Wikipedia:Anmodning om administratorassistance/Arkiv 18

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Overtrædelse af forbud 2018-11-30

Denne anmodning om administratorassistance er åben for diskussion. Du kan redigere i teksten.

Jeg troede at pågældende bruger havde forbud mod at kommunikere med mig: https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Flytteforslag/DIY&curid=979211&diff=9758913&oldid=9758905 Vil en administrator vurdere? --Madglad (diskussion) 1. dec 2018, 10:56 (CET)

Det er dig, der overtræder forbudet her. Jeg har kommenteret på et flytteforslag. Rmir2 (diskussion) 1. dec 2018, 11:10 (CET)
Rmir2: Du har i hvert fald overtrådt forbuddet her. Jeg vil dog lade en anden admin tage affære. Og så vil jeg råde jer begge to til IKKE at kommenterer mere på dette her. mvh Tøndemageren (diskussion) 1. dec 2018, 12:03 (CET)
Jeg går ud fra, at det er pkt. 2 på Wikipedia:Forbud#Forbud mod at kommunikere med en anden bruger (kommunikationsforbud), I hævder, der er blivet brudt her, men betyder det virkelig, at man ikke må deltage i diskussioner, som den anden part deltager i? På den måde kan man jo udelukke den anden parts deltagelse ved at være den første af de forbudsramte personer til at kommentere. Rmir2 kommenterer jo ikke Madglads handlinger, men på flytteforslaget. Er det virkelig ikke tilladt? Hvad angår kommentaren her på siden, må det vel være tilladt at argumentere for sine handlinger, når der bliver stillet spørgsmål til dem.
- Sarrus (db) d. 1. dec 2018, 15:47 (CET)
Min fortolkning er at man godt kan deltage i de samme diskussioner så længe man ikke direkte eller indirekte adresserer hinanden. Det kan givetvis resultere i nogle sære konstruktioner hvor man snakker som om den anden ikke eksisterer, men alternativet er at man ikke kan deltage i de samme samtaler overhovedet. I dette tilfælde bliver artiklen kaldet "ynk" efter at den ene part har ændret i den, hvilket kan anses som en indirekte hentydning, men det er måske lige tyndt nok. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 1. dec 2018, 16:06 (CET)
Blot til afklarende oplysning: Jeg har ikke kommenteret nogen enkelt redigering kun min vurdering af artiklen som helhed. Rmir2 (diskussion) 1. dec 2018, 16:19 (CET)
Medmindre der kommer divergerende opfattelser fra andre administratorer foreslår jeg at det konstateres at det er okay at deltage i de samme diskussioner når man er underlagt kommunikationsforbud, så længe man ikke direkte eller indirekte adresserer hinanden, i gråzonetilfælde er det parternes ansvar at abstrahere fra at deltage. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 1. dec 2018, 16:42 (CET)
Enig i InsaneHacker 🕊️'s tolkning af kommunikationsforbud. Så længe man ikke direkte eller indirekte adresserer spørgsmål eller kommentarer til hinanden, kan de involverede naturligvis deltage i samme diskussion.--Ramloser (diskussion) 1. dec 2018, 20:04 (CET)

Her fortsættes stilen med at lave en modredigering lige efter min. Det er klart den gamle provokationsstil, at han er begyndt at holde øje med mine redigeringer og modredigere, er i modstrid med ånden i forbuddet. --Madglad (diskussion) 2. dec 2018, 16:39 (CET)

Jeg retter på en dårlig artikel for at gøre den bedre, intet andet. Det er en reaktion på Bruger:Thomas81s opfordring fra 2008. Som jeg ser det, forsøger Madglad at fremprovokere en nyt redigeringsforbud mod mig. Det vil jeg tillade mig at betragte som et groft brud på forbudet. Rmir2 (diskussion) 2. dec 2018, 16:43 (CET)
Det fjerde punkt i reglerne for kommunikationsforbud forbyder faktisk fjernelse af modpartens redigering, hvilket er foretaget her, men når det er sagt, må det være sådan, at man gerne må redigere i samme artikel, hvis blot man ikke fjerner den andens redigeringer. Madglad bryder dog også kommunikationsforbuddets pkt. 3, ved at oprette denne AOA.
- Sarrus (db) d. 2. dec 2018, 17:33 (CET)
Enig i at de begge to bryder forbuddet. Da det gælder et år fra 30. maj 2018, bør de begge to blokeres frem til 30. maj 2019. Og nej, der skal ikke gives flere chancer, for dem har de begge to misbrugt nu. --Dannebrog Spy (diskussion) 2. dec 2018, 17:40 (CET)
@Dannebrog Spy: - Hvis du tror, at jeg efter tre måneders blokering ville drømme om at sætte min redigeringsret ud af kraft igen, så tager du fejl. Jeg har alene reageret her, fordi der nu to gange er gjort et utilladeligt forsøg på at sabotere min ret til at bidrage. Jeg har på ingen anden måde forsøgt at blande mig i andres redigeringer, og ingen af mine redigeringer har tilsigtet noget andet end det, der er standard på projektet. hilsen Rmir2 (diskussion) 2. dec 2018, 18:04 (CET)

Ang. en evt. blokerings længde skal den ifølge forbudspolitikken følge takseringsreglerne, hvilket vil sige, at det må bero på de pågældende brugeres blokeringshistorik, ikke forbuddets udløbsdato.
- Sarrus (db) d. 2. dec 2018, 18:11 (CET)

Situationen viser for mig at se det umulige i systemet med kommunikationsforbud. Jeg ser Rmir2s ageren som et konstruktivt forsøg på at forbedre noget rod, mens Madglad prøver at provokere ham til at bryde kommunikationsforbuddet. Vi bør vende tilbage til det etablerede blokerinssystem. - Nico (diskussion) 2. dec 2018, 18:35 (CET)
@Sarrus: Jeg er enig i at det må basere sig på de pågældende brugeres blokeringshistorik. Så en blokeringslængde på 1 måned til Madglad og 6 måneder til Rmir2? Jeg husker ikke præcist diskussionen vedr. Rmir2's senest blokering, men der var vist allerede snak om 6 måneder der. Så spørgsmålet er vel om det er nok nu eller om det skal være længere? Derudover, så får det vel også betydning for forbuddets længde? mvh Tøndemageren (diskussion) 2. dec 2018, 18:30 (CET)
Mht. det sidste: Tænker du, at forbuddet skal forlænges med blokeringens længde? Så har vi jo et problem, hvis deres blokeringer ikke skal have samme varighed - hvis forbuddet fortsat skal gå begge veje. Skal vi så gå efter den længste blokering?
- Sarrus (db) d. 2. dec 2018, 18:50 (CET)
@Nico: At sige "gå tilbage til" er misvisende. De to systemer er ikke hinandens modsatte, og udelukker ikke mod at der tages andre foranstaltninger i brug.
Hvis der skal foretages en blokering afhænger det af den enkelte brugers historik sammenholdt med det de har gjort, hvilket givetvis kan resultere i noget forskelligt. Det påvirker som udgangspunkt ikke forbuddets længde.
Hvis i oprigtigt mener der kræves en blokering så bør det udredes hurtigst muligt, ellers bliver det bare et langt drama. Personligt mener jeg ikke der er noget i vejen med at få afklaret nogen punkter om kommunikationsforbuddet og så tage den derfra, men jeg vil ikke stille mig i vejen for at der foretages en blokering. Dog er jeg overvejende enig i Nicos vurdering af situationen. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 2. dec 2018, 19:05 (CET)
Jeg er heller ikke sikker på, om Rmir2’s handlinger berettiger en blokering, men han fjernede Madglads skabelonspåsættelse, hvilket er i strid med kommunikationsforbuddet. Madglads brud er mere “kriminelt”, da denne uden omsvøb omtaler en bruger, han har forbud mod at kommentere.
- Sarrus (db) d. 2. dec 2018, 19:17 (CET)
En simpel løsning kunne være at begge brugere bare holdt sig fra diskussionsnavnerummene og Landsbybrønden. Så risikerer de ikke at komme til (eller "komme til") at provokere hinanden der. --Palnatoke (diskussion) 2. dec 2018, 19:30 (CET)
@Sarrus - umiddelbart tænker jeg at den længste blokering lægges til forbuddet.
Kan også godt lide Palnatokes forslag, men kan godt være i tvivl om det er et godt træk for projektet, for det vil reelt set ekskluderer os andre fra at kunne kontakte de to brugere. Så skal det forslag i hvert fald have nogle bestemte foranstaltninger også. mvh Tøndemageren (diskussion) 2. dec 2018, 19:53 (CET)
Det er muligt at forbuddet skal justeres, men lige nu skal der blokering(er) til. For hvis brud på forbud ikke medfører sanktioner, ryger hele ideen med det. Og så er vi tilbage til det gamle problem med brugere, der får lov til hvad som helst. --Dannebrog Spy (diskussion) 2. dec 2018, 20:55 (CET)
Det er en rigtig god pointe faktisk DS. Lad os håndtere forbuddet ud fra de regler der er der.
Så er forslaget lige nu førnævnte 1 måned til Madglad, 6 måneder til Rmir2 og en 6 måneders forlængelse af forbuddet? mvh Tøndemageren (diskussion) 2. dec 2018, 21:05 (CET)
Blokering er fint, men vi har ingen ret til at forlænge forbudet egenhændigt. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 2. dec 2018, 21:09 (CET)

Jeg kan forstå, at Tøndemageren vil straffe mig, selvom det ikke var mig, der bevidst brød kommunikationsforbuddet, efter princippet "rette bager for smed". Andet havde jeg såmænd ikke forventet fra Tøndemagerens side med tanke på hans ihærdige forsøg på at få mig udelukket, men jeg vil være dybt skuffet, hvis øvrige administratorer virkelig mener, at jeg som offer skal straffes. Rmir2 (diskussion) 2. dec 2018, 21:19 (CET)

Jeg mener Rmir2 uforvarende bliver bragt i en umulig situation her og en blokering der urimelig. Han har overstået en lang blokering, og er vendt tilbage med seriøse redigeringer. -- Nico (diskussion) 2. dec 2018, 21:37 (CET)
Er det seriøst at følge mine redigeringer og konsekvent at ændre dem? --Madglad (diskussion) 2. dec 2018, 21:44 (CET)

[redigeringskonflikt]  Forslag: Rmir2 har måske ikke lige tænkt på, at en omskrivning af den artikel i realiteten var et brud på forbuddet mod at tilbagerulle Madglads skabelonspåsættelse. Ikke for at give endnu en chance, men det var nok bare en tanketorsk. Og seks måneders blokering er nok alligevel i overkanten for den forseelse. Madglad har derimod oprettet denne AOA med åbne øjne, så lad dette være en advarsel til Rmir2 om, at en gentagelse kan medførte en blokering. Og lad os give Madglad en måneds blokering for med denne AOA at omtale en bruger, han pga. forbuddet ikke måtte omtale.
- Sarrus (db) d. 2. dec 2018, 21:49 (CET)

Ja, skyd budbringeren, det er god klassisk stil. --Madglad (diskussion) 2. dec 2018, 21:54 (CET)
Du var ikke budbringer for noget som helst. Rmir2 har lov til at deltage i et flytteforslag, som du også deltager i, al den tid, han ikke adresserer dig.
- Sarrus (db) d. 2. dec 2018, 21:59 (CET)

(redigeringskonflikt)

Ingen tvivl om at Rmir2 er blevet provokeret, men lige nu overspiller denne altså sin offerrolle. Til gengæld ved Madglad godt, at anmodninger som denne ikke er velsete efter alle de sager, der var i foråret. At denne desuden fortsætter med at provokere gør ikke sagen bedre. --Dannebrog Spy (diskussion) 2. dec 2018, 22:02 (CET)
Enig. Forslag: Bloker Madglad efter tariffen, om ikke andet for trolleri og giv Rmir2 en kortere blokering af mere symbolsk karakter. Ellers er alt dette forbuds-halløjsa ikke noget værd.
Rmir2 kommer til at finde sig i provokationer, han kommer til at bide det i sig og lade andre om at vurdere evt. provokationer. Forbuddet skal ikke overtrædes, uanset hvad. Mvh KnudW (diskussion) 2. dec 2018, 22:15 (CET)
I dette tilfælde bifalder jeg en blokering af Madglad, jf. ovenstående diskussion. Om Rmir2's redigering(er) har været bevidst provokerende er imidlertid ikke klart, og i dette tilfælde tror jeg, det vil være uretfærdigt at blokere. Dog vil jeg straks påtale, at selv om Rmir2 indledningsvist retteligt forsvarede sig mod direkte anklage (hvad bør være enhver brugers ret, fraset ganske særlige omstændigheder), viser han med især denne kommentar et meget kedeligt tilbagefald til tidligere handlemønster, hvad ikke taler til hans fordel - specifikt at spekulere i andre brugeres motiver uden saglig dokumentation for samme, samt at fremstille sig selv i offerrolle. Det er ikke ønskeligt, det er ikke gavnligt for dialogen, og det er noget tættere på overtrædelse af hensigten med forbuddet, end den konkrete redigering i omtalte artikel er. Jeg mener stadig ikke, der bør blokeres for det, men det bør noteres både i forhold til denne diskussion samt eventuelle fremtidige. --Medic (Lindblad) (diskussion) 2. dec 2018, 22:18 (CET)
Er fuldstændig enig med KnudW. Både hvad angår argumenter og sanktionslængder. Ud af de tusindvis af artikler vi har, hvorfor i alverden skal Rmir2 vælge at forbedre en artikel som Madglad har sat skabeloner på? En tanketorsk - måske - men så må Rmir2 passe bedre på - En måned til dem begge to. - Savfisk (diskussion) 2. dec 2018, 22:24 (CET)
@Savfisk:, jeg har ydet over 1000 bidrag den sidste måneds tid. Du kan selv se, om der er et mønster i mine bidrag og hvilket det er. Du vil sikkert også kunne se, at jeg også tidligere har arbejdet for, at artikler om sprog og etymologi skulle bevares og forbedres i stedet for at blive slettet, se fx. Deklamation og Pladderhumanisme. Jeg følger med i de rettelser og sletteforslag, der optræder på seneste ændringer, men jeg ser ikke på, hvem der tilfældigvis måtte have redigeret på dem og heller ikke de nærmere redigeringer. I det konkrete tilfælde med Skarp foretog jeg et par standardopslag inden, at jeg besluttede mig for at støtte "behold" + omformede artiklen til en flertydighedsartikel i overensstemmelse med den kommentar, som Bruger:Thomas81 tidligere havde fremsat samt tilføjede manglende kilder og fjernede derefter skabelonen om manglende kilder uden at tjekke, hvem der tilfældigvis havde indsat den og hvornår. Det sidste, jeg har ønsket, er denne debat. venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 3. dec 2018, 07:08 (CET)
@Rmir2:Det må netop anses som et krav at du er bevidst om hvem der har foretaget ændringer, når du er under det forbud du pt. er under. Derfor er det ikke en undskyldning, men faktisk en skærpende omstændighed at du er så casual omkring det.
Derudover fortsætter Rmir2 netop i det spor han tidligere har gjort, og fordi jeg har stået for de fleste af dennes blokeringer, er det nemt at angribe mig (bemærk desuden denne diskussion). Bemærk også at Rmir2 ved senest blokering stadig så sig selv som offer - aka det er alle andre (jf dette, samt dennefra bandlysningsdiskussionen), samt af seneste diskussion om dennes blokeringslængde handlede om at én måned var for lidt brugerens historik taget in mente. Det kan derfor være problematisk med en "særbehandling" af denne bruger, fordi overtrædelsen ikke er så stor. mvh Tøndemageren (diskussion) 3. dec 2018, 09:48 (CET)
Er der stadig nogen, der ikke kan forstå, hvorfor jeg føler mig forfulgt af netop Tøndemageren? Rmir2 (diskussion) 3. dec 2018, 09:51 (CET)
@Rmir2. Nej, du er ikke forfulgt af Tøndemageren. Madglad oprettede denne AOA, Tøndemageren gav sit besyv, men overlod det til andre admins at tage affære. Det er ikke at forfølge nogen. Prøv at læse hvad andre brugere skiver i diskussionen. Der er andre end Tøndemageren, som mener du har overtrådt forbuddet og burde se indad i stedet for at forsvare dig. Som Knud skriver: "Rmir2 kommer til at finde sig i provokationer, han kommer til at bide det i sig og lade andre om at vurdere evt. provokationer". Det burde du skrive dig bag øret. - Savfisk (diskussion) 3. dec 2018, 11:02 (CET)

(redigeringskonflikt)

@Rmir2: Jeg har for så vidt forstået, at du føler dig forfulgt. Jeg har derimod ikke set nogen indikation af, at du har forstået, at det her ikke handler om forfølgelse, men om at din fremfærd er problematisk. Jeg anerkender gerne, at du har taget skridt til at ændre denne adfærd, men du er ikke i mål endnu. Helt konkret: Du forventes at være særligt opmærksom på, at du ikke overtræder kommunikationsforbudet i nogen form. Høj produktivitet fritager dig ikke for denne agtpågivenhed - tværtimod. Du forventes at afholde dig fra angreb på andre brugere. Dette er ikke begrænset til Madglad. Du forventes at forstå, at du ikke i særlig grad forfølges, men at dine hidtidige redigeringer og din adfærd har ført frem til de aktuelle sanktioner. Disse sanktioner er fortsat gældende. Du forventes at redigere efter god standard, som defineret andetsteds, med særlig opmærksomhed på kildeangivelser og ophavsret. Dette er ikke en del af nærværende diskussion, men hører med til helhedsbilledet. Da Madglad overtrådte kommunikationsforbudet, var du (som jeg skrev herover) i din gode ret til at forsvare dig mod konkret anklage, men det giver dig ikke carte blanche til fortsat diskussion i tidligere stil. Det gavner ikke din sag. Så nej - du er ikke særligt forfulgt, du vinder ikke gehør for argumenter om samme, og du er stadig underlagt sanktioner, som du forventes at operere indenfor. --Medic (Lindblad) (diskussion) 3. dec 2018, 11:09 (CET)
Både Rmir2 og Madglad skal blokeres nu. Derimod er det måske ikke helt rimeligt, at Rmir2 får 6 måneder, mens Madglad slipper med en, ikke mindst når det er sidstnævnte, der provokerer. --Dannebrog Spy (diskussion) 3. dec 2018, 11:35 (CET)

Hvordan har jeg provokeret? Jeg har bare gjort opmærksom på at der var en dag, hvor en bruger modredigerede mig på trods af et kommunikationsforbud. Den slags skal administratorerne egentlig selv tage sig af, uden at jeg skal gøre opmærksom på det. --Madglad (diskussion) 3. dec 2018, 13:39 (CET)

Forslag til overvejelse

Jeg vover et halvt øje og håber, at jeg ikke bliver hængt på stedet.

