Wikipedia:Anmodning om administratorassistance/Rmir2 og Copyvio

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning


Rmir2 fører en redigeringskrig, fjerner "" fra påpeget citatfusk, og fjerner endda copyvioskabelonen påsat af Madglad, fra artiklen Stranding!

Efter flere diskussioner, er det vel nok nu. Copyvio / plagiat, hører ikke til på Wikipedia, og jeg beder nu at en admin tager stilling til et passende indgreb overfor Rmir2. Han nægter at indse hvor alvorligt det er.

Det største problem er, at han ikke vil have fjernet teksten, men kun vil omskrive den. Det er ikke nok med at tilføje et par ord, og at fjerne et par. Når teksten stadig er let genkendeligt som stammende fra Salmonsens Konversationsleksikon (og som vi fandt ud af fra en forfatter der døde i 1960) er Wikipedia stadig i fare for at der kan anlægge sag mod Wikipedia. Rmir2 har fået forklaret at der skal ryddes op, men hvis han ser på alle hans arbejde som han ser på dette eksempel, så giver jeg ikke meget for hans "oprydning" og er det bedre at alt fra Rmir slettes omgående når det kan konstateres at det er afskrevet fra Salmonsens eller DBL.
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 22. apr 2018, 20:54 (CEST)

teksten er omskrevet, så hvorfor bliver i ved med at føre redigeringskrig i artiklen Stranding???? ----Zoizit (diskussion) 22. apr 2018, 20:58 (CEST)
PS og jeg synes ikke på nogen måde at alt fra Rmir2 skal slettes, hold nu på med at skændes ---Zoizit (diskussion) 22. apr 2018, 21:00 (CEST)
Rodejong har sådan set ret i at en lettere omskrivning ikke ændrer på at det er plagiat. @Rodejong: Kan du give en diff mellem den oprindelige version fra Salmonsens og den omskrevne version? -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 22. apr 2018, 21:09 (CEST)
her kan teksten læses http://runeberg.org/salmonsen/2/22/0435.html ---Zoizit (diskussion) 22. apr 2018, 21:11 (CEST)
@InsaneHacker: [https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Stranding&type=revision&diff=9503013&oldid=8970864 Det er min redigering der er sidst, hvor jeg indsætter "" for at anmærke hvor problemet ligger.
Se også denne tabel:

"de vigtigste i dansk ret herom gældende regler indeholdt i Strandingsloven af 10. april 1895 med tillægslov nr. 85 af 3. april 1909". Når det drejede sig om mennesker, blev det bestemt, at enhver, der kunne uden fare for sit eget liv og helbred, skulle være forpligtet til at yde al mulig hjælp for at redde menneskeliv, idet manglende indsats var strafbart efter dansk straffelovs § 199 (fængsel eller bøder), herunder skulle enhver være behjælpelig ved, mod erstatning for den eventuelle skade, som måtte ske, både skulle tille ethvert hjælpemiddel til redningsarbejdet til rådighed og tillade fornøden færdsel på sin grund. Endelig kunne politiet forlange, at de, som boede nær det sted, hvor en stranding var indtruffet, skulle yde husly samt kost og pleje efter evne, idet der dog skulle ydes betaling herfor.

De vigtigste i dansk Ret herom gældende Regler indeholdes nu i Strandingsloven af 10. Apr. 1895 med Tillægslov Nr. 85 af 3. Apr. 1909. Hvor det gælder om at redde Menneskeliv, er enhver under Straf efter dansk Strl.’s § 199 (Fængsel ell. Bøder) forpligtet til at yde den Bistand, som han kan yde uden Fare for Liv ell. Helbred, og til, mod Erstatning for den Skade, som derved sker, at afgive ethvert, dertil tjenligt Redskab, samt til at tilstede fornøden Færdsel paa sin Grund, hvorhos Politiet kan forlange, at de Omboende mod billig Betaling efter Evne indtil videre skal yde Husly samt Kost og Pleje.

A.D. Bentzon: "Stranding" i: Salmonsens Konversationsleksikon, 2. udgave, bind XXII, s. 421-422

Hvori jeg har lagt de to tekster ved siden af hinanden, fordi han har flyttet rund med afsnit.
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 22. apr 2018, 21:27 (CEST)

@Zoizit, man må ikke ændre i ophavsretsbeskyttet tekst. Ophavsretslovens § 3 stk. 2. lyder: "Værket må ikke ændres eller gøres tilgængeligt for almenheden på en måde eller i en sammenhæng, der er krænkende for ophavsmandens litterære eller kunstneriske anseelse eller egenart." --Madglad (diskussion) 22. apr 2018, 21:58 (CEST)

Jeg opfordrer til at den diskussion tages andetsteds, og hvad loven siger er irrelevant når det alligevel er imod vores copyvio-politik. Denne tråd drejer sig om den konkrete situation. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 22. apr 2018, 22:06 (CEST)
- Så vidt jeg kan se på Diskussion:Stranding og mange andre sider, så har man allerede forsøgt andetsteds flere gange at forklare Rmir2, at det han har gjort - og insisterer på at fortsætte med at gøre - er i strid med både ophavsretsloven og Wikipedias copyvio-politik. Når jeg læser Rmir2's svar med "Det er et omskrevet referat." og "Teksten var i sin tidligere form en kopi fra Salmonsen. Derfor er den blevet både omskrevet og udvidet...", viser det klokkeklart, at han ikke forstår, at omskrivninger af andres tekster også er ulovligt.
- Ovenfor skriver Zoizit, at "teksten er omskrevet, så hvorfor bliver i ved med at føre redigeringskrig i artiklen Stranding????", så det lader til, at hun heller ikke forstår ophavsretsloven, når hun også tror, at man bare kan omformulere lidt, bytte om på rækkefølgen af et par sætninger og flytte et komma eller to.
--AnetteM (diskussion) 22. apr 2018, 23:57 (CEST)
 • Ophavsretslovens § 2, stk. 1: "Ophavsretten medfører, med de i denne lov angivne indskrænkninger, eneret til at råde over værket ved at fremstille eksemplarer af det og ved at gøre det tilgængeligt for almenheden i oprindelig eller ændret skikkelse, i oversættelse, omarbejdelse i anden litteratur- eller kunstart eller i anden teknik."
 • Ophavsretslovens § 3, stk. 2: "Værket må ikke ændres eller gøres tilgængeligt for almenheden på en måde eller i en sammenhæng, der er krænkende for ophavsmandens litterære eller kunstneriske anseelse eller egenart."

--AnetteM (diskussion) 23. apr 2018, 00:00 (CEST)

@AnetteM: - vi er ikke enige. Lad mig gøre det kort:
 1. ingen har ophavsret på faktuelle oplysninger, det være sig navne, steder, datoer, antal, lovhenvisninger eller andet tilsvarende. Wikipedias formål er at give netop faktuelle oplysninger;
 2. naturligvis kan vi sagtens referere oplysninger, der findes i værker også af nulevende personer. Ellers ville wikipedia slet ikke kunne lade sig gøre.
 3. ordret gengivelse er et citat. Omskrevet tekst er et referat. Hvis vi kun holder os til det omtalte tekstafsnit, hvoraf første sætning er citatfusk fra Rodejongs side (og bemærk venligst, at over halvdelen af teksten i artiklen er nyskrevet og findes ikke i Salmonsen), så er det omkring en tredjedel af teksten i afsnittet, hvor formuleringerne har ligheder med forbilledet, hvilket er betinget af, at der er tale om gengivelse af en juridisk teksts indhold, hvilket i mine øjne sætter visse begrænsninger mht. formuleringer, men andre kan sikkert gøre det bedre.
Den samlede tekst i sin helhed er ikke (efter min mening) en "ændret skikkelse" eller blot en "omarbejdelse" af den oprindelige tekst. Det er en ny tekst, hvoraf visse enkeltsætninger har visse ligheder med een af de kilder, der har været anvendt som grundlag for at skrive den. Der er tale om en ny kontekst, hvor lovreferatet indgår som en del af den samlede information om emnet.
Har jeg ramt godt nok? Forhåbentlig. Muligvis ikke. Men intet forhindrer, at der kan laves yderligere forbedringer i teksten således, at vi kommer endnu længere væk fra det konkrete forbillede. Hvis/når under højst 15% af teksten pt. har visse ligheder med et af sine forlæg blandt flere, så er vi langt fra "ændret skikkelse" og "omarbejdelse" i ophavsretslovens forstand. Men lad os endelig tage diskussionen også principielt een gang for alle. Rmir2 (diskussion) 23. apr 2018, 04:50 (CEST)
Nej. Du snakker igen udenom. Omformuleret tekst er plagiat. Omformuleret tekst er ulovlig iht. § 3 stk. 2. Du reddes kun af at administratorerne holder hånden over dig. --Madglad (diskussion) 23. apr 2018, 06:39 (CEST)
Jeg er blevet bedst om at kommentere sagen og gør det mere af pligt end af lyst. Under hensyntagen til, at de dele af artiklen, som bygger på Salmonsens, er behørigt forsynet med henvisninger til den oprindelige tekst, og at de i hovedsagen fremstår som en ny tekst, der dog nogle steder er tæt på originalen, er der efter min opfattelse ikke tale om et plagiat. Nogle af de sætninger, som Bruger:Rodejong har fremhævet bør nok formuleres mere selvstændigt. Og så vil jeg gerne henvise til mit indlæg på landsbybrønden Wikipedia:Landsbybrønden/Fejlfindingskultur, som i dette tilfælde forekommer mig at være aktuelt. Jeg antager, at Rmir2 vil blive voldsomt overrasket, hvis jeg udpeges som en, "der holder hånden over ham". I denne sag er det imidlertid min vurdering, at kritikerne giver ham for kort snor, for at blive i det metaforsprog, som optræder flere steder i denne diskussion.--Ramloser (diskussion) 23. apr 2018, 07:13 (CEST)
Har du lagt mærke til hvad Bruger:AnetteM skriver ovenfor Bruger:Ramloser?
Jeg kan hermed fastslå at Bruger:Ramloser heller ikke har forstået problematikken her. (Se det endeligt ikke som angreb på dig Ramloser, sådan er det ikke ment) Så for at gøre det forståeligt:
 1. Salmonsens værker er beskyttet mod omskrivningen. De må KUN citeres.
 2. Faktuelle oplysninger skal beskrives i helt egen ord, og for at I kan forstå det godt og grundigt: "De må ikke være genkendeligt fra originalen"
  Det vil sige at man SLET IKKE må kopiere sætninger fra Salmonsens og bruge samme ordstillinger, (om man ændrer fra nutid til datid, eller tilføjer eller fjerner enkeltord er heller ikke tilladt.
 3. Kopierede tekster skal slettes (OG skjules)
 4. Det Rmir henviser til er oplysninger som de fremgår i en infoboks. Dem kan man ikke have ophavsret til. Men på sætninger, ja endda hele paragraffer, er der ophavsret på, så længe de er genkendeligt fra originalværket.
Se desuden kommentaren fra Bruger:InsaneHacker: "Rodejong har sådan set ret i at en lettere omskrivning ikke ændrer på at det er plagiat."!
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 23. apr 2018, 07:38 (CEST)
Du har vist ikke fulgt hele artikelhistorikken Ramloser. Rodejong gjorde Rmir2 opmærksom på at hans tekst ikke angav at der var tale om citater, og rettede dette til. Rmir2 rullede tilbage (hvilket patruljantværktøjet ikke må bruges til), jeg satte derefter {{copyvio}} på, hvilket Rmir2 fjernede igen. I følge §3.2 må værket ikke ændres, dvs. man må ikke omformulere den. Altså en overtrædelse af loven.
Må jeg minde om at der over redigeringsvinduet højt og tydeligt står: "Indhold, der overtræder en hvilken som helst ophavsret, vil blive slettet."
Man kan så konstatere at dette ikke er praktiseres, når det er Rmir2, der skriver af.
Derudover er forfatteren død i 1960, det er ikke 70 år siden. Men plagiat er heller ikke tilladt efter 70 år.
--Madglad (diskussion) 23. apr 2018, 07:48 (CEST)

[redigeringskonflikt

Hvis den sammenligning Rodejong har lavet ovenfor, er reel (må indrømme jeg ikke gider bruge tiden på at gå gennem selve artiklen, så tak for sammenligningen Rodejong), så er det problematisk. Den omskrevede tekst har så mange lighedspunkter at den i bedste tilfælde kan beskrives som et remix - og jeg tvivler på at skriftlige remixes ikke falder under ophavsretten. Rmir2 har ret i at navne, faktuelle oplysninger mm ikke falder under ophavsret, men teksten ovenfor er mere en blot det. mvh Tøndemageren (diskussion) 23. apr 2018, 07:54 (CEST)

