Nysted

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Gå til: navigation, søg
Nysted
Købstadsvåben Herredsvåben
Coat of arms of Nysted.svg Musse Herreds våben 1584.png
Nysted Kirke 2.jpg
Nysted Kirke set fra Gl. Torv
Overblik
Land: Danmark Danmark
Borgmester: John Brædder (fra 2010)Rediger på Wikidata
Region: Region Sjælland
Kommune: Guldborgsund Kommune
Grundlagt: 1200-tallet
Postnr.: 4880 Nysted
Demografi
Nysted by: 1.359[1] (2017)
Kommunen: 61.257[1] (2017)
 - Areal: 903,42 km²
Tidszone: UTC +1
Hjemmeside: www.guldborgsund.dk
Oversigtskort

Koordinater: 54°40′N 11°44′E / 54.667°N 11.733°Ø / 54.667; 11.733 Nysted er en by på det sydøstlige hjørne af Lolland med 1.359 indbyggere (2017)[1] i Guldborgsund Kommune, der tilhører Region Sjælland. Den er Danmarks sydligste købstad, beliggende ved Nysted Nor over for slottet Aalholm.

Byens oprindelse daterer sig til middelalderen, da byen og havnen voksede op i ly af kongeborgen Aalholm samt et franciskanerkloster. Helt frem til jernbanens indtog var Nysted det naturlige midtpunkt for handel og trafik på egnen, fordi byens havn er den eneste naturlige på hele Lollands sydkyst.

Nysted er en af Danmarks mest velbevarede købstæder, og har bevaret sit gamle bymiljø med adskillige bindingsværkshuse og ældre bygninger i det gamle bykvarter, der centrerer sig om den gotiske kirke, Nysted Kirke. Den lille by har en lystbådehavn, der hver sommer besøges af mange turister og lystsejlere fra ind- og udland. Der er ikke megen industri i Nysted, hvilket er med til at skabe et roligt bymiljø.

Nysted fik købstadsretigheder i 1409 og kunne derfor fejre 600 års købstadsjubilæum i 2009. Det blev markeret blandt andet med en middelalderfestival i august dette år - en festival som har udviklet sig til en årlig begivenhed, der tiltrækker mange gæster og udstillere fra nær og fjern.

Fra Nysted er der knapt 17 kilometer til Nykøbing Falster, 19 km til Sakskøbing, knapt 24 km til Maribo, 25 km til Rødby og godt 48 kilometer til Nakskov.

Geologi / topografi[redigér | redigér wikikode]

Under den sidste istid tyngede isen så meget på Skandinavien, at jordskorpen bulede indad. Det bevirkede, at skorpen i områderne rundt om isen, bl.a. i området hvor Nysted ligger, hævede sig. Da isen forsvandt, var Lolland stort set landfast med det nuværende Tyskland, kun adskilt af en stor og vandrig flod, der nu er blevet til Femern Bælt, Lillebælt, Storebælt m.m.

Samtidig havde isen efterladt et landskab med tykke moræneaflejringer (jord og sten), som var blevet samlet op af den glidende is undervejs hen over Østersø-egnene. Nogle steder skete aflejringen i form af store, flade sletter (det meste af Lolland og Falster), mens is og smeltevand andre steder lavede mere dramatiske landskaber (randmoræner, dødishuller, tunneldale m.m.).

I varierende dybde under morænen ligger store kalkaflejringer, der er dannet i tidligere perioder, da hele Danmark var dækket af vand. I Nysted ligger kalken tæt på overfladen og har flere steder været brudt. Nysted ligger på den sydøstligste del af et system af "bakker" og søer, der strækker sig på skrå tværs over Lolland fra Nysted over Maribo til Ravnsborg og videre ud i Smålandshavet, hvor øerne er dele af samme system.

I årene efter at isen var smeltet, hævede Skandinavien sig igen, og tilsvarende sank Nystedområdet, sådan at tidligere tiders bopladser i dag ligger på bunden af havet. Landet syd for den nuværende by "druknede" og efterlod det landskab, man kan se i dag.

Historie[redigér | redigér wikikode]

Oprindelse[redigér | redigér wikikode]

Nysted nævnes ikke i Kong Valdemars Jordebog og er utvivlsomt først opstået senere omkring slottet Aalholm og et franciskanerkloster. De ældste dele af det nuværende Aalholm er fra 1300-tallets begyndelse. Kong Christoffer 2, Valdemar Atterdags far, skal efter sigende en overgang have været fange på Aalholm hos grev Johan af Holsten, som kongen selv havde overladt Aalholm til. Senere flyttede Christoffer til Nykøbing Falster, hvor han døde.

