Spring til indhold

Diskussion:Rigmor Zobel

Sidens indhold er ikke tilgængeligt på andre sprog.
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Peter Zobel[rediger kildetekst]

Er dette ikke en fejl ? Kinamand skriver: Peter Zobel, der var direktør for Codan og beundret for sin ledelsesstil. Jeg mener at kunne huske at Peter Zobels ledelsesstil blandt andet var baseret på nepotisme. Misbrugte han ikke sin stilling som direktør ved at tilgodese familie og venner med billige lejligheder etc.  ? --Ultraman 31. jul 2009, 17:15 (CEST)

Jeg har det herfra Ud af Codan-familie . Hvis du ved mere må du meget gerne udbygge artiklen. Kinamand 31. jul 2009, 19:34 (CEST)
Hej Kinamand ! Jeg efterlyser bare en reference i artiklen. Med venlig hilsen --Ultraman 31. jul 2009, 21:37 (CEST)
Hvorvidt manden er beundret for sin ledelsesstil eller ej, er irrelevant for denne artikel. Det kan uddybes nærmere i artiklen om ham. Her er det tilstrækkeligt blot at nævne forbindelsen til Codan. --|EPO| COM: 8. aug 2009, 09:37 (CEST)

Tidligere erhvervskvinde[rediger kildetekst]

Jeg vil lige påpege, at det skal tilføjes; AT hun VAR tidligere en stor erhverskvinde, men nu har mistet næsten alle sine stillinger. Endvidere skal det også tilføjes, at hvor hun før var en ven af kongehuset, så er det ikke længere. de vil ikke kendes ved hende. Hun og hendes mand er endda slettet fra gæstelisten til barnedåben i Møgeltønder efterfølgende på kongehusets egen hjemmeside: "http://www.kongehuset.dk/publish.php?id=17229"

Disse oplysninger er relevante for enhver der søger oplysninger om hende. At tilbageholde disse oplysninger ville være i strid med det wikipedia står for!(Skrev 194.255.48.8 (diskussion • bidrag) 8. aug 2009, 04:59. Husk at signere dine indlæg.)

Rigmor Zobel står stadig på den gæsteliste, du henviser til. Mht. at tilføje de andre informationer kan du jo 1) læse en:WP:OR og 2) overveje, om du selv mener, det stadig er hvad "Wikipedia står for". MathiasRav 18. aug 2009, 11:22 (CEST)

Elephant in the room[rediger kildetekst]

Er der nogen som kender udtrykket "en elefant i rummet"? Ingen ser elefanten, ingen hører elefanten, ingen taler om elefanten. Jeg tror det er meget passende sagt om denne artikel og dens øhhh mangler. Sarmundo 3. sep 2009, 23:48 (CEST)

Snyd med oplysninger i CV[rediger kildetekst]

Burde Rigmor Zobel ændrer sit cv efter kritik ikke nævnes her, som den er hos eksempelvis Bendt Bendtsen? (Skrev 90.184.239.200 (diskussion) 30. dec 2009, 15:06. Husk at signére dine indlæg.)

Jo, det burde det da helt klart, når det også fremgår af artiklen om Bendt Bendtsen: Se Bendt Bendtsen#Snyd med oplysninger i CV. Fanoftheworld 4. feb 2010, 16:16 (CET)

Begrundelse[rediger kildetekst]

Der var lovet en begrundelse for spærring af denne side. Jeg kan ikke finde nogen som helst begrundelse! Man kan da ikke bare helt uden grund spærre en side!

Derudover skal det fastholdes, at det her IKKE er et dansk website. Danske domstole har derfor ingen kompetence til at censurere det her site. Som alle danske love gælder også retsplejeloven kun indenfor Danmarks grænser, medmindre der findes internationale aftaler med andre lande. Derfor gælder retsplejelovens § 31 kun for danske medier. Erik Redo 30. dec 2009, 20:26 (CET)

Hvor er det løfte blevet givet dig?
- Sarrus (diskussionbidrag) d. 30. dec 2009, 20:28 (CET)
@Erik Redo: 1. Noget tyder på, at du alligevel er bekendt med årsagen til skrivebeskyttelsen. 2. Din redegørelse for, hvorvidt danske domstole kan "censurere" dansk Wikipedia er ikke særlig præcis, og sat på spidsen i den konkrete situation ukorrekt. Ønsker du at diskutere dette, bør diskussionen foregå på generelt plan på brønden og ikke i relation til den konkrete artikel. --Pugilist 31. dec 2009, 10:50 (CET)

Ikke medlem af VL5 mere[rediger kildetekst]

Ifølge http://www.vl5.dk/first_fr.asp er Rigmor Zobel ikke medlem af VL5 mere. Så artiklen bør opdateres. Desværre kan kun admin. rette artiklen indtil videre. TraxPlayer 28. jan 2010, 15:00 (CET)

Hermed opdateret. -- Bruger:Wegge 28. jan 2010, 15:03 (CET)

Opdatering ønskelig[rediger kildetekst]

Det er på tide at opdatere artiklen, da hun ikke har nogen poster mere, så vidt jeg ved. Det kan man godt skrive uden at fortælle om eventuelle retssager og den slags. --Casper 28. jan 2010, 23:28 (CET)

Hun udtrådte af det sidste selskab for et par måneder siden. Opysningen om bestyrelsesposterne er slettet af samme årsag. Hun sad i forholdsvis få bestyrelser (selv om cv'et sagde noget andet). --Pugilist 28. jan 2010, 23:46 (CET)

Narkotikadom og sammenhæng med navnet "jetsetkvinden"[rediger kildetekst]

Ifølge Politiken har Rigmor Zobel valgt at lade være med at anke sagen. Derfor er dommen endelig. Dermed mener jeg at siden skal låses op, så denne begivenhed kan blive uddybet. Kristian Risager Larsen 19. feb 2010, 10:03 (CET)

Vægtning i artiklen[rediger kildetekst]

Artiklen har været præget af en hel del "tæt på" redigeringer, der har søgt at tegne er ganske positivt billede af den biograferede og samtidig har ønsket at fjerne omtale, der er knap så flatterende.

