Spring til indhold

Brugerdiskussion:Urbandweller/Arkiv 8

Sidens indhold er ikke tilgængeligt på andre sprog.
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Professorer / rangadel[rediger kildetekst]

Jeg har i to omgange forsøgt at lave nogle ændringer til dels artiklen om professorer, dels artiklen om rangadel/embedsadel--specifikt om de titulaturer, der blev indført for personer i de forskellige rangklasser, og hvornår ændringer siden/sidst er foretaget. Begge gange er mine ændringer blevet fjernet igen af Dig--også selvom jeg anden gang tilføjede henvisninger. Det skete med bemærkninger om, at det var "rent vrøvl" men uden nogen forklaring i brugerdiskussionen/meddelelsen om, hvad der angiveligt var "rent vrøvl", eller hvorfor det skulle være tilfældet.

Kunne Du venligst oplyse grunden til annuleringen af ændringerne? Jeg har publiceret fagligt om rangsystemet under enevælden (og i nutiden) og er rimeligt godt inde i det og har noget svært ved at se, hvad der skulle være "vrøvl".

M.v.h.

PKK

I din tilføjelse til artiklen Embedsadel af 8. juli fjerner du udtrykket "med tilbagevirkende kraft" (i forbindelse med Christian VI's ændring af rangadelen i 1730) i historiker Christian Peter Julius Jørgensens (1851-1916) artikel uden at angive en kilde. Samtidig tilføjer du afsnittet "Fra 1808 blev det præciseret, at borgerligt fødte rangspersoner, deres ægtefæller og efterkommere i første led nyder personligt adelskab" og henviser til "Hof- og Statskalenderen, seneste udgave". Jørgensen skriver, at "efterkommerne af personer, der i ovennævnte periode beklædte en charge i de tre første rangklasser, anses således ikke i nutiden uden videre for adelige", så hvorfor i alverden skulle nutidige personer i de tre øverste rangklasser - som du selv - anses for adelige, når de samme indehavere af rangen efter 1730 ikke blev anset for adelige? Det er et adelskab - personligt eller ej -, som hverken Dansk Adelsforening eller den historiske sagkundskab anerkender. I modsat fald ville store dele af den nuværende centraladministration bestå af adelsmænd.
I din redigering af artiklen Professor skriver du "rangadel" om perioden 1800-tallet, selvom begrebet på daværende tidspunkt ikke havde været aktuelt siden 1730. Med venlig hilsen --Urbandweller (diskussion) 11. jul 2014, 23:06 (CEST)


Til Urbandweller:

1) ":I din tilføjelse til artiklen Embedsadel af 8. juli fjerner du udtrykket "med tilbagevirkende kraft" (i forbindelse med Christian VI's ændring af rangadelen i 1730) i historiker Christian Peter Julius Jørgensens (1851-1916) artikel uden at angive en kilde." Ja, det er fordi der ikke er noget dokumentarisk belæg for, at det skete. Der findes ingen kongelig resolution, intet reskript e.l., der indeholder en sådan beslutning. Det har muligvis været intentionen at fjerne den arvelige (rang-)adel, men det blev ikke formuleret, og det nærmeste man kommer er, at det siden (bl.a. 1808, 1953) slås fast, at de *på det tidspunkt* i de tre øverste rangklasser borgerligt fødte embedsmænd er adelige for dem selv og deres ægtefæller og efterkommere i første led. Det autoritative arbejde i denne henseende er Nils G. Bartholdys "Adelsbegrebet under den ældre enevælde" (1971), som også kgl. ordenshistoriograf Knud J.V. Jespersen ("Fra fødselsadel til rangadel: Den danske adel 1600-1800") bygger videre på i sit arbejde om rangadel. Se bl.a.:

https://tidsskrift.dk/index.php/historisktidsskrift/article/view/32037/61802 http://www.sidensaxo.dk/fileadmin/saxo-abstract-uploads/Hoejaedle_og_velbaarne_herrer.pdf

Bartholdys afhandling--der forkaster mange tidligere behandlinger af emnet--er den, der i dag universelt opfattes som autoritativ blandt historikere.

2) "Samtidig tilføjer du afsnittet "Fra 1808 blev det præciseret, at borgerligt fødte rangspersoner, deres ægtefæller og efterkommere i første led nyder personligt adelskab" og henviser til "Hof- og Statskalenderen, seneste udgave". Jørgensen skriver, at "efterkommerne af personer, der i ovennævnte periode beklædte en charge i de tre første rangklasser, anses således ikke i nutiden uden videre for adelige", så hvorfor i alverden skulle nutidige personer i de tre øverste rangklasser - som du selv - anses for adelige, når de samme indehavere af rangen efter 1730 ikke blev anset for adelige?"

