Wikipedia:Landsbybrønden/arkiv75

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Dette er en side med arkiverede diskussioner fra Wikipedia:Landsbybrønden. Ønsker du at genoptage en arkiveret diskussion, skal du flytte den tilbage til landsbybrønden. Er du i tvivl om hvordan du gør det, kan den detaljerede vejledning hjælpe dig på vej.


Arkiverede debatter[rediger kildetekst]

Tematiske arkiver[rediger kildetekst]

Disse arkivsider indeholder emner der er blevet diskuteret flere gange. Arkiveres en debat her, skal den også arkiveres i et kronologisk arkiv.

Kronologiske arkiver[rediger kildetekst]

Samtlige debatter på Wikipedia:Landsbybrønden, arkiveret mere eller mindre kronologisk.


Hvordan man håndterer modtagelse af en ny bruger[rediger kildetekst]

Baggrund[rediger kildetekst]

Gennem flere år har vi haft et meget velfungerende samarbejde mellem wikipedianere, frivillige med viden om kunst- og kulturemner samt folk fra kulturarvsinstitutioner i fællesskabet Wiki Labs Kultur. Her har vi imidlertid fået den erfaring, at det er særdeles skadeligt for motivationen og lysten til at blive fast bidragyder til Wikipedia, hvis man som ny og uerfaren bruger mødes med negative labels, skabeloner og sletningsforslag, kort efter at man har oprettet nyt indhold. De negative signaler kommer som regel fra anonyme brugere og afleveres i en upersonlig tone med brug af indforstået Wiki-jargon (fx “notabilitet”), der sikkert følger reglerne på Wikipedia, men som virker fjendtlig og afskrækkende, og som slet ikke formår at anerkende de gode intentioner, som de nye brugere har lagt i deres bidrag. Folk der deltager i Wiki Labs Kultur har relevant og opdateret viden om kunst- og kulturemner at bidrage med, men de har sjældent erfaring med eller indblik i, hvordan Wikipedia virker. De har brug for hjælp til at komme godt i gang, så deres værdifulde viden kan komme Wikipedias læsere til gode og udvide den fagligt valide dækning af kunst- og kulturområdet på Wikipedia.

Løsningsforslag[rediger kildetekst]

Vi lægger derfor op til en ganske enkel, men grundlæggende ændring af måden, vi håndterer modtagelsen af nye brugere. Vi skal byde dem ordentligt velkommen, simpelthen, og gøre det klart at vi er glade for at de vil bidrage, og hjælpe dem godt i gang - i stedet for at skræmme dem væk med negative signaler og indforstået jargon. Det er i forvejen noget af en mundfuld at orientere sig som ny bruger i de mange tekniske lag og retningslinjer, så det er ikke mærkeligt at mange giver op inden de er kommet ordentligt i gang.

Vi anerkender fuldt ud, at der altid vil være risiko for spam og underlødigt indhold på det åbne forum, Wikipedia er, men den negative “velkomst” af nye brugere er lige så skadelig som kommerciel spam. Det gavner ikke Wikipedias sag.

Eksempler på artikler indenfor kunst- og kulturarv, der tidligere har været truet med sletning[rediger kildetekst]

Ingen Frygt

I historikken kan man se at 22. okt 2019, 09:26‎ indsatte Toxophilus notabilitetsskabelonen, 6. november blev den igen fjernet efter en tur i sletningsforslag.

Henrik Vilhelm Voldmester

Fra historikken: sletningsforslag: 2. okt 2020, 11:16‎ Toxophilus og fjernelse af skabelonen 29. okt 2020, 09:32‎

Det virtuelle Kunstmuseum

Fra historikken: Notabilitet indsat 16. okt 2020, 09:46‎ Toxophilus - fjernet igen 28. okt 2020, 08:49‎

Hesteofring

Fra historikken kan man se at Rmir2 påsatte skabelonen “POV” der igen blev fjernet 15. feb 2020 - POV kan også medføre sletningstrussel

Poul Lynggaard Damgaard

Historikken: 28. okt 2016, 00:13‎ PerV påsatte {{notabilitet}} {{kilder}} fjernet 6. mar 2019, 15:07‎ skabelon genindsat 6. mar 2019, 15:07‎ slettet og genskrevet igen 2. maj 2019, 14:15‎ og 31. maj 2019, 12:58‎ tilføjet hurtigslet, men reddet 30. okt 2020, 12:43‎

Dette var lidt eksempler på nye brugeres bidrag, som kort efter oprettelse er blevet sletningstruet. Det er en ærgerlig måde at byde nye brugere velkommen på, der gør at mange mister motivationen og aldrig kommer igen. Frem for at påsætte skabeloner hurtigt, vil det derfor være en god ide først at skrive til forfatteren og spørge ind til, hvilken baggrund pågældende har for at skrive om emnet, og venligt opfordre til at tilføje mere tekst til artiklen samt kilder. Evt. kan den nye skabelon “Spire” bruges i artiklen, hvis skabelonen “Spire” oprettes.


Nye konkrete tiltag[rediger kildetekst]

Fra Stub til Spire[rediger kildetekst]

Forslag om at der ved nye korte artikler sættes en ny skabelon på artiklen med navnet “Spire”. Skabelonen skal indikere, at artiklen har potentiale til at vokse sig større, samt fortælle at opslaget er for kort og skal påfyldes mere “kød” (og muligvis også kilder). Samtidig med brug af “Spire” skal der rettes henvendelse til artikelforfatteren om at artiklen har brug for mere tekst og gerne kilder.

Spire label: med venlig opfordring til at bidrage til at udvide artiklen

Administratorer / aktive brugere tager sig af bestemte emneområder[rediger kildetekst]

Det er vigtigt, at folk der sætter notabilitetsskabeloner på artikler eller laver sletningsforslag, har nødvendig indsigt i de emner, der er tale om. I Wiki Labs Kultur har vi oplevet flere eksempler på, at kunst- og kulturemner opfattes som ikke-notable af brugere, der ikke har særlig indsigt i kulturområdet, mens folk fra Wiki Labs Kultur ud fra en fagligt informeret optik kan garantere for deres notabilitet. I stedet for at plastre artikler til med negative skabeloner, foreslår vi at engagere folk med faglig viden og tildele dem særligt ansvar for at overvåge artikler med fx kulturindhold. Det vil være nemt at oprette en oversigt over aktive brugere og deres særlige vidensområder (fx 2-3 per person), så vi ved hvem der har kompetencer til at tjekke artiklers notabilitet. Vi vil gerne opfordre folk fra Wiki Labs Kultur til at tage ansvar for artikler med kulturindhold.

På vegne af deltagerne på mødet 4. november i WikiWednesday --Villy Fink Isaksen (diskussion) 5. nov 2020, 14:54 (CET)

Kommentarer til forslaget/indlægget[rediger kildetekst]

Lidt umiddelbare kommentarer: der er helt klart en tendens til, at erfarne brugere afviser visse emner som værende ikke-notable, men hvor det er nemt at gennemskue, at de virkelige begrundelser er "det interesserer ikke mig" og "det er ikke fint nok". Resultatet er at en række emner, som folk gerne vil skrive og læse om ikke kan få plads. Her ville det være rart med noget mere åbenhed og generel accept af, at andre godt kan interessere sig for noget, man ikke selv gør. Det vil også gøre brugere med fagindsigt og vilje til at hjælpe mere tilbøjelige til at gøre en indsats, end hvis der først skal til at diskuteres sletninger.
En oversigt over brugernes vidensområder og tildeling af ansvar til folk med faglig viden kan bestemt være muligheder. Men det kræver, at oversigten jævnligt bliver ført ajour, så folk ikke henvender sig til brugere, der ikke har været aktive det sidste halve år eller mere. Derudover kræver det, at de pågældende brugere får lov til at gøre deres arbejde i stedet for at skulle bokse med andre brugere, der hellere vil diskutere end gøre en aktiv indsats for at forbedre encyklopædien.
Angående den foreslåede spire-skabelon så har jeg dog lidt svært ved at se, hvad den skal kunne gøre, som de talrige stub-skabeloner ikke kan. Og i det hele taget gælder jo, at alle artikler uanset alder, størrelse og indhold er åbne for forbedringer. Det kræver bare, at man selv gør en aktiv indsats og ikke netop indsætter kvalitetsskabeloner med løs hånd. --Dannebrog Spy (diskussion) 5. nov 2020, 15:24 (CET)
@Dannebrog Spy: Snakken om spire isf. stub udsprang af en snak om at gøre tonen i projektet venligere, feks. spire som noget der kan vokse op, isf. stub som noget noget der er slået ned eller efterladt. - Nico (diskussion) 5. nov 2020, 15:41 (CET)

Det er en gammel diskussion, der stadig er relevant. Jeg tror dog desværre, at det er svært at løse. Vi bør alle tilstræbe, at tage godt i mod nye brugere. På den anden side oprettes dagligt stribevis af artikler med problemer, og det kræver store ressourcer, hvis "de faste" skal tage alle bidragsydere i hånden og guide dem igennem processen til en bedre artikel behørigt wikificeret med kilder osv. Nogle gange er ressourserne ikke til mere end at lægge en skabelon på og så håbe, at bidragsyderen selv magter at løse problemerne, eller at en anden erfaren bruger har tid til at yde førstehjælp. Det ændrer ikke ved, at vi skal behandle nye bidragsydere med respekt og tage godt imod dem. Forslaget er baseret på de overvejelser, der førte til oprettelsen af WP:Støbeskeen, der vist ikke er endeligt aflivet, men som i praksis har vist sig meget vanskelig at håndtere i praksis. Projektet kan måske genoplives, hvis der er stemning for dette.

Men jeg kan fuldt ud støtte opfordringen til at tage godt imod nye brugere, der bidrager med velmente bidrag, og kan ellers opfordre til at være påpasselig med at sletteindstille eller nedgøre artikler om emner, som man ikke har den store viden om eller interesse for. Der er en gruppe af brugere, der interesserer sig voldsomt for den slags, og fra den kant kunne man måske være lidt mere tilbageholdende (nu hvor Bruger:Toxophilus er nævnt, vil jeg bemærke, at jeg synes Toxo har gjort et fremragende arbejde med at rydde op i kvalitetsmærkede artikler, og at jeg ingen kritik har af dette, selv om jeg nogen gange ser anderledes på tingene). Selv om nogle brugere er meget erfarne på Wiki og i wikijargon og regler/politiker, er det altid godt med ydmyghed over for opgaven og en erkendelse af, at andre nyere brugere, selv IP-brugere, faktisk kan have en dyb og kvalificeret indsigt i emner, som man ikke selv har den store viden om eller interese i. --Pugilist (diskussion) 5. nov 2020, 16:08 (CET)

Ret til at påsætte skabeloner der kunne implicere sletning kunne begrænses til mere erfarne brugere, f.eks. folk med mindst A tid på wiki, mindst B redigeringer og mindst C nye artikler oprettet fra scratch. Specielt synes jeg det er tvivlsomt om man faktisk kan vurdere notabilitet o.lign. hvis man ikke selv har prøvet at oprette en artikel eller 2.
Men i øvrigt et fremragende skriv fra Villy der præcis sætter fingeren på hvad jeg opfatter som et af da-wiki's store problemer, nemlig at det er helt omkostningsfrit at komme med alle disse negative skabeloner - der jo oftet viser sig at være uberettigede. Og ja, der kommer masser af "spam", men det er altså nemt nok at kende fra det som ikke er spam.--Honymand (diskussion) 5. nov 2020, 20:46 (CET)
"Det fremragende skriv" er begået i samarbejde med Bruger:Steenth og især Bruger:MSanderhoff. --Villy Fink Isaksen (diskussion) 5. nov 2020, 21:49 (CET)
@Honyman: I praksis indsættes langt de fleste skabeloner af erfarne brugere, så dit forslag vil næppe løse problemet. Skal vi holde proportionerne i debatten, bør vi nok også erindre os selv om, at langt de fleste kvalitetsmærkninger er helt berettigede. Er man i tvivl, kan man kaste et blik på sletteloggen. Igen, det rejste problem er reelt, men vi bør holde proportionerne. Jeg mener i øvrigt at problemet var mere presserende for ca. 6-12 måneder siden, hvor en række erfarne brugere var meget aktive med at patruljere nye artikler på en facon, hvor det efter min opfattelse gik mere ud på at nedgøre artikler og nye brugere end selv at foretage banal “førstehjælp” på artiklerne. Det går noget bedre nu synes jeg. Jeg skal dog bemærke, at du har fat i noget, når du angiver, at det ville være fint at stille krav om, at brugere, der kritiserer andres bidrag også selv bidrager konstruktivt i artiklerne andet end blot at skovle skabeloner ind. Men det er nok svært at opsætte et formelt krav om det. -Pugilist (diskussion) 5. nov 2020, 23:28 (CET)
Jeg synes ikke at det er rimeligt at forlange at den som påpeger et problem selv skal løse det. For det første er det ikke altid muligt, og for det andet ville det kunne tage al ens tid og mere til. Men på den anden side bør indsættelse af kvalitetsskabeloner være ledsaget af en begrundelse/forklaring på hvad problemet er. Det er en del eksempler på hvor det ikke er sket. Foruden en begrundelse kunne man også opfordre til eller kræve at artikelopretter/hovedbidragsyder kontaktes direkte på deres brugerdiskussionsside i forbindelse med indsættelse af kvalitetsskabeloner.
Selve skabelonerne kan også forbedres med bedre tekster. Teksterne kunne f.eks. skrives efter modellen: "Denne artikel opfylder måske ikke link til politik. Det kan diskuteres på artiklens diskussionsside. Du kan hjælpe ved at [gøre noget]. Hvis [noget] ikke opnås, risikerer artiklen at blive sammenskrevet med en anden, omdirigeret eller slettet. (datering) (Se hvordan og hvornår denne skabelon-besked kan fjernes)". Det skal fremgå hvad problemet er, og hvad man kan gøre for at løse det. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 6. nov 2020, 06:03 (CET)
Det vil naturligvis være optimalt, at en skabelonindsættelse følges op med en personlig henvendelse på bidragsyderens side, men det er begrænset, hvor mange brugere vi har til at kvalitetssikre artikler. Det kan hurtigt blive tungt. Pointen med skabelonerne er netop, at disse skal indeholde den relevante information, der kan lede til at problemerne afhjælpes. Kan teksterne i skabelonerne forbedres kan vi kigge på det. Fsv. skabelonindsætters opgaver er der vist ingen, der forlanger, at den, der påpeger et problem selv skal løse det. Pugilist (diskussion) 6. nov 2020, 08:24 (CET)
@Pugilist: Så er vi nok stort set enige. Jeg læste dit forrige indlæg ("selv bidrager konstruktivt") som at en skabelonindsætter skulle prøve at løse problemet. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 6. nov 2020, 09:20 (CET)
Ingen kan eller kan vide alt, men alle kan eller ved noget. Det gælder både begyndere og erfarne. Et eksempel kunne for eksempel være, at en begynder gerne vil fortælle hvad et givent emne er og så opretter en artikel med et par linier om det. Her kan en erfaren bruger hjælpe til med ting som wikificering og kategorisering, som en begynder ikke ved noget om. Tilsvarende kan man henvende sig til begynderen med anmodninger om kildeangivelser og forslag til forbedringer og udbygning af artiklen. Men desværre vælger nogle erfarne i stedet at plastre en sådan artikel til med kvalitetsskabeloner eller oprette sletningsforslag med fremstilling af en måske lidt mangelfuld artikel. Resultatet af den adfærd er, at begynderen ikke føler sig velkommen men føler, at vedkommende bliver afkrævet en perfektion, som denne ikke har nogen forudsætninger for at leve op til. Samtidig giver indsættelsen af kvalitetsskabeloner i stor stil mest af alt indtryk af manglende vilje til selv at gøre noget ved problemer. --Dannebrog Spy (diskussion) 6. nov 2020, 13:24 (CET)
Tusind tak for alle jeres gode og konstruktive kommentarer. Det er virkelig rart at høre, at der er bred anerkendelse af problemstillingen og vilje til at arbejde med nye løsninger. Det lyder som om vi kan komme langt med enkle midler, nemlig at tage direkte dialog med (nye) brugere der har oprettet artikler, der endnu ikke lever op til kriterierne, og tilbyde hjælp og venlig vejledning. Mht. Spire vs. Stub, så er det blot ét eksempel på, hvordan vi med vores sprogbrug og udformning af skabeloner kan signalere en mere velkommende og positiv tilgang til (nye) brugeres bidrag. Mht. arbejdsbyrden ved at overvåge artikler, som er en helt reel bekymring, så vil jeg i hvert fald gerne melde mig til at hjælpe med at holde øje med artikler indenfor kunst- og kulturområdet. Jeg kan også agere en slags "spilfordeler" hvis der er brug for hjælp til at forbedre artikler, ved at række ud til folk fra det gode faglige netværk, Wiki Labs Kultur udgør. MSanderhoff (diskussion) 6. nov 2020, 15:11 (CET)
En stor del af problemet beror på at vi er så få der bruger tid på patruljering, oprydning og modtagelse af nye brugere, at det tit ender med hurtige løsninger, der kan virke uvenlige. Det er beklageligt, men alle vil jo også gerne have tid til den mere kreative del af wikiarbejdet, og skrive og redigere artikler og udbygge netværket. Jeg mener vi i en tidligere diskussion nåede enighed om at skabeloner der kan medføre sletning skal begrundes (?) på diskussionssiden og det ville være god stil at skrive på opretterens diskussionside også. Diskussionen her omhandler (forhåbentlig) artikler der har et grundpotentiale til at blive til en artikel, der er jo også en god daglig portion af artikler som er decideret nonsens,hærværk eller copyvio, som hidtil er blevet slettet uden diskussion, hvilket for det meste er uden de store problemer, og en praksis jeg finder det nødvendigt at fastholde. Jeg er enig med flere af de ovenstående indlæg om at situationen omkring skabelonbrug er blevet bedret, men kunne ønske (hvad jeg har nævnt i adskillige tidligere diskussioner) at det såkaldte hønsedesign udfases til fordel for knap så braldrende løsninger. - Nico (diskussion) 6. nov 2020, 16:02 (CET)
Personlig har jeg stor sympati for en ny skabelon "Spire", en sådan skabelon udstråler positivitet og kan fortælle at et frø er sået til en ny artikel, som har mulighed for at vokse til en fuldgyldig artikel, --Villy Fink Isaksen (diskussion) 6. nov 2020, 19:30 (CET)
Men hvis det handler om navnet, kan man vel lige så godt omdøbe de nuværende stubskabeloner? Alternativt kan man måske tage et kritisk blik på brugen af dem. For de har det nok med at blive siddende, selvom artiklerne bliver udbyggede. Og den risiko vil der nok også være ved en spire-skabelon. --Dannebrog Spy (diskussion) 6. nov 2020, 21:00 (CET)
Teksten i stub-skabelonen er "Denne artikel er kun påbegyndt. Hvis du ved mere om emnet, kan du hjælpe Wikipedia ved at udvide den." og kunne skrives om til noget mere positivt feks. "Denne artikel er nysået frø som skal spire og vokse sig større til en fuldgyldig artikel. Hvis du ved mere om emnet, kan du hjælpe Wikipedia ved at udvide den." Og stub-navnet bør ændres til spire (eller frø), hvilket udstråler positivitet - hvorimod stub indikerer noget der er savet ned - artiklen har jo ikke været et træ som er skåret ned, men er en artikel i begyndende vækst. --Villy Fink Isaksen (diskussion) 6. nov 2020, 22:05 (CET)

Jeg synes, at Pugilist meget godt opsummerer afvejningen og dilemmaet, når man patruljerer nye artikler og skal afgøre, hvad der skal gøres ved dem. At få flere kræfter til at deltage i dette arbejde ville være godt. Samtidig bør kriterierne for, hvad der er notabelt på kunstområdet, have opbakning fra det samlede wikisamfund. Jeg er skeptisk overfor forslag om, at kun personer med fagindsigt bør have kompetencer til at vurdere artiklers notabilitet. Det helt grundlæggende notabilitetskriterium for eksempelvis biografier går på, om de portrætterede har almen offentlig interesse, og det dokumenteres normalt med henvisninger til offentlig omtale i form af anmeldelser, anden medieomtale o.l. Det mener jeg ikke, man behøver at være ekspert for at kunne vurdere omfanget af. Hvis der er et ønske om at gøre sprogbrugen i standardskabeloner mere positiv, eksempelvis ved at omdøbe stub til spire og tilrette teksten, synes jeg, man skal være åben overfor det. Mere grundlæggende har jeg aldrig forstået pointen med at indsætte stubskabeloner i det hele taget - hvilken gavn formodes de at gøre? En læser kan formodentlig godt selv se det, hvis en artikel er meget kort og savner væsentlige oplysninger om et emne. Og en opfordring til, at læsere med viden gerne må forbedre artiklen, gælder jo alle artikler, ikke blot stubbe. I værste fald kan skabelonen virke kontraproduktivt, hvis nogle potentielle bidragydere får indtrykket af, at man kun formodes at bidrage til artikler, der har stubskabelonen. Økonom (diskussion) 7. nov 2020, 09:36 (CET)

Formålet med stub-skabelonen er at kunne finde dem igen, tror jeg. Der er jo flere stub-kategorier, så hvis man f.eks. vil forbedre små artikler om transport, kan man finde transportstub-artikler. Det er fint at gøre tone mere positiv i skabelonerne og omdøbning af stub til spire, men det skal stadig være en saglig tekst uden for meget sødsuppesnak, hvis det står til mig. Jeg er enig med Økonom i, at alle og envher bør kunne vurdere notabiliteten af et emne. Det står også alle frit for at betvivle et emnes relevans, og det er netop det, som notabilitets-skabelonen er i min verden. Hvis jeg er i tvivl om relevansen, så kan man tage den med andre brugere i en sletningsdiskussion. Problemet er jo nok, at den eneste reelle mulighed for at vurdere relevansen af en artikel, er i en sletningsdiskussion. Derudover så bør vil det nok også hjælpe, hvis nye skribenter er mere opmærksomme på, at få beskrevet et emnet så klart, at det med det samme er tydeligt, hvorfor et emne er relevant. Det er ofte der, der opstår utilfredshed tror jeg. Hvis man ikke lige har en stor forhåndsviden om et emne og en hurtig google-søgning ikke kaster noget indlysende af sig, så er det nemt at tvivle på notabiliteten. Mvh. Toxophilus (diskussion) 7. nov 2020, 09:49 (CET)
Tak til Toxophilus for en forklaring på formålet med stubskabeloner. Det lyder plausibelt nok, jeg havde ikke overvejet, at dens egentlige formål er at hjælpe de aktive skribenter snarere end læserne. Men hvis det er tilfældet, tænker jeg, at man kan løse det på en anden måde, f.eks. ved at indføre en mere diskret kategoribetegnelse i stedet for. Det kan erfarne skribenter nemt manøvrere efter, mens almindelige læsere ikke vil lægge mærke til den. I stedet for som nu, hvor stubskabelonen godt kan virke distraherende for læsningen. Økonom (diskussion) 8. nov 2020, 11:24 (CET)
Tak til alle jer, der er garvede på Wikipedia, for at dele jeres tanker/indsigt, det er enormt oplysende at høre hvordan det ser ud fra jeres insider-perspektiv. Jeg vil meget gerne understrege, at jeg ikke er fortaler for, at det KUN er fageksperter, der skal kunne have en mening om artiklers notabilitet - men at det er afgørende at nogen med faglig viden om et givent emne kan give deres besyv med. Vi har i Wiki Labs Kultur haft mange eksempler på, at dette ikke er sket, og det fører til det omtalte tab af motivation fra kunst- og kulturvidende bidragydere, der blot har brug for venlig vejledning til det "wiki-faglige". Vi skal ikke ud i sødsuppesnak, men en konstruktiv og gennemskuelig kommunikation, som folk uden kendskab til wiki-jargon kan forstå. Helt konkret vil jeg gerne melde mig til at være en af de kræfter, der hjælper til med at overvåge og vurdere artikler indenfor kunst- og kulturområdet. Giv mig gerne en tilbagemelding om, hvordan jeg kommer i gang. Tak. MSanderhoff (diskussion) 9. nov 2020, 11:33 (CET)
Rent praktisk så kan man på Speciel:Nye sider se en liste over de senest oprettede artikler på dansk Wikipedia. Tilsvarende viser Speciel:Seneste ændringer de seneste redigeringer på hele dansk Wikipedia. Over hver artikel, hjælpeside, brugerside osv. er der en mulighed for at tilføje siden til sin overvågningsliste, uanset om man har bidraget til den pågældende side eller ej.
Ved vurdering gælder de gængse ting: er indholdet på en given artikel korrekt, eller er det nonsens, der bare skal fjernes? Har vedkommende der indsatte teksten skrevet den selv uden brud på andres ophavsret? Er emnet relevant for andre end en snæver kreds? Er artiklen skrevet fra et neutralt synspunkt, og uden at de omhandlede selv har bidraget? Er indholdet til at forstå for udenforstående, og er der læst korrektur på det? Er der angivet kilder til citater, synspunkter og alt andet, der med rimelighed kan stilles spørgsmålstegn ved?
Hvad angår brug af stubskabeloner, så er det i nogen grad en individuel vurdering, hvor grænsen går. En artikel på to-tre linier er en stub (eller spire), men fylder den mere end et skærmbillede på en gængs computer, er den ikke. Men derimellem er det lidt et skøn. --Dannebrog Spy (diskussion) 9. nov 2020, 13:40 (CET)
Hvis vi skal komme videre med MSanderhoffs forslag om tovholdere på de forskellige fagområder, kræver det, at der melder sig et antal brugere. Der skal være mindst én per fagområde, og hvis Merete Sanderhoff vil være med til at vurdere nye artikler vedrørende kunst og kultur, tager undertegnede gerne tørnen omkring historiefaget. To svaler gør ingen sommer, så vi mangler frivillige til geografi, sport, politik, naturvidenskab, sundhed, kommunikation - og sikkert til flere. Men hvis tovholderne melder sig, vil der være et sted hvor de travle patruljanter kan henvende sig, hvis en direkte kontakt til nye artikelskrivere ikke giver det ønskede resultat. Så det er nu, de erfarne brugere skal på banen.
Hvad angår det fremsatte forslag om en omformulering af teksten i stub-skabelonen, er Villy Fink Isaksens forslag indarbejdet i sandkassen til stub-skabelonen: Skabelon:Stub/sandkasse. Kommentarer er velkomne. Venlig hilsen Ebbe Rsteen (diskussion) 10. nov 2020, 13:40 (CET)
Jeg videregiver her nogle flere konkrete forslag fra Kenneth Krabat og Cindy Lee Brown, som deltog i WikiDagen 2019, men som siden har trukket sig tilbage i Wiki Labs Kultur pga. de problemstillinger, vi diskuterer her: "Kunne man invitere folk til at skrive – som man så ikke rører, før de er godt i gang, så de bliver skrivevarme – og så knytte en bestemt vejleder til dem, og kun én? Så det kan blive et decideret samarbejde? Og kunne man indlægge lister over emner og navne at skrive artikler ud fra, hvor uskrevne er røde og skrevne eller ”spirer” er blå? Det gør det tydeligt, hvad opgaven er.Ang. liste-idéen, så ville det betyde, at samlelister – som angives i bunden af artikler (f.eks. mit eget snævre område) over "levende digtere fra Danmark" bliver til intentionslister, ELLER disse samlelister rummer eget link til intentionslister med navne på uskrevne artikler om digtere fra Danmark, hvorfra enhver interesseret og vidende kan klikke på røde links og påbegynde en artikel derudfra. Over en sådan samleliste kunne stå "En artikel om levende eller døde markante personligheder skrives ud fra Wikipedias regler om notabilitet og samfundsrelevans, og spørgsmålet om inklusion i Wikipedia besvares bedst af den, som besidder relevant ekspertise og erfaring med [området], f.eks. gennem mangeårigt arbejde med eller undersøgelse af [området]." Jeg har været i dialog med Cindy og Kenneth i forbindelse med den fornyede diskussion her, og de er åbne for at komme på banen igen. Jeg vil i hvert fald fremhæve de to som store videnskapaciteter, når det kommer til at vurdere notabiliteten af artikler indenfor (dansk) litteratur. Det ville være fremragende, hvis vi kunne få dem med på holdet af nye kræfter, der hjælper med at holde øje med nye artikler og redigeringer. MSanderhoff (diskussion) 10. nov 2020, 16:07 (CET)
Det er dejligt at flere igen vil bidrage til Wikipedia. Men bemærk at ikke findes nogen ledelse, og der er ingen faste eller formelle roller. Man kan heller ikke få "eneret" til at redigere en artikel. Her er det bedst at starte artiklen i en såkaldt sandkasse, og så flytte siden til det vi kaldet artikelnavnerummet når den opfylder kravene til en artikel. Så kan man tage så lang tid som det tager. Jeg tror ikke at det bliver noget problem at få hjælp med Wikipedias krav til og konventioner for udformning af artikler. Jeg vil for eksempel gerne hjælpe med dette. Vedr. hvilke artikler der skal oprettes, tænker at eksperterne inden for forskellige fagområder bedst selv ved hvilke personer eller emner der er relevante at skrive om. De skal dog opfylde vores krav for relevans (WP:BIO for biografier og WP:KA for emner generelt). Her kan man også spørge erfarne brugere til råds hvis der er tvivl, men sker tit at der er uenigheder blandt os. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 10. nov 2020, 16:45 (CET)

