 200.000 artikler, så er der for mit vedkommende ikke tale om et kapløb, tror heller ikke at PerV og BillyDK ser det som en kapløb, men ja kan selvfølgelig ikke tale for dem -- Zoizit (diskussion) 26. mar 2015, 17:30 (CET)
Jeg vil understrege, at det ikke var negativt ment, blot et udtryk for et håb om, at vi også husker kvalitetsdiskussionen og -forbedringen -og ikke ensidigt fokuserer på at oprette nye artikler. Jeg er i enhver henseende interesseret i balance mellem de forskellige hensyn.--Ramloser (diskussion) 26. mar 2015, 18:14 (CET)
Der skal være plads til både kvalitet og kvantitet, hvorfor "kapløbet" ikke er relevant for denne diskussion. Tvivler også på at ret mange af de kommende nye artikler bliver "GA" eller "FA"-materiale lige med det samme alligevel.
Angående hvor mange kilder der skal til, vil det vel altid være en fordel med flere kilder. Det største problem med de to artikler jeg fremhævede, det er den store mangel på kildebelagte påstande, hvor hele afsnit er uden kilder. Fra mit synspunkt bør det være et krav at alle FA-artikler har mere eller mindre alle påstande kildebelagt - og gerne med flere kilder per påstand hvis det kan lade sig gøre. Angående Palnatokes påstand om "kildefanatisme", så må vi vel forvente at der ligger et ordentligt arbejde bag en artikel vi udnævner til FA, herunder også kilder. Jeg er helt klar over at ikke alle er klar over hvordan man skriver kilder ind i artikler, men der er det vel vores job at hjælpe til. Alt i alt mener jeg at "kildefanatismen" blot er med til at gøre da.wiki til en mere troværdigt opslagsværk - hvilket vel kun er en god ting? mvh Tøndemageren (diskussion) 26. mar 2015, 18:03 (CET)
Til Tøndemageren: Forklar mig venligst hvorledes LA bliver til A. I særdeleshed vil jeg gerne vide, om alle 500 artikler nu blot flytter kategori og på hvilket grundlag? Er det fordi de er perspektivløse som GA? Er det fordi kriterierne højnes (er blevet højnet)? Hvilke krav er gældende for A? Hvordan bærer artiklerne sig ad med ikke at opfylde de kriterier, som de faktisk har fået anerkendelse for - i særdeleshed, da jeg ved, at emsige administratorer for et godt ord har annulleret udnævnelser (nej, det er ikke dig, jeg sigter til)? Efter som Ramloser ikke selv vil forklare logikken bag sit storartede forslag, håber jeg, at du kan sprede lys i mørket. hilsen Rmir2 (diskussion) 26. mar 2015, 19:07 (CET)
-> Zoizit : mig og PerV har lavet lidt småsjov på hans bruger diskussionsside, men jeg oprettede eksempelvis inden artikler i går, og jeg laver os mere end oprettelser herinde - det vi nok har givet udtryk for har været glæde over vi kunne bidrage til wikipidia :) -- vh. BillyDK (diskussion) 26. mar 2015, 19:34 (CET)
Det er ikke alle LA'er der skal blive til A. Jeg tænker bare at artikler der er LA er i en proces til at blive forbedret. Som foreslået længere oppe synes jeg også der bør være en tidsbegrænsning for hvor længe den kan være lovende. Lad os sige en artikel står i to år som lovende (altså på vej mod at blive GA), men der ikke sker synderlige forbedringer af artiklen, kan vi flytte den over i en kategori der hedder "A" (navnet kan vi altid tage). På denne måde kan vi se at den tidligere har været lovende, men har stået for længe til at kunne beholde den status. For mig vil det betyde at der LA bliver et kvalitetsstempel, der gør opmærksom på at den har god chance for at blive GA inden for relativt kort tid (tidsperioden kan diskuteres), men det vil samtidig være en form for limbo artiklen vil være i. Kategorien "A" vil så være den kategori artiklen vil ende i hvis den ikke forbedres, men stadig har et niveau der er højere end almindelige artikler - en form for kategori for tidligere artikler med status. FA-artikler vil teoretisk også kunne ende i den kategori.
