Alternativet

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Gå til: navigation, søg
Ambox scales.svg Denne artikels neutralitet er omstridt
Begrundelsen kan findes på diskussionssiden eller i artikelhistorikken.
Alternativet  
 
Partileder Uffe Elbæk (politisk leder)
Partiformand Nilas Bay-Foged (forperson for hovedbestyrelsen)[1]
Gruppeformand i Folketinget René Gade[2]
 
Grundlagt 27. november 2013
Antal medlemmer 11.000+[3]
Ungdomsorganisation Alternativets Unge
Pladser i Folketinget
10 / 179
Pladser i Europa-parlamentet:
0 / 13 / 751
Pladser i Byråd:
5 / 2.444
[4][5][6][7]
 
Politisk ideologi Grøn ideologi
Politisk placering Centrum-Venstre
Partifarve(r) Lysegrøn
Partibogstav Å
 
Website www.alternativet.dk

Alternativet er et dansk politisk parti og en grøn bevægelse.[8] Alternativet blev præsenteret for offentligheden den 27. november 2013 på et pressemøde på Christiansborg af medstifterne Uffe Elbæk og Josephine Fock.[9][10].

Partiet har fokus på bæredygtig omstilling - både miljømæssigt, økonomisk, socialt og kulturelt - et ønske om en ny politisk kultur og et opgør med politiske lappeløsninger og neoliberalistisk økonomisk tænkning.[11] Partiet er ikke bundet til en bestemt ideologi, men har i stedet et 'manifest', hvori der står hvad Alternativet er, vil og udspringer af.[12] Medlemmerne skaber politikken på baggrund af de seks kerneværdier (mod, generøsitet, gennemsigtighed, ydmyghed, humor og empati)[13]. Derudover har Alternativet seks debatdogmer, der ifølge partiets hjemmeside vil "fungere som rettesnor i den måde, vi driver politisk debat på. Dogmerne har til formål at mindske støjen og sætte fokus på det politiske indhold."[14]

Organisatorisk har partiet siden 11. juni 2014 haft en bestyrelse med ni medlemmer. En ny bestyrelse blev valgt d. 27. juni 2015. Maj Baltzarsen er forperson for bestyrelsen.[15][16][17]. Maj Baltzarsen trådte af som forperson i januar, 2017, hvor Nilas Bay-Foged blev valgt til ny forperson og denne opnåede genvalg ved Landsmødet i maj, 2017. [18]

Alternativet fik 4,8% af stemmerne i valget 2015 og derved 9 mandater i Folketinget. Alternativets partibogstav er Å, og de ses under forkortelsen 'Alt.' Alternativet blev det sjettestørste parti ved folketingsvalget.[19]

Oprettelse[redigér | redigér wikikode]

To måneder inden offentliggørelsen af det nye parti havde Uffe Elbæk meldt sig ud af Det Radikale Venstre,[11] og havde i den mellemliggende periode arbejdet med at forberede partistiftelsen.[10]

Partinavnet Alternativet blev godkendt af Valgnævnet under Økonomi- og Indenrigsministeriet med virkning fra 18. december 2013.[20] I løbet af 2014 og starten af 2015 arbejdede partiet på at få indsamlet de 20.260 vælgererklæringer som krævedes for at kunne stille op til Folketinget. Den 23. februar 2015 meddelte Alternativet via det sociale medie Twitter, at de havde samlet underskrifter nok til at blive opstillingsberettigede.[21][22]

På et ekstraordinært årsmøde i København 13. september 2014 valgte partiet 10 spidskandidater til næste folketingsvalg . Spidskandidaterne var Uzma A. Andresen, Uffe Elbæk, Christian Poll, Ulla Sandbæk, Josephine Fock, Rune Peter Wingård, Torsten Gejl, Niko H. Grünfeld, Rasmus Nordqvist og Anne Thomas.[23] Den mest kendte af spidskandidaterne, udover Uffe Elbæk, er Ulla Sandbæk som sad i Europa-Parlamentet i 1989-1994 for Folkebevægelsen mod EF og 1994-2004 for Junibevægelsen. Undervejs skete en rotation, således at Roger Matthisen blev spidskandidat for Fyns storkreds, da Rune Peter Wingård trak sig.[24]

