Spring til indhold

Slesvigske stednavne

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Sprogområder i vikingetiden.
Sproggrænsen mellem dansk og tysk i det sydlige Jylland, rekonstrueret ud fra fordelingen af stednavnene.

Nedenstående liste viser danske, tyske og nordfrisiske stednavne i både Syd- og Nordslesvig (altså i hele Sønderjylland).

Hertugdømmet Slesvig eller Sønderjylland var indtil 1864 et dansk len inden for det danske monarki (Helstaten). Efter den 2. Slesvigske Krig blev Slesvig sammen med Holsten indlemmet i Preussen. Efter afstemningen i 1920 blev den nordlige del (Nordslesvig) genforenet med Danmark (Genforeningen), mens den sydlige del (Sydslesvig) forblev ved Tyskland. Den nye grænse skabte nationale mindretal på begge sider af grænsen.

Historisk blev der talt dansk nord for Egernførde-Trene-Husum-linjen, hvilket også er sydgrænsen for danske stednavne. Ved vestkysten mellem Ejderen og Vidåen findes derudover en frisisk befolkning med tilsvarende frisiske stednavne. Stednavnene i Slesvig findes derfor både i danske, tyske og nordfrisiske varianter.

Stednavnelisten er opdelt i en liste over sydslesvigske og en liste over nordslesvigske stednavne.

