Zarathustrianisme

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Gå til: navigation, søg
Broom icon.svg Formatering
Denne artikel bør formateres (med afsnitsinddeling, interne links o.l.) som det anbefales i Wikipedias stilmanual. Husk også at tilføje kilder!
Wikitext.svg
Ildtemplet i Yazd.

Zarathustrisme, også kaldet zoroastrisme Persisk: "زرتشت" Kurdisk "Zerdeştîtî" eller "Zaratush". Zarathustrismen er en religion opstået i det præislamiske Iran på baggrund af en række ældre iranske religiøse traditioner, hvis hovedguddom benævnes Ahura Mazda. Religionen kendes derfor også under navnet mazdaisme. Mange sagn og legender knytter sig til religionens (formodede) grundlægger, Zarathustra, ikke mindst har narrativet om ham spillet en betydelig rolle i Europas religionshistorie, hvor han er blevet nærmest er blevet tillagt hvad som helst - og skiftevis er blevet tildelt rollen som ophavsmand til alt, der blev betragtet som ond og falsk lære - og skiftevis som den ældgamle vismand, der besad kilden til den ægte og sande lære (Se herom prof. Michael Stausbergs doktordisputats fra 1998 "Faszination Zarathustra - Zoroastrer und die Europäische Religionsgeschichte der Frühen Neuzeit" Walter de Gruyter Verlag). Der verserer stadig en betragtelig del mytestof om Zarathustra, der desværre jævnligt ses gengivet som fakta - også i videnskabelige eller populærvidenskabelige sammenhænge. Realiteten er, at vi stort set intet ved om denne Zarathustra og må nøjes med at gætte os frem på baggrund af det sparsomme kildemateriale, der er tilgængeligt. Enkelte forskere betvivler endda, at der er tale om en historisk person. For så vidt som Zarathustra faktisk har eksisteret som historisk person menes han tidsmæssigt at kunne placeres et sted mellem 1500-600 f.v.t. En græsk kilde nævner ham som en ældre visdomslærer omkring 500 f.v.t. En tradition vil placere hans levetid omkring 600-500 f.v.t. (han skulle være elev af pythagoras) andre kilder vil placere ham flere tusinde år tidligere. Nogle af Zarathustrismens teologiske skrifter, samlet kendt som Avesta, er overleveret til os i sene afskrifter. På baggrund af lingvistisk analyse af de ældste af disse tekster, Gathaerne, som nogle forskere mener er formuleret af Zarahustra selv, dateres hans levetid til ca. 1500-1000, hvor den senere del af perioden anses som det mest sandsynlige.

Der hersker uenighed om, hvorvidt zarathustrismen kan betragtes som statsreligion i det persiske storrige under de achaimediske konger (ca. 550-330 f.v.t.). Sikkert er det, at visse elementer af Avesta kendes fra kongelige inskriptioner fra storrigets tid, men hvorvidt zarathustrismen på dette tidspunkt eksisterede som én religion er usikkert. Det er også muligt, at inskriptionerne blot er udtryk for en af religiøse traditioner, der dyrkede Ahura Mazda. Derimod ved vi med sikkerhed at Zarathustrismen var statsreligion langt senere, under Sassanidedynastiet (224-651 e.v.t.). Vi ved også, at sassaniderne i vid udstrækning søgte at legitimere deres magtposition ved at gribe tilbage i historien og præsentere sig som værdige repræsentationer af fordums storhed under achaimeniderne. Som led i denne legitimering blev zarathustrismen af sassaniderne fremstillet som achaimenidernes statsreligion. Sassanidernes etablering af zarathustrismen som statsreligion skal således forstås om et vitalt led i den legitimering, der gik ud på at genetablere det tabte storrige. Imidlertid ved vi, at der ikke på sassanidernes tid fandtes en historisk tradition, der rakte tilbage til achaimenide-tiden og traditionen om zarathustrismens status under det persiske storrige er således en konstruktion.

I 651 e.v.t. blev Iran erobret af islamisk-arabiske styrker og i løbet af de følgende århundreder blev den iranske befolkning islamiseret. Det betød et voldsomt fald i antallet af tilhængere af zarathustrismen i Iran. I dag er der, i følge religionshistorikeren prof. Michael Stausberg, ca. 25.000 tilhængere tilbage i Iran. Mange er dog i tidens løb flygtet ud af landet især til Indien, hvor der i dag bor ca. 70.000.

Om religionens teologi og mytologi se Stausbergs fremragende fremstilling i Gyldendals Religionshistorie, 2011:86-99. Stausberg er i dag den førende videnskabelige forsker i zarathustrisme, og han reviderer, på baggrund af et omfattende feltarbejde og omhyggelige tekststudier, på afgørende punkter den tidligere forsknings unøjagtigheder og fejltagelser. Der findes desværre en hel del leksikale værker, og også andre fremstillinger, der ukritisk reproducerer enten den tidligere forsknings feljagtige fremstillinger eller zarathustrisk teologi.

Eksterne kilder og henvisninger[redigér | redigér wikikode]

Commons-logo.svg
Wikimedia Commons har medier relateret til:

Fotos[redigér | redigér wikikode]

Trykte kilder[redigér | redigér wikikode]

  • Kaj Barr: Avesta, Spektrum, 1997
  • J. P. Asmussen og Jørgen Læssøe: Illustreret Religionshistorie, bd. 2, Gad, 1968
  • Albert de Jong; Traditions of the Magi. Zoroastrianism in Greek and Latin. Brill, Leiden, 1997
  • Michael Stausberg: Die Religion Zarathusthras, bd. 1-3, Kohlhammer, 2000
  • Michael Stausberg: "Iransk Religion" i Sørensen, Jensen & Rothstein Gyldendals Religionshistorie, Gyldendal, 2011
  • Michael Stausberg: Zarathustra and Zoroastrianism, Equinox, 2008