En anden måde at imødekomme ønskerne på kan være ved at skabe konsensus om nogle klarere kriterier for notabilitet for forskellige kunst- og kunstnerartikler. Det kunne forebygge senere slettediskussioner. Der har flere gange, f.eks. sidste sommer, været forsøg på at skabe klarere, og samtidig lempeligere, kriterier eksempelvis for forfattere, jf. her. De løb ud i sandet, men hvis nogen vil påtage sig arbejdet med at føre diskussionen videre, kan den måske føre til en bedre nedskrevet norm og større enighed om, hvor snittet skal ligge for en wp-kunstartikel. Personligt tror jeg, det kan være mere frugtbart end forslaget om at udpege nogle særlige eksperter, som jeg har svært ved at se fungere i praksis. Økonom (diskussion) 10. nov 2020, 17:03 (CET)

Ideen med en liste over personer inden for den danske litteratur er rigtig god, i hvert fald hvis den bliver "forhåndgodkendt" eller screenet, så den ikke bare indeholder revl og krat. Sidste års store diskussioner opstod, da en række meget perifere digtere med eksempelvis kun én selvudgivet digtsamling bag sig pludseligt blev oprettet. Som det også blev diskuteret sidst, så skal wikipedia ikke indeholde en komplet liste over alle der nogensinde har medvirket som statist i en film, medvirket som korsanger på én sang eller fået udgivet et digt i en digtsamling. Det findes der andre sider til som f.eks. Discogs, IMDb osv. Min pointe er, at en oversigtsliste kan være rigtig god til at skabe overblik for alle og inspiration til nye bidragsydere, hvor de kan finde ting at kaste sig over, men det kræver at nogen tager kritisk stilling til indholdet af en sådan liste. Toxophilus (diskussion) 10. nov 2020, 18:56 (CET)
Risikoen er bare, at man ender i den modsatte vejgrøft, hvor kriterierne reelt kun får til formål at udelukke. Youtubere og børneskuespillere bliver allerede afvist nærmest pr. automatik, uanset hvor kendte de er. Her kan jeg godt frygte, at alle mulige folk, der ikke lige har vundet priser eller har 30 værker bag sig, ender med at blive sorteret fra med standardbegrundelser som "de passer bare deres arbejde" og "det kan ses i databaser". --Dannebrog Spy (diskussion) 11. nov 2020, 14:39 (CET)

Stub-sider og skabeloner[rediger kildetekst]

Jeg vil prøve at kortlægge, hvor stub-begrebet bruges og komme med forslag og første det praktiske ud fra det overordnet.

Der er følgende projekt-sider for stubbe:

Mit forslag er at ændre de 2 rapporter Wikipedia:Ønskede stubbe og Wikipedia:Store stubbe til Wikipedia:Ønsket påbegyndte artikler og Wikipedia:Store påbegyndte artikler. Dvs. rapport-navne tilpasses kategori-navne.

Det kunne være at Hjælp:Artikeludvidelse bør sammenskrives med Hjælp:Stub - de overlapper..

Jeg vil gerne undgå at bruge Spire i navngivning i de sider. Stub og Spire er indforstået begreber.

Alle stub-skabeloner er baseret på enten {{Standardstub}} og {{Dobbeltstub}} - så vi kan nøjes med at indre dem for at ændre teksten i den. Vi har også {{asbox}}, som bl.a. bruges på den engelske wikipedia, som basis til stub-kategorier. Jeg har rettet eksempel med {{stub/sandkasse}} til, så den bruges {{Standardstub/sandkasse}}.

Alle stub-kategorier er under Kategori:Artikelstump. Alt der er under, er navngivet som Påbegyndte biografier eller Påbegyndte artikler om ??. Jeg et forslag om at omdøbe Kategori:Artikelstump til Påbegyndte artikler... så der bliver en god konsekvens i navngivning. Ellers behøver kategorierne ikke at blive omdøbt. Jeg synes den nuværende navngivning er i orden.

Kategorien Artikelstump blev ikke fundet

På et eller andet tidspunkt bør de ca. 930 stub-skabeloner flyttes til et nyt navn og navnet skal rettes til de kategorier, hvor skabelonerne bliver nævnt. Det er en bot-kørsel.


Derudover indsætter {{CV}} i Kategori:Påbegyndte biografier - det bør ændres, så kategorien er en ren stub-kategori.

Der er også en klump af kategorier under Kategori:Klasse Stub-artikler med nogle hjælpe-skabelonger. Det kan flyttes på et senere tidspunkt sammen med ændring af de berørte skabeloner.

Bruger:Rsteen har efter Bruger:Villy Fink Isaksen's forslag. Efter min mening er den nuværende tekst ok. Men det første trin bør være at rette teksten i skabeloner som første trin, så Stub fjernes fra artiklerne og samdig tilpasses vejledningssiderne. Så kunne omdøbning af skabeloner tages i efterfølgende. --Steen Th (diskussion) 11. nov 2020, 10:55 (CET)

Jeg finder tekstforslaget "Denne artikel er et nysået frø som skal spire og vokse sig større til en fuldgyldig artikel." for langt og foretrækker noget kortere. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 11. nov 2020, 11:31 (CET)
Hej Steen Th. Har intet ønske om at ændre betegnelsen "stub" i vores interne systemer. Det handler udelukkende om at finde en venligere overskrift og tekst til selve meddelelsen i boksen (se:Skabelon:Stub/sandkasse). Synes Villys tekst er god - ikke for lang. Venlig hilsen Ebbe Rsteen (diskussion) 11. nov 2020, 11:46 (CET)
Nyt forslag som evt kan bruges - det er kortere: "Denne artikel er et nysået frø som skal spire og vokse sig større." --Villy Fink Isaksen (diskussion) 11. nov 2020, 11:49 (CET)
Der kan stemmes om Villys oprindelige forslag i Skabelondiskussion:Stub. Rsteen (diskussion) 11. nov 2020, 12:46 (CET)
Udtrykket "nysået frø" bliver hurtigt misvisende. Mange af de nuværende artikler har stået med stubskabeloner i årevis. --Dannebrog Spy (diskussion) 11. nov 2020, 14:39 (CET)
Det er måske lidt tidligt at stemme?, - og når det kommer til det, skal den vel flyttes til Wikipedia:Afstemninger. Her er et alternativt forslag til teksten: Denne artikel er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. Vigtigt er ordet bør isf. skal . Nico (diskussion) 11. nov 2020, 15:16 (CET)
Jeg synes Nicos forslag er godt. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 11. nov 2020, 15:25 (CET)
Jeg kan også godt lide Nicos forslag. --Villy Fink Isaksen (diskussion) 11. nov 2020, 15:44 (CET)
Godt forslag, Nico --Rsteen (diskussion) 11. nov 2020, 17:12 (CET)
Jeg bakker også op om dit forslag Nico. Hvad skal der til for at implementere den i praksis? Og vil Spire-skabelonen konsekvent erstatte Stub-skabelonen? MSanderhoff (diskussion) 18. nov 2020, 10:58 (CET)
Mit forslag var et sprogligt indput. Hvordan vi kommer videre med implementeringen ved jeg ikke, det er vel egentlig ikke nødvendigt med en afstemning da der ikke har været nogle indvendinger, og både Villy og Rsteen, der havde et tidligere forslag, har tilsluttet sig den seneste formulering? Hvordan det gøres rent programmeringsteknisk ved jeg ikke, mon ikke Steenth har et bud på det? -personligt finder jeg udspecificeringen og kategoriseringen af stubbe for overflødig, som værende et parallelsystem til projektskabelonerne på diskussionssiderne, som blev gennemtrumfet for nogle år siden. Stubspecificeringen er dog ikke så generende, forudsat at de der finder den vigtig, sørger for de finere præciseringer :-) - Nico (diskussion) 18. nov 2020, 11:12 (CET)
Jeg vil helst have taget nogle af de andre emner i denne tråd. Så jeg laver et nyt afsnit til tekstforslag. --Steen Th (diskussion) 18. nov 2020, 11:29 (CET)

Tekstforslag til stub-skabeloner[rediger kildetekst]

Caption text
Forslag Overskrift Tekst Bemærkning
Nuværende Stub Denne artikel er kun påbegyndt. Hvis du ved mere om emnet, kan du hjælpe Wikipedia ved at udvide den se {{Stub}}
Minimal ændring Spire Denne artikel er kun påbegyndt. Hvis du ved mere om emnet, kan du hjælpe Wikipedia ved at udvide den Kun overskrift er ændret
Villys forslag Spire Denne artikel er et nysået frø som skal spire og vokse sig større til en fuldgyldig artikel. Hvis du ved mere om emnet, kan du hjælpe Wikipedia ved at udvide den se {{Stub/sandkasse}}
Nico'forslag Spire Denne artikel er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den

Jeg har lavet den overstående tabel, så der er et overblik over hvad der er forslag til tekster. Det minimale forslag er mit. Der er plads til at tilføje nye. --Steen Th (diskussion) 18. nov 2020, 11:29 (CET)

Fin tabel. Hvis du sætter en egentlig afstemning op, håber jeg den bliver udformet, så man må stemme på flere af forslagene. Venlig hilsen Ebbe- Rsteen (diskussion) 20. nov 2020, 11:02 (CET)
Vi kunne evt. kalde en substub for et frø ? - Nico (diskussion) 23. nov 2020, 07:58 (CET)
På mødet i Wiki Labs Kultur fremgik det, at var der stemning for, at forslagene skulle afprøves, så vi enten kan komme videre med nye formuleringer, eller beholde den gamle. Er det en afstemning, du sætter op Steen Th? Venlig hilsen Ebbe -- Rsteen (diskussion) 2. dec 2020, 18:31 (CET)
Det ser udtil der er konsensus om Nico's forslag. --Villy Fink Isaksen (diskussion) 16. dec 2020, 16:02 (CET)
Forslag til logo: c:File:Seedling.svg --Villy Fink Isaksen (diskussion) 16. dec 2020, 16:08 (CET)

Udrulning igang[rediger kildetekst]

Jeg har ændret {{Standardstub}} med den nye tekst. I morgen mandag tager jeg {{dobbeltstub}}. Så ændringen vil være synlig i morgen på de fleste kategorier, som stub-skabeloner. --Steen Th (diskussion) 10. jan 2021, 20:39 (CET)

Spørgsmål - hvad med Wikipedia:Stubprojekt? Skal den så flyttes?
- Sarrus (db) d. 12. jan 2021, 13:49 (CET)
Jeg ændre det i går, som planlagt. Derudover fandt jeg nogle artikler, som brugte {{Standardstub}} og {{dobbeltstub}} direkte. Og nogle stub-skabeloner, som ikke sætter kategori - det er rettet til.
Wikipedia:Stubprojekt - hvad kunne det få. Der er 4 sider nævnt længere oppe, hvor stub indgå som navn, hvor jeg har et bud på de 2 af dem der oppe. --Steen Th (diskussion) 12. jan 2021, 15:31 (CET)

Mentorer[rediger kildetekst]

Jeg er først for nyligt kommet tilbage fra wikiferie, og har lige opdaget denne tråd - hvis betragtninger jeg i øvrigt er 100% enige i er et problem, og tonen var også en del af grunden til at jeg har trukket mig fra fællesskabsaspektet af dawiki. I forhold til det forslag @MSanderhoff: nævner 10. november 2020 (om at få tilknyttet en mere erfaren bruger) så vil jeg bare lige gøre opmærksom på at vi faktisk engang havde en sådanne ordning - Hjælp:Mentorer - hvor brugere kunne skrive sig op til at vejlede specifikke nye brugere i forskellige aspekter af Wikipedia. Jeg synes personligt idéen var (og er) god, fordi kommunikationen kan blive mere fokuseret når man ikke bare skyder med {{husk}} spredehagl henover en række røde brugernavne som man ikke har nogen relation til. Jeg må indrømme at jeg ikke er helt opdateret på hvorvidt mentorordningen stadig er i brug, men mit gæt er at den (som en meget stor del af vores fællesskabsinitiativer, både aktive og døde) lider under manglende visibilitet, og mange brugere derfor slet ikke er klar over at den eksisterer. --Metalindustrien A/S (tidligere Lhademmor) 10. maj 2021, 19:57 (CEST)[svar]

Tak for din gode kommentar Metalindustrien A/S. Jeg ved heller ikke om mentorordningen er særlig udbredt, men efter jeg har meldt mig på banen indenfor emnefeltet kunst-kultur er det kommet fint op at køre med at sende artikler forbi mig, som kræver lidt faglig undersøgelse. MSanderhoff (diskussion) 17. maj 2021, 09:55 (CEST)[svar]


Skabelon for Folketinget[rediger kildetekst]

Jeg er igang med at opdatere en skabelon jeg har lavet for Folketinget, der bruges på Folketingsmedlemmer valgt i 2019 og lignende sider. Jeg besluttede mig for at inkludere hele Folketingets Præsidium i skabelonen, hvilket betød at jeg ville lave en ny header, men med den nye header forsvinder alle labels og data der stod ovenover den nye header, såsom statsministeren og regeringen. Kan nogen hjælpe? --Amargaard (diskussion) 8. jan 2021, 13:51 (CET)

Jeg har prøvet at rykke på tallene for de efterfølgende labels. Hjalp det?--Weblars (diskussion) 8. jan 2021, 16:22 (CET)
Ja, mange tak! :) --Amargaard (diskussion) 9. jan 2021, 10:09 (CET)


Hvem har valgt, at linket til bidragyderes diskussionssider skal benævnes "snak"? Thomas Vedelsbøl (diskussion) 9. jan 2021, 09:53 (CET)

Jeg undrede mig også til at begynde med, men kan dog lide det. Det kan have noget at gøre med at "snak" er et væsentlig kortere ord. --Hjart (diskussion) 9. jan 2021, 10:00 (CET)
@Thomas Vedelsbøl, det har IBDJ tilsyndeladende: https://translatewiki.net/w/i.php?title=MediaWiki:Talkpagelinktext/da&diff=prev&oldid=9781427 --Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 9. jan 2021, 10:09 (CET)
Det er (heldigvis) rullet tilbage. -Pugilist (diskussion) 9. jan 2021, 10:58 (CET)
Jeg tvivler på at begrundelsen er længden. Det er nok snarede at det er en ordret oversættelse af det originale engelske "talk". Jeg har kigget på flere af IBDJ's oversættelser på translatewiki, og flere er for ordrette. Desuden er der sket flere ændringer af etablerede betegnelser uden begrundelse eller forudgående diskussion. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 9. jan 2021, 17:19 (CET)
Det tager åbenbart lidt tid før tilbagefulningen slår igennem. Er der nogen, der har en idé om, hvorvidt det bare er sløvt, eller om man aktivt skal gøre noget. Det har ikke været drøftet, og jeg tvivler på, at der er konsensus for ændringen. -Pugilist (diskussion) 13. jan 2021, 08:34 (CET)
Der er normalt opdateringer af Mediawiki en gang om ugen og tit er det torsdag eftermiddag at den gruppe af wiki'er, som den dansk Wikipedia er i, bliver opdateret. --Steen Th (diskussion) 13. jan 2021, 09:21 (CET)
"diskussion" er kommet tilbage igen.. --Steen Th (diskussion) 14. jan 2021, 17:53 (CET)


Hjælp til med indtaling af danske ord via Lingua Libre[rediger kildetekst]

Hej :)

Vi savner i øjeblikket udtale på næsten alle danske ord i Wikidatas leksemprojekt. Denne liste med 7000+ lemmaer er klar til at blive talt ind. Med hjælp af https://lingualibre.org/ tar det kun en aften eller 2 om i er et par frivillige som hjælpes ad. Vi behøver kun hjælp med indtalen, resten klarer vi med automatisering.

Det eneste du behøver er at kunde tale dansk, være villig til at lære dig den relativt simple brugergrænseflade på Lingua Libre og kunne klippe klistre i en ordliste. Jeg tror de fleste af jer herinde let skulle kunne deltage om I har lyst. Når vi er færdige med denne liste kan jeg trække flere ord ud om I vil.

Mvh so9q, frivillig på Wikidata

Ping @Fnielsen: som har lagt mange af disse ind--So9q (diskussion) 13. jan 2021, 22:19 (CET)

Svar til Brugerdiskussion:So9q#Spørgsmål_til_indtale_af_ord
Det fungerer således at du:
1) logger ind i lingua libre og indtaster i din profil hvor du er fra/sprog
2) henter dele af hele listen ud med limit og offset (bemærk at jeg har ændret sådan at du kun får ordene for at gøre det lettere for dig at klippe-klistre) og trykker download og vælger noget format du gider ha fx TSV som du kan åbne i et hvilket som helst tekstprogram.
3) smider alle de ordene ind i en liste i Lingua Libre (se https://www.youtube.com/watch?v=wwTQiFf7G-Q som dog er på svensk men burde gå at følge)
4) begynder at tale ind
5) fjerner dem som ikke blev gode
6) uploader resten til Commons
7) fortsætter fra 2 med nyt offset = 50 fx. osv.
Jeg foreslår at du koordinerer med andre via bybrønnen så I kan samarbejde. Har du kendskab til danske dialekter vil vi meget gerne have det indtalt også for de er ved at helt forsvinde.
Om du vælger licens CC0 kommer dit bidrag at bruges til bedre ML og NLP fx via https://commonvoice.mozilla.org/ projektet.--So9q (diskussion) 15. jan 2021, 12:35 (CET)
@So9q: Jeg taler sønderjysk, men det kan ikke vælges i listen. Hvordan gør jeg så?--Hjart (diskussion) 15. jan 2021, 22:20 (CET)
Herligt! Hvilken liste? Jeg antager at du mener i Lingua Libre. Jeg har oprigtigt talt ingen anelse for jeg har ikke selv testet systemet endnu, men @Salgo60: fik netop gotlandsk ind i systemet, så han kan måske svare og hjælpe?--So9q (diskussion) 16. jan 2021, 07:36 (CET)
@So9q og Hjart: I did a tweet see T271639#6742534 and then they fixed it. You can also ask an administrator on Lingua Libre see help page "Add a new language"
 • Gutnish the dialect/language we added
- Salgo60 (diskussion) 16. jan 2021, 08:17 (CET)


WMF bylaws amendments and upcoming call for feedback[rediger kildetekst]

The Board has discussed and approved some governance improvements in two recent meetings, on December 9 and January 8. As the governing body for the Wikimedia Foundation, the board wants to improve its capacity, performance, and representation of the movement’s diversity. It has amended the Bylaws in support of that goal.

Please check the details in the announcement published on Meta-Wiki. If you have any questions concerning this, please feel free to ask, I'll be here to answer. Thank you very much and all the best, DBarthel (WMF) (diskussion) 22. jan 2021, 14:07 (CET)


Hi again!

Apologies as you are not reading this message in your native language. Please help out in translating - thanks for this!

As reported before the WMF starts a Call for Feedback about community-and-affiliated seat selection processes, resulting from the recent approval of bylaws amendments. This call for feedback is going to start on Monday Feb 1 and will run until March 14.

Full information will be published on Monday at this page. You can already watch the page for changes (it's very basic currently) or wait for my extensive post on Monday. If you are a user of Telegram, you can receive updates in this Telegram group or join the discussion in this Telegram group. Furthermore we are organizing an office hour three times (for different time zones) on Tuesday, Feb 2 (see the basic page). There we will introduce the call for feedback and will be available for any questions and comments. We are welcoming the organization of conversations in any language and in any channel. If you want us to organize a conversation or a meeting for your wiki project or your affiliate, please contact us. Best regards, DBarthel (WMF) (diskussion) 27. jan 2021, 18:39 (CET)

Opdatering fra WikiProjekt Fysik[rediger kildetekst]

Kvalitetsvurdering for WikiProjekt Fysik pr. 1. januar 2021.

Til de interesserede og til inspiration er her en opdatering angående fysikken på Wikipedia i et pandemi-år :)

2020 var på mange måder ikke et ideelt år, men hos WikiProjekt Fysik har vi oprettet 137 nye fysikartikler, hvilket svarer til 0,37 artikler om dagen :D 101 artikler kom til i det første halvår, mens kun 36 artikler blev oprettet i det andet halvår. Det er væsentligt lavere end målsætningen om 0,8 artikler pr. dag, men det er trods alt fremgang. Den laverede vækst skyldes hovedsageligt, at vi wikipedianere har haft andre ting at gøre, hvilket er forventeligt for frivilligt arbejde. 60 % af artiklerne blev oprettet af Inc, 19 % af Toxophilus, 12 % af Glenn og 9 % af andre. 890 artikler er nu registreret under projektet, og 688 er vurderede. Vi bidragede desuden med nogle kvindelige fysikere til fokusmåneden i januar. Kvalitativt kan nævnes, at Solsystemet, Beryllium og Keplers love alle tre har været på forsiden som Ugens Artikel. Sidstnævnte er også blevet udnævnt til lovende artikel. Bag kulisserne har primært AstroOgier lavet en stillistisk standardisering for vores fysikartikler jf. gængs praksis hos fagfolk. Dette er beskrevet på siden Wikipedia:Videnskabelig notation, der nu er en officiel del af Wikipedias Stilmanual. En tilhørende side om wiki-kode er det også blevet til. Arbejdet blev koordineret og diskuteret via vores WikiProjekt. Uden for Wikipedia - dog vist mest i 2018 og 2019 - har Martin Skogstad von Qualen været med til at lægge en masse forelæsningsnoter op online hos Niels Bohr Institutet, hvilket vi sikkert vil få mere glæde af i fremtiden. Toxophilus har forsat sit arbejde med biografier, og alle modtagere af Nobelprisen i fysik er nu endelig på dawiki :D

Da 2021, at dømme ud fra vores aktivitet, nok vil minde om det seneste halvår, er det en realistisk målsætning at oprette 100 artikler i 2021 eller 0,27 artikler pr. dag. Kvalitetsmæsstigt bør mindst 1 artikel blive udnævnt til lovende eller højere og mindst 1 blive Ugens Artikel. Artiklen Fysik er meget tynd, men bør være blandt de nye lovende i 2021. Når Nobelprisen i fysik 2021 offentliggøres, skal modtagerne have artikler, og ligeledes bør deres arbejdsområder have mindst en spire. Dertil skal alle fysikere, der har vundet Copleymedaljen siden år 2000 eller EliteForsk-prisen, have biografier. For at gøre det nemmere for vores læsere at finde frem til den spændende information, vil vi desuden forbinde artiklerne bedre med hinanden. Denne liste over fysik-spirer med under fem forældre-artikler skal altså være tom i slutningen af året.

Har du lyst til at være med, kan du bare skrive dig på :) Hvis du har et emne, du gerne vil dække bedre på Wikipedia, kan et WikiProjekt bestemt anbefales!

WikiProjekt Fysik ønsker jer alle sammen et godt nytår!

