Wikipedia:Landsbybrønden/arkiv78

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Vista-file-manager.png
Dette er en side med arkiverede diskussioner fra Wikipedia:Landsbybrønden. Ønsker du at genoptage en arkiveret diskussion, skal du flytte den tilbage til landsbybrønden. Er du i tvivl om hvordan du gør det, kan den detaljerede vejledning hjælpe dig på vej.


Arkiverede debatter[rediger kildetekst]

Tematiske arkiver[rediger kildetekst]

Disse arkivsider indeholder emner der er blevet diskuteret mere end en gang. Arkiveres en debat her, SKAL den også arkiveres i et kronologisk arkiv.

Kronologiske arkiver[rediger kildetekst]

Samtlige debatter på Wikipedia:Landsbybrønden, arkiveret mere eller mindre kronologisk.


accent eller ej?[rediger kildetekst]

Må man på Wikipedia anvende accent "´" over fx e når det er trykstærkt? I nogle tilfælde mener Bruger:Dipsacus fullonum ikke det er en god idé - derfor dette indlæg. Jeg har flyttet:


Relevant artikel: Diakritiske_tegn#Accenttegn
Citat fra Dansk Sprognævn: "...Man kan bruge accenttegn (´ = accent aigu) for at forebygge misforståelser eller fejllæsninger. Accenttegn kan bruges over både små og store bogstaver. Med accenten viser man at en stavelse udtales med stærkt tryk (jf. dog punkt 5 nedenfor). Accenttegnet er således et hjælpemiddel som man kan bruge for at lette læsningen...Man kan sætte accenttegn i tilfælde hvor ord, ordformer eller sætninger i den givne sammenhæng ellers ville kunne forveksles med andre ord, ordformer eller sætninger, eller hvor en accent i øvrigt vil kunne lette læsningen..."

Tidligere diskussioner som berører emnet:

Andre eksempler:

--Glenn (diskussion) 1. jul. 2022, 21:40 (CEST)Reply[svar]

De titler som Glenn har flyttet, har ord som ender på trykstærkt -er. Om disse siger Retskrivningsreglerne specielt: "Man kan sætte accenttegn i ord der ender på trykstærkt -er, og som ellers falder sammen med andre ubøjede ord: manér, mortér, visér." (§ 5.3).
Der er ikke sammenfald med andre ord for de pågældende titler, og jeg kan ikke se at trykstregen letter læsningen. Når § 5.3 specielt skelner mellem om der er forvekslingsmulig, synes jeg vi skal holde os til den regel frem for subjektiv vurdering om det letter læsningen for nogen. Det er heller ikke mit indtryk at disse ord ofte staves med trykstreg andre steder. Eksemplerne med allé og idé er anderledes og falder under § 5.2. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 1. jul. 2022, 21:41 (CEST)Reply[svar]
Citat fra dsn.dk (også fra Retskrivningsordbogen): "...
(3) Ord på trykstærkt -er
Man kan sætte accenttegn i ord der ender på trykstærkt -er, og som ellers falder sammen med andre ubøjede ord:
manér, mortér, visér.
Når sådanne ord indgår som dele af andre ord eller ordformer, kan man ligeledes bruge accent: mortérgranat, manérer.
..."

Så kravet er ikke, om der er flertydighed.

--Glenn (diskussion) 1. jul. 2022, 21:58 (CEST)Reply[svar]
WP:GENKON, pkt. 5., siger: Brug de mest almindelige navne på steder, personer, ting og lignende. Jeg havde aldrig set "polymer", "monomer", "glykogen" eller "elastomér" med accent før i dag, så jeg antager de er rimelig sjældne, hvorfor de bør være uden accent. Så kan også stavet [ord med é] tilføjes i artiklen. — Biscuit‑in‑Chief :-) (DiskussionssideBidrag) 1. jul. 2022, 22:17 (CEST)Reply[svar]
En søgning på "Polymér"&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 "Polymér" giver forresten nogle ret obskure (og polske) resultater. — Biscuit‑in‑Chief :-) (DiskussionssideBidrag) 1. jul. 2022, 22:25 (CEST)Reply[svar]
WP:GENKON, pkt. 5. - den argumentation kan komme i spil her.
Det egentlige problem med det danske sprog er at der mange låneord fra andre sprog med andre udtaler - især fransk og latin.
Søg fx så på - begge giver nyttige danske fund:
Søgemaskinen burde ved søgning på dansk sidestille "e" og "é" osv.
Wikipedia artikel: Musketer kunne flyttes til Musketér ?
--Glenn (diskussion) 1. jul. 2022, 22:39 (CEST)Reply[svar]

Jeg flytter disse artikler til navne uden accent:

Jeg er stadig interesseret i mere diskussion. --Glenn (diskussion) 3. jul. 2022, 09:02 (CEST)Reply[svar]

Det er nu ændret. Ydermere er Kategori:Elastomérer ændret til Kategori:Elastomerer. --Glenn (diskussion) 3. jul. 2022, 09:20 (CEST)Reply[svar]

Jeg er firs år gammel og i mine første skoleår oplevede jeg den reaktion på en netop gennemført retskrivningsreform, at nogle lærere var kritiske fordi det store begyndelsesbogstav bortfaldt fra navneord, hvorefter mange ord kunne fejllæses. Eksempel: verbet dør, navneordet en dør. Indførsel af den franske accent aigu er åbenbart en lappeløsning på det problem der opstod dengang. At skrive navneord med lille forbogstav var - formoder jeg - noget der skulle adskille dansk fra tysk. Det forekommer mig, at denne accentløsning især er beregnet til skønlitteratur, hvor det er mest uheldigt at læsningen forkludres eller afbrydes ved en fejllæsning. --Cayrouses (diskussion) 7. jul. 2022, 19:21 (CEST)Reply[svar]


Artikler om politiske partier[rediger kildetekst]

Hvad er holdningen til at forsøge at holde artiklerne om de politiske partier på et nogenlunde ensartet niveau? De indeholder - eller bør alle indeholde - nogle fælles standard-elementer, men der er i øjeblikket stor spændvidde mellem løsningerne nogle steder - for stor spændvidde, synes jeg. Det er klart, at man ikke kan og bør standardisere fuldstændigt, men et vist ensartet fælles præg ville være en fordel, både af hensyn til læsbarheden af de enkelte artikler og af hensyn til et overordnet neutralitetssynspunkt.

Konkret synes jeg, at Enhedslistens nuværende udseende er for langt og detaljeret på to områder: Beskrivelsen af partiets grundlæggende politik, og af partiets historie. Politikafsnittet går langt mere i detaljer end de øvrige partiers artikler, så Enhedslisten-artiklen er en outlier på dette punkt. Dels kan man anføre, at det ikke giver en helt neutral vægtning i det samlede billede; dels medfører en så stor detaljerigdom i praksis store problemer med recentisme og forældelse, som også er tydeligt i artiklen, hvor der står detaljer om forslag om økologisk mad i børnehaverne ved kommunalvalget i 2009, mens en række nyere beslutninger sikkert ikke er med. Og dels er indhold med en så stor detaljeringsgrad næppe enycklopædisk, hvor et hovedelement er, at oplysningerne bør have en vis tidløshed. Jeg mener, at politikafsnit bør koncentrere sig om de overordnede principper og store linjer, som normalt ikke ændrer sig meget over tid. De tilsvarende afsnit i Liberal Alliance og Socialistisk Folkepartis artikler mener jeg, angiver en passende detaljeringsgrad, og man bør undgå afsnit, der er mere detaljerede end afsnittet i Det Konservative Folkeparti - i hvert fald indtil det tidspunkt, hvor dawp får så mange aktive brugere, at det er en smal sag at holde et mere detaljeret indhold løbende opdateret for alle partier. P.t. har de to største partier slet ikke noget afsnit om politiske hovedpunkter.