To ting: 1) Du forveksler her spørgsmålet om a) personligt adelskab qua rang og b) arveligt adelskab qua rang. Det sidste blev afskaffet senest fra 1808 men formodentlig ment som afskaffet fra 1730/1746, jf. Bartholdys og Jespersens behandlinger af spørgsmålet i nutiden. 2) Igen: Check Hof- og Statskalenderen, hvor 1808-bestemmelsen står endnu den dag i dag (umiddelbart efter selve rangfølgen). Rangfølgen er senest revideret og 1808-bestemmelsen senest bekræftet i 1953; kopi af de relevante original dokumenter kan skaffes via Statsministeriet, hvis Du ikke tror, at Hof- og Statskalenderen (der udgives af Hoffet & Finansministeriet) skulle have fået korrekt fat i den.

3) "Det er et adelskab - personligt eller ej -, som hverken Dansk Adelsforening eller den historiske sagkundskab anerkender. I modsat fald ville store dele af den nuværende centraladministration bestå af adelsmænd." Det er klart, at Dansk Adelsforening ikke medtager personer, der kun er personligt adelige qua rang. Det er, fordi foreningen (som iøvrigt er en privat forening) definerer sin medlemskreds som arvelig adel, så det er "neither here nor there". At sige at rangadel ikke anerkendes af "den historiske sagkundskab" er ganske enkelt lodret forkert, jf. Bartholdys, Jespersens m.fl.s afhandlinger i nutiden.

4) ":I din redigering af artiklen Professor skriver du "rangadel" om perioden 1800-tallet, selvom begrebet på daværende tidspunkt ikke havde været aktuelt siden 1730." Igen: Check venligst de officielle udgaver af Rangfølgen siden 1700-tallet, inkl. de dertil knyttede bemærkninger om personligt adelskab. Især 1808-rangfølgen og frem (med seneste revision i 1953).

5) Iøvrigt: Spørgsmålet om titulaturer for rangspersoner og deres hustruer (som Du også slettede min redigering af) kan også bekræftes via forordningerne om rangfølge og Hof- og Statskalenderens optryk af disse. Titulaturerne har ikke været genoptrykt i Hof- opg Statskalenderen siden 1953, hvor alt andet end "Excellence" for 1. rangklasse er gået ud af alment brug (selvom der er officielle eksempler helt op til 1970erne). Titulaturerne er dog aldrig formelt afskaffede.

M.v.h.

PKK --Peter Kurrild-Klitgaard (diskussion) 12. jul 2014, 10:33 (CEST)

Det er en overbevisende og fyldig historisk forklaring, og tak for den. Min mistænksomhed skyldtes især, at redigeringerne kom fra en IP-adresse og ikke fra en brugerkonto (der er ofte fejlagtige redigeringer eller decideret hærværk fra sådanne). Genindsæt gerne oplysningerne; dog bør det præciseres, at der er tale om personligt og ikke arveligt adelskab. Mvh. --Urbandweller (diskussion) 12. jul 2014, 19:05 (CEST)

P.S. Krøyer[rediger kildetekst]

Hej

Jeg er i gang med en lille oprydning som du måske kunne bidrage med på Commons. Jeg er i gang med forbedring af artiklen om P.S. Krøyer og er i den forbindelse stødt på lidt rod i billederne på Commons, måske du ville kigge forbi https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Peder_Severin_Kr%C3%B8yer og rette hvad du finder forkert. --Villy Fink Isaksen (diskussion) 13. aug 2014, 21:27 (CEST)

Jeg håber på jeg kan "sælge" artiklen om Jørgen Skafte Rasmussen til dig, jeg stødte på ham i den tyske artikel om køleskabe, hvor de wiki påstår, at han satte køleskabe i produktion som en af de første. Efter at jeg har kigget på ham, er jeg ikke længere sikker. Men som ridder af Danebrog og stor industrimagnat i Tyskland af dansk afstamning er han vel interessant? Der er nogle link til ham på da wiki. Jeg orker bare ikke at få den artikel skrevet lige nu! mvh Per (PerV) (diskussion) 14. aug 2014, 02:25 (CEST)

Tak for tilliden, men det bliver desværre ikke foreløbig. Mvh. --Urbandweller (diskussion) 16. aug 2014, 14:46 (CEST)
Her er elles et link til det med køleskabene:

