Njord

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
"Njords længsel efter havet" (1908) af W. G. Collingwood.

Njord (norrønt: Njörðr) er i nordisk mytologi en af vanerne. I de islandske kilder blev Njord knyttet til havet og fungerede som gud for søfart, herunder fiskeri og handel, vinde og frugtbarhed (rigdom). Det østnordiske materiale tyder på, at Njord her blev opfattet som en frugtbarheds- og velstandsgud, der var knyttet til indlandet, i modsætning til det vestnordiske, hvor han som nævnt var knyttet til kysten.[1] I vikingetiden var han som frugtbarhedsgud nærmest blevet fortrængt af Frej, der sandsynligvis havde overtaget nogle af de attributter og egenskaber, der oprindeligt var blevet tillagt hans far.[1] Han er gift med Skade, men de lever ikke sammen. Hans børn er Frej og Freja, hvis mor i dag er ukendt. Efter krigen mellem aser og vaner bliver han sammen med sine børn udleveret som gidsler til aserne, blandt hvilke han tager bolig.

Njord har været genstand for flere videnskabelige teorier og diskussioner. Hans navn etymologisk er nært beslægtet med den ældre germanske gudinde Nerthus, der omtales af Tacitus. Sammen med de mange tilfælde af stednavne, der indeholder hans navn, har det givet anledning til spekulationer om, at han tidligere i historien har haft langt større betydning i nordisk religion end de bevarede kilder viser.[2]

Karakteristik[redigér | redigér wikikode]

I mytologien, som er blevet bevaret i den islandske litteratur, beskrives Njord som en af de guder der bor i Asgård. Hans gård kaldes Noatun (norrønt: Nóatún), der betyder skibsgård, et navn der uden tvivl stammer fra hans relationer til fiskeri og søfart.[3] Han blev derfor associeret med menneskelige aktiviteter på og ved havet og ikke havet i sig selv. De nordiske havguder var i stedet jætterne Ægir og Ran. Njord er far til frugtbarhedsguderne Frej og Freja. Deres mors navn findes imidlertid ikke i nogen kendt kilde. Njord tilhører vanernes æt og boede oprindeligt i Vanaheim, men efter krigen mellem aser og vaner blev han som led i fredsaftalen udvekslet som gidsel. Sammen med sine børn flyttede han derpå til Asgård. I Ynglingesaga fortælles det, at han han tidligere havde været gift med sin egen søster, men aserne forbød den slagt incestuøse forhold.[4] Et levn fra den før-kristne opfattelse kan muligvis udledes litterært, da man i islandske oversættelser af klassiske litterære værker oversatte den romerske gud Saturn med Njord.[5]

En anden af de få bevarede myter, hvor Njord har en hovedrolle, findes i den Yngre Edda. Her findes historien om, hvordan jættekvinden Skade som kompensation for, at aserne har dræbt hendes fader Tjasse, får lov til at vælge sig en husbond blandt dem – dog må hun kun vælge ud fra deres fødder. Hun vælger det smukkeste par fødder i den tro, at de tilhørte Balder, men det viste sig at være Njord. De lever dog som separerede, fordi ingen af dem kan holde ud til at bo på det sted, den anden foretrækker. Skade vil bo i de kolde og vilde bjergegne, mens Njords boliger ligger ved rige fiskelejer og frugtbare landsbrugsområder tæt ved havet. Motivet med valg af ægtefælle vha. fødderne rummer tilsyneladende spor af et urgammelt ægteskabsritual; det kan fx genfindes i indiske fortællinger, ligesom i eventyret om Askepot.[6]

Etymologi[redigér | redigér wikikode]

Navnet Njord kan spores til det protogermanske ord Nerþuz og det indoeuropæiske *nerthuz, der formentlig har haft betydningen kraft. Den tolkning bygger primært på den mulige forbindelse til det gæliske ord nert, der betyder kraft eller magt. Vikingetidens navn Njörðr korresponderer til navnet på en ældre germansk frugtbarhedsgudinde, Nerthus, som den romerske forfatter Tacitus omtaler i sit værk Germania fra 1. århundrede e.Kr. Det er blevet foreslået, at Njord har skiftet køn, fordi navneord i femininum med u-stammer forsvandt fra germanske sprog, så kun maskulinum u-stammer var kendt i vikingetiden. Andre mener imidlertid, at sådanne ændringer ikke kan skyldes grammatiske forandringer alene, men må være resulatetet af religiøse forandringer.[7] Njörðr kan også være relateret til den nordiske gudinde Njörun.[8][9]

Teorier om funktion og oprindelse[redigér | redigér wikikode]

De sparsomme kilder til Njords rolle i vikingetidens religion, og de levn, der tyder på, at han tidligere kunne have haft meget større betydning i religionen, har ført til mange spekulationer over gudens oprindelige betydning i de ældre tider.[10]

Nerthus[redigér | redigér wikikode]

"Nerthus" af Emil Doepler (1905).