I: Jeg forholdt mig kun til artiklen som den fremstod da jeg gennemgik de n med 7 henvisninger til pgl tekst. Jeg har ikke vurderet div. tilbagerulninger som er et selvstændigt problem. Brud på wikis normer er uacceptabelt men har ikke med plagiat at gøre. Og jeg skrev helt bevidst ikke ophavsret men PLAGIAT,da jeg ikke er jurist. Men det er da heldigt at vi har så mange jurakyndige brugere. Mere følger måske senere når jeg har mulighed for at logge ind. skrev Bruger:87.59.126.171 (Ramloser) 23. apr 2018, 08:50

Til Madglad. Jeg har nu læst de seneste 12 ændringer af artiklen igennem, selv om jeg mener, at det er store krav at stille til administratorerne, at de skal have fuldt overblik over alle detaljer. Det står klart, at der er flere eksempler på tilbagerulning som strider mod wiki - normerne. Dette kan måske berettige til en særskilt AOA, som måske fører til større eller mindre sanktioner mod en eller flere brugere. Jeg har argumenteret for, at denne fremgangsmåde ikke løser det egentlige problem. Til Madglad, Bruger:AnetteM og Rodejong. Anser I den nuværende aktive version for brud på ophavsretten, taget i betragtning, at de tvivlsomme passager er udstyret med henvisninger? I bekræftende fald vil jeg beskytte artiklen midlertidigt, indtil det er afklaret, om noget skal slettes, om versioner skal skjules etc. En sådan afklaring er et juridisk anliggende og derfor efter min opfattelse ikke egnet til en afstemning. Derimod kan det måske blive nødvendigt at stemme om, hvorvidt vi skal søge juridisk bistand til afklaringen af spørgsmålet. Der er endvidere et andet, vidtrækkende problem: Hvis kravene strammes så vidt, at al tekst skal være originalt formuleret, så strider det vel mod den generelle politik, "at original forskning" ikke er tilladt på wiki, hvor alle artikler skal bygge på offentligt tilgængelige, verificerbare kilder. Endelig må der også følge af disse skærpede retningslinjer, at alle artikler, som ikke har henvisninger eller blot meget få henvisninger til litteratur, links m.v. bør undersøges for evt. krænkelse af ophavsret og slettes, hvis der forefindes "skjulte" citater eller afskrift. Spørgsmålet er naturligvis, om vi har kapacitet til at gennemføre dette. Hvis terningerne er kastet, kan det blive nødvendigt at forcere Rubicon--Ramloser (diskussion) 23. apr 2018, 12:24 (CEST)‎
@Ramloser: Det handler ikke om originalforskning, men om ophavsret. Prøv at læse AnnetteM's indlæg igen. Rmir2 overtræder her de nævnte paragraffer ved at ændre i teksten og tidligere også ved ikke at markere at der var tale om et citat. Ydermere misbrugte Rmir2 patruljantrettighederne til at foretage en tilbagerulning, efter at Rodejong havde hjulpet ved at markere at der rent faktisk var tale om et citat, hvilket man skal i følge loven. Men lige den passage ovenfor var jo det mindste. Der findes mange artikler på 10000-vis af tegn, hvor Rmir2 ikke angiver at det er at citat.
 1. Rmir2 overtræder ophavsretten ved at udgive tekster fra bl.a. Salmonsens som sine egne.
 2. Rmir2 overtræder ophavsretten ved at ændre ophavsretsbeskyttede tekster.
 3. Rmir2 overtræder ophavsretten ved ikke at angive når der er tale om et citat.
 4. Rmir2 overtræder Wikipedias regler ved at misbruge patruljantrettigheder i en redigeringskrig.
Jeg forstår ikke at administratorerne bliver ved med at holde hånden over Rmir2, enhver anden, der stædigt fastholder sådan en adfærd, ville være blokeret for længst.
Og nej, du har ganske ret, Wikipedia har ikke kapacitet til at gennemgå de mange artikler, Rmir2 har afskrevet. --Madglad (diskussion) 23. apr 2018, 16:09 (CEST)
Kære Madglad. Jeg agter ikke at tærske langhalm på dette emne. Som jeg læser dine indlæg er vi enige om, at det strider mod ophavsretten at indsætte en tekst, der er kopieret andetsteds fra. I givet fald, at en bruger ikke kan skrive en passende og dækkende tekst med henvisning til kilden, hvorfra de faktuelle baggrundsinformationer stammer, kan brugeren indsætte et citat med henvisning til det originale værk. Det er efter min opfattelse dårlig stil at kopiere en tekst og omskrive den i eget sprog. Men for så vidt at omskrivningen angår faktuelle forhold og der er en i henhold til stilmanualen korrekt henvisning til kilden, er der ikke tale om plagiat. Dette har jeg kendskab til, da en af mine arbejdsopgaver i 12 år var at vurdere, om "mistænkelige" eksamensopgaver var plagiat, hvorefter den studerende, der havde affattet opgaven, blev bortvist fra eksamen, eller om det blot var en stærk afhængighed af en foreliggende tekst, som var foretaget af den pgl. studerende, hvilket så kunne føre til en dårlig karakter. Om det var krænkelse af ophavsretten skulle jeg (og mine kolleger) ikke tage stilling til. Endvidere tror jeg, at du har misforstået min bemærkning om original forskning. Pointen var (og er), at hvis dawp af hensyn til ophavsretten ikke kan tillade, at en artikel er bygget op på grundlag af publiceret materiale, så vil kun original forskning være "lovlig", og da det strider mod de grundlæggende normer og politikker, er det i givet fald umuligt at skrive en artikel. Dette er selvfølgelig at sætte sagen på spidsen. Mere jordnært: Det er min klare opfattelse, at hvis udgangspunktet er artiklen i sin nuværende udformning, så er et uoverskueligt antal artikler "copyvio". Personligt mener jeg også, at en så stram tolkning, som I (AnetteM, Rodejong og du) anlægger, vil ekskludere langt de fleste anonyme brugere samt et ganske stort antal almindelige brugere fra at deltage i projektet. Så må vi jo se, hvor mange artikler, der er tilbage, hvis kun jurister og sagkyndige i jura kan deltage. I øvrigt har jeg som en slags test gennemlæst 3 tilfældigt udvalgte artikler. Earl Sweatshirt - ingen referencer, kun 2 af de seneste 12 redigeringer har en opsummering. Ingen væsentlig opdatering siden 2014 Sønderborg Bystation - ingen referencer (stub) og Postevand - 2 forbedringer siden 2016, enkelte kilder. De to førstnævnte er i mine øjne særdeles problematiske og den tredje blot "netop acceptabel". Så måske var det en ide at gå i gang med artiklerne. Hvad rmir2 angår så er der jo muligheden for at rejse en bandlysningssag. Gentagne blokeringer nytter ikke på langt sigt. Men jeg rejser ikke sagen. Hvis andre gør, vil jeg naturligvis studere argumenterne.--Ramloser (diskussion) 23. apr 2018, 17:05 (CEST)
Først og fremmest takt til @Ramloser: og @Tøndemageren: for deres vurderinger, som er anderledes saglige end det @AnetteM:, @Madglad: og @Rodejong: har præsteret i denne diskussion (omend jeg erkender, ar Rodejong som den eneste har begrundet sit standpunkt). Jeg tager til efterretning, at mit første bud på at tilrette artiklen under hensyn til ophavsretten ikke har været tilstrækkelig vidtgående, og så må jeg tilbage i tænkeboksen og se, hvad jeg yderligere kan gøre.
Dernæst: jeg vil have mig frabedt beskyldninger om bevidst copyvio, når jeg faktisk gør end indsats for at rette op på fortidens fejl. Folk, der ikke vil anerkende dette, vil jeg ikke diskutere yderligere med. Det er formålsløst. Jeg konstaterer, at ingen af mine kritikere er kommet med konstruktive forbedringsforslag, Madglad har endda direkte afvist nogensinde at ville gøre det, hvilket rejser spørgsmålstegn ved, hvad han overhovedet kan tilbyde projektet. Jeg er enig med Ramloser, når han henviser til Wikipedia:Landsbybrønden/Fejlfindingskultur og at dette er et skoleeksempel på den negative opførsel, som Ramloser her kritiserede med tilslutning fra mange andre bidragydere.
Til Rodejong: du skriver: "Salmonsens værker er beskyttet mod omskrivningen. De må KUN citeres." Det er forkert for så vidt, at enhver faktuel oplysning kan refereres, når det sker med kilde, hvilket Ramloser har krediteret mig for at have tilstræbt, og det takker jeg for. Du skriver også, at "aktuelle oplysninger skal beskrives i helt egen ord", og "De må ikke være genkendeligt fra originalen. Det vil sige at man SLET IKKE må kopiere sætninger fra Salmonsens og bruge samme ordstillinger, (om man ændrer fra nutid til datid, eller tilføjer eller fjerner enkeltord er heller ikke tilladt)." Det er jeg kun delvist enig med dig i. Det må afhænge af emnets karakter, men vi er da enige om, at der så vidt muligt skal tilstræbes at bruge andre ord og sætningskonstruktioner. Det vurderer Tøndemageren ikke er lykkedes godt nok, så det må jeg rette op på.
Citat er noget man bruger, når det ønskes. Men som enhver vil kunne overbevise sig om, er der ingen ordrette citater, idet den eneste sætning, der var, blev omformuleret. Det er derfor forkert, at jeg ikke angiver, hvis/når citat er tilstræbt.
Endelig: det er efter min opfattelse misbrug af copyvio-skabelonen, når højst 15% af en samlet tekst har visse sætningsmæssige ligheder med et tekstforbillede. Derfor blev den fjernet. @Zoizit: har ret i, at der var tale om systematisk redigeringskrig frem for konstruktive bidrag til forbedringer.
Min egen konklusion på debatten er således, at jeg må i gang med forbedring nr. 2 på artiklen for helt at få overvundet ophavsretsproblemerne, og det agter jeg at kaste mig ud i. Jeg har lovet at rette op på de problematiske artikler, det har jeg arbejdet på indtil nu, og det agter jeg at fortsætte med så længe, jeg har muligheden. Jeg agter ikke at lade mig provokere af Madglad længere. Rmir2 (diskussion) 23. apr 2018, 19:06 (CEST)

Første østrigske republik[redigér wikikode]

Artiklen Første østrigske republik er en lang afskrift fra Salmonsens. Jeg har rettet til, så det er tydeligt, hvor der er at der er tale om citat. Se https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%B8rste_%C3%B8strigske_republik&type=revision&diff=9506560&oldid=9441396 --Madglad (diskussion) 23. apr 2018, 19:18 (CEST)

Det er en probvokation fra din side. Hidtil har vi brugt Salmonsen-skabelonen nederst i artiklen i alle sådanne tilfælde. Jeg vil foreslå, at vi hurtigt bliver enige om at holde fast i den praksis. Vi har ikke brug for provokationer på dawiki. Rmir2 (diskussion) 23. apr 2018, 19:24 (CEST)
Det er ulovligt ikke at angive citater, som du lægger op til. Det skal fremgå hvem, der citeres. Og man må ikke ændre i det citerede. --Madglad (diskussion) 23. apr 2018, 21:16 (CEST)
Korrekt. Et citat skal stå mellem "". Alt hvad der står mellem "" må ikke ændres ellers er det citatfusk. Et citat må heller ikke fylde mere end en brøkdel af artiklens indhold. d.v.s. at artiklen om Første østrigske republik har et alt for stort citat og derfor ikke kan kaldes et citat, men en afskrivning.
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 23. apr 2018, 21:31 (CEST)
Jeg tilføjer lige om Citatret:
Der findes ingen matematiske grænser for, hvor meget man må citere af andres værker. Der gælder således ingen regel om, at det er tilladt at citere fx 1/20 af en bog på 200 sider eller ¼ side af en avisartikel. Hver enkelt citatsituation må bedømmes konkret, og i denne bedømmelse indgår både citatets omfang i forhold til det oprindelige værk og omfanget i forhold til den nye sammenhæng, som det bringes i. Citatretten medfører dog på ingen måde, at et værk kan gengives i sin helhed, da ophavsretslovens § 2 giver eneret til fremstilling af eksemplarer. Yderligere indskrænkes citatretten af ophavsretslovens § 3, stk. 2, der medfører, at et værk hverken må ændres eller gøres tilgængeligt i en form eller sammenhæng der er krænkende for ophavsmanden.--
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 23. apr 2018, 22:47 (CEST)
Tilføjer: "Citatet skal altid indgå i en større sammenhæng, ligesom citatretten ikke giver adgang til at benytte andres værker i deres helhed, men kun i brudstykker."- Mogens Koktvedgaard: citatret i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 23. april 2018
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 23. apr 2018, 22:49 (CEST)
Med andre ord: De to afsnit bør slettes? --Madglad (diskussion) 23. apr 2018, 23:13 (CEST)
Som de fremstår nu ja. Det er to kæmpe store afsnit, og står ikke som brudstykker. Det er ikke citat efter min mening.
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 23. apr 2018, 23:28 (CEST)

Rmirs indstilling mod ophavsret[redigér wikikode]

Først og fremmest: Når vi påpeger en problemartikel, så burde vi ikke at diskutere om det skal slettes eller ej, men så skulle Rmir oprette en gendannelses forslag. Nu handler det ikke om hvordan artiklen er nu er. Det handler om, hvordan Rmir2s indstilling er overfor omskrivning.

