Spring til indhold

Kommunalreformen (1970)

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
For alternative betydninger, se Kommunalreformen. (Se også artikler, som begynder med Kommunalreformen)

Kommunalreformen i 1970 var den hidtil største reform af det danske kommunestyre, der den 1. april 1970 (deraf navnet) reducerede antallet af kommuner fra 1098 til 277 og antallet af amter fra 25 til 14. Det samlede antal kommuner blev 1. april 1974 yderligere reduceret – denne gang til 275, som forblev uændret indtil 2003. For en tabel over udviklingen i antallet af kommuner, se Strukturreformen#Kommunerne gennem tiderne.

Ved en lignende reform i 2007, kaldet Strukturreformen, blev antallet af kommuner reduceret til 98, og amterne blev nedlagt og erstattet af 5 regioner.

Erhvervsfordelingen og dermed arbejdsmarkedet ændrede sig drastisk i 1950'ernes Danmark, og byerne voksede kraftigt uden om bykernerne. Nogle kommuner havde derfor stagnerende eller ligefrem faldende indbyggertal, mens andres indbyggertal steg kraftigt. Det var især de større købstæder der tiltrak nye indbyggere, og det var derfor også dem, der stod overfor de største administrative opgaver, der efterhånden blev uoverkommelige for den begrænsede kommunale administration på den tid. Værst stod det dog til i landkommunerne, der efter Folkeskoleloven i 1958 skulle afvikle landsbyskolerne. Reformen af skolevæsenet i 1958 tillod landkommunerne at indgå såkaldte tværkommunale skoleforbund, for at sikre, at de kunne tilbyde den lovpligtige undervisning til deres borgere.[1]

Indenrigsministeriet foretog i begyndelsen af 1960'erne omfattende analyser af sammenhængen mellem indbyggernes bopæl og arbejdsplads, samt organiseringen af den offentlige sektor. Det blev bl.a. undersøgt hvorvidt kommunens indbyggertal spiller ind på en kommunes finansiering af lokal offentlig service.

Konklusionen var klar i 1966, og der blev opstillet tre hovedprincipper for den fremtidige kommunale inddeling.

Hvis en kommune skulle kunne levere en effektiv service til sine indbyggere, blev det beregnet, at kommunen ikke kunne have færre end 5000-6000 indbyggere, hvilket på denne tid blev vurderet som et tilstrækkeligt grundlag for et alderdomshjem og egen skole. Amterne skulle have 250.000-300.000 indbyggere, før der blev et tilstrækkeligt grundlag for et fuldt udbygget centralsygehus. Et andet problem, var at de fleste købstæder i realiteten sørgede for service, infrastruktur og arbejdspladser for de omliggende landkommuner, uden at landkommunerne betalte for det; det betød reelt at landkommunernes indbyggere var i et "skattely". Løsningen på dette finansieringsproblem blev, at man lagde netop de berørte kommuner sammen, som i forvejen udgjorde et geografisk sammenhængende byområde. Samtidig foreslog man at ophæve købstædernes særlige status, der i mange år havde givet købstæderne fortrinsret til handel. Købstæderne havde desuden stået for eget hospitalsvæsen – ligesom amterne også gjorde det. Det blev i forbindelse med reformen lagt under amterne.[2]

Geografiske ændringer

[redigér | rediger kildetekst]
Hovedartikel: Kommuner i Danmark.

I 1965 var antallet af købstads- og landkommuner størst, i alt 1345, hvoraf 1257 var landkommuner og 88 købstadskommuner. Der var siden oprettelsen af landkommuner med selvstyre ved kommunalreformen i 1841 sket en kontinuerlig stigning i antallet af kommuner. Ved reformen i 1841 var der 1021 landkommuner. Amterne førte tilsyn med landkommunerne, mens købstæderne blev tilset af Indenrigministeriet. Det var først omkring 1960 at det første demokratiske valg til amtsrådene fandt sted.

Skjern var den sidste danske by, som fik tildelt købstadsrettigheder. Det skete i 1958.[3]

Allerede i 1966 blev der foretaget frivillige sammenlægninger af kommunerne, således at antallet ved kommunalreformen i 1970 var reduceret til 1098. Da 821 af disse kommuner havde under 3.000 indbyggere, havde de ingen ansatte udover borgmesteren og en kæmner (regnskabsansvarlig/direktør (fx i Sindal Kommune indtil 1996)). Pr. 1. april 1970 blev antallet af kommuner reduceret til 277, hvorefter købstæderne også mistede deres privilegier. I 1974 blev antallet af kommuner reduceret yderligere til 275, idet Sengeløse Kommune blev en del af Høje-Taastrup Kommune, og Store Magleby og Dragør Sogne blev lagt sammen til Dragør Kommune. Kommunalreformkommissionen lod en del mindre grænsereguleringer udskyde til 1. april 1972.[4]

Amter (og Statsamt)

[redigér | rediger kildetekst]

Antallet af amter blev reduceret fra 25 til 14. Københavns og Frederiksberg Kommuner forblev udenfor amtslig inddeling. De gamle amter levede dog videre som statsamter. Statsamtet København (uden Københavns Kommune) varetog udover for Københavns Amt også opgaver for Frederiksberg Kommune, mens opgaver for Københavns Kommune blev varetaget af Københavns Overpræsidium, der blev ledet af overpræsidenten.

De nye kommuner og amter

[redigér | rediger kildetekst]

De fleste kommuner blev oprettet med virkning fra 1. april 1970[5], men Dragør Kommune og Store Magleby Kommune blev først slået sammen til Dragør Kommune og Høje-Taastrup Kommune og Sengeløse Kommune til den nye Høje-Tåstrup Kommune fra 1974. Sengeløse Kommune var blevet oprettet 1. april 1970.

Københavns og Frederiksberg kommuner

[redigér | rediger kildetekst]

Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune fortsatte som hidtil og varetog fortsat både primærkommunale og amtskommunale opgaver. De hørte således ikke under Københavns Amtskommune, men var udenfor den amtskommunale inddeling. Denne ordning bortfaldt med strukturreformen i 2007.

Københavns Amt

[redigér | rediger kildetekst]

Omfattede 20 kommuner. Dækkede ca. samme område som Københavns Amt dækkede frem til 1808, hvor Roskilde Amt kom under Københavns Amt. Ved kommunalreformen blev Roskilde Amt og Københavns Amt skilt igen. Amtssædet lå i Glostrup.

