Wikipedia:Landsbybrønden/Skabeloner8

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Vista-file-manager.png
Dette er en side med arkiverede diskussioner fra Wikipedia:Landsbybrønden. Ønsker du at genoptage en arkiveret diskussion, skal du flytte den tilbage til landsbybrønden. Er du i tvivl om hvordan du gør det, kan den detaljerede vejledning hjælpe dig på vej.


Arkiverede debatter[rediger kildetekst]

Tematiske arkiver[rediger kildetekst]

Disse arkivsider indeholder emner der er blevet diskuteret flere gange. Arkiveres en debat her, skal den også arkiveres i et kronologisk arkiv.

Kronologiske arkiver[rediger kildetekst]

Samtlige debatter på Wikipedia:Landsbybrønden, arkiveret mere eller mindre kronologisk.


Hvordan man håndterer modtagelse af en ny bruger[rediger kildetekst]

Baggrund[rediger kildetekst]

Gennem flere år har vi haft et meget velfungerende samarbejde mellem wikipedianere, frivillige med viden om kunst- og kulturemner samt folk fra kulturarvsinstitutioner i fællesskabet Wiki Labs Kultur. Her har vi imidlertid fået den erfaring, at det er særdeles skadeligt for motivationen og lysten til at blive fast bidragyder til Wikipedia, hvis man som ny og uerfaren bruger mødes med negative labels, skabeloner og sletningsforslag, kort efter at man har oprettet nyt indhold. De negative signaler kommer som regel fra anonyme brugere og afleveres i en upersonlig tone med brug af indforstået Wiki-jargon (fx “notabilitet”), der sikkert følger reglerne på Wikipedia, men som virker fjendtlig og afskrækkende, og som slet ikke formår at anerkende de gode intentioner, som de nye brugere har lagt i deres bidrag. Folk der deltager i Wiki Labs Kultur har relevant og opdateret viden om kunst- og kulturemner at bidrage med, men de har sjældent erfaring med eller indblik i, hvordan Wikipedia virker. De har brug for hjælp til at komme godt i gang, så deres værdifulde viden kan komme Wikipedias læsere til gode og udvide den fagligt valide dækning af kunst- og kulturområdet på Wikipedia.

Løsningsforslag[rediger kildetekst]

Vi lægger derfor op til en ganske enkel, men grundlæggende ændring af måden, vi håndterer modtagelsen af nye brugere. Vi skal byde dem ordentligt velkommen, simpelthen, og gøre det klart at vi er glade for at de vil bidrage, og hjælpe dem godt i gang - i stedet for at skræmme dem væk med negative signaler og indforstået jargon. Det er i forvejen noget af en mundfuld at orientere sig som ny bruger i de mange tekniske lag og retningslinjer, så det er ikke mærkeligt at mange giver op inden de er kommet ordentligt i gang.

Vi anerkender fuldt ud, at der altid vil være risiko for spam og underlødigt indhold på det åbne forum, Wikipedia er, men den negative “velkomst” af nye brugere er lige så skadelig som kommerciel spam. Det gavner ikke Wikipedias sag.

Eksempler på artikler indenfor kunst- og kulturarv, der tidligere har været truet med sletning[rediger kildetekst]

Ingen Frygt

I historikken kan man se at 22. okt 2019, 09:26‎ indsatte Toxophilus notabilitetsskabelonen, 6. november blev den igen fjernet efter en tur i sletningsforslag.

Henrik Vilhelm Voldmester

Fra historikken: sletningsforslag: 2. okt 2020, 11:16‎ Toxophilus og fjernelse af skabelonen 29. okt 2020, 09:32‎

Det virtuelle Kunstmuseum

Fra historikken: Notabilitet indsat 16. okt 2020, 09:46‎ Toxophilus - fjernet igen 28. okt 2020, 08:49‎

Hesteofring

Fra historikken kan man se at Rmir2 påsatte skabelonen “POV” der igen blev fjernet 15. feb 2020 - POV kan også medføre sletningstrussel

Poul Lynggaard Damgaard

Historikken: 28. okt 2016, 00:13‎ PerV påsatte {{notabilitet}} {{kilder}} fjernet 6. mar 2019, 15:07‎ skabelon genindsat 6. mar 2019, 15:07‎ slettet og genskrevet igen 2. maj 2019, 14:15‎ og 31. maj 2019, 12:58‎ tilføjet hurtigslet, men reddet 30. okt 2020, 12:43‎

Dette var lidt eksempler på nye brugeres bidrag, som kort efter oprettelse er blevet sletningstruet. Det er en ærgerlig måde at byde nye brugere velkommen på, der gør at mange mister motivationen og aldrig kommer igen. Frem for at påsætte skabeloner hurtigt, vil det derfor være en god ide først at skrive til forfatteren og spørge ind til, hvilken baggrund pågældende har for at skrive om emnet, og venligt opfordre til at tilføje mere tekst til artiklen samt kilder. Evt. kan den nye skabelon “Spire” bruges i artiklen, hvis skabelonen “Spire” oprettes.


Nye konkrete tiltag[rediger kildetekst]

Fra Stub til Spire[rediger kildetekst]

Forslag om at der ved nye korte artikler sættes en ny skabelon på artiklen med navnet “Spire”. Skabelonen skal indikere, at artiklen har potentiale til at vokse sig større, samt fortælle at opslaget er for kort og skal påfyldes mere “kød” (og muligvis også kilder). Samtidig med brug af “Spire” skal der rettes henvendelse til artikelforfatteren om at artiklen har brug for mere tekst og gerne kilder.

Spire label: med venlig opfordring til at bidrage til at udvide artiklen

Administratorer / aktive brugere tager sig af bestemte emneområder[rediger kildetekst]

Det er vigtigt, at folk der sætter notabilitetsskabeloner på artikler eller laver sletningsforslag, har nødvendig indsigt i de emner, der er tale om. I Wiki Labs Kultur har vi oplevet flere eksempler på, at kunst- og kulturemner opfattes som ikke-notable af brugere, der ikke har særlig indsigt i kulturområdet, mens folk fra Wiki Labs Kultur ud fra en fagligt informeret optik kan garantere for deres notabilitet. I stedet for at plastre artikler til med negative skabeloner, foreslår vi at engagere folk med faglig viden og tildele dem særligt ansvar for at overvåge artikler med fx kulturindhold. Det vil være nemt at oprette en oversigt over aktive brugere og deres særlige vidensområder (fx 2-3 per person), så vi ved hvem der har kompetencer til at tjekke artiklers notabilitet. Vi vil gerne opfordre folk fra Wiki Labs Kultur til at tage ansvar for artikler med kulturindhold.

På vegne af deltagerne på mødet 4. november i WikiWednesday --Villy Fink Isaksen (diskussion) 5. nov 2020, 14:54 (CET)

Kommentarer til forslaget/indlægget[rediger kildetekst]

Lidt umiddelbare kommentarer: der er helt klart en tendens til, at erfarne brugere afviser visse emner som værende ikke-notable, men hvor det er nemt at gennemskue, at de virkelige begrundelser er "det interesserer ikke mig" og "det er ikke fint nok". Resultatet er at en række emner, som folk gerne vil skrive og læse om ikke kan få plads. Her ville det være rart med noget mere åbenhed og generel accept af, at andre godt kan interessere sig for noget, man ikke selv gør. Det vil også gøre brugere med fagindsigt og vilje til at hjælpe mere tilbøjelige til at gøre en indsats, end hvis der først skal til at diskuteres sletninger.
En oversigt over brugernes vidensområder og tildeling af ansvar til folk med faglig viden kan bestemt være muligheder. Men det kræver, at oversigten jævnligt bliver ført ajour, så folk ikke henvender sig til brugere, der ikke har været aktive det sidste halve år eller mere. Derudover kræver det, at de pågældende brugere får lov til at gøre deres arbejde i stedet for at skulle bokse med andre brugere, der hellere vil diskutere end gøre en aktiv indsats for at forbedre encyklopædien.
Angående den foreslåede spire-skabelon så har jeg dog lidt svært ved at se, hvad den skal kunne gøre, som de talrige stub-skabeloner ikke kan. Og i det hele taget gælder jo, at alle artikler uanset alder, størrelse og indhold er åbne for forbedringer. Det kræver bare, at man selv gør en aktiv indsats og ikke netop indsætter kvalitetsskabeloner med løs hånd. --Dannebrog Spy (diskussion) 5. nov 2020, 15:24 (CET)
@Dannebrog Spy: Snakken om spire isf. stub udsprang af en snak om at gøre tonen i projektet venligere, feks. spire som noget der kan vokse op, isf. stub som noget noget der er slået ned eller efterladt. - Nico (diskussion) 5. nov 2020, 15:41 (CET)

Det er en gammel diskussion, der stadig er relevant. Jeg tror dog desværre, at det er svært at løse. Vi bør alle tilstræbe, at tage godt i mod nye brugere. På den anden side oprettes dagligt stribevis af artikler med problemer, og det kræver store ressourcer, hvis "de faste" skal tage alle bidragsydere i hånden og guide dem igennem processen til en bedre artikel behørigt wikificeret med kilder osv. Nogle gange er ressourserne ikke til mere end at lægge en skabelon på og så håbe, at bidragsyderen selv magter at løse problemerne, eller at en anden erfaren bruger har tid til at yde førstehjælp. Det ændrer ikke ved, at vi skal behandle nye bidragsydere med respekt og tage godt imod dem. Forslaget er baseret på de overvejelser, der førte til oprettelsen af WP:Støbeskeen, der vist ikke er endeligt aflivet, men som i praksis har vist sig meget vanskelig at håndtere i praksis. Projektet kan måske genoplives, hvis der er stemning for dette.

Men jeg kan fuldt ud støtte opfordringen til at tage godt imod nye brugere, der bidrager med velmente bidrag, og kan ellers opfordre til at være påpasselig med at sletteindstille eller nedgøre artikler om emner, som man ikke har den store viden om eller interesse for. Der er en gruppe af brugere, der interesserer sig voldsomt for den slags, og fra den kant kunne man måske være lidt mere tilbageholdende (nu hvor Bruger:Toxophilus er nævnt, vil jeg bemærke, at jeg synes Toxo har gjort et fremragende arbejde med at rydde op i kvalitetsmærkede artikler, og at jeg ingen kritik har af dette, selv om jeg nogen gange ser anderledes på tingene). Selv om nogle brugere er meget erfarne på Wiki og i wikijargon og regler/politiker, er det altid godt med ydmyghed over for opgaven og en erkendelse af, at andre nyere brugere, selv IP-brugere, faktisk kan have en dyb og kvalificeret indsigt i emner, som man ikke selv har den store viden om eller interese i. --Pugilist (diskussion) 5. nov 2020, 16:08 (CET)

Ret til at påsætte skabeloner der kunne implicere sletning kunne begrænses til mere erfarne brugere, f.eks. folk med mindst A tid på wiki, mindst B redigeringer og mindst C nye artikler oprettet fra scratch. Specielt synes jeg det er tvivlsomt om man faktisk kan vurdere notabilitet o.lign. hvis man ikke selv har prøvet at oprette en artikel eller 2.
Men i øvrigt et fremragende skriv fra Villy der præcis sætter fingeren på hvad jeg opfatter som et af da-wiki's store problemer, nemlig at det er helt omkostningsfrit at komme med alle disse negative skabeloner - der jo oftet viser sig at være uberettigede. Og ja, der kommer masser af "spam", men det er altså nemt nok at kende fra det som ikke er spam.--Honymand (diskussion) 5. nov 2020, 20:46 (CET)
"Det fremragende skriv" er begået i samarbejde med Bruger:Steenth og især Bruger:MSanderhoff. --Villy Fink Isaksen (diskussion) 5. nov 2020, 21:49 (CET)
@Honyman: I praksis indsættes langt de fleste skabeloner af erfarne brugere, så dit forslag vil næppe løse problemet. Skal vi holde proportionerne i debatten, bør vi nok også erindre os selv om, at langt de fleste kvalitetsmærkninger er helt berettigede. Er man i tvivl, kan man kaste et blik på sletteloggen. Igen, det rejste problem er reelt, men vi bør holde proportionerne. Jeg mener i øvrigt at problemet var mere presserende for ca. 6-12 måneder siden, hvor en række erfarne brugere var meget aktive med at patruljere nye artikler på en facon, hvor det efter min opfattelse gik mere ud på at nedgøre artikler og nye brugere end selv at foretage banal “førstehjælp” på artiklerne. Det går noget bedre nu synes jeg. Jeg skal dog bemærke, at du har fat i noget, når du angiver, at det ville være fint at stille krav om, at brugere, der kritiserer andres bidrag også selv bidrager konstruktivt i artiklerne andet end blot at skovle skabeloner ind. Men det er nok svært at opsætte et formelt krav om det. -Pugilist (diskussion) 5. nov 2020, 23:28 (CET)
Jeg synes ikke at det er rimeligt at forlange at den som påpeger et problem selv skal løse det. For det første er det ikke altid muligt, og for det andet ville det kunne tage al ens tid og mere til. Men på den anden side bør indsættelse af kvalitetsskabeloner være ledsaget af en begrundelse/forklaring på hvad problemet er. Det er en del eksempler på hvor det ikke er sket. Foruden en begrundelse kunne man også opfordre til eller kræve at artikelopretter/hovedbidragsyder kontaktes direkte på deres brugerdiskussionsside i forbindelse med indsættelse af kvalitetsskabeloner.
Selve skabelonerne kan også forbedres med bedre tekster. Teksterne kunne f.eks. skrives efter modellen: "Denne artikel opfylder måske ikke link til politik. Det kan diskuteres på artiklens diskussionsside. Du kan hjælpe ved at [gøre noget]. Hvis [noget] ikke opnås, risikerer artiklen at blive sammenskrevet med en anden, omdirigeret eller slettet. (datering) (Se hvordan og hvornår denne skabelon-besked kan fjernes)". Det skal fremgå hvad problemet er, og hvad man kan gøre for at løse det. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 6. nov 2020, 06:03 (CET)
Det vil naturligvis være optimalt, at en skabelonindsættelse følges op med en personlig henvendelse på bidragsyderens side, men det er begrænset, hvor mange brugere vi har til at kvalitetssikre artikler. Det kan hurtigt blive tungt. Pointen med skabelonerne er netop, at disse skal indeholde den relevante information, der kan lede til at problemerne afhjælpes. Kan teksterne i skabelonerne forbedres kan vi kigge på det. Fsv. skabelonindsætters opgaver er der vist ingen, der forlanger, at den, der påpeger et problem selv skal løse det. Pugilist (diskussion) 6. nov 2020, 08:24 (CET)
@Pugilist: Så er vi nok stort set enige. Jeg læste dit forrige indlæg ("selv bidrager konstruktivt") som at en skabelonindsætter skulle prøve at løse problemet. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 6. nov 2020, 09:20 (CET)
Ingen kan eller kan vide alt, men alle kan eller ved noget. Det gælder både begyndere og erfarne. Et eksempel kunne for eksempel være, at en begynder gerne vil fortælle hvad et givent emne er og så opretter en artikel med et par linier om det. Her kan en erfaren bruger hjælpe til med ting som wikificering og kategorisering, som en begynder ikke ved noget om. Tilsvarende kan man henvende sig til begynderen med anmodninger om kildeangivelser og forslag til forbedringer og udbygning af artiklen. Men desværre vælger nogle erfarne i stedet at plastre en sådan artikel til med kvalitetsskabeloner eller oprette sletningsforslag med fremstilling af en måske lidt mangelfuld artikel. Resultatet af den adfærd er, at begynderen ikke føler sig velkommen men føler, at vedkommende bliver afkrævet en perfektion, som denne ikke har nogen forudsætninger for at leve op til. Samtidig giver indsættelsen af kvalitetsskabeloner i stor stil mest af alt indtryk af manglende vilje til selv at gøre noget ved problemer. --Dannebrog Spy (diskussion) 6. nov 2020, 13:24 (CET)
Tusind tak for alle jeres gode og konstruktive kommentarer. Det er virkelig rart at høre, at der er bred anerkendelse af problemstillingen og vilje til at arbejde med nye løsninger. Det lyder som om vi kan komme langt med enkle midler, nemlig at tage direkte dialog med (nye) brugere der har oprettet artikler, der endnu ikke lever op til kriterierne, og tilbyde hjælp og venlig vejledning. Mht. Spire vs. Stub, så er det blot ét eksempel på, hvordan vi med vores sprogbrug og udformning af skabeloner kan signalere en mere velkommende og positiv tilgang til (nye) brugeres bidrag. Mht. arbejdsbyrden ved at overvåge artikler, som er en helt reel bekymring, så vil jeg i hvert fald gerne melde mig til at hjælpe med at holde øje med artikler indenfor kunst- og kulturområdet. Jeg kan også agere en slags "spilfordeler" hvis der er brug for hjælp til at forbedre artikler, ved at række ud til folk fra det gode faglige netværk, Wiki Labs Kultur udgør. MSanderhoff (diskussion) 6. nov 2020, 15:11 (CET)
En stor del af problemet beror på at vi er så få der bruger tid på patruljering, oprydning og modtagelse af nye brugere, at det tit ender med hurtige løsninger, der kan virke uvenlige. Det er beklageligt, men alle vil jo også gerne have tid til den mere kreative del af wikiarbejdet, og skrive og redigere artikler og udbygge netværket. Jeg mener vi i en tidligere diskussion nåede enighed om at skabeloner der kan medføre sletning skal begrundes (?) på diskussionssiden og det ville være god stil at skrive på opretterens diskussionside også. Diskussionen her omhandler (forhåbentlig) artikler der har et grundpotentiale til at blive til en artikel, der er jo også en god daglig portion af artikler som er decideret nonsens,hærværk eller copyvio, som hidtil er blevet slettet uden diskussion, hvilket for det meste er uden de store problemer, og en praksis jeg finder det nødvendigt at fastholde. Jeg er enig med flere af de ovenstående indlæg om at situationen omkring skabelonbrug er blevet bedret, men kunne ønske (hvad jeg har nævnt i adskillige tidligere diskussioner) at det såkaldte hønsedesign udfases til fordel for knap så braldrende løsninger. - Nico (diskussion) 6. nov 2020, 16:02 (CET)
Personlig har jeg stor sympati for en ny skabelon "Spire", en sådan skabelon udstråler positivitet og kan fortælle at et frø er sået til en ny artikel, som har mulighed for at vokse til en fuldgyldig artikel, --Villy Fink Isaksen (diskussion) 6. nov 2020, 19:30 (CET)
Men hvis det handler om navnet, kan man vel lige så godt omdøbe de nuværende stubskabeloner? Alternativt kan man måske tage et kritisk blik på brugen af dem. For de har det nok med at blive siddende, selvom artiklerne bliver udbyggede. Og den risiko vil der nok også være ved en spire-skabelon. --Dannebrog Spy (diskussion) 6. nov 2020, 21:00 (CET)
Teksten i stub-skabelonen er "Denne artikel er kun påbegyndt. Hvis du ved mere om emnet, kan du hjælpe Wikipedia ved at udvide den." og kunne skrives om til noget mere positivt feks. "Denne artikel er nysået frø som skal spire og vokse sig større til en fuldgyldig artikel. Hvis du ved mere om emnet, kan du hjælpe Wikipedia ved at udvide den." Og stub-navnet bør ændres til spire (eller frø), hvilket udstråler positivitet - hvorimod stub indikerer noget der er savet ned - artiklen har jo ikke været et træ som er skåret ned, men er en artikel i begyndende vækst. --Villy Fink Isaksen (diskussion) 6. nov 2020, 22:05 (CET)

Jeg synes, at Pugilist meget godt opsummerer afvejningen og dilemmaet, når man patruljerer nye artikler og skal afgøre, hvad der skal gøres ved dem. At få flere kræfter til at deltage i dette arbejde ville være godt. Samtidig bør kriterierne for, hvad der er notabelt på kunstområdet, have opbakning fra det samlede wikisamfund. Jeg er skeptisk overfor forslag om, at kun personer med fagindsigt bør have kompetencer til at vurdere artiklers notabilitet. Det helt grundlæggende notabilitetskriterium for eksempelvis biografier går på, om de portrætterede har almen offentlig interesse, og det dokumenteres normalt med henvisninger til offentlig omtale i form af anmeldelser, anden medieomtale o.l. Det mener jeg ikke, man behøver at være ekspert for at kunne vurdere omfanget af. Hvis der er et ønske om at gøre sprogbrugen i standardskabeloner mere positiv, eksempelvis ved at omdøbe stub til spire og tilrette teksten, synes jeg, man skal være åben overfor det. Mere grundlæggende har jeg aldrig forstået pointen med at indsætte stubskabeloner i det hele taget - hvilken gavn formodes de at gøre? En læser kan formodentlig godt selv se det, hvis en artikel er meget kort og savner væsentlige oplysninger om et emne. Og en opfordring til, at læsere med viden gerne må forbedre artiklen, gælder jo alle artikler, ikke blot stubbe. I værste fald kan skabelonen virke kontraproduktivt, hvis nogle potentielle bidragydere får indtrykket af, at man kun formodes at bidrage til artikler, der har stubskabelonen. Økonom (diskussion) 7. nov 2020, 09:36 (CET)

Formålet med stub-skabelonen er at kunne finde dem igen, tror jeg. Der er jo flere stub-kategorier, så hvis man f.eks. vil forbedre små artikler om transport, kan man finde transportstub-artikler. Det er fint at gøre tone mere positiv i skabelonerne og omdøbning af stub til spire, men det skal stadig være en saglig tekst uden for meget sødsuppesnak, hvis det står til mig. Jeg er enig med Økonom i, at alle og envher bør kunne vurdere notabiliteten af et emne. Det står også alle frit for at betvivle et emnes relevans, og det er netop det, som notabilitets-skabelonen er i min verden. Hvis jeg er i tvivl om relevansen, så kan man tage den med andre brugere i en sletningsdiskussion. Problemet er jo nok, at den eneste reelle mulighed for at vurdere relevansen af en artikel, er i en sletningsdiskussion. Derudover så bør vil det nok også hjælpe, hvis nye skribenter er mere opmærksomme på, at få beskrevet et emnet så klart, at det med det samme er tydeligt, hvorfor et emne er relevant. Det er ofte der, der opstår utilfredshed tror jeg. Hvis man ikke lige har en stor forhåndsviden om et emne og en hurtig google-søgning ikke kaster noget indlysende af sig, så er det nemt at tvivle på notabiliteten. Mvh. Toxophilus (diskussion) 7. nov 2020, 09:49 (CET)
Tak til Toxophilus for en forklaring på formålet med stubskabeloner. Det lyder plausibelt nok, jeg havde ikke overvejet, at dens egentlige formål er at hjælpe de aktive skribenter snarere end læserne. Men hvis det er tilfældet, tænker jeg, at man kan løse det på en anden måde, f.eks. ved at indføre en mere diskret kategoribetegnelse i stedet for. Det kan erfarne skribenter nemt manøvrere efter, mens almindelige læsere ikke vil lægge mærke til den. I stedet for som nu, hvor stubskabelonen godt kan virke distraherende for læsningen. Økonom (diskussion) 8. nov 2020, 11:24 (CET)
Tak til alle jer, der er garvede på Wikipedia, for at dele jeres tanker/indsigt, det er enormt oplysende at høre hvordan det ser ud fra jeres insider-perspektiv. Jeg vil meget gerne understrege, at jeg ikke er fortaler for, at det KUN er fageksperter, der skal kunne have en mening om artiklers notabilitet - men at det er afgørende at nogen med faglig viden om et givent emne kan give deres besyv med. Vi har i Wiki Labs Kultur haft mange eksempler på, at dette ikke er sket, og det fører til det omtalte tab af motivation fra kunst- og kulturvidende bidragydere, der blot har brug for venlig vejledning til det "wiki-faglige". Vi skal ikke ud i sødsuppesnak, men en konstruktiv og gennemskuelig kommunikation, som folk uden kendskab til wiki-jargon kan forstå. Helt konkret vil jeg gerne melde mig til at være en af de kræfter, der hjælper til med at overvåge og vurdere artikler indenfor kunst- og kulturområdet. Giv mig gerne en tilbagemelding om, hvordan jeg kommer i gang. Tak. MSanderhoff (diskussion) 9. nov 2020, 11:33 (CET)
Rent praktisk så kan man på Speciel:Nye sider se en liste over de senest oprettede artikler på dansk Wikipedia. Tilsvarende viser Speciel:Seneste ændringer de seneste redigeringer på hele dansk Wikipedia. Over hver artikel, hjælpeside, brugerside osv. er der en mulighed for at tilføje siden til sin overvågningsliste, uanset om man har bidraget til den pågældende side eller ej.
Ved vurdering gælder de gængse ting: er indholdet på en given artikel korrekt, eller er det nonsens, der bare skal fjernes? Har vedkommende der indsatte teksten skrevet den selv uden brud på andres ophavsret? Er emnet relevant for andre end en snæver kreds? Er artiklen skrevet fra et neutralt synspunkt, og uden at de omhandlede selv har bidraget? Er indholdet til at forstå for udenforstående, og er der læst korrektur på det? Er der angivet kilder til citater, synspunkter og alt andet, der med rimelighed kan stilles spørgsmålstegn ved?
Hvad angår brug af stubskabeloner, så er det i nogen grad en individuel vurdering, hvor grænsen går. En artikel på to-tre linier er en stub (eller spire), men fylder den mere end et skærmbillede på en gængs computer, er den ikke. Men derimellem er det lidt et skøn. --Dannebrog Spy (diskussion) 9. nov 2020, 13:40 (CET)
Hvis vi skal komme videre med MSanderhoffs forslag om tovholdere på de forskellige fagområder, kræver det, at der melder sig et antal brugere. Der skal være mindst én per fagområde, og hvis Merete Sanderhoff vil være med til at vurdere nye artikler vedrørende kunst og kultur, tager undertegnede gerne tørnen omkring historiefaget. To svaler gør ingen sommer, så vi mangler frivillige til geografi, sport, politik, naturvidenskab, sundhed, kommunikation - og sikkert til flere. Men hvis tovholderne melder sig, vil der være et sted hvor de travle patruljanter kan henvende sig, hvis en direkte kontakt til nye artikelskrivere ikke giver det ønskede resultat. Så det er nu, de erfarne brugere skal på banen.
Hvad angår det fremsatte forslag om en omformulering af teksten i stub-skabelonen, er Villy Fink Isaksens forslag indarbejdet i sandkassen til stub-skabelonen: Skabelon:Stub/sandkasse. Kommentarer er velkomne. Venlig hilsen Ebbe Rsteen (diskussion) 10. nov 2020, 13:40 (CET)
Jeg videregiver her nogle flere konkrete forslag fra Kenneth Krabat og Cindy Lee Brown, som deltog i WikiDagen 2019, men som siden har trukket sig tilbage i Wiki Labs Kultur pga. de problemstillinger, vi diskuterer her: "Kunne man invitere folk til at skrive – som man så ikke rører, før de er godt i gang, så de bliver skrivevarme – og så knytte en bestemt vejleder til dem, og kun én? Så det kan blive et decideret samarbejde? Og kunne man indlægge lister over emner og navne at skrive artikler ud fra, hvor uskrevne er røde og skrevne eller ”spirer” er blå? Det gør det tydeligt, hvad opgaven er.Ang. liste-idéen, så ville det betyde, at samlelister – som angives i bunden af artikler (f.eks. mit eget snævre område) over "levende digtere fra Danmark" bliver til intentionslister, ELLER disse samlelister rummer eget link til intentionslister med navne på uskrevne artikler om digtere fra Danmark, hvorfra enhver interesseret og vidende kan klikke på røde links og påbegynde en artikel derudfra. Over en sådan samleliste kunne stå "En artikel om levende eller døde markante personligheder skrives ud fra Wikipedias regler om notabilitet og samfundsrelevans, og spørgsmålet om inklusion i Wikipedia besvares bedst af den, som besidder relevant ekspertise og erfaring med [området], f.eks. gennem mangeårigt arbejde med eller undersøgelse af [området]." Jeg har været i dialog med Cindy og Kenneth i forbindelse med den fornyede diskussion her, og de er åbne for at komme på banen igen. Jeg vil i hvert fald fremhæve de to som store videnskapaciteter, når det kommer til at vurdere notabiliteten af artikler indenfor (dansk) litteratur. Det ville være fremragende, hvis vi kunne få dem med på holdet af nye kræfter, der hjælper med at holde øje med nye artikler og redigeringer. MSanderhoff (diskussion) 10. nov 2020, 16:07 (CET)
Det er dejligt at flere igen vil bidrage til Wikipedia. Men bemærk at ikke findes nogen ledelse, og der er ingen faste eller formelle roller. Man kan heller ikke få "eneret" til at redigere en artikel. Her er det bedst at starte artiklen i en såkaldt sandkasse, og så flytte siden til det vi kaldet artikelnavnerummet når den opfylder kravene til en artikel. Så kan man tage så lang tid som det tager. Jeg tror ikke at det bliver noget problem at få hjælp med Wikipedias krav til og konventioner for udformning af artikler. Jeg vil for eksempel gerne hjælpe med dette. Vedr. hvilke artikler der skal oprettes, tænker at eksperterne inden for forskellige fagområder bedst selv ved hvilke personer eller emner der er relevante at skrive om. De skal dog opfylde vores krav for relevans (WP:BIO for biografier og WP:KA for emner generelt). Her kan man også spørge erfarne brugere til råds hvis der er tvivl, men sker tit at der er uenigheder blandt os. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 10. nov 2020, 16:45 (CET)

En anden måde at imødekomme ønskerne på kan være ved at skabe konsensus om nogle klarere kriterier for notabilitet for forskellige kunst- og kunstnerartikler. Det kunne forebygge senere slettediskussioner. Der har flere gange, f.eks. sidste sommer, været forsøg på at skabe klarere, og samtidig lempeligere, kriterier eksempelvis for forfattere, jf. her. De løb ud i sandet, men hvis nogen vil påtage sig arbejdet med at føre diskussionen videre, kan den måske føre til en bedre nedskrevet norm og større enighed om, hvor snittet skal ligge for en wp-kunstartikel. Personligt tror jeg, det kan være mere frugtbart end forslaget om at udpege nogle særlige eksperter, som jeg har svært ved at se fungere i praksis. Økonom (diskussion) 10. nov 2020, 17:03 (CET)

Ideen med en liste over personer inden for den danske litteratur er rigtig god, i hvert fald hvis den bliver "forhåndgodkendt" eller screenet, så den ikke bare indeholder revl og krat. Sidste års store diskussioner opstod, da en række meget perifere digtere med eksempelvis kun én selvudgivet digtsamling bag sig pludseligt blev oprettet. Som det også blev diskuteret sidst, så skal wikipedia ikke indeholde en komplet liste over alle der nogensinde har medvirket som statist i en film, medvirket som korsanger på én sang eller fået udgivet et digt i en digtsamling. Det findes der andre sider til som f.eks. Discogs, IMDb osv. Min pointe er, at en oversigtsliste kan være rigtig god til at skabe overblik for alle og inspiration til nye bidragsydere, hvor de kan finde ting at kaste sig over, men det kræver at nogen tager kritisk stilling til indholdet af en sådan liste. Toxophilus (diskussion) 10. nov 2020, 18:56 (CET)
Risikoen er bare, at man ender i den modsatte vejgrøft, hvor kriterierne reelt kun får til formål at udelukke. Youtubere og børneskuespillere bliver allerede afvist nærmest pr. automatik, uanset hvor kendte de er. Her kan jeg godt frygte, at alle mulige folk, der ikke lige har vundet priser eller har 30 værker bag sig, ender med at blive sorteret fra med standardbegrundelser som "de passer bare deres arbejde" og "det kan ses i databaser". --Dannebrog Spy (diskussion) 11. nov 2020, 14:39 (CET)

Stub-sider og skabeloner[rediger kildetekst]

Jeg vil prøve at kortlægge, hvor stub-begrebet bruges og komme med forslag og første det praktiske ud fra det overordnet.

