Gnupa

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Gnupa
Konge af Danmark
Forgænger Olaf
Regent Gnupa
Efterfølger Sigtryg
Ægtefælle Asfrid Odinkarsdatter
Børn Sigtryg
Dynasti Olav-dynastiet
ifølge Adam af Bremen
Far Olaf
ifølge Adam af Bremen

Gnupa også kaldet Chnob og i andre kilder omtalt som Knud (Thietmar af Merseburg: Thietmari Merseburgensis episcopi Chronicon - Cnit; Arngrim Jonsson: Rerum Danicarum fragmenta - Canutus; Avico (et al.): Gesta Wulinensis ecclesiae pontificum - Knupa) var konge i Danmark i en periode i starten af det 10. århundrede. Han var muligvis konge sammen med Gurd i starten af sin regeringstid.

Gnupa hørte ifølge Adam af Bremen til Olav-dynastiet, der erobrede den danske trone i slutningen af det 9. århundrede.

Kilder[redigér | rediger kildetekst]

Den lille Sigtrygsten, der omtaler Gnupa.

Præcise kilder til Gnupas liv har hidtil været få.[fn 1] Det drejer sig om to runesten samt sporadisk omtale i nogle krøniker.

Runesten[redigér | rediger kildetekst]

Gnupa bliver første gang nævnt på to runesten ved Hedeby, kendt som Gottorp-stenen og Vedelspang-stenen. På begge sten står næsten samme tekst nedskrevet:

"Asfrid Odinkars datter gjorde disse kumler efter Sigtryg, hendes og Gnupas søn".

og

"Asfrid gjorde disse kumler efter kong Sigtryg, hendes og Gnupas søn. Gorm ristede runerne".[5]

Forskellen mellem de to sten er, udover teksten, at Vedelspangstenen indeholder enkelte runeformer, der normalt oftest ses i svenske runeindskrifter, mens Gottorpstenen ikke anvender nogle af disse "typiske" svenske runetegn.[6][7]

Runestenene bekræfter entydigt familieforholdet: Gnupa var gift med Asfrid, der var datter af en Odinkar (åbenbart et dansk navn), og de havde en søn, Sigtryg.[8]

Adam af Bremen[redigér | rediger kildetekst]

Adam af Bremen skriver i sin Historia Hammaburgensis Ecclesia (i Allan A. Lunds oversættelse):

"Fra den pålidelige Sveins mund har jeg imidlertid engang, hvor jeg bad ham om at opregne sine aner, hørt følgende: "Jeg har erfaret", sagde han, "at efter normannernes nederlag regerede Heiligo, som var vellidt blandt sine folk på grund af sin retfærdighed og sin fromhed. Han blev efterfulgt af Olaph, som kom fra Sveonien og besatte det danske rige med våbenmagt. Han fik mange sønner, af hvilke Chnob og Gurd efter hans bortgang tog magten i riget"."[9]

Svein er identificeret som Sven Estridsen, Heiligo som Helge, Olaph som Olaf, der andetsteds omtales som Sueonum princeps, og Chnob som Gnupa[10]

Samstemmighed[redigér | rediger kildetekst]

Disse tre kilder tegner således et rimeligt entydigt billede: der er tale om et dynasti med oprindelse i Sverige, som åbenbart har været i stand til at tage magten i og omkring Hedeby og erklære sig som konge. Den svenske oprindelse bekræftes af brugen af svenske runer, og navnene kan, trods forskellene, med stor sandsynlighed identificeres.[8] Man er ikke helt sikker på, hvor stort Gnupas og hans søn Sigtrygs rige var, men det menes, at det kun omfattede Jylland eller Sønderjylland.[11] Dette rige må have eksisteret omkring år 934, da Gnupa ifølge Widukinds Saxerkrønike var ved magten.[5]

Det menes, at Hardeknud, som kom til Danmark fra "Nortmannia" (Norge eller Normandiet)[5] i 916 eller 917, kun erobrede det nordligste og mellemste Jylland og etaberede sit kongesæde i Jelling.