Det siger sig selv, at ønskerne om at pynte på virkeligheden ikke bør efterkommes, men der er dog den pointe, at straffesagen er meget detaljeret omtalt. Taget i betragtning, at der trods alt er tale om et temmelig banalt forhold, bør det overvejes, om de detaljerede beretninger om navneforbud, og alle mulige kloge hoveders mening om navneforbuddet er specielt relevante i artiklen. Det "romantiske forhold" er vel dybest set også ligegyldigt. Sagen bør naturligvis omtales i en reel version, og jeg mener ikke, at den skal retoucheres som ønsket af den biograferede, men en vis opstramning er vel på sin plads. Pugilist (diskussion) 27. nov 2014, 16:31 (CET)

Jeg synes, at afsnittet om navneforbuddet bør består, idet lige præcis dette forhold var en af årsagerne til den store omtale. Mig bekendt især fordi man blev ved med at opretholde forbuddet på trods af, at alle vist var klar over, hvem der var tale om. Hvis der kan angives en kilde, og man omskriver det lidt, så synes jeg også godt, at man kan bibeholde, at hun har haft et forhold til pusheren. Det kan forklare hvordan hun var kommet i besiddelse af de store mængder. Mvh. Toxophilus (diskussion) 27. nov 2014, 16:54 (CET)
Enig i, at der var knyttet en historie til navneforbuddet, men min kommentar går på, at det er den deltaljerede beskrivelse, der måske er lige i overkanten. Hun blev kun dømt for 6 gange at have købt ét enkelt gram, så det er vel næppe "store mængder" hun var i besiddelse af. Pugilist (diskussion) 27. nov 2014, 17:10 (CET)
Touché. Store mængder er det ikke (ifht. de 140 gram som hun var anklaget for, og det over 800 so pusheren havde). Mht. navneforbuddet synes jeg egentligt at det er lidt relevant, at medtage Falberts anke til Højesteret, da det jo var en af de store ting i sagen. Jeg er meget enig med dig i, at der ikke skal pyntes på virkeligheden, som du startede med at skrive. Mvh. Toxophilus (diskussion) 27. nov 2014, 17:28 (CET)


Runde 2:[rediger kildetekst]

Nu er der efterhånden gået noget tid siden den kulørte presse svælgede i straffesagen og tingene er kommet lidt på afstand. Staffesagen omhandlede et efter min opfattelse ganske banalt forhold og som beskrevet ovenfor mener jeg dengang som nu, at straffesagen har en noget fremtrædende vægt i artiklen. Oplysninger om det "romantiske forhold" har jeg fortsat svært ved at se nogen relevans af, ligesom den detaljerede beskrivelse af overvejelserne vedrørende navneforbuddet efter min opfattelse er mindre relevante i en artikel om den biograferede.

Artiklen har længe været præget af et ønske om at skrive en række ligegyldigheder ind om den nuværende unotable karriere som jurist, ligesom der har været et ønske om at indføje ligegyldigheder om familien. Ændringerne er tilsyneladende tilføjet af en række personer, der er tæt på den biograferede.

Da der er tale om omtale af strafbare forhold, bør vi overveje, om artiklens nuværende form er optimal. Jeg kan forstå, at biograferede nu tilsyneladende truer med sagsanlæg, men af WMF tager et sådant med ophøjet ro. Jeg mener ikke, at der er noget problem forbundet med at omtale en sag, der var massivt omtalt i alle landets medier, ligesom der ikke er noget problem med at omtale sagens hovedpersons forbindese til straffesagen, der i høj grad har defineret biograferede, men det ændrer ikke ved, at vi bør overveje om ikke artiklen i dag kan få et mere optimalt udtryk. Biograferedes eget ønske om at "balancere" artiklen gennem tilføjelse af unotable meritter, familie og andet ugebladsstof er ikke løsningen.

Konkret foreslår jeg afsnittet om pusherens straffesag, herunder det "romantiske forhold" slettet, da det efter min opfattelse er irrelevant i en artikel om biograferede. Afnsittet om navneforbud kan sikkert også godt strammes op. Derudover bør afsnittet om erhvervskarrieren efter "sagen" nok også kortes betragteligt ned. Hun er ifølge artiklen flyttet til Schweiz, og kortvarige tilknytninger til diverse advokatkontorer i årene 2011-15 kan formentig sammenfattes forholdsvist kort. Kommentarer eller synspunkter ? --Pugilist (diskussion) 18. okt 2016, 10:19 (CEST)

Som så mange artikler tåler artiklen et gennemsyn. Man bør finde et mere gængst og neutralt udtryk for "romantisk forhold". Forholdet skal naturligvis ikke forties, da det indgik i straffesagen. Der er intet afsnit om forholdet, det indgår som en kort passus i afsnittet "Straffesagen", og kan næppe afkortes yderligere. Som sidebemærkning: Straffesagen er nok det, hun er mest kendt for. Uden straffesagen er det tvivlsomt om cand.jur.-cv'et opfylder kravene til notabilitet. CV'et er bare fyldstof og kan overvejes forkortet (hvilket jeg kan se er sket siden jeg begyndte at skrive denne kommentar). Det samme gælder familieforholdene. Et evt. ønske om at bortcencurere straffesagen bør ikke imødekommes. Sagen har fået massiv medieomtale. På grund af den evt. forestående retssag bør man efter min mening lukke for rederinger fra ip+nye brugere, og i øvrigt stabilisere artiklen snarest. --Madglad (diskussion) 18. okt 2016, 12:51 (CEST)
Jeg har aldrig fulgt sagen eller Zobels livsforløb, men i betragtning af truslen om sagsanlæg vil jeg tilkendegive min opfattelse:
1) Hvis en person er notabel, er det helt normal praksis kort at omtale meritter, der ikke i sig selv er notable i en biografi.
2) Selv om der er nogle banaliteter i artiklen, som vel skyldes, at retssagen mod Zobel i sig selv var "kulørt" og eksponeret, er der autoritativt kildemæssigt belæg for det meste -hvor der mangler kilde, bør der slettes pga. de penible omstændigheder
3) Hvis anonyme, "tæt på" brugere skønmaler artiklen, kan det i første omgang påtales venligt med henvisning til vores normer. Det samme naturligvis, hvis andre brugere skriver overdrevent negativt.--Ramloser (diskussion) 18. okt 2016, 16:36 (CEST)
Dansk Wikipedia har ikke til opgave at dokumentere f.eks. privatpersoners strafferetslige forhold, så jeg vil foreslå at man voldsomt omtænker hvad personlige biografier skal indeholde, ikke mindst fordi Wikipedia-artikler næsten altid dukker op som det første resultat, og hvis sager er afgjort til fordel for personen, så bør afsnit der omtaler tidligere sager fjernes, som det f.eks. gør sig gældende for Jon Stephensen. I den aktuelle sag synes jeg bare man skal slette, også historikken, og i hvertfald gøre det indtil retskravet er afgjort. --Kim Bach (diskussion) 30. okt 2016, 08:42 (CET)