Der er følgende projekt-sider for stubbe:

Mit forslag er at ændre de 2 rapporter Wikipedia:Ønskede stubbe og Wikipedia:Store stubbe til Wikipedia:Ønsket påbegyndte artikler og Wikipedia:Store påbegyndte artikler. Dvs. rapport-navne tilpasses kategori-navne.

Det kunne være at Hjælp:Artikeludvidelse bør sammenskrives med Hjælp:Stub - de overlapper..

Jeg vil gerne undgå at bruge Spire i navngivning i de sider. Stub og Spire er indforstået begreber.

Alle stub-skabeloner er baseret på enten {{Standardstub}} og {{Dobbeltstub}} - så vi kan nøjes med at indre dem for at ændre teksten i den. Vi har også {{asbox}}, som bl.a. bruges på den engelske wikipedia, som basis til stub-kategorier. Jeg har rettet eksempel med {{stub/sandkasse}} til, så den bruges {{Standardstub/sandkasse}}.

Alle stub-kategorier er under Kategori:Artikelstump. Alt der er under, er navngivet som Påbegyndte biografier eller Påbegyndte artikler om ??. Jeg et forslag om at omdøbe Kategori:Artikelstump til Påbegyndte artikler... så der bliver en god konsekvens i navngivning. Ellers behøver kategorierne ikke at blive omdøbt. Jeg synes den nuværende navngivning er i orden.

Kategorien Artikelstump blev ikke fundet

På et eller andet tidspunkt bør de ca. 930 stub-skabeloner flyttes til et nyt navn og navnet skal rettes til de kategorier, hvor skabelonerne bliver nævnt. Det er en bot-kørsel.


Derudover indsætter {{CV}} i Kategori:Påbegyndte biografier - det bør ændres, så kategorien er en ren stub-kategori.

Der er også en klump af kategorier under Kategori:Klasse Stub-artikler med nogle hjælpe-skabelonger. Det kan flyttes på et senere tidspunkt sammen med ændring af de berørte skabeloner.

Bruger:Rsteen har efter Bruger:Villy Fink Isaksen's forslag. Efter min mening er den nuværende tekst ok. Men det første trin bør være at rette teksten i skabeloner som første trin, så Stub fjernes fra artiklerne og samdig tilpasses vejledningssiderne. Så kunne omdøbning af skabeloner tages i efterfølgende. --Steen Th (diskussion) 11. nov 2020, 10:55 (CET)

Jeg finder tekstforslaget "Denne artikel er et nysået frø som skal spire og vokse sig større til en fuldgyldig artikel." for langt og foretrækker noget kortere. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 11. nov 2020, 11:31 (CET)
Hej Steen Th. Har intet ønske om at ændre betegnelsen "stub" i vores interne systemer. Det handler udelukkende om at finde en venligere overskrift og tekst til selve meddelelsen i boksen (se:Skabelon:Stub/sandkasse). Synes Villys tekst er god - ikke for lang. Venlig hilsen Ebbe Rsteen (diskussion) 11. nov 2020, 11:46 (CET)
Nyt forslag som evt kan bruges - det er kortere: "Denne artikel er et nysået frø som skal spire og vokse sig større." --Villy Fink Isaksen (diskussion) 11. nov 2020, 11:49 (CET)
Der kan stemmes om Villys oprindelige forslag i Skabelondiskussion:Stub. Rsteen (diskussion) 11. nov 2020, 12:46 (CET)
Udtrykket "nysået frø" bliver hurtigt misvisende. Mange af de nuværende artikler har stået med stubskabeloner i årevis. --Dannebrog Spy (diskussion) 11. nov 2020, 14:39 (CET)
Det er måske lidt tidligt at stemme?, - og når det kommer til det, skal den vel flyttes til Wikipedia:Afstemninger. Her er et alternativt forslag til teksten: Denne artikel er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. Vigtigt er ordet bør isf. skal . Nico (diskussion) 11. nov 2020, 15:16 (CET)
Jeg synes Nicos forslag er godt. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 11. nov 2020, 15:25 (CET)
Jeg kan også godt lide Nicos forslag. --Villy Fink Isaksen (diskussion) 11. nov 2020, 15:44 (CET)
Godt forslag, Nico --Rsteen (diskussion) 11. nov 2020, 17:12 (CET)
Jeg bakker også op om dit forslag Nico. Hvad skal der til for at implementere den i praksis? Og vil Spire-skabelonen konsekvent erstatte Stub-skabelonen? MSanderhoff (diskussion) 18. nov 2020, 10:58 (CET)
Mit forslag var et sprogligt indput. Hvordan vi kommer videre med implementeringen ved jeg ikke, det er vel egentlig ikke nødvendigt med en afstemning da der ikke har været nogle indvendinger, og både Villy og Rsteen, der havde et tidligere forslag, har tilsluttet sig den seneste formulering? Hvordan det gøres rent programmeringsteknisk ved jeg ikke, mon ikke Steenth har et bud på det? -personligt finder jeg udspecificeringen og kategoriseringen af stubbe for overflødig, som værende et parallelsystem til projektskabelonerne på diskussionssiderne, som blev gennemtrumfet for nogle år siden. Stubspecificeringen er dog ikke så generende, forudsat at de der finder den vigtig, sørger for de finere præciseringer :-) - Nico (diskussion) 18. nov 2020, 11:12 (CET)
Jeg vil helst have taget nogle af de andre emner i denne tråd. Så jeg laver et nyt afsnit til tekstforslag. --Steen Th (diskussion) 18. nov 2020, 11:29 (CET)

Tekstforslag til stub-skabeloner[rediger kildetekst]

Caption text
Forslag Overskrift Tekst Bemærkning
Nuværende Stub Denne artikel er kun påbegyndt. Hvis du ved mere om emnet, kan du hjælpe Wikipedia ved at udvide den se {{Stub}}
Minimal ændring Spire Denne artikel er kun påbegyndt. Hvis du ved mere om emnet, kan du hjælpe Wikipedia ved at udvide den Kun overskrift er ændret
Villys forslag Spire Denne artikel er et nysået frø som skal spire og vokse sig større til en fuldgyldig artikel. Hvis du ved mere om emnet, kan du hjælpe Wikipedia ved at udvide den se {{Stub/sandkasse}}
Nico'forslag Spire Denne artikel er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den

Jeg har lavet den overstående tabel, så der er et overblik over hvad der er forslag til tekster. Det minimale forslag er mit. Der er plads til at tilføje nye. --Steen Th (diskussion) 18. nov 2020, 11:29 (CET)

Fin tabel. Hvis du sætter en egentlig afstemning op, håber jeg den bliver udformet, så man må stemme på flere af forslagene. Venlig hilsen Ebbe- Rsteen (diskussion) 20. nov 2020, 11:02 (CET)
Vi kunne evt. kalde en substub for et frø ? - Nico (diskussion) 23. nov 2020, 07:58 (CET)
På mødet i Wiki Labs Kultur fremgik det, at var der stemning for, at forslagene skulle afprøves, så vi enten kan komme videre med nye formuleringer, eller beholde den gamle. Er det en afstemning, du sætter op Steen Th? Venlig hilsen Ebbe -- Rsteen (diskussion) 2. dec 2020, 18:31 (CET)
Det ser udtil der er konsensus om Nico's forslag. --Villy Fink Isaksen (diskussion) 16. dec 2020, 16:02 (CET)
Forslag til logo: c:File:Seedling.svg --Villy Fink Isaksen (diskussion) 16. dec 2020, 16:08 (CET)

Udrulning igang[rediger kildetekst]

Jeg har ændret {{Standardstub}} med den nye tekst. I morgen mandag tager jeg {{dobbeltstub}}. Så ændringen vil være synlig i morgen på de fleste kategorier, som stub-skabeloner. --Steen Th (diskussion) 10. jan 2021, 20:39 (CET)

Symbol question green.svg Spørgsmål - hvad med Wikipedia:Stubprojekt? Skal den så flyttes?
- Sarrus (db) d. 12. jan 2021, 13:49 (CET)
Jeg ændre det i går, som planlagt. Derudover fandt jeg nogle artikler, som brugte {{Standardstub}} og {{dobbeltstub}} direkte. Og nogle stub-skabeloner, som ikke sætter kategori - det er rettet til.
Wikipedia:Stubprojekt - hvad kunne det få. Der er 4 sider nævnt længere oppe, hvor stub indgå som navn, hvor jeg har et bud på de 2 af dem der oppe. --Steen Th (diskussion) 12. jan 2021, 15:31 (CET)

Mentorer[rediger kildetekst]

Jeg er først for nyligt kommet tilbage fra wikiferie, og har lige opdaget denne tråd - hvis betragtninger jeg i øvrigt er 100% enige i er et problem, og tonen var også en del af grunden til at jeg har trukket mig fra fællesskabsaspektet af dawiki. I forhold til det forslag @MSanderhoff: nævner 10. november 2020 (om at få tilknyttet en mere erfaren bruger) så vil jeg bare lige gøre opmærksom på at vi faktisk engang havde en sådanne ordning - Hjælp:Mentorer - hvor brugere kunne skrive sig op til at vejlede specifikke nye brugere i forskellige aspekter af Wikipedia. Jeg synes personligt idéen var (og er) god, fordi kommunikationen kan blive mere fokuseret når man ikke bare skyder med {{husk}} spredehagl henover en række røde brugernavne som man ikke har nogen relation til. Jeg må indrømme at jeg ikke er helt opdateret på hvorvidt mentorordningen stadig er i brug, men mit gæt er at den (som en meget stor del af vores fællesskabsinitiativer, både aktive og døde) lider under manglende visibilitet, og mange brugere derfor slet ikke er klar over at den eksisterer. --Metalindustrien A/S (tidligere Lhademmor) 10. maj 2021, 19:57 (CEST)Svar[svar]

Tak for din gode kommentar Metalindustrien A/S. Jeg ved heller ikke om mentorordningen er særlig udbredt, men efter jeg har meldt mig på banen indenfor emnefeltet kunst-kultur er det kommet fint op at køre med at sende artikler forbi mig, som kræver lidt faglig undersøgelse. MSanderhoff (diskussion) 17. maj 2021, 09:55 (CEST)Svar[svar]


Skabelon for Folketinget[rediger kildetekst]

Jeg er igang med at opdatere en skabelon jeg har lavet for Folketinget, der bruges på Folketingsmedlemmer valgt i 2019 og lignende sider. Jeg besluttede mig for at inkludere hele Folketingets Præsidium i skabelonen, hvilket betød at jeg ville lave en ny header, men med den nye header forsvinder alle labels og data der stod ovenover den nye header, såsom statsministeren og regeringen. Kan nogen hjælpe? --Amargaard (diskussion) 8. jan 2021, 13:51 (CET)

Jeg har prøvet at rykke på tallene for de efterfølgende labels. Hjalp det?--Weblars (diskussion) 8. jan 2021, 16:22 (CET)
Ja, mange tak! :) --Amargaard (diskussion) 9. jan 2021, 10:09 (CET)


Brug archive.org[rediger kildetekst]

Vi kender det alle: Man har brug for et link og så virker det ikke. Øv. Derfor vil jeg gerne opfordre til, at man kopiere linket og går ind på https://archive.org/web/ og indsætter linket og vælger "Save page".

På Commons er der tale om at have en bot til at gå ind og gemme alle eksterne henvisninger og botter kan også lede efter gemte versioner af links. Kunne vi få det her på Wikipedia, så er det skønt, men det kræver, at nogen kan finde ud af det og har tid til det.

Så indtil da kan man gemme links manuelt. Det er desværre lidt tungt, men jeg tænker, at når man tilføjer et link til en artikel, så kunne man gøre det til en vane også lige at gemme det. --MGA73 (diskussion) 6. mar 2020, 11:59 (CET)

I sig selv en god idé, men tror desværre det bliver lidt tungt. I forvejen har vi svært ved bare at få kilder på vores artikler. Måske Dipsacus fullonum eller Steenth ved noget om en bot, for det ville være en knaldgod idé. Tøndemageren 6. mar 2020, 14:29 (CET)
Jeg troede egentlig der kørte en sådan bot, men hvis det ikke er tilfældet bør det om muligt etableres. Forøvrigt findes der browsertilføjelser både til Firefox og Crome der gemmer på archive.org med et enkelt klik. - Nico (diskussion) 6. mar 2020, 15:01 (CET)
@MGA73, Tøndemageren og Nico: Der er en bot, som kan rette url'er til archive.org. Det er diskuteret i Wikipedia:Landsbybrønden/Automatisk bot-kildearkivering, hvor User:InternetArchiveBot tager sig af opgaven med både at tjekke links og ændre til arkivudgaven. Det er et spørgsmål om en optager sig opgaven med at kontakte brugeren bag den bot. Da det blev diskuteret sidste gang, var der opbakning til det. Dog bør vi sikre os det stadig er. --Steen Th (diskussion) 6. mar 2020, 15:16 (CET)

Jeg testede lige på enwiki. Det er ret let på en enkelt side. Men skal det gøres meget så skal vi nok have det automatiseret.

Hvordan slår man det til på dawiki? --MGA73 (diskussion) 6. mar 2020, 16:59 (CET)

Jeg har spurgt på :en:User_talk:Cyberpower678#IABot_in_da.wiki om hvordan vi kommer i gang. Når vi ved det, så kan vi nok hurtigt få tjekket om der stadig er tilslutning. --MGA73 (diskussion) 6. mar 2020, 21:48 (CET)
Det lyder som en rigtig god ide, hvis sådan en automatisk genereret arkivering kan etableres. Økonom (diskussion) 10. mar 2020, 08:15 (CET)
Så har jeg spurgt igen på en:User_talk:Cyberpower678#How_do_we_get_IABot_in_da.wiki?. Må se om det virker denne gang. --MGA73 (diskussion) 22. mar 2020, 14:32 (CET)
@Ysangkok: Tak for rettelsen af linket. Jeg havde ikke set at den var blevet arkiveret allerede. --MGA73 (diskussion) 22. mar 2020, 14:33 (CET)

Så er der kommet svar. Botten er så godt som klar! Den skal bare have et botflag! --MGA73 (diskussion) 24. mar 2020, 23:10 (CET)

Se Wikipedia:Anmodning_om_botstatus#InternetArchiveBot. --MGA73 (diskussion) 24. mar 2020, 23:24 (CET)
@Metalindustrien, Zoizit, Amjaabc, Toxophilus, EileenSanda, Tøndemageren, Nico, Steenth, Økonom og Ysangkok: Blot et ping til de stadigt aktive brugere, som har kommenteret på det foregående og dette opslag. Håber det er ok. Tænkte, at hvis I har input så er det rart at få inden botten går i gang for alvor. --MGA73 (diskussion) 24. mar 2020, 23:35 (CET)
Herligt :-) - Nico (diskussion) 24. mar 2020, 23:46 (CET)
Glimrende tiltalg. Jeg synes dog ikke, at alle URL'er skal erstattes med et arkiv-link. Derimod at lave et ekstra link til den arkiverede url'er på archive.org. Det er også indbygget i kildeskabelonen. Se f.eks., hvad jeg har gjort på Middelaldercentret. Nogle gange synes jeg archive.org kan have en lang loadetid og layoutet er lidt anderledes en "den rigtige side", så for at tilbyde flest muligheder for folk mener jeg, at vi skal have begge dele; original url og arkiv-url. Mvh. Toxophilus (diskussion) 25. mar 2020, 08:06 (CET)
Det kan være at InternetArchiveBot skal lære nogle af de danske skabeloner at kende. De relevante skabeloner bruger allerede den samme kodebase. Arkiv-link er kun relevant, når den originale link er væk. Så som udgangspunkt skal arkiv-linket ikke være der før det er nødvendig. --Steen Th (diskussion) 25. mar 2020, 08:25 (CET)
Jeg er enig i, at vi skal have de oprindelige links, hvis de er i live. Men måske man også burde have linket til en arkiveret version (altså begge links)? Jeg tænker på de tilfælde, hvor linket er i live men hvor de oprindelige informationer er overskrevet og erstattet af noget helt andet. --MGA73 (diskussion) 25. mar 2020, 11:34 (CET)

Vi er vist kørt parallelt med hinanden for det er kun få dage siden jeg oprettede en ticket til at få IAB til dawiki, siden det var det jeg kunne se man havde gjort i nowiki. Så længe den kommer og den virker så er jeg bare glad, da linkråd var en af grundene til at jeg mistede lysten til at redigere Wikipedia da alle mine gamle Children of Bodom-artikler i dag er fulde af døde links :-( --Metalindustrien A/S (tidligere Lhademmor) 25. mar 2020, 11:39 (CET)

Hey Metalindustrien A/S min gamle ven! Det er super ærgerligt med dine gamle artikler, at de nu (ligesom andre artikler) har døde links. Jeg håber at botten kan forhindre det fremadrettet og muligvis finde arkiverede versioner af de gamle link.
Jeg aner ikke om jeg gjorde det rigtige. Jeg forsøgte mig bare frem. Jeg forestiller mig, at botten laver nogle testændringer og så kontrollerer vi om det virker og ellers retter vi skabelonerne eller botten.
Jeg glæder mig i alt fald til at det kommer til at virke! --MGA73 (diskussion) 25. mar 2020, 15:27 (CET)
Jeg fandt et link til en konfiguration her https://iabot.toolforge.org/index.php?page=wikiconfig&wiki=arwiki så jeg tænker at dawiki må have linket https://iabot.toolforge.org/index.php?page=wikiconfig&wiki=dawiki så vi kan jo følge lidt med der (hvis vi har et login). --MGA73 (diskussion) 20. jun 2020, 11:27 (CEST)

Så sker der noget[rediger kildetekst]

Jeg har lige fået besked på Wikipedia:Anmodning_om_botstatus#InternetArchiveBot om at botten er startet op. P.t. kan jeg ikke se nogle redigeringer, men jeg tænker, at den lige skal tygge sig igennem forskellige oplysninger før den begynder at gøre noget. Derudover er en del af dens arbejde jo at bede internet archive om at arkivere sider og det er jo ikke synligt her på Wikipedia.

Men I må alle gerne hjælpe med at tage godt imod botten. Der opstår sikkert nogle spørgsmål og der sker nok også lidt fejl i starten. Men botten er her for at hjælpe os så håber vi alle kan leve med det hvis der er lidt ekstra arbejde i starten. --MGA73 (diskussion) 11. sep 2020, 07:36 (CEST)

Okay der sker ikke så meget endnu. Status var deaktiveret da jeg tjekkede. Jeg bad botten om at tjekke et par sider og den lavede denne rettelse: af artiklen Danmark. Det giver en fejl "Ugyldig |url-status=live" == UrlStatus or "ok" .
Er der nogen der ved hvad problemet er? Skal vi rette skabelonen? --MGA73 (diskussion) 13. sep 2020, 10:45 (CEST)
Jeg kan se at Kategori:CS1-fejl: Ugyldig parameterværdi sættes og når man se på den engelske kategori: en:Category:CS1 errors: invalid parameter value, at det er en parameter værdi, som ikke i den tilladt sæt af værdier. Det er bot'ten som sætter den værdi. --Steen Th (diskussion) 13. sep 2020, 12:07 (CEST)
Tak Steen Th! Men der er jo så 2 muligheder 1) man får botten til ikke at sætte den værdi, eller 2) man retter skabelonen så værdien bliver tilladt. --MGA73 (diskussion) 13. sep 2020, 12:15 (CEST)
Det ligner at bot-software i det aktuelle tilfælge ikke kan sætte den rigtige. Prøv at rettet nogle andre url'er og sider. Selve de værdier, som sætte der, er nogle bestemte værdier, som er dokumentere. Men den danske dokumentation er nok ikke 100% ajour, men det er den engelske. --Steen Th (diskussion) 13. sep 2020, 18:19 (CEST)

Hvordan går det? --Santac (diskussion) 9. okt 2020, 17:28 (CEST)

@Steenth og Santac: I dag lavede botten en række redigeringer jeg anmodede om for ca. 1 måned siden. Der er et problem med syntaksen. Om det er botten der er dårlig til det eller om det er de danske skabeloner, der er opbygget atypisk ved jeg ikke. --MGA73 (diskussion) 27. okt 2020, 07:54 (CET)
@MGA73: Skabelonerne og modulerne blev frisket for et år siden af Bruger:Weblars og de bruger alle et standard-modul, som er hentet fra enwiki, som let at tilpasse via Modul:Citation/CS1/Configuration. De datoformater, som bruges, er både danske og engelske. De bliver ændret fra archivedate=23. marts 2008 til archivedate=2008-03-23. Dvs har bot-software ikke noget problem med. Så det er relativ let at håndtere. Det er stadig url-status, som status med en værdi, som ikke ser rigtig ud. --Steen Th (diskussion) 27. okt 2020, 11:05 (CET)
@Steenth: Ja det ser lidt skidt ud. Det må være en fejl i opsætningen af botten så, hvis vores skabeloner mv. er en kopi fra en.wiki. --MGA73 (diskussion) 27. okt 2020, 11:57 (CET)
Et af problemerne er vist løst nu, for jeg har tilføjet mulighed for at skrive deadurl=dead i denne redigering.--Weblars (diskussion) 27. okt 2020, 14:41 (CET)
Med hensyn til det andet problem, hvor botten indsætter |url-status=live" == UrlStatus or "ok, så har jeg prøvet at lede i kildekoden og har fundet filen CiteMap.php i mappen Core. Her er en funktion, der hedder "getDeadValues", hvor jeg kan genkende de to lighedstegn som indsættes. Måske hænger fejlen sammen med den forskel der er på vores Modul:Citation/CS1/Configuration og en:Module:Citation/CS1/Configuration. Jg vil forsøge at forstå, hvad der sker. Måske er det bare en lille ting der skal ændres i vores modul.--Weblars (diskussion) 28. okt 2020, 10:55 (CET)
@Weblars: Kodningen af et modul kan ikke direkte have indflydelse på hvordan en bot opfører sig. Det er kun selve wikiteksten som botten har at forholde sig til, og ikke hvordan den færdige HTML-side bliver vist. Jeg forstår derfor ikke meningen med ændringen i Modul:Citation/CS1. Modulets opførsel ændres ikke af at du kalder en funktion i stedet for at lave sammenligningen direkte, men selv hvis noget var ændret, ville en bot ikke se det. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 5. nov 2020, 05:51 (CET)
Jeg har netop afprøvet botten i menupunktet "Kør robot" på IABot-håndteringsgrænseflade vha min sandkasse. Modsat hvad jeg havde forventet ser det ikke ud til at min ændring i Modul:Citation/CS1 har haft nogen effekt (endnu?). Ligesom dig troede jeg ellers heller ikke umiddelbart at en bot kunne påvirkes af indholdet af vores moduler, men efter at have nærlæst koden (nævnt ovenfor) og afprøvet en modificeret version på min egen pc (vha en wamp-server), så troede jeg altså at problemet var løst. Som jeg læser koden, hentes kildekoden til netop dette modul af botten (hvis siden er blevet ændret siden sidst og derefter har været stabil i mindst 15 min). Herefter forsøger man at matche et regulært udtryk som netop er afpasset den engelske version af modulet. I det regulære udtryk er der taget højde for brug af in_array()-funktionen. Derfor ændrede jeg i modulet, og jeg havde som sagt afprøvet det regulære udtryk på min egen pc. Se evt også hvad jeg mener er årsagen til bottens problem i Moduldiskussion:Citation/CS1#Opdatering af modul.--Weblars (diskussion) 5. nov 2020, 09:16 (CET)
OK, tak for svar. De lyder meget underligt, men virkeligheden er nogle gange underlig. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 5. nov 2020, 09:42 (CET)

Fint forslag med archive.org – især for artikler, hvor myndigheder kan fordre offentligjort materiale fjernet – så jeg har prøvet funktionen idag, efter jeg havde fundet et gammel "The Nation (Thailand)"-reflink som var helt væk, men heldigvis arkiveret af den oprindelige skribent, eller kopieret fra enWiki, og med funktionen |deadurl=yes kom fint frem i referencelisten som link. Koderne, fra angiveligt enWiki – |archiveurl= |archivedate= |deadurl= – fungerer fint. Men hvis man har mange referencer i en tekst, er det ret møjsommeligt, grænsende til uoverkommeligt, manuelt at arkivere et link og vente på en arkivadresse. Vil være skønt med en robot-funktion.--Per Meistrup (diskussion) 23. nov 2020, 09:08 (CET)

Overblik og spørgsmål[rediger kildetekst]

Jeg har stillet nogle spørgsmål til ejeren af InternetArchiveBot. Desuden har jeg prøvet at få overblik over, hvordan botten virker og styres.

 • Der findes en slags dokumentation og en FAQ på Meta-Wiki. Den styres vha. IABot-interfacet, hvor man kan logge ind med med samme brugernavn som på wikipedia. Det kræver dog at man er medlem af en særlig admin-gruppe, for at kunne konfigurere botten. Som udgangspunkt er det kun administatorer fra dawiki, der er i denne admin-gruppe, har bot-ejeren allerede svaret mig.
 • Problemer der ikke kan rapporteres gennem interfacet, kan rapporteres på bot-ejerens diskussionsside en:User talk:cyberpower678.
 • Botten har også sin egen brugerkonto på dansk wikipedia, bruger:InternetArchiveBot, hvor man kan se dens bidrag.
 • Man kan slå botten til eller fra gennem interfacet her (tjek først at der står "dawiki - Danish Wikipedia" oppe til højre ved siden af ens brugernavn). Den er slået fra i øjeblikket. Den skal vel først sættes i gang, når den ikke længere laver unoder.