--Inc (diskussion) 23. jan 2021, 22:03 (CET)

Jeg går ganske vist ikke meget op i fysik, men det er da godt at se at tingene rykker frem - og spændende læstning med nogle konkrete tal. Jeg beskæftiger mig selv næsten udelukkende med politik-sider. Findes der et såkaldt WikiProjekt for dette? :) --Amargaard (diskussion) 24. jan 2021, 01:04 (CET)
Ja, der er WikiProjekt Politik :) Der er også WikiProjekt EU og WikiProjekt FN. Du kan se alle WikiProjekter her. --Inc (diskussion) 24. jan 2021, 10:12 (CET)
Tillykke med fremdriften. Dejligt med en succeshistorie. --Santac (diskussion) 27. jan 2021, 17:33 (CET)


Præmier fra Primetime kan gives til Wikipedia :-)[rediger kildetekst]

Hej. Jeg vil bare fortælle, hvis I ikke vidste det, at præmier fra ihverfald den danske version af Primetime kan gives til Wikipedia. Ved ikke om det også gælder i Finland, Polen, Sverige og Norge. I Danmark er der 26/1 kl. 2141 givet 757 kr. Hilsen Vandcykel.


Moving Wikimania 2021 to a Virtual Event[rediger kildetekst]

Wikimania's logo.

Hello. Apologies if you are not reading this message in your native language. Hjælp venligst med at oversætte til dit sprog. Tak!

Wikimania will be a virtual event this year, and hosted by a wide group of community members. Whenever the next in-person large gathering is possible again, the ESEAP Core Organizing Team will be in charge of it. Stay tuned for more information about how you can get involved in the planning process and other aspects of the event. Please read the longer version of this announcement on wikimedia-l.

ESEAP Core Organizing Team, Wikimania Steering Committee, Wikimedia Foundation Events Team, 27. jan 2021, 16:15 (CET)Project Grant Open Call[rediger kildetekst]

This is the announcement for the Project Grants program open call that started on January 11, with the submission deadline of February 10, 2021.
This first open call will be focussed on Community Organizing proposals. A second open call focused on research and software proposals is scheduled from February 15 with a submission deadline of March 16, 2021.

For the Round 1 open call, we invite you to propose grant applications that fall under community development and organizing (offline and online) categories. Project Grant funds are available to support individuals, groups, and organizations to implement new experiments and proven ideas, from organizing a better process on your wiki, coordinating a campaign or editathon series to providing other support for community building. We offer the following resources to help you plan your project and complete a grant proposal:

Program officers are also available to offer individualized proposal support upon request. Contact us if you would like feedback or more information.

We are excited to see your grant ideas that will support our community and make an impact on the future of Wikimedia projects. Put your idea into motion, and submit your proposal by February 10, 2021!

Please feel free to get in touch with questions about getting started with your grant application, or about serving on the Project Grants Committee. Contact us at projectgrantsSkabelon:Atwikimedia.org. Please help us translate this message to your local language. MediaWiki message delivery (diskussion) 28. jan 2021, 09:01 (CET)


New Wikipedia Library Collections Available Now (February 2021)[rediger kildetekst]

Hello Wikimedians!

The TWL owl says sign up today!

The Wikipedia Library is announcing new free, full-access, accounts to reliable sources as part of our research access program. You can sign up to access research materials on the Library Card platform:

 • Taxmann – Taxation and law database
 • PNAS – Official journal of the National Academy of Sciences
 • EBSCO – New Arabic and Spanish language databases added

We have a wide array of other collections available, and a significant number now no longer require individual applications to access! Read more in our blog post.

Do better research and help expand the use of high quality references across Wikipedia projects!

This message was delivered via the Global Mass Message tool to The Wikipedia Library Global Delivery List.

--1. feb 2021, 13:57 (CET)


Dansk Wikipedia har 20 års jubilæum[rediger kildetekst]

Dansk Wikipedia har 20 års jubilæum først i 2022. Hvad gør vi udover at udsende en pressemeddelelse?

Jeg er kommet på den ide at det måske var en god ide at prøve at forbedre kvaliteten af af artikler på den danske Wikipedia, feks. kunne prøve om vi kunne øge antallet af fremhævede artikler. Dette kunne gøres ved at oversætte fremhævede artikler på andre sprog.

Men der er andre måder at forbedre kvaliteten på, mulighederne er mange: Tilføjelse af reference, udvidelse af korte opslag, tilføjelse af billeder, patruljering, osv. se evt. Wikipedia:QA. Men hvordan går vi så det?

Jeg vil foreslå at genoptage fokusmåneden med nyt et emne hver måned der øger kvaliteten.

Hvad siger I til det?

--Villy Fink Isaksen (diskussion) 4. feb 2021, 16:46 (CET)

Alle tiltag, der kan forbedre kvaliteten bifaldes. Der er mange tilgange til dette. Ønskes flere fremhævede artikler er det én vej at gå. Personligt er jeg nok mere af den opfattelse, at vi burde tage fat i de artikler, som vi kan se bliver læst. Det er disse artikler, som den "almindelige" bruger oftest kommer i kontakt med, og det er på godt og ondt disse artikler, der giver brugere indtrykket af kvaliteten på dawp. Så der er mere reklameværdi i at forbedre artikler om aktuelle skuespillere, håndbold-/fodboldspillere, politikere etc. end at oprette eller forbedre lange afhandlingsagtige artikler om knap så populære emner. Dagens Top 100 har en del artikler, der lader noget tilbage at ønske. Men som nævnt: Ethvert tiltag til forbedring er fint. --Pugilist (diskussion) 4. feb 2021, 17:00 (CET)
Dagens Top 100 er en rigtig god ide, og er sikkert også lettere end at oversætte lange artikler. --Villy Fink Isaksen (diskussion) 4. feb 2021, 17:08 (CET)
En betydelig del af de fremhævede artikler vi har nu er egentlig ikke specielt værd at fremhæve. En del bærer præg af ikke at være opdateret for alvor den sidste halve snes år, ligesom en del ikke kan leve op til selv moderate krav om kildeangivelser. Derudover er der en del lovende artikler med iøjnefaldende fejl og mangler, som der aldrig er gjort noget ved. Så en kritisk gennemgang med udbedring af problemer eller fratagelse af status kunne nok være på sin plads. Hvilket så også ville give et bedret samlet indtryk af det fremhævede indhold.
En anden ting der med fordel kunne tages fat på er de tusindvis af artikler fra gamle opslagsværker. De døjer ofte med forældelse, sproglige og andre indholdsmæssige problemer. Emnerne er for så vidt relevante, men der er bare ikke rigtig nogen, der for alvor tager sig af de pågældende artikler. Så en kritisk gennemgang med opdateringer, oprydning i indholdet eller decideret sletning af de værste kunne godt bruges. Det vil give et bedre indtryk, end når der tages udgangspunkt i, hvad der gjaldt for et århundrede siden.
Dertil kommer så en række andre oprydningsopgaver: 92 maskinoversatte artikler, 210 uencyklopædiske artikler, 147 reklamer, 125 ordbogsopslag... Der er mere end rigeligt at tage fat på for at forbedre den nuværende standard. --Dannebrog Spy (diskussion) 4. feb 2021, 17:41 (CET)
Enig i, at der er nok at tage fat på. For så vidt de mange biografier hentet fra Salmonsen og DBL er det min opfattelse, at disse for 99% vedkommende omhandler i dag ligegyldige retslærde, biskopper, håndværksmestre etc., som i dag er gledet ud i glemslen. Der er næppe mange, der i dag foretager opslag på eksempelvis Johannes Conradsen, hvorimod mange finder det interessant at se, hvem der har en birolle i en film, der sendes i fjernsynet i aften. --Pugilist (diskussion) 4. feb 2021, 18:14 (CET)

Enig i at mest søgte på Google eller lignende er en meget bedre vej at gå end Arturs Krišjānis Kariņš, Australian Open-mesterskabet i herresingle 2019, Vejle Boldklub sæson 2017-18 og lignende som er på vej i vores kvalitetssystem. Jeg synes det vil være en rigtig god ambition at have LA-artikler om fx de 20 mest søgte ord på Google pr. måned i 2020-2021 og få kvalitetssikret artiklerne på denne liste (opdateret til 2020): Wikipedia:QA/Mest viste artikler. Badehotellet kunne fx godt trænge til at nogen med interesse kiggede på den. Disclaimeren om at der afsløres handling er fx helt unødvendig, da der intet udover afsnitsnavne afsløres. --Santac (diskussion) 4. feb 2021, 19:31 (CET)

ang Johannes Conradsen har jeg den kommentar: at vedkommende er i kid og dermed er notabel og derfor skal med i Wikipedia, at ikke mange besøger siden er i denne sammenhæng mindre væsentligt. --Villy Fink Isaksen (diskussion) 4. feb 2021, 19:49 (CET)
@Villy: Det var ikke for at sætte Johannes Conradsen til diskussion, eller i øvrigt drage tvivl om hans notabilitet og ej heller at postulere, at vi skal slette artikler, som ikke bliver læst så ofte. Han blev blot fundet som et tilfældigt nedslag i kopierede DBL-artikler, og jeg kunne sikkert have fundet mere kedsommelige personer. Pointen var en anden: At illustrere, at det næppe bemærkes, hvis vi bruger energi på at forbedre bunken af kopierede Salomonsen og DBL-kopier. --Pugilist (diskussion) 5. feb 2021, 16:40 (CET)
Forslag til hvordan det kan gøres for februar 2021 kan ses her Bruger:Villy Fink Isaksen/værksted/kladde1. Kommentarer er meget velkommen. --Villy Fink Isaksen (diskussion) 5. feb 2021, 09:18 (CET)
Jeg har tilladt mig at starte fokusmåned med kvalitet som hovedemne. se Wikipedia:Fokusmåned/Februar 2021 --Villy Fink Isaksen (diskussion) 5. feb 2021, 14:32 (CET)
Kunne en adm. sætte fokusmåned i sitenotice? --Villy Fink Isaksen (diskussion) 5. feb 2021, 15:01 (CET)
Jeg prøvede at finde den men det lykkedes desværre ikke, og jeg kan ikke huske hvor po.... den er :-( håber andre kan hjælpe. Nico (diskussion) 5. feb 2021, 16:52 (CET)

Jeg har opdateret sitenotice nu. Økonom (diskussion) 5. feb 2021, 17:23 (CET)

Hvem opdaterer sitenotice for marts måned? --Villy Fink Isaksen (diskussion) 1. mar 2021, 09:56 (CET)
Jeg vil gerne takke alle der har bidraget til Fokusmånederne i 2021. Der er blevet rettet lidt op på kvaliteten på mange artikler. Tak for det. --Villy Fink Isaksen (diskussion) 31. dec. 2021, 10:50 (CET)[svar]
@Villy Fink Isaksen: Det var et godt initiativ, og en god ide at bruge et års fokusmåneder på den måde. Er det mon ligefrem sådan, at du eller en anden vil lave en form for overblik (f.eks. samlet antal frbedrede artikler) som opsummering på fokusmånederne i 2021? Mvh. Toxophilus (diskussion) 2. jan. 2022, 14:10 (CET)[svar]
Jeg har lige optalt artikler der er forbedret: 298 problem-artikler og 89 fra dagens top 100 er forbedret i 2021. --Villy Fink Isaksen (diskussion) 2. jan. 2022, 15:09 (CET)[svar]
Tak. Sammenlagt er det jo mere end én om dagen. Det synes jeg godt vi kan være stolte af :-) Mvh. Toxophilus (diskussion) 2. jan. 2022, 16:33 (CET)[svar]

Btw Januar måned var ikke med i projektet! --Villy Fink Isaksen (diskussion) 2. jan. 2022, 16:40 (CET)[svar]


Wiki Loves Folklore 2021 is back![rediger kildetekst]

Hjælp venligst med at oversætte til dit sprog

You are humbly invited to participate in the Wiki Loves Folklore 2021 an international photography contest organized on Wikimedia Commons to document folklore and intangible cultural heritage from different regions, including, folk creative activities and many more. It is held every year from the 1st till the 28th of February.

You can help in enriching the folklore documentation on Commons from your region by taking photos, audios, videos, and submitting them in this commons contest.

Please support us in translating the project page and a banner message to help us spread the word in your native language.

Kind regards,

Wiki loves Folklore International Team

MediaWiki message delivery (diskussion) 6. feb 2021, 14:25 (CET)


Feminism & Folklore 1 February - 31 March[rediger kildetekst]

Hjælp venligst med at oversætte til dit sprog

Greetings!

You are invited to participate in Feminism and Folklore writing contest. This year Feminism and Folklore will focus on feminism, women's biographies and gender-focused topics for the project in league with Wiki Loves Folklore gender gap focus with folk culture theme on Wikipedia. folk activities, folk games, folk cuisine, folk wear, fairy tales, folk plays, folk arts, folk religion, mythology, etc.

You can help us in enriching the folklore documentation on Wikipedia from your region by creating or improving articles centered on folklore around the world, including, but not limited to folk festivals, folk dances, folk music, women and queer personalities in folklore, folk culture (folk artists, folk dancers, folk singers, folk musicians, folk game athletes, women in mythology, women warriors in folklore, witches and witch-hunting, fairy tales and more. You can contribute to new articles or translate from the list of suggested articles here.

You can also support us in translating the project page and help us spread the word in your native language.

Learn more about the contest and prizes from our project page. Thank you.

Feminism and Folklore team,

Joy Agyepong (talk) 16. feb 2021, 03:40 (CET)Upcoming deployment: Growth team tools[rediger kildetekst]

Hello! Sorry to use English. Hjælp venligst med at oversætte til dit sprog.

I'm Trizek (WMF). I work as a community relations specialist for the Wikimedia Foundation. I'm here to share a message from the Growth team.

As you may already know, the Growth team's goal is to create tools that would help newcomers. Our goal is to help newcomers when they edit for the first time and also to increase the retention of new editors. Several wikis already have these tools since a long time now. Working with these wikis, the Growth team found evidence of the efficiency of these new tools.

These tools will be available for all new accounts on your Wikipedia starting on February 24. This way your Wikipedia will offer more options for newcomers to make good first edits and become community members.

Which tools?[rediger kildetekst]

The newcomer homepage (displayed using Czech language)

We have created several tools to help them, and also to help community members who help them :

 • Newcomer homepage: a new special page, the best place for a newcomer to get started. It includes:
  • Newcomer tasks: a feed of task suggestions that help newcomers learn to edit. Newcomers have been making productive edits through this feed! Know more about this tool.
  • [optional] Mentorship module: each newcomers has a direct link to an experienced user (see below). This way, they can ask questions about editing Wikipedia, less the need to find where to ask for assistance.
  • Impact module: the user sees how many pages views articles they edit received. Have a look at Special:Impact for yours!
 • Help panel: a platform to provide resources to newcomers while they are editing. If they do some suggested tasks, they are guided step-by-step on the process of editing.
 • Welcome Survey: communities can know why newcomers create an account on Wikipedia.

The tools available right now in your preferences (here and there) so that you can try them. They are not yet visible to newcomers.

How to help?[rediger kildetekst]

First, we need help to translate the tools. At the moment, most of the messages newcomers will see on your Wikipedia are in English, some of them have been translated using machine translation. Please help translate the interface (done on translatewiki.net. It needs a specific account).

Also, I need your help checking on the configuration the team setup by default. Please try the tools and let us know if something questions you.

Newcomers tasks are based on templates to suggest edits to newcomers. You can check the templates used on MediaWiki:NewcomerTasks.json. You can also change the templates and the help links defined there. Several templates can be added for the same task.

It you are familiar with Phabricator, here is the ticket with all the information we used for the deployment. Please have a look at it. You can suggest changes by replying to this message.

If you wish to, you can create a list of mentors. This will activate the optional Mentorship module. Please format the list following the guidance. You need at least one mentor for each 500 new accounts created monthly on your wiki (3 mentors minimum). You are hesitant becoming a mentor? Please check the resources we have written based on other mentors' experiences.

Let me know if you have any question about this deployment. Of course, please move or share this message if needed.

Trizek (WMF) (diskussion) 10. feb 2021, 15:39 (CET)

Tilføjelse af andre kvalitetsskabeloner til MediaWiki:NewcomerTasks.json[rediger kildetekst]

Jeg tænker at der kan tilføjes flere kvalitetsskabeloner til listen over nybegynderopgaver. Dog må der være en balancegang så nybegyndere ikke udsættes for 400 forskellige typer kvalitetsskabeloner, og ej heller bliver smidt ud i noget der er alt for avanceret.

"copyedit" indeholder pt. {{Sprogstil}}. {{Sprog}} og {{Sprog-afsnit}} er beslægtede skabeloner som jeg tænker godt kan tilføjes. Den tilknyttede kategori, Kategori:Artikler med sprogproblemer er pt. listet under WP:Oprydning som "Uforståelige artikler" i kategorien "Alvorlige fejl og mangler". Tænker det er lidt misvisende når man tager i betragtning hvor stor en spændvidde som skabelonernes tekst om sprogproblemer kan dække over. Er {{Wikificering}} for avanceret?

"references" indeholder pt. {{Ingen kilder}}. {{Kilder}} ligner så meget, at jeg tænker den godt kan inkluderes også. Jeg hælder til at {{Henvisninger}} også kan inkluderes, men kan også se det modsatrettede synspunkt om, at nybegyndere måske ikke har lært sondringen mellem angivelse af kilder generelt og så inline-kilder. Tror {{Kilde mangler}} ville være problematisk da man potentielt risikerer at sende en nybegynder til en side hvor der måske kun mangler én kildehenvisning blandt 20-30. Det er mere pædagogisk at blive sendt til sider hvor der generelt mangler kilder.

"update" indeholder pt. {{Forældet}}. Tænker {{Forældet artikel}} (som måske i virkeligheden burde sammenskrives med førstnævnte) og {{Forældet-afsnit}} også kan inkluderes. {{Opdater efter}} tror jeg vil være problematisk da man ikke kan teste om datoen for opdatering er indtrådt. {{Fremtidigt info}} og {{Opfølgning mangler}} tror jeg ikke det er en god idé at inkludere jf. betragtningerne om {{Kilde mangler}} ovenfor.

"expand" indeholder pt. {{Stub}}. I princippet burde alle skubskabeloner vel indsættes i listen? {{Afsnit bør udvides}} kan evt. også inkluderes.

Ift. "links", har vi så en mere specifik skabelon end {{Wikificering}}, der jo dækker over mere end links? Tænker det kunne være en mulighed at trække på forældreløse artikler, men de er ikke sporet via skabelon, og det ville også være overkill, da forældreløshed reelt ikke er et problem med selve artiklen, men nærmere med dens forhold til andre artikler. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 12. feb 2021, 16:37 (CET)

InsaneHacker 🕊️
As far as the templates match the definition for each task, more templates can be added.
Tak. Trizek (WMF) (diskussion) 12. feb 2021, 17:59 (CET)

Følgende er kopieret fra Hjælp:Opslagstavle#Input efterspurgt på Wikipedia:Landsbybrønden/Upcoming deployment: Growth team tools.

Er på linje med det meste InsaneHacker skrev på landsbybrønden i forhold til de skabeloner som bør tilføje og undlades.
I forhold til "copyedit" er min overbevisning at {{Wikificering}} ikke tilføjes. Det kan være svært for nye brugere at gennemskue en korrekt stilmanual. Når nye brugere bliver mere aktive, politikker og normer begynder at sætte sig, så er det sayndsynligt at de af dem selv måske begynder at arbejde på de mere avancerede kvalitetsproblemer.
Når det kommer til "expand", kommer der til at være meget lang list, Kategori:Wikipedia stubskabeloner omkring 500(?). Der må være en smart måde at få det ordnet på. Det giver fint mening i mit hovede at have stub-artiklerne derinde, men at tilføje så mange til den list. Det kunne måske ske med en ny usynlig skabelon som bliver indsat i alle stub-skabelonerne, og den tilføjes så til listen. Ved ikke om sådan noget tillades. --SimmeD (diskussion, bidrag) 19. feb 2021, 22:42 (CET)
@SimmeD og InsaneHacker: Alle normale stub-skabelon bygger på 2 skabeloner: {{Standardstub}} og {{Dobbeltstub}}. Jeg vil hellere oprette en sporingskategori til alle stub-artikler, så vi bliver mere uafhængige af hvad for nogle skabeloner, som bruges. For antal skabeloner, som bruges, øges løbende. --Steen Th (diskussion) 20. feb 2021, 10:02 (CET)

Kopi slut -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 20. feb 2021, 12:24 (CET)

@SimmeD og Steenth: Jeg har tilladt mig at kopiere jeres opslag herover, så diskussionen kan være samlet ét sted, og så Trizek også kan følge med.
@Trizek (WMF): Is it possible to define the articles included in MediaWiki:NewcomerTasks.json through categories instead of templates? We have many thematic stub templates, and including all of them, and continously updating the list whenever a new one is added, would be cumbersome. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 20. feb 2021, 12:24 (CET)
@InsaneHacker:, sorry but it is not possible. We rely on template since they are a visible trace of a maintenance need. However, no need to add all templates to the json file. Just add the ones that provide most results. A template like {{Wikificering}} is very versatile and should be included. The guidance provided in the Help panel will explain to newcomers what they have to do. Trizek (WMF) (diskussion) 22. feb 2021, 15:15 (CET)
@SimmeD og Steenth: Jeg har tilføjet de skabeloner, som efter min opfattelse havde opbakning, til JSON-filen. Jeg kan se at {{Oprydning}} er blevet tilføjet til copyedit, hvilket jeg ikke har nogen stærk holdning til. Vi mangler stadigvæk at finde ud af hvad vi skal gøre med stub-skabelonerne. Er der nogen stub-kategorier som indeholder mange artikler og som vil være nybegyndervenlige? Vi skal helst ikke skævvride hvad type artikler en nybegynder får. Det ville være ærgerligt hvis en bruger med en bestemt interesse ikke har mulighed for at få stub-artikler inden for den interesse. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 28. feb 2021, 15:04 (CET)
@SimmeD og Steenth: Hvad med, at vi inkluderer stubber der dækker bredere paraplykategorier. Så f.eks. {{Politikstub}}, men ikke {{Politikerstub}}, {{Geografistub}}, men ikke {{DK-geostub}} osv? Tænker det gør det muligt at give en emnemæssig bredde uden at inkludere alle stubskabeloner. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 1. mar 2021, 11:51 (CET)
Syntes det virker som et fint startpunkt. Så kan vi altid finde ud af forbedre det senere. SimmeD (diskussion, bidrag) 2. mar 2021, 21:45 (CET)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Jeg vidste ikke helt hvordan jeg skulle gribe det an, så jeg valgte at tage udgangspunkt i Dewey Decimal Classifications klassificering. Det betyder ganske vidst at den er præget af DDC's eget bias, og det viste sig også at en del stubskabeloner ikke findes på den danske Wikipedia (vi har f.eks., så vidt jeg kan se, ikke nogen stubskabeloner til artikler om jødedom, buddhisme og hinduisme), men jeg tænker det er et acceptabelt fundament.

Skabelon:Datalogistub Skabelon:Bibstub Skabelon:Biostub Skabelon:Mediestub Skabelon:Museumstub Skabelon:Bogstub Skabelon:Filostub Skabelon:Psykologistub Skabelon:Relistub Skabelon:Kristendomstub Skabelon:Kirkestub Skabelon:Islamstub Skabelon:Samfstub Skabelon:Politikstub Skabelon:Økonomistub Skabelon:Jurstub Skabelon:Militærstub Skabelon:Socialstub Skabelon:Skolestub Skabelon:Trafikstub Skabelon:Sprogstub Skabelon:Matematikstub Skabelon:Astrostub Skabelon:Fysikstub Skabelon:Kemistub Skabelon:Geologistub Skabelon:Biologistub Skabelon:Botanikstub Skabelon:Dyrstub Skabelon:Tekstub Skabelon:Landbrugstub Skabelon:Ledelsestub Skabelon:Kulturstub Skabelon:Arkitekturstub Skabelon:Fotostub Skabelon:Musikstub Skabelon:Sportstub Skabelon:Histstub Skabelon:Geostub Skabelon:Filmstub

Hvis ikke der er nogen indvendinger lægger jeg dem ind i JSON-filen de kommende dage. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 3. mar 2021, 18:22 (CET)

Der er allerede en eller anden mapning. Jeg har aktivitet "hjemmesiden" på min egen konto, da funktion nu er aktiv via valg i indstillinger i faneblad "Brugerdata" under "Vis nybegynder-forside". Den rammer efter hvad jeg har tjekket de relevante emner, som bliver tilbudt som valg.
Ellers er også et "hjælpe-panal" under redigering.. Den er ikke aktiv hos mig. --Steen Th (diskussion) 3. mar 2021, 21:42 (CET)
Steen Th, what happen with the "hjælpe-panal"? Maybe I can help! Trizek (WMF) (diskussion) 4. mar 2021, 13:26 (CET)
I have no problems. I have looked at the help panel without finding anything. --Steen Th (diskussion) 5. mar 2021, 18:30 (CET)
Da der ikke har været nogen indvendinger har jeg indsat de ovennævnte skabeloner i JSON-filen. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 10. mar 2021, 18:28 (CET)

Oversættelse[rediger kildetekst]

Hello
This is an important update.
At the moment, the interface is not translated. Only 21% of it is translated. Getting the interface being translated is important, since it explains to newcomers how Wikipedia works and how they can make good first edits.
We are still scheduling the deployment for February 24. As a consequence, we would deploy the tools with the interface translated using a translation tools.
Please help us by translating the interface.
Let me know if you have questions. Trizek (WMF) (diskussion) 16. feb 2021, 15:19 (CET) (moved to separate section by -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 17. feb 2021, 17:26 (CET))
Jeg har nået ca. 20% på to dage, og pt. er ca. 50% oversat. Hvis jeg har tid de kommende dage kan jeg godt nå at oversætte det der skal oversættes, men det ville være rart med yderligere hjælp. Hvis man ikke har mod på at oversætte kan man i stedet korrekturlæse de oversættelser der allerede er lavet. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 17. feb 2021, 17:26 (CET)
Thank you for the effort you've made, InsaneHacker 🕊️! If you need, we can delay the deployment by one week, so that you can have more time to translate the interface. Let me know! Trizek (WMF) (diskussion) 17. feb 2021, 18:01 (CET)
I'm currently doing roughly 10% per day, so it should be feasible within the current timeline. It's 70% done atm. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 18. feb 2021, 15:56 (CET)
Oversættelsen er 93% færdig. Der mangler stadigvæk korrekturlæsning, hvilket jeg ikke kan gøre selv, da den skal foretages af en anden bruger. Jeg ved ikke om det er en forudsætning for at oversættelsen kan tages med i release-versionen. Enhver hjælp hertil vil være værdsat. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 21. feb 2021, 15:36 (CET)
Jeg har prøvet at logge ind for at korrekturlæse men ser ingen handlingknap når man vil godkende en tekst som korrekturlæst, - hvordan gør man? - Nico (diskussion) 21. feb 2021, 16:01 (CET)
@Nico: Hvis man klikker på "help translate the interface" i Trizeks oprindelige opslag bliver man sendt til en side med en liste over alle strenge der er blevet oversat eller skal oversættes. I bunden af brugergrænsefladen bør der være tre knapper: "Liste", "Side" og "Læs korrektur". Hvis du klikker på "Læs korrektur" bliver du sendt til en liste over strenge hvor det oprindelige engelske står side om side med den danske oversættelse. Til højre for hver streng burde der være et ✓-ikon, som man kan klikke på, for at godkende oversættelsen. Alternativt kan man klikke på et blyantsikon for at rette oversættelsen til. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 21. feb 2021, 16:12 (CET)
På min er der kun Liste og Side for neden, men ingen Læs korrektur, så jeg kommer desværre ikke rigtig videre. - Nico (diskussion) 21. feb 2021, 16:53 (CET)
Ahh... jeg ser nu man skal til prøve før man får rettigheder til at gemme ;-) - Nico (diskussion) 21. feb 2021, 17:23 (CET)
Kan tilbyde min hjælp. Prøver at få nogle af de eksisterende oversættelser korrekturlæst samt få oversat dem som mangler. --SimmeD (diskussion, bidrag) 21. feb 2021, 17:35 (CET)
You have translated 92% of the interface. Congratulation for this achievement! :) Trizek (WMF) (diskussion) 22. feb 2021, 15:16 (CET)
The translation is now 100% complete. Still needs some proofreading, but knowing the people translating it I'm confident its usable. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 28. feb 2021, 19:50 (CET)

Deployment[rediger kildetekst]

Congratulations on the effort made to get the interface being translated and to define the templates to use.