Københavns Amt
Tidligere Ny Bemærkninger
Ballerup-Måløv Ballerup-Måløv Senere omdøbt til Ballerup Kommune
Brøndbyvester-Brøndbyøster Brøndbyvester-Brøndbyøster Senere omdøbt til Brøndby Kommune
Dragør Dragør Sammenlagt med Store Magleby i 1974 til Dragør Kommune
Gentofte Gentofte
Gladsaxe Gladsaxe
Glostrup Glostrup
Herlev Herlev
Herstedøster-Herstedvester Herstedøster-Herstedvester I 1973 omdøbt til Albertslund Kommune
Hvidovre Hvidovre
Høje-Taastrup, Reerslev Sogn (Reerslev-Vindinge Kommune), Soderup By og den østlige del af Marbjerg By i Fløng Sogn (Hvedstrup-Fløng Kommune), samt Fløng Hede og en del af Store-Hede (Roskilde Kommune) og en række matrikler i Torslundemagle By (Torslunde-Ishøj Kommune) Høje-Taastrup Sengeløse blev lagt sammen med kommunen i 1974
Ledøje-Smørum Ledøje-Smørum
Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk
Rødovre Rødovre
Sengeløse Sengeløse Blev lagt sammen med Høje Taastrup Kommune i 1974
Store Magleby Store Magleby Blev lagt sammen med Dragør Kommune i 1974 til Dragør Kommune
Søllerød Søllerød
Torslunde-Ishøj (undtagen en række matrikler i Torlundemagle by) Torslunde-Ishøj Senere omdøbt til Ishøj Kommune.
Tårnby Tårnby
Vallensbæk Vallensbæk

Frederiksborg Amt

[redigér | rediger kildetekst]

Omfattede 19 kommuner. Ligner i store træk det gamle Frederiksborg Amt. Amtssædet forblev i Hillerød.

Frederiksborg Amt
Tidligere Ny Bemærkninger
Lillerød, Lynge-Uggeløse (undtagen Lindholm og en række matrikler), Allerød, Blovstrød, Høvelte, Ravnsholt Skov, Sandholm, Sønderskov og Tokkekøb Hegn samt en række matrikler ved Sjælsø (Blovstrød Kommune og en række matrikler i Børstingerød By (Hillerød Kommune) Allerød
Asminderød-Grønholt, Nødebo Overdrev (Esbønderup-Nødebo Kommune) Asminderød-Grønholt Omdøbt til Fredensborg-Humlebæk Kommune i 1971
Birkerød (undtagen en række matrikler i Isterød By) Birkerød
Farum Farum
Frederikssund, Græse-Sigerslevvester, Oppe Sundby-Snostrup Frederikssund
Frederiksværk, Kregne-Vinderød, Melby, Ølsted Frederiksværk
Blistrup, Søborg-Gilleleje, Esbønderup Sogn (Esbønderup-Nødebo Kommune), Græsted Sogn (Græsted-Mårum Kommune) Græsted-Gilleleje
Helsinge-Valby, Ramløse-Anisse, Vejby-Tibirke, Mårum Sogn (Græsted-Mårum Kommune) Helsinge
Helsingør, Tikøb Helsingør
Hillerød (undtagen en række matrikler i Børstingerød By), Alsønderup, Harløse, Nødebo Sogn (Undtagen Nødebo Overdrev) (Esbønderup-Nødebo Kommune) Hillerød
Hundested Hundested
Hørsholm, en række matrikler i Isterød By (Birkerød Kommune), samt den resterende del af Blovstrød der ikke indgår i den nye Allerød Kommune Hørsholm
Jægerspris, Kyndby-Krogstrup Jægerspris
Karlebo Karlebo
Skibby Skibby
Lille Lyngby, Skævinge-Gørløse, Strø Skævinge
Slangerup By, Slangerup Landsogn, Uvelse, den del af Jørlunde Kommune der ligger nord for Jørlunde Å, Lindholm, samt en række matrikler i Uggeløse (Lynge-Uggeløse Kommune) Slangerup
Slagslunde-Ganløse, Stenløse-Veksø Stenløse
Ølstykke og den del af Jørlunde Kommune der ligger syd for Jørlund Å Ølstykke

Omfattede 11 kommuner. Amtssædet blev skilt fra Københavns Amt, som det havde været frem til 1808. Amtssædet lå i Roskilde.

Roskilde Amt
Tidligere Ny Bemærkning
Hyllinge-Lyngby, Rye-Sonnerup, Sæby-Gjershøj Bramsnæs
Greve-Kildebrønde, Tune, samt en række matrikler i Karlstrup (Karlslunde-Karlstrup Kommune) Greve
Jyllinge-Gundsømagle, Ågerup-Kirkerup, Hvedstrup Sogn (Hvedstrup-Fløng Kommune) Gundsø
Hvalsø-Særløse, Såby-Kisserup Hvalsø
Køge, Højelse, Ølsemagle, Herfølge Køge
Herslev-Gevninge, Lejre, Kornerup Sogn (Kornerup-Svogerslev Kommune) Lejre
Ramsø, Ørsted-Dåstrup, Skalstrup (Roskilde Vor Frue Kommune) Ramsø
Roskilde (undtagen Fløng Hede og en del af Store-Hede), Himmelev, den resterende del af Fløng sogn, Svogerslev Sogn (Kornerup-Svogerslev), Vindinge Sogn (Reerslev-Vindinge), Roskilde Vor Frue (undtagen Skalstrup) Roskilde
Borup-Kimmerslev, Ejby-Nørre Dalby, Skovbo Skovbo
Havdrup-Solrød, Jersie-Kirke Skensved, samt Karlstrup Sogn (undtagen en række matrikler der falder under Greve Kommune) Solrød
Strøby, Vallø Vallø


Vestsjællands Amt

[redigér | rediger kildetekst]

Omfattede 23 kommuner. Var hovedsageligt en sammenlægning af Holbæk Amt og Sorø Amt, samt en del af Præstø Amt. Amtssædet lå i Sorø.

