Wikipedia:Sletningsforslag

From Wikipedia
(Redirected from Wikipedia:SLET)
Jump to navigation Jump to search
Gnome-edit-delete.svg Crossed out rubbish bin.svg Arrows-move.svg Merge-arrow.svg
Sletningsforslag Gendannelsesforslag Flytteforslag Sammenskrivningsforslag


Genveje:
WP:SDBS
WP:SLET


Dette er en liste over sletningsforslag. Hvis du har fundet en side, som du mener bør slettes, kan du her på siden foreslå, at den slettes.

Du kan hjælpe ved at læse de nominerede artikler og give din mening til kende. Du kan også hjælpe ved at kigge i Kategori:Sletningsforslag og tilføje de manglende sider her. Der behøver ikke blive oprettet en sletteside nedenfor, hvis sletningen er indlysende (du kan evt. rette sletteforslaget til {{hurtigslet}}), men er sletningsdiskussionen oprettet, skal der opnås konsensus, jf. sletteproceduren, medmindre særlige forhold taler for andet. I et sådant tilfælde bør den bruger der konkluderer redegøre herfor i sletningsdiskussionen. For at undgå misforståelser og fejltagelser, er det derfor vigtigt, at opretteren af et sletningsforslag husker at påsætte {{ds}} på berørte artikels diskussionsside.

Det modsatte af sletningsforslagene er gendannelsesforslagene, som du kan finde på Wikipedia:Gendannelsesforslag.

Man vil ind imellem se forkortelsen SDBS i relation til sletningsforslag; det betyder "Sider Der Bør Slettes" og var tidligere navnet på denne side.

Overvejelser inden en artikel indstilles til sletning[edit source]

Inden du foreslår at få en side slettet, bør du blandt andet overveje følgende:

 1. Kan du med fordel gøre den pågældende side til en omdirigeringsside ved at erstatte sidens indhold med #REDIRECT [[navn_på_artikel_med_relevant_indhold]]? Eller måske sammenskrive artiklen med en anden?
  Måske er der tale om en hyppig fejlstavning/-skrivning eller en anden grammatisk form af ordet/sætningen, som det kan være relevant at beholde som et opslagsord.
 2. Hvis der er tale om en vandaliseret eller meget kortfattet side, kan du så i stedet omskrive den til at indeholde noget relevant?
  Hvis både titel og indhold er noget vås, så brug {{nonsens}}. Du kan se andre sletteskabeloner her: Wikipedia:Skabeloner/Generelle#Sletning
 3. Er alle henvisninger til siden fjernet? Hvis andre sider stadig peger på sletningsønsket, kan det medføre forældreløse artikler at udføre sletningen. Er alle henvisninger ikke fjernet, og er siden ikke åbenlyst vandaliseret, så begrund hvorfor siden alligevel bør slettes.

Procedure for indstilling til sletning[edit source]

Generel procedure[edit source]

Sådan indstilles en artikel til sletning:

 1. Tilføj {{Sletningsforslag|Forslag=Navn på siden}} nederst her på siden.
  Herefter vil dit sletteforslag dukke op med link til selve artiklen og til en ny side, hvor forslaget kan diskuteres.
 2. Følg linket "Rediger" ud for dit sletteforslag og tilføj en indledning, der beskriver, hvorfor du laver slette-indstillingen. Indledningen er ikke nødvendigvis en holdningstilkendegivelse, hvorfor den ikke indgår i den samlede konsensusafklaring. Du skal derfor huske at give din mening tilkende med en af koderne nedenfor, når du indstiller, såfremt du har en holdning til sletteforslaget.
  Hvis artiklen omhandler en nulevende person, indsættes skabelonen {{Nulevende person diskussion}} i toppen af sletteforslaget. Vær opmærksom på, at sletningsforslaget ikke må indeholde nedsættende bemærkninger om den pågældende person, men alene skal forholde sig til notabilitetskriterierne.
 3. Tilføj {{ds}} på den pågældende artikels diskussionsside.
  Det sørger for at slettebegrundelsen også kan ses på diskussionssiden.
 4. Gør brugeren, der har oprettet siden, opmærksom på sletningsforslaget via vedkommendes diskussionsside. Hvis siden er blevet redigeret væsentligt af andre, er det også en god idé at gøre disse brugere opmærksom på forslaget.
 5. Tilføj en af sletteskabelonerne ({{Slet}}, {{Notabilitet|SDBS=ja}}, {{Reklame|SDBS=ja}}, {{Snævert emne|SDBS=ja}}, {{Tætpå|SDBS=ja}} eller {{Uencyklopædisk|SDBS=ja}} eller {{KategoriSlet}} for kategorier) hvis denne ikke allerede er indsat. Dette placerer artiklen i kategorien sletningsforslag eller en af underkategorierne.

Benyt ikke det rediger-link der er nederst på siden. Det vil placere dit indlæg sammen med den hidtil nyeste men uvedkommende diskussion.

Mere rutinerede brugere vil typisk oprette undersiden i forvejen, som Wikipedia:Sletningsforslag/Navn på siden, eller ved at klikke på linket på den i siden påsatte sletningsskabelon, men hvis du gør det, så husk at indsætte {{Sletningsforslag|Forslag=Navn på siden}} her på siden bagefter, så andre kan se diskussionen. Linket bliver ikke indsat automatisk.

Debat om forslaget[edit source]

Andre wikibrugere kan tilkendegive meninger og kommentere forslaget på diskussionssiden med henblik på at nå frem til konsensus om, hvad der skal foretages.

Modsat andre diskussionssider bruges der i sletningsforslag ikke indrykninger med kolon (:) til at adskille indlæg. I stedet bruges lister, som laves ved at starte hvert indlæg med en enkelt asterisk (*). Som på andre diskussionssider bør indlæg indsættes i kronologisk rækkefølge (jf. Wikipedia:Politik for diskussionssider). Du skal altså indsætte nye indlæg nederst på siden, også selvom du svarer på en andens indlæg. Hvis du ønsker at gøre en anden bruger særligt opmærksom på dit indlæg, kan du nævne vedkommende ved navn – evt. ved brug af {{Ping}}-skabelonen, som indsætter brugerens navn og sender brugeren en notifikation.

For at give et bedre overblik over diskussionen og deltagernes holdninger bruges symboler som Symbol keep vote.svg Behold og Symbol delete vote.svg Slet. De kan benyttes således:

Kode Bliver til
* {{SBehold}} begrundelse --~~~~
 • Symbol keep vote.svg Behold begrundelse --din signatur
* {{Neutral}} begrundelse --~~~~
 • Symbol neutral vote.svg Neutral begrundelse --din signatur
* {{SSlet}} begrundelse --~~~~
 • Symbol delete vote.svg Slet begrundelse --din signatur
* {{Kommentar}} din kommentar --~~~~
 • Symbol comment vote.svg Kommentar din kommentar --din signatur
* {{Spørgsmål}} dit spørgsmål --~~~~
 • Symbol question green.svg Spørgsmål dit spørgsmål --din signatur
* {{SSammenskriv}} din kommentar --~~~~      
 • Symbol merge vote.svg Sammenskriv din kommentar --din signatur
* {{SFlyt}} din kommentar --~~~~
 • Symbol move vote.svg Flyt din kommentar --din signatur
* {{SOmdir}} din kommentar --~~~~

Bemærk at tilkendegivelser uden begrundelse ikke tilføjer noget – ingen bliver klogere af, at du bare skriver Symbol delete vote.svg Slet eller Symbol keep vote.svg Behold.

Hærværk og vandalisme samt fejloprettelser (herunder egne "sandkasser")[edit source]

Er der tale om en side, der tydeligvis er oprettet som følge af hærværk eller vandalisme, skal du indsætte skabelon {{nonsens}} eller {{hurtigslet}} øverst på siden (de har samme funktion). Har du oprettet en side ved en fejl eller er færdig med en "sandkasse" og ikke skal bruge den mere, kan du også sætte {{hurtigslet}} på den. Husk altid at begrunde sletteforslaget i beskrivelsesfeltet eller i skabelonen fx {{hurtigslet|Oprettet ved en fejl.}}.

Indstille mange artikler på en gang[edit source]

Har du fundet en række artikler, du mener bør slettes, kan du nominere alle artiklerne på én gang (der skal fortsat linkes internt til dem fra alle diskussionssiderne, og der skal også indsættes en sletteskabelon på artiklerne), med fælles begrundelse og underskrift. I ekstreme tilfælde (fx ved forslag om sletning af mere end 20 artikler) kan dette undlades (eller indsættes med bot – bed evt. om hjælp på Wikipedia:Anmodning om botassistance). I sådanne tilfælde bør det tillige overvejes at indsætte en meddelelse på Wikipedia:Landsbybrønden.

Konsensus og konklusion[edit source]

Når der er opnået konsensus om enten at beholde eller slette siden, vil en bruger konkludere på diskussionen. Det foregår ved at indsætte skabelonen {{konklusion}}. Alle registrerede brugere kan konkludere på en diskussion - det anbefales dog, at det ikke er opretteren af forslaget, eller personer der har været involveret i voldsom debat om forslaget. Normalt bør der gå mindst en uge fra sletteforslag til en sletning. Opnås der ikke konsensus, gennemføres forslaget ikke.

Er det en kategori, skabelon eller fil, der skal slettes, skal den være fjernet fra alle artikler før selve sletningen. Indgående links bør om muligt rettes. Der kan evt. anmodes om hjælp på Wikipedia:Anmodning om botassistance.

Efter konklusionen[edit source]

Når der er konkluderet på et forslag, skal beslutningen effektueres.

Hvis det er besluttet, at siden skal slettes, kan personen, der konkluderer selv slette den eller de berørte sider (hvis pågældende er administrator), eller vente på at en administrator gør det.

Hvis det er besluttet, at siden skal beholdes, fjernes skabelonen, der har været brugt i forbindelse med sletningsforslagets oprettelse, fx {{Notabilitet}}, fra artiklen.

Nogle dage efter afgørelsen kan sletteforslaget flyttes til Wikipedia:Sletningsforslag/Arkiv. Der bør gå minimum fem dage inden arkiveringen, så flest mulige har chancen for af se afgørelsen.

Slettede artiklers videre skæbne[edit source]

Hvis du mener, at det er en fejl, at en side er blevet slettet, så skriv det på Wikipedia:Gendannelsesforslag.

Slettede sider, som gentagne gange forsøges genoprettet, kan beskyttes mod genoprettelse ved at beskytte artiklen, efter at den er slettet. Dette bruges normalt kun ved gentagne oprettelser af nonsenssider eller andre sider, som der er opnået konsensus om at slette.

Er din artikel indstillet til sletning?[edit source]

Ingen her på Wikipedia ejer nogen som helst sider (heller ikke brugersider) og kan bestemme, om en given side skal bevares, slettes, eller hvordan den skal se ud. Du må derfor finde dig i det, hvis andre mener, at en side, du har oprettet eller bidraget til, bør slettes, fordi den ikke skønnes at overholde vores politikker og normer. Dog behøver du naturligvis ikke bare sidde og se på – argumenter i stedet roligt og sagligt for, hvorfor siden bør bevares, og spørg til, om der er ting, der kan ændres eller forbedres. Vær dog opmærksom på, at der er flere forhold, der ikke kan ændres ved redigering af artiklen herunder emnets relevans og din eventuelle tilknytning til det.

Noget, du aldrig må gøre, er at angribe dem, der mener noget andet end dig. Personangreb er ikke tilladt nogen steder på Wikipedia og fremavler kun modvilje, ligesom det kan føre til blokering. Lad venligst også være med at organisere venner, kollegaer og andre til at støtte dig. Dukker der pludselig en række nye brugere op alene for at diskutere et sletningsforslag, vidner det kun om en ensidig interesse i at promovere emnet og ikke i Wikipedia som sådan.

Har andre oprettet en artikel om dig, som du ønsker slettet, stiller tingene sig lidt anderledes. Hvis artiklen helt eller delvist er et udtryk for hetz eller indeholder løgn, chikane, personangreb eller lignende, vil der normalt ikke være noget i vejen for en sletning eller barbering af artiklen, for den slags har intet at gøre på Wikipedia. Er indholdet derimod korrekt, er det til gengæld et spørgsmål om, hvor vidt du er relevant som emne for en artikel. Det er en del automatisk, mens en del andre normalt ikke er. Men der er en gråzone indimellem, og det er her diskussionerne om sletningsforslagene bruges til at finde frem til en afgørelse.

Indstillinger til sletning[edit source]

Sletningsforslag: Fair Trade Danmark

Fair Trade Danmark har stået med notabilitet siden 2018, hvor flere brugere har sat bl.a. {{tætpå}} og {{reklame}}, da de selv har oprettet den. Toxophilus (diskussion) 19. nov 2019, 12:18 (CET)

 • Symbol point of order.svg Formalia@MiWeyand: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 19. nov 2019, 12:18 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Teksten er stadig uencyklopædisk flere steder, og det hjælper ikke, at de har oprettet den selv. Toxophilus (diskussion) 19. nov 2019, 12:18 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Det ligner for meget en promovering. Rmir2 (diskussion) 19. nov 2019, 20:54 (CET)
 • Symbol merge vote.svg Sammenskriv - halvdelen af artiklen handler om Fair Trade-begrebet generelt og kan sammenskrives med Bæredygtig handel. Den del, der specifikt omhandler Fair Trade Danmark kan sammenskrives med en artikel om World Fair Trade Organisation Europe, som Fair Trade Danmark hører under. --DenBlaaElg (diskussion) 21. nov 2019, 12:48 (CET)
 • Symbol merge vote.svg Sammenskriv - Hvis nogle har lyst til at oversætte en:World Fair Trade Organization, kunne Fair Trade Danmark sammenskrives hertil, indtil da, kan der efterlades til redirect til Bæredygtig handel.--Kjeldjoh (diskussion) 21. nov 2019, 15:11 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold, Jeg mener ikke relevansen kan betvivles, - evt. Symbol merge vote.svg Sammenskriv evt med/til en artikel om den internationale organisation, som foreslået ovenfor. - Nico (diskussion) 21. nov 2019, 16:22 (CET)
  • Symbol delete vote.svg Slet jf. de to første. --|EPO| COM: 23. jan 2020, 16:29 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Der er næsten fuld enighed om, at foreningen ikke har selvstændig notabilitet. Men så længe ingen har oprettet en artikel om den overordnede organisation, bliver kompromisset at videstille til bæredygtig handel. --|EPO| COM: 24. feb 2020, 10:57 (CET)

Sletningsforslag: Jørgen Nicolai

Nuvola apps edu languages.svgNulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Jørgen Nicolai har stået med notabilitet siden 2018, hvor Pugilist indsatte den. Han har deltaget i borgerkrigen i Syrien, hvor han har kæmpet med kurdiske styrker mod Islamisk stat. Det har han så skrevet en bog om, der har skabt lidt debat på et tidspunkt. Der er omtale af ham på BT, bt, tv2 fyn, dr, ekstra bladet og Euroman. Er han interessant nok til en artikel?