Tilsvarende synes jeg, at Enhedslistens historieafsnit er for detaljeret. Igen kan dette dels anses for at stride imod en neutral vægtning, men nok så væsentligt er det også, at afsnittet næppe giver noget særligt godt overblik for læseren, der gerne vil kende de store linjer, men her skal læse en masse detaljer om forhold og diskussioner langt tilbage i tiden, som ikke virker spor væsentlige i dag, og som nogle gange ser ud til at være ret tilfældigt udvalgt. Tilsvarende fremhæves i usædvanlig grad med citatskabelon nogle få udsagn, uden at det på nogen måde virker begrundet, at netop disse tre udsagn skulle være afgørende vendepunkter i partiets historie.

Det er naturligt, at partiernes historieafsnit har forskellig længde, netop fordi partierne har vidt forskellig alder, men jeg synes samtidig, at den detaljeringsgrad, man stræber efter, burde være nogenlunde ensartet på tværs.

Samtidig mener jeg, at selvstændige kritikafsnit som i Kristendemokraterne ikke virker særlig godt. Har et parti været ramt af skandaler eller anden hård kritik, som har haft store parlamentariske, medlems- eller vælgermæssige konsekvenser, vil det være naturligt at skrive det ind i selve partihistorien. Er der tale om mindre væsentlige "sager", som ikke har haft bemærkelsesværdig betydning for partiet, men blot er en del af den almindelige løbende politiske debat, bør de slet ikke stå i artiklen.

Jeg er stemt for at forkorte i de to artikler, men vil gerne først høre, om der er tilslutning til sådanne tanker om en nogenlunde ensartet og ikke for høj detaljeringsgrad i artiklerne?

Jeg synes også, man kunne stryge afsnittene om tidligere ministre i artiklerne om Det Radikale Venstre og Liberal Alliance. Regeringsdeltagelse nævnes naturligt i historieafsnittet, og markante ministre kan også nævnes der, men der findes i forvejen en kategori for radikale ministre, som giver læseren overblikket over navnene, og for LA kan man lave en tilsvarende kategori. Og skulle man have tilsvarende afsnit i artiklerne om Socialdemokratiet og Venstre, ville de blive uoverskueligt lange. --Økonom (diskussion) 7. jul. 2022, 13:42 (CEST)Reply[svar]


Enig i ovenstående. Vi skal ikke have meget firkantede regler, men det vil være fint hvis der lægges en overordnet ramme. Jeg er helt enig i de påpegede problemer, særlig den uheldige tendens til at omdanne artiklerne til nyhedsblogge. Artiklerne bør indeholde de væsentlige og centrale hovedlinjer for emnet, og ikke drukne i tilfældige dagsaktuelle detaljer. --Pugilist (diskussion) 7. jul. 2022, 16:06 (CEST)Reply[svar]
Jeg er stort set enig. Jeg mener dog ikke at forskellige artikler nødvendigvis skal have samme længde. Wikipedia er lavet med frivillige bidrag, og det er efter min opfattelse kun godt hvis nogen vil lave en lang og detaljeret artikel om et parti, hvis ellers artiklen i sig selv lever op til kravene om neutralitet, verificerbarhed mv. Så jeg er stærkt imod at forkorte en god artikel fordi artiklerne om andre partier er dårligere. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 7. jul. 2022, 18:59 (CEST)Reply[svar]
@Dipsacus fullonum: Betyder det, at du konkret er imod at omskrive Enhedslisten-artiklen til noget, der omfangsmæssigt minder om de nævnte andre partiartikler? Økonom (diskussion) 7. jul. 2022, 21:16 (CEST)Reply[svar]
Jeg opfatter ikke Økonomens tanker som udtryk for, at der skal kortes ned i artikler blot for at korte ned, men derimod at rydde ud i ligegyldigheder, der har karakter af tilfældige nedslag i detaljer. Skriver nogen en god detaljeret artikel om et parti, skal vedkommende selvfølgelig have lov til det. Problemet er blot, at en lang, lang artikel om et nyt mindre parti hurtigt bliver præget af noget dagsaktuelt fnidder, der i det lidt længere løb bliver mindre relevant. Konkret om Enhedslistens artikel, så har den alle dage været mindre heldig.
Men det virker da som om, at vi er nogenlunde enige. :-) -Pugilist (diskussion) 7. jul. 2022, 21:24 (CEST)Reply[svar]
Økonom: Ja, det er jeg imod. Hvis de enkelte afsnit i artiklen ikke er vægtet rigtigt i forhold til hinanden, bør det rettes op hvis det er nødvendigt for at få en neutral beskrivelse af partiet. Men ændringer baseret på sammenligninger med andre artikler er jeg klart imod. Jeg kan for eksempel heller ikke se nogen grund til at fjerne lister med ministre fra artikler blot fordi andre artikler ikke har tilsvarende lister. Hvis en liste bliver uforholdsmæssigt lang, kan den flyttes til en anden artikel. Det kan sammenlignes med særskilte artikler for filmografier, diskografier og bibliografier hvor disse er store til kunstnerens hovedartikel. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 7. jul. 2022, 21:37 (CEST)Reply[svar]
Jeg synes at afsnit om ordførerskaber med fordel kan stryges; de skal opdateres alt for ofte ift. hvor mange der er på dawiki og kan desuden slås op på ft.dk, hvor man kan være sikker på de (næsten) altid er up to date. Dog finder jeg at de nævnte artikler repræsenterer den øvre 1 % af artikler på dawiki, hvorfor jeg ikke synes eksemplerne er så sindssygt vigtige at diskutere – omend der bestemt er en skæv vægtning i især Enhedslisten. Historieafsnittet er fyldt med fuldstændig irrelevante ting i det store billede, og jeg vil opfordre enhver til at ryde op i den. Detaljeringsgraden skal gerne være nogenlunde den samme, omend jeg synes der af hensyn til læseres søgen efter nuværende viden bør gås mere i dybden i nogle artikler – eksempelvis Danmarksdemokraterne, som ville have en alt for høj detaljeringsgrad hvis det var et 100 år gammelt parti. Om ministerafsnit er jeg lidt splittet. Kritikafsnit synes jeg burde fjernes og inkorporeres i resten af artiklen; det giver også bedre vægtning. Hvis sådanne er kildeløse, bør de i al fald slettes med det samme. Jeg har tilladt mig allerede at fjerne det kildeløse kritikafsnit i Kristendemokraterne. — Biscuit‑in‑Chief :-) (DiskussionssideBidrag) 7. jul. 2022, 23:29 (CEST)Reply[svar]
@Kartebolle: OK - jeg synes, at neutralitet naturligt ikke kun bør omhandle elementerne indenfor den enkelte artikel i forhold til hinanden, men også behandlingen af forskellige, men parallelle artikler på tværs, især på følsomme områder som her, hvor det er naturligt at forsøge at gøre tingene ensartet. Og jeg mener ikke, at mere detaljeret altid er ensbetydende med bedre og mere læsevenligt. Hvad af det, jeg indledningsvis skrev, er det, som du er enig i, jf. starten af din første replik?
@Biscuit-in-Chief: Enig i, at afsnittene med ordførerskaber i praksis ikke virker særlig godt. Ordførerskaber skifter tit, og opdateringen af disse afsnit er ret tilfældig, så de er ofte ukorrekte. Og opremsning af ordførerskaber er efter min mening heller ikke noget, der er kerne-encyklopædisk stof. Som du skriver, kan man få bedre information om det andetsteds. Men samtidig er det noget, der er svært at bremse, når først nogen begynder at skrive sådanne lister ind i artiklerne. Økonom (diskussion) 8. jul. 2022, 09:08 (CEST)Reply[svar]
Jeg er enig eller delvist enig i
 • 1. afsnit: Artiklerne bør alle indeholde nogle fælles standard-elementer. Jeg mener at artikler uden disse ideelt set bør have dem tilført.
 • 2. afsnit: Ja, afsnittet om Enhedslistens politik er klart forældet og bør opdateres. Deres energiplan fra 1996 og omtalen af miljøet i amterne som blev nedlagt i 2007 osv. Jeg er absolut for at rydde op i dette. Men ikke med et mål om at afsnittets længde skal være som i andre artikler.
 • 3. afsnit: Ja, afsnittet om Enhedslistens historie virker noget vilkårligt. Jeg synes dog at afsnittets største problem er mangel på nyere historie.
 • 5. afsnit: Ja, det nu slettede kritikafsnit for kristendemokraterne burde have været forsynet med kilder og indarbejdet i historieafsnittet.
--Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 8. jul. 2022, 09:58 (CEST)Reply[svar]
Jeg synes, diskussionen bør tages et andet steds fra. Det interesserer mig meget lidt, at artiklerne om de politiske partier er forskellige, sådan er livet - og Wikipedia - det indeholder forskelligheder. Hvad, der kan siges, er, at der er tre partiartikler, der er markeret som LA-artikler, nemlig Det Konservative Folkeparti, DKP og Enhedslisten. Jeg har ikke konstateret det store problem i at vedligeholde standardoplysninger vedrørende disse partier såsom ordførerskaber eller andre væsentlige personer med ledelses- eller tillidsposter i partierne, så jeg synes ikke at vejen frem er at forkorte i allerede gode artikler, men derimod at se på, hvordan man får flere artikler op på den standard. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 13. jul. 2022, 00:27 (CEST)Reply[svar]
Min foreløbige opsummering af diskussionen er, at der vistnok er tilslutning til, at særskilte kritikafsnit i partiartiklerne er problematiske, og at kritikpunkter normalt bør indarbejdes i de almindelige afsnit, hvis kritikken overhovedet er encyklopædisk relevant. Derudover er der ikke entydig opbakning til forslagene om mere standardisering af artiklerne. Konkret om artiklen om Enhedslisten er fire af de fem brugere, der har ytret sig, enige i, at der er behov for oprydning som følge af en del forældet og/eller vilkårligt stof. Oleryhlolsson hæfter sig ved, at artiklen er udpeget som lovende artikel. Brugere har vist forskellige meninger om kvalitetssystemets betydning i praksis. I dette tilfælde ser udnævvnelsen, der skete i 2010, ikke ud til at være i tråd med den almindelige vurdering af indholdet i dag. Økonom (diskussion) 14. jul. 2022, 08:47 (CEST)Reply[svar]


