Wikipedia:Landsbybrønden/arkiv67

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Vista-file-manager.png
Dette er en side med arkiverede diskussioner fra Wikipedia:Landsbybrønden. Ønsker du at genoptage en arkiveret diskussion, skal du flytte den tilbage til landsbybrønden. Er du i tvivl om hvordan du gør det, kan den detaljerede vejledning hjælpe dig på vej.


Arkiverede debatter[rediger kildetekst]

Tematiske arkiver[rediger kildetekst]

Disse arkivsider indeholder emner der er blevet diskuteret mere end en gang. Arkiveres en debat her, SKAL den også arkiveres i et kronologisk arkiv.

Kronologiske arkiver[rediger kildetekst]

Samtlige debatter på Wikipedia:Landsbybrønden, arkiveret mere eller mindre kronologisk.


Hurtigsletningskriterier[rediger kildetekst]

Jeg er lige blevet opmærksom på, at der er to sæt kriterier for hurtig sletning af artikler. Den ene er angivet på WP:SLET:

Er der tale om en side, der tydeligvis er oprettet som følge af hærværk eller vandalisme, skal du indsætte skabelon {{nonsens}} eller {{hurtigslet}} øverst på siden (de har samme funktion). Har du oprettet en side ved en fejl eller er færdig med en "sandkasse" og ikke skal bruge den mere, kan du også sætte {{hurtigslet}} på den.

Den anden står på WP:ADM:

Administratorer må slette sider egenhændigt, hvis siderne vurderes at være så åbenlyst i strid med Wikipedias politikker og normer, at sletningen vil være fuldstændig ukontroversiel, og at diskussion derfor vil være unødvendigt og overflødigt. Det kunne f.eks. være sider oprettet udelukkende med det formål at udøve hærværk eller at chikanere personer. Det kan også være reklamerende eller fejloprettede sider, artikler om åbenlyst unotable emner eller mange andre slags sider. Det er op til den enkelte administrator at vurdere, om en sletning vil være tilstrækkeligt ukontroversiel til, at det er i orden at foretage den uden forudgående diskussion ...

Ingen af disse sider har nogen "autoritetsgrad" - politik/norm/retningslinje. Jeg synes sådan set, at administratorreglerne er fine - de lægger op til en ekstra frihed i vurderingen fra administratorerne, og frigør vores diskussionskraft til de vigtigere spørgsmål. Jeg savner blot nu, som ikke-administrator, en måde at indikere, at jeg mener at artiklen kan (og bør) slettes af en administrator uden diskussion, af en grund som ikke er decideret hærværk, typisk manglende notabilitet. {{Hurtigslet}} er som det ses reserveret til hærværk og fejloprettelser. De fleste af de øvrige sletteskabeloner kræver en SDBS-parameter, for at virke som opfordring til sletning - og så skal man lade dem gå via sletningsforslag. Man kunne bruge {{slet}}, men jeg er ikke sikker på hvordan denne ellers bruges.

Som patruljant ville jeg - når jeg ikke kan bruge hurtigslet - være fristet til ikke at patruljere artiklerne, men håbe på at en administrator gjorde noget ved sagen.

Løsningsforslag:

 1. Ændre {{hurtigslet}}, så den medtager "åbenlys mangel på notabilitet" - og ændre teksten på WP:SLET
 2. Tilføje en ny "kopi" af hurtigslet (på linje med "joke", "nonsens" etc) til åbenlys mangel på notabilitet - og ændre teksten på WP:SLET.
 3. Ingen ændringer - men en underforståelse af at "oprettelse af ikke-encyklopædiske artikler" er en form for hærværk - selv hvis det sker i god tro.
 4. Ingen ændringer - og WP:SLET fortolkes smalt.
 5. Ændre administratorernes regler for vurdering af sletning, så de svarer til alle andres ...

Mit forslag vil umiddelbart være (2). Det vil give bedre mulighed for administratorerne til at skelne "hærværk" fra "ukendskab til kriterier for artikler". NisJørgensen (diskussion) 27. mar 2018, 15:56 (CEST)

 • Rigtig fin debat at få taget. Jeg er helt på linje med dig og synes at løsning nr. 2 lyder som en rigtig fin ide. Det ville give bedre muligheder for os “menige brugere” ift. at gøre administratorerne opmærksomme på, hvad vi synes er problemet. Mgir88 (diskussion) 27. mar 2018, 16:23 (CEST)
Enig. Men jeg ville så gå fornummer 1.  •   Rodejong   💬 ✉️  🖖 27. mar 2018, 16:24 (CEST)
Jeg er med på 1 og 2. Jeg har selv praktiseret efter nr. 3 uden indsigelser. I øvrigt er det jo allerede muligt at tilføje en begrundelse til {{Hurtigslet}} ved at tilføje f.eks. "|Åbenlyst unotabel" eller lignende, altså sådan: {{hurtigslet|Ingen notabilitet}}. Det vises på skabelonen, så det er til at få øje på. Vh. SorenRK (diskussion) 27. mar 2018, 16:32 (CEST)
Jeg vil hellere forbedre skabelonerne {{reklame}} og {{notabilitet}}, så de skabeloner kan mærkere til hurtig sletning. Og vi har styr på hvorfor der skal slettes. --Steen Th (diskussion) 27. mar 2018, 16:53 (CEST)
Jeg synes faktisk at Steen Ths forslag er super godt. Hvis det kan lade sig gøre, så er det da en rigtig fin løsning, som vil kunne håndtere de fleste udfordringer! Mgir88 (diskussion) 27. mar 2018, 17:02 (CEST)
Jeg ved at andre projekter har en liste over forskellige årsager til hurtigsletning (en:Wikipedia:Criteria_for_speedy_deletion#List_of_criteria) som man kan henvise til når man sletter. Jeg overvejede på et tidspunkt om jeg skulle foreslå noget lignende her, men generelt er min opfattelse at miljøet her er mere uformelt og en stringent liste måske er overkill, men der er nok noget midt imellem. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 27. mar 2018, 17:13 (CEST)
Jeg synes også at Steens forslag er udmærket. Min hovedintention er at blive sikker på, at der er accept af at bruge en variant af hurtigslet i denne type tilfælde. Implementeringen er en detalje. NisJørgensen (diskussion) 27. mar 2018, 17:41 (CEST)
Så altså noget i retning af {{Reklame|hurtigslet=ja}} ? Vh. SorenRK (diskussion) 27. mar 2018, 17:46 (CEST)
Jeg tror vi skal passe meget på med at tale om "åbenlys mangel på notabilitet", fordi der har vist sig stor uenighed om hvad der er notabelt og hvad der ikke er. Jeg har i hvert fald set en masse eksempler de sidste par år på en lige lovlig frisk brug af {{notabilitet}}, hvor det så har vist sig at emnet faktisk var notabelt - ovenikøbet åbenlyst notabelt - men den der satte {{notabilitet}} havde bare primært læst artiklen (der så måske var kort og dårlig skrevet). Min erfaring er også at i en række tilfælde bliver {{slet}} faktisk implementeret med hurtigslet, så man kan altså rolig sætte f.eks. {{slet}} i stedet for {{notabilitet}}, og hvis artiklen så faktisk er "åbenlyst unotabelt" bliver den hurtigt slettet. Men fin idé med {{Reklame|hurtigslet=ja}}.--Honymand (diskussion) 28. mar 2018, 10:55 (CEST)

Der synes at være flere forskellige problemstillinger i dette. Som jeg ser det rejses følgende problemstillinger:

 1. Slettekriterierne er beskrevet forskelligt på WP:SLET og på WP:ADM
 2. Skal slettemuligheden beskrevet på WP:ADM elimineres ?
 3. Skal der udvikles nye skabeloner, hvis den nuværende beskrivelse på WP:ADM fortsat skal bestå ?
 4. Hvis der skal udvikles nye skabeloner, hvad skal der så stå i dem ?

Det ser ud som om, at der er enighed om, at der er opbakning til det nuværende system, hvor der kan ske hurtigsletning af artikler, hvor det er åbenbart, at disse ikke opfylder kriterierne. Det bør så skrives ind i WP:SLET, så man ikke behøver at kigge efter flere forskellige steder for at få et overblik over slette-procedurerne.

Spørgsmålet er så, om der skal ændres noget i forhold til de eksisterende skabeloner. Det mener jeg ikke er nødvendigt, da den nugældende {{notabilitet}} fint dækker problemstillingen med notabilitet. Jeg mener ikke, at vi nødvendigvis skal have en skabelon med rød kant i den situation. Sættes {{notabilitet}} på en artikel, kan øvrige brugere vurdere om artiklen kan rettes op, kilder findes frem etc., eller eventuelt oprette et formelt sletteforslag. Er det en "åbenbar" sag, kan en administrator hurtigslette, hvis han/hun kommer forbi. Selvom en artikel kan hurtigslettes, er det efter min opfattelse ikke magtpåliggende, at den også bliver hurtigslettet med det samme.

Sammenfattende mener jeg, at vi bør rette WP:SLET, så teksten kommer til at afspejle den gældende ordning. I øvrigt stor tak til NisJørgensen for at tage diskussionen op; vi har en del områder, hvor de beskrevne politikker og normer er beskrevet forskelligt forskellige steder (og nogle gange uden at afspejle den konkrete praksis) og vi bør gøre os anstrengelser for at gøre det nemt for brugerne at kunne navigere i de mange regler på Wikipedia. --Pugilist (diskussion) 28. mar 2018, 11:29 (CEST)

Det var mig, som forfattede bekrivelsen af hurtigsletproceduren på WP:ADM i forbindelse med en større omskrivning af siden i januar 2017. Beskrivelsen var ikke ment som en ny politik eller norm, men blot som en kodificering af den praksis, som har gældt i al den tid, jeg har været involveret i projektet.
Jeg kan ikke se, at der skulle være nogen konflikt mellem beskrivelserne af sletningsproceduren på WP:SLET og WP:ADM, medmindre WP:SLET fortolkes, som at også administratorer skal indsætte {{hurtigslet}} på sider, som åbenlyst bør slettes, og så måske afvente at en anden administrator vurderer, om siden bør hurtigslettes. En sådan procedure giver ikke mening for mig. Jeg er tilhænger af den eksisterende praksis: Administratorer må hurtigslette sider, hvis de vurderer, at det er passende – og de forventes naturligvis at være kompetente til at foretage sådanne vurderinger. Andre må af gode grunde nøjes med at påsætte en hurtigsletningsskabelon og afvente en administrators vurdering.
Hvis denne praksis ikke er beskrevet tydeligt nok, så bør beskrivelserne på de relevante sider forbedres. Jeg kan godt se idéen i flere eller bedre sletningsskabeloner, men jeg synes ikke, at der er behov for dem. Hvis standardbeskrivelsen i {{hurtigslet}} ikke giver mening i en konkret situation, så kan man som tidligere nævnt indsætte sin egen beskrivelse. Det behøver ikke være mere uddybende end f.eks. {{hurtigslet|reklame}}, hvis sletningen alligevel er så åbenlys, at det ikke behøver at diskuteres. Flere skabeloner gør det kun mere uoverskueligt, og jeg kan ikke se, hvad det skulle nytte. --Cgt (diskussion) 28. mar 2018, 12:33 (CEST)
@Cgt: Jeg er enig som det fremgår ovenfor. Men selvom der ikke er en egentlig konflikt melem WP:SLET og din udmærkede opsummering på WP:ADM, så må det konstateres, at man alene får en del af billedet, hvis man kun læser WP:SLET. Så det giver mening at indføje din opsummering på WP:SLET også. --Pugilist (diskussion) 28. mar 2018, 13:16 (CEST)
Cgt, Pugilist: Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at I ikke er enige. Pugilist argumenter for at bruge de nuværende {{notabilitet}}, {{reklame}} eller lignende, Cgt argumenterer for at bruge {{hurtigslet}}. Forskellen er så vidt jeg kan se, hvordan man fordeler arbejdet med og ansvaret for at vurdere, om en artikel kan hurtigslettes. I Pugilists version er det en ren administratoropgave, i Cgt's er et et samarbejde mellem skabelon-indsætter og administrator. Formålet med at bruge hurtigslet-proceduren er for mig ikke at få slettet siden hurtigt - men at undgå at belaste WP:SLET med unødvendige sletningsforslag. Der er pt 3 problem-niveauer der kan angives med forskellige skabeloner: "hurtigslet", "sletningsforslag" og "tvivlsom/bør omskrives". Steenth's forslag (indførsel af parameter |hurtigslet=ja) har den fordel, at det er nemt for en administrator at patruljere alle hurtigslet-forslag, og nemt at fjerne hurtigslet-parameteren, og enten tilføje SDBS=ja, eller blot lade artiklen stå som "tvivlsom/bør omskrives". Hvis ikke der er en separat måde at angive, at en bruger har vurderet at artiklen kan hurtigslettes - eller at en administrator har vurderet at den ikke kan - har jeg svært ved at se hvordan administratorernes workflow kan organiseres effektivt. NisJørgensen (diskussion) 28. mar 2018, 14:10 (CEST)
@NisJørgensen: Jeg tror ikke, at Pugilist og jeg er uenige. Ikke-administratorer er selvfølgelig velkomne til at foreslå sletninger, men i sidste ende er det altid en administratoropgave at vurdere, om en side skal slettes, idet kun administratorer kan slette dem. Jeg vil ikke afskaffe {{notabilitet}} m.v., jeg bemærkede blot, at {{hurtigslet}} godt kan bruges, selvom standardteksten i boksen ikke passer til situationen. Personligt foretrækker jeg {{notabilitet}}, {{reklame}}, o.lign til tilfælde, hvor der hhv. er tvivl om notabiliteten men ikke sikkerhed om ikke-notabilitet eller artiklen godt kan reddes uden fuldstændig omskrivning fra bunden. Hvis artiklen åbenlyst bør slettes kan man lige så godt sætte {{hurtigslet}} på, evt. med en anden årsag som parameter, hvis standardbeskrivelsen ikke er dækkende. Man kan også sætte både {{notabilitet}} og {{hurtigslet}} på en artikel, så den både kommer i notabilitetskategorien og hurtigsletkategorien. Hvis nogen vil lave en hurtigslet-parameter til {{notabiltiet}} m.v., er det fint med mig, men det er ikke noget, jeg synes, at vi ikke kan klare os uden. --Cgt (diskussion) 28. mar 2018, 14:46 (CEST)
Og jeg tror heller ikke, at jeg er uenig med Cgt. Jeg er i hvert fald helt enig i Cgt's sidste indlæg :-) Pugilist (diskussion) 28. mar 2018, 15:42 (CEST)
Jeg har set skabelonen {{hurtigslet}}, er blevet brugt til mere det er beregnet på. Og der er også et behov for at de brugere, som har oprettet en artikel, kan få en reelt vejledning i hvad der er galt med den artikel, som de har oprettet, inden den reelt bliver slettet. Og der har skabelonerne {{reklame}} og {{notabilitet}} links til vejledninger, som brugeren kan få mere at vide inden der sker en sletning af en artikel udføres. Jeg ser tit at nye bruger spørg hvorfor deres bidrag er blevet fjernet igen. Og hvis {{hurtigslet}} går alene, så mangler vejledningen total - muligvis er der en note, men ingen links til vejledning.
Jeg ser også tid til anden set, at nogle sætter hurtigslet på artikler, som har været der i lang tid... Det er sket jeg har rullet den slags tilbage igen. Reelt burde artikler, som har været der i lang tid, bør igennem sletningsforslag med tilhørende diskussion. --Steen Th (diskussion) 28. mar 2018, 15:46 (CEST)

Foreløbig konklusion[rediger kildetekst]

Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Så vidt jeg kan se er der enighed om at en bruger via skabelon skal kunne anmode en administrator om sletning uden forudgående debat i de tilfælde der fremgår af WP:ADM, og at disse muligheder bør skrives ind i WP:SLET. Der er lidt forskellige meninger om hvordan det bør gøres skabelonmæssigt. Ingen har modsat sig at der tilføjes en parameter "hurtigslet" til {{notabilitet}} og {{reklame}} (og måske {{tætpå}}?). Jeg foreslår at vi sætter disse to ting i værk. Hvis/når vi alligevel har fat i "reklame" og "tætpå", kunne vi måske rette kantfarven til orange, når de ikke foreslår sletning. NisJørgensen (diskussion) 4. apr 2018, 14:41 (CEST)

Her er mit forslag til ny formulering af afsnittet WP:Slet#Hærværk_og_vandalisme_samt_fejloprettelser_(herunder_egne_"sandkasser").

Hurtig sletning - hærværk, fejloprettelser og andre ukontroversielle tilfælde

Er der tale om en side, der tydeligvis er oprettet som følge af hærværk eller vandalisme, eller på anden vis åbenlyst ikke opfylder vores krav til artikler, kan du indsætte skabelon {{nonsens}} eller {{hurtigslet}} øverst på siden (de har samme funktion) ((senere skrives om evt hurtigslet-parametre på andre skabeloner)) . En administrator vil så tage stilling til artiklen, og slette den hvis vedkommende er enig. Har du oprettet en side ved en fejl eller er færdig med en "sandkasse" og ikke skal bruge den mere, kan du også sætte {{hurtigslet}} på den. Husk altid at begrunde alle sletteforslag i beskrivelsesfeltet eller i skabelonen fx {{hurtigslet|Oprettet ved en fejl.}}.

Kommenter gerne. Jeg overvejede at lave ændringen direkte - så ville det være nemmere at se forskellen - men syhes gerne lige jeg vil have et par øjne på her først. NisJørgensen (diskussion) 7. apr 2018, 16:18 (CEST)

Fint forslag, synes jeg. Lige netop hvad angår fejloprettelser, vil jeg gøre opmærksom på den måske lidt oversete skabelon {{Fejloprettelse}}, som har samme funktion som {{Hurtigslet}} og {{Nonsens}}, bare uden rød alarmfarve. Vh. SorenRK (diskussion) 7. apr 2018, 17:19 (CEST)
Jeg retter til med {{Fejloprettelse}} og indsætter. NisJørgensen (diskussion) 8. apr 2018, 22:34 (CEST)
Hovsa - det var hurtigt der blev konkluderet på det sidste her! Formuleringen "eller på anden vis åbenlyst ikke opfylder vores krav til artikler" er bestemt ikke uproblematisk - for det er elastik i metermål, og åbner for at man kan indsætte {{nonsens}} eller {{hurtigslet}} i et nærmest hvilket som helst tilfælde. Det har jo netop vist sig, f.eks. ved notabilitet og/eller meget korte og/eller uencyclopædiske artikler, at der overhovedet ikke er enighed - og altså at det i det tilfælde aldrig kan være tale om at noget er "åbenlyst"! Det er derfor - efter min mening - vigtigt at begrænse hurtigslet til de tilfælde hvor der ikke rigtigt kan være nogen uenighed som f.eks. hærværk, vandalisme, reklame og POV.
Og så mener jeg da bestemt ikke hurtigslet hører hjemme sammen med netop notabilitet - af ovennævnte årsag(er).
--Honymand (diskussion) 9. apr 2018, 22:02 (CEST)
Der er tilfælde hvor notabilitet kan føre til hurtigsletning. Tilfældige skoleelever, selvudgivne forfattere uden nogen som helst omtale og lign. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 9. apr 2018, 22:25 (CEST)
Nu nævner du selvudgivne forfattere uden nogen som helst omtale. Her ville jeg mene at det er notabilitet, der skal på banen. Skoleelever? Ja, der kan hurtigslet nok godt bruges, men en forfatter af en slags, selv om der kun er selvudgivelser under bæltet, bør have en notabilitet. Mvh KnudW (diskussion) 9. apr 2018, 22:28 (CEST)
Her får jeg lyst til at gå så langt som til at sige at hurtigslet hellere ikke bør bruges på reklamer og POV, der findes skabeloner for dette, som fint kan bruges. Hærværk og chikane (og til en vis grad nonsens) er reelt, efter min mening, det eneste man bør bruge den til. Mvh KnudW (diskussion) 9. apr 2018, 22:26 (CEST)
Det var ikke min mening at forklare hvilken skabelon der burde bruges, nærmere at en artikel godt kan blive hurtigslettet pga. manglende notabilitet. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 9. apr 2018, 22:35 (CEST)
Aha, ja. Det kan jeg se nu, beklager. Ja, alt kan blive hurtigslettet af den ene grund eller den anden, man bør bare bruge de rette skabeloner. Mvh KnudW (diskussion) 9. apr 2018, 22:37 (CEST)
Min ændring til WP:SLET er rullet tilbage, da jeg åbenbart var for hurtig. Som jeg forstår ovenstående, er @KnudW:'s indvendinger kun mod at bruge {{hurtigslet}} - hvilket kan imødegås ved at implementere |hurtigslet=ja i skabelonerne, før vi retter i teksten på WP:SLET.
Til @Honymand: vil jeg gerne henvise til starten af diskussionen, hvor jeg ridsede problemet op: Ifølge WP:ADM kan administratorer slette pga reklame, manglende notabilitet med mere. Men ifølge WP:SLET kan almindelige brugere ikke markere artiklen til en sådan hurtig sletning. Der var i starten af - som jeg opfattede det - fuld enighed om, at brugerne skulle have denne mulighed - med en administrator som den der tog beslutningen om, hvorvidt sletningen skulle effektueres. Jeg oplistede så fem forslag til hvad der skulle gøres. Undervejs kom der et modificeret forslag 2 på bordet fra @Steenth:, nemlig en hurtigslet-parameter til {{notabilitet}} og {{reklame}} (og andre?) i stedet for en egen skabelon. Denne løsning virkede det som om der var opbakning til.
Jeg beklager at jeg, da jeg konkluderede, overså din (Honymands) oprindelige indvending mod formuleringen "åbenlys manglende notabilitet". Hertil vil jeg dog bemærke, at en tilsvarende formulering findes på WP:ADM, nemlig "åbenlyst unotable emner". Husk at hvis ikke der må sættes hurtigslet på, er alternativet iflg WP:SLET at oprette et sletningsforslag. Hvis man synes at {{slet}} skal kunne bruges, bør dette skrives ind i WP:SLET (og skabelonen opdateres).
Jeg er åben for nye løsnings- og kompromisforslag. NisJørgensen (diskussion) 9. apr 2018, 23:25 (CEST)
Jeg har fuld forståelse for at
 • Man ønsker at der skal være beskrevet de samme regler, hvis de er beskrevet flere steder, altså at vores regler er konsistente og klare i beskrivelserne
 • Det skal være nemmere at patruljere, dvs. at gøre patruljantens arbejde (dette har ligget til grund for tidligere diskussioner om hurtigslet)
Men jeg synes ikke {{notabilitet}} skal være noget med mulighed for hurtigslet, fordi det har vist sig tidligere at der er enorm uenighed om hvad der er notabelt, der er mange misforståelsesr og {{notabilitet}} har tidligere være (mis)brugt som gummistempel netop fordi det er en meget bred og ulden kategori. Hvis det så kunne føre til hurtigslet så var mange artikler blevet slettet som ikke skulle have været det! Artikler om f.eks. skoleelever kan ofte slettes med begrundelserne {{POV}}, hærværk eller {{nonsens}}. Desuden - men det er en anden snak - så synes jeg der burde være en side til diskussion af notabilitet, ligesom der er en side til diskussion af sletning hhv sammenskrivning. I dag er den eneste måde at få afgjort notabilitet enten at tage diskussionen på artiklens diskussionsside (og det kan nemt blive med meget få deltagere), eller at indstille artiklen til sletning. Det er dog bare ment som et NB: til diskussionen om sletning og ikke noget der skal diskuteres her, en løsning kunne dog være at artikler der mærkes med {{notabilitet}} automatisk blev indstillet til sletning; er emnet ikke notabelt, skal artiklen vel slettes uanset hvor god den ellers måtte være. Det skal bare ikke ske uden diskussion. --Honymand (diskussion) 10. apr 2018, 06:57 (CEST)
Hvad med:
Er der tale om en side, der tydeligvis er oprettet som følge af hærværk eller vandalisme, eller er der åbenlyst tale om vrøvl, kan du indsætte skabelon {{nonsens}} eller {{hurtigslet}} øverst på siden (de har samme funktion) ((senere skrives om evt hurtigslet-parametre på andre skabeloner)). Er der åbenlyst tale om {{POV}} eller {{reklame}}, kan du indsætte en af disse skabeloner og evt. kombinere med skabelon {{hurtigslet}} ((kan udgå eller omformuleres hvis der kommer hurtigslet-parametre på disse skabeloner)) .En administrator vil så tage stilling til artiklen, og slette den hvis vedkommende er enig. Har du oprettet en side ved en fejl eller er færdig med en "sandkasse" og ikke skal bruge den mere, kan du også sætte {{hurtigslet}} på den. Husk altid at begrunde alle sletteforslag i beskrivelsesfeltet eller i skabelonen fx {{hurtigslet|Oprettet ved en fejl.}}.
--Honymand (diskussion) 10. apr 2018, 08:33 (CEST)

Meget enig i Honymands overordnede bekymring for en for vidtspredt brug af hurtigsletningsforslag, for al erfaring siger, at vi kan være meget uenige om, hvad der skal til, for at en artikel fortjener plads på Wikipedia. Mht. Honymands konkrete forslag: Også {{reklame}} (og måske POV?) bør vel kun kunne bruges til hurtigsletning, hvis der samtidig åbenlyst er mangel på notabilitet - hvilket kan være ret svært for den enkelte bruger at kunne forhåndsvurdere korrekt. --Økonom (diskussion) 10. apr 2018, 08:51 (CEST)

Bare et interessant indspark. Jeg har altid troet at enwp havde et hurtigsletningskriterie for unotable artikler, men de har faktisk kun et hurtningssletningskriterie hvis selve artiklen ikke redegør for hvorfor den er notabel (eg. der er ingen kilder eller ingen forklaring af hvad artiklens emne er). Hvis der er kilder eller lign. skal den igennem AfD (deres version af WP:SDBS). -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 10. apr 2018, 12:52 (CEST)
Honymand, hvis vi ændrer WP:SLET som du foreslår, hvad mener du så at er skal stå på WP:ADM. Skal administratorer stadig kunne slette ved "åbenlys manglende notabilitet? NisJørgensen (diskussion) 11. apr 2018, 00:29 (CEST)
Jeg fornemmer, at der diskuteres to spor - Dels, hvornår skabeloner a la hurtigslet skal bruges, dels, hvornår en artikel kan slettes uden forudgående diskussion. Jeg læser ikke Honymands indlæg som værende udtryk for, at der ikke må slettes artikler om klart åbentlyst unotable personer (skoleelever o.s.v.), men derimod, som en bekymring om, at der på artikler indsættes hurtigslet-skabeloner grundet manglende notabilitet. --Pugilist (diskussion) 11. apr 2018, 14:07 (CEST)
Ja, præcis @Pugilist:. I hele 2016 og 2017 var der en mindre gruppe der argumenterede for at det bare skulle være nemmere at få artikler slettet - og det var min klare fornemmelse, at det var fordi de ofte oplevede at få et nej i sletnings-diskussionen. Men i så fald var det jo fordi de artikler IKKE skulle have været indstillet til sletning - IKKE fordi sletning skulle have været udført hurtigere. Og et forslag der dukkede op flere gange var at man bare skulle kunne sætte {{hurtigslet}} på "for at undgå den lange diskussion". Men dertil vil jeg sige
 • jeg oplevede flere gange en admin skrive på en sletnings-diskussionen at "her er jo ingen grund til diskussion, nu har jeg slettet den". Ikke mange gange, men 2-3 gange. Så admin's kan altså godt se når der ikke er grund til at diskutere sletningen - også selv om der ikke er sat {{hurtigslet}} på artiklen...
 • Rigtigt mange gange endte det med at artiklen IKKE blev slettet - GODT den ikke bare var blevet hurtigslettet...
 • Og ja, nogle gange endte en længere eller lang diskussion med at en artikel blev slettet. Og det er sådan det skal være! Der er ikke noget mere demotiverende end at få sin artikel slettet uden diskussion - vil jeg tro, for det har jeg aldrig selv oplevet.
Det er muligt der er brug for bedre snarere end flere artikler, men der er i hvert fald brug for flere aktive skribnenter. Og man fastholder og motiverer ikke nye skribnenter ved hurtigt at slette deres artikler. Beklager det blev lidt langt. Og @NisJørgensen: jeg synes du generelt gør et godt arbejde, bl.a. på botanik, du må endelig ikke se dette som et angreb på dig - du er bare faldet ned i en gammel diskussion og nogle gamle problemer (som desværre stadig er relevante)
--Honymand (diskussion) 11. apr 2018, 21:00 (CEST)

<= Ryk ind

Jeg er enig i, at der er blevet diskuteret i to spor. Jeg har og lidt svært ved at følge argumentationen i, at det er et problem at brugere kan indsætte en skabelon, hvorimod det er OK at administratorer kan slette efter eget forgodtbefindende. Mht den beskrevne "hurtig sletning via SDBS" synes jeg at huske at den er eksplicit frarådet et eller andet sted i hjælp: eller wp: - men jeg kan ikke lige finde det.

NisJørgensen (diskussion) 12. apr 2018, 00:24 (CEST)

Nyt forslag[rediger kildetekst]

Jeg har et forslag til helt ny procedure som jeg mener imødekommer de fleste behov (inspireret af @Rodejong:s skriv på Wikipedia:Landsbybrønden#Sletningsforslag_tager_meget_tid_fra_patruljeringsarbejdet. Forslget er ret anderledes end det bestående, og det er næppe noget vi lige bliver enige om fra den ene dag til den anden. Jeg har ikke alle detaljer på plads, men her er grundtankerne:

 • Forslaget beskæftiger sig ikke med, hvad der er gyldige kriterier for hurtig sletning, men kun til proceduren, når en bruger har vurderet at de er opfyldt. Kriterierne kan diskuteres selvstændigt, men bør være de samme for alle brugere, inklusive administratorer.
 • Når en bruger vurderer, at en artikel kan slettes hurtigt, påsættes en hurtigslet-skabelon, eller en anden skabelon med |hurtigslet=ja
 • En bot opretter derefter automatisk et sletningsforslag - enten integreret med WP:SLET eller på sin egen side WP:HURTIGSLET (WP:SDBSH?). Der indsættes også {{ds}} på diskussionssiden.
 • Disse sletningsforslag kan der nu tilkendegives meninger om, præcis som for andre sletningsforslag.
 • Forskellen er, at en administrator har eksplicit carte blanche til at konkludere på diskussionen, når som helst. Er hun i tvivl, kan hun vente til der er flere der har givet deres besyv med.
 • En vilkårlig Symbol keep vote.svg Behold, eller blot {{STvivl}}, bør normalt være nok til at der gives tid til en fuld diskussion. Det bør gøres nemt både for administratorer og andre at rette hurtigsletningsforslaget til et normalt sletningsforslag. Man kan diskutere, om dette også skal gælde artikelopretteren - det vil jeg normalt mene - hvis en bruger i god tro har oprettet artiklen, er det bedre at tage diskussionen (jf Honymands tanker ovenfor)

Der er en hel masse detaljer - inklusiv om vi ønsker at centrale procedurer er så afhængige af botfunktioner. Siden vil formodentlig mest blive frekventeret af "tordenskjolds soldater". Administratorene vil dermed hurtigt kunne skimme, om tilstrækkeligt mange erfarne brugere har støttet hurtig sletning, til at det må regnes for ukontroversielt. Alternativt kan hun foretage sin egen vurdering af artiklen og handle derefter.