 • Symbol point of order.svg Formalia@Munter2000: har du en mening? Toxophilus (diskussion) 26. nov 2019, 12:52 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Jeg synes ikke, at han har gjort nok. Han slår mig som en person med Aftenshowet-berømmelse, hvor han lige har haft sine 15 minutter, og så ikke har gjort sig bemærket. Toxophilus (diskussion) 26. nov 2019, 12:52 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Jeg begrundede indsættelsen af skabelonen således: "Notabel ? Der er lidt om ham hist og pist, men ikke rigtig noget blivende. Forfatterkarrieren er vist også so-so". Det er ikke sket mere siden. --Pugilist (diskussion) 26. nov 2019, 13:10 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Egentlig synes jeg, at artiklen argumenterer meget godt for, at han er notabel. --Inc (diskussion) 26. nov 2019, 13:49 (CET)
 • Symbol neutral vote.svg Neutral med vinge mod Symbol keep vote.svg Behold - begrundelsen er, baseret på artiklen, at der er tale om væsentlig samtidshistorie, artiklen mangler naturligvis wikificering.--Kim Bach (diskussion) 26. nov 2019, 13:59 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - ikke nok til notabilitet. Rmir2 (diskussion) 26. nov 2019, 19:30 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Ja, enig med Bruger:Inc han er da bestemt interessant. --Honymand (diskussion) 26. nov 2019, 20:20 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - lidt i tvivl. Bogen er dog selvudgivet, hvilket normalt ikke tæller som et "rigtigt" forfatterskab, så den synes jeg ikke trækker op i notabiliteten, og mediekendtheden synes jeg ikke er tilstrækkelig. Økonom (diskussion) 10. dec 2019, 17:32 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar Artiklen, som den står nu, handler næsten mere om bogen end om manden selv. Så måske ville det være mere relevant med en artikel om bogen og dens indflydelse. Kan bøger være notable uden at forfatteren er det? --DenBlaaElg (diskussion) 22. dec 2019, 12:11 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet Som ovenstående, men det forudsætter, at nogen gør arbejdet og indsætter de relevante kilder. Hvis det ikke sker, kan vi kyle den ud. --|EPO| COM: 23. jan 2020, 16:31 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Vi er lige under grænsen for overvældende flertal for at slette artiklen. Konklusionen må derfor blive behold. --|EPO| COM: 24. feb 2020, 10:59 (CET)

Sletningsforslag: Sonay Ahmad Mohammad

Sonay Ahmad Mohammad har stået med notabilitet siden 2018. Lad os få det afklaret. Hun var offer for et æresdrab i 2002. Tabloidpressen gik selvfølgelig i selvsving, så der er masser af omtale på BT og Se og Hør, men også mere seriøse medier har omtalt sagen. Er alle drabsofre notable, eller er det selve mordet, ligesom det er tilfældet med Drabet på Emilie Meng? Toxophilus (diskussion) 14. dec 2019, 14:01 (CET)

 • Symbol point of order.svg Formalia @Kinamand: - Som artikelopretter ar du måske en mening.
 • Symbol delete vote.svg Slet - Der bliver dræbt masser af mennesker i Danmark hvert år, og vi skal ikke beskrive hver enkelt. Det er også kun udvalgte sager, som virkelig har sin gang i medier, hvor sagen er notabel. Toxophilus (diskussion) 14. dec 2019, 14:01 (CET)
 • Symbol move vote.svg Flyt – Ligesom ved Wikipedia:Sletningsforslag/Leo Reenberg er artiklen ikke en biografi, men handler om drabet. Men i dette tilfælde har sagen fået særlig omtale og er ifølge en af artiklens kilder "Danmarks første store sag om æres-drab."[1]. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 14. dec 2019, 17:36 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet/Symbol merge vote.svg Sammenskriv - Normalt omtales drabet ikke som Danmarks første æresdrab, jf. artiklen om æresdrab. Jeg foreslår, at den slettes som selvstændig artikel, mens nogle af detaljerne kan skrives ind i den overordnede artikel om æresdrab, som i forvejen omtaler den. --Økonom (diskussion) 17. dec 2019, 19:21 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Artiklen kunne evt. godt flyttes til Drabet på Sonay Ahmad Mohammad, men jeg mener ikke at drabssagen er bemærkelsesværdig i en grad, så den berettiger en artikel.--Kjeldjoh (diskussion) 8. jan 2020, 14:10 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Jeg er ikke enig i, at drabssagen ikke var bemærkelsesværdig. Den var særdeles omtalt, ikke blot på grund af drabet i sig selv, men på grund af omstændighederne ("æres"drab). Den kan eventuelt flyttes til en artikel om selve drabet, men det forekommer kunstigt. Det må formodes, at navnet på biograferede vil komme op i flere sammenhænge, og vi bør på Wikipedia have et opslag, der vil kunne hjælpe en interesseret bruger til neutral og kildebelagt information om, hvem den dræbte var, og hvorfor hun blev dræbt. --Pugilist (diskussion) 11. jan 2020, 20:05 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet/Symbol merge vote.svg Sammenskriv som Bruger:Økonom. --|EPO| COM: 28. jan 2020, 12:02 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Tilslutter mig Pugilists argumentation. Og ja, teknisk set ville det måske være rigtigere med en artikel om drabet, men i praksis forekommer det mere oplagt at lade den ligge under navnet. Mvh. SorenRK (diskussion) 8. feb 2020, 15:30 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Der er ikke klart flertal at slette, sammenskrive eller flytte. Artiklen beholdes derfor under sit nuværende navn. --|EPO| COM: 24. feb 2020, 11:06 (CET)

Sletningsforslag: Afrika Kontakt

Afrika Kontakt har stået med notabilitet siden 2019, hvor Tøndemageren satte spørgsmålstegn ved den. Det er en dansk NGO, der beskæftiger sig med Afrika. Artiklen findes også på en-wiki, hvor den har masser af skabeloner for manglende kilder osv. Den er oprettet af samme bruger. Foreningen skiftede navn i 2019 til Global Kontakt, og har der er lidt udtalelser her og der]. Opslag på proff.dk. Toxophilus (diskussion) 14. jan 2020, 12:35 (CET)

 • Symbol point of order.svg Formalia@Pechke: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 14. jan 2020, 12:35 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Jeg mener ikke, at organisationen er interessant nok til en artikel. Det er uklart, hvad de har udrettet og hvor mange der er indvolveret. Toxophilus (diskussion) 14. jan 2020, 12:35 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Afrika Kontakt er blot én ud af tre NGO'er med et særligt fokus på Afrika, der er oplistet i Kategori:Ngo'er. Jeg kunne være bange for, at det kunne give en skævvridning i vores syn på hvilken indsats frivillige lægger og har lagt i arbejdet på og omkring det afrikanske kontinent og dets befolkninger, hvis denne artikel glider ud af Wikipedia.dk. Nogle lidt andre (og bedre?) kildereferencer til artiklen kunne dog måske nok ønskes. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 20. jan 2020, 17:28 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Der findes stakkevis af NGOer. Denne hører ikke til de notable. Rmir2 (diskussion) 20. jan 2020, 18:30 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet Hvad har de helt konkret udrettet? Der mangler desuden tal, der kan beskrive deres størrelse/aktivitetsniveau. --|EPO| COM: 30. jan 2020, 13:33 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold Velkendt organisation, for dem som beskæftiger sig med emnet. Artiklen trænger til en opstrammer. Eksempelvis: Det er noget vrøvl at det skulle være en Nørrebro-organisation, den havde tidligere kontoret i Indre By. --Madglad (diskussion) 3. feb 2020, 23:14 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Der er ikke overvældende flertal for at slette. Men eftersom de har skiftet navn, flyttes artiklen. --|EPO| COM: 24. feb 2020, 11:08 (CET)

Sletningsforslag: Fysikrevy

Fysikrevy har stået med notabilitetsskabelon siden jeg kom forbi i 2019. Revyen har eksisteret siden 1988, og er vist en relativt stor ting for de fysikstuderende på Københavns Universitet, men har den en mere almen relevans? Den er oprettet og har været redigeret af en lang række IP-brugere, som jeg i mange tilfælde antager har været studerende som har medvirket eller set revyen. Der er en lille videosnas med nogle af deres opfindsomheder. Der er omtale på KU's hjemmeside. Den er blevet anmeldt i1 UniAvisen, men mængden af ekstern omtale uden forbindelse til KU er der ikke rigtig noget af. Omkring 3500 hits på google. Toxophilus (diskussion) 14. jan 2020, 12:50 (CET)

 • Symbol delete vote.svg Slet - Det er vist en meget intern ting, som ikke når langt ud over Niels Bohr Institutets mure. Toxophilus (diskussion) 14. jan 2020, 12:50 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold Revyen er velkendt blandt de studerende på det naturvidenskablige fakultet (nu "Science") på KU, som vel er blandt landets allerstørste uddannelsesinstitutioner med omkring 14 000 ansatte og studerende. --Madglad (diskussion) 15. jan 2020, 09:04 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar - En mere principiel diskussion om en studenterrevy tilknyttet et enkelt fakultet er lige så notabelt som en tilsvarende, der dækker en hel uddannelsesinstitution kunne måske være på sin plads? Af revyer tilknyttet et enkelt fakultet er jeg i første række nok mest positivt stemt overfor Teologisk Julerevy, da denne indtil videre er den ældste beskrevne af denne slags revyer. Hvad angår Fysikrevy så kan jeg kun se, at dens navn er nævnt sølle 5 gange i Infomedia (og flere af disse kun 5 gange skal betragtes som nævnt ikke som omtalt), og de 2 af disse omtaler er fra 2012 omhandlende at revyen dette år frabad sig anmeldere udefra (Universitetsavisen) at overvære revyen. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 20. jan 2020, 17:20 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Ikke meget diskussion, men ikke flertal for at slette. Derfor beholdes artiklen. --|EPO| COM: 24. feb 2020, 11:10 (CET)

Sletningsforslag: Bifrost (rollespil)

Bifrost (rollespil) blev oprettet af en IP-bruger og Tøndemageren kom forbi med en notabilitetsskabelon i 2019. Det er en rollespilsorganisation, som er medlemsorganisationer i Dansk Ungdoms Fællesråd. Artiklen er temmelig kort, og mængden af omtale i medierne er begrænset. Der er dog lidt på rollespilsfabrikken, jv, fastaval og navisen.dk. Foreningen kører også noget sommerskole og de har også en hjemmeside. Toxophilus (diskussion) 14. jan 2020, 13:01 (CET)

 • Symbol comment vote.svg Kommentar Jeg er i tvivl. Mængden af omtale tyder på slet, men medlemskabet i Dansk Ungdoms Fællesråd taler op synes jeg. Toxophilus (diskussion) 14. jan 2020, 13:01 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Jeg er ikke neutral hvad dette angår, men jeg mener denne landsorganasiation er notabel. Der kunne evt. skrives lidt om hvordan foreningen overtog efter Landsforeningen Sleipner.--Kjeldjoh (diskussion) 17. jan 2020, 14:13 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Artiklen er tynd og bør udbygges, men det er en landsforening for en udbredt fritidsaktivitet. - Nico (diskussion) 5. feb 2020, 11:56 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Fuld enighed om at beholde. --|EPO| COM: 24. feb 2020, 11:11 (CET)

Sletningsforslag: Næstved Amatørscene

Næstved Amatørscene har stået med notabilitet siden 2019, hvor Tøndemageren satte skabelonen på. Den er oprettet af Niclasen, som ifølge sin brugerside er medlem af foreningen, og der er derfor tale om {{tætpå}}. Toxophilus (diskussion) 14. jan 2020, 14:30 (CET)

 • Symbol delete vote.svg Slet - Det er en amatørforening og der er tale om {{tætpå}}. Det eneste der skulle tale for et behold er alderen. Toxophilus (diskussion) 14. jan 2020, 14:30 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - enig i ovenstående. Rmir2 (diskussion) 15. jan 2020, 09:37 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar - Alderen (snart 75 år) finder jeg ikke uvæsentlig. Fyldig omtale i medierne (2689 hits i Mediestream og 141 i Infomedia). Hælder altså til Symbol keep vote.svg Behold. Afsnittet om "Hold" bør dog nok skrives om, så det tager sig ud på en anden måde - referencer til artiklen er også yderst velkomne. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 20. jan 2020, 16:52 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Overvældende flertal for at slette. --24. feb 2020, 11:12 (CET)

Sletningsforslag: Nykøbing Cricket Club

Nykøbing Cricket Club blev grundlagt i 1898, men artiklen indeholder ikke meget andet information om foreningen. Er den stor og vigtig nok til en artikel? De har en hjemmeside, og omtales i lokalmedierne. Toxophilus (diskussion) 14. jan 2020, 14:34 (CET)

 • Symbol delete vote.svg Slet - artiklen er meget kort og uden kilder. Der er intet om medlemstal som kan retfærdiggøre det. Toxophilus (diskussion) 14. jan 2020, 14:34 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - intet i artiklen tyder på notabilitet. Rmir2 (diskussion) 15. jan 2020, 09:36 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar - En sportsklub fra 1898 er notabel. Den er en del af idrætshistorien i Danmark, hvor der på dette tidspunkt skød idrætsklubber op flere steder i landet - ofte cricketklubber. Senere tog mange af klubberne fodbold på programmet. Artiklen er dog ganske kort og kan med fordel udvides. På trods af at artiklen er kort støtter jeg Symbol keep vote.svg Behold. Artikler kan blive udvidet med tiden. Pugilist (diskussion) 19. jan 2020, 11:32 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Sammen holdning som Pugilist - der er plads til mange forbedringer og udvidelser af artiklen. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 20. jan 2020, 16:43 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Der kan ikke opnås enighed; status quo opretholdes. --|EPO| COM: 24. feb 2020, 11:13 (CET)

Sletningsforslag: Frederikssund-Frederiksværk Flyveklub

Frederikssund-Frederiksværk Flyveklub er en svæveflyveklub. Oprettet af et medlem, så den har også {{tætpå}}. Jeg kan ikke finde noget info om, hvor mange medlemmer der skulle være, men Ip-brugeren, som påsatte notabilitetsskabelonen, skrev at der kun var 60 medlemmer. Artiklen er ultrakort og har ingen kilder, men dog et billede af deres flyvebane. 18.600 hits på google. Toxophilus (diskussion) 15. jan 2020, 07:45 (CET)

 • Symbol point of order.svg Formalia@O refsgaard: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 15. jan 2020, 07:45 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Det er selvpromovering af en forening der ikke er notabel. Toxophilus (diskussion) 15. jan 2020, 07:45 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Intet i artiklen begrunder notabilitet. Rmir2 (diskussion) 15. jan 2020, 11:36 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Har været jævnligt omtalt i medierne - kan tælle 147 omtaler via Mediestream og endvidere 35 omtaler via Infomedia. Har udvidet artiklen med noget af det, der omtales i disse artikler. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 20. jan 2020, 16:39 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar - Men hvilke omtaler er der tale om? Hvis det er blevet nævnt 100 gange i lokalaviserne i området, at nu flyver klubben i denne weekend eller i forbindelse med kulturnætter eller den slags, så er antallet vel lidt ligegyldigt? Toxophilus (diskussion) 20. jan 2020, 19:01 (CET)
Symbol comment vote.svg Kommentar - De 34 af omtalerne, der kan fremfindes via Mediestream (1965-2006) fordeler sig således: Berlingske Tidende: 7, Morgenavisen Jyllands-Posten: 2, Herning Folkeblad - Vestjylland: 2, Horsens Folkeblad: 2, Morsø Folkeblad: 2, Thisted Dagblad: 1, Helsingør Dagblad: 1, B.T.: 1, Dagbladet - Ringsted: 1, Vejle Amts Folkeblad: 1, Aalborg Stiftstidende. Nordjyske Amtstidende: 1, Skive Folkeblad: 1, Næstved Tidende: 1, Dagbladet. Roskilde og Omegn: 1, Lolland-Falsters Folketidende: 1, Silkeborg Avis. Midt-Jyllands Folketidende: 1, Bornholms Tidende: 1, Fredericia Dagblad: 1, Kolding Folkeblad: 1, Holbæk Amts Venstreblad. Odsherred, Kalundborg Dagblad, Samsø Folkeblad, Jyderup Dagblad: 1, Hejmdal: 1, Dagbladet (Folketidende): 1, Amtsavisen - Randers: 1 & Dagbladet. Østsjællands Folkeblad: 1. Ikke overraskende refererer de øvrige 113 omtaler til Frederiksborg Amtsavis. Jeg kan dog ikke se specifikt, hvad disse 147 omtaler drejer sig om, dertil ville jeg skulle ind på læsesalen på Det Kongelige Bibliotek i København. De 35 gange i Infomedia refererer til Berlingske Tidende (4 gange), Politiken (3 gange), B.T. (1 gang), Kristeligt Dagblad (1 gang) og Horsens Folkeblad (1 gang) - resten (25) refererer til enten Frederiksborg Amtsavis eller diverse lokalmedier i det Nordsjællandske område. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 20. jan 2020, 19:33 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Overvældende flertal for at slette. --|EPO| COM: 24. feb 2020, 11:13 (CET)

Sletningsforslag: Køge Amatørscene

Køge Amatørscene har stået med notabilitet siden 2019, hvor Tøndemageren stille spørgsmåltegn ved den. Der er selvfølgelig omtale i lokalpressen og hjemmeside om køge som på SN.dk, køgenu.dk og dit-køge.dk, samt et opslag på proff.dk. Foreningen har ifølge artiklen 125 medlemmer, og den indeholder to kilder i artiklen til foreningens egen hjemmeside.