Propose statements for the 2022 Election Compass[rediger kildetekst]

Hi all,

Community members in the 2022 Board of Trustees election are invited to propose statements to use in the Election Compass.

An Election Compass is a tool to help voters select the candidates that best align with their beliefs and views. The community members will propose statements for the candidates to answer using a Lickert scale (agree/neutral/disagree). The candidates’ answers to the statements will be loaded into the Election Compass tool. Voters will use the tool by entering in their answer to the statements (agree/disagree/neutral). The results will show the candidates that best align with the voter’s beliefs and views.

Here is the timeline for the Election Compass
July 8 - 20: Community members propose statements for the Election Compass

July 21 - 22: Elections Committee reviews statements for clarity and removes off-topic statements

July 23 - August 1: Volunteers vote on the statements

August 2 - 4: Elections Committee selects the top 15 statements

August 5 - 12: candidates align themselves with the statements

August 15: The Election Compass opens for voters to use to help guide their voting decision

The Elections Committee will select the top 15 statements at the beginning of August. The Elections Committee will oversee the process, supported by the Movement Strategy and Governance team. MSG will check that the questions are clear, there are no duplicates, no typos, and so on.

Best,

Movement Strategy and Governance

This message was sent on behalf of the Board Selection Task Force and the Elections Committee

Xeno (WMF) (diskussion) 12. jul. 2022, 17:14 (CEST)Reply[svar]


Kæmpestore navigationsbokse[rediger kildetekst]

Der er nogle navigationsbokse som er så store og optager så meget skærmplads, at jeg synes at det er blevet problem. Jeg foreslår at vi tilstræber at bokse ikke bliver for store og i stedet opdeler de største i flere og mindre navigationsbokse om mere afgrænsede emner. Den konkrete anledning er Skabelon:Folketingsmedlemmer fra Det Konservative Folkeparti og Skabelon:Folketingsmedlemmer fra Venstre. Jeg synes de er så store at de gør artiklerne uoverskuelige og bør splittes op i nye bokse for hver folketingsperiode. Efter næste folketingsvalg synes jeg også der bør laves nye bokse for alle partier i Folketinget i stedet for at udvide de nu brugte bokse. Tilsvarende er der også for store navigationsbokse inden for andre områder end politik. Hvad siger I til en tommerfingerregel om en øvre størrelse på fx maks. 100 links i en navigationsboks? --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 16. jul. 2022, 13:59 (CEST)Reply[svar]

Kan man ikke indstille navigationsboksene, så de automatisk er skjult/lukkede/kollapset, når man besøger en side?
Umiddelbart kan jeg ikke se pointen i, hverken at begrænse navigationsboksene som sådan, eller automatisk at splitte dem op i flere. Som jeg ser det, er det informationen, der har absolut forrang, ikke formatet. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 16. jul. 2022, 14:27 (CEST)Reply[svar]

