Peder Hansen (biskop)

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Broom icon.svgFormatering
Denne artikel bør formateres (med interne links, afsnitsinddeling o.l.) som det anbefales i Wikipedias stilmanual. Husk også at tilføje kilder!
Wikitext.svg
Broom icon.svgDenne artikel behøver tilretning af sproget.
Sproget i denne artikel er af lav kvalitet på grund af stavefejl, grammatikfejl, uklare formuleringer eller sin uencyklopædiske stil.
Du kan hjælpe Wikipedia ved at forbedre teksten.
Peder Hansen
Født 8. maj 1746 Rediger på Wikidata
København, Danmark Rediger på Wikidata
Død 26. oktober 1810 (64 år) Rediger på Wikidata
Odense, Danmark Rediger på Wikidata
Søskende C.F. Hansen Rediger på Wikidata
Uddannelse og virke
Uddannelses­sted Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Rediger på Wikidata
Beskæftigelse Kapellan Rediger på Wikidata
Arbejdsgiver Københavns Universitet, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Rediger på Wikidata
Information med symbolet Billede af blyant hentes fra Wikidata. Kildehenvisninger foreligger sammesteds.
Disambig bordered fade.svg For alternative betydninger, se Peder Hansen. (Se også artikler, som begynder med Peder Hansen)

Peder Hansen (8. maj 1746 i København26. december 1810 i Odense) var en dansk biskop, ældre broder til bygmester Christian Frederik Hansen.

Baggrund[redigér | rediger kildetekst]

Forældrenes kår var ringe, læderhandelen var ubetydelig, og moderen blev 1749 antaget til amme (Vartfrue) hos den senere Kong Christian VII og var hos ham i 7 år. Denne ældste søn blev dog holdt til bogen og blev student med udmærkelse fra Kjøbenhavns Skole 1764. Samme udfald fik hans attestats 1768. Med kongelig understøttelse rejste han derpå udenlands og studerede i Halle under Semler og Nøsselt, til hvem han var anbefalet af J.A. Cramer. Han boede i Semlers hus og blev stærkt påvirket af denne fremragende teolog. Efter 2 års ophold i Halle drog han til Jena og blev efter udarbejdelsen af flere akademiske skrifter medlem af det weimarske latinske selskab.

Teologiske karriere[redigér | rediger kildetekst]

Efter sin hjemkomst blev han 1771 af Struensee kaldet til resid. kapellan ved Slots- og Garnisonsmenigheden i Helsingør og måtte prædike baade paa tysk og dansk. Under Caroline Mathildes ophold på Kronborg holdt han kabinetsprædikener for den fængslede Dronning (udgivne 1773). 1775 blev han sognepræst i Skanderborg, hvorfra han 1779 forflyttedes til Ringsted; her virkede han sammen med den berygtede Henrik Ussing som kapellan. Under sit ophold i Ringsted udgav han en samling prædikener over evangeliske tekster i tre bind (1779-87), som står på højdepunkt med datidens bedste homiletiske arbejder. De lide vel under et knudret sprog, men man kan ikke nægte deres blomstrende, ofte med betydelig virkning udmalende veltalenhed. Samlingen er dediceret den sindssvage konge, og i dedikationen undersøger Hansen kilderne til sine varme følelser for monarken; den mellemste af de 3 anførte kilder angiver han således: «Eller er det, tør jeg allerunderdanigst ytre den Tanke? sympatetisk følelse som Virkning af ens Die?» Intet Under derfor, at Hansen oftere spotvis er bleven nævnt som Christian VII’s «Pattebroder», et tillægsord, som biskop Engelstoft dog i sin tid i sin afhandling til forsvar for Hansen tilbageviste som en stor utilbørlighed.