Se i øvrigt et lignende sletningsforslag for en forening i Næstved. Toxophilus (diskussion) 23. jan 2020, 12:54 (CET)

 • Symbol point of order.svg Formalia@Soendergaard-wiki: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 23. jan 2020, 12:54 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Medlemstallet er under det notabilitetsgivende, og min googlesøgning gav ikke nok omtale til at overbevise mig om, at den er notabel. Toxophilus (diskussion) 23. jan 2020, 12:54 (CET)
 • Symbol neutral vote.svg Neutral - Artiklen er desværre stadig kort, ikke nok til at støtte behold. Derfor neutral. Rmir2 (diskussion) 23. jan 2020, 13:31 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Ingen har udtalt sig som modstander af sletning. --|EPO| COM: 24. feb 2020, 11:15 (CET)

Sletningsforslag: Kristeligt Forbund for Studerendes Ledertræningscenter

Kristeligt Forbund for Studerendes Ledertræningscenter er en uofficiel højskole med en kapacitet på 16 elever. Det må siges at være småt. Madglad har foreslået at skrive den ind i Kristeligt Forbund for Studerende. Toxophilus (diskussion) 28. jan 2020, 06:59 (CET)

 • Symbol point of order.svg Formalia@Nnøbach: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 28. jan 2020, 06:59 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet/Symbol merge vote.svg Sammenskriv - Det er for småt til en selvstændig artikel, så den bør slettes og evt. indskrives (i en lidt forkortet version) i den anden artikel. Toxophilus (diskussion) 28. jan 2020, 06:59 (CET)
 • Symbol merge vote.svg Sammenskriv - Oplagt at skrive den ind i artiklen om KFS. Mvh. SorenRK (diskussion) 13. feb 2020, 18:55 (CET)
 • Symbol merge vote.svg Sammenskriv - Enig med ovenstående. --Økonom (diskussion) 13. feb 2020, 19:00 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Fuld enighed om at sammenskrive. --|EPO| COM: 24. feb 2020, 11:18 (CET)

Sletningsforslag: Det Grønne Crew

Det Grønne Crew har stået med notabilitet siden 2019, hvor Tøndemageren satte skabelonen på. Det gruppen af frivillige, som arrangerer Grøn koncert. De har en hjemmeside. Ifølge artiklen er der over 750 mennesker involveret i Grøn Koncert, og Det Grønne Crew er en betegnelse for de folk der arbejder frivilligt på Muskelsvindfondens arrangementer. Så det er en lidt løs betegnelse og ikke en egentlig forening. Artiklen rummer desuden et lidt reklameagtigt "FAQ"-afsnit og ingen kilder. Toxophilus (diskussion) 28. jan 2020, 07:12 (CET)

 • Symbol point of order.svg Formalia @Schmidt76: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 28. jan 2020, 07:12 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Det er en gruppe og ikke en egentlig forening, som jeg forstår det. Foreninger over 800 medlemmer kan være automatisk notable ifølge vores kriterier, men det kræver et fælles betalt medlemsskab, og en mere fast tilknytning, end det er tilfældet her. Reklamen er jeg heller ikke vild med, så den bør slettes. Toxophilus (diskussion) 28. jan 2020, 07:12 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar Medlemmerne af foreningen betaler jo kontingent ad deres arbejdsindsats. Jeg er ikke bekendt med at dawiki har krav om kontingentbetaling til foreninger. Hvor stort skal kontingentet være? Omvendt synes jeg at der kunne lægges op til en strakssammenskrivning. /Madglad (diskussion) 28. jan 2020, 23:09 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet/Symbol merge vote.svg Sammenskriv Det er en omtale af en gruppe personer, der udfører arbejdet med at bygge scener m.v. Det er ikke en egentlig forening. --|EPO| COM: 3. feb 2020, 11:20 (CET)
 • Symbol merge vote.svg Sammenskriv til Grøn (musikarrangement) - Crew'et yder en stor indsats, men det beskrives bedre under den anden artikel.--Kjeldjoh (diskussion) 5. feb 2020, 10:32 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Der er fuld enighed om, at artiklen ikke har selvstændig notabilitet. Flest ønsker sammenskrivning. Det er hermed gjort. --|EPO| COM: 24. feb 2020, 11:23 (CET)

Sletningsforslag: Groupcare

Groupcare har stået med notabilitet siden 2019, hvor Kjeldjoh satte skabelonen på. Den er oprettet af en IP-bruger. Det er en dansk IT-virksomhed fra 1999 med ca. 20 ansatte. Den forsøger at vise notabilitet ved at namedroppe forskellige kunder, men har flere uverificerede udsagn. Deres omsætning er langt fra notabilitetsgrænsen ifølge proff.dk. Angiveligt skulle deres platform have haft 200.000 brugere i 2003 ifølge denne artikel. Toxophilus (diskussion) 28. jan 2020, 07:18 (CET)

 • Symbol delete vote.svg Slet - Det er vist bare en lille virksomhed uden den store omtale. Toxophilus (diskussion) 28. jan 2020, 07:18 (CET)
 • Symbol neutral vote.svg Neutral - De var rigtigt nok store omkring årtusindeskiftet, hvor de var foregangsvirksomhed inden for workmanagementportaler, hvilket måske kunne tale for en vis historisk notabilitet. Men som det ser ud i dag, kommer det nok til at knibe. Mvh KnudW (diskussion) 28. jan 2020, 09:26 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Ud over at jeg ikke kan se tegn på at virksomheden er notabel, så har artiklen tegn på at være skrevet af dem selv.--Kjeldjoh (diskussion) 28. jan 2020, 09:33 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Af historiske årsager, en pioneer, men er ellers meget på linje med med KnudW. --Kim Bach (diskussion) 3. feb 2020, 18:41 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Overvældende flertal for at slette. --|EPO| COM: 24. feb 2020, 11:23 (CET)

Sletningsforslag: H.C. Andersen på Middelhavet

H.C. Andersen på Middelhavet har eksisteret siden 2004, men allerede i 2006 blev der på diskussionssiden stillet spørgsmålstegn ved, om artiklen var relevant dog uden at oprette et sletningsforslag. Det er en lidt tilfældig artikel om én af H.C. Andersens rejser. Der er ingen kilder i teksten, men angivet en ekstern henvisning til en håndfuld sider i en bog. Er alle forfatterens rejser mon notable? Toxophilus (diskussion) 28. jan 2020, 07:23 (CET)

 • Symbol delete vote.svg Slet - Det er en temmelig ligegyldig artikel, som tilmed er skrevet uden det store indhold. Der er intet om, hvorfor rejsen er interessant, eller hvordan den har påvirket ham eller hans værker, eller om han har forfattet eventyr på rejsen. Dele af den kan evt. indskrives i hovedartiklen. Toxophilus (diskussion) 28. jan 2020, 07:23 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Hans rejser er allerede beskrevet i artiklen H.C. Andersen, og jeg mener ikke at denne artikel fundere som en uddybende artikel.--Kjeldjoh (diskussion) 5. feb 2020, 10:38 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold/Symbol merge vote.svg Sammenskriv i HCA-artiklen, evt. omskriv til en artikel om hans rejser; Jeg ser ikke afsnit om hans rejser i hovedariklen. H.C. Andersen Centret har en liste med 25 rejsebeskrivelser fra hans hånd, så det er da ikke en uvæsentlig del af beskrivelsen af ham. -Nico (diskussion) 5. feb 2020, 10:52 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Der er fuld enighed om, at artiklen ikke har selvstændig notabilitet. Flest taler for at slette. --|EPO| COM: 24. feb 2020, 11:24 (CET)

Sletningsforslag: Modstandsbevægelsen i Kolding

Jeg er i tvivl om notabiliteten af Modstandsbevægelsen i Kolding, og vil derfor gerne diskutere det i plenum. Umiddelbart kan jeg ikke se, at der skulle være noget i vejen for at skrive relevante afsnit ind i Den danske modstandsbevægelse og Koldings historie i et afsnit under anden verdenskrig, men er emnet så stort og vigtigt, at det skal have en selvstændig artikel? Og bør der så ikke oprettes særskilte artikler om modstandsbevægelsen i andre lokalområde? Hvordan skal man så bestemme størrelsen? Vil modstandsbevægelsen i Stege være for snævert, mens modstandsbevægelsen på Møn give bedre mening? Toxophilus (diskussion) 3. feb 2020, 09:43 (CET)

 • Symbol point of order.svg Formalia @BillyDK: - som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 3. feb 2020, 09:43 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - som artiklen fremstår nu, mener jeg, at den bør slettes, for selvom den er relativt lang og omfattende, så indeholder den ingen kilder. Der er også flere postulater, som jeg ikke mener hører hjemme i et encyklopædisk opslag - det skal i hvert fald være klart, hvem der mener det. Jeg synes det bedste ville være, at få oprettet Koldings historie, hvor der sagtens kan være plads til fyldigt afsnit om anden verdenskrig. Toxophilus (diskussion) 3. feb 2020, 09:43 (CET)
 • I må selv om i vil slette den eller ej, denne nok være bedre, men måske os for meget et detajle emne til wiki - jeg begræder ikke, hvad end i gør :) --BillyDK (diskussion) 7. feb 2020, 19:52 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Ingen taler imod at slette. --|EPO| COM: 24. feb 2020, 11:25 (CET)

Sletningsforslag: Hospice Limfjord

Hospice Limfjord har stået med notabilitet siden 2019, hvor Tøndemageren satte skabelonen på. Der er kun 12 pladser, hvilket er sammenligneligt med Anker Fjord Hospice, Filadelfia Hospice samt Svanevig Hospice, så jeg antager, at det er en ret almindelig størrelse. Er alle hospicer notable? Der er meget lidt omtale, men har fundet stedet omtalt på tvmidtvest.dk, Skive folkeblad og tv2ostjylland.dk.

 • Symbol delete vote.svg Slet - Når der ikke er mere omtale. Det er et uhyre sympatisk koncept, og dem der kommer der helt sikkert glæde af det (ikke mindst de pårørende), men det er også begrænset, hvor mange der er i berøring med det. Toxophilus (diskussion) 3. feb 2020, 09:23 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - ikke nok til dokumenteret notabilitet. Rmir2 (diskussion) 7. feb 2020, 16:48 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Der er 19 hospicer i Danmark, og p.t. har fire af dem en dawp-artikel, så vi er godt i gang med at dække dette detaljeringsniveau. Jeg synes, det hører til den type institutioner, som nærmest pr. definition har en offentlig interesse, og derfor naturligt bør have artikler her.--Økonom (diskussion) 7. feb 2020, 21:02 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar Konklusion udskydes her og det er rejst som et principielt spørgsmål på Wikipedia-diskussion:Kriterier for virksomhedsartikler#Hospicer. --|EPO| COM: 24. feb 2020, 11:29 (CET)

Sletningsforslag: Holme Parkvej

Holme Parkvej er et nybygget villaområde i Aarhus. Artiklen fylde én linje, og eneste henvisning er til Google Maps. Er det noget vi skal beholde? Toxophilus (diskussion) 3. feb 2020, 09:27 (CET)