Rmir2 har fået at vide utallige gange hvor alvorligt et problem det er han har skabt. Det kan give Wikimedia store problemer og endda retssager.

 1. Han er enig i, at bare at kopiere tekst ikke er tilladt.
 2. Han er dog ikke enig i at tekst der er lettere omskrevet er ulovlig
 3. Hvis hans "oprydningsarbejde" har bestået i at "omformulere" (læs: at flytte rundt på ord og at fjerne/tilføje enkelte ord) så har vi store problemer.
 4. Jeg forstår ikke den uvilje mod klokkeklare beskeder fra AnetteM, Madglad, InsaneHacker og mig, med henvisning til de på området gældende love. Er det fordi det er uoverskuelig hvad konsekvensen er? Lad mig lige udpensle det:
  1. For det første skal alle af Rmirs bidrag gennemgås. Hvis der findes noget der er brud på loven, skal det omgående slettes.
   Det skal ikke engang diskuteres. Det skal slettes. Men ikke kun det.
  2. Når den pågældende tekst er slettet, så skal den tekst også skjules fra alle forrige versioner hvor teksten forekommer.
  3. Er hele artiklen fra første redigering til sidste redigering fyld med ophavsretslige problemer, skal hele artiklen slettes.
  4. Tilbageruller Rmir sletningerne, så skal han blokeres for at velvidende tilbageføre ophavsretbeskyttede materiale.

At det er meget arbejde ved jeg godt, men det er konsekvensen fra alle de år Rmir har kunne tilføje disse problemer.

Denne artikel, og Rmirs holdning mod de anklager skildrer et konkret problem af en bruger der ikke mener at det er et problem at lettere omskrive artikler fra al mulige steder. Husk at der for ikke længe side også blev slettet en artikel på grund af at den var kopieret fra en landsdækkende avis, med samme problem. Det er ikke et enkel tilfælde, men et problem der er på mange af hans oprettede sider, og artikler hvor han har "bidraget" til.

Rmir2 har ikke forstået hvor alvorlig dette problem er, og har tydeligt ikke i sinde at forstå det da han hellere vil have at vi forbryder os mod loven, end at Wikipedia mister mange artikler på grund af netop brud på loven.

Jeg kan ikke fatte at I skal debattere over denne problemstilling. På NLWP har der været en del brugere der er bandlyst fordi de har forbrudt sig mod ophavsretsloven. Den erfaring har i imidlertid ikke ville tage til jer. Der har ikke en gang været optakt til at overhoved spørge om hvordan de har forhold sig mod sådan en situation, som Rmir2 har sat os i. Jeg forholder mig ikke kun til dette artikel, men bruger eksemplet fra denne artikel til at påminde jer om hvor stort et problem vi har liggende for os.

Jeg kræver at i skrider til handling, og sletter alt hvad der bevisligt er brud på Wikipedias politik med hensyn til ophavsret, og desuden citatret, uden at det skal debatteres.

Og det burde desuden være forbudt nu for Rmir at skrive nye artikler, eller lave andre arbejde, end udelukkende at rydde op efter hans mangeårige tilføjelser af plagiat og rene copyvio, indtil hans oprydning er overstået. Der skal laves en liste af artikler der er skrevet af ham, eller hvor han har bidraget med store dele tekst, som han skal krydse af når han har gennemgået det, og så skal de artikler der er kontrolleret, efterses af en anden bruger der checker om det er korrekt. Hvis det er i orden, skal det del der er et problem, fjernes, og skjules, eller artiklen skal slattes. Dette indtil alle hans artikler er gennemgået. Så har de gjort på NLWP, og den praksis virker.
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 23. apr 2018, 19:26 (CEST)

Dette er ikke NLWP. Og du af alle burde vide, at jeg systematisk har arbejdet med denne problemstilling siden det blev klart, at der var et problem i forhold til Salmonsen. Du har selv fulgt med/kunnet følge med i dette arbejde. Noget andet er: jeg fatter ikke, at du har så travlt med at erklære krig mod alle andre bidragydere. Rmir2 (diskussion) 23. apr 2018, 19:31 (CEST)
Dit "arbejde" med "oprydningen" er baseret på "at tekst der er lettere omskrevet er lovlig". Og hver gang jeg har påpeget at det ikke er god nok, har du afvist det eller ignoreret min kommentar.
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 23. apr 2018, 19:38 (CEST)
En stilfærdig kommentar til jer begge: Jeg tror ikke, at det nytter at I fortsætter ad samme spor. Til Rmir2. Hvis du som lovet arbejder systematisk med at fjerne afskrift og "tæt på" afskrift, anbefaler jeg, at du sætter en "i brug" på artiklen, mens du retter til. Jeg har forståelse for, at du føler dig under pres, men det er jo ikke helt uforskyldt. Så lad være med at debattere med Rodejong, mens denne proces er i gang. Til Rodejong. Du har selv skabt en del problemer på dawiki, som har ført til blokeringer; så du burde have en vis forståelse for Rmir2's situation. Hvis du tænker, at han selv er ude om det, så kig dig selv i spejlet. Såfremt du fastholder din kritik på nuværende niveau og intensitet, anbefaler jeg, at du rejser en bandlysningssag i stedet for at fortsætte diskussionerne. I så fald får vi at se, hvad flertallet af brugere mener om Rmir2's samlede virke. Det vil efter min vurdering være mere fair end den massive kritik, som ikke fører nogen steder hen.--Ramloser (diskussion) 23. apr 2018, 23:58 (CEST)
Der er et væsentlig forskel mellem mig og Rmir2:
 1. Der hvor jeg er blokeret for, har intet med artiklerne at gøre. Mine sager omhandler brugen af min diskussionsside, eller hvordan der har været diskuteret, som jeg mener en hel masse om, men det er ikke det rette sted nu.
 2. Hvad Rmir angår har det alt med artiklerne at gøre, og det er et større problem da det ikke kun er os (Wikipedia) der er i problemer, men eventuelt vores læsere der referer til Wikipedia, der også kan komme i knibe for at overtage dele af Wikipedia, der (muligvis) er beskyttet af ophavsret.
Jeg forstår udmærket hvordan Rmir har det, og jeg tog i starten hans side (eller har du glemt det?) og bad jer andre til at tage hensyn så at han kunne rette op. Men .... Det skete ikke. At tilføje kildehenvisninger på store "citater" som ikke er citater mere, er ikke at rydde op.
Jeg har givet Rmir flere opfordringer, påpeget hvorfor nogle sager er forkert, nogle artikler (eller deler heraf) er blevet slettet, men han holder fast til at omskrivning er nok. Så nu kan jeg ikke andet mere end at bede om en blokade som alvarsel.
En bandlysning er sidste udvej. Vi har brug for at Rmir "gennemgår/ryder op i" sine egne artikler. Men hvis han bliver ved ... ja så ender det nok med en bandlysningsforslag, som betyder at vi så skal gennemgå dem og skal finde ud af hvad kommer fra hvad.
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 24. apr 2018, 00:13 (CEST)
Jeg forstår ikke helt, hvordan du både kan mene, at han skal "rydde op" og samtidig mene, at han ikke "vil rydde op". Hvis han ikke vil rydde op, er det jo omsonst at sætte ham til at gøre det. For mig hænger det ikke sammen, at du samtidig fastholder, at "han ikke forstår problemet" og "ikke vil rydde op", men alligevel skal "punkes" til at rydde op. Håber, at du forstår min pointe, som ikke er at tage parti i denne sag, men blot at forsøge at opklare, hvorfor diskussionen fortsætter, når det gang på gang viser sig, at I begge to fortsætter i samme spor, som efter min bedste overbevisning ikke fører nogen steder hen. Blokering er da formålsløst, idet det forhindrer ham i at rydde op.--Ramloser (diskussion) 24. apr 2018, 00:27 (CEST)
Ramloser: Indtil videre har alt copyvio, og plagiatfjernelse ikke ført til blokeringer. Det er måske derfor at Rmir ikke tager det så alvorligt i dette tilfælde, da han føler sig styrket i det faktum, at både Madglad og jeg bliver kritiseret. Jeg mener at en blokade giver et stærkere signal at også administratorene ikke accepterer hans artikler, og at der sandelig vil ende med at hans artikler bliver slettet.
For jeg tror ikke at der er mange der gider at rydde op i hans laaaaange liste af artikler, så jeg vil mene at man hellere vil slette de artikler end at rydde op i det.
Jeg oprettede denne AOA om disse grunde:
->Brud på ophavsretten, hans indstilling, og redigerings-krigen.
Jeg forstår at du synes at det er modsigende, men jeg forsøger faktisk at administratorerne giver en klippeklar advarsel: nu rydder du op efter dig, lave en liste med alle artikler der er gennemgået, du laver ikke andet arbejde end oprydninger. Konsekvensen vil være blokader på x dage/uge. Hvis du ikke rydder op ender det med en bandlysning.
Alle er enig at copyvio ikke er tilladt, men åbenbart ser ikke alle lige alvorligt på det når det er fra et gammelt værk eller når det kommer fra Politiken, Information! eller andre medier.
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 24. apr 2018, 00:50 (CEST)
@Ramloser: Det giver da god mening at Rodejong mener at Rmir2 skal "rydde op" og samtidig konstaterer at Rmir2 ikke gør det. --Madglad (diskussion) 24. apr 2018, 01:18 (CEST)
@Ramloser:Både Rodejong og Madglad vrøvler som de har for vane. Jeg kunne have undladt at forsøge at løse problemet med artiklen. Så ville den have fortsat i det stille indtil den dag, en eller anden opdagede, at teksten var hentet fra Salmonsen, men det gjorde jeg ikke, tværtimod. Jeg kastede mig ud i at udvide og omskrive for at gøre den bedre og for at leve op til ophavsretsreglerne, således som jeg har lovet at gøre. At jeg ikke har gjort det godt nok, er ikke grund til at beskylde mig for ikke at have gjort et forsøg. Der er ikke logisk konstistens i argumentationen. Hvis ikke Madglad og Rodejong kan se den gode vilje fra min side for deres egen skov af ubændigt had til mig, synes jeg, at de skulle have pålæg om ikke længere at blande sig i mit arbejde på dette område. Jeg vil meget gerne høre konstruktiv kritik til mine bestræbelser, men jeg vil ikke stå model til personrelateret had og snæversyn. To andre bidragydere med samme problem som jeg, @Urbandweller: og @Tostarpadius:, har allerede på det nærmeste vendt projektet ryggen, fordi de er trætte af den konstante nedrakning. Det er ærgerligt, og det synes jeg, at alle - ikke mindst de to personforfølgere selv - burde tænke alvorligt over. Rmir2 (diskussion) 24. apr 2018, 06:10 (CEST)
PS: Rodejong har opfordret mig til at lave en oversigt over mit arbejde, men senest Madglads opførsel på artiklen Første østrigske republik har overbevist mig om, at det er en dårlig ide. Det er bedre, at jeg først forsøger at løse samtlige problemer, da resultatet ellers vil blive en systematisk vendetta mod hele projektet, hvilket i mine øjne er det eneste, Madglad bidrager med i øjeblikket. Rmir2 (diskussion) 24. apr 2018, 06:27 (CEST)
Rmir2 : Jeg hader dig ikke. Jeg hader at du nægter at følge lovgivningen. Jeg har gjort en ihærdig indsats for at du forstod hvad problemet var, tog din side da andre angreb dig, for at give dig en chance for at rette op. Men hver gang jeg bad dig at læse op på ophavsretten, påpegede de problemer på området, har du fejet det af banen, eller du har slet ikke svaret på det. Så at jeg nu er så hårdt mod dig, har at gøre med at du er nødt til at gå væk fra omskrivning. Du har udelukkende vist din gode vilje ved at gøre det på din måde, ikke hvordan det skal gøres.
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 24. apr 2018, 08:24 (CEST)