Mere uddybning senere - men kommenter gerne. NisJørgensen (diskussion) 12. apr 2018, 00:24 (CEST)

Vil det sige, at vi skal afskaffe muligheden for at slette artikler om åbenlyst unotable emner uden diskussion? Vi har jo også nogle kriterier for, hvad der ikke er nok. Eksempelvis kandidater til politiske embeder. Nu skal vi passe på, at vi ikke skal til at diskutere os ihjel.
- Sarrus (db) d. 12. apr 2018, 08:35 (CEST)
En administrator vil kunne "slette uden diskussion" stort set som nu - forskellen er at indgangen til sletningen som udgangspunkt bliver WP:SDBSH, og at en hvilken som helst bruger nemt kan støtte eller blokere et hurtigsletningsforslag. Jeg forestiller mig, at der ikke vil være nogen diskussion på forslgene - med mindre nogen er uenige. NisJørgensen (diskussion) 12. apr 2018, 09:27 (CEST)
Er vi ikke ved at lave regler for reglernes skyld? Det er ikke noget, der har været noget væsentligt problem tidligere. Hele denne diskussion er udsprunget af, at WP:SLET har været formuleret lidt anderledes end WP:ADM, og det oprindelige problem kunne løses ved blot at opdatere WP:SLET med samme tekst som på WP:ADM, hvorved WP:SLET vil bringes i overensstemmelse med den praksis, der er blevet fulgt i mange år, og som ingen har indvendinger mod.
Er debatten udtryk for mistillid til, om administratorerne kan finde ud af det, så lad os tag en den diskussion i stedet. --Pugilist (diskussion) 12. apr 2018, 11:41 (CEST)
Personligt stiller jeg mig imod den foreslåede hurtigslet-procedure. Det er blot at gøre arbejdsgangen længere. Ved helt unotable emner, som en 12-årig skoleelev eller lignende må det være tilstrækkeligt at indsætte skabelonen {{hurtigslet|Tydeligvis utilstrækkelig notabilitet}} (eller med lignende begrundelse) og administratorer så sørger for, at den bliver slettet. Det tror jeg nu godt de kan administrere, og hvis der er problemer med enkelte admins må man tage det op med dem. Når det så er sagt, kan vi med fordel oprette en Wikipedia:Sletningspolitik eller lignende, hvor vores retningslinjer og procedurer, herunder for hurtigslet, er beskrevet. Sletning er et væsentligt indgreb i encyklopædien, hvorfor det også kun er administratorerne, der har denne tekniske mulighed, så en politik på området vil ikke være af vejen. Mvh. Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 12. apr 2018, 12:07 (CEST)
Man må som udgangspunkt have tillid til, at administratorer ikke sletter sider on sight, hvis de er det mindste i tvivl om, hvorvidt siden skal slettes. Som Pugilist også er inde på, lugter ovennævnte forslag af generel mistillid til administratorkorpset. Hvis man mistænker, at en artikel er blevet slettet uretmæssigt on sight, kan man via AOA bede en anden admin om at tjekke en slettet artikel. Hvis man har mistillid til en bestemt admin, har vi også procedurer for det. Hvis man selv i de mest oplagte tilfælde skal spørge om lov til at slette, sander Wikipedia til i uønskede artikler, ligesom det tager endnu mere tid fra formålet med Wikipedia: Artikelskrivningen. Artikler, der vurderes til at kunne slettes uden diskussion, bør markeres på en måde, så de ikke havner i en kategori sammen med artikler, der bør en tur rundt om WP:SLET. De bør havne i Kategori:Sider der er foreslået slettet hurtigt, uanset om det er via {{hurtigslet}} eller en vedhæftet parameter på andre skabeloner.
- Sarrus (db) d. 12. apr 2018, 13:06 (CEST)
Enig i de umiddelbart ovenstående betragtninger, og altså uenig i det nye forslag - jeg synes status quo er bedre. Det ville dog være rart med en bot der oprettede sletningsforslag automatisk på WP:SDBS, men det skulle altså bare være i forbindelse med den almindelige sletnings-skabelon. Jeg har et par gange været ude for at sletnings-skabelon bliver påsat uden at den der sætter skabelonen på har gidet oprette et sletningsforslag. --Honymand (diskussion) 12. apr 2018, 21:03 (CEST)
Hvordan skal en bot kunne formulere et sletningsforslag? Måske er vi ude i, at vi burde have en lokal udgave af Twinkle (link til enwiki)?
- Sarrus (db) d. 12. apr 2018, 21:17 (CEST)
det virker da som det er nu, så hvorfor lave flere regler ?? Zoizit (diskussion) 12. apr 2018, 21:46 (CEST)

(Nyt forslag tages af bordet)[rediger kildetekst]

Jeg kan godt fornemme at min "salomoniske" løsning ikke vinder større opbakning - heller ikke hos dem jeg forsøger at tage hensyn til. Jeg vil gerne pointere, at den ikke på nogen måde bunder i mistillid til administratorerne - det var et forsøg på at strømline proceduren med at assistere administratorer i at tage beslutninger. Samtidig betød det at forskellen på de to sletningsprocedurer blev mindre. Men lad os lægge dette forslag på hylden, og gå tilbage til de mindre indgribende tiltag (jf mit tidligere forsøg på konklusion). Det lader til at den tilbageværende knast er "åbenlyst unotable artikler". Som jeg forstår Honymand, mener han ikke at det skal være muligt at sætte {{hurtigslet|1=notabilitet}} eller {{notabilitet|hurtigslet=ja}} på artikler. Det er for mig uklart, om han mener at administratorerne stadig skal have carte blanche til at slette efter egen vurdering. Hvis dette opretholdes, mener jeg at der er tale om et udtryk for mistillid, både til almindelige brugere og administratorer. Man stoler ikke på at brugerne kan foretage en korrekt vurdering af om hurtigslet skal indsættes, og man stoler ikke på at administratorerne foretager en korrekt vurdering af om den er berettiget, inden de sletter. Bemærk at hurtigslet-anmodninger, som underkendes af en administrator, ikke som udgangspunkt er noget problem. Alternativet er, at også administratorernes sletningsbeføjelser stækkes på dette område. Det virker åbenlyst, at der ikke er stemning for dette. Ift diskusionen om, hvilke kriterier der skal gælde, vil jeg gentage min tidligere pointe, at notabilitet er et "mere gyldigt" sletningskriterie end reklame og POV. Sidstnævnte kan principielt altid løses ved redigering, og det egentlige problem er næsten altid tvivlsom (eller åbenlyst fraværende) notabilitet. NisJørgensen (diskussion) 13. apr 2018, 10:47 (CEST)
Jeg tror, at Honymands (og andres) bekymring har været, at der for noget tid siden var et par brugere, der argumenterede voldsomt for at intensivere hurtigslette-proceduren, endog i sager, hvor der ikke forelå konsensus om sletning. Jeg anser ikke Honymand for at give udtryk for mistillid til brugere generelt, men da alle kan redigere på Wikipedia, forekommer det fra tid til anden, at vi får enkelte brugere med uhensigtsmæssig adfærd. Og der er ikke grund til at fodre dem. --Pugilist (diskussion) 13. apr 2018, 11:12 (CEST)
Præcis. Og jeg ser faktisk ikke noget behov for at ændre på hurtigsletning. Men det ville være fint hvis det var nemmere for patruljanter at oprette forslag (sletning, sammenskrivning, m.v.) --Honymand (diskussion) 13. apr 2018, 20:16 (CEST)

<= Udryk

@Honymand:, som jeg opfatter den forudgående diskussion, modsatte du dig mit forsøg på konklusion ovenfor (eller implementeringen af den). Det er muligt at du ikke har behov for at ændre på hurtigsletning, men jeg har behov for at "politikken" er klar. "Politikken" i gåseøjne, da de berørte dokumenter hverken er ophøjet til politik, norm eller retningslinje. Flere brugere indikerer, at min formulering cirka svarer til den etablerede praksis - så hvis du har det OK med denne, kan du så acceptere min formulering? Hvis ikke, er det så fordi du er uenig i hvad praksis er eller fordi du gerne vil ændre den, før den bliver skrevet ned?

Med hensyn til de ovennævnte "brugere med uhensigtsmæssig adfærd", ser jeg ingen grund til større bekymringer over om proceduren giver anledning til enkelte frivole indsættelser:

 • For det første skal alle sletninger jo stadig foretages - og dermed kontrolleres - af en administrator.
 • For det andet er der jo ikke i dag noget, der forhindrer disse brugere i at bruge {{hurtigslet}} i modstrid med intentionen eller "praksis".

NisJørgensen (diskussion) 13. apr 2018, 22:13 (CEST)

Selvfølgelig er det sådan at hvis jeg er den eneste der modsætter mig og du ellers har bred opbakning, så skal min "stemme" ikke have opsættende virkning - kravet om konsensus er IKKE en vetoret til enkelte brugere. Omvendt skal det heller ikke være sådan at en ændring kan indføres efter at 5 personer har diskuteret noget i bare 4-5 dage; det er alt for få inde over - også selvom der så er 4 for og 1 imod. Men ved det første forslag blev der konkluderet ret hurtigt og uden ret mange tilkendegivelser. Hvad angår det andet forslag så synes jeg bare ikke det gør tingene ret meget klarere eller bedre. Og du siger at det ca. svarer til nuværende praksis men den omfatter da netop ikke "en administrator har eksplicit carte blanche til at konkludere på diskussionen, når som helst", altså igen dette "push" for at kunne afslutte sletningsdiskussionerne hurtigere. Jeg er enig med @Pugilist: i de 4 punkter han angiver og som man kunne takle et af gangen for selvfølgelig skal der ikke stå forskellige ting på forskellige steder. Jeg synes den nuværende praksis for hvornår man kan påsætte {{hurtigslet}} er fin, jeg har tillid til at administratorerne både ikke sletter der hvor der ved en fejl er påsat hurtigslet, eller griber ind i sletter med det samme hvis en diskussion på WP:SDBS skulle have været hurtigslet, og jeg mener ikke at berettigede diskussioner på WP:SDBS skal gennemføres hurtigere end i dag.
Men jeg kan nu heller ikke se helt hvad konflikten er mellem WP:SLET og WP:ADM:
 • På WP:SLET står hvornår enhver bruger kan bruge {{hurtigslet}} m.v. - men eftersom det udføres af en admin er det jo ikke en ret til at få noget hurtigt slettet; det er bare et vink til administratorerne om at en bruger har vurderet at den er helt gal og nok bør slettes hurtigt. Administratorenb kan så implementere eller afvise. En admin kunne også sætte {{hurtigslet}} hvis han var lidt i tvivl og lige ville have en anden admin ind over.
 • På WP:ADM står nogle hints til hvad administratorer kan og bør gøre.
Jeg ser IKKE disse som modstridende fordi de henvender sig til forskellige brugergrupper med forskellige rettigheder. Jeg ser ikke et behov for ensrette disse. Jeg ser ikke et behov for at udvide hvornår der kan påsættes {{hurtigslet}}, men kan sagtens se det udvidet med POV og reklame. Jeg ser heller ikke et behov for at begrænse admins rettigheder, men kan sagtens leve med at det reduceres med "åbenlyst unotabel".
Jeg vil konkret foreslå at når der skal konkluderes på denne konklusion bør det være en admin der konkluderer, eller i hvert fald en anden end Brugerdiskussion:Honymand og Brugerdiskussion:NisJørgensen - jeg synes vi har dårlige erfaringer med diskussioner hvor 2 personer står med grundlæggende modsatrettede synspunkter; diskussionen kan fortsætte i det uendelige og for mange er længden af denne diskussion nok allerede sådan at de ikke kan overkomme at læse det hele. Jeg har måske ikke fået udtrykt mit synspunkt klart nok i tidligere kommentarer; det håber jeg så at jeg har nu.
--Honymand (diskussion) 14. apr 2018, 11:08 (CEST)
Jeg skal dog lige præcisere at du Brugerdiskussion:NisJørgensen IKKE her er omfattet af at "5 personer har diskuteret noget i bare 4-5 dage" - jeg synes du har gjort det rigtigt, det kan jeg godt se. Måske er der bare god nok opbakning til dit første forslag - jeg kan faktisk ikke helt vurdere det. --Honymand (diskussion) 14. apr 2018, 11:20 (CEST)
Og en anden præcisering. Jeg vil støtte alle ting der gør patruljantens arbejde nemmere. Men det er ikke en del af patruljantens arbejde at se sletnings-diskussionen afsluttet og sletningen udført. Når sletningsforslaget er sat på artiklen, oprettet på WP:SDBS og patrulajnten dér har afgivet sin stemme - som så må formodes at støtte sletningen - så kan artiklen markeres som patruljeret. Noget automatik der gør det nemmere at oprette sletningsforslaget så man ikke skal rette på artiklen, diskussion, WP:SDBS og , WP:SDBS/sletningsforslaget (altså 4 steder) - det ville være rart. --Honymand (diskussion) 14. apr 2018, 11:32 (CEST)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar På Commons er der mulighed for at klikke i venstre menu på fx "Ingen tilladelse" og derefter indsætter systemet de relevante skabeloner på brugerdiskussionssiden, på filen, og opretter sletningsforslaget, etc. Det sker i et splitsekund. Det ville være rart hvis for eksempel InsaneHacker kunne se på det?  •   Rodejong   ✉️ 👀 → 14. apr 2018, 18:37 (CEST)
Jeg tog lige en timeout fra denne diskusion, da jeg kunne mærke at den begyndte at gå mig på. Jeg er nok blevet lidt for knyttet til udfaldet. Som du [Honymand, red.] selv skriver, er diskussionen allerede lang, og jeg vil ikke gå ind i at forsøge at svare detaljeret på det du skriver.
Ud fra det du selv skriver, 'hvis jeg er den eneste der modsætter mig og du ellers har bred opbakning, så skal min "stemme" ikke have opsættende virkning' - så vil jeg sådan set mene at det er situationen. Jeg opfatter at jeg har opbakning til noget i retning af min oprindelige konklusion fra følgende debattører: @Mgir88, Rodejong, SorenRK, Steenth, Pugilist og Cgt:, og modstand fra dig. Et par andre har blandet sig i diskussionen, uden at lægge et klart lod i nogen vægtskål.
Du beder om at det bliver en anden, og helst en administrator, der konkluderer - det vil jeg gerne tilslutte mig - som nævnt ovenfor er jeg måske blevet lidt for knyttet til detaljerne . I mellemtiden har jeg forsøgt mig med en tilretning af tætpå, så den ville kunne inkludere en hurtigslet-parameter: Bruger:NisJørgensen/sandkasse/Skabelon:Tætpå. Måske @Steenth: eller en anden skabelonkyndig vil se på, om det er gjort fornuftigt? NisJørgensen (diskussion) 16. apr 2018, 22:48 (CEST)
NisJørgensen hvem er det du skriver til ?? Honymand eller en anden ?? Happy face--Zoizit (diskussion) 16. apr 2018, 22:52 (CEST)
Det er Honymand der er mit indlægs "du". Jeg beklager at det ikke var klart - jeg har indskudt en parentes om det. NisJørgensen (diskussion) 16. apr 2018, 23:13 (CEST)

Jeg er fortsat enig med Honymand. Jeg foretrækker det nuværende system fremfor en udvidet adgang til (at foreslå) hurtigsletning som følge af manglende notabilitet. --Økonom (diskussion) 17. apr 2018, 07:10 (CEST)

Jeg er lidt usikker på, hvilken konklusion jeg tages til indtægt for. Så blot for at opsummere min position: Jeg mener, at vi bør rette WP:SLET så teksten kommer til at afspejle praksis som beskrevet på WP:ADM. Jeg mener ikke, at der er behov for at ændre skabelonerne. --Pugilist (diskussion) 17. apr 2018, 13:36 (CEST)
Er det ikke bedre at vi venter på svaret fra fx InsaneHacker, om han ser mulighed i at oprette en gadget?For så vil det i givet fald igen være behov for ændringer.  •   Rodejong   ✉️ 👀 → 17. apr 2018, 13:50 (CEST)
Er der konsensus om nye gadgets ? Eller om ændringer, hvis ikke der oprettes en gadget ? --Pugilist (diskussion) 17. apr 2018, 14:01 (CEST)
Det er det vi skal finde ud af. Hvis Bruger:InsaneHacker kan melde ud om han mener at det er muligt med en gadget, så kunne vi beslutte os for om at tage den i brug som community, eller at vi skal gøre det personligt i vores egen .js, og rette politikken på WP:ADM og vejledningen på WP:SLET efter det. Hvis han mener at det ikke er muligt, så kan der tages højde for om at vi bør rette WP:SLET så teksten kommer til at afspejle praksis som beskrevet på WP:ADM.'  •   Rodejong   ✉️ 👀 → 17. apr 2018, 14:34 (CEST)
Det her er vist en af de diskussioner, der er røget helt af sporet. --Pugilist (diskussion) 17. apr 2018, 14:44 (CEST)
Økonom, tak for at tydeliggøre din holdning. Jeg læste dit tidligere indlæg flere gange, for at prøve at finde ud af, om du var modstander af det konkrete forslag. Pugilist, ift skabelonerne har jeg noteretmig at du erklærede dig enig med Bruger:Cgt, der bl.a. skrev "Hvis nogen vil lave en hurtigslet-parameter til {{notabilitet}} m.v., er det fint med mig, men det er ikke noget, jeg synes, at vi ikke kan klare os uden.". Rodejong, jeg synes at en gadget til at påsætte slette-skabeloner er en rigtig god ide - men det skal under alle omstændigheder afklares, hvilke skabeloner brugeren kan/må påsætte. NisJørgensen (diskussion) 17. apr 2018, 23:02 (CEST)
Det ville gøres automatisk. For eksempel kunne linket hedde: "slet manglende notabilitet" gøres at der indsattes en hurtigslet med begrundelse af manglende notabilitet, mens en link der hedder "manglende notabilitet" opretter et sletteforslag. Jeg vil mene at det skal være en politik der udelukkende giver tilladelse at bruge gadgeten for patruljanter og administratorer. •   Rodejong   ✉️ 👀 → 18. apr 2018, 00:16 (CEST)

Gadget[rediger kildetekst]

 • Symbol comment vote.svg Kommentar På Commons er der mulighed for at klikke i venstre menu på fx "Ingen tilladelse" og derefter indsætter systemet de relevante skabeloner på brugerdiskussionssiden, på filen, og opretter sletningsforslaget, etc. Det sker i et splitsekund.
Det er denne gadget: QuickDelete.js (dokumentation)
Det ville være rart hvis for eksempel InsaneHacker kunne se på det?  •   Rodejong   ✉️ 👀 → 17. apr 2018, 09:34 (CEST)
Giver den mulighed for at formulere et argument til sletningsdiskussionen? Det nytter jo ikke noget, hvis man ikke kan argumentere for, hvorfor siden bør slettes. Samme funktion har Twinkle, der blandt andet bruges på enwiki og simplewiki.
- Sarrus (db) d. 17. apr 2018, 09:38 (CEST)
Man kan programmere enkelte eksempler (se dokumentationen) og man kan i sin egen vector.js, tilføje enkelte grunde. Man kan selvfølgelig også vælge at tilføje et ekstra notits, hvis du vil gå i dybden med det.  •   Rodejong   ✉️ 👀 → 17. apr 2018, 09:40 (CEST)
Prædefinerede begrundelser kan bruges i forbindelse med {{hurtigslet}}, men hvis det handler om sider, der skal diskuteres på WP:SLET nytter det ikke noget, hvis man ikke selv kan formulere sin begrundelse for, at siden bør slettes.
- Sarrus (db) d. 17. apr 2018, 09:44 (CEST)
Se: User:Perhelion/common.js
function prefillDupe(e) { // hack for AjaxDeleteExtraButtons duplicate
"use strict";
	if (!e) return;
	AjaxQuickDelete.insertTagOnPage(
		"{{duplicate|1=%PARAMETER%|user=%USER%}}",
		"Tagging as duplicate of [[File:%PARAMETER%]]",
		'{{subst:Speedynote|1=%FILE%|2={{subst:int:File-exists-duplicate|}} [[:File:%PARAMETER%]].}}',
		'Duplicate notification',
		"Which file is this a duplicate of?",
		"", 1
	);
	setTimeout(function () { // cleanup prefix / namespace "File:"
		var $t = $('#AjaxQuestion0');
		$t.val($('#mw-imagepage-section-duplicates ul a').eq(0).attr('title')).focusout(function (e) {
			e.preventDefault();
			return $t.val($.trim($t.val()).replace(/^[Ff]ile\:/, ''));
		});
	}, 200);
}
Eventuelt kan der (vel konsensus) undlades et standard besked, hvis man så husker at påsætte den selv. Det er teknisk set ikke en problem tror jeg. •   Rodejong   ✉️ 👀 → 17. apr 2018, 09:47 (CEST)
Hvis man kunne lave denne gadget, så den både kan bruges til {{hurtigslet}} og til WP:SLET-diskussioner, må der gerne være prædefinerede begrundelser. Man skal bare kunne indskrive sin egen begrundelse, hvis den skal kunne bruges til WP:SLET. Kravene til sådan en gadget må være, at den kan indsætte de relevante skabeloner på siden, der foreslås slettet, på diskussionssiden (ds), et link på WP:SLET og evt. en besked på opretterens disk.-side.
- Sarrus (db) d. 17. apr 2018, 10:13 (CEST)
Enig. •   Rodejong   ✉️ 👀 → 17. apr 2018, 11:10 (CEST)
Spørgsmål hvad med alle os skribenter som ikke kan finde ud af at bruge gadgets og rette i diverse koder ??? Happy face --Zoizit (diskussion) 17. apr 2018, 14:55 (CEST)
I vil stadig kunne oprette sletningsforslag som nu vil jeg tro. Og så vil jeg tilslutte mig oprettelsen af sådan en gadget, hvis de forbehold for sletningsbeskrivelser, som Sarrus kommer med, bliver inkorporeret i den. Mvh. Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 17. apr 2018, 15:15 (CEST)
I øvrigt er der også en gadget for hurtigsletning til stede: her! Sammen princip.  •   Rodejong   ✉️ 👀 → 17. apr 2018, 15:42 (CEST)

Anmodning om konklusion[rediger kildetekst]

Til orientering: Jeg har i forlængelse af ovenstående - særligt mine udvekslinger med Honymand - anmodet om, at en administrator konkluderer på diskussionen. NisJørgensen (diskussion) 28. apr 2018, 12:54 (CEST)

Til yderligere orientering: Jeg tager en længere pause fra dawiki. Dette er IKKE en reaktion på modstand/træghed i ovenstående sag, men det betyder, at jeg ikke kommer til at følge sagen til dørs. NisJørgensen (diskussion) 30. maj 2018, 22:48 (CEST)Reply[svar]


Afskrift[rediger kildetekst]

Jeg ser et stor problem i at mange af vores artikler (1000-vis) er afskrevet direkte fra kilder; ofte gamle bøger og leksika:

 1. Gamle værker er skrevet i en stil, grammatik og sprog der afviger fra nutidigt dansk.
 2. Ikke alle forfattere døde før 1. januar 1947
 3. De beskriver gerne et verdensbillede som var gængs i perioden op til anden verdenskrig.
 4. Mange af de oplysninger er slet ikke brugbart mere.

Vi har ikke en norm eller politik om afskrivning, andet end at man ikke må kopiere noget der er beskyttet af ophavsret. Det største problem er nok at der forventes for meget fra patruljanterne til at kunne holde styr på hvad man må og ikke må afskrive, jeg bruger ofte timer for at søge efter kilder, læse hvad der står i kontekst så jeg kan forstå hvad der står skrevet, og om det passer med hvad der står i kilderne og hvad der efterfølgende er skrevet i artiklen. Det er ofte derfor jeg kan finde frem til at ting er afskrevet. Det er hvad jeg gør. Men vi kan ikke forvente at andre patruljanter skal bruge samme perfektionistiske tilgang. Det har de fleste ikke tid tid (eller lysten mangler).

Jeg vil derfor spørge om følgende:

 • Er afskrivning overhovedet ønsket?
 • Kan vi lave en norm eller politik for det?
 • Kan vi oprette sletningsforslag på artikler der beskriver noget der slet ikke er up-to-date?
 • Hvad kan vi gøre for at modernisere alle eksisterende artikler, der ikke er brud på ophavsret - (det er en helt anden diskussion) - Et årligt fokusmåned?

Jeg vil gerne få noget input fra jer.
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 3. maj 2018, 09:20 (CEST)Reply[svar]