Vestsjællands Amt
Tidligere Ny Bemærkninger
Bregninge-Bjergsted, Føllenslev-Særslev, Sejerø, Viskinge-Avnsø Bjergsted
Dianalund Dianalund
Asnæs, Fårevejle, Grevinge, Vallekilde-Hørve Dragsholm
Fuglebjerg, Kvislemark Sogn (Holsteinborg Kommune) og Fyrendal Sogn (Holsteinborg Kommune) Fuglebjerg
Gørlev-Bakkendrup, Helsinge-Drøsselbjerg, Svallerup Gørlev
Hashøj (undtagen en række matrikler i Slots-Bjærgby By og sogn) Hashøj
Haslev, Teestrup Haslev
Holbæk, Sønder Asmindrup-Grandløse, Butterup-Tuse, Orø, Tuse Næs, Ågerup, samt en række matrikler i Allerup-Springstrup, Borup og i Tingtved (Jernløse Kommune) Holbæk
Jordløse, Rørby, Store Fuglede-Lille Fuglede, Ubby, Værslev Hvidebæk
Høng Høng
Jernløse (undtagen en række matrikler i Allerup-Springstrup, Borup og i Tingtved) Jernløse
Kalundborg, Raklev, Røsnæs, Årby Kalundborg
Korsør, Tårnborg, Vemmelev-Hemmeshøj Korsør
Nykøbing Sjælland, Rørby, samt Nygård By (Højby Kommune), en del af Stårup By (Højby Kommune), og en del af Annebjerggård Hovedgård (Højby Kommune) Nykøbing-Rørvig
Ringsted, Benløse, Haraldsten-Allindemagle, Jystrup-Valsølille, Kværkeby, Nordrupøster-Farendløse, Sneslev, Vetterslev-Høm, Vigersted, Ørslev, samt Bringstrup Sogn, Gyrstinge Sogn, Sigersted Sogn (Fjenneslev Kommune) Ringsted
Skælskør, samt Holsteinborg Sogn, Venslev Sogn, Ørslev Sogn og Sønder Bjerge Sogn (Holsteinborg Kommune) Skælskør
Slagelse, Hejninge, Stillinge, Slagelse Skt. Peders Landsogn, Slagelse Skt. Mikkels Landsogn, Vestermose, samt en række matrikler i Slots-Bjærgby By og Sogn (Hashøj Kommune) Slagelse
Sorø, Bromme, Lynge-Broby, Pedersborg, Slaglille-Bjernede, samt Alsted Sogn og Fjenneslev Sogn (Fjenneslev Kommune) Sorø
Flinterup, Munke-Bjergby, Stenmagle Stenlille
Svinninge Svinninge
Holmstrup, Jyderup, Mørkøv, Skamstrup-Frydendal, Stigs-Bjergby Tornved
Egebjerg, Nørre Asminderup, Odden, Vig, Højby (undtagen Nygård By, en del af Stårup By og en del af Annebjerggård Hovedgård) Trundholm
Tølløse Tølløse


Storstrøms Amt

[redigér | rediger kildetekst]

Omfattede 24 kommuner. Bestod primært af en sammenlægning af Præstø Amt og Maribo Amt. Amtssædet lå i Nykøbing Falster.

Storstrøms Amt
Tidligere Ny Bemærkninger
Alslev, Fakse, Karise, Spjellerup-Smerup Fakse
Everdrup, Snesere, samt Hammer Sogn, Mogenstrup Sogn, Næstelsø Sogn og Vester Egesborg Sogn (Fladså Kommune) Fladså
Holeby, samt Torslunde Sogn og den østlige del af Højbygaard Hovedgaard (Tågerup Sogn) og en række matrikler i Hyldtofte By, Lungholm Inddæmning og Hyllekrog Holeby
Holmegaard (undtagen Rislev Sogn), Toksværd Holmegaard
Vesterborg, Højreby (undtagen en række matrikler, Sæbyholm Hovedgaard og Halsted Sogn) Højreby
Kalvehave, Mern, Øster Egesborg Langebæk
Maribo, Askø, Bandholm, Hillested, Hunseby, Maribo Landsogn, Stokkemarke, Østofte Maribo
Møn Møn
Nakskov, Branderslev, samt en række matrikler i Vester Karleby og Ringsebølle (Herredskirke Sogn), en række matrikler i Sæbyholm Hovedgaard (Halsted Sogn), en række matrikler i Holleby (Arninge Sogn), en række matrikler i Saunsø Vig (Vestenskov Sogn), og Stensø (Vestenskov Sogn) Nakskov
Nykøbing Falster, Toreby, Systofte (undtagen enkelte matrikler i Orupgård Hovedgård), Tingsted (undtagen enkelte matrikler i Hannenov Skov, og en enkelt matrikel i Bruntofte), Kringelborg i Sønder Vedby, den vestlige del af Brændte Ege, en række matrikler i Tjæreby, Hasselø Inddæmning (undtagen enkelte matrikler) i Idestrup Sogn, Ny Kirstineberg Hovedgård og Klodskov Skov (undtagen enkelte matrikler) i Ønslev-Eskilstrup Kommune og en række matrikler i Væggerløse Kommune Nykøbing Falster
Nysted, Døllefjelde-Musse, Herritslev, Nysted Landsogn, Kettinge-Bregninge, Vester Ulslev, Øster Ulslev-Godsted Nysted
Næstved, Rønnebæk Sogn, Vejlø Sogn, Rislev Sogn, Fodby, Herlufsholm, Hyllinge, Marvede, Vallensved Næstved
Gundslev, Kippinge-Brarup-Stadager, Nørre Alslev-Nørre Kirkeby, Nørre Vedby, Vålse, Torkilstrup-Lillebrænde, Ønslev-Eskilstrup (undtagen Ny Kirstineberg Hovedgård og Klodskov Skov (undtagen enkelte matrikler)) og en enkelt matrikel i Bruntofte (Tingsted Kommune) Nørre-Alslev
Præstø, Beldringe Sogn, Bårse Sogn Præstø
Birket, Fejø, Femø, Horslunde-Nordlunde, Købelev, Sandby, Utterslev, Vindeby, Herredskirke-Løjtofte (undtagen en række matrikler i Vester Karleby og Rinseby) Ravnsborg
Gloslunde-Græshave, Rudbjerg (undtagen en række matrikler i Holleby (Arninge Sogn), en række matrikler i Saunsø Vig (Vestenskov Sogn), og Stensø (Vestenskov Sogn)) Rudbjerg
Rødby, Nebbelunde-Sædinge, Ringsebølle, Tirsted-Skørringe-Vejleby, Tågerup Sogn (undtagen Torslunde Sogn og den østlige del af Højbygaard Hovedgaard) Rødby
Rønnede, Sønder Dalby Rønnede
Sakskøbing, Majbølle, Radsted, Sakskøbing Landsogn, Slemminge-Fjelde, Tårs, Vigsnæs, Våbensted-Engestofte Sakskøbing
Boestofte, Hellested, Stevns, Store Heddinge Stevns
Stubbekøbing, Falkerlev, Horbelev, Karleby-Horreby-Nørre Ørslev, Maglebrænde, Åstrup, Sønder Kirkeby-Sønder Alslev (undtagen en række matrikler i Egebjerg (Sønder Kirkeby Sogn) og en enkelt matrikel i Orupgård Hovedgård), samt enkelte matrikler i Orupgård Hovedgård (Systofte Kommune) og enkelte matrikler i Hannenov Skov (Tingsted Kommune) Stubbekøbing
Herlufmagle-Tybjerg, Suså Suså
Skelby-Gedesby, Idestrup (undtagen Kringelborg i Sønder Vedby, den vestlige del af Brændte Ege, en række matrikler i Tjæreby, Hasselø Inddæmning (undtagen enkelte matrikler), Væggerløse (undtagen en række matrikler) og en række matrikler i Egebjerg, og en enkelt matrikel i Orupgård Hovedgård i Sønder Kirkeby-Sønder Alslev Sydfalster
Vordingborg, Køng-Lundby, Kastrup, Ørslev, Sværdborg samt Udby Sogn (Bøgebjerg Kommune) Vordingborg