For at det kan lade sig gøre, kræver det nok mere håndfaste krav til GA og FA, hvilket jeg også mener vil være en fordel. mvh Tøndemageren (diskussion) 26. mar 2015, 21:13 (CET)
Jeg er fuldstændig enig i Tøndemageren's betragtninger, og det er i øvrigt også det, jeg har foreslået. Ikke at 500 artikler skal rulles tilbage til klasse A, men de artikler, som efter (ifølge mit forslag) 3 år, om det skal være 2 eller noget andet er ikke det afgørende, ikke er blevet godkendt som "GA". Der er ikke tale om 500, måske 50-100 artikler. Men det må jo også tages i betragtning, at "LA" kun kræver 1 stemme, så hvis der efter de 2 eller 3 år ikke er nogen, der finder, at artiklen skal rykke en klasse op, er der næppe noget grundlag for at indfri det "løfte", som står i skabelonen: "På vej til en god artikel."--Ramloser (diskussion) 27. mar 2015, 00:00 (CET)
Jeg må tilstå. at jeg ikke føler, at jeg er blevet klogere. Forhåbentlig er vi enige om, at Stub, Start, LA, GA, FA alle er kvalitetsudtryk visende hvor fyldestgørende en artikel anses at være. Stub og Start kan påsættes af enhver; LA kræver to personer: en, der indstiller, og en anden - der ikke selv har ydet nævneværdige bidrag - der samtykker; GA og FA kræver bredere tilslutning. Med mindre kriterierne for de enkelte kategorier ændres fx i form af større krav til noter (vi er helt enige om dette), vil artiklerne forblive i den kategori, de måtte være endt i - dog med mulighed for senere "oprykning" indtil FA, hvis og når det fornødne arbejde med at forbedre artiklen er gjort. Så langt, så godt.
Den anden problemstilling vedrører oprykning fra LA til GA. Hvis artiklen er LA, skal den opfylde visse krav: "Brugbar for de fleste læsere med meget få huller og mangler." For at blive GA skal den ligeledes opfylde visse krav: "Brugbar for næsten alle læsere. En god og omfattende behandling af emnet. Ingen tydelige problemer, huller eller andet." Forskellen mellem dem består i, at der for en LA angives de problemer, som skal løses inden, at artiklen nomineres til GA. Disse indføjes på en "Huskeliste". Nogen tidsfrist angives ikke i kriterierne. Hvis jeg har forstået det rigtigt, er der en vis frustration over, at den ekstra indsats for at løse de sidste problemer ikke bliver gjort, derfor en A-kategori, der åbenbart er en slags "syltekrukke" for potentielle GA-artikler.
Nuvel. Mit forslag går ud på, at vi fastholder, at LA er en kvalitetskategori på linje med de andre kategorier, og at A reserveres til artikler, hvor en eller flere påtager sig inden for en nærmere fastsat deadline at udfylde huller mm, hvor efter artiklen nomineres til GA (om den så bliver det, afhænger af afstemningen). Ramløsers forslag går ud på, at flytte samtlige LA-artikler til A-kategorien og lade LA være en klasse af artikler, der har fået udnævnelsen i "nærmeste fortid" (fx højst 2 år siden). Udover det arbitrære element i enhver sådan tidsafgrænsning kan jeg ikke indse formålet med at opdele artikler med samme kvalitetskrav i to kategorier. Det må da være logisk, at alle artikler af samme kvalitet har samme klassemærke. A-kategorien kunne derimod sammenlignes med "ibrug"-markeringen, fordi en eller flere personer har påtaget sig specielt at arbejde for at denne artikel klargøres til GA-nominering. Den er med andre ord et signal til andre wikipedianere om, at et arbejde er igang. Hvis fristen er rimelig kort og lang (fx højst et år), kan vi sikre os, at gruppen får den midlertidige karakter, der hermed måtte være tilstræbt.
Noget andet er så, om der overhovedet er brug for en A-kategori, eller om A-kategorien skal have en speciel kvalitetsbeskrivelse, hvilken tilsyneladende ingen indtil nu har gjort sig nogen tanker - med andre ord: at vi fortsætter som hidtil. hilsen Rmir2 (diskussion) 27. mar 2015, 07:02 (CET)