Kunne hovedparten af dette ikke tages i en af de mange allerede oprettede diskussioner der omhandler ophavsret? Vil dog lige hurtigt nævne at jeg havde planlagt at lægge et forslag til en fokusmåned baseret på denne sandkasse. mvh Tøndemageren (diskussion) 3. maj 2018, 09:47 (CEST)Reply[svar]
Nej det kunne det ikke. Dette er at bede om ændring af politik eller norm. Det skal ikke afspore andre diskussioner.
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 3. maj 2018, 10:02 (CEST)Reply[svar]
Ingen der gider at tage diskussionen? Synes ellers at den er vigtigt nok!
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 7. maj 2018, 19:20 (CEST)Reply[svar]
Jeg synes det er uklart, om du ønsker en generel politik om kopiering/afskrift, eller kun en der gælder ældre danske opslagsværker - for alle dine "problemer" er problemer specifikt i forhold til sidstnævnte. Der er adskillige andre former for kopiering der kunne være tale om - fx fra nyere danske kilder (frigivet med en relevant licens) eller oversættelse fra søsterwikier på andre sprog.
Kopiering er for mig generelt OK, hvis resultatet er lovlig, og gør dawiki bedre. Du oplister fint 4 problemer, der kan være i forhold til specifikke originaltekster. Problemerne kan løses på hver deres måde - den eneste som i sig selv diskvalificerer artiklen, er hvis der er problemer med ophavsretten.
Specielt i forhold til de to sidste punkter - hvor artiklen implicit eller eksplicit afspejler datidens viden - vil afvejningen ofte være, om en "forældet" artikel er bedre end ingen artikel om emnet - indtil den kan udvides eller opdateres. Med mindre informationen i artiklen er direkte fejlagtig, mener jeg ofte at en forældet artikel er bedre end ingen. NisJørgensen (diskussion) 7. maj 2018, 21:55 (CEST)Reply[svar]
Hvad menes der præcist med "forældet" i denne sammenhæng? Gammelt sprog er en ting, men hvis informationen ikke længere er gældende så er den forældede information direkte forkert. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 7. maj 2018, 22:23 (CEST)Reply[svar]
Jeg mener at vi ikke skal være en samling kopier. Jeg vil mene at det er bedre at have en stub med {{uddybbende|Læs videre på Salmonsens: [url link]}} end at vi har enhel atikel fra Salmonsens på gammeldags sprog som ingen gider at rette op til til nudansk sprog, og som har et forældet POV om samfundets verden. Generelt er gamle værker der er fri for ophavsret tilgængelig fra før 1947 når forfatteren døde i 1946. Så de beskriver alle en billede af verden som den var før eller under anden verdenskrig. Det er fint nok, hvis det er det man beskriver. Men det er det bare generelt ikke.
Nu som svaret: Gamle værker beskriver en verdensbillede der ikke er i overensstemmelse med vores nutidige verdensbillede. Det er fint nok at referere til for at fortælle om hvordan det var dengang, men ikke som nutidig. Som sagt er det ikke i orden at kopiere en artikel over fra Salmonsens, Nordisk Familjebok, osv. da deres encyklopædiske stil og sprogbrug er så forældet at de fleste ikke ved hvad de betyder. Tag for eksempel "vakkelse" - Jeg spurgte flere personer om hvad det betyder, men ingen kunne besvare det, selv ikke den seneste udgave af synonymordbogen. Ord der var gangbart i starten af 1900-tallet er for længst gået i glemmebogen (bort set fra nogle skribenter).
Problemet er, at selvom vi klistrer "kvalitetsskabeloner" på disse artikler med afskrevne tekster, er der ikke nogen der vil rydde op i disse tekster. Jeg har forsøgt det nogen gange, men det er for tidskrævende for mig, og jeg er endda ikke dansker. Min Niveau-4 på dansk er kun baseret på det nutidige sprog. Det gælder for det meste også vores yngre læsere. Bort set fra Matador, hører og læser de vel aldrig gammelt dansk. Så jeg mener at dem der overskriver fra gamle værker skulle være forpligtet at omskrive det til nudansk.
Men generelt mener jeg at vi bør gå væk fra at overskrive fra gamle værker. Ikke kun Salmonsens eller Nordisk Familjebok, osv. Men alle gamle værker. Når man laver et afskrift, kan man ikke fjerne sig så let fra teksten. Man bliver for tæt på originalteksten. Det kanman se for eksempel med brugere som Rmir, Tostarpadius og Urbandweller som står for de fleste afskrevne artikler på DAWP. Når de forsørger at rette op på teksterne så er det tydeligt at de bliver tæt ved de "fortællende formuleringer" og ordbrug. Jeg mener at det skader Wikipedias omdømme når vi har så mange artikler der er skrevet på arkaisk dansk om noget der slet ikke er up-to-date mere. Vi har så vidt mig bekendt ikke afskrifter fra gamle værker fra andre sprog end dansk, norsk og svensk. Jeg har i hvert fald ikke set noget fra nederlandske værker, men måske at der er noget fra tyske værker. Det tør jeg ikke sige. Men jegmener bestemt at vi burde gå væk fra det.
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 8. maj 2018, 09:57 (CEST)Reply[svar]
Hej Rodejong.
Jeg opfatter dit indlæg sådan, at det kun er afskrift fra gamle værker, du ønsker skal være forbudt. Er det korrekt? Hvis vi frigør os fra diskussionen om ophavsret, skal vi altså have en definition af "gammel".
Det er derudover uklart - dvs jeg vil gerne have dit bud - om det kun er "ren" afskrift der skal forbydes, eller også bearbejdning - fx en moderniseret udgave af teksten, eller en oversættelse af en artikel. Denne diskussion skal (som jeg ser det) tages uafhængigt af, om der er nogen der "gider" tage opgaven, om de gør det godt nok etc.
Igen, jeg mener at en politik på området er overkill - min indstilling ville kunne dækkes af en retningslinje - men som minimum må forlagsstilleren komme med et klart bud på, hvad politikken skal gå ud på. NisJørgensen (diskussion) 9. maj 2018, 12:45 (CEST)Reply[svar]
Vores Wikipedia skal være forståeligt for alle. Forældet tekst er et stor forhindring til det, på grund af stil og ord der er dateret og ofte ikke genkendes mere.
At afskrive bringer også et problem da man - hvis man ændrer i teksten senere, - kilden muligvis ikke er i overensstemmelse mere. Hvad Rmir har forsøgt for eksempel, er at tilføje kildematerialer på eksisterende tekst. Der er flere tilfælde at han indsætter kilder på de forkerte steder, og derved laver kildersjusk.
Det er svært at skelne mellem de artikler der er skrevet af forfattere der døde før eller efter 1. januar 1947 (ophavsret)
Det jeg efterspørger er at alle skal skrive i egne ord hvad de har læst i kilden. Ikke bare at flytte en tekst over fra en hjemmeside til Wikipedia. Vi er ikke en opsamlingsplads for gammelt viden, fra gamle værker. Vi har tusindvis af artikler der kun beskriver op til 1930 eller ennda 1900. Intet nyt tilføjet. Og de står i over 10 år at samle støv. Det er ikke mening. Alt skal holdes opdateret. Så ja, jeg er generelt imod afskrivning af nogen som helst gammelt værk.
Det største problem er at vi slet ikke er troværdig som Wikipedia. Hvordan kan vi pretendere at vi selv skriver artikler, når vi har mindst 3 brugere der har flere tusinde artikler bag deres navne, som slet ikke er skrevet af dem? Når man sætter sit navn på en tekst, så skal man selv have forfattet det, med mindre noget er citeret korrekt med kildehenvisninger. Ikke som Rmir2 har gjort indtil videre. Han citerer aldrig, men udelukkende klistrer henvisninger på tekster hvor det er taget fra.
Jeg må anses for at være firekantet, men ophavsret og citatret er nu engang firekantet. Man må, eller man må ikke. Der er ingen dejlige middelveje!
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 9. maj 2018, 13:39 (CEST)Reply[svar]
En påstand som "ophavsret og citatret er nu engang firekantet. Man må, eller man må ikke. Der er ingen dejlige middelveje!" afslører meget godt at du tager fejl - for det er ikke tilfældet. Ophavsret er underlagt privat påtale i langt de fleste tilfælde, og ganske mange sager ender i forlig, så der kommer meget lidt ny retspraksis. Læg hertil detaljer som "værkshøjde" og du har et billede, der er ret grumset. --Palnatoke (diskussion) 9. maj 2018, 15:01 (CEST)Reply[svar]
Ikke helt: En citat er "xxxxx xxxxx xxxxx".<ref></ref> Men en xxxxx xxxxx xxxxx.<ref></ref> antyder at noget er taget fra, eller kan bekræftes af kilden. Tekst som ikke har kilder bag, er plagiat.
Naturligvis er der nogle middelveje, men ikke på de her tre påstande. Værkshøjde har at gøre med, hvor meget man overhovedet kan omskrive. "Han er født i 1666" kan ikke formuleres meget anderledes. Men det er ikke tilfælde i disse afskrivninger. Bare se de mange eksempler jeg og Kjeldjoh har sat i tabeller. Det er tydeligt et problem, når 3 brugere har kopieret flere tusinde artikler over til Wikipedia. Og nok også derfor at det på NLWP, og sikkert også andre WP ikke er tilladt. Så vidt jeg ved er det kun på DAWP, NOWP og SVWP, det er tilladt! Men korriger mig hvis jeg har fejlbedømmet det.
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 9. maj 2018, 15:19 (CEST)Reply[svar]
Rodejong,
"xxxxx xxxxx xxxxx".<ref></ref> er et citat. Ja.
xxxxx xxxxx xxxxx.<ref></ref> kan bekræftes af kilden. Er det ordret gengivet er det et citat og skal i anførselstegn. Er det ordret gengivet og ikke i anførselstegn, så er det et plagiat, hvis teksten ikke er i det fri domæne.
Tekst som ikke har kilder angivet, er plagiat forfatterens påstand. Det er kun kontroversielle påstande der skal bekræftes af kilder.
"Så vidt jeg ved er det kun på DAWP, NOWP og SVWP, det er tilladt!" Muligvis fordi opslagsværkerne på Project Runeberg er på disse sprog, at de er i værkshøjde og dermed kan gengives uden tilladelse.
Philaweb 9. maj 2018, 15:37 (CEST)Reply[svar]
en:Wikipedia:1911 Encyclopedia topics er stort set samme sag - og naturligvis er det ikke noget problem; artiklerne skal blot markeres med oprindelig kilde, opdateres og omskrives. --Palnatoke (diskussion) 9. maj 2018, 15:48 (CEST)Reply[svar]
Præcis. Philaweb 9. maj 2018, 15:55 (CEST)Reply[svar]
Jeg ville heller ikke have set det som et stor problem, hvis det var 20 artikler. Så ville jeg have gjort det med det sammen selv. Men vi taler om tusindvis af artikler der ikke har interesse for folk, andet dem der har oprettet det, og en par andre måske. Hvem skal rette op på alle de artikler der er rene afskrivning? Hvem skal rette op på sproget? Hvem skal undersøge artiklen til bunds for at opdatere viden til nutidig forståelse? Disse artikler har ofte været uberørt i et årti, og andet end en bot har ikke været over dem. Det er et stor problem, da de fleste ikke har haft påført en forfatter, som vi ved var død før 1947. At finde frem til forfatteren er meget arbejde.
Philaweb  : Tak for præcisering!
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 9. maj 2018, 19:52 (CEST)Reply[svar]
Hej Rodejong
Jeg stillede 2 konkrete spørgsmål. Jeg kan ikke se at du svarer på dem. Du skriver på den ene side "Det jeg efterspørger er at alle skal skrive i egne ord hvad de har læst i kilden" - hvilket må betyde at alle former for kopiering og bearbejdning af eksterne kilder skal være forbudt. Men 6 sætninger senere skriver du " Så ja, jeg er generelt imod afskrivning af nogen som helst gammelt værk". Det er således stadig uklart for mig, om det kun er afskrivning af gamle værker du ønsker forbudt, og hvordan du definerer "gammelt".
Spørgsmålet om hvorvidt du også vil forbyde bearbejdede versioner berører du tilsyneladende i første citat ovenfor - men jeg kan ikke se at du beskriver, HVAD du mener er problematisk ved at tage udgangspunkt i en eksisterende tekst. Du bliver ved med at henvise til det forældede sprog og forældede oplysninger - men disse kan jo netop løses ved bearbejdning. Hvis du gerne vil have formuleret en politik på området, synes jeg at du bør være ekstremt eksplicit ift hvad du mener politikken skal gå ud på.
Jeg forstår ikke dit "Det er svært at skelne mellem de artikler der er skrevet af forfattere der døde før eller efter 1. januar 1947". Hvad er det der er svært ved at skelne mellem disse tilfælde?
Sidst men ikke mindst vil du tilsyneladende ikke diskutere emnet abstrakt, men henviser hele tiden til konkrete brugere og deres handlinger. Det indikerer for mig, at det for dig er tale om et personsspørgsmål, snarere end et principielt. NisJørgensen (diskussion) 9. maj 2018, 21:09 (CEST)Reply[svar]
Det er totalt misforstået, Nis, al kopiering, inklusiv hvor man bare har byttet lidt rundt på ord/sætninger, udskiftet lidt ord hist og pist er ikke tilladt. Wikipedias licensering er sådan at vi ikke nogensinde kan opnå tilladelse til at gengive disse tekster, hverken nye eller gamle, da det kræves at forfatteren udtrykkeligt frigiver teksten til Wikipedia.
At der henvises til specifikke tilfælde har intet med personspørgsmål at gøre, der tog du fat i det forkerte ende, men de nævnte tilfælde er derimod akutte sager, da brugeren stadig er aktiv og ikke omskriver fra bunden, men istedet gør som beskrevet ovenfor, som altså er i strid med loven.
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 9. maj 2018, 21:35 (CEST)Reply[svar]
Du undlader at tage stilling til mine spørgsmål om hvad du mener en politik bør indeholde, men hiver til gengæld din og Madglads særegne fortolkning af "ideelle rettigheder" af stalden. Du argumenterer således ikke længere for en ny politik på dawiki, men for en ændret fortolkning af ophavsretsloven. Jeg har ikke yderligere at tilføje til denne diskussion. NisJørgensen (diskussion) 9. maj 2018, 22:19 (CEST)Reply[svar]

AdvancedSearch[rediger kildetekst]

Birgit Müller (WMDE) 7. maj 2018, 16:45 (CEST)Reply[svar]


Til orientering[rediger kildetekst]

Til orientering søger Rodejong indgriben fra metawiki der. : https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Forum#Question_for_help - Nico (diskussion) 8. maj 2018, 17:23 (CEST)Reply[svar]

Fint at du melder det her. Da jeg var blokeret kunne jeg ikke melde det tidligere. Det er tid til at der er folk udenfra der ser på sagene!
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 9. maj 2018, 12:14 (CEST)Reply[svar]
Mit problem med Rodejong er ikke, at vedkommende søger hjælp hos metawiki, men de usande påstande og fordrejninger af virkligheden som Rodejong bringer i sit indlæg. Det er ikke konstruktivt, det er uretfærdigt miskrediterende for brugere på da-wiki og det viser en foragt for projektet jeg aldrig har set mage. Den person bliver ved indtil vedkommende har fået sin vilje, uanset hvem eller hvad der bliver tråd på i forløbet. Jeg er vred. - Savfisk (diskussion) 9. maj 2018, 12:19 (CEST)Reply[svar]
Det interessante på den side er kommentaren fra Meta-Wiki administratoren. Philaweb 9. maj 2018, 13:25 (CEST)Reply[svar]
Safvisk: Hvad har hjeg fordrejet ifølge dig? For jeg har skrivet så sand som det kunne være. Jeg har ikke en vane for at lyve, så hvis du vil kalde mig en løjner, så skal du også komme med bevis der bekræfter dit påstand.
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 9. maj 2018, 13:55 (CEST)Reply[svar]
Rodejong, dit allerstørste handicap er, at du ikke forstår hvordan et konsensus opstår. Alt det du beskriver er opstået ved konsensus. Det kan være DU synes det er forkert; men det ændrer ikke ved, at du er i mindretal. Det er såmænd ganske enkelt. At du så går i selvsving gør kun tingene værre. Dette er min sidste kommentar på denne side. Philaweb 9. maj 2018, 14:03 (CEST)Reply[svar]
Det er sædvane at administratorer behørigt begrunder deres udsagn for at gå foran med et godt eksempel. Jeg vil dog gøre en undtagelse denne gang, for jeg har hverken tid eller kræfter til endnu en ørkesløs uendelig diskussion med Rodejong om et emne der er blevet diskuteret til døde 14 gange. - Savfisk (diskussion) 9. maj 2018, 14:19 (CEST)Reply[svar]
Fordi du ikke har god grund til at sige at ophavsretsbrudet er tilstrækkeligt løst. Du og to andre har slået bandlysningen ned, men Rmir2 har indtil videre ikke vist meget at ville bedre sig. Wikipedia står stadig fyld med copyvio, og hans omskrivninger er generelt ikke god nok. De omskrivninger der er fortaget er fortaget af andre (på måske nær 1)
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 9. maj 2018, 14:46 (CEST)Reply[svar]

Til information: Jeg havde skrevet det på det forkerte side åbenbart. Diskussionen foregår her: https://meta.wikimedia.org/wiki/Requests_for_comment/Copyright_issues_on_DAWP
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 9. maj 2018, 14:46 (CEST)Reply[svar]

Jeg forstår slet ikke den her "hvis far har sagt nej, så prøver jeg mor i stedet"-attitude som Rodejong lægger for dagen - og selvom han sammenligner sig selv med Jesus, så er det en ekstremt forstyrrende adfærd for hele projektet, hvilket han også er blevet gjort opmærksom på flere gange. Personligt synes jeg ikke det hjælper, at brede diskussionen ud på flere wiki'er (hvilket også er min opfattelse er svaret på meta-wiki), og spørgsmålet er hvor længe vi skal bruge vores kræfter på dette "oprør". mvh Tøndemageren (diskussion) 10. maj 2018, 08:21 (CEST)Reply[svar]
Sikke en nonsens! Jeg argumenterer udelukkende for at da.wiki skal overholde den gældende ophavsretslovgivning, ikke andet! Fra starten har jeg sagt at vi kunne tage lære af erfaringen fra NLWP. Men det er afvist af jer. I kommer med egne meninger der ikke bygger på noget. Der er ikke noget realistisk i "at rette op" for de artikler kommer stadig i lang tid at ligge som copyvio på DAWP. Det er urealistisk at forvente at vi "løser" det her i kort tid". Når I ikke en gang "gider at læse" [sic] det jeg skriver så byder Meta på en platform, hvor andre med friske øjne kan se på det og kan byde in med gode råd. Jeg sammenligner migselv ikke med Jesus, jeg sammenligner min iver med Hans iver.
I har som administratorgruppen mistet alt troværdighed.
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 10. maj 2018, 10:39 (CEST)Reply[svar]


Status på Odderbanen og Grenåbanen[rediger kildetekst]

På vores artikler om stationer på Grenaabanen og Odderbanen står der pt variationer af "Stationen forventes at genåbne sammen med banen som en del af Aarhus Letbane i begyndelsen af december 2017."

Jeg har rettet hovedartiklerne, men tænker at det kunne blive et større arbejde at holde alle stationsartiklerne opdaterede, særligt hvis der løbende kommer nye udmeldinger om åbningsdatoerne (hvilket letbaneselskabet dog lader til at have besluttet sig for ikke at gøre).

Jeg vil derfor foreslå at der oprettes skabeloner med (kildebelagt) tekst der kan inkluderes i artiklerne, og opdateres hvis der kommer nyt om åbning af banerne. De kunne fx lægges på Greenaabanen/status og Odderbanen/status. For Odderbanen kunne teksten fx være den jeg lige har skrevet til banens artikel:

Odderbanen skulle være genåbnet som en del af Aarhus Letbane omkring årsskiftet 2017/2018,[1] men åbningen er blevet forsinket. Der er ikke pt meldt en ny åbningsdato ud, men selskabet bag vil ikke afvise en åbning inden sommerferien 2018.[2]

Hvad synes folk om den tilgang - herunder placeringen? NisJørgensen (diskussion) 10. maj 2018, 11:47 (CEST)Reply[svar]

____________________________________

 1. ^ Status på godkendelse af Aarhus Letbane, Aarhus Letbane, 9. oktober 2017.
 2. ^ "Fortsat mulighed for åbning af Odderbanen inden sommer". Jyllandsposten. 12. april 2018. Hentet 10. maj 2018.

____________________________________

Nu har jeg løbet stationsartiklerne igennem, så der står at den planlagte åbning blev udskudt, og at der primo maj 2018 endnu ikke var offentliggjort nye åbningsdatoer. Derudover bør vi dog nok passe på med at angive mulige åbningsdatoer, så længe Aarhus Letbane ikke selv har meldt noget ud. Der er godt nok af og til forskellige skriverier i pressen, men i praksis virker det ikke som om, at Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen har særligt travlt med at komme med de nødvendige godkendelser. --Dannebrog Spy (diskussion) 10. maj 2018, 15:04 (CEST)Reply[svar]
NisJørgensens forslag er vel fint nok og kan vel iværksættes uden yderligere diskussion. Men det er vel ikke et principielt generelt spørgsmål, der skal diskuteres på Landsbybrønden, diskussionen kan vel fortsætte på Diskussion:Aarhus Letbane. --Madglad (diskussion) 10. maj 2018, 16:26 (CEST)Reply[svar]
Nu er der så lige det ved det, at man hele tiden har regnet med, at Odderbanen og strækningen til Lisbjergskolen skulle åbne på et tidspunkt, mens Grenaabanen og Lisbjerg - Lystrup skulle følge på et senere tidspunkt. Så der skal som minimum bruges to forskellige formuleringer, så længe vi ikke ved andet. Alternativt kunne man også oprette en generel skabelon a la "Artiklens emne er i øjeblikket lukket" med mulighed for valgfri angivelse af detaljer. Det kunne for eksempel også være aktuelt ved langvarige flytninger som Københavns Museum og virksomheder, der ligger underdrejet. Derimod skal det selvfølgelig ikke bruges ved seværdigheder, der bare holder vinterlukket. --Dannebrog Spy (diskussion) 10. maj 2018, 16:44 (CEST)Reply[svar]

Tak for jeres kommentarer. Det var ikke tanken at dette skulle være en diskussion af Letbanen og dens idriftsætningsplan - men af tilgangen til at holde disse artikler opdaterede med de skiftende udmeldinger om samme. Mere specifikt: Er et en god ide at bruge inklusion af små tekststykker på den måde jeg beskrev, altså til at indeholde dele af artiklens brødtekst? Det er muligt at spørgsmålet ikke er principielt nok til at det skal diskuteres på Landbybrønden - i givet fald beklager jeg. Dannebrog Spy har så i mellemtiden opdateret artiklerne. Jeg vil bruge dette arbejde til at arbejde videre med at "skabelonisere" artiklerne. NisJørgensen (diskussion) 11. maj 2018, 13:40 (CEST)Reply[svar]

Jeg synes at det er en fin måde at bruge inklusion på. --Madglad (diskussion) 11. maj 2018, 16:19 (CEST)Reply[svar]
@NisJørgensen: Det er ikke specielt godt ide at inkludere som artikel her. Sider bliver behandlet som en artikel, som skal have kategorier og den bliver importeret i wikidata. Det er bedre at flytte side over i skabelon-navnerummet. Og det er kun en flytning, som er nødvendig. En omstilling i artikelnavnet til skabelon-navnerummet giver ikke de samme problemer. --Steen Th (diskussion) 11. maj 2018, 16:56 (CEST)Reply[svar]
Tak Steen Th, det var den slags feedback jeg håbede på. NisJørgensen (diskussion) 11. maj 2018, 19:54 (CEST)Reply[svar]
At have tekst i skabeloner har både fordele og ulemper. Fordelene er at selvfølgelig, at man kun skal skrive tingene et gang og kan nøjes med at rette tingene et sted. Samtidig er man sikker på, at der står det samme i alle relevante artikler. Ulempen er imidlertid, at det ikke altid kan bruges steder, hvor det er aktuelt med individuelle oplysninger, her for eksempel endestationer og knudepunkter. Desuden kan det forvirre folk, der gerne vil redigere, at teksten ikke findes i selve artiklerne, som man ellers ville forvente. --Dannebrog Spy (diskussion) 13. maj 2018, 21:19 (CEST)Reply[svar]


Plagiatpolitik[rediger kildetekst]

Jeg synes at Wikipedia bør have en politik mod plagiat. Så kunne vi undgå mange diskussioner. Jeg synes at vi skal oversætte engelsk Wikipedias en:Wikipedia:Plagiarism og bruge den som udgangspunkt for en bearbejdelse ud fra danske tekster, så som fx:

--Madglad (diskussion) 18. maj 2018, 17:39 (CEST)Reply[svar]

Jeg benytter denne anledning til at henvise til Bruger:Ramloser/analyse 2018, hvor alle administratorer og patruljanter kan melde sig til et projekt, der er et forsøg på at hindre plagiat.--Ramloser (diskussion) 18. maj 2018, 17:47 (CEST)Reply[svar]
Ja, men det projekt har et helt andet perspektiv, det projekt handler om at rydde op efter ophavsretskrænkelser.
Det forslag, jeg stiller her, er et forslag om at have en politik mod plagiat. --Madglad (diskussion) 18. maj 2018, 17:51 (CEST)Reply[svar]
Symbol comment vote.svg Kommentar Jeg vil også gerne have en politik om det, skrevet ind. Det nytter ikke kun at rydde op. Vi skal have en ordentlig politik på området.
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 18. maj 2018, 17:56 (CEST)Reply[svar]
For at undgå misforståelser. Jeg ser gerne en sådan politik gennemført. Hvis ca. 10 administratorer og eller patruljanter deltager i det konkrete projekt (foreløbig er vi kun to), er det nok realistisk at gennemføre en politik på området. Men den konkrete analyse ser jeg som en nødvendig forudsætning for at undersøge, om der er tale om et omfattende plagiat. Derfor min opfodring.-- Ramloser (diskussion) 18. maj 2018, 18:13 (CEST)Reply[svar]

OT: Om ophavsretskrænkelser[rediger kildetekst]

Hvis nogen vil diskutere konkrete ophavsretskrænkelser, så gør det evt. her i dette afsnit, eller endnu bedre, hvor diskussionen allerede kører. --Madglad (diskussion) 18. maj 2018, 18:21 (CEST)Reply[svar]

Jeg har nogle erfaringer med ophavskrænkelser.
En ting er at en bruger kopierer artikler fra trykte medier. En helt anden er, hvordan denne bruger reagerer, når en anden bruger kommer ind og forsøger at forbedre artiklen. Der vil sikkert ikke opstå problemer, hvis det simpelthen drejer sig om at modernisere, wikificere eller forenkle sproget. Nej, problemerne opstår hvis artiklen decideret er forældet, indeholder racisme, f. eks. eller behandler seksuelle spørgsmål med tavshed. Her vil den første bruger typisk sige nej, opstable begrundelser og indvendinger og evt. gå ind i en langvarig konflikt. :Selvom denne bruger ikke har skrevet en linje af artiklen føler han nemlig at den er hans, at den er perfekt og han vil kæmpe for at bevare den.
En tredje side af sagen er så, hvordan administratorer tager en sådan sag. Den førstnævnte bruger vil jo typisk have en imponerende aktivitet bag sig.
Jeg tror debatten har medført nogle fremskridt på dette område. --Cayrouses (diskussion) 20. maj 2018, 15:57 (CEST)Reply[svar]
Fint, men og den debat kører jo også mange andre steder. Jeg vil nu ikke kalde omfangsrig, systematisk copy-paste, uden derudover at have lavet nævneværdigt mange selvstændige bidrag, for "imponerende aktivitet".
Har du også en mening om indførelse af en plagiatpolitik. --Madglad (diskussion) 21. maj 2018, 08:24 (CEST)Reply[svar]

Jeg er helt enig med dig og jeg burde have skrevet: "..en iøjnefaldende aktivitet…". Jo, dansk wiki er på vej mod en bedre forståelse af problematikken. Set fra mit niveau af "wikikundskab" så er det et problem, at artiklerne om ophavsret er fyldt med tekniske og juridiske forkortelser, så de nærmest er ulæselige for mig. I debatten på dansk wiki er det lykkedes Rodejong at trænge igennem ved at lægge vægt på risikoen for retsforfølgelse og påfølgende erstatningskrav. Og det gjorde han øjensynligt klogt i. Men derved at det blevet mindre belyst, at der også er kvalitetsmæssige begrundelser for ikke at kopiere trykte tekster. --Cayrouses (diskussion) 21. maj 2018, 09:31 (CEST)Reply[svar]

Og hvis der skal formuleres en plagiatpolitik, så ville jeg nævne kvalitetskriteriet først. Idet det netop er wikipedias fortrin at en fri net-encyclopædi kan være helt fremme i den øjeblikkelige situation. Hvis vi ikke udnytter denne fordel, så mister vi vores eksistensberettigelse. Hvis vi direkte kopierer trykte værker, så udgør vi et tilbageskridt. --Cayrouses (diskussion) 21. maj 2018, 11:09 (CEST)Reply[svar]

@Cayrouses: Det er gennem tiden lykkedes administratorflertallet at skræmme næsten alle kvalitetsbevidste væk fra Wikipedia. I hvert fald blandt dem, der arbejder bredt. Der sidder stadig gode folk og arbejder lidt i deres egne hjørner, uden at involvere sig i debatterne.
Kvalitet kan man skyde en hvid pind efter. For parnasset er kvalitet=kvantitet. Man kan ikke slette kun på grund af manglende kvalitet, hvis emnet (det hjemmelavede ord) "notabelt". Og ophavsretskrænkelser, som man overalt bliver mindet om, fx står der over redigeringsvinduet:
"Indhold, der overtræder en hvilken som helst ophavsret, vil blive slettet."
Det kunne man "selvfølgelig" ikke drømme om at efterleve. I øjeblikket står der seksten urørte ophavsretskrænkelser på Bruger:Steenth/Sletoversigt, men ingen administrator rører dem.
Der står også:
"Encyklopædisk indhold skal være verificerbart."
Der er utallige artikler fra Wikipedias første år uden kilder, mange af dem skrevet af administratorerne.
Og "onelinere", jeg ser heller ikke hvad de har at gøre i en encyklopædi. Hvis man har noget at skrive om et emne, bør man gøre. Hvis man bare vil demonstrere at man kender nok af betydningen af at ord, til at skrive en sætning om det, bør man lade værd med at berige verden med det. Men nej, der er intet mindstemål for artikler, kvantitet er vigtigere end kvalitet. --Madglad (diskussion) 21. maj 2018, 16:41 (CEST)Reply[svar]

Om forslaget til plagiatpolitik[rediger kildetekst]

Nu handler Ramlosers projekt om oprydning efter ophavsretskrænkelser, mit forslag handler om en plagiatpolitik. Lad os skille tingene ad. Hvis der er nogen, der har kommentarer til at indføre en plagiatpolitik, så gør det her. --Madglad (diskussion) 18. maj 2018, 18:21 (CEST) [redigeringskonfliktReply[svar]

En plagiatpolitik er fint med mig, djævlen ligger imidlertid i detaljen: Jeg skal se den konkrete tekst først, men hvis den tager udgangspunkt i den engelske har jeg intet problem. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 18. maj 2018, 18:17 (CEST)Reply[svar]
Som jeg forsøgte at sige, er mit forslag at vi oversætter den engelske tekst, og tilpasser den med danske henvisninger/definitioner. Så vi er vel enige. --Madglad (diskussion) 18. maj 2018, 18:24 (CEST)Reply[svar]
Den engelske tekst tager udgangspunkt i en definition, som lyder: "The University of Cambridge defines plagiarism as: "submitting as one's own work, irrespective of intent to deceive, that which derives in part or in its entirety from the work of others without due acknowledgement." Allerede her bliver det sløret, idet "ens eget arbejde" jo må være "original forskning", hvilket ifølge wiki's politikker ikke er tilladt. Herefter understreges det, at plagiat ikke er det samme som "krænkelse af ophavsrettighed", hvor der angives et eksempel, som i mine øjne helt entydigt er krænkelse af ophavsrettigheder. Dernæst nogle advarselsbokse, hvor plagiat og krænkelse af ophavsret blandes sammen. Den engelske formår ikke at holde sig på sporet, så jeg vender tilbage til at analysere "krænkelse af ophavsret", selv om Madglad tilsyneladende opfatter dette som et inferiørt problem.--Ramloser (diskussion) 18. maj 2018, 19:10 (CEST)Reply[svar]
Der menes ikke originalforskning, man kan sagtens lave "eget arbejde" uden at det er originalforskning. Størstedelen af indholdet på Borgerforslag er "eget arbejde", men jeg har ikke draget nogen selvstændige konklusioner, fakta kommer fra kilderne. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 18. maj 2018, 19:19 (CEST)Reply[svar]
Ramloser, lad være med at gisne om dine medwikipedianeres betragtninger, men forhold dig til hvad der skrives. Jeg er interesseret i at få oprettet en plagiatpolitik. Du har et projekt, du gerne vil reklamere for, men det skal ikke afspore diskussionen om en plagiatpolitik. Jeg opfatter ikke "krænkelse af ophavsret ... som et inferiørt problem". Det er et separat problem, som vi allerede har regler om, som der desværre ses gennem fingre med.
Mht. den engelske tekst skal den som skrevet tilpasses til danske forhold. Jeg har endnu ikke nærlæst den engelske W. med lup endnu, men den skriver formodentligt ikke om ophavsret (kontinentaleuropæisk ret), men om copyright (common law - i den angelsaksiske verden).
Hvis du i teksten har fundet eksempel på plagiat, som "helt entydigt er krænkelse af ophavsrettigheder" så os da få det på banen. Men det ene udelukker jo ikke det andet.
Jeg er i øvrigt helt enig med InsaneHacker i betragtningerne omkring førstehåndsforskning. Man kan sagtens referere fra kendte kilder, uden at udvikle egne teorier, konklusioner, spekulationer. --Madglad (diskussion) 18. maj 2018, 22:32 (CEST)Reply[svar]
Kunsten er at "genfortælle" i egne ord, uden at den tekst du skriver kan genkendes fra original teksten. I sådan et tilfælde er originalteksten en kilde der bekræfter hvad du har skrevet, og skal krediteres som sådan. Når man Copy/paster tekst, og derefter går i gang med at omstrukturere og bytte ord ud med synonymer, er der far får at man ikke kommer langt nok fra teksten.
Derfor er det nødvendigt at hæfte sig til nøgleord, skrive dem ned, og bygge sætninger op derfra i egne ord og stil.
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 18. maj 2018, 22:41 (CEST)Reply[svar]
På den svenske sv:Wikipedia:Plagiat er der en meget bedre beskrivelse der passer til DAWP end den engelske.
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 18. maj 2018, 22:41 (CEST)Reply[svar]
Ja god ide at søge lidt bredere end enwiki, dewiki ser også god ud: https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Textplagiat --Madglad (diskussion) 18. maj 2018, 23:19 (CEST)Reply[svar]
Jeg synes den engelske Wikipedia:Plagiarism ville være fin at oversætte, selvom fx kravet om at foretage en attribuering af kilden i selve teksten og verificerbarhed og kildeangivelser generelt allerede er nævnt andre steder på dansk wikipedia. Det ville være godt at få retningslinjerne uddybet og konkretiseret (ligesom Wikipedia:Ophavsret, der også kunne oversættes på ny for at blive uddybet og gjort mere forståelig). Den tyske wiki har et praktisk eksempel, der måske kunne bruges som inspiration. På dansk er plagiering vist ret godt forklaret i Ophavsret for begyndere. En bog til ikke-jurister (afsnittet »Plagiater«, ophavsret og videnskabsetik), fx på side 209, hvor der bl.a. står at ordet plagiat ikke har nogen fast juridisk betydning. Ovenfor har Ramloser i en kommentar oversat en:Copyright infringement til "krænkelse af ophavsrettighed", men det bruges vist i en snævrere betydning (måske nærmere piratkopiering).--Weblars (diskussion) 22. maj 2018, 11:32 (CEST)Reply[svar]


Ubrugte Kategorier[rediger kildetekst]

Jeg har tid til anden kigget på Speciel:Ubrugte kategorier for at få ryddet op i kategorier, som ikke bruges mere. Det kan være kategorier, som er datomærket. Men brug af dem kan være afviklet på anden måde. Eller de aldrig er blevet til det, som som var formålet. Men det er svært at få et overblik via systems rapport, så nu har jeg fået kigget på dannelse af en rapport, som er her: Bruger:Steenth/lister/tomme kategorier. Jeg har forsøgt at sætte dem i grupper og fjernet de kategorier, som årsagen til de ikke har noget indhold har en god årsag. Det er enten ved at slette med det samme eller bruge skabelon {{tom kategori}} til dem, der nu og her ikke noget indhold, fordi de angiver en status på en side.