Byens indbyggere blev anset som bønder og vornede under Aalholm Slot, indtil Erik af Pommern i 1409 gav dem deres frihed og byen dens privilegier, der blev bekræftede i 1513. Byen havde handel og sejlads, navnlig på Rostock og Lübeck. I 1455 siges omtrent 100 gårde og huse at være gået til under en stor brand.

Senest fra ca. 1300 var Nysted det naturlige midtpunkt på egnen og det administrative centrum som kongeligt len. Landskabet omkring Nysted var afgrænset af vådområder i form af Flintinge å/Sakskøbing å mod nord og Maribosøerne samt (nu afvandede) moser ved Vester Ulslev mod vest, så hele egnen var et naturligt opland til byen.

Nysteds havn bidrog væsentligt til byens opretholdelse. Allerede tidligt har man vidnesbyrd om eksport af korn og især levende kreaturer til Tyskland, og tilsvarende import af øl, vin, vævede stoffer og andre varer, som ikke produceredes på egnen.

Franciskanerklosteret, der har ligget ved den østlige ende af Klosterstræde, skal være stiftet 1286 af ejerne til Kjærstrup og Kjelstrup, men i øvrigt ved man meget lidt om det. I klosterkirken blev blandt andre begravet Odensebispen Valdemar Podebusk, død 1392, ridder Anders Siundesen af Kjærstrup (1390) og gråbrødre-vikaren Michael de Lyra (1483). I 1472 fik Laurentius Brandere tilladelse til at reformere klosteret, men først 1477, efter megen modstand fra en del af munkenes side, blev konventet bragt til lydighed. I Nysted havde Gråbrødreordenen sit sidste tilflugtssted i Danmark efter Reformationen; først i 1538 synes klosteret helt nedlagt.

Renæssancen[redigér | redigér wikikode]

Aalholm Slot set fra havnen.

I 1554 fik præsten Nic. Wulf klosterets abildhave og humlehave foræret, men i øvrigt blev jorderne henlagt under Aalholm Slot. Klosterets nedbrydning blev påbudt i 1551 for, at materialerne kunne anvendes til et slot, som kongen agtede at opføre i Nakskov. Dette blev dog opgivet, og murstenene synes at være blevet sendt til København og Kolding. I 1577 stod der dog endnu et stenhus tilbage, som kongen lod nedbryde til brug i forbindelse med byggearbejder på Aalholm.

I 1560 skal 200 gårde og huse være gået op i luer under en ny storbrand. I 1641 og 1651 nævnes også ildebrande: den 22. maj 1654 brændte 100 gårde og huse, hvorefter borgerne fik store lettelser i skatter.

Under enevælden[redigér | redigér wikikode]

Nysted år 1767

I denne periode, i hvert fald frem til midt i 1800-tallet, var Nysted fuldt på omgangshøjde med mange andre byer i Danmark. De var alle små og mest rettet mod lokale behov. Byen kunne endog i perioder drage fordel af sin placering ved Østersøen og havde gennem alle årene en mindre handelsflåde og en del fiskeri. Af toldregnskaberne fra anden halvdel af 1800-tallet ser man, at de indførte varer mest kom fra København, Nordtyskland, Norge og Sverige. Til byen sejledes varer som jern, vin, spiritus, humle, kaffe, kul, te, bomuld, silke, ris, husholdningssalt, sirup/sukker og træ. Fra byen sejledes først og fremmest korn og kreaturer.

I 1700, den 14. november 1729 og i 1831 brændte atter store dele af byen. I 1750 brændte Nysted (Aalholm) Ladegård, der var oprettet af klostergodset. Efter at den var genopbygget, blev den senere nedlagt og kom ind under Christiansholm.

I 1672 havde byen 691 indbyggere, i 1769 kun 486 indbyggere.

Nysteds gamle rådhus.

Helt op til 1740 lå der en latinskole i byen. Den var lille og fostrede kun en enkelt kendt person. Det var teologen Niels Hemmingsen (1513-1600), der blev født i Errindlev, en landsby mellem Nysted og Rødby. Han var dansk teolog og studerede 1537-42 ved universitetet i Wittenberg, hvor han var elev af Philipp Melanchthon. Fra 1553 var Hemmingsen professor i teologi ved Københavns Universitet og en kendt person i det europæiske akademiske miljø.

Da latinskolen blev nedlagt, overgik bygningen til "Danske Christendoms Skole", som fungerede dér og siden i en nabobygning indtil 1852, da en ny skolebygning opførtes ved siden af det nye rådhus.