Indholdsfortegnelse
Top - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


dansk tysk nordfrisisk sønderjysk nedertysk
A
Aagaard Augaard
Adsbøl Atzbüll
Agtrup Achtrup Åktoorp
Alkersum Alkersum Aalkersem
Almtorp Almdorf Aalmtoorp
Amrum Amrum Oomram
Angel Angeln
Arenfjolde Ahrenviöl
Arksum Archsum Arichsem
Arlevad Arlewatt Alwat
Arlå Arlau Arluu
Arnshøft Ahrenshöft
Arnæs Arnis
Askfelt Ascheffel
Aventoft Aventoft Oowentoft
B
Bargum Bargum Beergem
Barkelsby Barkelsby
Barslund Barslund
Bedsted Bedstedt
Bjerndrup Behrendorf Bjarntoorp Bjerrup
Bistensø Bistensee
Bogholm Bockholm
Bokær Pokier
Bollingsted Bollingstedt
Bollingstedlund Bollingstedtlund
Bomsted Bohmstedt Bååmst
Bondelum Bondelum Bonlem
Bordelum Bordelum Boorlem
Borgsum Borgsum Borigsem
Borgvedel Borgwedel
Borne Boren
Borreby Borby
Bosbøl Bosbüll Bousbel
Bramstedlund Bramstedtlund
Brarup Braderup Braarep
Bredbøl Brebel
Bredsted Bredstedt Bräist Bräjst
Breklum Breklum Brääklem
Brodersby (Angel) Brodersby
Brodersby (Svans) Brodersby
Bustrup Busdorf
Bydelstorp Büdelsdorf
Bøglund Böklund
Bøgslund Böxlund
Bøl Böel
Bølsbøl Büllsbüll Bylsbøl
Bønstrup Bönstrup
Børm Börm
C
Christian Albrechts Kog Christian-Albrechts-Koog Krisen-Albrechen-Kuuch
Christiansholm Christiansholm
Christianspris Christianspries, Friedrichsort
D
Dagebøl Dagebüll Doogebel
Damp Damp
Damtorp Damendorf
Dannevirke Dannewerk
Dollerup Dollerup
Dollerødmark Dollrottfeld
Dotmark Dothmark
Drage Drage
Draget Drei
Duborg Duburg
Dunsum Dunsum Dunsem
Dybgrav Tiefengruft
Dynen Düne de Halem
Dyttebøl Düttebüll
E
Egebjerg Ekeberg
Egenæs Ekenis
Egernførde, Egernfjord Eckernförde Nysted Eckernföör
Eggebæk Eggebek
Ejderen Eider
Ejdersted Eiderstedt
Ejdum Eidum
Ellehoved Ellhöft
Ellekær Elkier
Ellingsted Ellingstedt
Elstorp-Vestermølle Elsdorf-Westermühlen
Embsbøl-Horsbøl Emmelsbüll-Horsbüll Ämesbel-Hoorbel Hosbøl-Æmesbøl
Engbro Engbrück
Engelsby Engelsby
Enge-Sande Enge-Sande Ding-Sönj Æng-'Sanj
Eskærsande Iskiersand
Eskeris Esgrus
Esperstoft Esperstoft
F
Farnæsodde Fahrensodde
Fartorp Fahrdorf
Fartoft Fahretoft Foortuft
Femern Fehmarn
Felm Felm
Fiskergaarden Fischerhof
Fjolde Viöl Fjåål
Flensborg Flensburg Flansborj Flensborre
Flensborg Fjord Flensburger Förde
Flækkeby Fleckeby
Fokbæk Fockbek
Follervig Vollerwiek Folerwiik
Folsted Vollstedt Fåålst
Frederiksgrave Friedrichsgraben
Frederiksholm Friedrichsholm
Frederiksort Friedrichsort
Frederiksstad Friedrichstadt
Freienwill Freienwill
Fresendelf Fresendelf
Fresenhagen Fresenhagen Frisenhuuwen
Friserbjerg Friesischer Berg
Fruerlund Fruerlund Frulunj
Før Föhr Feer
G
Galmesbøl Galmsbüll Galmsbel
Gammel Bennebæk Alt Bennebek
Gammelby Gammelby
Garding Garding
Gejl Geil
Gelting Gelting
Gelting Birk Geltinger Birk
Geltorp Geltorf
Gettorp Gettorf
Goldbæk Goldebek Goljbæk
Goldelund Goldelund Gelün
Gosefeld Goosefeld
Grothusen Kog Grothusenkoog
Grumtoft Grundhof
Grøde Gröde Groue
Grødersby Grödersby
Grønbjerg Grünberg
Gundelsby Gundelsby
Gyby Güby
H
Habel Habel Haabel
Haddeby Nor Haddebyer Noor
Hamborg Hallig Hamburger Hallig Hamborjer Hali
Hammeltorp Hamdorf
Hanved Handewitt 'Hanjvæj
Harresby Hardesby
Harreslev Harrislee 'Harresle
Haslund Haselund
Hasselbjerg Hasselberg