De kategorier, som har {{Tom kategori}}, bør anvendelsen være dokumenteret i kategoribeskrivelsen, så man kan se fx hvad for en skabelon, som sætter den kategori.

Spørgsmål er hvor hård skal vi være i en oprydning? Jeg har prøvet at opdele:

 • kategorier med årstal - den store gruppe er masse-oprettet i forventning om at de på et eller andet tidspunkt bliver brugt. Nogle er oprettet, men indhold er blevet fjernt igen.
 • bruger-kategorier - mit gæt de aldrig har været i brug, men forhåndsoprettet
 • der er nogle kategorier for projekter - jeg regner det som rene statuskategorier. Jeg har kun fundet ølartikler, hvor den tilhørende projekt-skabelonen er blevet slettet uden de tilhørende kategorier.
 • skjulte kategorier. Nogle er status-kategorier - jeg har brugt {{tom kategori}} til at fjerne kategorier fra listen. Men der også kategorier, som aldrig har været i brug. Der også er stub-kategorier, som muligvis er blevet tømt.
 • og den sidste gruppe - de fleste kategorier er til artikler. Men jeg findes også status-kategorier til diverse projekt-formål, som ikke er skjulte kategorier.

Er der nogen, som har en holdning til det inden en masse-sletning kan sættes igang. --Steen Th (diskussion) 24. maj 2018, 16:31 (CEST)Reply[svar]

Hvilken skade gør de? Man kan i overkategorierne se at de er tomme, så det vil være forsvindende få, der kommer til at klikke ind på kategorierne uden at være forberedt på det. For nogle kategoriers vedkommende vil det være tosset at slette dem blot for at skulle oprette dem igen når der igen bliver brug for dem (eksempelvis Kategori:Nuværende folketingsmedlemmer uden for gruppe). Men der er naturligvis også en del tekniske kategorier, som har udtjent deres formål. --Palnatoke (diskussion) 24. maj 2018, 16:59 (CEST)Reply[svar]


NPOV-politik, ny og udvidet oversættelse[rediger kildetekst]

Jeg har oversat den engelske Wikipedia:Neutral point of view, for at opdatere vores politik om at skrive Wikipedia ud fra en neutralt synspunkt. Den eksisterende udgave er en ufuldstændig oversættelse fra 2004. På diskussionssiden har jeg skrevet lidt om selve oversættelsen i sandkassen. Andre må meget gerne kigge på den, for at sikre at jeg ikke har misforstået noget eller lavet andre fejl. Jeg planlægger at opdatere indholdet på Wikipedia:Skriv Wikipedia fra et neutralt synspunkt om en uges tid.--Weblars (diskussion) 25. maj 2018, 07:50 (CEST)Reply[svar]

Nåede ikke lige at læse det hele men foreslår at du ændrer "øvehæftet" til "Hjælp:Øvelser i neutral synsvinkel". Der er jo ikke noget hæfte - jeg synes i hvert fald det var et lidt sært ord at bruge, men det skyldes nok at det er oversat. --Honymand (diskussion) 25. maj 2018, 09:44 (CEST)Reply[svar]
Her er noget galt med links der er kopieret verbatim fra en-wiki Avoid stating opinions as facts. men opinion linker på da-wiki til menings-måling. --Honymand (diskussion) 25. maj 2018, 10:17 (CEST)Reply[svar]
Tak, jeg har prøvet at rette det nu.--Weblars (diskussion) 25. maj 2018, 16:07 (CEST)Reply[svar]


Cite Q og Databox[rediger kildetekst]

Jeg har tilladt mig at flytte to moduler her ind på Dansk Wikipedia: Databox og Cite Q. Databox er meget generel automatisk infoboks der tager al data fra Wikidata. I øjeblikket bruger Kongens Fald-artiklen Databox. Jeg synes den gør det nogenlunde, men det kan være at andre har en mening om sådan en type infoboks.

Jeg har også flyttet Cite Q skabelonen og modulet ind og har benyttet den på Spørgende stedord-artiklen. Skabelonen muliggør brug af metadata om kilder fra Wikidata. Hvis I kigger i den rå wikitekst ser i "{{Cite Q | Q54140873 }}". Så vidt jeg forstår har de på den engelsk Wikipedia været noget skeptiske over en sådan brug af Wikidata. Jeg gad vide hvordan folk her på den danske Wikipedia har det med denne konstruktion? I øjeblikket ser jeg lidt af en tegnsætningsfejl efter ISBN-nummeret. — Fnielsen (diskussion) 29. maj 2018, 00:37 (CEST)Reply[svar]

@Fnielsen: Vedrørende databox, så har vi allerede massere af infobokse der bruger Wikidata, så tænker ikke der er noget nyt i den. Dog vil jeg henvise til, efter tidligere diskussioner, at man ikke blot indsætter {{Databox}}, men faktisk indsætter parametrene, som det er kutymen med alle de andre infobokse med wikidata. mvh Tøndemageren (diskussion) 29. maj 2018, 06:24 (CEST)Reply[svar]
Jeg er enig i at databox bør indsættes med parametrene. Hvis "almindelige dødelige" brugere skal kunne redigere i infoboksen, er det en betingelse at man kan "se" hvad man kan redigere, ellers begrænser vi dansk wikipedia; men benyttelsen af infoboksen er uden tvivl en forbedring af artiklen.
Anvendelsen af Cite Q er efter min mening helt uproblematisk. Jeg og andre bruger en tilsvarende løsning for at sikre at indbyggertallet i infoboks og brødtekst er det samme. F.ex. i Barnaul benytter vi en tillempning af Cite Q "{{WD indbyg1/år/text|ref=ja}}", der formaterer indbyggertallet med årstal og ref. Hvis vi ikke benyttede {{WD indbyg1/år/text|ref=ja}}, ville vi enten skulle opdatere artiklen hvert år eller acceptere, at vi har to forskellige indbyggertal i artiklen. Hele ideen med at benytte wikidata går fløjten, hvis vi ikke kan benytte tillempede Cite Q i brødteksten. Så benytelse af tillempede Cite Q har den fulde støtte fra mig. --mvh Per (PerV) (diskussion) 29. maj 2018, 08:55 (CEST)Reply[svar]
@Tøndemageren: Databox viser de data, som er i wikidata med undtagelse dem er angivet i listen Modul:Databox. Modulets funktion er ret simpel og kunne bruge hvor der ikke er nogen oplagt infoboks. --Steen Th (diskussion) 29. maj 2018, 10:21 (CEST)Reply[svar]
@Steenth: - Men vi har jo netop {{Infoboks bog}} eksempelvis, der også kan hente data fra wikidata. Så spørgsmålet er hvor oplagt den er, med tanke på de infobokse vi har i forvejen? mvh Tøndemageren (diskussion) 29. maj 2018, 11:24 (CEST)Reply[svar]
Det burde være nemt at finde eksempler, som ikke er dækket af de nuværende infobokse. Det er kun lidt over 40% af artiklerne, som har en infoboks. --Steen Th (diskussion) 29. maj 2018, 15:33 (CEST)Reply[svar]
Nogle lidt umiddelbare betragtninger: Hos mig i Internet Explorer er der nogle felter, hvor oplysningerne går udover boksens rammer. Ved "beskrevet ved URL" er den angivne hjemmesideadresse for lang, men linjeskift sker først efter den første bindestreg, i stedet for efter en af skråstregerne forinden. Det påvirker "udgave", hvor de tre angivne udgaver opremses efter hinanden, i stedet for at have linjeskift imellem sig. Til gengæld har boksen ikke angivelserne af "handlingssted" med, men det er nok godt det samme, for der er 14 af slagsen!
På det seneste er den ³tilsvarende commons:Template:Wikidata Infobox i øvrigt blevet indsat på en række kategorier på Wikimedia Commons, f.eks. commons:Category:Magasin du Nord Museum. Det kan give nogle basale informationer for folk, der ikke har nærmere kendskab til emnet. Eksemplet viser dog også, at der er nogle ting, der stadig skal justeres. Lange navne som her "Etablerings-/skabelsesdato" kan således nemt komme til at skævvride en boks. --Dannebrog Spy (diskussion) 29. maj 2018, 16:09 (CEST)Reply[svar]
Jeg har kigget lidt på {{Cite Q}}, og kan godt li' den. Har et par bemærkninger, som jeg har beskrevet i Skabelondiskussion:Cite Q.--Kjeldjoh (diskussion) 30. maj 2018, 08:13 (CEST)Reply[svar]
Jeg ser det som et tiltrængt forsøg på at standardisere på tværs af wikier, og det bifalder jeg, udover at det ser ud til at kunne spare en del tid på denne konto. Skal jeg opfatte dette som at disse skabeloner er frigivet til produktion, og at man kan begynde at anvende dem?--Kim Bach (diskussion) 1. jun 2018, 12:55 (CEST)
Angående Skabelon:Databox, så mente nogen ovenfor, at den skulle bruges sammen med parametre ligesom andre infobokse. Problemet er at denne skabelon ikke kan styres med parametre (man kan kun skrive {{Databox}}), og det vil ikke umiddelbart være nogen nem opgave at tilføje muligheden. Altså kan man ikke vælge, hvad man vil have vist og ikke vist. Som udgangspunkt viser den alt fra wikidata, men viser dog ikke felter med mere end 5 resultater (derfor viser den ikke feltet Handlingssted i Kongens Fald, hvor der findes 14 resultater, som nævnt ovenfor) eller resultater af typen "Mængde", fx indbyggertal, se linje 159 i Modul:Databox. Jeg synes også at udseendet er et problem, fordi man hverken kan bestemme felternes navne i venstre spalte eller afsnitsoverskrifterne. Desuden trænges venstre spalte nogle gange sammen, så ordene deles mærkelige steder, f.eks. kan feltet "oprindelsesland" risikere at blive skrevet over fire linjer med henholdsvis "opri", "ndel", "sesl" og "and" på hver deres linje. Jeg har ikke kigget på den anden skabelon.--Weblars (diskussion) 1. jun 2018, 15:12 (CEST)

Angående Skabelon:Cite Q så er der ifølge den engelske dokumentation en række problemer og på deres diskussionsside er det beskrevet at en forfatters navn ikke nødvendigvis vises korrekt. Der har ikke været forbedret på den engelske version siden september sidste år. Den danske udgave er desuden en særlig eksperimentel udgave, der ikke helt svarer til den engelske (modulet er en del større). Derfor synes jeg ikke vi skal bruge denne skabelon. Det ekstra punktum før kommaet før linket til wikidata skyldes at Modul:Citeq bruger skabelon:kilde (citation) som hos os sætter et punktum til slut.--Weblars (diskussion) 3. jun 2018, 09:28 (CEST)

Jeg troede egentlig vi havde en beslutning (efter en lang diskussion) om ikke at bruge automatiske infobokse, som man ikke kan gå ind at redigere - det var ligesom forudsætningen for at lukke op for at hente data fra Wikidata. Nogen der har et link til diskussion og konklusion? - Nico (diskussion) 3. jun 2018, 17:59 (CEST)

Databoksen fremtræder meget uskønt på Kongens Fald, idet den i hvert fald her ombryder ordene i første kolonne helt horribelt. Jeg prøvede at ændre det, men jeg kunne ikke gennemskue hvordan. Derefter pegede en venlig sjæl mig i retning af denne diskussion. Umiddelbart synes jeg ikke, at vi skal have den slags skabeloner på daWiki, hvis det er umuligt for "almindelige dødelige" at redigere dem. Og hvis det er muligt, så har vi i hvert fald brug for en pædagogisk vejledning i, hvordan man gør. —Pinnerup (diskussion) 3. jun 2018, 18:09 (CEST)

Af tidligere diskussioner om infobokse og wikidata findes f.eks.:
Så vidt jeg kan se af diskussionerne så skal der være mulighed for at fravælge indhold fra wikidata , men præcis hvor det blev besluttet ved jeg ikke.--Weblars (diskussion) 4. jun 2018, 20:31 (CEST)
Der var temmelig mange diskussioner om brugen af Wikidata i infobokse sidste år, men her er det vist Wikipedia:Landsbybrønden/Forslag til en generel metode til styring af brug af Wikidata i infobokse vi skal have fat i. Baggrunden var at enkelte brugere havde lige lovligt travlt med at indføre automatisk indsættelse af oplysninger uden at diskutere det først. Samtidig havde andre brugere svært ved at forstå hvordan det fungerede og ønskede at fastholde kontrollen med redigeringen af infoboksene. Med switchen blev det så muligt at til- eller fravælge, om oplysninger skulle hentes fra Wikidata eller ej.
Personligt synes jeg godt om ideen om brugen af Wikidata i infobokse, men det skal ikke bruges ukritisk til hvad som helst. Så jeg ville nok have foretrukket diskussioner for de enkelte infobokse om, hvilke oplysninger der med fordel kan hentes fra Wikidata, og hvilke man bør lade være med. Og ja, det ville have været noget mere omstændeligt, men de mange sager sidste år viser desværre hvad der sker, når der redigeres ukritisk i stedet for at diskutere tingene først. --Dannebrog Spy (diskussion) 4. jun 2018, 22:06 (CEST)
Jeg har ikke noget imod Wikidata, men hvordan ændrer man konkret udseendet af boksen på Kongens Fald, så teksten ikke ombrydes som fx "oprindels [linjeskift] esland"? Det ser da rædderligt ud. —Pinnerup (diskussion) 5. jun 2018, 16:16 (CEST)
Man kunne i stedet bruge Skabelon:Infoboks bog. Et eksempel kan ses i Mænd der hader kvinder.--Weblars (diskussion) 6. jun 2018, 22:28 (CEST)


New Wikipedia Library Accounts Available Now (May 2018)[rediger kildetekst]


Hello Wikimedians!

The TWL OWL says sign up today!

The Wikipedia Library is announcing signups today for free, full-access, accounts to research and tools as part of our Publisher Donation Program. You can sign up for new accounts and research materials on the Library Card platform:

 • Rock's Backpages – Music articles and interviews from the 1950s onwards - 50 accounts
 • Invaluable – Database of more than 50 million auctions and over 500,000 artists - 15 accounts
 • Termsoup – Translation tool

Expansions

Many other partnerships with accounts available are listed on our partners page, including Baylor University Press, Loeb Classical Library, Cairn, Gale and Bloomsbury.

Do better research and help expand the use of high quality references across Wikipedia projects: sign up today!
--The Wikipedia Library Team 30. maj 2018, 20:03 (CEST)

You can host and coordinate signups for a Wikipedia Library branch in your own language. Please contact Ocaasi (WMF).
This message was delivered via the Global Mass Message tool to The Wikipedia Library Global Delivery List.Artikel vs. liste[rediger kildetekst]

Afledt af denne nominering til FL og at Brøndby IF sæson 2017-18 samtidig er nomineret til LA mener jeg, at det er hensigtsmæssigt at få afklaret om denne type artikler er almindelige artikler, og derfor skal følge det "normale" kvalitetstrappe LA/GA/FA, eller om det er en listeartikel, som skal nomineres til FL. Vi bliver nødt til at være konsekvente, så der ikke er artikler i begge "kategorier". Jeg vil mene, at det skal kunne gælde for alle artikler under Kategori:Sportssæsoner. Mvh. Toxophilus (diskussion) 30. maj 2018, 13:22 (CEST)Reply[svar]

Jeg prøver og vove mig lidt ud i det. Jeg mener umiddelbart, at denne type af artikler/lister bør være en liste, da langt størstedelen af artiklen/listen udgøres af tabeller eller tabellign. figurer. Jeg synes i opbygning, at denne type minder en del om diskografi-listerne, fx Volbeats diskografi, som allerede er udnævnt til fremragende liste. Måske man kunne fastsætte en grænse og sige hvis artiklen/listens brødtekst udgør mere end en vis procent del, fx 50%, så indgår den som en artikel, og ellers er der tale om en liste? Lige i dette tilfælde med fodboldsæsoner, er det væsentlige jo at få et hurtigt overblik over sæsonen, og hvis der er noget man er mere interesseret i kan man klikke på wiki-linket og komme til en mere uddybende artikel om fx en bestemt fodboldspiller, -træner eller lign. I dette perspektiv, synes jeg endda man kan sammenligne meningen med dem lidt på samme måde som listerne omkring sæsoner i en tv-serie. Her har vi tidligere vedtaget Sæsoner af Lost som en fremragende liste. Jeg er klart åben over for argumenter imod, men som udgangspunkt synes jeg altså der er mere en liste over denne type side, end der er en artikel over det. --Chrallle (diskussion) 4. jun 2018, 22:41 (CEST)
Jeg synes det er et fint forslag som Chrallle kommer med. Indeværende artikler består jo hovedsageligt af tabeller og kun en lille smule brødtekst, så jeg er også af den mening, at den type bør være kategoriseres som listeartikel. Se eksempelvis også Ryttere og hold i Giro d'Italia 2009, der er FL, og som lister sportsresultater for et bestemt år. Det ville være godt, hvis Tøndemageren også ville komme med sit syn på sagen. Desuden tænker jeg, at brugere som Celtics, Morten1997, Henrik Hansen og Siksebuffen, der alle har bidraget med forskellige typer sportsartkler, også kunne have en mening. Mvh. Toxophilus (diskussion) 12. jun 2018, 15:41 (CEST)
Jeg er ikke enig i forslaget om at hvis 50% ikke er tekst, så er det ikke en artikel. Vi har allerede en definition af en listeartikel - og her mener jeg ikke at sæson-artiklerne hører til - hverken for ligasæsoner eller for klubsæsoner. Disse artikler har massere af muligheder for uddybende tekst, der giver yderligere forklaring. mvh Tøndemageren (diskussion) 12. jun 2018, 17:02 (CEST)
@Tøndemageren: Hvordan skal kagen så skæres? Jeg er åben over for at blive overbevist om det modsatte, men som jeg ser det er en artikel som Volbeats diskografi, som omhandler alt hvad bandet "har produceret", sammenlignelig med Brøndby IF sæson 2017-18, da den lister hvad klubben "har produceret" i en bestemt sæson. Du skriver, at der er mulighed for uddybende tekst. Hvad tænker du på her? Mener du kommentarer på de enkelte kampe eller lignende? For det synes jeg også en diskografi-liste har. Se eksempelvis Children of Bodoms diskografi, som har flere større tekstafsnit, men stadig er en listeartikel. Liga- og klubsæsoner bør behandles ens - om det så er som liste eller artikel. Vi skal bare ikke ud i at klubsæson er lister og ligasæsoner er artikler, for det bliver svært at håndtere. Jeg ved ikke, om det bedst at fastsætte en procentvis andel af artikel før det bliver en liste, men jeg sætter pris på Chrallles indspark, og hvis Tøndemageren har en anden idet til, hvordan man kan definere det, så er jeg meget åben. Mvh. Toxophilus (diskussion) 12. jun 2018, 18:08 (CEST)

Hvad gør vi lige for at nå til enighed vedrørende denne diskussion? Nu har den ligget stille i et par uger, så måske er der nogle der har nogle konstruktive forslag? --Chrallle (diskussion) 28. jun 2018, 00:47 (CEST)

Jeg er enig med Tøndemageren. Selv om en artikel fortrinsvis har til formål at tjene et listeformål, så fritager det ikke for at sikre, at der er en fyldig forklaring på grundlaget for tabeloversigter, se fx Folkefest, Giro d'Italia 2009, Operaer af Wolfgang Amadeus Mozart og Sydpolsekspeditioner. Efter min opfattelse er alt for mange lister blevet udnævnt til at være FL uden at opfylde selv de mest elementære krav til den grundinformation, som en læser har brug for for at have nytte af sådanne lister. Herunder synes jeg, at alle udnævnte hidtidige FL bør genvurderes. Rmir2 (diskussion) 28. jun 2018, 05:11 (CEST)
Hov - havde helt glemt denne diskussion igen. Som sagt, så har vi en definition af hvad en liste-artikel er. Denne definition er langt overskreden når vi snakker sæson-artiklerne (klub/liga) - hvorimod eksempelvis Ryttere og hold i Giro d'Italia 2009 er meget klart afgrænset. Brøndby IF sæson 2017-18 er ikke klart afgrænset - for hvad er det der skal med i disse artikler, hvad skal ikke med - hvor går grænsen? Der mangler gangske reelt set, en naturlig afgrænsning. I førnævnte eksempel, der skal vi have en liste over de ryttere og hold der er deltog i Giro d'Italia 2009, og ikke andet. Diskografi-artikler har vel reelt set ikke brug for ret meget tekst - hvis der er lavet meget tekst, så hører det vel oftest til i de enkelte artikler (udover indledning), og også diskografi-artikler har en naturlig afgrænsning... det skal KUN handle om kunstnerens diskografi (aka udgivelser) - og dette er rimeligt afgrænset. mvh Tøndemageren (diskussion) 28. jun 2018, 08:13 (CEST)


Chikane[rediger kildetekst]

Så takker jeg af. Nico og PerV er gået igang med at hærge mine redigeringer, og jeg tror ikke lige jeg gider at lege med. Byebye Sechinsic (diskussion) 3. jun 2018, 14:38 (CEST)

Tak for informationen, men hvad forventer du fra os andre?. Har du taget problemet med dem? Mvh KnudW (diskussion) 3. jun 2018, 14:40 (CEST)
Det er jeg da ked af at høre Sechinsic. Jeg formoder, at det er de diverse artikler, der er foreslået sammenskrevet, som du hentyder til. Har du forsøgt at tage en diskussion med dem, evt. med henblik på at indgå kompromis? Mvh. Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 3. jun 2018, 14:42 (CEST)
Der er ikke tale om chikane, men Sechinsic havde sat en skabelon på en hel stribe artikler ({{dublet}}) der umiddelbart opforder til at gå igang med en sammenskrivning, uden at diskutere forslaget først. Jeg ændrede dem til et sammenskrivningsforslag, så vi kan få lejlighed til at diskusere det først, sådan som det er normal praksis. - Nico (diskussion) 3. jun 2018, 14:47 (CEST)

[redigeringskonflikt]  multiple

What??? Hverken bruger:Nico eller jeg hærger. Wikipedia er faktisk et fælles projekt, og ingen redigeringer er "dine", i stedet for skabelonen "dublet" er der nu indsat "sammenskrivestil". Så vidt jeg kan se dækker det i virkeligheden bedre den hensigt du havde med "dublet". Og det er altså ikke forbudt for andre brugere at rette skabeloner, du uden diskussion har indsat. Vi redigerer faktisk som et kollektiv, og vil man absolut have en bestemt skabelon eer det en fordel at argumentere for det. mvh Per (PerV) (diskussion) 3. jun 2018, 14:49 (CEST)
Jeg er ked af du føler det som chikane Sechinsic, men som Nico ganske rigtigt rigtigt fortæller, er det fast praksis, at sådanne tiltage diskuteres først. Jeg håber, at du vil argumentere for dine bevæggrunde, så vi har en bedre forståelse for ønsket om sammenskrivningerne. Det kan selvfølgelig være, at du allerede har gjort det. I så fald kunne et link være meget rart. Mvh. Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 3. jun 2018, 15:00 (CEST)

Jeg synes vel at ovenstående indlæg ganske godt klarlægger situationen. Men før jeg forklarer min dybe uenighed, må jeg også undskylde mit sprogbrug. Det er et hårdt ord, dette chikane. Jeg kan ganske kort forklare sprogbruget, ved det at jeg efter et mindre redigeringsmarathon stødte på Nico's diskussions-indlæg (Diskussion:Foged), der imødegik min omredigering af 5 artikler, konkret faktisk bare indsættelsen af {{Dublet}}. Det er (og var) selvfølgelig i orden, og jeg besvarede indlægget. Men, kort efter opdagede jeg at PerV havde fjernet de her omredigeringer. Eller rettere, det troede jeg at jeg opdagede, og det var herefter at indlægget her blev skrevet. Jeg kan godt se at det - i det noksom bekendte lufttomme rum, altså objektivt - var altfor forhastet og et klart eksempel på en temperamentsfuld redigering.
Idag har jeg nærlæst historikken på de 5 artikler, og kan se det var Nico der fjernede mine omredigeringer. Det syntes jeg faktisk er formildende, omend ikke meget. Havde jeg haft det kølige overblik den dag, så havde jeg måske heller ikke valgt 'chikane' som overskrift.

Jeg kan se Bruger:Nico, Bruger:PerV og Bruger:Asger er inde på en argumentation vedrørende omredigeringen af de 5 artikler, en diskussion der oprindeligt startede på Diskussion:Foged. Det er så ok, og jeg finder det må være passende at fortsætte denne diskussion hér.

Omredigeringen af Byfoged, Herredsfoged, Ridefoged, Sognefoged og Foged[rediger kildetekst]

I parentes bemærket er min kommentar til Nico's diskussions-oplæg (Diskussion:Foged) ikke besvaret. Endvidere er det synspunkt Nico fremfører dér heller ikke gentaget i Nico's ovenstående indlæg. Som udgangspunkt forstår jeg så Nico's samtykke til min kommentar på Diskussion:Foged.
Indvendingerne fra Nico, PerV og Asger, her under den famøse forhastede overskrift, er lidt forvirrende. Samlet set fremstår det som budskabet "Det må du ikke". Det som Nico fremhæver er at min redigering umiddelbart opfordrer til "at gå igang med en sammenskrivning, uden at diskutere forslaget først". Det er forsåvidt fejlagtigt af Nico at gengive dublet-skabelonens ordlyd på den måde. PerV skriver; "i stedet for skabelonen "dublet" er der nu indsat "sammenskrivestil". Så vidt jeg kan se dækker det i virkeligheden bedre den hensigt du havde med "dublet"". Det er jo svært at modsige, når det nu er det PerV mener, men det må vist også være rimeligt, fra min side, at bede om en uddybning. Asger henholder sig til Nico's budskab: "som Nico ganske rigtigt rigtigt fortæller, er det fast praksis, at sådanne tiltage diskuteres først." og det Asger sigter til må så være "at gå igang med en sammenskrivning" [af artikler der er omfattet af et sammenskrivningsforslag] ", uden at diskutere forslaget først". Jeg har i kantede parenteser tilføjet en præcisering af Nico's formulering. Det er specifikt i relation til Asger's henvisning til hvad Nico skriver, og det Asger gør opmærksom på er såvidt jeg har forstået faktisk ikke helt det samme som Nico's indvending. Inklusive den tilføjede præcisering finder jeg at Bruger:Asger har ret, men at det i denne sammenhæng jo ikke kan være relevant - idet jeg ikke har foretaget en sammenskrivning af artikler der allerede er omfattet af et sammenskrivningsforslag. Måske (og sandsynligvis) har Asger bare forsøgt at gengive en meget labyrintisk konsensus-opfattelse af hvad en sammenskrivning er eller indebærer, som den er kommet til udtryk i antageligt mange forrige diskussioner. I omredigeringerne var det bare {{Dublet}} der blev indsat, iøvrigt inklusive en kort begrundelse. Sechinsic (diskussion) 8. jun 2018, 15:57 (CEST)

Nu har jeg læst det her tre gange, men kan ikke få sammenhæng på det, men vil lige til første afsnit sige at når jeg ikke svarer på dit indlæg (det har jeg gjort nu) kan det ikke tages som et samtykke - man behøver vel ikke gentage sine argumenter når nogen kommer med indvendinger eller ? - Nico (diskussion) 8. jun 2018, 16:59 (CEST)
Jaja Bruger:Nico, jeg fortsætter trøstigt diskussionen hér, og du opfordres til at gøre det samme. Besværligheden ved den nu to-delte diskussion af omredigeringerne er nok til at overse.
Af din respons på Diskussion:Foged fremgår det at det jeg opfattede som et stiltiende samtykke fra din side, ikke var ment sådan. Du skriver bla. at du ikke ser "noget dublet i de omtalte artikler" (det er fra det seneste indlæg) og at du er uenig i artiklerne "skulle være påfaldende nært beslægtet". Du uddyber dit synspunkt ved at henvise til 'Foged'-artiklen overvejende beskriver nutidige forhold, mens de 4 andre artikler handler om historiske betegnelser.
Jeg må indrømme jeg er perpleks over den konsekvens du drager af dit standpunkt: I stedet for at fjerne {{Dublet}}-skabelonen vælger du at erstatte den med en sammenskrivnings-skabelon. PerV har den opfattelse at sammenskrivnings-skabelonen mere rigtigt repræsenterer min hensigt, men jeg ved ikke om du deler PerV's synspunkt? Jeg kan godt være enig med dig, i dit resumé af artiklerne, men er som sagt næsten på bar bund angående dit fortsæt om at indsætte sammenskrivnings-skabelonen.
Ligesom i mit indlæg på Diskussion:Foged vil jeg opfordre dig til at læse den korte begrundelse der er givet i {{Dublet}}-skabelonen, som stadig kan sees på Foged-artiklen, og igen minde dig om at artikel-indholdet ikke primært er leksikalsk - som en ordbogsforklaring - men også forventeligt omfatter den sociale og historiske (og økonomiske, om man vil) betydning. Sechinsic (diskussion) 8. jun 2018, 22:12 (CEST)
Der bliver efter min mening brugt alt for mange ord på dette. Det fremgår vist entydigt at Bruger:Nico ikke finder at en artikel "foged" , kan dække emnet. Og jeg er enig i at jeg hverken kan forestille mig herrefoged eller ridefoged skrevet ind i en artikel om foged. Det bliver så mit sidste indlæg i en nytteløs diskussion om hvem der sagde hvad! mvh Per (PerV) (diskussion) 8. jun 2018, 22:26 (CEST)
Når jeg bruger sammenskriv er det ikke fordi jeg mener der bør sammenskrives, - jeg synes de ligger fint som det er; det er mere som en konsekvens af din dubletaktion, så sagen kan diskusteres før nogen tager action, men det ville være rart at få nogle andre på banen. - Nico (diskussion) 8. jun 2018, 22:32 (CEST)
Bruger:Nico og Bruger:PerV, grunden til at jeg ikke opfatter denne diskussion fuldkommen formålsløs, er at der trods alt er en vis redelighed at finde, på Wikipedia og på dawiki. Den her hærgning der har ..hærget mine 5 omredigeringer er en meget lille del ud af en stor mængde ellers vellykkede redigeringer, og det er såmænd rart at kunne det. At kunne få lov til at skrive på et fælles medie.
Men altså, lige den her diskussion er tung at trække, for hverken Nico eller PerV bekymrer sig om de argumenter jeg giver.
Nico har netop angivet tilføjelsen af sammenskrivnings-skabelonen "som en konsekvens" af min omredigering. Er det ikke mere reelt at sige tilføjelsen af sammenskrivnings-skabelonen er en konsekvens af Nico's redigering? Sechinsic (diskussion) 8. jun 2018, 23:34 (CEST)
Jeg synes du skriver en masse "sludder" Sechinsic og for mig at se ser det bare ud til at du bruger en masse tid på ingenting, og med hensyn til de forskellige foged-artikler bør de blive liggende hvor de er dog uden nogen skabeloner (dette er min eneste besked i denne debat) ---Zoizit (diskussion) 8. jun 2018, 23:46 (CEST)
[redigeringskonflikt]  Øhm.. min redigering ikke en konsekvens af, den er sammenskrivnings-skabelonen. Du bliver ved med at tale om min hærgning, men jeg opfatter det som dig der hærgede (ved at tilføje en skabelon giver mulighed for at springe diskussionen over), hvilket fik mig til at reagere med det du påstår er en hærgning, men for mig er et forsøg på lige at sætte tempoet ned. Så har jeg vist også sagt hvad der skal siges her, og afventer andres meninger om en eventuel flytning, men for at der ikke skal være nogen tvivl siger jeg Symbol delete vote.svg Flyt ikke. - Nico (diskussion) 8. jun 2018, 23:49 (CEST)