Først og fremmest konstaterer jeg, at kommunikationsforbudet faktisk har virket i 7 måneder uden problemer. Det burde kollektivet måske tage ved lære af. På den anden side viser denne debat, at der er visse svagheder ved den måde, det er blevet implementeret på, og en korrektion er ønskelig.

Selv om jeg er part i sagen, vover jeg den påstand, at ingen af de berørte parter kan formodes at være interesserede i, at forbudet skulle resultere i udelukkelse fra projektet al den stund, at begge parter blot frivilligt kunne trække sig, hvis dette var tilfældet.

Årsagen til denne diskussion er vel nærmest, at ingen havde tænkt over en situation, hvor begge parter redigerer på samme artikel for at forbedre den. Omvendt kan projektet ikke være interesseret i, at forbedringer ikke sker, tværtimod. Men det rejser unægtelig spørgsmålet, hvorledes en situation skal håndteres, hvor fx. den ene part har indsat en stub-skabelon og den anden part udvider artiklen betydeligt således, at den ikke længere er en stub. Som kommunikationsforbudet er udformet nu, er der ingen tilfredsstillende løsning på det problem. (I parentes bemærket: jeg har allerede ændret adfærd: i stedet for at fjerne skabeloner retter jeg henvendelse til den, der har indsat den, om selv at fjerne den, men denne løsning lader sig jo ikke implementere i tilfælde af et kommunikationsforbud.)

Da jeg blev meddelt kommunikationsforbuddet, satte jeg det på min brugerside. Jeg blev bedt om at fjerne det igen. Det gjorde jeg, men set i bagklogskabens lys var det en dårlig ide. Tværtimod mener jeg, at det skal stå der i form af en administratorindsat skabelon, der redegører nøjagtigt for, hvad man må og ikke må, og hvordan man bør reagere, hvis man står med et problem fx med en skabelon indsat af en part, man ikke må kommunikere med.

Mit forslag er derfor dette: betragt denne diskussion ikke som en anledning til at straffe utilsigtet overtrædelse men til at sikre en bedre implementering af det på fx med en administratorindsat memo på brugerside eller brugerdiskussionsside, som skal stå der så længe, kommunikationsforbuddet er i kraft, omtrent som en blokeringsmeddelelse. venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 4. dec 2018, 07:18 (CET)

En hurtig kommentar: I de syv måneder har Rmir2 haft en længere pause fra da.wiki, samt risikeret en bandlysning - disse to ting har uden tvivl haft en indflydelse på at det har virket. Madglad har desuden også haft en kortere pause. Den tilfredsstillende løsning på problematikken er at de der har kommunikationsforbud som udgangspunkt lader være med at redigerer i artikler som modparten har redigeret i - især hvis det drejer sig om skabeloner. Til sidst vil jeg opfordre Rmir2 og Madglad til ikke at kommenterer mere, førend en konklusion foreligger eller at de bliver bedt om en kommentar.
Derudover til DS: Hvis det skal være rimeligt skal Rmir2 så have 1 måned som Madglad, eller skal Madglad have 6 måneder som Rmir2? Eller tænker du noget helt tredje? Mvh Tøndemageren (diskussion) 4. dec 2018, 07:47 (CET)
En måned til hver er i hvert fald minimum, for der er ikke skygge af selverkendelse hos nogen af parterne. Det er det samme gamle omkvæd om, at det er modparten, det er galt med. Alternativt kan man mødes på midten og give dem tre måneder hver. Det er godt nok mere, end hvad Madglad står til, men brugeren er tydeligvis tilbage i sin gamle uvane med aggressive indlæg, jf. Wikipedia:Flytteforslag/DIY. Rmir2 burde til gengæld være klar over, at der er ekstra opmærksomhed på dennes adfærd. --Dannebrog Spy (diskussion) 4. dec 2018, 12:42 (CET)
En måned til hver synes rimeligt; det halve år, der har været luftet tidligere i debatten, virker overdrevent i dette tilfælde. De to brugere har hver især klart forbrudt sig mod kommunikationsforbudet som det fremgår af WP:KF. Manglen på indsigt i egen brøde er for mig ikke en formildende omstændighed, ligesom manglende omhu eller agtpågivenhed i redigeringsarbejdet ikke er det. Ergo lige blokering til begge, og en måned virker rimeligt i forhold til brøden samt i forhold til eskalation fra tidligere blokeringer. --Medic (Lindblad) (diskussion) 4. dec 2018, 15:01 (CET)

Der kommer vist ikke flere kommentarer, så der kan nok godt konkluderes nu. Bortset fra de to hovedpersoner er der vist konsensus om, at de skal blokeres en måned hver for at have brudt kommunikationsforbuddet. Så mangler vi bare, at en administrator omsætter det i praksis. --Dannebrog Spy (diskussion) 6. dec 2018, 16:48 (CET)

Jeg ved ikke om det fremgik klart i mit indlæg, men jeg mener ikke Rmir2 har brudt noget forbud, - han er højest ledt på vildspor af en bevidst provokation af Madglad, og det mener jeg ikke er blokeringsgrund. Han er en aktiv skribent, og dem har vi ikke for mange af. - Nico (diskussion) 6. dec 2018, 17:19 (CET)
Jeg skulle nok effektuere, men eftersom det giver Rmir2 en mulighed for med det samme at angribe den beslutning må jeg hellere lade være. Hvad angår at han er aktiv skribent, så mener jeg ikke at det er en grund til ikke at give pause helt generelt. mvh Tøndemageren (diskussion) 6. dec 2018, 18:24 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
WP:KF siger eksplicit: "hentyde til eller kommentere hinanden alle steder på Wikipedia", hvilket Madglad har overtrådt med denne AOA, og "fjerne hinandens redigeringer, hverken gennem tilbagerulning eller på andre måder", hvilket Rmir2 har overtrådt med redigeringer i artiklen Skarp. Syv administratorer har talt for blokering til begge parter, en enkelt har talt imod blokering til Rmir2, men ikke vundet gehør for dette argument. På dén baggrund konkluderes og effektueres hermed en måneds pause til hver bruger. Medic (Lindblad) (diskussion) 6. dec 2018, 20:31 (CET)

Forlængelse af Rmir2s blokering

Denne anmodning om administratorassistance er lukket. Rediger venligst ikke mere i teksten.

Jeg har forlænget Rmir2s blokering med 3 måneder fra i dag, da han har anvendt sokkedukken Bruger:Sven H. Nielsen til fortsat at redigere. Mvh KnudW (diskussion) 14. dec 2018, 09:27 (CET)

Jeg kan se du har slettet brugersiden igen. Jeg tænker det er en god idé at bruge {{sokkedukke}}/{{marionet}} på de kontoer hvor det gør sig gældende. mvh Tøndemageren (diskussion) 14. dec 2018, 09:35 (CET)
Jeg satte den på disk-siden istedet. Men man kan vel godt sætte den på brugersiden også? Mvh KnudW (diskussion) 14. dec 2018, 09:38 (CET)
Jeg ved faktisk ikke om vi har en procedure for hvor de skal være? Personligt tænker jeg dog at det er en god idé at det er på begge sider. mvh Tøndemageren (diskussion) 14. dec 2018, 09:48 (CET)
Godt fanget, og fint reageret; sokkedukkeri har ganske rigtigt ingen gang på stedet her. I forhold til skabelonerne, så er dokumentationen vel i orden, blot de findes på enten bruger- eller diskussionsside, men for overblikkets skyld vil jeg være fortaler for at de kan ses begge steder. --Medic (Lindblad) (diskussion) 14. dec 2018, 11:28 (CET)
Jeg er meget overrasket og det er ubegribelig at brugeren kan finde på det, efter at den ballade som brugeren har været involveret i. Jeg ser det som en alvorligt brud på vores regler og mener at sanktioner bør sættes ind med fuld styrke. Eftersom Rmir2 fik 3 måneders blokering, som udløb i oktober, bør denne blokering være 6 måneder, så almindelig progression følges. I mine øjne har brugeren mistet al troværdighed og brugerens ageren mht. indsættelse af kopieret materiale, står nu i et andet lys. Det er en trist sag. - Savfisk (diskussion) 14. dec 2018, 13:20 (CET)

Brugeren har også en sokkedukke på Wikibooks (bidrag). Måske bør en forvalter involveres? Tillader reglerne det, mon? Rmir2 har i det hele taget brugt Wikibooks til noget, det ikke er beregnet til. Under begge brugernavne. Jeg blokerede Rmir2 på Wikibooks i foråret 2017, fordi han ignorerede henstillinger om ikke at bruge Wikibooks som losseplads for de artikler, han ikke kunne få i fred på Wikipedia. Se bare b:Brugerdiskussion:Rmir2. Han er efterfølgende fortsat i samme stil med brugernavnet Sven H. Nielsen. Mon vi kan få en forvalter eller en global admin til at slette hans oprettelser derovre? Jeg er ikke admin derovre mere (udløbet), men jeg har slettet nogen på et tidspunkt (vistnok med nukefunktionen).
- Sarrus (db) d. 14. dec 2018, 14:59 (CET)

Her er vist en sokkedukke mere på Wikibooks: b:Speciel:Bidrag/AE Ninka.
- Sarrus (db) d. 14. dec 2018, 21:40 (CET)

Hvis brugeren gennem længere tid bevidst har omgået blokeringer ved brug af sokkedukker, så er det et meget alvorligt problem. Da brugeren heller ikke virker til at indse at denne selv har været ekstrem problematisk over en længere periode (på forskellige måder), og netop fordi denne tidligere har haft en tre måneders blokering, er jeg egentlig enig med Savfisk i at blokeringslængden sagtens kan forlænges til 6 måneder. mvh Tøndemageren (diskussion) 15. dec 2018, 09:28 (CET)
Stiller er forsigtigt spørgsmål, hvorfor bliver der også talt om hvor vidt brugeren har en sokkedukke på Wikibooks eller ej, jeg var af den overbevisning at Wikibooks, da.wikipedia, wikidate med flere er forskellige steder og derfor ikke skal blandes sammen, spørger fordi jeg undre mig ---Zoizit (diskussion) 15. dec 2018, 11:03 (CET)
Der er forskellige politikker på de forskellige projekter, men det er samme konto, man bruger. Og afgrænsningen mellem de forskellige projekter på samme sprog er i øvrigt ikke konsekvent mellem sprogene. --Palnatoke (diskussion) 15. dec 2018, 11:11 (CET)
Tak for svar, jeg var godt klar over det er samme konto man bruger Happy face Zoizit (diskussion) 15. dec 2018, 11:13 (CET)
Aktiviteter på andre projekter er relevante i forhold til at tegne et samlet billede af personen bag brugerkontoen/-kontiene.
- Sarrus (db) d. 15. dec 2018, 13:05 (CET)
@Zoizit. De forskellige projekter er uafhængige på den måde at hvis man overtræder en reglel på et projekt, så får det ikke umiddelbart konsekvenser på andre projekter. Men overtrædelser på andre projekter samt gøres og laden uden for da-wiki påvirker jo troværdigheden og på den måde kan det have konsekvenser når en regel overtrædes på da-wiki. Hvis en bruger har overtrådt vores regler, tjekker jeg ofte brugeres konti, diskussioner mm. på ændre projekter inden jeg kommer med min vurdering. Så derfor er det relevant hvordan Rmir2 har optrådt på wikibooks og jeg forstår Sarrus frustration. - Savfisk (diskussion) 15. dec 2018, 13:18 (CET)
jeg har fuld forståelse for det som i skriver, som jeg skrev undrede jeg mig bare og derfor spørgsmålet og 1000 tak for i tog jer tid til at svare ---Zoizit (diskussion) 15. dec 2018, 13:36 (CET)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Jeg vil lige gøre opmærksom på denne redigering af Rmir2 på dennes diskussionsside, som i min optik med alt tydelighed viser at Rmir2 ikke har forståelse for hvorfor denne får pauser fra da.wiki - og netop det synes jeg er utroligt problematisk. Derudover tænker jeg det skal gøres klart fra de involverede administratorer her i diskussionen (og evt. de som ikke har deltaget), om de kan støtte en forlængelse af pausen, sådan at vi når op på de 6 måneder - eller om vi skal holde os til de tre Rmir2 nu har fået to gange i træk? mvh Tøndemageren (diskussion) 16. dec 2018, 10:43 (CET)

Jeg bliver overrasket hver gang, jeg læser diskussionerne på de her sider, at hele det her show omkring Rmir2 bliver ved med at køre så mange år efter, det er begyndt. Redigeringerne med S.H. Nielsen-sokkedukken var godt nok ikke spor kontroversielle, men med så mange tidligere blokeringer er det efter min opfattelse kun rimeligt, at vi går op i længde hver gang. Jeg støtter 6 måneder. Godt spottet med sokkedukkeriet, KnudW. --Masz (diskussion) 16. dec 2018, 11:00 (CET)
Rmir2's adfærd er særdeles typisk for brugere, der jævnligt er involveret i konflikter: høje tanker om egen indsats, ingen som helst selverkendelse, det er modparten og administratorerne, det er galt med osv. Ja, Rmir2 har bidraget aktivt til at udbygge encyklopædien, hvilket er en del mere, end hvad man kan sige om visse af modparterne. Men det er ikke en undskyldning for at ignorere normerne om sokkedukker, som Rmir2 med sin erfaring helt sikkert kender. Så ja, en forlængelse af blokeringen forekommer desværre rimeligt. For snakken om måske ikke at vende tilbage tror jeg ikke på. Det er nemlig også en klassiker hos den slags brugere. --Dannebrog Spy (diskussion) 16. dec 2018, 12:01 (CET)

Jeg har nu forlænget blokeringen til seks måneder jf. fuld enighed ovenfor.
- Sarrus (db) d. 16. dec 2018, 17:29 (CET)

Dannebrog Spy må jeg spørge om hvem de brugere du taler om er og hvad det er for en slags brugere du hentyder til? spørger fordi jeg er nysgerrig --Zoizit (diskussion) 16. dec 2018, 19:43 (CET)
@Zoizit: Det er "brugere, der jævnligt er involveret i konflikter". Det står i starten af DS' indlæg :) mvh Tøndemageren (diskussion) 16. dec 2018, 20:11 (CET)
Tak Tøndemageren, jeg havde lige læst for hurtigt der, var ikke ude på at skabe fnidder, var nysgerrig ---Zoizit (diskussion) 16. dec 2018, 20:13 (CET)
@Zoizit og andre. Det er uheldigt hvis stemningen på wikipedia bliver således, at man undlader at være nysgerrig eller udtrykke sin mening i en AOA, fordi man ikke ønsker at skabe "fnidder". Nogen gange fører en AOA til ganske alvorlig konsekvenser som det er tilfældet med nærværende AOA. Derfor er vigtigt at vi får vendt hver en sten, så alle føler sig hørt og også føler at de kan tillade sig at sige deres mening uden det får konsekvenser. - Savfisk (diskussion) 16. dec 2018, 23:47 (CET)
Bemærk venligst at brugeren har anmodet om ændringer på da.wiki fra en anden bruger. Jeg har derfor taget skridtet til også at give pause fra diskussionssiden. mvh Tøndemageren (diskussion) 17. dec 2018, 08:39 (CET)

Anmodning lukket Anmodningen er ikke længere aktuel. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 15. mar 2019, 18:22 (CET)

Har jeg gjort noget forkert?