Der ser i de test vi har lavet ikke ud til at blive repareret døde links vha archive.org, hvilket er hovedformålet med botten. Det regner jeg med kan konfigureres i interfacet. Kun en tredjedel af interfacet er oversat til dansk (interface hedder lige nu "håndteringsgrænseflade" selv om jeg har ændret det på TranslateWiki, men der går noget tid inden det slår igennem). I interfacemenuen "Kør robot" er det bedst at vælge "Ret en enkel side", fordi der er lang ventetid, hvis man vælger at sætte flere sider i kø.--Weblars (diskussion) 13. nov 2020, 20:47 (CET)

Jeg er ikke teknik-specialist og det kan være det har været nævnt tidligere. Min opfattelse har været at alle link, både aktive og døde, blev konverteret til internet-archive, men nu skrives der: "Der ser i de test vi har lavet ikke ud til at blive repareret døde links vha archive.org, hvilket er hovedformålet med botten." Er hovedformålet at reparere døde link eller er hovedformålet at få levende link sikret mod at blive døde? --Santac (diskussion) 23. nov 2020, 11:25 (CET)
Jeg synes det vil være bedst med begge dele. Jeg har netop fået adgang til konfigurationen og vil prøve at teste de forskellige indstillinger i min sandkasse i den næste tid.--Weblars (diskussion) 23. nov 2020, 20:39 (CET)
Super :-) Vi ser hvad der er muligt. --Santac (diskussion) 24. nov 2020, 09:54 (CET)
Status kort sagt
 • Status er at botten stadig har fejl og derfor ikke er sat i gang på dansk wiki. Men i øvrigt kører den heller ikke på andre wikier som fx engelsk wiki. Den kan dog testes på enkelte sider (fx er den afprøvet på en sandkasseside).
 • Jeg har ændret i bottens indstillinger, så den nu forsøger at finde arkiverede sider til alle links som nævnt af bruger:Santac ovenfor.
 • For interesserede er bottens konfiguration i øjeblikket synlig i en sandkasse. Den kan ellers kun ses af brugere i "admin group" eller andre brugere tildelt særlige rettigheder.
Uddybning

Status er lige nu at botten er inaktiv på alle wikier, hvilket den ifølge dens globale bidrag har været siden slutningen af oktober. Det gør ikke så meget for dansk wikipedia (hvor den i forvejen er slået fra), for den indsætter stadig forkert status for de links, der er "live" (ikke døde), se seneste test. Årsagen til at botten er inaktiv er muligvis de mange (>50) tasks, der kan ses i "Phabricator" og måske mere specifikt at den lader til at rapportere et stort antal falske positive, dvs den tror at et link er dødt selv om det faktisk virker (eksempel fra nowiki, der af samme grund har slået botten fra). Ejeren af botten lader i øvrigt ikke til at have foretaget ændringer ("commits") i bottens software på github.com siden slutningen af oktober (min kommentar til hans sidste commit).

Jeg har nu fået adgang til at konfigurere botten vha. rettigheden "configurewiki" takket være bruger:Steenth og har foretaget et par ændringer, der gør at botten nu forsøger at finde arkivsider til alle eksterne links og bruger dansk datoformat. Jeg har kopieret konfigurationen til en sandkasse så alle kan se den. Alt i "interfacet" er efterhånden oversat til dansk bortset fra de dele, der kun er synlige for brugere med særlige rettigheder. Jeg har tænkt mig at "oversætte" resten (347 af i alt 796) ved at lade dem forblive på engelsk, især for derved på en nem måde at slippe af med den orange bjælke øverst, der konstant fortæller at oversættelsen af interfacet er ufuldstændig.

Måske ville det være godt hvis botten blev testet bedre (gennem interfacet) inden den fik lov til at køre på de i øjeblikket 45 aktiverede wikier, der hver især er lidt forskellige hvad angår kildeskabelonerne (fx er dansk {{cite web}} lidt anderledes fra den engelske). Det ville også være praktisk hvis man kunne teste den på test.wikipedia.org og hvis det i højere grad blev de enkelte wikiers ansvar. Det virker som en for stor opgave for en enkelt person som det er nu. Man kan indrapportere fejl vha. interfacet, hvillet jeg har gjort med en enkelt ting, der faktisk allerede nu er blevet rettet med en "commit", en "pull request" og et "merge" på github.com, men der er vist generelt behov for mere hjælp til at løse de mange åbne "tasks".--Weblars (diskussion) 29. nov 2020, 19:36 (CET)

InternetArchiveBot virker tilsyneladende nu[rediger kildetekst]

InternetArchiveBot, også kaldet IABot, lader til at virke nu, i hvert fald hvis man skal tro den første test, der kan ses her. I denne testartikel findes et referenceafsnit med 101 referencer, hvor botten i testen foretog ændringer i 78 af dem. I mange referencer med eksterne henvisninger tilføjede den et link til en arkivside som fx denne. Jeg har gennemgået alle disse 78 referencer i en tabel og kun fundet to (ref. nr 18 og 24), der nok bør rettes manuelt af en person efter bottes kørsel. Botten kører i øvrigt igen på de andre wikier, og der skete en opdatering af dens software midt i december som måske er grunden til den nu også lader til at virke i testen den 16/12. Hvis man kigger på tabellen nævnt ovenfor, kan man se at der endnu er ting som ikke virker optimalt, og botten bør også testes på artikler som fx USA, inden den slippes løs.--Weblars (diskussion) 21. dec 2020, 22:32 (CET)

Godt nytår! Jeg har netop sat botten i gang som en test. Dens bidrag kan allerede ses.--Weblars (diskussion) 1. jan 2021, 10:45 (CET)
Godt Nytår herfra også, fedt med bottet, der er bare et problem med at dens arbejde (ligesom Listeriagbot) vises i Seneste ændringer, selv om botter er slået fra. Er det mon noget Du kan gøre noget ved? -Nico (diskussion) 1. jan 2021, 10:55 (CET)
I dette tilfælde er det fordi den ikke har bot-flag.
- Sarrus (db) d. 1. jan 2021, 10:57 (CET)
Jeg har stoppet den igen, da den efter 15 min. havde ændret i mere end 130 artikler og oprettet et tilsvarende antal diskussionssider. Dem vil jeg kontrollere, inden den sættes i gang igen.--Weblars (diskussion) 1. jan 2021, 10:58 (CET)
Hvis ellers testen er forløbet tilfredsstillende, kunne man så ikke overveje kun at lade den køre om natten, ind til botflaget er i orden? - Nico (diskussion) 1. jan 2021, 11:02 (CET)
Jo, og det er vel også et spørgsmål om den stadig skal oprette diskussionssider. Teksten skal i hvert fald oversættes til dansk. --Weblars (diskussion) 1. jan 2021, 11:19 (CET)
Vær venlig helt at stoppe notifikationerne. Hvis det her fortsætter, vil tusindvis af diskussionssider lynhurtigt blive spammet til med standardmeddelelser, som ingen tager sig af, og ingen har brug for. Hvad der rettes af links kan ses i artiklernes historik og behøver ikke yderligere bemærkninger. --Dannebrog Spy (diskussion) 1. jan 2021, 12:51 (CET)
Nu er der ændret i de to indstillinger, der hedder "Leave talk page messages" og "Leave archiving errors on talk pages", så de begge er sat til "Nej". Jeg har kigget på nogle af bottens ændringer i bl.a. Simested Å og kan se, at bottens indsættelse af skabelonen {{Webarchive}} medfører, at der ofte kommer et punktum for meget. Hvis ingen protesterer, vil jeg fjerne punktummet i Modul:Webarchive inden næste prøvekørsel af botten. Punktummet bruges i øvrigt ikke af den tilsvarende skabelon {{Wayback}}.--Weblars (diskussion) 3. jan 2021, 14:49 (CET)
Lyder fantastisk godt, mange artikler mister værdi når kilderne dør. Jeg er enig med Dannebrog Spy i at det ikke er godt med botmeddelelser på diskussionssiderne, men fejlmeddelelser er nok vigtige, - kunne man evt sende dem til en skjult kategori? er der noget nyt om botgodkendelse (er det bruger:Kaare vi skal have fat på her?), så den kan skjules i Seneste ændringer? - Nico (diskussion) 3. jan 2021, 15:58 (CET)
@Weblars: Det vil stadig se mærkeligt ud hvor {{Webarchive}}-skabeloner er indsat i eksterne henvisninger hvis punktummet fjernes i fx teksten "Om naturplanen Arkiveret 9. januar 2012 hos Wayback Machine. på naturstyrelsens portal, med henvisninger til kort og dokumenter." (citat fra artiklen Simested Å). Jeg tror det er bedre indsætte hele teksten i parentes og begynde med lille bogstav: "Om naturplanen (arkiveret 9. januar 2012 hos Wayback Machine) på naturstyrelsens portal, med henvisninger til kort og dokumenter." --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 5. jan 2021, 10:35 (CET)
Nico: Jeg har prøvet at kigge på de mulige indstillinger af botten (kan i øjeblikket ses her), men der står ikke noget om skjulte kategorier. Man kan måske tilføje lidt ekstra information til redigeringsopsummeringen med de magiske ord {linksarchived} og {linksanalayzed}, der er nævnt som nr 6 og 7 på denne meta-hjælpeside samt anden forklarende tekst, men så bliver opsummeringen måske for lang?
Kartebolle (Dipsacus fullonum): Ja, i tilfældet Simested Å ser det ikke så godt ud (især fordi de efterfølges af ordet "på"), men mange andre steder går det bedre, selv om {{Webarchive}}-skabelonerne altid bliver indsat umiddelbart efter det eksterne link. Nogle gange er det eksterne link ellers del af en større manuelt formateret reference, hvor skabelonen kommer ind før et citat, en besøgsdato eller navnet på et forlag. Meget ofte er problemet dog at to punktummer vises i træk, se fx de mange indsættelser i USA, første del og USA, anden del (USA-artiklen var for stor til det værktøj der findes i IABot-interfacet).--Weblars (diskussion) 5. jan 2021, 23:14 (CET)
Nu er alle bottens 131 redigeringer fra prøvekørslen den 1. januar kigget efter. De fleste af dem var OK og der skulle ikke gøres noget ved dem. De gange hvor jeg efterfølgende har rettet bottens redigering (23 gange), skyldes det oftest, at den som beskrevet ovenfor indsætter {{Webarchive}} midt i en ekstern henvisning, hvis den er manuelt formateret. Jeg har af den grund ofte ændret ordet "på" til et komma, fordi det ser lidt bedre ud (som her). Her er andre typer fejl fra bottens side: Silvia Federici, Silvia af Sverige, Silkevejen og Silkeborg Kommune. Jeg lagde mærke til, at Bruger:Kort til kirken ikke syntes, at der skulle være arkivlink til hjemmesiden KortTilKirken.dk. For at undgå at botten kommer tilbage og genindsætter linket, kan man indsætte skabelon:cbignore som det ses af denne diff.
IABot er i øvrigt et temmelig kompliceret stykke software. Det består af mere end 450 filer, der i alt fylder over 30 MB. Filen ændret i december var på knap 5000 programlinjer (200 kB). Der kigges fx i artiklens historik for at se, hvornår et link blev indsat, når et af flere arkivlink fra archive.org skal udvælges (det ovenfor omtalte arkivlink (nu igen fjernet) for Simested Kirke er det ældst mulige hos archive.org i forhold til indsættelsen i artiklen i sep. 2010). I IABot-interfacet er den indstillet til "Use archives closest to the access date", se min kopi.--Weblars (diskussion) 9. jan 2021, 22:49 (CET)
Er der én herinde der vil forklare mig grunden til, at InternetArchiveBoot er ved at ændre alle links til en altid opdateret hjemmeside "korttilkirken.dk" til links til Wayback Machine, links tilbage til 2015, som om hjemmesiden ikke eksisterer længere. Jeg har skrevet til Steenth om at indsætte en blokering på mine hjemmesidelinks for at hindre en ændring af links. Hvis det er en overordnet beslutning, at links SKAL ændres, er der ingen grund til at jeg fortsætter mit arbejde med kirkeopdateringer på Wikipedia. Med venlig hilsen Preben Gøssing Kort til kirken (diskussion) 20. jan 2021, 18:33 (CET)
Har fået svar fra stenth på mit spørgsmål. Havde overset, at der er to links i samme "sætning"Kort til kirken (diskussion) 20. jan 2021, 19:51 (CET)
Det er ikke særlig smart, at arkivlinket bliver indsat lige efter det originale link. Mange manuelt indsatte kildeangivelser bliver ulogiske på den måde eller direkte misvisende. For eksempel:
Her vil det være væsentligt bedre at indsætte arkivlinket efter den originale kildeangivelse. Det vil også mindske risikoen for forvekslinger mellem de originale links og arkivlinks. --Dannebrog Spy (diskussion) 21. jan 2021, 15:52 (CET)
Jeg er enig med Dannebrog Spy. Jeg tvivler på at en bot kan finde det bedste sted at indsætte {{Webarchive}}. Det var derfor jeg ovenfor foreslog at anbringe skabelontekst i en parentes – så man kan se den oprindelige sætning ved at springe parentesen over når skabelon er placeret midt i en sammenhængende tekst. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 21. jan 2021, 16:37 (CET)

[redigeringskonflikt

Nej, det synes jeg heller ikke er smart, men botten blev sat igang af programmøren harej, da den havde fået botflag. Jeg har netop stoppet botten, så vi får tid til at diskutere det. Nogen kan måske finde en løsning på problemet. Jeg har ikke kunnet, men nævnte det igen overfor bruger harej, da botflaget skulle gives. Botten har på knap 2 døgn redigeret omkring 18.000 artikler. Her er dens Brugerbidrag. Jeg har lavet en søgning, der finder de sider med aller flest indsættelser af skabelon:webarchive i de manuelt indsatte kildeangivelser (altså uden kildeskabeloner).--Weblars (diskussion) 21. jan 2021, 16:49 (CET)

Kartebolle (Dipsacus fullonum), jeg synes parentesen lyder som en god ide. Jeg har helt overset dit forslag, da du kom med det 5. januar ovenfor.--Weblars (diskussion) 21. jan 2021, 17:25 (CET)

Jeg synes nu stadig, at arkivlinket skal placeres til sidst, så det bliver ordenligt adskilt fra det originale link, og kildeangivelserne fortsat kan læses som tiltænkt. Men under alle omstændigheder skal der gøres noget ved de artikler, hvor botten allerede har indsat arkivlinks midt i manuelle kildeangivelser, før den slippes løs igen. For med den hastighed botten arbejder med, kommer problemet meget hurtigt til at berøre mange tusinde artikler. --Dannebrog Spy (diskussion) 21. jan 2021, 23:22 (CET)
Kan man bede om at botten foreløbig kun indsætter arkivlinks i kildeskabeloner og ikke i eksterne links direkte i teksten (kilder og eksterne henvisninger uden brug af skabelon)? Jeg tror at det er uproblematisk og vil være meget nyttigt. Imens kan vi snakke om hvad vi skal gøre med de andre links. Jeg vil foretrække at de flyttes til kildeskabeloner i videst muligt omfang, da linkene så netop vil være nemmere at finde og behandle af botter, lave statistik for og anden maskinel behandling. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 21. jan 2021, 23:44 (CET)
Undertegnede bruger kun kildeskabeloner, når de følger med i oversættelser. Ellers bruger jeg kun manuelle kildeangivelser, fordi det er det nemmeste og hurtigste. Jeg behøver ikke at skulle indkopiere en længere række parametre fra en anden side, sørge for at de relevante parametre udfyldes på den eneste måde kildeskabelonen er indrettet til og fjerne de overflødige parametre, der ellers bare vil stå og fylde op. Andre må da gerne bruge dem til deres egne angivelser, men for mig er det vigtigere, at der er kilder, end at de lige er angivet på en bestemt måde. Dertil kommer så de begyndere vi løbende har, for hvem både kildeangivelser og skabeloner er fremmed land. De skulle nødigt skræmmes væk med endnu flere komplicerede ting. --Dannebrog Spy (diskussion) 22. jan 2021, 00:08 (CET)

Her er Dannebrog Spys eksempler, men hvor Webarchive-skabelonen bruger parentes (Kartebolles forslag) og en forkortet tekst (mit forslag):

Det er desværre heller ikke sikkert for botten at indsætte webarcive-skabelonen til slut, hvis der findes flere eksterne links i samme reference (se eksempel i refence nr 283 i USA). Jeg har tidligere eksperimenteret med bottens indstillinger, men kunne ikke få den til kun at indsætte arkivlinks i kildeskabeloner og ikke i eksterne links direkte i teksten (som Kartebolle spørger om). Problemet findes i øvrigt også på engelsk wiki, se denne diff fra marts 2020. Hvad siger I til dette forslag?--Weblars (diskussion) 22. jan 2021, 22:25 (CET)

Hvis botten kunne nøjes med de døde links, så tror jeg, at det vil hjælpe en del. Det vil for eksempel løse Kort til kirkens problem ovenfor, hvor arkivlinks reelt blot fungerer som dubletter for fuldt aktive links. På sider med mange links vil det også gøre det nemmere at overskue og håndtere, hvis det kun er de døde links, der eventuelt skal tages hånd om. I nogle tilfælde ønskes arkivlinket måske placeret et andet sted i henvisningen, og i andre tilfælde dækker linket måske over en side, der bare er flyttet. --Dannebrog Spy (diskussion) 22. jan 2021, 22:45 (CET)
Ja, nu hvor vi ser hvor hurtig botten er og at det ser ud til, at den kan gennemgå alle dansk wikipedias artikler på under en måned, så synes jeg også det vil være bedst at den koncentrerer sig om de døde links (og først sætter arkivlinks ved de øvrige eksterne links efterhånden som de dør i årene der kommer). For øvrigt spørger en af personerne bag botten, Harej, om der er noget de kan hjælpe med, da de kan se at botten er blevet stoppet, se brugerdiskussion:Weblars#InternetArchiveBot issue.--Weblars (diskussion) 23. jan 2021, 22:31 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar Først en KÆMPE ROS til dem der har arbejdet med at få det til at virke. Især Weblars!!!!
Jeg har selv været lidt inaktiv et stykke tid. For det første fordi botten ikke virkede og for det andet fordi jeg ikke kunne finde ud af konfigureringen (jeg har nu fundet ud af, at det med konfigureringen ikke er blevet bedre af, at jeg ikke har rettigheder til at se konfigureringen).
Jeg synes, at det giver god mening først at koncentrere sig om at tilføje henvisninger til døde links. Botten må selvfølgelig meget gerne bede Internet Archive om at arkivere de sider, der stadigvæk er levende, men den skal ikke indsætte et link på Wikipedia så længe siden virker.
Mht. placeringen af skabelonen, så ved jeg ikke om vi kan få en bot til at forsøge at flytte skabelonen. Man kan jo godt søge på "{{webarcive-skabelonen}}<en eller anden tekst>." og så rette det til "<en eller anden tekst>{{webarcive-skabelonen}}." men det er ikke garanteret, at det så bliver korrekt. Jeg vil dog hellere have en henvisning placeret forkert end ingen henvisning. Men andre kan sagtens have det omvendt. Jeg synes i øvrigt, at teksten i () virker ok. Den del bør vi i alt fald kunne få en bot til at ordne (altså til at sætte parentes om skabelonen hvis det ikke kan inkluderes i selve skabelonen). --MGA73 (diskussion) 25. jan 2021, 17:24 (CET)
Vedrørende brug af parentes i Webarchive-skabelonen ser jeg ingen grund til at bruge en bot til det. Hvis der er enighed om det, kan man simpelthen redigere skabelonen til at inkludere parenteser i den tekst som skabelonen laver. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 25. jan 2021, 21:23 (CET)

Indstillinger for botten[rediger kildetekst]

Neden for vises de væsentligste indstillinger for InternetArchiveBot som de er per 24. jan. 2021. De er kopieret fra IABot-interfacet ved at vælge "Konfigurer bot" under menupunktet "Start/stop af bot m.m.":

Links to scan:

All external links on an article
 • Only links within references

Scanned links to modify:

All links
Only tagged dead links
 • All dead links

Pages to scan:

 • Scan all mainspace pages
Scan only pages containing dead link tags

Archive versions:

Use newest archives (applies to newly searched archives)
 • Use archives closest to the access date (applies to newly searched archives)

Modify existing archives:

 • Nej
Ja

Leave talk page messages:

 • Nej
Ja

Default used date formats:

@default: %e. %B %Y

Opt-out tags:

{{Cbignore}}


Scan for dead links:

Nej
 • Ja

Submit live links to the Wayback Machine:

Nej
 • Ja

Convert archives to long-form format:

Nej
 • Ja

Normalize archive URL encoding:

 • Nej
Ja

Convert plain links to cite templates:

Nej
 • Ja

Edit rate limit

20 per day

Edit summary:

Oprettede eller redigerede {linksrescued} arkivlinks ud af {linksanalyzed} analyserede links, se hjælp

For dem der ikke har adgang til dette interface (man logger ind med det samme brugernavn som her på wikipedia, men skal normalt være Administrator her for at se indstillingerne), kan alle indstillinger ses her. Udgangspunktet var indstillingerne den 24. nov. 2020. Senest er det blevet muligt at indstille bottens maksimale antal redigeringer per dag. Dette tal er sat til kun 20, så der er en chance for st kontrollere botten her i starten. Måske har andre wikipedianere, fx nogle af de oprindelige initiativtagere MGA73, Metalindustrien A/S og Santac, lyst til at tage over nu.--Weblars (diskussion) 25. jan 2021, 16:26 (CET)

Forslag om genstart og yderligere ændringer[rediger kildetekst]

@Weblars, Dipsacus fullonum, Dannebrog Spy, Kort til kirken, Nico, Santac, Per Meistrup, Steenth, Metalindustrien, Toxophilus, Ysangkok, Økonom og Tøndemageren:

Jeg ved ikke helt hvor det er bedst at kommentere, så derfor laver jeg et nyt afsnit.

Botten er nu ændret til udelukkende at arbejde med DØDE links og der er sat et maksimum på 20 om dagen. Jeg tænker, at det er ok at genstarte botten nu.

Der har været diskussion om hvorvidt der skal bruges en parentes eller ej men det kan rettes i skabelonen i stedet for at blive rettet af InternetArchiveBot eller nogle andre botter.

Er der enighed om at genstarte botten? Er der nogle yderligere ønsker inden botten startes? --MGA73 (diskussion) 31. jan 2021, 14:52 (CET)

Fint at den kun arbejder med døde links, i så fald kan begrænsningen på 20 sikkert hurtigt fjernes (?). Jeg går ud fra, men ved det ikke, om der findes en bot der sikrer at links fra artiklerne også kommer til archive.org? - ellers ville det være en god ting hvis nogen kunne finde ud at at opsætte det også. - Nico (diskussion) 31. jan 2021, 15:51 (CET)
@Nico: hvorfor kun archive.org egentligt? Hvorfor ikke f.eks. en:archive.today? De plejede at crawle Wikipedia for links of arkivere dem, der var et tidspunkt hvor jeg fandt rigtig mange døde links arkiveret hos dem. Jeg ved archive.today plejede at være frarådet hos engelsk Wikipedia, men den politik er nu ændret. --Ysangkok (diskussion) 31. jan 2021, 19:42 (CET)
Det er helt fint at genstarte den. Jeg synes det er alle tiders, at en bot sørger for at få indsat arkiv-links på referencerne. Jeg har dog to spørgsmål (det står ganske givet i den lange diskussions ovenfor, men den er meget lang..)_: 1) hvorfor begrænse den til 20 om dagen og 2) hvorfor kun døde links. For min skyld kunne den lige så godt køre på fuld knald hele tiden, og arkivere alle de links, som den overhovedet kunne nå. Men jeg overser nok noget... Mvh. Toxophilus (diskussion) 31. jan 2021, 20:35 (CET)
Problemet ved det sidste er, at en masse aktive links vil blive efterfulgt af links til arkiverede kopier. Det er både overflødigt og forvirrende. Der kan selvfølgelig godt tages kopi på Internet Archive til senere brug, men det er ikke nødvendigt at linke til kopierne i artiklerne, for det vil bare fungere som dubletter. Hvad angår mængden pr. dag så er det vel et spørgsmål om at holde tingene på et niveau, hvor det stadig kan kontrolleres og stoppes om nødvendigt. Vi har desværre før set før set, hvordan botter er blevet sat til at lave hundreder eller tusindvis af redigeringer uden tanker for behov, fejlmuligheder og oprydning. --Dannebrog Spy (diskussion) 31. jan 2021, 21:06 (CET)
@Ysangkok: Det kan jeg ikke forholde mig til, nu er det InternetArchive der arbejdes med i botten. Jeg tror for øvrigt at MGA73 har ret i at formuleringsproblemerne kan løses på skabelonniveau. - Nico (diskussion) 31. jan 2021, 22:52 (CET)
@Nico: jeg tror også botten sørger for at gemme et link på archive.org ud fra hvad jeg kan se af indstillingerne (Submit live links to the Wayback Machine: Ja). Jeg tænker også de 20 kan ændres når botten har kørt lidt tid og alle har haft en chance for at se at botten opfører sig pænt.
@Toxophilus: enig, men jeg tror bare mange gerne vil have en chance for at se, at botten kører korrekt før grænsen hæves eller fjernes. Jeg tænker også, at man på sigt kunne lade botten arbejde med levende links. Man jeg tænker, at det kan vente indtil den har ordnet alle de døde links.
@Ysangkok: det kræver vist en anden bot at ordne det. Hvis du eller nogen anden kan finde ud af at få arkiveret relevante links, så er det meget velkomment. --MGA73 (diskussion) 1. feb 2021, 16:54 (CET)
Den rettede mere end 20 så jeg stoppede den igen, så vi kan tjekke om vi er tilfredse med redigeringerne. Se Speciel:Bidrag/InternetArchiveBot for redigeringer. --MGA73 (diskussion) 2. feb 2021, 19:21 (CET)
Jeg har nu tjekket ændringerne. Det er ikke alle links, der er lige anvendelige. Men om det er bottens skyld, eller om det er fordi web.archive.org har arkiveret en dårlig side skal jeg ikke kunne afgøre. Jeg har rettet et enkelt link manuelt. Jeg ved ikke om botten overskriver det senere, eller om den ignorer det.
Men vi skal beslutte om vi vil lade botten køre og om der skal være et maks pr. dag eller om den bare skal rette løs, så det bliver ordnet hurtigst muligt. --MGA73 (diskussion) 2. feb 2021, 19:33 (CET)
Jeg kunne se, at botten havde opdateret med archiveurl på nogen af siderne på min overvågningsliste, rigtig fint. Jeg har i en periode forsøgt at anvende archive.org manuelt sideløbende med opdateringer og tilføjelser, jf. åbningsopslaget, så en arvhiveurl er kommet med i ref-linket. Har tjekket om kilden allerede er arkiveret, og ellers har jeg arkiveret den, hvis den er ny. Desværre er WaybackMachine ofte ekstrem langsom, eller helt nede, angiveligt overbelastet i perioder, så det er desværre ofte alt er fra lange ventetider til direkte spild af skrivetid, at tilføje archiveurl, når ref-link indsættes. Jeg er støt på en enkelt, men en hos mig ofte anvendt kilde (Bangkok Post), som ikke tillader arkivering hos archive.org. Andre kilder, som nyheder fra Facebook, der kan være officielle regeringsinformation, går heller ikke an på archive.org, da den ender med at arkivere en log-in side. Vil være skønt, hvis en bot kan komme til at udføre archiveurl-funktionen generelt.--Per Meistrup (diskussion) 14. mar 2021, 06:41 (CET)

Prøvekørsel med 20 ændringer[rediger kildetekst]

@MGA73: Jeg kan se at botten antager at skabelon:cite web har de parametre den har på den engelske wikipedia, se f.eks. [1] hvor den har brugt "url-status". Udfra dokumentationen på skabelonen ser det ikke ud til at denne parameter eksisterer. Personligt synes jeg det ville give mest mening bare at opdatere cite web, men jeg ved ikke om vi bruger skabelonen på en ikke-forudkompatibel måde. --Ysangkok (diskussion) 12. feb 2021, 07:32 (CET)

@Ysangkok: Den havde jeg overset for den gav ingen synlig fejl på siden. Jeg er enig i, at det giver mening at bruge de samme parametre som på engelsk. Jeg tænker, at de fleste artikler der bliver oversat til dansk kommer fra den engelske Wikipedia og så vil det være lettere hvis man kan kopiere cite web med over. --MGA73 (diskussion) 12. feb 2021, 08:07 (CET)
@MGA73: faktisk lader den til at virke. Hvis du sætter den til "dead" bliver den arkiverede side linket først. Så det er nok bare dokumentation som mangler. Men jeg er mere vandt til "url-status=live" i stedet for "yes", som botten har skrevet. --Ysangkok (diskussion) 12. feb 2021, 09:22 (CET)
@Ysangkok: jeg synes faktisk også at live/dead giver mere mening end fx yes/no. Hvis en.wiki og andre wikier bruger det, så vil det blive en stor opgave at overbevise alle og få det rettet. Så derfor tænker jeg pyt så længe det virker.
Tænker du botten skal have lov at køre igen eller har du nogle forslag? --MGA73 (diskussion) 13. feb 2021, 19:15 (CET)
@MGA73: det ser ud til at den bruger både "ok" og "yes". [2] Det er da forvirrende. Jeg synes det ville være bedst at vi bliver enige om hvordan url-status skal virke før den fortsætter. Jeg synes "ok/dead", "live/dead", "god/død", "online/offline" ville være fine alle sammen. Men "yes" og "ok" på samme tid, hvad skal det betyde? Jeg synes ikke "yes" giver særlig meget mening, faktisk. --Ysangkok (diskussion) 13. feb 2021, 20:24 (CET)
 • @Weblars: Jeg kan se at Modul:Citation/CS1/Configuration indeholder en lang række mulige valg og at du på et tidspunkt har ændret i nogle af dem. Ved du hvorfor der er så mange muligheder? Og hvorfor botten både bruger yes og ok? --MGA73 (diskussion) 13. feb 2021, 21:39 (CET)

@Ysangkok: Jeg har skrevet et forslag på Moduldiskussion:Citation/CS1#Opdatering_2021_pga_IABot om opdatering af konfigureringen. Ping'er lige @Weblars og Steenth: fordi de tidligere har redigeret modulet. --MGA73 (diskussion) 28. apr 2021, 18:26 (CEST)

Har stået stille siden 22. februar[rediger kildetekst]

