Bruger:Pyrros/Bøger/Fysikd

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Book-Icon Dette er en "Wikipediabog" boghylde ]
[ Administrer bog ]  [ PDF ]  [ bestil som trykt bog ]


Fysik[redigér | rediger kildetekst]

Klassisk mekanik
Acceleration
Aksel
Almen relativitetsteori og klassisk mekanik
Amplitude
Antikythera-mekanismen
Arbejde (fysik)
Arkimedisk punkt
Barycentrum
Bowdenkabel
Centrifugalkraft
Centripetalkraft
Corioliskraft
Deceleration
Drejningsmoment
Dynamik
Dæmpning
E-modul
Effekt (fysik)
Elasticitet (fysik)
Elevatorkraft
Enkel maskine
Fart
Fladtrykthed
Fonograf
Fonografvalse
Forskydningsmodul
Foucaultpendul
Frihedsgrad
Friktion
Galilei-transformation
Gear
Grammofon
Gravitation
Gyroskop
Hastighed
Hookes lov
Hysterese
Jævn cirkelbevægelse
Kamhjul
Kardanaksel
Kile
Kiralitet (fysik)
Kniv
Kollision
Kompressibilitetsmodul
Kontravægt
Kraft
Lagrange (fysik)
Legeme (fysik)
Luftmodstand
Maskinleje
Masse (fysik)
Massefylde
Massemidtpunkt
Matematisk pendul
Mede
Moment
Newtons anden lov
Newtons første lov
Newtons love
Newtons tredje lov
Newtons vugge
Pedal
Potentiel energi
Præcession
Rampe
Rotation
Rotor
Rum
Skrue
Snurretop
Spænding (mekanik)
Statik
Stator
Stød (fysik)
Supersonisk
Svingplade
Sydpegende hestevogn
Symplektisk mangfoldighed
Tid
Tippetop
Tov
Traktion
Trædemølle
Tyngdepunkt
Tøjning
Uelastisk stød
Venstre-højre-symmetri
Vinkelaccelerationskraft
Vinkelhastighed
Xylometer
Økse
Bohrs atommodel
Boson
Coulombs lov
Diffraktion
Dipol
Elektrisk leder
Elektromagnet
Elementarpartikel
Faradays induktionslov
Felt (fysik)
Fermion
Ferromagnetisme
Fouriertransformation
Fysisk størrelse
Første observation af gravitationsbølger
Gas
Induktans
Kapacitans
Kogepunkt
Krystal
Kvantekromodynamik
Københavnerfortolkningen
Lepton
Med og mod uret
Standardmodellen
Ækvivalensprincip
Energi
ASPO
Blæsevarme
Borerig
Brandeffekt
Brændværdi
Egain forecasting
Fossilt brændstof og brændsel
Færøsk olieudvinding
Gasværk
Giktgas
Grøn Energi
Geotermisk energi på Island
Jevons' paradoks
Kemisk energi
Energilagring
Liquified Natural Gas
Mekanisk energi
Nulpunktsenergi
Energioverførsel
Rosatom
Specifik energi
Synkronmaskine
TNT-ækvivalent
Energitæthed
Vedvarende energi
Verdens energiforbrug
Virkningsgrad
Kinematik
Artefakt (fejl)
Dioptri
Optik
Optisk fænomen
Termodynamik
Termodynamikkens 0. lov
Termodynamikkens 1. lov
Termodynamikkens 2. lov
Termodynamikkens 3. lov
Absolut nulpunkt
Adiabateksponenten
Adiabatisk
Aggregattilstand
Avogadros lov
Barometrisk højdeformel
Boltzmanns konstant
Boyles lov
Brownske bevægelser
Carnots princip
Le Chateliers princip
Curietemperaturen
Diffusion
Elektrokemisk gradient
Entalpi
Entalpi-entropi-diagram
Entropi
Fordampningskøling
Fordampningsvarme
Gaskompressor
Gaskonstant
Gay-Lussacs lov
Hess' lov
Idealgasligning
Isobar
Isochor
Isolering
Isoterm
Joules love
Kalorimeter
Kalorimetri
Køleplade
Kølervæske
Laserkøling
Luft
Normaltryk
Overgangsisolans
Partialtryk
Smeltevarme
Specifik varmeledningsevne
Stuetemperatur
Superkritisk væske
T-symmetri
Termisk ekspansion
Termodynamisk kondensator
Termodynamisk ligevægt
Thomsen-Berthelot-princippet
Tryk (fysik)
Tøradiabatisk temperaturfald
Underafkøling (fysik)
Van 't Hoffs ligning
Varme
Varmedøden
Varmekapacitet
Varmeoverførsel
Varmerør (heat-pipe)
Varmestrøm
Varmeudvidelseskoefficient
Varmeveksler
Watt-dampmaskine
Brud (splittelse)
Gaspard-Gustave Coriolis
Damprenser
Differentiel rotation
Gevind
Hedvandsrenser
Højtryksrenser
Konservativt kraftfelt
Kædelinje
Materialetræthed
Poissons forhold
Reservedel
Spil (mekanisk)
Stødtal
Trampe (cykelelevator)
Åg
Bevægelsessyge
Elektrisk resistivitet
Elektrisk spænding
Elektrisk strøm
Elektromotorisk kraft
Lyn i den øvre atmosfære
Piezoelektrisk effekt
Rød fe
Specifik ledningsevne