Alternativet havde pr. 2. august 2015 5.203 medlemmer.[25] I en medlemsundersøgelse som partiet lavede i midten af 2014 fremgår det, at de fleste af partiets medlemmer ved folketingsvalget 2011 stemte på Enhedslisten (28,8 %), Radikale (27,4 %) eller SF (20,8 %). (På undersøgelsestidspunktet havde partiet 1.396 medlemmer).[26]

Partiprogram og Politikudvikling[redigér | redigér wikikode]

Til at starte med identificerede Alternativet tre store kriser, som deres politik skulle være løsninger på: klimakrisen, empatikrisen og systemkrisen.[27] Dette blev rammerne for den kommende politikudvikling.

Alternativets første udgave af partiprogrammet blev vedtaget på partiets første årsmøde den 24. maj 2014.[28] Dette var et resultat af 20 såkaldte "politiske laboratorier", hvor 700 borgere i løbet af foråret 2014 havde været med til at udvikle politikken. Alternativets partiprogram er Danmarks officielt første crowd-sourcede partiprogram. Programmet opdateres løbende, i takt med at partiets politik udvikles.[29]

Programmet, som især fokuserer på miljø, kultur og økonomi, er blevet betegnet som radikalt venstreorienteret[30], omend Alternativet på mange parametre placerer lagt væk fra klassiske venstreorienterede dogmer (partiet ønsker f.eks. en lavere skat og en stærkere iværksætterkultur). Alternativet ønsker en anden politisk kultur (med en bedre tone i den politiske debat og et mere borgerinddragende demokrati) og lægger vægt økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed.[31] I den forbindelse vil partiet gøre op med neoliberalismens vækstfokus, som Alternativet anser som ensidigt.

På forespørgsel har Uffe Elbæk udtalt på Twitter, at han forventede, at Alternativet ville tilslutte sig den grønne gruppe i EU-Parlamentet hvis de blev valgt.[32]

Fra ide til politik[redigér | redigér wikikode]

Politisk Laboratorium: Alle Alternativets politikområder påbegyndes ved de politiske laboratorier. Det har i partiets opstart tidligere været hovedsageligt storkredsene og folketingskandidaterne, der faciliterede disse laboratorier, men alle medlemmer af Alternativet har ret til at igangsætte et politisk laboratorium om et givent emne.[33].

Formatet er ikke fast defineret, og et politisk laboratorium kan tage form af både workshops, arbejdsgrupper, mindre møder og andre formater[34]. Som regel indbefatter et politisk laboratorium et par oplæg fra to eller flere relevante videnspersoner indenfor det givne område, hvorefter der startes nogle workshop-diskussioner i mindre grupper om forskellige vinkler, elementer eller fordele/ulemper. Dette samles op på i plenum, sammenfattes af tovholderen og renskrives til et politisk udkast, som de skal stille med til et kommende møde i Politisk Forum[35].

Politisk Forum defineres af partiet som følgende:

"Politisk Forum er Alternativets politiske beslutningsenhed. Her samles hovedbestyrelsen, den politiske ledelse, samt repræsentanter for alle storkredsene og behandler indkomne forslag til Alternativets politik. Politisk Forum udvikler ikke Alternativets politik, men kvalificerer og sikrer at de indsendte forslag er i tråd med Alternativets værdier og indstiller forslag til at blive en del af Alternativets politik. Politisk Forum kan også nedsætte udvalg, der sammen med forslagsstillerne får ansvar for at videreudvikle et politisk forslag." For at et forslag kan komme til diskussion i Politisk Forum, "skal forslaget være udviklet åbent, og der skal være minimum 10 medlemmer fra Alternativet, der bakker op om forslaget."