Denne anmodning om administratorassistance er lukket. Rediger venligst ikke mere i teksten.

En ellers fredelig udveksling på Landsbybrønden udvikler sig pludseligt sådan at Savfisk erklærer at mine ytringer er på grænsen til trolleri, samt at han ikke vil svare mig mere. Det drejer sig om det seneste emne på brønden. Jeg har læst det hele igennem nogle gange, og jeg kan ikke se nogen fejl i mine egne udtryk. Savfisk skriver også at man ikke kan komme igen og igen med det samme forslag, som allerede er afvist, at tolerancen for tiden er meget lav, at han ikke vil fremsætte direkte trusler, men at dette svar er det absolut sidste.

Specielt påstanden: på grænsen til trolleri, er ejendommelig og uacceptabel i mine øjne.

Jeg kræver naturligvis ikke, at Savfisk absolut skal svare på alt hvad jeg skriver. Han kunne have trukket sig i tavshed, uden at jeg ville have noget at indvende.

Påstanden om at jeg er på grænsen til trolleri fremgår af historikken - ikke af selve teksten.

Jeg vil derfor gerne vide, om andre administratorer kan se fejl i mine udtryk.--Cayrouses (diskussion) 16. dec 2018, 14:43 (CET)

Det jeg kan få øje på er at du er vældig god til at spilde andre wikipedianeres tid, f.eks i den nævnte brønddiskussion har du syv indlæg der med intrigant fnidder om magtforhold ol. der intet har med emnet (DSD) at gøre, og nu fortsætter du her. Stop venligst, og find ud af om du vil bidrage til encyklopædien, eller bare vil ævle - Nico (diskussion) 16. dec 2018, 15:36 (CET)
Det er klar snak, Nico. Men du fremstiller mig næsten som en flittig skribent. Venlig hilsen --86.221.23.122 16. dec 2018, 16:28 (CET)
Du stiller et klart spørgsmål, så du får et klart svar. Som Bruger:Nico har jeg også det indtryk at du ikke er her for at bidrage til encyklopædien. Istedet bruger du det meste af din tid på indlæg som denne og hvad der på mig, mest virker som stikpilller.
Ligeledes får jeg så det indtryk af at du gerne kommer med disse stikpiller i diskussioner, som er ved at være afsluttede, men som så afspores og alles tid spildes. Typisk, som Nico mener, gerne som en kritik af enten administratorerne eller Wikipedias struktur og kvalitet.
Beretiget, konstruktiv kritik er altid på sin plads,men det er bare ikke det jeg oplever fra din side. Det virker mest som, undskyld udtrykket, fnidder. Det er dette, som kan virke som trolleri. Om det er bevidst eller ej ved jeg ikke.
Så hvad der, efter min mening ville hjælpe på mit indtryk af dig som seriøs bidragsyder, ville være mere artikelarbejde og færre kommentarer om dette og hint. Mvh KnudW (diskussion) 16. dec 2018, 17:07 (CET)
Også tak til KnudW. Du prøver endda at være høflig. Jeg har så mange dårlige erfaringer med uhøflighed ved artikelredigering, så jeg har allerede konkluderet at jeg bør holde mig fra det. Nicos indlæg ovenfor er et godt eksempel på den tone man hyppigt møder. --Cayrouses (diskussion) 16. dec 2018, 18:00 (CET)
Jeg prøver normalt også at være høflig, men det er den tone man møder, når man prøver at se hvor langt man kan gå i at trække andre rundt i manegen, - jeg formoder det er det Savfisk opfatter som trolling, og hvis det er tilfældet er jeg enig. - Nico (diskussion) 16. dec 2018, 18:48 (CET)
Det er et meget malende billede med at føle at man bliver trukket rundt i en manege. Jeg regner bestemt med at følge jeres opfordringer og trappe helt ned på Wiki. Men der kunne jo komme modsatrettede opfordringer. Jeg har også mærket mig ordet "fnidder" som I begge bruger. Måske I skulle lave en wiki-artikel om fnidder, det ville interessere mig. --Cayrouses (diskussion) 16. dec 2018, 20:11 (CET)
’’Måske I skulle lave en wiki-artikel om fnidder, det ville interessere mig’’ - det er den slags vendinger som, på mig, virker unødigt konfliktoptrappende, lettere spydigt og som “fnidder”. Er du klar over at det kan virke sådan? Mvh KnudW (diskussion) 16. dec 2018, 20:23 (CET)
Vi er ikke i en konflikt, Knud, men i samtale. Spydigt? siger du. Er du klar over, at I har valgt et ord, som ikke er defineret i nogen ordbog, men som jeg vagt husker fra min skoletid. Et meget upræcist ord. Jeg prøver at forstå jer. --Cayrouses (diskussion) 16. dec 2018, 20:32 (CET)
For mig at se pust du til gløderne igen og igen Cayrouses ---🎅 Zoizit (diskussion) 16. dec 2018, 20:41 (CET)
Jeg tror jeg forstår dig, Zoizit, men du må gerne præcisere hvad du præcis tænker. Jeg gætter på, at man næsten glemmer, at jeg virkelig selv mener, at jeg er fundamentalt uskyldig i de ting, I andre bebrejder mig. Efter min mening roder I jer stadig dybere ind i fejltagelser, og det er uheldigt for jer. Venlig hilsen fra --86.221.23.122 16. dec 2018, 21:42 (CET)Cayrouse

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Interessant. Jeg tror at vi måske er ved at komme til bunds i dette her. Du mener at du er uskyldig i de ting vi bebrejder dig og at vi roder os ud i fejtagelser.

Indtil videre er vi så 4, der mener at din stil er konfronterende og umidddelbart lægger op til “fnidder”. Lad os droppe det udtryk, du har ret, det er for flyvsk.

Jeg finder den unødigt provokerende og derfor reagerer jeg som vi har en konflikt. Jeg har tidligere bedt dig om at afholde dig fra kommentarer og at undgå at forsætte diskussioner, der tilsyneladende er afsluttede. Når du ikke gør dette, så er du får de korte, og efter din mening, uvenlige henstillinger.

Det lader til at vi åbenbart ikke bliver enige på det punkt. Jeg vil blot henstile til at du enten bruger krudtet på artikelredigering ellr hvis det ikke er sagen, så undlader at kommentere på dette og hint. Mvh KnudW (diskussion) 16. dec 2018--86.221.23.122 18. dec 2018, 19:46 (CET), 22:42 (CET)

Selvom vi ikke opnår enighed, så har jeg opnået en bedre forståelse af jeres tankegang. I har også svaret på mere end hvad jeg spurgte om. Jeg ønskede kommentarer til en nylig, kortvarig konflikt, men I har givet jer tid til en psykologisk beskrivelse af mig - og det er også OK. Da min "konfronterende" stil først vakte Knuds irritation, var jeg i opposition til artikler, der brugte 150 år gammel forskning som kilde, og som hævdede det berettigede derved. Det lyder som om der stadig er sympati for den tankegang hos jer.--Cayrouses (diskussion) 18. dec 2018, 12:34 (CET)
Vi er enige om én ting: Det ville være glædeligt om jeg kom væk fra Wikipedia. Det er mig egentlig ligegyldigt om der bliver smidt skældsord efter mig, men netop anklagen om trolleri har jeg svært ved at sluge. Dog skal ret være ret: Savfisk har ikke beskyldt mig for trolleri, sådan som Nico skriver, han har sagt at jeg var på grænsen til trolleri.
Så der vil nok komme et enkelt indlæg mere fra min side. Jeg mener, som allerede sagt, at I roder jer ind i fejltagelser. Det er helt klart for mig, at I ikke er interesserede i at høre min mening... men den kommer altså alligevel. --86.221.23.122 18. dec 2018, 19:46 (CET)Cayrouses
En enkelt bemærkning fra Nico har med mit spørgsmål at gøre og er præcis: Jeg skulle have været uden for emnet i mine indlæg på Brønden. Men det var bare ikke mig, men Glenn der valgte at gå den vej, og opfatte Savfisks titel som en opfordring til at tage konkurrencen op med Den store Danske. Efter min mening helt legitimt.
De andre kritikpunkter er generelle, uden referencer og i stilen "Jeg har indtryk af...". Hvor kommer de indtryk fra? Sikkert fra mine langvarige diskussioner med Rmir2 om artiklerne "Dannebrog" (diskussionen er på arkiv 1) og "Korstog". Har Nico og KnudW læst disse diskussioner? Det behøver de ikke, for Rmir2 har holdt dem orienterede om hvilken provokerende troll jeg er. Derfor fik jeg regelmæssige tilbagemeldinger fra KnudW om at jeg skulle stoppe. Tiden har vist - og bevist - at jeg havde fat i noget vigtigt: Rmir2 fyldte dansk wiki med tendentiøse artikler med forældede kilder. Helt åbenlyst kopierede han mængder af stof fra Salmonsen. Ikke den nyeste og heller ikke den næstnyeste Salmonsen, men den fra tyverne, som har den fordel at den er lige til at hente ned fra nettet. Jeg var en af de få stemmer, der gjorde modstand. Savfisk var en af de administratorer der kom ind i vores diskussion på Dannebrog, men uden at have noget at indvende mod Rmir2. Så kunne man tro at jeg måtte være sur på Savfisk, men det er ikke tilfældet. Nej, det er ham, der forfølger mig, kritiserer mig og taler til mig, som var jeg en uartig dreng i en skolegård.
Jeg vil slutte med at opfordre folk til at læse mine diskussioner med Rmir2 på Dannebrog og Korstog. --Cayrouses (diskussion) 19. dec 2018, 20:06 (CET)

Anmodning lukket Anmodningen er ikke længere aktuel. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 15. mar 2019, 18:20 (CET)

Skjule tidligere redigering

Denne anmodning om administratorassistance er lukket. Rediger venligst ikke mere i teksten.

I denne redigering har en IP-bruger, formodenlig pga. en fejl, skrevet et telefonnummer, som måske er sit eget. Jeg foreslår at dette skjules fra historie-loggen. Se også diskussionen på Diskussion:Den Danske Frimurerorden.--Kjeldjoh (diskussion) 26. nov 2018, 08:53 (CET)

Det er bare nummeret til et advokatfirma. Det sker der vist ikke noget ved står i historikken. - Savfisk (diskussion) 26. nov 2018, 08:59 (CET)
Det er et firmatelefonnummer, som findes i telefonbogen.[1] -AnetteM (diskussion) 26. nov 2018, 08:59 (CET)
I forlængelse af dette, ønsker jeg også at der tages stilling til om afsnittet Den Danske Frimurerorden#Kontrovers om Wikipedia-artikler hører til i artiklen, jf. Diskussion:Den Danske Frimurerorden. --Kjeldjoh (diskussion) 26. nov 2018, 09:00 (CET)
På engelsk Wikipedia har man afsnit i artikler ligesom afsnittet Den Danske Frimurerorden#Kontrovers om Wikipedia-artikler. Jeg kan ikke se, hvorfor Kjeldjoh vil have, at dansk Wikipedia skal have en anden standard end engelsk Wikipedia. Og telefonnummeret i citatet kan vi for min skyld godt censurere, men det er ikke i Wikipeedias ånd, og nummeret er ikke et privat telefonnummer, men et firmatelefonnummer (som advokatfirmaet i øvrigt selv har skrevet på Wikipedia). -AnetteM (diskussion) 26. nov 2018, 09:03 (CET)
Kan du give eksempler på hvor engelsk Wikipedia har man afsnit i artikler ligesom dette? Artiklen en:Church of Scientology editing on Wikipedia er holdt adskilt fra artiklen en:Church of Scientology.
Vi ved ikke om den IP-bruger der skrev telefonnummeret, rent faktisk er denne person. Men navnet som personen underskrev sig med, er et barn af en medarbejder i virksomheden. Det er ikke relevant at vi udstiller hverken dette barn eller advokatvirksomheden, for at en IP-bruger har skrevet nummeret her på Wikipedia.--Kjeldjoh (diskussion) 26. nov 2018, 09:36 (CET)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Er denne kontrovers omtalt i medierne? Hvis ikke, mener jeg ikke at det er relevant. Det er en intern sag og bør ikke fremgå af artiklen. Mvh KnudW (diskussion) 26. nov 2018, 09:49 (CET)

Der er ikke nævnt nogle navne eller familiære relationer på personer i afsnittet Den Danske Frimurerorden#Kontrovers om Wikipedia-artikler. Artiklen kommer ikke med gæt på, hvem der skrev telefonnummeret. Afsnittet er en gengivelse af fakta, som er offentlig tilgængelig. Det er i Wikipedias ånd. Der er ingen, der bliver udstillet eller omtalt på en nedladende måde. Afsnittet er skrevet i en neutral tone. Personen, hvis familiære relationer du udstiller her i debatten, var på daværende tidspunkt ansat i firmaet ifølge firmaets hjemmeside dengang, men personen er ikke nævnt i afsnittet, så jeg forstår ikke, hvorfor du finder det relevant at nævne personen her i debatten.
Under alle omstændigheder synes jeg, du hellere skulle diskutere afsnittet på artiklens diskussionside, i stedet for at slette hele afsnittet og senere oprette en "AOA"/"anmodning om administratorassistance". Men det er så bare min mening, at diskussioner om artikler bør tages på de pågældende artiklers diskussionssider. -AnetteM (diskussion) 26. nov 2018, 09:56 (CET)
KnudW, et brev fra en advokat til Wikipedia er en nævneværdig sag efter min mening. -AnetteM (diskussion) 26. nov 2018, 10:47 (CET)
WP har modtaget masser af breve fra advokater, uden at det er kommet med i artiklerne. Som nævnt her og på artiklens disk-side: Hvis der ikke findes bredere omtale af dette i neutrale kilder, så er det ikke relevant. Mvh KnudW (diskussion) 26. nov 2018, 10:50 (CET)
Lad os holde det på Diskussion:Den Danske Frimurerorden. Ellers bliver der for meget dobbeltkonfekt. Mvh KnudW (diskussion) 26. nov 2018, 10:51 (CET)
Enig i at diskussionen bør holdes på Diskussion:Den Danske Frimurerorden (som jeg også har skrevet ovenfor). Helt overdrevet af Kjeldjoh at fare til at oprette en AOA, når diskussionen ikke er et administrator-anliggende. -AnetteM (diskussion) 26. nov 2018, 10:54 (CET)
Jeg støtter at diskussionen vedr. Den Danske Frimurerorden tages på Diskussion:Den Danske Frimurerorden. Jeg bad om at der blev taget stilling til afsnittet, da min flytning af afsnittet til diskussionssiden var blevet omgjort.
Men denne anmodning drejer sig om at jeg ønsker at telefonnummeret skal skjules fra historikken, både fra Paul Berg og fra Den Danske Frimurerorden. Det er rigtigt at telefonnummeret er registreret hos et advokatfirma, men jf. det oprindelige indlæg ser det ud til at være i privat brug, af det barn af en medarbejder i virksomheden. Vi ved ikke om det er denne person, eller en anden, der står bag IP-brugeren.--Kjeldjoh (diskussion) 26. nov 2018, 11:22 (CET)
Der er intet grundlag for at tro, at telefonnummeret skulle blive brugt som privat telefonnummer. Det er ifølge 118-hjemmesiden til er advokatfirma, og personen var på daværende tidspunkt ansat i firmaet. Indtil jeg ser en kilde for, at det skulle blive brugt privat, så kan jeg kun se det som en grundløs påstand. Beklager. -AnetteM (diskussion) 26. nov 2018, 12:55 (CET)

Weekendavisen har nu bragt en artikel om sagen på side 4 i avisen og på https://www.weekendavisen.dk/2018-48/samfund/logebroedrenes-hemmelighed, så den del af diskussionen her, der handler om kontrovers-afsnittet, er ikke længere aktuel. Sagen er nu beskrevet i en avis. -AnetteM (diskussion) 2. dec 2018, 23:30 (CET)

Min anmodning er stadig aktuel. Skal telefonnummeret skjules fra historikken fra Paul Berg og fra Den Danske Frimurerorden, eller er det i orden at en IP-brugeren skriver telefonnummeret til en part i en diskussion?--Kjeldjoh (diskussion) 3. dec 2018, 08:34 (CET)
Konklusion Jeg har valgt at efterkomme anmodningen og skjule informationerne. Et af de formål der er oplistet i den noget indholdsfattige side om versionssletning er fjernelse af personlige oplysninger. Hovedformålet er imidlertid personlige oplysninger der ufrivilligt er blevet lagt op uden samtykke, og når personer selv afslører informationer om dem selv er det som udgangspunkt ikke grund til at fjerne det. Imidlertid mener jeg at det, i mangel af regler der peger den anden vej, er passende at fjerne information der er lagt op frivilligt når personen der har gjort det af den ene eller anden grund ikke har den fornødne dømmekraft, f.eks. når det er et barn eller en person uden den fornødne fatning. Jeg vil lade anmodningen stå åben i et par dage i det tilfælde at jeg har misset nogle revisioner, hvorefter jeg lukker anmodningen. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 15. mar 2019, 18:39 (CET)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Anmodning lukket Der har ikke været nogle indvendinger mod ovenstående konklusion, og jeg lukker derfor anmodningen. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 26. mar 2019, 16:27 (CET)

185.85.44.159

Denne anmodning om administratorassistance er lukket. Rediger venligst ikke mere i teksten.