<udryk>Jeg har hidtil ikke involveret mig i denne diskussion, men bliver faktisk meget træt af at se Rmir2s fremstilling af sig selv som en forfulgt uskyldighed! Brugeren har sammen med Tostarpadius i årevis været kritiseret for at bidrage med totalt ufordøjede artikler copypatet fra diverse mere end hundrede år gamle værker. Disse artikler har været en torn i øjet på mange brugere og en skændsel for dansk wikipedia. Ved copypastningen, gjorde de sig ikke engang umagen at rette plagiatet til efter en 70 års gammel retskrivningsreform. De "artikler" de "berigede" dansk wikipedia med, var allerede tilgængelige online, hvor de copypastede fra, det er altså yderst begrænset ny viden, der ikke allerede var tilgængelig, de har tilført den danske offentlighed: At de fleste artikler så samtidigt forefægter et håbløst antikveret syn på historien, hvor hundrede år gamle myter bliver gjort til kendsgerninger skal bare med for at fuldføre billedet. Jeg begræder absolut ikke at Tostarpadius har forladt projektet. Havde han ikke forladt projektet frivilligt, ville jeg havde foreslået at han enten fik en meget lang blokering eller bandlysning, og efter min mening læner Rmir sig kraftigt op af tilsvarende. De artikler vi her taler om er i sit udgangspunkt på kanten af notabilitet, de har sprogproblemer, de er generelt ikke opdateret med nyeste viden, men en afskrift af videnskabens sikkert mest udbredte opfattelse for mere end 100 år siden, og så er de iøvrigt efter min mening generelt uinteressante. At vi så nu lægger copyvio til gør at jeg har meget svært ved at involvere mig i et forsvar for tusinder af copypaste-artikler. At Rmir nu "offervilligt" påtager sig at rette sit eget kaos er vel ikke andet end rimeligt, alternativt burde alle artikler sættes til massesletning. Jeg synes Rmir bør stikke piben ind, og ikke angle efter annerkendelse for at "forsøge at løse problemet". Ja du, Rmir2, og Tostarpadius har skabt et problem med jeres elendige artikler, og hvis I ikke løser det, må andre gribe ind og slette den skændsel fra dansk wikipedia. mvh Per (PerV) (diskussion) 24. apr 2018, 09:09 (CEST)

Thumbup.svgThumbup.svg
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 24. apr 2018, 09:18 (CEST)
@Rodejong: - nu findes er ikke nogen entydig måde, hvordan det skal gøres, men flere muligheder, hvordan det kan gøres. Nogle gange lykkes det i første forsøg, andre gange må der yderligere tiltag til. Jeg er gået i gang med at løse problemet med artiklen om Stranding og forventer at komme med et nyt udspil i løbet af dagen. Giv mig venligst lidt tid til at få formuleringerne på plads. Vent og se og lad os så tale sammen igen, hvis du fortsat mener, at der er grundlag for kritik.
@PerV: - jeg er skuffet over dit indspark. Det er af samme personnedrakkende karakter, som jeg ser fra anden side, og det er ikke en formildende omstændighed, at det især rammer Tostarpadius. Jeg er ret sikker på, at Tostarpadius ikke har haft noget ønske om at skabe problemer lige så lidt som jeg har. Forøvrigt er halvdelen af mine bidrag artikler kopieret helt eller delvist fra andre wikier blot til orientering. Så stop denne nedrakning, den har ikke noget positivt formål. Forøvrigt betragter jeg ikke mig selv som noget "offer", jeg har utilsigtet begået nogen fejl, og det forsøger jeg at rette op på. Respekter det og ellers bland dig hellere udenom. Negativ kritik kan jeg ikke bruge til noget. Lær af Ramloser og Tøndemageren. Wikipedia bliver fortsat stadig bedre, blot sker det fra min side nu som led i opretningen af artikler med fejl. Rmir2 (diskussion) 24. apr 2018, 10:18 (CEST)

<udryk>Jeg nedrakker hverken dig eller Tostarpadius som personer, af gode grunde, jeg kender jer jo kun fra jeres "artikelskrivning". Det tager jeg imidlertid stilling til, og i forsvar for dansk wikipedias kvalitet lægger jeg ikke fingrene imellem. Men det er da godt for wikipedia, at du har bidraget med andet end copypaste skrammel. Om du utilsigtet har begået "nogen" fejl, er jo ikke så godt, det må du så snarts rette. Ellers må en adm. slette dine fejl. Der er vist ingen, der i denne diskussion har påstået du tilsigtet, som almindeligt hærværk, har begået fejl. Men du har i hvert fald været almindeligt døv overfor den omfattende kritik Rodejong, Madglad, jeg, Maunus og Mio har rejst. Jeg har ikke tal på alle de gange du har påstået så den ene og så den anden "ødelægger dansk wikipedia". Det viser sig så nu at du "utilsigtet" har tilført wikipedia tusinder af betænkelige artikler, der har tvivlsom værdi! mvh Per (PerV) (diskussion) 24. apr 2018, 10:46 (CEST)

Jeg har også overvejet det samme som PerV, massesletning. Det er vist eneste effektive løsning. --Madglad (diskussion) 24. apr 2018, 12:00 (CEST)
Jeg har (se afsnit nedenfor) fremsat et forslag til stikprøvekontrol af de 2274 artikler, Rmir2 har oprettet. Han har accepteret dette forslag, som tilsigter at fremskaffe fakta, hvilket må være i alles interesse. Min analyse af den seneste aktivitet er nået til artikel 100 af 300. Herefter danner der sig et billede af viljen eller mangle på samme til at rette op på de skader, han har erkendt, selv om han ikke er enig med sine kritikere om omfanget. Jeg håber, at PerV, Madglad og
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → er enige i, at eventuelle sanktioner må bygge på fakta. Fiktion kan vi have udmærkede artikler om, men selv disse bygger på fakta (om fiktionens karakter og indhold).--Ramloser (diskussion) 24. apr 2018, 12:53 (CEST)


Det jeg ønsker er at Rmir2 for en decideret opgave liste fra jer administratorer, hvori står hvad der er tilladt og hvad ikke. Efter denne arbejdsliste skal alle artikler gennemgås, så at der rettes op efter kravet. Jeg vil tro at alle ville være glade for hvis Rmir holder sig nøje til listens objektiv. Opdager han materialer der er let genkendeligt fra originalen, så skal det slettes, og genskrives udelukkende på faktuelle nøgle ord. Hvis han gøre det, vil jeg gerne give ham fred og ro til det. Det må dog forventes at jeg vil holde øje med arbejdet, men jeg vil holde mig at kommentere på det til Rmir. Jeg vil dog gøre det klart at hvis jeg opdager noget, at jeg vil melde det til dig eller en anden admin der står for det. Jeg vil fokusere på andre brugere som Tostapardius og Urbandweller.
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 24. apr 2018, 13:06 (CEST)

Kære Rodejong. I stedet for at fremsætte endnu et forslag, som ikke er nemt at implementere, ville det glæde mig, hvis du kommenterer mit forslag og min plan fpor at gennemføre det.--Ramloser (diskussion) 24. apr 2018, 17:04 (CEST)

Rmir2's vilje til at rette op på problematiske artikler[redigér wikikode]

Jeg har ikke flere bemærkninger til spørgsmålet om ophavsret. Af hensyn til min (mentale) sundhedstilstand har jeg også mest lyst til at undlade flere kommentarer til Rmir2's virke i det hele taget, men jeg har nu engang selv ansøgt om og fået opbakning til min brugerstatus som administrator; så dette indslag følger af, at jeg føler en vis forpligtelse - samt at det ikke er rimeligt, at hele ansvaret skal lægges på (alt for) få administratorers skuldre.
Der er rejst to generelle påstande om Rmir2's virke: 1) At han systematisk har kopieret ophavsretsligt beskyttet materiale. 2) At han ikke lever op til sit løfte om at rette op på denne "forsyndelse". For at tage det sidste først: Jeg har d.d. kl. 8.30 påbegyndt en systematisk registrering af de seneste 300 bidrag, startende bagfra. Det vil nok tage et par dage at nå gennem de 300. Dette initiativ mener jeg er uproblematisk, da jeg kun beskæftiger mig med, hvor stor en andel af redigeringerne, der indbefatter verificering af kopieret materiale. Hvad spørgsmål 1) angår er det mere tvivlsomt, om en undersøgelse heraf bør foretages uden brugerens tilladelse. Hvis jeg opnår den, vil jeg udtage en stikprøve af den samlede population (2274 oprettede artikler 24.04. kl. 11.06) og gennemgå den med udgangspunkt i en registrant bestående af 3 variable. 1= hele artiklen var ved oprettelsen kopieret tekst 2=dele af teksten var ved oprettelsen kopieret tekst. 3=Teksten indeholdt ved oprettelsen ikke kopieret materiale. En sådan undersøgelse vil betyde, at vi tager udgangspunkt i fakta ved vurderingen af Rmir2's arbejde. Ved tilfældig udvælgelse vil et tilfredsstillende signifikans - niveau kunne opnås ved udtrækning af 150 artikler, men usikkerheden kan minimeres ved udtrækning af 227. Populationen er ikke større, end det er muligt at lave en totaltælling, som Rodejong har foreslået, hvis fx 5-10 brugere vil deltage i indsamling af data. Denne fremgangsmåde vil imidlertid ikke muliggøre en hemmeligholdelse af registranten. Hvis Rmir2 godkender en stikprøveundersøgelse, vil jeg sende resultatet pr. mail til 3 administratorer, samt selvfølgelig til Rmir2, hvis denne ønsker det. Jeg mener ikke, at en sådan undersøgelse skal være offentlig tilgængelig. Jeg har naturligvis faglig baggrund til at foretage såvel indsamling, registrering som bearbejdning af datasættet, men hvis andre med statistisk ekspertise vil bidrage til dette - med Rmir2's accept- er det nok den bedste løsning for at undgå mistanke om fusk. Såfremt mit tilbud om dette analysearbejde tiltrædes, vil jeg i den kommende tid kun foretage nødvendige handlinger i forbindelse med min forårskonkurrence ud over denne opgave.--Ramloser (diskussion) 24. apr 2018, 11:39 (CEST)
For mig skyld skal du være velkommen til at lave en undersøgelse, hvis det kan stoppe overflødige beskyldninger i fremtiden. Og send mig gerne en kopi. Med hensyn til min indsats for at rette op: start fra den 15. marts og gå frem. Og husk venligst at tage hensyn til, at jeg før dette tidspunkt ikke vidste, at der var problemer med ophavsretten mht Salmonsen. Rmir2 (diskussion) 24. apr 2018, 11:44 (CEST)
Jeg går "baglæns" og er nået til 11. april. Jeg tror ikke, at jeg behøver at gå tilbage til 15. marts for at nå de 300 som er fuldt tilstrækkeligt til at se et evt. mønster.--Ramloser (diskussion) 24. apr 2018, 12:00 (CEST)
Det virker som en ret besværlig opgave at gennemgå 300 af Rmir2's artikler. Det kræver vel at man bestiller alle de trykte kilder fundet frem på Det Kongelige Bibliotek og bruger en måneds tid der. Jeg ved ikke hvem, der orker det. --Madglad (diskussion) 24. apr 2018, 14:28 (CEST)
Til gengæld hilser jeg Ramlosers initiativ velkommen. Særligt argumentet om at handle på fakta frem for formodning - og i særdeleshed at have viljen til at føre tanken ud i livet - er fornuftigt. --Medic (Lindblad) (diskussion) 24. apr 2018, 14:37 (CEST)
Madglad er bare sur, fordi det trækker tænderne ud af hans personforfølgelse. @Medic:, husker du vores diskussion om Psykiatriens historie? Du om nogen ved, at jeg bliver ved med at arbejde med en artikel, indtil den tilfredsstiller alle kritiske invendinger. Rmir2 (diskussion) 24. apr 2018, 16:34 (CEST)