[1] --Lcl (diskussion) 16. aug 2014, 19:08 (CEST)

Mads Lerches Gård[rediger kildetekst]

Hej Urbandweller. Tak fordi du har tilføjet lidt kategorier til Mads Lerches Gård. Jeg forstår dog ikke helt, hvorfor du har fjernet kategorien Etableret i 1601, for det er dette år bygningen er opført. Toxophilus (diskussion) 19. aug 2014, 11:48 (CEST)

Som jeg forstår det, er Kategori:Etableret i XXXX møntet på sociale strukturer (lande, organisationer, firmaer etc.). Bygninger, der er opført (og nedrevet), kræver sit eget system af kategorier (det har engelsk Wikipedia og Commons bl.a.). Hvis den nuværende kategori bliver fyldt op med bygninger, vil det derfor være et stort arbejde at rydde op i i fremtiden. --Urbandweller (diskussion) 19. aug 2014, 13:54 (CEST)
Det er bare i orden. Jeg kan godt se meningen med det, men det kunne være, at man skulle oprettet nogle kategorier med "Bygningen grundlagt i XXXX" - der er jo rigeligt at tage af. Toxophilus (diskussion) 19. aug 2014, 14:28 (CEST)

Flytning af A. Enggaard A/S[rediger kildetekst]

Det er dumt at flytte A. Enggaard A/S, da der er to virksomheder der kaldes for A. Enggaard, der er også A. Enggaard Holding. Det er meget bedre at lave A. Enggaard til en flertydig side. Så venligst flyt tilbage. --Patchfinder (diskussion) 9. sep 2014, 01:26 (CEST)

Liste over herreder i Danmark[rediger kildetekst]

Hej Urbandweller, jeg kan se, at du har sat en wikify-skabelon på artiklen Liste over herreder i Danmark. Der er tale om en listeartikel og - så vidt jeg kan se - med en logisk inddeling og lutter blå links. Jeg synes, at du burde begrunde på artiklens diskussionsside hvorfor, at du har sat skabelonen på. Ellers er det jo ikke til at vide og vanskeliggør muligheden for forbedringer. venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 16. sep 2014, 19:22 (CEST)

Årsagen var, at indledningen er mangelfuld - hvilken historisk tidsperiode omfatter listen? Skal Skånelandenes herreder også medtages? Etc. Mvh. --Urbandweller (diskussion) 16. sep 2014, 23:55 (CEST)

Hej.

Har du tid og lyst til at kigge og evt. rette på min nyoprettede artikel om Per Thornit?

Mange hilsner Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 30. sep 2014, 09:54 (CEST)

Hejsa. Der har vist været en slægtning forbi Herbst (adelsslægt)‎. Kan du se om det drejer sig om en reel gren af familien eller om den stadig er uddød? Mvh Knud Winckelmann (diskussion) 15. nov 2014, 22:23 (CET)

Betaling for adelskap. Feil?[rediger kildetekst]

Hvordan finne kilden til hva personer måtte betale til kongen for å få adelskap? I artikkelen om slekten Gyldenkrantz har du opplyst følgende: "Generaltoldforvalter, generalkrigskommissær og godsejer i Bergen Joachim Christian Geelmuyden blev adlet på kong Christian VII's fødselsdag 29. januar 1783 med navnet Gyldenkrantz. For adelsdiplomet måtte han erlægge 20.000 rigsdaler til kongen samt 517 rigsdaler, 5 mark og 12 skilling i omkostninger, hvoraf til Kancelliet 210 rigsdaler og til Frederiks Hospital i København 100 rigsdaler." Det vil være av interesse for flere slektsartikler å få se hva flere nordmenn på 1700-tallet måtte betale. På forhånd takk for hjelpen! Hans Cappelen (diskussion) 6. nov 2014, 14:46 (CET)

Kan de 20 000 rigsdaler være en feillesning? Ifølge Albert Fabritius: Danmarks Riges Adel, Kbh. 1946, side 55, måtte Joachim Chr. Geelmuyden Gyldenkrantz betale 2000 rigsdaler, der blev delt med 1000 til Partikulærkassen og 1000 til Danske Kancellis kancellister og kopister.Fabritius anser naturalisationspatentet for brødrene Ancher af 14/1 1778 for solgt og adelspatentet for Hans Hagerup Gyldenpalm af 23/2 1781 for solgt, jfr. Fabritius, side 57. Fabritius betragter ligeledes adelspatentet for Herman Leopoldus Løvenskiold af 6/11 1739 som solgt, jfr. Fabritius, side 52. Fabritius nævner ingen beløb i disse tilfælde, men det er muligt, at der i sagerne om adlingerne kan ligge noget herom. Kjenner du noe til dette? Hans Cappelen (diskussion) 8. dec 2014, 18:32 (CET)