Jeg kan se at IP 185.85.44.159 har været et problem over flere år. Er det en mulighed at blokerer adressen permanent, fremfor at skulle blokerer med et års varighed hvert år? mvh Tøndemageren (diskussion) 27. nov 2018, 10:52 (CET)

Det er besluttet permanent at blokere IP-adresser knyttet til grundskoler. For IP-adresser, der (a) har en adfærd, der minder om skoleelever, (b) som tydeligvis ikke agter at bidrage til encyklopædien, og (c) iøvrigt genoptager hærværk kort tid efter udløb af tidligere blokering, er der efter min opfattelse intet problem i at blokere IP-adressen permanent. En lang række IP-adresser er blevet blokeret på den måde, og vi har ikke modtaget ønsker om at få ophævet blokeringerne. Den konkrete IP-adresse opfylder alle tre kriterier, og bør efter min opfattelse blokeres permanent, så vi slipper for at skulle bruge tid på det igen i november 2019. --Pugilist (diskussion) 27. nov 2018, 11:17 (CET)
Udgangspunktet er at en IP-adresse kan skifte ejer og at vi derfor ikke blokerer dem permanent. Den eneste undtagelse er danske grundskoler og proxy-forbindelser, sidstnævnte fordi de gør blokeringsforanstaltningen ineffektiv, og førstnævnte fordi vi ikke har resurserne til at håndtere den mængde der kommer fra grundskolerne (selv om den er ret ineffektiv da der er masser af skoler der ikke kan identificeres). 2-10 hærværksredigeringer hver 12. måned virker ikke som tilstrækkelig grund til at blokere permanent. Man kunne overveje at forlænge perioden til f.eks. 2 år, men det kan også være betænkeligt af hensyn til at IP-adressen kan skifte ejer. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 27. nov 2018, 11:13 (CET)
Det ser ud til at Rudersdal kommune har 185.85.44.0/22 og der har vist aldrigt været en god redigering fra nogle af de IP'er. Jeg vil mene at det kan forsvares med en skoleblokering. Alternativt nøjes med de IP'er i ranget som har begået mest hærværk fornyligt.
Grunden til at der kun er 2-10 redigering hver 12. måned er at der uddeles en års-blokering hver gang de dukker op. Mvh KnudW (diskussion) 27. nov 2018, 11:19 (CET)

(redigeringskonflikt 2)

@InsaneHacker: Beklager regigeringskonflikten. Du overser, at det begrænsede mænge hærværksredigeringer (2-12 på et år) skyldes, at IP'en har været blokeret i et år. Mønsteret er, at IP'en begynder igen straks blokeringen udløber. Argumenterne der førte til blokering af grundskolerne er fuldt ud gyldige også her. --Pugilist (diskussion) 27. nov 2018, 11:21 (CET)
Jeg er godt klar over at der er pga. blokeringen at der ikke er mange redigeringer. Mit argument er netop at den forstyrrelse der opstår mellem at blokeringen ophører efter 1 år og bliver genindsat kort tid herefter er så lille at det ikke berettiger en permanent blokering. Jeg synes vi skal være varsomme med at sidestille diverse blokeringer med skoleblokeringer. Det var nemt dengang man kategorisk kunne blokere Sektornet-adresser, men Rudersdal Kommune omfanger ikke kun skolevæsnet. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 27. nov 2018, 11:40 (CET)
Vi modtager særdeles få begæringer om at få åbnet for permablokerede IP'ere, så jeg tror ikke på, at det er noget væsentligt problem. Har IP'en skoleadfærd, og er det en adresse, der kun leverer hærværk i skoletiden og ikke viser ønske om at bidrage positivt, ser jeg intet problem i at lukke det ned. Det er muligt, at det anses som et mindre problem for Wikipedia, hvis vi alene har tidsbegrænsede blokeringer, men for den del af korpset, der prøver at følge med bølgen af hærværk i skoletiden, tror jeg, at jeg kan nævne, at opfattelsen ikke deles hele vejen rundt. Jeg vil være ked af, hvis jeg skal bruge mere fritid på at lukke en skoleklassse ned for 14. gang. --Pugilist (diskussion) 27. nov 2018, 17:31 (CET)
Blot som et Coda til ovenstående, så er jeg begyndt at give 2-4 år lange blokeringer til de konsekvente skolevandaler, og ikke længere uendeligt. Det tager lidt længere tid, men det anerkendes, at vi kan får noget bøvl om nogle år, når en ISP flytter et IP-range. --Pugilist (diskussion) 8. feb 2019, 17:07 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Debatten ophørt, hvorfor AOA’en lukkes. Muligheden for en tidsbegrænset blokering ud over ét år er en mulighed, der kan anvendes, hvis en uendelig blokering konkret vurderes værende for indgribende. Pugilist (diskussion) 28. mar 2019, 22:40 (CET)

Blokering af AnetteM

Denne anmodning om administratorassistance er lukket. Rediger venligst ikke mere i teksten.

Til info: jeg har blokeret Bruger:AnetteM for utilstedelig opførsel. Vedkommendes løse gætterier om brugeres identiter og deres evt. motiver i forbindelse med artikelskrivning hører ingen steder hjemme.

Feel free til at vurdere blokeringen og evt. ændre denne. Mvh KnudW (diskussion) 3. dec 2018, 16:05 (CET)

Brugeren har en lang historik på dansk og engelsk Wikipedia med adskillige blokeringer for utilstedelig opførsel. Hertil kommer endnu flere blokeringer for sokkedukkeri. Da brugeren vendte tilbage som Anette, var brugeren i begyndelsen tilsyneladende indstillet på at bidrage positivt i artiklerummet og holde sig fra diskussionerne, hvorfor jeg ikke lukkede sokkedukken ned. Man kan diskutere, om brugerkontoen blot skal lukkes ned som sokkedukke, eller om der skal ske blokering efter de sædvanlige takster. I så fald skal vi bruge tid på at kigge på historikken for Bruger:ANCJensen, Bruger:SimpleSimpleSimple og alle de andre for at kunne vurdere længden af en blokering. Bruger:AnetteM er for længe siden blokeret på enwp som sokkedukke for Bruger:Fanoftheworld, der på enwp anses som hovedkontoen. --Pugilist (diskussion) 3. dec 2018, 16:38 (CET)
Bruger:Zxcver blokeret 7 gange grundet utilstedelig opførsel, manglende reaktion på henstillinger m.v. Hertil kommer en enkelt blokering som AnetteM. Mønsteret rækker mere end 10 år tilbage, så der er ikke meget der tyder på en vilje til at ændre adfærd. --Pugilist (diskussion) 3. dec 2018, 17:04 (CET)
Tak til Pugilist for ovenstående opklaring. Som jeg har forstået sagen er det formuleringen om, at en bruger har en interessekonflikt, baseret på "mistanke om" medlemskab af en forening, der er årsag til blokeringen. I sig selv finder jeg ikke den konkrete formulering som et personangreb, selv om "formodning" lyder pænere end "mistanke". Men hvis der angiveligt er tale om en bruger med ovennævnte antal alias'er, som er benyttet til at skjule problematisk adfærd, så er det klart, at der kan være belæg for at lukke kontoen. Vi har desværre stadig bøvl med flere, som har fået en ny chance, men alligevel ikke ændrer adfærdsmønster.--Ramloser (diskussion) 3. dec 2018, 18:52 (CET)
Har der været konkrete problemer med sokkedukkeri i mens kontoen AnetteM har været anvendt? Altså er der benyttet andre konti af samme person mens AnetteM også er benyttet? Det er tilladt efter Wikis regler at efterlade en konto for at skabe en ny så længe, at de gamle ikke benyttes, hvis man ønsker at starte på en frisk med ny identitet. Men når det så er sagt er jeg ikke videre bekendt med AnetteMs sokkedukke historik, så den vil jeg lade det være op til nogen, der er mere inde i det at vurdere sanktioner udfra. Hvad det angår AnetteMs ageren i omtalte diskussion er jeg meget på linje med Ramloser. Jeg synes ikke, det er et direkte personangreb, men ofte har AnetteM en debatstil, der sommetider kan karakteriseres konfronterende, hvor det nok vil være bedre, at indlæggene var lidt mere velovervejede. Med lidt omtanke kan de fleste konflikter undgås :) --Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 3. dec 2018, 20:57 (CET)
Er det ikke på en-wiki "clean start"-reglerne gælder? -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 6. dec 2018, 14:34 (CET)

Anette er nu vendt tilbage for fuld styrke med lovprisning af sit eget bidrag og blandt andet henkastede bemærkninger om andres måde at arbejde på. Er der fundet afklaring på om Anette har benyttet sig af sokkedukkeri - og hvad det eventuelt har af konsekvenser? Derudover, denne meget bombastiske tilbagevende fra brugeren, hvordan forholder resten sig til det? Pugilist skrev at der ikke er meget der tyder på vilje til at ændre adfærd - og det passer jo meget godt overens med ageren her. Skal der være sanktioner eller gives brugeren mere tid? mvh Tøndemageren (diskussion) 12. dec 2018, 16:43 (CET)

Jeg skal love for, at Tøndemageren har travlt med at forfølge mig og mine bidrag for tiden. Han har før fået kritik af andre administratorer for at forfølge almindelige brugere. Det er rigtigt, at jeg åbenlyst lovpriser mit eget Wikipedia-arbejde, der er blevet kopieret af en avis. Kan ikke se det skulle være forbudt at rose sig selv en gang imellem. Det viser bare, at Tøndemageren forfølger mig, når han skriver det i en blokerings-diskussion. Og med hensyn til at kommentere andres måde at arbejde på, så skrev jeg i et langt indlæg følgende: "I modsætning til mange andre på Wikipedia og sociale medier, så sætter jeg mig gerne ind i tingene, før jeg udtaler mig. Det har jeg også gjort, før jeg skriver dette: Bogen der..." Det virker meget nærtagende eller som decideret forfølgelse, at jeg nu bliver kritiseret for at rose åbenlyst mine egne bidrag og for at skrive én sætning om den generelle måde at arbejde på på Wikipedia og sociale medier. Det er tydeligvis en generel betragtning om Wikipedia og sociale medier og er ikke noget personangreb fra min side. Jeg kan ikke se, det skulle bryde med nogle normer eller regler. Venligst oplys mig hvis det gør. -AnetteM (diskussion) 12. dec 2018, 16:45 (CET)

Brugeren bag AnetteM har bekræftet benyttet en lang række brugerkonti som beskrevet ovenfor. Så ja, der er ingen tvivl om, at der er benyttet sokkedukker. Asgers synspunkt om, at det nok er ok, er ikke relevant her, allerede fordi brugeren bevidst søger at sløre sin identitet med de forskellige konti. Hvis man gider, kan man læse op på bidrag fra nogle af de tidligere benyttede konti. Han har holdt sig i ro i noget tid, men de seneste par måneders eskapader tyder på, at den årelange adfærd med usædvanlig konfrontatorisk adfærd, selvhævdelse og ikke-eksisterende selvindsigt. For min skyld kan kontoen blokeres permanent som sokkedukke. Ellers har jeg ovenfor beskrevet, at der er en lang række tidligere blokeringer, hvilket indebærer, at Knuds blokering burde have været forlænget betragteligt. --Pugilist (diskussion) 12. dec 2018, 17:19 (CET)

Pugilist: Nu er du jo altid hurtig til at gribe chancen og lave et personangreb mod mig. Ofte kommer du med historien om sokkedukker og adfærd, der ifølge dig selv ligger op til ti år tilbage. Dog skriver du overfor, at jeg har "holdt mig i ro i noget tid" (altså hvis det skal siges mere nøgternt og klart, så har jeg uproblematisk bidraget til artikler i flere år). Men fordi der så kommer en adfærd i den seneste tid, der måske eller måske ikke er problematisk, så skal der lukkes permanent ned for min profil. Og det der med at skrive "usædvanlig konfrontatorisk adfærd" er meget farvet. Som du kan se på et par administratorer ovenfor, så er det jo ikke alle, der mener, at det er "usædvanlig konfrontatorisk adfærd". Tværtimod mener de, at den seneste blokering var unødvendig. Husk at blokering/bandlysnig ikke gøres for at straffe, men fordi der skulle være behov. Og hvad er de problematiske ting jeg har skrevet i dag, der giver et aktuelt behov for blokering? Er det min åbenlyse ros af mig selv eller den generelle betragtning om Wikipedia og sociale medier, der er problematisk? -AnetteM (diskussion) 12. dec 2018, 17:34 (CET)
Behovet er helt åbenlyst efter min opfattelse. At du har en historik, der spænder over 10 år er ikke det samme som, at dit sokkedukkeri ligger 10 år tilbage. --Pugilist (diskussion) 12. dec 2018, 17:48 (CET)
Jeg har godt forstået, at du mener, at der skulle være et behov. Jeg har bare ikke forstået, hvilke af mine aktiviteter i dag, der er problematiske, og som udløser et aktuelt behov. Handler dit stadige behov om at blokere mig ikke kun om, at jeg engang for længe siden deltog i en debat med generel kritik af administrator-korpset, og som stadig nager dig? -AnetteM (diskussion) 12. dec 2018, 17:54 (CET)
@AnetteM. Det er ikke kun Pugilist som er kritisk over for din adfærd. Du har netop overstået en blokering, men viser ikke at du forstår årsagen til din sanktion. I stedet fortsætter du med at bære brænde til bålet, så konflikterne holdes ved lige. Er du ikke venligt at stoppe med det samme. - Savfisk (diskussion) 12. dec 2018, 23:56 (CET)
Som jeg læser reglerne (incl. enwiki) kan alle sukkedukker blokeres uendeligt uden videre, men så vidt jeg forstår, skal man identifisere den grundliggende bruger og denne konto kan så kun blokeres uendeligt ved en bandlysning. Er jeg i denne antagelse korrekt? Såfremt jeg har læst rigtigt er mit forslag, at AnetteM blokeres uendeligt og at den gundlæggende konto blokeres 1-3 måneder. Såfremt brugeren i blokeringsperioden opretter nye sokkedukker, bør vi bandlyse brugeren. InsaneHacker nævner clean start, men det forudsætter at man ændrer adfærd, så andre brugere ikke "opdager" at der er tale om "gammel vin på nye flasker". Jeg vurdere ikke at AnetteM er oprettet fordi brugeren oprigtigt vil starte på en frisk, men at man vil omgå den kritik som er blevet fremsat og det er en skærpende omstændighed. - Savfisk (diskussion) 13. dec 2018, 00:30 (CET)
@Savfisk: Jeg fik ret med mit indlæg for få minutter siden. Kritik af administratorer fører hurtigt til snak om, at kritikeren skal stoppe med kritikken. Hvorfor er det, at generel diskussion af administrator-korpset altid hurtigt kommer til at dreje sig om blokering? Er kritik af administrator-korpset at forstyrre projektet eller at forbedre projektet? Hvad er det, administratorerne er så bange for af kritik? Jeg vil gerne stoppe, men som du ser, har jeg ovenfor efterlyst begrundelser for, hvad jeg har lavet forkert i dag. Intet konkret svar! Og hvad i alverden har årsagen til den seneste blokering at gøre med det, jeg har skrevet i dag??? Det vil jeg meget gerne høre. -AnetteM (diskussion) 13. dec 2018, 00:33 (CET)
Når man læser den opridelige diskussion for Fanoftheworld [2] er det utroligt så lidt, der har ændret sig i løbet af 8 år. Så vidt jeg kan forstå er brugeren er bandlyst på tværs af alle wiki, og så behøver vi ikke at tage stilling til bandlysning. Hvis mine antagelser er korrekte, mener jeg det er da-wiki magtpåliggende at blokere samtlige sokkedukker, eftersom det er en alvorlig overtrældelse af politikkerne. Jeg usikker på, hvorvidt vi bør oprette en liste over brugerens sokkedukker og i givet fald hvor, men det kunne vel godt gøres i denne AOA. Til sidst: Hvad skal vore råd være til brugeren? Kan vedkommende ansøge at få sin sag behanlet om et år, som andre bandlyste brugere, eller hvad er proceduren? - Savfisk (diskussion) 13. dec 2018, 01:32 (CET)
@Savfisk: Vedkommende kan vel sådan set godt få behandlet sin sag hvert år, som vist er den normale procedure. Denne behandling bør ikke tage lang tid. I og med at intet har ændret sig over flere år (udover at aktiviteten er spredt ud på flere brugere), så tænker jeg ikke at behandlingstiden bliver særligt lang hver gang. Derudover giver det vel god mening at have en liste med de forskellige sokkedukker - men hvor den skal være ved jeg ikke. Denne AOA kunne godt give mening, men så skal den skrivebeskyttes så kun admins kan redigere heri. mvh Tøndemageren (diskussion) 13. dec 2018, 08:57 (CET)