<udryk>Stop med det vrøvl om personforfølgelse Rmir2, er der nogen der "personforfølger" er det dig! Madglad, Rodejong og andre har kastet masser af kræfter ind for at rette op på dine elendige artikler. Nu har Ramloser oven i købet kastet sine kræfter ind. Enten skal copypaste-artiklerne slettes enmasse eller selektivt. Det er det vi undersøger, og du hjælper ikke med dine konstante personangreb! mvh Per (PerV) (diskussion) 24. apr 2018, 16:44 (CEST)

@Madglad. Når jeg lover noget, regner jeg med, at orke det. Medmindre jeg er afgået ved døden inden da, antager jeg, at første fase i den skitserede plan er færdig inden weekenden. Gennemgangen af de 300 bidrag er enkel: Først deler jeg materialet i "bidrag til artikler" og "andre bidrag". Dernæst sorterer jeg "bidrag til artikler" i "artikler med mulige copyright - problemer" og "andre artikler". Herefter gennemlæser jeg den første kategori i større ændringer >1000 tegn og mindre. Førstnævnte kategori undersøger jeg med henblik på, om disse er blevet finkæmmet for "ophavsretslige problemer." Jeg er næsten færdig med trin 1. Næste fase, en stikprøveundersøgelse af Rmir2's oprettede artikler, er mere omfattende. Jeg håber, at andre administratorer vil bidrage, især med kvalitetskontrol, således at det er hævet over enhver rimelig tvivl, at der er tale om en undersøgelse, der både er valid og reliabel. Så det kræver blot, at 3 andre administratorer tilkendegiver, at de vil kigge på materialet, som fremsendes til deres mailadresser, af grunde nævnt ovenfor--Ramloser (diskussion) 24. apr 2018, 16:59 (CEST)
Første sortering gennemført. Af de 300 seneste bidrag (ændringer fra 7. april til 24. april kl. 8.00) er 99 "bidrag til artikler". Heraf 14 forskellige artikler, som ser ud til at være rettet for copyright-problemer. Hertil kommer 37 bidrag til AOA/brønden/portaler, mens de sidste 164 enten er patruljeringer eller "deltagelse i diskussioner" på artikler, egen eller andres brugersider. Jeg mener derfor klart at kunne dokumentere, at brugerens klare tilkendegivelse af at koncentrere sig om de problematiske artikler, ikke er blevet overholdt. For at prøve at holde Rmir2 på det spor, han selv har lovet at følge, vil jeg (evt. midlertidigt) fjerne autopatrolled, så det er muligt at følge udviklingen de kommende dage (evt. uger), mens opklaringsarbejdet fortsætter. Det kræver så, at han først (evt. midlertidig) fratages patruljantflaget, hvilket -skal understreges- ikke er en straf, men en praktisk foranstaltning for at sikre, at de afgivne løfter overholdes. Dette skridt vil jeg naturligvis drøfte med den administrator, som har tildelt det, hvis pgl stadig er admin. En blokering ville forhindre ham i at indfri løfterne, så det fraråder jeg på det kraftigste.--Ramloser (diskussion) 24. apr 2018, 17:39 (CEST)
@Ramloser. Hvad dækker patruljeringer over? Er det små rettelser af upatruljerede redigeringer? - Savfisk (diskussion) 24. apr 2018, 21:34 (CEST)
Ja det er små og for så vidt "uskyldige patruljeringer. Men de fjerner Rmir2's fokus fra de handlinger, han har lovet at udføre og giver hans kritikere "ammunition". Det centrale argument i forhold til hans status som "autopatrolled" er dog, at denne status gør det sværere at checke hans redigeringer.--Ramloser (diskussion) 24. apr 2018, 22:30 (CEST)
Kan du give et skøn over hvor mange af de 164 redigeringer som kan betegnes som patruljeringer. - 24. apr 2018, 22:52 (CEST)Savfisk (diskussion)
Bruger:Ramloser, Bruger:Savfisk - Der er en anden mulighed, som ikke kommer at plage andre medarbejdere. Ved at installere en lille gadget i jeres .js, kan i se alle af Rmirs bidrag med et lille advarsels trekant i oversigterne. Det er så kun dem der har den installeret der ser dem. I CVN kan man nemlig angive en person på "bl"-listen, der markerer personen på Wikipedia. Jeg kan viser jer en eksempel på chat eventuelt, men i kan også se det på selve gadgetsiden.
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 24. apr 2018, 22:58 (CEST)
@Rodejong. Kan man også installere en lille gadget, så dine bidrag vises med et lille advarsels trekant i oversigterne? - Savfisk (diskussion) 24. apr 2018, 23:02 (CEST)
Nej, jeg forekommer ikke på listen Face-grin.svg CVNSimpleOverlay.
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 24. apr 2018, 23:05 (CEST)

Det giver ikke megen mening at undersøge patruljeringer og diskussionsindlæg for ophavsretskrænkelser. Det må vel gælde redigeringer i artikelrummet? --Madglad (diskussion) 24. apr 2018, 23:16 (CEST)

Kære Savfisk. Et forsigtigt skøn vedr. patruljeringer ca. 33%. Så er der nogle ændringer, markeret med "m" som måske er patruljeringer. Men som sagt: De fjerner fokus fra det reelle problem, og hvad skal han bruge værktøjet til, hvis han ærligt mener, at hans fokus er på "Copyright". Det er jo umuligt at fjerne "autopatrolled" fra en patruljant, og det besværliggør mine checks, som Rmir2 selv har erklæret sig indforstået med, at hans ændringer er automatisk patruljerede. Kære Madglad. Pointen har intet med ophavsret at gøre, men med muligheden for at kontrollere redigeringer--Ramloser (diskussion) 24. apr 2018, 23:21 (CEST)
"m" har ikke noget med patruljeringer at gøre, men er et felt, der angiver at det er en mindre, ukontroversiel ændring.
Fra Hjælp:Mindre ændringer:
En mærkning i feltet for mindre ændringer betyder, at der kun er ganske lille forskel mellem den aktuelle og foregående version af siden. Eksempler kan være typografiske korrektioner, formatering og flytning af tekst uden ændring af dennes indhold. En mindre ændring betyder, at forfatteren ikke mener den behøver kontrol og ikke kan blive objekt for diskussion.
Rmir2 udfylder som regel dette, uanset om han tilføjer tusindvis, eller endda titusindevis af tegn, og ignorerer alle henstillinger om at lade være med det. Autopatruljerede har mulighed for at markere dette felt. --Madglad (diskussion) 24. apr 2018, 23:49 (CEST)
@Ramloser. Tak for din gennemgang og dine opklarende svar. Det var ikke for stille spørgsmål ved ændringen af patruljeringsrettigheder, men blot for at jeg kunne få et mere detaljeret billede af de aktiveter du har gennemgået. Du er i min optik en af de få som forsøger at holde benene på jorden i denne ophidsede atmosfære. Det er efterhånden svært at skelne skidt fra kanel i denne affære og det eksempel som Rodejong har hevet frem øverst i denne AOA viser efter min mening ikke nogen klar overtrædelse af copyvio, men mere at Rmir2 har forsøgt at undgå copivio ved sin omskrivning og derfor har handlet i god tro. Spørgmålet om Rmir2 lever op til sine løfter om arbejdsindsats er dog et helt andet, men tingene har en tendens til at blive blandet sammen på da-wiki i øjeblikket og det gør det ikke nemmere at tage stilling. Og lige en gang til for Prins Gustav (og her tænker jeg ikke på Ramloser), jeg tager ikke parti for Rmir2 eller nogen anden bruger, men forsøger at være objektiv på trods af alt mudderet. Med venlig hilsen Savfisk (diskussion) 25. apr 2018, 00:06 (CEST)
Blot til oplysning: jeg har lavet patruljeringer samtidig med artikelrettelser dels fordi vi har haft store problemer med at nå at patruljere alt, dels fordi det faktisk ikke har nogen nævneværdig indflydelse på mit arbejde med at rette op på artikler med ophavsret. I sidstnævnte tilfælde kræver det research for at finde flere kilder samt at bruge tid på at tænke over omskrivningen. Artiklen stranding kan vise det: før jeg gik i gang var artiklen på 4.015 bytes og hele teksten var ordret fra Salmonsen (skrevet før jeg kendte til ophavsretsproblemet), nu er den på 16.360 bytes, der er brugt 16 forskellige kilder og om- og nyskrivningen er sket i to omgange + det løse, fordi mit første bud ikke var tilfredsstillende. Ingen kan seriøst påstå, at jeg ikke arbejder målrettet med opgaven, men langt de fleste af de allerede foretagne rettelser og udvidelser har ganske enkelt ikke påkaldt sig opmærksomhed, fordi der ikke var noget at udsætte på dem. Mht. patruljeringer: forleden faldt jeg over et par artikler med ikke-kildebelagte oplysninger. Jeg kunne have valgt at ignorere dem eller sat en fæl "kilde mangler"-skabelon øverst på siderne. Det gjorde jeg ikke. Jeg har kilden stående i reolen, så jeg fandt stedet i kilden og satte behørige noter og litteraturhenvisninger ind. Alt, hvad jeg foretager mig, har til formål at rette op på mangler og fejl på dawiki, både mine egne og andres. Rmir2 (diskussion) 25. apr 2018, 06:42 (CEST)
Det ærgrer mig, at Madglad og
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → benytter dette afsnit til at diskutere forskellige aspekter af Rmir2's adfærd og fremsætte kommentarer, der sætter tvivl om værdien af den analyse, som jeg foreløbig har brugt 8 arbejdstimer på - og afsat yderligere et ukendt antal timer til at gennemføre. I stedet ville jeg sætte pris på, at disse brugere fremsætter konkrete, konstruktive (og gerne kritiske), underbyggede kommentarer til validiteten af den analyseform, jeg har beskrevet. Tak til Savfisk og Medic (Lindblad) for jeres reaktioner. Hvis jeg skal færdiggøre arbejdet kræver det, at mindst én administrator mere viser positiv interesse for mit initiativ. Jeg kan naturligvis ikke færdiggøre det, hvis der er en overvejende negativ holdning til det, sådan som de ovenstående kommentarer antyder. Se også min kommentar på Brugerdiskussion:Rodejong vedrørende dette emne. Til Rodejong: Jeg forstår ikke, at det kan "plage andre medarbejdere" at gennemføre en ændring af brugerrettigheder, der gør det muligt at patruljere en bruger, tværtimod er vi da i en situation, hvor alle parter må være interesseret i, at Rmir2's redigeringer kan kontrolleres. Du har ofte kritiseret andre -nogle gange måske berettiget- for ikke at sætte sig ind i diskussionerne, før de trykker på offentliggør-knappen. Derfor appellerer jeg til, at du læser mit forslag grundigt igennem og fremfører en konstruktiv kritik, hvis du er uenig i min metode og mine løsningsforslag.--Ramloser (diskussion) 25. apr 2018, 10:41 (CEST)

Ikke tilfredsstillende[redigér wikikode]

 • Symbol comment vote.svg Kommentar Diskussion:Stranding#Nye_kommentar: Rmir har gjort en ny version af artikel Stranding tilgængelig. Han har gjort rigtigt meget i den artikel, men det han ikke har gjort er at fokusere på den del vi nu har diskuteret om (se tabellen ovenfor). Han har slet ikke rørt det og allerede på den baggrund, opgiver jeg håbet på at det nogensinde bliver bedre. Alle tilføjelser, flyttelser osv. kan godt være fint, men svært at kontrollere da jeg ikke kan læse nogle af de kilder der henvises til. Hvis der er citeret, kan jeg ikke se det, da der slet ikke er påført "" på de sætninger der er afskrevet, eller om det er hans egne ord. Jeg hører gerne fra jer andre hvad i synes om det.
Se forskellen: her.
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 24. apr 2018, 20:23 (CEST)
Jeg har svaret på artiklens diskussionsside men skal gerne gentage kortfattet her: jeg koncentrerede mig om at lave en ny tekst og overså at slette den tekst, som den skulle erstatte. Den fejl har jeg rettet nu. Tekstafsnit med ".." er citeret fra lovteksten, som er tilgængelig online (se afsnittet "Eksterne henvisninger"). Rmir2 (diskussion) 24. apr 2018, 22:31 (CEST)

::

Der er foretaget 18 (muligvis flere, min statistik er ikke endelig afsluttet) ændringer på nævnte artikel Det forhold at flere af dem ikke er belagt med dokumentation, checker jeg snarest muligtRamloser (diskussion) 24. apr 2018, 22:38 (CEST)
Rmir forstår ikke at det er frit at kopiere oplysninger som de normalt fremgår i infobokse, men ikke hele sætninger uanset hvor meget fakta de indeholder, så snart det bindes sammen ved prosa, er det no go. Jeg tvivler om Rmir vil acceptere denne betingelse.
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 24. apr 2018, 23:10 (CEST)
Rodejong vrøvler. Alle forbedringer, sproglige som indholdsmæssige på artiklen er sket med behørig kildehenvisning og langt de fleste kilder er endda tilgængelige online (link til artikler er indført i litteraturlisten for interesserede). Rmir2 (diskussion) 25. apr 2018, 06:47 (CEST)

Antal problemartikler[redigér wikikode]

Jeg har til min store overraskelse læst, at Rmir2 mener at der er 40 artikler med problemer. Jeg spørger mig selv (og jer andre): Hvad med de 2500 andre artikler, Rmir2 har oprettet/afskrevet? --Madglad (diskussion) 25. apr 2018, 10:28 (CEST)

Mange af dem er oprettet fra andre wiki-sprog. Mange er helt selvskrevne. Rmir2 (diskussion) 25. apr 2018, 10:32 (CEST)

Forældet information[redigér wikikode]

Det er ikke kun ophavsret og plagiat, der er problemet ved afskrifter. Artiklerne fremstår jo med forældet sprog, men værre er: Indsættelse af forældede oplysninger. Fx postulerede artiklen Stranding at gældende lovgivning var fra 1906, mens det rette årstal er 1986. Det var et konkret årstal, men der har også været en del kritik af indsættelse af forældet videnskab. ---- (skrev Madglad (diskussion • bidrag) . Husk at signere dine indlæg.)

