Wikipedia:Landsbybrønden/arkiv46

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Vista-file-manager.png
Dette er en side med arkiverede diskussioner fra Wikipedia:Landsbybrønden. Ønsker du at genoptage en arkiveret diskussion, skal du flytte den tilbage til landsbybrønden. Er du i tvivl om hvordan du gør det, kan den detaljerede vejledning hjælpe dig på vej.


Arkiverede debatter[rediger kildetekst]

Tematiske arkiver[rediger kildetekst]

Disse arkivsider indeholder emner der er blevet diskuteret mere end en gang. Arkiveres en debat her, SKAL den også arkiveres i et kronologisk arkiv.

Kronologiske arkiver[rediger kildetekst]

Samtlige debatter på Wikipedia:Landsbybrønden, arkiveret mere eller mindre kronologisk.


Hvordan får jeg som timegammel kontakt til de garvede her i biksen?[rediger kildetekst]

-->Jeg har altså ikke set magen til besværligheder siden min mor fik sin første dos-computer i begyndelsen af firserne. Jeg har lige logget på som ny bruger, og har derefter spildt halvanden time af mit liv på at komme til at snakke med nogen. Dels på grund af det sene tidspunkt, dels fordi det tilsyneladende ikke skal være let for ikke-akademiske eller u-datalogiske at komme ind og spørge lidt til, hvor wc-et står (altså i overført betydning). Men altså: Jeg vil gerne i gang, i første omgang med at supplere artikler om emner, jeg kender til og kan referere til. Senere kan blive der blive tale om selvstændige indlæg. Hvis al kommunikation så nødvendigvis må foregå på et sprog fra fortiden, nemlig 'DOSsk' er jeg ikke så kålhøgen længere. Nå, jeg har mange gange været ved at melde mig ind i klubben her, og jeg mener det alvorligt - jeg har delvis sat mig ind i de praktiske og etiske problemer der er forbundet med at sende et sobert stykke oplysning ud til andre herfra. Lige nu aner jeg ikke, om jeg får afsluttet dette her på en 'spiselig' måde; for eksempel står der i anvisningen her ovenover, at der dkal afsluttes med to bindestreger og fire tilder. Er tilderne i stedet for underskrift? Det vil vise sig. Jeg glæder mig til at se, om eventuelle svar er tilgængelige for mig. --Lars Mathiassen (diskussion) 4. mar 2013, 05:18 (CET)

Hvis du har nogle spørgsmål, kan du enten stille dem herunder eller i Nybegynderforummet. Men for at svare på det med underskrifterne, så signerer man med fire tilder: ~~~~.
- Sarrus (db) d. 4. mar 2013, 07:44 (CET)
Hej Lars, og velkommen her. Ifald du ikke er opmærksom på det, er der lagt en velkomst ind på din diskussion, med henvisninger til forskellige vejledninger; - men de garvede er som regel også hjælpsomme, men du skal være opmærksom på at vi alle er frivillige, der også har andre gøremål. - Nico (diskussion) 4. mar 2013, 07:53 (CET)
Tjaa, man kan vel sige at wiki fungerer ligesom et forum så det er vel forventeligt at der i værste fald kan gå et par timer før svar hvis du spørger udenfor hjælpeforummet. Vil, du have et hurtigt, og måske mere diskret svar har vi også en chat, der bl.a har fordelen at svarene i chatten ikke bliver gemt. Vh. --Trade (diskussion) 4. mar 2013, 09:58 (CET)

Hvad bør vejartikler indeholde?[rediger kildetekst]

(Diskussionen overført hertil fra Diskussion:Himmerlandsgade (Hadsund)

Det følgende er et udspil til hvad vejartikler bør indeholde.

Lad mig indledningsvis konstatere, at der ved artiklerne til ikke-nummererede landevej og gader ikke er anvendt skabelon. Det er ellers en udmærket tanke, at man i en sådan standard-skabelon kunne samle følgende oplysninger:

 1. Vejnummer (hvis det findes)
 2. Vejens længde
 3. Vejens beliggenhed
 4. Vejens årsdøgntrafik
 5. Vejkort (efter Sørens udmærkede model)
 6. Billede(r) af vejen.

Alle andre oplysninger kan med fordel samles i den løbende tekst. Heri bør indgå:

 1. Vejbeskrivelse fx vejprofil, herunder antal kørebaner, om der er cykel- og gangstier, rundkørsler, "bump", lysreguleringer, buslommer, parkeringslommer og lignende (eventuelt kan beskrivelsen være underinddelt i strækninger), desuden beplantning langs vejen
 2. Vejens historie, herunder beskrivelse af ældre tilstande, ombygninger, færdselsudviklingen.
 3. Vigtige bygninger og lignende langs vejen (herunder alle fredede huse samt offentlige bygninger)
 4. Trafikmængdens sammensætning (personbiler, lastbiler, busser og lignende), eventuelt uddybet med oplysninger om døgn- eller andre svingninger og om dette fx skaber kødannelser, støj- eller forureningsgener
 5. Trafikuheld, deres fordeling (i fagsproget: "sorte pletter"), egenart (venstresving, påkørsler af cyklister af lastbiler i højresving, sammenstød på grund af overhalinger osv) og indgreb til forebyggelse heraf
 6. Vejplanlægning (lokalplanlægning, kommuneplanlægning, eventuelt regionplanlægning).

Så meget om indholdet. Andre emner kunne sikkert tilføjes, ovenstående er mit umiddelbare forslag. Med hensyn til fremstillingen (formuleringen) er det selvsagt ønskeligt, at teksten formuleres på en let læst og interesseskabende måde. Det skulle være mærkeligt, om ikke der rundt om i landet findes både kommunale vej-, færdsels- og uheldsanalyser at trække på, debatter om støj og/eller farlige situationer og lignende, der vil kunne refereres på en måde, der ikke får karakter af partsindlæg, men som kan bidrage til forståelse af vejens rolle og betydning på en måde, der også er interessant for andre end de stedligt kendte. Bemærk, at meget af dette er emner, hvor en bred kreds af mennesker vil kunne udøve værdifulde bidrag. Når vejteknikere arbejder med disse emner, tænkes ofte i vejregler, mens andre kan yde mere farveskabende bidrag. De fleste af vore hidtidige vejbeskrivelser bærer præg af, at der kun i ringe udstrækning er arbejdet med den bredde, emnet i virkeligheden har. Jeg er overbevist om, at der i tidens løb vil kunne skabe yderst interessante artikler selv om sådanne veje, hvor man i første omgang måske ikke ville have troet det. venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 4. mar 2013, 20:32 (CET)

Indledningsvis hører oplægget nok hjemme på Landsbybrønden. Generelt ser det dog fint ud, omend jeg nok gerne ville tilføje et punkt om kollektiv trafik, der nogle steder har skiftet en del i tidens løb. Til gengæld bør nok overvejes, hvor meget der skal gås i detaljer med uheld. Hvis en bus drejer ind i et supermarked, vækker det opsigt, men hvis Hansen smadrer Jensens kofanger, vedrører det reelt kun dem og deres forsikringsselskaber.
Hvad angår infoboks for gader og veje så har norsk (bokmål) Wikipedia no:Mal:Infoboks gate, der måske kunne tjene som inspiration. Eksempler på brug kan bl.a. findes i no:Landemærket (København) og no:Studiestræde (København). --Dannebrog Spy (diskussion) 4. mar 2013, 23:04 (CET)
Skal vi så ikke gå i gang med at lave såden en infoboks i morgen Rmir2? --Hilsen Søren1997 i Hadsund city sign.png (Diskussion, Projekter) ☺ 4. mar 2013, 23:10 (CET)
Du er velkommen til at udarbejde et forslag. Det vil også gøre det lettere at diskutere, hvis vi har et konkret udspil at forholde os til. hilsenRmir2 (diskussion) 5. mar 2013, 06:30 (CET)
Så er jeg i gang med en infoboks se Bruger:Søren1997/sandkasse 7. Jeg har brug for ledt hjælp med at få det rigtige skrevet i infoboksen. --Hilsen Søren1997 i Hadsund city sign.png (Diskussion, Projekter) ☺ 5. mar 2013, 08:36 (CET)
Hej Søren. Jeg forsøger lige at sende et forslag i løbet af eftermiddagen, som du kan kigge på. --Mvh Jonas Søby 5. mar 2013, 13:30 (CET)
Så - det tog lidt længere tid end forventet; men her er en mulig infoboks: Bruger:Jonassoeby/Skabelon:Vej/test --Mvh Jonas Søby 5. mar 2013, 16:18 (CET)
Har et par enkelte bemærkninger. Infoboksen bør desuden indeholde hvilken vejtype der er tale om dvs. motorvej, stillevej, gågade eller lign. Desuden er det meget vigtigt at der oprettes en artikel om årsdøgnstrafik, således at det bliver klart for alle hvad det er og hvordan det beregnes. Det skal klart med, da det er det man bruger til trafiktal i Danmark. --Patchfinder (diskussion) 5. mar 2013, 17:27 (CET)
Jeg har nu oprettet en artikel om blandt andet årsdøgntrafik. venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 5. mar 2013, 19:15 (CET)
Jeg har tilføjet vejens type: Bruger:Jonassoeby/Skabelon:Vej/test. --Mvh Jonas Søby 5. mar 2013, 20:22 (CET)

Efter min opfattelse er det et glimrende resultat med skabelonen allerede nu. Med hensyn til trafikuheld så er det ikke personer men typer, der interesserer (noget i retning af:

"vejen har i årene 2000-2005 haft 37 trafikulykker, heraf 8 i vejkrydset med Tværvej. 4 trafikulykker var med cyklister, 2 med knallerter, 1 med gående i fodgængerovergangen ved Stivej. Registreringen af trafikulykkerne medførte i 2006 en ombygning af vejkrydset med Tværvej til lyskryds og signalregulering af fodgængerovergangen ved Stivej. Disse tiltag har i årene 2006-2008 medført, at antallet af trafikuheld i krydset er halveret, mens der ikke er sket nye uheld i fodgængerovergangen. Desuden blev der i 2007 anlagt dobbeltrettet cykelsti på vejens sydside, og der har ikke siden været trafikuheld med cyklister indblandede. Forældre til skolebørn, der går i Stivejs skole har udtrykt ønske om, at hastigheden på vejen nedsættes fra 50 km/t til 40 km/t ved stikrydset for at sikre, at bilerne standser i tide."

Dette er et tænkt eksempel, men det kan måske give en forestilling om hvorledes, der kan arbejdes med problemstillingen uden personligt at inddrage Hansen og Jensen i fremstillingen. hilsen Rmir2 (diskussion) 5. mar 2013, 21:39 (CET)

Kiggede lige lidt med på sidenlinjen. Jeg tror i løber ind i en del problemer mht. navngivning. Mange veje der går mellem to danske byer, hedder typisk noget forskelligt i hver ende, og sågar nogen gange noget tredje undervejs. Så hvad skal artikelnavnet være?. Knytter det sig til vejnummer eller til vejnavn. Hvis det sidste, skal der så laves omdirigeringer en masse? I jeres eksempel-infokoks (Bruger:Jonassoeby/Skabelon:Vej/test), så er der fire navne: Sekundærrute 156, Roskildevej (i København-enden), Hovedgaden (i Hedehusene) og Københavnsvej (i Roskilde-enden). Den problemstilling findes rigtigt mange steder. Alternativt, skal der være tre selvstændige artkler? Med størrelsen på vejnummer-logoet signalerer i at vejnummer er den primære artikelafgrænsning, og så bør artikelnavnet nok også være vejnummer. Ellers er der lidt signalforvirring. Jeg synes ikke den ene løsning er bedre end den anden. Men i bør nok klart definere hvilken model i vælger, og kommunikere det klart ud, hvis andre vil deltage. P.S. Overgangen fra Vesterbrogade til Rosklidevej (vej 185) ligger i Frederiksberg Kommune og dermed ikke i Valby).
Endelig et par forslag til infoboks-variabler.
 • Anlægs-/åbnings år (såfremt det er til at støve op)
 • Ejerstatus: f.eks. statsvej, kommunevej, privatvej og evt. (tidl. amtsvej)
mvh. --Hofkas (diskussion) 5. mar 2013, 22:36 (CET)
Hvis vejen har et vejnummer, vil det være rigtigst at placere den under dette (fx sekundærvej 000). Andre navne bør oprettes med redirect til det navn, vejen er placeret under. Jeg kan tilslutte mig forslaget om vejstatus (privat-, kommune-, statsvej). hilsen Rmir2 (diskussion) 6. mar 2013, 06:16 (CET)
Følgende er nu tilføjet i skabelonen: (Bruger:Jonassoeby/Skabelon:Vej/test)
 • Status (Åben, lukket, under anlæg osv.)
 • Anlægs-/åbnings år
 • Ejerstatus
 • Linje (til motorveje) - er på vej.
Uheldigvis er en gammel version allerede flyttet til {{Vej}}, før denne var færdig. Versionen i min sandkasse er den, som jeg vil tilføje yderligere på, og ikke Skabelon:Vej. --Mvh Jonas Søby 6. mar 2013, 16:59 (CET)
Symbol question green.svg Spørgsmål Søren1997 har lavet nogle interessante vejkort (se fx Østergade (Hadsund)). Bør skabelonen indeholde noget lignende eller har vi nået grænsen for dennes omfang og lader yderligere oplysninger/illustrationer være noget, der henvises til den løbende tekst? venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 9. mar 2013, 09:52 (CET)
Symbol question green.svg Spørgsmål Skal der indføjes tilslutninger m.m. i lighed med skabelonen for motorveje? Rmir2 (diskussion) 9. mar 2013, 09:56 (CET)
Symbol comment vote.svg Kommentar Rmir2 der er flere vej kort her :) http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Hadsund_kort --Hilsen Søren1997 i Hadsund city sign.png (Diskussion, Projekter) ☺ 9. mar 2013, 10:27 (CET)
Interessante vejkort er meget præcist formuleret - men ikke altid kønne. Mange af kortene er farverige og ikke særlig nemme at aflæse (som f.eks. Frederikshavnmotorvejen's kort (Dette kort er et eksempel på et nemt aflæseligt kort)). I de nedenstående versioner, har jeg fastlåst, således at det kun er motorveje, der kan benytte kortfunktionen. Tilslutninger har jeg vurderet til at fylde for meget - og kunne evt. flettes ind i artikel? Se eksempler:
--Mvh Jonas Søby 9. mar 2013, 17:14 (CET)

Under hensyn til disse sidste bemærkninger vil jeg mene, at skabelonen har fundet en endelig (og efter min opfattelse glimrende) form. venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 10. mar 2013, 12:46 (CET)

Delkonklusion Skabelon[rediger kildetekst]

Jeg vil tillade mig at konkludere, at skabelonen til er klar til at blive anvendt i vejartikler. Derfor har nu flyttet den til placeringen, som Søren oprettede tidligere. Dokumentationen er under udarbejdelse. --Mvh Jonas Søby 10. mar 2013, 21:33 (CET)

Hvad er minimum for en vejartikel, før den er notabel?[rediger kildetekst]


Wikidata phase 1 (language links) live on this Wikipedia[rediger kildetekst]

Wikidata-logo-en.svg

Sorry for writing in English. I hope someone can translate this locally. If you understand German better than English you can have a look at the announcement on de:Wikipedia:Kurier.

As I annonced 2 weeks ago, Wikidata phase 1 (language links) has been deployed here today. Language links in the sidebar are coming from Wikidata in addition to the ones in the wiki text. To edit them, scroll to the bottom of the language links, and click edit. You no longer need to maintain these links by hand in the wiki text of the article.

Where can I find more information and ask questions? Editors on en:wp have created a great page with all the necessary information for editors and there is also an FAQ for this deployment. It'd be great if you could bring this to this wiki if that has not already happened. Please ask questions you might have on the FAQ’s discussion page.

I want to be kept up to date about Wikidata To stay up-to-date on everything happening around Wikidata please subscribe to the newsletter that is delivered weekly to subscribed user’s talk pages.

--Lydia Pintscher 6. mar 2013, 23:55 (CET)

Distributed via Global message delivery. (Wrong page? Fix here.)

Hvordan tilføjes interwiki i nyoprettet artikel? --Villy Fink Isaksen (diskussion) 7. mar 2013, 18:38 (CET)
Det bedste metode er at finde den artikel, som man vil linke til og gå ind i det som svare til "Rediger links" under interwiki-links. Her kommer man til Wikidata og her kan man tilføje den nye danske artikel den vej. Det skulle stå til på den danske artikel med det samme. --Steen Th (diskussion) 7. mar 2013, 19:57 (CET)


Hvad er en artikelserie?[rediger kildetekst]

Vi har både Kategori:Artikelserie-skabeloner og Kategori:Navigationsbokse, men det står ikke klart, hvad forskellen er - nogle af navigationsboksene (f.eks. Skabelon:Nordisk religion) har endda teksten "Denne artikel er en del af serien om ...". Er der nogen god grund til ikke at samle de to kategorier? --Palnatoke (diskussion) 9. mar 2013, 23:40 (CET)

Navigationsbokse er bokse, der samler links til artikler indenfor et givent emne, f.eks. Nordisk religion, så man slipper for alenlange Se også-lister i de enkelte artikler. En del skabeloner kunne givetvis med fordel flyttes til denne kategori eller en af underkategorierne. Men Artikelserie-kategorierne virker mere som samling af forskellige slags skabeloner indenfor et givent emne, f.eks. Kategori:Måneskabeloner, der både har navigationsbokse, infobokse og skabeloner til kort og kilder. Altså en række forskellige typer skabeloner der grundliggende hører hjemme i hver deres kategori, men som har et tema tilfælles.
Så alt i alt bør Artikelserie-kategorien beskrives bedre og evt. have et andet navn, mens en del af skabelonerne enten bør flyttes eller have påsat en ekstra kategori alt efter typen. --Dannebrog Spy (diskussion) 10. mar 2013, 13:59 (CET)
Med andre ord: "artikelserie" betyder "skabelonserie". OK. --Palnatoke (diskussion) 10. mar 2013, 18:42 (CET)


Interwiki på wikidata[rediger kildetekst]

Hej.

Hvordan tilføjer man en artikel uden pendanter på andre sprog til Wikidata?

Hilsen Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 11. mar 2013, 08:01 (CET)

Hej Christian. Man kan læse mere på vejledningssiden på dansk på Wikidata, eller man kan læse mere i denne pdf-vejledning (på engelsk). VH Hede2000 (diskussion) 11. mar 2013, 08:19 (CET)
Når man opretter en artikel, finder man en tilsvarende artikel på et andet sprog, klikker på kinket Rediger links under Interwiki ude til venstre. Man kommer så over på den aktuelle side i wikidata, hvor man så kan tilføje det danske artikelnavn. Man skal gemme den danske artikel først, men derefter fremkommer IW-linkene automatisk. - Nico (diskussion) 12. mar 2013, 23:48 (CET)

Hvorfor er iw ikke nået ud til følgende artikler endnu:?

Hilsen Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 13. mar 2013, 17:45 (CET)

Hos mig er de der fint, alle tre. --Palnatoke (diskussion) 13. mar 2013, 17:51 (CET)
Nogle gange er der lidt forsinkelse på, men hvis man er utålmodig skal den bare gemmes en gang, på en af de andre wikier - uden at man gør andet end at åbne redigeringsvinduet, og trykke på gem, så dukker den op. - Nico (diskussion) 13. mar 2013, 17:56 (CET)

Den er også god hos mig nu. God aften fra Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 13. mar 2013, 18:07 (CET)

Det, er værrer med mig. Jeg, har ventet i snart en uge og ingen af de andre sprog gider at linke tilbage til dansk til nogle af mine artikler. --Trade (diskussion) 13. mar 2013, 18:24 (CET)

Hvis artiklen stadig mangler sine iw-links, selvom den er blevet tilføjet på Wikidata, så skyldes det, at der vises en "cached" verdion af artiklen. For at genopfriske siden, kan man tilføje '?action=purge' i URL'en. Brug f.eks. "http://da.wikipedia.org/wiki/Musevikke?action=purge", for at genopfriske artiklen om planten Musevikke.----Weblars (diskussion) 19. mar 2013, 07:22 (CET)


Substubbe, ny omgang[rediger kildetekst]

Fortsættelse af Wikipedia:Landsbybrønden/Udfasning af substub

Nåede vi egentlig frem til nogen konsensus i ovennævnte tråd, som har ligget død siden 2011?

Der ligger i øjeblikket 444 artikler i Kategori:For korte artikler. Hvor mange af disse er egentlig både notable og (kan måske udvides til at være) brugbare?

Måske skulle vi bruge en model ligesom svenskerne sv:Mall:Substub, hvor {{substub}}-skabelonen mærkes med dato og artiklen havner i en datosorteret kategori f.eks. Kategori:For korte artikler siden marts 2013. Hvis så artiklerne ikke bliver menneskeligt redigeret (ikke botter og vandaler/gendannelser) i f.eks. 3 eller 6 måneder og skabelonen fjernes, kunne de så slettes hvis ingen gider at udvide dem og/eller protesterer.

Hilsen Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 11. mar 2013, 14:29 (CET)

For mig at se er der to forhold som ikke har været fremført endnu i forbindelse med substub-diskussionen.
 1. Det danske sprog udøves kun af ca. 5,5 mio. mennesker, i modsætning til f.eks. tysk, hvor der alene i Tyskland er 80 mio. der benytter sproget - altså 15 gange så mange. På engelsk er der i runde tal 500 mio. sprogbrugere plus alle dem der derudeover behersker sproget. Det giver en faktor 90-100 i forhold til dansk. Mao. dansk Wikipedia vokser og udbygges kanp 100 gange langsommere end engelsk wikipeia og 15 gange langsommere end tysk Wikipedia.
 2. Wikidata. I sagens natur har Wikidata ikke være nævnt før.
Mht. argumenterne for at substub-artikler bør slettes efter en given vedtaget peiode (som der ikke er fundet konsensus om endnu, ej heller om de pågældende artikler overhovedet skal slettes). Jeg mener vi i et eller andet omfang bør tage andelen af sprogbrugere i betragtning. Hvad der kan fungere på store sprog fungerer ikke nødvendigvis på små sprog. Skal vi f.eks. give en varselsperiode der er 100 gange så lang som på engelsk Wiki?
Så er der Wikidata. Lad mig illustrere det med et eksempel. I går udbyggede jeg artiklen Kap Komori der kun handlede om Indiens sydligeste fastlandspunkt. Jeg var derfor nødt til at ændre d:q222267 (Kanyakumari) til d:q946721 (Cape Comorin). Det har så den effekt at artiklen ikke længere linker til en engelsksproget artikel om emnet, men dog til både tysk, spansk, fransk, russisk og svensk m.fl. Hvis vi skal linke til den engelske artikel der er mere bredt favnende, skal vi altså oprette en artikel om byen Kanyakumari og linke den til Wikidata. Dette forhold kan jeg forestille mig gælder for rigtigt mange artikler efter at Wikidata er søsat. Wikidata opretter i princippet sider efter hver eneste tænkelige del-område, sålænge der findes en artikel på bare een sprogversion af Wikipedia. Se f.eks. diskussionen om hunkøn og kvinder på Wikidata:Project_chat: d:Wikidata:Project_chat#Statement_p21_.28sex.29_should_not_use_q43445_.28female.29_as_value, der også illustrerer problemet/udfordringen endda i en tilsyneladende helt banal situation. (P.S. Er der en venlig person der kan få linket til at virke? [Gjort Byrial (diskussion) 15. mar 2013, 09:25 (CET)])
Konsekvensen bliver dog at vi mister iw-navigeringsmuligheder, hvis ikke vi opretter minimum substub-artikler der flugter med Wikidata. Min konklusion på alt dette er: At substubbe bør bibeholdes på baggrund af ovennævnte to forhold. Også selvom vi ikke umiddelbart synes det ser pænt ud eller passer ind i en encyklopædisk fortolkning. mvh. --Hofkas (diskussion) 11. mar 2013, 17:00 (CET)
Jeg mener ikke at substubbe automatisk skal slettes efter et stykke tid. Hvis substubben har korrekte interwiki-links, kan det være at en wiki-bruger får lyst til at oversætte fra et andet sprog. Det kan også være at indholdet skal flyttes til en større artikel, selvom det betyder røde links. Endelig skal ikke-notable substubbe bare slettes.
Jeg synes dog ikke at vi skal oprette en masse substubbe, bare for at kunne fodre Wikidata med da-links. --Med venlig hilsen Necessary Evil (diskussion) 11. mar 2013, 18:52 (CET)
Jeg har kigget på en del stubbe og opgivet. Hvis emnet ikke er uddybende behandlet på engelsk, Svensk eller Norsk, så slet. Teknikken må være at man søger på opslaget i Google og hvis dette ikke giver et dansk link, så er emnet urelevant.Jesper7 (diskussion) 13. mar 2013, 11:17 (CET)

Min erfarenhet (somliga brukare håller inte med mig, detta är lite kontroversiellt) från svensk Wikipedia är att stubbjakt med hjälp av kategorier är meningslös. Enligt min mening spiller man tid på att kategorisera stubbar, samtidigt som metoden inte finner alla stubbar, och sedan är det ingen som fixar de kategoriserade stubbarna, utan kategoriseringen blir bara en evig markör för dålig kvalitet. Det är bättre att gå på statistik om de artiklar som verkligen är kortast. Det är också viktigt att snabbt ta bort stubbarna, så att man sätter en standard för vad som är en acceptabel nivå på en artikel. Det är lätt att lägga 15 minuter på att undersöka en stubb, och så missar man det faktum att det kanske finns 4000 stubbar och att det skulle ta 1000 timmar (25 arbetsveckor × 40 timmar) att gå igenom alla stubbarna. --LA2 (diskussion) 13. mar 2013, 12:26 (CET)