To foreløbige indspark:

  1. Retten til at blive glemt kan være relevant i denne sammenhæng.
  2. Den store Danske har en side om personen [1]. Der er fire sætninger hvoraf den ene omtaler sagen forholdsvist neutralt, hvis jeg skal sige det.

Fnielsen (diskussion) 21. okt 2016, 00:18 (CEST)

Hvilke advokathenvendelser har Den Store Danske bøjet sig for?
Hvad er "Retten til at blive glemt"? Hentydes der til denne lovgivning, som WMF er modstander af, og som vedrører søgemaskiner (og ikke sideindhold)?
--Madglad (diskussion) 21. okt 2016, 01:15 (CEST)

Runde 2½[rediger kildetekst]

(Jeg opretter et nyt underafsnit aht. overskueligheden.)
Svar til Kim Bachs nye indlæg 08.42 et stykke ovenfor:
Kernen i sagen er hvad, man vælger at opfatte som encyklopædisk.

  1. Om Rigmor Zobel er en privatperson kan vel diskuteres. Det er mit indtryk, at hun selv har valgt at være en "offentlig person". At det så er endt med at hun tilsyneladende nu er mest kendt for omtalte sag er så resultatet af hvordan tingene er gået.
  2. Mht. "dokumentere ... strafferetslige forhold", er der - efter min mening - tale om at der gengives hvad der allerede foreligger velkendt på tryk, ikke at man har foretaget selvstændig efterforskning i retsbøger.
  3. Mht. "sager er afgjort til fordel for personen, så bør afsnit der omtaler tidligere sager fjernes" Nej, Wikipedia er ingen straffeattest, Wikipedia skal gengive ved der er almindeligt kendt.
  4. Mht. til at bøje sig for et cencurkrav og "slette alt, også historikken": Nej, Wikipedia skal ikke ligge under for cencurkrav. Hvis et cencurkrav skulle komme må det være rettens opgave at tage stilling. I øvrigt ligger det en hver frit for at lægge Wikipedias tekst op igen, på Wikipedia eller andetsteds, jf Wikipedias copyright-regler.

For lige at summere op: Wikipedia skal ikke udøve selvcensur, hvis der skal tages stilling. Mange ting, der ikke har offentlighedens interesse, slettes uden diskussion. Her er der tale om en offentlig person og offentlig tilgængelig information, så det er udelukkende et spørgsmål om at den "reklamesøjle", som man kan vælge at opfatte Wikipedia som, ikke længere fremstiller informationen som man ønsker. Og hvis man har den indstilling er man forkert på den. Wikipedias opgave er hverken at være reklamesøjle eller synderegister. Wikipedias opgave er at være encyklopædi og fremstille tingene encyklopædisk. Så kernen i sagen er hvad, man vælger at opfatte som encyklopædisk. --Madglad (diskussion) 30. okt 2016, 09:29 (CET)

Men det er WIkipedias mål at samle hele verdens VIDEN ikke denne slags ligegyldigheder der ingen relevans har, så det er ikke selvcensur, der er tale om at være "bold" hvis man fjerner det. --Kim Bach (diskussion) 30. okt 2016, 11:14 (CET)
Kan en løsning på "problemet" være at vi ændrer fokus fra at være om et retsligt forhold til at være om at det er en mediesag? For er det ikke det den egentlig primært er? Her er det interessant at De Store Danske vælger en - for mig at se - forholdsvis neutral tilgang "I 2010 blev hun genstand for stor presseomtale i forbindelse med en narkotikasag." — Fnielsen (diskussion) 30. okt 2016, 11:23 (CET)
Jeg synes Den Store Danskes tilgang til biografier er at efterstræbe. --Kim Bach (diskussion) 31. okt 2016, 14:53 (CET)
Hvad mener du med "Den Store Danskes tilgang til biografier"? Jeg tænker til gengæld på om det er værd at bevare artiklen. Ikke den store notabilitet. Med hensyn til "sagen" er det efter min mening presseomtalen, der er interessant, mens personen jo dybest set intet har foretaget sig ud over den dumme kombination at være kendis og involveret i en sag. --Madglad (diskussion) 31. okt 2016, 21:51 (CET)
Ville mene det var klart hvis man sammenligner Den Store Danskes artikel med da.wikipedias...Jeg synes da.wikipedia skulle nedpriotere artikler om nulevende, således at de ikke medtager ligegyldigheder. Altså der SKAL være en artikel om Peter Lundin og Breivik der omtaler deres eneste "bidrag" til menneskeheden, men Jimmy Stahrs butikstyveri har ingen relevans. --Kim Bach (diskussion) 1. nov 2016, 04:15 (CET)
Du mener ikke at et butikstyveri der fører til at et folketingsmedlem slutter karrieren er relevant? Useriøst eksempel. TorbenTT (diskussion) 1. nov 2016, 04:38 (CET)
Nej det mener jeg sådan set ikke, men problemet er primært, at han er opført i en kategori der hedder Kriminelle sammen med ret få, DET er useriøst :'(. --Kim Bach (diskussion) 1. nov 2016, 09:31 (CET)
Jeg er enig i, at kategorien måske er problematisk; men en hændelse, der har haft så afgørende betydning i hans liv, og i øvrigt også har haft betydning for Danmarks politiske liv, når han stoppede som folketingsmedlem, mener jeg afgjort bør nævnes. Vh. SorenRK (diskussion) 1. nov 2016, 10:11 (CET)

Er det ikke på tide at fjerne {{tætpå}} efter redigeringerne fra bl.a. InsaneHacker og Pugilist? --Madglad (diskussion) 18. okt 2016, 19:12 (CEST)