[redigeringskonflikt

I de her tilfælde er det i hvert fald løbet fuldstændig løbsk. Og så mangler der endda alle dem fra før 1932. Men jeg er dog ikke sikker på, at separate navigationsbokse for hver enkelt periode vil være det bedste alternativ. For så vil dem, der har siddet i Folketinget i længere tid, få mange navigationsbokse i deres artikler. Niels Ahlmann-Ohlsen, der sad fra 1981 til 1998, vil for eksempel skulle have seks. Her kunne det måske være et alternativ at samle nogle perioder ad gangen i en given boks.
Hvad angår den øvre størrelse på navigationsbokse, så vil det til en vis grad afhænge af emnet. For hvis man for eksempel droppede idéen med navigationsbokse for hvert enkelt parti og i stedet lavede en med alle medlemmer i Folketinget i en given periode, skulle der jo linkes til alle de 179 valgte, suppleanter og partier. --Dannebrog Spy (diskussion) 16. jul. 2022, 14:29 (CEST)Reply[svar]
Hvordan "løbet løbsk", den er da fyldt med information, som gør det enkelt at finde frem og tilbage mellem enkelte medlemmer fra partiet gennem historien. Kategoriindelingerne tilbyder ikke samme detaljeringsgrad, da de som udgangspunkt blot viser, hvem der har været med, men ikke noget om perioderne. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 16. jul. 2022, 14:35 (CEST)Reply[svar]
Problemerne med dem er, at de er så store, at man mister overblikket, og man ikke kan se det hele på en gang. Hos mig fylder boksen med de konservative for eksempel to skærmbilleder. Derudover kan det være svært at se, hvorfor folketingsmedlemmer fra 1930'erne skal linke til dem fra 1990'erne. For udover partiet vil der jo nærmest ikke være nogen sammenhæng. Og vil man alligevel have dem alle, kan man jo oprette listeartikler, for eksempel Folketingsmedlemmer fra Det Konservative Folkeparti, hvor der så også vil være plads til bemærkninger. --Dannebrog Spy (diskussion) 16. jul. 2022, 15:00 (CEST)Reply[svar]
Man kan jo også lave navigationsbokse med flere underafsnit, som f.eks. på engelsk Wikipedia Skabelon:Germanic languages som man bl.a. finder, når man besøger Gutnish og her er boksen og alle dens underafsnit såvidt jeg kan se, automatisk 'lukket', men man kan så åbne de enkelte afsnit efter behov. Den fulde boks tager sig således ud. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 16. jul. 2022, 15:01 (CEST)Reply[svar]
Har svært ved at se, at et maksimumstal for link, skulle være relevant. Såvel navigationsboksene for Nordisk mytologi og religion og for Paver har langt over 100 link hver for nu bare at nævne to andre end politikerbokse. Hvad ville et 'fornuftigt' maksimum være? Det kan jeg ikke få øje på, det afhænger vel af emnet? Ole Ryhl Olsson (diskussion) 16. jul. 2022, 15:27 (CEST)Reply[svar]
Ja, boksen for Romerske kejsere har naturligvis også langt mere end 100 link. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 16. jul. 2022, 15:36 (CEST)Reply[svar]
Er der nogle, der kan svare mig på, om der er en grundlæggende forskel i den måde man viser eller kan vise bokse på på dansk i forhold til på engelsk? På den engelske Wikipedia ser det ud til, at man kan bede hver enkelt individuel boks om at kollapse eller ikke kollapse, mens når jeg er inde at læse på vejledningen for navigationsbokse her på dansk Wikipedia, så forekommer det jeg læser mig at betyde, at det er den enkelte bruger, der på sin profil kan vælge at indsætte en linje, hvorefter boksene kollapser efter valg. Er det korrekt opfattet? Og, hvis ja, hvorfor denne forskel? Ole Ryhl Olsson (diskussion) 16. jul. 2022, 15:33 (CEST)Reply[svar]
Jeg også haft kig på netop de 2 skabeloner. Jeg vil foretrække at der kom en navigationsboks pr. valgperiode og parti. De kunne samles en fælles navigationsboks, som består af flere navigationsbokse. Men jeg synes det er mest relevant at et medlem af folketingen kun har de navigationsbokse, som er relevant for valgperiode.
Ellers er koden hentet fra den engelske Wikipedia, så funktionerne brude være de samme. --Steen Th (diskussion) 16. jul. 2022, 15:46 (CEST)Reply[svar]
Det synes ikke at være tilfældet, jeg forsøgte at sætte Folketingsmedlemmer fra Det Konservative Folkeparti|state=collapsed ind hos Mona Juul, men det ændrede intet på visningen. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 16. jul. 2022, 15:53 (CEST)Reply[svar]
Der er mange navigationsbokse, som ikke sættes parameteren status til {{Navboks}}.... Og jeg kan at mange navigationsbokse bruge parametre state - den burde oversættes, når {{navboks}} bruger danske parameternavne... --Steen Th (diskussion) 16. jul. 2022, 16:05 (CEST)Reply[svar]
|status= collapsed virker (hos mig) på Skabelon:Folketingsmedlemmer fra Det Konservative Folkeparti - Nico (diskussion) 16. jul. 2022, 16:34 (CEST)Reply[svar]
@Ole Ryhl Olsson; Du skal ind og redigere i selve navigationsboksen og indsætte |status= collapsed. - Nico (diskussion) 16. jul. 2022, 16:38 (CEST)Reply[svar]
Fint, tak for instruks. Og nu er det grundlæggende problem med, at denne boks fylder "så forfærdeligt", når man besøger en side, hvor den er benyttet, i hvert fald løst - og tilsvarende løsning kan implementeres på andre bokse der måtte være omfangsrige af størrelse. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 16. jul. 2022, 16:47 (CEST)Reply[svar]
@Nico: Det var ikke smart. Den skal være parameter styret. På den måde du har gjort det, så er den klappe sammen og man skal selv pakke den ud. Og man ikke styre den udefra, hvis man vil vises navigationsboksen. Men jeg har ændret på en måde, så den opfylder de krav til funktion. --Steen Th (diskussion) 16. jul. 2022, 16:54 (CEST)Reply[svar]
Oho, vi bliver skam klogere og klogere i dag. :-) Ole Ryhl Olsson (diskussion) 16. jul. 2022, 17:10 (CEST)Reply[svar]

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


Der har siden 2007 eksisteret en skabelon {{Collapsible option}} der bruges på en del sider:

Den kan bruges med en statuslinje som en af disse:

| status = {{{state|collapsed}}}  <!-- fjern ikke klammerne {{{ - Af hensyn til vejledningen --> 
| status = {{{state|uncollapsed}}} <!-- fjern ikke klammerne {{{ - Af hensyn til vejledningen --> 
| status = {{{state|autocollapse}}} <!-- fjern ikke klammerne {{{ - Af hensyn til vejledningen --> 

Indsat i toppen, fx:

<noinclude>
;Anvendelse

{{Collapsible option}}
{{-}}

</noinclude>{{Navboks
|navn = Dansk teologi og kirkeliv i 1800-tallet
|status = {{{state|collapsed}}} <!-- fjern ikke klammerne {{{ - Af hensyn til vejledningen -->
...

-- Mvh PHansen (diskussion) 17. jul. 2022, 09:43 (CEST)Reply[svar]

Tak for reaktionerne på mit indlæg ovenfor. Som det er gjort opmærksom på af flere, kan navigationsbokse gøres sammenklappelige. Det er fint, men det løser efter min opfattelse ikke problemet. Jeg mener stadig at bokse som boksene med folketingsmedlemmer nævnt i mit første indlæg er for store selv hvis de er klappet sammen når man indlæser artikler med dem. Det skal ikke være sådan at de ved udklapning fylder mere end en typisk skærmside. Det gør dem uhåndterlige og uoverskuelige. Derfor den foreslåede tommelfingerregel med en (omtrentlig) maksimal størrelse.
Men jeg kan heller ikke se relevansen i at have en liste over folketingsmedlemmer fra op til de sidste 90 år i alle artikler om folketingsmedlemmer. Hvis man læser om et folketingsmedlem, kan de samtidige folketingskollegaer være relevante, men ikke hvem der var i Folketinget mange årtier før eller efter vedkommende. Der kan tilsvarende være andre områder end politik hvor indholdet i bokse er for forskelligt. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 17. jul. 2022, 14:56 (CEST)Reply[svar]
@PHansen: Jeg har et par ting. Brug af {{Collapsible option}} vil nok ikke give noget retvisende billede. Status parameter bruges en del steder. Jeg har en tanke om at lave nogle sporingskategorier i {{Navboks}}, så vi kan se om status-parameter er sat i skabelonen og til hvad. Jeg vil gerne fanget dem, hvor skabelonen er sammenklappet. Fx Kategori:Navigationsbokse, der er sammenklappet. Evt også Kategori:Navigationsbokse, der er klappet ud. Men kun bruges til selve skabelonen, og ikke hvor den bruges.
Den kode, som jeg vil foretrække i de enkelte navigationsbokse, er denne:
| status= <includeonly>{{{status|collapsed}}}</includeonly>
Den kode gør, at når man kigger på skabelon, så er den pakket ud, men i brug i artikler, så er den klappet sammen. Parameternavn bør være status istedet for state - jeg vil gerne bruge danske navne... Jeg kan hjælpe med at ensrette det. Derudover jeg har tidligere nævnt at de store navigationsbokse bør opdeles. --Steen Th (diskussion) 17. jul. 2022, 18:16 (CEST)Reply[svar]
Hmm, jeg kan ikke få øje på, at tidsfaktor i denne sammenhæng er "en væsentlig encyklopædisk faktor", jeg kan ikke helt se, på hvilken måde det giver mening eller relevans. Navigationsboksens fokus er partiet og dets folketingsmedlemmer, det finder jeg er et reelt encyklopædisk fokus, den anden tanke med 'tidsfaktoren' kan jeg ikke helt få hold på, hvordan den skulle begrundes som encyklopædisk relevant nok til en selvstændig navigationsboks? Så på den ene eller anden måde, så må jeg erklære mig uenig i synspunktet. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 18. jul. 2022, 11:09 (CEST)Reply[svar]

OK. Den version af statuslinjen vil jeg gøre brug af. -- PHansen (diskussion) 18. jul. 2022, 10:34 (CEST)Reply[svar]