Jeg må gentage min taknemmelighed for at der findes redelighed, på Wikipedia og på dawiki. Det er bestemt relevant for denne diskussion, der helt klart præsenterer et godt eksempel på at redeligheden nogen gange forsvinder. Ligesom ovenfor, kan jeg gentage at kommentarerne fra Nico, PerV og Zoizit ganske godt klarlægger situationen. Men det er bare ærgerligt at kommunikationen svigter, tilsyneladende grundet manglende sprogforståelse. Jeg har ikke i sinde at lægge et ord ind på 'Anmodning om administratorassistance' - min erfaring er at også her svigter redeligheden (Af 23.juni 2016: Wikipedia:Anmodning om administratorassistance/Vugge til vugge). @Bruger:Nico, hvem er det der ønsker at flytte hvilke artikler? Du må meget gerne være præcis, med link eller citat. Sechinsic (diskussion) 9. jun 2018, 07:06 (CEST)

@Sechinsic, tja, hvis ikke der er nogen der ønsker det kan vi jo fjerne dem igen - fra min side var det et (totalt mislykket) forsøg på at imødekomme dig, på det jeg anser for et fejlspor (at åbne op for en sammenskrivning uden forudgående diskussion). Dine kommentarer om den manglende sprogforståelse vil jeg undlade at kommentere. Måske vi i stedet skulle diskutere en ændring af skabelonen {{dublet}} så der ikke står '"Du er velkommen til at ... gå igang med en sammenskrivning, .. men det fordrer at andre kommer på banen, for vi taler beklageligvis forbi hinanden. - Nico (diskussion) 9. jun 2018, 08:59 (CEST)
Enig med Zoizit og Nico. Sammenskrivningsforslaget er det rene vrøvl. Ingen grund til sammenskrivning. Rmir2 (diskussion) 9. jun 2018, 09:13 (CEST)
Sechinsic din tilbageførsel til dubletskabelonen tangerer vandalisme, - Det giver diskussionen absolut ikke belæg for. Nico (diskussion) 9. jun 2018, 14:17 (CEST)
Det vil tage lang tid at redegøre for belægget, men det kan godt lade sig gøre :) Substantielt (og kortfattet) har jeg forholdt mig til de indvendinger der har været, og det kan konsekvent siges at du ikke har forholdt dig til mine argumenter. Som sagt, det overordnede budskab er bare "Det må du ikke". I parentes bemærket, det må jeg ikke - og det må jeg så forholde mig til. Dawiki når den er værst Sechinsic (diskussion) 15. jun 2018, 13:54 (CEST)


Improvements coming soon on Watchlists[rediger kildetekst]

Rc-beta-tour-welcome-ltr.gif

Hello

Sorry to use English. Hjælp venligst med at oversætte til dit sprog! Tak.

In short: starting on June 18, New Filters for Edit Review (now in Beta) will become standard on Watchlists. They provide an array of new tools and an improved interface. If you prefer the current page you will be able to opt out. Learn more about the New Filters.

What is this feature again?

This feature is used by default on Speciel:RecentChanges, Speciel:RecentChangesLinked and as a Beta feature on Speciel:Watchlist.

Based on a new design, that feature adds new functions to those pages, to ease vandalism tracking and support of newcomers:

 • Filtering - filter recent changes with easy-to-use and powerful filters combinations, including filtering by namespace or tagged edits.
 • Highlighting - add a colored background to the different changes you are monitoring. It helps quick identification of changes that matter to you.
 • Bookmarking to keep your favorite configurations of filters ready to be used.
 • Quality and Intent Filters - those filters use ORES predictions. They identify real vandalism or good faith intent contributions that need help. They are not available on all wikis.

You can know more about this project by visiting the quick tour help page.

About the release on Watchlists

Over 70,000 people have activated the New Filters beta, which has been in testing on Watchlist for more than eight months. We feel confident that the features are stable and effective, but if you have thoughts about these tools or the beta graduation, please let us know on the project talk page. In particular, tell us if you know of a special incompatibility or other issue that makes the New Filters problematic on your wiki. We’ll examine the blocker and may delay release on your wiki until the issue can be addressed.

The deployment will happen on June 18, or on June 25, depending on the wiki (check the list). After the deployment, you will also be able to opt-out this change directly from the Watchlist page and also in your preferences.

How to be ready

Please share this announcement!

If you use local Gadgets that change things on your Watchlist pages, or have a customized scripts or CSS, be ready. You may have to make some changes to your configuration. Despite the fact that we have tried to take most cases into consideration, some configurations may break. The Beta phase is a great opportunity to have a look at local scripts and gadgets: some of them may be replaced by native features from the Beta feature.

Please share your questions and comments on the feedback page.

On behalf of the Collaboration team, Trizek (WMF) 7. jun 2018, 16:55 (CEST)


Skabelon:Dublet[rediger kildetekst]

Jeg har lagt mærke til at Skabelon:Dublet på det seneste er blevet indsat på en del artikler. Skabelonen er nu efter diskussion fjernet fra artiklerne Foged, Herredsfoged, Ridefoged, Byfoged og Sognefoged. På samme måde foreslår jeg at skabelonen fjernes fra Ting (folkeforsamling), Landsting (middelalderen), Herredsting, Várting. Hvis nogen brugere finder at der er basis for et sammenskrivningsforslag, kan det jo sættes på; men jeg anser alle fire emner for notable, og ser intet grundlag for påstanden om at de fire artikler er "dubletter". mvh Per (PerV) (diskussion) 9. jun 2018, 18:38 (CEST)

Enig. --Honymand (diskussion) 9. jun 2018, 22:40 (CEST)
Enig, lad dem ligge - Dubletskabelonen burde være overflødig, - hvis der er tale om nærliggende emner som i de ovenfor nævnte (hvor jeg mener der er tale om misbrug af skabelonen, da de for mig at se intet har med dublet at gøre, og har selvstændig notabilitet), og man finder en ændring nødvendig, kan man bruge sammenskrivestil , og hvis der er tale om en reel dublet (enslydende tekst) kan man bruge redirect. - Nico (diskussion) 10. jun 2018, 00:07 (CEST)
Enig. Rmir2 (diskussion) 10. jun 2018, 07:16 (CEST)
Jeg vil gerne have skruet definitionen af brug af skabelon tilbage til den oprindelig, som er 2 sider, som dækker præsis samme emne, hvor det er forskel i navngivning, som har gjort, at er der er kommet 2 artikler. Fx stavet på forskellige måde eller titlerne er på forskellige sprog. Det sker en gang imellem. De eksempler, som PerV er kommet med, er ikke dubletter. --Steen Th (diskussion) 10. jun 2018, 09:40 (CEST)
Jeg har hermed rullet ændringerne af {{Dublet}} tilbage til den definition, der eksisterede før en bruger egenhændigt ændre definitionen den 10. juni 2016 og henstiller samtidigt til at skabelondefinitioner kun ændres efter konsensus blandt communitiets deltagere. Egenrådige ændringer af skabeloner har vi lang erfaring for skaber unødig turbulens og uro. mvh Per (PerV) (diskussion) 10. jun 2018, 12:24 (CEST)
Det ville nok være en god ide at skabelonen fremover bliver redigeret af en der er i stand til at skrive skabelonkode uden helt banale fejl. Alternativt, at den bliver ført tilbage til min version. Det ville også være en fordel redigeringen blev udført af en person med sin fulde fornuft i behold, men der er jo også grænser Sechinsic (diskussion) 15. jun 2018, 21:49 (CEST)


Update on page issues on mobile web[rediger kildetekst]

CKoerner (WMF) (talk) 12. jun 2018, 22:58 (CEST)

Wiki Loves Yerevan International edit-a-thon[rediger kildetekst]

Wikimedia Armenia logo.svg

For the purpose of increasing the number of Yerevan related content in the Internet, Wikimedia Armenia announces international one-month edit-a-thon from June 15 – July 15, 2018. You are kindly invited to get involved and start editing and improving articles about Yerevan.

Hope you'll enjoy editing and have fun during this interesting process.

One participant from the first 15 most written language Wikipedias with the most points will be invited to Yerevan to join the events organized in the frames of Yerevan 2800th anniversary. For more details please visit the edit-a-thon page on Meta.

See you soon in sunny Yerevan!--Lilit (WM AM) (diskussion) 14. jun 2018, 13:44 (CEST)


Frimureri og Den Danske Frimurerorden[rediger kildetekst]

Artiklerne Frimureri og Den Danske Frimurerorden er under pres, og en administrator har igen blokeret artiklerne. Det er primært artiklen Frimureri, der udsættes for usaglige angreb og redigeringer. Også autopatruljerede brugere laver hærværk/usaglige redigeringer (et konkret eksempel følger her nedenfor). Jeg vil gerne gøre Wikipedia opmærksom på, at man meget gerne må holde øje med de to artikler, for jeg har ikke tid til det alene.

Kort sagt mener jeg ikke, at Wikipedia skal fjerne kildebelagt information/fakta, der er neutralt gengivet, jf. mere herom i det jeg og et par administratorer har skrevet på Diskussion:Frimureri og i patruljanters redigeringskommentarer på artiklens historik. Vi fjerner jo heller ikke "hemmelig" information om Scientology i afsnittet Scientology#Myten om "Xenu", (ligesom artiklen Xenu ikke er fjernet på engelsk Wikipedia). En af brugerne på Diskussion:Frimureri skriver – ikke overraskende – at jeg ikke kan sammenligne med Scientology, men senere skriver administratoren Bruger:InsaneHacker, at min sammenligning er rigtig: "AnetteM nævner Scientology som eksempel, hvilket godt kan bruges da de anderkender at Opererende Thetan-systemet er "kirkedoktrin", så de benægter ikke at det eksisterer, men vil samtidigt holde det hemmeligt. Vi advarer heller ikke om at der er et billede af Muhammed på hans artikel af hensyn til folk der anser det som upassende at se på sådanne, eller at der er ubehagelige billeder på Buchenwald koncentrationslejr-artiklen."[1]


Konkret eksempel på autopatruljeret brugers redigeringer:

I disse to redigeringer[2][3] sletter Bruger:Kjeldjoh information fra artiklerne Frimureri og Den Danske Frimurerorden og skriver i redigeringskommentarfeltet: "Slettet "I dag har dommen kun historisk interesse, og et forbud mod at offentliggøre ritualerne i dag vil være utænkeligt.", da påstanden er spekulativ, og ikke underbygget af de nævnte kilder."

To af de tre kilder, der står nævnt lige efter den slettede sætning, fører til to arkiverede udgaver af Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles hjemmeside-database.[4][5] På den hjemmeside står: "Denne dom har kun historisk interesse. Et forbud mod at offentliggøre optagelsesceremonier er utænkeligt idag."

Min konklusion er, at det er åbenlyst løgn/forkert, når Bruger:Kjeldjoh skriver, at artiklernes sætning er en spekulativ påstand, der ikke er underbygget af de nævnte kilder. Min mening er, at kilderne viser det direkte modsatte af, hvad Bruger:Kjeldjoh skriver.

PS: Wikipedias patruljanter og administratorer bør overveje, om Bruger:Kjeldjoh fortsat skal have status som autopatruljeret.


Forkert brug af skabelon:

En anden bruger har indsat skabelonen Skabelon:POV-afsnit i Frimureris afsnit om optagelsesritualer. Sådan som jeg forstår skabelonen og den dertilhørende vejledning på Wikipedia:Skriv Wikipedia fra et neutralt synspunkt, så bruges skabelonen i de tilfælde, hvor vi på Wikipedia ikke har gengivet kilder på en upartisk måde. Brugeren påstår på Diskussion:Frimureri, at selve kilderne er upartiske, og mener på den baggrund, at vi skal bruge {{POV afsnit}}-skabelonen. Kilderne er:

 • Professor, dr.theol. Dag Sverre Mogstad: Frimureri – Mysterier, Fellesskap, Personlighetsdannelse, Universitetsforlaget, 1994, ISBN 82-00-03984-6.[1]
 • Tidligere frimurer Roger Karsten Aase: Frimurernes hemmeligheter – Fortalt fra innsiden, Kagge Forlag, 2009, ISBN 978-82-489-0852-4.[2][3]

Kilderne er ikke utroværdige.

Det fremgår tydeligt af afsnittet Frimureri#Optagelsesritualer og de to underafsnit Frimureri#1. grad – Sankt Johannes Lærlinge og Frimureri#3. grad – Sankt Johannes Mestre, hvilke kilder, der er brugt. Kilderne står også angivet under Frimureri#Litteratur og Frimureri#Kilder.

I afsnittet Frimureri#Optagelsesritualer er nævnt tre hjemmesider med information om ritualerne. Sammenholder man de tre eksterne hjemmesider med informationen om ritualerne i afsnittet Frimureri#Eksterne henvisninger, så mener jeg, at Wikipedias information om ritualerne er gengivet meget neutralt, faktuelt baseret og hensynsfuldt.

Summa summarum: Der er intet POV i afsnittet, da informationen om ritualerne er neutralt gengivet.


Overordnet beskrivelse af hvad der p.t. foregår på Frimureri, Diskussion:Frimureri og Den Danske Frimurerorden:

Diskussion:Frimureri kan man læse langtrukne diskussioner, hvor brugere hele tiden kommer med nye argumenter. Det er nærmest spild af tid at diskutere, for der opfindes hele tiden nye argumenter, for at få fjernet kildebelagt information fra artiklen. I takt med at bl.a. nogle administratorer og jeg afviser argumenter (bl.a. fordi de strider mod normer for skabelonernes brug), fremkommer brugerne bare med nye argumenter:

 • Vis hensyn til frimurerne.
 • Brug spoiler-skabelonen.
 • Brug collapse-skabelonen.
 • Fjern informationen og lav henvisninger til andre artikler.
 • ...

En af Wikipedias patruljanter (Bruger:PerV) skrev et godt råd til mig på Brugerdiskussion:AnetteM#Diskussion:Frimureri, som jeg gerne vil følge. Derfor ønsker jeg ikke at blive ved med trættende lange diskussioner med brugere, der skriver noget, som ikke er rigtigt. Det trætter mig og tager mit fokus fra at skrive og udvide forskellige artikler på Wikipedia. --AnetteM (diskussion) 15. jun 2018, 18:06 (CEST)

Jeg vil lige bemærke, at beskyttelsen af artiklerne kun gælder for uregistrerede brugere. Alle registrerede brugere, der er logget ind, kan stadig redigere dem. --Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 15. jun 2018, 18:10 (CEST)
@Asger: Jeg ved ikke, om din bemærkning var særligt henvendt til mig, men som nævnt ovenfor har jeg ikke tid til at holde øje med artiklen alene. Derfor gør jeg opmærksom på det her på Landsbybrønden, idet netop alle registrerede brugere kan deltage. --AnetteM (diskussion) 15. jun 2018, 18:15 (CEST)
Nej, det var mere ment som en generel præcisering. Jeg fik lidt indtrykket ud fra dit indlæg, at de var beskyttede for alle undtagen administratorer (fuld skrivebeskyttelse) og kunne så se, at det bare var for uregistrerede brugere. Så det var bare det jeg vil præcisere :) Mvh. Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 15. jun 2018, 18:22 (CEST)
@Asger: Okay, jeg forstår :-) --AnetteM (diskussion) 15. jun 2018, 18:24 (CEST)
Bruger:Kjeldjoh fordi jeg finder det virkelig uhøflig at nævne en bruger i en debat/indlæg uden at pinge personen gør jeg det lige --Zoizit (diskussion) 15. jun 2018, 18:33 (CEST)
@Zoizit, Jeg tror man får automatisk besked i dine meddelelser når ens brugernavn bliver nævnt. - Nico (diskussion) 15. jun 2018, 19:21 (CEST)
Nico, kun når man sætter [[ ]] om brugernavnet om eller benytter sig af {{svar til}}/{{ping}}. Mvh. Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 15. jun 2018, 19:24 (CEST)
Nej man få kun besked hvis den som skriver om en pinger en eller så sker der ikke noget og jeg synes det er vild uhøflig at skrive om en person uden at pinge ---Zoizit (diskussion) 16. jun 2018, 15:59 (CEST)
Jeg vil skrive et svar her, men den videre diskussion forventer jeg foregår på Diskussion:Frimureri.
Artiklerne Frimureri og Den Danske Frimurerorden har flere problemer, som jeg gerne vil forsøge at udbedre, på tros af Bruger:AnetteM har opfordret mig til at ikke at "diskutere uvigtige ting".
 1. Der er store afsnit der er gentaget i begge artikler. Det mener jeg ikke er god praksis. Jeg ønsker at der skal være et kort afsnit i den ene artikel, som en henvisning til den uddybende beskrivelse i den anden artikel.
 2. At lave en deltaljeret beskrivelse af ritualerne er kontroversielt, og flere personer har forsøgt at slette dette. Jeg mener at det er fint at vi beskriver det på Wikipedia, men kunne godt tænke mig at vi udviste hensyn til læsere der ikke ønsker at få spoilet deres oplevelser.
 3. Flere af de anvendte kilder er ikke neutrale i deres holdning. Den værste af dem er blevet slette, hvilket jeg takker for. Det er ikke i jeg selv et problem at kilderne ikke er neutrale, hvis blot holdninger ikke fremstilles som kendsgerninger.
 4. Kendte frimurere: Jeg mener ikke at lange lister over kendte frimurer er relevant. De fremgå i begge artikler, samt på sin egen liste Kendte frimurere. Som Bruger:Asathoor skrev i 2012: "Det svarer til at placere Poul Nyrup i en liste over kendte cyklister". Hvorfor sætte f.eks. musikeren Ole Erling på listen, jeg tror ikke han har haft betydning for frimurerorden, og der er ikke noget i artiklen om ham, der tyder på at frimurerorden har haft stor betydning i hans liv.--Kjeldjoh (diskussion) 18. jun 2018, 10:31 (CEST)
Jeg synes, det er upassende, at Bruger:Kjeldjoh begynder at diskutere selve artikel-indholdet på Landsbybrønden. Jeg svarer på artiklens diskussionsside, da hans kommentarer er irrelevante for mit ovenstående indlæg. --AnetteM (diskussion) 18. jun 2018, 12:51 (CEST)


Noter[rediger kildetekst]


Konfliktkomité[rediger kildetekst]

Dansk Wikipedia har igennem en årrække oplevet forskellige konflikter med varierende intensitet. Konflikter som man kunne overveje et nedsætte et organ til at varetage håndteringen af for at undgå de eskaleringer, der til tider er set. Der var i 2014 en diskussion om et sådant organ, hvor der både var brugere for og i mod. Den diskussion kan ses her. Siden dengang vil jeg mene, der er sket meget, og derfor denne nye diskussion. Vi har værktøjer som blokering og forbud, som kunne pålægges af en komité fremfor store og lange energidrænende diskussioner. Der er selvfølgelig det praktiske vedr. funktionen af en komité, der skal udarbejdes, men er der i første omgang opbakning til at opbygge sådan en instans? --Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 16. jun 2018, 14:14 (CEST)

Sådan en komité har jeg længe set som en nødvendig del på dawiki, efter den nu længere periode med masser af ophidsede diskussioner og negativ klima. Jeg ved ikke, om sådan en komité sætte en stopper for al den negative energi, men jeg håber det. Mvh. EeveeSylveon 16. jun 2018, 14:25 (CEST)
En komite kunne måske være i stand til at gennemgå en sag og faktisk komme frem til en konklusion. Det kræver dog at de får et minimum af arbejdsro og får lov til at høre alle involverede parter. Vi ser desværre jævnt hen klagesager, hvor klageren vil have et bestemt resultat, men hvor vedkommende reelt har en mindst lige så stor andel i problemerne selv. De sager ender ofte i ingenting men spilder en masse ting. Simpelthen fordi vi har nogle brugere, der ikke bryder sig om andre meninger end deres egen. Og her kan man nok lige så godt blokere med det samme i stedet for at vente på en komite.
Skal der imidlertid oprettes en komite, stiller det en række krav til medlemmerne:
1) De skal være nogenlunde neutrale. De må ikke på forhånd være for eller imod en given bruger, sådan som flere er tilbøjelige til.
2) De skal sætte sig ind i sagerne. De skal desuden være opmærksom på, at parterne kan have stærkt subjektive opfattelser. Ved fagligt betonede sager skal personer med forstand på emnet desuden høres. De involverede parter har ikke altid selv forstand på tingene, selvom de tror det.
3) De skal være indstillet på, at sagen skal have et resultat. De skal desuden være forberedt på, at afgørelsen ikke vil passe alle.
4) De skal være parat til at afvise sager fra trolls og folk, der bare ikke vil acceptere nederlag i diskussioner. --Dannebrog Spy (diskussion) 16. jun 2018, 22:38 (CEST)
Jeg ser egentlig tre kategorier af konflikter
 • Dem der basalt set omfatter én (eller få) redigeringer i en (eller få) artikler og involverer 2 personer. Uenigheden kan godt være "hård" men går basalt set ikke ud over den oprindelige årsag, og hvor ingen af personerne involveret egentlig er ret interesseret i konflikt. Her kunne et sådant organ medvirke til at uenighedne blev afgjor hurtigere, simpelthen ved at 2-3 uafhængige og måske mere erfarne øjne kigger med.
 • De mere omfattende, som måske omfatter en længere serie af redigeringer og mange artikler, gentagne urelaterede tilfælde og/eller personer der ofte (eller altid) kommer i en eller anden form for konflikt med hinanden - men som ikke basalt set er rede til at "gå planken ud". Måske er det specielt her at et organ som foreslået kunne hjælpe.
 • De altødelæggende konflikter, som dels får andre aktive wikipedianere til at drosle ned, dels typisk ender med langvarige blokeringer eller bandlysning for de involverede. Og her tror jeg desværre ikke en konfliktkomité kan hjælpe. De stridende parter i flere af de seneste konfliktter har jo bl.a. glimret ved direkte og inddirekte foragt for administratorerne - det vil også gælde en konfliktkomité.
--Honymand (diskussion) 16. jun 2018, 22:45 (CEST)
Jeg er sympatisk over for ideen, men mener også at den danske Wikipedia er på sådan en lille skala at det dels vil være svært for medlemmerne af komiteen at være nogenlunde isolerede fra evt. konflikter, dels at det er en enorm mængde administrativt overhead der skal implementeres for at få sådan en ordning til at køre rundt. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 16. jun 2018, 22:54 (CEST)
Fuldstændig unødvendigt initiativ, der hives frem fra gemmerne, selvom det var dødt for flere år siden. Det hele handler bare om, at administratorer lærer at opføre sig som voksne mennesker og bruge en respektfuld tone, når de besvare respektfulde orienterende indlæg. Og så handler det om, at administratorerne får et bedre kendskab til, hvordan Wikipedia fungerer, f.eks. hvad er brugerrettigheder, og hvad er ikke.
Dette her indlæg oprettet af en administrator er irrelevant og småligt. Man burde gå til de rette personer, fremfor at forstyrre projektet med endnu en ligegyldig diskussion, der sikkert aldrig kommer noget resultat ud af, ligesom 90 % af de andre diskussioner og indlæg på Wikipedia også ender i ingenting. --AnetteM (diskussion) 17. jun 2018, 17:02 (CEST)
Det er vel kun irrelevant, hvis man er imod en sådan komité? Derudover tænker jeg, at når først det er opbygget og rutineret så vil det blive forholdsvis uproblematisk at holde kørende. Det er selve opbyggelsen, der er krævende. Jeg tænker omkring 5 medlemmer, der kunne gøre brug af blokeringer og andre typer forbud med en separat mailliste, og hvis beslutninger naturligvis er bindende. Det er selvfølgelig ikke noget vi har prøvet før på da.wikipedia, men andre wikier har en del erfaringer, som vi kan skele til. Mvh. Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 17. jun 2018, 18:42 (CEST)
Det handler vist bare om, at administratorer skal lære at kende forskel på, om de har logget ind på deres profil på Ekstra Bladets Nationen eller på Wikipedia. (Jeg antager i al stilfærdighed, at en stor del af Wikipedias administratorer har en profil på Ekstra Bladets Nationen tonen taget i betragtning begge steder). --AnetteM (diskussion) 17. jun 2018, 19:00 (CEST)
Nu har der jo ikke kun været konflikter, hvor det er administratorerne, der har været i konflikt, men en bred skare af brugere, der har udøvet problematiske aktiviteter. Hvad administratorer har af konti på diverse sites aner jeg ikke. Jeg har ikke en selv på Ekstra-Bladets Nationen. --Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 17. jun 2018, 22:35 (CEST)
I langt de fleste konflikter kommer der på et eller andet tidspunkt en administrator ind, og der vil det nok være fint, hvis administratoren kan skrive som et voksent menneske og har det fornødne kendskab til Wikipedia. Har administratoren brug for at være arrogant og opføre sig som en lille konge, så hører det nok bedst til ovre på Ekstra Bladets Nationen. Mht. det manglende kendskab til Wikipedia er der nok ikke så meget at gøre, for en del administratorer har jo en usædvanlig lav arbejdsmoral. --AnetteM (diskussion) 17. jun 2018, 23:30 (CEST)

Som InsaneHacker er inde på har dawp en størrelse, der gør det vanskeligt at få noget væsentligt ud af en sådan komité. Det konkrete problem med lange energidrænende diskussioner har været, at der har været for lang snor overfor nogle få trolls og særdeles vanskelige personer. Efter blokering af disse er der kommet ro. Så løsningen er nok snarere at få lukket hurtigere ned for trolls og besværlige brugere.

@AnetteM: Du er blevet blokeret mange gange før for omfattende sokkedukkeri og en uforskammet tone i debatter. Du har dog på din seneste profil hidtil holdt dig fra kontroverser med andre brugere. Jeg vil anbefale, at du fremover holder dig fra sådanne kontroverser. --Pugilist (diskussion) 18. jun 2018, 00:08 (CEST)

@Pugilist: Jeg synes, det er ærgerligt at se, at berettiget kritik fører til trusler, som slet ikke har noget med kritikken at gøre. Det virker usagligt at bringe sådan noget op, når der kommer kritik. Det er sådan en stil, man også ser foregå i Rusland. I øvrigt synes jeg ikke, der er nogen kontroverser her på siden. Kun kritik, men det er måske kun ros, der er tilladt. Og det giver ingen mening, hvis administratorer må skrive "småligt" til almindelige brugere, hvis ikke almindelige brugere må gøre det samme. Bare min mening om det. --AnetteM (diskussion) 18. jun 2018, 00:48 (CEST)
@Pugilist:Wikipedia:Anmodning om administratorassistance/Konkret eksempel på autopatruljeret brugers redigeringer oprettede jeg et sagligt indlæg, hvor jeg orienterede administratorerne om en episode, der kunne være relevant for jer at se på. Mit indlæg indeholder fakta og er ikke baseret på personlige fortolkninger eller følelser. Jeg slutter mit indlæg af med en blød formulering: "Wikipedias patruljanter og administratorer bør overveje, om Bruger:Kjeldjoh fortsat skal have status som autopatruljeret." Bemærk ordvalget "bør overveje" er meget blødt.
Mit indlæg kunne I administratorer f.eks. have valgt at besvare i en respektfuld tone såsom: "Kære bruger. Tak fordi du gør os administratorer opmærksomme på en episode, som måske kunne være relevant for os at se på. Som administrator har jeg set på sagen og vurderet, at der ikke er grundlag for at foretage noget i den forbindelse, fordi [kort begrundelse på ca. en sætning]. Med venlig hilsen xxx."
Men mit indlæg blev besvaret således: "Alle er træt af disse smålige krav om sanktioner overfor andre brugere. Hop i nogle større sko og find noget andet at bruge tiden på." og i redigeringskommentaren står der "Småligt".
Samtidig skrev administratoren "Vi skal have skabt et andet diskussionsklima på da-wiki.", hvilket virker underligt, når man læser administratorens egen dårlige tone.
I mine øjne eskalerer diskussioner, når administratorer kommer med arrogante kommentarer til venlige brugere. Og det fører typisk til, at den pågældende administrator senere vælger at skride til blokering over for brugeren. (Jeg kan så se, at dansk Wikipedia siden hen har lært om inhabilitet, hvilket jeg ser som en kraftig forbedring).
Derudover er det efter min mening et problem, hvis ikke administratorerne gør sig tilstrækkeligt umage med at læse, når de udøver deres administratorgerning. Mit indlæg indeholdt ingen krav, men alligevel skrev administratoren, at det var "krav om sanktioner". Derudover opfatter administratoren fratagelse af autopatruljering som "sanktioner" og "fratagelse af rettigheder", men det er for mig at se inkompetence, fordi det at være autopatruljeret ikke er en rettighed, men alene et værktøj til at gøre arbejdet nemmere for patruljanterne. Og fjernes det værktøj, er der ikke tale om en sanktion.
Summa summarum: Jeg synes, administratorer skal se indad, og jeg håber, at mit ovenstående konkrete forslag, om hvilken tone man kan bruge i sine svar, kan tjene til inspiration. --AnetteM (diskussion) 18. jun 2018, 01:13 (CEST)
@AnetteM: Denne debat handler om et forslag om at oprette en konfliktkomité. Min kommentar til dig var blot en oplysning om, at du med din historik bør være særlig opmærksom på din ageren i diskussioner; en bemærkning jeg nok burde har indsat på din diskussionsside. Det var ikke et forsøg på at skabe nye diskussioner eller at trække andre diskussuioner ind i denne tråd. --Pugilist (diskussion) 18. jun 2018, 09:47 (CEST)

Der er ikke den tilstrækkelige opbakning til, at jeg vil arbejde videre med konkrete forslag til en sådan komité. Jeg er naturligvis glad for de tilkendegivelser, der er vist er kommet om emnet :-) Mvh. Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 22. jun 2018, 22:26 (CEST)

Jeg har kun nået at skimme igennem det ovenstående. De fleste brugernavne genkender jeg fra de sidste 10 års wikibrowsing og wikiredigering. Et venligt ord til Bruger:AnetteM for et perspektiv som såvidt jeg har nået at se, minder om mit indtryk af 'de ansvarlige's opførsel i tekst. Der er nok ikke brug for en komité, men mere retteligt en bedre formulering af retningslinjerne for artikel-redigering og diskussion. Det kommer nok efterhånden. Sechinsic (diskussion) 30. jun 2018, 13:16 (CEST)


gdpr[rediger kildetekst]

EU har vedtaget nye regler om persondata, der givet må påvirke, hvad vi kan skrive om andre på Wikipedia. Blandt andet opererer GDPR med beskyttelse af:

Særligt følsomme data[rediger kildetekst]

Fx en biografi på Wikipedia kunne let komme i konflikt med bestemmelserne om særligt følsomme data, her nævner datatilsynet:

"Race, etnisk, oprindelse, politisk, religiøs el. filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, genetiske data, biometriske data mhp. entydig identifikation, helbredsoplysninger, seksuelle forhold eller orientering" Citat fra: (se denne artikel)

Fotografier[rediger kildetekst]

At navn, adresse mv. er personhenførbare data kan næppe undre; men fotografier er også nævnt i GDPR.