Bornholms Amt

[redigér | rediger kildetekst]

Omfattede 5 kommuner. Amtssædet lå i Rønne. Amtet fortsatte som det har set ud siden 1662.

Bornholms Amt
Tidligere Ny Bemærkninger
Allinge-Sandvig, Olsker, , Østerlars-Gudhjem, Østermarie Allinge-Gudhjem
Hasle, Hasle Landdistrikt, Klemensker, Rutsker, Nyker (undtagen den sydvestlige del af Nyker Udmark) Hasle
Nexø, Svaneke, Bodilsker, Ibsker, Poulsker Nexø
Rønne, Knudsker Rønne
Aakirkeby, Nylars, Pedersker, Vestermarie, Åker, samt den sydvestlige del af Nyker Udmark (Nyker Kommune) Aakirkeby

Omfattede 32 kommuner. En sammenlægning af Odense og Svendborg amter. 20 af kommunerne blev ikke påvirket (arealmæssigt) af kommunalreformen. Amtssædet lå i Odense.

Fyns Amt
Tidligere Ny Bemærkninger
Assens Assens
Bogense Bogense
Broby Broby
Hundstrup, Kirkeby, Lunde, Ollerup-Skerninge, Stenstup, Ulbølle Egebjerg
Brenderup, Ejby, Fjeldsted-Harndrup, Indslev, Gelsted Ejby
Faaborg, Brahe-Trolleborg, Diernæs, Horne, Håstrup, Svanninge, Vester Åby, Øster Hæsinge, Åstrup Faaborg
Glamsbjerg Glamsbjerg
Gudbjerg, Gudme-Brudager, Hesselager, Oure-Vejstrup Gudme
Haarby Haarby
Kerteminde Kerteminde
Langeskov Langeskov
Marstal Marstal
Middelfart, Middelfart Købstads Landdistrikt, Kauslunde-Gamborg, Vejlby-Strib Middelfart
Munkebo Munkebo
Nyborg, Aunslev-Bovense, Hjulby, Vindinge Nyborg
Nørre Åby Nørre Åby
Odense, Allerup-Davinde, Allesø-Næsbyhovedbroby, Brændekilde-Bellinge, Dalum, Fjordager, Fraugde, Korup-Ubberud, Lumby, Pårup, Sanderum, Stenløse-Fangel, samt Højby Sogn (Årslev Kommune) Odense
Otterup Otterup
Espe, Heden, Hillerslev, Krarup, Ringe, Sønder Højrup, Vantinge Ringe
Rudkøbing Rudkøbing
Gislev, Kværndrup, Ryslinge Ryslinge
Svendborg, Egense, Skårup, Thurø, Tved, Tåsinge Svendborg
Sydlangeland Sydlangeland
Søndersø Søndersø
Tommerup Tommerup
Tranekær Tranekær
Flødstrup, Ullerslev Ullerslev
Vestærø Vestærø Blev oprettet i 1966 ved en sammenlægning af Ærøskøbing, Bregninge, Rise, Søby og Tranderup kommuner.

Skiftede navn til Ærøskøbing Kommune i oktober 1970.

Vissenbjerg Vissenbjerg
Ørbæk Ørbæk
Rolfsted, Årslev (undtagen Højby Sogn) Årslev
Aarup Aarup

Sønderjyllands Amt

[redigér | rediger kildetekst]

Omfattede 23 kommuner. En sammenlægning af Haderslev, Tønder, og Aabenraa-Sønderborg amter. Amtssædet lå i Aabenraa.

Sønderjyllands Amt
Tidligere Ny Bemærkninger
Augustenborg, Asserballe-Notmark, samt en række matrikler i Vollerup (Ulkebøl Kommune) Augustenborg
Bov, Holbøl Bov
Ballum, Brede, Randerup, Skast, Visby Bredebro
Broager Broager
Christiansfeld, Aller, Frørup, Hjerndrup, Stepping, Tyrstrup, Bjerning (undtagen Ladegård), Fjelstrup (undtagen Sillerup), Hejls, Taps, Vejstrup Christiansfeld
Gram, Højrup Gram
Graasten Graasten
Haderslev, Grarup, Halk, Hoptrup, Moltrup, Starup, Vilstrup, Vonsbæk, Øsby, Åstrup, samt Sillerup (Fjelstrup kommune) og Ladegård (Bjerning kommune) Haderslev
Højer, Daler, Emmerlev, Hjerpsted, Højer Landsogn Højer
Bovrup, Felsted, Kliplev, Varnæs Lundtoft
Løgumkloster, Løgumkloster Landsogn, Nørre Løgum, Højst, Bedsted Lø Løgumkloster
Nordborg, Egen, Havnbjerg, Holm, Oksbøl, Pøl, Svendstrup Nordborg
Agerskov, Bevtoft, Branderup, Toftlund, Arrild Nørre-Rangstrup
Hjerting, Hygum, Jels, Lintrup, Rødding, Skodborg, Skrave, Øster Lindet Rødding
Egvad, Hellevad, Hjortkær, Øster Løgum, Rise (undtagen Søst, Rise, Brunde og Rise-Hjarup ejerlav) Rødekro
Brøns, Døstrup, Mjolden, Rejsby, Rømø, Skærbæk, Vodder Skærbæk
Sundeved (undtagen en matrikel og en vej), samt en matrikel og en vej i Dybbøl kommune Sundeved Dannet ved frivillig sammenlægning af Nybøl, Sottrup og Ullerup kommuner i 1968
Hørup, Kegnæs, Lysabild, Tandslet Sydals
Sønderborg, Dybbøl (undtagen en matrikel og en vej), Ulkebøl (undtagen en række matrikler i Vollerup), samt en matrikel og en vej fra Sundeved kommune Sønderborg
Burkal, Bylderup, Ravsted, Tinglev Tinglev
Tønder, Abild, Hostrup, Møgeltønder, Tønder Landsogn, Udbjerg Tønder
Hammelev, Jegerup, Maugstrup, Nustrup, Oksenvad, Sommersted, Vedsted, Vojens Vojens
Aabenraa, Ensted, Løjt, samt Søst, Rise, Brunde og Rise-Hjarup Ejerlav (Rise kommune) Aabenraa