Jo. --Palnatoke (diskussion) 20. okt 2016, 10:35 (CEST)

European Lawyers Association. På LinkedIn læser man "Board of Directors" May 2012 – Present [2]. Ser man på European Lawyers Association's hjemmeside finder man ikke hende der [3]. Kan det være en dansk underafdeling eller ikke opdateret? — Fnielsen (diskussion) 23. okt 2016, 19:31 (CEST)

"European Lawyers Association" lyder vist mere interessant end det er. Af foreningens FAQ fremgår: "ELA is not a general lawyers' association for European lawyers, but an alumni organisation for lawyers who have participated in the European Young Lawyers' Scheme or the European Lawyers' Programme in London or Edinburgh." Så at hun har været bestyrelsesmedlem i en alumneorganisation er vist ikke værd at nævne, heller ikke bestyrelsesposterne i alle mulige anpartsselskaber og ukendte aktieselskaber. Det må kunne nævnes samlet. --Madglad (diskussion) 23. okt 2016, 19:52 (CEST)
Helt enig med Madglad. Pugilist (diskussion) 23. okt 2016, 19:56 (CEST)

Skrivebeskyttet[rediger kildetekst]

Artiklen bør skrivebeskyttes i en periode for at undgå en redigeringskrig. Mhv Pelle Hansen 2. maj 2017, 21:12 (CEST)[svar]

Skal skrives på Wikipedia:Anmodning om administratorassistance. --Madglad (diskussion) 2. maj 2017, 21:16 (CEST)[svar]
@Madglad: Ikke nødvendigvis. Mhv Pelle Hansen 2. maj 2017, 21:17 (CEST)[svar]
Nej, ikke nødvendigvis, men det øger sandsynligheden for at et administrator læser beskeden betydeligt. Især hvis det er en mere perifær artikel end denne. --Madglad (diskussion) 2. maj 2017, 21:20 (CEST)[svar]
@Madglad: Jeg kan se at Bruger:Nico her til aften imidlertid har skrivebeskyttet siden indtil den 9. maj. Tak! Mhv Pelle Hansen 3. maj 2017, 00:32 (CEST)[svar]

Navneforbudssag/Kørekortsag og Se&hør sagen[rediger kildetekst]

Der bør ske disse ændringer, idet navneforbud er et mere retvisende navn, eftersom dette blev sagens store omdrejningspunkt, også i medierne. De præciseringer Hugedude321 har lavet, er yderst passende, og bør derfor forblive. Det giver god mening at samle disse sager under et emnefelt. Kørekortsagen mener jeg ikke er en petitesse sag, idet denne også havde mediedækning, og der efterfølgende var en sag ang. den mediedækning.(Skrev Anders Jansen (diskussion • bidrag) . Husk at signere dine indlæg.)

At en person ikke er blevet dømt for en kørekortforseelse er i mine øjne komplet ligegyldigt. Men problemet her er først og fremmest, at alle redigeringerne om kørekortsagen fra Hugedude123, Hugedude321 og dig var maskerede forsøg på at fjerne ufordelagtig omtale af Rigmor Zobel ved at slette det afsnit, der fortæller, hvad sagen handler om: anholdelsen for kokainsalg. Derfor er artiklen redigeringsbeskyttet, hvilket er fornuftigt. Vh. SorenRK (diskussion) 8. maj 2017, 19:15 (CEST)[svar]
Helt enig med SorenRK. --Pugilist (diskussion) 8. maj 2017, 19:22 (CEST)[svar]
Jeg er ikke enig. Rigmor blev nemlig næsten frikendt. Hvor Anklagemyndigheden tiltalte hende for køb af i alt 170 gram

kokain med henblik på videresalg, fandt dommeren det kun bevist, at hun havde købt et gram ved hver handel, altså i alt 6 gram. Det interessante i sagen er derfor spørgsmålet om det navneforbud som blev taget helt til Højesteret. Når man tager hendes kendte ansigt i medierne i betragtning, er dette er meget mere interessant end spørgsmålet om 6 X 1 gram kokain. Køb af så lidt kokain er ikke nogen interessant nyhed som kræver nogen special opmærksomhed. Derved at spørgsmålet om hvorvidt kendte profiler kan få tilkendt navneforbud i straffesager langt mere interessant, og bør derfor også fremhæves på siden.--Casper Jensen (diskussion) 12. maj 2017, 10:46 (CEST)[svar]

Det kan godt være at navneforbuddet er det som sagen kom til og handle om (58% af afsnittet omhandler også navneforbuddet), men alle redigeringer som ovenstående brugere har lavet har ikke blot "fremhævet navneforbuddet", men også fjernet informationen om hvad straffesagen egentlig handlede om. Mvh. InsaneHacker 🕊️ (💬) 12. maj 2017, 10:49 (CEST)[svar]

Jeg giver Casper Jensen helt ret. Det der var særligt interessant i denne sag, var jo egentlig ikke, at kvinden havde købt kokain, men derimod navneforbuddet som var årsagen til den store omtale og gjorde sagen særligt interessant i pressen pga mystikken om hvem denne "kendte erhvervskvinde var". Selve straffesagen blev jo afgjort af byretten, hvilket umanerlig mange sager gør, hvorimod navneforbuddet blev taget helt til højesteret. Højesteret tager kun sager af principiel karakter. Derfor mener jeg, dette er skal særligt fremhæves. Det er interessant at se, hvornår kendte mennesker kan få et navneforbud. --Anna Nielsen (diskussion) 12. maj 2017, 10:57 (CEST)[svar]

Sag i Pressenævnet[rediger kildetekst]

Rigmor Zobel har tabt en sag i Pressenævnet, hvor hun ville have artikler om hende fjernet. Denne sag bør vel omtales. Link til kendelsen: http://www.pressenaevnet.dk/wp-content/uploads/2017/03/Anonym-kendelse-1098-PDF-.pdf?x78625 --Madglad (diskussion) 11. maj 2017, 20:03 (CEST)[svar]

Ændring af overskrift i Narkotikasag[rediger kildetekst]