Der sker ofte det, at besværlige brugere meddeler, at de forlader wikipedia, fordi administratorerne er dumme. Det har brugeren også meddelt her. Så vi kommer formentlig ikke til at se så meget mere til brugeren under kontoen AnetteM. Der er ovenfor link til de blokerede sokkedukker på enwp. På dansk wp er det vist ANCJensen, der er hovedkontoen. Blokering af AnetteM som sokkedukke er fint med mig. Det har dog vist sig, at brugeren har det med at komme tilbage i ny forklædning, så vi vil nok have problemet igen om noget tid. --Pugilist (diskussion) 13. dec 2018, 10:43 (CET)

Det er efterhånden noget af et arbejde at finde rundt i alle de gamle konti og diskussioner. Eftersom brugeren er så vedholdende og har kostet så meget besvær rundt omkring, tænkte jeg det vil være mest effektiv, at vi beslutter at oprette et centralt sted at lave listen og rapportere mistænkelige konti. Endelig er det også væsentlig at der findes konsensus om at være konsekvent med at blokere sokkedukkerne og bibeholde bandlysningen indtil brugeren ansøger om at få behandlet sin sag, så administratorer ikke kommer i tvivl om der er mandat til blokeringerne. Heldigvis har vi meget få af den type problemer og da jeg er forholdvis uerfaren i disse sager, gør jeg måske for meget ud af det. - Savfisk (diskussion) 13. dec 2018, 11:14 (CET)
Der har ikke tidligere været noget konkret behov for en mere systematisk tilgang til brugen af sokkedukker, da de fleste ofte enten har givet op eller er gået under radaren, fordi de har kunnet styre sig under en ny identitet. Den konkrete bruger er ekstrem i sin brug af sokkedukker, som den systematiske gennemgang på enwp viser. Tiden er måske kommet til, at vi også på dawp forsøger at systematisere indsatsen mod sokkedukkeri og opretter en underside til WP:Sokkedukker, hvor oplysningerne kan samles. AnetteM/ANCJensen m.fl. kan så være den første, der får oprettet en sådan underside. --Pugilist (diskussion) 13. dec 2018, 12:08 (CET)
PS. Da der synes at være stemning for, at vi følger reglerne i den konkrete sag, har jeg lukket AnetteM ned som sokkedukke. --Pugilist (diskussion) 13. dec 2018, 12:10 (CET)
[redigeringskonflikt]  ::Jeg tror, at du misforstår mig kære Pugilist. Jeg har formentlig ikke udtrykt mig klart nok, hvilket jeg naturligvis skal beklage er tilfældet. Jeg har ikke ment, at noget "nok er ok". Jeg har blot foretaget en henvisning til retningslinjen om, at det er tilladt at "genopstå" på Wiki, hvis man ønsker en ny identitet. Jeg kan se, at InsaneHacker har spurgt om denne retningslinje ikke kun er gældende på en.wikipedia. Jeg mener at have læst det på Meta, men må jeg må sande, at jeg ikke har været istand til at genfinde dette. Brugen af retningslinjen ville i øvrigt også skulle være proportional og ikke blot bruges som carte blanche til at "genopstå" og så blot fortsætte en problematisk adfærd. Som tidligere skrevet, er jeg netop ikke bekendt med sokkedukke historikken og vil derfor lade den være op til administratorer, der er inde i sagen, at vurdere sanktioner udfra, da jeg ikke selv har den fornødne tid til at gennemgå detaljerne, men med det du har skrevet her, er jeg enig i, at det giver et indtryk af et problematisk forhold. Derudover er jeg, som skrevet i mit tidligere indlæg, helt enig i, Anette har en debatstil, der kan karakteriseres konfrontatorisk. --Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 13. dec 2018, 12:14 (CET)
Helt ok. --Pugilist (diskussion) 13. dec 2018, 12:17 (CET)
Vil der være en pointe i at lave en da.wiki-version af en.wikis skabelonen til sokkedukkeri? mvh Tøndemageren (diskussion) 13. dec 2018, 12:33 (CET)
Vi har {{sokkedukke}} og {{sokkedukkemistanke}}. Tænker du på en yderligere skabelon ? --Pugilist (diskussion) 13. dec 2018, 12:37 (CET)
@Asger. Eftersom vi har globale konti, vil reglerne om clean start på en-wiki i praksis også være gældende på da-wiki. Jeg synes ikke vi har behov for danske versioner af siderne på en-wiki når de kun gør sig gældende for ganske få brugere. Kunne det være en ide at lave en henvisning til en-wiki på Wikipedia:Brugerkonti og -navne for brugere med "særlige behov" - Savfisk (diskussion) 13. dec 2018, 12:57 (CET)
Det var egentlig de skabeloner jeg tænkte på Pugilist - så dem kan vi bare bruge (kunne ikke lige finde dem af en eller anden årsag) :) mvh Tøndemageren (diskussion) 13. dec 2018, 14:34 (CET)

Liste over sokkedukker[redigér wikikode]

Jeg vil opfordre en Tjekbrugere kigger nærmere på disse konti:

mvh, Kjeldjoh (diskussion) 13. dec 2018, 12:46 (CET)

@Kjeldjoh:: Disse konti er stort set allesammen checkbruger-tjekket på enwp og er bekræftede sokkedukker for brugeren. JEg mener ikke, at vi skal spilde mere tid på ham. --Pugilist (diskussion) 13. dec 2018, 12:56 (CET)

PS: Han er her allerede igen ;-) Men da der tilsyneladende benyttes dynamisk IP er det svært at fange det på en checkbruger. Der går dog sjældent så lang tid før det bobler over, og så tager vi ham bare der. --Pugilist (diskussion) 13. dec 2018, 16:54 (CET)
Anmodning lukket Brugeren er bandlyst for sokkedukkebrug. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 26. mar 2019, 16:31 (CET)

Flytning af forkert sandkasse

Denne anmodning om administratorassistance er lukket. Rediger venligst ikke mere i teksten.

Hej, jeg har brug for hjælp til at flytte AstroOgier/Sandkasse/Sol (døgn på Mars) til Sol (døgn på Mars). Den sidstnævnte er lige nu en omdirigering til den første. Desuden findes Bruger:AstroOgier/Sandkasse/Sol (døgn på Mars), der vist også helst skal slettes fordi det også er en omdirigering til førstnævnte. Bruger:AstroOgier har vist villet oprette en sandkasse, men glemte at skrive "Bruger:" først.--Weblars (diskussion) 30. dec 2018, 17:27 (CET)

Hej Weblars - Yes check.svg Gjort --Glenn (diskussion) 30. dec 2018, 17:32 (CET)

Flytning af Bork Havn Musikfestival

Denne anmodning om administratorassistance er lukket. Rediger venligst ikke mere i teksten.

Bork Havn Musikfestival har skiftet navn til Bork Festival. Deres marketingsmand har været inde og oprette Bork Festival, og tilføjet disse oplysninger i den oprindelige artikel. Har også oprettet flytteforslag. Toxophilus (diskussion) 9. jan 2019, 10:56 (CET)

Crystal Clear action apply.png Udført.
- Sarrus (db) d. 9. jan 2019, 11:02 (CET)

Bruger:MGA73 som autopatruljeret

Denne anmodning om administratorassistance er lukket. Rediger venligst ikke mere i teksten.

Tidligere administrator. Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 12. jan 2019, 19:29 (CET) Yes check.svg Gjort Hilsen Ramloser (diskussion) 12. jan 2019, 19:37 (CET)}}

Sju hav igen igen

Denne anmodning om administratorassistance er lukket. Rediger venligst ikke mere i teksten.

Siden Bruger:Sju hav ikke kan finde ud af at efterleve henstillinger om ikke at kaste om sig med løsrevne norske citater, har jeg blokeret ham i 6 måneder.

Han kommer forbi med ip-redigeringer, stilen er umiskendlig, så jeg vil forslå en blok på 1 dag ( eller mere, hvis ip’en genbruges)i forbindelse med disse redigeringer. Mvh KnudW (diskussion) 13. jan 2019, 23:50 (CET)

Tak for opdatering. --Pugilist (diskussion) 14. jan 2019, 01:02 (CET)

Anmodning fra 80.210.79.17

Denne anmodning om administratorassistance er lukket. Rediger venligst ikke mere i teksten.

Brugerdiskussion:80.210.79.17 har en person (via en ikke eksisterende skabelon) fra den pågældende ip-adresse anmodet om ophævning af den pågældende ip-adresse, der er en del af en range-blok. Måske en admin med forstand på det kan kigge på det? Palnatoke har måske en kommentar, da denne ændrede blokeringen i 2014? Også selvom du ikke er admin mere.
- Sarrus (db) d. 18. jan 2019, 21:49 (CET)

Blokering ophævet. Ifølge blokeringskommentaren foretog Palnatoke i 2014 i overensstemmelse med vor politik om blokering af sektornet-adresser og IP-adresser tilhørende grundskoler. IP-ranget er siden overdraget til en anden udbyder, hvorfor blokeringen er ophævet. --Pugilist (diskussion) 23. jan 2019, 14:56 (CET)

Sankta Margrete

Denne anmodning om administratorassistance er lukket. Rediger venligst ikke mere i teksten.

Jeg beder en administrator om at slette artiklerne Sankta Margrete og den næsten enslydende Sankta Margrethe, eller afklare hvad der skal ske med artiklen/-erne. Det vil være rigtigt kvalitetsmangelskabeloner, der skal på. (QA-intro, QA-relevans, henvisninger, notabilitet, wikificering, eftersyn, ...) --Madglad (diskussion) 26. jan 2019, 17:18 (CET)

Ser bestemt notabel ud. Forsøg på at omgå sletnings-forslag. Den ene af de to viste artikler er i øvrigt bare en redirect. --Honymand (diskussion) 27. jan 2019, 10:35 (CET)
Jeg lavede redirecten efter Madglads opslag, og gav artiklen lidt førstehjælp; Alligevel er jeg i tvivl om den er fake; Hun findes ikke i den angivne kilde, og er kun nævnt ét andet sted, hvor det ikke kan fastslås om der er tale om den samme historie. - Nico (diskussion) 27. jan 2019, 10:53 (CET)
Super med henvisning @Nico:. Jeg svarer vedr. kilde på sletteforslaget. --Honymand (diskussion) 27. jan 2019, 14:34 (CET)

Der er oprettet et sletteforslag. Pugilist (diskussion) 27. jan 2019, 11:20 (CET)

Tostarpadius igen igen

Denne anmodning om administratorassistance er lukket. Rediger venligst ikke mere i teksten.

Bruger:Tostarpadius er tilbage med sine Salmonsensartikler, da han er afskåret fra at redigere på den svenske wiki.

Af samme årdag har jeg blokeret ham en uge for ignorering af gentagne henstillinger.

Bør denne periode forlænges? Det ser ikke ud til at henstillinger igennem de sidste 10 år har virket, så spørgsmålet er: Gider vi mere? Mvh KnudW (diskussion) 28. jan 2019, 10:43 (CET)

Hvis brugeren fortsætter i et spor der tidligere har været anset som problematisk, så tænker jeg at det er på sin plads at udvide pausen. mvh Tøndemageren (diskussion) 28. jan 2019, 10:56 (CET)
Adfærd, der forringer projektet, bør begrænses i nødvendigt omfang, hvorfor jeg har det fint med blokeringen. Hvis brugeren viser forståelse for problemet (det problem, der aktuelt er blokeret for, ikke historiske problemer (om end der sagtens kan være et vist sammenfald eller overlap)), må vi antage god tro indtil andet er bevist - ergo skal brugeren have lov til at redigere igen efter blokeringens udløb, såfremt der undervejs i eller umiddelbart efter blokeringen kan opnås dialog, der giver håb om ændret adfærd / mindre forstyrrelse af projektet. Kan der ikke opnås dialog, eller sker der ingen adfærdsændring, så må projektet beskyttes ved forlængelse eller gentagelse af blokering. Ergo må vi først indbyde til dialog (uagtet at det har været forsøgt før), og i fald dét falder på døve øren kan forlængelse eller genblokering blive relevant, med behørig eskalation af længde. --Medic (Lindblad) (diskussion) 28. jan 2019, 11:04 (CET)
Jeg er enig med Medic her. Vi må også tage i betragtning, at brugeren aldrig for alvor har været blokeret. Derfor bør vi give ham/hende en fair behandling, men jeg medgiver, at han/hun måske er gået under radaren tidligere, og som det er nævnt et andet sted, så har projektet ændret kurs i den seneste tid, hvorfor vi ikke skal tolerere alt for meget. --Arne (Amjaabc) (diskussion) 28. jan 2019, 11:37 (CET)
Jeg er afslappet over for, om vi forlænger blokeringen nu, eller om vi afventer udløbet af blokeringen for derefter at vurdere, om der sker en adfærdsændring. Brugeren har i 10 år ikke afveget en tomme i sin adfærd og har været resistent overfor enhver henstilling. Så vidt jeg kan se, så har bidragene gennem de sidste mange år alene bestået i import af Salmonsen-artikler, der er lagt op i rå form. --Pugilist (diskussion) 28. jan 2019, 12:08 (CET)
Torstarpadius ved udmærket godt, at oprettelser af artikler med store mængder uredigeret Salmonsen-tekst ikke er i orden. Det er blevet påpeget gentagne gange, at man ikke bare kan indsætte 100 år gamle leksikontekster ukritisk. Tilsvarende skal man selvfølgelig heller ikke oprette artikler med ibrug-skabeloner. Men alligevel bliver Torstarpadius ved. Brugeren vil simpelthen ikke ændre adfærd. Så nej, drop ideen med hele tiden at give flere chancer og håbe på forbedringer, for det kommer der ikke noget ud af. --Dannebrog Spy (diskussion) 28. jan 2019, 16:06 (CET)
Det her handler ikke om, om der skal gives chancer eller ej. Det handler om, at vi har et regelsæt, som vi er nødt til at behandle folk nogenlunde ens i forhold til, hvis ikke vi skal leve op til tidligere beskyldninger om nepotisme, inkompetence eller administratorvælde. (Næsten) uanset historik er vi nu nået frem til at en bruger er blevet blokeret for forstyrrelse af projektet. Dét er udgangspunktet. At vælge et andet udgangspunkt er enten at behandle denne bruger forskelligt end andre, og dermed ikke at leve op til det regelsæt, vi har vedtaget, eller at laste denne bruger (-s tendenser i viste redigeringer) for andre brugeres fejltrin, hvorved vi reagerer på spøgelser fra fortiden frem det reelle. Hvis der skal være "lighed for loven" må hver sag behandles uafhængigt af andre, hvorfor den fremherskende tendens til kortere tålmodighed med overtrædelser må træde lidt i baggrunden, indtil "forbrydelsen" er bevist, også efter den "nye" forståelse af reglerne. Hvis det skulle vise sig, at brugeren ganske rigtigt ikke er i stand til at ændre adfærd, vil han hurtigt løbe ind i ganske lange blokeringer, der vil bringe forstyrrelsen af projektet til ophør. Det vil involvere et minimum af besvær for os, til gengæld for stor forstyrrende effekt på brugerens fortsatte forstyrrelse af projektet - alt sammen inden for reglernes ord og ånd. --Medic (Lindblad) (diskussion) 28. jan 2019, 19:57 (CET)
Jeg forstår fuldt ud KnudW's opfattelse af denne sag. Det nemmeste er naturligvis at give en længere pause, men principielt er jeg enig med Medic (Lindblad) i, at vi er nødt til at behandle brugerne med "lighed for loven". Den stadig strengere praksis overfor de brugere, der ikke forstår eller tilsidesætter fælles regler, er jeg enig i. Men det skal først til afstemning som ny norm, inden vi kan stramme skruen yderligere - efter min opfattelse.--Ramloser (diskussion) 3. feb 2019, 21:22 (CET)
Der er først og fremmest brug for strammere praksis. Der har været alt for mange sager med enkelte brugere, der har fået lov at slippe for indgreb. Resultatet er at den ene sag efter den anden er løbet løbsk. Til trods for at de pågældende både kunne og burde været blokeret for gentagen ignorering af henstillinger eller brud på normerne for god opførsel. Og til trods for at de pågældende åbenlyst ikke vil ændre adfærd. Så nej, hvis der skal en ny norm til, så skal det være rettet mod besværlige brugere. Men det kræver altså bare, at det også fører til noget i praksis. --Dannebrog Spy (diskussion) 3. feb 2019, 21:38 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Blokeringen er udløbet, og der er nu forløbet nogle yderligere måneder siden AOA’en blev oprettet. Da tiden er gået, og debatten er døet ud, lukkes anmodningen. Pugilist (diskussion) 28. mar 2019, 22:28 (CET)

Sletning af personlig sandkasse

Denne anmodning om administratorassistance er lukket. Rediger venligst ikke mere i teksten.