Jeg vil hellere have kvalitet end kvantitet. En substub gør ondt i mine øjne. Når artiklen har stået i flere år med en halv linje (interwiki elle ej), får jeg meget stor lyst til at slette den. Et indhold, der ikke er meget større end f.eks. "XXX er en YYY" gør ikke gavn for nogen som helst. --|EPO| COM: 14. mar 2013, 10:44 (CET)
Enig, med EPO. Btw, hvis vi skal undgå at listen bliver hurtigt fyldt op bagefter, kræver det (ifølge mig) at vi gør en stør er indsats for at slette cross-wikispam i stedet for at påklistre kvalitetesskabeloner da det er os det går ud over når brugere kommer til dansk wiki med dem. --Trade (diskussion) 14. mar 2013, 11:07 (CET)
Lige for en ordens skyld, hvad dækker "cross-wikispam" over? --Med venlig hilsen Necessary Evil (diskussion) 14. mar 2013, 11:36 (CET)
Crosswikispam er artikler om emner, der er unotable på langt de fleste (eller alle) projekter, typisk Google-oversatte, og hvor selve det at artiklen også findes på andre sprog, undertiden ses som argument for bevaring. --Palnatoke (diskussion) 14. mar 2013, 11:42 (CET)
Et, eksempel på problemer selv notable emner kan have er fx. Masiela Lusha hvor forfatteren opgav forkert fødelang, og by i samtlige 100+ sprogversioner han havde oprettet, fordi han baserede dem på en forældet og forkert version på engelsk wiki. Næppe, helt tilfældigt at den engelske artikel, også var/er reklamerende dengang artiklerne blev oprettet. --Trade (diskussion) 14. mar 2013, 11:49 (CET)
Tak for oplysningen, cross-wikispam skal naturligvis fjernes, 100+ sprogversioner til trods. De substubbe med korrekte interwiki-links jeg har i tankerne er om notable emner.
En anden ting er substubbe som Fejebakke - det kan godt være at det er en prosaisk ting, men emnet har sin berettigelse. Der er for meget tekst til at være i Wiktionary, men skal den slettes om x måneder pga. for lidt tekst? Og hvad med Hundeslæde, den venter bare på at en bruger får lyst til at udvide den.
EPO mener ikke at "XXX er en YYY" gør gavn for nogen som helst. Tjaah, læsere kan klikke sig videre til en anden sprogwikis artikel om emnet. I en ideel verden er da-wiki ligeså stor som en-wiki, men hvis substubben er der alligevel, så må man bruge den løsning. Eller hvis man fx snubler over en:Hangman (game), og får lyst til at skrive om det på dansk - så får man foræret at det hedder galgespil på dansk. Men ellers burde der være en subrutine, der forhindrer at man kan oprette "XXX er en YYY"-artikler. Et minimum af anslag (omdirigeringssider undtaget) for ikke at få en fejlmeddelelse. I forvejen skriver Wikipedia: "(meget kort ny artikel)", så det burde være muligt.
LA2 har redegjort for tidsforbruget ved substubbe. Man kan undgå tidsspilde ved at afmærke notable substubbe (alt for korte artikler om emner, man er sikker på at da-wiki bør indeholde) med en ny mærkat, så andre slipper for at vurdere notabiliteten. Hvis man ikke kender substubbens notabilitet, kan man beholde den nuværende substub-skabelon og overlade det til andre brugeres evaluering. --Med venlig hilsen Necessary Evil (diskussion) 15. mar 2013, 05:34 (CET)
Det er det såkaldte misbrugsfilter, som laver mærkningen. Det er et meget stærkt værktøj, som man skal omgås med forsigtighed, og blandt andet derfor har vi p.t. kun tre filtre, som helt forhindrer redigeringer. --Palnatoke (diskussion) 15. mar 2013, 08:00 (CET)


Dansk Wiktionary nu med 9000 artikler[rediger kildetekst]

Dansk Wiktionary, som den 1 januari hade 7853 artiklar, har nu passerat 9100, en tillväxt med +15% på 2,5 månader. De aktiva brukarna är jag (som skapar artiklar om svenska ord, bland annat svensk-danska "false friends" som pall), Olelog och Sarrus. Det finns plats för ytterligare några till. Välkomna! --LA2 (diskussion) 13. mar 2013, 12:13 (CET)

Idag 8 april har dansk Wiktionary uppnått 10.000 artiklar. --LA2 (diskussion) 8. apr 2013, 18:56 (CEST)


Convert complex templates to Lua to make them faster and more powerful[rediger kildetekst]

(Please consider translating this message for the benefit of your fellow Wikimedians)

Greetings. As you might have seen on the Wikimedia tech blog or the tech ambassadors list, a new functionality called "Lua" is being enabled on all Wikimedia sites today. Lua is a scripting language that enables you to write faster and more powerful MediaWiki templates.

If you have questions about how to convert existing templates to Lua (or how to create new ones), we'll be holding two support sessions on IRC next week: one on Wednesday (for Oceania, Asia & America) and one on Friday (for Europe, Africa & America); see m:IRC office hours for the details. If you can't make it, you can also get help at mw:Talk:Lua scripting.

If you'd like to learn about this kind of events earlier in advance, consider becoming a Tech ambassador by subscribing to the mailing list. You will also be able to help your fellow Wikimedians have a voice in technical discussions and be notified of important decisions.

Guillaume Paumier, via the Global message delivery system. 13. mar 2013, 20:06 (CET) (wrong page? You can fix it.)Infoboks musiker[rediger kildetekst]

Det er nu ikke længere muligt at se i infoboksen om en musiker, hvornår vedkommende døde, hvad man tidligere har kunnet i de bokse, der indeholder skabelonen "dødsdato og alder". Det er i hvert fald tilfældet for artiklerne Frédéric Chopin, Felix Mendelssohn, Franz Schubert og sikkert en hel del flere, hvor man tidligere har kunnet se det. Kan der gøres noget ved dette, så dødsdatoen bliver synlig igen? --Bob Collowân (diskussion) 18. mar 2013, 18:00 (CET)

Jeg har lige lavet en høkerløsning, så døds-datoen kommer med, men det er ikke så elegant, da der nu står "Død" i listen for alle, selv de levende. Jeg skal lige teste noget. Mvh Knud Winckelmann (diskussion) 18. mar 2013, 18:17 (CET)
Så skulle den være der. Knud Winckelmann (diskussion) 18. mar 2013, 18:41 (CET)
Tak for hjælpen. --Bob Collowân (diskussion) 18. mar 2013, 20:59 (CET)


Tip til brug af fodnoter[rediger kildetekst]

Der er nogle artikler som har mange kildeangivelser i form af fodnoter. Det er normalt godt. Desværre kan det have den bivirkning at siderne bliver svære at overskue når man redigerer dem idet den løbende tekst bliver splittet op af mange - og tit lange - noter. I sådanne tilfælde kan man efter min mening med fordel flytte fodnoteteksterne ned i fodnoteafsnittet. Det gøres ved at navngive noterne og nøjes med at skrive navnet hvor notereferencen placeres i teksten. Selve noteindholdet kan så placeres i reflist-skabelonen.

Det kan se sådan her ud:

Han spiste en ostemad<ref name="mad1"/><ref name="mad2"/>
og opfandt den runde tallerken<ref name="tallerken"/>.

Kilder:

{{reflist|refs=
<ref name="mad1">{{Kilde nyheder|url=http://example.com/mad1.html|title=Peter så det|author=Per Journalist
|publisher=Avisen|date=2010-10-10|accessdate=2013-03-20|language=[[Svensk (sprog)|svensk]]}}</ref>
<ref name="mad2">{{Kilde nyheder|url=http://example.com/mad2.html|title=Hanne så det|author=Åse Skribent|
publisher=En anden avis|date=2012-12-12|accessdate=2013-03-20}}</ref>
<ref name="tallerken">{{Cite web|url=http://example.com/tallerken.html|title=Om tallerkenen|author=Pedersen|
publisher=Nikolajs webforlag|work=Alle tides opfindelser|accessdate=2013-03-20|language=[[Norsk (sprog)|norsk]]}}</ref>
}}

hvilket vil vises sådan her:

Han spiste en ostemad[1][2] og opfandt den runde tallerken[3].

Kilder:

 1. ^ Per Journalist (2010-10-10). "Peter så det" (svensk). Avisen. Hentet 2013-03-20.{{cite news}}: CS1-vedligeholdelse: Ukendt sprog (link)
 2. ^ Åse Skribent (2012-12-12). "Hanne så det". En anden avis. Hentet 2013-03-20.
 3. ^ Pedersen. "Om tallerkenen". Alle tides opfindelser (norsk). Nikolajs webforlag. Hentet 2013-03-20.{{cite web}}: CS1-vedligeholdelse: Ukendt sprog (link)

God fornøjelse med noteskrivningen! Byrial (diskussion) 20. mar 2013, 17:31 (CET)

Elegant - det burde måske flettes ind i vejledningen Hjælp:Redigering#Referencer.2FFodnoter - det er mere overskueligt end den nuværende tekst, men der vil stadig være brug for vejledning til enkeltreferencen oppe i teksten også. - Nico (diskussion) 20. mar 2013, 22:30 (CET)
Jeg har tænkt på på et tidspunkt at lave en uddybende artikel til det afsnit i vejledningen (måske Hjælp:Noter?). Foruden flere detaljer om note-syntaksen, kunne den forklare brugen af de standardiserede kildeangivelses-skabeloner ({{Cite book}}, {{Cite journal}}, {{Cite web}}, {{Cite news}} (er der flere?)). Det er mig bekendt ikke gjort samlet noget steds. Byrial (diskussion) 27. mar 2013, 19:10 (CET)
Det vil være en stor hjælp, at få det samlet. Det er lidt af en jungle at finde rundt i! Jeg har undret mig over en ting, som du måske kan svare på. Referencerne, som du bruger som eksempel, har alle en accessdate. Jeg har set forskellige datoformater blive brugt rundt omkring. I {{Cite web}} står der f.eks. 9. april 2013 og du skrive selv 2013-03-20. Det vil jo være oplagt at lave et program, der finder gamle access dates frem - det findes måske allerede - men så skal der være styr på datoformatet, så mit spørgsmål er: Findes der et datoformat, som man bør benytte til access date?brol (diskussion) 15. apr 2013, 10:53 (CEST)
Jeg tror ikke der er vedtaget nogen retningslinjer for datoformat i referencer her. Hvis jeg tager fejl om dette, vil andre forhåbentlig gøre opmærksom på det. Jeg brugte "ÅÅÅÅ-MM-DD"-formatet som er angivet i ISO 8601 (international standard) fordi det er mit foretrukne. Det vigtigste er sikkert en nogenlunde ensartethed inden for samme artikel. Byrial (diskussion) 15. apr 2013, 12:03 (CEST)
Jeg kan se, der findes en dato skabelon {{date|2013-04-16}} som giver 16. april 2013. Den kan dog også fodres med alle mulige formater, så den sikrer heller ikke nogen ensartet repræsentation af datoer internt. Jeg havde bare en ide om, at det ville være smart!! brol (diskussion) 16. apr 2013, 16:03 (CEST)


Anmodning om ophævelse af blokering[rediger kildetekst]

Jeg har modtaget en mail fra en advokat, som repræsenterer den bandlyste Bruger:Rosenquist. Mailen er sendt CC til OTRS. Jeg har meddelt at jeg ikke tager anmodningen alvorligt. Det skal naturligvis ikke forhindre andre i at tage sagen op. Nedenfor teksten fra den omtalte mail. --Palnatoke (diskussion) 22. mar 2013, 11:54 (CET)

Kære Ole Palnatoke Andersen

Vi har tidligere korresponderet omkring blokeringen af brugerkontoen "Rosenquist". Henset til, at evighedsblokeringen kan appelleres årligt, fremsender jeg hermed min klients anmodning om, at blokeringen ophæves. Anmodningen indeholder desuden et oplæg til løsning af de problemstillinger, som knytter sig til blokeringen. Min klient ønsker herved at fremhæve, at han er en saglig og hyppig bidragsyder på citatsamlingen Wikiquote.

Min klient ønsker desuden at genfremsætte sit forslag om, at der afholdes et møde med henblik på drøftelse af sagen og den underliggende såkaldte redigeringskonflikt.

Endelig påpeger min klient, at andre brugere eller wikipedianere har ytret ønske om, at der foretages en "oprydning" i redigeringskonflikten. Eksempelvis har brugeren Rmir2 skrevet følgende indlæg den 29. marts 2012 kl. 17:04: "Personligt synes jeg, at når vi nu har så mange folk, der laver et i mine øjne fornemt arbejde med at rydde op efter hærværk, hvorfor så ikke tage skridtet fuldt ud og rydde op på diskussionssiderne også? Gamle, uaktuelle kommentarer skæmmer i mine øjne som malurt i en ellers velholdt have".

Afslutningsvist viderebringer jeg min klients venlige opfordring til en tekstnær læsning af den skriftlige begæring forud for den saglige stillingtagen hertil. Min klient henviser endvidere til det principielle og generelle forhold, at en given og mulig evighedsblokering, der ikke overholder en eller flere af de formelle betingelser, bør ophæves uafhængigt af en eventuel begæring om ophævelse.

Jeg imødeser din tilbagemelding.

Med venlig hilsen

Jeg, har ikke overblik over hvad Rosenquist lavede da han var her, men tror i så ikke det var i god tro siden han er så ivrig om at komme tilbage? Bare, min første tanke. --Trade (diskussion) 22. mar 2013, 11:58 (CET)
Han blev bandlyst den 19. marts 2011 det vil sige det er to år siden, og det er vist lang tid nok, så jeg syntes godt han kan blive løsladt. Har han ikke lært noget af det, og fortsætter så syntes jeg han skal blive bandlyst igen. --Hilsen Søren1997 i Hadsund city sign.png (Diskussion, Projekter) ☺ 22. mar 2013, 12:12 (CET)
Trade og Søren1997: I aner ikke, hvad I skriver om. Rosenquist har utallige gange forsøgt at ændre og fjerne andres harmløse indlæg og ønsker åbenlyst stadigvæk at gøre det. Der er givet en lang række påpegelser, advarsler og blokeringer, men brugeren blev ved med denne fuldstændig uaceptable adfærd. Ydermere er blokeringer og bandlysning blevet trodset med den ene sokkedukke efter den anden. Tidligere skrivelser indeholder dertil påstande og beskyldninger uden hold i virkeligheden. Rosenquist er absolut ikke i god tro men har fuldt bevidst brudt normer igen og igen.
Alt i alt: afvis hurtigts muligt. Det er usandsynligt, at Rosenquist vil ændre adfærd. --Dannebrog Spy (diskussion) 22. mar 2013, 12:21 (CET)
Ditto. --|EPO| COM: 22. mar 2013, 12:24 (CET)
Så undskyld da, jeg prøvede at spørge mig for. Vh. --Trade (diskussion) 22. mar 2013, 12:27 (CET)
Det er lidt påfaldende (og en smule foruroligende) at brugeren har set sig nødsaget til at anvende en advokat til det her. Det synes at vidne om en juridisk (og legalistisk) tilgang til Wikipedia som slet ikke hører nogen steder hjemme. --Saddhiyama (diskussion) 22. mar 2013, 12:29 (CET)
Det, er ikke første gang han gør det med advokater og den slags breve. flere lign. filer af dem kan findes på commons. --Trade (diskussion) 22. mar 2013, 12:34 (CET)
Jeg syntes alligvel at vi skal give en han en sidste chance det er jo to år siden. --Hilsen Søren1997 i Hadsund city sign.png (Diskussion, Projekter) ☺ 22. mar 2013, 12:37 (CET)
Evighedsblokering er et godt signal at sende til typer som Rosenquist/Konnex/… Vedkommende nyder at lave rav i den, og spilde andre menneskers tid. Hvis vedkommende virkelig har ændret adfærd (hvilket advokatbistanden ikke tyder på), vil vi fx ikke opdage det, hvis personen allerede er en saglig og hyppig bidragsyder på Wikipedia under en anden profil. --Med venlig hilsen Necessary Evil (diskussion) 22. mar 2013, 12:39 (CET)
Jeg kan ingenlunde se, at Rosenquist har ændret adfærd siden sin blokering. Tværtimod vil jeg tolke dette som et forsøg på at optrappe konflikten, der allerede er af absurde proportioner. Jeg kender ikke hans bevæggrunde for sine handlinger, og jeg kan heller ikke umiddelbart læse dem af de mange siders tekst, han efterhånden har skrevet både her på Wikipedia og andre steder, men jeg har svært ved at tolke hans handlinger som andet end et forsøg på at lokke en reaktion ud af os Wikipedianere - et ønske, vi nu igen er godt i gang med at opfylde for ham ved at debattere sagen hér. Der er ingen tvivl i mit sind om at bandlysningen er lige så relevant nu som dengang vi vedtog den, og at det vil være en alvorlig fejl at give Rosenquist fornyet mulighed for at yppe kiv her på dansk Wikipedia. Han har allerede tidligere lovet bod og bedring, og blev givet mulighed for at vise, at han kunne leve op til sine løfter, uden at det ændrede det mindste ved problematikken. Hvis nogen har reel interesse i at sætte sig ind i sagens faktiske forløb ligger alle diskussioner frit tilgængelige via Landsbybrøndens arkiv, ligesom brugerens diskussionsside kan kaste lys over den holdning til artikler, redigeringer og diskussioner, der førte frem til bandlysningen; jeg vil opfordre enhver (især enhver, der overvejer at give Rosenquist medhold) til at studere sagens akter indgående inden der træffes beslutning på for tyndt grundlag. Men frem for alt opfordrer jeg til at denne debat lukkes hurtigst muligt. Der er allerede spildt rigeligt tid på denne sag, og der er ingen grund til at opfylde hvad jeg ser som en bortvist brugers ønske om at sætte lus i skindpelsen endnu en gang. Med venlig, men træt, hilsen, --Medic (Lindblad) (diskussion) 22. mar 2013, 12:59 (CET)

<udryk>

Intet lader til at have ændret sig, så umiddelbart ingen grund til at ændre noget i denne ende. Mvh Knud Winckelmann (diskussion) 22. mar 2013, 13:01 (CET)

Rosenquists/Konnexs/...s konstruktive bidrag til Wikipedia står kraftigt i skyggen af hans/hendes problematiske opførsel angående diskussionssider, der gentange gange og i længere perioder har bundet andre bidragsyderes resourcer. Han/hun har fået utallige chancer. Hans/hendes klageskrift (som jeg har haft lejlighed til at (gen)læse på OTRS) bærer på igen måde præg af, at noget har ændret sig. Min konklusion: Blokeringen skal ikke ophæves. Nillerdk (diskussion) 22. mar 2013, 13:22 (CET)
Lige en tilføjelse: citatet fra Rmir2 er revet ud af sammenhæng. Rmir2 skrev om arkivering af diskussioner, der ikke længere var aktuelle for for en given artikel. Hvad Rosenquist derimod gentagne gange forsøgte på var at slette og redigere andres indlæg med en absurd begrundelse om hensyn til artiklens og emnets ære og krav om at harmløse diskussioner skulle gå om. --Dannebrog Spy (diskussion) 22. mar 2013, 15:06 (CET)
Jeg er heller ikke meget for en ophævning. Vi kunne have skrevet 100 FA'er fra bunden med den energi der allerede er brugt. Hvis jeg havde været en gennemført plage, var blevet blokeret, var blevet god igen og gerne ville bidrage på et fornuftigt grundlag, ville jeg snildt have kunnet gøre dette uden at belaste mine medskribenter. At sende brev fra en advokat tyder i mine øjne ikke på en vilje til at ville bidrage gnidningsløst. Det kunne iøvrigt være interessant at dobbeltchecke om der virkelig er tale om en advokat. Meget kan jo fikses på nettet. --Jørgen (diskussion) 22. mar 2013, 15:09 (CET)
Glem og luk denne tråd hurtigst muligt. I hvert fald jeg (og formentlig også jer andre) har masser af andre ting at bruge vores kostbare tid på. Jeg havde nok ikke tid til at skrive alle de mange bil artikler hvis jeg i stedet var nødt til at bruge tiden på at rydde op efter Konnex/Rosenquist/... God påske fra Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 22. mar 2013, 15:33 (CET)
Som Palnatoke skriver, så er anmodningen ikke egnet til at blive taget alvorligt. Og som Christian Giersing skriver, så lad det blive ved det og få lukket tråden hurtigst muligt. Der er mange artikler, der mangler at blive skrevet, så lad os bruge energien på det. Pugilist (diskussion) 22. mar 2013, 16:51 (CET)
Skal vi ikke bare lægge den her tråd på is nu, konstatere at der – som sædvanligt – ikke er noget (spændende) nyt, og bruge tiden på at skrive artikler i stedet? Dette bliver (forhåbentlig) mit sidste ord i denne tråd. God aften og god påske fra Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 22. mar 2013, 19:44 (CET)
Jeg var ikke wikipedianer, da Rosenquist blev bandlyst. Jeg har dog læst i de tilgængelige diskussioner, at Rosenquist efter gentagne henstilinger har delvist ignoreret – delvist fortolket – normerne for diskussionssider. Han har forsøgt at få ændret på reglerne og har ledt efter smuthullerne i "loven". Han bør ikke "løslades", da han – på trods af mange advarsler – har ignoret reglerne. --Johan U (diskussion) 22. mar 2013, 21:16 (CET)
Jeg ved ikke hvem denne person er, men efter hvad jeg har hørt fra de forskellige beskeder her på siden, så kan jeg se han nok ikke var en engel. Hvis man laver så vandalism på Wikipedia så man ikke kun ender med en blokering, men med en banlysning. Og hvis det så var hans "advokat", så har han ikke beføjelser til at anmode om en fjernelse af hans banlysning, fordi han (eller hans advokat) lige mener at de gerne lige vil på Wikipedia igen. Det er irelevant om han vil "stoppe", sket er sket, og det har åbenbart vist sig på en dårlig måde. Det eneste vi resiker ved at ophæve den er at vandalismen kommer igen, eller være. Hvis brugeren kan komme med en relevant begrundelse på hvorfor han banlysning skal ophæves, så skal den godt nok være god. --Simeondahl (diskussion) 22. mar 2013, 21:25 (CET)
Problemet, er nok mere at han kan nå at spilde virkelig mange folks tid og oprette stor skade på projektet som helhed, inden vi kan nå at sige når dne gik ikke, på med blokeringen igen. --Gajolen (diskussion) 22. mar 2013, 21:32 (CET)
Det er også det jeg mener. Jeg syntes ikke at vi skal ophæve blokeringen da hvis man har udrettet så meget skade så kan man ikke bare glemme det. Og jeg syntes personligt ikke at han har begrundet hvorfor det skal gennemføres. --Simeondahl (diskussion) 22. mar 2013, 21:34 (CET)

[redigeringskonflikt

Nu, hvor du nævner begrundelser… Rosenquist/Konnex/forskellige sokkedukker har aldrig nogensinde erkendt sin fejl, og det taler ikke for, at han/hun vil kunne indordne sig på Wikipedia. alle begår jo fejl, misforstår hinanden, fejltolker reglerne osv. Hvis han/hun bare ville erkende, at han/hun havde gjort noget i strid med reglerne, ville problemet – i mine øjne – ikke være nær så stort. Men af en eller anden grund forsøger han/hun at starte en diskussion om normen i stedet for at indordne sig under den – vel vidende, at han/hun måske er den eneste, der ønsker den ændret. Jeg forstår det ikke… --Johan U (diskussion) 22. mar 2013, 21:46 (CET)

Kan nogen ikke være sød at konkludere og lukke denne tråd hurtigst muligt? Og hører denne tråd i øvrigt ikke bedre hjemme på Wikipedia:Anmodning om administratorassistance? På forhånd tak hilsen Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 4. apr 2013, 19:12 (CEST)

2 brugere (Søren1997 og Trade) har argumenteret for at prøve at ophæve bandlysningen af bruger Rosenquist. 12 brugere (Dannebrog Spy, EPO, Necessary Evil, Medic, Knud Winckelmann, Nillerdk, Jørgen, Christian Giersing, Pugilist, Johan U, Simeondahl, Gajolen) har mere eller mindre kraftigt argumenteret for ikke at ændre status quo. Det giver anledning til følgende konklusion:
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Wikipedias brugere ønsker efter debat ved Landsbybrønden ikke sagen om Bruger:Rosenquists bandlysning genoptaget. Byrial (diskussion) 4. apr 2013, 19:30 (CEST)


"Min sandkasse" i personlig toolbar[rediger kildetekst]

Jeg har observeret på den engelske wikipedia og nogle andre wiki'er, at de oppe under den personlige toolbar har en "My sandbox". Det kunne være et god ide at indfører det hos os.

Der kan bruges til at nye brugere (og nok også gamle brugere) kan bruge det til at teste egen ting. Og jeg har også i forbindelse med undervisning brugt en personlig sandkasse til at få folk i gang uden at de redigere i alminde artikler inden de er parrat til det.

Det skulle være reletiv let at få det teknisk på plads. en:Help:My sandbox giver lidt overblik og en:Wikipedia:Gadget/proposals/Archive 4#My Sandbox giver information om hvordan det skulle gøres teknisk.