Widukinds saxerkrønike[redigér | rediger kildetekst]

Ifølge Widukinds Saxerkrønike var Gnupa konge i Danmark, da danerne blev besejret i kamp af den tyske konge Heinrich I (Henrik Fuglefænger) i Hedeby. Denne kilde har været sammenstillet med en oplysning i Korvei-årbøgerne under året 934 om, at kong Henrik I dette år underlagde sig danerne.[8]

Afvigende fremstillinger[redigér | rediger kildetekst]

Widukinds fremstilling afviger fra Adam af Bremens. Denne oplyser, at kong "Heinric" med en hær invaderede "danernes land og skræmte med sit første angreb kong Vurm [Gorm] så stærkt, at denne lovede at rette sig efter hans befalinger og bønfaldt ham om fred. Således fastlagde den sejrrige Heinric rigets grænser ved Sliasvic [Slesvig], som i dag hedder Heidiba [Hedeby], indsatte en markgreve og forordnede, at kolonister fra Saxonien slog sig ned dér. Alle disse begivenheder, som en klog dansk biskop har fortalt mig, videregiver jeg til vor kirke ligeså sandfærdigt, som jeg har fået dem troværdigt fortalt."[12]

Fortolkning[redigér | rediger kildetekst]

Det må stå hen i det uvisse hvilken af de to beretninger, der kommer nærmest på den historiske sandhed. Aksel E. Christensen kommenterer: "Alle disse konstruktioner beror paa ganske vilkaarlige konjunkturer og aldeles utilladelige harmoniseringer. Den nøgterne historiker maa nøjes med at konstatere, at overleveringen allerede hos Adam af Bremen er blevet afsporet: det er sket ved, at Adam selv har harmoniseret to, hver især tvivlsomme traditioner, den ene fra kong Svend, den anden fra den anonyme danske biskop. Det er sandsynligt, at der herved er indtraadt en vis doublering af begivenhedsforløbet, men man kan ikke helt udelukke muligheden af, at ogsaa allerede Widukinds danske kongenavn er forkert."[13]

Fodnoter[redigér | rediger kildetekst]

 1. ^ Et mere helstøbt billede af Gnupas (Knuds) placering i historien kan, efter fremkomsten i efteråret 2019 af et tidligere upåagtet og ukendt middelalderligt håndskrift Gesta Wulinensis ecclesiae pontificum, forventes, når de nye oplysninger om Gnupas/Knuds familieforhold og tekstuddrag af den nyfundne kilde i sin helhed bliver offentliggjort.[1][2][3][4]

Noter[redigér | rediger kildetekst]

 1. ^ Sven Rosborn: "En nyfunnen krönika om Danmarks äldsta historia" - Academia.edu, 8. januar 2020
 2. ^ Sven Rosborn: "Harald Blåtands släkt" - Academia.edu, 8. januar 2020
 3. ^ "Nedslag i Danmarks äldre historia" fra Den historiska föreningen för Wiejkowofynden
 4. ^ Pilemedia: "Harald Blåtand och Danmark under 900-talet", 2. maj 2020
 5. ^ a b c Hule, s. 23
 6. ^ Christensen, s. 198
 7. ^ Niels Lund: "Svenskevældet i Hedeby" i Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie - 1980, ss. 114-125.
 8. ^ a b c Christensen, s. 200
 9. ^ Lund, s. 74f
 10. ^ Lund, s. 253
 11. ^ Hule, s. 24
 12. ^ Lund, s. 79
 13. ^ Christensen, s. 201

Litteratur[redigér | rediger kildetekst]

 • Adam af Bremens krønike. Dansk udgave ved Allan A. Lund. Illustreret af Jørgen Kraglund. 300 sider. Forlaget Wormianum 2000. ISBN 87-89531-01-9
 • Aksel E. Christensen: Vikingetidens Danmark paa oldhistorisk baggrund; 2. udgave; Akademisk Forlag, Universitetsforlaget i København 1977; ISBN 87-500-1732-2
 • Mikkel Hule: "De historiske sten" (i Skalk 1994 nr. 2, ss. 18-27)

Eksterne henvisninger[redigér | rediger kildetekst]

Foregående: Kongerækken
Medkonge med Gurd
Efterfølgende:
Olaf Sigtryg
(? – ?)