We are still scheduling the deployment for February 24, but if you need more time to define the configuration, we can postpone it to March 3.

Concerning translations, the usual process is to have them being made before each Saturday evening CET so that they can be deployed the week after.

Let me know! Trizek (WMF) (diskussion) 22. feb 2021, 15:22 (CET)

@SimmeD, Steenth og Nico: (siden i er dem, der har deltaget i diskussionen indtil videre) Tænker at det ville være rart med lidt mere tid til at få oversættelsen på plads og komme til en endelig beslutning ift. hvilke skabeloner der skal inkluderes. Hvad synes i? -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 22. feb 2021, 16:18 (CET)
Jeg har kigget på oversættelsen. Reelt er det kun korrektur som mangler - det kan klares i løbet af ugen. Det, som mangler at bliver oversat, er API - det gør ikke noget, da det forhåbentlig ikke er synlig for brugerne. Opsætning kan også klares i løbet af ugen. Men når jeg kigger på hvad der lå søndag ved middagstid, hvor deadline oversættelse var, så vil jeg vente en uge. Og lørdag i denne er oversættelsen allerede god nok til gå i gang. --Steen Th (diskussion) 22. feb 2021, 17:03 (CET)
Jeg bestod min "eksamen" og er nu i gang med korrektur.- Nico (diskussion) 22. feb 2021, 17:30 (CET)
@Trizek (WMF): I think there's agreement that an extension to March 3 would be beneficial in order to complete the translation work and figure out the specifics of configuring the newcomer tasks etc. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 23. feb 2021, 12:20 (CET)
InsaneHacker 🕊️, thank you for letting me know. Trizek (WMF) (diskussion) 23. feb 2021, 15:01 (CET)
@Trizek (WMF): While I'm not the target audience, I've enabled the newcomer homepage on my account. I've chosen the subject areas of "Society" and "Computers and internet" and chosen all difficulty levels. There used to be suggested tasks, but for two days now there haven't been any. I understand that the tasks themselves are created using maintenance templates, but what are the subject areas based on? I.e. what articles does it include in "Society" and "Computers and internet"? -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 14. mar 2021, 16:09 (CET)
Thank you for your question, InsaneHacker 🕊️. Topics are chosen using machine learning. A model to identify topics as been manually fed by experienced wikipedians, and after some adjustments, reviewed a second time by some humans. We used articles from Arabic, Czech, English, French, Korean and Vietnamese languages and we extrapolate on topics using interwiki links. Let me know if you have other questions. :) Trizek (WMF) (diskussion) 15. mar 2021, 14:55 (CET)
I've also been on my own "homepage", and it also don't have any suggestions. --SimmeD (diskussion, bidrag) 26. mar 2021, 17:25 (CET)
Hello SimmeD, and thank you for your feedback. Have you selected some specific topics or tasks? Maybe your selection is limited to a few topics. With "easy tasks", I have 103 article available for History, but only 14 for Architecture. Your community should tag more articles as needing work to increase the number of articles being available to newcomers. Trizek (WMF) (diskussion) 29. mar 2021, 11:16 (CEST)
I’ve selected all specific topics or tasks, but still nothing there. I’m not sure if it’s because of my inactivity of article edits. SimmeD (diskussion, bidrag) 30. mar 2021, 11:38 (CEST)
Can you share a screenshot of the selected tasks with me, SimmeD? It would help to identify the problem, since I can't access your Homepage. :) Thank you! Trizek (WMF) (diskussion) 30. mar 2021, 14:35 (CEST)

Spørgsmål om oversættelsen[rediger kildetekst]

Der er flere oversættelser der henviser til din forside. Jeg har ikke overblik over systemet, men hvis det drejer sig om Newcomer homepage, vil det så ikke være en bedre oversættelse med Din brugerside? jeg har sprunget dem over i korrekturen i første omgang. - Nico (diskussion) 22. feb 2021, 18:14 (CET)

@Nico: "Brugerside" ville resultere i et sammenfald med den egentlige brugerside, e.g. Bruger:Eksempel. Udvidelsen hedder Newcomer Homepage, hvilket jeg har oversat til Nybegynderforside da det er meningen at det er dér, nybegynderen skal "lande" hver gang de åbner Wikipedia, hvorfor "Your homepage" i denne kontekst henviser til "Your newcomer homepage" og derfor "Din forside". -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 23. feb 2021, 12:52 (CET)
Ok - Nico (diskussion) 23. feb 2021, 15:39 (CET)

Kan der ikke findes et bedre ord for Mentee? Jeg tror ikke det giver mening for ret mange. - Nico (diskussion) 24. feb 2021, 09:49 (CET)

Her ses 'føl': "... personlige kontakt mellem mentor og mentee (føllet) ..." : https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=mentee
.. og her ses 'mentorelev; myndling' : https://sproget.dk/lookup?SearchableText=mentee
Det findes i RO: https://dsn.dk/?retskriv=mentee
-- PHansen (diskussion) 24. feb 2021, 11:30 (CET)
Jeg gjorde også selv nogen overvejelser over det, men endte med at vælge mentee på den teknikalitet at ordet er registreret i DDO. Jeg overvejede "lærling" som alternativ. Hvis du føler en anden formulering ville være bedre så anvend den gerne. Det kræver bare at vi husker at gøre det konsekvent alle steder hvor der står mentee. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 24. feb 2021, 11:36 (CET)
Har ikke nogen ideer, - føl giver mening for mig, men jeg har en fornemmelse af at det ikke rigtig findes blandt de yngre årgange, ... vi må lade den stå til noget bedre evt. dukker op. Måske man kan indsætte et link til ordnet.dk når det er oppe at køre? - Nico (diskussion) 24. feb 2021, 13:14 (CET)

Når man går ind på velkomstsiden står der: "Folk læser de artikler du har redigeret! Antal visninger siden du redigerede (de sidste 60 dage)". Det er sådan set en korrekt oversættelse fra det engelske oplæg, men i realiteten en fejlinformation, (eller en fejl i opsætningen?). Den viser ikke antal visninger siden jeg redigerede, men antal visninger i de sidste 60 dage, selv om min redigering var i går. Så hvis det ikke er en fejl i opsætningen mener jeg teksten bør ændres til: "Antal visninger i de sidste 60 dage, af de sider du redigerede." eller lignende. Vi bør ikke lokke folk ved at pynte på de faktiske forhold. - Nico (diskussion) 5. apr 2021, 10:21 (CEST)

Thank you for reporting this, Nico. I created a ticket to track this. I understand your point of view regarding embellishing the numbers. This sentence might be rephrased. However, this module's goal is to show users that they have actual impact. If the impact module shows 60 views (for the last 60 days), it is much more motivating than displaying 1 view (per day), don't you think? :)
[machine translation] Tak, fordi du har fortalt om dette, Nico. Jeg har oprettet en billet for at spore dette. Jeg forstår dit synspunkt vedrørende forskønnelse af tallene. Denne sætning kunne måske omformuleres. Formålet med dette modul er dog at vise brugerne, at de har en reel indvirkning. Hvis modulet for indvirkning viser 60 visninger (for de sidste 60 dage), er det meget mere motiverende end at vise 1 visning (pr. dag), tror du ikke? :)
Trizek (WMF) (diskussion) 6. apr 2021, 16:54 (CEST)

Mentoring[rediger kildetekst]

If you wish to, you can create a list of mentors. This will activate the optional Mentorship module. You need at least one mentor for each 500 new accounts created monthly on your wiki (3 mentors minimum). You are hesitant becoming a mentor? Please check the resources we have written based on other mentors' experiences.

You already have a page: Wikipedia:Velkommen/Signaturer. The only thing you'd have to do is to add volunteer's names there. Please format the list following this guidance.

It is a suggestion since it can be done later.

Trizek (WMF) (diskussion) 23. feb 2021, 15:07 (CET)

I think we're going to implement this (I can't speak for everyone of course), but it requires a discussion about its relationship with the current mentorship programme at Hjælp:Mentorer. That program is based on new users actively contacting the listed users asking for mentorship, and a much lower rate of contact that this would probably entail. Thus, it would be appropriate to consult the users listed there about their interest in being listed in the mentorship module, and come up with a solution for how to mesh the current program with the new one. I imagine we can do this after the initial implementation of the newcomer homepage. Does the mentorship module activate as soon as the required amount of users is listed? -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 23. feb 2021, 16:05 (CET)
You have multiple possibilities there:
 • have both programs in parallel: listed "Welcomers" take care of newcomers' first questions through the Growth team features, while "Mentorer" would be for long-term relationship, with a specialized mentor. Listed mentors can claim mentees in multiple ways to address this. Of course, people can volunteer to both roles.
 • Only have one program:
  • don't activate the Growth mentoring feature. I don't recomand it since newcomers would not have a way to find someone to help them. They have to find Hjælp:Mentorer by themselves and apply for mentoring. On most wikis, this is not really working. I recently made a comparison for German Wikipedia and the Growth mentoring system has the potential to interact with 50x more newcomers than the "classical" mentoring systems.
  • merge the two systems: mentors from Hjælp:Mentorer become Growth mentors. Their engagement remains the same, but they have much more newcomers who can contact them. This is how French Wikipedia went. If a more specialized question araises, newcomers a redirected to the right mentor (that's the theory since it actually never happen).
I agree on the fact that you should ask people participating to Hjælp:Mentorer about this. Let me know if I can help you with the discussion there.
Trizek (WMF) (diskussion) 23. feb 2021, 16:38 (CET)
Also, if we want to put the list of mentors elsewhere (I think WP:Velkommen/Signaturer is a historical page related to something else), do we just submit a request on the Phabricator ticket? -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 23. feb 2021, 16:08 (CET)
Yes. Trizek (WMF) (diskussion) 23. feb 2021, 16:38 (CET)


Wikifunctions logo contest[rediger kildetekst]

2. mar 2021, 02:47 (CET)


Wikifunctions fokussprog[rediger kildetekst]

Lydia and Denny arbejder med at udvikle Wikidata og Wikifunction. Et er målene med samspillet med de to systemer er generering af natursprog (almindelig sprog) tekst for "baseline" Wikipedia-artikler. De er nu på udkig efter et par fokussprog hvor brugere vil få "early access" til systemet og være forsøgskaniner. Jeg har nu skrevet dansk på her https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Lexicographical_data/Focus_languages/Form/Danish men som udvalgt fokussprog vil det nok ikke komme igennem hvis det blot er mig der er interesseret i et sådan system, så jeg håber der er nogle Wikipedianere der også kunne være interesseret og ville skrive sig på, - og komme med yderligere input.

Umiddelbart synes jeg at det er det mest interessanteste Wikimedia-udviklingsprojekt der er for øjeblikket. Det er noget science fiction-agtig og uklart for mig hvilken for det vil ende i.

Der står lidt mere her: https://lists.wikimedia.org/pipermail/abstract-wikipedia/2021-March/000369.htmlFnielsen (diskussion) 5. mar 2021, 03:29 (CET)


Kategorisering af eponyme kategorier og de tilhørende artikler[rediger kildetekst]

Jeg har haft et kig på kategorierne på kategorier, som er opkaldt efter noget. Det kategorier for byer, kommuner, lande, personer, organisationer, virksomheder, musikgrupper mv., som kaldes eponyme kategorier.

Som eksempel Kim Larsen. Artiklen Kim Larsen indeholder få kategorier og kategori:Kim Larsen indholder et hav af kategorier. Der er masser eksempler på det og jeg har på denne liste en rapport over hvordan kategorierne er fordelt imellem artiklen og kategorien. Men er svært at arbejde med, når de fleste kategorier er på kategorien og ikke på artiklen.

Jeg kigger efter, om der er skrevet noget ned i vores regler og norm uden at finde noget. Så jeg har kigget på denne side på den engelske wikipedia: en:Wikipedia:EPON. Der er noget inspiration til en fremgangsmåde at håndtere det på. Så det gøres på følgende måde:

Der er regel at en kategori, som er opkaldet efter et emne, kun skal have kategorier, som relevant for kategorien: Fx:

Der er endnu et afsnit på den engelske Wikipedia med udbygning.

Min forslag er at bruge de principper, som den engelske Wikipedia bruger. Det medfører at kategorien har kun et udvalg af kategorier af dem, som er på artiklen. Der bliver kunsten af finde en bedre vægtning af, hvad der er relevant af kategorier på artiklerne, som også skal være på kategorien. Det er primær fokus bør være på artiklen, hvor kategorier for et emne bør placeres. Derudover skal kategorien kun de kategorier, som er relevant for den. Dvs sporingskategorier som fx sat af {{commonscat}} og kategorier under Kategori:Eponyme kategorier

Årsagen er at jeg har problemer med at fange de artikler, som kun er med en kategori som opkaldt efter et emne. Fx i Kategori:Byer i Haderslev Kommune får jeg ikke Haderslev og Vojens med. Der kræver en del tung logik med at fanget netop de 2 artikler. Så bruge den lejlighed til at kigge hvordan det kan gøres bedre, som også er praktisk for alle, som arbejder med det. Det bør være rimelig let at forstå og det er håndterbar.--Steen Th (diskussion) 15. mar 2021, 15:53 (CET)


Mulig personfiksering ved 'Ugens artikel' udvalg[rediger kildetekst]

Deltag gerne med kommentarer om, hvorvidt vi for tiden ser en 'bevidst' personfiksering i udvalget af og navnlig afstemningen til artikler som ugens artikel, og om det er noget, der skulle vække grund til bekymring? Diskussion på Ugens artikel/Nomineringer diskussionsside. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 17. mar 2021, 22:05 (CET)


Stationsbyer i Danmark[rediger kildetekst]

Ophavsretskrænkelse: Jeg vælger at slette stort set hele indholdet af denne artikel. Jeg kan ikke overskue i hvilket omfang at artikelteksten ikke er en let omstruktureret udgave af https://www.farallon.dk/dokuwiki/doku.php?id=jernbaner:stationsbyer

Rmir2 har kopieret hele teksten og omstruktureret den lidt og lavet enkelte omformuleringer. Det bliver pga. omstruktureringerne svært at overskue i en tekstsammenlignng, men teksten er den samme ord for ord.

Hvis nogen kan gennemskue, hvad Rmir2 selv skulle have skabt, så genindsæt gerne. --Madglad (diskussion) 22. mar 2021, 06:30 (CET)

Gælder GNU-licensen ikke mere? I bunden af wikien det er hentet fra står: Med mindre andet angivet, vil indhold på denne wiki blive udgivet under følgende licens: GNU Free Documentation License 1.3 - Nico (diskussion) 22. mar 2021, 07:50 (CET)
Jeg havde egentlig besluttet at droppe dawiki, men Madglad har æren af at overbevise mig om, at jeg skal fortsætte. Teksten har jeg selv skrevet, den stammer fra en hobby jeg havde inden, at jeg startede på wikipedia. Teksten blev første omgang oplagt i 2008 (se: Version fra 20. okt 2008, 19:21 af Rmir2). Som nederst fremgår af copy-siden "jernbaner/stationsbyer.txt · Sidst ændret: 2016/09/22 07:58 af farallon", altså 8 år senere! Det er ikke mig der har kopieret fra farallon, det er omvendt, forøvrigt inclusive vore billeder og tabeller (som jeg også selv har lavet). Jeg kan berolige alle med, at den eneste, der vil kunne påkalde sig copyright, er mig, men jeg har frivilligt overladt mit arbejde til wikipedia og senere udvidet og forbedret det til almen brug. venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 22. mar 2021, 08:02 (CET)
PS: Det er ikke første gang, at nogen har kopieret wikipedia uden at krediteres os for det. Vi havde et lignende tilfælde for nogle år siden. Rmir2 (diskussion) 22. mar 2021, 08:16 (CET)

Indhold på Wikipedia udgives på fri licens, og mange af Wikipedias artikler er kopieret ud på nettet. Dette banale faktum bør tages med i overvejelserne, førend det forsøges at udskamme navngivne brugere og førend der slettes i Wikipedias artikler. -Pugilist (diskussion) 22. mar 2021, 08:40 (CET)


Gælder GNU-licensen ikke mere? I bunden af wikien det er hentet fra står: Med mindre andet angivet, vil indhold på denne wiki blive udgivet under følgende licens: GNU Free Documentation License 1.3 - Nico (diskussion) 22. mar 2021, 07:50 (CET)

Om GNU-licensen GNU Free Documentation License 1.3 er kompatibel med Wikipedias kan jeg ikke overskue. Teksten findes her https://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.txt
Jeg antager at det er den kendte jernbaneentusiast, der har skrevet teksten selv. --Madglad (diskussion) 22. mar 2021, 09:08 (CET)
Du antager uden at undersøge det. Jeg har gjort det arbejde du ikke har gjort - Madglad!!
* Speciel:Diff/2910710 - redigering af Staunited - 7. marts 2009
* Speciel:Diff/4174243 - redigering af Nillerdk - 28. maj 2010
* her imellem bliver teksten kopieret - hvad er redigeret der imellem
* Speciel:Diff/5311706 - redigering af Hrafnin - 20. august 2011
* Speciel:Diff/6842563 - redigering af Palnabot - 22. februar 2013
Jeg har fundet et par redigering af andre end Rmir2, som med er på teksten på farallon.dk. Og et par efter, som ikke er med. Så jeg har afgrænset at teksten er kopieret fra den danske Wikipedia imellem maj 2010 og august 2011. --Steen Th (diskussion) 22. mar 2021, 10:05 (CET)
Der er mange tilfælde af kopieret indhold fra Wikipedia til andre sites uden behørig kreditering. Dette er et ofte forekommende fænomen. Derfor skal man passe på med at statuere, at det er wikibrugere, der har kopieret indhold til Wikipedia, uden nærmere undersøgelser. Tak til Steenth for sin undersøgelse. @Nico for at besvare dit spørgsmål: Tekst udgivet alene under GNU Free Documentation License eller anden GNU-licens kan ikke kopieres til Wikipedia, jf. Wikipedia:Ophavsret#Ikke accepterede licenser (sidste punkt). Denne licens er ikke kompatibel med Wikipedia, hvorfor teksten også skal være ledsaget af anden licens. Mvh. Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 22. mar 2021, 10:51 (CET)
Tak til Steen Th for at have bedre tid til resarch. Jeg vil nærstudere det, men er ikke sikker på at vi har hele svaret endnu. Jeg synes ikke at det er så afklaret om det er kopieret ude fra W til W eller ej. Hertil bidrager at jernbaneentusiasten er kendt for at skrive sine tekster selv, hvilket Rmir2 ikke er.
Tak til Asger, din juridiske vurdering har du bedre forudsætninger for at fremsætte end mig. Sammenholdt med artiklens redigeringshistorik vurderer jeg at der er et problem. --Madglad (diskussion) 22. mar 2021, 12:27 (CET)
@Asger, Ikke fordi jeg vil åbne en større diskussion, GNU-licenserne er vel nærmest passé, men det er da så i modstrid med det de skriver på Commons: C:Commons:Copyright_tags/GNU_licenses? - Nico (diskussion) 22. mar 2021, 15:35 (CET)
Jeg skal ikke kunne sige om GNU kan anvendes eller ikke rent juridisk. Jeg tog såmænd blot udgangspunkt i, at de var listet på vores egen politik om ophavsret som ikke-anvendelige når de anvendes alene. Mvh. Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 22. mar 2021, 19:38 (CET)

Asger, i denne redigering hævder Rmir2 mere eller mindre at stå bag teksten til artiklen https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Bruger:Rmir2&diff=2867558&oldid=2867486 - dette kan vel næppe være i overensstemmelse med GNU-licensen? --Madglad (diskussion) 23. mar 2021, 06:35 (CET)

@Madglad: - Jeg vil ikke se mere af dine beskyldninger om uberettiget kopiering. Det er en advarsel... Det er desværre ikke første gang du går efter Rmir2... --Steen Th (diskussion) 23. mar 2021, 08:07 (CET)

[redigeringskonflikt]  @Madglad: Wikikette i en nøddeskal er "Udvis almen høflighed, antag god tro, foretag ikke personangreb og brug en sund fornuft i diskussioner. Det holder debatmiljøet sundt og godt." Din ageren i denne debat stemmer ikke overens med de fire elementer. Jeg vil generelt anbefale dig at undlade at kommentere på andre brugeres adfærd og i stedet at koncentrere dig om at bidrage konstruktivt i navnerummet. Det her er en forstyrrelse af projektet. Vi har heldigvis været forskånet for den slags det seneste stykke tid, og det synes jeg også fremadrettet vi skal være forskånet for. --Pugilist (diskussion) 23. mar 2021, 08:17 (CET)


Forslag til bekæmpelse af hærværk[rediger kildetekst]

Det er møgirriterende at være vidne til den hærgning, der foregår i øjeblikket. I den seneste tid har da.wikipedia været ramt af et massivt og koordineret hærværk, der kræver meget arbejde og energi fra administratorer og velmenende skribenter. Selvom marts-hærværket er særlig grelt, er det min opfattelse gennem flere år, at vi på da.wikipedia er særligt hårdt ramt af vandaler, fordi det simpelthen er alt for let at få adgang til at skrive vrøvl, chikane og nonsens. Man kan bruge IP'er (næsten) som man lyster til hærværket, og det tager få øjeblikke at oprette en vandal-profil og gå i gang med hærgningen. Derfor kommer jeg med følgende forslag:

 • 1) IP-adresser/numre i sig selv, skal ikke længere kunne bruges til at lave redigeringer på da.wikipedia. Er man seriøs skribent skal man oprette et brugernavn.
 • 2) Har man oprettet et acceptabelt brugernavn, skal der gå minimum 1 dag før man får godkendelse og adgang til at redigere på encyklopædien.
 • 3) Starter man ud med at lave hærværk allerede første døgn med sit godkendte brugernavn, skal man blokeres med det samme og må starte forfra hvis man ønsker et nyt brugernavn.
 • 4) Det skal ikke være muligt for skribenter med under 100 redigeringer at lave ændringer i Fremragende, Gode og Lovende artikler. Det er trist at se kvalitetsartikler blive forringet af useriøse brugere uden kendskab til wikipedia.