Derudover kunne det være en ide at henvise til Special:MyPage/sandkasse i velkomsthilsen. --Steen Th (diskussion) 23. mar 2013, 12:01 (CET)

Synes umiddelbart det lyder som en fremragende idé, selvom jeg ikke har den tekniske know-how til at udføre den slags. Men er der sikkert andre der har :) mvh Tøndemageren (diskussion) 23. mar 2013, 12:06 (CET)
For min skyld gerne. De fleste tilbagevendende brugere opretter sig alligevel en sandkasse på et eller andet tidspunkt, og hvis det kan hjælpe til mindre "test-hærværk" ser jeg ingen grund til at lade være. Heller ikke jeg er en ørn til det tekniske, men hvis en guru kunne lokkes...? --Medic (Lindblad) (diskussion) 23. mar 2013, 12:33 (CET)
Det er ikke nok at være guru - man skal også have administratorrettigheder. Byrial (diskussion) 23. mar 2013, 13:04 (CET)
God idé! --Johan U (diskussion) 23. mar 2013, 20:15 (CET)
Det lyder til at der er positiv stemning for det. Den første lille trin er at lave skabelonen {{Brugersandkasse}}. Og jeg laver senere en administratoranmodning, hvor jeg beskriver, hvordan det skal sættes op. Jeg vil starte med en test. Svenskerne har indført det for et par uger siden opdagede efter jeg startede denne diskussion. Og jeg har noteret, hvad de har gjort der. --Steen Th (diskussion) 24. mar 2013, 21:16 (CET)
Behøver vi {{Brugersandkasse}}? – vi har jo i forvejen {{Privatsandkasse}}. --Johan U (diskussion) 25. mar 2013, 19:34 (CET)
Det kunne godt være vi skulle sammenskrive dem. Jeg havde ikke set Skabelon:Privatsandkasse. Jeg synes Brugersandkasse passer bedst. --Steen Th (diskussion) 25. mar 2013, 21:03 (CET)
Brugersandkasse er også en del pænere. Privatsandkasse kunne evt. laves til en omdirigering. --Johan U (diskussion) 25. mar 2013, 23:12 (CET)
Jeg synes også det er en god ide. Men kunne man ikke samtidigt med lavet linket i test- og velkomstskabelonerne om, så der henvises til den personlige sandkasse i stedet for den fælles. --Fredelige (diskussion) 25. mar 2013, 23:17 (CET)
Jeg har oprette denne anmodning: Wikipedia:Anmodning om administratorassistance/Oprettelse af min sandkasse --Steen Th (diskussion) 26. mar 2013, 10:47 (CET)
Klar til test - man går ind i indstillinger og aktivere det under 'Gadgets' - der skal nok en reload til også med ctrl-F5 (e.lign) - og det virker! --Steen Th (diskussion) 26. mar 2013, 11:19 (CET)
Linket giver et link til Speciel:Min brugerside/sandkasse (med lille); ville det ikke være mere logisk at stave titlen med stort? (Speciel:Min brugerside/Sandkasse) – den stavemåde bruger jeg i hvert fald selv. --Johan U (diskussion) 26. mar 2013, 19:44 (CET)
Det er ingen kunst at ændre til stort S. Sig bare til. --Palnatoke (diskussion) 26. mar 2013, 19:57 (CET)
Men hvad der måske er en kunst, er at rette {{Brugersandkasse}} så den altid laver korrekte ejefaldsformer (apostrof efter forkortelser som ikke ender med et punktum, apostrof + s efter ord der ender på s, x, z, tal eller symboler, og s efter andre ord og forkortelser der ender med punktum). Byrial (diskussion) 26. mar 2013, 20:08 (CET)
Det var forkert. Jeg prøver igen: apostrof efter ord og forkortelser der ender med s, x eller z, apostrof + s efter andre forkortelser der ikke ender med punktum og efter taltegn og symboler, s i øvrige tilfælde. Byrial (diskussion) 26. mar 2013, 20:22 (CET)
Måske kunne man løse problemet ved at sige "Dette er en brugersandkasse for xx" eller noget tilsvarende (?). --Johan U (diskussion) 26. mar 2013, 20:24 (CET)
Jeg har forgæves forsøgt noget med s, x og z med en {{str mid|{{PAGENAME}}|-1}}, men måske mangler dansk wikipedia et modul #invoke ? - Se en forespørgsel om en Brugerskabelon, samt et forsøg i egen 'sandkasse' Bruger:PHansen/Str mid samt en test i engelsk sandkasse hvor der også er et bud på den kode der måske kunne bruges. --- Mvh PHansen (diskussion) 26. mar 2013, 20:27 (CET)
Med hensyn til stort eller lille s vil det letteste nok være, at jeg ændrer min egen sandkasse til lille s. (De bruger forresten også lille s på de andre wiki'er.) --Johan U (diskussion) 26. mar 2013, 20:32 (CET)
PHansen, ja jeg tror at det nemmeste er at lave en Lua-funktion. Så kan vi også få indviet det nye stadig tomme module-navnerum :) Jeg vil gerne kigge på det. Byrial (diskussion) 26. mar 2013, 20:44 (CET)
Jeg fik hjælp fra eksperterne på engelsk Wikipedia. Tjek Module:genitiv og {{Genitiv}}. Eneste grammatiske problem er at et program ikke kan se om noget er en forkortelse eller et ord, men det er der næppe noget at gøre ved. Byrial (diskussion) 27. mar 2013, 06:34 (CET)
Til Byrial: Tak for indsatsen. Det var jeg aldrig kommet på ('regulære ekspressioner' ? ). Vil det sige at jeg blot kan importere den engelske Module:String for at prøve om jeg kan få mine undersider til at virke, og dermed eventuelt en 'Skabelon:Str mid' selv om det jo nu strengt taget er overflødigt her. Man kunne måske indsætte {{Genitiv}} i {{Brugerkontakt}} og dermed overflødiggøre Hubertus' skabelon med det lange navn ({{Brugerkontakt (brugernavne der ender på s, x eller z)}}). -- Mvh PHansen (diskussion) 27. mar 2013, 08:00 (CET)
Ja, jeg lavede netop {{genitiv}} (og nu også {{genitivendelse}} som giver kun endelsen) for at de skulle kunne bruges flere steder herunder i {{Brugerkontakt}}. Og ja, de har mange interessante Lua-programmer på en: som vi sikkert kan lukrere på. Og når der ganske snart åbnes for at modulerne kan trække data ud af Wikidata, giver det endnu flere muligheder for sjove ting. Byrial (diskussion) 27. mar 2013, 08:20 (CET)
OK, nu kan jeg ved lejlighed importere Module:String og lære lidt mere om det nye system ad den vej. Min indgang til en løsning var erindringer fra BASIC; det her ser jo unægtelig lidt mere kompliceret ud, men man kan jo lære lidt hen ad vejen. -- Mvh PHansen (diskussion) 27. mar 2013, 09:54 (CET)
Jeg har tjekke brugen af sandkasse/Sandkasse. 74 brugere 'sandkasse' og 215 bruger 'Sandkasse' - 7 bruger bruger begge dele (inklusiv begge forrige tal.
Ellers - er der nogen, der forhindre at rulle ud til alle nu? --Steen Th (diskussion) 10. apr 2013, 16:02 (CEST)

Genoptagelse af emnet[rediger kildetekst]

Vi fik ikke gjort det færdig i april - så jeg genoptager sagen igen... De løse ender jeg kan se er:

 • skal brugersandkassen navngives med stor eller lille s - sandkasse vs. Sandkasse - hvad er holdningen?
 • justering af teksten på {{Brugersandkasse}} - hvad er status?
 • at få det rullet

Jeg håber snart at få den i mål, da jeg igen og igen ser at nye bruger bruger deres diskussionsside til formålet. --Steen Th (diskussion) 9. jul 2013, 11:18 (CEST)


Navngivning af hoteller[rediger kildetekst]

Jeg skulle rette i Radisson Blu Scandinavia Hotel (København) og tænker at det er et tosset navn.

Da der ikke er andre hoteller som hedder det samme, så kan vi vel droppe (København)?

Men mere generelt, så er bygningen opført som Hotel Scandinavia, et navn som der historisk er mange referencer til. At det så i flere omgange er blevet solgt og re-brandet, først til Radisson og siden Radisson Blu, betyder det så at artiklen skal omdøbes? Radisson er siden gået sammen med Carlton, så det er ikke usandsynligt at hotellet på et tidspunkt bliver omdøbt igen, skal vi så også omdøbe vores artikel?

Er der etableret nogen konsensus om navngivningen af hoteller og ændring heraf i forbindelse med køb og salg af hotelkæder?

--VicVal (diskussion) 27. mar 2013, 10:57 (CET)

Vi kan vel holde os til det almindeligt brugte - det er ikke helt det samme som med navnesponsorater, men næsten. --Palnatoke (diskussion) 27. mar 2013, 11:51 (CET)
Så jeg flytter artiklen til Hotel Scandinavia, og beskriver i artiklen navnskiftet i 1994 til Radisson SAS Scandinavian Hotel og i 2009 til Radisson Blu Scandinavian Hotel og sikre at begge de sidstnævnte er omdirigeringer til den første? --VicVal (diskussion) 27. mar 2013, 13:05 (CET)
Hvis du siger sådan har du sikkert ret. Så ok med mig i hvert fald. God påske fra Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 27. mar 2013, 13:27 (CET)
Som Københavnsinteresseret efter 1994 har jeg aldrig hørt det omtalt som andet end SAS-hotellet. Jeg var ikke klar over det havde heddet Scandinavia, men godt de andre navne. Jeg synes ikke det giver mening at omdøbe artiklen til et navn hotellet ikke har haft i 20 år. Det mest retvisende er efter min mening at vi løbende omdøber artiklen hvis hotellet ændrer navn. På samme måde som med firmaer, der er vel ingen der kunne finde på at lægge artiklen om Danske Bank under Den Danske Landmandsbank, Hypothek- & Vexelbank i Kjøbenhavn eller for den sags skyld Landmandsbanken, Den Danske Landmandsbank eller Den Danske Bank. Hvis wikipedia havde eksisteret for 150 år siden måtte vi løbende have ændret navnet på vores artikel. --Santac (diskussion) 6. apr 2013, 06:16 (CEST)


Introduktion til Wikidata[rediger kildetekst]

Jeg har skrevet en kort introduktion til Wikidata: Hvad det er, og hvordan vi kan bruge det. Den er nu i Bruger:Byrial/sandkasse. Redigeringer er velkomne trods placeringen.

Hvis I synes at introduktionen er god, må I gerne flytte den ud i Wikipedia-navnerummet. Wikipedia:Wikidata som i øjeblikket er en blød omdirigering til Wikidatas egen hjælpeside, er en placeringsmulighed. Byrial (diskussion) 29. mar 2013, 17:22 (CET)

Jeg har forsøgt at fremhæve de to navnerum Emne (Item) og Egenskab (Property), da jeg ikke synes det var tydeligt nok, men dog væsentligt for at kunne navigere rundt i strukturen på Wikidata. Desuden hælder jeg lidt til at oversætte Item til Element i stedet for Emne, især med hensyn på Udsagnene, dvs. egenskaberne og disses værdier. Det er lidt bredere i betydningen. --Hofkas (diskussion) 29. mar 2013, 18:57 (CET)
Tak for indsatsen. De danske navne er ikke valgt af mig, men er dem som bruges i de danske oversættelser af brugergrændefladen på Wikidata. Så en evt. ændring hører ikke under Wikipedia. I princippet burde de danske oversættere af Mediawiki nok diskutere dansk terminologi på translatewiki:Portal talk:Da, men det har været yderst begrænset. Wikidata-specifikke ting kan selvfølgelig også tages op Wikidata, men jeg kender intet forum for oversættere der. Men sådan et kan utvivlsomt oprettes, hvis der er interesse. Byrial (diskussion) 29. mar 2013, 19:39 (CET)

Jeg har ajourført teksten med den seneste udvikling på Wikidata. Kildeangivelse og kvalifikatorer til værdier i udsagn er nu implementeret. Vi forventes at få adgang til data fra Wikidata til brug i infobokse onsdag den 24. april. Byrial (diskussion) 21. apr 2013, 11:38 (CEST)


Undgå sammenblandning af encyklopædisk indhold og interne ting i kategorier[rediger kildetekst]

Jeg har netop bemærket at en del projektsider og projektkategorier er i kategorier beregner til encyklopædiske artikler. For eksempel er Kategori:WikiProjekt Håndbold i Kategori:Håndbold og så fremdeles. Fra starten da kategorierne blev indført, har vi adskilt kategorier for artikler og kategorier for øvrige ting. Jeg mener at vi skal holde fast i den skelnen, og få projekttingene væk fra de encyklopædiske kategorier. Byrial (diskussion) 30. mar 2013, 10:43 (CET)

Point taken. Projektbokse på kategoridiskussionssider må kunne gøre det. --Palnatoke (diskussion) 30. mar 2013, 10:50 (CET)
Der er dyb uenig. Det det vanskelig at skabe et overblik over hvad der er registeret for et emne. Hvordan skal man finde projekterne? Specielt når referencer til projekter ikke findes.
Derudover - Palnatoke har iværksat en masse rettelse så hurtig at man ikke kan nå at reagere - det er ikke en engang en time siden at diskussion blev rejst. Fjernelse af information, hvor et evt. alternativ ikke er plads. Det er er mindstekrav at et alternativ er på plads. --Steen Th (diskussion) 30. mar 2013, 11:25 (CET)
De fleste af disse kategoriseringsfejl ser ud til at være begået af mig selv, så det er vel rimeligt at jeg retter dem, når de bliver påpeget. --Palnatoke (diskussion) 30. mar 2013, 11:36 (CET)
Efter min mening er det ikke nogen fejl - det er redskab til at gøre projekter synlige. --Steen Th (diskussion) 30. mar 2013, 11:38 (CET)
Det burde ikke være svært at finde projekter. Nederst på skribentforsiden er der med stor skrift en henvisning til Samarbejdsprojekter på Wikipedia. Af for mig ukendte grunde er der nogen projekter som ikke nævnt på den side (hvilket nemt kan rettes), men de kan så findes via sidens kategori: Kategori:Projekter på Wikipedia. Byrial (diskussion) 30. mar 2013, 11:56 (CET)
Synlighed er ikke noget stærkt argument her: Ikke alene skal man navigere hen til en kategori, man skal endda finde en underkategori for at finde de pågældende projekter. Faktisk kommer der langt mere synlighed ved at indsætte projektbokse på artiklers og kategoriers diskussionssider. --Palnatoke (diskussion) 30. mar 2013, 11:57 (CET)

(Liste over) planetsystemer[rediger kildetekst]

Jeg kom til at flytte siden Planetsystemer til Liste over planetsystemer, og opdagede bagefter at den sådan set var flyttet fra Liste form til uden et navn uden foranstillet liste. Hvad gør vi nu? Artiklen er reelt en liste, og endda en særdeles ufuldstændig en af slagsen, og den vil endvidre kun blive mere og mere ufuldstændig med tiden, idet der hele tiden opdages nye planetsystemer. Artiklen havde af samme grund mærkaten uencyklopædisk hæftet på sig. Hvis den ikke skal være en liste, så skal den vel gøres encyklopædisk, og er der udsigt til det i nær fremtid? --Hofkas (diskussion) 31. mar 2013, 00:23 (CET)

Jeg har flyttet den tilbage igen. Der er som sådan ikke noget til hinder for listeartikler - vi har en listenorm til den slags. Om den konkrete liste kan tilrettes, har jeg ikke set nærmere på. --Palnatoke (diskussion) 31. mar 2013, 00:32 (CET)
OK, at flytte den tilbage. Men den skal vel ikke have skabelonen Uencyklopædisk hæftet på igen, hvis det reelt er en liste? --Hofkas (diskussion) 31. mar 2013, 00:46 (CET)
Umiddelbart er listen ikke særlig brugbar, da den for ældes jævnligt og inden for de næste 10 år vil den nok komme op på 1000Jesper7 (diskussion) 31. mar 2013, 10:46 (CEST)


Wikidag 2013[rediger kildetekst]

Der er planlagt en Wikidag søndag den 22. september 2013. Meningen er at vi bruger dagen på at drøfte forskellige emner omkring projekterne, for så kl. 15 at slutte af med generalforsamling i Wikimedia Danmark.

Indtil videre er der ikke fastlagt et endeligt program. Det eneste der ligger fast er, at det bliver søndag den 22. september og at det bliver holdt i Prosas lokaler i Vester Farimagsgade 37A, København. --Henrik Sørensen (diskussion) 31. mar 2013, 09:13 (CEST)


Hovedpunkter fra Wikimedia, februar 2013[rediger kildetekst]

Hovedpunkter fra Wikimedia Foundations månedsrapport for februar 2013 og Wikimedias tekniske rapport for februar 2013 med et udvalg af andre betydningsfulde hændelser i Wikimedia-bevægelsen
Wikimedia Foundation RGB logo with text.svg
About · Subscribe · Distributed via Global message delivery (wrong page? Correct it here), 31. mar 2013, 16:30 (CEST)


Edit-a-thon[rediger kildetekst]

Jeg har spurgt en række kulturarvsmennesker fra Nationalmuseet, Statens Museum for Kunst, Odense Bys Museer, Det Kongelige Bibliotek, Rigsarkivet, Københavns Museum, Statens Værksteder for Kunst og Glyptoteket om vi skulle holde en edit-a-thon(outreach:Edit-a-thon) en lørdag i maj eller juni. Ideen er at samle et antal fagfolk og et antal wikipedianere, som i fællesskab forbedrer nogle artikler inden for fagfolkenes område(r). Fagfolkene vil skulle trække en dag (plus forberedelse) ud af deres kalender, så derfor er det vigtigt at vi finder et godt emne. Hvad siger I? Hvilke emner skal vi kaste os over? --Palnatoke (diskussion) 24. mar 2013, 09:04 (CET)

I museums- og udstillingsverdenen er det stadig i høj grad sådan, at man opbygger en udstilling, afvikler den, og går videre. Derfor er fokus ofte på de ting, som man vil vise offentligheden næste år. Det er naturligvis ikke altid offentligt, hvilke udstillinger, der kommer op, men jubilæer kan være gode anledninger. Jeg overvejer derfor om ikke vi skulle se på emner omkring 1964, 1914, 1864, 1814, 1764 eller 1714... --Palnatoke (diskussion) 24. mar 2013, 09:35 (CET)
Jeg har de seneste måneder arbejdet en del med at opdatere min viden om 2. slesvigske krig og i denne forbindelse bl.a. oprettet London-konferencen (1864). Bornedals planlagte TV-serie og de populære bøger af Buk-Swienty samt jubilæet næste år gør denne krig og dens følger til et oplagt tema. I givet fald må vel også folk fra Historiecenter Dybbøl Banke inviteres. Endvidere er 1. verdenskrig og/eller D-dag fine muligheder for et fokus.-Ramloser (diskussion) 24. mar 2013, 12:57 (CET)
Harald Slott-Møller og Vilhelm Hammershøi er begge født i 1864. --Villy Fink Isaksen (diskussion) 24. mar 2013, 18:50 (CET)
Svend Tveskæg døde 3. februar 1014, så 1000-året for det kunne også komme i betragtning. Det er jo stort set gået tilbage for vores koloniherredømme lige siden :-) --Sir48 (Thyge) (diskussion) 25. mar 2013, 00:08 (CET)

Hvis vi nu gik efter 1864, hvilke dele af de forskellige institutioners ekspertiser vil vi så gerne have i spil? Kan vi finde to-tre delemner? --Palnatoke (diskussion) 26. mar 2013, 15:19 (CET)

Jeg har foretaget et par tilføjelser til oversigten 1864, man kunne måske begynde der? Ud over krigen er der Vilhelm Hammershøi og en håndfuld internationale begivenheder at starte med.Ramloser (diskussion) 27. mar 2013, 06:54 (CET)

Så måske 2. slesvigske krig og Hammershøi som de to vigtigste underemner under kasketten "1864"? --Palnatoke (diskussion) 28. mar 2013, 14:12 (CET)

På baggrund af debatten ovenfor foreslår jeg konkret, at flg. artikler indgår. (Tilføj gerne flere til listen):

Willumsen er fra 1863, så han får lidt svært ved at komme med i temaet "1864" :( --Palnatoke (diskussion) 29. mar 2013, 07:31 (CET)
Til gengæld kunne jeg godt tænke mig at få Carl Brummer med - han har en god værksliste. --Palnatoke (diskussion) 29. mar 2013, 07:35 (CET)
Willumsen foreslog jeg, fordi jeg opfattede temaet som "150-års jubilæer", der sætter fokus på begivenheder7personer og Willumsens fødselsmåned er september, så der kunne tænkes en særudstilling i efteråret. --Ramloser (diskussion) 29. mar 2013, 09:41 (CET)
Anders Bundgaard dansk billedhugger født i 1864 kendt for Gefionspringvandet.
Taarbæk Kirke indviet i 1864
Søtræfningen ved Helgoland var 9. maj 1864
Niels Larsen Stevns dansk maler født i 1864
Søren Lemche dansk arkitekt født i 1864
Plumrose stiftet i 1864
Jens Christian Kofoed dansk arkitekt født i 1864
Sophus Falck grundlægger af Falcks Redningskorps, født i 1864
Valdemar Schønheyder Møller dansk maler født i 1864 --Villy Fink Isaksen (diskussion) 29. mar 2013, 08:49 (CET)
Willumsen er spændende, men det er lidt irriterende at han blev så gammel - hans produktion er ophavsretsbeskyttet til udgangen af 2027. --Palnatoke (diskussion) 29. mar 2013, 12:39 (CET)
Maleriet Den Grundlovgivende Rigsforsamling blev færdig 1864. --Villy Fink Isaksen (diskussion) 29. mar 2013, 20:49 (CET)
Maleriet Den Grundlovgivende Rigsforsamling virker som en meget fin og gennemarbejdet artikel, hvor der ikke er det store behov for ekspertvurdering---Ramloser (diskussion) 31. mar 2013, 15:07 (CEST)

Edit-a-thon 1864[rediger kildetekst]

Arrangementet kommer til at finde sted den 8. juni. Se nærmere på Wikipedia:GLAM/Edit-a-thon 1864. --Palnatoke (diskussion) 15. apr 2013, 01:17 (CEST)


Tvetydige artikler og interwikikonflikter[rediger kildetekst]

Introduktionen af Wikidata som leverandør af sproghenvisninger har sat fokus på at nogle artikler omhandler flere forskellige emner på en gang, og at de forskellige sprogudgaver af Wikipedia gør tingene forskelligt. Typiske eksempler er sammenblanding af et emne og det mest betydende delemne.

For eksempel har mange Wikipediaer artikler som både omhandler en kommune og hovedbyen i kommunen på en gang. Det går fint med i en artikeltekst at skrive "X kommune har 1234 indbyggere, hvoraf 617 bor i X by", men Wikidata kan ikke lide sådanne dobbelte emner da de ikke passer ind i strukturen i en database. Hvad skulle det tilknyttede udsagn om indbyggertal for eksempel være?

Dette får betydning for vores sproghenvisninger. Nogle eksempler:

 • Sindal og Sindal Kommune har hidtil begge henvist til en:Sindal som netop både omhandler byen og den tidligere kommune. Men wikidata har problemer med at placere en:Sindal og opretter måske et tredje emne til denne artikel. Hvis det sker, vil hverken Sindal eller Sindal Kommune have automatisk leverede henvisninger til engelsk. Vi kan stadig manuelt indsætte sproghenvisninger i artiklerne, men de vil ikke længere blive vedligeholdt af botter og risikerer derfor nemt at blive forældede.
 • Grønland handler både om verdens største ø og en øgruppe med hjemmestyre tilknyttet Danmark. Øgruppen omfatter foruden den store ø også mange mindre øer. Wikidata har forskellige emner for øgruppen og hovedøen, men vistnok kun den russiske Wikipedia har selvstændige artikler om begge emner. Resten (inkl. os) har dobbelte artikler som er tilknyttet ét af de to emner. Det betyder at vi kun får sproghenvisninger til en begrænset del af Wikipediaerne, medmindre vi opretter to artikler.
 • Romulus og Remus er to tvillinger som ifølge sagnet grundlagde Rom. Vi har en artikel som omhandler begge brødre. Det gælder også mange andre Wikipediaer, men der er nogler som har selvstændige artikler om de to brødre. Vi har problemer med at henvise til disse Wikipediaer.

Der er ingen nemme løsninger på disse ting. Byrial (diskussion) 2. apr 2013, 13:02 (CEST)

Det er rigtigt, at der er ikke andet at gøre end at rette fejlenen når de opdages. Fejlene var der også før, tidligere når man havde rettet dem, fik man ofte rettet dem tilbage igen af en bot, dette kan vi heldigvis undgå med wikidata, som jeg betragter som en klar forbedring. Nogle artikler kan forholdsvist nemt deles i to, det har jeg gjort i nogle tilfælde, i andre tilfælde må vi bare acceptere forskellighederne. --Patchfinder (diskussion) 6. apr 2013, 20:19 (CEST)

Såfremt det ønskes kan man stadig have links til fx en:Sindal i begge artikler, den ene via WikiData, den anden internt i artiklen med et normalt interwikilinks. Interwikilinks i artiklen "overruler" for øvrigt WikiData... Christian75 (diskussion) 14. apr 2013, 20:17 (CEST)

Ja og nej: Vi kan vælge at indsatte lokale sproghenvisninger, men vi kan ikke uden videre vælge at få sproghenvisninger fra Wikidata, da det kræver at artiklerne er tilknyttet samme emne. Byrial (diskussion) 22. apr 2013, 11:15 (CEST)

Sindalsagen er nu løst på følgende måde: en:sindal er flyttet til et nyt Wikidata-emne (d:Q10861345) som dækker begge betydninger (by og kommune), og som ikke har har andre Wikipedia-artikler tilknyttet end den engelske. Den engelske artikel har til gengæld lokale sproghenvisninger. Men der også oprettet omdirigeringssiderne en:Sindal (town) og en:Sindal (municipality), og disse omdirigeringssider er i Wikidata-emnerne for henholdsvis by og kommnune, så vores to artikler henviser nu til den samme engelske artikel via en engelsk omdirigering. Det kan lade sig hvis man indsætter det magiske ord __STATICREDIRECT__ på omdirigeringssiden. Man kunne ikke gøre det tidligere, men det er netop vedtaget ved en RFC på Wikidata at det nu er tilladt at gøre det. Byrial (diskussion) 22. apr 2013, 11:15 (CEST)


Er campingpladser notable?[rediger kildetekst]

Jeg ønsker at oprette forskellige artikler om campingpladser, både i Danmark og udlandet. Men før dette ville det være rart at vide, om sådanne overhovedet betragtes som notable? Det ville være ærgerligt, hvis de bagefter vurderes for ikke notable og som følge deraf slettes. Jeg har oprettet en prøve, Bruger:Rekf/sandkasse11, samt en skabelon til formålet (Skabelon:Infoboks Camping). Jeg håber naturligvis at det kan godkendes. Mvh Rekf (diskussion) 3. apr 2013, 18:00 (CEST).