Omfattede 14 kommuner. Var i grove træk en gengivelse af samme areal som det forhenværende Ribe Amt. Amtssædet lå i Ribe.

Ribe Amt
Tidligere Ny Bemærkninger
Grene, Vorbasse, samt Store-Almstok (undtagen enkelte matrikler i Vandel, Randbøl kommune) Billund
Blåbjerg Blåbjerg
Ho-Okseby, Ål Blåvandshuk
Bramminge, Gørding, Hunderup, Vejrup Bramminge
Brørup, samt Adserbølgårde, Debel, Gilbjerg, Lindknud, Vittrup, Hyldelund (undtagen en række matrikler), Okslund (undtagen en række matrikler) og en række matrikler i Klelund i Lindknud kommune Brørup
Esbjerg, Guldager, Sneum, Tjæreborg, samt Hostrup Sogn (Alslev-Hostrup kommune) Esbjerg
Nordby, Sønderho Fanø
Grindsted, Hejnsvig, Filskov, Ansager (undtagen Ålling, Ansager, Kvie, Lærkeholt, Lund, Skovlund samt den vestlige del af Stenderup), en række matrikler i Hallundbæk (Blåhøj kommune), Sønder Omme (undtagen den nord- og vestlige del af Juellingsholm Hovedgård) Grindsted
Helle Helle
Føvling, Holsted, Åstrup, samt Lindknud (undtagen en række matrikler i Klelund) Holsted
Ribe, Farup, Hjortlund, Jernved, Kalvslund, Mandø, Obbekær, Seem, Vester Vedsted, Vilslev, Øster Vedsted, Hviding, Roager, Spandet Ribe
Varde, Horne, Janderup-Billum, Thorstrup, samt Alslev Sogn (Alslev-Hostrup kommune) Varde
Andst, Gesten, Malt, Veerst-Bække, Vejen Vejen
Ølgod, samt Ålling, Ansager, Kvie, Lærkeholt, Lund, Skovlund samt den vestlige del af Stenderup i Ansager kommune Ølgod

Bestod af 16 kommuner fra det fhv. Vejle Amt, samt dele af hhv. Skanderborg og Ribe Amter. Amtssædet lå i Vejle.

Vejle Amt
Tidligere Ny Bemærkninger
Brædstrup, Grædstrup, Sønder Vissing-Voerladegård, Tønning-Træden, samt en del af Klovborg Sogn (Klovborg-Tyrsting Kommune) Brædstrup
Gauerslund, Gårslev, Smidstrup, Skærup (undtagen Svinholt, samt den nordlige del af Skærup og Damkær) Børkop
Bredsten, Egtved, Nørup, Vester Nebel, Ødsted, Øster Starup, Jerlev (undtagen 2 matrikler i Tvedgård), Randbøl (undtagen enkelte matrikler i Vandel) Egtved
Fredericia, Bredstrup, Erritsø, Herslev, Pjedsted, Taulov Fredericia
Gangsted-Søvind, Hovedgård, Kattrup-Tolstrup, Østbirk-Yding Gedved
Give, Øster Nykirke, Thyregod-Vester (undtagen en række matrikler i Hastrup) Give
Hedensted-Daugård, Korning, Løsning, Øster Snede (undtagen en række matrikler i Agersbøl), Urlev Sogn (undtagen enkelte matrikler i Hornum), samt 2 matrikler i Lystrup (Stenderup Sogn), Eriknauer (Hatting-Torsted Kommune), en række matrikler i Ørum (Grejs-Sindbjerg Kommune), Bottrup (Ølsted Kommune), en enkelt matrikel i Assendrup (Engum Kommune) Hedensted
Horsens, Endelave, Lundum-Hansted, Tamdrup, Vær-Nebel, Tyrsted-Uth, Hatting-Torsted (undtagen Eriknauer), samt en række matrikler i Skjold (Glud-Skjold kommune) Horsens
Jelling Jelling
Juelsminde, Nebsager-Bjerre, Rårup, Glud-Skjold (undtagen en række matrikler i Skjold), Urlev-Stenderup (undtagen enkelte matrikler i Hornum og 2 matrikler i Lystrup). Juelsminde
Kolding, Alminde, Dalby, Harte-Nørre Bramdrup, Sønder Bjært, Sønder Stenderup, Viuf, Vonsild, Seest Kolding
Lunderskov Lunderskov
Nørre Snede, Ejstrup (undtagen en række matrikler i Store Nørlund, og enkelte matrikler i Fruergård), Klovborg Sogn (undtagen en del der bliver lagt under Brædstrup kommune) (Klovborg-Tyrsting kommune) Nørre Snede
Hvirring-Hornborg, Linnerup-Hammer, Tørring, Åle, Langskov, Uldum, Grejs-Sindbjerg (undtagen en række matrikler i Ørum), samt en række matrikler i Agersbøl (Øster Snede kommune) Tørring-Uldum
Vamdrup, Ødis Vamdrup
Vejle, Hornstrup, Hover, Højen, Skibet, Vinding, Engum (undtagen en enkelt matrikel i Assendrup), 2 matrikler i Jerlev, samt Svinholt, og dele af Skærup og Damkær Vejle

Ringkøbing Amt

[redigér | rediger kildetekst]

Omfattede 18 kommuner. Bestod i grove træk af det gamle Ringkøbing Amt, med små justeringer fra Skanderborg Amt. Amtssædet lå i Ringkøbing.