Jeg kan ikke finde påstanden om 1906, i givet fald er det en skrivefejl. Rmir2 (diskussion) 25. apr 2018, 10:34 (CEST)

Midlertidig konklusion[redigér wikikode]

Denne diskussion er helt ærligt ekstremt enerverende - det er de samme ting der konstant bliver sagt fra begge sider, så jeg tror ikke der er nogen der er i tvivl om hvad det er hver fløj mener. Jeg vil anbefale Rmir2 at komme frem med alle de oplysninger denne har om artikler der er problematiske (evt her) - for der er angiveligt problemer som Rmir2 er bekendt med, men ikke vil frem med grundet frygt for sletning. Lad os få artiklerne frem - det er en vigtig del af processen. Dernæst, så vil jeg anbefale Rodejong, Madglad og PerV om at lade Rmir2 være i en periode (dette gælder også oprettelse af sletningsforslag baseret på Rmir2's artikler (brugerne må selvfølgelig gerne forbedre artikler som Rmir2 har haft problemer med - giv gerne besked herom på diskussionsside)). Det virker til at Ramloser faktisk forsøger at lave en seriøs gennemgang af Rmir2's redigeringer - så lad denne bruger tage sig af kontakten. Når Rmir2 har forsøgt at forbedre en artikel, skal denne forbi neutrale brugere (evt. undertegnet, Ramloser, Medic, Weblars, Arne etc.), inden en godtagelse af artiklen kan ske. Rmir2 fratages samtidig patruljant-flaget, og anmodes om ikke at foretage andre redigeringer end oprydning i de problemer brugeren selv har skabt - dette gælder også brugen af "m"-markering og deltagelse i diskussioner. Jeg vil også anbefale at man bruger førnævnte sides diskussionsside til diskussion, sådan at Rmir2 kun må bruge egen og denne side til at diskuterer på. Dette vil forhåbentligt være med til at give noget ro. mvh Tøndemageren (diskussion) 25. apr 2018, 10:43 (CEST)

Vi har skrevet vores seneste indlæg nogenlunde samtidig, men ud fra dette vil jeg tillade mig at notere mig, at du er den 3. administrator, der støtter mit forsøgpå en udredning. Tak for d4t!--Ramloser (diskussion) 25. apr 2018, 10:46 (CEST)
I samme øjeblik, at jeg får et bindende tilsagn om ikke at blive forstyrret, og om, at artiklerne ikke omgående sættes til sletning uden mulighed for at rette op, vil jeg gerne lave listen som anmodet. Hvis du, Tøndemageren, herunder meddeler, at du vil sikre at disse to betingelser vil blive opfyldt, vil jeg også gerne opfylde min del af løftet. venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 25. apr 2018, 10:52 (CEST)
Der skal ikke sættes betingelser op for noget Rmir2 - hvis du er bekendt med at der er alvorlige problemer, som du ikke vil komme frem med, så må vi agerer på det (hvilket i værste tilfælde kan betyde en bandlysning). Det er dig der reelt set har skabt problemet - så du er ikke i en position hvor du kan stille krav. Derfor vil jeg igen anmode dig om at fremlægge det du har, på førnævnt side. Hvis artiklerne kræver sletning, så bliver de slettet - det er regler jeg ikke kan ændre på. Men jeg vil gerne love, at der bliver set seriøst på hver af artiklerne fra administratorernes side, inden en eventuel sletning bliver foretaget. mvh Tøndemageren (diskussion) 25. apr 2018, 11:10 (CEST)
Jeg synes det er rimeligt at Rmir2 beder om at der ikke oprettes sletteforslag og så videre på de artikler som i gerne vil have en liste over ----Zoizit (diskussion) 25. apr 2018, 19:48 (CEST)
Hvis de ikke skal slettes med det sammen, så skal de ind i Rmirs underside, men de skal ud fra artikelnavnerummet.
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 25. apr 2018, 19:50 (CEST)
Hold nu op det er godt nok kørt totalt ud i et eller andet meget forkert det her, sikke Flueknepperi det er blevet til, suk hvor man dog mister lysten til wikipedia 😢 (og nej jeg mener ikke artiklerne skal slettes og jeg mener ikke det er okay med copyvio) ---Zoizit (diskussion) 25. apr 2018, 19:55 (CEST)
Nej det er ikke Flueknepperi men at beskytte Wikipedia. Når hele artikler består af ophavsretsligt beskyttet materiale, så skal den slettes. Vi må ikke lade det stå. Det er Wikipedias politik.
Hvis der kun er en del der er Copyvio, så skal den del slettes fra artiklen. Resten kan blive stående. Alt copyvio kan nemt genskrives i egne ord efter nøgleoplysninger.
Jeg forstår ikke at du modsiger dig selv: du mener at det ikke det er okay med copyvio men samtidigt mener du at artiklerne ikke må slettes. Det kan ikke lade sig gøre.
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 25. apr 2018, 20:07 (CEST)
Det er Flueknepperi Rodejong, du giver jo ikke Rmir2 en chance for at gøre noget, og jeg synes ikke artiklerne skal slettes, når de kan rettes til så de ikke overtræder loven, det er vel ikke svært at forstå, eller handler det bare for dig om at få ret eller det sidste ord?? ----Zoizit (diskussion) 25. apr 2018, 20:11 (CEST)
[redigeringskonflikt]  :Jeg er enig med Zoizit i det er langt ude af proportioner. Det vil da være godt at få tilpasset de artikler, men nu har de ligget i omkring 15 år som PD på Runeberg, så der er altså ikke noget der tyder på at der er et sagsanlæg lige op over. Ta' det roligt og ret det stille og roligt. Tænk hvad der kunne have været lavet af konstruktivt arbejde i den tid der er brugt på disse diskussioner. Nico (diskussion) 25. apr 2018, 20:15 (CEST)
Helt ærlig Nico. Det er Copyvio da forfatterne ikke er død i 70 år. Så nej det har ikke ligget som PD på Runeberg. Selv hvis de gjorde, så har de ikke ret til det, da ophavsmandens ret til side sætter eventuelle krav Runeberg mener at have.
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 25. apr 2018, 20:29 (CEST)
Bemærk venligst at det jeg påtaler er at Rmir2 er bekendt med problemer, som vi andre ikke er bekendte med - og som denne kun vil videregive under betingelser. Disse betingelser kan vi ikke leve op til, da vi ikke kan love at en artikel ikke bliver slettet - det betyder heller ikke at den bliver slettet. Derudover sømmer det sig ikke, at opstille sådanne betingelser i Rmir2's situation. Derudover er jeg helt enig med Nico i at det er spild af godt arbejde fra stort set alle parter. Så for sidste gang vil jeg anmode Rmir2 om at lægge de ting op på førnævnte side - det vil vise meget goodwill fra brugerens side, og så vil jeg anmode de tre tidligere nævnte brugere om IKKE at bruge deres tid på Rmir2 mens Ramlosers undersøgelse pågår. mvh Tøndemageren (diskussion) 25. apr 2018, 20:38 (CEST)
Jeg synes at det er urimeligt at der er artikler der velvidende indeholder copyvio for lov at blive stående. Som sagt nedenfor mener jeg at det er bedre at hvis der opdages en artikel, at jeg flytter den til Rmirs undersiden. Så kan man afgøre om den omskrives eller slettes bagefter. Bare det er væk fra artikelsiden.
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 25. apr 2018, 21:05 (CEST)
Ingen er i tvivl om hvad du mener Rodejong - men kom nu videre for hulan da. mvh Tøndemageren (diskussion) 25. apr 2018, 21:36 (CEST)
Jeg ærgrer mig stadig over, at Rodejong ikke vil tage stilling til min analyse - som "modparten" har accepteret- men i stedet vanskeliggør mit analysearbejde -og samtidig finder det passende, at Rmir2 skal fortsætte med at patruljere samtidig med, at han anklages for ikke at forstå wikis normer. Det hænger ikke sammen for mig - i øvrigt er jeg enig med Nico og Tøndemageren og understreger, at jeg kun foretager dette arbejde af pligt og for at beskytte dawi - jeg ved snart ikke, om det er Rmir2 eller Rodejong, der udgør den værste "trussel".--Ramloser (diskussion) 25. apr 2018, 21:50 (CEST)

Ny forslag[redigér wikikode]

Jeg forslår at artikler der opdages at være COPYVIO at de med det samme flyttes til Rmirs underside og at redirecten fjernes fra artikelnavnerummet. Så kan Rmir arbejde på omskrivningerne og efter godbefindelse flytes over igen til artikelnavnerummet. Dermed kan historikken gemmes, men skjules de versioner der er copyvio.

Jeg har givet en eksempel på Johannes Cassianus som jeg helt har omskrevet (slettet teksten og startet forfra fra de kilder og oplysninger jeg kunne finde). Det må gælde som den krav jeg personlig stiller til Rmir om hvordan artiklen skal være ryddet af copyvio. Jeg mener at det er nødvendigt at Rmir indser at han skal forholde sig til nøgle ord, ikke sætninger. Jeg håber at Ramloser og Tøndemageren vil tage dette til efterretning, så vi kan se fremad med oprydningen i stedet for skænderierne.
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 25. apr 2018, 11:48 (CEST)