@Ole Ryhl Olsson: Navigationsbokse om folketingsmedlemmer indsættes i artikler om personer. Derfor er fokus på personen og ikke på det parti som de har repræsenteret i Folketinget. Formålet med navigationsbokse er at give forslag til artikler om lignende emner som den aktuelle. Brugere der læser om en person i Folketinget i dag, kan ikke formodes at have speciel interesse i at læse om personer som sad i Folketinget i 1930̈́'erne, eller omvendt. Desuden hvis man giver ekstremt mange forslag, udvander det betydningen af forslagene. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 18. jul. 2022, 18:01 (CEST)Reply[svar]
Jeg er enig det ikke nødvendig at have alle folketingsmedlemmer af et parti i en boks..
Jeg kigge på nogle af de nuværende rapporter for navigationsbokse: Bruger:Steenth/lister/navboks med mange røde links giver en oversigt over bokse med mange udnyttet links og Wikipedia:Mest ønskede artikler fra skabeloner. Det første rapport har jeg kigget på og lavet en efter antal henvisninger fra skabelonen: Bruger:Steenth/sandkasse79. Der er 320 skabeloner med 100 og flere henvisninger. --Steen Th (diskussion) 19. jul. 2022, 11:23 (CEST)Reply[svar]


Offentliggørelse af de seks kandidater til valget til bestyrelsen i 2022[rediger kildetekst]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hi everyone,

The Affiliate Representatives have completed their voting period. The selected 2022 Board of Trustees candidates are:

You may see more information about the Results and Statistics of this Board election.

The Affiliate organizations selected representatives to vote on behalf of the Affiliate organization. The Affiliate Representatives proposed questions for the candidates to answer in mid-June. These answers from candidates and the information provided from the Analysis Committee provided support for the representatives as they made their decision.

Please take a moment to appreciate the Affiliate Representatives and Analysis Committee members for taking part in this process and helping to grow the Board of Trustees in capacity and diversity. These hours of volunteer work connect us across understanding and perspective. Thank you for your participation.

Thank you to the community members who put themselves forward as candidates for the Board of Trustees. Considering joining the Board of Trustees is no small decision. The time and dedication candidates have shown to this point speaks to their commitment to this movement. Congratulations to those candidates who have been selected. A great amount of appreciation and gratitude for those candidates not selected. Please continue to share your leadership with Wikimedia.

What can voters do now?

Review the results of the Affiliate selection process.

Read more here about the next steps in the 2022 Board of Trustee election.

Best,

Movement Strategy and Governance, DBarthel (WMF) (diskussion) 20. jul. 2022, 14:28 (CEST)Reply[svar]


Problemer med ekstern henvisning i kilder[rediger kildetekst]

Jeg oversætter i høj grad engelske Wiki-artikler til dansk, og her oplever jeg ofte, at engelsk wiki bruger eksterne henvisninger når der oprettes kilder. Desværre har jeg faldet over en teknisk fejl på DA Wiki.

Når man klikker på "Reference" 🡢 markér teskt 🡢 "Link" 🡢 så kommer det nye vindue ligesom "under" den knap der hedder "Indstillinger Brug denne gruppe".

Jeg har prøvet at ændre alt fra ændringer af vinudessørrelse, formindskning af tekststørrelse, men det virker næsten som om at de "Indstillinger"-knap er overlejret.

Er der nogen, der kan hjælpe? På forhånd tak (Skrev Frederik Glerup Christensen (diskussion • bidrag) 27. juli 2022, 12:53. Husk at signere dine indlæg.)


WMF - Board elections 2022 - Vote for Election Compass Statements[rediger kildetekst]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hi all,

With the end of the phase of pre-selection by the affiliates, the preparations for election by the community in the Board Election 2022 are now starting. This includes the Election Compass, a voting advice tool. All community members are invited to participate in voting for the proposed statements for the Election Compass. You can vote on Meta-Wiki for statements you would like to see in it.

The Election Compass is a tool that helps voters choose the candidates who most closely match their opinions and beliefs. To do this, community members previously suggested statements. The candidates will answer the 15 statements rated highest using a Lickert scale (agree/neutral/disagree) and their answers will be uploaded to the Election Compass. Later, voters use the tool by entering their own answers to the statements (agree/disagree/neutral) and the Election Compass then shows those candidates who most closely match the voter's opinions and beliefs.

Voting on the statements is open until 1 August. Here is the link:

Best,
Movement Strategy and Governance, DBarthel (WMF) (diskussion) 27. jul. 2022, 13:30 (CEST)Reply[svar]


Tidløshed[rediger kildetekst]

På det seneste er der flere gange henvist til en:Wikipedia:Recentism i diverse diskussioner. Jeg har lavet en kladde til en dansksproget side på Bruger:Sarrus/Tidløshed, som I gerne må redigere i. Navnet er inspireret fra svwiki, men kan i sagens natur diskuteres :-). Evt. diskussion om emnet kan enten foregå her på siden eller på forslagets diskussionsside.
- Sarrus (db) d. 19. jul. 2022, 11:44 (CEST)Reply[svar]

Thumbup.svg Det er god tekst for forklarer tingene fint uden at blive for langtrukken. Jeg er enig med de udtrykte synspunkter. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 19. jul. 2022, 12:43 (CEST)Reply[svar]
Der kunne måske tilføjes noget om omtale af fremtiden. Det kan være relevant at have med i en del sammenhænge, men hvis en artikel ikke opdateres løbende, risikerer man, at det der engang var fremtid er blevet til fortid. Måske regnede man med, at en bro skulle opføres tre år efter, at artiklen blev skrevet. Men seks år efter står det stadig som forventning, uanset om broen faktisk er opført, er forsinket eller opgivet i mellemtiden. Et andet problem er statistikker og oversigter, der kan have mistet deres brugbarhed, hvis de ikke er blevet opdateret de sidste 8-10 år. --Dannebrog Spy (diskussion) 19. jul. 2022, 13:34 (CEST)Reply[svar]

Det er rigtigt, at der er en tendens til, at nye begivenheder fylder mere end gamle begivenheder. Men det betyder jo ikke, at vi skal vælge at begrænse omtalen i artiklerne om levende personer. Der er jo gode grunde til, at man skrev mindre for 100, 1.000 eller 10.000 år siden, som ikke er gældende i dag.

Det siger jo sig selv, at man alt andet lige vil fatte sig i korthed, hvis man skal stå med hammer og mejsel og skrive i sten, eller hvis man skal skrive med fjer og pen og det koster en formue. Det kan også godt være, at der var skrevet en masse om "Ridder Hans fra Næstved", men hvis papirerne er brændt eller rådnet op, så er det svært at skriver ret meget i en artikel om "Ridder Hans". Derfor har vi fx en (kort) artikel om Kim Eg Thygesen men ikke om mange andre soldater eller andre personer, som sikkert også har gjort noget interessant.

Wikipedia har ikke problemer med plads, så derfor kan en artikle, der for 100 år siden ville fylde 1 side i et eller andet leksikon sagtens fylde 10 eller 100 sider. Hvis nogen ikke gider læse et afsnit om kontroverser eller skøre citater, så kan de jo bare springe det over. Det er jo fordelen ved et elektronisk medie. Man kan bare klikke på indholdsfortegnelsen og hoppe til det man har interesse i. Eller man kan søge og springe til det relevante sted. Hvis vi har en formodning om, at et afsnit vil blive sprunget over af de fleste, så kan vi enten flytte det til en underside eller skjule det gå de interesserede kan klikke på "Vis afsnit om <et eller andet>".