 • Symbol point of order.svg Formalia @Smp1995: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 3. feb 2020, 09:27 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - artiklen retfærdiggør ikke, hvori notabilitet ligger. Som jeg forstår det, så er det et villaområde som så ufatteligt mange andre i hele landet. Toxophilus (diskussion) 3. feb 2020, 09:27 (CET)
Symbol comment vote.svg Kommentar - Det er vist mere et helt kvarter af parcel- og rækkehuse, hvor både den busbetjente hovedvej og en masse tilstødende lokale veje og stikveje alle hedder Holme Parkvej. Så jo, det er notabelt. Men umiddelbart ligner artiklen nu mere et "her bor jeg". --Dannebrog Spy (diskussion) 3. feb 2020, 12:57 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Hvis ikke der er mere at skrive om emnet, er der ingen grund til at have en artikel. --DenBlaaElg (diskussion) 3. feb 2020, 13:05 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Et af mange boligkvarterer, der er planlagt. Der er en historie at fortælle, blandt andet omkring den tilhørende byplanlægning (som desværre ikke er tilgængelig online og jeg derfor ikke kan tilføje umiddelbart). Jeg har udvidet en smule med, hvad jeg umiddelbart kan google mig til. Rmir2 (diskussion) 7. feb 2020, 18:08 (CET)
 • Symbol neutral vote.svg Neutral - Nu da det har vist sig, at der er mere at skrive om emnet, ændrer jeg min holdning til neutral. --DenBlaaElg (diskussion) 7. feb 2020, 18:16 (CET)
 • Symbol question green.svg Spørgsmål Så er jeg nysgerrig på hvornår et boligkvarter har notabilitet. Jeg tænker, at der er mange boligkvarterer i Danmark. Det næste er så afgrænsningen. Hvornår er noget et boligkvarter? Personligt tænker jeg, at der skal være noget særligt ved et område. Fx tænker jeg at ghettoområderne har notabilitet fordi de har gjort sig bemærket (negativt). Men har vi en by med 10 villaveje skal vi så nøjes med en artikel om byen eller skal vi også til at oprette artikler om de enkelte dele af byen? I Skabelon:Aarhus har man fx delt byen op i bydele. Skal vi så også dele op i kvarterer? I øvrigt er opdelingen i bydele ikke gennemført systematisk og konsistent. Fx siger man at Aarhus V er en bydel og under den har man Møllevangen som man så også kalder en bydel som består af kvarterer.
Umiddelbart tænker jeg, at Holme Parkvej blot er en del af bydelen Holme og at man derfor kunne Symbol merge vote.svg Sammenskrive de 2 artikler. --MGA73 (diskussion) 18. feb 2020, 12:08 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Efter at artiklen er blevet udvidet, synes jeg, at det er en informativ artikel, som fortjener at være på dawp. Jeg synes ikke, at vi behøver at være så restriktive mht. bydele og boligområder - de spiller under alle omstændigheder en stor rolle for dem, der bor der, og må være notable på linje med de artikler, vi eksempelvis har om landsbyer. Økonom (diskussion) 18. feb 2020, 18:21 (CET)
 • @MGA73: - du genrejser en gammel problemstilling, så lad mig rekapitulere kort: en bydel eller et kvarter vil som regel altid have notabilitet, fordi det er planlagt og udbygget nogenlunde på samme tid, måske på grundlag af en udstykningsplan, en partiel byplanvedtægt eller en lokalplan og i henhold til en dispositionsplan eller en kommuneplan, som atter kan hvile på fx en byudviklingsplan, en egnsplan eller en regionplan. I gamle bymidter kan der være tale om saneringsplaner, reguleringsplaner og lignende. Alene af disse årsager vil der altid være noget at skrive, hvortil kommer omtale af bebyggelsens sammensætning og karakter (henholdsvis villaer, etageboliger, erhvervsfunktioner og antal etager, bebyggelsesprocent og så videre), vejnet, friarealer, tekniske installationer, offentlig betjening inklusive kollektiv trafik og meget mere. Naturligvis vil der i visse tilfælde også kunne skrives om områdets befolkningssammensætning, fx. hvis kommunerne har beskrevet dette nærmere i kommuneplan eller i et bilag (befolkningsfordeling og måske -fremskrivning). Hvis du vil have inspiration, kan du se på artiklerne om Hadsund (både hele byen og de enkelte bydele, gader, centre mm), som i flere henseender er forbilledlige for, hvad der vil kunne skrives, hvis interessen er der. Materialet findes på de lokale folkebiblioteker direkte tilgængeligt og via "Kort på nettet" kan man fx hvad der er vedtaget af gældende planer. Rmir2 (diskussion) 18. feb 2020, 19:19 (CET)
 • @Rmir2: jeg er med på at man kan skrive noget om kvarterer. Det kan man jo også om en enkelt vej. Man kan fx skrive hvor lang vejen er, hvor mange biler der kørte på den en tilfældig dag, hvor mange huse der er på vejen osv. Men det skal jo være noget der gør netop det kvarter specielt. Ligesom med pizzariaer så skal der vel være noget, der gør lige præcis det kvarter specielt i forhold til alle andre kvarterer i Danmark eller hele verden. Hvis der ikke er noget specielt ved lige præcis det kvarter, så kan det jo bare omtales som et afsnit i en artikel om bydelen eller om byen. I min grundejerforening på 55 matrikler er der 2 servitutter fordi de 2 halvdele blev bygget ad 2 omgange. Men jeg mener ikke vi skal have 2 artikler om det. Vi skal ikke engang have 1 artikel. For mit kvarter ligner de omkringliggende andre kvarterer. Der er tale om villakvarterer som er blevet bygget til ad flere omgange. I min grundejerforening på vi fx ikke plante poppen og bævreask. Det står der ikke noget om i nabogrundejerforeningen. Så der er massere af forskelligheder men jeg mener blot ikke det har historisk eller almen interesse. Det kan evt. skrives om i et lokalarkiv. Mht. Hadsund så er der både en beskrivelse af byen, bydelene og mange af vejene. Personligt synes jeg, at det er for meget til Wikipedia. --MGA73 (diskussion) 18. feb 2020, 21:50 (CET)
 • @Økonom: i Wikipedia:Kriterier_for_artikler står der at det skal have almen interesse og at "...hvis artiklen kun har interesse for ... det kvarter man bor i, kan det næppe kaldes almen interesse.". Det kan vi selvfølgelig lave om på. Hvis vi har en statistik på hvor mange der læser de enkelte artikler, så kan vi jo se om fx en artikel om en vej eller et kvarter har almen interesse. --MGA73 (diskussion) 18. feb 2020, 21:55 (CET)
Et kvarter der for eksempel kun har 55 husstande har selvfølgelig ikke den store interesse i sig selv, hvis der ikke er særlige forhold, der gør sig gældende. Men et kvarter med flere hundrede eller tusinder af husstande vil have, alene fordi der er mange der bor der eller kender nogen som gør. Tilsvarende vil der også være væsentlig flere, der kender et givent sted i for eksempel Aarhus, end der gør i for eksempel Hadsund. Men selvfølgelig skal man ikke have alverdens detaljer med. Ting som historie, geografi, usædvanlige forhold og det man kan se med det blotte øje er trods alt vigtigere, end hvad man må plante, eller hvor høje hækkene må være. --Dannebrog Spy (diskussion) 18. feb 2020, 23:46 (CET)
Helt enig. Spørgsmålet er jo så om vi skal have en tommelfingerregel for antallet af boliger. 10, 100, 1.000, 5.000 eller 10.000? Mht. Hadsund bor der vist ca. 5.000 mennesker og med en artikel om byen, bydelen og vejene så bliver der vel ca. 20 artikler, og hvis alle skoler og virksomheder også skal have en artikel så bliver det til rigtig meget. Vi kunne selvfølgelig vælge at sætte kravene lavt for på den måde at komme helt tæt på borgerne og det kunne måske få nye brugere til at komme på Wikipedia. Det er jo ikke fordi vi mangler plads :-) --MGA73 (diskussion) 19. feb 2020, 07:20 (CET)
Jeg er enig med MGA73 i at alle villakvarterer med 40-50 husstande ikke skal være notable, og det samme gælder tilfældige villaveje i byer i hele landet, medmindre der er en mere almen interesse. Hvis området er kendt for noget særligt udover deres eget postnummer(!). Lokalhistorisk interesse kan oprette en lokal wiki som f.eks. ribewiki. De fleste gamle byer vil have i hvert fald én gade, hvor der burde være historisk interesse og materiale til en interessant artikel, og særlige boligområder kan helt sikkert også være relevante, men hvis vi skal artikler om hver eneste stikvej i kongeriget så bliver det for meget. Eksempelvis havde vi for nylig en diskussion om relevansen af Fixvej. Rmir2 har gjort et stort arbejde med at få udbygget artiklen, men der må findes tusindvis af den slags veje som man kunne kaste sig over. Det bliver ofte et selvforherligende navlepillende opslag, når man får skrevet om sin egen villavej/kvarter synes jeg. En eller anden grænse, hvor vi kan sige at et område et automatisk notable kunne derfor være interessant at få opstillet, hvis vi kan blive enige. Toxophilus (diskussion) 19. feb 2020, 07:39 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet – Artiklen indeholder ikke noget som forklarer hvorfor netop denne vej skulle have almen interesse. Jeg ser ingen encyklopædisk relevans. Vi må fastholde at Wikipedia ikke beskriver alle emner i verden og at der derfor er lavet notabilitetskriterier. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 19. feb 2020, 07:46 (CET)
@MGA73: mfl.: Diskussionen er ved at udvikle sig til en principiel én, som burde køre på Landsbybrønden, men lad mig svare her med min holdning. Jeg er enig i, at det kan være fornuftigt med en i hvert fald vejledende minimumsgrænse for bebyggelsers størrelse, men jeg synes ikke, at den behøver at være særlig høj. Det er naturligt at sammenligne med vores behandling af landsbyer. Der er mig bekendt ikke modstand mod, at alle landsbyer i Danmark kan beskrives på dawp, og sammenhængende byområder med egen fysisk samhørighed og historie kan sammenlignes med disse. Sådanne områder vil have interesse ikke blot for beboerne, men også for folk, der kender nogen i området, som kommer tilfældigt forbi, eller som f.eks. interesserer sig for byggeskik, byplanlægning eller -udvikling. Vi har artikler om ganske små landsbyer som Svalebæk, Lyngby og Lille Arden, og jeg kan ikke få øje på noget problem i det. Du nævner selv det væsentlige argument, at et netbaseret opslagsværk ikke lider af pladsmangel, så der er ingen grund til at arve den samme restriktive tankegang, som fordums encyklopædiske redaktører var tvunget til at iagttage mht., hvad der kunne komme med. Først og fremmest bør vi undgå reklamerende stof og artikler om helt private og personlige forhold, men et boligområde af den størrelse, som vi taler om her, er ude over det stadium. Økonom (diskussion) 19. feb 2020, 08:36 (CET)
Jeg vil anbefale, at man ser på wikipedia som et byggeprojekt, hvor den ene artikel kan være et supplement (uddybning) til den anden. I den sammenhæng giver det mening, at der findes særlige artikler om fx fredede og offentlige bygninger (kirker, skoler, stationer osv), veje, planlagte bykvarterer og bydele osv som et supplement til oversigtsartiklen om en by, et sogn, en kommune osv. Ved at opbygge projektet additivt kan man fordybe sig i de dele, som har særlig interesse (fx arkitektur eller kollektiv trafikbetjening som busforbindelser). Min ambition er, at vi med tiden vil opbygget et J.P. Trap: Danmark 7. udgave langt mere informativt end den 6. udgave, som i disse år udgives. Jeg er overbevist om, at 6. udgaven vil blive overhalet indenom af wikipedia inden for de næste, lad os sige, ti år. Rmir2 (diskussion) 19. feb 2020, 08:45 (CET)
Jeg er vist vildledt af en misvisende indledning ("Holme parkvej er et villakvarter") og kategorisering (Kategori:Gader i Aarhus). Hvis det fremgik bedre at der ikke er tale om en villavej, men et boligområde med villaer og rækkehuse med mange vejgrene (som alle hedder Holm Parkvej), ville det give bedre mening. Men der er alligevel tale om et område i bydelen Holme og jeg mener at indholdet hører hjemme i den artikel som en del af beskrivelsen af Holme. Der er den forskel fra landsbyer at de ikke er en del af en anden by eller bydel. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 19. feb 2020, 09:24 (CET)
Holme er andet og mere end dette kvarter. Holme har en fortid som landsby, og der er en hel del at skrive om dette. Området er blevet opslugt af den fremadskridende byudvikling i tilknytning til Aarhus og dette er en del af den nyere historie og aktuelle situation. Derfor er det hensigtsmæssigt at skelne mellem Holme som historisk område og bydel på den ene side og Holme Parkvej som boligkvarter på den anden. Et parallelt eksempel er Mørdrup og Tibberup, der begge er historiske landsbyer men nu opslugte af Espergærdes byudvikling. Rmir2 (diskussion) 19. feb 2020, 09:40 (CET)
Jeg er helt enig med Bruger:Økonom i at det er ved at blive en principiel diskussion. Så jeg synes også, at vi bør overveje at oprette en tråd på landsbybrønden.
Jeg er med på, at vi har artikler om mindre byer med måske 100 indbyggere. Men bare fordi en by med 100 indbyggere er nok til en artikel, så kan man jo ikke automatisk sige, at så kan vi også have 50 artikler om en by med 5.000 indbyggere. Der skal være noget interessant og relevant at fortælle, for ellers kan det bare være en del af hovedartiklen.
Jeg er også enig med Bruger:Rmir2 i, at det kan være relevant at skrive om fx Holmes historie. Det vi diskuterer er hvor dybt man skal skrive om det og om det skal være som en del af en anden artikel eller som en selvstændig artikel. Der er jo ikke noget i vejen for at en artikel fylder mere end 1-2 skærme. En artikel kan vel sagtens være på 10 skærme med passende overskrifter.
Men som sagt så skal vi måske tage diskussionen på Landsbybrønden og så beholde artiklen indtil den diskussion er afsluttet. Hvis resultatet så samtidig kunne blive til et forslag til hvad en god artikel om byer/bydele skal indeholde, så kan det jo hjælpe os alle fremover.
Der findes i øvrigt en masse gamle kort på nettet (matrikelkort mv.) og hvis vi får afklaret copyright status på denne og finder en god løsning, så er der jo tusindevis af kort vi kan lægge på Commons, så de er klar til brug på Wikipedia. --MGA73 (diskussion) 19. feb 2020, 11:05 (CET)
Der findes allerede et udspil her til ønskeligt indhold. Det har været vores drejebog og tjekliste i de sidste ti år eller mere. Rmir2 (diskussion) 19. feb 2020, 11:21 (CET)

Symbol keep vote.svg Behold - Informativ artikel om et kvarter i Aarhus, - ser ingen grund til at slette.- Nico (diskussion)

Sletningsforslag: Roskilde Crocket Club

Roskilde Crocket Club er oprettet af en IP-bruger. Det er en kroketklub i Roskilde, som deltager i de uofficielle DK-mesterskaber. Der er ingen kilder og intet om antal medlemmer mv., til gengæld er der et udsagn om at det er en af landets førende. Toxophilus (diskussion) 3. feb 2020, 10:40 (CET)

Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Ingen taler imod sletning. --|EPO| COM: 24. feb 2020, 11:30 (CET)

Sletningsforslag: Kenny Duerlund

Nuvola apps edu languages.svgNulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Det virker ikke til, at han som professionel er slået igennem endnu. Han deltager i den kommende Melodi Grand Prix. Jeg mener ikke, at der er tilstrækkeligt store bedrifter til at beholde artiklen. Man kunne mistænke, at den IP-bruger, der redigerer artiklen, er identisk med artiklens emne. --|EPO| COM: 3. feb 2020, 12:57 (CET)

 • Symbol delete vote.svg Slet - hvis han vinder og går videre til Eurovision kan vi gendanne. Toxophilus (diskussion) 3. feb 2020, 13:49 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar - Begrebet "professionel" inden for kunst og udøvende kunst er lidt pudsigt. Men skal vi forholde os til, at han er professionel, kan det blot konstateres, at vi har et hav af artikler om udøvende kunstnere, der på ingen måde lever af deres kunst. Konkret synes jeg ikke, at biograferedes meritter er så ringe endda. Deltagelse i Dansk MGP og en hovedrolle ved en større opsætning af en kendt musical er ikke så småt endda. Foreløbig Symbol neutral vote.svg Neutral, men jeg hælder nok til behold, hvis der kan komme lidt mere indhold og kilder til artiklen. Det gør ikke noget, at en interesseret læser, kan finde neutral kildebelagt information om en sanger/skuespiller, der har en vis eksponering. --Pugilist (diskussion) 5. feb 2020, 09:46 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Indtil videre må konklusionen blive at slette. Hvis han vinder eller opnår stor opmærksomhed, vil det være relevant at gendanne. --|EPO| COM: 24. feb 2020, 11:32 (CET)

Sletningsforslag: Haver til Maver

Haver til Maver har stået med notabilitet siden Tøndemageren var forbi med en skabelon. Den er oprettet af en IP-bruger og det er en almennyttig forening, der arbejder med børn og unges bæredygtighed, madkultur og sundhed. Det består i skoleforløb i have rundt om i landet. Ifølge artiklen drejer det sig om 8.000 børn i 4.-6. klasse. Foreningen af oprettet af samme person, som står bag aarstiderne. Artiklen mangler kilder, og har et let reklamepræget sprog. Der er masser af omtale på forskellige sider, i forbindelse med deres skoleforløb som aarstiderne, skolehaver, skoven-i-skolen og nordeafonden. De har også selv listet en masse omtale. Den er støttet af en række fonde, og har været nomineret til lidt forskellige priser, der dog for mig alle er totalt ukendte. Toxophilus (diskussion) 5. feb 2020, 10:42 (CET)

 • Symbol delete vote.svg Slet Det er et aldeles prisværdig initiativ, men jeg kan ikke for alvor se den helt store encyklopædiske relevans. Jeg mangler mere om, hvad de reelt har opnået. Mange skoler har løvspringstur eller lignende ens arrangementer, uden at det nødvendigvis bliver notabelt. Toxophilus (diskussion) 5. feb 2020, 10:42 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold – det ser ud at over 8000 skolebørn dyrker have gennem foreningen - hvilken vel kan sammenlignes med medlemmer - og at deres kogebog er uddelt på mange skoler. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 6. feb 2020, 02:55 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold – Kendt landsdækkende forening med almen interesse. - ser ingen grund til at slette. - Nico (diskussion) 6. feb 2020, 07:46 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar - Jeg vil bestemt ikke opfatte de 8000 elever som værende det samme som en forening. De har nok ikke så meget valg, når først deres lærer/skole har valgt at de skal grave have. Skolerne vælger for eleverne, så et kan næppe sidestilles med medlemmer der frivillig har meldt sig ind i en forening. Det er nemt at få mange brugere, hvis de bliver tvangsindmeldt - det er lidt ligesom når rejsekortet bliver kaldt en succes, fordi de har fået mange brugere.. man glemmer bare lige at fortælle, at der reelt ikke er et alternativ. Toxophilus (diskussion) 6. feb 2020, 09:29 (CET)
Men du vil foreslå artiklen om rejsekortet slettet af den grund? --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 6. feb 2020, 12:53 (CET)
Det var ikke det, som var min pointe, for det kan dårligt benægtes, at der er masser af omtale af rejsekortet. Jeg mente, at når alle er tvunget til at gøre brug af en bestemt ting, fordi de går i skole eller lign., så kan antallet af brugere ikke bruges som mål for succes. Alle skoleelever har sikkert også ca. de samme historiebøger og de får skolemælk af samme type, men de har jo ikke et valg, så bliver folkeskolens historiebog eller skolemælk fra Arla notabelt? Mvh. Toxophilus (diskussion) 6. feb 2020, 13:34 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Overvældende flertal for at beholde. --|EPO| COM: 24. feb 2020, 11:33 (CET)

Sletningsforslag: Jens Jacob Honoré

Nuvola apps edu languages.svgNulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Jens Jacob Honoré er oprettet af ham selv, og derfor påklistret en række skabeloner. Han er operasanger Han er med i De 4 Tenorer, og der findes omtale hvor han navn nævnes i forbindelse med forskellige koncerter bl.a. her, her og her. Toxophilus (diskussion) 5. feb 2020, 10:59 (CET)

 • Symbol point of order.svg Formalia @Jens Jacob Rosengren Honoré: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 5. feb 2020, 10:59 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Han er muligvis dygtig, men jeg synes ikke at der er omtale nok, til at berettige en artikel. Selvpromoveringen hjælper bestemt heller ikke! Toxophilus (diskussion) 5. feb 2020, 10:59 (CET)
 • Symbol neutral vote.svg Neutral - Til hans fordel vejer tilknytningen til Det Kgl. Teater, men artiklen giver ikke dokumentation nok til, at notabiliteten er overbevisende. Derfor neutral. Rmir2 (diskussion) 5. feb 2020, 15:47 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Ingen taler imod sletning; tilmed formentlig oprettet af sig selv. --|EPO| COM: 24. feb 2020, 11:34 (CET)

Sletningsforslag: Social Balance (parti)

Social Balance (parti) har stået med notabilitet siden 2019, hvor SorenRK skrev Der synes at være tale om en døgnflue, der er død igen. Det er et parti, som opstillede flere steder i landet ved Kommunal- og regionsrådsvalg 2013, men som ikke opnåede at blive valgt ind nogle steder. Toxophilus (diskussion) 5. feb 2020, 12:38 (CET)