@Madglad, SorenRK og Pugilist: Der har været noget uenighed om afsnittet med overskriften "Narkotikasag", jeg tror ikke vi kan blive enige om at fjerne information om sigtelsen og dommen i byretten, men der er nok noget om at navneforbuddet blev det som fik omtale. Casper Jensen har spurgt hvorvidt overskriften kan ændres for at reflektere dette. Jeg foreslår derfor følgende alternative overskrifter:

Narkotikasag og navneforbuds-kontrovers
Straffesag og navneforbuds-kontrovers
Navneforbuds-kontrovers

Personligt foretrækker jeg 1 og 2, men jeg kan også gå med til 3 så længe resten af informationen forbliver i afsnittet. Derudover kan jeg godt udvide prøve at udvide sektionen om hvordan Højesteret forholdte sig til navneforbuddet, men det bliver nok lidt senere da jeg har ærinder i dag. Derudover vil jeg gøre opmærksom på følgende politikker for dem der redigerer artiklen: WP:TÆTPÅ, WP:NPOV. Dette er ikke møntet på nogle bestemte brugere, men i ly af nylige hændelser og det faktum at der er brugere som ikke har bidraget til andre artikler end denne, er det vigtigt at gøre opmærksom at brugere der har et personligt eller forretningsmæssigt forhold til det emne artiklen omhandler ikke bør redigere artiklen, men i stedet at søge konsensus på diskussionssiden. Mvh. InsaneHacker 🕊️ (💬) 12. maj 2017, 11:43 (CEST)[svar]

Mener også 1 og 2 dækker bedst, mens nummer tre slører at der har været en sag; Det mener jeg bør med i overskriften. - Nico (diskussion) 12. maj 2017, 11:55 (CEST)[svar]

Hej

Jeg synes det lyder rigtig fint med en ændring af overskriften. Jeg stemmer for nr 3, men hvor straffesagen/dommen opsummeres helt i starten på følgende måde:

Rigmor Zobel blev anholdt 30. juli 2009 og sigtet for modtagelse og opbevaring af kokain. Rigmor Zobel nægtede sig under sagen skyldig. I Københavns byret blev hun den 4. februar 2010 dømt for seks gange at have modtaget ét gram kokain og blev idømt en bøde på 20.000 kroner. Hun blev fremstillet i grundlovsforhør den 31. juli 2009[26], hvorefter diverse medier bragte nyheden. Under det efterfølgende grundlovsforhør anmodede Zobel om navneforbud og referatforbud, hvilket anklageren ikke havde nogen indvendinger mod.[26]Anklageren anmodede om lukkede døre af hensyn til efterforskningen.Retten godkendte anmodningerne om lukkede døre og navneforbud, men afviste at nedlægge referatforbud da de mente at navneforbudet var tilstrækkeligt til at beskytte Zobel mod krænkelse.[26] Navnet blev fjernet fra artiklerne og fra databasen Infomedia, men fandtes fortsat på enkelte hjemmesider, private blogs og Facebook. Pressen brugte nu omskrivninger som f.eks. en kendt dansk erhvervskvinde(Avisen.dk), jetsetdronningen (Ekstra Bladet), jetset-kvinden (Politiken) eller erhvervskvinden (TV2) Billeder af Zobel blev sløret, men der blev fortsat bragt fotografier af hende i selskab med navngivne personer som prinsesse Alexandra og Lene Nystrøm, hvilket gav anledning til kritik, idet det blev anført, at det var for let at identificere Rigmor Zobel på billederne. Ekstra Bladets chefredaktør Bent Falbert anså navneforbuddet for forkert og spørgsmålet blev indbragt for Højesteret, der stadfæstede beslutningen. Rigmor Zobel blev efter sagen interviewet af Reimer Bo på DR i et program, der efterfølgende blev stærkt kritiseret.Hun fremlagde sine synspunkter og omtalte en bestemt betjents afhøringsmetoder. Politiforeningen truede med injuriesag, men droppede sagen.

På denne måde er det ikke gemt, at der var en sag, men hovedinteressen (navneforbuddet) er i fokus. --Anna Nielsen (diskussion) 12. maj 2017, 12:14 (CEST)[svar]


Hej Jeg mener at det Anna Nielsen har fremført er korrekt. På den måde fastholdes udgangspunktet og den afsagte dom i sagen, samtidig med, at oplysningerne om kokain stadig medtages (blot med udgangspunkt i den afsagte dom, og ikke hvad politiet fejlagtigt havde sigtet Zobel for)

Fsva. ændring af første del af afsnittet syntes jeg at det er på sin plads, at selve dommen fremhæves og ikke sigtelsen, som jo endte med at ligge langt fra den dom der blev afsagt. Det bør ikke være sådan, at personer udstilles for forhold de ikke er blevet dømt for. Ved redigering bør der tages hensyn til privatlivets fred, og ikke dreje oplysningerne, så de på ukorrekt baggrund tiltrækker flere læsere.

Mvh. --Casper Jensen (diskussion) 12. maj 2017, 12:34 (CEST)[svar]

Det handler næppe om at tiltrække flere læsere, da dansk wikipedia ingen økonomisk fordel har i at gøre det og alle skribenter - moralsk/teoretisk set - arbejder gratis. Ellers har jeg tidligere fremført at artikler som denne er problematiske bla. fordi et flertal af de skribenter, der er aktive her, lader til at insistere på at bevare historik, selv om de er i modstrid med retskendelser. --Kim Bach (diskussion) 12. maj 2017, 13:03 (CEST)[svar]


Jeg er noget uforstående over, hvorfor jeg drages ind i denne diskussion om, hvilken overskrift et afsnit skal have. Jeg har for noget tid siden brugt lidt energi på at tilbageføre biograferedes og biograferedes familie/venners mange forsøg på at foretage skønmaleri m.v. i artiklen. Ændringen af overskriften har jeg ikke været inde i, og jeg vil ikke på denne skønne solskinsdag bruge tid på det. Jeg kan kun konstatere, at personer tæt på biografere stadig synes at have en betydelig interesse i artiklen. De mange indlæg fra nye brugere med generiske navne, der som paddehatte er skudt op inden for de sidste par dage er helt irrelevante og bør ikke tillægges nogen vægt. --Pugilist (diskussion) 12. maj 2017, 13:13 (CEST)[svar]