Man kan vel anskue dette her fra forskellige synsvinkler. For det første er campingpladser (i hvert fald i DK) private virksomheder, og hvis man i den sammenhæng ser på Wikipedia:Kriterier for virksomhedsartikler#Virksomheder, der pr. definition er notable, er der formodentlig ingen (danske) campingpladser, der opfylder nogle af punkterne. Derfor er campingpladser i sig selv ikke automatisk notable, men der kan selvfølgelig være nogle, der skiller sig positivt ud på forskellige måder. For det andet kan man anlægge "pizzeria"-vinklen fra Wikipedia:Notabilitet og spørge, hvor unik den enkelte plads er; også her vil jeg mene, at rigtig mange campingpladser ikke er tilstrækkeligt notable (men samtidig også, at nogle sikkert er det). Måske vil det være rigtigere at jævnføre dette med diskussionen af de mange folkeskoler, vi i tidens løb har haft - der hører jeg nok til "strammerne", fordi jeg som udgangspunkt ser en række artikler, der har forholdsvis ensartet indhold, mens andre nok er mere positivt stemte. Det kan meget vel gå ligesådan her.
Når jeg ser på den prøve, du har lavet, har jeg netop svært ved at se det specielle i den. Opremsningen af faciliteter viser vel ikke noget markant anderledes, end hvad man ville kunne finde på mange andre pladser (måske bortset fra kirken), og så ser den liste lidt reklamepræget ud i min optik. Jeg er ikke campist, men jeg gætter på, at det er en ret stor plads, hvilket vel også peger i den positive retning, lige som måske alderen. Men samlet set er jeg lidt skeptisk, både i forhold til eksemplet og mere generelt - idet jeg dog som nævnt absolut ikke vil smide alle kommende campingplads-artikler ud, når bare de indeholder noget, der viser det specielle ved dem. Jeg synes under alle omstændigheder, det er fint, at du har taget diskussionen på forkant! Med venlig hilsen Arne (Amjaabc) (diskussion) 3. apr 2013, 20:53 (CEST)
Jeg er meget på linje med Arne ovenfor. Forslaget til en artikel ligner mest noget fra en turistbrochure, og jeg ville være imod det som det er som en artikel. Det kunne måske være anderledes med uddybende information - måske ejerskab, besøgstal, omsætning, indflydelse på og i lokalsamfundet eller andre former for baggrundsinformation - og alt sammen selvfølgelig med henvisninger til gode kilder. Men hvorfor ikke hellere skrive noget mere generelt om camping og campingpladser. Sidstnævnte "artikel" er kun 4 sætninger og derfor så godt som ubrugelig. Byrial (diskussion) 3. apr 2013, 21:40 (CEST)
Med risiko for at dette bliver et "det-de-andre-sagde" indlæg, så melder jeg mig også på skeptikersiden. En campingplads er i bund og grund en forretning fuldstændigt på linie med enhver anden forretning. Det ville være meningsløst at have en artikel om hver enkelt Kvicklyforretning i Danmark, eller hver garnbutik... Hvis campingpladsen "blot passer sit arbejde" er der ikke grund til en artikel om den. Hvis den derimod har en særlig plads i historien - Danmarks første campingplads, f.eks., eller en campingplads, der er almindeligt kendt i den brede befolkning (uden at jeg personligt kan komme på en sådan, desværre) - kan jeg godt se noget fornuft i en artikel, under samme begrundelse som at der (med rette) findes en artikel om Dalle-Valle. Men altså - indtil notabiliteten således er godtgjort bliver det et nej tak fra mig. Dog vil jeg afgjort tilslutte mig Arnes ros om at tage diskussionen på forkant. God tanke! Med venlig hilsen, --Medic (Lindblad) (diskussion) 4. apr 2013, 20:54 (CEST)
Jeg ville nok lede efter campingpladsoplysninger i en rejseguide. For eksempel Wikivoyage (se også Wikivoyage). --Palnatoke (diskussion) 4. apr 2013, 22:26 (CEST)

Jeg har lavet nogle tilføjelser i artiklen, så den er blevet udbygget. Med hensyn til skabelonen (jeg tænker at det er det Arne mener med liste?) er den lavet med basis på Skabelon:Infoboks hotel og eftersom den benyttes må den vel også kunne gælde i dette tilfælde. Jeg er enige med jer i, at det ikke er alle campingpladser der er notable, f.eks. er Ho Camping nok ikke særlig interessant (1-stjernet med 70 standpladser). Men derimod ville Hvidbjerg Strand kunne vække genkendelse hos de fleste campister (5-stjernet med 565 pladser). Om det så skal være antallet af stjerner eller pladser som afgører notabiliteten for den enkelte campingplads er jeg ikke helt sikker på. Eller om det skal være afhængig af den generelle information man får. Hvis der ikke kan nævnes noget særligt om den enkelte campingplads, ud over at den er der, vil jeg give jer ret i manglende notabilitet. Der skal vel gerne være noget "kød" på den.
Med hensyn til det generelle spørgsmål om notabilitet kan jeg dog ikke se hvordan forskellen skulle være så meget anderledes i forhold til et hotel. Der findes flere hotelartikler, der ikke ligefrem kan påståes at være dybdegående (f.eks. Comwell Middelfart eller Hotel Strandtangen). Ikke desto mindre anses de vel for at være notable. Hvori ligger forskellen til en campingplads?
Jeg ved godt at vi ikke nødvendigvis skal følge andre landes wikipedia, men der er eksempler på sv:Kategori:Campingplatser i Sverige. Har desuden kigget på Wikivoyage og der er ikke meget mere end adresse og tlf.nr. at komme efter, og kun på den engelske udgave hvis man da er heldig! Mvh Rekf (diskussion) 5. apr 2013, 02:37 (CEST)

Den "liste", jeg nævner, burde måske betegnes som en "opremsning" i stedet for. Jeg tænker på følgende: "På pladsen findes også to badelande, en bred sandstrand med en længde på ca. 1 km, supermarkeder, specialbutikker, restauranter samt en kirke. I de seneste år er der også åbnet et legeland samt et sportskompleks med mulighed for tennis og ridning." Til gengæld nævner du nu antal ansatte, hvilket jo klart er over minimumtallet fra virksomhedskriterierne. Jeg synes i det hele taget, du har fået nogle oplysninger med nu, som væsentligt ændrer min opfattelse af denne artikel i den positive retning (ISO, Leading Campings), selv om de desværre ikke er kildeunderstøttede. Hvis dette kan gøres, er denne plads efter min mening notabel.
Jeg er enig med dig i, at man bør kunne sammenligne med hoteller, men de to, du nævner, kan efter min mening ikke rigtig bruges som indikation, idet jeg er parat til at sætte notabilitet-skiltet på dem begge; vær opmærksom på, at vi jo ikke er så mange, der holder øje med den slags, så der kan nemt smutte nogle stykker gennem garnet. --Arne (Amjaabc) (diskussion) 5. apr 2013, 07:54 (CEST)
Opremsningen er ment som en slags indledning, som jo så uddybes længere nede i artiklen. Måske lyder det som "reklame" men jeg ved ikke lige hvordan det skal ændres. Måske man bare skal udelade det? Jeg har angivet nederst i artiklen den kilde jeg har brugt. Der er tale om et online-katalog som opdateres løbende gennem året uden at de forrige gemmes. Vel ca. 95% af det gentages, men der kan komme nye ting ind. Jeg kan desuden ikke linke direkte til den enkelte side. Jeg har selv kataloget "på papir", så jeg kan godt skrive hvilke sider oplysningerne kommer fra, men sidetallet vil muligvis ændres med tiden. Hvis det er ønskeligt, gør jeg det gerne, men det vil altså ikke være muligt at linke direkte til hver enkelt side.
Men altså; jeg vil kunne oprette artikler om forskellige campingpladser og så må man tage notabiliteten hen af vejen. Generelt set kan de være notable, lige såvel som hoteller? Mvh Rekf (diskussion) 5. apr 2013, 16:42 (CEST)
Det sidste først: Ja, campingpladser kan da absolut være notable.
Om opremsningen: Ja jeg ville nok udelade den i begyndelse, og nok også generelt. Man kan nævne udvalgte faciliteter, men jeg synes nok, man skulle være tilbageholdende her.
Angående kilder, så vil jeg gerne henvise til {{cite web}}, der har en hulens masse parametre, deriblandt også "accessdate", som man bruger til at angive, hvornår man fandt oplysningen. Lidt ærgerligt, at der ikke kan linkes til undersider (er du sikker på det?), for det ville gøre kildeangivelsen bedre. Mvh. Arne (Amjaabc) (diskussion) 5. apr 2013, 17:58 (CEST)
Campingpladser og hoteller kan være notable, men er det i udgangspunktet ikke jf. kriterierne for virksomhedsartikler. For ikke bare at gentage de andres kommentarer, så har jeg her et par eksempler på hvordan du kan skrive om campingpladser uden at det er i selvstændige artikler. Det kunne være artikel Camping i Danmark som vi stadig mangler, det kunne også være artikel femstjernede campingpladser eller det kunne blot være at uddybe artikel camping. --Patchfinder (diskussion) 6. apr 2013, 20:10 (CEST)


Kategorisering af ikke længere eksisterende enheder[rediger kildetekst]

Efterhånden er der kommet en del kategorier for ikke længere eksisterende enheder her på Wikipedia. Det er fint at disse ikke længere eksisterende enheder kategoriseres, de er vigtige for historien, men de bør kategoriseres systematisk. Pt. benyttes forskellige synonymer som tidligere, forhenværende, ophørte, nedlagte og historiske. De har det til fælles, at deres betydning er næsten den samme, men fordi der ikke er truffet nogle afgørelser om et foretrukkent ord, er der en hel del usammenhængende og rodede kategorier som bør linkes.

Som det ser ud i dag er topkategorien Kategori:Tidligere eller nedlagte enheder, men underkategoriernes navne er meget forskellige. Jeg ville ønske, at de kunne være ens, da det ville simplificere kategoriseringen en hel del. Alternativt at der udarbejdes konkrete retningslinjer for, hvilke synonymer der benyttes og hvornår. Det var problemstillingen, i mit næste indlæg kommer jeg med mit løsningsforslag. --Patchfinder (diskussion) 5. apr 2013, 18:10 (CEST)

Det afgørende mål med kategoriseringen af disse enheder er efter min mening at skabe et historisk overblik. Det mener jeg bedst kan gennemføres med en ensartet kategorisering. Efter min mening vil det også være optimalt, hvis Kategori:Ophørt efter år kan kombineres med de ikke længere eksisterende enheder, således at der eksempelvis kan oprettes en Kategori:Organisationer ophørt i 1939. Derfor, da ophørt er et forholdsvist bredt dækkende og ret præcist synonymt og vi i forvejen har Kategori:Ophørt efter år, så vil jeg gerne indføre ophørt som alfa-synonym i kategoriseringen af ikke længere eksisterende enheder. --Patchfinder (diskussion) 5. apr 2013, 18:32 (CEST)

Hov, vil du til at lave kategorier med både organisationstype og årstal for ophør såsom Kategori:Banker ophørt i Sverige 1972, Kategori:Valutaer ophørt i Tyskland 2002, Kategori:Militære enheder ophørt i Danmark‎ 1345 osv.? Det ville jeg være imod. (Og stærk ønske at der var en Wikipedia-gadget til at sætte "style=display:none;" for entries i seneste ændringer hvor beskrivelsen ender med "ved hjælp af Hotcat"). Hvad skulle formålet med så specifikke kategorier være? Hvem ville have gavn er dem? Byrial (diskussion) 5. apr 2013, 19:09 (CEST)
Angående navne er det ikke alle ting man bruger de samme ord for. Man nedlægger jernbaner, lukker virksomheder, nedriver huse (eller ødelægger dem på andre måder) osv. Jeg tror at det er svært at finde et helt godt generelt ord. Jeg foretrækker det bedste ord afhængig af emnet fremfor fuldstændig ensartethed. Ophørt er f.eks. næppe brugbart i den eksisterende kategori Kategori:Bygninger ødelagt under Terrorangrebet 11. september 2001. Byrial (diskussion) 5. apr 2013, 19:09 (CEST)

Min tanke var var at gå en lille smule på kompromis med den sproglige korrekthed i kategoristrukturen, men stadig med præcis sproglig korrekthed i kategoribeskrivelsen. Så præcise som dine eksempler forestiller jeg mig ikke, men typisk ville der kunne være to primære underenheder eksempelvis Kategori:Organisationer ophørt i 2012 og Kategori:Bygninger, konstruktioner og anlæg ophørt i 2012 og nogle få andre, det vil give et bedre historisk overblik synes jeg. Det var mit ene forslag.

Det andet forslag var at få sat de korrekte sproglige benævnelser på med en individuel betegnelse og få denne forklaret præcist i kategoribeskrivelserne. Denne løsning giver ikke så gode muligheder for at kombinere med årstal, da denne løsning indeholder mange forskellige synonymer. Fordelen ved denne løsning er, at det for brugerne er nemmere at lave underkategorierne, når der er ordentligt styr på, hvad overkategorierne skal hedde. --Patchfinder (diskussion) 6. apr 2013, 18:25 (CEST) --Patchfinder (diskussion) 6. apr 2013, 18:25 (CEST)

Jeg kan se ikke nogen god grund til at alle typer ophørelser/nedlæggelser/luknninger/nedrivninger/indstillinger osv. skal tvinges ind under samme ord. Brug det som virker som det bedst beskrivende i hver type kategori. Det skal se naturligt ud i kategorilisten i artiklerne i kategorien. Det er trods alt i artiklerne at kategorinavnene eksponeres mest. Byrial (diskussion) 22. apr 2013, 10:40 (CEST)

Ok, jeg vil udlade at ensrette. Det er dog nødvendigt med visse regelsæt som jeg vil søge at udarbejde, men mere som en guide. --Patchfinder (diskussion) 28. apr 2013, 15:28 (CEST)


Wikidata phase 2 (infoboxes) coming to this Wikipedia[rediger kildetekst]

Wikidata-logo-en.svg

Sorry for writing in English. I hope someone can translate this. If you understand German better than English you can have a look at the announcement on de:Wikipedia:Kurier.

A while ago the first phase of Wikidata was enabled on this Wikipedia. This means you are getting the language links in each article from Wikidata. It is soon time to enable the second phase of Wikidata (infoboxes) here. We have already done this on the first 11 Wikipedias (it, he, hu, ru, tr, uk, uz, hr, bs, sr, sh) and things are looking good. The next step is English Wikipedia. This is planned for April 8. If everything works out fine we will deploy on all remaining Wikipedias on April 10. I will update this part of the FAQ if there are any issues forcing us to change this date. I will also sent another note to this village pump once the deployment is finished.

What will happen once we have phase 2 enabled here? Once it is enabled in a few days you will be able to make use of the structured data that is available on Wikidata in your articles/infoboxes. It includes things like the symbol for a chemical element, the ISBN for a book or the top level domain of a country. (None of this will happen automatically. Someone will have to change the article or infobox template for this to happen!)

How will this work? There are two ways to access the data:

 • Use a parser function like {{#property:p169}} in the wiki text of the article on Yahoo!. This will return “Marissa Mayer” as she is the chief executive officer of the company.
 • For more complicated things you can use Lua. The documentation for this is here.

We are working on expanding the parser function so you can for example use {{#property:chief executive officer}} instead of {{#property:p169}}. The complete plan for this is here.

Where can I test this? You can already test it on test2.

Where can I find more information and ask questions? We have collected the main questions in an FAQ for this deployment. Please ask questions you might have on the FAQ’s discussion page.

I want to be kept up to date about Wikidata To stay up-to-date on everything happening around Wikidata please subscribe to the newsletter that is delivered weekly to subscribed user’s talk pages.

--Lydia Pintscher 5. apr 2013, 18:49 (CEST)

Distributed via Global message delivery. (Wrong page? Fix here.)


WikiWednesday uden for København[rediger kildetekst]

Jeg har tænkt på om ikke vi skal lave et WikiWednesday uden for København, f.eks. skiftevis i Aalborg, Århus, trekantsområdet og Odense. Dette skal jo nok være forskudt tidsmæssigt i forhold til København. --Villy Fink Isaksen (diskussion) 9. apr 2013, 18:38 (CEST)

Bydele og byområder[rediger kildetekst]

Vi har i et par dage diskuteret på Diskussion:Hadsund Syd hvordan Nørresundby kan være bydel til Aalborg når der er 400 meter mellem de to byer, men Hadsund Syd kan ikke være bydel til Hadsund når der ca er 230 meter i mellem. --Søren1997 i Hadsund city sign.png (Diskussion, Projekter) ☺ 10. apr 2013, 22:07 (CEST)


Kriterier for skuespillerbiografier[rediger kildetekst]

Affødt af følgende sletningsdiskussioner:

efterspørger jeg hermed et underafsnit til Wikipedia:Kriterier for biografier f.eks. Wikipedia:Kriterier for biografier/Skuespillere som entydigt beskriver hvor meget der skal til, før skuespillere kan "gøre krav på en artikel".

Jeg er enig i at det slet, slet ikke er nok blot at have haft én eller to filmroller i sin barndom og derefter gå i glemslen fordi man ikke har fået lavet mere siden.

Nogen der har nogle bud på, hvor meget der skal til?

Hilsen Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 11. apr 2013, 13:55 (CEST)

Som det er nu, skal man have modtaget en pris for at være autonotabel. Jeg mener godt vi kan udvide det med følgende retningslinier:
Udtrykket stykke skal nedenfor forstås som enten; en film, et teaterstykke eller en tv-serie i sin helhed (evt. en årgang).
Den biograferede opfylder mindst et af disse fire kriterier:
 • selv modtaget: Bodilprisen, en Robert, Emmy Award, Den Gyldne Palme, Sølvbjørnen, Guldløven el. Golden Globe.
 • spillet hovedrollen i mindst eet prisbelønnet stykke.
 • spillet en betydende birolle i mindste tre stykker, hvoraf et af stykkerne skal være prisbelønnet.
 • været aktiv i sit fag igennem mere end 10 år, og haft mindst een hovedrolle og mindst fem betydende biroller i den periode.
Desuden for hovedroller, så skal stykket, der gør den biograferede notabel, i forvejen have en artikel på Wikipedia. Dette udfra synspunktet; stykket er væsentligere end den enkelte rolle.
Betydende birolle skal forstås som en rolle der er i princippet er væsentlig nok til at kunne nomineres til en pris for bedste birolle.
Mvh. --Hofkas (diskussion) 11. apr 2013, 15:27 (CEST)
Det er fint at tage hul på diskussionen, for som Christian antyder, har vi mange artikler om personer, der har haft enkelte roller, men ellers ikke gjort sig bemærket inden for skuespillerfaget.
Jeg synes egentlig, at Hofkas' forslag er ganske brugbart, men jeg foreslår et par justeringer. Priserne har en dansk slagside, og hvis vi holder fast ved, at dette er en Wikipedia på dansk frem for en dansk Wikipedia, så skal vi nok tillade store internationale priser (Oscar, som vist var glemt, Den Gyldne Palme, Sølvbjørnen osv.) samt betydende nationale priser som Césarprisen, BAFTA Award, Bodilprisen, Teaterpokalen.
Mht. kravet om, et stykke skal have en artikel, så må det vel gælde, at selv om der ikke er en artikel, så ville den være relevant; vi er jo som udgangspunkt ikke bange for røde links. Hele henvisningen til stykket som forudsætning flytter vel i øvrigt noget af diskussionen til overvejelser om stykkets notabilitet. Hvordan skal det så forstås for teaterstykker? Er det selve stykket eller opsætningen? Der er jo mange hæderkronede stykker, der er sat op på fx Sønder Bøvelse lokalteater, uden det gør den lokale hovedrolleindehaver notabel?
Men godt oplæg! Mvh. Arne (Amjaabc) (diskussion) 11. apr 2013, 16:03 (CEST)
Okay, jeg havde glemt Oscar. Og selvfølgelig skal andre betydende internationale med. Mht. At stykket går forud for rollen så, tænkte jeg på den analogi beskrevet andetsteds med pizzariaer generelt og specifikke pizzariaer. Mht. opsætning. Jeg tænkte på den opsætning som vedkommende medvirkede i, ellers giver det ingen mening. --Hofkas (diskussion) 11. apr 2013, 16:38 (CEST)
Så ideen er, at har man spillet Hamlet i en ellers ikke speciel nævneværdig opsætning (uden priser til opsætningen), så kan den godt tælle med? --Arne (Amjaabc) (diskussion) 11. apr 2013, 18:16 (CEST)
Vi kunne måske også bruge antal solgte biletter til stykkerne som ledetråd. En skuespiller kan jo sagtens leve op til punkt nr. 4 og samtidig være helt ukendt. Modsat kan en populær skuespiller, mange ville skrive om, være unotabel iflg. disse krav, hvis han f.eks. kun har spillet med i få stykker (uden prismodtagere), men er blevet meget kendt for sine roller i disse stykker. --Johan U (diskussion) 11. apr 2013, 18:42 (CEST)
Okay jeg kan se hvad du mener. Men det er jo derfor at stykket i den pågældende version skal være prisbelønnet. Det er bl.a. også derfor at jeg mener at stykket skal være omtalt i forvejen. Altså det pågældende stykke/opsætning/indspilning skal være notabelt i sig selv. Mvh. --Hofkas (diskussion) 11. apr 2013, 18:48 (CEST)
Til Johan U. Selvfølgelig vil der være enkelte der falder igennem disse regler, men alligevel er notable. Men det er jo ikke så meget anderledes end det er i dag. Jeg foreslår kun ovenstående i et forsøg på at kunne gøre flere skuespillere notable pr. automatik end det er muligt idag. Altså at reducere mængden af tvivlstilfælde. --Hofkas (diskussion) 11. apr 2013, 18:54 (CEST)
Jeg spurgte sådan set også mest for at være sikker på, om det var en skarpt optrukken regel eller en god rettesnor for notabilitet. Jeg kan forstå at det er det sidste. --Johan U (diskussion) 12. apr 2013, 20:36 (CEST)
Jeg synes at det er helt ok at lukke flere ind under notabilitetens paraply. Jeg har heller intet imod 'one-hit'wonders' fra gamle film. Jeg bliver bare træt i øjnene når jeg falder over (slet) camouflerede autobiografier. Men dem vil vi have uanset hvad. Bare vi ikke laver for komplicerede regler. Vi vil alligevel have notable personer, der falder udenfor. --Jørgen (diskussion) 13. apr 2013, 11:46 (CEST)
Jeg er meget enig med Jørgen, og er en stærk tilhænger af bredde og mangfoldighed. Hellere for mange end for få - de evt. overflødige/mindre notable skader jo ingen, for kun et fåtal ser dem, - men ligesom Jørgen er jeg stærkt allergisk over for selvpromovering og reklame. - Nico (diskussion) 13. apr 2013, 11:57 (CEST)
Kan, vi justere det så kriterierne for film- og tegnefilmsdubbere også kan blive opklaret? --Trade (diskussion) 16. apr 2013, 16:18 (CEST)


Photo-ops den 14. april 2013[rediger kildetekst]

Den 14. april 2013 klokken 11:00 afgår Orientekspressen fra Københavns Hovedbanegård og kører gennem Danmark mod Italien. [1] Det er kun tredje gang i togets historie, at det kommer forbi vore breddegrader, senest i 1996. Så der er tale om en enestående photo opportunity. Lettonica (aka Philaweb) 12. apr 2013, 12:52 (CEST)

Her er mere præsis køreplan: Lufthavnen 10.30, Hovedbanengården 10.43-12.05, Ringsted 12.52-12.57, Korsør 13.29-14.11, Nyborg 14.32-14.34, Odense (14.55)-15.16, Kolding 16.21, Tingslev (17-26)-17.50, Padborg 18.04-19.04 --Steen Th (diskussion) 13. apr 2013, 10:13 (CEST)
Var der så nogle der fik nogle billeder af det famøse futtog? :) MVH Henrik (heb, Diskussion   Bidrag   E-mail) 19. apr 2013, 13:24 (CEST)


Forside[rediger kildetekst]

Hi I would like to suggest some people who like to write news in this languge please can someone please contribute to incubator:Wn/da/Forside please sorry I speak English I doint speak the languge on here 109.151.163.1 13. apr 2013, 15:02 (CEST)


Wikidata, fase 2 er på vej[rediger kildetekst]

Fase 2 af Wikidataprojektet er nu planlagt til at komme til os onsdag den 24. april. Det giver adgang til at hente data til brug i artikler. Ideen er at man på et tidspunkt skal kunne placere en infoboks-skabelon i en artikel uden at bruge nogen parametre, og at den så automatisk henter alle oplysninger fra Wikidata. Man kan også lave det sådan, at hvis man angiver en parameter til skabelonen, vil den bruges i stedet for den tilsvarende information fra Wikidata.

Det er dog stadig begrænset hvilke oplysninger vi kan hente. Ligesom botter overfører vores sproghenvisninger til Wikidata, er der også andre botter som analyserer indholdet i eksisterende infobokse på de store Wikipediaer og overfører indholdet til Wikidata som udsagn. Men en række udsagn kan ikke oprettes endnu fordi alle datatyper for udsagnenes værdier ikke er implementeret endnu. Der mangler stadig bl.a. datatyper til tids-, mængde- og antals-angivelser. Det er også stadig meget sparsomt med kildeangivelser på Wikidata, udover "Wikipedia på sprog X", hvilket vi jo ikke kan bruge til noget, da Wikipedia ikke kan bruge sig selv som kilde.

Så jeg foreslår at vi i første omgang venter på at vi kan få mere komplet information, før vi gør noget. Så vi undgår også at spilde vores kræfter på noget som alligevel snart skal ændres igen, og vi vil kunne skele til hvad de gør på de helt store Wikipediaer (især engelsk, men også andre), og genbruge deres skabeloner og Lua-moduler. Det vil kunne spare meget arbejde.

Når vi så vælger at gøre noget, kan det for eksempel ske ved at vi laver infoboks-skabelonerne om så de henter informationer fra Wikidata og sammenligner med værdierne fra parametre. Hvis de stemmer overens, kan artiklen placeres i en skjult kategori, og vi kan sætte en bot til at fjerne de lokale data.