Hej Urbandweller

For et par år siden oprettede du venligt en artikel om mig (Ib Ravn). En anden bruger har nu (rimeligt nok) anfægtet et par anerkendende ord (anvendt af dig og en anden bruger) og har indsat en boks "Denne artikels neutralitet er omstridt". Da jeg forstår, at man ikke redigerer i artikler om en selv, vil jeg bede dig se på det, evt. blot slette de anerkendende ord. Jeg er jo ked af, at der står sådan en boks, som den utrænede Wiki-læser vil forstå som en anklage om selvros. På forhånd tak - og undskyld, hvis dette ikke den rette kanal. Ib Ravn (diskussion) 14. dec 2014, 02:29 (CET)

Good evening, dear Urbandweller, how are you?

I saw you worked on the page Bispedømmet København, and please, I'm asking 10 minutes of your time to put some news and reference more on this page I've opened now.

I'll be pleased to help you to open a new page in Italian or Portuguese.

Thanks a lot for your precious help!

Rei Momo (diskussion) 14. jan 2015, 19:09 (CET)

Fremover når du hugger billeder fra andres personlige hjemmesider, angiv kilden til disse! Alle dine bidrag til Wiki er stort set noget du har kopieret fra allerede skrevne emner fra f.eks. Dansk Biografisk Leksikon? (Skrev PKHdk (diskussion • bidrag) 19. feb 2015, 12:19. Husk at signere dine indlæg.)

Taget i betragtning, at Urbandweller ikke har været aktiv siden september 2014 synes jeg nok, at dette kræver en uddybning. Hvilke artikler er der tale om? Rmir2 (diskussion) 19. feb 2015, 12:54 (CET)
Nu er der vist ikke nogen, der "hugger" noget fra "andres personlige hjemmesider". Dansk Biografisk Leksikon er oplagt på Projekt Runeberg og 1. udgaven er med udløbet ophavsret. At der er brugere, der importerer frit materiale er der for så vidt ikke noget i vejen for, tværtimod. Jeg kan se, at det er din kommentar her på siden er dit første bidrag til Wikipadia, hvilket nok er årsagen til, at du ikke kender til grundreglen om en høflig omgangstone. Den kan du læse mere om på din diskussionsside. --Pugilist (diskussion) 19. feb 2015, 13:01 (CET)

Som følge af udbygningen af Hjælp:Translitteration er der en diskussion om translitteration under opsejling på Hjælp-diskussion:Translitteration som du muligvis er interesseret i. mvh Per (PerV) (diskussion) 28. apr 2015, 01:35 (CEST)

Kopi fra Den store danske[rediger kildetekst]

Jeg er forvirret over denne redigering, der kopierer materiale fra Den Store Danske. Så vidt jeg kan se er det ikke CC-BY-SA-kombatibelt ("Det er tilladt at anvende artiklen uden for rammerne af Den Store Danske til privat/personlig brug. [2]) hvis man følger linket på [3]. — Fnielsen (diskussion) 28. dec 2015, 20:22 (CET)

Bruger:Fnielsen, jeg tror jeg kan svare på den: DSD ændrede retroaktivt deres licens for en del år siden, før da havde de nyere materiale, der ikke måtte kopieres og ældre som havde den rette licens. Dette blev skåret over en kam på et tidspunkt. Jeg mener at der var et større oprydningsarbejde, men det ser ud til at den ovenstående er smuttet. Mvh Knud Winckelmann (diskussion) 28. dec 2015, 21:14 (CET)

Skabelon:Den Danske Guldalder (1800-1850) og Strandmøllen(Emmy Drewsen)[rediger kildetekst]

Hej,

Jeg har forsøgt, at finde frem til noget materiale om Strandmøllen(Emmy Drewsen) som efterhånden er det sidste røde link i skabelonen.