Det ser ud til at InternetArchiveBot har stået stille siden 22. februar (eller har den skiftet adresse?). Er der nogen der er i gang med noget, eller kan gøre noget ved det? - Nico (diskussion) 9. mar 2021, 13:19 (CET)

Den er på pause pga. ovenstående diskussion af brugen af "ok" og "yes". Jeg tror ikke lige nogen af os har svaret på hvordan man fikser det og om der er en reel forskel der kan forklares. --MGA73 (diskussion) 10. mar 2021, 16:34 (CET)

Det hører med til historien at den i prøveperioden har kørt næsten 19.000 redigeringer uden de store problemer, men den har garanteret løst en masse. - Nico (diskussion) 10. mar 2021, 17:02 (CET)

Enig! Jeg har kigget på det og kunne desværre ikke lige finde løsningen. Så hvis ingen anden lige kan klare opgaven, så skulle vi måske bare leve med "rodet". Når/hvis vi finder en genial løsning, så vil man kunne sætte en bot til at ensrette de forskellige parametre, så de bliver det, vi nu engang kommer frem til. --MGA73 (diskussion) 10. mar 2021, 18:52 (CET)

Forstår jeg det rigtigt at den har kørt 19.000 succesfulde redigeringer, men den er nu stoppet fordi den nogle gange skrive "yes" og andre gange "OK"? Som MGA73 skriver kan man køre en bot bagefter og rette til hvis nogen på et tidspunkt får den til at fungere bedre end 99,99& korrekt. Jeg synes helt klart den skal sættes i gang igen. Jeg er dog meget langt fra at være kodeekspert. --Santac (diskussion) 14. mar 2021, 07:30 (CET)

Genstartet. Jeg har netop startet botten igen. Det ser ikke ud til at vi kan få fixet problemet med "ok" og "yes" men som flere skriver, så er fordelene større end ulemperne. Hvis nogen er uenige så kan de enten stoppe den på https://iabot.toolforge.org/index.php?page=runpages&action=togglerunpage eller skaffe støtte til at stoppe den igen. --MGA73 (diskussion) 22. apr 2021, 19:31 (CEST)

 • Har lavet 3.688 redigeringer de sidste 24 timer, i alt 26.163 redigeringer :-) - Nico (diskussion) 24. apr 2021, 16:41 (CEST)
  • Jeg har godt set at den er kørt på nogle af "mine" artikler. Dejligt at se. Det giver mig meget mere lyst til at bidrage til wikipedia med tekst og kilder. --Santac (diskussion) 24. apr 2021, 17:23 (CEST)

Manuel tilføjelse af archive.org[rediger kildetekst]

Jeg har forsøgt at gøre det til en vane, som foreslået i denne tråds indledning, manuelt at tilføje archive.org i ref-links, fx. med Webarchive|url= |date=. Jeg støder dog ofte på problemer med især danske nyhedssider, hvor der forefindes en betalingsmur. Selv om ref-artiklen er udenfor denne, vises den kun kortvarigt på webarchive.org, hvorefter der skiftes til, at den ikke er arkiveret, og at den findes på nettet (This page is available on the web!), samt henvises fx. til Click here to search for all archived pages under https://auth.medielogin.dk/connect/. Det samme gør sig gældende med nyheder delt gennem sociale medier, en del af de nyhedskilder jeg ofte anvender slås fx. op på Facebook af Den Danske Ambassade i Bangkok og regeringskontorer samt nogle journalister. Er det bedst helt at undlade brug af archive.org i sådanne tilfælde, eller bare ignorere, at archive.org skifter til en log-in? --Per Meistrup (diskussion) 19. apr 2021, 20:20 (CEST)

Jeg ved ikke lige hvad der er det rigtige i den situation. Hvis man ikke kan søge på archive.org så er et arkivlink jo ikke til nogen nytte. Men jeg mente, at man kunne gå ind på https://web.archive.org/save og bede dem om at arkivere siden. Jeg mente ikke, at man skulle indsætte Webarchive|url= |date= i artiklen her på Wikipedia. --MGA73 (diskussion) 22. apr 2021, 19:36 (CEST)
@MGA73:, tak for dit svar. Der er tilsynelandende to kodemuligheder for at indsætte archive.org i ref-links, henholdsvis under "cite news (eller web)|url= ... |archiveurl= |archivedate= |deadurl=(no/yes)" og så ovenfor nævnte "Webarchive|url=...". De opfører sig lidt forskelligt, hvor archiveurl= bruger arkivlinket som ref, mens Webarchive|url= tilføjer arkiveringen efter reference-link. Sidstnævnte synes mest logisk på eksisterende links. Eksempler fra artikler: [1] og [2]. Mange af de, især internationale nyhedskilder jeg anvender, er allerede arkiveret hos archive.org, hvor jeg så har brugt en allerede eksisterende arkivering som link. Men skal vi skribenter helst undlade at indsætte archive.org i referencer? Med venlig hilsen --Per Meistrup (diskussion) 22. apr 2021, 21:18 (CEST)
 1. ^ Miklos Bolza (26. november 2012). "Royal Copenhagen Makes Moves into Thailand". ScandAsia (engelsk). Arkiveret fra originalen 29. oktober 2020. Hentet 14. marts 2021. {{cite news}}: Ugyldig |deadurl=no (hjælp); Ukendt parameter |deadurl= ignoreret (|url-status= foreslået) (hjælp)
 2. ^ Ritzau (18. april 2021). "Bestseller vil fremlægge Myanmar-redegørelse senest 10. maj". Finans.dk. Hentet 19. april 2021. Arkiveret 19. april 2021 hos Wayback Machine
@Per Meistrup: Hvis artiklen er arkiveret i archive.org så tænker jeg, at botten på sigt vil fixe det, der skal fixes. Dvs. du behøver ikke indsætte linket selv. Men jeg har ikke 100 % styr på det. --MGA73 (diskussion) 22. apr 2021, 21:23 (CEST)
@MGA73:, mange tak for svar. Så lader jeg fremover botten klare link til archive.org og sparer lidt tid, der (sagtens) kan bruges bedre. Med venlig hilsen --Per Meistrup (diskussion) 23. apr 2021, 06:49 (CEST)

Kan man rette manuelt?[rediger kildetekst]

Lidt i tråd med ovenstående, så spekulerer jeg over Special:Diff/10723965, hvor botten indsætter "|4=" i artiklen om Lugo. URL'en er død og den findes ikke på archive.org så den burde vel optimalt set markeres som "dødt link".

https://iabot.toolforge.org/index.php?page=manageurlsingle kan man tjekke og rette URL'er manuelt. Men den pågældende URL står allerede som død. Så jeg undrer mig lidt over, at botten ikke kan fixe henvisningen, så den kommer til at fremstå som død.

Jeg må dog også indrømme, at jeg ikke har sat mig helt ind i hvordan {{cite web}} udfyldes helt korrekt.--MGA73 (diskussion) 23. apr 2021, 08:12 (CEST)

@MGA73::En underside i Stilmanualen omtaler det tilsyneladende (jeg er bestemt ikke ekspert i skabeloner):
For de fleste referenceskabeloner, skrives arkivlokationer ind ved brug af archive-url, archive-date og dead-url-parametrene. Den primære henvisning bliver automatisk ændret til arkivet når dead-url|yes. Dette bibeholder den originale henvisningslokation for referencen.
Hvis hjemmesiden nu fører til en fuldstændig anden hjemmeside, sæt dead-url|usurped for at skrive den originale hjemmesidehenvisning i referencen.
Bemærk: Nogle arkiver opererer med en forsinkelse på ~18 måneder før et link bliver offentligt. Som resultat her skal skribenter vente ~24 måneder efter en henvisning første gang er tagget som død, før det erklæres at et web-arkiv ikke eksisterer. Døde URL'er til troværdige kilder skal normalt tagges med {{dead link|date=juni 2023}}, så du kan estimere hvor lang tid henvisningen har været død
Link: Wikipedia:Kildeangivelser, der har udførlig beskrivelse af adskillige "cite ...|...". Med venlig hilsen --Per Meistrup (diskussion) 24. apr 2021, 19:27 (CEST)
@Per Meistrup: Tak for det! Jeg har oprettet en post på Wikipedia-diskussion:Kildeangivelser#archive.org, hvor jeg rejser spørgsmålet om det stadig er relevant at vente 2 år før et link erklæres som helt dødt.
For nye link kan man jo undgå at linket dør helt ved at bede archive.org om at gemme en kopi. I alt fald for mange hjemmesider. Så er der selvfølgelig sider som kræver login og andre sider som archive.org ikke kan få adgang til. --MGA73 (diskussion) 25. apr 2021, 09:21 (CEST)

Konfigurering mht. døde link - skal ja og nej betyde det samme?[rediger kildetekst]

Jeg prøver lige med en mere sigende overskrift. Jeg har skrevet et forslag på Moduldiskussion:Citation/CS1#Opdatering_2021_pga_IABot om opdatering af konfigureringen af {{Cite web}}.

P.t betyder alle disse værdier vist at linket er dødt yes;;true;;y;;no;;ja;;nej;;sand;;dead;;død --MGA73 (diskussion) 29. apr 2021, 08:25 (CEST)

Sat på pause 30. april 2021[rediger kildetekst]

Jeg har sat botten på pause her: https://iabot.toolforge.org/index.php?page=runpages&action=togglerunpage

Botten har nu været igennem artiklerne og er igang med anden runde. Den laver ikke særlig mange redigeringer nu anden gang. Men det er alligevel lidt interessant hvorfor den laver ændringer (igen) og ikke gjorde det første gang.

Jeg har sat botten på pause og alle er velkommen til at hjælpe med at tjekke et par redigeringer fra Speciel:Bidrag/InternetArchiveBot.

Jeg har fx bemærket Special:Diff/10754348 og det ser ud til, at der oprettes en dobbelthenvisning. Dette skyldes muligvis en forkert brug eller kombination. Men uanset hvorfor, så er det jo værd at overveje, om vi kan gøre det bedre, så vi undgår for mange "skæve" redigeringer.

Derudover har jeg startet en diskussion på Moduldiskussion:Citation/CS1#Opdatering_2021_pga_IABot om vi evt. skal ændre på parametrene, så botten bruger andre måder at markere på hvorvidt en URL er død eller levende. --MGA73 (diskussion) 30. apr 2021, 15:03 (CEST)

Jeg spekulerer også på hvornår vi skal bruge {{cite web}} som her Special:Diff/10754054 og hvornår {{Webarchive}} som her Special:Diff/10754310. --MGA73 (diskussion) 30. apr 2021, 16:45 (CEST)

Det kan jeg selv svare på nu. Botten forsøger at konvertere til fx {{cite web}}, men hvis det ikke er muligt fx fordi der står en masse tekst i ref'en, så bruger den {{Webarchive}} eller {{Dødt link}}. --MGA73 (diskussion) 17. feb. 2022, 17:24 (CET)Svar[svar]

Status februar 2022[rediger kildetekst]

Jf. Wikipedia:Landsbybrønden#Genstart_af_IABot_29._december_2021 er Modul:Citation/CS1 blevet opdateret og IABot er blevet genstartet.

Jeg har spurgt og fået oplyst, at botten IKKE beder archieve.org om at gemme links. Dvs. hvis linket ikke er arkiveret, så skal man selv manuelt gemme.

Der har været lidt forkerte konfigurationer i botten som nu burde være rettet. Nogle kan vi selv redigere jf. File:Konfigurer bot - IABot-interface.pdf men andre skal bot-administratorerne vist rette.

Botten har nogle gange svært ved at håndtere de forskellige varianter af kildehenvisninger vi har på dawiki. Bruger:Steenth har rettet nogle problemer og jeg har også forsøgt at rette nogle.

Jeg synes det kunne være smart på sigt at få rettet simple kildehenvisninger som "[https:..... Titel]" til {{kilde www}} da det formentlig vil reducere fejlmulighederne. Det kan dog være svært at gøre med bot fordi der er så mange varianter. Måske det er lettere med AWB? --MGA73 (diskussion) 17. feb. 2022, 17:20 (CET)Svar[svar]

Sitet dr.dk var whitelistet og det betød at botten i mange tilfælde ignorerede dr.dk. Det er nu ændret. Oplever du at det giver ballade, så sig endelig til. --MGA73 (diskussion) 24. feb. 2022, 16:24 (CET)Svar[svar]
Jeg har bemærket, at botten nu i stigende grad arkiverer links relateret til dr.dk. Det tænker jeg er godt. --MGA73 (diskussion) 25. feb. 2022, 22:15 (CET)Svar[svar]

Jeg har bemærket, at botten nu har været igennem flere gange og den foretager nu færre redigeringer end tilladt i konfigurationen. Så længe der er et maks kan brugerne ikke sætte botten til at opdatere mere end én side ad gangen (jf. m:User_talk:InternetArchiveBot/Archive/2022#dawiki_questions). Jeg kunne derfor godt tænke mig at se hvordan det går uden et maks.

Jeg retter derfor "Edit rate limit:" fra "500 per day" til intet. @Steenth: til info. --MGA73 (diskussion) 11. maj 2022, 18:16 (CEST)Svar[svar]

God eller dårlig idé at bede botten tilføje arkiver på levende link[rediger kildetekst]

P.t. tilføjer botten link til arkiverede sider hvis originalsiden er død. Hvis originalsiden er levende, så tilføjer botten ikke et link til arkiverede sider. Den kan desværre heller ikke bede archieve.org om at gemme en side.

Det betyder, at hvis der er en levende side, som ikke er arkiveret, så risikerer vi at miste den, hvis siden dør om fx 1 måned. Desværre er det så godt som umuligt at finde levende links som ikke er arkiveret.

En mulighed kunne være, at vi beder botten om at tilføje arkiverede links på sider hvor originalsiden er levende. Det vil nemlig synliggøre hvilke sider der ikke er arkiverede.

Mit spørgsmål er om I synes, at det er en god eller en dårlig idé? --MGA73 (diskussion) 19. feb. 2022, 09:54 (CET)Svar[svar]

Et par kommentarer med forbehold for mine ikkeeksisterende programmeringsevner. Er det muligt at den kan tilføje arkivlinks, uden at aktivere dem før der er brug for det? Jeg synes det er støjende med link til originalen, som så er en død side, ligesom et link til en arkiveret side forvirrer når originalen eksisterer. Jeg troede egentlig der var en bot der gemte nyoprettede referencer, men hvis det ikke er tilfældet, var det så en mulighed at oprette en uafhængig bot, der evt. via https://web.archive.org/save arkiverer de sider der refereres til? Anyway er det et kæmpe fremskridt at der er adgang til så mange døde henvisninger, som teksterne er baseret på. - Nico (diskussion) 19. feb. 2022, 11:14 (CET)Svar[svar]
Som Nico er inde på, er det noget rod at have to link i samme kildeangivelse. Et dødt link har ingen glæde af, mens et arkivlink til en levende side bare vil være en dublet. Derudover er der en del tilfælde, hvor den linkede side er flyttet, og hvor et arkivlink derfor vil være misvisende. Automatisk arkivering af de sider der linkes til vil dog bestemt være en fordel. Men det kræver nok en vis indbygget forsinkelse, så spam, reklamer og andre uvedkommende ting kan nå at blive fjernet, inden det bliver arkiveret. --Dannebrog Spy (diskussion) 19. feb. 2022, 12:47 (CET)Svar[svar]
Enig i at det ville være smart, hvis en bot kunne arkivere links automatisk. Det overstiger dog mine evner at få det til at ske.
Døde links er selv sagt et problem men en side kan jo blive ændret men stadigvæk fremstå som levende. Dvs. selvom siden er levende så er det ikke sikkert, at den stadig er velegnet som kilde. Nogle gange vil en arkiveret version være bedre. Næppe mange tilfælde men i nogle.
Tænker det burde være muligt at skjule arkivversionen hvis "|url-status=live" hvis det ønskes. Eller måske sætte den i parentes. --MGA73 (diskussion) 19. feb. 2022, 22:31 (CET)Svar[svar]

Jeg har fået oplyst, at archive.org på et tidspunkt besluttede at arkivere alle links der er brugt på Wikipedia. Dvs. hvis det ellers virker, så burde de fleste sider være gemt hvis muligt. Det er dog lidt svært at kontrollere om det virker. Men i alt fald kan man gemme manuelt på ovenstående link eller hvis man har mange links da via https://archive.org/services/wayback-gsheets/ --MGA73 (diskussion) 25. feb. 2022, 22:19 (CET)Svar[svar]


Sæt en kategori for køn i alle artikler med mænd og kvinder[rediger kildetekst]

Wikipedia-diskussion:WikiProjekt Kvinder har det været diskuteret, om det kunne være ide at sætte en kategori for køn på alle artikler om mænd og kvinder. Inden det sættes i værk, vil jeg gerne høre om det er en ide som er opbakning til at gøre det.

Det kan håndteres med skabelon {{FD}}. Jeg har lavet et udkast i Bruger:Steenth/sandkasse/Skabelon:FD, som kan teste med Speciel:TemplateSandbox med mit sandkasseside som prefix. Den bruger Modul:Kategori køn, som er hentet fra den norske Wikipedia.

Jeg har i mit udkast valgt at bruger Kategori:Kvinde og Kategori:Mand, som bruger Wikidata-emnerne Kategori:Kvinde (Q7473085) og Kategori:Mand (Q9507857). Jeg har kigget på de:Kategorie:Frau og de:Kategorie:Mann som inspiration til navngivning. Navngivning er for at de 2 nye kategori kan lægge dem under hhv. Kategori:Kvinder og Kategori:Mænd, som er kategorier for emnerne for de 2 køn. Jeg er åben for for andre forslag til navngivning for de 2 kategorier.

Derudover er der nogle sporingskategorier: Kategori:Artikler som ikke er forbundet til Wikidata, Kategori:Artikler som mangler udsagn på Wikidata, Kategori:Køn ukendt og Kategori:Wikidata mangler køn, hvor den sidste er genbrug fra {{FD}}, hvor funktionaliteten flyttes over i modulet.

Ellers er jeg klar til at få jeres input. --Steen Th (diskussion) 18. mar 2021, 15:56 (CET)

Har svært ved at se relevansen, men forudsat det er en valgfri parameter i FD vil jeg heller ikke stille mig på tværs. Frygter bare det åbner en ladeport for den ofte ophidsede debat om de (op til 71) forskellige kønsidenteter.Hvor mange køn findes der? - Nico (diskussion) 18. mar 2021, 16:21 (CET)
Jeg glemte at skrive, at det bygger på at bruge køn (P21) i Wikidata - så der skal ikke tilføjes parametre til Skabelon:FD, da køn hentes fra Wikidata. De mange forskellige kønsidenteter bliver ikke vist. Men det er en opsætning i modulet. Men da jeg kiggede på det, var det ikke mange af dem, hvor der var artikler - ca 50-60 personer. --Steen Th (diskussion) 18. mar 2021, 16:35 (CET)
Jeg mener, at det tidligere er blevet diskuteret, og at der dengang ikke var stemning for at foretage en sådan kategorisering. Jeg har personligt ikke stærke følelser for dette, men ser ikke umiddelbart noget behov. Men jeg vil ikke sætte mig imod, hvis der er ønsker om dette. --Pugilist (diskussion) 19. mar 2021, 12:10 (CET)
Jeg har forsøgt at lave en autoliste over biografier, hvor wikidata køn ikke blot er mand eller kvinde. Se Bruger:Kjeldjoh/autolister/Non-binær.--Kjeldjoh (diskussion) 19. mar 2021, 17:00 (CET)
Det gik lidt hurtig, da jeg oprettede forslaget, så jeg ikke fik tjekket de gamle diskussioner. Og jeg fik ikke hellere skrevet hvorfor det er en god at gøre det. Det følger jeg op på nu.
Det er blevet diskuteret i følgende diskussioner:
* Wikipedia:Sletningsforslag/Kategorierne Mænd og Kvinder fra 2012. Et sletteforslag.
* Wikipedia:Landsbybrønden/Kvinder og mænd fra 2012 og 2013: Den diskussion startede i 9 år, hvor Bruger:LA2 gjorde os opmærksom på, at den svenske Wikipedia var gået i gang med kategorierne for alle mænd og kvinder. Diskussionen blev genoptaget året efter, hvor resultatet at der blev fundet køn på alle personer med artikler på den danske Wikipedia, som blev registret i Wikidata. Det var før at vi kunne lave forespørgsler og laver rapporter i Wikidata. Der har vi bedre muligheder idag.
* Wikipedia:Landsbybrønden/Alle kvinder er feminister. Eller hvad ? fra 2013. Der var allerede den gang nogle, som vil få registret kvinder i kategorier. Nogle gange blev kvinder placeret i kategorier, hvor det ikke var relevant. Her blev også kønsspecifikke kategorier diskuteret.
* Wikipedia:Landsbybrønden/Er der rod i kategorierne? fra 2014: Et forsøg på at ændre strukturen, så der var plads til at gøre det som jeg er igang. Forskel er navngivning.
* Wikipedia:Landsbybrønden/Kategorier efter køn fra 2017. På det tidspunkt blev oprettet kategorier efter køn - specielt for kvinder.
Det jeg ser at der nogle som vil gerne registrere alle kvinder. På Wikipedia:WikiProjekt Kvinder forsøger brugerne Bruger:Rmir2 og Zoizit at registre alle nyoprettet artikler med kvinder på en liste, samt at sætte projekt-skabeloner på diskussionssiderne. Der har jeg den holdning at det er bedre at bruge par kategorier for alle mænd og kvinder og det kan let håndteres fra Wikidata. Muligvis bør projektet får et fokus, som er mere målrettet end at registre.
På Wikidata bliver alle personer allerede registret med angivelse af køn. Det kan bruges på mange måder. Og her til at danne det par kategori for mænd og kvinder. Eller lister over nye artikler på bestemte køn. Data er netop tilgængelig i den database.
Et tema, som også er i de gamle diskussioner, er diskussion af oprettelsen af kategorier efter køn. Der er del eksempler bl.a. under Kategori:Kvinder efter profession. Men det er ikke specielt vedligeholdelsesvenligt. Og der vil også medfører, at der dannes en masse kategorier for at håndtere sortering efter køn - men normalt er det normalt kun kvinder som får en kønsspecifik kategori..... Det er ikke specielt mange for mænd. Der er bedre med kategorier, som dækker alle med samme køn. Man kan lave søgninger, som begrænser til det en mængde sider med det ønsket køn. Man kan bruger CatScan, som dokumenteret på den svenske wikipedia, for at få netop de sider, som relevant for et køn.
Et andet behov, som bliver nævnt, at tælle antal artikler efter køn - nogen også kan findes via at spørge Wikidata. Men det er de andre hensyn, som er mere relevante at tage vare på.
Så spørgsmålet, når der er et ønske om at få registrering af køn på personer på den danske Wikipedia, at styre på en måde, så der kommer en kategori for deres køn på alle personer. Og undgå at der kommer alt for mange andre kønsspecifikke kategorier, som ikke bliver vedligeholdt. Og så bør der ikke være lister, som bliver vedligeholdt manuelt. Det tager tid fra artikelskrivning. Der vil jeg hellere bruge tid på lave flere ønskeliste over personer, som mangler artikler, med personer er allerede er registret eller bliver registret i Wikidata. --Steen Th (diskussion) 19. mar 2021, 23:03 (CET)
Jeg kan berolige Steen Th med, at det ikke koster tid eller energi fra andre bidrag at vedligeholde listen, tværtimod. For mig er det en kærkommen lejlighed til at se, om der er artikler, som jeg umiddelbart kan forbedre kvalitativt. Projektets fokus er både kvantitativt og kvalitativt, og lister af denne type findes på flere andre projekter. Det hjælper, at emnet kæder sammen med flere andre projekter. Ønskelister findes der rigeligt af (efter min opfattelse). De øvrige spørgsmål i denne diskussion vil jeg ikke blande mig i, da det alligevel er for teknisk for mig. venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 20. mar 2021, 11:55 (CET)
Jeg har stort set samme holdning som Pugilist. Lidt diskussion: Jeg ville foreslå Kategori:Biologisk kvinde og Kategori:Biologisk mand. --Glenn (diskussion) 20. mar 2021, 08:58 (CET)
Jeg synes det ville være skønt med Køn i FD skabelonen og hvis ikke der kan blive enighed om det så hjælper jeg forsat gerne Rmir2 med projekt kvinder som nu. --- Zoizit (diskussion) 21. mar 2021, 13:46 (CET)
Eftersom der er efterspørgsel efter det fra i hvert fald nogen aktive brugere, det lyder enkelt at håndtere og potentielt kan spare arbejdskraft til manuel registrering, og Steen Th er villig til at stå for den praktiske iværksættelse, synes jeg, det er svært at være imod. Det lyder klart som en forbedring. Økonom (diskussion) 23. mar 2021, 09:27 (CET)
@Glenn:: Jeg kigge lidt på navngivning - jeg ikke specielt for mig et godt bud. Så jeg kigger på alternativer. Ved oversættelse af de franske kategorier, så kunne Mandlige personligheder og Kvindelige personligheder bruges. Den nynorske kategorier kunne oversættes til Individuelle mænd og ''Individuelle kvinder.
Så generelt. Det ligner der ikke er modstand imod at gøre det. Jeg vil gerne have input til navngivning inden jeg gør noget. --Steen Th (diskussion) 23. mar 2021, 11:27 (CET)
Hvis den tilbageværende problemstilling drejer sig om, hvad man skal kalde de to anvendte hovedkategorier i oversigter, tabeller o.l., forekommer det mig mest naturligt at bruge Mænd og Kvinder, som oprindelig foreslået af Steen. Jeg kan ikke se fordelen ved at bruge noget mere kompliceret, der for de fleste nok lyder kunstigt. Jeg har ikke helt forstået, hvad der ifølge forslaget vil ske med de få personer, som identificerer sig med noget andet, og om diskussionen også drejer sig om forslag hertil, men der eksisterer vel en pragmatisk løsning. Økonom (diskussion) 28. mar 2021, 09:39 (CEST)
@Økonom: Jeg vil hold fast i at bruger Kategori:Mand og Kategori:Kvinde til formålet - dvs i ental, mens jeg vil bruge Kategori:Mænd og Kategori:Kvinder som de bruges nu. Og det er også det jeg skrev i første indlæg.
Ellers går jeg efter at ændre skabelon FD torsdag eller fredag i næste uge.... --Steen Th (diskussion) 28. mar 2021, 12:02 (CEST)

Det lyder godt! Økonom (diskussion) 28. mar 2021, 12:39 (CEST)

Jeg har udført ændringen. Men det tager nogle dage før systemet har været igennem alle de 67830 artikler om mænd og 14136 artikler om kvinder, som pt. er registret i Wikidata. Pt. er der pt. hhv 72 mænd og 15 kvinder i de 2 kategorier.... --Steen Th (diskussion) 2. apr 2021, 11:11 (CEST)
Ændring udført i systemet. Det er ikke op til de tal, som kan tælles i Wikidata. Men det er fordi der en del omdirigeringer på personer, som er registret i Wikidata uden der er en FD. Men det er et mindre problem, som kun kan blive bedre efterhånden de gennemgås.
Og der en oprydningsopgave med omdirigeringer med FD, som ikke er på Wikidata: Kategori:Artikler som ikke er forbundet til Wikidata. --Steen Th (diskussion) 5. apr 2021, 16:05 (CEST)

Jeg foreslår at {{FD}} ændres, så:

 1. Kategori:Kvinde bruges når wikidata P21 = kvinde, transkønnet kvinde, hun, transfeminine, cisgender female, assigned female at birth.
 2. Kategori:Mand bruges når wikidata P21 = mand, transkønnet mand, han, transmasculine, ciskønnet mand, assigned male at birth, eunuk.
 3. Kategori:Nonbinær bruges når wikidata P21 = nonbinær, interkøn, Ladyboy, Androgyni, two-spirit, Genderqueer, flydende kønsidentitet, pangender, neutral sex, Tredje køn, bigender, hermaphroditism, fa'afafine, māhū, fakaleitī, hijra, muxe, agender, neutrois, X-gender, demigirl, demiboy.
 4. Kategori:Køn ukendt bruges når wikidata P21 = ukendt værdi, ingen værdi, transkønnet.

Eksempel: Tyler Oakley er registreret i wikidata som "ciskønnet mand", derfor er han kommet i Kategori:Køn ukendt og ikke i Kategori:Mand.--Kjeldjoh (diskussion) 7. apr 2021, 14:57 (CEST)

@Kjeldjoh: Formålet med dette var mere synlighed den store gruppe af kvinder. Og gruppen med anden kønsidentitet kunne godt samle i større gruppe uden at gøre det præcis. Hvis det bliver præcis, så kan det åbne op for mange små kategorier. Jeg har kig på den svenske sv:Kategori:Personer med alternativ könsidentitet, som kunne samle dem op.
Jeg godt bruge Kategori:Køn ukendt til at fange dem op, som skal kigges på. Enten ved at registre på en anden måde eller tilføje det som mangler. Lige nu har jeg kun kopieret den norske opsætning. Jeg også kig optællingen på d:Wikidata:Database reports/Constraint violations/P21#Values statistics sammen med optælling med denne forespørgsel: https://w.wiki/34Gg samt din Bruger:Kjeldjoh/autolister/Non-binær
Men jeg vil gerne have input fra en bredere kreds. Og jeg vil pt. ikke gøre noget hurtig. Og det kunne det skulle være i ny debat. --Steen Th

(diskussion) 8. apr 2021, 09:16 (CEST)

Hej, vær opmærksom på at i blander to forskellige begreber sammen i denne diskussion. Det ene begreb er *køn* og det andet er *kønsidentitet*. De to ting har ikke nogen sammenhæng, det er forskellige begreber der dækker over vidt forskellige ting. De er inkommensurable.