Kan godt være jeg misforstår noget nu, men som jeg læser det så er vi enige om at der skal være en "limbo"-kategori, vi er bare uenige om navnet. Vi mener at "LA" skal angive overfor brugere at artiklen nærmer sig "GA", mens Rmir2 mener det skal være "A" der skal angive dette.
Har gjort mig tanker om en beskrivelse af en A-kategori - og tror ikke at en manglende beskrivelse hidtil er udtryk for at "vi fortsætter som hidtil", men blot at man ikke er færdig med at formulere for sig selv hvordan man ønsker det. mvh Tøndemageren (diskussion) 27. mar 2015, 09:28 (CET)
Rmir2 må have misforstået mit forslag vedrørende "LA". Om tilbagerykningskategorien er "A" eller noget andet, er ikke vigtigt. Sagen er Sharp formuleret. Efter 3 år som LA må det vurderes, om artiklen kan blive "GA". Hvis ikke, må den rykke fra "LA" til en anden kategori, som viser, at den ikke er blevet "GA". Hvad vi kalder denne kategori, er jeg ret ligeglad med, blot den findes.-- Ramloser (diskussion) 27. mar 2015, 12:03 (CET)
Du skriver: "Efter 3 år som LA må det vurderes, om artiklen kan blive "GA". Hvis ikke, må den rykke fra "LA" til en anden kategori, som viser, at den ikke er blevet "GA"." To spørgsmål: Hvorfor skulle an artikel ikke kunne blive til GA? Og hvorfor skal den flyttes fra LA efter 3 år (uanset kategorien)? De kriterier, den opfyldte ved udnævnelsen, opfylder den vel uforandret - eller hvad? Rmir2 (diskussion) 27. mar 2015, 12:26 (CET)
Mit korte svar er: Fordi "LA" ikke er defineret som en kategori, men en overgangskategori (beskrevet som "på vej til GA"). Ingen kan vel være på vej i uendelig tid?--Ramloser (diskussion) 27. mar 2015, 12:40 (CET)
Hvorfor skal der en nedgradring til af lovende artikler? En artikel mister vel ikke de værdier som gjorde den til en lovende artikel i første omgang fordi der ikke er blevet arbejdet på den i et X antal tid?
Skal der så laves en tilsvarende nedgradring af gode artikler, som ikke er nået til fremragende inden for en eller anden tidsramme? --Zoizit (diskussion) 27. mar 2015, 13:57 (CET)
jeg har et spørgsmål, hvordan kan det være at frem for at kigge på for eksempel Sammenfletningsforslag, at det er vigtiger at vurdere hvorvidt en lovende artikel skal nedgradrings eller ej efter X antal tid, end at få kigget på nogle af de artikler som er oversået med skabeloner af den ene eller anden art og har været det i en år række? --Zoizit (diskussion) 27. mar 2015, 14:36 (CET)
@Zoizit: Som talt fra mit hjerte. Hvorfor dog bruge alt det krudt på formaliteter og rangordninger, når det handler om at gøre artiklerne bedre? Det er fint at have fokus på, at nogle af artiklerne måske ikke ville klare en evaluering idag, men så brug dog kræfterne på at påpege, hvor de konkrete mangler findes - eller endnu bedre: Gå i gang med at løse problemerne. --Rsteen (diskussion) 27. mar 2015, 15:02 (CET)
Der er nu rejst en del spørgsmål. Jeg prøver at svare så godt jeg kan, selv om jeg fornemmer, at de fleste er godt tilfredse med tingenes tilstand.
"LA" er en særlig kategori, som kun kræver én stemme. Det fremgår klart af vejledningen, at det er en overgangskategori til "GA". Altså: Hvis disse artikler ikke kan få "GA" mærket inden for en rimelig tidshorisont, må der logisk følge, at de ikke længere er lovende. I øvrigt er der en del af dem, der er blevet afvist ved afstemning om "LA". Hvorfor jeg "bruger kræfter" på dette? Fordi vi er det mest læste internet-leksikon og jeg har erfaret, at folk faktisk lader sig vejlede af disse kvalitetsskabeloner. Jeg har efterset 5 "LA" - artikler fra Bruger:Steenth/Kvalitetsmærket artikler's udmærkede liste, og 3 af disse er nærmere "POV" end "GA". Men hvis der generelt er stor modstand mod at skabe et task-force og prøve at få de kvalitetsmærkede artikler gået efter i sømmene, så fred med det. Min erfaring er efterhånden, at fælles projekter (jeg har deltaget i 5) hurtigt bryder sammen, de fleste brugere foretrækker åbenbart at arbejde solo, hvilket naturligvis giver mange udmærkede, men også mange tvivlsomme artikler. Men at andre brugere straks bliver mistænksomme, når man lancerer en ide, er ret deprimerende. Mange tak til "Tøndemageren" for opbakning og konstruktive inputs. Og hermed punktum fra min side.--Ramloser (diskussion) 27. mar 2015, 16:22 (CET)