Et af de største spørgsmål er Njords forbindelse til gudinden Nerthus, der beskrives af Tacitus i 1. århundrede e.Kr. "Nerthus" er en latiniseret udgave af det rekonstrurerede germanske navn *Nerþus, dvs. "Nerthus", er den feminime udgave, af hvad Njörðr må have heddet i 1. århundrede.[11] Forbindelsen bygger således på et lingvistisk slægtskab,[12] men den direkte forbindelse mellem jernalderens Nerthus og vikingetidens Njord er ukendt, da hun ikke optræder i nogle af de yngre kilder, ligesom Njord ikke kendes fra den tidligere periode. Men det er bl.a. blevet foreslået, at guden har skiftet køn, tidligere har været opfattet som hermafrodit, eller at Nerthus er Njords søster og oprindelige hustru, hvis eksistens bl.a. fremgår af Lokasenna, men hvis navn ikke nævnes.[13] En af de mest udbredte teorier er, at Nerthus er en senere glemt partner i et oprindeligt guddommeligt søskendepar, der strukturelt minder om søskendeparret Frej og Freja, som så på et tidspunkt har overtaget deres plads i religionen.[10]

Tacitus' skildring lyder:
"Ved disse stammer taget hver for sig er der intet bemærkelsesværdigt udover, at de i fællesskab dyrker Nerthus, det vil sige Moder Jord, som de tror griber ind i menneskenes anliggender og i en vogn kører rundt til dem, der dyrker hende. På en ø i Oceanet er der en hellig lund. I den står en indviet vogn, som er dækket af et klæde. Kun én præst må berøre denne. Han kan fornemme, hvornår guddommen er tilstede i vognens indre, og han ledsager hende da fuld af ærefrygt, når hun kører afsted i vognen, som trækkes af køer. Da er der glade dage, og alle de steder, gudinden værdiger et gæstebesøg, er festsmykkede. Alle våben er da under lås og slå. Da kender de, og da elsker de kun fred og ro, indtil førnævnte præst fører gudinden, mæt og træt af samværet med dødelige, tilbage til hendes helligdom. Derpå vaskes vognen og klædet og, om man vil tro det, guddommen selv i en afsidesliggende sø. Dette har skabt en hemmelighedsfuld gysen og from uvidenhed om, hvad det mon er for et væsen, som kun de til døden dømte får at se."[14]

Tacitus’ beskrivelse af Nerthus har mange ligheder med Kybelekulten fra Romerriget. Det skyldes sandsynligvis, at Tacitus har suppleret sin beskrivelse af en fjern og eksotisk germansk kult med elementer fra de religioner han kendte fra sit eget hjemland. Mange af hans beskrivelser bekræftes dog også af arkæologiske fund, fx at vogne blev brugt til religiøse processioner, hvilket Dejbjergvognene tyder på.[2]

Hadingus[redigér | redigér wikikode]

Der er også blevet peget på paralleller mellem Njord og helten Hading (Hadingus) fra Saxo Grammaticus' Gesta Danorum fra 13. århundrede.[15] Det drejer sig bl.a. om paralleller til ægteskabet med Skade. En af dem findes i beretningen om hvordan Hading vælges af sin senere hustru Regnhild, det skete ved, at hun under en fest valgte ham blandt de andre mænd, mens hun udelukkende kunne se deres underben og fødder. Senere i historien klager Hading over, hvordan livet væk fra havet plager ham, og at han forstyrres af ulvenes hylen hos Regnhild. Hun klager på sin side over livet ved havet, hvor hun irriteres af mågernes skrig.[15] Georges Dumézil har tolket dette sagn som helten Hadings passage gennem alle de tre funktioner i sin egen hypotese om den tredelte indoeuropæiske samfund. Dumézil mener således, at Hading afslutningsvis bliver et Odin-helt, dvs. opnår status af konge og magiker. Det mener han, er en parallel til Njords transformation fra vane til as i forbindelse med Krigen mellem aser og vaner.[16]

Svafrþorinn[redigér | redigér wikikode]

I strofe 8 af eddadigttet Fjölsvinnsmál omtales Svafrþorinn som fader til den Menglöð, som helten Svipdagr efterstræber. Flere forskere har spekuleret i om Menglöð er identisk med gudinden Freja, og at Svafrþorinn derfor er et andet navn for Njord. Denne teori kompliceres imidlertid af etymologien bag navnet Svafrþorinn (þorinn betyder "modig" og svafr betyder "sladder" (eller måske snarere sove), hvilket ifølge Rudolf Simek kun vanskeligt kan forbindes med det, vi ellers vi om Njord.[17]

Kildematerialet[redigér | redigér wikikode]

Arkæologiske levn[redigér | redigér wikikode]

Fra Norge kendes flere såkaldt "hellige hvide stene", det drejer sig om tilhuggede fallosformede sten, der er dateret til mellem 400 og 600 e.v.t. Alderen gør, at de sandsynligvis kan være levn fra en mere udbredt Njordkult. De er alle lyse, hvilket derfor må have været et vigtigt element, derimod er der stor variation i størrelse. De knyttes normalt til vanerne, fordi fallosdyrkelse som regel er snævert forbundet med frugtbarhed. Desuden forekommer de ofte i nærheden af lokaliteter med navne, hvor Njord indgår, og nær gravpladser;[18] forbindelsen mellem frugtbarhed og død er ikke usædvanlig, men vidt udbredt i mange forskellige religioner, herunder også den nordiske.[19]