Der findes ikke et køn der hedder "nonbinær", der findes kun en kønsidentitet som hedder "nonbinær".

Køn er lig med biologisk køn, altså afgjort af biologi, dvs en konkret fysisk ting. Kønsidentitet er et mere flydende begreb som kan defineres alene ved immaterielle opfattelser og holdninger. Begge er valide begreber, men de bør ikke blandes sammen. clsc 29. apr 2021, 14:50 (CEST)

Ja, en del af problemet ligger i at wikidata ikke er skarp i definitionen af køn, der tillades f.eks. både flydende kønsidentitet og tildeling af kvindelig-køn ved fødsel.--Kjeldjoh (diskussion) 29. apr 2021, 15:14 (CEST)
Men ang. din bemærkning om at >>der findes ikke et køn der hedder "nonbinær", der findes kun en kønsidentitet som hedder "nonbinær".<<, så vil jeg nu mene at det biologiske køn Interkøn, kan betegnes som værende nonbinær.--Kjeldjoh (diskussion) 29. apr 2021, 15:22 (CEST)


Autoarkiv på diskussionssider[rediger kildetekst]

Jeg har opdaget at da-wiki anvender autoarkivering på artikeldiskussionssider. Årsagen til at jeg bringer det op er, at fx Rmir2 havde sat autoarkiv til 10 dage på Diskussion:Østerlandsmissionen. Vi bør have en diskussion af om - eller efter hvor kort tid autoarkiv, skal kunne arkivere forskellige navnerumsdiskussioner.

 • Er det ok at anvende autoarkiv på artikeldiskussionssider?
 • Hvis det ok at anvende autoarkiv på artikeldiskussionssider bør tiden vel være minimum 6 måneder - måske et år? Evt. for korte arkiveringsintervaller skal af robotten sættes til hvad vi evt. aftaler her.
 • Autoarkiv på brugerdiskussionssider bør vel være minimum 6 måneder - måske et år - eller manuelt? Evt. for korte arkiveringsintervaller skal af robotten sættes til hvad vi evt. aftaler her. Fx skal administratorinaktivitetsbeskeder på 180 dage vel ikke arkiveres for "tidligt"?

--Glenn (diskussion) 13. apr 2021, 09:42 (CEST)

Se evt. også på autoarkivdiskussionssiden. --Glenn (diskussion) 13. apr 2021, 09:53 (CEST)
Jeg mener at der på nogle artikeldiskussionssider kan være god brug for autoarkivering, eksempelvis på Diskussion:Frimureri hvor der har været mange og lange diskussioner.
Men en standard for arkiveringsintervaller syntes jeg vil være end god idé. Som det er blevet kommenteret tidligere i Skabelondiskussion:Autoarkiv#Nedre grænse for archiveage, så giver det god mening at der sættes en nedre grænse for hvor lav archiveage må blive.
Jeg tænker at 1 måned for bruger-diskussionssider og 2 måneder for andre diskussionssider, vil være passende.--Kjeldjoh (diskussion) 13. apr 2021, 11:46 (CEST)
Ad pkt. 2 og diskussionen generelt: Jeg synes at der er en for udbredt tendens til at lave sort/hvide regler og standardiseringer lige så snart én bruger handler på en uhensigtsmæssig måde. Den nævnte problemstilling kunne være løst vha. eksisterende politikker og normer, navnlig WP:Konsensus, ved at nogen tilbagestillede arkiveringstiden, hvorefter brugeren der havde konfigureret den til 10 dage ville være tvunget til at rejse en diskussion om det, som de højst sandsynligt ikke ville få medhold i (eller også ville de have tilbagestillet igen, hvilket er i strid med reglerne om redigeringskrige og ville have resulteret i en blokering). Jeg henstiller derfor til, at der ikke fastsættes nogen minimumsgrænse, idet jeg anser det for unødig regulering. Den almindelige konsensusproces kan godt løse sådanne problemer.
Ad pkt. 1: Jeg kan ikke se nogen grund til, at det ikke skulle være ok, om end jeg tvivler på at der er nogen diskussionssider på den danske Wikipedia, der reelt har brug for regelmæssig arkivering.
Ad pkt. 3: Hvorfor det? WP:Politik for diskussionssider#Arkivering tilsiger, at der minimum skal være gået en uge siden sidste indlæg. Hvad er det helt præcist for et problem der forsøges løst med dette forslag? Der er ikke fremsat nogen motivation for det. I øvrigt får jeg minimum ~18 indlæg på min diskussionsside på et år, og ville finde det en smule irriterende at være tvunget til at lade dem stå så længe.
tl;dr: Jeg anser diskussionen og forslaget for unødvendigt. Den enkeltsag den bygger på kunne være løst gennem eksisterende regler og procedurer.
Sidebemærkning: Så vidt jeg kan se har autoarkiv ikke en funktion hvorefter man kan sætte en grænse for, hvor mange indlæg (eller evt. bytes) der skal være på siden før den begynder at arkivere. Tænker det ville være smart at kunne fortælle den, at den ikke behøver arkivere når der kun står 2 korte diskussioner på en diskussionsside. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 13. apr 2021, 18:59 (CEST)

10 dage giver ingen mening og jeg tænker mit. Men jeg mener det bør komme an på omstændighederne. Der er ingen grund til at arkivere gamle diskussioner, hvis der reelt ikke er nogen diskussion. BLiver visse sider så store at det går ud over overblikket, så er en 2-3 måneder nok passende. Mvh KnudW (diskussion) 13. apr 2021, 11:52 (CEST)

Jeg har gennemgået artikeldiskussionssiderne, og hvis archiveage var sat til mindre end 2 måneder, har jeg ændret det til 3 måneder. Samt hvis hidden var sat til "ja", har jeg ændret det til "nej".--Kjeldjoh (diskussion) 20. apr 2021, 14:19 (CEST)


Suggested Values[rediger kildetekst]

Timur Vorkul (WMDE) 22. apr 2021, 16:08 (CEST)


Opdatering af Modul:Citation-CS1 og masse-ensretning[rediger kildetekst]

Jeg har 2 forskellige ting i dette opslag. De har principielt ikke noget med hinanden at gøre, men i praksis så har de det alligevel.

 1. Det ene er, at jeg gerne vil opdatere Modul:Citation/CS1 og jeg har derfor kopieret de engelske dele til de tilsvarende danske sandkasser. Fx Modul:Citation/CS1/sandkasse.
 2. Det andet er, at jeg foreslår en masseensretning på dawiki. Fx hvis en værdi i et felt kan være både Ja, ja, J, j, OK, ok og ok. Så foreslår jeg, at vi retter dem til det fx ok. Det kan også være forskellige skrivemåder nu en bot alligevel er i gang med at rette artiklerne. Så hvis vi fx både kan skrive % og pct., så retter vi det til den ene værdi.
Baggrunden for forslagene

Baggrunden er at jf. Wikipedia:Landsbybrønden/Brug archive.org så har det været lidt kompliceret at få Bruger:InternetArchiveBot (IABot) til at køre på dawiki. Bruger:Weblars har gjort en kæmpe indsats og fik det til at virke.

Da Weblars p.t. desværre ikke er aktiv, så har jeg selv forsøgt mig med at kigge på modulet. Jeg synes ikke det er særlig let at finde rundt i og ændringerne er ikke dokumenteret samlet – i alt fald ikke et sted jeg kan finde.

Jeg har skrevet et opslag på Moduldiskussion:Citation/CS1#Opdatering_2021_pga_IABot i håb om at der lige kom en kodenørd forbi og ville fixe det hele. Men jeg tænker, at de fleste ligesom mig tænker ”Uh, det har jeg ikke lyst til at pille ved!”.

Men jeg kom frem til, at det bedste nok var at hente alle modulerne igen og starte forfra på tilpasningerne. Så det har jeg gjort. Mange af tilpasningerne kan jeg heldigvis genbruge fra det eksisterende modul. Så det er ikke så slemt, som det lyder.

Jeg har så skrevet med en af hoved-kode-nørderne på det engelske modul (Trappist the monk) og munken synes at det lød spændende at jeg ville starte forfra og forsøge at dokumentere ændringerne. Så munken vil gerne hjælpe (jeg måtte dog så meget gerne hjælpe med at beskrive ændringerne, så andre wikier har en guide til hvis de vil gøre det samme). Fx skulle vi lave en særlig tilpasning fordi maj er på 3 bogstaver hvilket er det samme som når man forkorter måneder (fx feb). Det bliver nu fanget automatisk af koden, så vi ikke behøver at lave denne tilpasning. I Danmark skriver vi punktum i datoer fx 2. maj 2021 så derfor skal vi have en særlig ['d.My'] og da denne også bruges i Norge og Finland samt på Færøerne, så ville det jo være smart, at koden på enwiki understøtter det så man kan slå det til ved fjerne udkommenteringen et par steder.

Men der er stadig mange ting, der skal tilpasses.

Forslag om at genimportere modulet

Modulet virker p.t. men IABot fungerer ikke optimalt sammen med modulet og de danske skabeloner. Det viser sig, at kombinationen af tilpasninger af modulet gør, at botten og modulet og {{Cite web}} (og formentlig andre skabeloner) opfatter koden forskelligt.

Det er ret uoverskueligt at få det rettet og det er svært at finde nogen, der har lyst til at hjælpe fordi modulet på dawiki er specialtilpasset og bygger på en gammel version af det engelske modul.

Jeg tænker, at det bedste derfor er at genimportere modulet. På den måde får vi de seneste funktioner med og jeg tænker også at det bliver lettere at vedligeholde modulet, {{Cite web}} og alle de andre skabeloner, der bruger modulet.

Hvis vi genimporterer modulet, så er der brug for at oversætte en række felter mv. igen. Det er så her mit næste forslag (nedenfor) kommer ind i billedet. For vi kan enten besluttet at vi bruger de engelske navne (og undlader at oversætte) eller også at vi oversætter til dansk fordi det er den danske Wikipedia. Vi kan også beslutte, at vi tillader fx norske og svenske navne fordi det gør det lettere at kopiere artikler mv. fra disse wikier. Men det øger mængden af tilpasninger vi skal foretage.

Jeg vil derfor gerne høre om der er stemning til at importere modulet igen?

Hvis ja, er der så nogle ting vi gerne vil gøre anderledes denne gang?

Forslag om at masse-ensretning

Som nævnt så virker modulet p.t. men IABot og modulet og {{Cite web}} opfatter koden forskelligt. Problemet er tilsyneladende at man på et tidspunkt har rettet |dead-url= til fordel for |url-status=.

Som det danske modul er sat op, så skriver IABot ”yes” hvis URL’en er død. Men {{Cite web}} opfatter ”yes” som at URL’en er levende. Det betyder faktisk at yes og no giver samme resultat hvilket ikke er logisk.

Jeg foreslår derfor, at vi laver en masse-ensretning af værdierne til fx ”live”, ”dead”, ”usurped”. Men det betyder, at vi skal rette måske 40.000 sider (igen). Det havde selvfølgelig været bedre at have opdaget det noget før, men det gjorde vi altså ikke. Eller hvis nogen havde opdaget det, så undlod de at fortælle om det.

Da enwiki og IABot bruger |url-status= hvor man skal svare på spørgsmålet hvilken status har URL’en, så giver det os kun problemer, at vi har |dead-url=, hvor man skal svare på om URL’en er død. For hvordan skal man så svare, hvis siden er blevet overtaget af en anden?

Jeg foreslår derfor, at vi retter alle felterne til, så vi bruger samme som enwiki. Dvs. vi fjerne udgåede felter og tilføjer manglende felter.

Derudover skal vi så som nævnt beslutte om vi vil tillade engelske, danske, svenske, norske, kinesiske feltnavne. Jeg mener helt klart at vi skal tillade engelske navne. Jeg kan også lokkes til at tillade danske. Men jeg synes at vi skal fjerne alle andre sprog. Hvis vi alligevel skal rette 40.000 sider, så synes jeg vi skal overveje, om der er andre skabeloner og andre ting vil gerne vil rette nu hvor en bot alligevel retter.

Som nævnt kan vi fx brugen af ”%” og ”pct.” fra den ene til den anden hvis der er stemning for det. Der er dog nogle krav:

 1. Det skal kunne gøres med en bot, så det skal kunne afgøres fuldautomatisk. Dvs. det skal være korrekt i 100 % af tilfældene at rette fra A til B. Eller som minimum korrekt i fx 999 ud af 1.000 gange.
 2. Det må ikke være kontroversielle ændringer. Så ikke noget med at rette fx Holland til Nederlandene.

Der er fx nogen der mener, at man bør skrive navne på skabelonerne med stort begyndelsesbogstav men alle felterne med lille begyndelsesbogstav. Der er også nogen der mener at det bedste er at skrive mellemrum før | og ingen mellemrum før/efter =. Fx {{Skabelon |felt 1=blah |felt 2=blaaaaaah}}.

Det kunne også være at nogen mener, at når man skriver overskrifter == Foo ==, så skal det være med mellemrum mellem == og selve teksten og evt. altid med en blank linke før teksten overfor og ingen blank linje efter overskriften. Den slags kosmetiske ændringer vil man jo normalt ikke lave bare for at ensrette. Men nu man alligevel skal rette, så kunne det måske være interessant.

Jeg ved ikke om der er nogle andre ændringer, det vil være muligt eller hensigtsmæssig at rette med en bot. Men nu er der i alt fald mulighed for at komme med forslaget hvis nogen har en idé. --MGA73 (diskussion) 2. maj 2021, 12:56 (CEST)Svar[svar]

Kommentarer mht. modul og ensretning[rediger kildetekst]

Jeg har oprettet en underoverskrift for at gøre det lettere at kommentere. Jeg håber, at der er nogle, der vil byde ind, for modulet er kompliceret og det vil være godt med 2, 4 eller 30 ekstra øjne til at kigge på koden og hjælpe med at teste og rapportere eventuelle problemer. --MGA73 (diskussion) 2. maj 2021, 12:56 (CEST)Svar[svar]

Det vil jeg egentlig gerne hjælpe med. Dog - jeg kender både Lua og da-wiki, men alligevel forekommer det mig noget uklart hvordan det egentlig hænger sammen med moduler og bots osv. Findes der en intro - gerne på engelsk, også som beskrives wiki's arkitektur "under the hood". Jeg er mest Windows mand, så der er mange Linux ting jeg ikke har så meget erfaring med. --Honymand (diskussion) 2. maj 2021, 14:45 (CEST)Svar[svar]
@Honymand: Det er bare fantastisk! Jeg har hidtil holdt mig væk fra Lua. Når jeg har brugt min egen bot, så har jeg taget udgangspunkt i det der står på den enkelte wikiside. Altså en slags simpel søg og erstat. Altså fx find "status=ja" og ret til "status=live". Udfordringerne kommer så når der både kan bruges store og små bogstaver og med og uden mellemrum omkring = og når ja også kan være j, yes eller y. Det gør kodningen besværlig, men dog mulig fordi jeg jo kender til både engelsk og dansk.
Modulet er så sat op til at det kan forstå ja, j, yes, y, dead, død, live osv. med store og små bogstaver. Det udnytter IABot så den ikke behøver at kende til spansk, fransk, russisk, kinesisk, dansk osv. Så den spørger modulet hvilken værdi status er og så siger modulet at status = dead (på engelsk). Når botten så har fået svaret, så slår den op i konfigurationen i modulet og tjekker hvordan dawiki foretrækker at "dead" skal se ud. Det er så blevet sat op som "yes".
Hvis opsætningen er ufuldstændig kan IABot muligvis på en eller anden måde "gætte" hvad det mest sandsynlige er. Så hvis vi bruger "ok" så tænker botten at "ok" sandsynligvis betyder "live".
Jeg har dog sat IABot på pause mens vi diskuterer hvordan vi gerne vil have opsætningen og hvilke værdier vi synes skal betyde hvad. Jeg tænker, at det vil blive endnu mere rodet, hvis vi sætter en bot til at rette på den ene måde mens IABot stadig tror, at vi vil bruge den gamle måde. Så derfor er step 1 at beslutte opsætningen, step 2 at rette modulet, step 3 at konvertere og først da kan step 4 være at starte IABot igen. --MGA73 (diskussion) 2. maj 2021, 15:41 (CEST)Svar[svar]
Hvordan afprøver man rettet kode i et modul? Jeg har nu fundet ud af hvordan jeg ser og retter LUA koden, men jeg er i tvivl om hvordan man afprøver en rettelse.--Honymand (diskussion) 2. maj 2021, 17:19 (CEST)Svar[svar]
@Honymand: Selve rettelserne foretages i Modul:Citation/CS1/sandkasse og de andre sandkasser. Jeg ser resultatet i Bruger:MGA73/sandkasse men Moduldiskussion:Citation/CS1/Date validation/testcases og Skabelon:Citation/testcases er vist en smartere måde at gøre det på.
Det største problem er intervaller, hvor Danmark åbenbart gør det modsatte af engelsksprogede lande. Altså hyphen/dash og tankestreg/bindestreg og så om der skal mellemrum omkring. Jeg tænker, at vi kan kopiere den gamle rettelse men jeg har spurgt munken, om der er en bedre måde at gøre det på. Tanken er at gøre modulet på enwiki så fleksibelt, at det er let at kopiere til andre wikier. Så måske der kan laves en kode hvor vi bare skal rette true/false i stedet for at indsætte kode manuelt. Jeg tænker, at det afhænger af hvor svært det er at kode og hvor mange andre lande, der ikke gør som enwiki. --MGA73 (diskussion) 2. maj 2021, 18:14 (CEST)Svar[svar]
Jeg går ud fra, at du har luret, at nogle fejl som i min sandkasse fx "Tjek datoværdier i: |date= (hjælp)" ikke er en fejl i modulet men en fejl i datoangivelsen på selve siden. Meningen er, at en bruger skal rette fejlene som angivet i Hjælp:CS1-fejl#bad_date. --MGA73 (diskussion) 2. maj 2021, 18:19 (CEST)Svar[svar]
Ja, dato/tid formatering og fortolkning har jeg arbejdet en del med, men det er jo en hel videnskab i sig selv.--Honymand (diskussion) 2. maj 2021, 19:18 (CEST)Svar[svar]
@Honymand: Det lyder godt! Jeg har lige fået svar fra munken at hvis vores "gamle" date_hyphen_to_dash() kode virker fint, så skal vi bare bruge den. Jeg tænker dog at for vores egen skyld, så skal vi markere tydeligt hvor og hvad vi ændrer. Herunder henvise hvis der skal rettes i flere moduler. Har du styr på hvordan reglerne er? --MGA73 (diskussion) 2. maj 2021, 19:31 (CEST)Svar[svar]
Jeg så lige at der vist er opnået enighed om reglerne i Moduldiskussion:Citation/CS1#Tankestreg_-->_bindestreg. Der synes også at være stemning for, at det i alt fald i nogle tilfælde er bedre at rette forkerte skrivemåder på selve wiki-siden end at ændre koden til at konvertere alle (u)mulige fejltyper til det korrekte. --MGA73 (diskussion) 2. maj 2021, 20:10 (CEST)Svar[svar]
@MGA73: Nej, jeg har ikke styr på reglerne. Som jeg prøvede at sige til at starte med, kender jeg godt til Lua og programmering i det hele taget, men *ikke* i wiki-kontekst. Jeg foreslår derfor at vi tager nogle meget konrete små skridt til at starte med - så hvis du kan foreslå en konkret ting jeg kan starte med at rette, så vil jeg prøve det. --Honymand (diskussion) 2. maj 2021, 20:51 (CEST)Svar[svar]
@Honymand: ok, så kan det godt være, at vi skal have nogle med, som har helt styr på hvordan tingene bør virke. Men jeg har fx kopieret Danmark#Bibliografi ind i Bruger:MGA73/sandkasse#Kopi_fra_Danmark for at se om der var andre fejl end fejl relateret til perioder/range. Jeg undrer mig over hvorfor |article= fejler i nummer 8. Kan du lure hvorfor? --MGA73 (diskussion) 2. maj 2021, 21:36 (CEST)Svar[svar]
@MGA73: Nej, jeg kan ikke lige se det sted i koden som udskriver fejlen. Normalt ville jeg køre koden i en såkaldt Debugger, men det ved jeg ikke lige hvordan man gør med data fra wiki. Men så vidt jeg kan "lure" er det fordi article= ikke er understøttet uden at der er nogle flere parametre angivet.--Honymand (diskussion) 2. maj 2021, 22:06 (CEST)Svar[svar]
@Honymand: Så kan det måske være, at de parametre der er krævet ikke er oversat i sandkassen endnu. --MGA73 (diskussion) 2. maj 2021, 22:10 (CEST)Svar[svar]
@Honymand: Tjek Special:Diff/10758669. Problemet var sandkassen... Grrrr. Jeg var ved at blive vandvittig af at jeg ikke kunne finde den pokkers fejl. --MGA73 (diskussion) 5. maj 2021, 00:15 (CEST)Svar[svar]
@MGA73: Tak for info.--Honymand (diskussion) 5. maj 2021, 21:22 (CEST)Svar[svar]
Jeg er er positiv for at genimportere modulerne fra enwiki. Der er god ide at kunne fiske kode fra en wiki, som har kræfter til at vedligeholde skabeloner og moduler, som vi har svært ved. Jeg kigget på Kategori:Sider med kildeangivelser med ikke-understøttede parametre og der er s2cid en af de nye parametre, som flere artikler har angivet en værdi for den og det er med i den nye kode. Genimport bør være mulig på andre skabeloner og moduller. Derudover kunne det være ide at det tænkt vedligeholdelsen ind i Wikifunctions, når det kommer.
Jeg kan se i konfiguration, at der er nogle nye kategorier, som vi ikke har, som ikke er fundet et dansk navn. Så der også tilpasning det nye...
Omkring ensretning
* parametre: Jeg vil beholder alle parametre, som er på danske og engelsk og bevare dem på svensk, norsk og tysk i en lang overgangsperiode. For der er mange af dem... Og det er farligere at ensrette end at lade det være. For der er er mange parametre, som skal tages hensyn til. Og da det er styret af konfiguration og ikke af kode, så er det et mindre problem, at der er parametre på andre sprog end på dansk eller engelsk. Der er en del som flytter brug af de relevante skabeloner over uden tilpasning, og de skal rettes til løbende hvis vi er for streng i hvad vi tillader. Ellers bør den primære sprog på de parametre være de danske.
* funktion: Der er vel noget som vi er nød til at rette til. Jeg ved ikke om der er andre end dem, som er nævnt som |dead-url= / |url-status.
* datoer: datoer bør helst være danske, mens de engelske bør være valide, men bør bot-ændres til danske. Kartebolle foreslå på et tidspunkt at vi skulle have en sporingskategori for datoer på engelsk, så det var let at finde dem og rette dem med bot. Jeg har tjekket dem som ikke er godkendt som valid dato. De mange af de gennemgående fejl har jeg bot-rettet.
Der er stor opgave, så tag den tid det tag at få kvalitetssikret det inden den nye udgave kommer i drift. Og det er også positiv at den primære vedligeholder på den engelske spiller med at gøre det lettere at overfører det i fremtiden... --Steen Th (diskussion) 3. maj 2021, 10:48 (CEST)Svar[svar]
@Honymand: Som Steen Th har nævnt på IRC så vil det måske være godt, hvis vi kunne udrydde nogle af de forskellige fejl i Kategori:CS1-vedligeholdelse inden vi tager de nye skabeloner i brug. Hvis du og alle andre har lyst, så ville det være fint hvis vi kunne rydde lidt op. Hvis der er nogle fejl, der er mange af og/eller er lette at rette, så kan vi evt. sætte en bot til det. Men problemet er at finde ud af hvilke typer af fejl der er og hvordan vi retter dem. Jeg har selv kig på Special:Diff/10759208 som jeg mener min bot kan fixe mange af forholdsvist let, hvis det ellers er korrekt forstået, at man skal rette til fx Second eller 2th til 2. En anden type fejl er som Special:Diff/10758989 med wikilinks om årstal mv., hvor Steen har en plan for at fixe det meste med en bot. En tredje problemstilling er Skabelon:CathEncy hvor der måske bare er en uhensigtsmæssighed i skabelonen. Man behøver ikke rette hundredevis af artikler for at hjælpe. Det vil også være et skridt på vejen, hvis man fx udbygger beskrivelsen i den relevante kategori og fortæller hvad problemet er og hvordan man retter det. --MGA73 (diskussion) 5. maj 2021, 21:46 (CEST)Svar[svar]
@MGA73: Bare lige for at være sikker på jeg forstår dig rigtigt.
* Kategori:CS1-vedligeholdelse indeholder artikler kategoriseret efter forskellige fejl i de pågældende artikler
* Disse fejl skal rettes ved at rette i artiklerne (evt. med bot), har ikke noget at gøre med evt. rettelser i LUA-kode ?
--Honymand (diskussion) 7. maj 2021, 20:32 (CEST)Svar[svar]
@Honymand: Fedt at du spørger. Det gør tingene meget lettere, hvis vi taler om det samme!
Ja, Kategori:CS1-vedligeholdelse indeholder artikler kategoriseret efter forskellige fejl i de pågældende artikler og ja, disse fejl skal rettes i artiklerne.
Der kan dog godt være fejl i koden. Fx har jeg fundet et eksempel, hvor artiklen muligvis bliver listet som en fejl, fordi der står "år=" i artiklen i stedet for "year=". Det giver jo ingen mening, og der vil det rigtige være at rette koden.
Der kan også være nogle fejl, der er så almindelige, at vi beslutter at det er lettere at rette koden, så den accepterer/retter fejlen. --MGA73 (diskussion) 7. maj 2021, 20:43 (CEST)Svar[svar]
Jeg har indsat en hjælpetekst øverst i Kategori:CS1-vedligeholdelse: Unavngivet tidsskrift. I det pågældende tilfælde ser det således ud til, at vi ikke lige kan løse fejlen. Altså medmindre nogen finder en smart løsning. Hvis der ikke menes en konkret artikel i UfR men hele tidsskriftet, så kunne man måske bruge en anden skabelon og undgå "fejlen". --MGA73 (diskussion) 7. maj 2021, 21:29 (CEST)Svar[svar]
@MGA73: Modtaget. --Honymand (diskussion) 7. maj 2021, 22:38 (CEST)Svar[svar]
@MGA73: Jeg kan se der stadig er noget jeg ikke forstår. Nu kiggede jeg på Aleksej Kosygin fordi den var den eneste i Kategori:CS1-vedligeholdelse: ASIN bruger ISBN, men hvordan får jeg modulet til at vise fejlen? Mao. hvordan kører jeg modulet på artiklen - skal den kopieres et sted hen?--Honymand (diskussion) 8. maj 2021, 10:47 (CEST)Svar[svar]
@Honymand: For at finde og rette fejlen, så behøver du ikke at bruge det opdaterede modul. Hvis du kan finde fejlen med det gamle modul, så kan du bare rette fejlen (altså hvis du ved hvordan man retter den - jeg kunne fx ikke selv finde ud af rette den nævnte fejl).
For at teste det opdaterede modul skal tilføje /sandkasse. Hvis det fx er {{Cite book}}, så skal du rette til {{Cite book/sandkasse}}. Det er dog ikke sikkert, at der er oprettet en sandkasse for alle skabelonerne og det er heller ikke sikkert, at sandkassen bruger modulet.
Hvis det du spørger om er hvordan pokker du finder præcis den skabelon, der giver fejlen, så er der ikke altid nogen let måde. I den konkrete artikel er der kun 2 skabeloner, der indeholder feltet "asin =" og fejlen er i den med asin 0812690052. (Jeg fandt fejlen ved at kopiere de 2 skabeloner til en fiktiv artikel og så vise først den ene og så den anden). I det her eksempel, så hjælper det faktisk at tilføje /sandkasse, for den nye skabelon viser fejlen meget tydeligt. Det gør den nuværende ikke. --MGA73 (diskussion) 8. maj 2021, 11:41 (CEST)Svar[svar]
@MGA73: Har du testet om din rettelse på Aleksej Kosygin fjerner fejlen - det ser den nemlig ikke ud til at gøre. Fejlen har ikke noget med "asin" at gøre så vidt jeg kan se. Fejlen jeg ser er:
"Lua-fejl i Modul:Citation/CS1/Date_validation/sandkasse på linje 1063: attempt to call method 'match' (a nil value)"
Det skyldes at funktionen :match er udefineret for param_val objektet. Dette er forsøgt rettet tidligere ved at indsætte et is_set() check som jeg kan se du har kommenteret ud (og tak: godt at kommentere ud fremfor at slette).
@Dipsacus fullonum: og @Weblars: Er der en af jer der ved hvordan man checker for udefineret funktion i Lua-script på wiki; de metoder jeg kunne finde på nettet giver fejl.
Men den egentlige fejl er selvfølgelig at objektet fra start ikke er velformet, men det er lidt mere kompliceret at rette. --Honymand (diskussion) 8. maj 2021, 15:20 (CEST)Svar[svar]
@Honymand: Ja Kategori:CS1-vedligeholdelse: ASIN bruger ISBN er nu tom. Dermed er problemet vel løst :-) Ifølge ASIN så får bøger der har et ISBN ikke et ASIN. På en:Alexei_Kosygin#Bibliography er der heller ikke angivet et ASIN. --MGA73 (diskussion) 8. maj 2021, 15:25 (CEST)Svar[svar]
@MGA73: Måske har jeg misforstået noget. Men hvis jeg retter i Aleksej Kosygin, ændrer den pågældende linje til {{Cite book/sandkasse og vælger "Vis forhåndsvisning" så kommer der en fejl.--Honymand (diskussion) 8. maj 2021, 15:30 (CEST)Svar[svar]
@Honymand: Det er fordi jeg har rettet i modulet Special:Diff/10762009 og den rettelse får det hele til at bryde ned. --MGA73 (diskussion) 8. maj 2021, 15:34 (CEST)Svar[svar]
@Honymand: Ah. Problemet er som sagt at param_val:match ikke findes. Enten fordi der også skulle rettes i den kaldende kode (CS1 modulet) eller fordi match skal bruges på en anden måde, f.eks. mw.match - men det har jeg ikke overblikket til at ordne.--Honymand (diskussion) 8. maj 2021, 16:09 (CEST)Svar[svar]
@Honymand: Når man pinger sig selv så er man sikker på at der er mindst 1 fornuftig, der læser hvad man skriver :-D Jeg tænkte om tekniske diskussioner burde flyttes til Moduldiskussion:Citation/CS1#Tankestreg_-->_bindestreg_2021 så denne bruges til en diskussion af om der skal ensrettes eller ej. Ikke at der er voldsom megen diskussion. --MGA73 (diskussion) 10. maj 2021, 17:00 (CEST)Svar[svar]


Hvordan forhindrer vi at artikler "ruster"?[rediger kildetekst]

Dette emne har givetvis været oppe at vende mange gange før, men jeg har ikke umiddelbart kunnet finde en vedtaget strategi så nu tillader jeg mig at åbne diskussionen igen: Den uomtvistelige sandhed er at dansk Wikipedia har rigtig mange artikler, og meget få faste bidragsydere. Dette forhold fører til at rigtig mange artikler om "konstant udviklende emner" (lande, levende personer, nylige begivenheder, virksomheder, styresystemer, prisuddelinger, aktuelle krige osv. osv.) ender med at "ruste" idet ingen sørger for at få opdateret artiklerne med den nyeste information. Dette ses selv med kvalitetsmærkede artikler såsom Children of Bodom, hvis historieafsnit stopper i 2011, 8 år (og 3 albums) før bandet gik i opløsning(ja, jeg ved godt det var mig der skrev artiklen oprindeligt...) eller USA, hvis historieafsnit kun nævner Donald Trump i en enkelt linje, og overhovedet ikke nævner den nuværende præsident Joe Biden, eller Ubuntu, hvis oversigt mangler de tre sidste udgivelser af styresystemet osv. osv. osv. Der er utallige af den slags eksempler, og hvis nogens umiddelbare løsning er at man enten sætter {{forældet}} på eller "bare opdaterer når man finder sådan en artikel" så vil jeg igen henvise til at forholdet mellem antal artikler og antal bidragsydere betyder at der utvivlsomt er et enormt mørketal af forældede artikler, så jeg tænker vi bliver nødt til at finde en systematik hvis vi skal have en jordisk chance for at komme problemet til livs og dansk Wikipedia ikke skal udvikle et ry for altid at være forældet når det gælder emner fra det 21. århundrede. Wikidata kan tage en del i infobokse osv., men vi mangler en løsning for artikelteksten.