Ramloser Du skriver: jeg har erfaret, at folk faktisk lader sig vejlede af disse kvalitetsskabeloner.
så må jeg stille spørgsmålet, er skabeloner som findes her Wikipedia:Skabeloner/Generelle#Kvalitet_mv. ikke også kvalitetsskabeloner, og derfor skabeloner folk lader sig vejlede af, og burde {{Sammenskrives}}, {{Wikificering}}, {{CV}}, så ikke have samme prioritet, som {{lovende}}, {{god}} og {{fremragende}}?? ---Zoizit (diskussion) 27. mar 2015, 17:05 (CET)
{{Sammenskrives}} overlader jeg trygt til dem, der kan finde ud af at flette(!); det ligger uden for min kompetence. {{Wikificering}}, {{CV}}, {{POV}} o. lign. fører som regel til sletningsforslag, da der er mange ivrige brugere på disse felter. Og så er det punktum for mit vedkommende, mit forslag var konstruktivt ment, ikke et oplæg til ørkesløs diskussion.--Ramloser (diskussion) 27. mar 2015, 17:53 (CET)
Der er INGEN der siger at de andre skabeloner ikke fortsat skal tages seriøst, og der ikke skal bruges tid på dem mere. Men det er slet ikke det vi diskuterer her. Vi diskuterer LA, GA og FA's fremtid, både med henblik på tildeling, men også med henblik på fratagelse. Dette gøre vi fordi jeg senest har foretaget en nedvurdering af en artikel fra FA til GA (og ærligt talt synes jeg den skal længere ned, men nok om det). Dette er vigtigt, fordi når vi kvalitetsstempler en artikler, skal der være en grund til at vi gør det, og det derfor er vores opgave at sørge for at de pågældende artikler fortsat lever op til de krav der gør sig gældende. At en artikel opnår FA er ikke ensbetydende med at artiklen aldrig skal røres igen - og det er derfor vigtigt at der er konsensus for hvordan vi fremadrettet håndterer artikler der har fået en udmærkelse. Hvis man mener det ikke er vigtigt, hvorfor så blande sig i diskussionen? Havde det ikke været bedre at man så bruger sin tid på det man selv synes er relevant? Hvis man alligevel vælger at deltage i diskussionen, bør man så ikke argumenterer for hvorfor man er enig, hvorfor man er uenig, eller eventuelt selv komme med forslag.
Angående nedgradering af GA og FA, så ja, artiklerne skal gennemgås engang i mellem, fremgik vist også af forslag 1. Dette er en god idé, da vi på denne måde sørger for at artiklerne stadig lever op til den vurdering de tidligere fik. Da det her er en fri encyklopædi, vil den være levende. Det betyder at artiklerne kan redigeres i hele tiden, hvorfor der er mulighed for at en GA eller FA-artikel ikke længere lever op til kravene tre år senere. Det er også muligt at kravene har ændret sig siden de fik tildelt statussen. Sidstnævnte skete blandt andet for Danmarks historie (1660-1814). Men derfor vil det være dejligt med mere håndfaste procedurer. Så i stedet for at diskuterer om andet er mere vigtigt, så lad os være konstruktive og prøve at oparbejde procedurer i stedet. mvh Tøndemageren (diskussion) 27. mar 2015, 18:58 (CET)
Har et spørgsmål hvordan kan det være der ikke findes en kategori til Afslåede kandidater henholdsvis gode og fremragende, på samme måde som der er til Kategori:Afslåede kandidater til lovende artikler og Kategori:Afslåede kandidater til ugens artikel --Zoizit (diskussion) 27. mar 2015, 19:08 (CET)
Det er sandsynligvis fordi det aldrig er blevet oprettet, eller fordi man ved oprettelsen af de andre kategorier, har tænkt det var unødvendigt. Da jeg ikke selv har været en del af beslutningsprocessen, ved jeg desværre ikke så meget om netop det. Måske andre ældre brugere ved mere? mvh Tøndemageren (diskussion) 30. mar 2015, 13:36 (CEST)