Politisk Forum består af 2 medlemmer af hver storkreds, hovedbestyrelsen og den politiske ledelse, og man mødes mindst 3 gange årligt.[36] Politisk Forum kan vedtage eller afvise et indkommet forslag, eller de kan bede om at der arbejdes videre med forslaget, inden det tages op igen til revurdering. Hvis forslaget vedtages af Politisk Forum, indføres det i partiets officielle politik.

Partiet, politik, Folketingsgruppen og politiske rådgivere[redigér | redigér wikikode]

Folketingsmedlemmer fra 2015-, valgkreds og ordførerskaber:

 • René Gade (Vestjyllands Storkreds) - Gruppeformand, ordfører for skat og god fordeling, ordfører for erhverv og iværksætteri, ordfører for it - og digitale frihedsrettigheder.
 • Torsten Gejl (Nordjyllands Storkreds) - Beskæftigelsesordfører, indenrigsordfører, cannabisordfører, socialordfører, ungeordfører
 • Roger Matthisen (Fyns Storkreds) - Ordfører for et sammenhængende Danmark, for fiskeri, ordfører for Færøerne og Grønland, ordfører for bolig, ordfører for det tyske mindretal og Sydslesvig, ordfører for mobilitet og infrastruktur, samt for ligestilling og mangfoldighed, stedfortræder i UF
 • Rasmus Nordqvist (Sjællands Storkreds) - EU-ordfører, udenrigspolitisk ordfører, klimaordfører, freds- og forsvarsordfører
, ordfører for Kunst og Kultur, 
LGBTQI-ordfører, medlem af OSCE PA
 • Ulla Sandbæk (Københavns Omegns Storkreds) - Handicapordfører, kirkeordfører
, udviklingsordfører, medlem af Europarådet PA
, medlem af Paragraf 71 udvalget.
 • Uffe Elbæk (Københavns Storkreds) - Politisk leder
 • Carolina Magdalene Maier (Københavns Storkreds)- Politisk ordfører. Ordfører for idræt og folkeoplysning, børn og familier, samt undervisning
 • Christian Poll (Nordsjællands Storkreds) - Miljøordfører, landbrugsordfører, fødevareordfører, ordfører for dyrevelfærd, ordfører for energi, bygninger og forsyning, medlem af Nordisk Råd, ordfører for vild nature, ordfører for grøn omstilling.
 • Josephine Fock (Østjyllands Storkreds) - Ordfører for frisætning i det offentlige, ordfører for finans og økonomi, ordfører for nye danskere og mennesker på flugt, ordfører for indfødsret og statsborgerskab, retsordfører, grundlovsordfører.

Fra 24.april 2016 er ligeledes Pernille Schnoor, (Københavns Omegns Storkreds) - valgt for Socialdemokraterne en del af folketingsgruppen - Ordfører for helbred og trivsel, herunder sundhed, psykiatri og ældre, ordfører for uddannelse og forskning, ordfører for erhvervsuddannelser, stedfortræder IPU

 • Allerede den 29. juni var Alternativet inde og sætte sit første politiske aftryk, idet de var med til at sikre, at den nye BoligJobordning, også kendt som håndværkerdraget, fremover skulle være øremærket klima- og energiforbedringer.
 • Den 12-14. august afholdte Alternativet deres første sommergruppemøde i Svaneke på Bornholm, hvor såvel MF'ere som politiske medarbejdere deltog. Dette mundede ud i et noget alternativt pressemøde fredag d. 14. august.[37]

Derudover har Alternativet tilknyttet en række rådgivere, eksempelvis

 • Leila Stockmarr, som er Alternativets udenrigspolitiske rådgiver, uddannet på RUC og har igennem årene markeret sig som Israel-modstander.