WP:O har vist hvor nyttigt det kan være for overblik at aggregere artikler med problemer i vedligeholdelseskategorier, og jeg tænker på om ikke man kan gøre noget lignende. Vi har allerede {{Gennemgået}} og dens tilhørende side Wikipedia:Kvalitetsmærkede artikler til eftersyn, men det initiativ er særligt forbeholdt kvalitetsmærkede artikler. Jeg tænker på om man kan have noget bredere, altså lave en slags pseudo-vedligeholdelseskategori for "artikler-der-skal-holdes-konstant-ajour". Definitionen på sådanne artikler kan nok variere, men mon ikke man kan trække en streg et sted? F.eks. tvivler jeg på at der er behov for konstant at ajourføre Slaget ved Grunwald, Thorvald Stauning eller Sprog - men givetvis langt større behov for at ajourføre Donald Trump, Christopher (sanger) eller Nigeria(s historieafsnit). Man kunne så f.eks. have en usynlig skabelon (eller en skabelon på diskussionssiden) -- f.eks. {{ajourført|{{{CURRENTYEAR}}}}} med en dato, der indikerede "denne artikel er senest blevet ajourført i maj 2021" og så have en associeret kategori, så nogen i 2022, 2023 eller 2024 kan tjekke kategorien, sikre at der ikke er sket noget nyt på emneområdet der kræver opdatering, og ellers bare opdatere timestamp.

Denne form for ajourføring kan forhåbentlig også sikre at evt. opdateringer bliver skrevet ind i den eksisterende artikeltekst på en organisk måde i stedet for blot at blive dumpet i random afsnit så det med tiden bliver tydeligt at se hvor den oprindelige artikelforfatter stemplede ud, fordi alt derefter bare er små oneliners uden kontekst. Evt. kunne det også udfærdiges på en anden måde, hvis nogen har gode idéer - jeg efterspørger bare en samlet plan og koordinering af hvordan vi holder artikler ajour uden at vi trælbinder den oprindelige forfatter til sin artikel for bestandig, bare sprayer {{forældet}} ud over alting eller naivt venter og håber på at "nogen" en dag vil både ajourføre artiklen samt gøre det på en måde der ikke ødelægger det eksisterende flow... Er der nogen der kan se et lys ud af det mørke? --Metalindustrien A/S (tidligere Lhademmor) 17. maj 2021, 19:11 (CEST)Svar[svar]

Juni måneds fokus emne kunne være forældede artikler? --Villy Fink Isaksen (diskussion) 17. maj 2021, 19:21 (CEST)Svar[svar]
@Villy Fink Isaksen: Det ville vel i så fald skulle være juni hvert år hvis man skulle undgå ovenstående problematik :-) --Metalindustrien A/S (tidligere Lhademmor) 17. maj 2021, 20:32 (CEST)Svar[svar]
Ja det har du ret i men en lille skridt på vej er det vel. --Villy Fink Isaksen (diskussion) 17. maj 2021, 21:08 (CEST)Svar[svar]
Nogle oplysninger i tekst vil kunne hentes fra Wikidata. For eksempel vil Skabelon:Wikidata-tal kunne indsætte indbyggertal og Skabelon:Wikidata-emne navnet på en leder. Nogle lister kan også dannes ud fra Wikidata. For andre ting kan det måske være nødvendigt at holde tingene enkle, så der ikke skal opdateres konstant. --Dannebrog Spy (diskussion) 17. maj 2021, 21:24 (CEST)Svar[svar]
Vi er en levende encyklopædi, og i det ligger indbygget, at mange artikler ajourføres, hvis skribenterne orker det, men ikke alle kan opdateres med de ressourcer vi har. Jeg tror, at DS' indlæg er ret centralt. Rigtig mange skribenter føler, at de har en lille nyhedrapporter gemt i maven og elsker at bidrage om det nyeste nye. Det flytter nogen gange fokus i artiklerne, når nogle (på et tidspunkt) aktuelle emner får for stor fokus. Det er en svær diskussion, for vi skal ikke nødvendigvis afholde skribenter fra at bidrage med aktuelle emner, eller udvide delområder af artikler, men det vil måske være hensigtsmæssigt at minde os alle om, at vi ikke er et nyhedsmedie, men en encyklopædi. Og jeg er ligeledes enig med Villy om, at det er en god idé med en fokusmåned. Det er dog lidt problematisk at sortere på{{forældet}}-skabelonen, da skabelonen er indsat i frustration på en del Salmonsen/DBL-artikler, som "bare" er forældede. I den anden ende af skalaen ligger komplicerede artikler som Borgerkrigen i Syrien og Borgerkrigen i Libyen, der er forældende, men som kræver en del benarbejde at få på plads. --Pugilist (diskussion) 17. maj 2021, 22:40 (CEST)Svar[svar]
Jeg har sorteret en del Salmonsen/DBL-artikler, som er kommet over i egen kategorier. Jeg har kigget på indhold i kategorien Kategori:Forældede artikler og der er stadig 50 artikler med en standardtekst på {{forældet}} med henvisning til forældet værker, hvor nogle er fordi jeg ikke fik det fanget i første omgang eller det er andre værker. Og der nogle med andre tekster, som jeg ikke kan fange med en bot-kørsel, men kan ordnes med en manuel gennemgang.
Ellers er problemet med ajourføring af artikler at der nogle som skal holde øje med de relevante artikler. Problemet med en fokusmåned at det rammer bredt, men vil være artikler som man ingen vil tage ansvar for og ikke bliver fanget ind. Jeg er mere tilhænger af at få nogle til at arbejde med projekter, hvor emneområdet er mere overskuelig, hvor det er lettere fange de artikler, som skal ajourføres. --Steen Th (diskussion) 18. maj 2021, 09:59 (CEST)Svar[svar]

Jeg er meget enig i diagnosticeringen af problemet: Vi er for få faste bidragydere i forhold til den enorme mængde artikler, der behøver jævnlige opdateringer. Derfor tror jeg heller ikke, at indførelsen af nye skabeloner eller lign. kan løse problemet - der vil stadigvæk være tale om at omfordele de samme tidsbegrænsede ressourcer på den samme meget store arbejdsbyrde. Det er et udmærket tiltag at have fokusmåneder, der regelmæssigt adresserer dette og andre problemer for at minde om det konkrete problem og inspirere brugere, der gerne vil lave generelle forbedringer, men ikke altid har nemt ved at finde et sted, de kan målrette indsatsen imod. Men en mere grundlæggende løsning af problemet vil kræve, at der bliver flere aktive seriøse bidragydere til stedet - dvs. en form for aktiv rekrutteringsproces, f.eks. af uddannelsessøgende. Så skal man for alvor forbedre situationen, tror jeg, at man skal tænke i sådanne, noget anderledes, baner. Økonom (diskussion) 18. maj 2021, 10:05 (CEST)Svar[svar]

Jeg har ofte onde drømme over dette emne, hvor jeg må erkende, at jeg ikke engang har kræfter til at opdatere alle artikler, jeg selv har påbegyndt. Et lille lys i mørket er Den israelsk-palæstinensiske konflikt, som en bruger netop har a jour ført. Der er meget at tage fat på og en fokusmåned er da et fint sted at begynde.--Ramloser (diskussion) 18. maj 2021, 19:28 (CEST)Svar[svar]
En fokusmåned kræver at vi har en måde at vide hvilke artikler det handler om - som nævnt ovenover er det ikke bare et spørgsmål om at finde dem med {{forældet}} - og det er jo dét, hvordan holder vi styr på hvornår noget sidst var bekræftet ajourført - som er spørgsmålet... --Metalindustrien A/S (tidligere Lhademmor) 19. maj 2021, 12:31 (CEST)Svar[svar]
Jeg har et par gange angivet, at en oversigt var pr. en bestemt dato. Men efterfølgende opdaterede andre så oversigterne uden at ændre dateringen. Modsat kunne man måske forestille sig, at en mindre ændring blev kombineret med en ny datering, selvom andre oplysninger stadig var forældede. Den slags mindsker nytten af dateringer for ajourføring. Til gengæld vidner det også om, at en del hellere vil bruge tid på netop at opdatere end på formalia. Og jeg kan da også frygte, at ajour-skabeloner kommer til at ende ligesom projekt- og kvalitetsskabelonerne, hvor der til tider er blevet brugt meget mere tid på at indsætte dem end på at gøre noget ved de pågældende artikler.
Mere generelt så er der en række brugere, der ikke længere er aktive af forskellige årsager. Det har efterladt en masse artikler, som ingen føler noget personligt ansvar for og heller ikke altid har forudsætninger for at gøre noget ved. Derudover er der så tusindvis af artikler, der helt eller delvist mangler kilder. Der er artiklerne fra de gamle opslagsværker, der har problemer med sprog, formatering og i en del tilfælde forældet indhold. Der er de tusindvis af stubbe, der skal udvides, hvilket mange har ventet et årti eller mere på. Og der er alle de andre oprydningsopgaver. Så selvom forældelse er et væsentligt problem, så er det desværre et blandt flere. --Dannebrog Spy (diskussion) 19. maj 2021, 13:26 (CEST)Svar[svar]
Det er nu lavet som et emne i fokusmåned for juni: Wikipedia:Fokusmåned/Juni 2021. --Villy Fink Isaksen (diskussion) 1. jun 2021, 20:34 (CEST)


OTRS omdøbt[rediger kildetekst]

Jeg kunne se at Meta-wiki har omdøbt OTRS til VTR (meta:VRT). Det betyder at vi skal gjort følgende:

Inden jeg begynder at sætte ting i værk, så vil jeg gerne have jeres meninger. --SimmeD (diskussion, bidrag) 2. jul 2021, 11:55 (CEST)

Jeg synes, vi skal blive enige om, at det ikke er ændret til VTR, men til VRT, som der også står i linket. Men det er vel ellers bare at køre på! —Arne (Amjaabc) (diskussion) 3. jul 2021, 23:02 (CEST)
Ups… tydeligvis min fejl. Det skal selvfølelig ændres til VRT og ikke VTR. SimmeD (diskussion, bidrag) 4. jul 2021, 03:56 (CEST)
Yes check.svg Gjort Har nu rettet og flyttet de sider og kategorier som jeg lige har kunne finde. --SimmeD (diskussion, bidrag) 13. jul 2021, 14:51 (CEST)
Jeg har fundet følgende:
Skabeloner: {{Bruger OTRS}}, {{OTRS}}, {{OTRS-afvist}}, {{TilladelseOTRS}} og {{TilladelseOTRS-ID}}
Kategorier: OTRS-medlemmer, Sider og filer med afvist OTRS-tilladelse, Sider og filer med OTRS-tilladelse og Sider og filer med OTRS-tilladelse på vej
Så der mere at rydde op i. Og noget af det har jeg allerede gjort. --Steen Th (diskussion) 19. jul 2021, 11:00 (CEST)
Så fik jeg rettet lidt flere :-) --SimmeD (diskussion, bidrag) 1. aug 2021, 18:59 (CEST)


ProveIt og andre gadgets[rediger kildetekst]

Jeg har hidtil ikke brugt mine rettigheder som brugerfladeredaktør meget, men tænker på at installere nogle gadgets. I første omgang ProveIt (linket går til Commons) som giver hjælp til at lave og redigere kilde-skabeloner (CS1 og CS2). Gadgeten kan i visse tilfælde selv udfylde relevante skabelonparameter hvis man giver den en URL, DOI, ISBN eller PMC/PMID-kode. Gadgeten vedligeholdes på Commons og bruges på over 30 Wikipediaer, heriblandt den engelske. Gadgeten bruger lokale data fra skabelonernes TemplateData som først skal laves eller opdateres for at få et brugbart resultat. Skabelonnavnene bør også gerne standardiseres, herunder for eksempel flytning af Skabelon:Cite journal til Skabelon:Kilde tidsskrift (sidstnævnte er nu en omdirigering). Er der nogen kommentarer eller ønsker i den forbindelse?

Jeg vil også høre forslag til andre gadgets som kan være nyttige. Til sidst et ping til de øvrige brugerfladeredaktører: Steenth og Weblars.
--Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 14. sep 2021, 08:51 (CEST)

Behøver man så ikke at bruge https://makeref.toolforge.org/ mere?
- Sarrus (db) d. 14. sep 2021, 09:33 (CEST)
@Sarrus: Jeg tror at ProveIt-gadgeten vil kunne erstatte MakeRef i mange tilfælde. Den er på dansk og integreret i redigeringsvinduet, men kan ikke bruges ved mobilvisning. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 14. sep 2021, 10:23 (CEST)
Jeg har ikke noget imod at det bliver gjort. Der kan være en hav af gode gadgets, som kunne være nyttige her... --Steen Th (diskussion) 14. sep 2021, 23:28 (CEST)

Hvis der alligevel skal arbejdes med gadgets, kunne I måske kigge på Mediawiki:Gadget-Flertydig.js? Den er beregnet til at rette flertydige links på en given side (til flere flertydige sider, hvis der er flere på en side), mens Kartebolles script retter alle links, der peger til bestemt flertydig side. Der kommer en advarsel om, at forbindelsen ikke er privat, når man prøver at bruge den. Hvis den ikke kan ordnes, bør den nok slettes.
- Sarrus (db) d. 15. sep 2021, 18:54 (CEST)

@Sarrus: Det ser ud til at domænet dispenser.info.tm, som har hostet "Dab solver", ikke længere findes. Dab solver kører stadig på http://69.142.160.183/~dispenser/cgi-bin/dab_solver.py, men kan ikke tilgås med en sikker forbindelse (https). en:User:Dispenser som lavede programmet ser ikke ud til at være aktiv længere, og brugerens værktøjer bliver ikke vedligeholdt. Kildekoden er tilgængelig men er ikke udgivet under en fri licens, så værktøjerne kan ikke overtages af andre. En skam men jeg tror at vi er nødt til at fjerne Flertydig-gadgeten (dab solver). --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 16. sep 2021, 08:01 (CEST)
Jeg har nu fjernet gadgeten Flertydig så den ikke længere kan vælges i ens indstillinger. Filerne MediaWiki:Gadget-Flertydig.js (kode) og MediaWiki:Gadget-Flertydig (beskrivelse) findes stadig, men bruges ikke mere. De kan evt. slettes af en administrator, men gør ingen skade som de er. Jeg har ikke slette-rettighed. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 21. sep 2021, 12:18 (CEST)


Skabelon til kildelinks gemt bag betalingsmur[rediger kildetekst]

Hej med jer.

Findes det allerede, eller kunne man lave en særlig (inline)-skabelon til at markere kildelinks, som er gemt bag en betalingsmur, og opfordre til at finde et gratis link (hvis der findes et)? Skabelonen bør i så fald tilføje en (skjult) kategori.

For når jeg har oversat artikler fra andre sprog, er jeg nogle gange blevet mødt af sådanne links, og jeg har så undladt at indsætte dem, da jeg ikke synes det så giver mening.

Men vil det bedste i en sådan situation være at indsætte linket (med den nævnte skabelon), eller overhovedet ikke at indsætte nogen kilde?

Hilsen Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 27. sep 2021, 11:25 (CEST)

Der... findes i hvert fald denne {{Subscription required}}. Ville sige at en kilde er altid bedre end ingen, selvom den er bag en betalingsmur. Man skal jo som regel også på biblioteket for at slå op i en bog, hvis man ikke har den selv. TherasTaneel (diskussion) 27. sep 2021, 11:50 (CEST)
Ja, aviser bag betalingsmur findes også på bibliotekket!--Villy Fink Isaksen (diskussion) 27. sep 2021, 12:01 (CEST)
CS1- og CS2-skabelonerne har parametrene |subscription=ja og |registration=ja:
 • {{Kilde|titel=Eksempel|url=http://example.com|subscription=ja}} giver Eksempel {{citation}}: Ukendt parameter |subscription= ignoreret (|url-access= foreslået) (hjælp)
 • {{Kilde|titel=Eksempel|url=http://example.com|registration=ja}} giver Eksempel {{citation}}: Ukendt parameter |registration= ignoreret (|url-access= foreslået) (hjælp)
--Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 27. sep 2021, 14:46 (CEST)

Hej @TherasTaneel og Dipsacus fullonum: Tusind tak for info. Det skal jeg nok huske fremover. Hilsen Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 27. sep 2021, 14:49 (CEST) @Dipsacus fullonum: Jeg går ud fra at registrering er påkrævet i begge tilfælde, men at |subscription=ja bruges hvis det koster penge og |registration=ja hvis det ikke gør. Korrekt forstået eller hvad? Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 27. sep 2021, 14:52 (CEST)

Ja, det er ḱorrekt. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 27. sep 2021, 14:59 (CEST)


Infoboks dannet i direkte i artikel[rediger kildetekst]

Jeg har fundet en del artikler, hvor infoboksen bliver dannet direkte i artikel med en tabel. Dvs de bruger ikke en infoboks-skabelon. De artikler vil jeg gerne mærke, så de kan findes og håndteres, så jeg har oprettet {{Infoboks uden skabelon}} med tilhørende Kategori:Infoboks uden skabelon. De artikler kan have en infoboks, som er i andet design, end vi bruger i. Fx Loch Lomond, som ikke er blevet opdateret.

Der er også artikler, hvor {{Infoboks}} bruges alene. Fx Kyndbyværket. Men det er mindre kritisk. Jeg har også en ide, hvordan det kan håndteres. --Steen Th (diskussion) 31. jan. 2022, 17:15 (CET)Svar[svar]

Sådan som vi gjorde i 2004 ;-) - Nico (diskussion) 31. jan. 2022, 17:43 (CET)Svar[svar]


Opdatering af Citation Modul - cite web/book/journal mv.[rediger kildetekst]

Den 27. december bliver Modul:Citation/CS1 og dens undermoduler opdateret med en version, som er hentet fra den engelske Wikipedia. Det modul håndterer cite-skabeloner som {{cite web}}, {{cite book}}, {{cite journal}} mv. Så der kan god være synlige ændring, når det sker.

Vi vil gerne have en kodebase, som ligger tæt på den engelske udgave. Bruger:MGA73, som har tilpasset til vores forhold, har haft kontakt med udvikleren af den engelske udgave, så vores arbejde med tilpasninger kan også give gavn for andre wiki'er, som skal vedligeholde deres moduler. En opgave har været finde og håndtere de tilpasninger, som specielt for os. Det er fx håndtering af datoer, som har være meget fokus på. Og et andet emne er håndtering af InternetArchiveBot, hvor vores nuværende kode ikke er specielt godt supporteret. Det er den engelske kode.

Ud over de overstående emner, som har været mest fokus på, kommer der også nye parameter. Fx s2cid, som allerede forsøges brugt i fx Henrik 2., greve af Champagne. --Steen Th (diskussion) 19. dec. 2021, 20:01 (CET) i samarbejde med Bruger:MGA73Svar[svar]

Jf. Moduldiskussion:Citation/CS1#Opdatering_foretages_nu så er modulerne nu blevet opdateret. Jeg har også startet IABot midlertidig og jf. fx Special:Diff/10946414 virker botten fint. MEN desværre så opdaterer den ikke gamle parametre som fx "deadurl=" til "url-status=" so det vil måske kunne give dubletter. Derfor har jeg sat botten på pause igen.
Hvis du finder nogle fejl, så noter dem gerne på Moduldiskussion:Citation/CS1#Opdatering_foretages_nu så vi kan se om der er problemer. --MGA73 (diskussion) 27. dec. 2021, 16:42 (CET)Svar[svar]

Genstart af IABot 29. december 2021[rediger kildetekst]

Jf. ovenfor er CS1-modulet nu genstartet. Jeg har lavet en opdatering af tusindvis af sider for at ensrette den måde vi angiver om en url er død eller levende. Jeg tænker derfor, at det er sikkert at starte IABot igen. Jeg har fulgt med i nogle af bottens redigeringer for at se om den virker og det ser ud til at virke. I må meget gerne hjælpe med at holde lidt øje i starten.

Botten kan stoppes på denne side hvis den laver for mange fejl.

Pinger lige nogle af dem der har kommenteret tidligere: Bruger:Nico, Bruger:Ysangkok, Bruger:Per Meistrup, Bruger:Santac, Bruger:Toxophilus, Bruger:Dipsacus fullonum og Bruger:Dannebrog Spy. --MGA73 (diskussion) 29. dec. 2021, 11:00 (CET)Svar[svar]

Fedt :-) Jeg har lavet en række nedslag, og det ser ud til at virke. Det er lidt forskelligt hvordan den noterer det, men det er forståeligt, - bedre end før, hvor det godt kunne virke lidt klumset, og linkene virker. Har ikke fundet fejl i dem jeg har kigget på- Nico (diskussion) 29. dec. 2021, 11:17 (CET)Svar[svar]
Nico har du mulighed for at tjekke konfigurationen af botten? Jf. Wikipedia:Landsbybrønden/Brug_archive.org#Indstillinger_for_botten og Bruger:Weblars/sandkasse3 er der 2 ting jeg synes lyder interessante:
 1. Links to scan: Der kan man tilsyneladende vælge mellem 1) All external links on an article og 2) Only links within references. Jeg tænker, at det betyder, at der er links som bliver ignoreret. Bør de det?
 2. Tagging dead citation templates: Der kan man tilsyneladende vælge 1) Tag with a dead link template og 2) Use the dead link parameter on the cite template. Jeg tænker at det måske betyder at botten indsætter {{Webarchive}} i stedet for {{cite web}}.
Der er muligvis andre spændende ting vi kan pille ved. Men jeg er ikke administrator, så jeg kan ikke se (eller ændre) mulighederne. --MGA73 (diskussion) 29. dec. 2021, 12:58 (CET)Svar[svar]
Jeg kender desværre kun til det på brugerniveau, så det er nok bedre at spørge Bruger:steenth eller Bruger:Dipsacus fullonum. - Nico (diskussion) 29. dec. 2021, 15:55 (CET)Svar[svar]
@MGA73, Jeg tog nogle nedslag bottens natlige aktivitet. Nogle går direkte til til web.archive.org (f.eks Mikkel Mena Qvist) men andre går til 404-side fra det oprindelige link, men til fra Arkiveret-linket (f.eks. Mikkeller). Du skulle måske søge admin-status for at lette arbejdet? - det vil formentlig gå let igennem. - Nico (diskussion) 30. dec. 2021, 10:39 (CET)Svar[svar]
Hej Nico! Tak. Jeg mener rettelserne i Mikkel Mena Qvist er helt korrekte (originalen er død derfor skal den arkiverede stå først). Men Mikkeller er ikke helt korrekt (linket til arkivet er ok men botten skulle have markeret linket som dødt). Jeg har ikke helt luret endnu hvornår botten bruger {{cite web}} og hvornår den bruger {{Webarchive}}. --MGA73 (diskussion) 30. dec. 2021, 12:02 (CET)Svar[svar]
Der er nok for mange varianter til at den kage højde for det hele, - hovedsagen er (for mig at se) at der et arkivlink. - Nico (diskussion) 30. dec. 2021, 13:39 (CET)Svar[svar]
Nico ja links er en stor forbedring. Steenth og jeg så på konfigurationen i IABot tidligere og vi satte antallet op fra 20 til 50 så vi får lidt mere at teste på. Funktionen med at sende levende links til IA var deaktiveret så den slog vi til igen. Derudover satte vi botten til at tjekke alle links og ikke kun dem i en ref. Så må vi se hvad der sker. --MGA73 (diskussion) 30. dec. 2021, 18:15 (CET)Svar[svar]

Konfigurationen kan ses i File:Konfigurer bot - IABot-interface.pdf. --MGA73 (diskussion) 31. dec. 2021, 10:55 (CET)Svar[svar]

Jeg har bemærket Special:Diff/10974105 hvor botten markerer et dødt link med {{Dead link}} men hvor den samtidig fjerner urlen. Personligt synes jeg urlen burde blive stående. Så det synes jeg er en fejl. --MGA73 (diskussion) 31. dec. 2021, 11:14 (CET)Svar[svar]
Jeg tror at vi kan fixe det ved at sætte Template behavior: til "Append template to URL" i stedet for til "Replace original URL with template". Steenth? --MGA73 (diskussion) 31. dec. 2021, 11:19 (CET)Svar[svar]
Jeg har ændret det. --Steen Th (diskussion) 31. dec. 2021, 12:12 (CET)Svar[svar]
Tak Steen Th. Ifølge Special:Diff/10974923 virker det nu. Ikke helt som forventet men ok. Nu indsætter den {{Dead link}} lige bag linket. Hvis vi ikke gider det kan vi vel få en bot til at rette efterfølgende. --MGA73 (diskussion) 2. jan. 2022, 14:26 (CET)Svar[svar]

Jeg synes det ser fint ud. Er der stemning for at vi lader botten rette flere end 50 om dagen? --MGA73 (diskussion) 2. jan. 2022, 14:26 (CET)Svar[svar]

Der mangler stadig dead link i nogle artikler i den seneste kørsel, f.eks Mitja Harvilahti, Mit lille land og Mirza Džomba... men hvis du siger det kan bottes, kan jeg ikke se der er noget problem ved at sætte hastigheden op. - Nico (diskussion) 2. jan. 2022, 15:50 (CET)Svar[svar]
Nico Hvad mener du med at der mangler dead link? I Mirza Džomba er der kun 1 link så det er nok den letteste at tale om. Som jeg forstår det så sætter botten {{Webarchive}} hvis den finder en arkiveret version og den sætter {{dead link}} hvis den ikke kan finde en version i arkivet. --MGA73 (diskussion) 2. jan. 2022, 19:02 (CET)Svar[svar]
det er måske mig der misforstår betegnelserne, - jeg troede at {{dead link}} fik den til at gå direkte til arkiv-linket, som den gør nogle steder, fra den oprindelige adresse, hvilket for mig at se er den optimale løsning. Det ville være godt at det virker så man ikke fra det første link kommer til en fejlside (eks.: det første link på Mission Point Fyr)- Nico (diskussion) 2. jan. 2022, 22:31 (CET)Svar[svar]
Som jeg forstår det er der 2 måder at lave henvisninger på. Det ene er som en kilde, hvor man sætter linket i et "<ref>-tag". Det andet er hvor man bare henviser til det som her er deres hjemmeside: <link>.
Når vi bruger det som kilde sætter vi oftest {{Cite web}} og den skabelon laver det link du efterlyser. Måske vi bare kan bruge samme skabelon når vi "bare" laver en henvisning til en hjemmeside? Men det betyder jo så at der kommer samme layout til kilder og eksterne henvisninger. Eksempel:
 1. Normalt link til hjemmeside: Mission Point lighthouse
 2. Link med "cite web" uden parametre: "Mission Point lighthouse".
 3. Link med "cite web" med parametre: "Mission Point lighthouse" (engelsk). terrypepper.com. 7. december 2003. Hentet 13. december 2011.
Link 1 og 2 ligner hinanden en del. Personligt kan jeg godt leve med citationstegnene. Men jeg tænker, at på sigt vil IABot muligvis sætte datoer på så det kommer til at ligne link 3. Det ved jeg ikke om er et problem. Når hvis siden dør så vil botten i alt fald ændre status så linket ændrer sig som du ønsker. Det kan også være at nogen andre har en god ide. --MGA73 (diskussion) 3. jan. 2022, 09:49 (CET)Svar[svar]
Der er mange varianter af skrivning fra botten, men det korte af det lange er at jeg ikke har fundet deciderede fejl. ...men du skriver Når hvis siden dør så vil botten i alt fald ændre status så linket ændrer sig som du ønsker. - det gør den ikke endnu, men det ville være det optimale hvis vi når der til, men det behøver ikke at stoppe den nu. - Nico (diskussion) 3. jan. 2022, 11:09 (CET)Svar[svar]
Nico det er bare fordi jeg skriver uklart og roder lidt rundt i det. {{Dead link}} bruges hvis siden ikke længere findes og IA ikke har en kopi. {{Webarchive}} bruges hvis siden ikke findes men IA har en kopi. {{Cite web}} m.fl. kan skifte mellem at linke til originalen og kopien alt efter om originalen stadig virker. Personligt synes jeg det er en god idé at sætte antallet op nu så IABot hurtigst muligt får arkiveret sider hos IA. --MGA73 (diskussion) 3. jan. 2022, 12:37 (CET)Svar[svar]
Fint nok for mig, og det ser heller ikke ud til at der er andre der har indvendinger(?). - Nico (diskussion) 3. jan. 2022, 15:41 (CET)Svar[svar]

Jeg spurgte på en:User talk:cyberpower678 om hvornår den bruger Cite web og hvornår den bruger webarchive og fik oplyst, at "the bot converts the URL to a template if there is no surrounding context. IABot doesn't know how to properly convert that and so it just wedges in a web archive template in those cases." Dvs. vi skal rette manuelt til Cite web eller bruge en bot til det for IABot kan ikke. Det er sikkert meget klogt ikke at gøre botten for kompliceret.