Med hensyn til fratagelse af en eventuelt tildelt status, som det for nyligt er blevet gjort med Danmarks Historie (1660-1814), hvad skal proceduren være fremover? Jeg finder personligt den valgte procedure velegnet, såfremt der er et reelt kritikpunkt i forhold til en artikels status. Det vil sige at man igen nominerer artiklen til GA eller FA, men skriver sit kritikpunkt ind under kommentarerne. Herefter følger artiklen normale procedurer i forhold til udnævnelse - det vil sige allerede opstillede regler. Opnår artiklen ikke nok stemmer til at få vurderingen igen, nedgraderes den. Hvad synes folk om det? mvh Tøndemageren (diskussion) 30. mar 2015, 13:41 (CEST)

Redigeringskonflikt Tak Tøndemageren, tænkte bare at det var letter at finde de afslåede kandidater hvis de var samlet i en kategori, men som sagt tak for svar --Zoizit (diskussion) 30. mar 2015, 13:44 (CEST)

"Såfremt der er et reelt kritikpunkt"? Det vil man vel altid synes, hvis man vil bruge energien på at oprette en forslag. Det kan ikke bruges til ret meget. Hele konceptet med "genafstemning" giver i øvrigt ikke noget retvisende billede, for anden gang er det kun de kritiske, der stemmer - ikke dem, der har arbejdet med artiklen og ved om den er dækkende for emnet. Nu har vi prøvet den metode én gang, og det er rigeligt. Andre muligheder kunne være:
 • Et ærligt forslag om "nedgradering": om der så skulle være simpelt flertal eller mindretalsbeskyttelse, kan naturligvis diskuteres
 • Tidsbegrænset status, hvor proceduren for "forlængelse" ligger klar
Man kunne sikkert finde på flere, men det er altså ikke svært at komme med bedre ideer end den afprøvede metode. --Palnatoke (diskussion) 30. mar 2015, 16:50 (CEST)
Det kan vel bruges til rigtigt meget. Oprettelsen af den benævnte genafstemning, skete på baggrund af en forudgående diskussion - ikke en pludselig indskydelse fra undertegnets side. Hvis argumentet er at det kun er de kritiske der stemmer, forstår jeg ikke at der blev stemt 3 for at tildele og 2 mod at gøre det. Den faldt i denne omgang på at der var for få til at stemme - hvilket automatisk vil gøre den nuværende procedure for at tildele meget dårlig. Det er måske også din holdning? Yderligere, så skal læseren vel også have mulighed for vide om det er dækkende for emnet, det skal vel ikke kun være dem der har arbejdet med det? Hvorfor er den metode rigeligt med én gang? Det fungerede da fint?
Angående dit "ærligt forslag", kunne jeg godt tænke mig at vide hvad du mener med ærligt? mvh Tøndemageren (diskussion) 30. mar 2015, 16:57 (CEST)
Forresten er en fordel ved mit forslag ovenfor, at det lægger sig rigtigt meget op ad den procedure der pt. er for tildeling af status, hvorfor den vil være utroligt nem at implementerer. mvh Tøndemageren (diskussion) 30. mar 2015, 17:04 (CEST)
Jeg synes faktisk, at mit forslag i fem punkter tager højde for de fleste indvendinger. Hvad angår selve fratagelsen af status har jeg ikke sat en præcis procedure, men jeg synes, der skal være barskere krav til fratagelse end ved den afstemning, der netop har været afholdt. Fx: Status fratages, hvis et flertal (dog mindst 3 brugere) stemmer herfor. Hellere opbakning til en blød opstramning end ugelange diskussioner om en skarpere formulering. I en anden tråd diskuterer I nu, hvilke krav til noter og referencer, der kan stilles til artikler, der er indstillet til status. Et konkret forslag kan nemt indarbejdes i mit forslag som et supplerende punkt.--Ramloser (diskussion) 31. mar 2015, 15:19 (CEST)
"Det fungerede da fint?" Når et flertal kuppes af en forudindtaget læsning af reglerne? Nej. Jeg havde ikke forestillet mig at nogen kunne finde på at manipulere på den måde, men der tog jeg tydeligvis fejl. --Palnatoke (diskussion) 31. mar 2015, 15:29 (CEST)
Et flertal føler sig kuppet? Det er vist din fortolkning af tingene tænker jeg? Jeg er ked af at vi ikke har samme tanker om hvordan dawiki skal fungerer, men at du tager tingene så personligt er både synd for dig og for projektet. Samtidig virker det som om du ser mig som "den store onde" i den her sammenhæng, hvilket jeg også finder særdeles uhensigtsmæssig - især fordi du virker til at gå efter mig som person også. Derudover fik du aldrig forklaret hvad du mener med "ærligt forslag".
Hvad angår forslag har jeg som sådan heller ikke noget imod en blød opstramning af procedurerne. Jeg efterlyser blot en procedure, da flere artikler er i farezonen for at miste sin status i min optik. mvh Tøndemageren (diskussion) 31. mar 2015, 19:02 (CEST)