Jeg vil stadig holde på det forslag jeg kom med ovenfor. Dette indebærer at I tre nævnte brugere dropper kontakten til Rmir2 (eventuelt kan der, hvis I støder på problemer, kontakte en administrator [ikke AOA]), at Rmir2 tilkendegiver hvilke problemer han er bekendt med, som vi andre ikke kender til, samt at ingen af Rmir2's rettelser er godkendt før en neutral bruger har godkendt det. Dette kan reelt set også betyde, at samtlige af de, på nuværende tidspunkt, ikke-godkendte artikler ryger i Rmir2's arbejdsrum/undersider. Jeg venter dog stadig på at Rmir2 godtager dette forslag, uden modkrav. mvh Tøndemageren (diskussion) 25. apr 2018, 19:19 (CEST)
Jeg takker for at kunne medregnes blandt de neutrale brugere. Tøndemagerens forslag herover er besindigt og fornuftigt. Jeg opfordrer til, at det følges af alle de nævnte brugere på begge sider af kontroversen. Og for en god ordens skyld er der ingen, der har grund til at stille krav i denne sag. Den handler alene om, at reglerne er brudt, og at det i værste fald (om end nok ikke lige i morgen) kan føre til juridiske problemer. Ergo kan der ikke handles ud fra personlige overbevisninger, men alene i forhold til de gældende regler. Derudover er dette efterhånden blevet til endnu en sag i en lang række, hvor det er blevet besværligt og drænende at skulle skille personspecifikt ud fra sagligt. Det er en dræbende trend, der allerede har kostet skribenter, og truer med at koste flere. Derfor, hvis du (ja, dig der læser dette) ikke kan forholde dig neutralt til emnet - hvis du mærker, at du bliver ramt på følelser, bliver vred, ked af det, skuffet eller såret... så afhold dig fra at svare, fjern siden og diskussionen fra din overvågningsliste, brug kræfterne på noget andet, og stol på at sagen finder en fornuftig løsning i hænderne på dine medskribenter. Det er ikke konstruktivt eller positivt at blive ved med at kaste brænde på disse bål. I denne specifikke sag er vi nu ved at nå til en fornuftig løsning. Behovet for videre debat er derfor meget begrænset. Lad os i stedet iværksætte med at føre løsningen ud i livet - og så i øvrigt komme videre, alle sammen. Sammen. --Medic (Lindblad) (diskussion) 25. apr 2018, 22:12 (CEST)
Så hvad forlanger du at jeg gøre hvis jeg støder på en artikel fra enten Rmir, Urbandweller eller Tostarpardius der er Copyvio? Med min gode samvittighed kan jeg ikke ignorere det. Det er vores opgave at påsætte {copyvio} på og det mener jeg at det fortsat skal være praksis indtil der foreligger noget andet. Så må i administratore om om i sletter eller flytter eller lader dem stå.
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 25. apr 2018, 22:21 (CEST)
Stop nu dig selv Rodejong, og brug fornuften frem for at blive ved med at slå på en død hest ----Zoizit (diskussion) 25. apr 2018, 22:26 (CEST)
@Rodejong: Hvis du føler for at sætte Copyvio på en artikel, så for min skyld gerne. I dette specifikke tilfælde vil det være meningsløst; Copyvio bruges til at gøre opmærksom på en artikel, der kan være et problem med. Dén opmærksomhed er i forvejen rettet mod disse artikler. Brug derfor kræfterne på noget mere meningsfyldt i stedet. Hvad langt vigtigere er: min pointe herover var (blandt andet) at der ikke er grund til at debattere yderligere i denne sag, især når det ikke tilfører debatten noget nyt. Lad derfor diskussionslysten ligge, eller ret den i det mindste et andet sted hen. Du var én af de nævnte brugere, der med fordel kan søge væk fra denne debat. Dine argumenter er både blevet hørt og overvejet. Lad os nu komme videre alle sammen. Sammen. --Medic (Lindblad) (diskussion) 25. apr 2018, 22:42 (CEST)

Analyse af Rmir2's oprydning[redigér wikikode]

Indledningen er lettere omskrevet og i uddrag kopieret fra afsnit ovenfor for at bevare overblikket. Evt. kommentarer bedes givet i afsnittet "Rmir2's vilje til at rette op på problematiske artikler.

Der er rejst to generelle påstande om Rmir2's virke: 1) At han systematisk har kopieret ophavsretsligt beskyttet materiale. 2) At han ikke lever op til sit løfte om at rette op på denne "forsyndelse". For at tage det sidste først: Jeg har foretaget en systematisk registrering af de seneste 300 bidrag, startende bagfra. Af de 300 analyserede bidrag (ændringer fra 7. april til 24. april kl. 8.00) er 99 "bidrag til artikler". Heraf 14 forskellige artikler, som ser ud til at være rettet for copyright-problemer. Hertil kommer 37 bidrag til AOA/brønden/portaler, mens de sidste 164 enten er patruljeringer eller "deltagelse i diskussioner" på artikler, egen eller andres brugersider. Jeg mener derfor klart at kunne dokumentere, at brugerens klare tilkendegivelse af at koncentrere sig om de problematiske artikler, ikke er blevet overholdt. De 14 artikler evaluerer jeg løbende (se nedenfor):

Liste over artikler, der arbejdes på[redigér wikikode]

 • Stranding vurderes til ikke længere at udgøre et problem (se artiklens diskussionsside). Forbedringerne har været forstyrret af forskellige redigeringskrige.
 • Krigskontrabande. En større og 7 mindre ændringer foretaget. De oprindelige versioner er skjult, efter at en bruger har interveneret med påklage om, at rettelserne ikke løste copyright problemet. Artiklens nuværende tekst er således ikke et retvisende udtryk for Rmir2's oprydning.
 • Trolleybus. Tilføjelser fra nowiki lægger vægten på nyere historie. Den tidlige historie har stadig formuleringer tæt på "Salmonsens". Rmir2 har imidlertid ikke oprettet artiklen, men "blot" bearbejdet den med inspiration fra "Salmonsens" 15 apr 2016 23:20
 • Vendere. Visse afsnit inspireret af "Salmonsens". Andre brugere har for nylig været "ind over" artiklen. Rmir2's bidrag på det seneste er to små ændringer.Ramloser (diskussion) 26. apr 2018, 11:55 (CEST)
 • Hans den ældre. 2 mindre redigeringer er foretaget af Rmir2 indenfor den valgte periode. De retter ikke op på, at artiklen har et stærkt præg fra originalteksten på DBL. Det skal understreges, at den oprindelig er overført fra DBL af anden bruger, herfor har Rmir2 intet ansvar-
 • Kystredningsstation Oprettet af anden bruger. Rmir2 har for en uge siden foretaget 3 mindre ændringer. Umiddelbart falder den ikke ind under oprydningsarbejdet, selv om den har en henvisning til DBL.
 • Knud Lavard. To ubetydelige rettelser i perioden. Der er passager med "DBL-præg", men mange brugere har redigeret artiklen, siden Rmir2 første gang bidrog med en længere passage. Artiklen bør efter min mening gennemses for copy.--Ramloser (diskussion) 26. apr 2018, 18:14 (CEST)
 • Alfred Gabriel Nathorst- Artiklen er ikke oprettet af Rmir2. Relevante ændringer, men kan ikke anses for en del af "oprydningen.
 • Andreas Johan Sjögren. Relevant og nødvendig, men utilstrækkeligt forsøg på at fjerne sig fra DBL-sprog. Artiklen bør gennemses for copy.--Ramloser (diskussion) 26. apr 2018, 23:56 (CEST)
 • Eugen Warming 13 små og mellemstore ændringer fra 9. april illustrerer ganske godt Rmir2's arbejdsform. Store dele af den tekst, der bygger på DBL er stadig relativt antikviteret sprogbrug, der er en række subjektive vurderinger (fra DBL), som ikke hører hjemme på en encyklopædi. Denne artikel skal flyttes fra artikelrummet snarest og enten rettes ved fuldstændig korrektur eller slettes.

Tilføjelse. Handlinger fra 24. april til 27. april:

 • Helgi Hálfdánarson Ændret 31 bytes 25. april. Den må efterses.
 • Frederik Engelhardt Boisen Indsat navn -21 bytes 25. april. Den må efterses.
 • Wilhelm Schapp-Sprogret 10 bytes 25. april. Den må efterses.
 • Baselermissionen udgør en undtagelse. Den større udvidelse er dog foretaget efter at jeg påbegyndte undersøgelsens fase 2. Måske et lille tegn på, at kommentarerne tages alvorligt
 • De sidste fire artikler, jeg havde udtaget til analyse, har ikke udspring i DBL. 3 analyserede artikler er ikke påbegyndt af Rmir2. Hans oprydningsarbejde i den periode, hvor 300 artikler er analyseret, består i reelle forbedringer af 5 artikler, hvoraf to ikke er lagt op af ham. Altså er 3 af 300 redigeringer reele forbedringer af hans overførsler fra DBL, hvor 1 har fået yderligere overhaling af andre brugere. Min opsummering af første af to trin i analysen er således:
 • 1) I modsætning til afgivne løfter har Rmir2 ikke haft særligt fokus på "oprydning af artikler med copyright - problemer. 3 seriøse forsøg, hvoraf det ene ikke er færdiggjort siden 8. april indfrier ikke de forventninger, han har givet sine "kritikere". Især er det påfaldende, at han bruger megen tid på diskussioner og den overvejende indsats udover dette er smårettelser og tillige en del patruljeringer.
 • 2) Jeg kan se en formildende omstændighed, idet flere af de kritiske brugere har udfordret med til tider barske indlæg på adskillige diskussionssider og AOA. Dette har provokeret Rmir2 til at bruge sin tid på anden måde end den lovede. En anden formildende omstændighed er, at DBL skabelonen var uklar vedrørende copyright, da artiklerne blev oprettet. Jeg vil disse formildende omstændigheder taget ad notam som en sidste mulighed for at få brugeren til at fokusere på de artikler, som han har erkendt skal forbedres eller slettes, ændre hans brugerstatus, så han (indtil videre) bliver patruljeret.
 • 3) Som situationen er nu, tror jeg, at andre må tage førertrøjen i oprydningsarbejdet. Jeg foreslår, at anden runde af min analyse afventer, hvad der kommer ud af dette. Kommentarer er velkomne i nedenstående nye afsnit.Ramloser (diskussion) 27. apr 2018, 00:37 (CEST)
Supplerende undersøgelse fra 24.- 27- april (se også artikellisten ovenfor)
I alt 56 handlinger. Stranding 5 redigeringer, i alt 53 tegn. Andre (m) 4 artikler, i alt 81 tegn. Øvrige handlinger: 22 på brugerdiskussionssider, 17 på AOA, 3 patruljeringer, 4 handlinger i øvrigt. Jeg lader dette stå for sig selv i forhold til at vurdere Rmir2's vilje til at holde sine løfter.--Ramloser (diskussion) 27. apr 2018, 16:02 (CEST)

Kommentarer til Ramlosers analyse af Rmir2's bidrag til at ændre på problematiske artikler[redigér wikikode]

Det der falder mig i øje er at Rmir bruger tid på artikler der ikke er hans, men som han har bidraget med, og at Rmir stadig fastholder at omskrive artikler men samtidigt holder fast ved originale fraser fra Salmonsens osv. Personligt vil jeg mene at det er vigtigst at han prioriterer artikler der er oprettet af hamselv som ikke er en oversættelse fra en Wikipedia på et andet sprog.

Hvis det her skal klares - og det håber jeg sandelig at Rmir kan opnå - så skal Rmir se helt fra at fastholde kopierede sætninger. Resultatet er indtil videre utilfredsstillende.

Men nu vil jeg fra min side give Rmir tid til at forholde sig til de råd der er givet af Tøndemageren, migselv og Ramloser (tak for den arbejde du gjorde, som jeg fulgte med interesse). I morgen vil jeg gennemgå artiklen Andreas Johan Sjögren om den er i orden eller ej.
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 27. apr 2018, 02:05 (CEST)