Hatsted Hattstedt Haatst
Hatsted Marsk Hattstedtermarsch
Havetoft Havetoft
Havetoftløjt Havetoftloit
Helgoland Helgoland deät Lun
Hjoldelund, Joldelund Joldelund Jåålönj Joljlunj
Hjortholm Hirschholm
Hohn Hohn
Hoge Hooge Huuge
Hollehit Hollehitt
Hollingsted Hollingstedt Hollengstej
Holm Holm
Holmkær Holmkjer
Holnæs Holnis
Holt Holt
Holtenå Holtenau
Holtsø Holtsee
Holttorp Holzdorf
Horsted Horstedt
Hostrup Hostrup
Hude Hude
Humtrup Humptrup Humptoorp
Husby (ved Flensborg) Husby
Husby (ved Slesvig) Hüsby
Husum Husum Hüsem
Hyrup Hürup
Hyrup Skov Hürupholz
Hytten Hütten
Hytten Bjerge Hüttener Berge
Høgel Högel Höögel
Hørnum Hörnum Hörnem
Hørup Hörup
I
Isted Idstedt
Immingsted Immenstedt
J
Jagel Jagel
Janneby Janneby
Jardelund Jardelund
Jaruplund-Vedding Jarplund-Weding Jarp'lunj
Jernved Dänischer Wohld
Jerrishøj Jerrishoe
Joldelund Joldelund Jåålönj Joljlunj
Julskov Juhlschau
Jydbæk Jübek
Jylland Jütland
Jørl Jörl
Jørgensby Jürgensby
K
Kampen Kampen Kaamp
Kappel Kappeln
Karby Karby
Karlum Karlum Kuurlem
Katrineherd Katharinenheerd
Kejtum Keitum Kairem
Kilsgårde Kielsgaard
Kisby Kiesby
Klangsbøl Klanxbüll Klångsbel
Klapholt Klappholz
Klus Klues
Klægsbøl Klixbüll Klexbel
Klægsøkog Kleiseerkoog Kloisiiekuuch
Kobbermølle Kupfermühle
Koldenbyttel Koldenbüttel Koolnbütel
Kolkerheide Kolkerheide Kolkerhii Kåldtjer'hie
Kollerup Kollerup
Kongshøj Königshügel
Kronsgaard Kronsgaard
Kvastrup Quastrup
Kværn Quern
L
Ladelund Ladelund Låålönj Lalunj
Langballe Langballig
Langenæs Langeneß Nees
Langhorn Langenhorn e Hoorne
Langsted Langstedt
Levenså Levensau
Lilholm Lütjenholm
Lille Rejde Klein Rheide
Lille Vittensø Klein Wittensee
Lindå Lindau
Lindved Lindewitt
List List
Lo-Førden Lohe-Föhrden
Lottorp Lottorf
Lyksborg Glücksburg
Lyngrå Lüngerau Løngere
Lyngsted,
Lyngsæd eller Løvensted
Löwenstedt
Lyrskov Lürschau
Lyshøj Lutzhöft
Læk Leck Leek
Læksgårde Lexgaard Leeksguurd Lesgår
Løjt Loit
M
Masbøl Maasbüll
Masholm Maasholm
Medelby Medelby
Meden Meyn Mæjn
Meggertorp Meggerdorf
Mejervig Meierwik
Midlum Midlum Madlem
Mildsted Mildstedt
Munkbrarup Munkbrarup Monkbrarup
Munkmarsk Munkmarsch Munkmäärsk
Munkvolstrup Munkwolstrup
Mysunde Missunde
Mårkær Mohrkirch
Mørvig Mürwik
N
Nebel Nebel Neebel
Niblum Nieblum Njiblem
Nibøl Niebüll Naibel
Nisvrå Niesgrau
Nordfrisland Nordfriesland Nordfraschlönj
Nordstrand Nordstrand Nordströön
Nordstrand Mor Nordstrandischmoor Lätj Möör
Nordsted Norstedt Noorst
Nordtorp Norddorf Noorsaarep
Notfeld Nottfeld
Ny Bjernt Neuberend
Nyby Nieby
Nybøl Nübel
Nyhus Niehuus
Nykirke Neukirchen Naischöspel
Nytorp-Bornsten Neudorf-Bornstein
Ny Vitbæk Neuwittenbek
Nør Noer
Nørre Brarup Norderbrarup
Nørre Farensted Norderfahrenstedt
Nørre Frederikskoog Norderfriedrichskoog
Nørre Haksted Nordhackstedt
Nørreog Norderoog Noorderuug
O
Okholm Ockholm e Hoolme
Oksager Ausacker
Okslund Oxlund Åwslund
Oksbøl Oxbüll
Okslev Owschlag
Oldensvort Oldenswort
Oldersbæk Oldersbek
Olderup Olderup Åldrop
Oldsum Oldsum Olersem
Olpenæs Olpenitz
Ostorp Osdorf
Ostenfeld, Østerfjolde Ostenfeld Østerfjölj
Ophusum Uphusum Aphüsem
Oversø Oeversee
P
Pelvorm Pellworm
Pommerby Pommerby
Poppenbøl Poppenbüll
Popholt Poppholz
Pugholt Pugholz
Puthul Pottloch
R