Dog, Manden med den betydelige videnskabelige Dannelse—1780 havde han fået Titel af teologisk Professor—og store Dygtighed som Prædikant kunne i Længden ikke holdes tilbage i den lille købstad. 1787 blev han Sognepræst ved Helliggejstes Kirke i Kjøbenhavn og viste her sin levende Interesse for Almueskolevæsenets Forbedring og Fattigvæsenets Omordning, i hvilke retninger han også meddelte vægtige indlæg både ved særskrifter og ved afhandlinger i forskellige Tidsskrifter. Derhos forsømte han ikke det teologiske studium. 1793 erhvervede han den teologiske doktorgrad fra Halle, og 1795 udgav han en praktisk-teologisk afhandling, «Om en Religionslærers Gravitet», som på en malde kan betragtes som supplement til Bastholms «Tanker om den gejstlige Stand». Det er en delvis fri Bearbejdelse af nogle tyske Afhandlinger. Hansen søger at besvare, hvor vidt en Præst tør gå i at tillade eller nægte sig visse Friheder uden at forarge den svagere Del af sin Menighed. Bl.a. forbyder han Præsten at bivåne Skuespil. I Familiens Kreds tør en Præst nok danse, men ikke i offentlige Forsamlinger, og aldrig må han i Selskaber holde ud til den lyse Morgen. Skakspil og andre Forstandsspil kunne tillades, men ikke Lykkespil o. s. fr. -- 1798 blev han et virksomt medlem af den direktion, som udarbejdede Planen af 2. juli 1799 til Kjøbenhavns Fattigvæsen. Men allerede i Marts s. A. kaldedes han til Biskop i Christianssands Stift. Her fik hans Reformiver endnu større Virkeplads. Han har selv gjort Rede for sit arbejde i «Arkiv for Skolevæsenets og Oplysnings Udbredelse i Christianssands Stift» (2 Bind, 1800-3). Den Beskrivelse, han giver af almuens Forfatning i Stiftet, er højst sørgelig. Men han rastede ikke, før der kom Røre i de døde Vande både for Kirke- og Skolevæsenets Vedkommende. Han fik oprettet Selskaber til Oplysning og gode Sæders Udbredelse, rasede mod al såkaldt «Overtro» («Messeklæder» vare ham en Gru), fik uddannet Skolelærere, indførte evangelisk-kristelig salmebog og meget andet. Men inden alle disse påbegyndte Reformer kunde sætte frugt, bortkaldtes han til en ny virkeplads, i det han 1803 overtog Fyns bispestol. Der er sagt om ham, at han var en bisp efter kancelliets hjerte, men ikke efter det norske Folks Sind. Hans utrættelige Virksomhed og brændende Iver bleve i Stiftet ansete for Stundesløshed, hans Reformer i Skolevæsenet for overdrevne. -- Under sit Ophold i Norge blev han Medlem af det norske Videnskabernes Selskab.

I Odense levede han da til sin død, i sine sidste år under heftige legemlige Lidelser. Blandt hans Embedshandlinger her har man særlig anket over, at han ikke forhindrede Odense gamle Gråbrødrekirkes Nedbrydelse, som blev besluttet 1805; man har i den Anledning fremstillet ham som «Kirkestormer» og brugt de stærkeste Udfald mod hans Person derfor. Dette er dog en stor Uretfærdighed, og Hansen står skyldfri lige over for den nævnte Regeringsbeslutning. I Krigens Tid 1807 viste han sig som ivrig Patriot. Han rejste rundt til alle de Steder i Stiftet, hvor der lå garnison, og søgte at opflamme Soldaterne til kækt Forsvar. «De skulde slaa saaledes,» sagde han, «at Fjenderne ikke fik mere af Danmark end den Jord, der behøvedes for at jorde dem.» «Man skulde i Fremtiden oprejse Gærder af de slagnes Knokler til et Minde om den mod et fredeligt Folk forøvede Udaad.» H. besad store evner og var en ualmindelig flittig, iverfuld Mand; men Frugten af hans Arbejde var alligevel kun ringe. Han besad et imponerende Ydre, men var gennemgående ilde lidt. Der tillagdes ham hovmod og herskesyge, og han optrådte på en prælatmæssig, fordringsfuld måde.

Privatliv[redigér | rediger kildetekst]

Hansen var 3 gange gift: 1. (1771) med Marie Hedevig f. Runchel (d. 1775), en præstedatter fra Sengeløse; 2. (1777) med Abel Marie f. Clausen (d. 1796), datter af hofglarmester Clausen i København; 3. (1798) med Juliane Marie f. Rasch (d. 20. Marts 1834 i Odense), datter af Jochum Rasch, inspektør ved FlyvesandetTisvilde. Hun havde været Kammerjomfru hos Enkedronning Juliane Marie og ledsagede ofte Hansen på hans visitatser, ved hvilke hendes fornemhed og fordringsfuldhed ikke skulle have været ringe.

Kilder[redigér | rediger kildetekst]

A. Jantzen.


Denne artikel bygger hovedsagelig på biografi(er) i 1. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, udgivet af C.F. Bricka, Gyldendal (1887–1905).
Du kan hjælpe Wikipedia ved at ajourføre sproget og indholdet af denne artikel.

Når en omskrivning af teksten til et mere nutidigt sprog og wikificeringen er foretaget, skal der anføres en reference med henvisning til forfatteren og den relevante udgave af DBL, jf. stilmanualen. Dette angives som fx:
{{Kilde |forfatter=Navn |titel=Efternavn, Fornavn |url=http://runeberg.org/dbl/... |work=[[Dansk Biografisk Leksikon]] |udgave=1 |bind=I til XIX |side=xxx |besøgsdato=dags dato}}
og herefter indsættelse af [[Kategori:Artikler fra 1. udgave af Dansk biografisk leksikon]] i stedet for DBL-skabelonen.