6. januar markerede Bruger:Urbandweller Bruger:Rodejong/sandkasse28 med {{hurtigslet}}, fordi siden er kopieret fra dennes sandkasse. Bruger:SimmeD fjerner {{hurtigslet}}, men bliver tilbagerullet af Urbandweller, der siger, at det er i strid med CC BY-SA - se historikken. Er der grundlag for at slette siden af den grund?
- Sarrus (db) d. 31. jan 2019, 21:07 (CET)

I og med brugeren er bandlyst, mener jeg godt, at sandkassernes eksistens kan ophøre, da brugeren således ikke har et behov for, at dette fortsat er tilfældet. --Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 31. jan 2019, 22:46 (CET)
Det er vist en storm i et glas vand. Men der spørges til det principielle, i den forbindelse har det ingen betydning om Rodejong er blokeret. Spørgsmålene er
 1. Om listen overhovedet (Ubandwellers) er omfattet af copyright
 2. ...og om Urbandweller så selv har overtrådt copyright ved at udtrække og sammenflette information fra to værker
 3. og sidst men ikke mindst - om det (Rodejongs kopiering til eget brug) overhovedet har relevans , når det foregår indenfor samme værk, dawiki.
--Madglad (diskussion) 31. jan 2019, 23:22 (CET)

Rodejongs kopi af en anden brugers sandkasse er som påpeget af Urbandweller ikke i overnesstemmelse med licensvilkårene, og er i øvrigt dårlig stil. Taget i betragtning, at Rodejong ikke har tilkendegivet nogen loyal interesse i have kopieret sandkassen og taget i betragtning, at brugeren er bandlyst, og derfor ikke kan bruge sandkassen til yderligere forbedring af Wikipedia, mener jeg, at det er den rigtige løsning at slette under henvisning til den manglende overholdelse af licensen. --Pugilist (diskussion) 8. feb 2019, 17:03 (CET)

Jeg ser ikke noget problem i at imødekomme Urbandwellers ønske, omend jeg heller ikke kan se hverken problemet i at den ligger hvor den gør, eller at det skulle være eet problem hvis der ønskes oprydning efter en bandlyst bruger, - vi har stadig historikken, hvis det mod alle forventninger skulle vise sig nødvendigt. - Nico (diskussion) 8. feb 2019, 17:46 (CET)
Er det ikke i strid med politikkerne at slette noget permanent, hvis der ikke er en særdeles god grund til det?
Hvis siden slettes har vi jo netop ikke historikken, som Nico ellers skriver. Med mindre "vi" betyder "administratorerne". --Madglad (diskussion) 8. feb 2019, 17:57 (CET)
Historikken er alene, at Rodejong i et anfald af dårlig stil har kopieret en anden brugers sandkasse i strid med licensvilkårene. Og sletning som følge af manglende overholdelse af licensvilkårene er ikke alene en god grund, det er faktisk noget vi skal. Pugilist (diskussion) —9. feb 2019, 17:43 (CET)

Jeg har nu slettet siden, da tre administratorer enten støtter en sletning eller ikke modsætter sig det.
- Sarrus (db) d. 9. feb 2019, 17:54 (CET)

Der har været protesteret over sletningen på irc, ligesom der er uenighed om, hvorvidt den bryder ophavsretten, så siden er gendannet. Skal vi hive den rundt om WP:SLET?
- Sarrus (db) d. 9. feb 2019, 22:18 (CET)
To spørgsmål: Er det berettiget at en bandlyst bruger har sandkasser? Afgøres sletning på irc? - Nico (diskussion) 9. feb 2019, 23:10 (CET)
Endnu et. Hvorfor skal der bruges tid på dette? Slet den og lad os komme videre. mvh KnudW (diskussion) 9. feb 2019, 23:25 (CET)
Det er fint med irc, men det er et chat-medie, ikke et sted, der erstatter eller komplementerer, hvad der foregår på dawp. Bortset fra Madglad er der ingen, der er imod sletningen, og som anført overholder Rodejongs kopiering af en anden brugers sandkasse ikke vilkårene. IRC har tidligere haft et ret specielt liv, hvor jeg kan se, at der er skrevet mange mærkværdige ting og navngivne brugere. Det gør ikke noget, hvis IRC's brugere bringer debatten ind på Wikipedia, hvis det er noget, der er relevant for Wikipedia og Wikipedias brugere.
Og så burde sagen her næppe have væsentlig interesse. --Pugilist (diskussion) 9. feb 2019, 23:49 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Den kopierede sandkasse er slettet. Anmodning lukket. Pugilist (diskussion) 28. mar 2019, 22:30 (CET)

185.126.111.125

Denne anmodning om administratorassistance er lukket. Rediger venligst ikke mere i teksten.

Nogen, der måske kan give 185.126.111.125 en lille pause? Han trænger vist til at modne sig lidt. --Biscuit-in-Chief (DiskussionBidrag) 3. feb 2019, 00:52 (CET)

X mark.svg Ikke gjort - hærværket er stoppet igen.
- Sarrus (db) d. 3. feb 2019, 08:51 (CET)
Anmodning lukket Anmodningen er ikke længere aktuel. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 15. mar 2019, 18:13 (CET)

Sherlock Holmes

Denne anmodning om administratorassistance er lukket. Rediger venligst ikke mere i teksten.

Nogen der kan fjerne denne redigering? Jeg kan ikke, da den kommer op med "Ændringen kunne ikke fjernes pga. en redigeringskonflikt." --Biscuit-in-Chief (DiskussionBidrag) 6. feb 2019, 18:30 (CET)

Yes check.svg Gjort af Kaare. --Biscuit-in-Chief (DiskussionBidrag) 6. feb 2019, 18:57 (CET)
I sådanne situationer er man nødt til at gå ind i artiklens historik, hvor man finder den seneste hærværksfrie version af artiklen (fx ved at sammenligne forskellige ældre versioner med den nyeste). Når den rette version er hentet, vælger man "rediger" og gemmer artiklen med en passende redigeringsopsummering. - Kåre Thor Olsen (Kaare) (diskussion) 6. feb 2019, 19:05 (CET)
Anmodning lukket Anmodningen er ikke længere aktuel. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 15. mar 2019, 18:14 (CET)

Bruger:185.107.12.116

Denne anmodning om administratorassistance er lukket. Rediger venligst ikke mere i teksten.

Kom tilfældigt til at se at denne IP-bruger er særdeles aktiv - og kom i den forbindelse til at tænke på om det måske er en bruger der er blokeret/bandlyst fra projektet der stadig er aktiv? Nogen af jer der kender noget til adressen? mvh Tøndemageren (diskussion) 8. feb 2019, 13:17 (CET)

Jeg tror ikke, du skal tænke så meget på det; vi har jo en masse anonyme opdateringer af vores Døde i ...-artikler. Fx er der mange ændringer i Døde i 2018, som er foretaget af en anden bruger i samme IP-serie (100 til sidst). Ændringerne er jo i øvrigt allesammen i orden, kildebelagt og alting, nogle gange først lidt forsinket, men det går jo også. --Arne (Amjaabc) (diskussion) 8. feb 2019, 13:41 (CET)
Speciel:Bidrag/185.107.12.116
Minder mig ikke om nogen bandlyst bruger. Minder mig om en IP-bruger, som mig bekendt ikke er blokeret. --Madglad (diskussion) 8. feb 2019, 15:55 (CET)

Fjerne gadget dynamic-menus

Denne anmodning om administratorassistance er lukket. Rediger venligst ikke mere i teksten.

Hej, er der en som har mod på at fjerne den gamle ikke-fungerende gadget ved navn "dynamic-menus". Så vidt jeg ved gøres det ved blot at fjerne linjen * dynamic-menus[ResourceLoader]|dynamic-menus.css i afsnittet Useende i MediaWiki:Gadgets-definition. Det er forklaret i Wikipedia:Landsbybrønden/Sletning af gadget dynamic-menus, hvor ingen har haft indvendinger.--Weblars (diskussion) 17. feb 2019, 22:05 (CET) Yes check.svg Gjort --Steen Th (diskussion) 17. feb 2019, 23:24 (CET)

MacApps som autopatruljeret?

Denne anmodning om administratorassistance er lukket. Rediger venligst ikke mere i teksten.

Måske er det på tide at give Bruger:MacApps autopatrol? At gennemse hans fine ændringer er lidt kedeligt. --Biscuit-in-Chief (DiskussionBidrag) 5. mar 2019, 16:36 (CET)

Jeg har ikke orket at gennemgå redigeringerne, men på brugerens diskussionsside fremgår, at der har været en række kommentarer til brugerens redigeringer og at dette er fundet sted inden for relativ kort tid. Så lad os lige se tiden lidt an. --Pugilist (diskussion) 6. mar 2019, 09:46 (CET)
Jeg har ikke kendskab til kvaliteten af brugerens redigeringer, men kan konstatere, at han ikke svarer på indlæg/henvendelser på sin diskussionsside og i øvrigt heller ikke synes at efterkomme de henvisninger/råd han får ang. forhåndsvisning og indsættelse af kategori. På trods af to henvendelser på hans diskussionsside er der igen indsat kategori den 23. januar (Lise-Lotte Norup) og den 5.marts (Anne-Bolette Jill Gude). Inden man bliver "sluppet løs" på egen hånd er det relevant, at man som ny bruger forsøger at forholde sig aktivt til de henvisninger/råd der kommer på ens diskussionsside. Mvh. PHE77 (diskussion) 6. mar 2019, 21:34 (CET)
Brugeren har selv givet et enkelt svar på mange henvendelser og bl.a. skrevet:"

"Desværre begår jeg en del begynderfejl. Så det glæder mig meget, at du hjælper. Min læreproces er meget meget langsommelig." Ikke noget godt udgangspunkt for autopatruljeret efter min opfattelse.--Ramloser (diskussion) 7. mar 2019, 23:53 (CET)

Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Vi venter lidt og ser tiden an. Pugilist (diskussion) 28. mar 2019, 22:49 (CET)

Spørgsmål fra IP 94.145.9.187

Denne anmodning om administratorassistance er lukket. Rediger venligst ikke mere i teksten.

Nedennævnte tekst er flyttet fra diskussionssiden, hvor IP-bruger 94.145.9.187 (også) har indsat sit spørgsmål:


hvorfor er jeg blokeret?94.145.9.187 19. mar 2019, 00:17 (CET)

 1. . Du er ikke blokeret.
 2. . Det bliver du meget snart, hvis ikke du begynder at læse de svar du får de mange steder, hvor du bliver ved med at stille det samme sprgsmål igen og igen. --Pugilist (diskussion) 19. mar 2019, 08:16 (CET)

(redigeringskonflikt)

Hej IP-bruger. Jeg kan ikke se, at din IP-adresse nogensinde har været blokeret - og hvis den var det, ville du ikke være i stand til at skrive på denne side. Derfor tror jeg, det er mere sandsynligt at du har oprettet en bruger, som er blevet blokeret. Hvis dét er rigtigt, så burde du kunne finde begrundelsen for en eventuel blokering på din diskussionsside; linket til dén er placeret øverst til højre på skærmen, når du er logget ind på din bruger. Hvis du har brug for at spørge nærmere, vil det være en fordel at du bruger omtalte diskussionsside til videre kommunikation, i stedet for at fortsætte samtalen på denne side (som ikke er beregnet til det formål). Jeg håber, det hjælper lidt? Med venlig hilsen, --Medic (Lindblad) (diskussion) 19. mar 2019, 08:21 (CET)

Ripen

Denne anmodning om administratorassistance er lukket. Rediger venligst ikke mere i teksten.

Jeg håber jeg gør dette på den korrekte måde. Jeg er lidt hygge-editor og nybegynder på Wikipedia.

Jeg kan se en af mine første artikler om Ripen Live Rollespil er blevet fjernet direkte, uden nogen form for henvendelse, med forklaring om utilstrækkelig notabilitet. Jeg husker at artiklen indeholdt flere kilder til aviser som har skrevet om foreningen, og foreningen er en af landets ældste live rollespilsforeninger og har en ret interessant historie. Jeg kan se at sletningen er foretaget af en nu ikke-længere eksisterende bruger Vrenak, som vist havde for vane at være for hurtig til at slette artikler. Jeg vil meget gerne have artiklen genoprettet, eventuelt hvis der skal ske ændringer mht kilder og notabilitet er jeg villig til at kigge på det. Er der nogen som kan hjælpe mig med det? Jeg mener umiddelbart at en af landets ældste foreninger for et særligt hobby også må have plads på denne side. Hilsen Lars Occhionero aka Onitek

Hej Lars, jeg har ikke forstand på rollespil, med du kan prøve at oprette et Wikipedia:Gendannelsesforslag, og høre hvad folk synes. - Nico (diskussion) 26. mar 2019, 18:52 (CET)

Trapholt (kunstmuseum)

Denne anmodning om administratorassistance er lukket. Rediger venligst ikke mere i teksten.

Kan nogen være søde at slette omdirigeringen Trapholt og flytte Trapholt (kunstmuseum) dertil? Da der i øjeblikket så vidt jeg kan se ikke er andet den konkurrerer om pladsen med. På forhånd tak Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 27. mar 2019, 09:37 (CET)

Yes check.svg Gjort af Nico. Vh. SorenRK (diskussion) 27. mar 2019, 17:37 (CET)

Ny udgave af MediaWiki:Edittools

Denne anmodning om administratorassistance er lukket. Rediger venligst ikke mere i teksten.


Hej, er der en der vil kopiere indholdet af Bruger:Weblars/Sandkasse5 over som erstatning for det nuværende i MediaWiki:Edittools? Det har været debatteret i februar i Wikipedia:Landsbybrønden/Indsættelse af særlige tegn i redigeringsvinduet.--Weblars (diskussion) 7. mar 2019, 20:30 (CET)

Det er blevet kopieret over nu.--Weblars (diskussion) 28. apr 2019, 11:56 (CEST) Yes check.svg Gjort

TV2 Øst

Denne anmodning om administratorassistance er lukket. Rediger venligst ikke mere i teksten.

Hejsa. Redirect til TV Øst skal slettes, da TV Øst i dag har omdøbt deres navn til TV2 Øst (igen). Kan det lade sig gøre? Mvh. EeveeSylveon 8. apr 2019, 15:51 (CEST)

Udført. Mvh. Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 8. apr 2019, 16:06 (CEST)

Mithrandiller

Denne anmodning om administratorassistance er lukket. Rediger venligst ikke mere i teksten.

