Wikipedia:Afsluttede afstemninger

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Nuvola apps download manager2-70%.svg Hovedartikel: Wikipedia:Afstemninger.

Denne side er en oversigt over afsluttede afstemninger på dansk Wikipedia. For hver afstemning er angivet tidspunktet for afstemningens start, temaet og afgørelsen. For nærmere oplysninger om valgmuligheder, stemmetal og diskussioner henvises til de enkelte afstemninger. De almindelige afstemninger har været åbne for alle stemmeberettigede brugere, jvf. Wikipedia:Afstemningsprocedure, men i afstemninger om bandlysninger er det kun administratorer, der har kunnet stemme.

Afsluttede afstemninger[rediger kildetekst]

Startet Afstemning Forslag/spørgsmål Resultat
2. juni 2005 Afstemning:Nederland eller Holland? Skal navnet Holland accepteres, hvor der menes Nederland? Det er acceptabelt at skrive Holland, hvor der menes Nederland, for Holland er synonymt med Nederland.
10. juni 2005 Flertydige artiklers format Hvilket format er det bedst egnede til flertydige artikler? De enkelte artikler oplistes med deres fulde navne og korte beskrivelser.
27. juni 2005 Navngivning af planteartikler Hvilket format skal være standarden for navngivning af planteartikler? Plantens danske navn skrives som i danske botanikerkredse. Vi har alene dansk navn i artikelnavnet.
28. december 2005 Fair use-billeder Skal vi tillade "Fair use"-billeder på den danske wikipedia? "Fair use"-billeder må ikke benyttes på den danske wikipedia.
9. maj 2006 Afstemning:Kongenumre Hvordan skal vi nummerere regenter? Hidtidig praksis med brug af arabertal beholdes.
1. juli 2006 Afstemning:Tema og Månedens samarbejde nedlægges Kan vi nedlægge de to initiativer til fordel for et permanent stub og billedprojekt? Månedens samarbejde og månedens tema udgår og erstattes af et permanent stub- og billedprojekt.
18. september 2006 Palnatoke og AA Skal vi fratage Palnatoke retten til at stemme i forbindelse med Anbefale artikler? Afstemningen blev afvist.
7. november 2006 Afstemning om CheckUser adgang Skal Palnatoke og Wegge have CheckUser adgang for dansk Wikipedia? Palnatoke og Wegge gives CheckUser adgang for dansk Wikipedia.
10. januar 2007 Afstemning om Anbefalede og Lovende artikler Skal vi opdele anbefalede artikler i to projekter/procedurer - og tilsvarende to kvalitetsniveauer? Der ønskes to projekter: Anbefalede artikler og Lovende artikler.
18. april 2007 Afstemning om triatlon vs. triathlon Skal triatlon skrives med eller uden h på Wikipedia? Afstemningen blev afvist.
9. maj 2007 Afstemning om CheckUser adgang2 Skal Palnatoke, Kaare og Christian List have CheckUser-adgang for dansk Wikipedia? Palnatoke, Kaare og Christian List gives CheckUser-adgang for dansk Wikipedia.
4. juni 2007 Afstemning om brug af Retskrivningsordbogens stavemåde Skal titlen på artikler altid følge Retskrivningsordbogens stavemåde, eller skal man også tage hensyn til evt. anderledes stavemåder brugt af fagfolk? Afstemningen blev afbrudt før tid og har derfor ingen konklusion.
22. august 2007 Afstemning om blokerede brugeres mulighed for at redigere egen diskussionsside Skal blokerede brugere have mulighed for at redigere deres egen brugerdiskussion? Blokerede brugere skal kunne redigere deres egen brugerdiskussionsside under deres blokering.
17. oktober 2007 Afstemning om proceduren for udvælgelse af LA- og AA-artikler på den danske wikipedia Skal proceduren for LA- og AA-artikler ændres, så den følger den norske og den svenske? Kravet om UA udgår, således at alle artikler kan nomineres til LA. Proceduren for LA => AA bibeholdes uændret.
