Aarhus Letbane

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
(Omdirigeret fra Århus Letbane)
Gå til: navigation, søg
Gnome globe current event.svg Fremtidig bygning
Denne artikel omhandler en bygning der er under opførelse.
Det er derfor muligt, at indholdet er af spekulativ natur, og ligeledes, at indholdet kan ændre sig markant efterhånden som flere oplysninger bliver tilgængelige.
Applications-development.svg
Aarhus Letbane
Test run at Øllegårdsvej Station 01.jpg
Stadler Tango under prøvekørsel ved Øllegårdsvej Station.
Overblik
Type Letbane
System Midttrafik
Status Under opførelse
Lokalitet Østjylland
Endestationer Odder
Grenaa
Antal stationer 48
Antal linjer 2[1]
Drift
Åbnet ?
Ejer(e) Aarhus Kommune, Region Midtjylland
Operatør(er) Keolis[2]
Karakter Letbane
Rullende materiel 12× Stadler Tango[3]
12× Stadler Variobahn[3]
Teknisk
Strækningslængde ca. 110 km
Antal spor 1/2
Sporvidde 1.435 mm
Elektrificering 750 volt jævnstrøm
Strækningshastighed 100 km/t
Linjekort
Grenaa
Hessel
Trustrup
Kolind
Ryomgård
Mørke
Thorsager
Hornslet
Løgten
Skødstrup
Hjortshøj
Hovmarken
Lystrup
Elev
Lisbjerg Øst
Lisbjerg
Lisbjerg Syd
Skejby
Torsøvej
Skejby Sygehus
Olof Palmes Allé
Danmarks Radio/Nehrus Allé
Ringvejen
Vestre Strandallé
Stockholmsgade
Stjernepladsen
Ringgaden
Wilhelm Meyers Allé /Aarhus Universitet
Nørregade
Østbanetorvet
Nørreport
Skolebakken
Europaplads/Multimedia Huset
Aarhus H
Kongsvang
Viby J
Rosenhøj
Øllegårdsvej
Gunnar Clausensvej
Tranbjerg
Nørrevænget
Mølleparken
Mårslet
Vilhelmsborg
Beder
Egelund
Malling
Assedrup
Rude Havvej
Parkvej
Odder

Aarhus Letbane er et letbanesystem under opbygning i Aarhus og de omkringliggende kommuner. Den kommer til at bestå af en nybygget strækning fra Aarhus til Lisbjerg og Lystrup samt de tidligere jernbaner Odderbanen mellem Aarhus og Odder og Grenaabanen mellem Aarhus og Grenaa.

Det var meningen at den første del mellem Aarhus H og Aarhus Universitetshospital skulle indvies 23. september 2017. Indvielsen blev imidlertid aflyst dagen før på grund af manglende sikkerhedsgodkendelser.[4] Aarhus Letbane oplyste 9. oktober 2017, at man afventer at få alle godkendelser på plads, før en ny åbningsdato vil blive meldt ud.[5]

Den færdige letbane får en samlet længde på ca. 110 km og 48 stationer. Det forventes at den vil få 56.100 daglige påstigninger. Den mest benyttede linje forventes at få 40.000 daglige påstigninger. Derudover er der planer om yderligere letbaner til Hinnerup, Brabrand og Hasselager.[6]

Historie[redigér | redigér wikikode]

1. etape af Aarhus Letbane skal benytte Aarhus Nærbanes spor samt et nyt dobbeltspor fra Nørreport i Aarhus, over Skejby til Lystrup. Da der også udbygges til dobbeltspor mellem Aarhus H og Nørreport, vil der være dobbeltspor på hele strækningen Aarhus H-Lystrup (via Skejby). Denne etape er vedtaget i Lov om Aarhus Letbane, som desuden indeholder en afgrening til Østbanetorvet og - som option - en kort bane mod vest i Lisbjerg.

Der er oprettet et anlægsselskab, Aarhus Letbane I/S med Aarhus Kommune, Transportministeriet og Region Midtjylland som interessenter. Når banen er anlagt, skal dette selskab opløses og sporene overdrages til et drifts- og infrastrukturselskab med kun kommunen og regionen som stiftere. Indtil 2016 drev DSB togene på Aarhus Nærbane.