Emil Aarestrups mindesten

Englandskrigen[redigér | redigér wikikode]

Indre skanse

Selv om byen befinder sig på et højdedrag, og havnen ligger godt beskyttet, er naturen også her en lunefuld modspiller. I 1811, da Danmark var i krig med England under Napoleonskrigene, fik man en tragisk demonstration af det. I oktober havde englænderne samlet en flåde af 120 fragtskibe i Hanøbugten ud for det sydlige Sverige. De skulle eskorteres gennem de danske farvande af otte linieskibe og flere mindre krigskibe. Englænderne havde bitre erfaringer med de danske kaperskibe, som lynhurtigt brød frem fra kysten, bordede et fragtskib og slæbte det i havn. Den 9. november begav konvojen sig på vej. Mellem Falster og Rygen sank ti fragtskibe i en storm. Den 15. november ankrede flåden op ud for Nysted, syd for Rødsand. Stormen blæste atter op, og to skibe sank, mens tolv skibe strandede og blev dansk krigsbytte. Også linieskibet St. George med over 800 mand om bord gik på grund. Takkelage, master og frem for alt roret gik til, men skibet kom atter flot og sejlede videre, blot for sammen med et andet linieskib, Defence, at splintres ved Thorsminde i Vestjylland den 24. december 1811. Mellem 1300 og 1400 søfolk og soldater druknede, kun sytten blev reddet i land. I 2002 blev roret fundet ved Rødsand i forbindelse med etablering af den store vindmøllepark. Det er 11,5 m langt og vejer 8,5 tons.

Under Englandskrigene blev der bygget to skanseanlæg ved Nysted. Det ene, ved indsejlingen til Nysted Nor, ses stadig i det strandanlæg, som i dag hedder Skansen. Den anden skanse er meget mindre, måske snarere et skjul for geværskytter. Den ligger der, hvor havnepladsen starter. Så vidt vides blev skanserne ikke brugt, men i forbindelse med de slesvigske krige blev de atter aktuelle for en kort stund.

Nysted som trafikknudepunkt[redigér | redigér wikikode]

Byen set fra havnen.

Det er vigtigt at huske på, at Holsten på den anden side af Østersøen hørte med til det danske rige helt frem til 1864, og at der derfor var brug for brugbare rejseruter mellem landsdelene.

Nysteds rolle i dette spil var mest uofficiel. To gange var en mere planlagt forbindelse dog på tale. Første gang var i tiden efter 1797. Dette år foranledigede Den kongelige Generalvejskommission nemlig, at generaladjudant Løvenørn skulle studere bl.a. mulighederne for bekvem og rentabel færgefart fra Lolland til Holsten. Efter mange års overvejelser og mange rapporter blev det den 6. marts 1804 besluttet, at der skulle oprettes en færgefart med kongelig understøttelse. Der rejste sig imidlertid et væld af problemer med materiel og personkreds, men også med besejlingsforholdene. Resultatet blev, at færgefarten indstilledes i 1807 (måske også under indtryk af krigen med England) og aldrig kom i gang igen siden.

Færgeforbindelsen optog dog fremdeles sindene, og i slutningen af 1800-tallet begyndte man at tale om dét, der i dag kaldes Fugleflugtslinjen. Også i den forbindelse kom Nysted på tale som udgangspunkt. Det blev undersøgt om kysten lige øst for byen var et egnet sted for en færgehavn, men svaret var nej. Rødsand var endnu engang i vejen.

Den tidlige industrialisering[redigér | redigér wikikode]

Nysteds befolkning var stigende i slutningen af 1800-tallet men stagnerede i begyndelsen af 1900-tallet: 1.082 i 1850, 1.227 i 1855, 1.261 i 1860, 1.336 i 1870, 1.438 i 1880, 1.414 i 1890, 1.411 i 1901, 1.457 i 1906 og 1.479 i 1911.[2]

Perioden blev kendetegnet af en række tiltag: i 1875 oprettes Mette Christiansens Stiftelse for 2 fattige enker, i 1876 oprettedes Industri- og håndværkerforeningen, i 1877 opfører Borgerforeningen (oprettet 1863) en stiftelse, en bygning med 4 lejligheder (Østergade 9), i 1880 bliver en kommunal realklasse nedlagt, i 1880-erne blev teglværket i Klostermosen på byens markjorder nedlagt, i 1886 får byen telefonforbindelse, i 1883 etableres epidemihus med 6 senge (Skansevej) og Falsters Landbostands Sparekasse, i 1891 etableres en høj- og landbrugsskole (Munkestien 4), i 1893 opføres en Teknisk Skole i Smedestræde 6, i 1896 opføres et nyt sygehus i Fiskergade med mindst 12 senge, også arresthuset opføres. Endvidere oprettes en privat realskole (der benytter Teknisk Skoles lokaler), andelsmejeri og dampsavværk. I 1899 havde byen ugentlig dampskibsforbindelse med Lübeck og København.

