Spring til indhold

Wikipedia:Politikker og normer

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
(Omdirigeret fra Wikipedia:Politik)
Denne side er en officiel politik for den danske Wikipedia – en bredt accepteret standard, alle brugere skal følge. Du må gerne ændre denne side efterhånden som det bliver nødvendigt, men vær sikker på at det afspejler konsensus. Er du i tvivl, så brug diskussionssiden.

Wikipedia har nogle politikker og normer, der er alment accepterede og bliver betragtet som vigtige, eller ligefrem essentielle, af projektets grundlæggere og bidragydere. Disse er en hjælp i vores arbejde med at opnå vores mål: at skabe en fri og pålidelig encyklopædi. Bidragyderne på Wikipedia stræber efter at have så få regler som muligt for at undgå bureaukrati.

Man bør notere sig, at i hvert fald visse af disse politikker og normer stadig er under udvikling. Andre har der derimod længe været enighed om og betragtes nu som fast praksis af et stort flertal af Wikipedias bidragydere. For en kort introduktion til regler på Wikipedias, se: Grundregler eller Fem søjler.

Nøglebegreber

[rediger kildetekst]
 1. Undgå fordomme. Artiklerne bør skrives ud fra et neutralt synspunkt, hvilket betyder, at en artikel på fair og sympatisk vis bør belyse de forskellige synspunkter vedrørende artiklens emne.
 2. Overtræd ikke andres ophavsret. Wikipedia er en fri encyklopædi, der udgives inden for rammerne af Creative Commons Navngivelse/Del på samme vilkår 3.0. At indsætte materiale uden ophavsretsholderens tilladelse er en trussel mod vores projekt med at lave en ægte fri encyklopædi, som alle kan videredistribuere, og det kan medføre erstatningskrav mod projektet. Se Ophavsret for mere information.
 3. Wikipedia er en encyklopædi. Dette websted skal primært bruges til at skrive en encyklopædi. Diskussioner på diskussionssiderne bør være rettet mod at forbedre artiklerne. Se Hvad Wikipedia ikke er.
 4. Respektér andre bidragydere. Wikipedias bidragydere stammer fra mange forskellige lande og kulturer og har stærkt varierende synspunkter. Ved at respektere hinanden er vi i stand til at samarbejde effektivt om at opbygge en encyklopædi. Se Etikette for nogle retningslinjer.
 5. Næsten alle kan redigere næsten alt. Der er ikke nogen brugere, der "ejer" nogen sider (heller ikke brugersider), og kan diktere hvad der skal stå og ikke stå. Tværtimod har alle lov at redigere og bidrage til alle artikler og diskussioner, så længe det har et konstruktivt formål. Gentagne ukonstruktive bidrag så som hærværk medfører blokering. Særligt udsatte sider kan desuden skrivebeskyttes.
 6. Følg konventionerne. Ved at følge disse konventioner er vi i stand til at lave en mere ensartet og brugbar encyklopædi:
 7. Se også mest almindelige begynderfejl på Wikipedia for nyttige informationer til nytilkomne brugere.

Liste over retningslinjer

[rediger kildetekst]
 1. Beskyttelser (Politik): Wikipedias grundregel er, at alle kan redigere alt. Imidlertid kan aggressive angreb af hærværk eller redigeringskrige medføre, at beskyttelse af en side kan blive nødvendigt for at forebygge skade eller uhensigtsmæssigheder i encyklopædien.
 2. Ignorér alle regler (Politik): Enhver politik, retningslinje eller enhver anden regel må ignoreres, hvis den hindrer forbedringer af Wikipedia. Forudsætningen er dog at andre er indforståede# det kan ikke bruges til at omgå normer og afgørelser, man ikke selv bryder sig om.
 3. Brugerkonti og -navne (Norm): Du må kun have én brugerkonto, og den må du ikke dele med andre. Navnet må ikke indeholde anstødelige udtryk.
 4. Konsensus (Politik): Der skal ikke stemmes om alt# der skal diskuteres, så der opnås enighed.
 1. Bots (Politik): Programmer der opdaterer sider automatisk på en brugbar og harmløs måde er velkomne, så længe deres "ejere" får dem godkendt først og er opmærksomme på, at programmet ikke går amok.
 2. Blokering og bandlysning (Politik): Administratorer har mulighed for at blokere brugere i kortere eller længere tid af forskellige årsager.
 3. Brugersider (Norm): Retningslinjer for brugersider på Wikipedia. Brugersider er ikke pålagt kriterier om NPOV, men der stilles nogen andre krav til indholdet.
 4. Diskussionssider (Politik): Diskussioner skal foregå i en pæn tone og helst have et konstruktivt formål. Respekter at andre har lov at have andre meninger.
 5. Forstyr ikke Wikipedia for at fremføre en pointe (Norm): Lad være med at provokere andre med konsekvent usmidig brug af politikker og normer bare fordi du ikke lige kan få din vilje.
 6. Ingen personangreb (Politik): Lad i første omgang altid tvivlen komme den anden til gode i en redigeringskrig. Ved at være ubehøvlet, ufølsom eller smålig gør man andre brugere sure og forhindrer Wikipedia i at fungere efter hensigten. (Brug e-mail til personlige debatter).
 7. Redigeringskrige (Norm): Gentagne gendannelser af hinandens redigeringer er uønskede. Diskuter tingene fredeligt på de relevante diskussionssider.
 8. Signér indlæg på diskussionssider (Norm): Husk at signere dine indlæg på diskussionssider med ~~~~, men signer aldrig tekst i selve artiklerne.
 9. Sokkedukker (Politik): Hver person på Wikipedia har ret til én og kun én brugerkonto. Undtaget er de såkaldte bots. Hvis en person opretter flere brugerkonti, forbeholder administratorerne sig ret til at blokere alle relevante konti.
 10. Wikikette (Norm): Gode råd til opførsel på Wikipedia.