Er der regler for brugernavne. Nu stødte jeg lige på den ret nye bruger Bruger:Mithrandiller - navnet ser for mig ud til at være sammensat af "Mithrandir" som er et andet navn for Gandalf, og "diller". --Honymand (diskussion) 16. apr 2019, 23:23 (CEST)

Reglerne findes på Wikipedia:Brugerkonti og -navne.
- Sarrus (db) d. 16. apr 2019, 23:34 (CEST)
Wikipedia:Brugerkonti og -navne#Uacceptable brugernavne står der: "Brugernavne må...ikke indeholde vulgære udtryk, skældsord..." (min fremhævning). Så måske, måske ikke. "Diller" er også et engelsk ord. —Biscuit-in-Chief (Diskussion – Bidrag) 17. apr 2019, 00:29 (CEST)
Og "diller" er også flertal af "dille" (foruden at det slet ikke står som et selvstændigt ord). Der er intet belæg for at tro der ment noget vulgært. WP:TRO! --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 17. apr 2019, 01:29 (CEST)
Der er i høj grad belæg, men intet bevis.--Honymand (diskussion) 17. apr 2019, 08:28 (CEST)
@Honymand: Ikke forstået. Er belæg og bevis ikke synonymer? Se "belæg" i Den Danske Ordbog. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 17. apr 2019, 10:36 (CEST)
Personligt synes jeg, at det er fint. Jeg så selv, da hans brugrrkonto blev oprettet, på Seneste Ændringer, og jeg tænkte overhovedet ikke over ordet diller. Desiden har Kartebolle ret i det med WP:TRO. Jeg har selv prøvet at blive behandlet, som om brugeren tænkte, at jeg prøvede at skade projeket på enwiki, og det er ikke rart. Så jeg tænker bare, vi skal lade brugeren være. —Biscuit-in-Chief (Diskussion – Bidrag) 17. apr 2019, 12:06 (CEST)
Måske, men med ovennævnte argumenter ville "Fischergay" jo også være et fint brugernavn. Fischer er et helt almindeligt tysk efternavn, der er formentlig millioner med dette navn. Og "gay" er et gammelt engelsk ord der betyder glad. (Det er også et ord på en masse andre sprog).--Honymand (diskussion) 18. apr 2019, 08:28 (CEST)
Jeg synes ikke det er sammenligneligt. Gay bruges stort set kun på en måde i dansk sammenhæng. Flertal af dille som i f.eks. modediller er det første jeg tænker på i forbindelse med et navn som Mithrandiller. Jeg havde overhovedet ikke tænkt på andre betydninger før du bragte sagen op. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 18. apr 2019, 08:39 (CEST)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Anmodning lukket Intet nyt i 2 måneder. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 25. jun 2019, 17:06 (CEST)

Stop 87.49.147.59

Denne anmodning om administratorassistance er lukket. Rediger venligst ikke mere i teksten.

87.49.147.59 er ved at udfase Infoboks gymnasium, så vidt jeg kan se på ejet initiativ. Mønsteret får mig til at tænke på en tidligere bruger især kendt som Royal Export og Pixi Uno, men også andre sokkedukker. Se: Wikipedia:Landsbybrønden/Er der truffet beslutning om at udfase Infoboks gymnasium? og Speciel:Bidrag/87.49.147.59, og bloker IP'en, til dette er afklaret. --Madglad (diskussion) 27. apr 2019, 23:02 (CEST)

Emnet diskuteres på ovennævnte Brønd-diskussion, hvor der ikke er konsensus for blokering, endsige enighed om problemets størrelse og natur. Der er derfor ikke belæg for handling for nuværende. --Medic (Lindblad) (diskussion) 30. apr 2019, 14:19 (CEST)
Anmodning lukket Ingen aktivitet i ~2 måneder. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 25. jun 2019, 17:05 (CEST)

Cykelemner

Denne anmodning om administratorassistance er lukket. Rediger venligst ikke mere i teksten.

Kartebolle har igangsat denne afstemning, for at få styr på hvilke farver der ønskedes på cykelartikler på da.wiki. Først og fremmest har flere bruger gjort opmærksom på at de havde misforstået hvad der reelt set blev stemt om. Derudover er det ikke klargjort hvor grænsen går for hvad der inkluderer "cykelartikler", hvilket skulle have været på plads inden en afstemning startede. Jeg har derfor bedt om at afstemningen blev stoppet, sådan at de problemer der er på nuværende tidspunkt, udbedres. Dette har afstemningens koordinator (førnævnte bruger) valgt at ignorere, og i stedet valgt at fortsætte med afstemningen og har senest valgt at konkluderer på den, med henblik på at indføre resultatet. Da jeg er involveret i sagen, vil jeg selvfølgelig ikke gribe ind, men ønsker i stedet at administratorkorpset tager et overordnet blik på de kritikpunkter jeg her har givet af afstemningen. Ser frem til en forhåbentligt konstruktiv dialog. mvh Tøndemageren (diskussion) 1. jun 2019, 10:39 (CEST)

Afstemningen afspejler et problem på dawiki. En admin har i ca. 2005 besluttet sig for at der skal farvekoder på alle infobokse, så folk ved om de læser om det kommende cykelløb i Frankrig, eller om et parlamentsvalg i Indien i 1980. W.s læsere er ikke så dumme at de ikke kan kende forskel. --Madglad (diskussion) 1. jun 2019, 11:06 (CEST)
Afstemninger bør så vidt muligt undgås. Vi bør kunne finde frem til konsensus her på da-wiki. Afstemninger giver ofte anledning til splid. Jeg er klar over at uendelige diskussioner også fører til dårligt diskussionsklima, men er vi virkelig nået til det punkt i diskussionen om en farve på en infoboks? Da der er rejst tvivl om hvad afstemningen gik ud på, bør det undersøges om dette er tilfældet inden der konkluderes. Det kan gøres ved at efterspørge deltagerne i afstemningen om det er tilfældet. Jeg ser ikke noget forkert i at man udsætter konsklusionen til dette er på plads. Det gør hverken fra eller til om farven ændres om en uge eller hvornår det sker. Det er vigtigst at opnå størst mulig enighed, særligt når det kun er så få der deltager i afstemningen. - Savfisk (diskussion) 1. jun 2019, 20:48 (CEST)
Jeg er en af de brugere der havde misforstået omfanget af afstemningen, og har haft god tid til at tilpasse mit svar efterfølgende. Så jeg har ikke et problem i at ændringen bliver gennemført. --Kjeldjoh (diskussion) 4. jun 2019, 08:24 (CEST)
Bemærk at diskussionen der ledte op til afstemningen var denne, hvor der heller ikke er diskuteret særligt meget om emnet, og slet ikke specifikt hvad der ønskes afstemning om. Spørgsmålet er derfor også, om afstemningen er præmatur. mvh Tøndemageren (diskussion) 4. jun 2019, 08:56 (CEST)
Det ser ud til at sagen er gået i stå. Jeg vil som koordinator for afstemningen bemærke følgende:
 1. Afstemningen blev startet fordi et antal brugere på Landsbybrønden var enige om de ikke syntes om den nuværende gule farve på cykelsportsartikler, men ikke var enige om hvad der skulle være i stedet. Situationen var ved at blive uoverskuelig med forskellige forslag som fik varierende grad af støtte, så jeg tænkte at en hurtig (dvs. lige over mindstekravet på 7 dage) afstemning kunne give et mere klart billede og afgøre sagen i mindelighed, især da alle syntes at være enige om at ville have en ændring af farven.
 2. Hele diskussionen startede med en samlet henvisning til al farve på cykelsiderne. Farven kommer i dag fra infobokse, navbokse, manuelt lavede tabeller samt tabeller som laves automatisk fra Wikidata af skabeloner som bruger Modul:Cycling race. Det blev diskuteret om modulet kunne ændres til at bruge en anden farve (svaret var ja til dette), og ingen foreslog under debatten at behandle de forskellige kilder til farver forskelligt. Derfor blev afstemningen lavet til at omfatte al farven på cykelsiderne.
 3. Under afstemningen viste det sig at nogle brugere havde misforstået at afstemningen drejede sig om al farve om siderne. En eller flere brugere troede at det kun drejede om navbokse, og en eller flere andre bruger troede at det kun drejede sig om infobokse. Jeg forklarede med henvisning til den forudgående debat at afstemningen drejede sig om al farven på cykelsider, men at det var muligt at oprette stemmemuligheder som indeholdt flere farver, som f.eks. farve A til navbokse, farve B til infobokse osv. Ingen benyttede sig af denne mulighed.
 4. En bruger (Tøndemageren) ønskede med henvisning til misforståelserne afstemningen stoppet. Jeg indvilligede i at gøre det hvis bare én mere bruger støttede denne opfordring. Dette skete 25. maj. Ingen andre støttede at stoppe atstemningen, hvorfor den fortsatte yderligere 6 dage. Nu anker Tøndemageren så dette hertil. Jeg synes at Tøndemageren i stedet skulle erkende at stå alene med sit synspunkt og komme videre uden at forsøge at blokere for resten af deltagerne i afstemningen hvoraf ingen tilkendegav støtte til at stoppe afstemningen.
Jeg har ikke mere at sige, og vil overlade det til andre hvordan sagen fortsættes. Jeg selv er neutral med hensyn til farven og gider ikke deltage i denne sag længere. Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 8. jun 2019, 15:19 (CEST)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Afstemningens spørgsmål har fra starten været "Hvilken farve skal bruges som baggrundsfarve i cykelsportsrelaterede infobokse […], navigationsbokse […] og andre tabeller, herunder dem som laves af Modul:Cycling race)?" (eksempler udeladt, fremhævelse min egen) Spørgsmålet har altså været ret utvetydigt på dette område.

Det fremgår efterfølgende at nogle brugere har antaget at afstemningen kun omhandlede bestemte typer skabeloner (hhv. kun infobokser eller kun navbokser). Så vidt jeg kan se har alle disse brugere enten ændret, eller helt slettet deres stemmer. Hvis man trækker de personer, der stemte før spørgsmålet blev rejst første gang og ikke har deltaget i diskussionen efterfølgende (de personer der muligvis kunne være påvirket af en evt. misforståelse), fra, vil udfaldet være det samme (B=1, C=3, E=1), så ud fra den betragtning er det uden betydning hvorvidt nogle indledningsvis har misforstået afstemningen. Der er som påpeget også kun én der har indvendt mod at afstemningen fortsatte efter at være gjort opmærksom på misforståelsen.

Men selv i en situation hvor resultatet ville blive anderledes, hvis man foretog ovenstående tankeeksperiment, må man fastholde, at når spørgsmålet er så klart som det er, vil det være uholdbart at underkende processen fordi enkelte personer ikke har været helt klare med, hvad afstemningen gik ud på. Bare lige for the record synes jeg afstemningssystemet er mangelfuldt og burde erstattes med en RFC-proces, som anvendt af mange andre sprogversioner, da det er mere funderet i den almindelige konsensusopfattelse, men af ovennævnte grunde har jeg ikke noget at invende mod konklusionen af afstemningen. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 8. jun 2019, 16:56 (CEST)

Der har ikke været yderligere input, så jeg lukker denne anmodning medmindre du har yderligere Savfisk? -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 22. jun 2019, 20:44 (CEST)
Jeg mener der har været rigeligt med tid til at alle har kunnet give deres besyv med og afklare evt. misforståelser. Afstemningsresultatet og konklusionen bør respekteres. Jeg synes deltagerne i diskussionenerne bør roses for en god tone og tålmodighed tilgang. - Savfisk (diskussion) 24. jun 2019, 12:00 (CEST)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Anmodning lukket Da der ikke er kommet yderligere input, lukkes anmodningen. Resultatet af afstemningen må stå ved magt. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 25. jun 2019, 16:57 (CEST)

Versionsskjulning

Denne anmodning om administratorassistance er lukket. Rediger venligst ikke mere i teksten.

En version af Tønder-sagen har kontroversiel omtale af en person uden kildeangivelse. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 15. jun 2019, 00:24 (CEST)

done. KnudW (diskussion) 15. jun 2019, 00:40 (CEST)

Mulig tysk Long-term-abuse-bruger besøger Dansk Wikipedia

Denne anmodning om administratorassistance er lukket. Rediger venligst ikke mere i teksten.

Hejsa. Dette er nok mere en anmodning om tjekbrugerassistance, da det tilsyneladende ser ud til, at en bruger har oprettet 20+ konti i løbet af kort tid i dag. Jeg har set ligende blokerede brugernavne på dewiki (her sker det næsten hver nat), og derfor er jeg ret sikker på, at det er den samme person, som også står bag de 20+ brugernavne her på dawiki. Stewards har ikke reageret, men visse brugere bliver typisk blokeret indenfor kort tid. Vil nogle blokere alle de brugernavne? Mvh. EeveeSylveon 26. nov 2018, 17:23 (CET)

OBS: Jeg snakker om brugernavne som Bruger:Aufstøbernausåtschen, Bruger:In vino weltsicherheitsrat, User:Bændeausløschen, User:Støhnenaaskåfer osv. --EeveeSylveon 26. nov 2018, 17:27 (CET)
Jeg har også undret mig over oprettelserne, men vi kan vel ikke blokere blot på mistanken? -Nico (diskussion) 26. nov 2018, 17:40 (CET)
Nej, selvfølgelig ikke. Det er kun tjekbrugerne, der kan give svar i denne sag. Det er naturlig ikke at blokere sokkedukker, hvis man ikke har beviser. --EeveeSylveon 26. nov 2018, 18:32 (CET)
Med den hastighed må det være maskinelt oprettet. Jeg har set på et par stykker af dem og det lader ikke til at være noget mønster i hvor de kommer fra. På den baggrund kan der ikke foretages nogle blokeringer, da der kan være gode brugere imellem.
Hvis der følger hærværk med på et tidspunkt, så tager vi den derfra. I mellemtiden vil jeg anbefale at holde lav profil og ikke diskutere det yderligere. INgen grund til at give vedkommende nogen opmærksomhed. Mvh KnudW (diskussion) 27. nov 2018, 13:28 (CET)
Det ligner spambotangreb. Vores brugeroprettelsesfiltre burde sortere nogle af dem fra, men jeg synes ikke at de optræder i misbrugsloggen. Nogen bør kigge filtrene efter. --Jørgen (diskussion) 28. nov 2018, 17:33 (CET)
De ligger på Speciel:Specialsider i afsnittet "Data og værktøjer". --Palnatoke (diskussion) 29. nov 2018, 09:34 (CET)
Ved det, er der af og til på mit andet wikiprojekt. Jeg synes bare at de nævnte filtre fokuserer mere på redigeringer end brugeroprettelse. --Jørgen (diskussion) 29. nov 2018, 10:12 (CET)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Jeg mener at Kaare arbejdede med de filtre på et tidspunkt, men de var mere rettet mod spambot-oprettelser, hvor der var et tydeligt mønster i navngivningen. DEtte blev slået fra igen, hvis jeg ikke tager meget fejl, pga. for mange falske positiver. Den nuværende situation er anderledes, da der ikke lader til at være det store mønster. P.t. har de mange brugere ikke givet problemer, da der ikke har været nogen redigeringer endnu.

Vi må bare tage det som det kommer. Mvh KnudW (diskussion) 29. nov 2018, 10:19 (CET)

Jeg er ved at rydde lidt op i det. Jeg henstiller til at ingen templater diskussionssiderne eller på anden måde interagerer med vedkommende. Ingen grund til at give dem nogen som helt opmærksomhed. Mvh KnudW (diskussion) 12. dec 2018, 15:27 (CET)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Anmodning lukket Intet nyt i over et halvt år. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 8. jul 2019, 10:46 (CEST)

Vestegnen

Denne anmodning om administratorassistance er lukket. Rediger venligst ikke mere i teksten.

Hej, der er meget jævnligt rettelser på Vestegnen af hvilke kommuner der er omfattet af dette noget diffuse begreb. I artiklen er det dog forsøgt at gøre klart at der netop ikke er tale om et entydigt begreb. Den nuværende version er efter min mening fornuftig, og jeg foreslår semi-beskyttelse. Det vil muligvis ikke fjerne problemet, men nok reducere det. --Honymand (diskussion) 4. mar 2019, 20:06 (CET)

Har det karakter af hærværk, eller er folk bare meget passionerede om hvad der defineres som "Vestegnen"? Hvis det er sidstnævnte ved jeg ikke om det er passende at skrivebeskytte. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 15. mar 2019, 18:19 (CET)
Hel sikkert ikke hærværk! Men Herlev og Ballerup kommer og går på artiklen - flere gange i løbet af året - og det er vel ikke meningen at artikler skal have cyklisk varierende indhold. --Honymand (diskussion) 17. mar 2019, 22:28 (CET)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Anmodning lukket Det ser ud til at der kommer bølger af "uenigheds-redigeringer" 3 gange om året, og der har ikke været noget aktivitet siden marts måned. Hvis der kommer mere trafik på artiklen kan spørgsmålet om skrivebeskyttelse tages op igen. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 8. jul 2019, 10:52 (CEST)

Birgit Drejer Nobel

Denne anmodning om administratorassistance er lukket. Rediger venligst ikke mere i teksten.


Jeg har blokeret Bruger:Birgit Drejer Nobel, der efter en lang række gode bidrag nu er kammet over.