25. februar 2008 Fremragende artikler Skal fremragende artikler indføres på DaWiki efter Broadbeers model? Niveauet FA (Fremragende artikler) indføres over det eksisterende AA-niveau.
8. april 2008 Ændring af struktur på lovende artikler Strukturændring på lovende artikler. Den hidtidige måde hvorpå artikler bliver lovende beholdes.
2. juni 2008 Automatisk patruljering af vedtagne brugere Skal det kunne vedtages at visse menige brugeres ændringer patruljeres automatisk? Automatisk patruljering kan gives efter særskilt afstemning om den enkelte bruger af administratorerne, der skal sige god for patruljeringen.
2. juni 2008 Tildeling af sammenskrivningsrettigheder Skal der gives sammenskrivningsrettigheder til administratorerne? Administratorerne gives sammenskrivningsrettigheder. Desuden kan det vedtages at give det til andre brugere.
16. oktober 2008 Navngivning af artikel Hvad skal artiklen Religionsskiftet i Norden hedde? Artiklen flyttes til Kristendommens indførelse i Norden.
27. december 2008 Fastlægning af navngivning af person-land-relaterede kategorier Skal kategorier med personer fra et bestemt land navngives "Kategori:X'ere fra Y" eller "Kategori:Y'ske x'ere"? "X'ere fra Y" er ny navngivningsmetode for personrelaterede kategorier.
27. december 2008 Fastlægning af navngivning af ting-land-relaterede kategorier Skal kategorier med ting og steder fra/i et bestemt land navngives "Kategori:X'ere fra Y" eller "Kategori:Y'ske x'ere"? "X'ere fra Y" er ny navngivningsmetode for ting-land-relaterede kategorier.
28. december 2008 Nederland(ene) eller Holland (2) Hvordan skal artiklen og kategorierne vedr. landet Holland/Nederland/Nederlandene navngives? Der gøres intet særligt i relation til navnet.
27. maj 2009 Skal officielle kandidater til forskellige politiske poster have notabilitet? Skal officielle kandidater til forskellige politiske poster (automatisk) have notabilitet? Det er ikke nok at være officiel kandidat. Man skal også være kendt for noget andet.
17. september 2009 Inaktive administratorer Skal inaktive administratorer fremover fratages deres administratorrettigheder efter mindst 9 måneders inaktivitet? Inaktive administratorer vil ikke blive frataget deres administratorrettigheder, med mindre de selv anmoder om det.
2. december 2009 Afstemning om CheckUser adgang 3 Skal MGA73, Wegge og Sir48 have CheckUser-adgang for dansk Wikipedia? MGA73 og Sir48 gives CheckUser-adgang for dansk Wikipedia.
9. februar 2010 Oprettelse af MediaWiki:Geshi.css til forbedret visning af kildekode Oprettelse af MediaWiki:Geshi.css til forbedret visning af kildekode. Afstemningen blev lukket, da sagen blev løst på anden vis.
11. februar 2011 Afstemning om CheckUser adgang 4 Skal Palnatoke have CheckUser-adgang for dansk Wikipedia? Palnatoke gives CheckUser-adgang for dansk Wikipedia frem til udgangen af februar 2012.
3. marts 2011 Inaktive administratorer 2 Fratagelse af administratorrettigheder for inaktive administratorer. Administratorer kan fratages administratorrettigheder efter 180 dage inaktivitet + 30 dage varsel.
12. marts 2011 Bandlysning af Rosenquist (ex-Konnex) Skal Rosenquist + aliaser bandlyses permanent fra dansk Wikipedia? Rosenquist bandlyses fra dansk Wikipedia.
21. juni 2011 Skabeloner til brugerdiskussionsside Hvilke skabeloner skal vi fremover bruge? Der benyttes hønsedesign med delvist nyt indhold.
17. februar 2012 Afstemning om CheckUser adgang 5 Skal Palnatoke have CheckUser-adgang for dansk Wikipedia? Palnatoke gives CheckUser-adgang for dansk Wikipedia for ubestemt tid.