Jeg tror disse forslag vil "skille fårene fra bukkene", i hvert fald en betydelig del af dem, og modvirke trangen til at ødelægge andres arbejde. Forslag-1) er nok det mest kontroversielle af de fire, men det er værd at prøve af i et stykke tid. --Søren Svensson (diskussion) 24. mar 2021, 12:42 (CET)

Det er vanskeligt at vurdere, om dawp er hårdere ramt end andre wiki'er, men det er min fornemmelse, at en forholdsvis stor del af bidragene på dawp er hærværk af den ene eller anden art. Det er muligvis skabt i skolerne, hvor lærerne har gjort et stort nummer ud af at belære børnene om, at "alle og enhver kan skrive på Wikipedia" og at det hele alligevel bare er forkert. Lærerne har endog selv i visse tilfælde ført an i hærværket for at illustrere deres pointer. Det er min opfattelse, at der gennem årene har været en stigning i hærværksprocenten, og det giver derfor mening at overveje, om det er på tide med nye tiltag. Mine bemærkninger til forslaget er følgende:
Ad 1 - Jeg mener ikke man skal hindre IP'ere i at bidrage. Men vi kan gøre det, som de gør på enwp, nemlig at forlange, at nye artikler skal være oprettet af autobekræftede brugere. Rigtig mange af de nye artikler er hærværk/nonsens.
Ad 2 - Indføres reglen om de autobekræftede brugere som på enwp, er en del af forslag opfyldt. De helt nye brugere vil kunne redigere i eksisterende artikler, men så er der alligevel lidt snor i det.
Ad 3 - Vi skal lidt mere håndfast uddele blokeringer ud fra reglen "ikke her for at bidrage til projektet". Bidrag fra Ip'ere der kun udøver hærværk og bidrag fra vandalkonti skal lukkes ned hurtigt, og længe. Det er uendeligt sjældent at en vandalkonto senere kommer på bedre tanker og kort efter begynder at bidrage fornuftigt. "God tro" skal ikke sættes ud af kraft, men vi skal ikke være naive.
Ad 4 - Jeg er afslappet over for forslag 4. For det første har jeg ikke næsegrus beundring af de kvalitetsmærkede artikler, og mang af disse kunne have gavn af nogle konstruktive bidrag fra nye som gamle brugere, og for det andet er mener jeg det er lige så ærgerligt, at en ikke-kvalitetsmærket artikel bliver forringet af en ukvalificeret bruger.
Sammenfattende: Glimrende med debatten. Jeg mener, at vi bør overveje at indføre regel som på enwp, hvorefter kun autobekræftede brugere kan opretet nye artikler. Dertil kommer, at vi skal være mere håndfaste overfor ip'ere og vandalkonti. Men hører gerne andres idéer. --Pugilist (diskussion) 24. mar 2021, 14:28 (CET)
Jeg tror at vi i denne coronatid føler os hårdere ramt, da ungerne sidder derhjemme og kan redigere fra IP-adresser, der ikke er blokeret, som mange skoler jo er. Jeg har samme fornemmelse som Pugilist mht skolernes/lærernes rolle, men kommer vi lockdown igennem, er meget vundet.
Mht de fire punkter, er jeg i tråd med Pugilist på 1, 2 og delvist 4. I punkt 3 er vi selv lidt sløve - når en bruger kan lave flere redigeringer med hærværk uden at få et borgerligt ord med på vejen, siger vi jo ikke selv fra. --Jørgen (diskussion) 24. mar 2021, 15:46 (CET)
Jeg vil nok også slutte mig til Pugilist. At udelukke IP-brugere fra helt at redigere vil måske nok begrænse hærværk, men det vil også gøre det besværligt for folk, der bare gerne vil rette et par stavefejl. Men hvis oprettelse af artikler blev begrænset til automatisk beskæftigede brugere, kunne vi nok slippe for en del nonsens, chikane og tæt på. Den slags skribenter har jo sjældent den store tålmodighed. Det vil dog også påvirke seriøse begyndere, der gerne vil starte med at oprette artikler, men de vil nok under alle omstændigheder have godt af lidt tid til at sætte sig ind i tingene. En væsentligt mere håndfast tilgang overfor hærværksfolk vil givetvis også hjælpe. Nok skal der være plads til fejl og små tests, men folk der skriver, at NN er dum, er ikke i god tro.
Hvad angår de fremhævede artikler må det desværre konstateres, at en hel del af dem ikke engang lever op til moderate krav til kvalitet. Forældelse og mangel på kilder er udbredte problemer, ligesom der flere steder er problemer, der tyder på, at artiklerne ikke er blevet læst igennem før udnævnelsen. At begrænse adgangen til at redigere dem vil ikke just hjælpe til med de påkrævede forbedringer. --Dannebrog Spy (diskussion) 24. mar 2021, 16:11 (CET)
Jeg er åben overfor, at man gør det sværere for IP-adresser at redigere, så man stimulerer seriøse brugere til at oprette en profil. Det kunne godt være på den måde, Pugilist foreslår. Der vil være både fordele og ulemper ved at begrænse adgangen til artikel-oprettelser til autobekræftede brugere. Blandt ulemperne er, at nogle seriøse brugere opretter sig med det udtrykkelige formål at skrive en bestemt ny artikel, og med det nye krav kan man risikere, at de enten helt bliver afskrækket, eller at de skynder sig at lave 10 ligegyldige redigeringer for at tilfredsstille kravet, hvilket kan skabe utilsigtet støj. Jeg havde selv to nye artikler blandt mine første 10 redigeringer (tre, hvis man tæller min brugerside med), og jeg ved ikke helt, hvordan jeg ville have reageret med sådan en regel, men formodentlig havde jeg fundet nogle smårettelser rundt omkring, jeg kunne foretage. Så lad os prøve det. Jeg er enig med de fleste andre i, at det ikke er særlig meningsfuldt at lave særlige krav til de fremhævede artikler, som status er for dem p.t. og realistisk nok vil forblive i en overskuelig fremtid. Mht. hvordan man håndterer hærværk fra IP'ere er jeg til gengæld skeptisk overfor, at man blot skal blokere øjeblikkeligt. Jeg er i tvivl om, hvad der virker bedst - problemet er kompliceret, også fordi der er et kontinuum af forskellige former for overtrædelser af reglerne, og der er problemet med dynamiske IP-adresser; men jeg tænker, at en advarsel i form af en af vores standardskabeloner - test eller test2 (som i øvrigt virker som en mærkelig navngivning) - oftest vil være passende i første omgang. Min hypotese er, at meget hærværk bliver lavet af teenagere, som jo ikke er fundamentalt ondskabsfulde, men i en livsfase, hvor de dels er optaget af at prøve grænser, dels ikke skænker det en tanke, at der er andre mennesker i den anden ende, hvis aktiviteter de generer ved deres redigeringer. I den situation kan en skriftlig kontakt foretaget af en anden navngivet perosn gøre mere indtryk end en blokering, som jeg ikke ved hvordan vises i den anden ende. Om ikke andet kan de måske huske episoden og beskeden, når de er kommet i en mere moden livsfase. Desuden er det den eneste reaktion, patruljanter kan give, og de tager - heldigvis - en stor del af slæbet med patruljeringen af artikler. Til gengæld synes jeg godt, man kan anvende en hurtigere progression i blokeringen mht. de mere hærdede vaneovertrædere. Så jeg tænker at en førstegangsforseelse normalt bør udløse en skabelon-advarsel, 2. gang en dags blokade, 3. gang en betydeligt længere af slagsen - mindst en måned, måske mere. Og så burde man måske opdatere hjælpesiderne for blokeringer, så de svarer til praksis.Økonom (diskussion) 24. mar 2021, 18:44 (CET)
Kunne man sætte en maksgrænse (måske 3-4) for hvor mange redigeringer en IP-adresse kan foretage dagligt eller pr time? Jeg har i nogen tid dagligt brugt en hel del tid på hærværksbekæmpelse og vurderer at væsentlig del af det hærværk der forekommer skyldes skolebørn, der lige skal prøve om de virkelig bare lige uden videre kan redigere wikipedia. Selv om det de laver i første omgang ikke er voldsomt seriøst, kan det være en udmærket erfaring, der kan komme Wikipedia til gode, når de bliver ældre. --Hjart (diskussion) 25. mar 2021, 06:56 (CET)
Der er en del seriøse brugere, der redigerer uden at være logget ind. Eksempelvis opdateres artikler om håndboldturneringer ihærdigt af en IP-bruger, der holder artiklerne løbende opdateret, ligesom en anden bruger ihærdigt strammer sprog i mange artikler. Jeg ville være ked af, hvis vi lukker ned for disse brugere. Fsv. skoleelever, der skal prøve, om de kan redigere, er situationen den, at de jo rent faktisk fik held med deres forehavende, og derfor har fået en erfaring, som de måske kan bruge, når frontallapperne vokser sammen. Så der er ingen grund til at lade dem have fortsat adgang til at udøve hærværk indtil da. --Pugilist (diskussion) 25. mar 2021, 08:10 (CET)
Hvad forhindrer de omtalte "ihærdige" brugere i at oprette en konto og redigere på den? --Hjart (diskussion) 25. mar 2021, 08:27 (CET)
Der er selvfølgelig ikke noget der hindrer dem i det. Realiteten er bare, at der er flere brugere, der ikke ønsker at oprette en konto. Og realiteten er, at disse brugeres gode bidrag med stor sandsynlighed vil ophøre, hvis der kommer et max på antal daglige redigeringer. Så sent som i nat har en ip-bruger redigeret i 15-20 artikler, som er forbedret. Det vil være ærgerligt, hvis vi mister sådanne bidrag, blot fordi nogle børn gerne vil prøve grænser. --Pugilist (diskussion) 25. mar 2021, 08:40 (CET)
Jeg husker ikke at vi har været så ramt før som vi er lige nu - det må være på grund af corona. Jeg tænker måske vi kunne blokere IP-adresser længere end blot 1 dag som de fleste førstegangs-vandaler slipper afsted med. Med venlig hilsen Pelle S.H. 25. mar 2021, 09:42 (CET)
@Pugilist: Er det korrekt forstået at din holdning har ændret sig siden Wikipedia:Landsbybrønden/Afskaffelse af omvendt konsensus#Forslag til procedure for artikeloprettelse (se indlæg af 4. apr 2017, 14:12 og 5. apr 2017, 16:31)? Jeg er med på at forslaget dengang handlede om autopatruljerede og ikke automatisk bekræftede brugere (hvilket så vidt jeg husker bundede i at jeg havde forvekslet de to), men dine indlæg dengang virker til principielt at være imod restriktioner på muligheden for at oprette nye artikler. Hvis du har ændret holdning, hvad er så grunden hertil? Ironisk nok tror jeg min holdning nu er mere nær hvad din var dengang. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 2. apr 2021, 15:16 (CEST)
@InsaneHacker: - Diskussionen fra 2017 havde et andet afsæt og løb hurtigt af sporet, så der er langt fra parallellitet. Men i de fire år der er gået siden da, kan det konstateres, at hærværket er tiltaget, ligesom det må konstateres, at et flertal af de nye artikler slettes grundet nonsensindsættelser (hæng mig ikke op på statistikken, det er en mavefornemmelse). Her i påskedagene, hvor børnene ikke er i skole eller har hjemmeundervisning går det, men det er bøvlet at skulle bruge tid på at slette nonsensartiklerne på hverdage. Det gamle forslag om, at nye artikler skal godkendes, støtter jeg fortsat ikke. -Pugilist (diskussion) 2. apr 2021, 15:59 (CEST)
Jeg har ikke haft tid til at læse de efterfølgende kommentarer grundigt igennem, så dette skal alene ses som min opfattelse baseret på det første indlæg og en skimning af de efterfølgende. Mine svar er nummereret efter de konkrete forslag ovenfor.
 1. Mit korte svar er nej. Har man patruljeret Speciel:Seneste ændringer bliver man ganske rigtigt konfronteret med en stor mængde hærværk der kommer fra IP-adresser, men man vil også støde på en ikke-uvæsentlig mængde konstruktive redigeringer fra IP-adresser (en hurtig skimning viser at Pugilist har anført noget lignende). Ideen om at alle kan redigere encyklopædien er fundamental, og jeg ønsker at holde fast i den. Ikke fordi den har en apriorisk gyldighed, men fordi der er konkrete positive aspekter ved, at man kan redigere uden at oprette en brugerkonto. Ikke udtømmende kan det f.eks. nævnes at muligheden for at lave en hurtig ændring uden at oprette en brugerkonto antageligvis gør, at folk er mere villige til at rette mindre fejl de støder på som læsere, og at det er muligt at redigere artikler om kontroversielle emner uden at det skal tilføjes til en samling redigeringer der kan føres tilbage til én bestemt konto.
 2. Nej, af samme grund som nr. 1.
 3. Jeg finder den nuværende ordning hvor konti der utvetydigt kun eksisterer for at udøve hærværk, hvilket normalt kræver mere end én redigering, kan blokeres permanent jf. WP:BLOK#Konti der udelukkende har til formål at forstyrre projektet, tilfredsstillende. Medmindre vi skal abrogere WP:TRO må det nuværende system, hvor den blokerende administrator kan skønne over passende sanktioner, være tilfredsstillende. Til eksempel anvender jeg selv advarsler hvis der er tale om mindre skadelige redigeringer (i.e. at nogen skriver navnet på et kønsorgan i en artikel), mens jeg i mange tilfælde har blokeret med det samme ved chikanøse redigeringer eller brud på WP:BLP.
 4. Vi begrænser allerede adgangen til at redigere visse artikler gennem WP:Beskyttelser. Disse er imidlertid baseret på konkrete behov, og ikke på artiklens kvalitetsniveau. Det forekommer mig mærkeligt, at en FA-artikel om en russisk snegleart, der aldrig bliver udsat for hærværk, ville skulle udelukke redigeringer fra sub-100-redigerings-konti. Forslaget minder lidt om den engelske en:WP:BLUELOCK, men den bruges netop kun på områder hvor det er skønnet nødvendigt pga. højt konfliktniveau mv.
Jeg har ikke forholdt mig til evt. alternative forslag der er blevet fremsat i tråden. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 2. apr 2021, 15:01 (CEST)

Der har været stilhed i tråden her nogle dage. Det er for tidligt at konkludere endeligt, og det ville også være rart at høre flere patruljanters mening om dette emne, der jo fylder en hel del for mange af os, men foreløbig ser det ud til, at der er stemning for Pugilists forslag om at begrænse adgangen til opretning af nye artikler, mens meningerne om anderledes blokeringsadfærd er mere delte. Hvis ændringsforslaget om artikeloprettelse opnår konsensus, hvor nemt er det så at sætte i værk? Er det bare et spørgsmål om at bede én på dawp med særlige rettigheder om at ændre indstillingerne?(Skrev Økonom (diskussion • bidrag) 28. mar 2021, 09:50. Husk at signere dine indlæg.)

Der bliver nok aldrig enighed om, hvorvidt man skal blokere med det samme, eller om man skal se tiden an. Der har administratorerne forskellige praksis og opfattelser. Hvis der skal ændres i softwarens indstillinger, kræver det en henvendelse på Phabricator.
- Sarrus (db) d. 28. mar 2021, 10:56 (CEST)
Både administratorernes forskellige praksis og forskellig brugeradfærd kan have indflydelse på hvad der sker. Det skal være meget grelt for at jeg blokerer ved første redigering, selv om det er hærværk; Omvendt er jeg begyndt at bruge en kombination af test med test2 eller 3 ({{test|~~~~}}{{test3|~~~~}}), hvor det ser ud til at det er usandsynligt at der kommer noget konstruktivt. Så får de lige en chance, samtidig med at de tydeligere kan se at det ikke er i orden det de laver - Nico (diskussion) 28. mar 2021, 11:18 (CEST)

Der er rod i den kronologiske rækkefølge, men jeg er blevet gjort opmærksom på at dette er en beslutningsdiskussion så jeg fortsætter her. Jeg mener ikke vi er i en situation hvor det er nødvendigt med så drastisk et indgreb, som som det er at fratage en gruppe brugere retten til at oprette artikler, husk det er Den Frie Encyklopædi. At slette nonsensoprettelser er ikke specielt arbejdskrævende, det er de mere sofistikerede hærværksfolk der er de mest arbejdskrævende, men det handler som regel ikke om artikeloprettelser. Er generelt meget enig med InsaneHackers betragtninger om de øvrige punkter. Jeg foreslår at hvis der skal foretages noget konkret bør der være en formel afstemning om klart formulerede forslag. At fjerne retten til at oprette artikler for en brugergruppe er ikke nogen lille ting. - Nico (diskussion) 2. apr 2021, 16:59 (CEST)

Hvis IP-brugere og nye bruger ikke skal kunne oprettet artikler, så skal de kunne aflevere det et sted. Og den engelske Wikipedia har et Drift-navnerum til formålet. Det kunne være ide at kigge på om der er andre tekniske og praktiske udfordringer, som også skal tages hensyn til, hvis det første forslag skal blive til noget. Men nu og her er det ikke gennemarbejdet nok til at jeg vil støtte det.
Og nye brugere må gerne komme igang med et eller andet brugbart hurtig. Så jeg ikke glad for en venteperiode....
Og det vigtigste for nye og seriøse brugere at de kommer igang med det samme. Og at vi hjælper dem i starten uanset det er kvalitetsmærket artikel eller artiklen uden for det. Den engelske wikipedia har et udvidet beskyttelsesniveau, som er imellem semi- og den fuld beskyttelse, hvor man skal være aktiv i en måned og have 500 redigeringer... Men det skal være på artikler, hvor der er mange seriøse problemer med redigeringer. Men har vi behov for det niveau? --Steen Th (diskussion) 5. apr 2021, 16:38 (CEST)


Artikler for år og årtier[rediger kildetekst]

Jeg har kigget på årstalsartikler, samt lidt på artikler for årtier. Mange af dem har ikke noget reelt indhold. Men de er nyttige, når man skal referer til et årstal.

Jeg kan se at de fleste af artiklerne er blevet bot-oprettet i september 2005 af Bruger:Twidrobot. Alle artikler, som manglede fra 500 f.Kr. og frem blev oprettet. Men jeg kan ikke noget spor, hvor det kunne have været vendt. Derudover er der oprettet artikler frem til 2061 af enkelte brugere. Mange andre Wiki'er har sider eller omstilling indtil år 2100 - dvs. inden for dette århundrede.

Efterfølgende kan jeg se at artiklerne 324 f.Kr., 319 f.Kr., 317 f.Kr., 313 f.Kr., 307 f.Kr., 201 f.Kr., 200 f.Kr., 539, 601, 665 og 806 er blevet slettet af en tidligere administrator. For årende 680 til 689 er blevet sammenskrevet til 680'erne. Men det har gjort at der ikke henvises kategorier for de år, hvor der er indhold - se fx Kategori:680.

Jeg har tjekket artiklerne og fundet en række årstal og årti artikler, som kun referer til nogle få artikler, som år og årti, samt andre årstal, årtier og århundrede. De er på denne liste: Bruger:Steenth/lister/blindgydesider årstal.

Jeg har fundet denne diskussion fra 2009: Wikipedia:Landsbybrønden/Tomme kategorier og sider om fremtid. Ellers har jeg ikke fundet andre større diskussioner om emnet.

Jeg vil gerne indstile, at man ikke sletter dens slags artikler. Bedst er at fylde dem op med indhold. Der kan hentes indhold fra fx den norske, svenske og engelske Wikipedia. Ellers er sammenskrivning med en omstilling til et årti et bedre alternativ. Men det er en nødløsning. Men der bør være en politik for hvad vi gør. Derfor dette indlæg. --Steen Th (diskussion) 27. mar 2021, 12:35 (CET)

Der er nogle glimrende Hvornår sekte det? bøger, hvor man kan finde begivenheder efter årstal.Ditlev Petersen (diskussion) 8. apr 2021, 00:21 (CEST)


Brug archive.org[rediger kildetekst]

Vi kender det alle: Man har brug for et link og så virker det ikke. Øv. Derfor vil jeg gerne opfordre til, at man kopiere linket og går ind på https://archive.org/web/ og indsætter linket og vælger "Save page".

På Commons er der tale om at have en bot til at gå ind og gemme alle eksterne henvisninger og botter kan også lede efter gemte versioner af links. Kunne vi få det her på Wikipedia, så er det skønt, men det kræver, at nogen kan finde ud af det og har tid til det.

Så indtil da kan man gemme links manuelt. Det er desværre lidt tungt, men jeg tænker, at når man tilføjer et link til en artikel, så kunne man gøre det til en vane også lige at gemme det. --MGA73 (diskussion) 6. mar 2020, 11:59 (CET)

I sig selv en god idé, men tror desværre det bliver lidt tungt. I forvejen har vi svært ved bare at få kilder på vores artikler. Måske Dipsacus fullonum eller Steenth ved noget om en bot, for det ville være en knaldgod idé. Tøndemageren 6. mar 2020, 14:29 (CET)
Jeg troede egentlig der kørte en sådan bot, men hvis det ikke er tilfældet bør det om muligt etableres. Forøvrigt findes der browsertilføjelser både til Firefox og Crome der gemmer på archive.org med et enkelt klik. - Nico (diskussion) 6. mar 2020, 15:01 (CET)
@MGA73, Tøndemageren og Nico: Der er en bot, som kan rette url'er til archive.org. Det er diskuteret i Wikipedia:Landsbybrønden/Automatisk bot-kildearkivering, hvor User:InternetArchiveBot tager sig af opgaven med både at tjekke links og ændre til arkivudgaven. Det er et spørgsmål om en optager sig opgaven med at kontakte brugeren bag den bot. Da det blev diskuteret sidste gang, var der opbakning til det. Dog bør vi sikre os det stadig er. --Steen Th (diskussion) 6. mar 2020, 15:16 (CET)

Jeg testede lige på enwiki. Det er ret let på en enkelt side. Men skal det gøres meget så skal vi nok have det automatiseret.

Hvordan slår man det til på dawiki? --MGA73 (diskussion) 6. mar 2020, 16:59 (CET)

Jeg har spurgt på :en:User_talk:Cyberpower678#IABot_in_da.wiki om hvordan vi kommer i gang. Når vi ved det, så kan vi nok hurtigt få tjekket om der stadig er tilslutning. --MGA73 (diskussion) 6. mar 2020, 21:48 (CET)
Det lyder som en rigtig god ide, hvis sådan en automatisk genereret arkivering kan etableres. Økonom (diskussion) 10. mar 2020, 08:15 (CET)
Så har jeg spurgt igen på en:User_talk:Cyberpower678#How_do_we_get_IABot_in_da.wiki?. Må se om det virker denne gang. --MGA73 (diskussion) 22. mar 2020, 14:32 (CET)
@Ysangkok: Tak for rettelsen af linket. Jeg havde ikke set at den var blevet arkiveret allerede. --MGA73 (diskussion) 22. mar 2020, 14:33 (CET)

Så er der kommet svar. Botten er så godt som klar! Den skal bare have et botflag! --MGA73 (diskussion) 24. mar 2020, 23:10 (CET)

Se Wikipedia:Anmodning_om_botstatus#InternetArchiveBot. --MGA73 (diskussion) 24. mar 2020, 23:24 (CET)
@Metalindustrien, Zoizit, Amjaabc, Toxophilus, EileenSanda, Tøndemageren, Nico, Steenth, Økonom og Ysangkok: Blot et ping til de stadigt aktive brugere, som har kommenteret på det foregående og dette opslag. Håber det er ok. Tænkte, at hvis I har input så er det rart at få inden botten går i gang for alvor. --MGA73 (diskussion) 24. mar 2020, 23:35 (CET)
Herligt :-) - Nico (diskussion) 24. mar 2020, 23:46 (CET)
Glimrende tiltalg. Jeg synes dog ikke, at alle URL'er skal erstattes med et arkiv-link. Derimod at lave et ekstra link til den arkiverede url'er på archive.org. Det er også indbygget i kildeskabelonen. Se f.eks., hvad jeg har gjort på Middelaldercentret. Nogle gange synes jeg archive.org kan have en lang loadetid og layoutet er lidt anderledes en "den rigtige side", så for at tilbyde flest muligheder for folk mener jeg, at vi skal have begge dele; original url og arkiv-url. Mvh. Toxophilus (diskussion) 25. mar 2020, 08:06 (CET)
Det kan være at InternetArchiveBot skal lære nogle af de danske skabeloner at kende. De relevante skabeloner bruger allerede den samme kodebase. Arkiv-link er kun relevant, når den originale link er væk. Så som udgangspunkt skal arkiv-linket ikke være der før det er nødvendig. --Steen Th (diskussion) 25. mar 2020, 08:25 (CET)
Jeg er enig i, at vi skal have de oprindelige links, hvis de er i live. Men måske man også burde have linket til en arkiveret version (altså begge links)? Jeg tænker på de tilfælde, hvor linket er i live men hvor de oprindelige informationer er overskrevet og erstattet af noget helt andet. --MGA73 (diskussion) 25. mar 2020, 11:34 (CET)

Vi er vist kørt parallelt med hinanden for det er kun få dage siden jeg oprettede en ticket til at få IAB til dawiki, siden det var det jeg kunne se man havde gjort i nowiki. Så længe den kommer og den virker så er jeg bare glad, da linkråd var en af grundene til at jeg mistede lysten til at redigere Wikipedia da alle mine gamle Children of Bodom-artikler i dag er fulde af døde links :-( --Metalindustrien A/S (tidligere Lhademmor) 25. mar 2020, 11:39 (CET)

Hey Metalindustrien A/S min gamle ven! Det er super ærgerligt med dine gamle artikler, at de nu (ligesom andre artikler) har døde links. Jeg håber at botten kan forhindre det fremadrettet og muligvis finde arkiverede versioner af de gamle link.
Jeg aner ikke om jeg gjorde det rigtige. Jeg forsøgte mig bare frem. Jeg forestiller mig, at botten laver nogle testændringer og så kontrollerer vi om det virker og ellers retter vi skabelonerne eller botten.
Jeg glæder mig i alt fald til at det kommer til at virke! --MGA73 (diskussion) 25. mar 2020, 15:27 (CET)
Jeg fandt et link til en konfiguration her https://iabot.toolforge.org/index.php?page=wikiconfig&wiki=arwiki så jeg tænker at dawiki må have linket https://iabot.toolforge.org/index.php?page=wikiconfig&wiki=dawiki så vi kan jo følge lidt med der (hvis vi har et login). --MGA73 (diskussion) 20. jun 2020, 11:27 (CEST)

Så sker der noget[rediger kildetekst]

Jeg har lige fået besked på Wikipedia:Anmodning_om_botstatus#InternetArchiveBot om at botten er startet op. P.t. kan jeg ikke se nogle redigeringer, men jeg tænker, at den lige skal tygge sig igennem forskellige oplysninger før den begynder at gøre noget. Derudover er en del af dens arbejde jo at bede internet archive om at arkivere sider og det er jo ikke synligt her på Wikipedia.