Af fabrikker og industrielle anlæg havde byen i 1856: 1 kalkbrænderi, 1 skibsbyggeri, 5 brændevinsbrænderier.[3] Af fabrikker og industrielle anlæg havde byen i 1871: 1 teglværk, 1 kalkbrænderi, 1 skibsbyggeri, 1 brændevinsbrænderi.[4] Af fabrikker og industrielle anlæg havde byen omkring århundredeskiftet 1 dampmølle, 1 damp-sav- og høvleværk, 1 kalkovn, 1 skibsbyggeri og, i landdistriktet, 1 andelsmejeri.[5]

I Nysted blev afholdt markeder i marts, april og september med heste og kvæg, i november med heste.[5]

Nysted omkring 1900

Byens havn blev i slutningen af 1800-tallet en del forbedret, navnlig blev den bugtede, omtrent 60 fod brede indløbsrende uddybet således, at den nu blev 10¾ fod dyb, og der er udgravet en anlægs- og svajeplads for dampskibe.[5]

Befolkningens næringsveje var i 1890: 156 levede af immateriel virksomhed, 514 af håndværk og industri, 239 af handel og omsætning, 42 af søfart, 62 var fiskere, 171 levede af jordbrug, 15 af gartneri, 157 af andre erhverv, 40 af deres midler, 18 nød almisse.[6] Ifølge en opgørelse i 1906 var indbyggertallet 1.457, heraf ernærede 114 sig ved immateriel virksomhed, 166 ved landbrug, skovbrug og mejeridrift, 106 ved fiskeri, 649 ved håndværk og industri, 210 ved handel med mere, 75 ved samfærdsel, 66 var aftægtsfolk, 45 levede af offentlig understøttelse og 26 af anden eller uangiven virksomhed.[7]

I 1902 blev høj- og landbrugsskolen nedlagt. Et acetylengasværk oprettes (skulle forsyne byens gadelamper med gas). I 1903 blev oprettet en automobilomnibusfart mellem Nysted og Nykøbing, den første i Danmark. Den blev dog nedlagt allerede i 1906. I 1904 blev Hospitalet (oprettet 1676) nedlagt og omdannet til legat og toldboden blev opført (senere hotel). I 1905 oprettes en handelsskole med aftenundervisning i kommuneskolens lokaler. I 1907 blev Marie Christiansens Stiftelse (oprettet 1875) i Søstræde (Slotsgade) nedlagt og omdannet til legat. I 1909 blev fattighuset i Søndergade 18 nedlagt. I 1910 blev banegården bygget. Samme år bygges jernbanen Stubbekøbing-Nykøbing-Nysted. Stationen åbnet 1911, tegnet af arkitekten H.C. Glahn. I 1911 blev posthuset opført, ligeledes en ny bygning til skolen med gymnastiksal, den kommunale realskole genopstår i dele af skolebygningen fra 1852, og Skansepavillonen flyttet til Skanseanlægget fra Folehaven. I 1912 etablerer Industri- og Landbrugsbanken i Nykøbing F. en afdeling, og der bygges et nyt gasværk og elektricitetsværk, i 1913 et vandværk med tårn. I 1917 oprettes et mindesmærke for byfoged Holck i Skanseanlægget.

Mellemkrigstiden[redigér | redigér wikikode]

Gennem mellemkrigstiden var Nysteds indbyggertal nærmest stagnerende: i 1916 1.536, i 1921 1.642[8], i 1925 1.724[9], i 1930 1.716[10], i 1935 1.601[11], i 1940 1.511 indbyggere.[12] Nogen forstadsudvikling skete ikke.

Ved folketællingen i 1930 havde Sakskøbing 1.716 indbyggere, heraf ernærede 123 sig ved immateriel virksomhed, 598 ved håndværk og industri, 292 ved handel mm, 127 ved samfærdsel, 201 ved landbrug, skovbrug og fiskeri, 139 ved husgerning, 227 var ude af erhverv og 9 havde ikke oplyst indkomstkilde.[13]

I 1918 blev Sygehuset nedlagt og i en periode anvendt som husvildeboliger. Der blev opført en ny bygning til andelsmejeriet på hjørnet af Jernbanegade og Østergade. Lollandske brostens- og skærvekompagni havde ca. 30 ansatte. Wichmands købmandsforretning i Adelgade handlede med næsten alt. Et prospekt i Danmarks sydligste købstæder 1918 viser et anseeligt kompleks af hvilket bygningerne mod Adelgade stadig står og bruges som bibliotek, apotek og privat beboelse. I baggrunden ses et savværk, der blev lukket i 2006, men fra 2014 atter er i drift. Byen havde flere af den slags store kombinationsforretninger. Endvidere omtales M. Engelbredts Beklædningsmagasin, der senere eksisterede som fabrik/importør af arbejdstøj. I 1919 var der 7 sejlskibe og 1 motorskib hjemmehørende i byen, som rummede Den engelske Skole