Strandmøllen har sin egen artikel i forvejen og her står der at huset var ramme om selskabslivet. I artiklen J.C. Drewsen og i kildematerialet til denne artikel kan man finde ud af at "Efter at J.C. Drewsens første hustru, som ovenfor nævnt, var død i 1824, havde han 16. april 1828 ægtet Emmy Richter (født 15. november 1800), datter af klædekræmmer Hans Richter; hun overlevede ham til 4. maj 1880."

samt "Barfods Omtale af Livet paa Strandmøllen er kun lidet tilfredsstillende. På den Tid, J. C. Drewsen nedskrev Erindringerne om sin Ungdom, er han trods sine 60 Aar endnu i sin fulde Kraft. Frisindet og fordomsfri, patriotisk opofrende, virksom og kampivrig, solid og selvfølende gaar han stadig i Spidsen for det unge frisindede Danmark ind i den nye Tid. Se dog Ejler Nystrøms Artikelserie: Johan Christian Drewsens Erindringer og Breve* i Tilskueren. Marts, Maj og December 1912. (Dette tidsskrift "Tilskueren" findes i Dansk Folkemindesamling på Det kongelige Bibliotek)

Spørgsmålet er så om det i virkeligheden er Emmy Drewsen, der skal have æren for selskabslivet eller om det er J.C. Drewsen. J.C. Drewsen dør ved guldalderens afslutning samtidig med at den nye hovedbygning står færdig, men det er formodentlig sønnen som flytter ind. Strandmøllekroen bygges også på samme tid, 1850.

IvarT (diskussion) 7. mar 2016, 20:06 (CET)

Hej Ivar. Jeg er bange for, at du ikke skal regne med at få nogen reaktion fra Urbandweller, for han har tilsyneladende ikke været aktiv her på Wikipedia i halvandet år. Jeg vil gerne hjælpe dig, hvis jeg kan, men hvis det er fagligt om Guldalderen, må jeg nok melde pas. Hvis der er noget konkret, jeg kan gøre, kan du bare skrive. Mvh. Arne (Amjaabc) (diskussion) 7. mar 2016, 22:27 (CET)
Det var typisk kvinderne der i Guldalderen arrangerede selskabslivet, så det er sikkert Emmy fortjeneste. (uden kilde indtil nu) --Villy Fink Isaksen (diskussion) 8. mar 2016, 09:02 (CET)
Her er en kilde til det litterære liv på Strandmøllen, men ikke meget om Emmy som jeg har kimet det Træk af det litterære liv på Strandmøllen --Villy Fink Isaksen (diskussion) 8. mar 2016, 09:13 (CET)

Hej, jeg kan se at du ikke har været på Wikipedia i lang tid. Håber på at du få denne besked.

Du skrev denne artikel og i den liste står følgende malerier nævnt:

  • Parti af kanalen mellem Rotterdam og Delft (1857, tidligere Johan Hansens samling)
  • Fra Hornbæk Strand (1857, tidligere Johan Hansens samling)
  • Torbale ved Gardasøen (1860, tidligere Johan Hansens samling)
  • Strandparti ved Øresund (1865, tidligere Johan Hansens samling)
  • Parti ved Boserup (1869, tidligere Johan Hansens samling)

De er dog ikke nævnt på den givne kilde - https://www.kulturarv.dk/kid/VisKunstner.do?kunstnerId=1204

Ved du hvor du har set disse malerier? Med venlig hilsen,  Rodejong  diskussion 6. sep 2016, 14:15 (CEST)

Nyheder for december 2016[rediger kildetekst]

Annoncer
Bliv Patruljant!

WikiProjekt Feminisme


Nyheder for januar 2017[rediger kildetekst]

Annoncer
Ugens konkurrence

15-årsjubilæum 1. februar

Skriv til Wikipediajournalen!


Nyheder for februar 2017[rediger kildetekst]

Nyheder for marts 2017[rediger kildetekst]

Nyheder for april 2017[rediger kildetekst]

Nyheder for maj 2017[rediger kildetekst]

Wikipediajournalen abonnent-unudersøgelse[rediger kildetekst]

Hej Wikijournalen-læser! Jeg har oprettet et spørgeskema til vores abonnenter for at undersøge hvilket indhold de primært læser i Wikipediajournalen, samt hvad de gerne vil se mere af. Jeg vil blive meget glad hvis du kan bruge 5 minutter på at besvare spørgeskemaet. Tryk her for at gå i gang! Mvh. InsaneHacker 🕊️ (💬) 1. jun 2017, 00:39 (CEST)

Nyheder for juni 2017[rediger kildetekst]

Nyheder for juli 2017[rediger kildetekst]

Nyheder for august 2017[rediger kildetekst]

Nyheder for september 2017[rediger kildetekst]

Nyheder for oktober 2017[rediger kildetekst]