Utrolig mange artikler på wikipedia oprettes på baggrund af omtale i medierne. Det har betydning for notabilitet og er ofte en del af diskussioner i sletteforslag. Narkosagen var på alles læber og i alle medier og derfor bør den med i artiklen. Når Zobel selv udtaler sig til medierne, så har det ikke længere noget med retskendelser at gøre - Savfisk (diskussion) 12. maj 2017, 13:15 (CEST)[svar]


Hej Savfisk

jeg kan se du sletter min ændring. Hvis alle aktører skal blive enige før der kan foretages ændringer, kommer det jo aldrig til at ske? --Anna Nielsen (diskussion) 12. maj 2017, 13:40 (CEST)[svar]

@InsaneHacker: Jeg er enig i dine betragtninger. Jeg vil støtte mulighed nr. 1 eller 2; nr. 1 er den mest præcise.
@Casper Jensen: Du mener, at overskriften "Narkotikasag" er upræcis, fordi "sigtelsen [...] endte med at ligge langt fra den dom der blev afsagt". Dertil vil jeg indvende, at hun blev sigtet for modtagelse og opbevaring af kokain, mens hun blev dømt for seks gange at have modtaget kokain. Eftersom der i begge tilfælde er tale om narkotika, er overskriften "Narkotikasag" selvsagt både korrekt og præcis. Det er korrekt, at sagen blev meget større pga. navneforbudsaspektet, men eftersom navneforbuddet i sig selv ikke ville være blevet til en sag, hvis der ikke havde været en narkosag, er det meningsløst at ændre det, sådan at der kun tales om navneforbud.
@Anna Nielsen: Alle skal ikke være enige, men der skal være konsensus. Det ville du vide, hvis du havde sat dig ind i, hvordan Wikipedia fungerer. Og her hjælper det ikke, at du Casper Jensen m.fl. pludselig alle melder jer og giver hinanden ret. Vh. SorenRK (diskussion) 12. maj 2017, 15:07 (CEST)[svar]
Navneforbuddet er jo bare et almindeligt skridt i processen, og skal ikke fremhæves nærmere (herunder ikke i overskriften). Hvis man ønsker at uddybe de principielle spørgsmål om navneforbud, med denne sag som eksempel, hører det snarere hjemme i artiklen Navneforbud. I øvrigt synes jeg at artiklen bør beskyttes permanent, da der er meget stor interesse om den. --Madglad (diskussion) 12. maj 2017, 17:07 (CEST)[svar]
Så lads os få lavet en løsning nu i stedet for bare at sidde her og skrive. Jeg mener at sigtelsen er unødvendig at nævne, og holder fast på, det sættes op som jeg foreslog det. I den model ser jeg alles ønsker mødt? --Anna Nielsen (diskussion) 13. maj 2017, 08:40 (CEST)[svar]
Anna Nielsen, Nej alles ønsker bliver ikke mødt, dit forslag om at fjerne det fra overskriften er det der pt. er mindst opbakning til. Da du er ny bruger på wikipedia, vil jeg benytte lejligheden til at revisionistisk historieskrivning under ingen omstændigheder er tilladt på wikipedia, her præsenteres de fakta der kan findes og kendes, forsøg på at obfuskere, skjule, eller gemme ubehagelige fakta af vejen under harmløse overskrifter, indviklede sætninger, eller noget som helst andet er ikke velkomment. Desuden er det heller ikke kutyme at haste noget igennem, og jo mere du presser på for at få en hurtig løsning, jo mere suspekt fremstår dine argumenter. Saglige argumenter, fakta, og velovervejet debat vægtes meget højere her end hurtige indlæg fra en stribe til lejligheden oprettede brugere. At RZ, ikke bryder sig om at hendes navn figurerer på nettet i forbindelse med kedelige sager fra hendes fortid, er måske noget hun skulle have tænkt over inden hun kastede sig ud i disse sager, hvis andre ikke kan finde ud af at skelne mellem fortiden og nutiden og se fortiden for hvad den er, så må RZs spindoktorer og advokater rette henvendelse til disse istedet for at forsøge at "lave om på fortiden". Mvh. Vrenak (diskussion) 13. maj 2017, 09:03 (CEST)[svar]


Men jeg kan se, at overskriften startede med at hedde "straffesagen", men er blevet ændret uden den store diskussion eller indvendinger? dette kan undre mig, hvorfor den så kan få lov at blive ændret så markant? JEg mener derfor overskriften skal tilbage til oprindelige, før der er konsensus om afsnittets indhold og overskrift. --Anna Nielsen (diskussion) 13. maj 2017, 12:36 (CEST)[svar]