Trafikforliget i juni 2012 mellem regeringen (A), Enhedslisten og Dansk Folkeparti indebærer, at ikke kun Aarhus H-Lystrup, men hele strækningen Odder-Grenaa skal elektrificeres. Det finansieres dels med en bevilling på 100 mio. kr., dels med en forventet besparelse på togkøb. Grenaa-banen forventes elektrificeret for 100 mio kr.[7] I stedet for hybridtog, der kan skifte mellem el og diesel, men ikke er udviklet i en brugbar version endnu, kan man købe rene eltog, der er afprøvet og i drift andre steder.[8] I december 2012 var 4 konsortier prækvalificerede.[9]

Udskudt åbning[redigér | redigér wikikode]

I første omgang forventede trafikselskabet Midttrafik, at letbanen ville blive taget i brug "før sommeren 2017". Ibrugtagningen måtte imidlertid udskydes, da leverandøren bl.a. ikke til aftalt tid havde forelagt den omfangsrige dokumentation for banens sikkerhed.[10] I stedet skulle strækningen fra Aarhus H til Universitetshospitalet i Skejby så indvies 23. september 2017. Odderbanen og strækningen mellem Skejby og Lisbjerg skulle følge i begyndelsen af december 2017, en tidsangivelse der senere blev ændret til 26. november 2017. Grenaabanen og strækningen mellem Lystrup og Lisbjerg var planlagt taget i brug som de sidste i begyndelsen af 2018.[11][12] Derudover var det meningen, at busnettet først skulle ændres 26. november 2017 og derved afvente, at letbanen var kommet i fuld drift.

22. september 2017, dagen før den store åbningsfest,[13] måtte indvielsen imidlertid aflyses. Årsagen var at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen nægtede at give den endelige godkendelse af letbanen, der derfor ikke kunne åbne for drift med passagerer. Ifølge Aarhus Letbane var der to årsager til afslaget: "Dels afviser Trafikstyrelsen at efterfølge den uvildige assessors vurdering af, at Aarhus Letbane lever op til kravene om fremtidig vedligehold, og at Aarhus Letbane derfor ikke kan godkendes som forvalter af Letbanen. (...) Dels er Trafikstyrelsen ikke tilfreds med dokumentationen af det sikkerhedsarbejde, som letbanens operatør Keolis har udført."[14]

Aarhus Letbane og Keolis fortsatte efterfølgende dialogen med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen med henblik på at få de endelige godkendelser. I den forbindelse blev der blandt andet indsendt en opdateret version af sikkerhedsledelsessystemet og en opdateret sikkerhedsvurderingsrapport til styrelsen medio oktober 2017.[5] Efterfølgende har der så været møder og tilsyn. På et møde med Aarhus Kommune og Region Midtjylland 23. november 2017 gav styrelsen udtryk for, at letbanen kunne komme i drift med passagerer i uge 50. Der har i forvejen været prøvekørsler siden juli, hvor der er blevet kørt efter køreplan men uden passagerer.[15] Det er en dyr affære, da lønninger til letbaneførerne til både køreplanskørselen og prøvekørsler på de ydre strækninger løber op i 100.000 kr. om dagen. Samtidig skal busdriften opretholdes, indtil letbanen kan tage over.[16]

I praksis blev det dog ikke til noget med en åbning i uge 50. Det gav problemer i forhold til de planlagte ændringer af busnettet, der var blevet udskudt til 17. december 2017. Yderligere udskydning ville imidlertid efterhånden blive for besværligt. Desuden hang ændringerne sammen med et generelt eftersyn af busnettet og tilpasninger efter indførelsen af A-busser i 2011, så det var ikke bare muligt at vente på letbanen. Busnettet ændres derfor som planlagt 17. december 2017, men indtil letbanen kommer i drift, indsættes en midlertidig buslinie 87 mellem Park Allé og Universitetshospitalet som erstatning. Busserne der erstatter Odderbanen og Grenaabanen fortsætter også indtil videre.[17][18][19]