Ringkøbing Amt
Tidligere Ny Bemærkninger
Aulum-Hodsager, Haderup, Grove (undtagen Ur Gårde, Hessellund, Kølvrå Gårde, 2 matrikler i Gindeskov, Barslund, 4 matrikler i Grågårde og Gedhus) Aulum-Haderup
Brande, Blåhøj (undtagen en række matrikler i Hallundbæk), samt en række matrikler i Hastrup (Thyregod-Vester Kommune) Brande
Egvad Egvad
Herning, Ilskov, Rind, Snejbjerg, Simmelkær, Sinding, Sunds, Ørre, Gjellerup (undtagen en række matrikler i Skovby), samt en række matrikler i Store Nørlund og en række matrikler i Fruergård (Ejstrup Kommune) Herning
Holmsland Holmsland
Holstebro, Borbjerg, Idum, Mejrup, Naur-Sir, Nørre Felding, Tvis, Råsted (undtagen en del mellem Stenum Hovedgård og Ulfborg Sogn), samt 2 matrikler i Vejrum Holstebro
Bording, Ikast, samt en række matrikler i Skovby (Gjellerup Kommune), Engesvang, Kærshoved (Vrads Sogn, Vinding-Bryrup-Vrads Kommune) Ikast
Lemvig, Dybe-Ramme, Faberg, Fjaltring-Trans, Gudum, Klinkby, Lomborg-Rom, Nørre Nissum, Tangsø Lemvig
Ringkøbing, Hee, Hover, No, Stadil, Sønder Lem, Tim, Vedersø, Velling, Ølstrup, Thorsted (undtagen 0,6 ha i Thorsted Sogn), et areal i Bækbo & Rabjerggårde (Dejbjerg Kommune), et 260 m2 areal i Dejbjerg Sogn (Dejbjerg Kommune), 0,8 ha af Ulfborg Sogn, 0,1 ha af Vind Sogn, samt Husby Klit (Husby Sogn) Ringkøbing Ændringer i Vind Sogn og Thorsted Sogn er grundet regulering af Madum Å
Skjern, Bølling-Sædding, Faster, Hanning, Stauning, Dejbjerg (undtagen et 260 m2 areal i Dejbjerg Sogn og Bækbo & Rabjerggårde), Borris (undtagen den nordlige del af Ahler Gårde og Gåsdalhede) Skjern
Struer, Gimsing, Hjerm, Resen-Humlum, Venø, Ølby-Asp-Fousing, Vejrum (undtagen 2 matrikler) Struer
Harboøre-Engbjerg, Thyborøn Thyborøn-Harboøre
Hvidbjerg-Lyngs, Jegindø, Søndbjerg-Odby Thyholm
Vildbjerg-Nøvling, Timring, Nørre Omme (undtagen en del af hovedejerlavet Nørre Omme Sogn), Vinding-Vind (undtagen 0,1 ha af Vind Sogn) og 0,2 ha af Thorsted Sogn Trehøje Ændringer i Vind Sogn og Thorsted Sogn er grundet regulering af Madum Å
Gørding-Vemb-Bur, Madum, Staby, Sønder Nissum, Ulfborg, Husby (undtagen Husby Klit), Stenum Hovedgård og Ulfborg Sogn (Råsted Kommune), samt 0,4 ha i Thorsted Sogn Ulfborg-Vemb Ændringer i Vind Sogn og Thorsted Sogn er grundet regulering af Madum Å
Brejning, Nørre Vium-Herborg, Vorgod, samt den nordlige del af Ahler Gårde og Gåsdalhede (Borris Kommune) og en del af hovedejerlavet Nørre Omme Sogn (Nørre Omme Kommune) Videbæk
Ejsing, Hanbjerg, Ryde, Sahl, Sevel Vinderup
Assing, Skarrild, Sønder Felding, samt den nord- og vestlige del af Juellingsholm Hovedgård (Sønder Omme Kommune) Aaskov

Amtet bestod af 26 kommuner. En sammenlægning af Randers, Skanderborg og Århus Amter. Dog blev Nørre Snede, Brædstrup og Tørring-Uldum kommuner lagt under Vejle Amt. Amtssædet lå i Højbjerg.

Århus Amt
Tidligere Ny Bemærkninger
Ebeltoft, Agri-Egens, Dråby, Helgenæs, Hyllested-Rosmus, Knebel-Rolsø, Tirstrup-Fuglslev, Tved, Vistoft Ebeltoft
Galten, Skivholme-Skovby Galten
Svostrup, Dallerup, Skorup-Tvilum-Voel, Gjern-Skannerup (undtagen 8790 m2 af en matrikel i Søbyvad Mølle) Gjern
Grenaa, Anholt, Lyngby-Albøge, Ålsø-Vejlby Grenaa
Hadsten (undtagen 0,01 ha i Erslev), Voldum-Rud, samt Lerbjerg Sogn (Laurbjerg-Lerbjerg kommune) Hadsten
Hammel, Lading, samt 8790 m2 af en matrikel i Søbyvad Mølle (Gjern-Skannerup Kommune) Hammel
Hinnerup Hinnerup
Hørning, Veng Hørning
Houlbjerg-Granslev, Øster Velling-Helstrup-Grensten, Langå Sogn, Torup Sogn, samt Østergård Hovedgård (undtagen enkelte matrikler) (Vellev Sogn), Værum-Ørum, Laurbjerg Sogn Langå
Mariager (undtagen en række matrikler i Gettrup), Udbynder-Kastbjerg, Falslev-Vindblæs (undtagen en række matrikler i Haderup) Mariager
Kolind, Marie Magdalene-Koed, Nimtofte-Tøstrup Midt-Djurs
Dalbyneder-Dalbyover, Gjerlev-Enslev, Hald-Kærby, Harridslev-Albæk, Råby-Sødring, Støvring-Mellerup, Tvede-Linde, Øster Tørslev Nørhald
Nørre-Djurs Nørre-Djurs
Alrø, Gosmer-Halling, Gylling, Hundslund, Odder, Randlev-Bjerager, Saxild-Nølev, Tunø, Ørting-Falling, samt en række matrikler i Rantzausgave Hovedgård (Solbjerg Kommune) Odder
Asferg-Fårup, Spentrup-Gassum, Kousted Sogn, Nørbæk-Sønderbæk-Læsten, Øster Bjerregrav-Ålum Purhus
Randers, Borup, Dronningborg, Gimming-Lem, Haslund-Ølst, Kristrup, Vorup, Råsted Sogn, samt 0,01 ha i Erslev Randers
Hornslet, Hvilsager-Lime, Mygind-Krogsbæk-Skørring, Søby-Skader-Halling, Mørke (undtagen Ugelbølle, Balskov Gårde), samt 570 m2 af en matrikel i Vorre (Skødstrup Sogn) Rosenholm
Gjesing-Nørager, Holbæk-Udby, Vivild-Vejlby, Voer-Estruplund, Ørsted, samt en række matrikler i Fausing bys enge, i Grund og i Drammelstrup byers enge (Gammel Estrup Kommune) Rougsø
Låsby, Ry Ry
Rønde, Ugelbølle (Mørke Kommune), Balskov Gårde (Mørke Kommune) Rønde
Samsø Samsø
Silkeborg, Linå, Balle, Funder, Gødvad, Kragelund, Lemming, Sejling-Sinding, Serup, samt en del af Virklund (Them Sogn) Silkeborg
Skanderborg, Hylke, Ovsted-Tåning, Fruering-Vitved (undtagen Fastrup) Skanderborg
Virring-Essenbæk, Årslev-Hørning, samt en række matrikler i Fausing bys enge, i Grund og i Drammelstrup byers enge (Gammel Estrup Kommune) Sønderhald
Them (undtagen en del af Virklund (Them Sogn)), Vinding-Bryryp-Vrads (undtagen Kærshoved i Vrads sogn) Them
Århus, Beder-Malling, Borum-Lyngby, Brabrand-Årslev, Elev, Elsted, Harlev-Fremlev, Hasle, Holme-Tranbjerg, Mårslet, Ormslev-Kolt, Sabro-Fårup, Tilst-Kasted, Trige, Vejlby-Risskov, Viby, Åby, Hjortshøj-Egå, Todbjerg-Mejlby, Solbjerg (undtagen en række matrikler i Rantzausgave Hovedgård), Skødstrup (undtagen 570 m2 af en matrikel i Vorre) Århus