Jeg ved ikke om vedkommendes konto er kompromitteret eller om brugeren har en episode.

Under alle omstændigheder er der ingen det gider den slags pjat. Mvh KnudW (diskussion) 23. jul 2019, 20:12 (CEST)

Jeg havde som minimum anbefalet en blokering af hende i 1 måneds tid, men en uendelig blokering bakker jeg fuldstændigt op om. At man ikke kan lære af en blokering i 1 dag, og fortsætter sådanne angreb, det tager jeg skarpt afstand fra. Jeg ved jo selvfølgelig ikke hvad der sker bag skærmen, og om hun ikke har været aktiv i sin blokeringsperiode, og om hun har lært noget af sin blokering (hvilket jeg ikke tror hun gør). Om kontoen er kompromitteret kan jeg ikke forholde mig til, men indtil videre vil jeg også anbefale at spærre hendes adgang til at sende e-mails og adgang til diskussionsside, for at undgå at ydeligere ramasjang. Med venlig hilsen EeveeSylveon 23. jul 2019, 20:30 (CEST)
Det er ikke uendeligt, men mere indtil videre. Jeg vil lige se om der kommer en reaktion. Mvh

KnudW (diskussion) 23. jul 2019, 20:36 (CEST)

Egentlig mente jeg at jeg hellere vil have en uendelig blokering indtil videre. Hvis hun siger undskyld eller lign., så vil jeg gerne bede om en afblokering af hende. Men det skal være et svar man kan stole på. Jeg trækker i øvrigt min holdning om det der med e-mail og diskussionsside tilbage ad hensyn til hvis hun vil undskylde. Mvh. EeveeSylveon 23. jul 2019, 20:42 (CEST)

Jeg har her til aften fundet ud af, at vedkommendes konto IKKE er kompromitteret. Her er hvorfor: Jeg ved godt det ikke er nogen god idé, overhovedet, men siden hendes konto navn er skrevet i eget navn, fandt jeg hurtigt frem til hendes Facebook-side, og her kunne jeg hurtigt konstatere, at hendes chikane også optræder her, endda i meget værre sprog end her på dawiki. Jeg kan på en måde godt forstå hendes frustration, og så alligevel ikke. At man ville anmelde og retsforføre med sådanne snævre grundlag, for eksempel som at have oprettet sin Wikipediabruger for 13 år siden (hvilket naturligvis ikke er ulovligt), så vil både politi og retsvæsen ikke tage sig af det, det vil i deres ører bare være noget pladder. Hvis BDN kun er her for at "skrive sig selv i historiebøgerne", og intet andet, så kan jeg desværre kun anerkende hende som en troll. Så jeg tvivler at der kommer noget godt herfra mere. Mvh. EeveeSylveon 28. jul 2019, 20:14 (CEST)

Ja, der er vist ikke mere at snakke om i dette tilfælde. Det er vist bedst at ignorere dette. Jeg har sat NOINDEX på denne side, og så syntes jeg vi lader det gå i arkivet.
Kommer der mere, bør det bare ordnes diskret og permanent. Mvh KnudW (diskussion) 28. jul 2019, 20:43 (CEST)
Enig. --EeveeSylveon 28. jul 2019, 20:46 (CEST)

Sletning af personfølsomme oplysninger

Denne anmodning om administratorassistance er lukket. Rediger venligst ikke mere i teksten.

Jeg har modtaget en anmodning fra bruger HNBS

Brugeren ønsker nogle personlige oplysninger slettet:

1) Overstreget tekst i hjælp:Nybegynderforum#Sletning_af_blå_links_på_nettet.....der_ligger_efter_filer_slettet_af_Commons. Jeg mener ikke at der i tilstrækkelig grad er tale om personfølsomme oplysninger, men jeg vil gerne høre om andres mening.

2) Brugeren har slettet et del tekst på Diskussion:Elisa_Maria_Boglino, som vedkommende selv har skrevet. Det er principielt imod vores regler og det vil jeg forklare brugeren. Det meste teksten er efter min mening slettet uden tilstrækkelig årsager som nævnt ovenfor, at men i dette tilfælde kan jeg godt acceptere det. Noget at teksten mener jeg er for personfølsomt og her har jeg forsøgt at skjule historikken: [[[3]]]. Problemet er bare at teksten kun er slettet i arkivet, men den fremgår stadig i historikken for Diskussion:Elisa_Maria_Boglino, selv om jeg har prøvet at skjule det oprindelige indlæg ([[4]]). Mine spørgsmål er derfor.
Har jeg ret i min vurdering af hvilken tekst der bør skjules på grund af personfølsomme oplysninger?
Hvordan undgår man at den oprindelige redigering som jeg har skjult medtages i efterfølgende historikker?

- Savfisk (diskussion) 31. jan 2019, 18:07 (CET)

Splay

Denne anmodning om administratorassistance er lukket. Rediger venligst ikke mere i teksten.

Kan vi ikke få låst Splay Danmark en måneds tid, til de faste W'ere er tilbage på fuld styrke efter sommeren? --Madglad (diskussion) 15. jul 2019, 15:42 (CEST)

Fraset lidt aktivitet d. 15/7 har artiklen været stort set urørt til nu. Hverken aktiviteten d. 15. eller ændringerne siden lægger op til hel eller delvis beskyttelse, hvorfor anmodningen afslås. --Medic (Lindblad) (diskussion) 20. jul 2019, 22:20 (CEST)

Fratagelse af admin-ret for Glenn

Denne anmodning om administratorassistance er lukket. Rediger venligst ikke mere i teksten.

Jeg foreslår fratagelse af admin-ret for Glenn efter nattens udskejelser på artiklen Normalår. Hvad er den praktiske procedure? Og: Kan han suspenderes midlertidigt til den formelle procedure er afsluttet? --Madglad (diskussion) 17. jul 2019, 06:55 (CEST)

Jeg ser intet i redigeringerne der gør at Glenn skal hverken suspenderes eller fratages rettighederne som administrator. Er der noget jeg har overset? Uddyb meget gerne hvad problematikken er. mvh Tøndemageren (diskussion) 17. jul 2019, 08:28 (CEST)
Det eneste misbrug jeg kan se er denne tilbagerulling - hvor er din diskussion med Glenn - Madglad? Du har misbrugt værktøjet som patruljan! Glenn har kun flyttet en side uden at danne en omstilling. Der skal mere en uenig til at fratage administrator-flag. Der ikke mulighed for suspendering. Kun fratagelse - der skal mere til det. --Steen Th (diskussion) 17. jul 2019, 08:36 (CEST)
Der er et gendannelsesforslag uden opbakning, som Glenn har valgt at gendanne over en eksisterende artikel, som omhandler den gængse anvendelse af ordet, ikke Glenns private opfattelser. --Madglad (diskussion) 17. jul 2019, 08:49 (CEST)
Første betingelse er dialog og ikke via oprettelse af en anmodning om administratorassistance. Og når du ikke har forsøgt en dialog, så der ikke ingen grundlag for suspendering/fratagelse. --Steen Th (diskussion) 17. jul 2019, 09:52 (CEST)
Det eneste reelle problem synes at være at artiklen oprindelig er blevet mærket med {{hurtigslet}}, selvom det åbenlyst hverken var hærværk eller redigeringsfejl! Der er derfor ikke oprettet et sletningsforslag. Bruger:KnudW har så, helt korrekt, ændret {{hurtigslet}} til {{slet}} - men igen (naturligt nok) uden sletningsforslag. Hvis nu der havde været et sletningsforslag (som jeg i hvert fald ikke kan finde), var det selvfølgelig ikke i orden hvis Bruger:Glenn bare fjernede {{slet}}, men det er jo netop ikke tilfældet. Jeg er derimod enig med Bruger:Steenth i at det eneste misbrug er patruljantværktøjet...
--Honymand (diskussion) 17. jul 2019, 21:59 (CEST)

Anmodningen lukkes, da der er forløbet godt 3 uger uden indlæg, og der ikke ses at være 6 brugere, der støtter en oprettelse af en formel afstemning om fratagelse af administratorstatus, jf. Wikipedia:Administratorer#Fratagelse af administratorret. Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 11. aug 2019, 22:05 (CEST)

Birgit Drejer Nobel

Denne anmodning om administratorassistance er lukket. Rediger venligst ikke mere i teksten.


Jeg har blokeret Bruger:Birgit Drejer Nobel, der efter en lang række gode bidrag nu er kammet over.

Jeg ved ikke om vedkommendes konto er kompromitteret eller om brugeren har en episode.

Under alle omstændigheder er der ingen det gider den slags pjat. Mvh KnudW (diskussion) 23. jul 2019, 20:12 (CEST)

Jeg havde som minimum anbefalet en blokering af hende i 1 måneds tid, men en uendelig blokering bakker jeg fuldstændigt op om. At man ikke kan lære af en blokering i 1 dag, og fortsætter sådanne angreb, det tager jeg skarpt afstand fra. Jeg ved jo selvfølgelig ikke hvad der sker bag skærmen, og om hun ikke har været aktiv i sin blokeringsperiode, og om hun har lært noget af sin blokering (hvilket jeg ikke tror hun gør). Om kontoen er kompromitteret kan jeg ikke forholde mig til, men indtil videre vil jeg også anbefale at spærre hendes adgang til at sende e-mails og adgang til diskussionsside, for at undgå at ydeligere ramasjang. Med venlig hilsen EeveeSylveon 23. jul 2019, 20:30 (CEST)
Det er ikke uendeligt, men mere indtil videre. Jeg vil lige se om der kommer en reaktion. Mvh

KnudW (diskussion) 23. jul 2019, 20:36 (CEST)

Egentlig mente jeg at jeg hellere vil have en uendelig blokering indtil videre. Hvis hun siger undskyld eller lign., så vil jeg gerne bede om en afblokering af hende. Men det skal være et svar man kan stole på. Jeg trækker i øvrigt min holdning om det der med e-mail og diskussionsside tilbage ad hensyn til hvis hun vil undskylde. Mvh. EeveeSylveon 23. jul 2019, 20:42 (CEST)

Jeg har her til aften fundet ud af, at vedkommendes konto IKKE er kompromitteret. Her er hvorfor: Jeg ved godt det ikke er nogen god idé, overhovedet, men siden hendes konto navn er skrevet i eget navn, fandt jeg hurtigt frem til hendes Facebook-side, og her kunne jeg hurtigt konstatere, at hendes chikane også optræder her, endda i meget værre sprog end her på dawiki. Jeg kan på en måde godt forstå hendes frustration, og så alligevel ikke. At man ville anmelde og retsforføre med sådanne snævre grundlag, for eksempel som at have oprettet sin Wikipediabruger for 13 år siden (hvilket naturligvis ikke er ulovligt), så vil både politi og retsvæsen ikke tage sig af det, det vil i deres ører bare være noget pladder. Hvis BDN kun er her for at "skrive sig selv i historiebøgerne", og intet andet, så kan jeg desværre kun anerkende hende som en troll. Så jeg tvivler at der kommer noget godt herfra mere. Mvh. EeveeSylveon 28. jul 2019, 20:14 (CEST)

Ja, der er vist ikke mere at snakke om i dette tilfælde. Det er vist bedst at ignorere dette. Jeg har sat NOINDEX på denne side, og så syntes jeg vi lader det gå i arkivet.
Kommer der mere, bør det bare ordnes diskret og permanent. Mvh KnudW (diskussion) 28. jul 2019, 20:43 (CEST)
Enig. --EeveeSylveon 28. jul 2019, 20:46 (CEST)

Grønbjerg

Denne anmodning om administratorassistance er lukket. Rediger venligst ikke mere i teksten.

Der er rod i Grønbjerg-artiklerne. Det er til dels min skyld.

 • Grønbjerg (Vejle Kommune) skal flyttes til Grønbjerg (Ringive Sogn)
 • Grønbjerg (Ringkøbing-Skjern Kommune-Nørre Omme Sogn) skal flyttes til Grønbjerg (Nørre Omme Sogn)

På forhånd tak. --|EPO| COM: 15. aug 2019, 15:46 (CEST)

Hej EPO - det er hermed gjort. --Glenn (diskussion) 15. aug 2019, 17:11 (CEST)

Overtagelse af gammelt brugernavn

Denne anmodning om administratorassistance er lukket. Rediger venligst ikke mere i teksten.

Hej,

Jeg redigerer den engelske wikipedia under brugernavnet en:User:Heb the best, men kunne godt tænke mig at ændre mit brugernavn til "Hebs", da "the best" lyder mega-dumt, og Bruger:Heb er taget. Men sådan set eksisterer Hebs allerede, og det er lidt mit problem. Brugeren har lavet én redigering på den danske wiki tilbage i 2007, og ingen på andre.

siden for omdøbning, henvises der blot til meta-siden, men jeg kan se på den tilhørende diskussionside, at I tilbage i 2011 nåede frem til at man godt kan overtage gamle brugernavne, hvis de kun har lavet få edits. Det var dog før SUL og er skrevet ud siden da, formentlig fordi siden generelt er blevet omstruktureret. På meta:Steward_requests/Username_changes, som der henvises til, står der at de generelt ikke lader folk overtage brugernavne med edits, men det lader ikke til at være et problem, hvis bare det følger de lokale regler. Den engelske wikipedia har en specifik en politik for det.

Jeg vil derfor høre, om I kan tillade, at jeg overtager "Hebs" som brugernavn?

På forhånd tak. Heb the best (diskussion) 17. aug 2019, 14:48 (CEST)

Der er ingen brugere her på den dansksprogede Wikipedia, der kan omdøbe brugerkonti, så du bliver nødt till at henvende dig på Meta. Tidligere var det lokale bureukrater, der kunne det, men nu kræver det en global omdøber eller en forvalter. Du bliver nok nødt til at spørge den, der har det brugernavn, du ønsker at overtage. Alternativt på du spørge en bruger, der har adgang til at omdøbe brugerkonti. Måske er Bruger:Kaare mere inde i evt. lokale navneskifteregler, da han som bureukrat tidligere har omdøbt brugerkonti.
- Sarrus (db) d. 17. aug 2019, 15:35 (CEST)
I øvrigt er den omtalte diskussion fra før bureaukraterne mistede muligheden for at omdøbe brugere i efteråret 2014. Jeg er ret sikker på, at lokale projekter ikke har noget at skulle have sagt i den sag mere.
- Sarrus (db) d. 17. aug 2019, 16:06 (CEST)
Her kan du ansøge om en brugernavnsændring. Jeg skulle mene der er en sektion, hvor du kan ansøge om brugte brugernavne, så længe brugeren har haft lang inaktivitet samt smalle ændringer. Jeg ved ikke om du kan få Hebs, dog. vh. LouisCle (diskussion) 17. aug 2019, 16:21 (CEST)
Ja, jeg er med på at selve omdøbningen skal ske via metasiden, mit spørgsmål er om dawiki kan tillade den. På metasiden står der "Per standard procedure, accounts with valid edits are not usurped", men det strider imod at det sker. Det var mit indtryk at det i disse tilfælde var de lokale wikiers politikker, der så bestemte, hvornår det kunne tillades. Jeg vil prøve at oprette en anmodning på meta-siden, og se hvad der sker. Heb the best (diskussion) 17. aug 2019, 17:04 (CEST)
Du bliver bare nødt til at prøve, ja. Som siden på Meta også siger, så er det ikke længere op til de enkelte projekter at ændre brugernavne. Held og lykke :-). vh. LouisCle (diskussion) 17. aug 2019, 17:13 (CEST)

Hey, for lige at lukke denne tråd, så kunne jeg ikke blive omdøbt til Hebs, da det var for tæt på Heb, men har nu navnet Hebsen. Ændringen skete på enwiki, så det er muligt at lave lokale regler for overtagelse af brugernavne. Jeg kan dog ikke se, hvorfor I skulle gøre det. Jeg lukker tråden nu. Hebsen (diskussion) 31. aug 2019, 22:52 (CEST)

Blokering af 62.242.234.198

Denne anmodning om administratorassistance er lukket. Rediger venligst ikke mere i teksten.

IP 62.242.234.198 begår gentagent hærværk. Blokeres omgående. Rmir2 (diskussion) 26. aug 2019, 09:23 (CEST)

Hermed udført. --Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 26. aug 2019, 09:27 (CEST)

Autopatruljering: +Arvid-S

Denne anmodning om administratorassistance er lukket. Rediger venligst ikke mere i teksten.

Kan vi ikke få Arvid-S autopatruljeret? --Madglad (diskussion) 9. sep 2019, 12:10 (CEST)

Yes check.svg Gjort af Tøndemageren d. 9. sep 2019, 14:17. --SimmeD (diskussion, bidrag) 9. sep 2019, 14:31 (CEST)