Jeg synes faktisk vi har alle tiders chance for at skabe en guldgrube af oplysninger, som man om 50 eller 100 år kan sidde og læse, hvis man har lyst. Havde nogen skrevet en masse om H.C. Andersen eller Jesus på Wikipedia (som jeg godt ved ikke fandtes dengang), så havde mange nok været glade i dag. --MGA73 (diskussion) 19. jul. 2022, 13:29 (CEST)Reply[svar]

Jeg synes, at denne lille beskrivelse er fin. Jeg er især glad for forslaget om, at man ofte med fordel kan vente med at skrive grundigt om aktuelle forhold, da der så er bedre chancer for, at man kan få en god balance i beskrivelsen. Det gælder blandt andet inden for politik. Men vi må jo nok leve med, at visse artikler ikke alle er ajourført, for der er jo ikke nogen garanti for, at selv om man i en artikel har lagt op til noget, der kommer, at man får fulgt op på det. Jeg skriver en hel del om sport, og jeg er ofte faldet over artikler, hvor der står at en sportsperson er udtaget til fx OL, men der ikke er noteret, hvordan det gik med vedkommende til OL. Jeg er sikker på, at mange læsere vil have forståelse for dette - ellers må de jo selv opdatere efter behov.
Angående statistikker, så er det jo rigtigt, at de kan blive forældet, men hvis man angiver en kilde (som man jo bør), så er det vigtigt, at der tilføjes en dato (udgivelses- og/eller læsedato). --Arne (Amjaabc) (diskussion) 19. jul. 2022, 16:56 (CEST)Reply[svar]
Jeg synes, at det er et fremragende initiativ, og både teksten og navnet er gode!
Jeg har to forslag til uddybninger: Dels synes jeg, at den "tiårstest" som et konkret tankeeksperiment, som er nævnt i den engelske tekst, er en god illustration, og at man med fordel kunne skrive omtrent det samme også på dansk, altså uddybe teksten i forbindelse med eksemplet om folketingsvalgene en anelse. Dels kunne jeg godt tænke mig, at teksten direkte henviste til og motiverede med sammenhængen til dawp's øvrige retningslinjer og politikker. Her tænker jeg især på Wikipedia:Hvad Wikipedia ikke er og WP:NPOV#Afbalancering af artiklens forskellige aspekter, hvor det direkte forklares, hvordan manglende fornemmelse for tidløshed kan give neutralitetsproblemer på grund af den skæve vægtning, det medfører. Jeg er lidt tilbageholdende med at redigere i andres udkast og sandkasser, men kan godt forsøge mig med et mere konkret tekstforslag. Økonom (diskussion) 19. jul. 2022, 18:08 (CEST)Reply[svar]
@MGA73: Jeg opfatter ikke Sarrus' tekst som at artikler om rent nutidige ting eller for eksempel nulevende personer skal være korte. Det drejer sig mere om at artikler om emner som har eksisteret i en længere periode, skal have en ensartet dækning af begivenheder i alle tidsperioder. For eksempel bør artiklen om Danmark dække begivenheder i 1500-tallet ligeså godt som de nyeste begivenheder. Men for mig at se forhindrer det ikke interesserede brugere i at lave en stor og grundig artikel om specifikt om Danmark i 2010'erne. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 19. jul. 2022, 18:19 (CEST)Reply[svar]
@Dipsacus fullonum: Nej, Sarrus' tekst er kun et lille uddrag af en:Recentism. Min kommentar skyldes også diskussionen på Diskussion:Mette_Frederiksen#Kontroverser.
Jeg skrev fx på diskussionssiden om Drabet på Mia Skadhauge Stevn, at hvem siger, at det drab fylder medierne i om 5 år? Allerede nu er omtalen jo begrænset. Kan nogen fx nævne en artikel om sagen fra den seneste måned? Måske hvis man snyder og Googler man kan finde noget. Hvor mange har læst artiklen om Mia i år? Hvor mange har læst en artikel om et 10 år gammelt mord i år? Jeg ved godt, at jeg måske modsiger mig selv nu i forhold til den gang. Folk skriver og læser om det, der interesserer dem. Jeg tror helt seriøst, at nutiden interesserer mere end oldtiden - så de fleste skribenter og læsere på Wikipedia går mere op i fx nulevende fodboldspillere end fodboldspillere, der var aktive for 100 år siden. Derfor bør der være plads til at skrive meget om nutiden.
Så i stedet for at slette oplysninger fra artikler fordi man mener, at nutiden fylder for meget, så burde man i stedet flytte det til nye artikler om "Danmark i 2010'erne" eller "Politiker NN's kontroverser".
Jeg synes i alt fald ikke, at vi skal derhen at begivenhederne i 2000-tallet samlet set ikke må fylde mere end fx 1500-tallet. For vi har ikke så mange kilder om 1500-tallet, så derfor kan det være svært at skrive meget om 1500-tallet. Helt slemt bliver det hvis vi går til fx 500-tallet eller -1500-tallet. --MGA73 (diskussion) 19. jul. 2022, 18:50 (CEST)Reply[svar]
@MGA73: Er vi så ikke enige? Jeg mener at det ville være skævt i artiklen Danmark at skrive 4 sætninger om perioden 1536-1660 men at skrive tilbundsgående om den nyeste tid. Men de uddybende artikler om tidsperioderne kan være lange og grundige. Jeg synes at du giver udtryk for det samme, eller har jeg misforstået dig? Jeg er uforstående overfor din pointe med artiklen Drabet på Mia Skadhauge Stevn. Det mord skete ikke over en længere tidsperiode, så der kan umuligt være problemer med skæv vægtning af tidsperioder i den artikel. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 19. jul. 2022, 19:16 (CEST)Reply[svar]
@Dipsacus fullonum: Det kan godt være, at det er lidt uklart, hvad jeg mente med Mia. Jeg stillede dengang spørgsmål ved om mordet på Mia var mere notabelt end alle andre mord. Jeg nævnte det her fordi der jo netop er en tendens til, at nutidige begivenheder fylder mere end gamle begivenheder gør. Derfor er der større sandsynlighed for, at nogen skriver om et mord der lige er begået end om et der skete for 50 eller 500 år siden. Men efter at have tænkt over det, så må vi vel bare leve med, at sådan er det. Derfor vil nutidige begivenheder fylde mere og der vil blive skrevet flere og længere tekster om dem end om gale begivenheder.
Jeg kan godt se pointen med, at i artikler, der handler om lange tidsperioder, der kan det være en god ide, at tidsperioderne har nogenlunde samme mængde omtale. Men som nævnt synes jeg ikke man skal slette nutidig information af den årsag. Man bør så enten udbygge den gamle periode eller flytte omtalen af den nye periode til en underartikel. --MGA73 (diskussion) 20. jul. 2022, 09:15 (CEST)Reply[svar]
Det handler ikke om at slette information om det senest skete, alene fordi det er det senest skete, men om, at det ikke nødvendigvis er mere relevant at medtage, alene fordi det er det senest skete. At information om en ældre begivenhed kan være mere relevant at medtage, end hvad der lige fylder i medierne i skrivende stund, men som er glemt om et øjeblik igen. Dette er en vurdering, der må foretages artikel for artikel. Begivenhed for begivenhed.
Det handler ej heller om, at alle tidsperioder skal vægtes lige, når det kommer til antallet af ord eller bytes, men om, at det skal vægtes lige i forhold til relevans.
- Sarrus (db) d. 20. jul. 2022, 09:33 (CEST)Reply[svar]
Præcisering: I nogle artikler kan fortiden være mere relevant, mens nyere begivenheder er irrelevant fnidder. I andre artikler kan det være omvendt.
- Sarrus (db) d. 20. jul. 2022, 10:57 (CEST)Reply[svar]

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Det engelske recentism er vel et antonym til "tidløshed", hvilket nok bør forklares. — Biscuit‑in‑Chief :-) (skriv til mig – bidrag) 28. jul. 2022, 00:13 (CEST)Reply[svar]

Tjah, jeg ved ikke, om det er relevant? Ved heller ikke, om det i det hele taget er relevant, hvad det hedder på engelsk...
- Sarrus (db) d. 28. jul. 2022, 16:06 (CEST)Reply[svar]

@MGA73 og Dannebrog Spy: Skal jeres ytringer forstås sådan, at I er mod skabelsen af en sådan norm/regel/vejledning? Jeg oprettede som sagt blot forslaget, fordi en anden bruger flere gange havde henvist til enwikis side om emnet.
- Sarrus (db) d. 28. jul. 2022, 16:06 (CEST)Reply[svar]