Det er jo bare en mindre præcisering. --Madglad (diskussion) 13. maj 2017, 12:48 (CEST)[svar]
Se WP:Konsensus - Hvis en ændring ikke anfægtes må man gå ud fra at der (indtil videre) er konsensus for den. Det var tilfældet med ændringen af overskriften til at starte med. Mvh. InsaneHacker 🕊️ (💬) 13. maj 2017, 12:58 (CEST)[svar]
Hvis denne fremgangsmåde vælges, er vi jo netop ude i en redigeringskrig hvor ændringer blot rettes tilbage til udgangspunktet. Nej jeg syntes helt klart, at hvis dette skal løses nogenlunde demokratisk, at overskriften skal ændres tilbage til "staffesag", som Anna Nielsen påpeger. Der bør derudover ske nogle ændringer i brødteksten - som det fremgår nu fremstår sagen meget mere omfattende end dommen egentlig faldt ud. Det er normal kutyme for gengivelse af domme, at selve dommen gengives indledningsvist, hvorefter parternes anbringender fremføres.
En overskrift der hedder "Narkosag", samt en indledende brødtekst der gengiver anklagemyndighedens sigtelse der giver et indtryk, der ligger milevidt fra domsfældelsen er derfor totalt misvisende fra fakta. Det er det samme du anfører Vrenak, men du må da kunne se, at fakta ikke stemmer overens med artiklens nuværende udseende.
Wikipedia er ikke en "lukket klub" for gamle medlemmer til at kunne redigerer efter forgodtbefindende, og argumentet om nye brugere bør forkastes da det absolut ingen relevans har.
Madglad, du anfører at mindre præciseringer kan laves uden konsensus? Er der belæg for dette, for i så fald har jeg et par forslag til mindre præciseringer. Kan jeg forvente at disse bliver stående? Det lader nemlig til, at "mindre præciseringer" er op til fortolkning af hver enkelt, da jeg bestemt ikke mener, at overskriften på nogen måde præciserer sagens faktiske omstændigheder.
Jeg syntes helt klart at denne diskussion er løbet af sporet, og at der er en bekymrende modstand mod. Det forekommer mistænkeligt, at ændringer der negativt fremfører omhandlende person går igennem uden kommentarer, mens alle ændringer der forsøger at korrigere artiklen væk fra det ukorrekte negative lys, som den fremstår under nu, ændres indenfor få minutter uden dialog. Mvh. --Casper Jensen (diskussion) 13. maj 2017, 13:20 (CEST)[svar]
Det ville være rart, hvis den eller de personer der ønsker at forvanske eller skjule fakta vil indse at de har vækket en sovende kæmpe. Wikipedia er uafhængig i enhver henseende. Formålet er at præsentere viden neutralt og ucensureret. Wikipedia vil bekæmpe ethvert forsøg på at forskyde denne balance. Et større antal erfarne brugere overvåger denne artikel, fordi den har været genstand angreb på disse grundlæggende principper og de er ikke sådan at løbe om hjørner med. Dansk Wikipedia er ganske vist et af de små Wikipedia, men organisationen bagved er en mastodont, og her har vi fuld opbakning. Men hvis man synes det er sjovt at spilde sin egen og vores tid, så blive endelig ved. Vi giver aldrig op. - Savfisk (diskussion) 13. maj 2017, 13:23 (CEST)[svar]
 Kommentar - emnet interesserer mig egentlig ikke et hak. Men jeg finder det bekymrende, at to personer - Anna Nielsen og Casper Jensen - som ikke har ydet andre bidrag, udviser så stor interesse for netop denne artikel og dette konkret emne - og ikke andet! Jeg synes, at burde give anledning til overvejelser om de to personers integritet på dansk wikipedia. Rmir2 (diskussion) 13. maj 2017, 13:30 (CEST)[svar]

[redigeringskonflikt

Som InsaneHacker har anført følges konsensus, ikke demokrati. Ad din måde at fremstille dine indlæg og ordvalg, antager jeg at du har en eller anden form for baggrund indenfor jura Casper Jensen, i den anledning skal jeg gøre dig opmærksom på at wikipedia følger den videnskabelige metode, og ikke den juridiske metode til fremstilling, wikipedia er en encyklopædi, ikke et aktstykke. De foreliggende fakta, som beskrevet i kildematerialet, stemmer glimrende overens med teksten som den er. Nye brugere er altid velkomne også med deres meninger, men nyoprettede brugere der med iver beskæftiger sig med kun en eneste artikel, ofte i anledning af en udvikling i en personsag, vil altid blive betragtet med en del skepsis, da alt peger på at disse brugere enten er beskæftiget med formålet at ændre artiklens indhold, hvilket ikke er tilladt på wikipedia, eller er sokkedukker for personen selv, eller dennes ansatte mv., hvilket heller ikke er tilladt. Hvis du, [[Bruger:Casper Jensen|Casper Jensen], og Anna Nielsen havde redigeret på andre artikler i et bredt spektrum før, under, (og efter), ville i ikke være så mistænkelige. Men i udviser samtlige mulige tegn på ikke at have rent mel i posen så at sige. Derfor må i desværre leve med en voldsom skepsis overfor jeres udtalelser, det i kan gøre er at argumentere sagligt, og meget videnskabeligt velbegrundet for ændringer. At RZ ikke bryder sig om at noget der ikke pynter på hendes renomme står offentligt tilgængeligt er ikke et sagligt argument. At det kan koste hende omsætning/kunder, er ikke et sagligt argument. -- Mvh. Vrenak (diskussion) 13. maj 2017, 13:37 (CEST)[svar]
Det er nok lidt firkantet at sige hvilken "metode" vi bruger, men det er helt rigtigt at det her ikke er UfR, der står ikke en opsummering af sagen i toppen. Der står udtrykkeligt i slutningen af afsnittet hvad dommen blev til, og hvis folk ikke kan nå så langt så er det ikke vores problem. Hvis vi kun havde skrevet sigtelsen og udeladt dommen var der et problem, men det er ikke tilfældet. Mvh. InsaneHacker 🕊️ (💬) 13. maj 2017, 14:08 (CEST)[svar]

Jeg forstår jeres skepsis, men jeg mener også, I bør forstå, at jeg ikke forsøger at forskønne noget, men forsøger at forholde mig ganske neutralt, og vil gerne have mig frabedt mere fokus på mit tilhørsforhold, idet dette tilsyneladende fjerner det egentlige fokus. Netop, at afsnittet som det fremstår nu ikke er neutralt. Jeg mener jo netop at dommen bør stå på siden, som det fremgår, af mine tidligere indlæg her på siden, men at som afsnittet er nu, mener jeg ikke det er neutralt, men derimod fremsætter en fortælling, der er værre end virkeligheden. Udfra andres argumentationer, er det netop virkligheden der skal skildres, og ikke en hverken forskønnet eller forværret version. Virkeligheden er, at RZ fik en LANGT mildere dom, en dom der var meget langt fra sigtelsen. Pressens omtale handlende hovedsageligt om navneforbuddet, og hvornår et sådan kunne nedlægges. Største delen af afsnittet omhandler også dette navneforbud, hvorfor overskriften ingenlunde er retvisende.--Anna Nielsen (diskussion) 13. maj 2017, 14:18 (CEST)[svar]

Hvad mener du med "Jeg mener jo netop at dommen bør stå på siden". Hvad hindrer at der refereres dommens tekst? Det er selvfølgeligt først og fremmest interessant, hvad der dømtes for. --Madglad (diskussion) 13. maj 2017, 14:23 (CEST)[svar]
Rent faktisk er spørgsmålet om Anna Nielsens tilhørsforhold af stor betydning. Hvis hun har nogen som helst tilknytning til Rigmor Zobel, så er alle yderligere indput fra hendes side nemlig irrelevante i denne sammenhæng. Derfor må dette spørgsmål afklares. Rmir2 (diskussion) 13. maj 2017, 14:31 (CEST)[svar]