Rabøl Rabel
Rabølsund Rabelsund
Ravnholt Rabenholz
Ravnkær-Fovlløk Rabenkirchen-Faulück
Råde Rade
Ramsted Ramstedt
Rantum Rantum Raantem
Rendsborg Rendsburg
Reussenkog Reußenköge
Rejde Å Rheider Au
Ringsbjerg Ringsberg
Risby Rieseby
Risum-Lindholm Risum-Lindholm Risem-Lonham
Rødehus Rothenhaus
Rødenæs Rodenäs Runees
Ryde Rüde
Rygge Rügge
Rømmek Röhmke Rommed
R
Sandvig Sandwig
Sankelmark Sankelmark
Sankt Peter-Ording Sankt Peter-Ording
Satrup Satrup
Savstrup Saustrup
Sigum Siegum
Sigumlund Siegumlund
Sild Sylt Söl
Sillerup Sillerup
Simonsberg Simonsberg
Siseby Sieseby
Siversted Sieverstedt
Slesvig by Schleswig Sljasvig Sleswig
Skovby Schuby
Skovbøl Schobüll
Skovbølhus Schobüllhuus
Skovlund Schafflund Skovlunj
Skovsende Schausende
Skørdrup Schörderup
Skålby Schaalby
Skæggerød Scheggerott
Slien Schlei
Snarup-Tumby Schnarup-Thumby
Solitude Solitüde
Solved Sollwitt
Sorgen Sorge
Sporskifte Weiche
Spragebøl Sprakebüll Språkebel
Stabelholm Stapelholm
Stadum Stadum Ståårem
Stedesand Stedesand Stääsönj
Stangled Stangheck
Stegsvig Stexwig
Stenbjerg Steinberg Stenbjerre
Stenbjergkirke Steinbergkirche
Stenfelt Steinfeld
Stenodde Steenodde Stianood
Sterup Sterup
Stiglund Stieglund
Stolbjerg Stollberg
Stolk Stolk
Sollerup Sollerup
Stoltebøl Stoltebüll
Store Rejde Groß Rheide
Store Solt Großsolt
Store Vi Großenwiehe
Store Vittensø Groß Wittensee
Strande Strande
Strukum Struckum
Strukstrup Struxdorf
Svans, Svansø Schwansen
Svavsted Schwabstedt Svåbstääist Svåbste
Svendsby Schwensby
Svendå Schwennau
Svenskerhjørnet Schwedeneck
Svesing Schwesing Swiasing
Syderende Süderende Söleraanj
Sydfald Südfall
Sydslesvig Südschleswig
Sydtorp Süddorf Sössaarep
Sølvested Silberstedt
Sønder Brarup Süderbrarup
Sønder Farensted Süderfahrenstedt
Sønder Haksted Süderhackstedt
Sønder Løgum Süderlügum
Sønderjylland Süderjütland
Sønderog Süderoog Saruug
Sønderskov Sünnerschau
Sønder Stabel Süderstapel
Sønderup Sünderup Synjerup
Sørup Sörup
R
Tarp Tarp
Tarup Tarup
Tating Tating
Terkelstoft Terkelstoft
Tetenbøl Tetenbüll
Tetenhuse Tetenhusen
Timmersig Timmersiek
Tinningsted Tinningstedt Taningstää
Tinnum Tinnum Tinem
Tolk Tolk
Torsballe Torsballig
Torsted Taarstedt
Tostrup Tastrup
Treja Treia
Trelstorp Drelsdorf
Trenen Treene
Tumby Thumby
Tumlaus Kog Tümlauer-Koog
Tved Twed
Tved Twedt
Tvedskov Twedterholz
Tønning Tönning Taning
U
Ulsnæs Ulsnis
Ulstrup Ulstrup
V
Vabs Waabs
Valsbøl Wallsbüll
Vanderup Wanderup
Vedbæk Wittbek
Velt Welt
Venderød Winderatt
Venningsted Wenningstedt
Ves Wees
Veseby Weesby
Vesby Weseby
Vesterland Westerland Weesterlön
Vesterhever Westerhever
Vester Ørsted Wester-Ohrstedt
Vestre Westre
Vilbjerg Wielenberg
Vindeby Windeby
Vindeby Nor Windebyer Noor
Vindemark Winnemark
Vinnert Winnert
Visk Wisch Väsk
Vitdyn Wittdün Witjdün
Vitsum Witsum Wiisem
Vitsvort Witzwort
Vittensø Wittensee
Vobbenbøl Wobbenbüll Wååbel
Vriksum Wrixum Wraksem
Vogsrød Wagersrott
VykFør Wyk auf Föhr a Wik üüb Feer
Y
Yttersum Utersum Ödersem
Ø
Øland Oland Ualöön
Ølsby Uelsby
Ørsbjerg Oersberg
Østerby (ved Flensborg) Osterby
Østerby (ved Egernførde) Osterby
Øster Bondesbøl Osterbunsbüll
Østerhever Osterhever
Øster Ørsted Oster-Ohrstedt
Øvenum Oevenum Ööwenem
Å
Åneby Ahneby