Men I må alle gerne hjælpe med at tage godt imod botten. Der opstår sikkert nogle spørgsmål og der sker nok også lidt fejl i starten. Men botten er her for at hjælpe os så håber vi alle kan leve med det hvis der er lidt ekstra arbejde i starten. --MGA73 (diskussion) 11. sep 2020, 07:36 (CEST)

Okay der sker ikke så meget endnu. Status var deaktiveret da jeg tjekkede. Jeg bad botten om at tjekke et par sider og den lavede denne rettelse: af artiklen Danmark. Det giver en fejl "Ugyldig |url-status=live" == UrlStatus or "ok" .
Er der nogen der ved hvad problemet er? Skal vi rette skabelonen? --MGA73 (diskussion) 13. sep 2020, 10:45 (CEST)
Jeg kan se at Kategori:CS1-fejl: Ugyldig parameterværdi sættes og når man se på den engelske kategori: en:Category:CS1 errors: invalid parameter value, at det er en parameter værdi, som ikke i den tilladt sæt af værdier. Det er bot'ten som sætter den værdi. --Steen Th (diskussion) 13. sep 2020, 12:07 (CEST)
Tak Steen Th! Men der er jo så 2 muligheder 1) man får botten til ikke at sætte den værdi, eller 2) man retter skabelonen så værdien bliver tilladt. --MGA73 (diskussion) 13. sep 2020, 12:15 (CEST)
Det ligner at bot-software i det aktuelle tilfælge ikke kan sætte den rigtige. Prøv at rettet nogle andre url'er og sider. Selve de værdier, som sætte der, er nogle bestemte værdier, som er dokumentere. Men den danske dokumentation er nok ikke 100% ajour, men det er den engelske. --Steen Th (diskussion) 13. sep 2020, 18:19 (CEST)

Hvordan går det? --Santac (diskussion) 9. okt 2020, 17:28 (CEST)

@Steenth og Santac: I dag lavede botten en række redigeringer jeg anmodede om for ca. 1 måned siden. Der er et problem med syntaksen. Om det er botten der er dårlig til det eller om det er de danske skabeloner, der er opbygget atypisk ved jeg ikke. --MGA73 (diskussion) 27. okt 2020, 07:54 (CET)
@MGA73: Skabelonerne og modulerne blev frisket for et år siden af Bruger:Weblars og de bruger alle et standard-modul, som er hentet fra enwiki, som let at tilpasse via Modul:Citation/CS1/Configuration. De datoformater, som bruges, er både danske og engelske. De bliver ændret fra archivedate=23. marts 2008 til archivedate=2008-03-23. Dvs har bot-software ikke noget problem med. Så det er relativ let at håndtere. Det er stadig url-status, som status med en værdi, som ikke ser rigtig ud. --Steen Th (diskussion) 27. okt 2020, 11:05 (CET)
@Steenth: Ja det ser lidt skidt ud. Det må være en fejl i opsætningen af botten så, hvis vores skabeloner mv. er en kopi fra en.wiki. --MGA73 (diskussion) 27. okt 2020, 11:57 (CET)
Et af problemerne er vist løst nu, for jeg har tilføjet mulighed for at skrive deadurl=dead i denne redigering.--Weblars (diskussion) 27. okt 2020, 14:41 (CET)
Med hensyn til det andet problem, hvor botten indsætter |url-status=live" == UrlStatus or "ok, så har jeg prøvet at lede i kildekoden og har fundet filen CiteMap.php i mappen Core. Her er en funktion, der hedder "getDeadValues", hvor jeg kan genkende de to lighedstegn som indsættes. Måske hænger fejlen sammen med den forskel der er på vores Modul:Citation/CS1/Configuration og en:Module:Citation/CS1/Configuration. Jg vil forsøge at forstå, hvad der sker. Måske er det bare en lille ting der skal ændres i vores modul.--Weblars (diskussion) 28. okt 2020, 10:55 (CET)
@Weblars: Kodningen af et modul kan ikke direkte have indflydelse på hvordan en bot opfører sig. Det er kun selve wikiteksten som botten har at forholde sig til, og ikke hvordan den færdige HTML-side bliver vist. Jeg forstår derfor ikke meningen med ændringen i Modul:Citation/CS1. Modulets opførsel ændres ikke af at du kalder en funktion i stedet for at lave sammenligningen direkte, men selv hvis noget var ændret, ville en bot ikke se det. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 5. nov 2020, 05:51 (CET)
Jeg har netop afprøvet botten i menupunktet "Kør robot" på IABot-håndteringsgrænseflade vha min sandkasse. Modsat hvad jeg havde forventet ser det ikke ud til at min ændring i Modul:Citation/CS1 har haft nogen effekt (endnu?). Ligesom dig troede jeg ellers heller ikke umiddelbart at en bot kunne påvirkes af indholdet af vores moduler, men efter at have nærlæst koden (nævnt ovenfor) og afprøvet en modificeret version på min egen pc (vha en wamp-server), så troede jeg altså at problemet var løst. Som jeg læser koden, hentes kildekoden til netop dette modul af botten (hvis siden er blevet ændret siden sidst og derefter har været stabil i mindst 15 min). Herefter forsøger man at matche et regulært udtryk som netop er afpasset den engelske version af modulet. I det regulære udtryk er der taget højde for brug af in_array()-funktionen. Derfor ændrede jeg i modulet, og jeg havde som sagt afprøvet det regulære udtryk på min egen pc. Se evt også hvad jeg mener er årsagen til bottens problem i Moduldiskussion:Citation/CS1#Opdatering af modul.--Weblars (diskussion) 5. nov 2020, 09:16 (CET)
OK, tak for svar. De lyder meget underligt, men virkeligheden er nogle gange underlig. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 5. nov 2020, 09:42 (CET)

Fint forslag med archive.org – især for artikler, hvor myndigheder kan fordre offentligjort materiale fjernet – så jeg har prøvet funktionen idag, efter jeg havde fundet et gammel "The Nation (Thailand)"-reflink som var helt væk, men heldigvis arkiveret af den oprindelige skribent, eller kopieret fra enWiki, og med funktionen |deadurl=yes kom fint frem i referencelisten som link. Koderne, fra angiveligt enWiki – |archiveurl= |archivedate= |deadurl= – fungerer fint. Men hvis man har mange referencer i en tekst, er det ret møjsommeligt, grænsende til uoverkommeligt, manuelt at arkivere et link og vente på en arkivadresse. Vil være skønt med en robot-funktion.--Per Meistrup (diskussion) 23. nov 2020, 09:08 (CET)

Overblik og spørgsmål[rediger kildetekst]

Jeg har stillet nogle spørgsmål til ejeren af InternetArchiveBot. Desuden har jeg prøvet at få overblik over, hvordan botten virker og styres.

 • Der findes en slags dokumentation og en FAQ på Meta-Wiki. Den styres vha. IABot-interfacet, hvor man kan logge ind med med samme brugernavn som på wikipedia. Det kræver dog at man er medlem af en særlig admin-gruppe, for at kunne konfigurere botten. Som udgangspunkt er det kun administatorer fra dawiki, der er i denne admin-gruppe, har bot-ejeren allerede svaret mig.
 • Problemer der ikke kan rapporteres gennem interfacet, kan rapporteres på bot-ejerens diskussionsside en:User talk:cyberpower678.
 • Botten har også sin egen brugerkonto på dansk wikipedia, bruger:InternetArchiveBot, hvor man kan se dens bidrag.
 • Man kan slå botten til eller fra gennem interfacet her (tjek først at der står "dawiki - Danish Wikipedia" oppe til højre ved siden af ens brugernavn). Den er slået fra i øjeblikket. Den skal vel først sættes i gang, når den ikke længere laver unoder.

Der ser i de test vi har lavet ikke ud til at blive repareret døde links vha archive.org, hvilket er hovedformålet med botten. Det regner jeg med kan konfigureres i interfacet. Kun en tredjedel af interfacet er oversat til dansk (interface hedder lige nu "håndteringsgrænseflade" selv om jeg har ændret det på TranslateWiki, men der går noget tid inden det slår igennem). I interfacemenuen "Kør robot" er det bedst at vælge "Ret en enkel side", fordi der er lang ventetid, hvis man vælger at sætte flere sider i kø.--Weblars (diskussion) 13. nov 2020, 20:47 (CET)

Jeg er ikke teknik-specialist og det kan være det har været nævnt tidligere. Min opfattelse har været at alle link, både aktive og døde, blev konverteret til internet-archive, men nu skrives der: "Der ser i de test vi har lavet ikke ud til at blive repareret døde links vha archive.org, hvilket er hovedformålet med botten." Er hovedformålet at reparere døde link eller er hovedformålet at få levende link sikret mod at blive døde? --Santac (diskussion) 23. nov 2020, 11:25 (CET)
Jeg synes det vil være bedst med begge dele. Jeg har netop fået adgang til konfigurationen og vil prøve at teste de forskellige indstillinger i min sandkasse i den næste tid.--Weblars (diskussion) 23. nov 2020, 20:39 (CET)
Super :-) Vi ser hvad der er muligt. --Santac (diskussion) 24. nov 2020, 09:54 (CET)
Status kort sagt
 • Status er at botten stadig har fejl og derfor ikke er sat i gang på dansk wiki. Men i øvrigt kører den heller ikke på andre wikier som fx engelsk wiki. Den kan dog testes på enkelte sider (fx er den afprøvet på en sandkasseside).
 • Jeg har ændret i bottens indstillinger, så den nu forsøger at finde arkiverede sider til alle links som nævnt af bruger:Santac ovenfor.
 • For interesserede er bottens konfiguration i øjeblikket synlig i en sandkasse. Den kan ellers kun ses af brugere i "admin group" eller andre brugere tildelt særlige rettigheder.
Uddybning

Status er lige nu at botten er inaktiv på alle wikier, hvilket den ifølge dens globale bidrag har været siden slutningen af oktober. Det gør ikke så meget for dansk wikipedia (hvor den i forvejen er slået fra), for den indsætter stadig forkert status for de links, der er "live" (ikke døde), se seneste test. Årsagen til at botten er inaktiv er muligvis de mange (>50) tasks, der kan ses i "Phabricator" og måske mere specifikt at den lader til at rapportere et stort antal falske positive, dvs den tror at et link er dødt selv om det faktisk virker (eksempel fra nowiki, der af samme grund har slået botten fra). Ejeren af botten lader i øvrigt ikke til at have foretaget ændringer ("commits") i bottens software på github.com siden slutningen af oktober (min kommentar til hans sidste commit).

Jeg har nu fået adgang til at konfigurere botten vha. rettigheden "configurewiki" takket være bruger:Steenth og har foretaget et par ændringer, der gør at botten nu forsøger at finde arkivsider til alle eksterne links og bruger dansk datoformat. Jeg har kopieret konfigurationen til en sandkasse så alle kan se den. Alt i "interfacet" er efterhånden oversat til dansk bortset fra de dele, der kun er synlige for brugere med særlige rettigheder. Jeg har tænkt mig at "oversætte" resten (347 af i alt 796) ved at lade dem forblive på engelsk, især for derved på en nem måde at slippe af med den orange bjælke øverst, der konstant fortæller at oversættelsen af interfacet er ufuldstændig.

Måske ville det være godt hvis botten blev testet bedre (gennem interfacet) inden den fik lov til at køre på de i øjeblikket 45 aktiverede wikier, der hver især er lidt forskellige hvad angår kildeskabelonerne (fx er dansk {{cite web}} lidt anderledes fra den engelske). Det ville også være praktisk hvis man kunne teste den på test.wikipedia.org og hvis det i højere grad blev de enkelte wikiers ansvar. Det virker som en for stor opgave for en enkelt person som det er nu. Man kan indrapportere fejl vha. interfacet, hvillet jeg har gjort med en enkelt ting, der faktisk allerede nu er blevet rettet med en "commit", en "pull request" og et "merge" på github.com, men der er vist generelt behov for mere hjælp til at løse de mange åbne "tasks".--Weblars (diskussion) 29. nov 2020, 19:36 (CET)

InternetArchiveBot virker tilsyneladende nu[rediger kildetekst]

InternetArchiveBot, også kaldet IABot, lader til at virke nu, i hvert fald hvis man skal tro den første test, der kan ses her. I denne testartikel findes et referenceafsnit med 101 referencer, hvor botten i testen foretog ændringer i 78 af dem. I mange referencer med eksterne henvisninger tilføjede den et link til en arkivside som fx denne. Jeg har gennemgået alle disse 78 referencer i en tabel og kun fundet to (ref. nr 18 og 24), der nok bør rettes manuelt af en person efter bottes kørsel. Botten kører i øvrigt igen på de andre wikier, og der skete en opdatering af dens software midt i december som måske er grunden til den nu også lader til at virke i testen den 16/12. Hvis man kigger på tabellen nævnt ovenfor, kan man se at der endnu er ting som ikke virker optimalt, og botten bør også testes på artikler som fx USA, inden den slippes løs.--Weblars (diskussion) 21. dec 2020, 22:32 (CET)

Godt nytår! Jeg har netop sat botten i gang som en test. Dens bidrag kan allerede ses.--Weblars (diskussion) 1. jan 2021, 10:45 (CET)
Godt Nytår herfra også, fedt med bottet, der er bare et problem med at dens arbejde (ligesom Listeriagbot) vises i Seneste ændringer, selv om botter er slået fra. Er det mon noget Du kan gøre noget ved? -Nico (diskussion) 1. jan 2021, 10:55 (CET)
I dette tilfælde er det fordi den ikke har bot-flag.
- Sarrus (db) d. 1. jan 2021, 10:57 (CET)
Jeg har stoppet den igen, da den efter 15 min. havde ændret i mere end 130 artikler og oprettet et tilsvarende antal diskussionssider. Dem vil jeg kontrollere, inden den sættes i gang igen.--Weblars (diskussion) 1. jan 2021, 10:58 (CET)
Hvis ellers testen er forløbet tilfredsstillende, kunne man så ikke overveje kun at lade den køre om natten, ind til botflaget er i orden? - Nico (diskussion) 1. jan 2021, 11:02 (CET)
Jo, og det er vel også et spørgsmål om den stadig skal oprette diskussionssider. Teksten skal i hvert fald oversættes til dansk. --Weblars (diskussion) 1. jan 2021, 11:19 (CET)
Vær venlig helt at stoppe notifikationerne. Hvis det her fortsætter, vil tusindvis af diskussionssider lynhurtigt blive spammet til med standardmeddelelser, som ingen tager sig af, og ingen har brug for. Hvad der rettes af links kan ses i artiklernes historik og behøver ikke yderligere bemærkninger. --Dannebrog Spy (diskussion) 1. jan 2021, 12:51 (CET)
Nu er der ændret i de to indstillinger, der hedder "Leave talk page messages" og "Leave archiving errors on talk pages", så de begge er sat til "Nej". Jeg har kigget på nogle af bottens ændringer i bl.a. Simested Å og kan se, at bottens indsættelse af skabelonen {{Webarchive}} medfører, at der ofte kommer et punktum for meget. Hvis ingen protesterer, vil jeg fjerne punktummet i Modul:Webarchive inden næste prøvekørsel af botten. Punktummet bruges i øvrigt ikke af den tilsvarende skabelon {{Wayback}}.--Weblars (diskussion) 3. jan 2021, 14:49 (CET)
Lyder fantastisk godt, mange artikler mister værdi når kilderne dør. Jeg er enig med Dannebrog Spy i at det ikke er godt med botmeddelelser på diskussionssiderne, men fejlmeddelelser er nok vigtige, - kunne man evt sende dem til en skjult kategori? er der noget nyt om botgodkendelse (er det bruger:Kaare vi skal have fat på her?), så den kan skjules i Seneste ændringer? - Nico (diskussion) 3. jan 2021, 15:58 (CET)
@Weblars: Det vil stadig se mærkeligt ud hvor {{Webarchive}}-skabeloner er indsat i eksterne henvisninger hvis punktummet fjernes i fx teksten "Om naturplanen Arkiveret 9. januar 2012 hos Wayback Machine. på naturstyrelsens portal, med henvisninger til kort og dokumenter." (citat fra artiklen Simested Å). Jeg tror det er bedre indsætte hele teksten i parentes og begynde med lille bogstav: "Om naturplanen (arkiveret 9. januar 2012 hos Wayback Machine) på naturstyrelsens portal, med henvisninger til kort og dokumenter." --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 5. jan 2021, 10:35 (CET)
Nico: Jeg har prøvet at kigge på de mulige indstillinger af botten (kan i øjeblikket ses her), men der står ikke noget om skjulte kategorier. Man kan måske tilføje lidt ekstra information til redigeringsopsummeringen med de magiske ord {linksarchived} og {linksanalayzed}, der er nævnt som nr 6 og 7 på denne meta-hjælpeside samt anden forklarende tekst, men så bliver opsummeringen måske for lang?
Kartebolle (Dipsacus fullonum): Ja, i tilfældet Simested Å ser det ikke så godt ud (især fordi de efterfølges af ordet "på"), men mange andre steder går det bedre, selv om {{Webarchive}}-skabelonerne altid bliver indsat umiddelbart efter det eksterne link. Nogle gange er det eksterne link ellers del af en større manuelt formateret reference, hvor skabelonen kommer ind før et citat, en besøgsdato eller navnet på et forlag. Meget ofte er problemet dog at to punktummer vises i træk, se fx de mange indsættelser i USA, første del og USA, anden del (USA-artiklen var for stor til det værktøj der findes i IABot-interfacet).--Weblars (diskussion) 5. jan 2021, 23:14 (CET)
Nu er alle bottens 131 redigeringer fra prøvekørslen den 1. januar kigget efter. De fleste af dem var OK og der skulle ikke gøres noget ved dem. De gange hvor jeg efterfølgende har rettet bottens redigering (23 gange), skyldes det oftest, at den som beskrevet ovenfor indsætter {{Webarchive}} midt i en ekstern henvisning, hvis den er manuelt formateret. Jeg har af den grund ofte ændret ordet "på" til et komma, fordi det ser lidt bedre ud (som her). Her er andre typer fejl fra bottens side: Silvia Federici, Silvia af Sverige, Silkevejen og Silkeborg Kommune. Jeg lagde mærke til, at Bruger:Kort til kirken ikke syntes, at der skulle være arkivlink til hjemmesiden KortTilKirken.dk. For at undgå at botten kommer tilbage og genindsætter linket, kan man indsætte skabelon:cbignore som det ses af denne diff.
IABot er i øvrigt et temmelig kompliceret stykke software. Det består af mere end 450 filer, der i alt fylder over 30 MB. Filen ændret i december var på knap 5000 programlinjer (200 kB). Der kigges fx i artiklens historik for at se, hvornår et link blev indsat, når et af flere arkivlink fra archive.org skal udvælges (det ovenfor omtalte arkivlink (nu igen fjernet) for Simested Kirke er det ældst mulige hos archive.org i forhold til indsættelsen i artiklen i sep. 2010). I IABot-interfacet er den indstillet til "Use archives closest to the access date", se min kopi.--Weblars (diskussion) 9. jan 2021, 22:49 (CET)
Er der én herinde der vil forklare mig grunden til, at InternetArchiveBoot er ved at ændre alle links til en altid opdateret hjemmeside "korttilkirken.dk" til links til Wayback Machine, links tilbage til 2015, som om hjemmesiden ikke eksisterer længere. Jeg har skrevet til Steenth om at indsætte en blokering på mine hjemmesidelinks for at hindre en ændring af links. Hvis det er en overordnet beslutning, at links SKAL ændres, er der ingen grund til at jeg fortsætter mit arbejde med kirkeopdateringer på Wikipedia. Med venlig hilsen Preben Gøssing Kort til kirken (diskussion) 20. jan 2021, 18:33 (CET)
Har fået svar fra stenth på mit spørgsmål. Havde overset, at der er to links i samme "sætning"Kort til kirken (diskussion) 20. jan 2021, 19:51 (CET)
Det er ikke særlig smart, at arkivlinket bliver indsat lige efter det originale link. Mange manuelt indsatte kildeangivelser bliver ulogiske på den måde eller direkte misvisende. For eksempel:
Her vil det være væsentligt bedre at indsætte arkivlinket efter den originale kildeangivelse. Det vil også mindske risikoen for forvekslinger mellem de originale links og arkivlinks. --Dannebrog Spy (diskussion) 21. jan 2021, 15:52 (CET)
Jeg er enig med Dannebrog Spy. Jeg tvivler på at en bot kan finde det bedste sted at indsætte {{Webarchive}}. Det var derfor jeg ovenfor foreslog at anbringe skabelontekst i en parentes – så man kan se den oprindelige sætning ved at springe parentesen over når skabelon er placeret midt i en sammenhængende tekst. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 21. jan 2021, 16:37 (CET)

[redigeringskonflikt

Nej, det synes jeg heller ikke er smart, men botten blev sat igang af programmøren harej, da den havde fået botflag. Jeg har netop stoppet botten, så vi får tid til at diskutere det. Nogen kan måske finde en løsning på problemet. Jeg har ikke kunnet, men nævnte det igen overfor bruger harej, da botflaget skulle gives. Botten har på knap 2 døgn redigeret omkring 18.000 artikler. Her er dens Brugerbidrag. Jeg har lavet en søgning, der finder de sider med aller flest indsættelser af skabelon:webarchive i de manuelt indsatte kildeangivelser (altså uden kildeskabeloner).--Weblars (diskussion) 21. jan 2021, 16:49 (CET)

Kartebolle (Dipsacus fullonum), jeg synes parentesen lyder som en god ide. Jeg har helt overset dit forslag, da du kom med det 5. januar ovenfor.--Weblars (diskussion) 21. jan 2021, 17:25 (CET)

Jeg synes nu stadig, at arkivlinket skal placeres til sidst, så det bliver ordenligt adskilt fra det originale link, og kildeangivelserne fortsat kan læses som tiltænkt. Men under alle omstændigheder skal der gøres noget ved de artikler, hvor botten allerede har indsat arkivlinks midt i manuelle kildeangivelser, før den slippes løs igen. For med den hastighed botten arbejder med, kommer problemet meget hurtigt til at berøre mange tusinde artikler. --Dannebrog Spy (diskussion) 21. jan 2021, 23:22 (CET)
Kan man bede om at botten foreløbig kun indsætter arkivlinks i kildeskabeloner og ikke i eksterne links direkte i teksten (kilder og eksterne henvisninger uden brug af skabelon)? Jeg tror at det er uproblematisk og vil være meget nyttigt. Imens kan vi snakke om hvad vi skal gøre med de andre links. Jeg vil foretrække at de flyttes til kildeskabeloner i videst muligt omfang, da linkene så netop vil være nemmere at finde og behandle af botter, lave statistik for og anden maskinel behandling. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 21. jan 2021, 23:44 (CET)
Undertegnede bruger kun kildeskabeloner, når de følger med i oversættelser. Ellers bruger jeg kun manuelle kildeangivelser, fordi det er det nemmeste og hurtigste. Jeg behøver ikke at skulle indkopiere en længere række parametre fra en anden side, sørge for at de relevante parametre udfyldes på den eneste måde kildeskabelonen er indrettet til og fjerne de overflødige parametre, der ellers bare vil stå og fylde op. Andre må da gerne bruge dem til deres egne angivelser, men for mig er det vigtigere, at der er kilder, end at de lige er angivet på en bestemt måde. Dertil kommer så de begyndere vi løbende har, for hvem både kildeangivelser og skabeloner er fremmed land. De skulle nødigt skræmmes væk med endnu flere komplicerede ting. --Dannebrog Spy (diskussion) 22. jan 2021, 00:08 (CET)

Her er Dannebrog Spys eksempler, men hvor Webarchive-skabelonen bruger parentes (Kartebolles forslag) og en forkortet tekst (mit forslag):

Det er desværre heller ikke sikkert for botten at indsætte webarcive-skabelonen til slut, hvis der findes flere eksterne links i samme reference (se eksempel i refence nr 283 i USA). Jeg har tidligere eksperimenteret med bottens indstillinger, men kunne ikke få den til kun at indsætte arkivlinks i kildeskabeloner og ikke i eksterne links direkte i teksten (som Kartebolle spørger om). Problemet findes i øvrigt også på engelsk wiki, se denne diff fra marts 2020. Hvad siger I til dette forslag?--Weblars (diskussion) 22. jan 2021, 22:25 (CET)

Hvis botten kunne nøjes med de døde links, så tror jeg, at det vil hjælpe en del. Det vil for eksempel løse Kort til kirkens problem ovenfor, hvor arkivlinks reelt blot fungerer som dubletter for fuldt aktive links. På sider med mange links vil det også gøre det nemmere at overskue og håndtere, hvis det kun er de døde links, der eventuelt skal tages hånd om. I nogle tilfælde ønskes arkivlinket måske placeret et andet sted i henvisningen, og i andre tilfælde dækker linket måske over en side, der bare er flyttet. --Dannebrog Spy (diskussion) 22. jan 2021, 22:45 (CET)
Ja, nu hvor vi ser hvor hurtig botten er og at det ser ud til, at den kan gennemgå alle dansk wikipedias artikler på under en måned, så synes jeg også det vil være bedst at den koncentrerer sig om de døde links (og først sætter arkivlinks ved de øvrige eksterne links efterhånden som de dør i årene der kommer). For øvrigt spørger en af personerne bag botten, Harej, om der er noget de kan hjælpe med, da de kan se at botten er blevet stoppet, se brugerdiskussion:Weblars#InternetArchiveBot issue.--Weblars (diskussion) 23. jan 2021, 22:31 (CET)
 •  Kommentar Først en KÆMPE ROS til dem der har arbejdet med at få det til at virke. Især Weblars!!!!
Jeg har selv været lidt inaktiv et stykke tid. For det første fordi botten ikke virkede og for det andet fordi jeg ikke kunne finde ud af konfigureringen (jeg har nu fundet ud af, at det med konfigureringen ikke er blevet bedre af, at jeg ikke har rettigheder til at se konfigureringen).
Jeg synes, at det giver god mening først at koncentrere sig om at tilføje henvisninger til døde links. Botten må selvfølgelig meget gerne bede Internet Archive om at arkivere de sider, der stadigvæk er levende, men den skal ikke indsætte et link på Wikipedia så længe siden virker.
Mht. placeringen af skabelonen, så ved jeg ikke om vi kan få en bot til at forsøge at flytte skabelonen. Man kan jo godt søge på "{{webarcive-skabelonen}}<en eller anden tekst>." og så rette det til "<en eller anden tekst>{{webarcive-skabelonen}}." men det er ikke garanteret, at det så bliver korrekt. Jeg vil dog hellere have en henvisning placeret forkert end ingen henvisning. Men andre kan sagtens have det omvendt. Jeg synes i øvrigt, at teksten i () virker ok. Den del bør vi i alt fald kunne få en bot til at ordne (altså til at sætte parentes om skabelonen hvis det ikke kan inkluderes i selve skabelonen). --MGA73 (diskussion) 25. jan 2021, 17:24 (CET)
Vedrørende brug af parentes i Webarchive-skabelonen ser jeg ingen grund til at bruge en bot til det. Hvis der er enighed om det, kan man simpelthen redigere skabelonen til at inkludere parenteser i den tekst som skabelonen laver. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 25. jan 2021, 21:23 (CET)

Indstillinger for botten[rediger kildetekst]

Neden for vises de væsentligste indstillinger for InternetArchiveBot som de er per 24. jan. 2021. De er kopieret fra IABot-interfacet ved at vælge "Konfigurer bot" under menupunktet "Start/stop af bot m.m.":

Links to scan:

All external links on an article
 • Only links within references

Scanned links to modify:

All links
Only tagged dead links
 • All dead links

Pages to scan:

 • Scan all mainspace pages
Scan only pages containing dead link tags

Archive versions:

Use newest archives (applies to newly searched archives)
 • Use archives closest to the access date (applies to newly searched archives)

Modify existing archives:

 • Nej
Ja

Leave talk page messages:

 • Nej
Ja

Default used date formats:

@default: %e. %B %Y

Opt-out tags:

{{Cbignore}}


Scan for dead links:

Nej
 • Ja

Submit live links to the Wayback Machine:

Nej
 • Ja

Convert archives to long-form format:

Nej
 • Ja

Normalize archive URL encoding:

 • Nej
Ja

Convert plain links to cite templates:

Nej
 • Ja

Edit rate limit

20 per day

Edit summary:

Oprettede eller redigerede {linksrescued} arkivlinks ud af {linksanalyzed} analyserede links, se hjælp

For dem der ikke har adgang til dette interface (man logger ind med det samme brugernavn som her på wikipedia, men skal normalt være Administrator her for at se indstillingerne), kan alle indstillinger ses her. Udgangspunktet var indstillingerne den 24. nov. 2020. Senest er det blevet muligt at indstille bottens maksimale antal redigeringer per dag. Dette tal er sat til kun 20, så der er en chance for st kontrollere botten her i starten. Måske har andre wikipedianere, fx nogle af de oprindelige initiativtagere MGA73, Metalindustrien A/S og Santac, lyst til at tage over nu.--Weblars (diskussion) 25. jan 2021, 16:26 (CET)

Forslag om genstart og yderligere ændringer[rediger kildetekst]

@Weblars, Dipsacus fullonum, Dannebrog Spy, Kort til kirken, Nico, Santac, Per Meistrup, Steenth, Metalindustrien, Toxophilus, Ysangkok, Økonom og Tøndemageren:

Jeg ved ikke helt hvor det er bedst at kommentere, så derfor laver jeg et nyt afsnit.