Der er i øvrigt stadig en introduktion til Wikidata og de vigtigste begreber i min sandkasse som må bruges efter behag. Byrial (diskussion) 21. apr 2013, 13:29 (CEST)

Det forventes at ske i aften. Hvis man vil eksperimentere med infobokse eller andre skabeloner, anbefaler jeg kraftigt at man først gør det i egne sandkasser indtil man har noget som virker, og derefter åbner en debat om det er noget vi ønsker før en evt. ændring gennemføres. Hvis man kopierer skabeloner til undersider i sin brugersandkasse, kan deres effekt på artikler efter ændringer afprøves ved hjælp af skabelonsandkasse-specialsiden. Byrial (diskussion) 24. apr 2013, 08:29 (CEST)
Tak, for din oversigt, Byrial. Jeg har allerede brugt den! — Fnielsen (diskussion) 24. apr 2013, 10:41 (CEST)


Foto 1. maj og grundlovsdag[rediger kildetekst]

 • Jeg er ved at oprette en liste over personer, som wikipedia mangler et foto af, som taler ved enten 1. maj eller grundlovsmøder. Listen kan ses her og man kan evt. skrive, hvis man har planer om, at deltage ved et møde for at fotografere. Man kan se listen her Bruger:Orwell123/Sandkasse1. MVHOrwell123 (diskussion) 21. apr 2013, 13:57 (CEST)


Sletning af navn[rediger kildetekst]

På OTRS er der kommet en forespørgsel fra en bruger, som en enkelt gang har signeret med sit borgerlige navn og ikke med sit brugernavn. Desværre er det flere år siden, så dels er der kommet en række bidrag efterfølgende, og dels er siden blevet arkiveret, så navnet er kommet over på arkivsiden. Her har brugeren så fjernet navnet, men det fremgår jo stadig af arkivsidens første version og godt 100 versioner af diskussionssiden (samt af de mirrorsites, som senest er opdateret i den relevante periode). Jeg har forståelse for at brugeren ønsker at rette fejlen, men hvor rimeligt er det at skjule et antal sider, som alligevel ikke kommer frem hos Google? Skal vi usynliggøre første version af arkivet, eller alle de berørte sideversioner, eller er det for meget? --Palnatoke (diskussion) 21. apr 2013, 22:20 (CEST)

Har han skrevet om noget kontroversielt siden han ikke ville have sit navn eller er han bare forsigtig? --Trade (diskussion) 21. apr 2013, 22:43 (CEST)
Det lader til at være led i en generel oprydning, men de emner, brugeren har skrevet om, kan da godt være følsomme. --Palnatoke (diskussion) 21. apr 2013, 23:03 (CEST)

Giv ham endelig lov til at få slettet versionen med det borgerlige navn! Jeg er overbevist om, at det er vigtigere end at bevare diskussionshistorikken. Hvordan det teknisk løses ved administrator-handling kan jeg umiddelbart ikke tage stilling til. Indholdet af diskussionen bør dog bevares hvis det ikke er for besværligt og hvis diskussionen var "vigtig". På engelsk Wikipedia har de i øvrigt en "right to disappear". Nillerdk (diskussion) 22. apr 2013, 08:51 (CEST)

Hvis det drejer sig om brugerens egen brugerdiskussionsside, er det o.k. Hvis det er en anden brugers brugerdiskussionsside, bør den anden bruger spørges. Hvis det er en projekt-, projektdiskussions- eller artikeldiskussionsside synes jeg ikke vi uden videre skal fjerne flere års diskussioner. Byrial (diskussion) 22. apr 2013, 10:26 (CEST)

Kan den løsning der blev brugt her: Wikipedia:Anmodning om administratorassistance/Forsvindingsmulighed ikke bruges? Hvis det ikke kan bottes væk, så er det ikke noget vi kan hjælpe med da diskutioner på dawiki jo ikke slettes. --Wholle (diskussion) 22. apr 2013, 10:45 (CEST)

Jeg vil (som Wholle) mene, at forsvindingsmuligheden herover må være en rimelig løsning. Den burde skjule brugerens navn for alle tilfældige forbipasserende, samt for langt de fleste "almindelige" brugere. Man skal trods alt have et rimeligt indgående kendskab til både Wikipedias mekanik og et særskilt påholdende ønske om at finde frem til brugerens signatur for at kunne grave den frem fra arkivernes versionshistorik. Det er rigtigt, at det ikke bliver umuligt at finde frem til oplysningen, men det gør det i det mindste meget, meget usandsynligt. Når vi samtidig skal forsøge at bevare diskussioner så urørte som overhovedet muligt (da det er et af de principper, der har været under heftigst debat, og som jeg fornemmer stærkest konsensus om) må det være rimeligt at ofre "umuligt" til fordel for "meget, meget usandsynligt". Med venlig hilsen, --Medic (Lindblad) (diskussion) 22. apr 2013, 11:58 (CEST)
I øvrigt vil en massesletning af versioner heller ikke gøre det umuligt at finde signaturen, men vil kunne tiltrække opmærksom. Byrial (diskussion) 22. apr 2013, 12:30 (CEST)
Problemet, kort opridset i anonymiseret form:
 • Bruger:A skriver et indlæg på Brugerdiskussion:B
 • Efter lidt over hundrede andre indlæg på Brugerdiskussion:B flyttes størstedelen af siden til Brugerdiskussion:B/Arkiv
 • Endnu et stykke tid senere retter Bruger:A Brugerdiskussion:B/Arkiv, så navnet forsvinder
Nu ønsker Bruger:A at den første version af Brugerdiskussion:B/Arkiv skjules eller slettes. Jeg har så gjort Bruger:A opmærksom på at navnet også er synligt på de godt hundrede mellemliggende versioner af Brugerdiskussion:B, og på den baggrund kan jeg ikke anbefale sletning. --Palnatoke (diskussion) 22. apr 2013, 16:36 (CEST)
Symbol question green.svg Spørgsmål – Er det ikke muligt at få en bot/et program til at ændre Bruger:A til Bruger:C, alle steder hvor Bruger:A optræder og uden om det alm. loggningssytem? Og hvor Bruger:C er et, evt. nyt, anonymiseret navn. --Hofkas (diskussion) 22. apr 2013, 17:30 (CEST)
Symbol comment vote.svg Kommentar – Det er ikke rimeligt overfor Bruger:B at fjerne flere årgange af hans/hendes arkiv. Og sådan en fjernelse ville kunne tiltrække uønsket opmærksomhed til sagen som Bruger:A næppe er interesseret i. Noget der pludselig fosvinder er mere interessant end der ligger gemt (og glemt) i et arkivs historik. Byrial (diskussion) 22. apr 2013, 17:40 (CEST)
Til Hofkas: Problemet handler ikke om nuværende versioner af sider, men om en lang række gamle versioner af en bestemt side. Brugeren har selv (godt nok med en anden konto, men den detalje springer vi over) foretaget den ændring, du nævner. --Palnatoke (diskussion) 22. apr 2013, 18:00 (CEST)
OK, troede bare at der måske var en eller anden form kattelem for særligt betroede brugere, således man kunne ændre i databasen uden at slette artikelversioner og diskussioner. --Hofkas (diskussion) 22. apr 2013, 19:28 (CEST)


Chatlink på velkomsten?[rediger kildetekst]

Davsen. Der har været lidt snak over chatten om vi skal have et link på {{velkommen}} og {{velkommenip}}. Der skal så at man kan finde hjælp på chatten, og så dette link: [2] - hvilket tillader alle brugere at kunne tilslut sig chatten uden at skulle hente alle mulige programmer. Det gør det også nemmere for nye brugere hvis de har brug for hjælpe at de bare kan join og få hjælp af brugere samt sysops. --Simeondahl (diskussion) 22. apr 2013, 19:15 (CEST)

Udmærket --Cgtdk (diskussionbidrag) 22. apr 2013, 19:25 (CEST)
Det lyder som en rigtig god ide Simeondahl. Vh --Søren1997 Hadsunds våben.png (diskussion // projekter // bidrag) 23. apr 2013, 22:21 (CEST)
Så er det bare om hvad der skal stå? --Simeondahl (diskussion) 28. apr 2013, 19:53 (CEST)
Jeg har netop bemærket, at der rent faktisk er et link (til Hjælp:Chat). --Cgtdk (diskussionbidrag) 28. apr 2013, 20:23 (CEST)


Hovedpunkter fra Wikimedia, marts 2013[rediger kildetekst]

Hovedpunkter fra Wikimedia Foundations månedsrapport for marts 2013 og Wikimedias tekniske rapport for marts 2013 med et udvalg af andre betydningsfulde hændelser i Wikimedia-bevægelsen
Wikimedia Foundation RGB logo with text.svg
About · Subscribe · Distributed via Global message delivery (wrong page? Correct it here), 24. apr 2013, 02:10 (CEST)Request for comment on inactive administrators[rediger kildetekst]

Anmodning om kommentar til inaktive administratorer

(Overvej gerne at oversætte denne besked for at hjælpe dine medskribenter på Wikipedia. Overvej også gerne at oversætte forslaget.)

Read this message in English / Lleer esti mensaxe n'asturianu / বাংলায় এই বার্তাটি পড়ুন / Llegiu aquest missatge en català / Læs denne besked på dansk / Lies diese Nachricht auf Deutsch / Leś cal mesag' chè in Emiliàn / Leer este mensaje en español / Lue tämä viesti suomeksi / Lire ce message en français / Ler esta mensaxe en galego / हिन्दी / Pročitajte ovu poruku na hrvatskom / Baca pesan ini dalam Bahasa Indonesia / Leggi questo messaggio in italiano / ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದಿ / Aqra dan il-messaġġ bil-Malti / norsk (bokmål) / Lees dit bericht in het Nederlands / Przeczytaj tę wiadomość po polsku / Citiți acest mesaj în română / Прочитать это сообщение на русском / Farriintaan ku aqri Af-Soomaali / Pročitaj ovu poruku na srpskom (Прочитај ову поруку на српском) / อ่านข้อความนี้ในภาษาไทย / Прочитати це повідомлення українською мовою / Đọc thông báo bằng tiếng Việt / 使用中文阅读本信息。

Hej!

Der er et nyt forslag til debat på Meta-Wiki, der handler om fjernelse af administrative rettigheder fra Wikipedianere, der har været inaktive gennem en lang periode. Overordnet set berører dette forslag fra Stewards (forvaltere) wikis uden en evalueringsproces for administratorer.

Vi er også ved at sammensætte en liste over projekter, der har en eksisterende procedure for fjernelse af inaktive administratorer, på anmodningens diskussionsside. Du er velkommen til at skrive dit projekt på listen, hvis projektet har en politik for inaktive administratorer.

Alle indlæg i debatten vil blive påskønnet. Debatten kan lukkes så tidligt som 21. maj 2013 (2013-05-21), men denne frist kan om nødvendigt forlænges.

Tak for hjælpen, Billinghurst (thanks to all the translators!) 24. apr 2013, 06:29 (CEST)

Distribueret via Global message delivery (Forkert side? Du kan rette fejlen her.)
Jeg har nu tilføjet os til listen. Hilsen Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ]

Wikidata phase 2 (infoboxes) is here[rediger kildetekst]

Wikidata-logo-en.svg

Sorry for writing in English. I hope someone can translate this. If you understand German better than English you can have a look at the announcement on de:Wikipedia:Kurier.

A while ago the first phase of Wikidata was enabled on this Wikipedia. This means you are getting the language links in each article from Wikidata. We have now enabled the second phase of Wikidata (infoboxes) here. We have already done this on the [first 11 Wikipedias] (it, he, hu, ru, tr, uk, uz, hr, bs, sr, sh) a month ago and two days ago on the English Wikipedia. Today all the remaining Wikipedias followed.

What does having phase 2 enabled here mean? You are now able to make use of the structured data that is available on Wikidata in your articles/infoboxes. It includes things like the symbol for a chemical element, the ISBN for a book or the top level domain of a country. (None of this will happen automatically. Someone will have to change the article or infobox template for this to happen!) The current state is just the beginning though. It will be extended based on feedback we get from you now.

How will this work? There are two ways to access the data:

 • Use a parser function like {{#property:p159}} in the wiki text of the article on Wikimedia Foundation. This will return “San Francisco” as that is the headquarter location of the non-profit.
 • For more complicated things you can use Lua. The documentation for this is here.

We are working on expanding the parser function so you can for example use {{#property:headquarter location}} instead of {{#property:p159}}. The complete plan for this is here.

Where can I test this? You can test it on test2 if you don't want to do it in an article here.

Where can I find more information and ask questions? We have collected the main questions in an FAQ for this deployment. Please ask questions you might have on the FAQ’s discussion page.

I want to be kept up to date about Wikidata To stay up-to-date on everything happening around Wikidata please subscribe to the newsletter that is delivered weekly to subscribed user’s talk pages.


We are excited about taking yet another step towards allowing all Wikipedias share structured data and collect and curate it together. --Lydia Pintscher 24. apr 2013, 21:05 (CEST)

Distributed via Global message delivery. (Wrong page? Fix here.)

Jeg har forsøgt mig lidt med Schleicher ASK 21 ... jeg forstår ikke helt, hvorfor designer kommer med som tekst (Rudolf Kaiser), mens producenten kommer med som item-kode (q565371). Der er ikke begge tilfælde om emne-egenskaber (item-properties), og ingen af dem findes (endnu) her på dansk. -- Poul G disk. 3. maj 2013, 12:11 (CEST)Reply[svar]
Det som returneres med funktionen {{#property}} ved brug af egenskaber med datatypen "emne", er emnets etiket. Hvis der er ikke en etiket på dansk, fås i stedet blot q-nummeret. Jeg har netop tilføjet en dansk etiket til d:q565371, og den ses nu i artiklen Schleicher ASK 21. Det har ingen betydning i den forbindelse om vi har en artikel om emnet (producenten) eller ej, ligesom man heller ikke kan få et link til en evt. artikel ved brug af {{#property}}. Dertil kræves et Lua-modul. Der er nogle link til eksempler på sådanne moduler på d:Help:Phase 2 on Wikipedia. Byrial (diskussion) 3. maj 2013, 12:50 (CEST)Reply[svar]
Jeg har nu sat [[ ]] om to properties. Det ser da ud til at virke og give links? --Palnatoke (diskussion) 3. maj 2013, 13:51 (CEST)Reply[svar]
Ja, det giver links, men ikke nødvendigvis til det man ønsker at linke til. Artiklen for et emne har i mange tilfælde en anden titel end etiketten på Wikidata. Se nærmere om dette i forklaringen som stadig ligger i min sandkasse (Bruger:Byrial/sandkasse). Byrial (diskussion) 3. maj 2013, 13:58 (CEST)Reply[svar]
Med andre ord: I dette konkrete eksempel virker det, men i andre tilfælde skal vi lege med parenteser eller noget mere kompliceret. Og der har du nok ret i at vi bør læse op på Lua. --Palnatoke (diskussion) 3. maj 2013, 14:27 (CEST)Reply[svar]
Ja, en god start vil være en skabelon giver "[[artikeltitel|label]]" hvis vi har en artikel om emnet, og "label" hvis vi ikke har. Byrial (diskussion) 3. maj 2013, 14:56 (CEST)Reply[svar]
Jeg importerede et lille modul fra engelsk, og brugte det direkte på Schleicher ASK 21 (dvs. uden af skabelon som mellemled), samt oprettede en voldsomt lille stub om fabrikanten der nu linkes til, men med brug af labelen som linktekst. Det er slet ikke så svært at komme i gang med. Byrial (diskussion) 3. maj 2013, 15:31 (CEST)Reply[svar]


Om politikker og normer[rediger kildetekst]

Wikipedias regelsæt består af en samling politikker og normer, men jeg har aldrig helt forstået forskellen. Angiveligt er politikker faste regler, og normer er blot anbefalelsesværdige at følge, men det er ikke påkrævet. I praksis ser dette dog ikke ud til at være tilfældet – Wikipedia:Brugerkonti og -navne er et godt eksempel. Denne norm er ikke blot en retningslinje, men en fast regel. F.eks. blokeres brugerkonti, der »indeholder vulgære udtryk, skældsord eller lignende«. Der er endda en fast blokeringsbegrundelse til netop sådanne tilfælde (»Uacceptabelt brugernavn«). Dernæst kan nævnes Wikipedia:Normer for brugersider, der ligeledes har en associeret sletningsårsag (»Ikke i overensstemmelse med normer for brugersider«). Hvis disse normer blot er normer – og derfor vejlende, men ikke faste regler – hvorfor kan de så benyttes til at retfærdiggøre blokeringer og sletninger? Der findes flere andre lignende eksempler (f.eks. Wikipedia:Ingen personlige angreb), men jeg vil ikke detaljere min undren nærmere. Er det blot en fejl, at disse normer ikke er politikker, eller har jeg misforstået hvad normer er? Mvh. Cgtdk (diskussionbidrag) 25. apr 2013, 18:13 (CEST)

Etymologisk er en norm en etisk retningslije, mens politikker i denne sammenhæng faktisk er lidt misvisende, fordi de er eller tenderer til at være regler med sanktionsmuligheder. Forskellen må klargøres, så brugerne entydigt kan se, hvad der i værste fald kan føre til en sanktion som fx. bandlysning.
Jeg er enig med Cgtdk i, at der er en del uklarheder, bl.a. mht. adgangen til at skrive i brugersider, og jeg har også fundet formuleringer, der er tvetydige. Måske kunne nogle, der er særligt interesserede skabe et projekt om at klargøre normer og politikker (eller bedre:regler)?--Ramloser (diskussion) 25. apr 2013, 23:53 (CEST)
Wikipedia:Politikker_og_normer bør måske skrives om, så normer står for sig og politikker for sig, evt. en side til hver. Og det bør fremgå af politikkerne, at der sanktioneres (advarsler, blokeringer og bandlysninger) ved overtrædelse, og hvilke ting der udløser hvilken sanktion. F.eks. at grove chikanerier, personangreb og ukvemsytringer eller oprettelse af brugerkonti eller sider med vulgære navne, hurtigere fører til blokkering end f.eks. skrivning af POV-indhold (står anført som en politik). --Hofkas (diskussion) 26. apr 2013, 01:28 (CEST)
Generelt gælder at der er sket en vis udvikling på dansk Wikipedia i de forgangne elleve år siden oprettelsen. På nogle punkter er der sket holdningsmæssige eller praktiske ændringer i tidens løb, mens andre gange har der været brugere, der ikke har kunnet administrere den frihed Wikipedia tilbyder, hvilket så har fået forskellige konsekvenser. Uheldigvis er de enkelte politikker og normer bare ikke altid blevet rettet tilsvarende.
Imidlertid gælder at politikker og normer og for den sags skyld også en del hjælpesider er de retningslinier, brugerne forventes at følge, og derfor ikke bare lige kan ændres. Man kan godt lave uddybninger eller opdateringer, men skal noget direkte ændres, kræver det konsensus, f.eks. i form af en diskussion på Landsbybrønden. Det bliver nemt en lidt tung proces, og der er ingen garanti for, at alle automatisk er enige. Et projekt kunne være et alternativ, men jeg er nu ikke videre optimistisk. De fleste projekter er i forvejen mere end døde, så det kræver mere end almindeligt engagement, hvis der skal komme noget ud af det for alvor. Noget der ellers godt kunne være påkrævet flere steder.
Angående formuleringerne så er de en del steder med vilje holdt i brede vendinger. For i en del tilfælde bliver det nemt en skøn, hvad der skal gøres, ligesom man jo ikke kan tage højde for alt. Dertil kommer så at mens nybegyndere skal have råd og vejledning, så skal kendte problembørn have advarsler og blokeringer. Det der passer til den ene sag passer med andre ord ikke altid på den anden. --Dannebrog Spy (diskussion) 29. apr 2013, 13:26 (CEST)


Lidt ekstra gode råd i forbindelse med artikeloprettelse?[rediger kildetekst]

Ganske ofte oplever jeg at brugere, der opretter selvbiografier, skriver om emner, som de har et nært forhold til eller på anden måde bidrager med artikler, der desværre ikke overholder de forskellige politikker og normer, ganske enkelt ikke er klar over problemerne ved dette.

Det er jo svært at "opdrage" nye brugere inden at man har haft muligheden for at komme i kontakt med dem, men jeg tænker på om det følgende måske kunne afhjælpe lidt på problemet?

Det første en bruger ser, når vedkommende skal til at oprette en artikel, er MediaWiki:Newarticletext.

Kunne det monstro være en ide at prøve at tilføje et par punkter, der kort, men tydeligt, gør opmærksom på problemerne ved at skrive om sig selv eller andre nære emner? Mvh Knud Winckelmann (diskussion) 24. apr 2013, 22:55 (CEST)

Jeg synes det er en fremragende ide, omend jeg faktisk tænker at vi kunne tage den et skridt "længere" og simpelthen indsætte {{ErIkke}} der. Den er stor, den fylder meget men for dem der opretter mange artikler, er det nok til at overskue og for de nye giver det et godt og tydeligt fingerpeg. MVH Henrik (heb, Diskussion   Bidrag   E-mail) 25. apr 2013, 08:58 (CEST)
LIge præcist Er-Ikke er nok lidt voldsom og jeg har en grim mistanke om at den p.t. faktiskt er for lang og ukonkret til at folk egentligt læser og forstår den. Det er en anden ting, jeg kigger lidt på p.t. Knud Winckelmann (diskussion) 26. apr 2013, 13:46 (CEST)
Problemet er at der et eller andet sted vist står at man godt må skrive om noget man har kært så længe det udelukkende er faktuelt. Da det er noget man har kært så er alt man skriver om emnet så at betragte som faktuelle opdateringer. Tror problemet ligger der. --Trade (diskussion) 25. apr 2013, 18:25 (CEST)

Jeg synes også at det er en fremragende ide. Den svenske tekst har nogle gode punkter som kan bruges som inspiration i den forbindelse. Og vi kan ligesom den norske tekst give forskellige råd afhængig af hvilket navnerum som siden er ved at blive oprettet i, og for diskussionssider også afhængig af om den tilhørende emneside findes. Byrial (diskussion) 25. apr 2013, 22:46 (CEST)

Den svenske tekst er fremragende i mine øjne. Dels fordi den er kort og har alle de væsentlige punkter med og dels fordi den grafisk er rolig og overskuelig. Sætningen: Artiklar som inte verkar [passa] på Wikipedia kan raderas, linker til siden sv:Wikipedia:Relevans, hvor afsnittet sv:Wikipedia:Relevans#Verifierbar betydelsefullhet er særligt vigtigt i denne sammenhæng. --Hofkas (diskussion) 25. apr 2013, 23:09 (CEST)

Jeg har oprettet et hurtigt oplæg på Bruger:Knud Winckelmann/Newarticletext. Jeg har taget lidt inspiration fra den svenske. Den skal nok tilrettes lidt, rent pædagogisk. Knud Winckelmann (diskussion) 29. apr 2013, 12:52 (CEST)

Jeg har også lavet et forslag på Bruger:Hofkas/Newarticletext. Jeg synes det er vigtigere at fremhæve de ting der er vigtige, frem for overskrifterne. Hvorfor jeg har fjernet den fede skrift i overskrifterne, og i stedet fremhævet centrale begreber i brødteksten. --Hofkas (diskussion) 29. apr 2013, 14:31 (CEST)
Godt tænkt. Umiddelbart syntes jeg din får budskabet tydeligere frem. Mvh Knud Winckelmann (diskussion) 29. apr 2013, 14:46 (CEST)
Jeg synes vi skal afprøve Hofkas forslag i praksis. - Kåre Thor Olsen (Kaare) (diskussion) 30. apr 2013, 21:14 (CEST)

Jeg har tilladt mig at lægge Hofkas udgave i produktion, så ser vi om det giver noget. Mvh Knud Winckelmann (diskussion) 1. maj 2013, 10:50 (CEST)Reply[svar]


Videnskabshistorie[rediger kildetekst]

Videnskabs-historie kræver en ekspert viden og det er ikke sikkert at selv eksperterne kan blive enige. Jeg foreslår at videnskabhistorien springes over, medmindre at der nyere bøger eller hjemmesider, som omtaler den. Og jeg foreslår at stilmanualen næver dette.Jesper7 (diskussion) 26. apr 2013, 21:46 (CEST)

Når man ser på mængden af populærfremstillinger af videnskabens historie, er der vist ikke grund til at stille den slags krav. Hvis du et sted finder forældet viden, kan du (med behørig argumentation) markere den med {{forældet}}. Vær bare forberedt på at skulle fremlægge en eller flere kilder, som faktisk understøtter din påstand. --Palnatoke (diskussion) 26. apr 2013, 23:01 (CEST)
Videnskabshistorie er i høj grad encyklopædisk, og behøver ikke dugfriske bøger/hjemmesider som kilder. Det skal selvfølgelig fremgå at det er forældede opfattelser: At Tycho Brahe mente at Solen kredsede rundt om Jorden, at nogle mente at lyset udbredtes via æteren, at Pluto var en planet mm. Det viser blot at videnskab er en selvkorrigerende proces - fremfor et mantra. Wikipedia bør naturligvis være kritisk, og ikke medtage revl og krat (som at man i Middelalderen troede at Jorden var flad). --Med venlig hilsen Necessary Evil (diskussion) 27. apr 2013, 02:27 (CEST)

Umiddelbart giver oplægget til denne diskussion ikke nogen (fornuft mening). Til alm. orientering for dem der ikke har set det, så antager jeg at det er diskussionen her: Diskussion:Racelære, der er udgangspunktet! --Hofkas (diskussion) 27. apr 2013, 02:57 (CEST)

Videnskabshistorien bør placeres under forfatterne, da forfatteren er kilden til videnskabshistorien. Ellers skal vi have for mange modstridende synsvinkler i samme artikel. og det kan vi ikke redigere i og ikke finde alle kilderne til.Jesper7 (diskussion) 27. apr 2013, 09:20 (CEST)
Problemet er særligt når nogen (såsom nazister) politisk dyrker forældede videnskabelige teorier.Jesper7 (diskussion) 27. apr 2013, 09:20 (CEST)
Du trænger tydeligvis til at læse op på Wikipedia-konceptet. Der er intet galt i at have flere synspunkter i samme artikel. Faktisk er en væsentlig del af videnskabshistorien netop at der har været forskellige synsvinkler og -punkter, og at man efterhånden har fundet frem til at nogle teorier bare ikke var gode nok. --Palnatoke (diskussion) 27. apr 2013, 10:24 (CEST)
Hvis endelig en artikel skulle blive alen-lang og "forplumret" af at præsentere mange historiske, men modstridende synspunkter, eksisterer også mulighed for at lave en uddybende artikel, hvortil sådant materiale kan flyttes. Det er en helt almindelig proces på Wikipedia, og tjener som sådan kun til at gøre artiklen bedre, da der på den måde er mulighed både for at give et kortere, lettere oveskueligt billede af den aktuelle viden, samt i den uddybende artikel at præsentere den mere rodede historiske udvikling. --Medic (Lindblad) (diskussion) 27. apr 2013, 14:25 (CEST)


Brede Værk er i gang[rediger kildetekst]

WikiProjekt Brede Værk er i gang. Eleverne fra Ørestad Gymnasium og Det fri Gymnasium var i sidste uge på Brede Værk for at få noget grundviden om værket, om industrialiseringen og om Wikipedia, og i dag er de første bidrag så begyndt at komme ind på projektets sandkassesider (listen af sider med skråstreg på projektsiden). Tag godt imod dem, og giv endelig eleverne gode råd på sandkassediskussionssiderne og/eller på deres egne brugerdiskussionssider. --Palnatoke (diskussion) 29. apr 2013, 13:47 (CEST)

Godt projekt! Jeg har tilmeldt mig som deltager. Er det initieret af Wikimedia Danmark? Jeg er spændt på at se resultatet, når projektet udløber næste uge. Jeg håber, at eleverne er blevet undervist i brug af kildehenvisninger (-; Nillerdk (diskussion) 29. apr 2013, 15:12 (CEST)
Projektet har været undervejs længe. Jeg blev præsenteret for ideen i efteråret 2010, og havde så småt glemt det, da det kom op igen i drøftelserne mellem Wikimedia Danmark og Nationalmuseet i begyndelsen af året. --Palnatoke (diskussion) 29. apr 2013, 15:19 (CEST)


Tilfældige artikler[rediger kildetekst]

Jeg har nu oprettet Wikipedia:Tilfældige artikler, der kan bruges til at finde en tilfældig artikel i en række forskellige kategorier. Jeg har oversat den fra svensk og skåret lidt til, så der er sikkert emner, som ikke er kommet med. Siden benytter {{Tilfældig side i kategori}}, der trækker på dette toolserver-værktøj. --Palnatoke (diskussion) 30. apr 2013, 10:49 (CEST)


Uland og Iland[rediger kildetekst]

En bruger har flyttet uland og iland til i-land‎ og u-land‎ uden forudgående diskussion. Begreberne med bindestreg er ifølge Den Danske Ordbog ikke officielle. Jeg forslår, at en administrator flytter tilbage. Nillerdk (diskussion) 30. apr 2013, 10:50 (CEST)

Jeg har nu flyttet tilbage. Artikelnavnene bør diskuteres på de relevante diskussionssider. --Palnatoke (diskussion) 30. apr 2013, 10:56 (CEST)


Change to wiki account system and account renaming[rediger kildetekst]

Some accounts will soon be renamed due to a technical change that the developer team at Wikimedia are making. More details on Meta.