Indhold og stil

[rediger kildetekst]
 1. Biografier af levende personer (Politik): Ved skrivning om personer der stadig lever skal der udvises betydelig agtpågivenhed og hensyn.
 2. Eksterne henvisninger (Norm): Links til andre hjemmesider kan være nyttige, hvis de uddyber og supplerer en artikels indhold. Men man skal ikke linke til alt, der tilfældigvis har lidt med sagen at gøre.
 3. Flertydige titler (Norm): Hvis flere emner har samme navn, tilføjes der uddybende parenteser efter artikelnavnene. Hvis et emne anses for at være hovedbetydningen, får den dog navnet uden parentes.
 4. Gør artiklerne brugbare for læseren (Norm): Målet for Wikipedia er et læsevenligt og indholdsrigt opslagsværk, så gør dine artikler brugbare for andre.
 5. Hvad Wikipedia ikke er (Norm): Hver dag ændres hundredvis af artikler, og hver dag bruger tusindvis af mennesker tid til at finde informationer. Wikipedia er først og fremmest en online encyklopædi. Undgå venligst at bruge Wikipedia til andre formål.
 6. Indledning (Norm): Indledningen skal identificere emnet og opsummere artikelteksten, med den rette vægtning.
 7. Ingen førstehåndsforskning (Politik): Wikipedia udgiver ikke nyt materiale. Alt materiale i Wikipedia bør kunne tilskrives en pålidelig, offentliggjort kilde. Artikler må ikke indeholde nye analyser eller synteser af publiceret materiale, der anvendes til at fremme en bestemt synsvinkel som ikke klart fremgår af kilden.
 8. Kriterier for artikler (Norm): Ikke alt kvalificerer til at have en selvstændig artikel på Wikipedia, men der vil altid være gråzoner.
 9. Kriterier for biografier (Norm): Alle mennesker er ikke berettiget til en artikel på Wikipedia. Artikler om nulevende personer kræver en vis fingerspidsfornemmelse. Vær meget omhyggelig med kildehenvisninger.
 10. Kriterier for artikler om virksomheder og foreninger (Norm): Det er heller ikke alle virksomheder og foreninger, der er berettigede til artikler på Wikipedia. Vær meget omhyggelig med kildehenvisninger.
 11. Lister (Norm): Lister, der ikke kan afgrænses naturligt, er uønskede, mens informationsrige lister er velkomne.
 12. Navngivning (Norm): Generelt skal artikler navngives efter hvad der er bredt kendskab til blandt dansktalende, med et minimum af tvetydighed, og som samtidig gør det nemt at linke til siden.
 13. Referencer (Norm): Påstande der med rimelighed kan betvivles skal indeholde en eller flere inline-referencer til troværdige kilder, så andre har mulighed for at efterkontrollere påstandene.
 14. Skriv det indlysende (Norm): Nogle banaliteter kan virke indlysende, men bør indføjes i artiklen for at tilgodese alle læsere.
 15. Skriv Wikipedia fra et neutralt synspunkt (Politik): Artikler skal skrives fra et neutralt synspunkt (NPOV).
 16. Selvbiografier (Norm): Det kan være meget svært at skrive neutralt om sig selv og om ting, man har personlig eller økonomisk interesse i, så lad hellere være.
 17. Stilmanual (Norm): Wikipedias guide til layout af artikler.
 18. Tvivlsomme påstande (Norm): Normalt bør ikke bidrage med unøjagtige og upræcise udsagn. Alt indhold skal være verificerbart, med kilder der beviser disse påstande.
 19. Verificerbarhed (Politik): Materiale som er betvivlet eller risikerer at blive anfægtet, samt alle citater, skal tilskrives en pålidelig, offentliggjort kilde. I Wikipedia, betyder verificerbarhed, at alle som læser og redigerer encyklopædien dermed kan kontrollere, at oplysningerne kommer fra en pålidelig kilde.
[rediger kildetekst]
 1. Afstemningsprocedure (Politik): Afstemninger skal for det meste undgås og der skal søges konsensus, men kan i visse situationer være nødvendige.
 2. Behandling af personlige oplysninger (Politik): Wikipedias bestyrelse har vedtaget disse regler for personlige oplysninger.
 3. Billedpolitik, Billeder uden licens og Billeder med tvivlsom licens (politikker): Alle billeder brugt på wikipedia har siden 2006 ligget på Wikimedia:commons, som er en central database med billeder og filer for alle sprogversioner af wikipedia. Evt. licensproblematik håndteres der. Alle billeder skal være under en fri licens. Hvis et billede er lagt op uden licens underrettes uploaderen og hvis ikke problemet bliver løst slettes billedet efter minimum syv dage. Hvis licensen er tvivlsom slettes efter 14 dage.
 4. Ophavsret (Politik): På Wikipedia udgives indholdet under en fri licens og der gælder forskellige ophavsretlige regler. (Teksten til GNU Free Documentation License).