Jeg er ikke imod, at man prøver at lave en balanceret artikel om fx Danmark. Men jeg er bekymret for, at reglen/normen/vejledningen bruges til at slette en masse nye informationer. Hvis en artikel bliver "skæv" så er det måske bedre at flytte indholdet i stedet for at slette det. Fx i artikler om politikere. Eller krigen i Ukraine, hvor den engelske artikel på et tidspunkt var en beskrivelse af hvad der skete dag for dag. Jeg synes det vil være synd, hvis det alt sammen bliver slettet og forkortet til en artikel på 2 sider. Wikipedia har plads nok. Det er blot et spørgsmål om at finde relevante steder til informationerne. --MGA73 (diskussion) 28. jul. 2022, 20:48 (CEST)Reply[svar]
Jeg har noget af den samme bekymring. Et er at man skal passe på med, at enkelte sager ikke kommer til at fylde alt for meget. Men det her oplæg får lidt for meget karakter af, at ny information er uønsket. Men det er jo ofte aktuelle sager, der giver artikler opmærksomhed. Og så vil det jo netop være en fordel, hvis de er eller bliver ført ajour, så læserne kan få den ønskede information. Det kan for eksempel være ved sportsbegivenheder, hvor læserne gerne vil have oplysningerne nu og ikke om en uge. Og at et valg er godt dækket er vel heller ingen skade til. For det er vel ikke meningen, at der skal fjernes information om et nyt valg, bare fordi et gammelt ikke er dækket lige så godt.
Når det er sagt, så kan det dog nogle gange være en fordel at rydde lidt op, når støvet har lagt sig efter en sag. En politikers involvering i en sag kan måske få meget opmærksomhed nu og er derfor naturlig at omtale. Men om et halvt eller helt år kan man måske nok stramme op og rydde ud i de ting, der viste sig at være ligegyldige. Men man man skal bare sørge for, at der er så meget tilbage, at læserne stadig kan få at vide, hvad sagen egentlig handlede om. Og det skal de altså også kunne om ti år, selvom der givetvis vil være kommet andre sager til i mellemtiden. --Dannebrog Spy (diskussion) 1. aug. 2022, 23:07 (CEST)Reply[svar]
Hvordan vil I så formulere det? Det handler ikke om at slette nutidig information, der vurderes relevant i fremtiden, men om at oplysninger ikke er mere relevante i fremtiden, bare fordi det er det nyeste. Og omvendt med oplysninger af ældre dato. Er det ikke det, "recentism" handler om? Hvis ikke, må andre gerne overtage :-).
- Sarrus (db) d. 2. aug. 2022, 15:57 (CEST)Reply[svar]
Man er selvfølgelig nød til at vurdere, om ting har interesse på længere sigt, eller om det er en bagatel, der er blæst op her og nu. Faren er bare, at man automatisk vælger det sidste. Men her bør man i højere grad se på, om man i stedet kan udbygge de ældre dele af en given historie. Eller om et delemne kan skille ud i sin egen artikel. --Dannebrog Spy (diskussion) 2. aug. 2022, 22:31 (CEST)Reply[svar]
Begge dele er faktisk behandlet i sidste afsnit, men det skal måske omformuleres?
- Sarrus (db) d. 2. aug. 2022, 22:38 (CEST)Reply[svar]
Der kan i hvert fald godt tilføjes en mulighed for at vende tilbage til en sag, når tingene er faldet til ro. Nogle gange skal man lige have tingene nogle på måneder på afstand for at kunne vurdere dem. Så viser det sig måske, at noget var glemt hurtigt, mens andet faktisk stadig får opmærksomhed. Men derudover bør der også tilføjes et selvstændigt afsnit om, at tidsløshed ikke er det samme som, at man skal slette og afvise nye ting. For nye ting kan nemlig også have interesse. Og i med og at vi ikke har nogen deadline, behøver vi jo heller ikke at se bort fra ting, der er sket efter et givent tidspunkt. --Dannebrog Spy (diskussion) 3. aug. 2022, 21:38 (CEST)Reply[svar]
Prøv at læse, hvad jeg skrev 20. juli. Det handler ikke om at slette oplysninger om nyere begivenheder. Hvis indholdet kan misforstås, må I gerne redigere i kladden. Den er til fri afbenyttelse.
- Sarrus (db) d. 3. aug. 2022, 21:52 (CEST)Reply[svar]
Jeg har skam forstået, at nye oplysninger ikke skal slettes. Men den meget snak om 10 års test og at vente kan godt give et lidt andet indtryk. Men nu har jeg tilføjet et afsnit, hvor det direkte fremgår, at nye ting stadig er velkomne. Desuden har jeg tilføjet lidt om hurtigt glemte kontra længerevarende sager i pressen. Dertil muligheden for at vente med at vurdere aktuelle emner, til det ikke farves af nyhedens interesse og folks holdninger for og imod. --Dannebrog Spy (diskussion) 3. aug. 2022, 23:51 (CEST)Reply[svar]

Opdatering[rediger kildetekst]

Jeg har nu udvidet kladden. Hvad angår Bruger:Dannebrog Spys kommentar, har forældede artikler vel ikke noget med sagen at gøre? Teksten handler om den korrekte vægtning af nyere og ældre begivenheder i en artikel i forhold til deres fremtidige relevans.
- Sarrus (db) d. 20. jul. 2022, 17:00 (CEST)Reply[svar]

PS: Bør vi have en skabelon ala en: Template:Recentism?
- Sarrus (db) d. 20. jul. 2022, 17:01 (CEST)Reply[svar]
Min pointe er, at ting og forudsætninger kan gennemgå væsentlige ændringer. Det kan give et dårligt indtryk, hvis en artikel omtaler ting som nutidige, selvom det ikke har været gældende i flere år. Og det skal man tage højde for, hvis man for eksempel anlægger et tiårsperspektiv.
Mere generelt så har vi flere gange haft diskussioner, hvor nutidige emner afvises, selvom de åbenlyst har stor interesse i hele eller dele af offentligheden. Mens andre kan få problemer, fordi de ikke længere har den interesse. Her må tidløshed ikke blive til et endnu et argument for at slette, bare fordi nogen ikke vil have de pågældende emner omtalt. Derudover er det også værd at huske, at det ofte er nemmere at skaffe kilder til nutidige emner. Ved ældre emner kan man være henvist til historiebøger, opslagsværker, festskrifter osv., hvor mange selv nok så relevante ting kan være skrællet fra. --Dannebrog Spy (diskussion) 20. jul. 2022, 17:34 (CEST)Reply[svar]

Flytter kladden[rediger kildetekst]

Jeg har flyttet kladden til Wikipedia:Tidløshed/Sandkasse, så den ligger i et "offentligt" navnerum. Det kan måske fjerne en evt. barriere for andre til at foretage evt. justeringer. Det lader dog ikke til at være en underside, trods skråstregen. Der er i hvert fald ikke nogen henvisning tilbage til hovedsiden (der ganske vist ikke er oprettet).
- Sarrus (db) d. 28. jul. 2022, 16:06 (CEST)Reply[svar]

[En teknisk note for at afklare spørgsmålet rejst af Sarrus: Det er en underside teknisk set, men der oprettes kun automatiske links fra undersider til forældresider som er oprettede. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 28. jul. 2022, 16:27 (CEST)]Reply[svar]
Ah, ok :-).
- Sarrus (db) d. 28. jul. 2022, 16:31 (CEST)Reply[svar]

Jeg så Sarrus’ opslag på Opslagstavlen om ønske om konklusion fra neutral bruger. Jeg har fulgt lidt med i debatten fra sidelinjen, og mener, at det nuværende udkast på en fin og velafbalanceret måde afvejer de forskellige hensyn. Så for mit vedkommende kan vi sagtens frigive teksten.