Rådhuset udvidet med lokaler i Adelgade 90 fra 1920-1955. I 1921 oprettedes Maribo Amts Optagelseshjem for piger med 70 pladser. I 1923 blev afholdt marked i marts, april og september med heste og november med heste og kreaturer. Byen havde garveri og bogtrykkeri. Politikorpset bestod af 2 betjente, 1 statsbetjent, 1 landbetjent og en arrestbetjent. Alle borgere (mandlige) skulle gøre tjeneste i brandkorpset. Byen havde en ugentlig dampskibsforbindelse med København. Ved sælfangst blev fanget ca. 200 sæler.

I 1926 blev Nysted Kalk- og kridtværk med egen anløbsbro oprettet i til fremstilling af gødningskalk og foderkridt. I 1931 blev Nysted Kalk- og kridtværk omdannet til asfaltfabrik (asfaltmastix 6000 ton pr. år).

I 1930 blev Det Kampmann-Boysenske Kystsanatorium (tuberkulosesanatorium) opført med plads til 30 børn.

I 1936 blev folkebiblioteket oprettet i det gamle arresthus (1955: 3.300 bind). Senere, i 1955 blev det flyttet til Adelgade 90. I 1938 blev sygehuset ombygget til alderdomshjem.

Efterkrigstiden[redigér | redigér wikikode]

Efter 2. verdenskrig fortsatte Nysted sin stagnerende befolkningsudvikling. I 1945 boede der 1.637 indbyggere i købstaden, i 1950 1.503 indbyggere, i 1955 1.420 indbyggere, i 1960 1.328 indbyggere og i 1965 1.300 indbyggere. I landsognet skete en mindre forstadsdannelse i forbindelse med Adelsgade.

År 1945 1950 1955 1960 1965
Nysted købstad 1.637 1.503 1.420 1.328 1.300
Adelgade - - - 22 14
Nysted med forstæder 1.637 1.503 1.420 1.350 1.314

I 1948 blev alderdomshjemmet udvidet mod både nord og syd. I 1954 blev en større tilbygning til skolen taget i brug. I 1955 blev Arresthuset (opført 1896) ombygget til rådhus og der etableres vandrehjem om sommeren i Teknisk Skole: Byen havde flg. banker: Andelsbanken, Landmandsbanken og Lolland-Falsters Industri og Landbrugsbank. Omkring 1964: skolens loftsetage tages i brug som undervisningslokaler. I 1969 havde byen følgende handlende: 9 mindre købmandsbutikker, 3 slagterbutikker 3 bagerbutikker, 2 boghandlere, 1 tobaksforretning, en radioforretning, en skotøjsforretning samt en herretøjs- og en dametøjsforretning.

Efter kommunalreformen i 1970[redigér | redigér wikikode]

 • ca. 1970: En pavillon opføres ved Nysted Skole – politistation i den tidligere toldbod
 • 1980: Første etape af en ny skole tages i brug
 • 1983: Alderdomshjemmet nedlagt og bygningen solgt til Nysted Efterskole
 • 1986: Den nye skole er færdig
 • 2001: Skolen udvides til ca. det dobbelte
 • 2007: Nysted Kommune nedlagt og lagt ind under Guldborgsund Kommune
 • 2015: Nye turisttiltag med bl.a. sæl-safari med flere ugentlige afgange til Rødsand. Sengepladser i byen fuldt belagt i næsten hele turistsæsonen.
 • 2016: Byens handelsliv har været hårdt ramt af kommunalreform og global finanskrise, men er ved at komme sig. Byens virksomheder tæller foruden et større antal håndværkere: 2 supermarkeder, butik med jagt- og fiskeriudstyr, savværk, biograf, 2 hoteller, 3 restauranter, 2 pizzariaer, campingplads, slagter, bager, optiker, materialist/tøjbutik, 2 frisører, og flere andre. Servicefunktioner som bibliotek, borgerservice m.m forefindes.
Nysted set fra vest
:Image:Panorama over Nysted.jpg
Nysted set fra vest

Vandtårnet[redigér | redigér wikikode]

Uddybende Uddybende artikel: Nysted Vandtårn
Vandtårnet set fra syd.