 • Symbol point of order.svg Formalia @Amkaa: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 5. feb 2020, 12:38 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Hvis ikke partiet har fået nogen valgt ind, kan de umuligt være notable. Selv hvis de havde en 2-3 valgt ind, så findes der så mange små kommunale partier, at jeg ikke mener, at det ville være nok. Toxophilus (diskussion) 5. feb 2020, 12:38 (CET)
 • Symbol merge vote.svg Sammenskriv med SF - Der var tale om en kortlivet udbrydergruppe, men det er snarere en del af partihistorien end noget, som kan rimeliggøre en artikel i sig selv. Rmir2 (diskussion) 5. feb 2020, 15:38 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Enig i, at et parti, der aldrig har været landsdækkende opstillet og aldrig har fået valgt nogen kandidater regionalt, ikke virker notabelt. --Økonom (diskussion) 7. feb 2020, 20:42 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - jf. min oprindelige begrundelse. Hvis den ikke slettes, kan den for min skyld også godt sammenskrives med SF-artiklen. Mvh. SorenRK (diskussion) 8. feb 2020, 15:31 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Der er fuld enighed om, at artiklen ikke har selvstændig notabilitet. Flest taler for at slette. --|EPO| COM: 24. feb 2020, 11:35 (CET)

Sletningsforslag: Rolf Sparre Johansson

Nuvola apps edu languages.svgNulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Rolf Sparre Johansson er en forfatter/digter med tre digtsamlinger. Er det nok? Der er noget anmeldelse på litteratursiden og information. Han er meget beskedent repræsenteret på bibliotekspenge.dk. Toxophilus (diskussion) 6. feb 2020, 15:37 (CET)

 • Symbol point of order.svg Formalia @Eposiens lærling: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 6. feb 2020, 15:37 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Hans store gennembrud lader i hvert fald vente på sig. Han har opnået at blive anmeldt nogle få steder, men jeg mener ikke, at det er nok. Andre skal være velkomne til at finde argumenter, der kan overbevise mig om det modsatte. Toxophilus (diskussion) 6. feb 2020, 15:37 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Ingen notabilitet godtgjort. Rmir2 (diskussion) 6. feb 2020, 17:14 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Hans forfatterskab har også været anmeldt i Berlingske, Jyllands-Posten, Weekendavisen og Politiken foruden feature-omtale på en række større eller mindre litterære hjemmesider som Københavns Kommunebiblioteker. Jeg mener, det må vidne om, at han har vakt opmærksomhed nok indenfor sit felt til at fortjene at kunne have en artikel på dawp. Økonom (diskussion) 7. feb 2020, 20:39 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Som Økonomen. Pugilist (diskussion) 23. feb 2020, 11:18 (CET)

Sletningsforslag: Alsingergildet

Alsingergildet er en dialektforening oprettet i 1946. Artiklen er ganske kort og indeholder ingen kirker. Den informerer dog om, at bøden for ikke at deltage i deres møder er en flaske solbærrom. Toxophilus (diskussion) 12. feb 2020, 15:22 (CET)

 • Symbol point of order.svg Formalia @Ahk: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 12. feb 2020, 15:22 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet Jeg savner kilder og synes også den er skrevet temmelig useriøst. Toxophilus (diskussion) 12. feb 2020, 15:22 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Ingen taler imod sletning. --|EPO| COM: 24. feb 2020, 11:36 (CET)

Sletningsforslag: Kojo Annan

Nuvola apps edu languages.svgNulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Kojo Annan er Kofi Annans eneste søn. DenBlaaElg mener ikke, at notabiliteten er i orden, så lad os få de afklaret. Artiklen findes på flere andre sprog, og der er en del af skrive om ham. Toxophilus (diskussion) 12. feb 2020, 15:19 (CET)

 • Symbol point of order.svg Formalia @Biscuit-in-Chief: som artikelopretter har du nok en mening. Toxophilus (diskussion) 12. feb 2020, 15:19 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - på trods af, at han ikke åbenlyst har opnået noget selv, så mener jeg, at vi bør have en artikel om Kofi Annans eneste søn. Der er tydeligvis noget at skrive om emnet, når man ser på f.eks. den engelske artikel. Toxophilus (diskussion) 12. feb 2020, 15:19 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - I listen over personer, der ikke er notable (WP:IKKE NOK) nævnes bl.a. I familie eller samlevende med notable personer. Det vil sige, at en familierelation ikke i sig selv er nok til at gøre en person notabel. Og artiklen indeholder på nuværende tidspunkt intet andet om, hvad der skulle gøre ham notabel. --DenBlaaElg (diskussion) 12. feb 2020, 15:31 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - blot fordi man er i slægt med en notabel person bliver man ikke selv notabel. Rmir2 (diskussion) 13. feb 2020, 14:13 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Han har faktisk opnået noget selv, bl.a. en ikke særligt glorværdig, men ret fremtrædende rolle i skandalen omkring olie-for-mad-programmet. Han ville sikkert ikke have kunnet svindle så meget, hvis han ikke var Kofis søn, men alligevel. Som Toxophilus nævner, er der masser at hente i den engelske artikel. Mvh. SorenRK (diskussion) 13. feb 2020, 18:43 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Der kan ikke opnås flertal for sletning; status quo opretholdes. --|EPO| COM: 24. feb 2020, 11:37 (CET)

Sletningsforslag: Mette Langdal

Nuvola apps edu languages.svgNulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Mette Langdal har været kandidat til både EU- og folketingsvalg og været formand for Retsforbundet. Det er nok sidstnævnte der kan give notabilitet, men er det nok? Toxophilus (diskussion) 13. feb 2020, 13:47 (CET)

 • Symbol point of order.svg Formalia @Casper~dawiki: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 13. feb 2020, 13:47 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold i egenskab af landsformand for Retsforbundet. Rmir2 (diskussion) 13. feb 2020, 14:11 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold Relevant person i vores polititiske historie. - Nico (diskussion) 13. feb 2020, 15:12 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar Egentlig synes jeg kun, at notabiliteten burde gælde formænd for partier, der i det mindste er opstillingsberettigede til Folketinget i den periode, hvor formandskabet har været varetaget. Men som jeg læser vores kriterier med sætningen "Landsformænd og næstformænd for politiske partier, lister og bevægelser der er eller har været repræsenteret i Folketinget...", er hun automatisk notabel, og diskussionen kan konkluderes. Økonom (diskussion) 13. feb 2020, 19:22 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Ingen taler for at slette. --|EPO| COM: 24. feb 2020, 11:38 (CET)

Sletningsforslag: Alexander Mayah Larsen

Nuvola apps edu languages.svgNulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Alexander Mayah Larsen blev færdiguddannet skuespiller i 2019, og han har medvirket i diverse forestillinger. Han har skrevet et enkelt stykke, som har været opført på Det Kgl. teater. Der er næsten ingen google hits, og dem der er, er blot meget kort opslag om ham. Deciderede neutrale kilder der omtaler ham synes jeg ikke er overbevisende mange. Nico satte skabelonen på, og artiklen er oprettet af en IP-bruger Toxophilus (diskussion) 13. feb 2020, 13:53 (CET)

 • Symbol delete vote.svg Slet - jeg synes han er i underkanten. Hans meritter er ganske små, og det eneste der taler op er det stykke som er opført på Det Kgl., men kan ikke finde nogen ekstern omtale eller anmeldelse af det. Toxophilus (diskussion) 13. feb 2020, 13:53 (CET)
 • Symbol neutral vote.svg Neutral - formodentlig notabel men ikke tilfredsstillende godtgjort. Rmir2 (diskussion) 13. feb 2020, 14:09 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Der er kommet lidt mere kød på, siden jeg satte skabelonen på - optrædender på flere af landet store teatre, bl.a. Det Kongelige, så den får et lille behold. - Nico (diskussion) 13. feb 2020, 15:00 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Jeg mener, at optrædender på flere større scener samt ikke mindst ophavet til et stykke opsat på Det Kgl. godt kan forsvare artiklen. —Arne (Amjaabc) (diskussion) 13. feb 2020, 17:30 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Overvældende flertal for at beholde. --|EPO| COM: 24. feb 2020, 11:39 (CET)

Sletningsforslag: Værker på Statens Museum for Kunst

Værker på Statens Museum for Kunst er en bot-genereret liste med alle værker på Statens Museum for Kunst som er registreret på Wikidata med et billede. Siden indeholder en tabel med 3.952 rækker som hver indeholder et billede og nogle få oplysninger. Det fylder ca. 44 MB som HTML-fil plus 3.952 billedfiler og er fuldstændigt uhåndterligt for mange computere. Desuden har en komplet liste ingen encyklopædisk værdi hvis der ikke er udvalgt værker som har særlig betydning, og der ikke er nogen ledsagende tekst. Yderligere er oplysningerne ukomplette idet der ikke er angivet enheder for størrelser: Man kan ikke se om højde og bredde er angiver i f.eks. cm eller mm. Siden blev oprettet i 2016 af Bruger:Fnielsen. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 15. feb 2020, 03:35 (CET)