Bevægelsen og organisationen[redigér | redigér wikikode]

Udover at være et politisk parti er Alternativet også en (social) bevægelse. En social bevægelse består, ifølge adjunkt og forsker i sociale bevægelser, Silas Harrebye, af "mennesker der deler en kollektiv identitet, der bygger på social solidaritet og en fælles forståelse af bestemte udfordringer."[38][39]. Dette kommer til udtryk både i Alternativets manifest[40] og vedtægter.[41]

I manifestets første afsnit står følgende om fællesskabstanken i bevægelsen:

Alternativet er en politisk idé om personlig frihed, social værdighed og levende, bæredygtige fællesskaber. Et håb. En drøm. En længsel efter mening, betydning og medmenneskelige relationer. Alternativet er et svar på det, der sker i verden i dag. Rundt om os. Med os.

Bevægelsesdelen udspiller sig især ved- og blandt Alternativets medlemmer, storkredsene og lokalforeningerne. Bevægelsen er der, hvor medlemmerne mødes, og hvor ord bliver til handling. Dette kommer til udtryk i aktiviteter, arrangementer, aktivisme og samfundsudviklende tiltag på både lokal, regional og national basis.

Det står i Alternativets vedtægter at:

Alternativets formål er at arbejde for en seriøs bæredygtig omstilling som en international politisk 4. sektor-organisation herunder et parti. Den bæredygtige omstilling skal både løses videnskabeligt, teknologisk, økonomisk, politisk m.m., men også humanitært gennem dybere empatisk kontakt til os selv og hinanden. Derfor vil Alternativet fremme levende demokratiske og bæredygtige fællesskaber, hvor det enkelte menneske alene eller sammen med andre har mulighed for at udforske og udfolde sit talent, sine drømme og ambitioner til gavn for sig selv og verden.

Organisatorisk:

Alternativet har en hovedbestyrelse med 9 medlemmer, der er på valg hvert andet år.[17] Herunder Alternativets forperson (nuværende: Helle Engelbrechtsen). Derudover har Alternativet 10 storkredse med tilhørende bestyrelser, flere lokalforeninger under opbygning, samt (pr. 14. august 2015) 5.357 medlemmer.[42]

Initiativer[redigér | redigér wikikode]

Stop hand nuvola.svg Denne side er foreslået omskrevet
– da en skribent har vurderet at den virker reklamerende snarere end havende encyklopædisk indhold.
Se evt. nærmere begrundelse på diskussionssiden eller i artikelhistorikken.

I september 2016 grundlagde Alternativet det handlingsorienterede digitale medie ALTIVISTEN. En altivist (lat. alti + -ist) er sammenblanding af en alternativist, aktivist og alkymist, der vil inspirere til handlinger og løsninger, der kan forandre samfundet.[2] ALTIVISTEN søger at få svar på, hvordan vi kan leve bæredygtigt, udvikle demokratiet og skabe gode liv. Mediet er borgerdrevet, hvorfor indlæg på Altivistens indhold skrives af borgere, virksomheder, organistioner og politikere - alle af forskellige synspunkter.

Valghistorik[redigér | redigér wikikode]

Folketingsvalg[redigér | redigér wikikode]

Valg Stemmer Mandater
#  %
2015 168.788 4,8 %
9 / 179

Referencer[redigér | redigér wikikode]