17. december 2013 Bandlysning af Kong amdi I Skal Kong amdi I bandlyses permanent fra dansk Wikipedia? Kong amdi I bandlyses ikke.
17. september 2014 Fratagelse af administratorret for Bruger:Pixi Uno Skal Pixi Uno have frataget sine administratorrettigheder på dansk Wikipedia? Pixi Uno får frataget sine administratorrettigheder.
8. februar 2015 Fair use Brug af 'fair use'-licens. Fair Use er fortsat ikke en del af dansk Wikipedia.
24. februar 2015 Forenkling af tildeling af patruljantstatus Flere spørgsmål omkring forenkling af tildeling af patruljantstatus. En bruger skal have mindst 200 redigeringer i artikel-navnerummet for at blive tildelt patruljantstatus uden afstemning. Der er ingen indsigelsesperiode eller fratagelses ved inaktivitet. Procedure for fjernelse af status ved problematisk adfærd.
27. september 2015 Skabeloner til forældede artikler Skal Skabelon:Forældet skelne mellem, om det meste indhold i sektionen eller artiklen er forældet, eller om sektionen/artiklen kun er delvist forældet? Brugen af Skabelon:Forældet ændres ikke.
25. januar 2016 Afstemning om legitimiteten af evighedsblokering Er formalia fulgt i forbindelse med evighedsblokeringen af Rosenquist? Afstemningen blev afvist.
2. august 2016 Bandlysning af Royal Export Skal Royal Export bandlyses permanent fra dansk Wikipedia? Royal Export bandlyses ikke.
4. august 2016 Brug af geografiske adjektiver i kategorier Hvilken navngivningsstandard skal kategorier med emner fra bestemte lande og/eller geografiske områder benytte? Kategorier skal anvende formen Kategori:X'er fra/på/i/.. Y.
8. december 2016 Afskaffelse af projektskabeloner på diskussionssiderne Afskaffelse af projektskabeloner på diskussionssiderne. Projektskabelonerne fjernes fra diskussionssiderne.
8. december 2016 Afskaffelse af milepælsskabeloner på diskussionssiderne Afskaffelse af milepælsskabeloner på diskussionssiderne. Afstemningen blev ikke sat i gang.
10. februar 2017 Ny navngivning af planter Hvilket format skal være standard for plantenavne? En plantes navn skrives uden pædagogiske bindestreger og med små bogstaver.
22. februar 2017 Afstemning om CheckUser adgang 6 Skal Cgt, SimmeD og Knud Winckelmann have CheckUser-adgang for dansk Wikipedia? Cgt og Knud Winckelmann gives CheckUser-adgang for dansk Wikipedia.
24. februar 2017 Individuelle restriktioner Indførelse af personlige restriktioner for Rmir2. Der indføres ikke personlige restriktioner for Rmir2.
3. juli 2017 Ugens Konkurrence En ugentlig konkurrence med det formål at rose wikipedianer med god indsats. Forslaget fik opbakning men gennemførtes ikke.
15. marts 2018 Fratagelse af administratorret for Bruger:Vrenak Skal Vrenak have frataget sine administratorrettigheder på dansk Wikipedia? Vrenak får frataget sine administratorrettigheder.
28. april 2018 Bandlysning af Bruger:Rmir2 Skal Rmir2 bandlyses fra dansk Wikipedia? Rmir2 bandlyses ikke.
26. september 2018 Bandlysning af bruger Rodejong Skal Rodejong bandlyses fra dansk Wikipedia? Rodejong bandlyses fra dansk Wikipedia.
23. maj 2019 Farve i cykelsportsrelaterede tabeller, infobokse m.v. Hvilken farve skal bruges som baggrundsfarve i cykelsportsrelaterede infobokse, navigationsbokse og andre tabeller? Farven ændres fra gul til lysegrå (farvekode EAECF0).
7. april 2021 Bandlysning af bruger Rmir2 Skal Rmir2 bandlyses fra dansk Wikipedia? Rmir2 bandlyses fra dansk Wikipedia.