Dansk: Nogle konti vil snart blive omdøbt på grund af en teknisk ændring, som Wikimedias udviklerhold gennemfører. Flere oplysninger på Meta.

(Distributed via global message delivery 30. apr 2013, 05:27 (CEST). Wrong page? Correct it here.)


[en] Change to section edit links[rediger kildetekst]

The default position of the "edit" link in page section headers is going to change soon. The "edit" link will be positioned adjacent to the page header text rather than floating opposite it.

Section edit links will be to the immediate right of section titles, instead of on the far right. If you're an editor of one of the wikis which already implemented this change, nothing will substantially change for you; however, scripts and gadgets depending on the previous implementation of section edit links will have to be adjusted to continue working; however, nothing else should break even if they are not updated in time.

Detailed information and a timeline is available on meta.

Ideas to do this all the way to 2009 at least. It is often difficult to track which of several potential section edit links on the far right is associated with the correct section, and many readers and anonymous or new editors may even be failing to notice section edit links at all, since they read section titles, which are far away from the links.

(Distributed via global message delivery 30. apr 2013, 20:17 (CEST). Wrong page? Correct it here.)


Signering af indlæg[rediger kildetekst]

På normen Wikipedia:Signér indlæg på diskussionssider står:

Det er også muligt at variere sin underskrift så den indeholder mere end et wikilink til din brugerprofil. Det gøres ved at afkrydse feltet ved teksten "Signaturer uden automatisk link til brugerside", hvilket efterfølgende gør det muligt at indsætte sin egen wiki markup i signaturen.

Jeg har set at nogle brugere gør dette uden at tilføje henvisninger til deres brugersider, hvilket jeg finder uhensigtsmæssigt da det gør det sværere at undersøge hvem underskriveren er, og også efter min mening gør diskussionen mere uoverskuelig når den ikke brydes op af farvet henvisningstekst.

Jeg foreslår derfor at normen udvides med et krav om at signaturen skal indeholde henvisninger til brugerside og brugerdiskussionsside. Byrial (diskussion) 18. apr 2013, 09:38 (CEST)

Det giver rigtig god mening - jeg er enig. --Jørgen (diskussion) 18. apr 2013, 10:39 (CEST)
Jeg bryder mig om dette forslag. --Cgtdk (diskussionbidrag) 18. apr 2013, 12:21 (CEST)
Godt spottet. Jeg er med. --Medic (Lindblad) (diskussion) 18. apr 2013, 14:36 (CEST)
Det er en glimrende henstilling, men der er ingen grund til at stille krav. Hvis man ønsker kedelige, ensartede signaturer, må vejen frem være at fjerne afkrydsningsfeltet. --Palnatoke (diskussion) 18. apr 2013, 14:43 (CEST)
Palnatoke: Et sådant forslag støtter jeg gerne. --Cgtdk (diskussionbidrag) 18. apr 2013, 14:46 (CEST)
@Cgtdk: Hvilket forslag støtter du? Palnatoke stillede ikke noget forslag. Betyder det at det er mit forslag du støtter? Byrial 18. apr 2013, 15:00 (CEST)
@Palnatoke: Synes du ikke at det er upraktisk hvis du skulle om ad sidehistorikken for at komme til min brugerside, hvis jeg konsekvent signerede sådan her: (jeg vil genetablere min normale signatur når dette er skrevet) Byrial 18. apr 2013, 15:00 (CEST)
@Byrial: Jo, det ville da være upraktisk, men så absolut til at leve med. --Palnatoke (diskussion) 18. apr 2013, 15:08 (CEST)

Støtter Byrials forslag. Har ikke noget imod anderledes og evt. "farverige" signaturer, men mener at der SKAL være link til bruger- og brugerdiskussionssider. --Hofkas (diskussion) 18. apr 2013, 15:39 (CEST)

@Byrial: Jeg har allerede støttet dit oprindelige forslag. Min anden kommentar omhandlende denne udtalelse fra Palntatoke »Hvis man ønsker kedelige, ensartede signaturer, må vejen frem være at fjerne afkrydsningsfeltet«. Jeg gav udtryk for, at jeg gerne støtter et forslag om at gøre netop dette, da specielle signaturer sjældent er nyttige. --Cgtdk (diskussionbidrag) 18. apr 2013, 17:02 (CEST)

Jeg ser ingen grund til at forhindre, at folk laver en personlig signatur, al den tid, den indeholder et læseligt brugernavn og tidsstempel. Desuden har vi jo klaret os i årevis (indtil det blev lavet om i standardsignaturen) uden et link til brugerdiskussionen. Den kan man jo finde via linket til brugersiden.
- Sarrus (db) d. 18. apr 2013, 20:05 (CEST)
Læseligt brugernavn garanteres hverken med nuværende praksis eller med det foreslåede, og tidsstempel kommer ikke med, hvis man selv vælger at skrive tre tilder. --Palnatoke (diskussion) 18. apr 2013, 21:25 (CEST)
Jeg er enig i, at folk sagtens kan lave en personlig signatur, så længe den indeholder et link til brugersiden. Men jeg er egentlig nysgerrig efter at vide, hvilke brugere, der har en signatur uden link til brugersiden. Måske de skulle fremsætte deres synspunkter. --Johan U (diskussion) 18. apr 2013, 21:32 (CEST)
Jeg ser for så vidt ikke nogle problemer i nogle af forslagene - hverken at der stilles krav om henvisninger til brugerside og brugerdiskussionsside eller at vi slår funktionen fra så alle har ensartede signaturer. Personligt foretrækker jeg det første, men jeg tror at sidstnævnte bliver langt lettere at "håndhæve". MVH Henrik (heb, Diskussion   Bidrag   E-mail) 19. apr 2013, 13:18 (CEST)
Delvist til Palnatoke: Jeg har heller ikke påstået, at det er en del af forslaget :-). Men hovedformålet med signaturer må være, at man kan se, hvem der har skrevet hvilket indlæg, hvornår. Ikke at der er et link til vedkommendes brugerdiskussionsside, eller at alle signaturer er 100% ens. Det kræver kun ét klik mere at finde brugerdiskussionssiden via folks link (hvis det findes i signaturen) til brugersiden.
- Sarrus (db) d. 19. apr 2013, 16:59 (CEST)
@Sarrus, vil du støtte et krav om et obligatorisk link til ens brugerside i signaturer (uden krav om link til brugerdiskussionssiden)? Byrial (diskussion) 19. apr 2013, 18:32 (CEST)
Det er jo en genvej til folks brugerside, men ellers kan man jo finde det andre steder. F.eks. i historikken. Man kunne evt. nøjes med at anbefale det, eller skrive, at fællesskabet foretrækker det - hvis det bliver udfaldet af denne diskussion. Jeg forholder jeg mig neutralt til det spørgsmål.
- Sarrus (db) d. 19. apr 2013, 20:35 (CEST)

Jeg er vild med ideen om at alle signaturer er ens. Jeg synes, det er irriterende med alt muligt gejl i signaturerne og mener bestemt, der må være krav om et link til brugersiden. Hvis man gerne vil lave henvisninger til alt muligt andet og vise hvor man kommer fra eller hvad man nu kan finde på, kan man jo bare skrive henvisningen på sin brugerside. De brugere der så rent faktisk er interesserede, vil jo nok forsøge at finde oplysningerne der. De enkle signaturer er bare nemmest for alle at forstå. --CarinaT (diskussion) 19. apr 2013, 22:15 (CEST)

Jeg finder det ligeledes "irriterende med alt muligt gejl i signaturerne", men ser blot ingen grund til at bekæmpe det med regler. Hvis en bruger føler trang til at skrive under med "X" eller uden link, vil vedkommende have sværere ved at blive taget alvorligt, og vedkommendes argumenter vil have mindre vægt i diskussionen. Hvis man som bruger har valgt et brugernavn, som andre finder useriøst, kan man ændre det. Tilsvarende her; blot behøver man ikke belemre en bureaukrat. --Palnatoke (diskussion) 19. apr 2013, 22:32 (CEST)
Jeg har forsøgt at lure lidt på MediaWikis indstillinger. Så vidt jeg kan se, er der ikke en umiddelbart teknisk løsning (ud over at få lavet en MediaWiki extension), der giver det ønskede. Ergo skal der en policy til. I lyset af det støtter jeg Byrials forslag om at normen udvides med et krav om at signaturen skal indeholde henvisninger til brugerside og brugerdiskussionsside. MVH Henrik (heb, Diskussion   Bidrag   E-mail) 3. maj 2013, 08:34 (CEST)Reply[svar]
Og så fik jeg mig lige en chat med en af udviklerne og det blev til bugzilla:48034 så måske en teknisk løsning alligevel kan findes - til glæde og gavn og alt det der... :) MVH Henrik (heb, Diskussion   Bidrag   E-mail) 3. maj 2013, 08:55 (CEST)Reply[svar]
Buggen er blevet lukket, som værende et useriøst forslag, hvorfor det ikke er muligt at fjerne afkrydsningsfeltet. Sådan kan det gå. Sammenfattende af ovenstående ser jeg derfor at der overvejende er en holdning til at der kun skal anvendes standardsignaturer. Jeg foreslår derfor at hele afsnittet Tilpasning af underskrift erstattes med følgende tekst:
Det er på dansk Wikipedia besluttet at, der kun anvendes MediaWiki-softwarens standardsignatur, hvorfor der under Indstillinger (mine indstillinger) → BrugerdataSignatur, ikke må være indsat nogen tekst i boksen Signatur og feltet Signaturer uden automatisk link til brugerside ikke må være afkrydset.
Det er meget firkantet formuleret - tilgengæld er der ikke så meget at fortolke på. MVH Henrik (heb, Diskussion   Bidrag   E-mail) 25. maj 2013, 09:35 (CEST)Reply[svar]
Og hvad gør vi så, når folk ikke overholder det? Skal vi så til at blokere? Jeg synes det er en umådeligt dårlig idé. Og som jeg har skrevet før: Hvad er problemet? Hvis en bruger vælger at have en ikke-standard-signatur eller for den sags skyld vælger ikke at signere, er konsekvensen, at vedkommende opleves som et irritationsmoment og at det bliver sværere for vedkommendes argumenter at trænge igennem. Jeg betragter det som et ikke-problem. --Palnatoke (diskussion) 25. maj 2013, 10:14 (CEST)Reply[svar]
Jeg støtter fortsat ikke, at folk skal frarøves muligheden for at lave en personlig signatur. Der er ikke nogen grund til, at alle skal have 100% ens signaturer. Og som Palnatoke skriver: Hvad gør vi, hvis folk ikke overholder det? Og som jeg tidligere har skrevet, er formålet med signaturer, at vi kan se, hvem der har skrevet hvad, hvornår. Ikke at alle skal være ens.
- Sarrus (db) d. 25. maj 2013, 11:57 (CEST)Reply[svar]
Jeg vil lige indskyde som den der startede denne debat, at jeg ikke går ind for at forbyde personlige signatur, og at jeg aldrig har foreslået det. Jeg går ind for at forbyde signaturer uden mindst én henvisning til ens brugerside eller brugerdiskussionsside. Byrial (diskussion) 25. maj 2013, 13:02 (CEST)Reply[svar]
Tilføjelse: Formålet med at kræve en henvisning er at gøre lettere at se hvis signatur det er, idet man kan følge henvisningen hvis man er i tvivl (hvis for eksempel nogle brugere har brugernavne som minder om hinanden, hvis eller man ikke kan tyde hvad der er brugernavnet i en personligt tilpasset signatur). Jeg synes godt at man kan sige at det faktisk er henvisningerne i en signatur som definerer hvis signatur det er. Jeg er enig med Sarrus som lige her ovenfor skriver: "formålet med signaturer, at vi kan se, hvem der har skrevet hvad, hvornår." Dette formål kan efter min mening bedst opfyldes med signaturer som har mindst én henvisning. Byrial (diskussion) 25. maj 2013, 13:45 (CEST)Reply[svar]
Forslaget om at forbyde personlige signaturer var sådan set affødt af bemærkningen om at vejen frem var at fjerne afkrydsningsfeltet, hvor jeg blot lagde det ekstra lag på, for at folk ikke kastede sig over en masse ikke-virkende Wiki/HTML-koder. Som jeg skrev indledningsvist og stadigvæk holder ved, så foretrækker jeg et krav om henvisninger, men som andre er inde på her, så kan det godt blive svært at håndhæve. Det virker lidt "voldsomt" at blokere bruger XYZ fordi vedkommende ikke har en henvisning, men omvendt er det ultimativt vores eneste sanktioneringsmulighed, og man kommer til tider langt med oplysning og venlige henstillinger. MVH Henrik (heb, Diskussion   Bidrag   E-mail) 30. maj 2013, 10:40 (CEST)Reply[svar]


Danmarks største byer[rediger kildetekst]

Jeg vil gøre opmærksom på, at der på Diskussion:Danmarks største byer foregår en diskussion om artiklens definition og afgrænsning. Er du interesseret i fagområdet, eller har du nogle konstruktive forslag, er du velkommen til at deltage. Konklusionerne af diskussionen kan desuden få indflydelse på vores byartikler. Konkret diskuteres:

 • Skal definitionen på by fortsat væres Danmarks Statistiks byområdebegreb?
 • Skal der indføres en ny opgørelsesmetode, der tager hensyn til at byer kan brede sig over naturlige skel (dvs. mere end 200 m mellem bebyggelser), som vandarealer og bjergområder?
 • Skal artiklen afgrænses til byer af en vis størrelse?, et vist antal?, eller skal alle byer med i artiklen?

--Patchfinder (diskussion) 4. maj 2013, 19:09 (CEST)Reply[svar]


Hjælp til tegneserieliste[rediger kildetekst]

I juli sidste forsøgte undertegnede at lave en skabelon beregnet til lister med mangabind baseret på Skabelon:Japansk afsnitsliste, som Mads Ren`ai oprettede tilbage i januar 2009. Resultatet, Skabelon:Mangaliste, kom imidlertid ikke til at fungere tilfredsstillende, da jeg løb sur i koderne, og det blev derfor umiddelbart lagt til side. Med noget tilpasning kunne den imidlertid måske også bruges til vestlige tegneseriealbum som en generel Skabelon:Tegneserieliste. Det kræver imidlertid, at nogen der har forstand på koder kommer til hjælp. Mine tanker om hvordan resultatet kan eller bør være fremgår af Skabelondiskussion:Mangaliste.

Mads Ren`ai har ikke været aktiv siden februar 2011, og Anigif, der oprettede Skabelon:Afsnitsliste, har været fraværende siden august 2011, så de kan ikke rigtig spørges. Men måske andre kode- og skabelonkyndige kan hjælpe?

Apropos afsnitslisterne så er jeg også rendt ind i, at de ikke tager højde for afsnit sammensat af to eller flere mindre afsnit med hver deres titel. I forbindelse med en oversættelse af en:Seitokai Yakuindomo kunne jeg ellers netop godt bruge en dansk pendant til en:Template:Japanese episode list multi-part. --Dannebrog Spy (diskussion) 5. maj 2013, 21:41 (CEST)Reply[svar]


Patruljeringsskabeloner[rediger kildetekst]

Jeg har stor respekt for de brugere som bruger tid på at kontrollere bidrag, og rette eller fjerne de redigeringer som ikke er konstruktive. I den forbindelse undrer jeg mig dog noget over de skabeloner som indsættes på bidragsydernes brugersider: {{test}}, {{test2}}, {{test3}}. Jeg tror at de fleste ukonstruktive redigeringer kan opdeles i 2 grupper:

 1. Dem hvor bidragsyderen sandsynligvis i god mening forsøger at bidrage, men gør det på en forkert måde eller uforvarende overtræder nogle regler: Her vil en individuel forklaring af hvad problemet er, og hvad man skal gøre i stedet for det man har gjort, være langt at foretrække frem for en standard-skabelon, som brugeren måsker ikke forstår meningen med.
 2. Dem der klart er hærværk, f.eks. indsættelse af tabuord og chikane mod andre: Her er skabelonerne alt for mildt formuleret. En hærværksmand vil sikkert finde beskeder som Desværre var dine redigeringer ikke helt som de burde være, hvorfor jeg vil henlede din opmærksomhed på, at ... komiske. Skriv hellere noget mere kontant i stil med: Hold op med at øve hærværk mod Wikipedia. Hvis du ikke straks stopper, bliver du blokeret fra at lave flere redigeringer. Man behøver efter min mening ikke mere end én advarsel hvis der uden tvivl er tale om ondsindet hærværk.

Desuden ville det være mere effektivt hvis patruljanterne med det samme kunne stoppe brugere som fortsætter med destruktiv adfærd. Jeg så derfor gerne at de mest aktive patruljanter som ikke allerede er administratorer, søger om at blive administratorer. Det vil gøre det nemmere for både dem selv og andre hvis de kan hurtigslette og blokere med der samme. Byrial (diskussion) 7. maj 2013, 11:47 (CEST)Reply[svar]

Forslag: Afskaf {{test}}, {{test2}}, {{test3}} og brug i stedet

 • Til tilfælde hvor der uden tvivl er tale om bevidst hærværk: Én hærværksskabelon som giver første og sidste advarsel før blokering.
 • I alle andre tilfælde: Enten individuelle forklarende tekster, eller specialiserede skabeloner som klart siger hvad der er gjort galt, og hvad man i stedet skal gøre. Byrial (diskussion) 7. maj 2013, 12:35 (CEST)Reply[svar]
(REDIGERINGSKONFLIKT) Ganske enig. Jeg finder også skabelonerne overdrevent høflige, når det kommer til hærværksmænd, der klart har ondsindede hensigter. Jeg har overvejet, om det blot er udtryk for sarkasme, når der eksempelvis antydes, at redigeringen ikke var helt i overensstemmelse med reglerne. Vores regler på området er også overdrevent venlige - Det giver ikke mening at vente tre gange på at en skoleelev har udøvet hærværk før der blokeres. Dem der blot skriver "prut" kan vi godt antage tester, men mange hærværksmænd viser, at de absolut mestrer teknikken, og lad os blot blokere dem uden større forsøg på at komme i dialog. Hærværksmanden tager ikke væsentlig skade af at blive udelukket fra Wikipedia i to timer, og skrider vi hurtigere ind, spares meget. Pugilist (diskussion) 7. maj 2013, 12:37 (CEST)Reply[svar]
Det, nytter ikke hvis/når folk skriver høflige henstillinger til nr.2-gruppen udenfor/efter deres 11. skabelon som de lige har givet dem. (Skrev Trade (diskussion • bidrag) . Husk at signere dine indlæg.)
Vi skal vel bare vedtage en genvej udenom den tretrinsraket, vi gav hinanden håndslag på i sin tid. Det er der flere, der allerede gør - det er lidt en fornemmelsessag om det har en pædagogisk virkning i den aktuelle situation. --Jørgen (diskussion) 7. maj 2013, 14:33 (CEST)Reply[svar]
Jeg vil blot bemaerke, at man jf. Hjælp:Vejledning for administratorer ikke behoever at give tre advarsler foer man blokerer. --Cgtdk (diskussionbidrag) 7. maj 2013, 16:31 (CEST)Reply[svar]
Hvem bliver den første til at lave et udkast til skabelonen? --Trade (diskussion) 7. maj 2013, 16:40 (CEST)Reply[svar]
Jeg ser to emner her: WP:TRO og uovervejet brug af skabeloner. Det er sandsynligvis en fejl at vi har ladet WP:TRO komme ind i forhold til simpelt hærværk. Det har ført til at vi har {{test}}, som til forveksling ligner {{velkommen}}, mens {{test2}} og {{test3}} mere konkret påpeger hærværksproblemet. Til gengæld er skabelonerne kun generelle advarsler; de påpeger ikke, hvordan brugeren kunne bidrage positivt. Jeg ser ingen god grund til at indføre specialiserede skabeloner - de er blot endnu et skridt på vejen mod det regelhelvede, som de har på den engelske Wikipedia. Lad os hellere prøve at være pædagogiske over for dem, hvor vi antager at dét virker (med rigtige ord i stedet for skabeloner) og så slå hårdt og upædagogisk ned på de andre. Vi vil naturligvis fejlbedømme et antal gange, men det må vi så tage, når det kommer. --Palnatoke (diskussion) 7. maj 2013, 18:03 (CEST)Reply[svar]

(redigeringskonflikt)

