Samkhya

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Samkhya, også kaldet Sankhya, (Sanskrit: सांख्य – optælling) er en skole indenfor indisk filosofi. Den regnes for den ældste af de seks vediske skoler indenfor hinduismen. Skolens grundlæggelse tilskrives traditionelt vismanden Kapila (ca. 500 f.Kr.). Den ældst bevarede tekst er Ishvarakrishnas Samkhyakarika, forfattet mellem det 3. og 5. årh. Samkhya-sutra, som hævdes at være skrevet af Kapila, er forfattet omkr. det 15.årh..

Samkhya er en ateistisk, dualistisk filosofi. Der er to principper, bevidsthed (purusha) og materie (prakrti). Til materien regner samkhya ego’et, fornuften og sindet, dvs. tanker og følelser. Bevidsthed er derfor at forstå som den rene opmærksomhed, som ifølge samkhya er inaktiv, ubegrænset og uforanderlig. Alle sansende væsener er purusha, og der er derfor uendelig mange purusha. Praktri er derimod kun én af.

Praktri består af tre kvaliteter (gunas), nemlig:

  • Rajas – aktivitet, følelse
  • Tamas – tyngde, mørke, inerti
  • Sattva – lys, klarhed, åndelighed, bevægelse mod frihed

I den oprindelige materie, mulaprakriti, er de tre gunaer i balance. På grund af purushas tilstedeværelse bringes gunaerne i bevægelse. Gunaernes bevægelse forårsager i første omgang dannelsen af den pyskiske virkelighed. Først opstår buddhi, intellektet, som er sæde for viljen og ubevidstheden. Af buddhi fremstår ahamkara, sæde for ego’et. Fra ahamkara udvikles sindet (manas) og sanseevnerne (buddhihindriyas), som primært består af sattva. Ligeledes opstår handleevnerne (karmendriyas) (tale-, gribe-, gå-, udskille- og avleevne), der primært består af rajas, og 5 subtile elementer (tanmatras) (lyd, berøring, form, smag og lugt), der primært består af tamas. Af de 5 subtile elementer opstår 5 grove elementer (bhutas), nemlig rum, luft, ild, vand og jord. Disse grove elementer udgør den fysiske og synlige verden.

Udvikling af prakrti
Mulaprakriti
Intellektet (buddhi)
Ego (ahamkara)
Sind

(manas)

Sanseevner

(buddhihindriyas)

Handleevner

(Karmendriyas)

Subtile elementer

(Tanmatras)

Grove elementer

(bhutas)

Samkhya er en frelse-lære. Den enkelte purusha er bundet i en illusion, når den tror, at den er identisk med sin krop og sin psykiske virkelighed (vilje, ego m.m.). Frelse består i at purusha erkender denne misforståelse og vender tilbage til den oprindelige uafhængige tilstand (kaivalya). Som nævnt ovenfor er purusha som sådan inaktiv og frelseprocessen sker derfor gennem praktri, mere bestemt gennem viljen og intellektet.

Samkhyas filosofi blev videreudviklet af yoga-systemet.