Det Særlige Bygningssyn udtalte den 20. november 2002 om Nysteds vandtårn: "Det Særlige Bygningssyn finder, at Nysted Vandtårn (1912-13 af arkitekt Alf Jørgensen og ingeniør Georg Jochimsen) både har de kulturhistoriske og de arkitektoniske værdier, der kan begrunde en fredning. Vandtårnet er et af de tidligste vandtårne opført i jernbeton og et fint eksempel på datidens brug af dette materiale. Den arkitektoniske udformning i form af en blanding af nybarokken med dens svungne former og nationalromantikken i tårnafslutningen er tidstypisk og afstemt efter datidens opfattelse af jernbeton som et plastisk materiale. Vandtårnet er således et godt eksempel på periodens forsøg med at prøve materialets arkitektoniske muligheder af. Bygningssynet hæfter sig specielt ved indgangspartiets udformning, vandbeholderen og iltningstrappen, der fortæller om tårnets funktion, samt det åbne tagværks fine tømmerkonstruktion."

Resultatet var at vandtårnet blev fredet i 2003. Tårnet var i en ret miserabel forfatning, men blev i 2011 overdraget til en privat forening Foreningen Nysted Vandtaarn, og restaureret udvendigt. I øjeblikket undersøges hvordan tårnet fremover kan anvendes.

Foreningen Nysted Vandtaarn blev stiftet den 15. oktober 2009. I september 2014 er der 77 betalende medlemmer. Foreningens sponsorer er Thorkild Høeghs, Guldborgsund Bevaringsfond, Døllefjelde-Musse Fordelingsudvalg og Lollandsfonden[14].

I sommerperioden er der adgang til vandtårnet med udsigt over Nysted by for et mindre entrébeløb.

Danmarks første rutebil[redigér | redigér wikikode]

Danmarks første omnibusbilrute oprettedes i 1903 mellem Nysted og Nykøbing Falster, og d. 17. september kørtes den første tur. Ruten blev etableret af C.H. Fuglsang, der dannede selskabet Dansk Automobilselskab, som han havde en ambition om at gøre landsdækkende. Udover ruten mellem Nykøbing og Nysted fik selskabet ruter bl.a. mellem København og Slangerup, København og Dragør og Assens og Aarup, men allerede i 1906 gik foretagenet fallit og de fleste ruter, heriblandt Nysted-Nykøbing, indstilledes.

Det første køretøj på ruten var en Maurer-Union, der var bygget i Nürnberg og havde en motor, der ydede 14 hestekræfter med kun 380 cm3 slagvolumen. Den kostede 4500 kr. og man skulle betale 1,50 kr. for en returbillet mellem de 2 byer, hvilket f.eks. svarede til mere end 2 timelønninger for en lærerinde. Den første chauffør var den 18-årige Martin Fischer, der senere blev Københavns første kørelærer. Bussen kunne rumme 12 passagerer, men var meget upålidelig, så bønderne langs ruten holdt efter sigende nogle heste i beredskab, så de kunne assistere i tilfælde af havari. Ruten var valgt som demonstrationsrute fordi vejen er næsten uden bakker, og fordi der på den tid endnu ikke var var en jernbane på strækningen. Den første bus blev senere afløst af en danskbygget bus, der var mere komfortabel, men ikke mere solid.

Politikorps[redigér | redigér wikikode]

I de forskellige udgaver af Traps danmarksbeskrivelse kan man læse at byen i 1855 og 1873 havde et politikorps på 24 mand og i 1899 12 ikke-uniformerede mænd og en assistent. Til daglig har den ene politiassistent og hans forgængere været ene om bestillingen. De 24 mand har været en slags reserve der kunne trækkes på i farlige situationer. I 1923 bestod korpset da også kun af 2 betjente (kommunalt politi), 1 statsbetjent, 1 landbetjent og en arrestbetjent, hvilket i realiteten var en udvidelse i forhold til 1800-tallets bemanding.

I moderne tid er styrken gradvist reduceret og er nu i realiteten nedlagt. Omkring 1969 var der stadig 2 politiassistenter og en landbetjent, ca. 1980 1 landbetjent og 1 politiassistent, ca. 1990 1 landbetjent og i 2008 et par timers kontortid pr. uge og ellers betjening fra Nykøbing Falster. (Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi).

Befolkning og bebyggelse[redigér | redigér wikikode]

Nysteds befolkningstal i udvalgte år.

Frem til omkring år 1900 havde Nysted en jævn stigende befolkning. På det tidspunkt gik udviklingen i stå. Skibene blev større, så de ikke kunne anløbe havnen. Jernbaner og biler overtog transporten, og for dem lå Nysted i en afkrog. Byen mistede en stor del af sit opland til først og fremmest Nykøbing på grund broerne over Guldborgsund. Industriudviklingen gik uden om Nysted. På trods af den generelle nedgang af befolkningstal i landdistrikterne siden 1960'erne, har Nysted dog formået at bevare sit indbyggertal siden ca. 1975. Siden 2014 har indbyggertallet igen været svagt stigende.

Brande og antal huse i byen.