 1. ^ Alternativet "Hovedbestyrelsen". Alternativet. Hentet 19. september 2017
 2. ^ Alternativet"René Gade". Alternativet. Henter 19. september 2017
 3. ^ /ritzau/ (26. maj 2017) "Alternativet runder 11.000 medlemmer og er fjerdestørst". Berlingske. Hentet 19. september 2017
 4. ^ Alternativet får sit første byrådsmedlem. Jyllands-Posten. 4. januar 2016. Hentet 4. januar 2016. 
 5. ^ Brandsen, Mads (20. januar 2016). "S-politiker skifter til Alternativet i protest mod asylpolitik". politik.tv2.dk (TV2). Hentet 20. januar 2016. 
 6. ^ /ritzau/ (26. januar 2016). "Ny S-lokalpolitiker skifter til Alternativet". www.bt.dk. Hentet 26. januar 2016. 
 7. ^ Løsgænger har meldt sig ind i nyt parti - Ringkøbing | dagbladetringskjern.dk
 8. ^ Hvad er Alternativet? - Alternativet
 9. ^ Uffe Elbæk stifter nyt parti. Berlingske. 27. november 2013. Hentet 26. august 2014. 
 10. ^ a b de Vera Hindkjær, Isabella Alonso (27. november 2013). En alternativ begyndelse - Zetland. Zetland. Hentet 27. august 2014. 
 11. ^ a b Uffe Elbæk danner nyt grønt parti. Politiken. 27. november 2013. Hentet 26. august 2014. 
 12. ^ MANIFEST - Alternativet
 13. ^ VÆRDIER - Alternativet
 14. ^ DEBATDOGMER - Alternativet
 15. ^ Uffe Elbæks parti Alternativet udvider bestyrelsen. Jyllands-Posten. 12. juni 2014. Hentet 27. august 2014. 
 16. ^ Organisation - Alternativet. Hentet 5. januar 2015. 
 17. ^ a b http://alternativet.dk/alternativet-har-valgt-ny-hovedbestyrelse/
 18. ^ [1]
 19. ^ Historisk DF-valg sikrer blå blok sejren | Valg2015 | DR
 20. ^ Valgnævnet (17. december 2014). Oversigt (i alfabetisk rækkefølge) over godkendte partinavne og formularer i henhold til folketingsvalglovens § 12, stk. 2.. Hentet 6. januar 2015. 
 21. ^ Uffe Elbaek på Twitter: "Kære alle - så er der nyt fra @alternativet_ optællingshold. Og det er gode nyheder: Vi er over målstregen. #dkpol http://t.co/QCy6fmaTRN"
 22. ^ Alternativet har samlet støtte nok til et folketingsvalg. dr.dk. 23. februar 2015. 
 23. ^ Alternativet klar med ti spidskandidater. Berlingske. 13. september 2014. Hentet 26. september 2014. 
 24. ^ Skuespiller vil i Folketinget som kandidat på Fyn | Indland/Fyn | Fyens.dk
 25. ^ https://www.facebook.com/alternativet.dk/photos/a.677987665568787.1073741828.676061179094769/1013669795333904/?type=1&theater
 26. ^ Alternativet tiltrækker nye politisk aktive. Information. 25. august 2014. Hentet 26. august 2014. 
 27. ^ Alternativet vil forandre Danmark - Politiken.dk
 28. ^ Partiprogram
 29. ^ Partiprogram
 30. ^ ANALYSE Alternativet lever op til sit navn og giver noget unikt. DR. 12. maj 2014. Hentet 26. august 2014. 
 31. ^ Danmarks nye parti vil gøre op med politisk mudderkastning. DR. 12. maj 2014. Hentet 26. august 2014. 
 32. ^ Uffe Elbaek på Twitter: "@twittprognosis I expect it would be the Green section."
 33. ^ Refleksioner over Politiske Laboratorier - Alternativet
 34. ^ POLITISKE LABORATORIER - Alternativet
 35. ^ Politisk Forum - Alternativet
 36. ^ Alternativets Vedtægter. Hentet 17. august 2015. 
 37. ^ Alternativet sparker politisk sæson i gang med rundkreds. Politiken. 14. august 2015. Hentet 17. august 2015. 
 38. ^ Globale sociale bevægelser. / Harrebye, Silas. Grundbog i socialvidenskab: 5 perspektiver. red. / Bent Greve. 2. udg. København : Nyt fra Samfundsvidenskaberne, 2015. s. 129 - 151.
 39. ^ Silas Harrebye - Forskning - Roskilde Universitet
 40. ^ manifest
 41. ^ vedtægter
 42. ^ https://www.facebook.com/alternativet.dk/photos/a.677987665568787.1073741828.676061179094769/1020480777986139/?type=1&theater

Eksterne henvisninger[redigér | redigér wikikode]