Er konklusionen på det hele at Ramlosers forslag skrives ind i procedurerne? :) mvh Tøndemageren (diskussion) 4. apr 2015, 09:35 (CEST)

Du kan roligt glemme punkt 2 0g 3 i Ramløsers forslag. Resten kan vist uden videre indskrives. Men kandidater vedbliver at være kandidater indtil, at nogen træffer en beslutning. Rmir2 (diskussion) 4. apr 2015, 13:33 (CEST)
Så konklusion er forslag 1, 4 og 5 kan skrives ind, mens der stadig er diskussion omkring hvordan vi ser på LA-artiklerne, er det rigtigt forstået? mvh Tøndemageren (diskussion) 4. apr 2015, 13:57 (CEST)
Det er i hvert fald mit standpunkt. Hvis ingen andre er uenige, så: ja. Rmir2 (diskussion) 4. apr 2015, 13:59 (CEST)
Så længe der stadig er diskussioner omkring hvor længe en artikel kan kaldes "lovende", er det fint med mig. Så vi skal have gjort noget ved punkt 2 og 3. Umiddelbart har jeg svært ved at se et problem i punkt tre må jeg indrømme, også ud fra diskussionen ovenfor - kan godt være jeg forstår tingene forskelligt? Men ellers er der lidt tråde der skal reddes ud, i forhold til punkt 2, som jeg læser det? mvh Tøndemageren (diskussion) 4. apr 2015, 14:04 (CEST)
Jeg synes egentlig, at der har været for få deltagere i debatten til at drage en konklusion; og det er jeg ret ærgerlig over, dels fordi, jeg synes det er konstruktive forslag, men især fordi den gældende procedure for "ny nominering" er utilfredsstillende, når der, som i et konkret tilfælde er mindre end 6, der afgiver stemme. Så gælder den nye afstemning, og det kan måske i nogle tilfælde være problematisk, da kravene til at opnå "GA" og "FA" er ganske skrappe. Jeg har tænkt videre mht. "LA". Hvis vi nu overfører den nuværende procedure for "LA" til den reserverede kategori "A" og flytter de nuværende "LA" hertil -og så indfører, at en artikel, som er "A" forfremmes til "LA" efter afstemning? Her bør kravene være blødere end til "GA", fx almindelig flertalsafgørelse, dog mindst 3 stemmer for forfremmelse? --Ramloser (diskussion) 5. apr 2015, 09:07 (CEST)
Synes umiddelbart også det lyder fornuftigt. Hvad tænker andre? mvh Tøndemageren (diskussion) 5. apr 2015, 15:17 (CEST)
Forresten, hvis folk ikke deltager i diskussionen, må man som udgangspunkt gå ud fra at de enten er ligeglade, eller blot er enige i de ting der bliver skrevet. Hvis vi baserer manglende ændringer på at få folk deltager i diskussionerne, vil der muligvis aldrig ske ændringer - og hvis da.wiki agerer statisk, vil der aldrig være fremgang. Derfor må konklusionerne givetvis blive lavet på baggrund af dem der har givet deres mening til kende. mvh Tøndemageren (diskussion) 5. apr 2015, 15:20 (CEST)
Det var måske en konstruktiv løsning at sætte forslaget til afstemning? Hvis 3 brugere synes det, vil jeg prøve at stramme op på pkt. 2 og 3.--Ramloser (diskussion) 6. apr 2015, 12:23 (CEST)
Det er bestemt også en mulig løsning. Problemet vil dog igen stadig kunne opstå, hvis det kun er dem der har deltaget i diskussionen i forvejen, der vælger at stemme i afstemningen. Men lad os endelig prøve :) mvh Tøndemageren (diskussion) 6. apr 2015, 16:36 (CEST)

Debatten er nu gået i stå. Jeg fremsætter på baggrund af kommentarerne et konkret forslag til afstemning. Jeg håber, at Tøndemageren vil sætte en afstemning op.

 • 1) Forældelsesprocedure. Alle "FA", "GA" og "LA" - artikler skal til gennemsyn for forældede afsnit 3 år efter statusopnåelse og herefter hvert tredje år. (Praktisk: Måske kan en "bot" sættes til at mærke dem op, men ellers må vi nedsætte en gruppe på fx 3 frivillige, der holder øje med artiklerne.)
 • 2) Alle nuværende artikler mærket "LA" flyttes til den kategori "A", som er reserveret, men ikke i brug. Proceduren for udvælgelse fastholdes.
 • 3) Den nye kategori "LA" opnår en artikel efter afstemning. Nomineringsprocedure som ved "GA". Afstemningsregler: Artiklen skal være kategoriseret som "A" og bliver forfremmet til "LA", hvis afstemningen udviser almindeligt flertal for status "LA" blandt de afgivne stemmer, dog mindst 3 stemmer for.
 • 4) Der oprettes et "kvalitets task force", hvor man binder sig til at læse mindst 5 nominerede igennem årligt og samtidig afgiver en anbefaling (positiv eller negativ) som vejledende ved afstemningen. Medlemmer af task force skal have været oprettet som brugere i mindst et år og må ikke have været blokeret for hærværk. De har i øvrigt ikke nogle særlige beføjelser ved selve afstemningen.
 • 5) De brugere, der erklærer sin interesse for projektet, får automatisk en mail, hver gang en afstemning starter.--Ramloser (diskussion) 14. apr 2015, 14:26 (CEST)
Jeg håber, at der kan stemmes punkt for punkt. Punkt 1 og 5 vil umiddelbart få min stemme, resten tager jeg forbehold over for. Rmir2 (diskussion) 14. apr 2015, 18:03 (CEST)
Vil med glæde sætte en afstemning op (havde egentlig regnet med at det var dig der satte den op, var vist miskommunikation hehe), men det er vel egentlig bare at sætte den op i denne tråd tænker jeg? Eller skal vi sætte den op i en ny tråd, med link hertil? mvh Tøndemageren (diskussion) 15. apr 2015, 09:08 (CEST)