Dele af Wikipedia kan mao. nemt risikere at være i konflikt med GDPR, især når det gælder artikler om nulevende danskere og folk fra Europa.

Hvordan bør vi håndtere de problemer som GDPR rejser på Wikipedia? / Asathoor (diskussion) 17. jun 2018, 16:20 (CEST)

Det understreger bare vigtigheden af, at alt (alt) er kildebelagt; for hvis det er kildebelagt, er der jo tale om oplysninger, som allerede er tilgængelige i offentligheden. Vh. SorenRK (diskussion) 17. jun 2018, 16:27 (CEST)
GDPR er ikke et dansk fænomen, men lovgivning, der gælder på tværs af EU. Det er derfor ikke et emne, der er velegnet til regulering på de enkelte sprogversioner af Wikipedia drevet af det amerikansk baserede Wikimedia Foundation. Wikimedia Foundation har brugt en del ressourcer på GDPR, og vi står os nok bedre ved at følge Wikimedia Foundations eventuelle instruktioner baseret på undersøgelser foretaget af jurister fremfor at iværksætte tiltag lokalt baseret på formodninger om, hvilke konsekvenser GDPR måske har. —Pugilist (diskussion) 17. jun 2018, 16:48 (CEST)
Det skal desuden nævnes, at GDPR lægger op til at hensynet til ytrings- og informationsfrihed i nogle tilfælde vejer tungere end hensynet til databeskyttelse (artikel 85). EU-domstolen har også tidligere lagt op til retningslinjerne skal bestemmes af hvert enkelt EU-lands tradition og kultur. Det er derfor op til Datatilsynet og/eller EU-domstolen at afgøre hvorledes GDPR påvirker opslagsværker, såsom WP, eftersom retsstillingen lige nu er uklar.--Gorbi (diskussion) 17. jun 2018, 17:35 (CEST)


Broadbeers redigeringer[rediger kildetekst]

Hvordan kan det være, at man ikke kan se Bruger:Broadbeers redigeringer på oversigten på https://da.wikipedia.org/wiki/Speciel:Bidrag/Broadbeer? --AnetteM (diskussion) 19. jun 2018, 20:41 (CEST)

Kontoen er blevet omdøbt. Og alle redigeringer er flyttet med over på det nuværende brugernavn. --Steen Th (diskussion) 19. jun 2018, 20:51 (CEST)
[redigeringskonflikt] Brugerkontoen blev omdøbt til Thomas81 og redigeringshistorikken fulgte med. Broadbeer-kontoen eksisterer vistnok kun for at undgå at nogen senere skulle tage det og skabe forveksling. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 19. jun 2018, 20:53 (CEST)
@Steenth og InsaneHacker: Tak for jeres svar. Jeg blev nysgerrig efter, om det er muligt at få skjult sine redigeringer på brugerkontoens redigeringsoversigt, når man engang stopper med at være aktiv på Wikipedia af hensyn til almindelig privatliv osv. Ved I også noget om det? --AnetteM (diskussion) 19. jun 2018, 21:01 (CEST)
Nogle Wikipediaer har en konkret politik om det, f.eks. den engelske hvor man omdøbes til "Omdøbt bruger ff93905GQ" eller noget lignende og andre ting udføres for at obfuskere hvem brugerkontoen tilhørte, herunder erstatning af alle deres signaturer. Noget lignende har den danske Wikipedia ikke så vidt jeg ved. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 19. jun 2018, 21:04 (CEST)
Det fremgår af Wikipedia:Anmodning om ændring af brugernavn#Alternativer til en omdøbning, at respekterede brugere har ret til at blive glemt. Men hvordan det fungerer ved jeg ikke. Mvh. Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 19. jun 2018, 23:03 (CEST)
Det ligner en direkte oversættelse af den engelske (ikke at der er noget galt med det), og jeg tror aldrig det er blevet brugt. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 19. jun 2018, 23:06 (CEST)


Flertydige link[rediger kildetekst]

Bør flertydige links ikke rettes selvom det giver røde links? Se denne redigering https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Den_Danske_Frimurerorden&type=revision&diff=9575511&oldid=9575288

med venlig hilsen --Villy Fink Isaksen (diskussion) 19. jun 2018, 22:06 (CEST)

Jo. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 19. jun 2018, 22:15 (CEST)
Tja. Jeg retter flertydige link som går en forkert artikel om navnets hovedbetydning. Jeg retter også flertydige link som går til flertydigsider hvis det drejer sig om egennavne (f.eks. personnavne og geografiske navne) hvor læseren ved at læse flertydigsiden ikke har mulighed for at vide hvilken betydning som er den rigtige. Men jeg retter normalt ikke hvis det drejer sig om et ord eller begreb. Når eller hvis den manglende artikel bliver skrevet, kan man finde og rette de link som bør gå til artiklen. Men i mellemtiden kan flertydigsiden fungere som et ordbogsopslag som en service til læserne. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 19. jun 2018, 23:06 (CEST)


Politik om ophavsret - ny tekst[rediger kildetekst]

Jeg har skrevet en ny tekst angående vores politik om ophavsret i en sandkasse. Jeg har på diskussionssiden fortalt om hvorfor og hvordan. Hvis der er støtte til det, vil jeg om nogle uger indsætte den i Wikipedia:Ophavsret, eventuelt med ændringer hvis nogen ønsker det.--Weblars (diskussion) 22. jun 2018, 07:48 (CEST)


En observation fra et nyt ansigt[rediger kildetekst]

Hej! Jeg har været i kontakt med flere af Jer på sidediskussioner og i privatudveksling. Jeg har været herinde i lidt over 14 dage og kommer som sagt fra en fortid som ivrig bidrager på den tyske Wikipedia. Jeg synes, at den danske Wikipedia har et overraskende flot niveau, når man tænker på hvor lille en sprogkreds og hvor lille en nation vi er. Det ærgrer mig i udpræget grad til gengæld at se, hvor meget negativ energi der er brugt inde på siden over de sidste tre-fire måneder. Det lader især til at være diskussioner mellem administratorer. For den nytilkomne giver det et ærgerligt indtryk, og det får mig til at genoverveje, hvor meget energi, jeg selv vil lægge i projektet. Jeg er typen, der går grundigt til værks, og jeg læser mange diskussioner. Så er det ærgerligt igen og igen at støde på tydelige persongnidninger og tvister, som man kan forstå må udspringe af noget tidligere. Eller sagt på godt jysk: det er træls. Det oser desværre ofte af dårlig stemning. I er uden tvivl klar over hvad der foregår, men nu ved I hvordan det ser ud for en udenforstående. Mvh, Kurt Kuni to (diskussion) 22. jun 2018, 10:07 (CEST)

Tak for feedback. Det er altid værdsat. Det er glædeligt at høre din ros over niveauet.
F.s.v. diskussionerne de seneste tre-fire måneder har disse ikke i særlig høj grad været ført mellem administratorer, men mere mellem nogle grupperinger udenfor administratorkorpset. Der er sket indskrænkning i nogle af disse brugeres redigeringsadgang, hvilket ser ud til at have været effektivt.
Jeg kan godt forstå, at det på en udefrakommende kan være træls at åbne en dåse orm med ævl og kævl. Lektien af forårets problemer har nok været den, at vi hurtigere skal lukke ned for besværlige brugere og trolls, da det har vist sig at være effektivt og at have en positiv indvirkning på debatkulturen herinde. Så min forventning er, at vi fremover kan vende tilbage til den positive ånd, der har været gældende på dansk Wikipedia. --Pugilist (diskussion) 22. jun 2018, 11:11 (CEST)
Det er problem vi er opmærksom på. Vi er måske ikke klar over hvor stor den negative effekt er og derfor er det rart med en tilbagemelding. Det har vist sig at være meget svært at dæmme op for de ubehagelige diskussioner, og hvis vi skal have et mere behageligt diskussionssklima er det først og fremmest brugerene selv som kan gøre noget ved det. Bl.a. ved selv at vise en vejen frem og sige fra over for brugere der er med til at forværre diskussionerne. Jeg tror vi har brug for en holdningsændring og det ofte en svær og langvarig proces. Problemet har kostet os tabet af gode erfarne kræfter og det er sikkert medvirkende til at vi har svært ved at tiltrække nye brugere. Efter min mening burde diskussionsklimaet være et af de vigtigste emner på da-wiki og vi burde tage os noget mere af det. Med venlig hilsen Savfisk (diskussion) 22. jun 2018, 16:13 (CEST)
Kan vi få offentliggjort Pugilists liste over trolls og nogle eksempler? --Madglad (diskussion) 22. jun 2018, 19:45 (CEST)
For at bruge en milliard bytes på at diskutere den i stedet for at skrive encyklopædi? Nej, ellers tak. --Palnatoke (diskussion) 22. jun 2018, 20:07 (CEST)
@Kuni to: Kære Kuni to. Fint indlæg du har skrevet. Du rammer hovedet på sømmet. Men: Som du kan se, er det næppe noget, der bliver ændret, når man ser, hvor hurtige nogle administratorer er til at vaske hænder. Du kan sagtens se en almindelig bruger skriver et venligt formuleret indlæg, hvor han/hun orienterer administrator-gruppen om noget. Det er ikke unormalt, at det bliver fuldstændig fordrejet af den administrator, der svarer, og det er heller ikke unormalt, at administratoren skriver et arrogant svar.
Derudover er fænomenet inhabilitet ikke noget danske Wikipedia-administratorer nogensinde har haft sønderligt forstand på eller ageret efter.
Problemet på dansk Wikipedia er nok, at der er for få brugere, og derfor er der utrolig langt mellem kvalificerede bidragsydere og administratorer. Der er simpelthen for få fisk i søen til at kunne finde kvalificerede administratorer. Derfor må dansk Wikipedia nøjes.
Jeg håber, du en dag får lyst til at deltage på dansk Wikipedia, for der er brug for folk, som bidrager med at skrive artikler i stedet for diskussioner. Jeg tror, din tilstedeværelse vil højne kvaliteten. --AnetteM (diskussion) 22. jun 2018, 21:54 (CEST)

Jeg vil gerne give er kort resumé: Det har i årevis været gængs praktik her på stedet, at artikler blev kopieret fra forskellige hjemmesider, specielt Salmonsens 100 år gamle leksikon (men vist aldrig fra det nyere og mindre omfangsrige Salmonsen). Dette medførte at mange artikler fremtrådte meget korrekte i formen, men at de kunne være helt forældede indholdsmæssigt. Praktikken var ikke blot direkte mod wikis regler, men også hyppigt i strid med lovgivningen. De ophedede diskussioner drejede sig om denne praktik. At de hyppigt fik form af personopgør er rigtigt, men der var en faglig baggrund for uenighederne. Venlig hilsen --Cayrouses (diskussion) 22. jun 2018, 22:15 (CEST)

@Kuni to: Ved du, om der er en fast procedure på tysk Wikipedia, hvor et lille udvalg (primært bestående af administratorer) kommunikerer om Wikipedia og andre Wikipedia-brugere på en ekstern hjemmeside? Altså at ting og personer, der vedrører Wikipedia, ikke bliver diskuteret åbent på Wikipedias egne sider, men i stedet for bliver diskuteret et helt andet sted? (En sådan kultur fører nok nemt til, at nogle personer får et forum, hvor de kan bagtale andre personer. Det fører nok heller ikke til noget godt miljø på Wikipedia). --AnetteM (diskussion) 22. jun 2018, 22:22 (CEST)
@AnetteM:de-wp har en Schiedsgericht der er sidste instans for adfærdsrelaterede konflikter, såfremt det fungerer ligesom den engelske ArbCom foretages noget af deres kommunikation på en privat mailing-liste af hensyn til privat information. Det er måske det du tænker på? -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 22. jun 2018, 22:36 (CEST)

Ja, Palnatoke. Hvis vi skal skrive en god encyklopædi, er det en forudsætning, at der er et godt samarbejdsklima. Derfor nytter det ikke noget at en administrator slynger anonyme troll-beskyldninger ud. Lad os få Pugilists liste offentliggjort. At man beskylder andre brugere for at være trolls er helt urimeligt, hvis man ikke vil stå ved sine fulde udsagn med navns nævnelse, så folk selv kan vurdere om det er rimelige beskyldninger. "Menige" wikipedianere må ikke kalde hinanden for ukvemsord, samme regel gælder også administratorer. --Madglad (diskussion) 23. jun 2018, 05:03 (CEST)

Dansk wiki har haft rigtigt mange artikler, der var helt eller delvist kopierede fra gamle opslagsværker. Der er sikkert tusindvis af brudstykker tilbage. Jeg har været igennem opslidende diskussioner for at opnå konsensus til at omskrive sådanne artikler - Enkelte gange fik jeg resultater, men jeg oplevede også at blive stemplet som en troll. Jeg har konkluderet at jeg ikke har de egenskaber der skal til, for at blive en normal bruger her, og jeg er bestemt ikke alene i den situation. Det er interessant at høre om en Schiedsgericht på tysk wiki. Jeg har hyppigt haft en fornemmelse af at der også på dansk wiki findes en privat platform til meningsudveksling i en inderkreds. ? --Cayrouses (diskussion) 23. jun 2018, 09:51 (CEST)

Som mangeårig administrator på da.wiki har jeg ingen kendskab til at der findes en privat platform til meningsudveksling blandt administratorerne, eller en såkaldt inderkreds, og efter min bedste overbevisning findes den ikke. - Nico (diskussion) 23. jun 2018, 11:09 (CEST)
Ditto her. Selv om mange andre steder har et diskussionsforum for administratorer, en-wp har eksempelvis en IRC kanal, er det ikke noget der bruges på dawp. Jeg synes personligt det ville være en udemærket ide at oprette en så især nye administratorer kunne sparre med mere erfarne, men det fører åbenbart til konspirationsteorier. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 23. jun 2018, 11:19 (CEST)
Bemærkningen om konspirationsteorier er ikke møntet på din kommentar, Cayrouses, bare så det er slået fast. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 23. jun 2018, 11:23 (CEST)
Der eksistere IKKE et en lukket privat platform eller forum for administratorer på da-wiki. Det er noget konspirationsteoretisk sludder. Hvis brugere bliver ved med at postulere det, må de komme med beviser ellers bør det få konsekvenser, at komme med den slags beskyldninger. - Savfisk (diskussion) 23. jun 2018, 11:44 (CEST)

Jeg tror ikke der findes et lukket privat forum for administratorer på da-wki, og jeg vil ikke tage stilling til om der burde være et; men jeg vil tage stilling til at udtalelser som: "Hvis brugere bliver ved med at postulere det, må de komme med beviser ellers bør det få konsekvenser, at komme med den slags beskyldninger." er udtryk for en usund holdning hos nogle administratorer. Vi er faktisk ikke i borgerkrig på dansk wikipedia, og brugerne belejrer ikke administratorerne. Så længe vi snakker sammen, civiliseret, bør det være muligt at udtrykke at "Jeg har hyppigt haft en fornemmelse af at der også på dansk wiki findes en privat platform til meningsudveksling i en inderkreds." Det skal ikke mødes med sanktioner. Det er vigtigt at alle brugere tænker sig om to gange inden man farer til tasterne. Dette gælder specielt administratorerne. Tænk nu for pokker to gange og lad os få lidt ro på! mvh Per (PerV) (diskussion) 23. jun 2018, 12:15 (CEST)

@Perv. Jeg har udtrykt mig upræcis. Jeg burde have skrevet: "Hvis en bruger bliver ved med at postulere det, må de komme med beviser ellers bør det få konsekvenser, at komme med den slags beskyldninger." Og det gør jeg fordi det efterhånden er blevet gratis at skyde mod administratorerne, og der ingen som griber ind. Det gør du jo heller ikke. - Savfisk (diskussion) 23. jun 2018, 12:30 (CEST)

Nej Savfisk, jeg griber ikke ind overfor en absolut civiliseret, venlig strøtanke om:: "Jeg har hyppigt haft en fornemmelse af at der også på dansk wiki findes en privat platform til meningsudveksling i en inderkreds". Der var absolut ingen angreb i den sætning, og der var absolut ingen beskyldning mod hverken dig eller andre administratorer. Hvis du ikke kan se det, skulle du måske tage en pause i solskinnet! Vi er et community, og det må være tilladt at stille forståelses spørgsmål, rejse sine tvivl og endda uenigheder uden man bliver mødt med sanktioner! Jeg tror ikke nogen af deltagerne i denne diskussion skyder specielt på administratorerne, så jeg ser absolut ingen grund til at "gribe ind". mvh Per (PerV) (diskussion) 23. jun 2018, 12:49 (CEST)

@PerV. Det er fint du kritisere mig, og jeg tager det altid seriøst. Men du kunmne jo også foreslå Cayrouses, at man kunne nøjes med at spørge om der findes en lukket platform, i stedet for at lufte sine fornemmelser og dermed mistækeliggøre administratorerne. - Savfisk (diskussion) 23. jun 2018, 13:01 (CEST)

Jeg er egentligt ligeglad med hvad jeg kunne have gjort. Efter min opfattelse er det centrale, at ingen, hverken brugere eller administratorer "overfortolker" andres støtanker og ser dem som "beskyldninger" og "mistænkeliggørelse". Det skaber absolut et usundt klima, og der har "gamle brugere" et specielt ansvar, her under brugere som jeg selv, og helt sikkert også administratorerne! Det ser jeg som én af forudsætningerne for at vi kan få communiteet til at blomstre. mvh Per (PerV) (diskussion) 23. jun 2018, 13:10 (CEST)

Savfisk, jeg har selv, ved flere lejligheder, benyttet mig af privat mailudveksling med andre brugere. Hvis det skulle være, ville jeg vove telefonen eller endda postvæsenet. Og jeg ser intet forkert deri. Derfor går jeg også ud fra, at administratorerne bruger de samme bevemmeligheder til at kommunikere indbyrdes. Mit spørgsmål gik på om der findes et værktøj ad hoc ligesom på tysk og engelsk wiki. Det gør der altså ikke, men tanken om at det kunne findes er ikke en mistanke, blot en tanke. Jeg er jo ikke en velbevandret wiki-aner og der er masser af strukturer her på stedet, som jeg er helt uvidende om. --Cayrouses (diskussion) 23. jun 2018, 13:19 (CEST)
Jeg gentager. Der er IKKE nogen strukturer for administratorer på da-wiki. Den generelle holdning er at diskussioner bør holdes på da-wiki og ikke på IRC, Emails, Facebook og hvad ved jeg. Adminstratorerne udfører deres arbejdet i fuld åbenhed. - Savfisk (diskussion) 23. jun 2018, 13:44 (CEST)
👍--Zoizit (diskussion) 23. jun 2018, 13:59 (CEST)
Er det en wikiregel eller er det din personlige overbevisning? "Administratorer udfører deres arbejde i fuld åbenhed" skriver du, men du mener vel at de bør udføre etc. for jeg kan da ikke formode at du står inde for at ingen administrator nogen sinde har kommunikeret "off" med andre? Men hvis jeg forstår dig ret, så er det blevet formuleret som en ønskværdig holdning? Unægtelig svær at kontrollere! --Cayrouses (diskussion) 23. jun 2018, 14:13 (CEST)
Det er vel egentlig problemet i en nøddeskal. Du har ikke tillid til mig eller andre administratorer, og du sår tvivl bland andre brugere. - Savfisk (diskussion) 23. jun 2018, 14:21 (CEST)

(redigeringskonflikt)

@Cayrouses: Det er selvfølgelig helt ok at spørge, om der findes et sådant forum. Stemningen på dansk Wikipedia er imidlertid stadig lidt anspændt efter afsluttet periode, hvor en gruppe af tidligere brugere på og udenfor Wikipedia har fremsat en række konspiratoriske synspunkter om "hemmelige" fora for administratorerne. Det er derfor et lidt betændt emne, som du uforvarende er dykket ned i. Der er imidlertid nu nogenlunde ro, og vi håber, at vi kan komme tilbage til et positivt debatklima, og hvor der antages god tro om andre brugere. --Pugilist (diskussion) 23. jun 2018, 14:29 (CEST)
Tak for info Pugilist. Jeg kendte intet til at emnet havde en fortid. Her på tråden var det Annette der rejste emnet. Og jeg synes det var interessant. --Cayrouses (diskussion) 23. jun 2018, 15:04 (CEST)
Ja, nu skal du da bare forsøge at flytte fokus og tørre den af på mig, Cayrouses. Men okay, jeg er ikke sart. Til gengæld synes jeg, du rejser en berettiget mistanke. Jeg har da set administratorer skrive, at de bruger en IRC-kanal til at kommunikere med hinanden på. Så vidt jeg ved, er den officielle forklaring, at alle kan deltage på IRC-kanalen - men i praksis er det kun administratorer og nogle patruljanter, der deltager på IRC. Så den mistanke, du har, synes jeg, er helt berettiget. Og flot at du turde rejse spørgsmålet, selvom der - ikke overraskende - straks kom en trussel mod dig fra administratoren Savfisk. --AnetteM (diskussion) 23. jun 2018, 16:37 (CEST)
Jeg er selv meget aktiv på IRC-kanalen, men den bruges ikke til at træffe beslutninger om hverken indhold, retningslinjer eller brugere brugere på Wikipedia. Den bruges primært til at hyggesnakke med sine medwikipedianere og lære dem at kende i en uformel tone. Er man i tvivl om dette kan man blot deltage i kanalen og se for sig selv, da den er åben for alle. Ellers er der ingen lukkede kommunikationskanaler for dawiki og undrer man sig i den forbindelse, så bør man da naturligvis også kunne spørge ind til det. Vi skal som PerV skriver passe på med at fortolke på indlæg. Mvh. Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 23. jun 2018, 16:55 (CEST)

Altså Annette, vær venlig ikke at kalde det en mistanke, men en følelse, en fornemmelse... Jeg synes da alle mennesker har ret til at kommunikere privat med hinanden. Og da vi nu, takket være dig, fik at vide at både tysk og engelsk wiki har en side reserveret til administratorer, så var det da rimeligt at spørge... Og jeg tror at svaret er korrekt. Hvad jeg har svært at tro på, er at alle danskwiki administratorer skulle afholde sig fra privat kommunikation til hver en tid. Som sagt bruger jeg selv email til andre brugere når jeg føler behov for privat snak. Savfisk er lidt underlig overfor mig. Eller lad os sige, at han er meget meget nervøs. Det kan nok være meget stresset at være administrator...--Cayrouses (diskussion) 23. jun 2018, 17:01 (CEST)

Det lyder fint Asger, at både du og Bruger:PerV mener, at man skal passe på med at fortolke på indlæg. Jeg har så et bevis på, at administratoren Savfisk fortolker på indlæg. Så jeg kan blot gentage mig selv fra, hvad jeg skrev ovenfor: Dansk Wikipedia må nøjes. Der er ikke vilje til at ændre det, og det er ærgerligt på projektet. --AnetteM (diskussion) 23. jun 2018, 17:13 (CEST)
Cayrouses: Savfisk har også været "underlig" over for mig, så du er ikke alene. Jeg tror ikke, hans arrogante handlinger som administrator handler om nervøsitet. --AnetteM (diskussion) 23. jun 2018, 17:15 (CEST)
Hvis I mener, at en bruger har udvist en problematisk adfærd, synes jeg, I skal tage det op med brugeren og få en dialog. Udtryk som "underlig" og "arrogante handlinger" er bestemt ikke noget, der fremmer en god debat. Kontakt brugeren og bed om en forklaring. --Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 23. jun 2018, 17:46 (CEST)
Det er naturligvis også forsøgt, men det svarer administratoren ikke på. Det var slet ikke muligt at komme i fornuftig dialog med administratoren. --AnetteM (diskussion) 23. jun 2018, 17:56 (CEST)
Hold da op hvor kan et indlæg da hurtigt blive drejet hen på noget negativt, det er virkelig en skam at det sker, og Savfisk er hverken underlig eller arrogant, han er bare træt af brok og ævl (tror jeg), og alle kan logge på IRC-chatten, hvor vi bare hyggesnakker ---Zoizit (diskussion) 23. jun 2018, 18:01 (CEST)
Administratorer skal åbenbart stå model til en mere grov tone end andre brugere. Det er en uheldig udvikling, men det generer mig ikke personlig og man er velkommen til at stille spørgsmål ved mine evner som administrator, som helt sikkert lader meget tilbage at ønske. Hvad der er skadeligt, er denne usaglige nedsabling og mistænkeliggørelse af administratorkorpset. Det er ødelæggende for hele projektet og den bør vi komme til livs. Her bør vi slå lige så hårdt ned, som vi agter at gøre med trolde og brugere der forstyrre projektet. - Savfisk (diskussion) 23. jun 2018, 18:18 (CEST)

Ja alle "gamle brugere" "skal stå model til en mere grov tone end andre brugere", at være tyndskindet overfor kritik medfører bare ekskalering af debatterne. Men jeg mener stadig du overfortolker adskillige indlæg Savfisk og det gavner absolut ikke situationen. Der er i denne diskussion vist kun rejst kritik af en enkelt konkret administratorhandling. Det kan altså ikke kaldes en "nedsabling og mistænkeliggørelse af administratorkorpset". Jeg synes, du skyder gråspurve med kanoner! mvh Per (PerV) (diskussion) 23. jun 2018, 18:48 (CEST)

Kære Bruger:Savfisk: Jeg har måske været for grov i munden over for dig. Her fra mig skal lyde en undskyldning. Jeg håber, vi kan komme videre. Og så vil jeg ellers forlade diskussionen og skrive på artiklerne, da det tjener alle bedst :-) --AnetteM (diskussion) 23. jun 2018, 18:51 (CEST)
@AnetteM. Jeg har svaret på din diskussionsside. - Savfisk (diskussion) 23. jun 2018, 19:13 (CEST)

Kære Asger. Du skriver: Kontakt brugeren og bed om en forklaring. Det gjorde jeg klokken 14.13 idag, men jeg har ikke fået antydning af svar fra Savfisk. Mine tre spørgsmål var ellers enkle nok og emnet fortjener en opklaring. Min egen mening er, at det er helt legitimt hvis to administratorer bruger email til at forstå en situation bedre. Mens Savfisk antyder at den slags ikke bør finde sted. Jeg brugte udtrykket "underlig" for en reaktion som jeg måske hellere skulle have kaldt irrationnel eller misforstået. Det var i et forsøg på at deseskalere. --Cayrouses (diskussion) 23. jun 2018, 19:38 (CEST)

@Cayrouses. Jeg har svaret dig, men måske er jeg ikke dygigt nok til at forklere det og andre brugere må gerne bistå, hvis de kan. Jeg kan ikke forklare på anden måde end at, der foregår IKKE nogen privat diskussion mellem administratorer på IRC, email, facebook eller noget som helst andet medie. Heraf følger helt naturligt at administratorerne arbejder i fuld åbenhed. Alt andet vil være i strid med wikipedias overordnede mål og politikker og det er unødvendigt at skrive regler om det. Hvis du betvivler mine ord, vil jeg opfordre dig til at komme med konkrete beviser. Savfisk (diskussion) 23. jun 2018, 20:45 (CEST)
Tak for svar, Savfisk. Det er altså en regel, der er så indlysende, at det ikke er nødvendigt at formulere den skriftligt. Jeg går ud fra, at når reglen ikke findes på skrift, så er der heller ingen skriftlige sanktioner for evt. brud på reglen. Hvis to administratorer skulle finde på at kommunikere pr. email om jobbet (hvad jeg bestemt synes de burde have lov til), så vil du karakterisere det som et brud på wikis overordnede mål. Er alle enige? --Cayrouses (diskussion) 23. jun 2018, 21:18 (CEST)
Denne diskussion bør stoppe nu. Der er tale om tænkte tilfælde og vi skal have ro på wikipedia igen. Hvis man betvivler min ord må man diskutere ud fra konkrete beviser eller tilfælde, og det bør ske i et særskilt debat på landbybrønden. - Savfisk (diskussion) 23. jun 2018, 21:43 (CEST)
Jeg er ikke den mest erfarne admin vi har, men jeg har dog haft mit virke gennem flere år. Jeg er ikke bekendt med lukkede fora eller private kanaler, gennem hvilke administratorkorpset kommunikerer. Jeg er aldrig blevet kontaktet via mail af en anden admin, omend enkelte brugere har valgt at benytte sig af dén kommunikationsvej. Jeg mener også, at alt arbejdet admins laver her på sitet foregår netop hér på sitet, fuldt tilgængeligt for alle. Det er ikke en regel, men en uformel aftale (konsensus, om man vil) blandt admins. Det er mig bekendt ikke noget, der er blevet diskuteret endsige besluttet officielt - det er bare sådan, vi altid har arbejdet. Og dét passer mig rigtigt fint. Cayrouses: du har ret i, at det må være umuligt at være 100% sikker på, at ingen admin nogensinde har sendt en mail til en anden. Jeg tænker, at det næppe er væsentligt i denne sammenhæng. Det væsentlige må være, at admins på da.wiki i altovervejende grad arbejder fuldt åbent, så alle kan følge arbejdet. Er det ikke fair? Jeg ville personligt sætte pris på, om vi med dét kan blive enige om, at der ikke længere er grund til at debattere muligheden af lukkede fora for admins, endsige springe til forsvar for sådanne, og således vende tilbage til diskussionens egentlige fokus - at vi på da.wiki alt for let kan ses som negativt orienterede og skabere af dårlig stemning. Jeg er ganske enig i, at debatkulturen med fordel kunne være et fokusområde for alle, ikke bare administratorerne. Hvordan kommer vi tilbage til den gode stemning, der fremmer de konstruktive samarbejder? --Medic (Lindblad) (diskussion) 23. jun 2018, 22:21 (CEST)