 • Symbol delete vote.svg Slet – for stor og ikke udvalgt på en encyklopædisk relevant måde --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 15. feb 2020, 03:35 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar 1 – Denne type liste har også det problem at brugere ikke kan tilføje relevant information idet alle manuelle ændringer vil blive overskrevet af botten som laver listen. Det er et brud på Wikipedias ide om en brugerredigeret encyklopædi som jeg ikke synes vi skal acceptere. Derfor vil jeg muligvis følge op med også at foreslå alle andre tilsvarende bot-genererede lister slettet. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 15. feb 2020, 08:42 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar 2 – I stedet for listen kan der være et link til Wikidata Query Service (WDQS) med en færdiglavet forespørgsel. WDQS opdeler resultaterne i sider med 200 resultater på hver som standard. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 15. feb 2020, 08:42 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet Når den ikke overholder listenormen, er det noget rod. --|EPO| COM: 15. feb 2020, 09:27 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar Måske kunne den flyttes til en projektside i stedet. — Fnielsen (diskussion) 15. feb 2020, 21:24 (CET)
Det kan den godt hvis der er projekt som vil have den. Men ville det ikke være rarere for projektmedlemmerne at have et link med en SPARQL-forespørgsel som man kan udføre (og evt. tilpasse) efter behov? --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 15. feb 2020, 21:33 (CET)
 • Symbol move vote.svg Flyt Udvalget kan have interesse. Kan man ikke botte til en kategori på commons? - Nico (diskussion) 15. feb 2020, 22:58 (CET)
  • Jeg er usikker på hvad du mener med at botte til en kategori, men der er bl.a. c:Category:Paintings in the Statens Museum for Kunst. Malerierne er placeret i denne eller underkategorier. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 16. feb 2020, 00:49 (CET)
  • @Kartebolle - jeg tog nogle tilfældige nedslag, og der var kun en ud af fire i SMK-kategorien, så ved jeg ikke om det er listen der er ukorekt eller commons der ikke er opdateret. De der ikke var SMK-mærket var fra Google Art Project - Nico (diskussion) 16. feb 2020, 09:53 (CET)
   • @ Nico Listen laves på grundlag af oplysninger i wikidata og ikke fra Commons. --Villy Fink Isaksen (diskussion) 16. feb 2020, 21:51 (CET)
    @Nico: Åh, det er det som er problemet. En bot kan i princippet godt indsætte billederne i kategorier på Commons under forudsætning af at den eller de rette underkategorier under SMK kan findes ud fra oplysningerne på Wikidata. Men jeg ved ikke om der faktisk findes nogen bot som kategoriserer på Commons baseret på oplysninger fra Wikidata. Man kan spørge om hjælp på c:Commons:Bots/Work requests. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 17. feb 2020, 00:45 (CET)
   • @Dipsacus fullonum og Nico: Jeg tjekket billederne, hvor der ikke er en SMK-kategori på. Det giver følgende liste:
Billeder uden SMK-kategori
 • File:Albert Gottschalk - Fra Kastellet i december.jpg - Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_accession_number_from_Wikidata Artworks_with_known_accession_number CC-PD-Mark Objects_with_inscriptions_in_Danish_needing_translation PD-Art_(PD-old-70) Paintings_by_Albert_Gottschalk Paintings_of_Kastellet
 • File:Albert Marquet, 1912c - Quai de Paris à Rouen par temps de pluie.jpg - Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_accession_number_from_Wikidata Artworks_with_known_accession_number CC-PD-Mark Cityscape_paintings_by_Albert_Marquet Normandie_by_Albert_Marquet PD-Art_(PD-old-auto-expired) PD-old-70-expired Paintings_of_Rouen Paintings_of_the_Seine_by_Albert_Marquet
 • File:Albert Marquet, 1918 - L'Estaque.jpg - Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_accession_number_from_Wikidata Artworks_with_known_accession_number CC-PD-Mark L'Estaque Landscape_paintings_by_Albert_Marquet PD-Art_(PD-old-auto-expired) PD-old-70-expired Seascape_paintings_by_Albert_Marquet
 • File:Alfred Sisley 043.jpg - Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_accession_number_from_Wikidata Artworks_with_known_accession_number Author_died_more_than_100_years_ago_public_domain_images CC-PD-Mark La_Machine_de_Marly Objects_with_inscriptions_in_French_needing_translation PD-Art_(PD-old-70) PD-Art_(Yorck_Project) Size_templates_with_unnamed_dimensions
 • File:Balthasar Denner - Portrait of a Young Man Wearing a White Cap - KMS3016 - Statens Museum for Kunst.jpg - 1710s_portrait_paintings_from_Germany 1718_oil_on_canvas_paintings 18th-century_oil_portraits_of_men_at_bust_length 18th-century_three-quarter_view_portrait_paintings_of_men,_facing_right_and_looking_at_viewer Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_known_accession_number CC-PD-Mark PD-Art_(PD-old-auto-expired) PD-old-100-expired Portrait_paintings_by_Balthasar_Denner
 • File:Balthasar Denner - The Artist's Parents-in-Law and some of their Children - KMS3300 - Statens Museum for Kunst.jpg - Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_accession_number_from_Wikidata Artworks_with_known_accession_number CC-PD-Mark PD-Art_(PD-old-auto-expired) PD-old-100-expired Portrait_paintings_by_Balthasar_Denner
 • File:Bouquet of Flowers in a Glass, Oosterwijck.jpg - Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_accession_number_from_Wikidata Artworks_with_known_accession_number CC-PD-Mark PD-Art_(PD-old-100) Paintings_by_Maria_van_Oosterwijck Size_templates_with_unnamed_dimensions
 • File:Bærentzen En gammel invalid. Portræt af en soldat 1828.jpg - 1828_portrait_paintings_of_men Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_accession_number_from_Wikidata Artworks_with_known_accession_number CC-PD-Mark Emil_Bærentzen PD-Art_(PD-old-100) Size_templates_with_unnamed_dimensions
 • File:Carl Frederik Sørensen - Under Island - 1878.jpg - 1878_paintings Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_accession_number_from_Wikidata Artworks_with_known_accession_number CC-PD-Mark Jylland_(ship,_1862)_in_art Marine_paintings_by_Carl_Frederik_Sørensen PD-Art_(PD-old-auto-expired) PD-old-100-expired
 • File:Christen Dalsgaard - Landskab fra Skiveegnen med Skivehus - 1849.jpg - 1849_oil_on_canvas_paintings 1849_paintings_from_Denmark Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_known_accession_number CC-PD-Mark PD-Art_(PD-old-auto-expired) PD-old-100-expired Paintings_by_Christen_Dalsgaard Size_templates_with_unnamed_dimensions Skive_Kommune_in_art
 • File:Christen Købke - Portræt af maleren og litografen Peter Henrik Gemzøe - 1833.jpeg - 1833_portrait_paintings_from_Denmark Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_known_accession_number CC-PD-Mark PD-Art_(PD-old-100-expired) PD-old-100-expired Portrait_paintings_by_Christen_Købke
 • File:Constantin Hansen - Athenatemplet i Paestum - 1838.jpeg - Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_Wikidata_item_missing_dimensions Artworks_with_known_accession_number CC-PD-Mark PD-Art_(PD-old-100-expired) PD-old-100-expired Superseded Superseded_paintings
 • File:Constantin Hansen - Den grundlovgivende forsamling.jpeg - Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_known_accession_number CC-PD-Mark Group_portrait_paintings_from_Denmark PD-Art_(PD-old-auto-expired) PD-old-100-expired Paintings_by_Constantin_Hansen Size_templates_with_unnamed_dimensions
 • File:Constantin Hansen, Det såkaldte Vestatempel med dets omgivelser i Rom, 1837, KMS1072, SMK.jpg - Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_known_accession_number CC-Zero Rome_in_art_by_Constantin_Hansen Size_templates_with_unnamed_dimensions Temple_of_Vesta_(Rome)
 • File:Constantin Hansen - Forfatterinden Juliane Marie Jessen.jpeg - Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_Wikidata_item_missing_dimensions Artworks_with_known_accession_number CC-PD-Mark PD-Art_(PD-old-auto-expired) PD-old-100-expired Portrait_paintings_by_Constantin_Hansen
 • File:Constantin Hansen, Hanne Wanscher, f. Wegener, 1835, KMS3200, Statens Museum for Kunst.jpg - 1835_oil_on_canvas_paintings 1835_portrait_paintings_from_Denmark Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_known_accession_number CC-Zero Portrait_paintings_by_Constantin_Hansen Size_templates_with_unnamed_dimensions Taken_with_Hasselblad_Imacon_Ixpress_384
 • File:Constantin Hansen - Kunstnerens søster Alvilde - 1825.jpg - 1825_oil_on_canvas_paintings 1825_portrait_paintings_of_women Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_known_accession_number CC-PD-Mark PD-Art_(PD-old-auto-expired) PD-old-100-expired Portrait_paintings_by_Constantin_Hansen Size_templates_with_unnamed_dimensions
 • File:Constantin Hansen, Kunstnerens søstre Signe og Henriette læsende i en bog, 1826, KMS3004, SMK.jpg - Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_Wikidata_item_missing_dimensions Artworks_with_known_accession_number CC-Zero Portrait_paintings_by_Constantin_Hansen
 • File:Constantin Hansen - Maleren Albert Küchler - 1837.jpeg - 1837_oil_on_canvas_paintings Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_known_accession_number CC-PD-Mark PD-Art_(PD-old-auto-expired) PD-old-100-expired Portrait_paintings_by_Constantin_Hansen Size_templates_with_unnamed_dimensions
 • File:Constantin Hansen - Martinus Rørbye - 1837.jpeg - 1837_oil_on_canvas_paintings Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_known_accession_number CC-PD-Mark PD-Art_(PD-old-auto-expired) PD-old-100-expired Portrait_paintings_by_Constantin_Hansen Portraits_of_Martinus_Rørbye Size_templates_with_unnamed_dimensions
 • File:Constantin Hansen - Parti af Villa Albanis have - 1841.jpeg - 1841_oil_on_canvas_paintings Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_known_accession_number CC-PD-Mark PD-Art_(PD-old-auto-expired) PD-old-100-expired Rome_in_art_by_Constantin_Hansen Size_templates_with_unnamed_dimensions Villa_Albani_(Rome)
 • File:Constantin Hansen - Pastor Jens Bindesbøll - 1830.jpeg - 1830_oil_on_canvas_paintings 1830_portrait_paintings_of_men Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_known_accession_number CC-PD-Mark PD-Art_(PD-old-auto-expired) PD-old-100-expired Portrait_paintings_by_Constantin_Hansen Size_templates_with_unnamed_dimensions
 • File:Constantin Hansen - Slottet Kronborg - 1834.jpg - 1834_oil_on_canvas_paintings Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_known_accession_number CC-PD-Mark Kronborg_Castle_in_art PD-Art_(PD-old-auto-expired) PD-old-100-expired Paintings_by_Constantin_Hansen Size_templates_with_unnamed_dimensions
 • File:Constantin Hansen, Tre unge piger. Kunstnerens tre søstre Alvilde, Ida, Henriette, 1827, KMS125, SMK.jpg - Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_known_accession_number CC-Zero Portrait_paintings_by_Constantin_Hansen Size_templates_with_unnamed_dimensions Taken_with_Hasselblad_Imacon_Ixpress_384
 • File:Cornelis Cornelisz. van Haarlem 002.jpg - Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_known_accession_number CC-PD-Mark PD-Art_(PD-old-100) The_Fall_of_the_Titans
 • File:Den druknede.jpg - Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_known_accession_number Author_died_more_than_80_years_ago_public_domain_images CC-PD-Mark Den_druknede Photos_by_Villy_Fink_Isaksen Size_templates_with_unnamed_dimensions
 • File:Den sårede Filoktet.jpg - Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_known_accession_number CC-PD-Mark Den_sårede_Filoktet Large_images PD-Art_(PD-old-100) Size_templates_with_unnamed_dimensions Taken_with_Hasselblad_Imacon_Ixpress_384
 • File:Eckersberg - Bella og Hanna M.L. Nathansons ældste døtre.jpg - Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_known_accession_number Bella_and_Hanna_Nathanson_by_Christoffer_Wilhelm_Eckersberg_(1820) CC-Zero
 • File:Eckersberg, CW - Udsigt gennem en dør til løbende figurer - 1845.jpg - All_media_needing_categories_as_of_2019 Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_accession_number_from_Wikidata Artworks_with_known_accession_number CC-PD-Mark Media_needing_categories_as_of_27_February_2019 PD-Art_(PD-old-100-expired) PD-old-100-expired PNG_version_available
 • File:Eckersberg Korvetten Najadens styrbords batteri og dæk 1833.jpg - 1833_paintings_from_Denmark Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_Wikidata_item_missing_dimensions Artworks_with_accession_number_from_Wikidata Artworks_with_known_accession_number CC-PD-Mark Corvettes_of_Denmark Marine_paintings_by_Christoffer_Wilhelm_Eckersberg Naval_ships_of_Denmark,_1800-1899 Naval_ships_of_Denmark_in_art PD-Art_(PD-old-100) PD-Art_(PD-old-auto-expired) PD-old-100-expired Sailing_corvettes_in_art Scanned_with_Canon_Pixma_MP550
 • File:Eckersberg Marmortrappen som fører op til S. Maria in Aracoeli 1816.jpg - 1816_in_Rome 1816_paintings_from_Denmark Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_accession_number_from_Wikidata Artworks_with_known_accession_number CC-PD-Mark Cordonata_-_Ancient_lions Historical_images_of_Capitolium PD-Art_(PD-old-100) PD-old-100-expired Paintings_of_Rome_by_Christoffer_Wilhelm_Eckersberg Paintings_of_churches_in_Rome Santa_Maria_in_Aracoeli_(Rome)_-_Facade Santa_Maria_in_Aracoeli_(Rome)_-_Scalinata Santa_Maria_in_Aracoeli_(Rome)_in_art Stairs_in_art
 • File:En markedsdag i Fredericia.jpg - Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_known_accession_number CC-PD-Mark PD-Art_(PD-old-auto-expired) PD-old-100-expired Size_templates_with_unnamed_dimensions Superseded Superseded_paintings
 • File:En ung faun ifærd med at plukke druer.jpg - Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_known_accession_number CC-PD-Mark Heinrich_Eddelien PD_Old Size_templates_with_unnamed_dimensions Unsupported_technique
 • File:Fra et romersk osteria.jpg - Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_known_accession_number CC-PD-Mark Featured_pictures_of_paintings_from_Denmark Featured_pictures_on_Wikimedia_Commons Fra_et_romersk_osteria Large_images PD-Art_(PD-old-100-expired) PD-old-100-expired Pictures_of_the_day_(2016) Size_templates_with_unnamed_dimensions
 • File:Gerrit Adriaensz Berckheyde - View of Heidelberg.jpg - Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_Wikidata_item_missing_dimensions Artworks_with_accession_number_from_Wikidata Artworks_with_known_accession_number CC-PD-Mark Cologne_in_art Files_uploaded_by_Jane023 PD-Art_(PD-old-100-expired) PD-old-100-expired Paintings_by_Gerrit_Berckheyde Paintings_in_the_Statenmuseum
 • File:Gottlieb Bindesbøll (Wilhelm Marstrand).jpg - Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_known_accession_number CC-PD-Mark Michael_Gottlieb_Bindesbøll Michael_Gottlieb_Bindesbøll_in_art PD-Art_(PD-old-auto-expired) PD-old-100-expired Portrait_paintings_by_Wilhelm_Marstrand Size_templates_with_unnamed_dimensions
 • File:Hammershøi, Vilhelm - Amalienborg Plads - KMS1542.jpg - 1896_paintings_by_Vilhelm_Hammershøi 1896_paintings_from_Denmark Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_Wikidata_item_missing_author Artworks_with_accession_number_from_Wikidata Artworks_with_known_accession_number CC-Zero Landscape_paintings_by_Vilhelm_Hammershøi
 • File:Hans Memling Home amb rosari.jpg - Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_known_accession_number CC-BY-SA-4.0 CC-PD-Mark PD-Art_(PD-old-100) Portraits_by_Hans_Memling Self-published_work
 • File:Hoved af en afrikaner.jpg - Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_accession_number_from_Wikidata Artworks_with_known_accession_number CC-Zero Karel_van_Mander_(III)
 • File:I havedøren. Kunstnerens hustru.jpg - Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_known_accession_number CC-PD-Mark Christensen's_list_of_oil_paintings_by_Laurits_Andersen_Ring I_havedøren._Kunstnerens_hustru Objects_with_inscriptions_in_Danish_needing_translation PD-Art_(PD-old-70) Size_templates_with_unnamed_dimensions
 • File:I høst.jpg - Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_known_accession_number CC-Zero I_høst Size_templates_with_unnamed_dimensions
 • File:Jakobaa.jpg - Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_known_accession_number CC-PD-Mark Jacqueline_of_Bavaria PD_Old
 • File:Johannes Wilhjelm, Bøn om regn. Procession i Apenninerne, 1895, Kms1513, Statens museum for Kunst.jpg - 1895_paintings_from_Denmark Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_accession_number_from_Wikidata Artworks_with_known_accession_number CC-Zero Paintings_by_Johannes_Wilhjelm
 • File:Kat med rotte-Anne Marie Carl Nielsen.jpg - Anne_Marie_Carl-Nielsen Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_accession_number_from_Wikidata Artworks_with_known_accession_number Artworks_with_structured_data_missing_P6243_property CC-PD-Mark Objects_with_inscriptions_(language_unspecified) PD-Art_(PD-old-100) Sculptures_of_Rodentia_in_Copenhagen Sculptures_of_cats_in_Copenhagen
 • File:Kieldrup, Anton Eduard - Studie fra Furesøen, bw.jpg - Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_accession_number_from_Wikidata Artworks_with_known_accession_number CC-PD-Mark PD-Art_(PD-old-70) PD-Art_(PD-old_default) Paintings_by_Anton_Eduard_Kieldrup
 • File:L.A. Ring, Kunstnerens hustru ved familiens sommervogn, 1911, OPC 22, Statsministeriet.jpg - 1911_paintings_by_Laurits_Andersen_Ring Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_known_accession_number CC-Zero Christensen's_Tillæg_til_fortegnelse_over_malerier_og_studier_af_L._A._Ring Paintings_by_Laurits_Andersen_Ring_in_Statsministeriet Size_templates_with_unnamed_dimensions
 • File:L.A. Ring, Møllen og broen ved Karrebæksminde, 1898, OPC 13, Statsministeriet.jpg - 1898_paintings_by_Laurits_Andersen_Ring Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_known_accession_number CC-Zero Paintings_by_Laurits_Andersen_Ring_in_Statsministeriet Size_templates_with_unnamed_dimensions
 • File:L.A. Ring, Når toget ventes, 1914, OPC 26 og DEP535, Statsministeriet.jpg - 1914_paintings_by_Laurits_Andersen_Ring Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_known_accession_number CC-Zero Christensen's_Tillæg_til_fortegnelse_over_malerier_og_studier_af_L._A._Ring Paintings_by_Laurits_Andersen_Ring_in_Statsministeriet Size_templates_with_unnamed_dimensions
 • File:L.A. Ring, Sædemanden, 1910, OPC 20 og DEP536, Statsministeriet.jpg - 1910_paintings_by_Laurits_Andersen_Ring Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_known_accession_number CC-Zero Christensen's_Tillæg_til_fortegnelse_over_malerier_og_studier_af_L._A._Ring Paintings_by_Laurits_Andersen_Ring_in_Statsministeriet Size_templates_with_unnamed_dimensions
 • File:Larsen Linieskibet Valdemar krydser Sundet ind for en frisk bramsejlskuling 1856.jpg - 1856_oil_on_canvas_paintings 1856_paintings_from_Denmark 1856_paintings_in_Denmark 19th-century_sailing_ships_in_paintings Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_known_accession_number CC-PD-Mark Danish_paintings_in_Denmark Marine_paintings_by_Emanuel_Larsen Naval_ships_of_Denmark_in_art PD-Art_(PD-old-auto-expired) PD-old-100-expired Scanned_with_Canon_Pixma_MP550 Ships_of_the_line_in_art Ships_of_the_line_of_Denmark Size_templates_with_unnamed_dimensions
 • File:Lune Grand Palais - L'Inconstance - Janssens - without border.jpg - Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_accession_number_from_Wikidata Artworks_with_known_accession_number Artworks_with_structured_data_missing_P6243_property CC-BY-SA-4.0 Files_with_no_machine-readable_source Incostanza._An_Allegory_of_Fickleness_by_Abraham_Janssens_-_KMSst387 Self-published_work
 • File:Niels Ryberg med sin søn Johan Christian og svigerdatter Engelke, f. Falbe (Det Rybergske familiebillede).jpg - Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_known_accession_number CC-PD-Mark Niels_Ryberg_med_sin_søn_Johan_Christian_og_svigerdatter_Engelke,_f._Falbe_(Det_Rybergske_familiebillede) PD-Art_(PD-old-100) Size_templates_with_unnamed_dimensions
 • File:Niels Skovgaard - Stille solskins-formiddag med svære dønninger i Vesterhavet - 1894.jpg - 1894_paintings_from_Denmark 19th-century_paintings_of_seascapes Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_known_accession_number CC-PD-Mark PD-Art_(PD-old-auto-expired) PD-old-80-expired Paintings_by_Niels_Skovgaard Size_templates_with_unnamed_dimensions
 • File:Otto Bache, Køerne drives ud af stalden, 1885, KMS1239, Statens Museum for Kunst.jpg - 1885_paintings_by_Otto_Bache Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_accession_number_from_Wikidata Artworks_with_known_accession_number Artworks_with_structured_data_missing_P6243_property CC-Zero
 • File:Peter Hansen, Jerseykøer, 1917, KMS3938.jpg - 1917_paintings_from_Denmark 1917_paintings_in_Denmark Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_Wikidata_item_missing_author Artworks_with_accession_number_from_Wikidata Artworks_with_known_accession_number CC-Zero Paintings_by_Peter_Hansen Uploaded_from_da-wiki Uploaded_via_Campaign:dk
 • File:Portrait of Wilhelm Marstrand (1836).jpg - Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_known_accession_number Author_died_more_than_100_years_ago_public_domain_images CC-PD-Mark PD-Art_(PD-old-auto-expired) PD-old-100-expired Portrait_paintings_by_Christen_Købke Size_templates_with_unnamed_dimensions Wilhelm_Marstrand
 • File:Rembrandt - Young Man in a Pearl-trimmed Hat KMSsp467.jpg - 1650s_paintings A_Young_Man_in_a_Pearl-Trimmed_Cap_by_Rembrandt Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_known_accession_number CC-PD-Mark Files_uploaded_by_Jane023 PD-Art_(PD-old-100-expired) PD-old-100-expired Paintings_by_Rembrandt School_of_Rembrandt Size_templates_with_unnamed_dimensions
 • File:Romantisk fantasi.jpg - 1922_paintings_from_Denmark Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_known_accession_number CC-PD-Mark PD-Art_(PD-old-70)
 • File:School of Rembrandt - Young Woman with a Carnation.jpg - 1656_paintings Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_known_accession_number CC-PD-Mark Files_uploaded_by_Jane023 PD-Art_(PD-old-100) Paintings_by_Willem_Drost School_of_Rembrandt Woman_with_a_Carnation_by_Rembrandt
 • File:Stop hand nuvola.svg - CC-BY-SA-2.5 Created_with_Inkscape Files_with_derivative_versions Indication_icons Nuvola_SVG_icons Protected_files Red_and_white_icons Red_octagonal_hand_stop_icons
 • File:Syberg Dødsfald 1892.jpg - 1892_paintings_from_Denmark Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_accession_number_from_Wikidata Artworks_with_known_accession_number CC-PD-Mark PD_Old Paintings_by_Fritz_Syberg Size_templates_with_unnamed_dimensions
 • File:Syberg Overkærby Bakke. Vinter 1917.jpg - 1917_paintings_in_Denmark Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_accession_number_from_Wikidata Artworks_with_known_accession_number CC-PD-Mark PD_Old Paintings_by_Fritz_Syberg Size_templates_with_unnamed_dimensions
 • File:To romerske morraspillere uden for et osteria.jpg - Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_accession_number_from_Wikidata Artworks_with_known_accession_number CC-PD-Mark Italy_in_art_by_Constantin_Hansen Morra_(game) PD-Art_(PD-old-70) PD-Art_(PD-old_default)
 • File:Udenfor Tallotteri-Kollektionen. 1808.jpg - 1808_drawings 1808_paintings_from_Denmark Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_known_accession_number CC-PD-Mark Drawings_by_Christoffer_Wilhelm_Eckersberg PD-Art_(PD-old-100-expired) PD-old-100-expired
 • File:Udsigt fra Dosseringen ved Sortedamssøen mod Nørrebro.jpg - Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_known_accession_number CC-PD-Mark PD-Art_(PD-old-100) Size_templates_with_unnamed_dimensions Udsigt_fra_Dosseringen_ved_Sortedamssøen_mod_Nørrebro
 • File:Udsigt fra kunstnerens vindue.jpg - Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_known_accession_number CC-PD-Mark PD-Art_(PD-old-100) Size_templates_with_unnamed_dimensions Udsigt_fra_kunstnerens_vindue
 • File:Venus med apple (SMK KMS6004, Scan the World).stl - Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_accession_number_from_Wikidata Artworks_with_known_accession_number Artworks_with_structured_data_missing_P6243_property CC-Zero STL_files_from_Scan_the_World Sculptures_of_Venus
 • File:Vilhelm Kyhn - Strand ved Kandestederne - 1877.jpg - 1877_oil_on_canvas_paintings 1877_paintings_from_Denmark Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_known_accession_number CC-PD-Mark Frederikshavn_Kommune_in_art PD-Art_(PD-old-auto-expired) PD-old-100-expired Paintings_by_Vilhelm_Kyhn Size_templates_with_unnamed_dimensions
 • File:Vilhelm Kyhn - Studie fra Hadsund - 1867.jpg - 1867_landscape_paintings_from_Denmark 1867_oil_on_canvas_paintings Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_known_accession_number CC-PD-Mark Hadsunds_historie Mariager_Fjord Mariagerfjord_Kommune_in_art PD-Art_(PD-old-auto-expired) PD-old-100-expired Paintings_by_Vilhelm_Kyhn Scanned_with_Canon_Pixma_MP550 Size_templates_with_unnamed_dimensions
 • File:Vincent van Gogh - Landscape from Saint-Rémy - Google Art Project.jpg - Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_known_accession_number CC-PD-Mark Featured_pictures_on_Wikipedia,_English Google_Art_Project_works_by_Vincent_van_Gogh Google_Art_Project_works_in_Ny_Carlsberg_Glyptotek Mountainous_Landscape_Behind_Saint-Paul_Hospital PD-Art_(PD-old-100-expired) PD-old-100-expired Unsupported_object Works_by_Van_Gogh_by_Faille_number Works_by_Van_Gogh_by_JH_number
 • File:Vinterdag med sne i Baldersbroend - Laurits Andersen Ring.jpg - 1906_paintings_by_Laurits_Andersen_Ring Artworks_with_Wikidata_item Artworks_with_accession_number_from_Wikidata Artworks_with_known_accession_number CC-Zero Christensen's_list_of_oil_paintings_by_Laurits_Andersen_Ring Size_templates_with_unnamed_dimensions Winter_landscape_paintings
Jeg er oppe på 183 SMK kategorier. Så det vil være svært at gøre det i automatisk. Der udover er der også en Den Kongelige Kobberstiksamling-kategori med, som nok skal ændres i wikidata, da det er en anden samling. Og det er noget datapleje, hvor det er godt at kigge efter selv. --Steen Th (diskussion) 17. feb 2020, 20:31 (CET)
@Steenth, To ting: 1.) Kunne man ikke lade botten lægge dem i en Kategori:Værker på Statens Museum for Kunst - usorterede, eller hvad den nu skal hedde, i første omgang. 2.) Er vi sikker på at listen holder? Jeg kan se at Villys billeder fra Statsmninisteriet også er med, men de kan selvfølgelig være udlånt fra SMK. - Nico (diskussion) 17. feb 2020, 22:03 (CET)
De billeder må gennemgåes manuelt og det er overkommelig antal. Jeg har tjekket et enkelt billede fra Statsmninisteriet og den er registeret på begge samlinger i Wikidata.. Men har en specielt inventarnummer hos SMK. Hvorfor ved jeg ikke. Så der er årsager til hvorfor de er registeret på SMK. --Steen Th (diskussion) 17. feb 2020, 23:27 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar - Jeg bruger rapporter til at tjekke hvad for nogle artikler, som er oprettet til et emne og jeg supplere med SPARQL til at se en begrænset mængde af emner. Symbol move vote.svg Flyt Og vil gerne have dens rapporter over i projekt-navnerummet. --Steen Th (diskussion) 16. feb 2020, 09:02 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar - Måske skulle i stedet der laves en liste med de betydeligste/hovedværker af de enkelte kunstnere. --Villy Fink Isaksen (diskussion) 16. feb 2020, 09:14 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Der er ikke tilstrækkelig opbakning til helt at slette listen, men samtidig er der enighed om, at emnet kan være relevant, selvom det nuværende format ikke er optimalt. Bruger:Steenth flytter siden ud af artikelnavnerummet til et passende sted, hvor han kan arbejde videre. --|EPO| COM: 24. feb 2020, 11:47 (CET)