Slå en streg herunder, lav en ny deloverskrift, lad hvert emne komme til afstemning for sig (3 muligheder: for, imod, neutral). Rmir2 (diskussion) 15. apr 2015, 09:11 (CEST)

Bør afstemningen ikke finde sted på WP:Afstemninger?

Afstemning[rediger kildetekst]

Afstemning om de fem punkter fremsat af Ramloser. Har man tanker, kommentarer eller forbedringsforslag til de fem punkter, kan de skrives under kommentarer.

Der går som det oftest er tilfældet, to uger fra starten af afstemningen til slutningen, det vil sige til og med 29. april 2015. Er der uafklarede punkter, er forlængelse en mulighed.


1. Forældelsesprocedure[rediger kildetekst]

Alle "FA", "GA" og "LA" - artikler skal til gennemsyn for forældede afsnit 3 år efter statusopnåelse og herefter hvert tredje år. (Praktisk: Måske kan en "bot" sættes til at mærke dem op, men ellers må vi nedsætte en gruppe på fx 3 frivillige, der holder øje med artiklerne.)

Stemmer[rediger kildetekst]
Kommentarer[rediger kildetekst]

Jeg vil da mene at Christina Aguilera er forældet. --Pelle Hansen 15. apr 2015, 14:23 (CEST)


2. LA --> A[rediger kildetekst]

Alle nuværende artikler mærket "LA" flyttes til den kategori "A", som er reserveret, men ikke i brug. Proceduren for udvælgelse fastholdes.

Stemmer[rediger kildetekst]
Kommentarer[rediger kildetekst]

Beklager min uforklarede stemme, skal nok uddybe når jeg kommer hjem. Mvh. InsaneHacker (diskussion) 15. apr 2015, 14:19 (CEST)
LA er en opnået status. Ingen grund til at flytte den. Rmir2 (diskussion) 15. apr 2015, 14:35 (CEST)

Jeg syntes ikke at der er nogen grund til at ændre på systemet, især fordi at A bør bruges til artikler højere oppe af rangstien. Hvis vi endeligt skal ændre på systemet vil jeg foreslå at vi bruger systemet på en:Wikipedia:Version 1.0 Editorial Team/Assessment Mvh. InsaneHacker (diskussion) 15. apr 2015, 17:20 (CEST)

3. Ny procedure for LA[rediger kildetekst]

Den nye kategori "LA" opnår en artikel efter afstemning. Nomineringsprocedure som ved "GA". Afstemningsregler: Artiklen skal være kategoriseret som "A" og bliver forfremmet til "LA", hvis afstemningen udviser almindeligt flertal for status "LA" blandt de afgivne stemmer, dog mindst 3 stemmer for.

Stemmer[rediger kildetekst]
Kommentarer[rediger kildetekst]

Jeg mener ikke, at der skal være en speciel kategori til artikler under afstemning. De er i den kategori, de er, indtil det ændrer sig. PT har vi en speciel markering af kandidater til lovende artikler. Det må være nok. Rmir2 (diskussion) 15. apr 2015, 14:35 (CEST)