Indholdsfortegnelse
Top - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


dansk tysk sønderjysk
A
Adsbøl Atzbüll
Agerskov Aggerschau
Aller Aller
Als Alsen
Alslev Alsleben
Arndrup Ahrendorf
Asserballe Atzerballig
Augustenborg Augustenburg
B
Ballum Ballum
Barsø Barsö
Bedsted Bedstedt
Bjerndrup Behrendorf
Bjolderup Bjolderup
Bojskov Beuschau
Bov Bau
Bovlund Baulund
Bovrup Baurup
Bredebro Bredebro Breje
Bredevad Bredewatt
Broager Broacker Braue
Broderup Brauderup
Brorsbøl Brorsbüll
Bolderslev Bollersleben
Branderup Branderup
Brøns Bröns
Burkal Buhrkall
Bylderup Bülderup Bylla'p
Bylderup Bov Bülderup Bau Bylle Bau
C
Christiansfeld Christiansfeld
D
Dybbøl Düppel Døffel
E
Egernsund Ekensund
F
Felsted Feldstedt
Fole Fohl
Frøslev Fröslee
G
Gråsten Gravenstein
Gram Gramm
H
Halk Halk
Haderslev Hadersleben Ha'sle
Havnbjerg Hagenberg Hawnbjerre
Hejlsminde Heilsmünde
Hjerpsted Jerpstedt
Holbøl Holebüll
Hoptrup Hoptrup
Højer Hoyer Hæwe
J
Jordsand Jordsand
Jylland Jütland
Jyndevad Jündewatt
K
Kelstrup Kielstrup
Kegnæs Kekenis
Knivsbjerg Knivsberg
Kollund Kollund
Kongsmark Königsmark
Koresand Koresand
Kruså Krusau
L
Løgumkloster Lügumkloster Kloste'
Løjt Loit
M
Mandø Mandö
Mjolden Medolden
Møgeltønder Mögeltondern Møltynne
N
Nordborg Norburg
Nordslesvig Nordschleswig
Nybøl Nübel Nøffel
Nørre Smedeby Norderschmedeby
O
Okseøerne Ochseninseln
Osby Ösby
Overjersdal Ober Jersdal
P
Padborg Pattburg Pajborre
R
Randerup Randerup
Rens Renz
Rinkenæs Rinkenis
Rudbøl Ruttebüll
Rødekro Rothenkrug
Rømø Röm
S
Saksborg Saxburg Sausbor'
Skelde Schelde
Skodborg Schottburg
Skovby Schauby
Skærbæk Scherrebeck
Sommersted Sommerstedt
Sølsted Sölstedt
Sønderborg Sonderburg Synneborre
Sønderjylland Süderjütland Synnejylland
Sønderhav Süderhaff
Sæd Seth
T
Tinglev Tingleff Tingle'
Toftlund Toftlund Tautlund
Tønder Tondern Tynne
U
Ubjerg Uberg
Uge Uk Uch
V
Vidå Wiedau
Vojens Woyens
Å
Aabenraa Apenrade Affenrå
Åstrup Aastrup
Årslev Arsleben
Årtoft Ahretoft
Årøsund Aarösund

Ekstern henvisning

[redigér | rediger kildetekst]