Sletningsforslag: Kategori:Byggeri

Kategori:Byggeri har ingen interwiki og overlapper Kategori:Bygge og anlægskonstruktion. Derfor foreslås det at Kategori:Byggeri hovedsageligt flyttes til Kategori:Bygge og anlægskonstruktion. (I Bygge- og anlægsvirksomhed står der at ordet byggeriet er synonymt.)

 • Symbol delete vote.svg Slet og flyt indhold. --Glenn (diskussion) 15. feb 2020, 10:12 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar - I mit hoved er der noget galt med frasen "Bygge og anlægskonstruktion". Fx hører der under den nævnte kategori en anden kategori med titlen Kategori:Bygge-, konstruktions- og anlægsvirksomheder, hvor anlæg og konstruktion indgår i to forskellige begreber. Ideelt burde man for den overordnede kategori "fjerne" virksomheder, men helt så let er det ikke. Hvad med at kalde kategorien noget i retning af "Byggeri, anlæg og konstruktion"? —Arne (Amjaabc) (diskussion) 15. feb 2020, 10:28 (CET)
 • Jeg er enig i at samle i de 2 kategorier, men "Bygge og anlægskonstruktion" mangler en bindestreg. Enten skal den kategori også flyttes til "Bygge- og anlægskonstruktion", eller det hele kan samles under Kategori:Byggeri. Jeg kan bedst lide det korte navn. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 15. feb 2020, 10:31 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar - mit mål er/var: 1: samle de to kategorier. 2: Kan der findes et bedre kategorinavn er det godt. Måske under navnet Kategori:Byggeri eller Kategori:Byggeri, anlæg og konstruktion? --Glenn (diskussion) 15. feb 2020, 10:37 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar - Én kategori ja. Kan den ikke bare hedde "Bygge og anlæg"? (Denne usignerede kommentar er skrevet af Honymand (diskussion • bidrag) )
 • @Glenn: - Jeg er med på, at din tanke var at samle dem, hvilket jeg støtter. Jeg kan sagtens leve med at samle dem under det korte navn, som Kartebolle foreslår. Og det, at der pt. ikke er iw til den, kan jo nemt løses på Wikidata. —Arne (Amjaabc) (diskussion) 15. feb 2020, 12:44 (CET)

Sletningsforslag: Grundlovsforeningen Dansk Kultur

Artiklen indeholder ikke oplysninger om medlemstal eller resultater. Foreningen blev stiftet i 1999. --|EPO| COM: 15. feb 2020, 17:22 (CET)

Jeg ved ikke meget mere, end hvad der står på foreningens hjemmeside, men dog, at den sammen med Den Danske Forening, Trykkefrihedsselskabet og Lars Vilks Komiteen tegner den nationalkonservative højrefløj i Danmark, hvorfor jeg finder den særdeles relevant. --'''Anthony Blunt''' ([[Brugerdiskussion:Anthony_Blunt|Brugerdiskussion]] • [[Speciel:Bidrag/Anthony_Blunt|Brugerbidrag]]) (diskussion) 17. feb 2020, 02:05 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar Jeg vil ikke påstå, at jeg har en mængde viden, der er større end gennemsnittet, på området. Jeg vil blot bemærke, at jeg har hørt de andre foreninger omtalt, men ikke denne. Og sammenholdt med manglende oplysninger i artiklen, indstillede jeg den til sletning. --|EPO| COM: 24. feb 2020, 11:52 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - der er intet i artiklen, som retfærdiggør notabiliteten. En forening bliver ikke interessant bare fordi den uddeler æresmedlemsskaber og priser til notable personer. Der er heller ikke meget i min googlesøgning, som tyder på at foreningen har gjort sig bemærket. Toxophilus (diskussion) 18. feb 2020, 10:01 (CET)

Sletningsforslag: Tidslinje for tekniske opfindelser

Denne liste har ikke nogen naturlig afgrænsning og er således i strid med listenormen. --|EPO| COM: 18. feb 2020, 14:08 (CET)

 • Symbol keep vote.svg Behold Du har helt ret |EPO|. Men jeg synes at det er en interessant side. Jeg mener fx ikke det giver mening at kræve, at listen er opstillet i en tabel så man kan sortere den. Så måske behøver den ikke opfylde listenormen. Måske den skal opfylde tidslinjnormen ;-) Det vil dog helt sikkert hjælpe med en intro.
Vi har også andre steder hvor afgrænsningen ikke er knivskarp. Fx har vi en artikel om Store tal hvor en million er nævnt. Hvis en million er et stort tal, så er 1.000.001 jo også et stort tal. Faktisk er samtlige tal over en million store tal. Men dem nævner man ikke. Man har fundet en fornuftig måde at definere listen/tabellen på.
Jeg er helt med på, at det ikke er helt så let med nævnte tidslinje. Men jeg synes godt vi kan gøre forsøget. For ligesom med store tal så giver tidslinjen jo nyttig viden. Hvis nogen ønsker at tilføje en opfindelse, så må de jo kunne forsvare og forklare hvorfor, hvis nogen synes at det er noget pjat. --MGA73 (diskussion) 18. feb 2020, 15:13 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold Jeg mener også at den er så interessant at man kan slække lidt på normen. Det ville være en klar forbedring hvis den kan sorteres.- Nico (diskussion) 18. feb 2020, 15:47 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Den findes på 20 andre wiki'er. En sådan artikel vil altid være udtryk for flere forskellige valg, men det bør efter min opfattelse ikke diskvalificere artiklen. Vi har også noget, der minder om det i Maleriets historie. Artiklen kan som alle andre forbedres, men det er ikke i sig selv slettegrund. Jeg er ikke enig i, at listen som sådan ikke følger listenormen. WP:Lister indeholder følgende passus: "Indimellem kan der så være diskutable lister, der for eksempel kan have uddybet punkterne, men som ikke kan afgrænses naturligt eller omvendt. Her må man i de enkelte tilfælde vurdere, om de enten kan forbedres eller bør indstilles til sletning, eller om der er kvaliteter eller andre forhold, der gør, at man kan leve med fejlene." Her synes jeg, at man kan leve med manglerne. Men en forbedring af artikel vil selvfølgelig altid være kærkommen. --Pugilist (diskussion) 19. feb 2020, 09:41 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Der er enighed om at dispensere fra listenormens almindelige krav om at have en naturlig afgrænsning. Artiklen beholdes derfor. --|EPO| COM: 24. feb 2020, 11:53 (CET)

Sletningsforslag: Artikler om Nysted og omegn

Jeg har fundet en gruppe artikler, som jeg ikke mener lever op til kravene for artikler på Wikipedia, fordi de alle er listeartikler med en diffus afgrænsning, som ikke lever op til vores krav til lister. Det drejer sig om følgende artikler:

De er alle pænt bygget op med wikilinks og billeder, men der er ingen referencer i teksten, dog med lidt eksterne henvisninger i bunden af artiklerne. De tager udgangspunkt i byen Nysted og omhandler Nysted og omegn eller Nystedegnen, der ikke er et defineret geografisk område, og derfor mener jeg, at de bør slettes. Jeg kan ikke se nogen steder, at "Nystedegnen" skulle være et særligt begreb eller område, have en særlig samhørighed eller historie, som adskiller sig fra alle mulige andre købstæder og deres opland. Desuden er jeg ikke bekendt med lignende artikler på dansk Wikipedia. Der er ikke tale om artikler med relation til kommunen eller sognet, men hvis de var oprettet som listeartikler over f.eks. Biblioteker i Guldborgsund Kommune ville det være en anderledes klart defineret og afgrænset artikel.

Angående artiklen om oldtidsgrave, så findes der allerede Fredede fortidsminder i Guldborgsund Kommune (delt i tre underartikler), som lister samtlige fortidsminder, som Kulturstyrelsen har registreret. Artiklen omhandler i høj grad oldtidsgrave generelt, mens en enkelt tabel er specifikt på "Nystedegnen". Artiklen om Nysted og omegn mangler en egentlig intro, og omhandler lige så meget byudvikling i middelalderen generelt, som Nysted, og der findes allerede et langt historieafsnit i artiklen om Nysted. Derudover er det en tilfældig linksamling til artikler med relation til Nysted og omegn. Artiklen om vej- og gadenavnene handler ikke rigtigt om navnene, men mere om hvor vejene/gaderne fører hen.

En del af indholdet af de fem bemeldte artikler vil kunne skrives ind i andre artikler om bl.a. Nysted og de omkringliggende landsbyer, hvor man sagtens kan tilføje information om skoler og biblioteker så indholdet vil ikke gå tabt.