Nysted har gennem tiden været plaget af mange omfattende brande. Det har den til fælles med en række andre byer i Danmark. Oplysningerne om brandenes omfang skal dog tages med et gran salt. F.eks. oplyses det at en brand i 1560 ødelagde 200 huse og gårde. Så mange huse har der næppe været i hele byen på den tid.

Nutid og fremtid[redigér | redigér wikikode]

Fra kommunalreformen i 1970 til 1. januar 2007 var Nysted kommunecenter i Nysted Kommune. I dag er byen ét af mange bysamfund i Guldborgsund Kommune. I de samme år har man lagt stor vægt på at udvikle områdets turisme. Der er bygget en del sommerhuse, og flere er på vej, ligesom der er flere turismeprojekter i støbeskeen, og flere allerede eksisterende.

Herunder kan nævnes: Middelalderfestival, Hajkutterregatta med sejlads til Rostock, Havnefestival, Vise- og Lyrikfestival og Sæl-safari. Desuden arbejdes der p.t. med at i turismeperspektiv binde områdets små landsbyer bedre sammen med Nysted via kajak- og cykelruter i og omkring Aalholm Hestehave, udvidelse af sæl-safari til dobbelt kapacitet, samt etablering af offentlig sauna og badeanstalt.

Der er ingen tvivl om at Nysted fremtidige vækst, i høj grad beror på turisme, og der er da også et stort uudnyttet potentiale i dette, formedels Nysteds rolige og hyggelige, gammeldags bymiljø, kombineret med byens naturligt smukke beliggenhed. Derudover er udgangspunktet for udviklingen af turismen godt, da der i forvejen findes flere hoteller, gode restauranter og servicefunktioner i byen.

Den regionale cykelrute 38 (Paradisruten) og Margueritruten fører gennem byen, og der arbejdes på at inkludere disse ruter bedre i turismesatsningen.

Med Nykøbing Falster som regionens naturlige metropol, kun 15 minutter væk i bil og med hyppige busafgange, kan Nysted med sine mange kvaliteter også blive et naturligt sted at bosætte sig, for folk der ønsker at etablere sig i rolige omgivelser, med trygge rammer for sine børn og familie, men med kort afstand til arbejde og byens servicefunktioner. Der arbejdes i øjeblikket på at udvikle en bosætningsstrategi, der skal belyse disse fordele.

I havet ud for byen er bygget 162 meget store vindmøller, der tilsammen udgjorde verdens måske største vindmøllepark da de stod færdige. Vindmøllerne kan besigtiges fra land med en god kikkert, eller betragtes på nærmere hold, ved at booke tur med sæl-safari.

Kultur[redigér | redigér wikikode]

Attraktioner og seværdigheder[redigér | redigér wikikode]

Aalholm slot er et velbevaret slot, der kan spores til første halvdel af 1300-tallet. Slottet er lukket for offentligheden, men indeholdt tidligere en omfattende samling biler, der var blandt Europas største. Den blev solgt på auktion i 2012 og 2013.[15][16]

Emil Aarestrup, der var læge og digter under senromantikken, havde en overgang praksis i Nysted. Emil Aarestrups Hus er indrettet som museum med genstande fra Aarestrups tid og en udstilling om Aarestrup.[17]

Clausens Pakhus er en fredet bindingsværksbygning, der blev opført i 1807 af en lokal købmand. Det er i dag indrettet som bibliotek. Tæt ved ligger Bønnelyches Pakhus, der blev opført i 1851. Denne bygning er ligeledes fredet, og bruges i dag til udstillinger.

Derudover kan besøges Nysteds mange festivaler:

Middelalderfestival, Hajkutterregatta med sejlads til Rostock, Havnefestival, Vise- og Lyrikfestival, hvoraf sidstnævnte finder sted ved Aarestrups Hus.

Sæl-safari er en ny succesfuld attraktion, hvor man kan opleve Danmarks største sælkoloni ved Rødsand på tæt hold. Der er flere daglige afgange fra Nysted Havn i sommersæsonen.

Foruden dette findes der et havnegalleri med udstillende kunstnere og en lang række kunstmalere og kunsthåndværkere har da også dagligt til huse i Nysted, bl.a. kunstner Stig Weye og kunsthåndværkerne Galleri Kold som har egen butik i byen.

Nyder man at shoppe genbrug og antik, kan Nysted byde på en lang række af disse butikker, lige fra den klassiske Kirkens Korshær og lokale genbrugsforretninger, til egentlige antikforhandlere og forhandlere af andet kuriosum.

Sport[redigér | redigér wikikode]

Nysteds fodboldklub B 1990 spiller på Nysted Stadion, hvor der er plads til 1.200 tilskuere.[18]

Derudover findes der tennisklub, crossbane, ridesportcenter, skytteforening, roklub, svømmeklub, håndboldklub og badmintonklub i Nysted eller nærmeste oplandsbyer.