"LA" er, som det nu ser ud, misvisende, jf. pkt. ovenfor--Ramloser (diskussion) 15. apr 2015, 19:37 (CEST)
 • Jeg mener, at det bliver for besværligt at få artikler igennem kvalitetssystemet, hvis de skal igennem endnu en afstemning. I forvejen er det svært nok at få folk til at vurdere nominerede til LA, og det kræver kun én bruger. Toxophilus (diskussion) 15. apr 2015, 19:45 (CEST)
@Toxophilus: Nu stiller jeg måske et dumt spørgsmål, men er det ikke lige præcis pointen ved kvalitetssystemet, at det skal være svært? Hvis det var let, var der jo ikke meget "kvalitet" over det - så var det vel mere et kvantitetssystem? Og så kan det jo lige præcis være et problem at du kun skal én til at vedtage LA. mvh Tøndemageren (diskussion) 15. apr 2015, 20:23 (CEST)
@Tøndemageren: Du har selvfølgelig ret i, at pointen med kvalitetssystemet er, at det ikke skal være let. Vi skal ikke have hvilken som helst artikel med påklistret kvalitetsstempel. Lad mig omformulere/uddybe min ovenstående kommentar: Hvis det bliver indført at flere brugere skal stemme, er jeg bange for, at der er endnu færre artikler, som når igennem de forskellige niveauer - ikke fordi kvaliteten mangler, men fordi for få brugere engagerer sig i afstemningerne. Jeg mener bestemt ikke, at vi skal slække på kravene til GA og FA. Jeg synes også, at jeg gør det klart når jeg afgiver min stemme i sådanne afstemninger, at bl.a. kilder er essentielt for en ordenlig artikel af GA- eller FA-status. I skrivende stund er der 14 artikler, som er nomineret til LA. Jeg har selv nomineret de fire, og har også kommenteret på flere af de andre, men derfor har de stadig stået i lang tid, uden at der er sket noget. Derfor tror jeg at en afstemning vil sætte antallet af nye LA-artikler fuldstændigt i stå. Toxophilus (diskussion) 15. apr 2015, 22:06 (CEST)
Det er heldigvis muligt at kigge tilbage i historikken, og den oprindelige LA-procedure var netop mere kompliceret end det, vi har i dag. Det virkede ikke, og derfor blev den lavet om. --Palnatoke (diskussion) 25. apr 2015, 14:44 (CEST)
Så vidt, jeg ved, kan administratorer ensidigt fratage artikler "lovende" uden at spørge nogen. Jeg erindrer, at der for år tilbage var en administrator, som excellerede i dette. Så Tøndemageren behøver ikke at blive urolig for kvaliteten. hilsen Rmir2 (diskussion) 25. apr 2015, 15:03 (CEST)

4. Ny Taskforce[rediger kildetekst]

Der oprettes et "kvalitets task force", hvor man binder sig til at læse mindst 5 nominerede igennem årligt og samtidig afgiver en anbefaling (positiv eller negativ) som vejledende ved afstemningen. Medlemmer af task force skal have været oprettet som brugere i mindst et år og må ikke have været blokeret for hærværk. De har i øvrigt ikke nogle særlige beføjelser ved selve afstemningen.

Stemmer[rediger kildetekst]
Kommentarer[rediger kildetekst]

5. Forældelsesprocedure[rediger kildetekst]

De brugere, der erklærer sin interesse for projektet, får automatisk en mail, hver gang en afstemning starter

Stemmer[rediger kildetekst]
Kommentarer[rediger kildetekst]

Forslag: i stedet for "mail" bør det være "besked på egen diskussionsside", ellers ok. Rmir2 (diskussion) 15. apr 2015, 14:35 (CEST)

Hvis "A" som foreslået skal være en højere kategori end "LA" er det fint nok. Men så må den jo indskydes som mellemled mellem "LA" og "GA". Altså. Artiklen kan ikke gå direkte fra "LA" til "GA" nominering. Fint nok.--Ramloser (diskussion) 15. apr 2015, 19:37 (CEST)
Nu er det vel muligt at drage konklusion.--Ramloser (diskussion) 30. apr 2015, 23:27 (CEST)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
1) Vedtages. 2) Vedtages ikke. 3) Vedtages ikke. 4) Vedtages, da ingen stemmer imod. 5) Vedtages, da ingen stemmer imod. mvh Tøndemageren (diskussion) 1. maj 2015, 07:46 (CEST)Svar[svar]
Nogle af de vedtagne punkter er effektueret, men p.t. er der ikke nogen aktivitet på den del af kavitetsoffensiven, som afstemningerne omhandlede. Jeg håber, at en af administratorerne vil gennemgå kommentarerne på siden mhp. om der bør foretages afstemninger om nedgradering og/eller skabelonpåsætning på nogle af de kommenterede sider. Se: Wikipedia:Kvalitetsmærkede artikler til eftersyn--Ramloser (diskussion) 8. nov 2016, 13:04 (CET)
Jeg har hermed åbnet diskussionen på tre FA-artikler om eventuel fratagelse af FA-status. mvh Tøndemageren (diskussion) 8. nov 2016, 13:21 (CET)

Nednormering)[rediger kildetekst]

På siden Bruger:Steenth/Kvalitetsmærket artikler har jeg indstillet fire artikler til fratagelse af "LA"-status, med begrundelse i hvert enkelt tilfælde-Ramloser (diskussion) 15. jan 2018, 17:16 (CET) -