Portal:Kristendom

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Gå til: navigation, søg
   Portal        Projekt:Kristendom        Deltagere        Kategori:Kristendom    
Redigér  

Portal om KristendomP christianity.svg

Kristendom er en monoteistisk religion med centrum i Jesus fra Nazaret, der betragtes som Guds søn og menneskets frelser. Kristendommens centrale dogmer bygger på Bibelens budskab. Kirkens medlemmer kaldes kristne. Kristendommen lærer, at jøden Jesus er Kristus (eller Messias) og har sit udspring i jødedommen. Kristendommen øgede sin indflydelse i Middelhavsområdet i de første århundreder e.Kr., og har siden bredt sig til det mest af verden pga. missionsvirksomhed. I dag er kristendommen den største af verdens religioner med omkring 2,1 milliarder tilhængere på verdensplan eller rundt regnet en tredjedel af hele menneskeheden.


Redigér  

Udvalgt artikelBjergprædikenen af Carl Bloch.

Narrativ teologi er en kristen teologisk retning, der udviklede sig i 1970'erne, og som tager udgangspunkt i, at kristne fortællinger især i Bibelen er det grundlæggende for den kristnes selvforståelse frem for opsummeringer eller sammenfatninger af trosindholdet i trosbekendelser, etik og lovbud; disse kommer først efter at være indført af fortællingen. Som eksempel kan nævnes, at den apostolske trosbekendelse ville være uforståelig, hvis den ikke opfattes som en essens af hele Bibelens forkyndelse.

Den kristne grundfortælling er den historie, hvori Gud identificeres. Bibelen fremstår her som en samlet fortælleenhed, som én grundfortælling sammensat af flere enkeltfortællinger, omend det også her gælder, at det ikke er muligt at udlede den samlede opfattelse af Gud alene ved bibelfortolkning; også for Guds vedkommende bliver der forhold tilbage, som ikke lader sig udlede alene ved bibelforståelse. Gud er andet og mere end, hvad der har fundet vej til og udtrykkes i Bibelen. (Læs mere..)


Redigér  

Kristendommens skrifterP52 recto.jpg

Bibelen (gr. βιβλία biblia "bøger") er betegnelsen for de grundliggende kanoniske skrifter i bl.a. jødedommen og kristendommen, dog er den jødiske bibel, også kaldet Tanakh, ikke identisk med den kristne bibel, som beskrives her. Desuden er der inden for kristendommen variationer i antallet og indholdet af Bibelens bøger.

Den kristne bibel er inddelt i to hoveddele. Den første del, Det Gamle Testamente, er næsten identisk med den hebraiske bibel, og blev oprindeligt inddelt i tre hoveddele Torah (Loven), Nevi’im (Profeterne) og Kethuvim (Skrifterne). Den anden hoveddel, Det Nye Testamente, indeholder de særligt kristne skrifter, og er skrevet i det første århundrede e. Kr. Bibelen indeholder i nogle kirkesamfund yderligere de Deuterokanoniske Bøger, som i den katolske og ortodokse kirke medregnes til Det Gamle Testamente, men som generelt ikke regnes for kanoniske af jøder og protestanter, og i de fleste protestantiske bibler udelades de da også helt. De deuterokanoniske skrifter findes bl.a. i Septuaginta, den tidligste græske oversættelse af Tanakh med rødder helt tilbage til det 3. århundrede f.Kr., der bl.a. udgjorde de første kristnes bibel, hvorimod apokryferne ikke er at finde i den hebraiske bibel.

Bibelen indeholder skrifter af mange forskellige genrer som for eksempel jura, poesi, historie og profeti. Bibelens bøger inddeles i protestantisk tradition i to testamenter, 66 bøger, 1.189 kapitler og 31.173 vers. Denne opdeling var ikke at finde i de oprindelige tekster, men er kommet til efterhånden som det på grund af deres religiøse brug blev nødvendigt at kunne henvise mere nøjagtigt til steder i teksterne.

Bibelen er den bog i verden, som er oversat til flest sprog. Den 31. december 2006 er hele Bibelen oversat til 429 forskellige sprog og dele af Bibelen, oversat til i alt 2.426 sprog.


Redigér  

Udvalgt kirkeÆdiculum i Gravkirken som er opført ovenover Jesu grav

Gravkirken (eller Den Hellige Gravs Kirke) er en kristen kirke i Jerusalem, som er bygget på Golgata, det sted hvor Jesus ifølge kristne traditioner blev korsfæstet. Kirken indeholder ligeledes den grav, hvori Jesus ifølge legenden blev lagt efter sin død, og den har derfor været et vigtigt pilgrimsmål for kristne siden 4. årh. Kirken er i dag fælles for en lang række forskellige kristne grupperinger, som hver råder over egne kapeller, og den er i dag sæde for den ortodokse patriark af Jerusalem og en katolsk ærkediakon og regnes for den mest hellige kirke indenfor kristendommen.

I østlige kirketraditioner kendes kirken som Opstandelseskirken; græsk: Ναός της Αναστάσεως (Naos tis Anastaseos), armensk: Surp Harutyun, mens den i de vestlige traditionelt kaldes den Hellige Gravs Kirke; latin: Ecclesia sancti Sepulchri.


Redigér  

Lovende artikler


Redigér  

Gode artikler


Redigér  

Kirkesamfund
Redigér  

Aktuel højtidHellige Treenighed, fresco af Luca Rossetti da Orta, malet 1738-39 (Skt. Gaudenzio Kirken i Ivrea, Torino).

Trinitatis er latin: genitiv af Trinitas som betyder "trehed" (treenighed eller trefoldighed). I Kristendommen er treenigheden et udtryk for de tre personer i Guds væsen.

I det danske kirkeår er trinitatis søndag søndagen efter pinse. Den afslutter kirkeårets første halvår, hvor alle de store kirkelige højtider er placeret. Søndagene efter trinitatis søndag er fortløbende nummereret, så de omtales som 1. søndag efter trinitatis osv. Denne betegnelse benyttes i folkekirkens tekstrækker, som er de bibeltekster, der foreskrives læst ved gudstjenesten på hver enkelt søn- og helligdag.


Redigér  

Vidste du at...  • ...den hurtigst voksende kirke i USA er Mars Hill Church i Seattle, som hver søndag holder gudstjeneste for mere end 6000 mennesker?


Redigér  

Kategorier
Redigér  

Projekter  • Til denne portal er der knyttet en projektside med forslag til samarbejde, nye ideer, hjælperedskaber og en oversigt over udmærkelser til artikler om kristendom.


Redigér  

Portalansvarlige
Bibelske begivenheder


Liturgi og højtider


Teologi


Kirke- og kristendomshistorie

Perioder: Urkristendommen · Oldkirken (ca. 100-450) · Kirken i Middelalderen (ca. 450-1500) · Reformation (ca. 1500-1600) · Kirken efter reformationen (ca. 1600- )

Emner: Urmenigheden i Jerusalem · Apostelmødet i Jerusalem ·


Kirkens organisation


Kunst og arkitektur