Sideløbende er der opstået uenighed om prøvekørslerne på Odderbanen. Her skal der foretages prøvekørsler ved fuld hastighed, hvilket kræver afspærring af niveauoverskæringerne undervejs. Dette har Aarhus Letbane fået godkendelse til af politiet og Arbejdstilsynet.[15] Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen mener imidlertid, at der skal indhentes tilladelse hos dem, da der er tale om en eksisterende jernbane, der falder ind under deres ansvarsområde. Hos Aarhus Letbane mener man modsat, at ombygningen af banen er så omfattende, at den må betragtes som en ny bane, som man ikke behøver tilladelse fra styrelsen til at teste.[20]

2. etape[redigér | redigér wikikode]

Endnu før 1. etape er åbnet, arbejdes der medplanerne for en 2. etape fra Aarhus Ø via Aarhus H, Viborgvej og Gellerup til Brabrand. Her er man dog stødt på problemer med strækningen fra Banegårdspladsen til Viborgvej. Egentlig var det tanken at føre letbanen ad Vester Allé, men det vil koste over 100 mio. kr. at få omlagt varme- og vandledninger der. Derfor har Aarhus Kommunes eksperter kig på seks forskellige alternativer. En mulighed er gennem Banegraven og derfra ad Sonnesgade og Carl Blochs Gade til Thorvaldsensgade. En anden mulighed er en tunnel under Rådhusparken og Musikhusparken, eventuelt med underjordisk en station ved Musikhuset. Det vil dog blive dyrt, især hvis der skal etableres en underjordisk station. En tredje mulighed er Busgaden-forløbet og Nørre Allé, men det vil kræve at Kirkens Korshærs hovedkvarter på hjørnet af Klosterport og Nørre Allé må rives ned. En fjerde mulighed er Hans Hartvig Seedorffs Stræde og J.M Mørks Gade, men det vil også koste en hjørneejendom. Nok en mulighed er at dele sporene, så der for eksempel køres ad Vester Allé den ene vej og ad J.M. Mørks Gade og Hans Hartvig Seedorffs Stræde den anden vej.[21]

1. etape[redigér | redigér wikikode]

Standsningssteder[22][redigér | redigér wikikode]

Aarhus Letbane bruger betegnelsen standsningssteder i stedet for stationer.

Anlæg af spor under Dokk1.

Odder – Skolebakken[redigér | redigér wikikode]

Skolebakken – Skejby – Lystrup[redigér | redigér wikikode]

Det kommende Humlehuse Station mellem Skejby og Lisbjerg.

Skolebakken – Risskov – Lystrup[redigér | redigér wikikode]

Lystrup – Grenaa[redigér | redigér wikikode]

Drift[redigér | redigér wikikode]

Kort over Aarhus Letbane

I dagtimerne eller myldretiderne forventes Aarhus Letbane at køre efter flg. driftsoplæg:[23]

Linje Strækning Hyppighed i myldertiden
L1 GrenaaRyomgårdHornsletLystrupØstbanetorvetAarhus HMårslet – (Odder) Togene kører kun imellem Grenaa og Odder i myldertiden.
  • 2 afgange i timen mellem Grenaa og Mårslet
  • 2 afgange i timen mellem Mårslet og Lystrup
  • 1 afgang i timen mellem Odder og Lystrup
  • 2 afgange i timen fra Ryomgård i begge retninger
  • 2 afgange i timen fra Hornslet i begge retninger
L2 Lystrup/Lisbjergskolen – LisbjergAarhus Universitetshospital, SkejbyAarhus HMårsletOdder Afgange på denne linje L2 bliver således:
  • 8 afgange i timen mellem Aarhus H og Aarhus Universitetshospital
  • 4 afgange i timen mellem Aarhus H og Lisbjerg (heraf 2 til Lisbjergskolen)
  • 2 afgange i timen mellem Aarhus H og Lystrup
  • 2 afgange i timen mellem Mårslet og Lystrup
  • 2 afgange i timen mellem Odder og Lystrup

Materiel[redigér | redigér wikikode]