Topografiske levn[redigér | redigér wikikode]

Njord indgår i mange stednavne flere steder i Norden, fx vidner mange lokaliteter langs Norges kyst om en udbredt Njordkult i de egne.[20] De omfatter bl.a. Njarðarlög og Njarðey (i dag Nærøy).[5] Sådanne stednavne kendes også fra Sverige, fx Nærdhæwi (i dag Nalavi), Njærdhavi (i dag Mjärdevi), Nærdhælunda (i dag Närlunda) og Nierdhatunum (i dag Närtuna) i Sverige,[7] samt Njarðvík i det østlige Island.[5] Njords navn kan også genfindes i et navn for en svamp; Njarðarvöttr ("Njords vante").[5]

Skriftlige kilder[redigér | redigér wikikode]

Njord omtales i flere digte fra Ældre Edda, de blev samlet og nedskrevet i 13. århundrede i Island, men bygger på ældre før-kristne kilder. Han optræder også i flere af fortællingerne i prosaværket Yngre Edda, der er en euhemeristisk gendigtet af ældre mytologisk materiale. Dette værk er ligeledes fra 13. århundrede og blev sponseret af Snorre Sturlason. Her omtales han som en svensk sagnkonge. I et andet af Snorres værker, Heimskringla, refereres nogle af hans myter. Desuden nævnes han i Hauksbók fra 14. århundrede.

Gylfaginning[redigér | redigér wikikode]

I Snorre Sturlasons Yngre Edda findes følgende beskrivelse af Njord:

22. Den tredje As er den, som hedder Njord; han bor i Noatun paa Himlen. Han raader for Vindens Gang og dæmper Hav og Ild. Ham skal man paakalde med Hensyn til Sørejser og Fiskefangst. Han er saa rig og heldig med Gods, at han kan give Rigdom paa Land og Løsøre, og han bør paakaldes for Opnaaelsen deraf. Njord er ikke af Asaslægt. Han blev opfostret i Vanaheim, men Vanerne sendte Guderne ham som Gidsel, og modtog til Gengæld den, der hedder Hønir; han bevirkede Forsoning mellem Guderne og Vanerne. Njord har en Hustru, der hedder Skade, en Datter af Jætten Tjatse. Skade vil bo paa det Sted, hendes Fader havde ejet; det er oppe mellem nogle Fjælde og hedder Trymheim; men Njord vil være nær ved Kysten. De kom da overens om, at de skulde opholde sig 9 Nætter i Trymheim, og saa andre 9 i Noatun. Men da Njord kom tilbage fra Fjældene til Noatun, kvad han:
30. Lede er mig Fjælde,
længe var jeg der ej,
Nætter ene ni;
Ulvenes Hyl
var det ondt at høre
istedenfor Svaners Sang.
Da kvad Skade dette:
31. Ej kunde jeg sove
ved Søens Bred
for alle de Fugles Skrig;
Maagen, der kommer
fra det vide Dyb,
vækker mig hver Morgen.
Da begav Skade sig op paa Fjældet og boede i Trymheim, hun løber hyppig paa Skier og skyder Dyr med sin Bue; hun hedder Skigudinde og Skidis; saaledes hedder det:
32. Trymheim hedder,
hvor Tjatse boede,
den hin vældige Jætte;
nu bebor Skade,
den lyse Gudebrud,
sin Faders gamle Gaard.
23. Njord i Noatun fik siden to Børn, hvoraf det ene hed Frey, det andet Freyja. [21]

Noter[redigér | redigér wikikode]

 1. ^ a b Steinsland (2005) s. 144
 2. ^ a b Steinsland (2005) s. 147
 3. ^ Orchard (1997:119).
 4. ^ Ynglinge Soga, oversat til norsk af S. Schjött
 5. ^ a b c d Vigfússon (1874:456).
 6. ^ Steinsland (2005) s. 146
 7. ^ a b Hellquist (1922:519)
 8. ^ Jónsson (1913:110)
 9. ^ Magnússon (1989:671).
 10. ^ a b Steinsland (2005) s. 148
 11. ^ Lindow (2001:237-238)
 12. ^ Simek (2007:234)
 13. ^ Orchard (1997:117-118).
 14. ^ Lund, s. 270-272
 15. ^ a b Lindow (2001:157-158)
 16. ^ Dumézil (1973).
 17. ^ Simek (2007:305).
 18. ^ Stensland (2005) s. 148-150
 19. ^ Steinsland (2005) s. 151
 20. ^ Steinsland (2005) s. 143
 21. ^ Her begynder Gylfis Øjenforblindelse, oversat af Finnur Jónsson

Litteratur[redigér | redigér wikikode]

Se også[redigér | redigér wikikode]