Botten er nu ændret til udelukkende at arbejde med DØDE links og der er sat et maksimum på 20 om dagen. Jeg tænker, at det er ok at genstarte botten nu.

Der har været diskussion om hvorvidt der skal bruges en parentes eller ej men det kan rettes i skabelonen i stedet for at blive rettet af InternetArchiveBot eller nogle andre botter.

Er der enighed om at genstarte botten? Er der nogle yderligere ønsker inden botten startes? --MGA73 (diskussion) 31. jan 2021, 14:52 (CET)

Fint at den kun arbejder med døde links, i så fald kan begrænsningen på 20 sikkert hurtigt fjernes (?). Jeg går ud fra, men ved det ikke, om der findes en bot der sikrer at links fra artiklerne også kommer til archive.org? - ellers ville det være en god ting hvis nogen kunne finde ud at at opsætte det også. - Nico (diskussion) 31. jan 2021, 15:51 (CET)
@Nico: hvorfor kun archive.org egentligt? Hvorfor ikke f.eks. en:archive.today? De plejede at crawle Wikipedia for links of arkivere dem, der var et tidspunkt hvor jeg fandt rigtig mange døde links arkiveret hos dem. Jeg ved archive.today plejede at være frarådet hos engelsk Wikipedia, men den politik er nu ændret. --Ysangkok (diskussion) 31. jan 2021, 19:42 (CET)
Det er helt fint at genstarte den. Jeg synes det er alle tiders, at en bot sørger for at få indsat arkiv-links på referencerne. Jeg har dog to spørgsmål (det står ganske givet i den lange diskussions ovenfor, men den er meget lang..)_: 1) hvorfor begrænse den til 20 om dagen og 2) hvorfor kun døde links. For min skyld kunne den lige så godt køre på fuld knald hele tiden, og arkivere alle de links, som den overhovedet kunne nå. Men jeg overser nok noget... Mvh. Toxophilus (diskussion) 31. jan 2021, 20:35 (CET)
Problemet ved det sidste er, at en masse aktive links vil blive efterfulgt af links til arkiverede kopier. Det er både overflødigt og forvirrende. Der kan selvfølgelig godt tages kopi på Internet Archive til senere brug, men det er ikke nødvendigt at linke til kopierne i artiklerne, for det vil bare fungere som dubletter. Hvad angår mængden pr. dag så er det vel et spørgsmål om at holde tingene på et niveau, hvor det stadig kan kontrolleres og stoppes om nødvendigt. Vi har desværre før set før set, hvordan botter er blevet sat til at lave hundreder eller tusindvis af redigeringer uden tanker for behov, fejlmuligheder og oprydning. --Dannebrog Spy (diskussion) 31. jan 2021, 21:06 (CET)
@Ysangkok: Det kan jeg ikke forholde mig til, nu er det InternetArchive der arbejdes med i botten. Jeg tror for øvrigt at MGA73 har ret i at formuleringsproblemerne kan løses på skabelonniveau. - Nico (diskussion) 31. jan 2021, 22:52 (CET)
@Nico: jeg tror også botten sørger for at gemme et link på archive.org ud fra hvad jeg kan se af indstillingerne (Submit live links to the Wayback Machine: Ja). Jeg tænker også de 20 kan ændres når botten har kørt lidt tid og alle har haft en chance for at se at botten opfører sig pænt.
@Toxophilus: enig, men jeg tror bare mange gerne vil have en chance for at se, at botten kører korrekt før grænsen hæves eller fjernes. Jeg tænker også, at man på sigt kunne lade botten arbejde med levende links. Man jeg tænker, at det kan vente indtil den har ordnet alle de døde links.
@Ysangkok: det kræver vist en anden bot at ordne det. Hvis du eller nogen anden kan finde ud af at få arkiveret relevante links, så er det meget velkomment. --MGA73 (diskussion) 1. feb 2021, 16:54 (CET)
Den rettede mere end 20 så jeg stoppede den igen, så vi kan tjekke om vi er tilfredse med redigeringerne. Se Speciel:Bidrag/InternetArchiveBot for redigeringer. --MGA73 (diskussion) 2. feb 2021, 19:21 (CET)
Jeg har nu tjekket ændringerne. Det er ikke alle links, der er lige anvendelige. Men om det er bottens skyld, eller om det er fordi web.archive.org har arkiveret en dårlig side skal jeg ikke kunne afgøre. Jeg har rettet et enkelt link manuelt. Jeg ved ikke om botten overskriver det senere, eller om den ignorer det.
Men vi skal beslutte om vi vil lade botten køre og om der skal være et maks pr. dag eller om den bare skal rette løs, så det bliver ordnet hurtigst muligt. --MGA73 (diskussion) 2. feb 2021, 19:33 (CET)
Jeg kunne se, at botten havde opdateret med archiveurl på nogen af siderne på min overvågningsliste, rigtig fint. Jeg har i en periode forsøgt at anvende archive.org manuelt sideløbende med opdateringer og tilføjelser, jf. åbningsopslaget, så en arvhiveurl er kommet med i ref-linket. Har tjekket om kilden allerede er arkiveret, og ellers har jeg arkiveret den, hvis den er ny. Desværre er WaybackMachine ofte ekstrem langsom, eller helt nede, angiveligt overbelastet i perioder, så det er desværre ofte alt er fra lange ventetider til direkte spild af skrivetid, at tilføje archiveurl, når ref-link indsættes. Jeg er støt på en enkelt, men en hos mig ofte anvendt kilde (Bangkok Post), som ikke tillader arkivering hos archive.org. Andre kilder, som nyheder fra Facebook, der kan være officielle regeringsinformation, går heller ikke an på archive.org, da den ender med at arkivere en log-in side. Vil være skønt, hvis en bot kan komme til at udføre archiveurl-funktionen generelt.--Per Meistrup (diskussion) 14. mar 2021, 06:41 (CET)

Prøvekørsel med 20 ændringer[rediger kildetekst]

@MGA73: Jeg kan se at botten antager at skabelon:cite web har de parametre den har på den engelske wikipedia, se f.eks. [1] hvor den har brugt "url-status". Udfra dokumentationen på skabelonen ser det ikke ud til at denne parameter eksisterer. Personligt synes jeg det ville give mest mening bare at opdatere cite web, men jeg ved ikke om vi bruger skabelonen på en ikke-forudkompatibel måde. --Ysangkok (diskussion) 12. feb 2021, 07:32 (CET)

@Ysangkok: Den havde jeg overset for den gav ingen synlig fejl på siden. Jeg er enig i, at det giver mening at bruge de samme parametre som på engelsk. Jeg tænker, at de fleste artikler der bliver oversat til dansk kommer fra den engelske Wikipedia og så vil det være lettere hvis man kan kopiere cite web med over. --MGA73 (diskussion) 12. feb 2021, 08:07 (CET)
@MGA73: faktisk lader den til at virke. Hvis du sætter den til "dead" bliver den arkiverede side linket først. Så det er nok bare dokumentation som mangler. Men jeg er mere vandt til "url-status=live" i stedet for "yes", som botten har skrevet. --Ysangkok (diskussion) 12. feb 2021, 09:22 (CET)
@Ysangkok: jeg synes faktisk også at live/dead giver mere mening end fx yes/no. Hvis en.wiki og andre wikier bruger det, så vil det blive en stor opgave at overbevise alle og få det rettet. Så derfor tænker jeg pyt så længe det virker.
Tænker du botten skal have lov at køre igen eller har du nogle forslag? --MGA73 (diskussion) 13. feb 2021, 19:15 (CET)
@MGA73: det ser ud til at den bruger både "ok" og "yes". [2] Det er da forvirrende. Jeg synes det ville være bedst at vi bliver enige om hvordan url-status skal virke før den fortsætter. Jeg synes "ok/dead", "live/dead", "god/død", "online/offline" ville være fine alle sammen. Men "yes" og "ok" på samme tid, hvad skal det betyde? Jeg synes ikke "yes" giver særlig meget mening, faktisk. --Ysangkok (diskussion) 13. feb 2021, 20:24 (CET)
 • @Weblars: Jeg kan se at Modul:Citation/CS1/Configuration indeholder en lang række mulige valg og at du på et tidspunkt har ændret i nogle af dem. Ved du hvorfor der er så mange muligheder? Og hvorfor botten både bruger yes og ok? --MGA73 (diskussion) 13. feb 2021, 21:39 (CET)

@Ysangkok: Jeg har skrevet et forslag på Moduldiskussion:Citation/CS1#Opdatering_2021_pga_IABot om opdatering af konfigureringen. Ping'er lige @Weblars og Steenth: fordi de tidligere har redigeret modulet. --MGA73 (diskussion) 28. apr 2021, 18:26 (CEST)

Har stået stille siden 22. februar[rediger kildetekst]

Det ser ud til at InternetArchiveBot har stået stille siden 22. februar (eller har den skiftet adresse?). Er der nogen der er i gang med noget, eller kan gøre noget ved det? - Nico (diskussion) 9. mar 2021, 13:19 (CET)

Den er på pause pga. ovenstående diskussion af brugen af "ok" og "yes". Jeg tror ikke lige nogen af os har svaret på hvordan man fikser det og om der er en reel forskel der kan forklares. --MGA73 (diskussion) 10. mar 2021, 16:34 (CET)

Det hører med til historien at den i prøveperioden har kørt næsten 19.000 redigeringer uden de store problemer, men den har garanteret løst en masse. - Nico (diskussion) 10. mar 2021, 17:02 (CET)

Enig! Jeg har kigget på det og kunne desværre ikke lige finde løsningen. Så hvis ingen anden lige kan klare opgaven, så skulle vi måske bare leve med "rodet". Når/hvis vi finder en genial løsning, så vil man kunne sætte en bot til at ensrette de forskellige parametre, så de bliver det, vi nu engang kommer frem til. --MGA73 (diskussion) 10. mar 2021, 18:52 (CET)

Forstår jeg det rigtigt at den har kørt 19.000 succesfulde redigeringer, men den er nu stoppet fordi den nogle gange skrive "yes" og andre gange "OK"? Som MGA73 skriver kan man køre en bot bagefter og rette til hvis nogen på et tidspunkt får den til at fungere bedre end 99,99& korrekt. Jeg synes helt klart den skal sættes i gang igen. Jeg er dog meget langt fra at være kodeekspert. --Santac (diskussion) 14. mar 2021, 07:30 (CET)

Genstartet. Jeg har netop startet botten igen. Det ser ikke ud til at vi kan få fixet problemet med "ok" og "yes" men som flere skriver, så er fordelene større end ulemperne. Hvis nogen er uenige så kan de enten stoppe den på https://iabot.toolforge.org/index.php?page=runpages&action=togglerunpage eller skaffe støtte til at stoppe den igen. --MGA73 (diskussion) 22. apr 2021, 19:31 (CEST)

 • Har lavet 3.688 redigeringer de sidste 24 timer, i alt 26.163 redigeringer :-) - Nico (diskussion) 24. apr 2021, 16:41 (CEST)
  • Jeg har godt set at den er kørt på nogle af "mine" artikler. Dejligt at se. Det giver mig meget mere lyst til at bidrage til wikipedia med tekst og kilder. --Santac (diskussion) 24. apr 2021, 17:23 (CEST)

Manuel tilføjelse af archive.org[rediger kildetekst]

Jeg har forsøgt at gøre det til en vane, som foreslået i denne tråds indledning, manuelt at tilføje archive.org i ref-links, fx. med Webarchive|url= |date=. Jeg støder dog ofte på problemer med især danske nyhedssider, hvor der forefindes en betalingsmur. Selv om ref-artiklen er udenfor denne, vises den kun kortvarigt på webarchive.org, hvorefter der skiftes til, at den ikke er arkiveret, og at den findes på nettet (This page is available on the web!), samt henvises fx. til Click here to search for all archived pages under https://auth.medielogin.dk/connect/. Det samme gør sig gældende med nyheder delt gennem sociale medier, en del af de nyhedskilder jeg ofte anvender slås fx. op på Facebook af Den Danske Ambassade i Bangkok og regeringskontorer samt nogle journalister. Er det bedst helt at undlade brug af archive.org i sådanne tilfælde, eller bare ignorere, at archive.org skifter til en log-in? --Per Meistrup (diskussion) 19. apr 2021, 20:20 (CEST)

Jeg ved ikke lige hvad der er det rigtige i den situation. Hvis man ikke kan søge på archive.org så er et arkivlink jo ikke til nogen nytte. Men jeg mente, at man kunne gå ind på https://web.archive.org/save og bede dem om at arkivere siden. Jeg mente ikke, at man skulle indsætte Webarchive|url= |date= i artiklen her på Wikipedia. --MGA73 (diskussion) 22. apr 2021, 19:36 (CEST)
@MGA73:, tak for dit svar. Der er tilsynelandende to kodemuligheder for at indsætte archive.org i ref-links, henholdsvis under "cite news (eller web)|url= ... |archiveurl= |archivedate= |deadurl=(no/yes)" og så ovenfor nævnte "Webarchive|url=...". De opfører sig lidt forskelligt, hvor archiveurl= bruger arkivlinket som ref, mens Webarchive|url= tilføjer arkiveringen efter reference-link. Sidstnævnte synes mest logisk på eksisterende links. Eksempler fra artikler: [1] og [2]. Mange af de, især internationale nyhedskilder jeg anvender, er allerede arkiveret hos archive.org, hvor jeg så har brugt en allerede eksisterende arkivering som link. Men skal vi skribenter helst undlade at indsætte archive.org i referencer? Med venlig hilsen --Per Meistrup (diskussion) 22. apr 2021, 21:18 (CEST)
 1. ^ Miklos Bolza (26. november 2012). "Royal Copenhagen Makes Moves into Thailand". ScandAsia (engelsk). Arkiveret fra originalen 29. oktober 2020. Hentet 14. marts 2021. {{cite news}}: Ugyldig |deadurl=no (hjælp); Ukendt parameter |deadurl= ignoreret (|url-status= foreslået) (hjælp)
 2. ^ Ritzau (18. april 2021). "Bestseller vil fremlægge Myanmar-redegørelse senest 10. maj". Finans.dk. Hentet 19. april 2021. Arkiveret 19. april 2021 hos Wayback Machine
@Per Meistrup: Hvis artiklen er arkiveret i archive.org så tænker jeg, at botten på sigt vil fixe det, der skal fixes. Dvs. du behøver ikke indsætte linket selv. Men jeg har ikke 100 % styr på det. --MGA73 (diskussion) 22. apr 2021, 21:23 (CEST)
@MGA73:, mange tak for svar. Så lader jeg fremover botten klare link til archive.org og sparer lidt tid, der (sagtens) kan bruges bedre. Med venlig hilsen --Per Meistrup (diskussion) 23. apr 2021, 06:49 (CEST)

Kan man rette manuelt?[rediger kildetekst]

Lidt i tråd med ovenstående, så spekulerer jeg over Special:Diff/10723965, hvor botten indsætter "|4=" i artiklen om Lugo. URL'en er død og den findes ikke på archive.org så den burde vel optimalt set markeres som "dødt link".

https://iabot.toolforge.org/index.php?page=manageurlsingle kan man tjekke og rette URL'er manuelt. Men den pågældende URL står allerede som død. Så jeg undrer mig lidt over, at botten ikke kan fixe henvisningen, så den kommer til at fremstå som død.

Jeg må dog også indrømme, at jeg ikke har sat mig helt ind i hvordan {{cite web}} udfyldes helt korrekt.--MGA73 (diskussion) 23. apr 2021, 08:12 (CEST)

@MGA73::En underside i Stilmanualen omtaler det tilsyneladende (jeg er bestemt ikke ekspert i skabeloner):
For de fleste referenceskabeloner, skrives arkivlokationer ind ved brug af archive-url, archive-date og dead-url-parametrene. Den primære henvisning bliver automatisk ændret til arkivet når dead-url|yes. Dette bibeholder den originale henvisningslokation for referencen.
Hvis hjemmesiden nu fører til en fuldstændig anden hjemmeside, sæt dead-url|usurped for at skrive den originale hjemmesidehenvisning i referencen.
Bemærk: Nogle arkiver opererer med en forsinkelse på ~18 måneder før et link bliver offentligt. Som resultat her skal skribenter vente ~24 måneder efter en henvisning første gang er tagget som død, før det erklæres at et web-arkiv ikke eksisterer. Døde URL'er til troværdige kilder skal normalt tagges med {{dead link|date=april 2024}}, så du kan estimere hvor lang tid henvisningen har været død
Link: Wikipedia:Kildeangivelser, der har udførlig beskrivelse af adskillige "cite ...|...". Med venlig hilsen --Per Meistrup (diskussion) 24. apr 2021, 19:27 (CEST)
@Per Meistrup: Tak for det! Jeg har oprettet en post på Wikipedia-diskussion:Kildeangivelser#archive.org, hvor jeg rejser spørgsmålet om det stadig er relevant at vente 2 år før et link erklæres som helt dødt.
For nye link kan man jo undgå at linket dør helt ved at bede archive.org om at gemme en kopi. I alt fald for mange hjemmesider. Så er der selvfølgelig sider som kræver login og andre sider som archive.org ikke kan få adgang til. --MGA73 (diskussion) 25. apr 2021, 09:21 (CEST)

Konfigurering mht. døde link - skal ja og nej betyde det samme?[rediger kildetekst]

Jeg prøver lige med en mere sigende overskrift. Jeg har skrevet et forslag på Moduldiskussion:Citation/CS1#Opdatering_2021_pga_IABot om opdatering af konfigureringen af {{Cite web}}.

P.t betyder alle disse værdier vist at linket er dødt yes;;true;;y;;no;;ja;;nej;;sand;;dead;;død --MGA73 (diskussion) 29. apr 2021, 08:25 (CEST)

Sat på pause 30. april 2021[rediger kildetekst]

Jeg har sat botten på pause her: https://iabot.toolforge.org/index.php?page=runpages&action=togglerunpage

Botten har nu været igennem artiklerne og er igang med anden runde. Den laver ikke særlig mange redigeringer nu anden gang. Men det er alligevel lidt interessant hvorfor den laver ændringer (igen) og ikke gjorde det første gang.

Jeg har sat botten på pause og alle er velkommen til at hjælpe med at tjekke et par redigeringer fra Speciel:Bidrag/InternetArchiveBot.

Jeg har fx bemærket Special:Diff/10754348 og det ser ud til, at der oprettes en dobbelthenvisning. Dette skyldes muligvis en forkert brug eller kombination. Men uanset hvorfor, så er det jo værd at overveje, om vi kan gøre det bedre, så vi undgår for mange "skæve" redigeringer.

Derudover har jeg startet en diskussion på Moduldiskussion:Citation/CS1#Opdatering_2021_pga_IABot om vi evt. skal ændre på parametrene, så botten bruger andre måder at markere på hvorvidt en URL er død eller levende. --MGA73 (diskussion) 30. apr 2021, 15:03 (CEST)

Jeg spekulerer også på hvornår vi skal bruge {{cite web}} som her Special:Diff/10754054 og hvornår {{Webarchive}} som her Special:Diff/10754310. --MGA73 (diskussion) 30. apr 2021, 16:45 (CEST)

Det kan jeg selv svare på nu. Botten forsøger at konvertere til fx {{cite web}}, men hvis det ikke er muligt fx fordi der står en masse tekst i ref'en, så bruger den {{Webarchive}} eller {{Dødt link}}. --MGA73 (diskussion) 17. feb. 2022, 17:24 (CET)[svar]

Status februar 2022[rediger kildetekst]

Jf. Wikipedia:Landsbybrønden#Genstart_af_IABot_29._december_2021 er Modul:Citation/CS1 blevet opdateret og IABot er blevet genstartet.

Jeg har spurgt og fået oplyst, at botten IKKE beder archieve.org om at gemme links. Dvs. hvis linket ikke er arkiveret, så skal man selv manuelt gemme.

Der har været lidt forkerte konfigurationer i botten som nu burde være rettet. Nogle kan vi selv redigere jf. File:Konfigurer bot - IABot-interface.pdf men andre skal bot-administratorerne vist rette.

Botten har nogle gange svært ved at håndtere de forskellige varianter af kildehenvisninger vi har på dawiki. Bruger:Steenth har rettet nogle problemer og jeg har også forsøgt at rette nogle.

Jeg synes det kunne være smart på sigt at få rettet simple kildehenvisninger som "[https:..... Titel]" til {{kilde www}} da det formentlig vil reducere fejlmulighederne. Det kan dog være svært at gøre med bot fordi der er så mange varianter. Måske det er lettere med AWB? --MGA73 (diskussion) 17. feb. 2022, 17:20 (CET)[svar]

Sitet dr.dk var whitelistet og det betød at botten i mange tilfælde ignorerede dr.dk. Det er nu ændret. Oplever du at det giver ballade, så sig endelig til. --MGA73 (diskussion) 24. feb. 2022, 16:24 (CET)[svar]
Jeg har bemærket, at botten nu i stigende grad arkiverer links relateret til dr.dk. Det tænker jeg er godt. --MGA73 (diskussion) 25. feb. 2022, 22:15 (CET)[svar]

Jeg har bemærket, at botten nu har været igennem flere gange og den foretager nu færre redigeringer end tilladt i konfigurationen. Så længe der er et maks kan brugerne ikke sætte botten til at opdatere mere end én side ad gangen (jf. m:User_talk:InternetArchiveBot/Archive/2022#dawiki_questions). Jeg kunne derfor godt tænke mig at se hvordan det går uden et maks.

Jeg retter derfor "Edit rate limit:" fra "500 per day" til intet. @Steenth: til info. --MGA73 (diskussion) 11. maj 2022, 18:16 (CEST)[svar]

God eller dårlig idé at bede botten tilføje arkiver på levende link[rediger kildetekst]

P.t. tilføjer botten link til arkiverede sider hvis originalsiden er død. Hvis originalsiden er levende, så tilføjer botten ikke et link til arkiverede sider. Den kan desværre heller ikke bede archieve.org om at gemme en side.

Det betyder, at hvis der er en levende side, som ikke er arkiveret, så risikerer vi at miste den, hvis siden dør om fx 1 måned. Desværre er det så godt som umuligt at finde levende links som ikke er arkiveret.

En mulighed kunne være, at vi beder botten om at tilføje arkiverede links på sider hvor originalsiden er levende. Det vil nemlig synliggøre hvilke sider der ikke er arkiverede.

Mit spørgsmål er om I synes, at det er en god eller en dårlig idé? --MGA73 (diskussion) 19. feb. 2022, 09:54 (CET)[svar]

Et par kommentarer med forbehold for mine ikkeeksisterende programmeringsevner. Er det muligt at den kan tilføje arkivlinks, uden at aktivere dem før der er brug for det? Jeg synes det er støjende med link til originalen, som så er en død side, ligesom et link til en arkiveret side forvirrer når originalen eksisterer. Jeg troede egentlig der var en bot der gemte nyoprettede referencer, men hvis det ikke er tilfældet, var det så en mulighed at oprette en uafhængig bot, der evt. via https://web.archive.org/save arkiverer de sider der refereres til? Anyway er det et kæmpe fremskridt at der er adgang til så mange døde henvisninger, som teksterne er baseret på. - Nico (diskussion) 19. feb. 2022, 11:14 (CET)[svar]
Som Nico er inde på, er det noget rod at have to link i samme kildeangivelse. Et dødt link har ingen glæde af, mens et arkivlink til en levende side bare vil være en dublet. Derudover er der en del tilfælde, hvor den linkede side er flyttet, og hvor et arkivlink derfor vil være misvisende. Automatisk arkivering af de sider der linkes til vil dog bestemt være en fordel. Men det kræver nok en vis indbygget forsinkelse, så spam, reklamer og andre uvedkommende ting kan nå at blive fjernet, inden det bliver arkiveret. --Dannebrog Spy (diskussion) 19. feb. 2022, 12:47 (CET)[svar]
Enig i at det ville være smart, hvis en bot kunne arkivere links automatisk. Det overstiger dog mine evner at få det til at ske.
Døde links er selv sagt et problem men en side kan jo blive ændret men stadigvæk fremstå som levende. Dvs. selvom siden er levende så er det ikke sikkert, at den stadig er velegnet som kilde. Nogle gange vil en arkiveret version være bedre. Næppe mange tilfælde men i nogle.
Tænker det burde være muligt at skjule arkivversionen hvis "|url-status=live" hvis det ønskes. Eller måske sætte den i parentes. --MGA73 (diskussion) 19. feb. 2022, 22:31 (CET)[svar]

Jeg har fået oplyst, at archive.org på et tidspunkt besluttede at arkivere alle links der er brugt på Wikipedia. Dvs. hvis det ellers virker, så burde de fleste sider være gemt hvis muligt. Det er dog lidt svært at kontrollere om det virker. Men i alt fald kan man gemme manuelt på ovenstående link eller hvis man har mange links da via https://archive.org/services/wayback-gsheets/ --MGA73 (diskussion) 25. feb. 2022, 22:19 (CET)[svar]


Sæt en kategori for køn i alle artikler med mænd og kvinder[rediger kildetekst]

Wikipedia-diskussion:WikiProjekt Kvinder har det været diskuteret, om det kunne være ide at sætte en kategori for køn på alle artikler om mænd og kvinder. Inden det sættes i værk, vil jeg gerne høre om det er en ide som er opbakning til at gøre det.