Amtet bestod af 17 kommuner. Amtssædet lå i Viborg.

Viborg Amt
Tidligere Ny Bemærkninger
Højbjerg-Elsborg, Sahl-Gullev, Vindum, Bjerringbro (undtagen Himmestrup Enge, Lee Sogn samt en række matrikler i Lee By), Mammen (undtagen en række matrikler i hhv. Hesselholt og Nørreåhus), samt Skjern Sogn (Vester Velling-Skjern Kommune), Hesselbjerg (Hvorslev-Gerning Kommune), samt enkelte matrikler ved Himmestrup Hovedgård. Bjerringbro
Daubjerg-Mønsted-Smollerup, Vridsted-Fly, Nørre Borris Sogn (Tårup-Kvols-Nørre Borris Kommune), Kobberup-Feldingbjerg-Gammelstrup (undtagen Søby, Røgind Gamskær og Ajstrup Gårde, samt den nordøstlige del af Tastum Sø Ejerlav), Vroue-Resen (undtagen Høgild, Over Torp, Neder Torp og Rabis). Fjends
Tømmerby-Lild, Hanstholm (undtagen 2,8 km2 af Vester Vandet Sogn), samt 3,8 km2 af Nors-Tved Kommune. Hanstholm
Vejerslev-Aidt-Thorsø, Sønder Vinge Sogn (Langå-Thorup-Sønder Vinge Kommune), Vester Velling Sogn (Vester Velling-Skjern Kommune), Hvorslev-Gerning (undtagen Hesselbjerg), Vellev (undtagen alle pånær 1 matrikel i Østergård Hovedgård og den østlige del af Vellev By). Hvorslev
Frederiks, Karup, samt den sydlige del af Fløjgårdene og Skovhuset (Finderup Sogn), den sydvestlige del af Dollerup, en række matrikler i Neder-Testrupgård, den vestlige del af Over Testrup, Sjørup (Alle i Ravnsbjerg Kommune), Høgild, Over Torp, Neder Torp og Rabis (Vroue-Resen Kommune) og Ur Gårde, Hessellund, Kølvrå Gårde (undtagen en række matrikler) (Grove Kommune) Karup
Grønbæk, Hinge, Kjellerup, Levring, Sjørslev, Thorning, Vindelev, Vium Kjellerup
Nykøbing Mors, Alsted-Bjergby, Dragstrup-Skallerup, Flade-Sønder Dråby, Frøslev-Mollerup, Galtrup-Øster Jølby, Karby-Hvidbjerg-Redsted, Ljørslev-Ørding, Lødderup-Elsø, Sejerslev-Ejerslev-Jordsby, Solbjerg-Sundby, Tæbring-Outrup-Rakkeby, Tødsø-Erslev, Vejerslev-Blidstrup, Øster Assels-Vester Assels. Morsø
Hersom-Vester Bjerregrav, Klejtrup, Låstrup-Skals, Tostrup-Roum, Ulbjerg-Lynderup. Møldrup
Durup-Tønderup, Hjerk-Harre, Nautrup-Sæby-Vile, Roslev, Rybjerg. Sallingsund
Skive, Hem-Hindborg-Dølby, Højslev-Dommerby-Lundø, Ørslevkloster, Ørum, samt Søby, Røgind Gamskær, Ajstrup Gårde og den nordøstlige del af Tastum Sø Ejerlav (Kobberup-Feldingbjerg-Gammelstrup Kommune). Skive
Oddense-Otting, Balling-Volling, Brøndum-Hvidbjerg, Håsum-Ramsing, Krejbjerg, Lem-Vejby, Lihme, Rødding. Spøttrup
Fuur, Grinderslev-Grønning, Jebjerg-Lyby, Junget-Thorum, Selde-Åsted, Thise. Sundsøre
Bedsted-Grurup, Boddum-Ydby, Hassing-Villerslev, Helligsø-Gettrup, Hurup, Hvidbjerg-Ørum-Lodbjerg, Skyum-Hørdum, Vestervig-Agger og Visby-Heltborg. Sydthy
Thisted, Harring-Stagstrup, Hillerslev-Kåstrup, Hundborg-Jannerup, Hunstrup, Sennels, Sjørring-Torsted, Skinnerup, Skjoldborg-Kallerup, Snedsted-Nørhå, Sønderhå-Hørsted, Thisted landsogn, Tilsted, Vang-Tvorup, Vester Vandet-Øster Vandet, Øsløs-Vesløs-Arup og Østerild, samt 3,8 km2 af Nors-Tved Kommune og 2,8 km2 af Vester Vandet Sogn (Hanstholm Kommune). Thisted
Rødding-Løvel-Pederstrup, Tjele-Nørre Vinge, Vammen-Lindum-Bigum, Vorning-Kvorning-Hammershøj, Ørum-Viskum-Vejrum (undtagen Himmestrup Enge og en enkelt matrikel i Lee By) og en række matrikler i hhv. Hesselholt og Nørråhus (Mammen Kommune) Tjele
Viborg, Almind, Asmild-Tapdrup, Sønder Rind, Viborg-Gråbrødre Landdistrikt, Vinkel, Vorde-Fiskbæk-Romlund, samt Tårup Sogn og Kvols Sogn (begge Tårup-Kvols-Nørre Borris Kommune), Viborg
Gedsted-Fjeldsø, Vesterbølle og Aalestrup Aalestrup