Alle artiklerne er oprettet af Erik Damskier, der ivrigt har skrevet om Nysted og emner i omegnen. Toxophilus (diskussion) 20. feb 2020, 13:14 (CET)

 • Symbol delete vote.svg Slet/Symbol merge vote.svg Sammenskriv Som forslagsstiller mener jeg, at relevant indhold bør skrives ind i artikler, hvor det passer ind, mens de fem "hovedartikler" kan slettes. Toxophilus (diskussion) 20. feb 2020, 13:14 (CET)
 • Symbol merge vote.svg Sammenskriv, primært til Nysted. Hvis dén artikel så bliver "skæv", kan man overveje at skille noget ud i underartikler, men... måske er det allerede det, der er sket her? For i så fald skal der vel mest være gode links ({{uddybende}} og den slags) fra Nysted til disse artikler? --Palnatoke (diskussion) 20. feb 2020, 15:03 (CET)
 • Symbol merge vote.svg Sammenskriv Som ovenstående er det problematisk, at man ikke har et fast defineret område. En række oplysninger i de pågældende artikler kan givetvis indgå i en hovedartikel. Herefter kan på fyldige emner henvise til andre artikler. Men det kræver, at nogen påtager sig projektet og får udført arbejdet. --|EPO| COM: 24. feb 2020, 11:58 (CET)

Sletningsforslag: Frederik Waage

Nuvola apps edu languages.svgNulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Artiklen om advokaten og adjunkten Frederik Waage er oprettet 19. oktober 2017 af en IP-adresse. Artiklen oplyser intet, der automatisk berettiger til notabilitet. Det mest bemærkelsesværdige er, at personen har en juridisk doktorgrad. Berettiger det til en selvstændig artikel? Økonom (diskussion) 21. okt 2017, 17:10 (CEST)

 • Økonom har ret - en doktorgrad er ikke i sig selv tilstrækkeligt. Det er et professorat derimod, men sådan ét har Waage jo ikke ifølge artiklen. Da der ikke er andet udslagsgivende nævnt i artiklen, er jeg tilbøjelig til at støtte Symbol delete vote.svg Slet. Vh. SorenRK (diskussion) 21. okt 2017, 17:30 (CEST)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Hvis han har gjort noget interessant, nævner artiklen det ikke. --Inc (diskussion) 21. okt 2017, 20:48 (CEST)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar - IP'en, der oprettede artiklen, er blevet informeret. --Inc (diskussion) 21. okt 2017, 20:56 (CEST)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Han har udtalt sig til pressen nogle gange, vedr. kammeradvokaten, men ikke rigtig nok til at jeg vil mene at han er en offentlig debattør. DR Nyheder. --Kjeldjoh (diskussion) 22. okt 2017, 16:13 (CEST)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Manglende notabilitet. --Sorenhk (diskussion // projekter // bidrag) 24. okt 2017, 13:19 (CEST)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Hermed slettet.
- Sarrus (db) d. 12. nov 2017, 11:12 (CET)

2. runde februar 2020:[edit source]

Der er igen oprettet en artikel om Frederik Waage i februar 2020. Vurderes han at være notabel i dag? Artiklen er oprettet af en IP-adresse, der efter bidragene at dømme ser ud til enten at være personen selv eller en person, der er tæt på. Han er nu professor MSO på Syddansk Universitet, og ved oprettelsen var der lidt tvivl om, hvorvidt et MSO-professorat kunne give automatisk notabilitet (se redigeringshistorikken). Der er dog enighed på Wikipedia-diskussion:Kriterier for biografier om, at retningslinjerne for automatisk notabilitet kun omfatter ordinære professorater, og det er nu præciseret i retningslinjerne. Er der andet, der kan give ham notabilitet? --Økonom (diskussion) 21. feb 2020, 18:16 (CET)

Misforstået diskussion - den omtalte person er professor på dansk universitet (skrev 109.57.211.23 (diskussion) 21. feb 2020, 19:09. Husk at signére dine indlæg.)
 • Symbol delete vote.svg Slet professor MSO giver ikke automatisk notabilitet. Toxophilus (diskussion) 21. feb 2020, 20:13 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet Nå. --Madglad (diskussion) 21. feb 2020, 22:52 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - MSO-professoratet gør ham ikke notabel, de øvrige meritter kan højst placere ham i en gråzone, og tætpå-problematikken trækker i retning af, at en sletning virker mest rimelig. --Økonom (diskussion) 22. feb 2020, 10:36 (CET)

Overraskende at der skelnes mellem professor og professor MSO, samme kvalifikationskrav, løn mv. Hvis dette er en "tæt-på" diskussion kan det tilføjes at Berlingske betegner FW som DK's førende ekspert i retssager mod det offentlige: https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/clippings/thomas-gønge-sag-ingen-undtagelsemyndighederne-kæmper-til-sidste- Tag evt. en googlesøgning der ligeledes vil vise utallige citater fra alle relevante medier. FW er én af kun to jurister, som er blevet dr.jur. siden 2013.

Sletningsforslag: Viilbjørk Malling Agger

Nuvola apps edu languages.svgNulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Viilbjørk Malling Agger er en dansk skuespiller fra 1997, der har medvirket i Tinka og Kongespillet. Hun er datter af Søren Malling og Petrine Agger, men i udgangspunktet bliver man jo ikke notabel af at have kendte forældre/børn. Mængden af credits er stærkt begrænset ifølge imdb, men hun har også opslag på dfi, danskefilm, scope og rotten tomatoes. Når man er datter af to skuespillere, så er sladderbladene selvfølgelig meget ivrige efter at skrive om én (dog primært at hendes forældre er kendte) som f.eks. billedbladet, se og hør, bt og ekstrablade. Toxophilus (diskussion) 24. feb 2020, 10:23 (CET)

 • Symbol delete vote.svg Slet - hun har været med i én tv-serie, som hele landet ganske vist så, men jeg vil gerne se lidt mere skuespilkarriere, før vi beholder artiklen. Den kan genskabes, hvis hun har fået en egentlig skuespilskarriere om nogle år.

Sletningsforslag: Aldrig Mere Krig

Aldrig Mere Krig er en pacifist-forening fra 1926. Bruger:Tøndemageren stillede spørgsmålstegn ved den i 2019. Den er wikificeret og har nogle kilder, så den er klart bedre end rigtig mange andre artikler på da.wiki.. Det er en dansk afdeling af War Resisters' International (som ikke er oprettet). I artiklen om Kampagnen mod Atomvåben nævnes foreningen som den vigtigste forening, dog uden en kildeangivelse, så det kan lige så vel være forfatterens holdning som en anerkendt historiker eller lign. Se i øvrigt artiklens diskussionsside, hvor Villy og Tøndemageren har diskuteret notabiliteten. Toxophilus (diskussion) 24. feb 2020, 10:29 (CET)

 • Symbol point of order.svg Formalia @Villy Fink Isaksen: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 24. feb 2020, 10:29 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet/Symbol merge vote.svg Sammenskriv jeg synes ikke for alvor, at artiklen retfærdiggør sin egen notabilitet. Hvad har de udrettet, hvor mange er/var med? Til gengæld synes jeg sagtens, at man kan skrive den ind i en artikel om War Resisters' International, hvis det er en underafdeling - det kræver så bare at den bliver oprettet. Toxophilus (diskussion) 24. feb 2020, 10:29 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - jvf. nedenstående diskussionen på artiklens diskussionsside. --Villy Fink Isaksen (diskussion) 24. feb 2020, 11:01 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Der er på artiklens diskussionsside fire brugere (formentlig fem), der støtter et behold. Praksis er normalt, at der allerede på den baggrund kan fjernes en notabilitetsskabelon uden at tage spørgsmålet over et formelt flytteforslag. At foreningen spillede en meget betydelig rolle i Kampagnen mod Atomvåben er ikke noget som bidragsyderern bare har fundet på. Vi er i en tid før der var noget der hed internet. Et aftryk for eftertiden er dog, at det fremgår af PET-kommissionens beretning bind 10, at PET for det ulejligheden værd at overvåge foreningens aktiviteter. Helt ligegyldige var de nok ikke ... --Pugilist (diskussion) 24. feb 2020, 11:25 (CET) Organisationen er i øvrigt omtalt flere steder i PET-kommissionens beretning. Nu er der indledningen til sletteforslaget lagt op til en vurdering af, om der er tale om en holdning eller om noget fra en anerkendt historiker. Man kunne vel vende det om og overveje, om ikke sletteforslaget er udtryk for en holdning uden nogen faktuel viden om emnet, hvilket kan holdes op imod det output som historikerne bog PET-kommissionens beretning leverede. Jeg kan ikke i sletteforslaget se noget argument for at slette artiklen. Er argumentet, at artiklen indehodler et udsagn uden en kilde, eller er der et andet argument ? --Pugilist (diskussion) 24. feb 2020, 11:42 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar Uvidenhed eller ej. Vi har et princip om, at en artikel med behørige kilder skal beskrive, hvorfor emnet er værd at skrive om. Det ville være relevant at nævne PET's overvågning. Min bekymring er, at den nuværende artikel kun i meget let omfang beskriver, hvilket indtryk på verden (Danmark), man har haft. --|EPO| COM: 24. feb 2020, 12:01 (CET)
Så er vi tilbage ved det oprindelige spørgsmål. Hvad er begrundelsen for sletning ? Er det manglende notabilitet (således som det er lagt op til på diskussionssiden og i sletteforslagets indledning), eller er det, at artiklen kun i "meget let omfang beskriver, hvilket indtryk på verden (Danmark), man har haft"? Det sidste er noget lidt andet. --Pugilist (diskussion) 24. feb 2020, 12:52 (CET)
I mine øjne hænger de to sammen. Hvis det ikke er beskrevet og dokumenteret, så mener jeg, at vores kriterier for artikler ikke er opfyldt; altså manglende notabilitet. --|EPO| COM: 24. feb 2020, 12:55 (CET)
 • Symbol neutral vote.svg Neutral men hælder til Symbol delete vote.svg Slet - notabiliteten er ikke godtgjort. Der fandtes mange lignende organisationer, der i virkeligheden var mere et navn end en aktiv forening. Rmir2 (diskussion) 24. feb 2020, 13:07 (CET)

Sletningsforslag: Ekaterina Andersen

Nuvola apps edu languages.svgNulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Ekaterina Andersen er en dansk/russisk skribent og blogger. Bruger:Tøndemageren satte spørgsmålstegn ved notabiliteten kort efter oprettelsen, og en bruger forsøgte at slette skabelonen, men Bruger:Biscuit-in-Chief var heldigvis årvågen og genindsatte den. Hun har 171.000 følgere på instagram. Toxophilus (diskussion) 24. feb 2020, 10:43 (CET)

 • Symbol point of order.svg Formalia @Royaramaki: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 24. feb 2020, 10:43 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - en af utallige bloggere. Hun har mange følgere på instagram, hvor går grænsen? Toxophilus (diskussion) 24. feb 2020, 10:43 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Diskutabel notabilitet, men hendes medforfatterskab har givet hende en del omtale. Hælder derfor til behold, men artiklen er meget beskeden. Rmir2 (diskussion) 24. feb 2020, 13:04 (CET)

Sletningsforslag: Laurids Skovgaard Andersen

Nuvola apps edu languages.svgNulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Laurids Skovgaard Andersen er en dansk skuespiller fra 2001, som har medvirket i Tinka og Kongespillet. Bruger:Rmir2 har sat spørgsmålstegn ved notabiliteten. Ifølge imdb er der to andre produktioner, som han har været en del af. Den er oprettet af en IP-bruger. Toxophilus (diskussion) 24. feb 2020, 10:47 (CET)

 • Symbol delete vote.svg Slet - Han har været med i én stor produktion, og det var ikke som hvødrolle. Hvis han kan få en egentlig karriere som skuespiller, så kan vi genoprette artiklen. Toxophilus (diskussion) 24. feb 2020, 10:47 (CET)
 • Symbol merge vote.svg Sammenskriv med Tinka og Kongespillet. Det få oplysninger om ham er bedre anvendt der. Rmir2 (diskussion) 24. feb 2020, 11:17 (CET)

Sletningsforslag: Animationssammenslutningen ANIS

Animationssammenslutningen ANIS er oprettet af en IP-bruger. Foreningen er for professionelle animatorer, men jeg mangler info om størrelsen. De uddeler nogle prise, hvoraf jeg har hørt om Børge Ring Prisen, og siden 2015 har den ifølge artiklen været "adgangsgivende til gennemsyn i Oscar-kommiteen", så det er ikke nogen helt ligegyldig pris. Toxophilus (diskussion) 24. feb 2020, 10:15 (CET)

 • Betinget Symbol keep vote.svg Behold under forudsætning, at artiklen udvides og forsynes med relevante tal og kilder. Hvis ingen påtager sig dette arbejde, kan den for min skyld godt ryge ud. --|EPO| COM: 24. feb 2020, 12:41 (CET)

Sletningsforslag: Arte Suave

Arte Suave er en sportsklub i KBH NV for kampsport. Bruger:DenBlaaElg har påsat notabilitetsskabelon med kommentaren artiklen mangler kildehenvisninger, der dokumenterer at dette emne er relevant at have en artikel om, Der er en liste over, hvem der har gradueret med sort bælte i brasiliansk iu-jitsu, men det er vel strengt taget ikke så encyklopædisk relevant. Toxophilus (diskussion) 24. feb 2020, 10:06 (CET)

 • Symbol point of order.svg Formalia @DJ PhilZz: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 24. feb 2020, 10:06 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Det er sikkert en fin klub, men jeg kan ikke finde noget relevant ekstern omtale. Toxophilus (diskussion) 24. feb 2020, 10:06 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - enig. Kun lokal interesse. Rmir2 (diskussion) 24. feb 2020, 13:01 (CET)

Sletningsforslag: Arsenal Denmark

Arsenal Denmark er en dansk fanklub for det engelske fodboldhold. Bruger:Tøndemageren har stillet spørgsmålstegn ved notabiliteten. Jeg mindes ikke tidligere at have set artikler om danske fanklubber for udenlandske sportsklubber. Toxophilus (diskussion) 24. feb 2020, 10:02 (CET)

 • Symbol point of order.svg Formalia @Orwell123: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 24. feb 2020, 10:02 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet medmindre nogen kan påvise, at den har over 800 betalende medlemmer, så bør den slettes. Toxophilus (diskussion) 24. feb 2020, 10:02 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - enig. Manglende dokumentation for notabilitet. Rmir2 (diskussion) 24. feb 2020, 13:00 (CET)

Sletningsforslag: OliverLyGaming

Artiklen blev slettet i oktober 2018 med henvisning til, at han havde ca. 16.000 følgere og en enkelt video med omkring en million visninger og ingen medieomtale i øvrigt.

Nu nærmer han sig 60.000 følgere og har en video med 1,8 mio. visninger. --|EPO| COM: 24. feb 2020, 12:38 (CET)

 • Symbol delete vote.svg Slet Han er vist næppe nogen større influencer endnu. 60.000 følgere er (så vidt jeg ved) ikke nogen tung kategori. --|EPO| COM: 24. feb 2020, 12:38 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - enig. Han har simpelthen ikke gjort sig bemærket nok i bredere kredse. 1,8 mio visninger er heller ikke meget i den store sammenhæng. Toxophilus (diskussion) 24. feb 2020, 12:41 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - enig. Dusinvare. Rmir2 (diskussion) 24. feb 2020, 12:59 (CET)

Sletningsforslag: Plantefamilier

Artiklen Plantefamilier er oprettet i 2003, på et tidspunkt, hvor der ikke var så meget struktur på projektet. Artiklen er en oplistning af en lang række plantefamilier, og henviser så ellers til Kategori:Plantefamilier. Der er intet selvstændigt indhold, hvorfor kategorien er den rigtige løsning. --Pugilist (diskussion) 24. feb 2020, 13:06 (CET)

 • Symbol delete vote.svg Slet - Som indstillet. --Pugilist (diskussion) 24. feb 2020, 13:06 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Hvis det hele alligevel findes i en kategori, så har jeg svært ved at se ideen i også at have det i en listeartikel. Toxophilus (diskussion) 24. feb 2020, 13:33 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Ja, den er vist ret overflødig. —Arne (Amjaabc) (diskussion) 24. feb 2020, 17:34 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Udmærket listeartikel, som imidlertid burde udbygges med en ordentlig introduktion om plantefamiliernes struktur og baggrunden for opstilling mm. Rmir2 (diskussion) 24. feb 2020, 17:46 (CET)
@Rmir2: Hvad mener du med, at det er en "udmærket listeartikel" ? Hvorledes udmærker artiklen sig og hvorledes adskiller artiklens indhold sig fra en kategori ? Hvis du eller nogen anden vil skrive en artikel om kategoriseringen af plantefamilier, er du og andre svært velkomne, og i så fald støtter jeg gerne et behold. Men i den nuværende forfatning er Haabets artikel fra 2003 ikke helt konform med de nuværende standarder. --Pugilist (diskussion) 24. feb 2020, 17:51 (CET)
Listen er, så vidt jeg kan skønne, komplet, og der er meget få røde links. Dermed er den en egnet indgangsvinkel til emnet. Vi er enige om, at introen er yderst mangelfuld, ligesom det er ønskeligt, at der kommer en i hvert fald kortere forklaring til hver af de enkelte plantefamilier. Desværre har jeg ikke mit botaniske bibliotek ved hånden, men vi har da vist nogle bidragydere, som særligt arbejder med botanikartikler, så de kan måske hurtigere gøre listen mere brugbar end jeg selv vil kunne gøre det. Rmir2 (diskussion) 24. feb 2020, 18:04 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold [redigeringskonflikt]  - Absolut relevant i en encyklopædi! Den adskiller sig klart fra kategorien ved at være opddelt i ordener, ligesom den også har latinske navne med. Kan selvfølgelig forbedres, men sletning vil være en fejl. - Nico (diskussion) 24. feb 2020, 18:07 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold/Symbol merge vote.svg Sammenskriv Jeg er ikke begejstret for formen, og vil gerne lige have tid til at diskutere med nogen af de andre i botanikprojektet. Jeg ser nok nogle vanskeligheder i vedligehold af artiklen og et det ønskeligt med en liste med samtlige 500 familier i planteriget - eller skal det kun være dem på da-wiki. Evt. kunne Familie_(biologi) blot udvides med at afsnit om planter. Eller burde Plantefamilier måske hedde Familie (botanik)? --Honymand (diskussion) 24. feb 2020, 19:07 (CET)