Jeg vil vældigt gerne mane til en smule besindighed her, og bede al folket om at træde varsomt. Tænk os lige grundigt om. For det første - hvor problematisk er den nuværende model? Hvor stort er behovet for at ændre på den? Jeg spørger ikke af frygt for forandringer, men for at problemet ses i rette proportioner. Jeg har personligt en fornemmelse af, at den nuværende model er tilpas effektiv til at bremse hærværksmænd, inden de får forrettet overdreven skade. Ja, det er rigtigt at der i ny og næ er tilfælde, hvor en hurtigere indgriben end reglerne umiddelbart lægger op til er både ønskelig og det fornuftige valg, men som Jørgen ganske rigtigt nævner sker en sådan omgåelse af tretrinsraketten allerede, uden at det nuværende system lider skade under det. Dernæst - hvad vil effekten af en strammere politik være? Hvad er det, vi gerne vil opnå med det? Hvilken effekt forudser vi, at det vil have - og er det den effekt, vi ønsker? Til inspiration vil jeg gerne pege på Tyg venligst ikke i nybegyndere (samt den tilhørende debat ), samt de engelske sider Deny recognition, der forklarer at man ofte slipper hurtigere af med en hærværksmand ved at ignorere frem for at straffe, og You must feed the trolls, der redegør for at en hærværksmand ikke altid er en hærværksmand. Endelig skal gode gamle antag god tro ikke glemmes i denne sammenhæng.
Jeg vil langt hellere være lidt for høflig/blød/godtroende/sindig og derigennem have lidt ekstra arbejde med at rydde op efter tyve ekstra hærværkshandlinger, end jeg vil miste én potentiel skribent fordi vi handler for hurtigt, for restriktivt, for hårdt, for uhjælpsomt, for punitivt eller for lidt forstående. Det er trods alt uligt meget lettere at stramme skruen overfor en hærværksmand, der er "til stede" på projektet end det er at forklare det venligt mente, men sørgeligt misforståede restriktive budskab over for en velmenende nybegynder, der stikker af fra projektet og ikke længere har interesse i at læse vores forsøg på at kommunikere - da kommunikation i næsten alle tilfælde forudsætter at brugeren vender tilbage til Wikipedia, eller endog tager sig ulejlighed med at logge ind på sin bruger... hvad det bliver usandsynligt han gør i lang tid (om nogensinde) efter at være blevet skræmt væk af et hurtigt "bid". Det tager ofte mange timers arbejde at rette op på en enkelt uheldig kommentar til en ærlig skribent, mens det tager få minutter at blokere en bruger og gendanne hans vandalisme, selv for den mest ihærdige vandal.
Slutteligt er "regel kontra virkelighed" værd at overveje. Et analogt eksempel: hvor mange af os kan af ærligt hjerte sige, at de stadig kører bil med hænderne på rattet klokken-ti-og-to, som alle kørelærere foreskriver som den optimale håndstilling? Har de fleste mennesker ikke efterhånden ladet de hænder synke til kvart-i-og-kvart-over-seks, eller en personlig varians af samme? Men kørelærere fortsætter upåagtet med at lære ti-og-to fra sig, fordi det er idealet at leve op til. Det samme her. Nye patruljanter og administratorer skal ikke fra start lære de løsere regler, hvorfra standarden senere uafvigeligt vil sænkes, efterhånden som rutinen sætter ind. Nye patruljanter og administratorer (samt enhver Wikipedianer, der har med hærværksmænd, vandaler eller trolls at gøre) skal lære idealet, der skal sigtes efter.
Ja, jeg sætter tingene på spidsen. Nej, jeg mener ikke situationen er så alvorlig, som mine ord kunne give mistanke om. Men tanken står jeg ved. Vi skal ikke være restriktive i vores regler, vi skal være inkluderende. Vi skal ikke regelsætte efter hvad der er nemt, men efter hvad der er ret. Vi skal ikke ændre reglerne når det er smart eller rart eller let, men i stedet søge at ændre vores praksis, så vi stræber efter at leve op til idealerne, som reglerne skal beskrive. Ellers tager vi skridtet ud på et skråplan, vi ender med ikke at kunne holde balancen på. Med venlig hilsen, --Medic (Lindblad) (diskussion) 7. maj 2013, 18:22 (CEST)Reply[svar]
@Palnatoke: De specialiserede skabeloner skulle ikke give noget regelhelvede. Den eneste regel jeg foreslår, er at man fortæller gruppe 1-bidragsydere (dem som redigerer i måske god tro, men gør noget galt) hvad der er galt, og giver en positiv melding om hvordan det kan gøres på en rigtig måde, ved enten at skrive en passende besked eller bruge en skabelon som opfylder dette – hvis man kan finde en – efter eget valg. De nuværende test-skabeloner fortæller ikke hvad der er gjort galt, og er derfor meget lidt hjælpsomme oven for brugere som redigerer i god tro, og ikke ved hvad de har gjort galt.
@Medic: De eneste jeg vil være hårdere overfor, er dem som helt åbenlyst og uden tvivl laver hærværk – ting som eksempel at erstatte tekst med ordet "pik". Dem ser jeg ikke som potentielle skribenter, og jeg tror de bare morer sig over reaktioner som "Desværre var dine redigeringer ikke helt som de burde være ...". Hellere gøre kort proces med dem, men kun hvis der ikke kan være rimelig tvivl om deres manglende velmenenhed.
Opsummering: De nuværende testskabeloner dur ikke fordi: 1) De ikke fortæller folk som måske er i god tro, hvad problemet er, og 2) deres beskeder er bare til at more sig over for folk som laver bevidst laver hærværk. Byrial (diskussion) 7. maj 2013, 22:30 (CEST)Reply[svar]
Byrial: Jeg er helt enig med dig i, at skabelonerne kunne være mere hjælpsomme, og jeg finder det fantastisk, at du har taget debatten op. Lad os endelig kigge på at opdatere dem. Jeg er ikke enig i, at vi behøver at stramme op over for hærværksmænd. Argumentation findes herover. --Medic (Lindblad) (diskussion) 7. maj 2013, 23:03 (CEST)Reply[svar]
Jeg støtter en noget mere håndfast kurs overfor de åbenlyse hærværksmænd. Hvis man ser på mængden af hærværk i forhold til "almindelige" redigeringer, er det noget skræmmende, hvor stor en andel hærværket udgør. Særlig i skolernes åbningstid er det til tider helt overvældende, hvor stor en andel, der er hærværk. Det bør vi skride ind overfor.
Jeg har stor sympati for Palnatokes modstand mod at gøre det til et rigidt regelhelvede, men omvendt mener jeg også, at vi skal passe på med at have en praksis, der ligger alt for langt fra de nedskrevne regler og politiker. Den nuværende praksis kan nok strammes en anelse, men jeg mener det vil være sundt, hvis vi får beskrevet lidt mere præcist i blokeringspolitikken, at grovfilen kan tages i brug på et tidligere tidspunkt.
Og jeg er helt uenig i vurderingen af, at vi skal spilde gode kræfter på at plastre skabeloner på hærværksmændenes brugersider, fordi det er "ret". Det er ikke en krænkelse af en brugers rettigheder, hvis bruger efter åbenlyst hærværk får en tænkepause på et par timer. Der er vist ingen endnu, der er hverken døde eller har fået varige mentale mén af en sådan "uret". Og bemærk: Det er ikke et spørgsmål om ikke at antage god tro, men derimod at kunne konstatere ond tro. Sidstnævnte er der ingen grund overhovedet til at holde hånden over. Pugilist (diskussion) 7. maj 2013, 23:47 (CEST)Reply[svar]
Vi kunne jo lave et uskrevent princip om at blokere ved 2. hærværk hvis det sker midt i skoletiden og hvis adressen ikke matcher sektornettet. Vh. --Trade (diskussion) 8. maj 2013, 17:00 (CEST)Reply[svar]
Jeg har nu oversat skabelonerne {{Test}}, {{Test2}}, {{Test3}} og {{Test4}} fra enwiki. Jeg vil dog ikke gøre det til et krav at følge denne "firetrins"raket. Skabelonerne er i danske version "udstillet" her Bruger:Christian Giersing/Testskabeloner. Hvad siger I til dem? Er de som efterspurgt, er der lidt som skal laves om eller forestiller I jer de skal være helt anderledes? Hilsen Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 10. maj 2013, 07:42 (CEST)Reply[svar]
Jeg forestiller mig at den nye {{Test}} kan gives til nye eller anonyme brugere, som blot skriver "pik" nederst i en artikel, mens mere hardcore hærværksudøvere i stedet kan få lov at starte med {{Test2}} eller endda {{Test3}}. Hvis de så fortsætter efter {{Test}}, {{Test2}} eller {{Test3}}, kan de få {{Test4}} og derefter {{Blokeret}} (som jeg går ud fra blot fortsætter som nu). Hilsen Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 10. maj 2013, 07:46 (CEST)Reply[svar]
Glimrende! De tekster er meget bedre end de nuværende, idet de er korte og præcise og efter min mening velegnede i tilfælde af test og hærværk. Jeg kan også godt lide at det kun er tekst (på nær billedet i nr. 4) uden alt muligt gejl med rammer og farver. Jeg synes det vil være fint hvis de også kan tage artikelnavn og diff som parametre ligesom de engelske. At skifte til dem, vil klart være en forbedring. Byrial (diskussion) 10. maj 2013, 08:44 (CEST)Reply[svar]
Tak, Byrial. OK med ekstra parameter til den konkrete redigering. Hilsen Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 10. maj 2013, 08:57 (CEST)Reply[svar]
Jeg har tænkt lidt ekstra. Måske kunne denne her skabelon afløste {{Blokeret}}? Hilsen Christian Giersing [ disk //

bidrag // e-mail ] 10. maj 2013, 09:03 (CEST)Reply[svar]

Jeg forestiller mig det sådan her:
Skabelon Målgruppe
{{Test ny}} Anonyme eller nyregistrerede brugere, som blot skriver f.eks. "pik" nederst i en artikel for at teste hvordan man redigerer på Wikipedia.
{{Test2 ny}} Anonyme eller nyregistrerede brugere, som tilføjer nonsens til eksisterende sider eller opretter nye nonsenssider.
{{Test2a}} Anonyme eller nyregistrerede brugere, som fjerner indhold fra eksisterende sider uden begrundelse.
{{Test3 ny}} Brugere, som fortsætter med at lave hærværk efter allerede at have fået {{Test ny}}, {{Test2 ny}} og/eller {{Test2a}}.
{{Test4 ny}} Brugere, som fortsætter med at lave hærværk efter allerede at have fået {{Test3 ny}}.
{{Test5}} Brugere, som er blevet blokeret efter fortsat hærværk efter uddeling af {{Test4 ny}}.

Hvad siger I til dem? De er udstillet i "brugsversionerne" her: Bruger:Christian Giersing/Testskabeloner/Prøve. Brugsanvisning findes på /doc undersiderne. Hilsen Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 10. maj 2013, 12:55 (CEST)Reply[svar]

Jeg synes det ser rigtigt godt ud Christian. Dog er jeg ikke så vil med parentes-uddybelsen af hærværk i Test5. Kan det skrives på en anden måde? Problemet er at den indgår i en opremsning, og derfor mister man let sætningsoverblikket fordi det bryder læserytmen. Derudover synes jeg måske Test(1) bør hedde Eksperiment eller Ej sandkasse eller noget lignende, da den tekstuelt starter anderledes end de andre. Måske den også skulle have en (valgfri) parameter, der kan benyttes til at uddybe overfor brugere der skønnes at have intentionerne i orden. --Hofkas (diskussion) 10. maj 2013, 13:23 (CEST)Reply[svar]

@Hofkas: OK med mig at test ny i stedet kommer til at hedde {{Eksperiment}}, {{Ej sandkasse}} eller sådan noget lignende og fint med en mulig, uddybende parameter. Man kunne også kalde {{Test2 ny}} for {{Hærværk}} og {{Test2a}} for {{Sidetømning}}. Men hvad så med test3, 4 og 5? Hilsen Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 10. maj 2013, 13:26 (CEST)Reply[svar]

Fint med kortere tekster - vi skal informere at det bare ikke er OK, vi skal ikke snakke dem ihjel. Med hensyn til skabelonnavne skal det være simpelt og til at huske. Test 1-4 er helt ok med mig - man skal ikke bruge for meget energi på at huske hvilke navne og hvilken rækkefølge. --Jørgen (diskussion) 15. maj 2013, 11:19 (CEST)Reply[svar]

@Hofkas: {{Test ny}} hermed forsynet med valgfri, uddybende parameter.

@Jørgen: Også ok med mig til test1-4.

@Alle: Hvornår skal vi sætte det nye system i gang? Og skal {{velkommen}}, {{erikke}} og {{ophavsret}} blot fortsætte som nu eller hvad? Måske skal {{test5}} også kunne udstyres med en valgfri parameter til erstatning af "dine ukonstruktive redigeringer mod siden Artikel", hvis grunden til blokering er anden end hærværk?

Hilsen Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 15. maj 2013, 18:36 (CEST)Reply[svar]

Er det nødvendigt at skrive venligst foran stop? Tror næppe de stopper hvis man beder dem pænt. Mange folk fjerner indhold fordi de er uenige med teksten, eller mener den er direkte forkert/vildledende. Der bør tilføjes en linje til hvad den målgruppe bør gøre istedet. --Trade (diskussion) 15. maj 2013, 19:12 (CEST)Reply[svar]
@Trade: Jeg gjorde det kun fordi det står sådan på den nuværende {{test3}}. Men ret du det bare hvis du synes dit forslag er bedre. Hilsen Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 15. maj 2013, 19:14 (CEST)Reply[svar]
Vi har da haft {{test}} i min foreslåede udførelse en gang: http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Skabelon:Test&oldid=140035. Hvorfor gik vi væk fra den til fordel for den fancy boks, der som I andre siger blot virker underholdende på vandaler? Hilsen Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 15. maj 2013, 19:30 (CEST)Reply[svar]
Betyder dette vi skal til at give advarsler ved første hærværk og ikke ved næste (dag eller artikel) som der er nogle der gør?
Som udgangspunkt mener jeg, at de "test-skabeloner" vi har fungerer udmærket. Dog savner jeg en lidt mere »hård holdning« til hærværksproblemet – blandt andet mener jeg at vi blokere alt for mildt her på dansk Wikipedia. Lad os dog komme med nogle længerevarende blokeringerne – også til førstegangs-hærværksmænd. Bare et ekstra forslag til debatten. --Pelle Hansen 17. maj 2013, 20:54 (CEST)Reply[svar]
Det eneste jeg ville have ændret ved taksterne er en uendelige blokering efter et x-antal årsblokeringer. --Trade (diskussion) 17. maj 2013, 23:28 (CEST)Reply[svar]
@Trade: Det vil jeg da gætte på vi allerede har, {{Bandlyst}}. Det kræver bare en afstemning administratorerne imellem, og det er yderst sjældent det bruges. Hilsen Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 18. maj 2013, 07:04 (CEST)Reply[svar]


Hotcat forsvundet[rediger kildetekst]

Hej. Hvor søren er min hotcat blevet af? Hilsen Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 8. maj 2013, 20:36 (CEST)Reply[svar]

Ved det ikke, men det er vist alle gadgets, som er bortkommet. Byrial (diskussion) 8. maj 2013, 20:43 (CEST)Reply[svar]
Indtil det (evt.) virker igen, kan man indsætte hotcat-koden i Speciel:Mypage/common.js. Koden kan pt. ses på Bruger:Sarrus/Scripts/HotCat.js.
- Sarrus (db) d. 8. maj 2013, 20:58 (CEST)Reply[svar]

Hvorfor forsvandt alle gadgets lige pludselig? De var der da da jeg var på i går. Hilsen Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 8. maj 2013, 21:10 (CEST)Reply[svar]

Så vidt jeg kan læse mig til i supportkanalen, er der tekniske problemer pt., som påvirker bits.wikimedia.org, hvorfra CSS og JavaScript hentes. Flere af de nævnte funktioner er netop baseret på JavaScript, - Kåre Thor Olsen (Kaare) (diskussion) 8. maj 2013, 21:14 (CEST)Reply[svar]
Gadgets burde være tilbage nu. Efter et tip i supportkanalen, foretog jeg en tom redigering af MediaWiki:Gadgets-definition, hvilket synes at have løst problemet. - Kåre Thor Olsen (Kaare) (diskussion) 9. maj 2013, 15:16 (CEST)Reply[svar]
Tak. Jeg savnede popups. Det er først når noget mangler, man rigtig lægger mærke til hvor meget man bruger det :) Byrial (diskussion) 9. maj 2013, 15:28 (CEST)Reply[svar]


Interwiki[rediger kildetekst]

Er der nogen, der kan svare på, om interwiki-linkene opdateres (herunder ved oprettelse af nye artikler på dansk wiki)? venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 8. maj 2013, 20:44 (CEST)Reply[svar]

Som du nok har bemærket, redigeres interwiki-links til artikler mv. nu i databasen Wikidata, der så sørger for at vise linksene ved de relevante sider. I princippet burde det være sådan, at når man tilføjer eller ændre et link på Wikidata, så skal det efterfølgende slå igennem overalt med det samme. I praksis kan der imidlertid godt gå nogle timer eller dage, før det slår igennem overalt. Hvis man inden da alligevel redigerer en given siden, vil det dog medføre at visningen af interwiki også bliver opdateret. Den sammen effekt kan opnås med en såkaldt 0-redigering. Her åbner man redigeringsfanen, ændrer intet men trykker bare Gem side, hvorefter interwiki vil blive opdateret, men uden at ens redigering gemmes i historikken. --Dannebrog Spy (diskussion) 8. maj 2013, 20:57 (CEST)Reply[svar]
Jeg mener det er en dårlig strategi at overlade det til nogen form for automatik - et eksempel:
Stabelret ville næppe pr. automatik have fået nogen forbindelse til wikidata:Q506758 (label "Staple right") uden denne redigering der erstattede Ladested. - Man bør være opsøgende for at sikre at ens artikler får forbindelse til omverdenen.
-- Mvh PHansen (diskussion) 9. maj 2013, 08:11 (CEST)Reply[svar]

Resultatet er, at den danske artikel Ladested, som handler om norske ladesteder, ikke mere linker til den norske! Det er da til at fortvivle over. Betyder det, at hvis der ikke ses at være link til andre sprog, skal det efterkontrolleres manuelt? - (og hvordan gør man så det? hilsen Rmir2 (diskussion) 9. maj 2013, 09:06 (CEST)Reply[svar]

Sagen er at no:Ladested kun handler om norske ladesteder, ikke skal være med i wikidata:Q506758, der er bredere. Jeg ser at Glenn har rettet det. --Palnatoke (diskussion) 9. maj 2013, 09:14 (CEST)Reply[svar]
Nu er der så kommet wikidata:Q13033753, som specifikt er om norske ladesteder. --Palnatoke (diskussion) 9. maj 2013, 09:16 (CEST)Reply[svar]
Nemlig - det er nu rettet op. --Glenn (diskussion) 9. maj 2013, 09:19 (CEST)Reply[svar]
Den svenske artikel er også kun om svenske forhold, mens den finske ser ud til at være om svenske og finske forhold. --Palnatoke (diskussion) 9. maj 2013, 09:21 (CEST)Reply[svar]
Jeg har nu sat wikidata:Q13033753 til at være en delmængde af wikidata:Q506758. --Palnatoke (diskussion) 9. maj 2013, 09:23 (CEST)Reply[svar]

Det er ud til, at dette problem er løst. Jeg takker alle for hurtig reaktion. venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 9. maj 2013, 09:27 (CEST)Reply[svar]

[redigeringskonflikt

Jeg er først langsomt ved at vænne mig til det nye system, så der kan være bedre svar end det jeg kan give. Men jeg har indset at det er bedre at være aktiv på dette punkt og håbe på at kunne udrede dog en smule når interwiki-forbindelserne går på kryds og tværs.
Med hensyn til Ladested har Bruger:Glenn oprettet et nyt 'Item' "Stable rights in Norway" wikidata:Q13033753 og fjernet de to norske fra wikidata:Q506758. - Nogle gange er der oprettet indgange for det samme på to forskellige sprog, så må man bede om sletning (d:Wikidata:Requests for deletions) af den overflødige og overflytning af links. -- Mvh PHansen (diskussion) 9. maj 2013, 09:37 (CEST)Reply[svar]


Flere musikeksempler i samme boks?[rediger kildetekst]

Ved nogen her, om det er muligt ved hjælp af skabelonen "Lyt" at slå flere musikeksempler sammen i én boks, som det f.eks. ses her på engelsk Wikipedia? I artiklen om Franz Schubert vil jeg gerne samle de mange musikeksempler i afsnittet 'Kirkelig musik' i én boks på en lidt pænere måde, end jeg foreløbig har gjort. Mvh. Bob Collowân (diskussion) 8. maj 2013, 22:52 (CEST)Reply[svar]


Kortproblemer løst[rediger kildetekst]

Der har været problemer med skabelonerne til påtegning af positioner på kort, som jeg har kigget på og rettet i dag:

Sig til hvis der skulle være noget som fortsat ikke virker, eller hvis jeg har ødelagt noget som virkede før. Byrial (diskussion) 10. maj 2013, 17:28 (CEST)Reply[svar]

Det var godt at få det løst. Jeg prøvede med Nuuk, og dér siger den stadig "Udtryksfejl ...". Jeg ved ikke om det retter sig? -- Mvh PHansen (diskussion) 10. maj 2013, 18:21 (CEST)Reply[svar]
Ups, endnu et sted (Skabelon:Infoboks by/Kort) med den samme kode som i Skabelon:Kortpositioner. Der er masser af gentagelser rundt omkring. Hele skidtet burde i øvrigt omskrives i Lua. Det vil gøre det nemmere at læse, forstå og vedligeholde, og i øvrigt også være bedre (hurtigere) for serverne. Byrial (diskussion) 10. maj 2013, 18:37 (CEST)Reply[svar]
Yes check.svg Gjort – Rettet. Tak for hjælpen med at finden fejlen. Sig endelig til hvis der flere fejl. Byrial (diskussion) 10. maj 2013, 18:44 (CEST)Reply[svar]


Foreningsnotabilitet[rediger kildetekst]

Syntes i at bladredaktører, kasserer, næstformænd, talsmænd og repræsentanter i foreninger (og kompley oplistning af samme) er notable hvis de ikke har gjort noget andet som kunnee kunne berittige til en artikel end at besidde denne post? Tænker specielt på Danske Skoleelever og Danske Gymnasieelevers Sammenslutning som åbenbart mener de alle skal have en artikel siden de alle er linket. Har prøvet at fjerne listerne samt linksene men en anden bruger syntes ikke det var indlysende at de var for indfforståede, irrelevante og uencyklopædiske så nu vil jeg godt have en principiel diskussion. Vh. --Trade (diskussion) 11. maj 2013, 23:06 (CEST)Reply[svar]

At opliste formænd for foreninger som sådan er naturligt nok. De tegner foreningen udadtil, og i en del tilfælde vil de stå som kendetegn for en given periode i foreningens historie. Ikke at det sidste er relevant i eksemplerne her, men der kan lister til gengæld give overblik. I alle tilfælde vil det dog normalt kun være formændene, der bør nævnes. Hvem der er næstformand, kasserer osv. har mest intern interesse. Bladredaktører kan være en gråzone, hvis bladet som sådan har interesse for andre end medlemmerne.
Men et er at nævne folk, noget andet er at lave links. Her må svaret blive, at de som udgangspunkt ikke er notable og derfor heller ikke skal have links. Nogle får dog så meget opmærksomhed, at de alligevel er notable, men det er undtagelserne. Modsat her hvor der skiftes formand hvert eller hvertandet år, hvorfor interessen for den enkelte oftest vil være temmelig kortvarig. Dette i modsætning til f.eks. Danmarks Lærerforening hvor formanden har siddet i en årrække og været i pressen adskillige gange.
Så alt i alt: ja til oplistning af formænd, men nej til links med mindre de vitterligt er notable. --Dannebrog Spy (diskussion) 11. maj 2013, 23:27 (CEST)Reply[svar]
Enig med Dannebrog Spy - formænd er ok i liste, men et formandskab giver ikke notabilitet i sig selv, hvor notabel foreningen end er. --Jørgen (diskussion) 15. maj 2013, 11:24 (CEST)Reply[svar]
Enig. Formænd for foreninger er relevante og bør nævnes i den pågældende artikel. Formændsskab giver ikke automatisk notabilitet i forbindelse med en selvstændig artikel, med mindre andre forhold gør sig gældende. Konkret er navnene på "sekretariatslederne" i artiklen Danske Skoleelever irrelevante. Desuden er bladredaktørere, kasserere og næstformænd i artiklen Danske Gymnasieelevers Sammenslutning irrelevante. Endvidere virker det påfaldende, at personerne under afsnittet "DGS'ere der blev kendte" i sidstnævnte artikel nævnes i listeform. Jeg forstår udmærket formålet med denne liste, men spørgsmålet er, om dette er encyklopædisk? --Kontoreg 23. maj 2013, 12:52 (CEST)
Det samme kan man sige om deres politiske resultater som ingen enkeltpersoner eller organisationer de facto kan tage æren for. --Trade (diskussion) 23. maj 2013, 13:10 (CEST)Reply[svar]
Ja, afsnittet "Et par af DGS' politiske resultater i de seneste år" i artiklen Danske Gymnasieelevers Sammenslutning fremstår i høj grad som POV. En beskrivelse med underbyggende kilder i stedet for listeform ville gøre underværker. --Kontoreg 23. maj 2013, 13:27 (CEST)


Kursus på Københavns Universitet[rediger kildetekst]

På Københavns Universitet vil der i dette efterår blive udbudt et Wikipedia-kursus med vægten 15 ECTS-point. Til kurset skal vi bruge et antal wikipedianere som skal være "aftagere", som studenterne til et par workshops skal "pitche" artikler til. Jeg har naturligvis spurgt Wikimedia Danmarks undervisergruppe, men andre, som bor i rimelig afstand af København, kan også deltage. Kurset, som kræver ti deltagere studenter for at blive oprettet, kan ses på http://kurser.ku.dk/course/hmea03174u/2013-2014 . --Palnatoke (diskussion) 18. maj 2013, 07:54 (CEST)Reply[svar]

Holddaop! Med 10-60 studerende @ 15 ECTS giver det et sted mellem 4.125 og 24.750 timers Wikipedia-indsats. Det skal nok blive ... festligt. MVH Henrik (heb, Diskussion   Bidrag   E-mail) 22. maj 2013, 13:18 (CEST)Reply[svar]


Neoliberalisme[rediger kildetekst]

Jeg synes dansk Wikipedia bør lægge sig fast på én betegnelse og ikke rode rundt i definitioner på det ene og andet. Det kunne meget vel være Neoliberalisme, og så lade en med lidt forstand på emnet bygge en sådan artikel historisk op fra grunden - evt. med tysk grundighed (de:Neoliberalismus). Hvad med Bruger:Ramloser ? - Og så lade den anden artikel være en omdirigering uden mulighed for redigering.
Som det er nu burde man faktisk fraråde folk at læse de danske artikler. -- Mvh PHansen (diskussion) 20. maj 2013, 19:49 (CEST)Reply[svar]

Finder den sidste sætning enormt demotivernde, at en enkelt persons arbejde skal præsentere alt det vi andre laver og faktisk prøver at lave gode artikler. --Trade (diskussion) 20. maj 2013, 20:11 (CEST)Reply[svar]

Til Trade:

"...fraråde folk at læse de danske artikler."