PS. Wikipedia-diskussion:Ressourcebibliotek/Forfattere i DBL og SK har allerede enkelte artikler der er ryddet op i. De kan tjene som eksempel for Rmir2 hvad kravet er til oprydningsarbejdet.
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 27. apr 2018, 02:09 (CEST)
Jeg kan bekræfte Rodejong i, at jeg bruger tid på alle artikler jeg har oprettet eller bidraget betydeligt til, da problemet reelt er det samme. Med hensyn til Ramlosers analyse må jeg protestere over resultatet: jeg gjorde ham opmærksom på, at han burde udvide tidsperspektivet, men det blev afvist. Af hensyn til kollektivet skal jeg derfor oplyse, at jeg i den forgangne måneds tid har omskrevet 26 artikler svarende til en tredjedel af dem med akutte ophavsretsproblemer mht. 70-årsreglen. Jeg mener derfor klart at have levet op til mit løfte om at rette op.
Jeg vil meget anmode om, at administratorerne nu pålægger Madglad at stoppe med sine daglige copy past-anklager om krænkelse af ophavsret og om, at jeg tager æren for artikler, som jeg har bidraget til. Det er faktisk tilsvining af min person. Listen på min brugerside er en arbejdsliste for hurtigt at kunne finde frem til et emne, når jeg har brug for det. Jeg synes faktisk, at Madglad skulle have endnu en pause, hvis han ikke har andet at bidrage med end provokationer, som forstyrrer mine bestræbelser. Og så vil jeg også bede Rodejong om ikke at blande sig overalt, hvor jeg forsøger at gøre en indsats eller få hjælp til at løse problemer. Også Rodejongs uendelige kommentarer oplever jeg som en belastning.
Med disse to kommentarer vil jeg vende tilbage til opfyldelsen af mit løfte. Rmir2 (diskussion) 27. apr 2018, 07:18 (CEST)
Svar på ovenstående. Jeg gjorde det klart fra starten, at min analyse ville omfatte de seneste 300 bidrag. Jeg udvider den til de bidrag, der er kommet fra brugeren fra jeg udtog de 300 artikler indtil dags dato kl. 7.30 for at se, om mønsteret har ændret sig. Jeg har ingen grund til at antage, ar Rmir2 lyver om sine bidrag i perioden op til analysens start, men det ændrer da ikke på, at brugeren siden 7. april har haft fokus på andre redigeringer end dem, hans løfte gik ud på: "Artikler fra Salmonsens med copyright problemer". Dette er det entydige resultat af min omhyggelige gennemgang, og det er en fuldstændig upartisk konklusion. Mine bemærkninger til artiklerne, som er listet op, kan man naturligvis tolke i den elne eller anden retning. Ligeledes kan man diskutere, om Rodejong, støttet af i alt fald 3 andre brugere, stiller større krav til omskrivningerne af teksterne end nødvendigt for at løse cpopyright problemet. Men det er entydigt, at Rmir2 i perioden 7.- 24. april har været flittig (kvantitativt set), men med sin opmærksomhed rettet mod andre opgaver end den, han selv har påtaget sig.--Ramloser (diskussion) 27. apr 2018, 07:47 (CEST)
Svar til Rmir. Bruger Ramloser spurgte om kommentar. Det er det jeg reagerer på. Der er, og kan ikke være, forbud mod at redigere en diskussionsside eller AOA side.
Min krav er meget enkelt: Det skrevne tekst på Wikipedia skal ikke være genkendeligt fra kilden. Hvis man synes at den krav er for stor, so be it. Men jeg mener at Rmir2 ikke kan dømme hvad der er korrekt, da han allerede flere gange har måtte korrigere sin forståelse af ophavsretten til.
At Rmir opfatter mine kommentar som generende kan jeg forstå, men jeg mener at hvis Rmir opfyldte den krav jeg stiller, (eller i hvert faldt forsøger at opnå den), så ville der ikke være tvivl fra hverken PerV, Madglad og mig at du forsøgte at rydde op. Det kan jeg ikke se, heller ikke ud fra den liste du har lavet. Hurtigt gennemgang af dine artikler fra den liste viser at det allerede er flere der er umiskendelig fra kilderne. Det vil Ramloser også konkludere.
Jeg opfordrer Rmir at prøve at se det hele fra den anden vinkel. Fjern venligst alt mistanke om ophavsret, selvom det er mere end dit eget krav stiller.
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 27. apr 2018, 10:18 (CEST)

{[redigeringskonflikt

Først og fremmest vil jeg takke Ramloser for hans seriøse arbejde, det har, såvidt jeg kan forstå, været en minutiøs gennemgang af Rmir2s aktiviteter under en periode, hvor han havde "lovet" at kaste alle kræfter ind i at "genskrive" samtlige problem artikler, han selv har oprettet. Mit eget, total overfladiske, syn på aktiviteten stemmer meget godt overens med Ramlosers. Et eksempel: den 25. april lavede Rmir2 27 redigeringer, af disse redigeringer var 19 helt uvedkommende for hovedopgaven, at rette copypaste artikler. Også i dag, kaster Rmir2 kræfter ind i at svine Rodejong og Madglad til, blander sig i redigeringen af Den Danske Frimurerorden og deltager i Diskussion:Første østrigske republik. Jeg har således mistet al tillid til at Rmir2 vil lykkes at rette op på de mange artikler. Og er iøvrigt ikke sikker på at artiklern, selv efter Rmir "har omskrevet" dem vil leve op til en standard dansk wikipedia kan acceptere. Det er iøvrigtt rigtigt som Rmir2 skriver "problemet reelt er det samme" med alle hans artikler. Det er ikke mere end to dage siden Pugilist måtte sætte {{danske forhold}} på Freden i Prag, en artikel på 5.122 bytes hvoraf Rmir2 har leveret mere end 3.500 bytes. Jeg foreslår kraftigt at Rmir stopper med sine udfald mod Rodejong og Madglad, og vi andre seriøst tager stilling til hvad vi skal gøre med de mange problematiske artikler. mvh Per (PerV) (diskussion) 27. apr 2018, 10:30 (CEST)

[redigeringskonflikt

Han har udelukkende tilføjet nogle kilder. Endda fejlagtigt.
Eksempel: TE voksede op i et velhavende kbh.sk hjem, men da hun var syv år, lod hendes forældre sig separere, hvorpå hun med moderen og sine fem søskende tog ophold hos sine morforældre. Hun blev kristeligt vakt som 16-årig og dermed interesseret i filantropisk arbejde, specielt for faldne kvinder, tidens betegnelse for prostituerede. (Thora Esche på Dansk Kvindebiografisk Leksikon) - Så læs Wikipedias artikel: Hun voksede op i et velhavende københavnsk hjem, men da hun var syv år, lod hendes forældre sig separere.[1] Hun blev kristeligt vakt som 16-årig og dermed interesseret i filantropisk arbejde[2], især som "Moder for faldne søstre" (datidens betegnelse for prostituerede). Kilderne han anfører er [1]: Skjerbæk, s. 427 og [2]: gravsted.dk.
Det er tydeligt at det ikke er den rigtige kildebelægning, og ingen af disse sætninger er citeret (Sat mellem "").
Og det er kun indledningen. Og så kan jeg blive ved. Hvis Rmir virkelig havde lavet sin indsats om, så ville det her sjuskede forsøg at rette op ikke have foregået.
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 27. apr 2018, 10:39 (CEST)
Jeg kan oplyse, at jeg nu har registreret 49 bidrag fra 24. april til i morges. Jeg har en familie og mine dejlige børn har inviteret til frokost, så dette er ikke en endelig konklusion. Mønsteret er det samme, bidragene er altovervejende diskussionsindlæg eller små rettelser af sprog. Enhver har naturligvis ret til at indgå i diskussioner; men dette er usædvanlige omstændigheder, idet Rmir2 adskillige gange har lovet at koncentrere sig om de problematiske artikler. Det har han ikke gjort siden 7. april, snarere tværtimod, og selv om han skulle have ret i, at han arbejdede på sagen fra 15. marts, må jeg konstatere at løfterne er brudt, ligesom i øvrigt et løfte han gav mig i juli 2017 om at dæmpe sig i diskussioner med bl.a. PerV. Jeg påtog mig denne analyseopgave, fordi jeg fornemmede, at Madglad og Rodejong stillede for barske krav til forbedring af artiklerne, men efter at have arbejdet i ca. 25 timer (effektiv tid, spisepauser og lignende undtaget) med analysen, er jeg ret overbevist om, at de har ret. Den lovede koncentration om de pågældende artikler er ikke overholdt, tværtimod er der større fokus på diskussioner, og hvis vi opgør det i samlede antal tegn (bytes) er tendensen endnu større. Jeg uddyber gerne med flere tal, alle byggende på listen over "brugerbidrag", når jeg i morgen er tilbage efter et "family-break".--Ramloser (diskussion) 27. apr 2018, 12:37 (CEST)
Hyg dig. Det er også vigtigt at være sammen med familien. :)
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 27. apr 2018, 12:44 (CEST)
Det var da godt, at @Ramloser: opdagede, at jeg idag faktisk har prøvet at klare yderligere to artikler, Baselermissionen og Thora Esche (om jeg har gjort det godt nok må bero på en uvildig vurdering, ikke Rodjong). Rmir2 (diskussion) 27. apr 2018, 16:25 (CEST)
Rmir. Hold nu op. Det har ikke en gang med "vurdering" at gøre. Det er bevisligt at du har brugt tid på at indsætte forkerte kilder i indledningen, og ydre mere er det bevisligt at kilden - som du i øvrigt bare anfører som ekstern henvisning - er en rent afskrivning som du ikke engang har forsøgt at skjule. Du gør dig selv endnu mere utroværdig, med at afvise bevis. Alle kommer til samme konklussion når de ser bevislasten jeg lægger på bordet.
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 27. apr 2018, 17:31 (CEST)
Rent copyvio, som ikke er rettet op på.
Selvom værket falder udenfor de 70 år, er det tvivlsomt (at best) hvordan Rmir indsatter kilder. Det ligner som om kun dele af teksten er taget fra kilderne, og resten stammer et andet sted fra. Så vil jeg mene at det er bedre at angive at hele artiklen er taget fra Salmonsen/Familjebok og tilpasset til Wikipedia. Det ville være mere ærligt.
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 27. apr 2018, 21:47 (CEST)
Egentlig burde jeg ignorere bemærkningen fra Rmir2 "det var da godt, at @Ramloser: opdagede, at jeg idag faktisk har prøvet at klare yderligere to artikler", idet artiklerne først blev skrevet, efter at jeg havde afsluttet min undersøgelse, men jeg tog dem så med, da jeg opdagede dem ved 2. gennemlæsning. Det understreger blot, at brugeren ikke går ind i debatterne for at samarbejde om disse artikler, men for at retfærdiggøre sig selv. Jeg er i denne sag nu kommet helt på linje med Rodejong, fordi min grundige undersøgelse har vist, at Rmir2 ikke udfører det arbejde, som han har lovet og gentagne gange fremhæver. Se min analyse ovenfor.--Ramloser (diskussion) 27. apr 2018, 22:54 (CEST)
Rmir2 har på Wikipedia:Landsbybrønden/Gyldendal lukker Den Store Danske selv skrevet følgende:
- "Det er mere alvorligt, at DSD [denstoredanske.dk] er underlagt copyright."
- "Dels er der et copyrightproblem, dels har vi tidligere forpligtet os til ikke at referere DSD på Dawiki (jeg husker ikke længere hvornår, men det er mange år siden). Så væk med dem [links til denstoredanske.dk] hurtigst muligt."
Ovenstående citater er selvfølgelig forkert opfattelse af ophavsret. Der bliver da også hurtigt reageret fra andre brugere:
- "Vrøvl. Der er ingen copyright problemer, og det er meget tvivlsom om den [denstoredanske.dk] lukker. Så nej, de [links til denstoredanske.dk] skal naturligvis bibeholdes." (Citat af Bruger:Maunus).
- "Nu er det nok. Den næste som kommer med udokumenterede påstande og POV omkring DSD's [denstoredanske.dk's] værdi i forhold til wikipedia bliver blokeret." (Citat af administrator Bruger:Savfisk).
Det interessante er, at når der er noget, som angiveligt skulle være inficeret med copyright-problemer, så mener Rmir2 selv "... væk med dem hurtigst muligt". Jeg synes derfor, at administratorerne skal følge Rmir2's egen mening og dermed slette det, der er copyright-problemer med. Det vil med hans egne ord være: "... væk med dem [Rmir2's copyright-inficerede artikler] hurtigst muligt."
PS: Ovenstående er i øvrigt glimrende eksempler på det, man kalder "dobbeltmoralsk" og "at skyde sig selv i foden". --AnetteM (diskussion) 28. apr 2018, 03:42 (CEST)
Thumbup.svg
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 28. apr 2018, 05:42 (CEST)
Jeg skal lige høre Ramloser, om hvad denne forestiller sig hvad konklusionen af undersøgelsen så får af betydning for Rmir2? Er det længerevarende pause, er det afstemning om bandlysning eller hvad taler vi om? mvh Tøndemageren (diskussion) 28. apr 2018, 18:50 (CEST)
Jeg mener ikke, at en længerevarende pause nytter. Adfærden er kortlagt, og det bedste vil nok være en afstemning om bandlysning. Så bliver luften renset, hvis der ikke er tilstrækkelige stemmer for en bandlysning må vi give brugeren fred. Hvis han bandlyses, må der foretages en meget grundlig research af hans oprettede artikler. Det bliver besværligt, men er måske nødvendigt.--Ramloser (diskussion) 28. apr 2018, 19:00 (CEST)
Personligt mener jeg at bandlysning virkelig er det allersidste vi skal forholde os til. Rmir er nødt til at få en røffel og "tvinges" til at rette efter kraverne der er stillet, og ikke protestere imod den. Især at det nu kommer frem at han selv aktivt havde efterspurgt sletninger af andres artikler (DSD) men nu det drejer om hans egen artikler spiller "dobbeltmoralsk". Hvis en pause på en måned fx ikke rækker, så burde tale på bandlysning komme på plads.
Indtil videre har Rmir protesteret imod sletning af ophavsretlige materiale, men hans løsninger i stedet for har slet ikke været tilfredsstillende, som ovenfor er tilkendegivet.
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 28. apr 2018, 19:19 (CEST)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Der oprettes en afstemning om bandlysning af Rmir2 på baggrund af adfærd der, på trods af enkelte gode bidrag, samlet set anses som værende forstyrende og til gene for projektet. mvh Tøndemageren (diskussion) 28. apr 2018, 20:52 (CEST)