Nordjyllands Amt

[redigér | rediger kildetekst]

Amtet bestod af 27 kommuner. Amtssædet lå i Aalborg. Amtet bestod af en sammenlægning af Hjørring Amt og Ålborg Amt. Dele af Mariager (der indgår i den nye Hobro kommune) og Falslev-Vindblæs (der indgår i den nye Hadsund Kommune), indgår også i Nordjyllands Amt.

Nordjyllands Amt
Tidligere Ny Bemærkninger
Astrup-Storarden, Oue-Valsgård, Rold-Vebbestrup, Rostrup Arden
Brovst Brovst
Brønderslev, Hellum, Jerslev, Serritslev, Tolstrup-Stenum, Øster Brønderslev-Hallund, Thise Sogn (Vrensted-Thise Kommune), samt en række matrikler i Vildmosen (Ajstrup Sogn) Brønderslev
Dronninglund, Hellevad-Ørum, Voer Dronninglund
Lovns-Alstrup, Strandby-Farsø, Ullits-Fovlum, Vester Hornum-Hyllebjerg-Flejsborg, samt Svoldrup (Vognsild Sogn) Farsø
Fjerritslev, Hjortdal, Kettrup-Gøttrup, Thorup-Klim, Vust, Haverslev-Bejstrup, Skræm Fjerritslev
Frederikshavn, Elling, Flade-Gærum, Hirsholmene, Åsted-Skærum, samt ejerlavene Store- og Lille Stensig og den nordlige del af Understed Sogn. Frederikshavn
Als, Hadsund, samt en længere række matrikler i Haderup, Lystryp og Ajstrup (alle i Vindblæs Sogn) Hadsund
Hals, Ulsted, Vester Hassing-Øster Hassing Hals
Bindslev, Hirtshals, Tornby-Vidstrup, Tversted-Uggerby Hirtshals
Hjørring, Bjergby-Mygdal, Sct Hans-Sct. Olaj, Skallerup-Vennebjerg, Tårs, Vrejlev-Hæstrup, samt Mårup Sogn (Rubjerg-Mårup Kommune) Hjørring
Hobro, Glenstrup, Hvornum-Snæbum, Sønder Onsild-Nørre Onsild, Øls-Hørby-Døstrup Hobro
Læsø Læsø
Løgstør, Kornum-Løgsted, Næsborg-Salling-Oudrup, Overlade, Ranum-Malle, Vilsted-Vindblæs, Aggersborg Løgstør
Børglum-Furreby, Jelstrup-Lyngby, Vrå, Rubjerg-Mårup, samt Vrensted Sogn (Vrensted-Thise Kommune) Løkken-Vrå
Nibe, Bislev, Farstrup, Lundby, Sebber, St. Ajstrup, Vokslev, samt Ejdrup Sogn (undtagen Kelddalgårde og Kelddalskær, samt en række matrikler i Ejdrup) Nibe
Brorstrup-Haverslev, Ravnkilde, Rørbæk-Nørager Nørager
Ingstrup-Vester Hjermitslev-Alstrup, Jetsmark, Saltum-Hune Pandrup
Gudum-Lillevorde, Kongerslev-Korndrup, Mou, Sejlflod, Storvorde Sejlflod
Sindal Sindal
Skagen, Råbjerg, Skagen Landsogn Skagen
Bælum-Solbjerg, Fræer, Gerding-Blenstrup, Skibsted-Lyngby, Skørping, St. Brøndum-Siem-Thorup Skørping
Buderup-Gravlev, Sønderup-Suldrup, Veggerby, Årestrup, Øster Hornum (undtagen Lyngbjerggård, enkelte matrikler i Guldbæk, samt den nordlige del af Volstrup), samt 835 m2 af en ejendom i Skivum (Skivum-Giver kommune) Støvring
Sæby, Albæk, Hørby, Skæve, Torslev, Volstrup, samt Understed-Karup (undtagen Understed Sogn) Sæby
Gjøl, Vedsted, Åby-Biersted Aabybro
Aalborg, Nørresundby, Ellidshøj-Svenstrup, Ferslev-Dall, Volsted, Gunderup-Nøvling, Hasseris, Horsens-Hammer, Nørholm, Romdrup-Klarup, Sønder Tranders, Sønderholm-Frejlev, Vadum, Sulsted-Ajstrup (undtagen en række matrikler i Vildmosen) (Ajstrup Sogn), samt Lyngbjerggård, enkelte matrikler i Guldbæk, samt den nordlige del af Volstrup (Øster Hornum Kommune) Aalborg
Gundersted, Havbro, Ulstrup, Aars, Skivum-Giver (undtagen 835 m2 af en ejendom i Skivum (Skivum-Giver kommune), Gislum-Vognsild (undtagen Svoldrup (Vognsild Sogn)), samt Blære Sogn (Blære-Ejdrup Kommune) og Kelddalgårde og Kelddalskær, samt en række matrikler i Ejdrup) (Ejdrup Sogn) Aars
  1. ^ "Den store kommunalreform 1970". Vejle Stadsarkiv. Hentet 3. oktober 2013.
  2. ^ "Kommunalreformen". Den Store Danske. Hentet 3. oktober 2013
  3. ^ "Danmarks købstæder - Skjern". Dansk Center for Byhistorie. Hentet 3. oktober 2013
  4. ^ Bekendtgørelse nr. 106 af 27/3/1972 om ændringer af landets inddeling i kommuner og amtskommuner samt folketingsvalgkredse Hentet 21. januar 2021
  5. ^ Retsinformation
  • Erik Kaufmann: "27 slags planer. Oversigt over og kritisk analyse af den offentlige fysiske planlægning i Danmark", SBI-byplanlægning 4, Statens Byggeforskningsinstitut, København 1966.

Eksterne henvisninger

[redigér | rediger kildetekst]