Belgien-Tunesien - spilledragtsproblem[rediger kildetekst]

Hej. Under redigeringen af VM-kampen Belgien-Tunesien: https://da.wikipedia.org/wiki/VM_i_fodbold_2018_gruppe_G#Belgien_vs_Tunesien er der opstået et grafisk problem med Tunesiens spilledragt. Er der nogle tekniske eksperter på dawiki, der kan afhjælpe dette problem? Mvh. --Jens Petersen-579 (diskussion) 23. jun 2018, 16:21 (CEST)

Måske. Hvad er problemet? --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 23. jun 2018, 16:27 (CEST)
Til højre for spilledragten vises en mystisk grafisk kode, der ender på "png". Man kan i hvert fald se den på en pc'er. --Jens Petersen-579 (diskussion) 23. jun 2018, 16:33 (CEST)
Man kan ikke se hele koden, men fører man markøren over udplukket af koden, viser den: "Fil:Kit right arm tns18a.png". --Jens Petersen-579 (diskussion) 23. jun 2018, 16:38 (CEST)
Så vidt jeg kan se er problemet at filerne "Kit right arm tns18a.png" og "Kit left arm tns18a.png" ikke findes på Commons og derfor ikke kan vises. I stedet vises et upload-link så man evt. kan uploade filerne, men det ødelægger grafikken. Spilledragt-skabelon på engelsk Wikipedia tester om en fil findes før den forsøger at bruge den, men det gør den danske skabelon ikke. Derfor vises ærmerne på den tunesiske spilledragt på engelsk Wikipedia uden mønster, men også uden underlige upload-links. Så løsningen er: Enten find eller lav de manglende filer og upload dem, eller fjern linjerne "|pattern_la = _tns18a" og "|pattern_ra = _tns18a" fra siden. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 23. jun 2018, 17:46 (CEST)
Okay, tak for hjælpen. Jeg tror ikke mine evner rækker til det første, så jeg prøver 2. mulighed. Vh --Jens Petersen-579 (diskussion) 23. jun 2018, 17:51 (CEST)
Og det virkede fint. :-) --Jens Petersen-579 (diskussion) 23. jun 2018, 17:57 (CEST)


WP:Legal threats[rediger kildetekst]

Jeg vil gerne være fortaler for at vi fuldt inkorporerer en:Wikipedia:No legal threats til den danske Wikipedia:Retslige trusler - blandt andet set i lyset af Madglads seneste reaktion. Jeg ser også gerne at det bliver indført som en politik. mvh Tøndemageren (diskussion) 13. mar 2018, 13:29 (CET)

Jeg kan se, at der åbenbart er 36 andre wikier, der har en politik med et lignende indhold. Jeg mener ikke, at den aktuelle situation er noget, der skal få os til at ryste på hånden, men det hindrer ikke, at vi bør indføre en politik som foreslået.
Vi kan selvsagt ikke hindre, at borgere, virksomheder eller myndigheder rejser krav mod dansk Wikipedia eller dansk Wikipedias brugere og eventuelt søger at gennemtvinge disse krav gennem domstolssystemet. Politikken formål er derimod et andet: At hindre brugere i, under debatter på Wikipedia, at true med retsskridt for at gennemtvinge et synspunkt. Det er uacceptabelt, og vi kan lige så godt få det skrevet ned, hvis der er nogen, der måtte have været i tvivl. --Pugilist (diskussion) 13. mar 2018, 14:01 (CET)
Umiddelbart vil jeg tro, at forslaget vil vinde almindelig støtte, men må jeg foreslå, at vi lige ser teksten på dansk (evt. i resume). Rmir2 (diskussion) 13. mar 2018, 14:08 (CET)
Enig med fornævnte. Som Rmir vil jeg også se teksten på dansk først, men som udgangspunkt støtter jeg forslaget.  •   Rodejong   💬 ✉️  🖖 13. mar 2018, 15:14 (CET)
PS: Bedre at det hedder Wikipedia:Ingen retslige trusler, da det er mere tydeligt (måske også forkortelsen WP:IRT der henviser til siden?) •   Rodejong   💬 ✉️  🖖 13. mar 2018, 15:16 (CET)
At Wikipedia bliver truet med retslige skridt, er (ifølge min mening) helt uacceptabelt, så jeg støtter helt klart også forslaget. Det er fair nok, hvis man er utilfreds med kvaliteten af dawiki, men at true med retslige skridt synes jeg er lidt overdrevet. Mvh EeveeSylveon 13. mar 2018, 15:24 (CET)
Nu er selve princippet/reglen indsat i WP:Ingen personangreb (CTRL+F juridiske trusler), men det kan da godt være det skal uddybes. Jeg har desværre hænderne fulde med at skrive en ny blokeringspolitk. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 13. mar 2018, 16:35 (CET)

Jeg vil lige gøre opmærksom på, at oversættelsen er lavet og enkelte brugere har været fordi og rettet. Den kan findes på Bruger:Tøndemageren/sandkasse1 - større ændringsforslag bedes diskuteres på den tilhørende diskussionsside. mvh Tøndemageren (diskussion) 14. apr 2018, 20:51 (CEST)

Jeg er p.t. hverken for eller imod, at den foreslåede politik indføres på dansksproget Wikipedia. Men jeg tvivler på, at politikken har nogen som helst betydning i forhold til dansk ret. I Danmark er det fuldt ud lovligt at true, med mindre det, man truer med, er ulovligt. Eksempler:
 • Ulovlig trussel: Hvis ikke du gør xxx, så vil jeg forsøge at dræbe dig. [Det er ulovligt at dræbe ifølge dansk ret, så derfor er truslen ulovlig]
 • Lovlig trussel: Hvis ikke du gør xxx, så vil jeg sagsøge dig ved de danske domstole. [Det er ikke ulovligt at sagsøge en person ved de danske domstole, så derfor er truslen lovlig]
Det er en generel misforståelse, at alle trusler skulle være ulovlige. Truer man med lovlige skridt, er truslen lovlig. --AnetteM (diskussion) 15. apr 2018, 22:08 (CEST)
PS: Dog er dansksproget Wikipedia ejet af en amerikansk fond (Wikimedia Foundation, Inc.), så jeg gætter på, det dermed er amerikansk ret, der gælder her på dansksproget Wikipedia. --AnetteM (diskussion) 15. apr 2018, 22:08 (CEST)
@AnetteM: Forslaget har ikke noget at gøre med hvad der er lovligt eller ikke. Man er frit stillet til at stævne hvem man vil, eller at sige at man agter at gøre det, men man har ikke krav på at Wikipedia, en privat platform, bruges til at fremsætte en sådan ytring, fuldstændigt ligesom at man ikke har noget krav på at kunne fremsætte ytringer på eks. Facebook eller Twitter. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 15. apr 2018, 22:15 (CEST)
@InsaneHacker: Hvad så med vores kære barn Donald Trump, der truer med raketter på Twitter? Hvis det er forbudt, så skal trump vel stå til ansvar for det?  •   Rodejong   ✉️ 👀 → 15. apr 2018, 23:52 (CEST)
Rodejong: Lad være at forplumre debatter med helt og aldeles irrelevante kommentarer. --Pugilist (diskussion) 16. apr 2018, 00:00 (CEST)
👀?  •   Rodejong   ✉️ 👀 → 16. apr 2018, 00:03 (CEST)
Jeg må indrømme at jeg også har svært ved at se hvad det har at gøre med min kommentar. Siden du spørger kan jeg fortælle at Twitter har seperate regler når det kommer til regeringspersoner og statslige institutioner, hvilket er grunden til at græskarpresidentens konto ikke er blevet lukket endnu. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 16. apr 2018, 08:40 (CEST)
Kan vi ikke holde os til emnet? Rmir2 (diskussion) 16. apr 2018, 08:44 (CEST)
For mig var det en vigtig oplysning for at forstå InsaneHackers påstand om at Twitter har forbud mod at true andre med retssager. At dummetrumper så tilsyneladende får lov da han er regeringsleder, giver det mig lige den info jeg manglede. Man har da vel lov til at spørge om en uddybbelse af en fremsat påstand?
Men selvom det så er tilladt at fremsatte trusler mod hinanden, hvis man ikke bryder lovens paragrafer, har Wikipedia da lov til at bestemme at den forbyder trusler af alle art? Det er vel det sagen drejer sig om?  •   Rodejong   ✉️ 👀 → 16. apr 2018, 09:01 (CEST)

Juni 2018[rediger kildetekst]

Nu er der gået et stykke tid siden det sidst var oppe. Flere brugere har kigget på Bruger:Tøndemageren/sandkasse1, og lavet rettelser. Diskussion er tidligere pågået på tilhørende diskussionsside. Hvad tænker folk nu - er det klar til at blive inkorporeret? mvh Tøndemageren (diskussion) 6. jun 2018, 12:02 (CEST)

Jeg synes det ser meget fin ud. Lig et par småting: Teksten til sidst på Bruger:Tøndemageren/sandkasse1#Ophavsret bør nok ændres til, at man kan bruge OTRS eller WMFs udpegede repræsentant, som det også er beskrevet på Hjælp:Kontakt Wikipedia#En artikel indeholder ophavsretsligt beskyttet materiale uden tilladelse. Mig bekendt har vi kun de to muligheder 2) Hjælp:Opslagstavle tænker jeg er bedre end henvisningen Wikipedia:Kontakt os/Artikel problem/Faktuelle fejl (fra emnet), der gives på Bruger:Tøndemageren/sandkasse1#Konsekvenser_af_juridiske_trusler. På samme måde omdirigerer Wikipedia:Biografier af levende personer/Sager også til opslagstavlen nu. Eller slet og ret bare artiklens diskussionsside. 3) Et par steder står der "oplysningsholdet"/"oplysningsteamet". Jeg har aldrig set denne betegnelse været anvendt for OTRS-teamet før. Men alt i alt virker politkken gennemarbejdet og når disse små ting er forbedret, vil jeg mene, at den er klar til udgivelse. --Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 6. jun 2018, 12:44 (CEST)
@Asger: Jeg tror nok at det første er rettet - ellers er jeg ikke sikker på hvad du mener, så må du gerne rette det. Det andet og tredje punkt er vist rettet nu. Skal vi have den lagt ud? Når den bliver lagt ud, så tænker jeg at vi får rettet de røde links relativt hurtigt? mvh Tøndemageren (diskussion) 28. jul 2018, 12:57 (CEST)
Det ser meget fint ud. Det er vist rettet, det jeg har skrevet :) Mvh. Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 30. jul 2018, 13:31 (CEST)
Fint - så indfører jeg den snarest i systemet. mvh Tøndemageren (diskussion) 30. jul 2018, 16:11 (CEST)


Tidy to RemexHtml[rediger kildetekst]

m:User:Elitre (WMF) 2. jul 2018, 16:38 (CEST)


[rediger kildetekst]

EU kan komme til at opføre sig uheldig: EU's Ophavsretsdirektivet er til afstemning i morgen den 5. juli 2018. Et par artikler i forslaget volder hovedpine for Web 2.0. Det kan løbe ind i besværligheder for organisationer som OpenStreetMap [6] og Wikimedia Foundation [7]. En idé der har spredt sig lidt i Wikipedia-miljøet er et banner eller yderligere til oplysning om problemet [8], og spørgsmålet om en sådan tilgang har gang på den Danske Wikipedia? Kunne en dansk version i stil med denne være en mulighed: https://meta.wikimedia.org/wiki/European_Parliament_vote_in_2018? — Fnielsen (diskussion) 4. jul 2018, 09:36 (CEST)

Ja til dansk banner herfra. Villy Fink Isaksen (diskussion) 4. jul 2018, 12:49 (CEST)
Hvis afstemningen er i morgen, så er det nok lidt vanskeligt at gøre noget ved det indenfor de næste 24 timer. Men ellers enig i, at et banner vil være fint. --Pugilist (diskussion) 4. jul 2018, 14:48 (CEST)
Også ja til dansk banner. --Glenn (diskussion) 4. jul 2018, 14:49 (CEST)
Det er en alvorlig situatation, og et skodforslag (EU-forslaget), men jeg kan ikke gennemskue Fnielsens forslag, - er det hele den store sorte side der kaldes et banner, og er det meningen at den skal ind på alle sider? .... i en dansk version? Jeg mener egentlig vi bør gøre noget, men det er lidt sent, og jeg frygter lidt at vi sætter den tilkæmpede ro i communityet i fare ved at gennemføre en hastebeslutning, uden frist for alle til meningstilkendegivelser. Måske noget lidt mindre drastisk via sitenotice? - Nico (diskussion) 4. jul 2018, 15:00 (CEST)
Ja, en sitenotice ville nok være bedre, når der ikke er mere tid at gøre med. Men ellers også ok for mig. Vh. SorenRK (diskussion) 4. jul 2018, 17:53 (CEST)
Støtter. Se i øvrigt vores kronik i Berlingske. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 4. jul 2018, 17:57 (CEST)
Fuld støtte herfra. Et banner vil være super godt, men som det er nævnt, er tiden knap, så sitenotice er nok det bedste. Mvh. Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 4. jul 2018, 18:00 (CEST)
Mon ikke en ændring af sitenotice ville være bedst. Som jeg forstod på Steenth, kræve en større banne større ændringer der tager tid at få igennem. — Fnielsen (diskussion) 5. jul 2018, 10:05 (CEST)
I dag har det ikke ingen effekt. Ellers hvis nogen været mere opmærksom, så kunne vi nået at få gjort noget. Og det er et problem at få at vi er meget få, som følger det. --Steen Th (diskussion) 5. jul 2018, 10:27 (CEST)
Sidste nyt er at forslaget i denne omgang ikke kom igennem parlamentet. Det giver igen tid til få ændret forslaget. Og når afstemningen overstået er det ikke akut at have et banner. Men det kan komme igen. --Steen Th (diskussion) 5. jul 2018, 12:34 (CEST)


Youtube-kanalers notabilitet[rediger kildetekst]

Vi har haft diskussionen flere gange (her, her og her), men endnu er ingen fast konsensus etableret vedr. YouTube-kanaler. Personligt har jeg selv adskillige gange slettet artikler om emnet, og i juni er mindst 8 sletninger foretaget af Youtube-kanaler med begrundelsen utilstrækkelig notabilitet. Medic har endda slettet en dansk Youtube-kanal med lige godt 100.000 abonnenter med begrundelsen utilstrækkelig notabilitet.[9]
Der er i min optik behov for at finde en konsensus, så vi fælles har noget at styre efter, da Youtube-kanaler tilsyneladende er i hurtig vækst. Et tal på minimum 100.000 abonnenter i Danmark kunne være en mulighed. Selvfølgelig kan mindre YouTube-kanaler være notable, hvis der har været væsentlig uafhængig omtale eller opmærksomhed på en kanal. En rettesnor bør ihvertfald findes. Mvh. Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 5. jul 2018, 14:58 (CEST)

Godt initiativ. Jeg meget enig i, at vi har brug for en rettesnor, så vi hurtigt kan vurdere om det kan beholdes, slettes direkte eller tages op til diskussion. Er der nogen der ved, hvad krav der er på andre landes wikier? en:wiki har nok et højt krav, men måske kan det skaleres ned. Norsk og svensk kunne også være en mulighed, da de er mere sammenlignelige, men omvendt er det mit indtryk, at no:wiki har en meget lav grænse for notabilitet og i endnu højere grad for kvalitet. 100.000 lyder umiddelbart som en god start, men jeg har ingen fornemmelse af, om det er mange eller få. Mvh. Toxophilus (diskussion) 5. jul 2018, 15:39 (CEST)
Har samme syn på YouTube-personligheder/kanalers notabilitet som jeg har alt andet. Det handler om at de er benævnt i tredjepartskilder. En lille YouTube-kanal kan godt være notabel hvis den har fået omtale pga. et eller andet. Jeg mener ikke det er konstruktivt at basere det udelukkende på numre. Hvis jeg kun perifært kendte til YouTube kunne jeg godt se logikken i en "personer med x antal abonnenter er automatisk nævneværdige"-standard, men jeg ved af erfaring at der findes kanaler med mange abonnenter som ikke har gjort sig bemærkede og som har et lavt antal seere på deres videoer, hvorfor man må gå ud fra at abonnenter ikke altid er en ordenlig rettesnor.
tl;dr: Hvis der er tredjepartskilder der dokumenterer deres eksistens tyder det på at de er notable. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 5. jul 2018, 15:55 (CEST)
Jeg mener at kravene for TouYube-kanaler, der pr. definition er notable, skal sætte krav til både omtale, abonnenter og antal visninger.
Kanalen eller Youtuberen er omtalt X gange i større medier uden for de sociale medier, kanalen har over Y abonnenter, og en video på kanalen har over Z antal visninger.
For dansk-sproget kanaler kanaler kan kravet være X=1, Y=100.000, Z=500.000, og for kanaler på andre sprog kan kravet være X=3, Y=1.000.000, Z=5.000.000.--Kjeldjoh (diskussion) 5. jul 2018, 16:12 (CEST)
Jeg mener at det er for tidligt at drage en endegyldig konklusion. Som udgangspunkt er nuværende praksis at slette omtale af reklamekanaler fra et bestemt reklamefirma, og dette bør gælde alle reklamefirmaer.
Når det gælder foreninger, der primært bruger FB som kommunikation, mener jeg fortsat at det bør vurderes fra sag til sag. --Madglad (diskussion) 5. jul 2018, 16:21 (CEST)
Vi snakker ikke reklame, men YouTube-kanaler, som f.eks. RobinSamse og Gex.
Det er naturligvis svært at etablere en klar grænse for notabilitet, men vi som minimum tilstræbe en rettesnor. Abonnenter er naturligvis ikke den eneste parameter notabilitet bør vurderes udfra, men en del af en samlet vurdering. Et meget stort antal abonnenter vil dog antyde en hvis interesse i en YouTube-kanal. Mvh. Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 5. jul 2018, 17:56 (CEST)
InsaneHacker har en god pointe i tredjepartsomtalen. På den anden side skal der et vist arbejde til for at opnå en massiv skare følgere (er det efterhånden et dansk ord?), så jeg kan godt se det være et inklusionskriterium. Grænsen på 100.000 mener jeg er for lavt sat, mest fordi jeg ganske rigtigt har slettet flere åbenlyst unotable kanaler med omtrent det antal abonnenter; 500.000 virker for mig som mere rimeligt. Jeg vil derfor tale for at gøre antal til et muligt, men ikke absolut, inklusionskriterium, og lægge større vægt på tredjepartsomtale. --Medic (Lindblad) (diskussion) 5. jul 2018, 18:11 (CEST)
Dette er som at åbne Pandoras æske. Er det ikke en idé at lægge foreløbig konklusion (eller de forslag hvor der var flest tilhængere) fra sidste diskussion frem, så vi ikke igen-igen skal opfinde den dybe tallerken, og arbejde videre ud fra det? mvh Tøndemageren (diskussion) 5. jul 2018, 18:33 (CEST)
Det er sagt flere gange før: Tal er ligegyldige. Det, der er vigtigt, er at andre har lagt mærke til kanalerne. For når det sker, kan vi skrive noget på baggrund af disse andres behandling af emnet. Med YouTube og andre 'yngre' medier vil en del af presseomtalen naturligvis være "her skal I bare se, hvad flere millioner unge interesserer sig for", og i dén sammenhæng er tal vigtige - men dén sammenhæng er ikke vores. Det eneste, vi kan bruge store tal til, er at sige "hvis der er *så* mange, er der nok grund til at tjekke et par gange mere, om ikke der er nogen, der har skrevet om dem". Og tilsvarende er små tal ikke i sig selv tilstrækkelig sletningsgrund. --Palnatoke (diskussion) 5. jul 2018, 19:45 (CEST)
Ved virksomheder gås ikke kun ud fra omtale, men også fra at de er notable, hvis de har et vist antal ansatte eller en vis omsætning. For har de det, må de i sagens natur også have interesse for en del mennesker, uanset om pressen har opdaget det. Samtidig er det konkrete tal, enhver kan slå op. Noget tilsvarende kan siges om Youtube-kanaler. Interessen blandt dem der følger kanalerne følges ikke nødvendigvis med interessen i pressen. Omtale i pressen er selvfølgelig meget nyttig som kilde, men det bliver nemt til "Eksempel på Youtuber".
100.000 abonnenter må nok betegnes som en tommelfingerregel. Det er ikke noget, man lige opnår fra den dag til den anden, men det kan lade sig gøre. Der kan dog også skeles til andre ting, for eksempel netop omtale i pressen eller muligheden for at skrive noget seriøst. --Dannebrog Spy (diskussion) 5. jul 2018, 20:22 (CEST)
Medic 500.000 er et meget højt tal ved dansk-sprogede kanaler. Ved engelsk-sprogede er det nok passende, måske endda lidt lavt. Mvh. Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 5. jul 2018, 20:43 (CEST)

Jeg hører til dem som synes at det er uafhængig omtale i betydende medier som giver notabilitet, og ikke antal følgere. Uden omtale kan vi alligevel ikke artikler med kilder. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 5. jul 2018, 21:18 (CEST)

Og hvad er så betydende medier? For hvis det skal måles i antal læsere eller seere, så kommer kravene jo nærmest til at fungere på samme måde som ved antal abonnenter. Derudover skal man huske på, at flere populære Youtube-kanaler er målrettet børn og unge, ikke den alders- og målgruppe som de fleste journalister tilhører. --Dannebrog Spy (diskussion) 5. jul 2018, 21:40 (CEST)
Yep. 500.000 er højt sat. Sandsynligvis højere end jeg forestiller mig, de fleste andre havde tænkt. Det er bevidst. Hvis vi skal inkludere et tal, kan jeg ikke se andet end at vi må vælge ét, hvor notabiliteten er automatisk, eller i hvert fald overvejende sandsynlig, fordi dét tal vil blive brugt til at godtgøre notabilitet. Hvor mange af os har ikke haft diskussioner à la "reglen siger xxx ansatte - jeg har xxx ansatte, så hvorfor må jeg ikke skrive min artikel?"? Det høje tal tvinger skribenten til at lede efter inklusionskriterier, frem for at tvinge patruljanten til at forklare hvorfor tallet alene ikke er nok, og dét tror jeg fører til bedre artikler i sidste ende. --Medic (Lindblad) (diskussion) 5. jul 2018, 21:51 (CEST)
Der er efter alt at dømme ingen danske Youtube-kanaler, der har 500.000 abonnenter. Så et sådan krav vil reelt ikke have anden funktion end at udelukke folk, vel vidende at ingen danskere vil være i nærheden af at kunne leve op til det. Sættes grænsen ved 100.000 vil en given youtuber imidlertid allerede være kendt af flere end mange folketingsmedlemmer er.
Dernæst, så blev der efterspurgt kriterier fra andre sprog længere oppe. Tysk Wikipedia havde en afstemning om relevanskriterier for internetvideokanaler i januar i år. Forslaget gik på at kanalerne skulle opfylde mindst to af tre kanaler: 1) have stor betydning, f.eks. ved at være kendt i offentligheden i et længere tidsrum. 2) være beskrevet i flere nationale eller internationale medier uafhængigt af hinanden. 3) have vundet relevante priser. Forslaget faldt med 25 for, 71 imod og 18 neutrale. Nogle af modstanderne syntes, at kriterierne var for uklare, eller at de overlappede, andre savnede tal blandt kriterierne, og atter andre syntes bare, at de almindelige kriterier for relevans var tilstrækkelige. --Dannebrog Spy (diskussion) 5. jul 2018, 22:21 (CEST)
Er tidligere kommet med dette forslag: Mindst to ud af tre af følgende:
 1. Kanalen omtales i større medie(r) uden for de sociale medier
 2. Over X abonnenter (kan være X% af egen nationalitets befolkning)
 3. En video på over X antal visninger.
Kan også være %-del der taler kanalens primære sprog. Jeg vil dog ikke komme med bud på hvad de givne antal skal være. mvh Tøndemageren (diskussion) 6. jul 2018, 08:26 (CEST)
X skal ikke være basseret på antallet der taler det pågældende sprog, eller nationens størrelse. Hvis der er 1000 abonnenter til en kanal hvor sproget er Volapük, som kommer fra Monaco, så er den ikke per definition notabel på dansk wiki. Kravet skal være til kanalens primære sprog, da der er kanaler fra Danmark der har mange amerikanske abonnenter.--Kjeldjoh (diskussion) 6. jul 2018, 09:06 (CEST)
Bemærk at jeg skrev "to ud af tre" - altså kan 1000 abonnenter i sig selv ikke være nok, selvom det måske er 40 % af alle dem der taler pågældende sprog i hele verden. mvh Tøndemageren (diskussion) 6. jul 2018, 10:46 (CEST)
Jeg mener at antallet der taler det pågældende sprog og nationens størrelse er irrelevant i denne sammenhæng. Eksempel: Letzeburgsk talses af ca. 400.000 personer i Luxembourg der har ca. 600.000 indbyggere. En kanal på Letzeburgsk, som er omtalt i 1 artikler i en:Luxemburger Wort, har 100.000 abonnenter og en video der er set 500.000 gange. Hvis kravene sættes til % af landets eller sprogets størrelse, så vil kanalen fra Luxembourg være mere notabel end en dansk kanal der har opnået samme tal, men jeg mener at den vil være mindre notabel for dansk wiki.--Kjeldjoh (diskussion) 6. jul 2018, 11:11 (CEST)
Det er ikke dansk wiki - det er Wikipedia på dansk (der er en kæmpe forskel). Så den vil selvfølgelig være relevant. Så nej, det er netop ikke irrelevant - det er nødvendigt at se på det i forhold til størrelse. At sælge 5.000 eksemplarer af en single i Danmark er godt - at sælge 5.000 i USA kan knap mærkes. Derudover så snakker vi ikke om, om noget er mere notabelt end andet - vi snakker om at sætte nogle minimumskriterier. Eftersom YouTube er en global tjeneste, på mange sprog, bør vi se på sprogets udbredelse og dertilhørende abonnenter, og videoafspilning på enkelte videoer. Dette er, i min optik, vigtige parametre for at finde noget fornuftigt. Vi bør også holde os fra at lave notabilitetskriterier ud fra danske forhold - hvilket gør at procentsatsen kommer i spil, da vi så kan se på sammen relative krav til en dansksproget, svensksproget, swahilisproget og engelsksproget YouTube-kanal. mvh Tøndemageren (diskussion) 6. jul 2018, 13:10 (CEST)
Tror ikke jeg forstår! Mener du at en Letzeburgsk-sproget single er der sælger X kopier i Luxembourg er mere notabel på den dansksproget Wikipedia, end en dansksproget single der sælger ligesåmange kopier i Danmark? Eller hvad hvis der er to lokalaviser i USA der har et lige store oplag, men den ene er dansksproget og den anden er på Volapük, ville den dansksproget så ikke være mere notabel til dansksproget Wikipedia, og den på Volapük være notabel til vo.wikipedia.org? (Er begyndt at være bange for at jeg køre debatten af sporret, men lad mig høre dit svar.) --Kjeldjoh (diskussion) 6. jul 2018, 14:27 (CEST)
Kjeldjoh, sproget et bestemt emne er på eller udgives i har ikke i sig selv noget at gøre med notabilitet. Wikipedia er et globalt leksikon, der udkommer på mange sprog, og dette er dette udgaven på dansk. Se også Wikipedia:Politikker og normer#Det danske sprogs Wikipedia og Hjælp:Danske forhold. Mvh. Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 6. jul 2018, 14:40 (CEST)
@Kjeldjoh: Som Asger siger, så er da.wiki ikke Danmarks wiki - vi er en global encyklopædi, der blot formilder på dansk. Intet er mere notabelt end andet - enten er det notabelt eller ej. Og ja, hvis en Letzeburgsksproget singler sælger kopier nok i Luxembourg til at den berettiger en artikel på Letzeburgs wikipedia, så berettiger det også den til at have en artikel på da.wiki. Det gør ikke at en dansksproget single, med samme salgstal i Danmark er notabel - men har den samme salgstal i Letzeburg er den også notabel. Har den derimod samme relative salgstal i Danmark, som førstnævnte singles relative salgstal i Luxembourg - jamen så er der formentlig begge to notable. Bemærk forskellen i brugen af absolutte tal og relative tal, som er det jeg også advokerer for i forbindelse med YouTube-kanalers notabilitet - sproget har ekstremt meget at sige i denne sammenhæng, og jeg mener derfor at det er nødvendigt at vi kigger på kanalens relative størrelse i forhold til dens sprogbase. Eksempelvis vil 100.000 abonnenter på en dansksproget kanal svare til godt 1,5 % af sprogets talere, hvilket i min optik er et rimeligt stort. Letzebourgsk har cirka 400.000 talere - det betyder at med en grænse på 1,5 % skal der være cirka 6.000 abonnenter på den kanal, mens en engelsksproget ville skulle have 10.500.000 abonnenter (bemærk det blot er eksempler). Hertil skal de så også have enten omtale i tredje parts kilde eller have en video over X antal visninger (igen kan dette være relativt i forhold til videoens sprog). Håber det giver mening. mvh Tøndemageren (diskussion) 10. jul 2018, 22:29 (CEST)
Okay, det er forstået. Jeg har ikke været i tvivl om, at da.wiki ikke er Danmarks wiki, men jeg havde opfattet det som Dansk-sprogs wiki, men det er det så ikke. Jeg syntes det er underligt, men jeg acceptere det. Face-confused.svg --Kjeldjoh (diskussion) 11. jul 2018, 10:52 (CEST)