Mht. dead link så fik jeg oplyst at "You can't inline the dead link template like that. IABot does not support that. When you activate the replace setting, it will delete the entire URL and everything included in the square brackets, along with the brackets, and place a template there instead. This is for templates that render dead link texts in their own way like itwiki does." Dvs. vi har gjort det bedst muligt ud fra hvad botten kan. Dvs. også her skal vi rette manuelt eller med bot hvis vi vil have det anderledes. --MGA73 (diskussion) 4. jan. 2022, 07:29 (CET)Svar[svar]

Nico Denne Special:Diff/10980318 er lidt spøjs (den nederste redigering). Hvad synes vi om den? Det er fint den finder et link men jeg er knapt så begejstret over at den fjerner lidt tekst. Jeg synes dog stadig det er inden for det acceptable for den finder jo rent faktisk et link hvilket er en forbedring. Så jeg synes stadig vi skal slippe botten fri. --MGA73 (diskussion) 4. jan. 2022, 17:02 (CET)Svar[svar]
Jeg sætter antal redigeringer pr. dag op fra 50 til 200. Så er stadig overkommelig at tjekke resultatet. --Steen Th (diskussion) 4. jan. 2022, 17:48 (CET)Svar[svar]
[redigeringskonflikt]  Jeg er enig, - et arkivlink er bedre end et dødt link. Måske kan der laves (endnu) en vedligeholdelseskategori, så vi kan tage dem hen af vejen? (har ingen fornemmelse af hvor mange det kommer til at dreje sig om ;-) - Nico (diskussion) 4. jan. 2022, 17:58 (CET)Svar[svar]
Dagens tal er 2.052 sider der henviser til {{Dead link}}. Gad vide om nogen ville hjælpe med at tjekke siderne hvis vi satte en kategori på? --MGA73 (diskussion) 4. jan. 2022, 19:45 (CET)Svar[svar]

Vi har 271.548 artikler så hvis botten retter 200 om dagen tager det 3,7 år at komme igennem dem alle forudsat at alle artikler har eksterne henvisninger mv. der skal rettes. Det har de jo nok næppe og nogle artikler har jo nok også ajourførte links mv. og behøver derfor ikke at blive ændret. Men er det bare 1 ud af 10 artikler der skal rettes så tager det ca. 1/2 år hvis jeg har regnet rigtigt. Så hvad er et passende antal om dagen? Er 200 fint? Eller skal det ændres til 500? Eller 1.000? Jeg tænker, at når først botten har været igennem dem alle så vil det gå hurtigere næste gang osv. Så vi vil alle få en del ændringer på vores overvågningsliste i starten men på sigt bør antallet nok falde. --MGA73 (diskussion) 8. jan. 2022, 10:21 (CET)Svar[svar]

Jeg har sat den op på 500 denne gang. Hvis man tager antal redigeringer, som bot'ten har gjort indtil nu, så vil en runde med det antal tage 80 dage.. Men går nok hurtigere med at komme hele vejen rundt, da del af det gamle er rettet. --Steen Th (diskussion) 8. jan. 2022, 12:16 (CET)Svar[svar]

Brugerdiskussion:MGA73#Arkivlinks har Dannebrog Spy udtrykt ønske om, at botten ikke rører levende links. Dette vil kræve en justering af opsætningen af botten. Personligt synes jeg ikke et arkivlink generer nogen for selvom en side er levende, så er der jo ingen der siger, at indholdet er det samme som da kilden blev indsat. Men vi kan jo altid starte med at køre botten på de døde, og så bagefter tage de levende, medmindre der er stemning for at lade levende links være. --MGA73 (diskussion) 11. jan. 2022, 16:17 (CET)Svar[svar]

Jeg synes at arkivlink0s med det samme er en fordel, for levende links kan i princippet holde op med at virke når som helst. Men Dannebrog Spy har ret i at den måde de indsat i teksten kan virke meningsforstyrrende. Dannebrog Spy gav disse to eksempler:
Kunne de ikke i stedet indsættes så det vises som:
Parenteserne er foreslået før, og ændringen kan laves meget enkelt ved at redigere Skabelon:Webarchive så kaldet til Modul:webarchive omgives af parenteser. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 11. jan. 2022, 21:09 (CET)Svar[svar]
Kartebolle (Dipsacus fullonum) Jeg synes fint du kan prøve at ændre skabelonen så den indeholder parenteser. Så kan vi se om det virker som planlagt. --MGA73 (diskussion) 11. jan. 2022, 21:12 (CET)Svar[svar]

Jeg har nogle spørgsmål:

 • Vil det være muligt at fritage bestemte artikler for indsættelse af arkivlinks? Altså lidt ligesom man kan sige nej til brug af Wikidata i infobokse, hvis man gerne selv vil kunne beholde styringen.
 • Hvad sker der, hvis man fjerner en skabelon med et arkivlink? Bliver det så bare indsat af botten igen?
 • Hvad sker der, hvis man flytter en skabelon med et arkivlink til et andet sted i kildeangivelsen, end det botten er indstillet til?
 • Omfatter det her kun kildeangivelser med brug af ref og lignende, eller er eksterne henvisninger også omfattet?
 • Hvad med de tusindvis af artikler, der fik indsat arkivlink med bot sidste år? Får de tilføjet parenteser nu?

--Dannebrog Spy (diskussion) 12. jan. 2022, 13:32 (CET)Svar[svar]

Det fremgår af denne side at man kan bede botten ignore hele artiklen eller specifikke links.
Mht. hvad botten redigerer så er der forskel. Jeg er i gang med at rette 420 artikler, hvor der har været rod i om linkene var døde eller levende. Der har jeg bedt om "den fulde pakke" (jeg mangler 60 artikler endnu). Der er tale om en engangsrettelse. De artikler botten redigerer af sig selv der foretager den færre redigeringer. Som jeg ser det, så fokuserer den på døde links, jf. File:Konfigurer bot - IABot-interface.pdf. Hvis den kan, så retter den links til {{Cite web}} fx og hvis det ikke er muligt så indsætter den {{dead link}} eller {{Webarchive}}. Jeg tror vi får det bedste resultat hvis vi manuelt konverterer {{Webarchive}} til den relevante "cite xxx"/"kilde xxx".
Hvis du fjerne eller flytter skabelonen, så tror jeg botten sætter den igen (altså hvis linket er dødt).
Mht. parenteser, så tænker jeg at det kommer automatisk i samtlige artikler, hvis nogen retter {{Webarchive}}, så det indeholder parenteser. --MGA73 (diskussion) 12. jan. 2022, 14:11 (CET)Svar[svar]

Pinger Bruger:Kort til kirken til info om ovenstående diskussion hvis det har interesse. Derudover kan jeg til alle oplyse at IABot er blevet justeret lidt så nu genkender den bedre {{Dødt link}} og det gør efter min opfattelse ændringerne bedre (stadig ikke altid perfekte), jf. fx Skabelondiskussion:Dødt link. --MGA73 (diskussion) 20. jan. 2022, 20:25 (CET)Svar[svar]

Er der stemning for at sætte parentes ind?
 • Arkiv + levende. "Museets historie". Arkiveret fra originalen 15. juni 2013. Hentet 22. april 2013.
Som fx i ovenstående eksempel? Har rettet med Special:Diff/11026333 men hvis nogen har en bedre løsning, så sig til. --MGA73 (diskussion) 21. jan. 2022, 22:40 (CET)Svar[svar]
Jeg kan se ikke nogen grund til parenteser i teksterne fra CS1/CS2-skabeloner. Der er ikke noget problem dér, som kræver en løsning. Det er når skabelonen {{Webarchive}} indsættes i fri tekst, at der kan opstå et problem hvis teksten fra den skabelon bryder ind i en kontekst, så noget tekst kan læses i en forkert sammenhæng. Det kan afhjælpes ved at afgrænse skabelonteksten med parenteser. Der er ikke noget tilsvarende problem i CS1/CS2-skabelonerne. Så jeg er imod den her foreslåede ændring. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 21. jan. 2022, 23:11 (CET)Svar[svar]
Super! --MGA73 (diskussion) 22. jan. 2022, 10:14 (CET)Svar[svar]

Vedr. IABot: Jeg kan i øvrigt oplyse, at jeg på meta har fået oplyst, at "MGA73, the bot queue is disabled because a rate limit was configured for Danish Wikipedia, and when a rate limit is set, this disables the queue so that users do not cause the bot to make more edits than it should. To enable the bot queue, you should set the rate limit to 0. This will not make the bot edit too quickly as it runs pretty slowly by default.". Dvs. hvis vi ønsker at brugerne skal kunne anmode botten om at køre på fx 10 sider så skal vi justere indstillingerne. Ellers skal brugerne køre botten på 1 side ad gangen. --MGA73 (diskussion) 2. feb. 2022, 22:04 (CET)Svar[svar]

Første omgang!!!: Så har botten været igennem første runde. Den startede med "Mi..." jf. dette link og tog derefter resten af alfabetet og startede ved A og er nu nået til "Mu...." jf. dette link. Dvs. den har nu været en hel omgang/runde og starter nu forfra. Mon ikke der kommer væsentligt færre redigeringer i næste omgang? --MGA73 (diskussion) 13. feb. 2022, 10:30 (CET)Svar[svar]

Ikke-understøttede parametre og andre fejl[rediger kildetekst]

Ændringen betyder, at der er kommet en række sider i bl.a. Kategori:Sider_med_kildeangivelser_med_ikke-understøttede_parametre. Nogle skyldes stavefejl, nye navne (fx en bindestreg) eller at de er kopieret fra andre sprog, så det kan godt være et detektivarbejde at finde ud af hvad der skal til. Men de fleste skyldes dog "coauthors" som er udgået. Som jeg forstår det kunne man tidligere skrive coauthors=A, B og C men nu skal de skrives som author1=A, author2=B og author3=C eller evt. som fornavn1, efternavn1, fornavn2 osv. Alle er meget velkomne til at give en hånd med denne og andre i Kategori:CS1-fejl. Det vil også være en hjælp hvis man kan finde ud hvad fejlen er og hvordan man retter den og så skriver det i toppen af den pågældende kategori eller på en hjælpeside. Hvis I finder fejl som I tænker kan rettes med en bot så er I også meget velkomne til at sige til. --MGA73 (diskussion) 30. dec. 2021, 18:57 (CET)Svar[svar]

Kategori:Sider med kildeangivelser med unavngivne parametre er også en kategori som kan bruge lidt opmærksomhed fra brugere. Tit er det små ting der skal til for at fixe det fx et manglende "=" som i Special:Diff/10979908. Det er svært at rette med bot. --MGA73 (diskussion) 3. jan. 2022, 16:56 (CET)Svar[svar]
@steenth, Du efterlyste eksempler på dobbeltparrentes ved |editor=. Se Aktiv-pixel-sensor#Eksterne henvisninger. Det forekommer både i cite journal og cite book - Nico (diskussion) 8. jan. 2022, 11:24 (CET)Svar[svar]
Jeg tænker at Special:Diff/10992260 skulle fixe det. --MGA73 (diskussion) 9. jan. 2022, 18:45 (CET)Svar[svar]

¨

Skabelon:Infoboks mytologisk væsen[rediger kildetekst]

Jeg har prøvet at lave en ny skabelon Skabelon:Infoboks mytologisk væsen i forbindelse med en kommende relateret artikel til artikl. haast-ørne, men kan simpelthen ikke få den til at fungere ordentligt. Håber jeg kan få lidt hjælp fra et par af jer kyndinge indenfor wikipedias omfattende programmeringssprog til at få den op at køre. :-) Jeg takker på forhånd. Mvh. --BrianRasmussen (diskussion) 21. feb. 2022, 22:34 (CET)Svar[svar]

Den skabelon vil jeg overhoved ikke rører ved. Den er umuligt at vedligeholde. {{Infoboks mytologisk væsen}} bruger ikke {{infoboks}} som basisskabelon.... Så du skal starte helt forfra med. --Steen Th (diskussion) 21. feb. 2022, 23:41 (CET)Svar[svar]
Prøv at se om du kan bruge den engelske en:Template:Infobox mythical creature som forlæg for en dansk udgave. Den ser ud til at bygge på {{Infobox ...}}. − Det er muligt du også kan få noget ud af at se på {{Infoboks guddom}} eller andre fra denne Kategori:Infoboksskabeloner
-- Mvh PHansen (diskussion) 22. feb. 2022, 08:01 (CET)Svar[svar]
Tak for rådene. Jeg er komplet grøn og på udebane ift. skabelondannelser, så egentlig fandt jeg bare The Simpsons-infoboksskabelonen, som jeg godt kan lide opsætningen af og farven. Jeg er bestemt ikke "religiøs", når det gælder valget af infobokstyper, så hvis {{infoboks}} er den grundlæggende skabelon, er det selvfølgelig dén jeg vil benytte. Infoboksen skal på ingen måde være til besvær for dawiki. Jeg prøver mig lidt frem, men måske kommer jeg til at bruge jeres hjælp i sidste ende. Mvh. --BrianRasmussen (diskussion) 22. feb. 2022, 15:31 (CET)Svar[svar]
Jeg har nu lavet en test af skabelonen ..... og til min forbløffelse virker den! Hvis jeg skal lave infoboksskabeloner i fremtiden, vil jeg holde mig til denne model. :-) --BrianRasmussen (diskussion) 22. feb. 2022, 16:59 (CET)Svar[svar]
Fint. Jeg har lavet en Skabelon:Infoboks mytologisk væsen/doc efter model af Skabelon:Infoboks guddom, og har ved samme lejlighed slettet en {{-}} der fremtvang et stor hvidt felt til venstre for infoboksen. Det ser bedre ud nu. − Du kan sætte eksempler ind på doc-siden.
-- Mvh PHansen (diskussion) 23. feb. 2022, 12:32 (CET)Svar[svar]
Tusinde tak, Hansen. :-) Jeg havde nok på fornemmelsen, at skabelonen ikke var helt perfekt, men da jeg lavede testen, var det på en ren blank side uden tekst, så jeg fik ikke fanget det hvide felt. Det er godt at du har sans for detaljer og kan gennemskue programmeringen. Mvh. --BrianRasmussen (diskussion) 23. feb. 2022, 16:41 (CET)Svar[svar]


Håndhæve kilder[rediger kildetekst]

Har tænkt på at vi skal finde på en måde at sikre kilder på artiklerne. Antallet af artikler i Kategori:Kilder_mangler bliver kun større og større, så vi skal have fundet en god og effektiv måde at håndhæve kildehenvisningerne på.

Der er flere måder vi kan gøre det på. Først og fremmest vil være at slette alle nye artikler som ikke er kildebelagt og kræve at ske skal gøres (dette kan dog resualtere i utrolig mange sletninger), alternativt er at smide en besked på artikelopretteren med en besked om at dette skal gøres hurtigt muligt da artiklen ellers kan komme i risiko for at blive slettet.

Har ikke helt knækket nødden endnu, men kunne godt tænke mig at høre jeres tanker. --SimmeD (diskussion, bidrag) 25. apr. 2022, 16:25 (CEST)Svar[svar]

Det er ikke let at finde en brugbar løsning. Vi lider under, at der simpelthen er for få dawikibrugere der kan/vil håndhæve de kildeløse- og dårligt kildebelagte artikler, og da vi jo er et frivilligt projekt, kan man ikke tvinge nogen til at gøre det.
Jeg foreslog på et tidspunkt, at vi strammede op på dawiki overfor hærværksfolk og bl.a. udelukkede IP-redigeringer fuldstændigt, fordi alle kan oprette brugerprofiler, hvis de har noget seriøst på hjertet i forhold til wikipediaen. Forslaget kan læses her: Wikipedia:Landsbybrønden/Forslag til bekæmpelse af hærværk. Et opstramning vil alt andet lige give alle gode brugere flere kræfter til rent faktisk at skabe en forbedring af selve encyklopædien i stedet for at bruge unødig energi på hærværksbekæmpelse. Men forslaget løb ud i sandet, da yderligere opstramninger mødte modstand blandt flere brugere.
Jeg synes dog forslaget som helhed skulle genovervejes. --Søren Svensson (diskussion) 25. apr. 2022, 16:47 (CEST)Svar[svar]

Som påpeget af Søren Svensson er et af problemerne, at der ikke er bidragsydere nok på dansk Wikipedia. Jeg tror ikke, at vi får flere bidragsydere, hvis nye uerfarne bidragsydere bliver mødt med en hær at ivrige patruljanrter, der sletter deres velmente bidrag, alternativt spammer dem til med skabekloner om, hvor dårlige deres artikler er. En måde at få løst problemet på kunne måske være, at tage vel imod nye bidragsydere, der i god tro forsøger at bidrage til projektet. Det kan jo være, at de synes det er interessant at bidrage, og de fleste lærer jo med tiden at overholde alle de mange regler, som er lagt over projektet. --Pugilist (diskussion) 25. apr. 2022, 17:18 (CEST)Svar[svar]

(redigeringskonflikt)

Jeg har indtryk af, at de forskellige skabeloner om manglende kilder i perioder er blevet indsat i flæng uden hensyn til behovet. Der er en række steder, hvor det nødvendigt med troværdige kilder, fordi oplysningerne kan betvivles. Men der er også mange harmløse oplysninger og ubestridelige fakta, hvor kilder måske nok er ønskelige men ikke påkrævede. Her kunne det nok være relevant at se på om, at en indsat skabelon dækker over et reelt problem, eller om en bruger bare har masseindsat skabeloner i stedet for selv at gøre en indsats.
I forhold til nye artikler hører det desuden med, at krav om kilder simpelthen er fremmed for mange begyndere. Og lige sådan med kravene til dem. At egen viden og mundtlige oplysninger ikke er brugbare kommer for eksempel jævnt hen som en overraskelse for begyndere. Der er man nød til at være pædagogisk og ikke straks begynde at stille en masse krav, de pågældende ikke har nogen forudsætninger for at opfylde.
Men det er dog ikke alt, der kan eller skal reddes. Hvis manglende kilder er et af flere problemer, kan det for eksempel godt være nødvendigt med mere håndfaste indgreb, hvis ingen vil gøre noget ved de pågældende artikler. --Dannebrog Spy (diskussion) 25. apr. 2022, 17:19 (CEST)Svar[svar]

@Pugilist Jeg er bestemt enig med dig i, at nye brugere skal behandles ordentligt, hvis de bidrager med noget i en god mening. Men det er ikke godt, når noget af lav kvalitet falder igennem patruljeringsnetværket af rutinerede brugere, særligt når det er fuldstændigt kildeløst. Og at det efterfølgende får lov til at blive stående i årevis. Imens bruges der rigtigt mange kræfter på hærværksfolk og deres hærgninger - tid der kunne være brugt på at rette op på den dårlige kvalitet i en række artikler. Vi giver simpelthen ballademagere for lang snor, og det kan dawiki ikke bære, fordi vi kun er relativt få dansktalende til at skabe leksikonet. --Søren Svensson (diskussion) 25. apr. 2022, 17:34 (CEST)Svar[svar]

Hej Søren: enig i, at der bruges tid på hærværksbekæmpelsen, men selvom det er møgirriterende at skulle bruge tid på det, så er de enekelte rettelser/sletninger/blokeringer dog forholdsvist hurtigt gennemført. Et par af de aktive administratorer har de seneste par år strammet op på blokeringslængderne og afkortet snoren for hærværksfolk, og det er mit indtryk, at det har betydet et mindre fald i hærværket, så en vis fremgang er der dog at spore. Spørgsmålet om hærværk er dog ikke helt identisk med spørgsmålet om, hvorvidt nye uerfarne brugere skal stilles til ansvar for Wikipedias forholdsvist omfattende regelsæt med en række skabeloner og sletning af nye artikler, eller om vi i stedet bør bruge energien på at afhjælpe manglerne i et samarbejde med de uerfarne brugere. --Pugilist (diskussion) 25. apr. 2022, 18:15 (CEST)Svar[svar]
Jeg er enig med SimmeD i, at vi med fordel kan forsøge at optrappe arbejdet for at sikre flere kilder på de oplysninger, der bliver skrevet ind i artiklerne; men også enig i, at der er en balancegang mht. ikke at skræmme uerfarne bidragydere væk, så f.eks. at slette alle kildeløse artikler uden videre er som udgangspunkt næppe en god ide. Jeg mener dog, at vi kan og bør gøre mere end hidtil for at gøre brugere opmærksomme på problemet. Her er nogle konkrete forslag:
 1. Jeg synes ikke, at nye brugere tydeligt nok bliver informeret fra dag ét om, at det forventes, at alle væsentlige oplysninger er kildebelagte. Jeg vil foreslå at ændre vores velkomstskabelon, så det bliver et af de tydeligste fremhævede punkter. Den består i dag af 10 fremhævede punkter, men ingen af dem nævner kildeproblemet. Jeg vil foreslå, at en tydelig henstilling herom indsættes som en af de første, med link videre til både WP:Verificerbarhed og Wikipedia:Kildeangivelser. Det kan f.eks. erstatte henvisningen til sandkassen eller "få inspiration fra vores bedste artikler", som ikke har den samme grad af vigtighed.
 2. Patruljanter kan, som SimmeD foreslår, med fordel i relevante tilfælde overveje mere aktivt og rutinemæssigt at gøre bidragyderne opmærksomme på, at deres bidrag mangler kilder. Det kan eksempelvis ske med indsætning af Skabelon:Kildenotits, som Bruger:Kjeldjoh i sin tid lavede, på brugerens diskussionsside ved behov. Jeg mener, at den har den rette balance mellem at være positiv overfor brugerens bidrag og samtidig gøre opmærksom på vigtigheden af at tilføje kilder.
 3. Parallelt hermed kan man indsætte en tydelig henstilling om kilder i den advarsel, som alle IP-adresser møder, når de vil redigere i en artikel. P.t. står der henvisninger til Sandkassen og information om brugen af diskussionsside mv., men en påpegelse af kildenormer ville nok være mindst lige så relevant.
 4. Mht. problemet med for få bidragydere vil jeg slå et slag for dette tidligere forslag fra Kartebolle om forsøgsvis i en periode at bruge Sitenotice til både at indbyde nye bidragydere og i samme omgang nævne, at kildebrug er en af de vigtigste principper for redigeringer på Wikipedia. Forslaget fik ikke så megen opmærksomhed i sin tid, og derfor skete der ikke mere, men jeg synes fortsat, at det er værd at afprøve, og her kan vi endda slå to fluer med et smæk. --Økonom (diskussion) 25. apr. 2022, 19:44 (CEST)Svar[svar]


Da jeg begyndte at skrive til dawiki i 2007, sikrede vi os, at vi videregav sandfærdige oplysninger, men kravene til kilder i fodnoter er først kommet senere; men mange har ikke overskud til at skulle grave hele fortiden op igen. Gamle artikler, der egentlig ikke fejler noget, er nu blevet hængt ud, og det havde da været kønnere, om de, der påklistrer anmærkningsskilte, i stedet ville bruge lidt tid på selv at finde kilder. For det ser ikke godt ud med de anmærkninger fra folk, der ikke ellers bidrager med noget positivt. - Jeg har også fornemmelsen af, at de kilder, der ønskes, er elektroniske kilder på nettet; men megen viden ligger endnu i gamle bøger. Hvem tjekker dem? - Oprindelig var det tanken, at mange skulle kunne bidrage til dawiki, men programmørnørder har indført finurlige »features«, der kræver en oplæring, inden man føler sig hjemme som bidragyder. Opdatering og nye indlæg er ikke længere for alle. - Undertiden slettes væsentlige artikler, fordi nogle ikke kan lide dem, og det er i reglen politisk begrundet. Grundlovsforeningen Dansk Kultur blev slettet, selv om der var mange links til artiklen, for foreningen er "højreorienteret", hvilket åbenbart ikke er tilstrækkeligt "politisk korrekt". - Men wiki bør være et neutralt leksikon! - Der er kræfter iblandt os, der ikke anlægger neutrale synspunkter. Mvh Hans Christophersen (diskussion) 25. apr. 2022, 22:15 (CEST)Svar[svar]
Skabelon:Velkommen kunne godt bruge en overhaling. For at henvise til fremhævet indhold er nok at sætte barren for høj for begyndere. Desuden er lidt for meget af det fremhævede indhold plaget af netop manglende kilder. Men jeg kan dog godt frygte, at den megen fokus på kilder ender med at gøre det vigtigere end alt andet. Ingen tvivl om at de er væsentlige, men det må bare ikke ende med at blive kilder for kildernes skyld.
Hvad angår hærværksfolk, skal der bare gøres kort proces. De brugere der går fra konflikt til konflikt skal også stoppes meget hurtigere. For begge grupper spilder en masse tid, der kan bruges på bedre ting.
Hvad angår programnørdernes features så er det netop noget, der er med til at tage besværliggøre angivelse og opdatering af kilder. Der er indført en stribe skabeloner, der fylder i artiklerne og skal udfyldes på helt bestemte måder for ikke at melde fejl. Det gør det besværligt for både begyndere og mangeårige brugere. Her må der gerne gives mere plads til simple måder at angive kilder på.
Hvad angår sletning af artikler, er det tydeligt, at nogle brugere ikke vil give plads til visse emner. Det kan være politiske emner, hvor afvigende synspunkter er uønskede. Men det kan også være populære emner, der mistænkeliggøres og nedvurderes. Eller det kan være emner, der kun har interesse i nogle kredse. Her hjælper selv nok så mange kilder ikke, for de pågældende brugere vil simpelthen ikke have de pågældende emner. --Dannebrog Spy (diskussion) 25. apr. 2022, 22:58 (CEST)Svar[svar]
@Bruger:Dannebrog Spy. Det var dog en besynderlig argumentation (de pågældende brugere vil simpelthen ikke have de pågældende emner). Artiklen Grundlovsforeningen Dansk Kultur blev slettet efter en korrekt slettediskussionsproces som kørte 14 dage. Artiklen havde ingen uafhængige kilder, og kunne minde om en decideret foreningshjemmeside. Denne diskussion handler som udgangspunkt om kilder, og her er det vigtigt at påpege vigtigheden af uafhængige kilder. - Nico (diskussion) 25. apr. 2022, 23:41 (CEST)Svar[svar]
Det var en generel bemærkning om sletningsdiskussioner. Det var ikke møntet på den sag, hvor argumentationen generelt var sober. --Dannebrog Spy (diskussion) 25. apr. 2022, 23:51 (CEST)Svar[svar]
Vi kunne også gøre det nemmere at indsætte kilder. Lige nu kan man hurtig indsætte <ref> tagget, men indeni har vi {{cite web}} samt de andre "cite" skabeloner. På englesk Wikipedia har det i deres Visual Editor denne mulighed https://i.imgur.com/06cETNV.png og https://i.imgur.com/EoeDCe1.png, det kunne være vi skulle tænkte på at få noget ligende. Derudover, så skal vi måske også tænkte på at få opdateret {{velkommen}} bare for en god ordensskyld. --SimmeD (diskussion, bidrag) 26. apr. 2022, 11:17 (CEST)Svar[svar]