Ja, det er for upræcist. Meningen her var blot de to artikler Neoliberalisme og Nyliberalisme som der ingen sammenhæng er imellem. Emnet kom ind i november 2006, og der er stadig ikke en ordentlig, grundig artikel. Hvis nogen med lidt forstand på emnet overhovedet skal have lyst til at forbedre og samordne de to artikler - så man også kan blive lidt klogere ved at læse om det på dansk - må de sikres mod at det ender i det samme rod en gang til. Hvis man ikke kan blive enige om det, er mit råd stadig at søge ud mod venstre side af skærmen til "andre sprog" og se hvad engelsk, tysk osv. har at byde på.
PS: Den Store Danske behandler også emnet i kun én artikel - det er den bedste måde at sikre sammenhæng på længere sigt. -- Mvh PHansen (diskussion) 21. maj 2013, 09:45 (CEST)Reply[svar]

Jeg har nu gjort Nyliberalisme til en redirect igen og opfordret Jesper7 til at benytte en privatsandkasse til at opbygge en ny artikel. --Palnatoke (diskussion) 21. maj 2013, 09:53 (CEST)Reply[svar]

OK. -- Mvh PHansen (diskussion) 21. maj 2013, 10:43 (CEST)Reply[svar]

Jeg ser stadig gerne at nogen (fx Ramloser, hvis han har tid og lyst) forbedrer Neoliberalisme, og hvis der så kommer noget fornuftigt ud af Jesper7's sandkasse, kan vi jo se om emnet "nyliberalisme i Danmark" er stort nok til at bære en artikel. --Palnatoke (diskussion) 21. maj 2013, 13:49 (CEST)Reply[svar]
Jeg kan ikke se hvordan jeg kan skrive meningsfuldt om Nyliberalisme, når der nogen som mener at det er det samme som Neoliberalisme, trods af det er forskellige forfattere og forskellig tid, Og forskellige lande og har forskellige holdninger til staten. Hvad er det så jeg skal skrive om?Jesper7 (diskussion) 24. maj 2013, 12:48 (CEST)Reply[svar]
Du skrev denne version, som var ganske uden kildeangivelser. Hvis indholdet faktisk kan kildebelægges, kunne du jo starte der. --Palnatoke (diskussion) 24. maj 2013, 12:57 (CEST)Reply[svar]

[redigeringskonflikt

Hvis man læser de tyske og engelske, kan man se hvordan de bygger artiklen op historisk, og ikke blot på definitioner. I den tyske betones i det indledende afsnit at emnet og afgrænsningen af betegnelsen er omstridt. Hvis der ikke på dansk Wikipedia skal være to artikler Neoliberalisme og Nyliberalisme som ikke kender noget til hinandens eksistens - altså ikke er arbejdet sammen - så kommer en læser let til at sidde forvirret tilbage. Prøv at sætte en forespørgsel ind hos Bruger:Ramloser om han vil hjælpe med at få hul på bylden. Først bør man videreudvikle Neoliberalisme til en grundig artikel. Den kan i første omgang have et afsnit om Nyliberalisme som så kan skilles ud til en egen artikel, hvis det skønnes. -- Mvh PHansen (diskussion) 24. maj 2013, 13:10 (CEST)Reply[svar]

Hvad bør kommuneskabeloner indholde?[rediger kildetekst]

Vi har i et stykke tid diskuteret hvilke ting der bør stå i kommuneskabelonerne. Vi har dog diskuteret om hvad der skal være med i [Skabelon:Områder i Mariagerfjord Kommune]], som vi håber at kan få opklaret her. Vh --Søren1997 Hadsunds våben.png (diskussion // Projekter // bidrag) 20. maj 2013, 20:15 (CEST)Reply[svar]

(Diskussionen overført hertil fra Skabelon:Områder i Mariagerfjord Kommune

Forberedelser[rediger kildetekst]

Jeg ønsker at forbedre skabelonen så vi for overblik over flere områder i Mariagerfjord Kommune, forbedreserne kan ses på Bruger:Søren1997/Områder i Mariagerfjord Kommune. Skriv gerne en kommentar til dette

Hvad er det nye?[rediger kildetekst]

Jeg har taget nogle af kommunens landsbyerne (byer under 200 indbyggere) jeg har dog ikke taget alle med men kun de største og dem med informationer om emnet. Bydele og Kvarterer i Hadsund giver også overblik, ikke bare fra os bruger her på Wikipedia, men også for andre der er inde at kikke på Wikipedia, måske en fra Arden, der ikke en gang ved hvad nogle af bydelene i Hadsund og kan så klikke på en af dem i listen og læse om emnet, Hadsund er jo også Mariagerfjord Kommunes anden største by som også har mange bydele/kvarterer. Provstier i Mariagerfjord Kommune giver også overblik, man kan fx klikke på Hadsund Provsti, og derefter klikke på Skelund Sogn, og læse videre. Tilføjelse af flere Bydele i Hobro, giver også mere overblik over hvilke bydele der er i Hobro, og måske kommer en forbipasserende forbi opretter en af de bydele i Hobro som ikke er oprettet i nu. Mvh --Søren1997 Hadsunds våben.png (diskussion // Projekter // bidrag) 18. maj 2013, 21:05 (CEST)Reply[svar]

Angående andre kommune skabeloner[rediger kildetekst]

På følgende kommuner skabeloner må der stå følgende

Patchfinder Hvad er meningen her?? Følgende ting som du ser på kommuneskabelonerne ovenover her må ikke være på denne skabelon, hvorfor ikke. --Søren1997 Hadsunds våben.png (diskussion // Projekter // bidrag) 20. maj 2013, 10:19 (CEST)Reply[svar]
Hvis du begyndte at læse hvad jeg skriver, når jeg diskuterer med dig, så var denne diskussion 100 % overflødig. Jeg har forklaret dig det utallige gange i Brugerdiskussion:Patchfinder, du er tilsyneladende fuldstændig ligeglad. Bruger:Kaare forsøgte endda at stille nogle spørgsmål som jeg besvarede, her i finder du mange af svarerne og de andre svar finder du, hvor du selv har stillet spørgsmål. Jeg lod det også være klart, at der kunne være behov for opstramninger i forhold til den eksisterende praksis, men du undlod at deltage i en generel diskussion, du var tilsyneladende KUN interesseret i din helt egen dagsorden, dette er i strid med Wikipedias koncept!. --Patchfinder (diskussion) 20. maj 2013, 10:47 (CEST)Reply[svar]
Jeg har læst det igennnem op til flere gange, jeg vil forslå at vi sender det viser til Wikipedia:Landsbybrønden, så andre kan være med i dette. Jeg spurgte Bruger:Kaare via webcahtten han var interneret i at skrive en kommentar. Og det svarede han ja til. Men så vidt jeg forstår her så er det HELT andre regler for denne skabelon. Vh --Søren1997 Hadsunds våben.png (diskussion // Projekter // bidrag) 20. maj 2013, 10:56 (CEST)Reply[svar]
Jeg er ikke helt sikker på at du ved hvad du fjerner når du gendanner skabelonen. --Søren1997 Hadsunds våben.png (diskussion // Projekter // bidrag) 20. maj 2013, 10:59 (CEST)Reply[svar]
Ja, det er netop sagens kerne, at du har læst det gentagne gange og stadig ikke fatter det. Det er ellers mit indtryk at de andre brugere på Wikipedia udmærket forstår mig, med undtagelse af en enkelt svensker, men som jeg forstår det, er du dansker. Så lad mig give det et sidste forsøg. Drop dit udgangspunkt i Hadsund og tænk i helheder, Wikipedia dækker hele verden. Når du drager paralleller fra Hadsund, skal de som minimum kunne bruges i hele Danmark og helst i hele verden, når det kan lade sig gøre. Først når du dropper dit lokalpatriotiske udgangspunkt, er der mulighed for at nå til enighed. --Patchfinder (diskussion) 20. maj 2013, 11:31 (CEST)Reply[svar]
Jeg fatter godt hvad du har skrevet. Det her har heller ikke så meget med Hadsund at gøre, det eneste her er det med bydele i Hadsund. Men jeg har lagt mærke til at du ikke har vil svare mig på det jeg har skrevet på din diskussionsside, men det er da også fint nok. Vh --Søren1997 Hadsunds våben.png (diskussion // Projekter // bidrag) 20. maj 2013, 17:22 (CEST)Reply[svar]
En bemærkning fra sidelinjen (til forklaring: Søren gjorde mig opmærksom på diskussionen, men hverken her eller på Patchfinders diskussionsside kan jeg blive klog på problemets kerne). Hvis diskussionen drejer sig om hvilke kommuneskabeloner, vi bør have, er mit bud følgende:
 1. vi skal have skabeloner for alle tre slags kommuner (indtil 1970, 1970-2006, efter 2006). Mig bekendt har vi allerede sådanne skabeloner. Jeg formoder derfor, at diskussionen vedrører den alternative skabelon, der som regel indsættes nederst i artiklen. Nedenstående bemærkninger vedrører denne variant.
 2. disse skabeloner bør rimeligvis indeholde bymæssige bebyggelser, større bydele i byer, landsbyer mm der ikke har bystatus, samt sogne, skove og større søer (i hver sin række). Om andre emner burde metages, bør overvejes nærmere i en åben drøftelse af omfang og hensigtsmæssighed.
 3. mig bekendt har vi allerede flere sådanne skabeloner (desværre uden skove og søer). Hvis det er hensigtsmæssigt og muligt, kan de eventuelt suppleres med vejledende kort.
Kort sagt: to skabeloner, en med standardiserede kommunedata, en der kan fungere som supplerende søgemekanisme.
Jeg ved ikke, om jeg har ramt ved siden af sagens kerne (så må I lige orientere mig).
PS: Jeg synes under alle omstændigheder, at diskussionen burde ske på landsbybrønden. venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 20. maj 2013, 18:23 (CEST)Reply[svar]
Rmir2: Det drejer sig om at jeg vil forbedre skabelonen med tilføjelse af Bydele i Hadsund, Landsbyer i Mariagerfjord Kommune, Provster i Mariagerfjord og andre små ting som du kan se den på Bruger:Søren1997/Områder i Mariagerfjord Kommune og den nuværende version på Skabelon:Områder i Mariagerfjord Kommune. Vh --Søren1997 Hadsunds våben.png (diskussion // Projekter // bidrag) 20. maj 2013, 19:30 (CEST)Reply[svar]
PS der står mere om det i første afsnit på denne side ;) --Søren1997 Hadsunds våben.png (diskussion // Projekter // bidrag) 20. maj 2013, 19:32 (CEST)Reply[svar]

Tak for svaret. Jeg synes, at det bør diskuteres og afgøres på Landsbybrønden. venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 20. maj 2013, 19:34 (CEST)Reply[svar]

Det er jeg enig i, men hvad mener du om dette? Vh --Søren1997 Hadsunds våben.png (diskussion // Projekter // bidrag) 20. maj 2013, 19:38 (CEST)Reply[svar]
Ovenstående er meningsløst at diskutere i denne form, da det er klippet ind fra en diskussionsside, og fordi man desuden skal have fulgt med på mindst tre andre diskussionssider for at kunne hitte rede i det. Endelig er det vendt som en lukket diskussion, det relevante er i stedet en åben diskussion fra ny af om navigationsbokse og deres funktion på kommune- og byområde niveau. --Patchfinder (diskussion) 20. maj 2013, 21:20 (CEST)Reply[svar]
Så vil jeg da forslå at du gør det Patchfinder :) --Søren1997 Hadsunds våben.png (diskussion // Projekter // bidrag) 20. maj 2013, 21:34 (CEST)Reply[svar]
Det skal jeg nok, men hav lige tålmodighed, det er vigtigt, at vi får begyndt diskussionen, det helt rigtige sted og på den rigtige måde. Jeg ser at Palnatoke, med flere pt. arbejder på de helt overordnede manualer. Vi skal derfor have tænkt det hele igennem, så vi undgår noget overilet. --Patchfinder (diskussion) 20. maj 2013, 21:47 (CEST)Reply[svar]


Tech newsletter: Subscribe to receive the next editions[rediger kildetekst]

Tech news prepared by tech ambassadors and posted by Global message deliveryContributeTranslateGet helpGive feedbackUnsubscribe • 20. maj 2013, 22:24 (CEST)
Important note: This is the first edition of the Tech News weekly summaries, which help you monitor recent software changes likely to impact you and your fellow Wikimedians.

If you want to continue to receive the next issues every week, please subscribe to the newsletter. You can subscribe your personal talk page and a community page like this one. The newsletter can be translated into your language.

You can also become a tech ambassador, help us write the next newsletter and tell us what to improve. Your feedback is greatly appreciated. guillom 20. maj 2013, 22:24 (CEST)Reply[svar]


Marxistisk[rediger kildetekst]

Er den danske Wikipedia ikke meget marxistisk? --Jesper7 (diskussion) 19. maj 2013, 18:45 (CEST)Reply[svar]

Naturligvis ikke. Hvis du finder en marxistisk formulering, kan du bare skrive den om. Rmir2 (diskussion) 22. maj 2013, 11:28 (CEST)Reply[svar]
Hvis du med marxistisk mener at artiklerne bygger på Karl Marx' analyse og kritik af kapitalismen, så nej. MVH Henrik (heb, Diskussion   Bidrag   E-mail) 22. maj 2013, 13:07 (CEST)Reply[svar]


Lagmand (almindelig)[rediger kildetekst]

Undskyld min språkblandning; eftersom jag inte är bra på danska, pröver jeg her at skrive på skandinavsk på nogen måde. Alternativet är ren svenska.

Dawp (danska Wikipedia) har nu én artikel lagmand, men den rør kun Færøenes lagmaður. Nu var ju lagmand/lagmaður/lagman/lagmann en felles nordisk företeelse, som oprindelig nog havde den samme funktion i hela området. Under medeltiden havde de, mindestens i Sverige, alltjämt stor betydning. Med ökad kongsmakt blev lagmænden mindre viktiga, och senare avskaffades de, eller så brukades navnet kun for nogen slags domare.

Detta gällde også Norge, Island, och Færøene; selvfølelig undtatt den moderne færøsk "lagmaður". Hur det var i den danska rigsdelen ved jag ikke; men jag skulle gärna vilja veta. Findes det nogen artikel om lagmænd jag ikke har funnit? Ellers, kan nogen skrive en litet mer allmän artikel om lagmænd än den nuvarande?

Ni kan gärna også kika på en:Lawspeaker. Där står nu ingenting alls om lagmænd i själva Danmark, uheldigvis. Jörgen B (diskussion) 22. maj 2013, 18:00 (CEST)Reply[svar]

Salmonsen har en artikel "Lagmand" : ikke meget om danske forhold
Også Den Store Danske har en en artikel : Nederst står noget der kunne tyde på der skal graves dybere.
Bruger:Rmir2 har måske henvisninger til artikler om emnet. -- Mvh PHansen (diskussion) 22. maj 2013, 18:20 (CEST)Reply[svar]
Så måske det ikke findes särdeles mycket at sige om lagmænd i själva Danmark. Kunde det ändå ikke vare godt at skrive lidt fælles om lagmænd i Sverige, Norge, Færøene og Island? Dessutom var han tydligtvis dansk ämbetsman i de opridelig norske rigsdeler. Artikeln i Den Store Dansk skriver ju f. ex.
" Også på Færøerne var der til Lagtinget knyttet en lagmand, der var udnævnt af kongen og virkede som dommer."
Artikeln lagmand ger ett helt annat intryck. Jörgen B (diskussion) 22. maj 2013, 18:48 (CEST)Reply[svar]
Hvis ikke Bruger:Rmir2 kommer forbi her, skulle du sætte en forespørgsel ind på hans side. Med hensyn til Færøerne er Bruger:EileenSanda et godt bud; hun er jævnligt aktiv her. -- Mvh PHansen (diskussion) 22. maj 2013, 19:39 (CEST)Reply[svar]
Ja EileenSanda er meget aktiv også på fo-wp, och jeg har svært stor tillid til hennes kunskap om Færøene (og därmed f. ex. også om de færiske lagmænd). Jörgen B (diskussion) 23. maj 2013, 17:36 (CEST)Reply[svar]
Hej Jörgen B,
Jeg skal forsøge at leve op til tilliden. Du kan begynde mod Kulturhistorisk Leksikon for Nordisk Middelalder bind 10 sp 150-163 (opslag: Lagman). Her kan du finde bidrag på svensk (om Sverige og Finland), norsk (om Norge) og dansk (om Island). Der finder du også henvisninger til litteratur i de enkelte lande.
Følgende kan måske bruges om Island: [18][19].
Personer, der har været lagmænd, findes her: [20].
Jeg håber, at dette kan være en begyndelse. Venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 23. maj 2013, 19:46 (CEST)Reply[svar]


Editnotice væk[rediger kildetekst]

Hvor er vores "editnotice", dvs. den besked der står under "gem side", blevet af? Her skal stå, at man udgiver bidraget under fri licens og accepterer Wikipedias betingelser bla bla bl.a. Det er vigtigt! Ellers kan der sås tvivl om rettighederne til tekstbidragene. Nillerdk (diskussion) 24. maj 2013, 10:12 (CEST)Reply[svar]

Aha, der kommer en lille besked (meget nem at overse), når jeg logger mig af. Som anmeldt bruger ser jeg intet. Nillerdk (diskussion) 24. maj 2013, 10:17 (CEST)Reply[svar]
Jeg ser da standardteksten fra Mediawiki:wikimedia-copyrightwarning når redigerer som indlogget bruger, og jeg synes at den er stor nok. Byrial (diskussion) 24. maj 2013, 10:54 (CEST)Reply[svar]
Indtil den 12. december havde vi en større besked:
Kaare slettede beskeden med forklaringen "Lad os prøve at undvære den gigantiske advarsel (sletter så standardbeskeden benyttes i stedet)" efter at vi på MediaWiki-diskussion:Wikimedia-copyrightwarning var blevet advaret om at den kunne holde op med at virke pga ny MediaWiki-version. --Palnatoke (diskussion) 24. maj 2013, 12:44 (CEST)Reply[svar]
Hej Palnatoke, tak for din research! Jeg er enig med Kaare i, at den gamle besked er "gigantisk" og indeholder alt for meget tekst. Den nye besked synes jeg (i modsætning til Byrial) er for nem at overse, men den svarer 100% til beskeden på enwiki og er juridisk set vel tilstækkelig. Desværre findes brugsbetingelserne ikke på dansk. Nillerdk (diskussion) 24. maj 2013, 13:03 (CEST)Reply[svar]
Palnatoke, du har netop gjort hvad den store tekst advarer imod: Overtrådt licensbetingelser for teksten ved at gengive den uden at kreditere ophavsretshaverne til den. Byrial (diskussion) 24. maj 2013, 13:57 (CEST)Reply[svar]
Så må jeg jo hellere rette op på det: fra http://da.wikipedia.org/wiki/Speciel:Gendannelse/MediaWiki:Wikimedia-copyrightwarning:
 • 16. dec 2009, 05:28 . . Brandsen (diskussion | bidrag | bloker) (2.408 bytes) (forsøger at forkorte og præcisere en smule)
 • 16. dec 2009, 05:10 . . Froztbyte (diskussion | bidrag | bloker) (2.536 bytes) (indsætter luft mellem teksteditor og beskrivelse, mere behagelig fremtoning af advarsel, fjerner unødvendig CSS-kode, let omskrivning/tilføjelse)
 • 29. sep 2009, 19:07 . . Kaare (diskussion | bidrag | bloker) (1.732 bytes) (Afstand mellem tekstblokkene)
 • 24. sep 2009, 17:49 . . Masz (diskussion | bidrag | bloker) (1.710 bytes) (der kommer flere og flere idéer på IRC...)
 • 24. sep 2009, 17:36 . . Masz (diskussion | bidrag | bloker) (1.710 bytes) (bedre forklaring på copyright efter en snak på IRC)
 • 24. sep 2009, 17:20 . . Masz (diskussion | bidrag | bloker) (1.725 bytes) (layout)
 • 24. sep 2009, 17:15 . . Masz (diskussion | bidrag | bloker) (1.722 bytes) (Ændrer til beskrivende kæmpeboks. Bare ret tilbage hvis I synes det er grimt, for stort, for beskrivende eller blablabla...)
 • 3. jul 2009, 00:49 . . Kaare (diskussion | bidrag | bloker) (749 bytes) (Forkorter)
 • 30. jun 2009, 09:23 . . Masz (diskussion | bidrag | bloker) (773 bytes) (mere iøjefaldende)
Jeg har tilladt mig i samme omgang at fjerne copyvio-beskeden. --Palnatoke (diskussion) 24. maj 2013, 14:07 (CEST)Reply[svar]
Tak for det. Nu er det vist i orden. Eksemplet med overtrædelsen af licensen synes jeg viser at man også kan overse indholdet i store tekster, endda når de er emnet for en diskussion. De fleste vil nok ikke læse og tænke over sådanne tekster ret ofte, uanset hvordan de ser ud. Byrial (diskussion) 24. maj 2013, 14:47 (CEST)Reply[svar]


Overinformation i infobokse[rediger kildetekst]

Jeg synes at nogle af vores infobokse viser fuldstændige overflødige oplysninger, og man skal overveje mere hvilke parametre der er relevante i de enkelte tilfælde. Tag f.eks. Rostrup (Mariagerfjord Kommune) som er en lille dansk landsby med 273 indbyggere:

 • Tidszone: Da hele Danmark ligger i samme tidszone, er det næppe nogen læsere som er i tvivl om Rostrups tidszone (den er i øvrigt forkert angivet: Hvis læserne blindt stolede på Wikipedia, skulle de stille deres ure en time tilbage fra GMT+2 til GMT+1 når de tog til Rostrup i perioden hvor resten af Danmark har sommertid).
 • Kommunens areal og indbyggertal: Jeg kan ikke se relevansen af disse tal. De kan være brugbare for hovedbyen i en kommune, men ellers ikke.
 • Hjemmeside: En gruppe private borgere laver en hjemmeside om en by, men det gør ikke siden til byens hjemmeside. Sådanne hjemmesider kan måske nævnes i et afsnit for eksterne henvisninger, men næppe i en infoboks hvor den kan forveksles med en officiel hjemmeside.

Byrial (diskussion) 26. maj 2013, 12:50 (CEST)Reply[svar]

Hjemmesider for byer kan vel pr. definition ikke være officielle, med mindre vi blander by og administrativ enhed sammen. Derfor bør den parameter måske helt undgås i {{Infoboks by}}. Areal og indbyggertal bør vel kun medtages for byen selv og evt. for de administrative enheder, som kan forveksles med byen (eksempel: Hørsholm vs. Hørsholm Kommune). Tidszone bør vel migreres til Wikidata, hvor det så er spændende, hvordan man styrer byer, der ligger i flere tidszoner. --Palnatoke (diskussion) 26. maj 2013, 13:06 (CEST)Reply[svar]

Relevant fokusområde om hvordan vi sikrer at de mest relevante oplysninger fremstår i infoboksene. Først er det værd at bemærke, at de fleste informationer er valgfri og altså ikke nødvendigvis skal med. Tidszone er jeg enig med Palnatoke i, at de burde køre via. Wikidata, men ellers kan man undlade at angive den for byer i Danmark. Kommunens areal og indbyggertal står også øverst på min sletteliste, men de kan dog være relevante til sammenligninger i de tilfælde, der kan findes lignende oplysninger for byområdet og det har en væsentlig størrelse i sammenligning med kommune. I nogle tilfælde udgør en by også en administrativ grænse, i disse tilfælde er hjemmesiden også officiel og dermed relevant. I andre tilfælde kan der være en god hjemmeside om byen, som er lavet af lokale, der kan være relevant til at guide folk videre. --Patchfinder (diskussion) 26. maj 2013, 13:26 (CEST)Reply[svar]

Tidszoner kører skam over Wikidata, og det står os frit for at bruge Wikidatas oplysninger i inforbokse, men vi skal stadig vudere hvad der er relevant at tage med. Findes der for øvrigt byer i flere tidszoner? Hvis der er, er det intet problem for Wikidata. Man nævner bare dem alle. Se f.eks. emnet for Rusland (d:Q159) som opremser 9 tidszoner. Byrial (diskussion) 26. maj 2013, 13:38 (CEST)Reply[svar]
Re: byer i flere tidszoner: Umiddelbart giver det mest mening at se på byer beliggende hen over grænser, og der er en:Time in Indiana nok den mest oplagte case, fordi der er et par større byer i nabodelstater, der har forstæder/opland ind i Indiana, og det kan tage noget tid for tidszonegrænserne at tilpasse sig. Om der aktuelt er en sådan situation, ved jeg ikke. --Palnatoke (diskussion) 26. maj 2013, 19:28 (CEST)Reply[svar]
Jeg er langt hen enig med Byrial i, at en række infobokse har rigelig information. Problemet er, at de typisk er så generelle, at der er så mange valgfrie parametre, at det kræver et vist overblik at bruge dem fornuftigt. Måske kan man give gode råd på doc-siden om skabelonen, så vi fx anbefaler at være tilbageholdende med brugen af tidszone, areal og indbyggertal for adm. enhed osv. Jeg synes dog godt, at man kan leve med hjemmesiden, uanset at den ikke er så officiel; med mit kendskab til en række mindre byer med den type hjemmesider, så er de - i lighed med andre uofficielle tiltag - ganske med til at skabe sammenhold om byen. Jeg er helt klar over, at det ikke er et egentligt argument for at medtage dem som links her i Wikipedia, men på den anden side er der ofte adgang til en række foreningers og institutioners hjemmeside herfra, lige som de ofte kan rumme diverse informationer om byen, heriblandt historie etc., og det synes jeg gør dem brugbare. Mvh. Arne (Amjaabc) (diskussion) 26. maj 2013, 19:30 (CEST)Reply[svar]
Er er enig at areal på kommunen og tidszone er unødvendig på de danske artikler. Indbyggertal på kommune kan i byartikler bruges til at se hvor mange en by fylder i kommunen - afgøre hvor vigtig byen er. Men det er kun relevant for større byer med fx over 1000 indbyggere. Men på den anden side gør det ikke at oplysningerne står der, når de kan vedligeholdes. Hjemmeside i infoboksen bør kun være officielle - hvis der er andre relevante links kan det nævnes i eksterne links. Officielle kunne være fx et lokalråd/-udvalg, hvis de har en officiel rolle i området.
Det kunne være en god ide at vente med at gøre noget ved det til at vi tager wikidata i brug i infoboksen. Det skal alligevel gøre en del ved det tidspunkt. --Steen Th (diskussion) 27. maj 2013, 09:41 (CEST)Reply[svar]


Account creation and login redesigns[rediger kildetekst]

Hi! Apologies for not posting in Danish. (If you translate this message, feel free to replace or hide it.)

After months of testing, we're finally ready to enable the new designs for account creation and login here on Danish Wikipedia. We plan on doing this today (May 29) around 23:00 UTC. If you're intersted in the background, there is documentation about why we did this and how we tested it.

As we announced on the blog a while back, you can try out the new look here before it's launched. (See the blog post for instructions.) If you see any lingering translation issues, please either fix them on translatewiki.net (where the volunteer translation for software is done). I am happy to help with any local customizations you think you might need, so please don't hesitate to reply here with any questions or requests.

Many thanks, Steven (WMF) (diskussion) 30. maj 2013, 00:31 (CEST)Reply[svar]