Nyheder for november 2017[rediger kildetekst]

Nyheder for december 2017[rediger kildetekst]

Nyheder for januar 2018[rediger kildetekst]

Velkommen tilbage[rediger kildetekst]

Velkommen tilbage. Rart at se du igen bidrager til wikipedia - stort tak for det.

med venlig hilsen

--Villy Fink Isaksen (diskussion) 14. jan 2018, 17:30 (CET)

Mange tak! Mvh. --Urbandweller (diskussion) 14. jan 2018, 18:10 (CET)

BTW: Malerkunst har stadig min interesse og sikkert også din, pt er jeg ved at uploade billeder til Commons fra http://www.nivaagaard.dk/en/samling/ som alle er under fri licens, CC0, og i fremragende kvalitet. Resutatet kan ses her Værker fra Nivaagaards Malerisamling og her c:Category:Nivaagaards Malerisamling, Nivaa, Denmark. --Villy Fink Isaksen (diskussion) 14. jan 2018, 18:38 (CET)

Også jeg vil hilse dig velkommen tilbage! Tostarpadius (diskussion) 16. jan 2018, 01:06 (CET)

Mange tak! Det glæder mig! --Urbandweller (diskussion) 16. jan 2018, 01:17 (CET)

Nyheder for februar 2018[rediger kildetekst]

Denne gamle rettelse fra dig retter fra datid til dramatisk nutid. Der er konsensus om ikke at bruge Gunnar Nu Nu Nu Hansen-dansk om fortiden. Har du tid til at rette hele artiklen, den er et grammatisk helvede (bestemt ikke din skyld). --Madglad (diskussion) 14. feb 2018, 02:52 (CET)

Jeg er helt enig - det ligner mig ikke at bruge den form. Jeg kigger på det ved lejlighed. --Urbandweller (diskussion) 17. feb 2018, 18:02 (CET)

Lars Hansen (politiker)[rediger kildetekst]

Jeg har oprettet Lars Hansen (politiker) på Wikidata, check den gerne!  •   Rodejong   💬 ✉️  🖖 24. feb 2018, 17:03 (CET)

Tak, det ser fint ud! --Urbandweller (diskussion) 24. feb 2018, 20:22 (CET)

Nyheder for marts 2018[rediger kildetekst]

Vil du hjælpe?[rediger kildetekst]

Hej Urbandweller. Som du sikkert ved, har der været sat spørgsmålstegn ved nogle af mine bidrag. Jeg er ved at gennemgå dem nu. Jeg faldtover Einar Geert-Jørgensen. Da jeg oprettede den i sin tid, blev det meste information hentet fra Kraks Blå Bog. Det er praktisk talt kun en liste over hans ansættelser og tillidshverv. Jeg kan se, at du senere har wikificeret og udvidet fra DBL, så artiklen har ændret sig en del siden min oprettelse, men kig alligevel på den. Bare for en sikkerheds skyld. Rmir2 (diskussion) 3. mar 2018, 19:17 (CET)

Jeg kigger på den. Umiddelbart ser den helt ukontroversiel ud. --Urbandweller (diskussion) 4. mar 2018, 15:26 (CET)
Tak skal du have. Principielt er er tale om enkle og faktuelle oplysninger, og der er grænser for hvor fantasifuldt jeg kan formulere en sådan liste af oplysninger. Men da jeg i anden sammenhæng er blevet anklaget for at have overtrådt kopieringsregler, kan vi lige så godt få det afklaret med det samme. venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 4. mar 2018, 16:19 (CET)

Ulfeldt - tysk godsejer?[rediger kildetekst]

Hej Urbandweller, hvordan kommer Tyskland ind i billedet her? (Jeg spørger bare af nysgerrighed). Vh. SorenRK (diskussion) 4. mar 2018, 13:33 (CET)

Forklaringen er, at han arvede sin bror, Frantz Ulfeldts, godser i Bøhmen, som dengang var en del af Det tysk-romerske Rige. Efterfølgende blev han så ophøjet til tysk rigsgreve. Mvh. --Urbandweller (diskussion) 4. mar 2018, 15:02 (CET)
Det kunne være godt med et (lille) afsnit om det i artiklen; men den trænger jo i det hele taget til at blive udvidet lidt, bl.a. med referencer. Men tak for svar, under alle omstændigheder! Vh. SorenRK (diskussion) 5. mar 2018, 11:58 (CET)
Det bør bestemt forklares i teksten. Rmir2 (diskussion) 5. mar 2018, 12:18 (CET)