Det kan håndteres med skabelon {{FD}}. Jeg har lavet et udkast i Bruger:Steenth/sandkasse/Skabelon:FD, som kan teste med Speciel:TemplateSandbox med mit sandkasseside som prefix. Den bruger Modul:Kategori køn, som er hentet fra den norske Wikipedia.

Jeg har i mit udkast valgt at bruger Kategori:Kvinde og Kategori:Mand, som bruger Wikidata-emnerne Kategori:Kvinde (Q7473085) og Kategori:Mand (Q9507857). Jeg har kigget på de:Kategorie:Frau og de:Kategorie:Mann som inspiration til navngivning. Navngivning er for at de 2 nye kategori kan lægge dem under hhv. Kategori:Kvinder og Kategori:Mænd, som er kategorier for emnerne for de 2 køn. Jeg er åben for for andre forslag til navngivning for de 2 kategorier.

Derudover er der nogle sporingskategorier: Kategori:Artikler som ikke er forbundet til Wikidata, Kategori:Artikler som mangler udsagn på Wikidata, Kategori:Køn ukendt og Kategori:Wikidata mangler køn, hvor den sidste er genbrug fra {{FD}}, hvor funktionaliteten flyttes over i modulet.

Ellers er jeg klar til at få jeres input. --Steen Th (diskussion) 18. mar 2021, 15:56 (CET)

Har svært ved at se relevansen, men forudsat det er en valgfri parameter i FD vil jeg heller ikke stille mig på tværs. Frygter bare det åbner en ladeport for den ofte ophidsede debat om de (op til 71) forskellige kønsidenteter.Hvor mange køn findes der? - Nico (diskussion) 18. mar 2021, 16:21 (CET)
Jeg glemte at skrive, at det bygger på at bruge køn (P21) i Wikidata - så der skal ikke tilføjes parametre til Skabelon:FD, da køn hentes fra Wikidata. De mange forskellige kønsidenteter bliver ikke vist. Men det er en opsætning i modulet. Men da jeg kiggede på det, var det ikke mange af dem, hvor der var artikler - ca 50-60 personer. --Steen Th (diskussion) 18. mar 2021, 16:35 (CET)
Jeg mener, at det tidligere er blevet diskuteret, og at der dengang ikke var stemning for at foretage en sådan kategorisering. Jeg har personligt ikke stærke følelser for dette, men ser ikke umiddelbart noget behov. Men jeg vil ikke sætte mig imod, hvis der er ønsker om dette. --Pugilist (diskussion) 19. mar 2021, 12:10 (CET)
Jeg har forsøgt at lave en autoliste over biografier, hvor wikidata køn ikke blot er mand eller kvinde. Se Bruger:Kjeldjoh/autolister/Non-binær.--Kjeldjoh (diskussion) 19. mar 2021, 17:00 (CET)
Det gik lidt hurtig, da jeg oprettede forslaget, så jeg ikke fik tjekket de gamle diskussioner. Og jeg fik ikke hellere skrevet hvorfor det er en god at gøre det. Det følger jeg op på nu.
Det er blevet diskuteret i følgende diskussioner:
* Wikipedia:Sletningsforslag/Kategorierne Mænd og Kvinder fra 2012. Et sletteforslag.
* Wikipedia:Landsbybrønden/Kvinder og mænd fra 2012 og 2013: Den diskussion startede i 9 år, hvor Bruger:LA2 gjorde os opmærksom på, at den svenske Wikipedia var gået i gang med kategorierne for alle mænd og kvinder. Diskussionen blev genoptaget året efter, hvor resultatet at der blev fundet køn på alle personer med artikler på den danske Wikipedia, som blev registret i Wikidata. Det var før at vi kunne lave forespørgsler og laver rapporter i Wikidata. Der har vi bedre muligheder idag.
* Wikipedia:Landsbybrønden/Alle kvinder er feminister. Eller hvad ? fra 2013. Der var allerede den gang nogle, som vil få registret kvinder i kategorier. Nogle gange blev kvinder placeret i kategorier, hvor det ikke var relevant. Her blev også kønsspecifikke kategorier diskuteret.
* Wikipedia:Landsbybrønden/Er der rod i kategorierne? fra 2014: Et forsøg på at ændre strukturen, så der var plads til at gøre det som jeg er igang. Forskel er navngivning.
* Wikipedia:Landsbybrønden/Kategorier efter køn fra 2017. På det tidspunkt blev oprettet kategorier efter køn - specielt for kvinder.
Det jeg ser at der nogle som vil gerne registrere alle kvinder. På Wikipedia:WikiProjekt Kvinder forsøger brugerne Bruger:Rmir2 og Zoizit at registre alle nyoprettet artikler med kvinder på en liste, samt at sætte projekt-skabeloner på diskussionssiderne. Der har jeg den holdning at det er bedre at bruge par kategorier for alle mænd og kvinder og det kan let håndteres fra Wikidata. Muligvis bør projektet får et fokus, som er mere målrettet end at registre.
På Wikidata bliver alle personer allerede registret med angivelse af køn. Det kan bruges på mange måder. Og her til at danne det par kategori for mænd og kvinder. Eller lister over nye artikler på bestemte køn. Data er netop tilgængelig i den database.
Et tema, som også er i de gamle diskussioner, er diskussion af oprettelsen af kategorier efter køn. Der er del eksempler bl.a. under Kategori:Kvinder efter profession. Men det er ikke specielt vedligeholdelsesvenligt. Og der vil også medfører, at der dannes en masse kategorier for at håndtere sortering efter køn - men normalt er det normalt kun kvinder som får en kønsspecifik kategori..... Det er ikke specielt mange for mænd. Der er bedre med kategorier, som dækker alle med samme køn. Man kan lave søgninger, som begrænser til det en mængde sider med det ønsket køn. Man kan bruger CatScan, som dokumenteret på den svenske wikipedia, for at få netop de sider, som relevant for et køn.
Et andet behov, som bliver nævnt, at tælle antal artikler efter køn - nogen også kan findes via at spørge Wikidata. Men det er de andre hensyn, som er mere relevante at tage vare på.
Så spørgsmålet, når der er et ønske om at få registrering af køn på personer på den danske Wikipedia, at styre på en måde, så der kommer en kategori for deres køn på alle personer. Og undgå at der kommer alt for mange andre kønsspecifikke kategorier, som ikke bliver vedligeholdt. Og så bør der ikke være lister, som bliver vedligeholdt manuelt. Det tager tid fra artikelskrivning. Der vil jeg hellere bruge tid på lave flere ønskeliste over personer, som mangler artikler, med personer er allerede er registret eller bliver registret i Wikidata. --Steen Th (diskussion) 19. mar 2021, 23:03 (CET)
Jeg kan berolige Steen Th med, at det ikke koster tid eller energi fra andre bidrag at vedligeholde listen, tværtimod. For mig er det en kærkommen lejlighed til at se, om der er artikler, som jeg umiddelbart kan forbedre kvalitativt. Projektets fokus er både kvantitativt og kvalitativt, og lister af denne type findes på flere andre projekter. Det hjælper, at emnet kæder sammen med flere andre projekter. Ønskelister findes der rigeligt af (efter min opfattelse). De øvrige spørgsmål i denne diskussion vil jeg ikke blande mig i, da det alligevel er for teknisk for mig. venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 20. mar 2021, 11:55 (CET)
Jeg har stort set samme holdning som Pugilist. Lidt diskussion: Jeg ville foreslå Kategori:Biologisk kvinde og Kategori:Biologisk mand. --Glenn (diskussion) 20. mar 2021, 08:58 (CET)
Jeg synes det ville være skønt med Køn i FD skabelonen og hvis ikke der kan blive enighed om det så hjælper jeg forsat gerne Rmir2 med projekt kvinder som nu. --- Zoizit (diskussion) 21. mar 2021, 13:46 (CET)
Eftersom der er efterspørgsel efter det fra i hvert fald nogen aktive brugere, det lyder enkelt at håndtere og potentielt kan spare arbejdskraft til manuel registrering, og Steen Th er villig til at stå for den praktiske iværksættelse, synes jeg, det er svært at være imod. Det lyder klart som en forbedring. Økonom (diskussion) 23. mar 2021, 09:27 (CET)
@Glenn:: Jeg kigge lidt på navngivning - jeg ikke specielt for mig et godt bud. Så jeg kigger på alternativer. Ved oversættelse af de franske kategorier, så kunne Mandlige personligheder og Kvindelige personligheder bruges. Den nynorske kategorier kunne oversættes til Individuelle mænd og ''Individuelle kvinder.
Så generelt. Det ligner der ikke er modstand imod at gøre det. Jeg vil gerne have input til navngivning inden jeg gør noget. --Steen Th (diskussion) 23. mar 2021, 11:27 (CET)
Hvis den tilbageværende problemstilling drejer sig om, hvad man skal kalde de to anvendte hovedkategorier i oversigter, tabeller o.l., forekommer det mig mest naturligt at bruge Mænd og Kvinder, som oprindelig foreslået af Steen. Jeg kan ikke se fordelen ved at bruge noget mere kompliceret, der for de fleste nok lyder kunstigt. Jeg har ikke helt forstået, hvad der ifølge forslaget vil ske med de få personer, som identificerer sig med noget andet, og om diskussionen også drejer sig om forslag hertil, men der eksisterer vel en pragmatisk løsning. Økonom (diskussion) 28. mar 2021, 09:39 (CEST)
@Økonom: Jeg vil hold fast i at bruger Kategori:Mand og Kategori:Kvinde til formålet - dvs i ental, mens jeg vil bruge Kategori:Mænd og Kategori:Kvinder som de bruges nu. Og det er også det jeg skrev i første indlæg.
Ellers går jeg efter at ændre skabelon FD torsdag eller fredag i næste uge.... --Steen Th (diskussion) 28. mar 2021, 12:02 (CEST)

Det lyder godt! Økonom (diskussion) 28. mar 2021, 12:39 (CEST)

Jeg har udført ændringen. Men det tager nogle dage før systemet har været igennem alle de 67830 artikler om mænd og 14136 artikler om kvinder, som pt. er registret i Wikidata. Pt. er der pt. hhv 72 mænd og 15 kvinder i de 2 kategorier.... --Steen Th (diskussion) 2. apr 2021, 11:11 (CEST)
Ændring udført i systemet. Det er ikke op til de tal, som kan tælles i Wikidata. Men det er fordi der en del omdirigeringer på personer, som er registret i Wikidata uden der er en FD. Men det er et mindre problem, som kun kan blive bedre efterhånden de gennemgås.
Og der en oprydningsopgave med omdirigeringer med FD, som ikke er på Wikidata: Kategori:Artikler som ikke er forbundet til Wikidata. --Steen Th (diskussion) 5. apr 2021, 16:05 (CEST)

Jeg foreslår at {{FD}} ændres, så:

 1. Kategori:Kvinde bruges når wikidata P21 = kvinde, transkønnet kvinde, hun, transfeminine, cisgender female, assigned female at birth.
 2. Kategori:Mand bruges når wikidata P21 = mand, transkønnet mand, han, transmasculine, ciskønnet mand, assigned male at birth, eunuk.
 3. Kategori:Nonbinær bruges når wikidata P21 = nonbinær, interkøn, Ladyboy, Androgyni, two-spirit, Genderqueer, flydende kønsidentitet, pangender, neutral sex, Tredje køn, bigender, hermaphroditism, fa'afafine, māhū, fakaleitī, hijra, muxe, agender, neutrois, X-gender, demigirl, demiboy.
 4. Kategori:Køn ukendt bruges når wikidata P21 = ukendt værdi, ingen værdi, transkønnet.

Eksempel: Tyler Oakley er registreret i wikidata som "ciskønnet mand", derfor er han kommet i Kategori:Køn ukendt og ikke i Kategori:Mand.--Kjeldjoh (diskussion) 7. apr 2021, 14:57 (CEST)

@Kjeldjoh: Formålet med dette var mere synlighed den store gruppe af kvinder. Og gruppen med anden kønsidentitet kunne godt samle i større gruppe uden at gøre det præcis. Hvis det bliver præcis, så kan det åbne op for mange små kategorier. Jeg har kig på den svenske sv:Kategori:Personer med alternativ könsidentitet, som kunne samle dem op.
Jeg godt bruge Kategori:Køn ukendt til at fange dem op, som skal kigges på. Enten ved at registre på en anden måde eller tilføje det som mangler. Lige nu har jeg kun kopieret den norske opsætning. Jeg også kig optællingen på d:Wikidata:Database reports/Constraint violations/P21#Values statistics sammen med optælling med denne forespørgsel: https://w.wiki/34Gg samt din Bruger:Kjeldjoh/autolister/Non-binær
Men jeg vil gerne have input fra en bredere kreds. Og jeg vil pt. ikke gøre noget hurtig. Og det kunne det skulle være i ny debat. --Steen Th

(diskussion) 8. apr 2021, 09:16 (CEST)

Hej, vær opmærksom på at i blander to forskellige begreber sammen i denne diskussion. Det ene begreb er *køn* og det andet er *kønsidentitet*. De to ting har ikke nogen sammenhæng, det er forskellige begreber der dækker over vidt forskellige ting. De er inkommensurable.

Der findes ikke et køn der hedder "nonbinær", der findes kun en kønsidentitet som hedder "nonbinær".

Køn er lig med biologisk køn, altså afgjort af biologi, dvs en konkret fysisk ting. Kønsidentitet er et mere flydende begreb som kan defineres alene ved immaterielle opfattelser og holdninger. Begge er valide begreber, men de bør ikke blandes sammen. clsc 29. apr 2021, 14:50 (CEST)

Ja, en del af problemet ligger i at wikidata ikke er skarp i definitionen af køn, der tillades f.eks. både flydende kønsidentitet og tildeling af kvindelig-køn ved fødsel.--Kjeldjoh (diskussion) 29. apr 2021, 15:14 (CEST)
Men ang. din bemærkning om at >>der findes ikke et køn der hedder "nonbinær", der findes kun en kønsidentitet som hedder "nonbinær".<<, så vil jeg nu mene at det biologiske køn Interkøn, kan betegnes som værende nonbinær.--Kjeldjoh (diskussion) 29. apr 2021, 15:22 (CEST)


WikiWednesday april 2021[rediger kildetekst]

På onsdag den 7. april fra 17.00-19.00 vil vi snakke om de nye velkomstsider fra Growth Team Tools til vores endnu virtuel WikiWednesday for April. Begivenheden ligger i kalender under April. Vi tilføjer Google Meet nummer lidt senere. Vel mødt!

Google Meet information er https://meet.google.com/dtz-prsg-rqz. Linket ligger også i kalenderindlægget nu. -Twdk (diskussion) 6. apr 2021, 22:03 (CEST)


Universal Code of Conduct – 2021 consultations[rediger kildetekst]

Universal Code of Conduct Phase 2[rediger kildetekst]

Hjælp venligst med at oversætte til dit sprog

The Universal Code of Conduct (UCoC) provides a universal baseline of acceptable behavior for the entire Wikimedia movement and all its projects. The project is currently in Phase 2, outlining clear enforcement pathways. You can read more about the whole project on its project page.

Drafting Committee: Call for applications[rediger kildetekst]

The Wikimedia Foundation is recruiting volunteers to join a committee to draft how to make the code enforceable. Volunteers on the committee will commit between 2 and 6 hours per week from late April through July and again in October and November. It is important that the committee be diverse and inclusive, and have a range of experiences, including both experienced users and newcomers, and those who have received or responded to, as well as those who have been falsely accused of harassment.

To apply and learn more about the process, see Universal Code of Conduct/Drafting committee.

2021 community consultations: Notice and call for volunteers / translators[rediger kildetekst]

From 5 April – 5 May 2021 there will be conversations on many Wikimedia projects about how to enforce the UCoC. We are looking for volunteers to translate key material, as well as to help host consultations on their own languages or projects using suggested key questions. If you are interested in volunteering for either of these roles, please contact us in whatever language you are most comfortable.

To learn more about this work and other conversations taking place, see Universal Code of Conduct/2021 consultations.

-- Xeno (WMF) (talk) 5. apr 2021, 23:57 (CEST)


Global bot policy changes[rediger kildetekst]


Line numbering coming soon to all wikis[rediger kildetekst]

-- Johanna Strodt (WMDE) 12. apr 2021, 17:07 (CEST)


Færre undersider[rediger kildetekst]

Når man vil oprette en diskussion på Landsbybrønden skal man oprette en underside. Det samme hvis man vil bede en administrator om assistance. Der er en række steder hvor vi bruger undersider. Dette forekommer besværligt efter min opfattelse.

Jeg synes det giver god mening til principielle beslutninger. Måske også til slettediskussioner. Men ikke til småting som jeg tænker de fleste anmodninger til administratorerne er og de fleste spørgsmål fra nybegyndere.

Jeg foreslår derfor at vi går væk fra undersider og i stedet opretter indlæg direkte på siden.

Det forudsætter dog, at vi enten får en arkiveringsbot der kan fixe det eller at nogen gider arkivere manuelt.

Så ved jeg godt, at nogle gange så starten en ting som noget meget simpelt og så ender det med at blive vildt interessant og principielt. Men så må det være muligt at oprette en underside efterfølgende med en kopi eller en henvisning til diskussionen.

Det betyder måske, at vi skal oprette en underside under landsbybrønden til Forslag/Afstemninger.

Hvad tænker I om det? --MGA73 (diskussion) 12. apr 2021, 20:52 (CEST)

Præcisering: Vi har Wikipedia:Afstemninger så mente en henvisning til siden. Vi skal selvfølgelig ikke have 2 sider med samme indhold. --MGA73 (diskussion) 12. apr 2021, 21:01 (CEST)
Fordelen ved undersider er, at diskussioner kan foregå uafhængigt af hinanden. Folk er måske også mere tilbøjelige til at forholde sig til diskussioner, hvis de kun dukker op på overvågningslisterne, når de er nye og ikke hver gang, der kommer et indlæg. Desuden sikrer systemet med undersider, at henvisninger til en given diskussion ikke bliver ubrugelige ved arkiveringer. Derudover er det muligt at indsætte forslag om sletninger, flytninger mv. på de berørte artiklers diskussionssider, så man kan se dem der både nu og senere.
Ulempen ved undersider er, at det kan forvirre folk, og det gælder såmænd både nye og gamle brugere. Det sker jævnt hen, at en bruger opretter en underside men uden at få den indsat på Landsbybrønden eller den relevante forslagsside. Her bliver det nemt tilfældit, om nogen opdager det og får den indsat. Derudover skal de automatisk indsatte meddelelser fra WMF på Landsbybrønden altid flyttes til særskilte undersider. Det sidste kunne dog måske løses med en særskilt side til den slags i stil med no:Wikipedia:Notiser. --Dannebrog Spy (diskussion) 12. apr 2021, 21:47 (CEST)
@Dannebrog Spy: jeg er enig i, at det også er fordele ved undersider. Men jeg tænker det er sjældent, at man har brug for at henvise til en gammel diskussion på Wikipedia:Anmodning om administratorassistance. Jeg tænker ikke, at det behøver at være et enten eller. Jeg mener godt, at vi kan beholde undersider på de sider, hvor det giver mest mening. Fx på Wikipedia:Afstemninger. Jeg tænker det bliver lidt forvirrende hvis man har en blanding på samme side selvom det vel teknisk set er fuldt ud muligt at at lave undersider på en side, hvor der også skrives direkte.
Jeg synes også at det kan være en ulempe, at man ikke får "ping" hele tiden hvis der er en vild diskussion igang på en underside. Hvis jeg nu har overset, at der er oprettet et interessant emne, så kommer det jo ikke på min overvågningsliste selvom der er 1000 nye kommentarer på den side. For jeg har jo kun selve hovedsiden på min liste. --MGA73 (diskussion) 12. apr 2021, 23:01 (CEST)
Men hvad nu hvis den vilde diskussion handler om noget, der ikke interesserer en? Så risikerer man måske at overse en anden mindre diskussion, som man måske faktisk er interesseret i, men som drukner i den store. Desuden kan det være trættende, hvis den samme sag hele tiden dukker op på ens overvågningsliste, hvilket så igen kan føre til, at folk så ignorerer siden med den. Her har systemet med undersider den fordel, at man kan nøjes med at kigge ind, når der bliver indsat en ny på hovedsiden og så bedømme, om det har relevans og interesse for en selv. --Dannebrog Spy (diskussion) 12. apr 2021, 23:27 (CEST)
Har selv haft samme tanke ift. anmodninger om administratorassistance. Som en sidebemærkning er det mærkeligt at lukning af diskussioner på WP:AOA sker via modifikation af {{Administratorassistance}}, og ikke på den indlejrede side hvor diskussionen finder sted. Ift. andre diskussionsfora er jeg græsk-katolsk. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 14. apr 2021, 13:27 (CEST)


Autoarkiv på diskussionssider[rediger kildetekst]

Jeg har opdaget at da-wiki anvender autoarkivering på artikeldiskussionssider. Årsagen til at jeg bringer det op er, at fx Rmir2 havde sat autoarkiv til 10 dage på Diskussion:Østerlandsmissionen. Vi bør have en diskussion af om - eller efter hvor kort tid autoarkiv, skal kunne arkivere forskellige navnerumsdiskussioner.

 • Er det ok at anvende autoarkiv på artikeldiskussionssider?
 • Hvis det ok at anvende autoarkiv på artikeldiskussionssider bør tiden vel være minimum 6 måneder - måske et år? Evt. for korte arkiveringsintervaller skal af robotten sættes til hvad vi evt. aftaler her.
 • Autoarkiv på brugerdiskussionssider bør vel være minimum 6 måneder - måske et år - eller manuelt? Evt. for korte arkiveringsintervaller skal af robotten sættes til hvad vi evt. aftaler her. Fx skal administratorinaktivitetsbeskeder på 180 dage vel ikke arkiveres for "tidligt"?

--Glenn (diskussion) 13. apr 2021, 09:42 (CEST)

Se evt. også på autoarkivdiskussionssiden. --Glenn (diskussion) 13. apr 2021, 09:53 (CEST)
Jeg mener at der på nogle artikeldiskussionssider kan være god brug for autoarkivering, eksempelvis på Diskussion:Frimureri hvor der har været mange og lange diskussioner.
Men en standard for arkiveringsintervaller syntes jeg vil være end god idé. Som det er blevet kommenteret tidligere i Skabelondiskussion:Autoarkiv#Nedre grænse for archiveage, så giver det god mening at der sættes en nedre grænse for hvor lav archiveage må blive.
Jeg tænker at 1 måned for bruger-diskussionssider og 2 måneder for andre diskussionssider, vil være passende.--Kjeldjoh (diskussion) 13. apr 2021, 11:46 (CEST)
Ad pkt. 2 og diskussionen generelt: Jeg synes at der er en for udbredt tendens til at lave sort/hvide regler og standardiseringer lige så snart én bruger handler på en uhensigtsmæssig måde. Den nævnte problemstilling kunne være løst vha. eksisterende politikker og normer, navnlig WP:Konsensus, ved at nogen tilbagestillede arkiveringstiden, hvorefter brugeren der havde konfigureret den til 10 dage ville være tvunget til at rejse en diskussion om det, som de højst sandsynligt ikke ville få medhold i (eller også ville de have tilbagestillet igen, hvilket er i strid med reglerne om redigeringskrige og ville have resulteret i en blokering). Jeg henstiller derfor til, at der ikke fastsættes nogen minimumsgrænse, idet jeg anser det for unødig regulering. Den almindelige konsensusproces kan godt løse sådanne problemer.
Ad pkt. 1: Jeg kan ikke se nogen grund til, at det ikke skulle være ok, om end jeg tvivler på at der er nogen diskussionssider på den danske Wikipedia, der reelt har brug for regelmæssig arkivering.
Ad pkt. 3: Hvorfor det? WP:Politik for diskussionssider#Arkivering tilsiger, at der minimum skal være gået en uge siden sidste indlæg. Hvad er det helt præcist for et problem der forsøges løst med dette forslag? Der er ikke fremsat nogen motivation for det. I øvrigt får jeg minimum ~18 indlæg på min diskussionsside på et år, og ville finde det en smule irriterende at være tvunget til at lade dem stå så længe.
tl;dr: Jeg anser diskussionen og forslaget for unødvendigt. Den enkeltsag den bygger på kunne være løst gennem eksisterende regler og procedurer.
Sidebemærkning: Så vidt jeg kan se har autoarkiv ikke en funktion hvorefter man kan sætte en grænse for, hvor mange indlæg (eller evt. bytes) der skal være på siden før den begynder at arkivere. Tænker det ville være smart at kunne fortælle den, at den ikke behøver arkivere når der kun står 2 korte diskussioner på en diskussionsside. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 13. apr 2021, 18:59 (CEST)

10 dage giver ingen mening og jeg tænker mit. Men jeg mener det bør komme an på omstændighederne. Der er ingen grund til at arkivere gamle diskussioner, hvis der reelt ikke er nogen diskussion. BLiver visse sider så store at det går ud over overblikket, så er en 2-3 måneder nok passende. Mvh KnudW (diskussion) 13. apr 2021, 11:52 (CEST)

Jeg har gennemgået artikeldiskussionssiderne, og hvis archiveage var sat til mindre end 2 måneder, har jeg ændret det til 3 måneder. Samt hvis hidden var sat til "ja", har jeg ændret det til "nej".--Kjeldjoh (diskussion) 20. apr 2021, 14:19 (CEST)


Suggested Values[rediger kildetekst]

Timur Vorkul (WMDE) 22. apr 2021, 16:08 (CEST)


Notits om bandlysning[rediger kildetekst]

I henhold til Wikipedia:Afstemningsprocedure#Afslutning skal jeg hermed gøre opmærksom på, at afstemningen på Wikipedia:Afstemninger/Bandlysning af bruger Rmir2 (2021) endte med, at valgmuligheden "Rmir2 bandlyses" fik 100% af deltagernes stemmer. I henhold til WP:BLOK#Bandlysning er Bruger:Rmir2 hermed bandlyst. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 29. apr 2021, 11:34 (CEST)