Så lad mig slå fast: jeg har ikke et tilhørsforhold. Skal vi så fokusere på resten af det jeg har skrevet? Nemlig at afsnittet som det er nu ikke er neutralt. --Anna Nielsen (diskussion) 13. maj 2017, 15:20 (CEST)[svar]

Hvorfor så denne interesse? Kun for denne person og kun for denne sag. Rmir2 (diskussion) 13. maj 2017, 15:51 (CEST)[svar]

Fordi man skal starte et sted. igen gør jeg opmærksom på,at som afsnittet er nu er det ikke neutralt, og jeg forstår virkelig ikke den voldsomme modstand jeg skal mødes med. Forhold jer nu venligst til min helt saglige argumenter. --Anna Nielsen (diskussion) 15. maj 2017, 11:55 (CEST)[svar]

Beklager. Der er over 225.000 artikler at kigge på. Min personlige erfaring fra en lignende diskussion for nogle måneder siden er, at en så ensidig interesse som regel har en personlig årsag. Rmir2 (diskussion) 15. maj 2017, 12:08 (CEST)[svar]

Hvorfor er der INGEN der lytter til Anna Nielsens valide argumenter? Overskriften bør ændres til en mere retvisende. Kunne vi få det sat i værk istedet for? --Anders Jansen (diskussion) 15. maj 2017, 13:00 (CEST)[svar]

Som flere andre har påpeget, så lægges der sjældent særlig meget vægt på argumenter fra brugere uden redigeringshistorik, men med brændende personlig interesse i en enkelt personrelateret artikel. --Pugilist (diskussion) 15. maj 2017, 13:03 (CEST)[svar]
Den mest nærliggende mulighed er faktisk at der ikke skal ændres noget. Det ville være resultatet hvis jeg skulle uddrage konsensus nu. Men det er for tidligt og dermed kommer overskriften ikke til at ændre sig indtil et andet resultat af konsensus foreligger. Der kan sagtens går uger eller måneder inden det sker. - Savfisk (diskussion) 15. maj 2017, 13:43 (CEST)[svar]
Der er en af de faste bidragydere, der arbejder på et forslag til gennemskrivning/omstrukturering af afsnittet. --Madglad (diskussion) 15. maj 2017, 13:58 (CEST)[svar]

Der bliver rejst en del tvivl om tilhørsforhold samt personlig interesse i sagen. Det ser ud til at interessen i at få artiklen ændret ikke overstiger interessen i at bevare den som den står/ændre den i mere forvrænget version af sandheden. Jeg syntes altså hele den argumentation bør droppes, da den heller ikke er relevant for en saglig fremstilling af sandheden. Det ser derudover ud til, at ændringer ikke kræver konsensus såfremt disse sætter yderligere negativt lys over artiklen. Det er således ikke en "præcisering" af afsnittet, ved at ændre overskriften fra "Straffesag" til "Narkosag". Overskriften bør derfor i det mindste ændres tilbage til dens tidligere ordlyd. Jeg er derudover fortsat ikke overbevist om, at selve artiklen ikke skal ændres til det Anna Nielsen har foreslået. Det er alene et spørgsmål om præcisering af sagens faktisk omstændigheder. --Casper Jensen (diskussion) 15. maj 2017, 21:17 (CEST)[svar]

Her er lidt inspiration til en omskrivning af artiklen fra Den Store Danske. Jeg finder at Den Store Danskes artikel dækker emnet, det eneste den mangler er kildeangivelser, og dem har vi jo masser af. Bemærk at Den Store Danske også benytter betegnelsen "narkosag", så det er der ihvertfald en konsensus, der rækker udover dansk wikipedia for at bruge den betegnelse. --Kim Bach (diskussion) 15. maj 2017, 23:37 (CEST)[svar]

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Jeg har lavet en omskrivning af sektionen som kan ses her. Jeg har fjernet den kulørte presse fra kildehenvisningerne (bortset fra en artikel i Ekstra-Bladet for at dokumentere hvordan de anonymiserede efter navneforbuddet) og uddybet kontroversen om navneforbuddet, samt hvad der skete bagefter. Jeg mener at min omskrivning lever op til vores regler om verificerbarhed i forbindelse med biografier af levende personer. Mvh. InsaneHacker 🕊️ (💬) 18. maj 2017, 17:46 (CEST)[svar]

Der har ikke været nogen indvendinger, så jeg har ændret afsnittet. Hvis der alligevel er problemer kan vi tage den her. Mvh. InsaneHacker 🕊️ (💬) 19. maj 2017, 13:25 (CEST)[svar]
Tværtimod. Jeg synes du her skrevet et meget fint afsnit i fuld overensstemmelse med vores politikker og ovenstående diskussion. Godt arbejde. - Savfisk (diskussion) 19. maj 2017, 13:49 (CEST)[svar]
Jeg er enig med Savfisk. Det er godt, at det kunne løses på denne måde. Vh. SorenRK (diskussion) 19. maj 2017, 14:13 (CEST)[svar]

Jeg har netop ændret den her diskuterede overskrift, og så først efterfølgende denne diskussion. Baggrunden for min ændring var at afsnittet startede med en alvorlig narkoanklage, hvorefter der kom en lang redegørelse om navneforbud, og først derefter blev det forklaret at Zobel blev frifundet for de alvorligste forhold og kun dømt for besiddelse til egen brug. Jeg fandt dette misvisende idet man ved overfladisk læsning ville se anklagerne, men måske ikke at de blev stort set afvist ved retten. Jeg flyttet omtalen af navneforbuddet til et underafsnit for at formindske muligheden for misforståelser. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 10. dec 2019, 16:23 (CET)

Enig i, at det er en forbedring, at det hurtigere i artiklen nu beskrives, at biograferede blev frifundet for de alvorligste forhold. Det kan dog give anledning til en overvejelse, om hvorvidt den meget udpenslede beskrivelse af straffesagen er relevant. Der er nu gået et par år, og spørgsmålet er, om den banale sag kan bære så meget omtale. Nævnes bør den, da sagen klæber til biograferede, og da der ikke er så meget andet at skrive om, men omfanget forekommer noget ude af proportion. --Pugilist (diskussion) 10. dec 2019, 17:16 (CET)