Historiske billeder[redigér | redigér wikikode]

Postkort fra omkring 1910

Berømte bysbørn[redigér | redigér wikikode]

Se også[redigér | redigér wikikode]

Litteratur[redigér | redigér wikikode]

 • Kaj Nilsson: Nysted skoles historie 1852-1977 (1977)
 • John Erik Pedersen: Litteratur om Nysted kommune (1978)
 • Fredningsstyrelsen og Nysted kommune: Huse i Nysted (Registrant, 1982 og 2008)
 • Arne Heyn: Nysted kommune historisk set (1984)
 • Jørgen Elsøe Jensen: Danmarks Middelalderlige byplaner – Lolland-Falster og Møn (1994)
 • Nystedkrøniken (årgange fra 1993-2005)
 • Danmarks sydligste købstæder 1918, fotografisk optryk med tillæg anno 1980 af fotografier fra 1900-tallets begyndelse
 • Posten er kommet, 1979 (om postkontorer bl.a. i Nysted i 17- og 1800-tallet)
 • Poul Sørensen: Nysted Bryggeri (1997)
 • Støvmiderne og Nysted Lokalarkiv: Nysted og omegn på gamle postkort og billeder (2007)
 • alle udgaver af Trap Danmark
 • Allan Vestergaard: Dansk rutebilhistorie (2003)
 • Rutebiltrafik i 75 år (1998)

Noter[redigér | redigér wikikode]

 1. ^ a b c Danmarks Statistik: Statistikbanken Tabel BY1
 2. ^ Danmarks Statistik: Statistiske Meddelelser, 4. række, 37. bind: "Folkemængden 1. Februar 1911 i Kongeriget Danmark efter de vigtigste administrative Inddelinger; København 1911; s. 4f
 3. ^ J.P. Trap: Kongeriget Danmark, 1 udgave, bind 2; Kjøbenhavn 1858; s. 814
 4. ^ [J.P. Trap: Kongeriget Danmark; 2. Udgave 4. Deel; Amterne Odense, Svendborg og Mariebo; Kjøbenhavn 1873; s. 357]
 5. ^ a b c J.P. Trap: Kongeriget Danmark; 3. Udgave 3. Bind: Bornholms, Maribo, Odense og Svendborg Amter; Kjøbenhavn 1899; s. 146
 6. ^ J.P. Trap: Kongeriget Danmark; 3. Udgave 3. Bind: Bornholms, Maribo, Odense og Svendborg Amter; Kjøbenhavn 1899; s. 145
 7. ^ Danmarks Statistik: Statistiske Meddelelser, 4. række, 28. bind: "Befolkningens Erhvervsfordeling efter Folketællingen den 1. Februar 1906"; København 1908; s. 12
 8. ^ Danmarks Statistik: Statistiske Meddelelser, 4. række, 63. bind, 1 hæfte: "Folkemængden 1. Februar 1921 efter de vigtigste administrative Inddelinger"; København 1921; s. 64
 9. ^ Danmarks Statistik: Statistiske Meddelelser, 4. række, 76. bind, 1 hæfte: "Folkemængden 5. November 1925 efter de vigtigste administrative Inddelinger"; København 1927; s. 3
 10. ^ Danmarks Statistik: Statistiske Meddelelser, 4. række, 86. bind, 2 hæfte: "Folkemængden 5. November 1930 efter de vigtigste administrative Inddelinger"; København 1931; s. 167
 11. ^ Danmarks Statistik: Statistiske Meddelelser, 4. række, 101. bind, 1 hæfte: "Folkemængden 5. November 1935 efter de vigtigste administrative Inddelinger"; København 1936; s. 168
 12. ^ Danmarks Statistik: Statistiske Meddelelser, 4. række, 113. bind, 3 hæfte: "Folkemængden 5. November 1940 efter de vigtigste administrative Inddelinger"; København 1941; s. 118
 13. ^ Danmarks Statistik: Statistisk Tabelværk, 5. rk. litra A nr. 20: "Folketællingen i Kongeriget Danmark den 5. November 1930; København 1935; s. 138
 14. ^ Index
 15. ^ Nu skal bilerne fra Aalholm Museum sælges. Bil Magasinet. Hentet 11/11-2013
 16. ^ Ålholm Slot. Lollands-herregaarde.dk. Hentet 11/11-2013
 17. ^ Emil Aarestrups Hus. Den Lille Turisme. Hentet 11/11-2013
 18. ^ Nysted Stadion. Stadions.dk. Hentet 11/11-2013

Eksterne kilder/henvisninger[redigér | redigér wikikode]