Materiellet til Aarhus Letbane er designet specielt til denne.[24] Mellem Odder og Lisbjerg/Lystrup er det især Stadler Variobahn-sporvogne,[24][25] der skal køre, mens Stadler Tango-sporvognstog[24][26] primært skal køre på strækningen mellem Aarhus og Grenaa ad den tidligere Grenaa-bane.[24][27][28]

Udbygningsetaper[redigér | redigér wikikode]

Der er udpeget 11 mulige udbygningsetaper til Aarhus Letbane:

Galleri[redigér | redigér wikikode]

Noter[redigér | redigér wikikode]

  1. ^ https://www.midttrafik.dk/media/896059/midttrletbane_sildeben_etape-1_hvid-29092016.pdf
  2. ^ letbanen.dk: Nyhedsbrev #21 Keolis SA skal køre letbanen sikkert gennem Østjylland
  3. ^ a b myldretid.dk: Aarhus-letbanen vælger Ansaldo og Stadler
  4. ^ Letbanedirektør har kendt til manglende godkendelse i tre dage, dr.dk. 22. sept. 2017. Hentet 23. sept. 2017
  5. ^ a b Status på godkendelse af Aarhus Letbane, Aarhus Letbane, 9. oktober 2017.
  6. ^ "Fingerplan" binder Østjylland sammen, Aarhus Letbane. Besøgt 12. september 2017.
  7. ^ "FINANSIERING AF LETBANEN" ALIS. Tilgået: 19 September 2013.
  8. ^ Trafikforliget
  9. ^ Østergaard, Nicolai. "Ansaldobreda-klon i finalen om at levere letbane til Aarhus", Ingeniøren, 12 December 2012.
  10. ^ JyllandsPosten.dk 23/3 2017: Manglende sikkerhedstests udsætter åbningen af Aarhus Letbane (hentet 2017-03-23)
  11. ^ Aarhus Letbane åbner den 23. september, Aarhus Letbane, 28. april 2017.
  12. ^ Åbning mod Odder og Grenaa, Midttrafik. Besøgt 12. september 2017.
  13. ^ Aarhus og Midtjylland byder velkommen til Letbanen, Aarhus Letbane, 18. september 2017.
  14. ^ Trafikstyrelsen afviser at godkende Aarhus Letbane, Aarhus Letbane, 22. september 2017.
  15. ^ a b Fortsat usikkerhed om åbning af Odderbanen, Aarhus Letbane, 27. november 2017.
  16. ^ Dyr letbane uden passagerer: 100.000 kroner ud ad vinduet hver dag af Emma Ahlgreen Haa. Århus Stiftstidende, 28. november 2017.
  17. ^ FAQ – Køreplanskift for bybusserne i Aarhus 17. december 2017, Midttrafik. Besøgt 16. december 2017.
  18. ^ Aarhus: Rute 87 erstatter Letbanen indtil den åbner, Midttrafik, 15. december 2017.
  19. ^ Ekstra busser skal kompensere for manglede letbane, Århus Stiftstidende, 16. december 2017.
  20. ^ Letbane sætter advokat på Trafikstyrelsen af Henrik Havbæk Madsen. Århus Stiftstidende, 28. november 2017.
  21. ^ Tunnel under Rådhusparken? Letbanens etape 2 kan ændre midtbyen markant af Henrik Havbæk Madsen. Århus Stiftstidende, 16. december 2017.
  22. ^ https://www.midttrafik.dk/koreplaner/letbanen/her-stopper-letbanen/
  23. ^ Letbanen - åbner i 2017
  24. ^ a b c d Enkelt og elegant design - Aarhus Letbane. Hentet 21. september 2016. 
  25. ^ Niederflurstraßenbahn vom Typ Variobahn. Hentet 21. september 2016. 
  26. ^ Tram-Train vom Typ Tango. Hentet 21. september 2016. 
  27. ^ Rejsetider - Aarhus Letbane. Hentet 21. september 2016. 
  28. ^ "Det første store Letbanetog er ankommet". TV 2 - ØSTJYLLAND. Hentet 20. september 2016. 
  29. ^ Klar til at sætte gang i en del af letbanen til Aarhus Ø Tommy Blindkilde, 25. september 2017 byensejendom.dk

Eksterne kilder/henvisninger[redigér | redigér wikikode]