Men det er vel i mindst lige så høj grad dem, der har været aktive i debatten, der bør give et thumbs up på, at deres forslag/indvending i tilstrækkelig grad er afspejlet i udkastet. -Pugilist (diskussion) 27. aug. 2022, 11:35 (CEST)Reply[svar]

Nu hvor jeg ser på udkastet igen, så jeg synes jeg, at der mangler noget om emner, hvor der sker en løbende udvikling. Nulevende personer får nyt arbejde eller bliver fyret, indbyggertal og andre nøgletal ændrer sig osv. Her kan det nogle gange være lidt svært med et ti års perspektiv, fordi tingene kan ændre sig temmelig meget på den tid. Indledningen bør også udvides i almindelighed. --Dannebrog Spy (diskussion) 27. aug. 2022, 22:50 (CEST)Reply[svar]


Wikimedia Foundation fundraising kampagne i Danmark starter i morgen (2. august)[rediger kildetekst]

Kære alle,

Dette er blot en kort påmindelse ([tidligere meddelelse]) om at Wikimedia Foundations indsamlingsbannere vil gå live i Danmark på Wikipedia i morgen den 2. august. Kampagnen slutter den 30. august.

Generelt kan du kontakte os før og under kampagnen:

Lad mig vide, hvis du har spørgsmål. Tak og med venlig hilsen, JBrungs (WMF) (diskussion) 1. aug. 2022, 12:24 (CEST)JuliaReply[svar]


Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)


Wikimania 2022[rediger kildetekst]

Som i muligvis har set, så starter årets Wikimania på torsdag og forsætter til søndag. Der er et program på dette sted. Det meste foregå online og man kan deltage ved at registre sig, hvor man så får login-oplysninger tilsendt til sin email..

I år er der også In-person events rundt omkring i verden. Også i København, hvor det holdes i Kvindernes Bygning på fredag fra 14 til 17 - se event på wikimania:In-person events#Denmark, Copenhagen. Hvis i vil med, så lettest at bruge "Deltager" knappen på Facebook-begivenheden. --Steen Th (diskussion) 9. aug. 2022, 15:44 (CEST)Reply[svar]


Historiske registreringer[rediger kildetekst]

Jeg har haft en lille diskussion med Tdn70 (diskussion • bidrag • e-mail), efter at jeg har set, at han er begyndt at sætte afsnit på forskellige artikler med "Historiske begivenheder" med udsagn på punktform. Efter forespørgsel har jeg forstået, at han vælger punkter fra forsidens "I dag" og sætter på relevante artikler.

Jeg er ikke så begejstret for tiltaget, for jeg synes, at udsagnene nogle gange står lidt umotiveret. Dels er der typisk kun et eller to punkter, som måske kunne indsættes i et historieafsnit som mere flydende tekst (fx Nordirland), dels mangler der ind imellem kilder (fx Helsinge og Frispark (fodbold)).

Der er andre mindre problemer, som nemt kan rettes, fx at punkterne fra "I dag" står i nutid, mens de i artiklerne burde stå i datid, og at der ind imellem kommer "selv-link" til artiklen.

Men jeg vil gerne høre andres mening om indsættelsen af sådanne afsnit i punktform generelt. Mvh. Arne (Amjaabc) (diskussion) 20. aug. 2022, 10:00 (CEST)Reply[svar]

Det er korrekt. Baggrunden er, at jeg kan se, at der er begivenheder omkring konkrete personer eller andet, der ikke skrevet ind i hovedartiklen. Dette vil naturligvis være at foretrække - men det er et endnu større arbejde...
Historiske registreringer kan trods alt bidrage til overblik og måske endnu inspiration til at få det skrevet ind i hovedartiklen med tiden.
Jeg læser naturligvis artiklen først og tjekker om der blot skal tilføjes en dato til årstallet.
Et eksempel på at listeformen allerede findes og et emne blot er tilføjet, er Sydafrika
Netop Helsinge synes jeg er et godt eksempel på, hvad dette kan give. Anders Fogh Rasmussen er et andet.
Et af de bedste eksempler er nok Beatles - hold da op et overblik man kunne få over registrerede begivenheder. Men jeg forstår konflikten med læsevenlige artikler og listede data.
Jeg forstår også nu/datid problematikken - hvorfor de også helst skal stå i eget afsnit sidst i artiklen.
Jeg er blevet gjort opmærksom på "selv-link" problematikken og skal nok undgå dette. Jeg foretager mig dog ikke mere, før jeg har "mærket" stemningen her. Tdn70 (diskussion) 20. aug. 2022, 11:55 (CEST)Reply[svar]
Min umiddelbare reaktion er refleks, at det er noget rod, men jeg kan nu godt se, at der er en idé med tiltaget. Den nuværende regel for “aktuelle begivenheder” er, at begivenheden skal være omtalt i en eller flere af de nævnte artikler, så det er ikke helt skævt.
Formen er dog lidt problematisk. Vi bør tænke på, om vi kan finde en god model. -Pugilist (diskussion) 20. aug. 2022, 12:06 (CEST)Reply[svar]
Oplysningerne virker meget løsrevne og adskilte fra artikelteksten i øvrigt. Men mit største problem er manglende verificerbarhed. Jeg vil opfordre Tdn70 til at indsætte referencer til de kilder som han/hun bruger (og i øvrigt også sikre sig at kilderne er pålidelige). Det samme gælder i øvrigt også oplysningerne i dato- og årstalsartikler. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 20. aug. 2022, 13:28 (CEST)Reply[svar]
Spørgsmålet om kilder er et lidt - kildent - spørgsmål. For de nye begivenheder bør det ikke være det store problem, da begivenheden skal være omtalt i en eller flere artikler, og derved kildebelagt, men for den store mængde af begivenheder, der oprindeligt blev taget ind et eller andet sted fra, er det en udfordring. Langt det meste af indholdet i datoartiklerne er uden kilder; hvilket ofte er det helt uproblematisk. Det er også en praksis, der følges på eksempelvis enwp (i den ideelle verden bør der også være kilder på de enkelte begivenheder, men det vil være et enormt arbejde at få på plads, og der er mere presserende opgaver). Men tager vi en oplysning fra år x og sætter ind i en eksisterende artikel, bør der være en kilde. --Pugilist (diskussion) 20. aug. 2022, 13:53 (CEST)Reply[svar]
Jeg er enig i at kilder kan udelades for dato- og årstalsartikler hvis de samme oplysninger findes med kildeangivelser i artilkerne om de relevante emner. Men ved "historiske registreringer" i andre artikler er det absolut påkrævet. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 20. aug. 2022, 15:17 (CEST)Reply[svar]
Jeg er ikke automatisk imod sådanne lister, som måske kunne fungere som supplement til et meget langt historieafsnit. Men jeg synes ligesom Kartebolle, at de foreliggende eksempler virker ret løsrevne. Tdn70 nævner The Beatles som et eksempel, hvor han mener, listen fungerer godt: Det synes jeg til gengæld ikke; de to første punkter kunne godt være med, hvis listen var en del mere omfattende (fx også første udsendte plade, første dag som nummer ét på hitlisten, filmenes premieredatoer, stop for koncerter, den spontane koncert på toppen af Apple Corps, gruppens opløsning).
Desuden synes jeg stadig, at der bør tænkes grundigt over formen (også et problem i listen ved The Beatles). --Arne (Amjaabc) (diskussion) 22. aug. 2022, 15:55 (CEST)Reply[svar]


WMF's bestyrelsesvalg er begyndt - 2022 Board of Trustees election Community Voting period is now open[rediger kildetekst]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hi everyone,

The Community Voting period for the 2022 Board of Trustees election is now open. Here are some helpful links to get you the information you need to vote:

If you are ready to vote, you may go to SecurePoll voting page to vote now. You may vote from August 23 at 00:00 UTC to September 6 at 23:59 UTC. To see about your voter eligibility, please visit the voter eligibility page.

Best,

Movement Strategy and Governance

This message was sent on behalf of the Board Selection Task Force and the Elections Committee
DBarthel (WMF) (diskussion) 23. aug. 2022, 14:45 (CEST)Reply[svar]