Det danske sprogs Wikipedia

[rediger kildetekst]

Wikipedia følger sprog, ikke lande (global politik). Dansk Wikipedia skal derfor forstås som det danske sprogs Wikipedia og ikke Danmarks. Det betyder på den ene side, at alle artikler skal skrives på dansk (artikler på andre sprog samt maskinoversættelser vil som regel blive slettet). Og på den anden side at der er åbent for artikler om emner fra hele verden. I praksis er der dog en forholdsvis stor del af artiklerne, der handler om emner fra Danmark eller har særlige afsnit herom, da det er her de fleste brugere og læsere kommer fra. Men normerne er som udgangspunkt de samme uanset emnets herkomst.

Globalt gælder tilsvarende forhold. Det betyder for eksempel at der ikke er nogen østrigsk Wikipedia, for det officielle sprog i Østrig er tysk, hvorfor det ikke vil give nogen mening at have en særlig østrigsk udgave, da den alligevel ville blive stort set identisk med den tyske. Omvendt findes der til gengæld to norske Wikipedia, en skrevet på bokmål og en på nynorsk. Men der er intet krav om at man skal være nordmand for at skrive på en af de to, lige så lidt som der er krav om at man skal være dansker for at skrive på dansk Wikipedia. Tværtimod, kan man skrive på et givent sprog, er man også velkommen til at skrive på den tilsvarende Wikipedia, uanset hvor man kommer fra.

Se også meta:List of Wikipedias for en liste og statusoversigt for alle Wikipedias sprogvarianter.

Håndhævelse af politikker

[rediger kildetekst]

Wikipedia har hverken en hovedredaktør eller en central, topstyret mekanisme, der holder øje med og godkender encyklopædiens daglige udvikling. Derimod holder de aktive deltagere øje med de seneste ændringer og laver rettelser, når de ser et indholds- eller formateringsmæssigt problem. Så alle Wikipedianerne er både skribenter og redaktører.

Desuden kan enhver administrator blokere en bruger, hvis denne er særligt destruktiv. Er der uenighed om en administrators handlinger, ordnes dette ved dialog jævnfør Wikipedia:Administratorer#Administratorfejl. En bruger kan også i ekstreme tilfælde bandlyses fra Wikipedia. Dette sker efter reglerne for bandlysning, og en afstemning blandt administratorerne.

Formulering af politikker

[rediger kildetekst]

I praksis bliver størstedelen af Wikipedias politikker formuleret ud fra konkret praksis blandt brugerne og konsensus. Det vil sige, at udsagnene på denne og tilhørende sider hovedsageligt er beskrivelser af eksisterende normer på Wikipedia, der har udviklet sig gennem tiden. Grundlæggeren Jimmy Wales, bestyrelsen og udviklerne (mest i sager om copyright eller retslige anliggender) har givet udtryk for, at de foretrækker at brugerne selv formulerer politikker, og blander sig sjældent.

I enkelte tilfælde har det ikke været muligt at opnå konsensus om dele af visse normer. Her har man ved afstemning taget en beslutning.

Nogle emner er stadig under udvikling og bliver diskuteret på diskussionssiderne, på Landsbybrønden og på Meta. Alle, der er interesserede i Wikipediapolitik og nyheder, bør holde øje med de løbende diskussioner på Landsbybrønden.

Normer og politikker udefra

[rediger kildetekst]

Selv om den grundlæggende opbygning er den samme for alle sprogvarianter af Wikipedia, og en række normer og politikker i hovedsagen også er, så er der visse forskelle sprogene imellem, netop fordi tingene så vidt muligt formuleres og bestemmes lokalt. For eksempel tillader engelsk Wikipedia fair use og har en regel om max. tre gendannelser i træk, mens dansk Wikipedia ikke tillader hhv. ikke anerkender disse.

Andre sprogvarianters normer og politikker kan inspirere ved formulering af tilsvarende danske, men de eneste, der kan tilsidesætte/supplere beslutninger, normer og politikker på dansk Wikipedia udefra, er officielle globale politikker på Wikimedia samt direkte beslutninger fra Wikimedia Foundation foruden naturligvis gældende lovgivning.

Andre tekster og diskussioner om Wikipedia

[rediger kildetekst]
 • Meta-Wiki indeholder mange artikler om Wikipedia og andre relaterede emner.