Partifarver[rediger kildetekst]

Der er tradition for markere politiske partier med forskellige farver i artikler om valg, parlamenter, regeringer, ministerier med videre. Til dette formål er der oprettet skabeloner for mange partier med en farvekode, for eksempel Skabelon:Socialdemokratiet/meta/farve, som andre skabeloner så bruger. Det er besværligt at vedligeholde, og jeg foreslår at vi overgår til at hente partifarvekoderne fra Wikidata (for eksempel d:Q212101#P465). Det største umiddelbare problem vil være at finde Wikidata-emnet for partier som ikke har en dansk artikel. Jeg tænker at det nemmest gøres ud fra titlen på en anden Wikipedia, men den metode vil gøre os afhængig af at artiklen ikke flyttes på den anden Wikipedia. En anden mulighed som de bruger på den engelske Wikipedia, er tabeller i modulnavnerummet med farver og andet for alle partier, for eksempel en:Module:Political_party/S. Hvad mener I andre?--Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 21. maj 2022, 11:18 (CEST)Svar[svar]

Jeg tager manglende svar som samtykke og vil arbejde videre på dette ved lejlighed. Jeg ved ikke hvornår jeg kommer til det. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 30. maj 2022, 08:26 (CEST)Svar[svar]
Jeg har lavet en ny skabelon {{Partifarve}} som prøver både de hidtidige meta-farveskabeloner og Wikidata, og ser ud til fungere udmærket. Der mangler lidt finpudsning, og sporingskategorier kunne måske være rart. {{Infoboks lovgivningsmæssige valg}}, {{Infoboks valg}}, {{Election results}}, {{Regeringstabel minister}} og måske flere kan omskrives til at bruge {{Partifarve}} eller modulet i stedet for metaskabelonerne som nu. Valg-skabelonerne er i øvrigt i øjeblikket mest rodet og udokumenteret. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 5. jun. 2022, 12:25 (CEST)Svar[svar]


Kæmpestore navigationsbokse[rediger kildetekst]

Der er nogle navigationsbokse som er så store og optager så meget skærmplads, at jeg synes at det er blevet problem. Jeg foreslår at vi tilstræber at bokse ikke bliver for store og i stedet opdeler de største i flere og mindre navigationsbokse om mere afgrænsede emner. Den konkrete anledning er Skabelon:Folketingsmedlemmer fra Det Konservative Folkeparti og Skabelon:Folketingsmedlemmer fra Venstre. Jeg synes de er så store at de gør artiklerne uoverskuelige og bør splittes op i nye bokse for hver folketingsperiode. Efter næste folketingsvalg synes jeg også der bør laves nye bokse for alle partier i Folketinget i stedet for at udvide de nu brugte bokse. Tilsvarende er der også for store navigationsbokse inden for andre områder end politik. Hvad siger I til en tommerfingerregel om en øvre størrelse på fx maks. 100 links i en navigationsboks? --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 16. jul. 2022, 13:59 (CEST)Svar[svar]

Kan man ikke indstille navigationsboksene, så de automatisk er skjult/lukkede/kollapset, når man besøger en side?
Umiddelbart kan jeg ikke se pointen i, hverken at begrænse navigationsboksene som sådan, eller automatisk at splitte dem op i flere. Som jeg ser det, er det informationen, der har absolut forrang, ikke formatet. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 16. jul. 2022, 14:27 (CEST)Svar[svar]

[redigeringskonflikt

I de her tilfælde er det i hvert fald løbet fuldstændig løbsk. Og så mangler der endda alle dem fra før 1932. Men jeg er dog ikke sikker på, at separate navigationsbokse for hver enkelt periode vil være det bedste alternativ. For så vil dem, der har siddet i Folketinget i længere tid, få mange navigationsbokse i deres artikler. Niels Ahlmann-Ohlsen, der sad fra 1981 til 1998, vil for eksempel skulle have seks. Her kunne det måske være et alternativ at samle nogle perioder ad gangen i en given boks.
Hvad angår den øvre størrelse på navigationsbokse, så vil det til en vis grad afhænge af emnet. For hvis man for eksempel droppede idéen med navigationsbokse for hvert enkelt parti og i stedet lavede en med alle medlemmer i Folketinget i en given periode, skulle der jo linkes til alle de 179 valgte, suppleanter og partier. --Dannebrog Spy (diskussion) 16. jul. 2022, 14:29 (CEST)Svar[svar]
Hvordan "løbet løbsk", den er da fyldt med information, som gør det enkelt at finde frem og tilbage mellem enkelte medlemmer fra partiet gennem historien. Kategoriindelingerne tilbyder ikke samme detaljeringsgrad, da de som udgangspunkt blot viser, hvem der har været med, men ikke noget om perioderne. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 16. jul. 2022, 14:35 (CEST)Svar[svar]
Problemerne med dem er, at de er så store, at man mister overblikket, og man ikke kan se det hele på en gang. Hos mig fylder boksen med de konservative for eksempel to skærmbilleder. Derudover kan det være svært at se, hvorfor folketingsmedlemmer fra 1930'erne skal linke til dem fra 1990'erne. For udover partiet vil der jo nærmest ikke være nogen sammenhæng. Og vil man alligevel have dem alle, kan man jo oprette listeartikler, for eksempel Folketingsmedlemmer fra Det Konservative Folkeparti, hvor der så også vil være plads til bemærkninger. --Dannebrog Spy (diskussion) 16. jul. 2022, 15:00 (CEST)Svar[svar]
Man kan jo også lave navigationsbokse med flere underafsnit, som f.eks. på engelsk Wikipedia Skabelon:Germanic languages som man bl.a. finder, når man besøger Gutnish og her er boksen og alle dens underafsnit såvidt jeg kan se, automatisk 'lukket', men man kan så åbne de enkelte afsnit efter behov. Den fulde boks tager sig således ud. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 16. jul. 2022, 15:01 (CEST)Svar[svar]
Har svært ved at se, at et maksimumstal for link, skulle være relevant. Såvel navigationsboksene for Nordisk mytologi og religion og for Paver har langt over 100 link hver for nu bare at nævne to andre end politikerbokse. Hvad ville et 'fornuftigt' maksimum være? Det kan jeg ikke få øje på, det afhænger vel af emnet? Ole Ryhl Olsson (diskussion) 16. jul. 2022, 15:27 (CEST)Svar[svar]
Ja, boksen for Romerske kejsere har naturligvis også langt mere end 100 link. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 16. jul. 2022, 15:36 (CEST)Svar[svar]
Er der nogle, der kan svare mig på, om der er en grundlæggende forskel i den måde man viser eller kan vise bokse på på dansk i forhold til på engelsk? På den engelske Wikipedia ser det ud til, at man kan bede hver enkelt individuel boks om at kollapse eller ikke kollapse, mens når jeg er inde at læse på vejledningen for navigationsbokse her på dansk Wikipedia, så forekommer det jeg læser mig at betyde, at det er den enkelte bruger, der på sin profil kan vælge at indsætte en linje, hvorefter boksene kollapser efter valg. Er det korrekt opfattet? Og, hvis ja, hvorfor denne forskel? Ole Ryhl Olsson (diskussion) 16. jul. 2022, 15:33 (CEST)Svar[svar]
Jeg også haft kig på netop de 2 skabeloner. Jeg vil foretrække at der kom en navigationsboks pr. valgperiode og parti. De kunne samles en fælles navigationsboks, som består af flere navigationsbokse. Men jeg synes det er mest relevant at et medlem af folketingen kun har de navigationsbokse, som er relevant for valgperiode.
Ellers er koden hentet fra den engelske Wikipedia, så funktionerne brude være de samme. --Steen Th (diskussion) 16. jul. 2022, 15:46 (CEST)Svar[svar]
Det synes ikke at være tilfældet, jeg forsøgte at sætte Folketingsmedlemmer fra Det Konservative Folkeparti|state=collapsed ind hos Mona Juul, men det ændrede intet på visningen. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 16. jul. 2022, 15:53 (CEST)Svar[svar]
Der er mange navigationsbokse, som ikke sættes parameteren status til {{Navboks}}.... Og jeg kan at mange navigationsbokse bruge parametre state - den burde oversættes, når {{navboks}} bruger danske parameternavne... --Steen Th (diskussion) 16. jul. 2022, 16:05 (CEST)Svar[svar]
|status= collapsed virker (hos mig) på Skabelon:Folketingsmedlemmer fra Det Konservative Folkeparti - Nico (diskussion) 16. jul. 2022, 16:34 (CEST)Svar[svar]
@Ole Ryhl Olsson; Du skal ind og redigere i selve navigationsboksen og indsætte |status= collapsed. - Nico (diskussion) 16. jul. 2022, 16:38 (CEST)Svar[svar]
Fint, tak for instruks. Og nu er det grundlæggende problem med, at denne boks fylder "så forfærdeligt", når man besøger en side, hvor den er benyttet, i hvert fald løst - og tilsvarende løsning kan implementeres på andre bokse der måtte være omfangsrige af størrelse. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 16. jul. 2022, 16:47 (CEST)Svar[svar]
@Nico: Det var ikke smart. Den skal være parameter styret. På den måde du har gjort det, så er den klappe sammen og man skal selv pakke den ud. Og man ikke styre den udefra, hvis man vil vises navigationsboksen. Men jeg har ændret på en måde, så den opfylder de krav til funktion. --Steen Th (diskussion) 16. jul. 2022, 16:54 (CEST)Svar[svar]
Oho, vi bliver skam klogere og klogere i dag. :-) Ole Ryhl Olsson (diskussion) 16. jul. 2022, 17:10 (CEST)Svar[svar]

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


Der har siden 2007 eksisteret en skabelon {{Collapsible option}} der bruges på en del sider:

Den kan bruges med en statuslinje som en af disse:

| status = {{{state|collapsed}}}  <!-- fjern ikke klammerne {{{ - Af hensyn til vejledningen --> 
| status = {{{state|uncollapsed}}} <!-- fjern ikke klammerne {{{ - Af hensyn til vejledningen --> 
| status = {{{state|autocollapse}}} <!-- fjern ikke klammerne {{{ - Af hensyn til vejledningen --> 

Indsat i toppen, fx:

<noinclude>
;Anvendelse

{{Collapsible option}}
{{-}}

</noinclude>{{Navboks
|navn = Dansk teologi og kirkeliv i 1800-tallet
|status = {{{state|collapsed}}} <!-- fjern ikke klammerne {{{ - Af hensyn til vejledningen -->
...

-- Mvh PHansen (diskussion) 17. jul. 2022, 09:43 (CEST)Svar[svar]

Tak for reaktionerne på mit indlæg ovenfor. Som det er gjort opmærksom på af flere, kan navigationsbokse gøres sammenklappelige. Det er fint, men det løser efter min opfattelse ikke problemet. Jeg mener stadig at bokse som boksene med folketingsmedlemmer nævnt i mit første indlæg er for store selv hvis de er klappet sammen når man indlæser artikler med dem. Det skal ikke være sådan at de ved udklapning fylder mere end en typisk skærmside. Det gør dem uhåndterlige og uoverskuelige. Derfor den foreslåede tommelfingerregel med en (omtrentlig) maksimal størrelse.
Men jeg kan heller ikke se relevansen i at have en liste over folketingsmedlemmer fra op til de sidste 90 år i alle artikler om folketingsmedlemmer. Hvis man læser om et folketingsmedlem, kan de samtidige folketingskollegaer være relevante, men ikke hvem der var i Folketinget mange årtier før eller efter vedkommende. Der kan tilsvarende være andre områder end politik hvor indholdet i bokse er for forskelligt. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 17. jul. 2022, 14:56 (CEST)Svar[svar]
@PHansen: Jeg har et par ting. Brug af {{Collapsible option}} vil nok ikke give noget retvisende billede. Status parameter bruges en del steder. Jeg har en tanke om at lave nogle sporingskategorier i {{Navboks}}, så vi kan se om status-parameter er sat i skabelonen og til hvad. Jeg vil gerne fanget dem, hvor skabelonen er sammenklappet. Fx Kategori:Navigationsbokse, der er sammenklappet. Evt også Kategori:Navigationsbokse, der er klappet ud. Men kun bruges til selve skabelonen, og ikke hvor den bruges.
Den kode, som jeg vil foretrække i de enkelte navigationsbokse, er denne:
| status= <includeonly>{{{status|collapsed}}}</includeonly>
Den kode gør, at når man kigger på skabelon, så er den pakket ud, men i brug i artikler, så er den klappet sammen. Parameternavn bør være status istedet for state - jeg vil gerne bruge danske navne... Jeg kan hjælpe med at ensrette det. Derudover jeg har tidligere nævnt at de store navigationsbokse bør opdeles. --Steen Th (diskussion) 17. jul. 2022, 18:16 (CEST)Svar[svar]
Hmm, jeg kan ikke få øje på, at tidsfaktor i denne sammenhæng er "en væsentlig encyklopædisk faktor", jeg kan ikke helt se, på hvilken måde det giver mening eller relevans. Navigationsboksens fokus er partiet og dets folketingsmedlemmer, det finder jeg er et reelt encyklopædisk fokus, den anden tanke med 'tidsfaktoren' kan jeg ikke helt få hold på, hvordan den skulle begrundes som encyklopædisk relevant nok til en selvstændig navigationsboks? Så på den ene eller anden måde, så må jeg erklære mig uenig i synspunktet. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 18. jul. 2022, 11:09 (CEST)Svar[svar]

OK. Den version af statuslinjen vil jeg gøre brug af. -- PHansen (diskussion) 18. jul. 2022, 10:34 (CEST)Svar[svar]

@Ole Ryhl Olsson: Navigationsbokse om folketingsmedlemmer indsættes i artikler om personer. Derfor er fokus på personen og ikke på det parti som de har repræsenteret i Folketinget. Formålet med navigationsbokse er at give forslag til artikler om lignende emner som den aktuelle. Brugere der læser om en person i Folketinget i dag, kan ikke formodes at have speciel interesse i at læse om personer som sad i Folketinget i 1930̈́'erne, eller omvendt. Desuden hvis man giver ekstremt mange forslag, udvander det betydningen af forslagene. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 18. jul. 2022, 18:01 (CEST)Svar[svar]
Jeg er enig det ikke nødvendig at have alle folketingsmedlemmer af et parti i en boks..
Jeg kigge på nogle af de nuværende rapporter for navigationsbokse: Bruger:Steenth/lister/navboks med mange røde links giver en oversigt over bokse med mange udnyttet links og Wikipedia:Mest ønskede artikler fra skabeloner. Det første rapport har jeg kigget på og lavet en efter antal henvisninger fra skabelonen: Bruger:Steenth/sandkasse79. Der er 320 skabeloner med 100 og flere henvisninger. --Steen Th (diskussion) 19. jul. 2022, 11:23 (CEST)Svar[svar]


Skabeloner på Dansk Wikipedia[rediger kildetekst]

Jeg har bemærket, at skabelonerne, som bruges underneden afsnittene på artikler på engelsk Wikipedia er meget simplere end de danske. De står i kursiv og har ingen billeder, hvor den danske "Se også" f.eks. har et billede af en lup eller "Hovedartikel", der har et hus. Jeg vil gerne efterspørge af de danske indrettes meget enklere ligesom de engelsk? Her tænker jeg særligt på nedestående skabeloner: 1. "Hovedartikel" 2. "Se også" 3. "Også relateret" 4. "Yderligere information"--Marginataen (diskussion) 21. okt. 2022, 17:29 (CEST)Svar[svar]

Bare så det er klart, hvilke skabeloner der henvises til ovenfor, da de ikke nødvendigvis er navngivet på samme måde som den tekst de viser:
 1. {{Hovedartikler}}
 2. {{Se også}}
 3. Kan ikke finde nogen side i skabelonnavnerummet med denne tekst.
 4. {{Yderligere}} (som dog allerede er uden ikon)
Jeg tror tilstedeværelsen af ikoner er ret historisk betinget. F.eks. blev både {{Hovedartikler}} og {{Se også}} lavet på et tidspunkt, hvor standardtemaet for Wikipedia var MonoBook, og de passer måske mindre godt til det nuværende Vector-tema, og den kommende opdatering hertil.
Et andet sted, hvor man kunne overveje simplificering er stubskabelonerne, der fremstår meget simplere på den engelske Wikipedia, hvor ækvivalenten til {{Hønsedesign}} (en:Template:Ambox) ikke anvendes, men i stedet en mere afdæmpet skabelon (en:Template:Asbox)
Jeg vil ikke modsætte mig en simplificering, af de nævnte 4 skabeloner, men det bør undersøges, om der findes andre såkaldte "hatnote"-skabeloner, og gennemføres konsekvent for dem alle, såfremt der er konsensus – ellers bliver præsentationen af indhold rodet. -- InsaneHacker ⚖️🕊️ (💬) 21. okt. 2022, 18:06 (CEST)Svar[svar]

Den sidste, du ikke kunne finde "Også relateret" er en skabelon jeg gerne vil oprette, men jeg ved kun hvordan man opretter artikler, ikke skabeloner. Så man kan ikke bare gå ind i koden og fjerne huset og sætte teksten i kursiv? I øvrigt er jeg bestemt enig i, at det bør være sådan for alle skabeloner ligesom på WikiEng.--Marginataen (diskussion) 21. okt. 2022, 20:37 (CEST)Svar[svar]


i dagens anledning[rediger kildetekst]

Kunne vi ikke prøve at elimenere de røde link i skabelonen "Valg" se evt Folketingsvalg nederst på siden. --Villy Fink Isaksen (diskussion) 1. nov. 2022, 10:34 (CET)Svar[svar]

Går ud fra, at du taler om Skabelon:Valg. Er der forskel på "afstemningssted" og "valgsted". Og hvad med "stemmeboks" og "stemmerum"? Og så mangler der måske "valgurne" i skabelonen - hvis det kan bære en artikel.
- Sarrus (db) d. 2. nov. 2022, 12:44 (CET)Svar[svar]
Der er artikler om stemmeurner på flere sprogudgaver: stemmeurne (Q577947).
- Sarrus (db) d. 2. nov. 2022, 12:47 (CET)Svar[svar]
Ja, det er Skabelon:Valg, der er lidt problemer med hvad er hvad. Men en stemmeboks kan også være en valgurne. Og "afstemningssted" og "valgsted" eller vel det samme. --Villy Fink Isaksen (diskussion) 2. nov. 2022, 13:29 (CET)Svar[svar]
Ah, ja. Læste "stemmeboks" som værende det rum, man stemmer i :-).
- Sarrus (db) d. 2. nov. 2022, 13:44 (CET)Svar[svar]

Måske mangler skabelonen også noget om den danske Valgloven (valgregelen i fordelingsregel i folketingsvalglovens § 77, stk. 4 ). --Villy Fink Isaksen (diskussion) 3. nov. 2022, 21:58 (CET)Svar[svar]


Oprydning af skabeloner, som ikke bruges[rediger kildetekst]

Jeg er ved kigge på de skabeloner, som ikke bruges. Alle er på denne liste: Wikipedia:Database rapporter/ubrugte skabeloner, som ikke er sandkasser og testcases. Jeg har behandlet det før på Wikipedia-diskussion:WikiProjekt Skabeloner#Ubrugte skabeloner. Men specielt gennemgang af navigationsbokse bør være flere, som kigger på dem.

Der kan være mange årsager til de ikke bruger brugt. Det kan være skabeloner, som har haft en funktion, men de er ikke blev slettet. Det kan også en ønske at sætte noget gang, som ikke er blevet til noget. Fx navigationsbokse, som indeholder ønsker til artikler, som kunne skrives.

Det kan også være nogle skabeloner, som nogle gange bliver brugt til at mærke et eller andet. De skal mærkes, således vi kan se, at ikke skal slettes. Det jeg gør nu er at få mærket de skabeloner, som ikke bliver brugt, med skabelon {{Ubrugt skabelon}}, som sættes ind i nogle kategori efter det tag som jeg sættes som parameter.

De flagskabeloner, som ikke bruges, vil jeg ved en lejlighed bare vil slette. Det er skabeloner, hvor funktionen er flyttet over til andre skabeloner. Se Wikipedia-diskussion:WikiProjekt OL#Flag og landenavne i OL-artikler

Der er også en del navigationsbokse. Jeg vil opfordre til at kigge i Kategori:Navigationsbokse som ikke bruges, så det kan afgøres om de skal eller kan bruges eller ej. Her er mange ønsker til artikler. Men også artikler, hvor navigationsbokse, som kunne bruges, men den ikke er taget i brug.

Jeg har også gruppe af Kategori:Tog-rækkefølgeskabeloner, som jeg vil sætte særskilt tag på, som er kandidater til sletning ved næste bot-sletning. Og der kan være andre grupper, som jeg dele op efterhånden jeg kan se en sammenhæng. Og resten, som ikke kan sættes i en gruppe, bliver også mærket, hvis jeg kan se de ikke har et bestemt formål for mærkning. Og alle, som et tag ikke sættes en anden kategori, så sættes den mærket skabelon i kategorien Kategori:Skabeloner som ikke bruges.

For dem, som skal bruges til mærkning, bliver mærket med skabelon {{Transclusionless}}. Min mål at rapporten bliver kortere og flyt oversigten til kategorier i første omgang.

Det langsigtet mål at få ryddet op, så det kan medfører de skabeloner, som ikke bruges, skal slettes, hvis der ikke er en god grund til de skal blive. Men jeg vil ikke haste det igennem. Så jeg vil meget give god tid til at få dem gennemgået, hvis det ikke er meget klar, at de er klar til sletning. --Steen Th (diskussion) 23. dec. 2022, 17:41 (CET)Svar[svar]

Navigationsboksene med VM-trupper bør kunne slettes uden videre. De blev oprettet af Japan Football, der er globalt låst nu, og som derfor aldrig får brug for dem. Rmir2, der er bandlyst nu, får heller ikke glæde af navigationsboksene med danske kommuner indtil 1970, men det kan andre måske. Så er der en stor gruppe navigationsbokse med danske borgmestre, som ArveprinsKnud gik i gang med at oprette artikler om, men hvor det vist gik i stå igen. Der er også en bunke navigationsbokse med byer i tyske Kreise og Landkreise, der blev oprettet af Sir48 i 2007, men som stadig domineres eller helt udgøres af røde links.
Angående tog-rækkefølgeskabelonerne så er der mange forældede imellem, fordi en masse forbindelser er ophørt eller ændret. Noget der praktisk taget sker ved hvert køreplansskift. Men her kan det måske give vrøvl ved historiske udgaver af stationsartikler, når der mangler nogle skabeloner i oversigterne. Alternativt kan man helt droppe tog-rækkefølgeskabelonerne og erstatte dem med navigationsbokse for enkelte selskaber og landsdele. Det vil forenkle arbejdet med opdateringer en hel del. --Dannebrog Spy (diskussion) 23. dec. 2022, 19:26 (CET)Svar[svar]
 • Symbol comment vote.svg Kommentar Jeg synes det er fint at rydde op i skabeloner, der ikke bruges. Mht. {{Borgmestre i Haslev Kommune}} så er det jo bare at blive enige om hvorvidt det ser pænest ud med en skabelon eller en tabel Haslev Kommune.
Jeg har ikke tjekket alle skabelonerne og jeg ved ikke om nogen andre end Steen har planer om det. Hvis nogen er betænkelige ved at masseslette så kan man også tage det i mindre grupper som fx Wikipedia:Sletningsforslag/58 ESC-skabeloner som jeg oprettede før jeg så dette opslag. --MGA73 (diskussion) 27. dec. 2022, 21:15 (CET)Svar[svar]
{{Borgmestre i Haslev Kommune}} hører ikke hjemme i artiklen om kommunen. Den bliver ikke brugt endnu, fordi der endnu ikke er artikler om nogen af borgmestrene, men det skader vel ikke at have den liggende parat til hvis der oprettes artikler om borgmestrene. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 27. dec. 2022, 21:56 (CET)Svar[svar]
@Dipsacus fullonum: Hvis argumentet for relevansen af en skabelon er om der er artikler om nogle af borgmestrene i skabelonen, så må konklusionen være, at så skal {{Borgmestre i Hvalsø Kommune}} indsættes og tabellen fjernes fra artiklen. Tilsvarende med Roskilde Kommune hvor der er artikler om alle borgmenstrene. Skal diskussionen ikke nærmere være, om man synes bedst om en tabel eller en skabelon? Er der mon nogle "Borgmestre i xxx" som rent faktisk er i brug?
Men hvis der er uenighed om relevansen af nogle af skabelonerne, så er det måske bedre at oprette sletteforslag om de forskellige grupper og så tage dem i mindre bidder? --MGA73 (diskussion) 28. dec. 2022, 23:15 (CET)Svar[svar]
Aaaarg... Skabelonen skal selvfølgelig på artiklerne om de enkelte borgmestre og ikke på artiklen om kommunen. Som fx Poul Lindor Nielsen. I så fald er jeg enig i, at så kan vi jo godt beholde skabelonerne til hvis nogen får lyst til at bruge dem. --MGA73 (diskussion) 28. dec. 2022, 23:33 (CET)Svar[svar]
Hvilken skade gør ubrugte skabeloner? De repræsenterer et arbejde, som vil kunne bruges senere. Jeg er modstander af, at navigationsbokse for tyske kreise og landkreise slettes, selv om de endnu ikke er taget i brug. Sir48 (Thyge) (diskussion) 3. apr. 2023, 00:52 (CEST)Svar[svar]
@Sir48 Problemet at der ikke bliver ryddet op i skabeloner, som ikke er aktuelle mere. Fx {{Byer i Landkreis Döbeln}} dækker en kreds, som er blevet nedlagt i 2008, hvor også det tilsvarende navigationsbokse på den tyske Wikipedia blev slettet samme år. Samme med {{Østfold}} - den har været i brug på den danske Wikipedia. Men pga. norsk kommunereform, så blev brugen af den afviklet, men skabelonen blev ikke slettet. Spørgsmålet er generelt at undgå at skulle vedligeholde noget, som burde have været slettet. Men jeg er klar over, at navigationsbokse er specielle, ved at mange af den bruges som ønskeliste for artikler. Så jeg har sat dem i særskilt kategori for mærkerer, at de ikke skal slettes uden en kvalificeret gennemgang. Steen Th (diskussion) 3. apr. 2023, 01:44 (CEST)Svar[svar]
Tak, Steen Th! Sir48 (Thyge) (diskussion) 3. apr. 2023, 17:10 (CEST)Svar[svar]

Status den 30. januar 2023[rediger kildetekst]

Jeg har fået kigget på en rest-gruppe af ubrugt skabeloner, som ikke er blevet mærket, og jeg dannet en liste af dem på Bruger:Steenth/sandkasse82. Der er et større arbejde med at sortere det gruppe. Der er 2 store grupper af skabeloner:

 • Sprogkundskabsskabeloner - jeg overvejer at lade dem være. Brugeren af dem ligner er blevet mindre efter at man kan have en brugerside på meta.
 • Sprogikoner - Dem vil jeg også gerne bevare indtil videre. Men den engelske wikipedia har afviklet dem til fordel for skabelonen en:Template:in lang. Vores udgave af den skabelon ligner ikke er på højde med den engelske udgave...

Fælles for de 2 ovenstående grupper af skabeloner, at det ikke gør specielt meget, at de står ubrugte hen.

Restgruppen er på omkring 100 skabeloner. Nogle af dem er reelt ikke skabeloner - det er almindelige administrative sider, som jeg har flyttet til Wikipedia-navnerummet. Enkelte jeg mærket med {{Ubrugt skabelon}}, som jeg ikke har fået med i første omgang. Det har fået det ned på 60-70 stk, som jeg arbejdere videre med. Jeg har nogle kommentarer:

 • Editnotice - nogen bør kigge på det
 • Preload-sider - bruges til at give en side med indhold, når den oprettes. Fx {{dokumentation}} bruger den på nye sider. De skal ikke bruges.
 • Der er nogle opsætningssider - de skal mærkes med {{transclusionless}}
 • Der en del stub-skabeloner, som ikke bruges… Muligvis skal de behandles på samme som sprogkundskabeloner og sprogikoner…
 • Der nogle bruges sandkasser - det bør der tages stilling til, hvad vi gør ved det.

Derudover er andre skabeloner, hvor der er andre årsager til de bliver brugt.

Jeg har også den gruppe slettet nogle få skabeloner, som ikke mere bliver brugt. Fx opgaven, som de er brugt er blevet løst. Og der også en stor mængde af gamle skabeloner, hvor undersider er blevet erstattet af moduler. Der ligger mange af dem, som i mærket mængde af skabelon. Det er næste trin at finde dem og få dem slettet. --Steen Th (diskussion) 30. jan. 2023, 18:23 (CET)Svar[svar]