KLS PurePrint A/S[rediger kildetekst]

KLS PurePrint A/S opfylder ikke vore normale notabilitetskrav som antal ansatte omsætning osv.; men virksomheden er ifølge eget udsagn et af tre trykkerier i verden, der lever op til Bæredygtige udviklingsmål (P1 Orientering den 5. juli 2018). De har iflg. cvr. 20-49 medarbejdere, jeg aner ikke hvordan man ser "omsætning" på cvr. men fandt deres "Bruttofortjenest" der var 24.374.143 i 2017, hvad det så siger? Deres cvr. nr er 13918783. Efter at have kigget lidt på dem, synes jeg vi burde have en artikel om dem, fordi de er en foregangvirksomhed i forbindelse med "Bæredygtige udviklingsmål". Jeg vil med det samme oplyse at jeg som pensionist ingen forbindelse har til virksomheden, men finder at vore notabilitetskrav opfydes som foregangsvirksomhed, og at vi bør have en artikel om KLS PurePrint A/S. --mvh Per (PerV) (diskussion) 5. jul 2018, 22:46 (CEST)

Ifølge WP:VIRK er en virksomhed med mindst 100 ansatte notabel. Men bemærk også at siden siger: "Selvom virksomheden ikke opfylder de ovenstående krav, kan den alligevel være notabel, hvis den har opnået særlig omtale eller leverer en ydelse, der har væsentlig betydning/værdi for landet." Der er noget der tyder på at KLS PurePrint A/S har fået særlig omtale og/eller leverer en ydelse der har væsentlig betydning. Men om det er nok afhænger i sidste ende af hvad brugerne mener (konsensus). --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 6. jul 2018, 00:29 (CEST)
Det lyder som en relevant virksomhed. Her er et par link, som du måske man bruge i artiklen: DR Nyheder, TV2 Lorry, Danmarks Naturfredningsforening og Gladsaxebladet.--Kjeldjoh (diskussion) 6. jul 2018, 07:15 (CEST)


Global preferences are available[rediger kildetekst]

10. jul 2018, 21:19 (CEST)Genvejs-links til fora[rediger kildetekst]

Jeg er i gang med at oprette en topmenu med geneje til Landsbybrønden, teknisk forum, nybegynderforummet og opslagstavlen i stil med {{Forslagssider}} og {{Anmodningssider}}. Dette er for at lette navigationen mellem dem og så nye brugere bliver mere opmærksom på de forskellige muligheder. Jeg ønsker tilladelse til at indsætte denne på alle inkluderede fora eller forslag til forbedringer/rettelser, så den kan indsættes. Man er også velkommen til at rette direkte i den her. Den ser således ud:

Bruger:Asger/sandkasse/skabeloner/fora

--Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 10. jul 2018, 22:09 (CEST)

Det er selvfølgelig en æstætisk smagssag, men mon ikke det ville være en ide hvis ikonerne alle kom fra samme ikon-"familie"? Det kunne f.eks. være følgende fra Tango-familien
 • Landsbybrønden

  Landsbybrønden

 • Teknisk forum

  Teknisk forum

 • Nybegynderforum

  Nybegynderforum

 • Opslagstavlen

  Opslagstavlen

 • -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 10. jul 2018, 22:29 (CEST)
  Jo, det var da oplagt InsaneHacker :) Jeg var ikke lige opmærksom på det med "familier". Jeg forsøgte at finde et billede, der passede til det enkelte forum. --Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 10. jul 2018, 22:32 (CEST)
  Commons har mange gode kategorier med ensudseende ikoner. Der er f.eks. commons:Category:Tango project og commons:Category:Nuvola icons. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 10. jul 2018, 22:35 (CEST)
  Tak for tippet. Jeg har aldrig været den store haj til Commons, så det er godt at vide :) Jeg har udskiftet dem til dem, som du har foreslået :) Mvh. Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 10. jul 2018, 22:46 (CEST)
  Godt initiativ! Vh. SorenRK (diskussion) 11. jul 2018, 13:51 (CEST)
  Så får menuen da lov at pryde de forskellige fora :) Mvh. Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 15. jul 2018, 14:30 (CEST)

  Godt gået! Med risiko for at gøre tilnærmelser til Brachycerae kunne jeg ønske mig, at rækkefølgen blev Brønd/Nybegynderforum/Opslagstavle/Teknisk forum, især for at imødekomme den nye eller usikre skribent. Som det står nu virker det for mig som om Teknisk Forum er mest iøjnefaldende; dén plads kunne jeg se fordele i at give til Nybegynderforum i stedet. Hvad synes andre? --Medic (Lindblad) (diskussion) 15. jul 2018, 21:10 (CEST)


  PDF-filer som kildemateriale - hvordan?[rediger kildetekst]

  Jeg har ved aktindsigt fået en pdf-fil fra Rigsarkivet med en mailkorrespondance. Jeg har spurgt Rigsarkivet, om jeg kan videredele den lovligt, og det har de skrevet til mig, at jeg godt kan.

  Mit spørgsmål er, om det er muligt at uploade pdf-filer på Wikipedia? Man kan mig bekendt ikke uploade pdf-filer på Commons.

  Grunden til at jeg gerne vil have den uploadet er, at den kan bruges som kildemateriale. Men mit spørgsmål her er egentlig ment mere generelt. --AnetteM (diskussion) 11. jul 2018, 15:11 (CEST)

  Der er pdf-filer i c:Category:PDF files, så det lader det til, at man kan. Du skal nok indsende til tilladelse for at bevise, at du har ret til at uploade det.
  - Sarrus (db) d. 11. jul 2018, 15:25 (CEST)
  Reglerne for brug af pdf-filer på Commons findes her: [10]. Det er helt ok at uploade pdf filer af gamle bøger og manuskripter, hvis copyright er udløbet. Rollefordelingen mellem projekterne er i øvrigt sådan, at man bruger Commons til scannede versioner, der i sagens natur også vil omfatte illustrationer og andet grafisk materiale. Hvis bogen/manuskriptet skal bruges som egentligt kildemateriale, kan man lægge en transkriberet udgave - for eksempel en OCR-scanning i tekstformat - op på Wikisource. På de engelske hjælpesider til Wikisource er det forklaret, hvordan man ved hjælp af Wikimedias værktøjer kan ændre et indscannet dokument til et "korrekturlæst" tekstdokument. Venlig hilsen Rsteen (diskussion) 12. jul 2018, 07:34 (CEST)


  Nibøl og andre Slesvigske navne[rediger kildetekst]

  Nedenstående er flyttet fra Wikipedia:Anmodning om administratorassistance/Nibøl og andre Slesvigske navne

  Jeg har bemærket at en række artikler om Nordtyske byer og steder begynder med nogle linjer - kopieret fra Trap 1864 - der placerer disse steder i danske sogne og herreder. Var det ikke rimeligt at de første linjer giver det relevante tyske amt, kreis, gemeinde... hvilket kan findes på tysk wiki? Senere i artiklen kan de gamle danske sogne- og herredsnavne evt. oplyses. Se mine indlæg på diskussion Nibøl. Venlig hilsen --Cayrouses (diskussion) 11. jul 2018, 16:06 (CEST)

  Jo - de tidligere danske betegnelser bør høre hjemme i historieafsnittet. - Nico (diskussion) 11. jul 2018, 16:16 (CEST)
  PS - Det er vel egentlig et brøndspørgsmål, - hvad er relevansen for admins her? - Nico (diskussion) 11. jul 2018, 16:17 (CEST)
  Enig, det er ok at oplyse de historiske administrative betegnelser i historie afsnittet! Og ja diskussionen hører hjemme på brønden! mvh Per (PerV) (diskussion) 11. jul 2018, 16:29 (CEST)

  Flyt endelig dette til brønden hvis nogen er i stand til det. Jeg har ikke talenter til den slags. Men artikler af ovenstående art oprettes løbende, senest for få dage siden. Derfor tænkte jeg at en administrator burde tage hånd om det.--Cayrouses (diskussion) 11. jul 2018, 16:56 (CEST)

  Selvfølgelig skal historiske navne og historiske administrative navne stå i historieafsnittet men da artiklens indledning skal være en sammenfatning af hele artiklen og da netop disse steder også har en særlig dansk kontekst er det rigtigt, at de også står i indledningen. Vi har mange artikler om andre steder, der også omtaler diverse historiske tilhørsforhold i indledningen. Vi har haft denne diskussion før. Der er ikke noget at diskutere. Rmir2 (diskussion) 11. jul 2018, 17:08 (CEST)
  Du bør ikke karrakterisere et fredelig spørgsmål som pseudodiskkusion, og heller ikke påstå "det er ikke noget at diskutere", vi holder en ordentlig tone på wikipedia Rmir2! mvh Per (PerV) (diskussion) 11. jul 2018, 17:15 (CEST)
  Desuden kan alle tidligere beslutninger ændres gennem nye diskusioner og deraf nye beslutninger. --Kontoreg(Henvendelse) 11. jul 2018, 17:30 (CEST)

  Det er en overflødig diskussion, fordi vi allerede har en fast praksis. Eksempel (tilfældigt): Loviisa i Finland. I artiklen (som er ekstrem kort) står der:

  "I 1998-2010 var Lovisa en del af landskabet Östra Nyland. Fra 2011 er kommunen en del af landskabet Nyland. Kommunen og landskabet hører administrativt under Sydfinlands regionsforvaltning."

  Et dansk eksempel: Bjerringbro. Introen lyder:

  "Bjerringbro er en stationsby i Midtjylland med 7.477 indbyggere (2018) på begge sider af Gudenåen i den 2–3 km brede Gudenådal og er begyndt at kravle op ad dalens nord- og sydside. Bydelen på sydsiden hedder Sønderbro. Den nordlige bydel har ikke noget samlet navn. Bjerringbro ligger i Viborg Kommune, som hører under Region Midtjylland. Der er 24 kilometer til regionshovedbyen Viborg, 29 kilometer til Silkeborg, 30 kilometer til Randers og 50 km til Aarhus.
  Bjerringbro ligger i Hjermind Sogn i Middelsom Herred."

  Jeg vil formentlig kunne finde hundredevis hvis ikke tusindvis af lignende eksempler, da det som sagt er en udbredt praksis i vore artikler. Rmir2 (diskussion) 11. jul 2018, 17:36 (CEST)

  Der er altså pokker til forskel på at angive et tilhørsforhold til et landskab, der eksistrede frem til 2010; men du har sikkert ret i at herredstilknytningens optræden i indledningen kan diskuteres til et herred, der blev nedlagt i engang før 1660. Jeg synes ikke at evt. tidligere administrativ inddeling, der er mere end hundrede år gammel, bør indgå i indledningen. Uanset hvilken fast praksis vi iøvrigt måtte have. Og specielt hvad angår Slesvigske navne giver det overhovedet ingen mening, at de oplysninger fremgår af indledning. De administrative inddelinger er forventeligt mere end 150 år gamle og iøvrigt grænsedragning, da områderne var danske. Det ér historie, og bør som sådan være i et historie afsnit! mvh Per (PerV) (diskussion) 11. jul 2018, 17:59 (CEST)
  [redigeringskonflikt]  Man kan finde eksempler på hvad som helst, men de slesvigske artikler bærer præg af et ret konsekvent forsøg på fastholdelse af en brug af danske navne og betegnelser, der leder tanken hen på en dansk nationalisme der burde være et overstået kapitel, og i hvert fald ikke hører hjemme på et internationalt projekt som Wikipedia. - Nico (diskussion) 11. jul 2018, 18:05 (CEST)
  Det chokerende for en læser er, at disse gamle danske stednavne kommer først. Selvfølgelig har en dansk læser interesse i at vide, at England hørte under Danelagen og Knud den Store, men man ville vel finde det komisk, hvis det var den første oplysning i artiklen om England. Nu har jeg forstået, at Rmir2 mener, at denne diskussion er overflødig, men alligevel vil jeg gerne høre andres mening. Problemet er omfattende, tror jeg. Se f. eks. bruger Kratjas brugerbidrag --Cayrouses (diskussion) 11. jul 2018, 18:26 (CEST)
  Selvfølgelig hører den slags administrative klassificeringer til i "Historie"-afsnit og lign. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 11. jul 2018, 18:31 (CEST)

  Tak InsaneHacker. Det drejer sig måske i nogle tilfælde om nugældende forhold, for hvor man har en dansk kirke i udlandet, er der vel også et dansk sogn, men om det hedder det samme som for 150 år siden, og om det udfylder en administrativ rolle, det er et andet spørgsmål. Efter min mening bør de indledende linjer give nugældende facts og referere til tyske admininistrative og geografiske enheder - men med deres danske navne, når sådanne forefindes. --Cayrouses (diskussion) 11. jul 2018, 18:57 (CEST)

  Er helt enig i, at den slags selvfølgelig hører til i et historie-afsnit. Mener desuden heller ikke, at Rmir2's eksempler dækker problematikken der tages op her - jeg opfatter det derimod som en voldsom omgang cherry-picking. mvh Tøndemageren (diskussion) 11. jul 2018, 19:19 (CEST)

  Af hensyn til den forsatte diskussion lad os få et par ting på det rene:

  1. reglen har hidtil været, at vi bruger anerkendte danske navne, hvis de findes. En beslutning her vil betyde, at vi afskaffer dette princip i alle tilfælde. Det betyder, at fx Lissabon skal stå under Lisboa, hvilket er byens portugisiske navn, og det danske tæller ikke længere, eller hvad?
  2. placeringen i indledningen drejer sig i det foreliggende tilfælde om sogne. Hvis vi beslutter, at sognenavne bestemt ikke hører til i indledningen, må det betyde, at de også skal fjernes fra infobokse. Skal vi tage andre administrative enheder med i samme omgang?

  Lad os bare få afklaret, om dawiki formål er at være være praktisk oplysende eller fordummende. Rmir2 (diskussion) 11. jul 2018, 20:45 (CEST)


  Rmir2, jeg er ked af at sige det, men for mig ser det ud som om du slet ikke forstår, hvad diskussionen drejer sig om. --Cayrouses (diskussion) 11. jul 2018, 20:55 (CEST)

  === Irrelevant og uforskammet diskussionsindlæg ===

  Trap-Slesvig fra 1864 findes på nettet. Alle de slesvigske artikler kunne have et link til dette værk. Det vil give mening. Men at kopiere løsrevne oplysninger uden nogen follow-up - det er ikke encyclopædisk virksomhed. --Cayrouses (diskussion) 11. jul 2018, 20:37 (CEST)

  Cayroses, vil du omgående stoppe din nedrakning af det arbejde, der laves på disse artikler. Kilder til artiklerne hentes mange steder, bl.a. Kong Valdemars Jordebog, Jonges Danmarksbeskrivelse, Danmarks Statistik, en lang række værker (ældre som yngre), tysk wikipedia m.fl. Du skal overhovedet ikke komme med dine uforskammede angreb! Rmir2 (diskussion) 11. jul 2018, 20:45 (CEST)

  Er det god opførsel at sætte kritiske overskrifter over en anden brugers bidrag?--Cayrouses (diskussion) 11. jul 2018, 20:57 (CEST)

  Rmir2, hold kæft hvor er du provokerende!--Kontoreg(Henvendelse) 11. jul 2018, 21:01 (CEST)

  [redigeringskonflikt

  Rmir2 - din tirade ovenfor er at afspore debatten. Intet sted i Cayrouses oplæg står der, at vi skal flytte artikler som Lissabon - og er der enighed om tingene, betyder det ikke at Lissabon skal flyttes til Lisboa. Det er simpelthen forkert at skrive det. Derudover betyder forslaget heller ikke, at vi skal ændre i infoboksene - du drager konklusioner der ikke er nævnt nogle steder, og du ødelægger diskussionen med intetsigende argumenter som reelt set blot er fyldstof. Du bedes stoppe med denne debatødelæggende adfærd øjeblikkeligt - og i stedet koncenterere dig om at råde bod på dine mange fejl du har indført på da.wiki. Og så tilbage til diskussionen. mvh Tøndemageren (diskussion) 11. jul 2018, 21:08 (CEST)
  @Kontoreg: - Cayroses skrev: "Trap-Slesvig fra 1864 findes på nettet. Alle de slesvigske artikler kunne have et link til dette værk. Det vil give mening. Men at kopiere løsrevne oplysninger uden nogen follow-up - det er ikke encyclopædisk virksomhed." Dertil er at sige, at alle artikler ikke er kopier fra Trap-Slesvig. Mange artikler er suppleret med meget andet stof, hvilket en hurtig gennemgang ville kunne vise. Se fx Frederiksstad eller Hatsted. Sæt dig i det mindste ind i tingene!
  @Tøndemageren: - Hvis vi insisterer på, at sognenavne ikke må stå i et indledende afsnit, så betyder det, at de heller ikke må stå i infobokse, der som bekendt altid er tilknyttet indledende afsnit. Det betyder, at hvis princippet skal gælde alle artikler - ikke kun Sydslesvig - så skal sognenavnene fjernes fra samtlige danske artikler.
  Min pointe er, at administrative oplysninger hører hjemme i indledningen (og også i historiske afsnit) og at når der findes danske navne, så skal vi også bruge dem. Det er det, denne diskussion handler om. Og at det er absurd, hvis dansksproget wiki ikke skulle indeholde danske navne. Rmir2 (diskussion) 11. jul 2018, 21:37 (CEST)
  Nej Rmir2, det er fuldstændigt misforstået fra din side - det er en logisk fejlslutning, og det forplumrer debatten. Stop denne debatstil lige nu. mvh Tøndemageren (diskussion) 11. jul 2018, 21:44 (CEST)
  Meningsudvekslingen har vel som formål at ved fredelig diskussion at finde konsensus om hvordan indledningen til artikler om Slesvigske geografiske lokaliteter skal se ud, hvad der hører til i indledningen og hvad der skal stå i et historisk afsnit. For at sikre den fredelige diskussion, hjælper det ikke noget at angribe andre brugere med råb og skrig. Jeg vil fastholde herrederne, de administrative inddelinger der forventeligt blev nedlagt for mere end 150 år siden, ikke hører hjemme i indledningen til artiklerne, men i et historisk afsnit. Ligeledes synes jeg, ligesom Nico, at "de slesvigske artikler bærer præg af et ret konsekvent forsøg på fastholdelse af en brug af danske navne og betegnelser, der leder tanken hen på en dansk nationalisme". Jeg vil samtidigt på det kraftigste anbefale Rmir om at dæmpe sig, dette er ikke Kampene ved Dybbøl. mvh Per (PerV) (diskussion) 11. jul 2018, 21:55 (CEST)
  @PerV: - jeg slås af princip ikke med dig (det har jeg lovet Ramloser, og løftet gælder stadig), men jeg er forøvrigt enig i første del af din kommentar mht. indledningen. Jeg er ikke enig i, at danske navne ikke bør bruges, når de findes, og det har ikke noget med "dansk nationalisme" at gøre. Vi bruger også fx Malmø, ikke Malmö, og jeg tvivler på, at nogen vil tillægge dette nationalistiske eller revancistiske undertoner. Som en biting: så vidt, jeg ved, er man begyndt at indføre to- eller tresprogede bynavne i Sydslesvig dvs. parallelanerkende dem. Forøvrigt var herredsinddelingen i Sydslesvig i brug helt frem til 2008, så det er kun ti år siden, at den blev afskaffet. Man kan mene, at historiske inddelinger er mindre interessante, men mange steder har de stadig relevans fx i Kort- og Matrikelstyrelsen, hvor hele arkivet fortsat følger amts- og herredsinddelingen fra før 1970, så de har faktisk også praktisk betydning endnu idag. Med hensyn til selve opstillingen af artikler incl. deres indledning, så mener jeg, at den aktuelle administrative inddeling bør stå først, men at relevante historiske inddelinger udmærket kan udgøre et afsnit (1 - 2 sætninger) i indledningen. Som sagt: det har været gængs praksis hidtil. Rmir2 (diskussion) 11. jul 2018, 22:19 (CEST)

  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Stilmanualen siger: Brug de mest almindelige navne på steder, personer, ting og lignende, ...' Jeg kan kun lige komme i tanke om Slesvig, Flensborg og Hamborg hvor man vil sige at det danske navn er det mest almindelige. - Nico (diskussion) 11. jul 2018, 23:48 (CEST) [redigeringskonflikt

  Ja jeg kender godt til dit løfte til Ramloser, og det er sikkert udmærket for dit blodtryk, jeg synes bare løftet burde udvides til at omfatte Cayrouses, som du har en lang historie med at tilsvine, bl.a. med troll-beskyldning, og når vi er ved det, Tøndemageren som du nu har set dig gal på.
  Jeg forstår simpelthen ikke hvorfor herredsinddelingen ikke kan stå i historieafsnittet, men absolut skal stå i indledning. Vi skriver jo heller ikke i indledningen hvilket guvernement Sankt Petersborg lå i før 1917. Hvis man skal bruge oplysningerne i Kort- og Matrikelstyrelsen, kan man vel læse ned i artiklen til oplysningerne i historieafsnittet. Der er næppe nogle af de diskuterede artikler, der er over 20.000 bytes, og det må vist karakteriseres som topmålet af dovenskab, at forlange en afskaffet herredsinddeling skal rykkes tre til fem linjer op for at undgå at scrolle! mvh Per (PerV) (diskussion) 12. jul 2018, 00:04 (CEST)
  Hvis du orienterer dig lidt mere om emnet, vil du se, at de fleste af artiklerne i indledningen har en kort historisk redegørelse for den administrative historie. Sammenlign fx Hanved og Gribskov Kommune, så vil du kunne se parallellen. Lad mig her erindre om, at disse reformer alle er af ret ny dato (1970 og 2007 i Danmark, 1974 og 2008 i Tyskland). Du har ret i, at artiklerne (stadig) er relativt korte, det skyldes sikkert mange ting, men det er ikke i mine øjne nogen acceptabel begrundelse for at nedrakke dem under et og kalde dem afskrivninger fra Trap, når mange af dem faktisk indeholder supplerende oplysninger (hvilket foranledigede min ovenstående kritik). Hvilke rækkefølge, de relevante oplysninger om en artikels emne indskrives, er naturligvis lidt tilfældigt, men det er naturligt at starte med de oplysninger, der er lettest tilgængelige.
  Der skal nok komme nogle gode, fyldestgørende artikler ud af dem efterhånden, især hvis vi kan undgå diskussioner, der kun har til følge, at arbejdsindsatsen tages fra det egentlige redigeringsarbejde. Men desværre har vi enkelte "bidragsydere", hvis "bidrag" praktisk talt kun findes på diskussionssiderne. Rmir2 (diskussion) 12. jul 2018, 07:02 (CEST)
  Det var ellers en flot forestilling. Bravo og hurra. Nå, men vi har da opnået enighed om at de første oplysninger bør være nutidige, relevante af den slags man finder om andre tyske byer. Specielt når det drejer sig om rigtige byer i fuld trivsel, som netop Nibøl. Også en tak til Rmir2 for at finde ordet "revancisme" frem. Det er meget anvendt på fransk, men jeg vidste ikke, om det også er dansk. --Cayrouses (diskussion) 12. jul 2018, 07:55 (CEST)

  Som jeg vurderer diskussionen, er der meget stor enighed om at omtalen af "gamle" administrative enheder hører hjemme i et historiafsnit og altså ikke i indledningen. Den konsensus kan vi vel opsummere. Det andet spørgsmål som er blevet rejst, af bl.a. Nico, har været diskuteret lige siden 2006, og jeg vil anbefale at vi nu efter 12 år, sørger for at konkludere denne diskussion. I indlæg på Nibøl diskussionen, blev der allerede i 2006 fremlagt googlesøgninger, der viste at Niebüll havde cirka 30 gange så mange hits som Nibøl. At fastholde navnet Nibøl er altså, som Nico skriver, i direkte modstrid med Stilmanualen. Jeg håber, at vi også i artiklerne om Slesvigske navne i fremtiden vil følge stilmanualen, og ikke benytte navngivning "der leder tanken hen på en dansk nationalisme"Nico. mvh Per (PerV) (diskussion) 12. jul 2018, 10:29 (CEST)

  Klart og godt - og jeg er enig Per. Med hensyn til historieafsnittet, der kan indeholde Trap-oplysningerne, så bør der være opfølgning, således at læseren får at vide, f. eks., at dette herredsnavn er helt ude af brug, mens hint sognenavn faktisk er i brug endnu. --Cayrouses (diskussion) 12. jul 2018, 10:54 (CEST)

  Navngivning af byer: Jeg selv ved et kort ophold konstateret, at dem som taler dansk i området bruger de danske navne. Prøv at læse lokale nyheder i Flensborg Avis...
  Sogne i området er nu kun kirkesogne og mig bekendt har de ikke officielt betydning. Kirkerne er i det område uafhængig af staten. Det er mere interessant hvad for en kreds, evt. amt og kommune byerne er i. --Steen Th (diskussion) 12. jul 2018, 11:14 (CEST)
  Jeg vil egentligt anbefale at en ikke involveret administrator konkluderer på den første diskussion, altså om tidligere administrative enheder skal fremgå af indledningen, eller om de bør listes op i et historisk afsnit. Det kunne være Steen Th eller Arne. Blot for ikke at blande diskussionerne sammen i én pærevælling! Så kan vi efterfølgende fortsætte med den diskussion, som har været rejst allerede i 2006 og taget op af Nico. mvh Per (PerV) (diskussion) 12. jul 2018, 11:36 (CEST)
  Tak til Steen Th for at bringe tingene ind i det rette perspektiv. Rmir2 (diskussion) 12. jul 2018, 11:44 (CEST)
  @Rmir2: Betyder din bemærkning herover at du er enig i Steens oplysning: "Sogne i området er nu kun kirkesogne og mig bekendt har de ikke officielt betydning. Kirkerne er i det område uafhængig af staten. Det er mere interessant hvad for en kreds, evt. amt og kommune byerne er i." Så kan jeg konstatere, at denne diskussion, blot var en forstyrrelse af dansk wikipedia, og at vi er enige om at flytte sogne og herreder ud af indledningen, og til et historie afsnit! mvh Per (PerV) (diskussion) 12. jul 2018, 11:56 (CEST)

  Ja, det er rigtigt at sogne ikke har nogen administrativ rolle. Danmark er en undtagelse med hensyn til dette. Derfor må det virke besynderligt for en Nibøl-beboer at vi oplyser sognenavnet allerførst. Det blev nævnt at der ofte er tosprogede skilte i Slesvig - og det er rigtig nok. Men de eksempler jeg har set, var ikke på tysk-dansk, men på tysk-nordfrisisk. Jeg går helt ind for at bede om en administratorafgørelse. Det var også hvad jeg startede med. Og ligesom Per vil jeg helst nøjes med den sag, jeg har startet, og som vist ikke har været debatteret før, altså de indledende linjer i disse artikler. --Cayrouses (diskussion) 12. jul 2018, 12:12 (CEST)

  @PerV: - Nej, sogne er en del af den administrative inddeling og hører naturligvis også hjemme i indledningen sammen med andre administrative inddelinger (amt, kreds). Vi bruger også sogneinddelingen på danske artikler, så med mindre, at du også vil fjerne dem fra danske artikler, ser jeg ingen grund til nogen forskelsbehandling mellem steder nord og syd for grænsen. Desuden mener jeg, at artikler skal runmme mest mulig info, som brugere kan have nytte af. Wikipedias formål er at oplyse. Rmir2 (diskussion) 12. jul 2018, 12:27 (CEST)

  Du vrøvler Rmir, og som Tøndemageren siger "det forplumrer debatten"! INGEN har foreslået at slette omtalen af sogne fra artiklerne, blot at flytte dem ned i det historiske afsnit. Vi kan for min skyld også oprette et specielt afsnit, der hedder == Sogneinddeling ==; men du må nok indse, at du står ganske alene med dit synspunkt at alt, herunder også en forældet herredsinddeling, skal stå i indledningen! Og lad os så komme videre! mvh Per (PerV) (diskussion) 12. jul 2018, 12:42 (CEST)

  Ret skal være ret, kære Per. Rmir2 nævnte ikke herrederne men amte og kredse i hans sidste mail. Venlig hilsen fra Mio --Cayrouses (diskussion) 12. jul 2018, 14:07 (CEST)

  Forslag til konklusion[rediger kildetekst]

  PerV har foreslået, at jeg skulle konkludere på diskussionen om placering af danske enheder, hvilket jeg gør med baggrund i ovennævnte diskussion.

  • Vi bør håndtere nordtyske byer på samme måde, som vi gør med øvrige tyske byer. Dvs. vi bruger de nutidige enheder, så vi fx skriver "X er en by i Landkreis Y, delstaten Z i Tyskland."
  • Tidligere enheder kan fint nævnes, men bør generelt placeres i et historie-afsnit. Det gælder både tidligere tyske og danske enheder.
  • For byer med særlig store danske mindretal kunne man overveje at oprette et afsnit om dette med en nutidig indfaldsvinkel. Hvis der i den anledning fortsat anvendes fx et dansk sognenavn, kan det nævnes her.
  • Der er ganske givet eksempler, der ikke passer med ovenstående anvisninger (tyske, danske eller andre nationaliteter), men det kunne jo være, at det var dem, der var noget galt med. Hvis det er tilfældet, må det diskuteres separat. Her handler det om nordtyske lokaliteter.
  • Indledningen skal ideelt indeholde et resume af artiklen; hvis imidlertid artiklen oplagt ikke er dækkende for emnet, holder dette udsagn ikke. Hvis fx en artikel om en by indeholder et omfattende historieafsnit og kun lidt om nutidige forhold som politik, erhverv, kultur mm., kan disse emner godt have en højere repræsentation, idet man må formode, at der kan skrives mere om disse emner. Sådanne "skæve" artikler skal ikke have resumeer, der er lige så skæve.

  Det var så mit forsøg på en konklusion. Jeg er klar over, at den ikke vil gøre alle tilfredse, men det er jo vilkårene. —Arne (Amjaabc) (diskussion) 12. jul 2018, 17:16 (CEST)

  Jeg kan sagtens leve med Amjaabcs forslag. Rmir2 (diskussion) 12. jul 2018, 17:22 (CEST)
  Forslaget lyder generelt fornuftigt, men går udenom hvorvidt vi skal bruge det danske eller tyske navne. Der mener jeg vi (måske bortset fra de oplagte undtagelser som Flensborg og Slesvig) skal bruge de tyske navne, - det der står på byskiltet og bruges i forvaltningen. - Nico (diskussion) 12. jul 2018, 17:46 (CEST)
  Fuldstændig enig med Nico, emnet har som påvist været diskuteret i mere end tovl år, og det må være rimeligt, at vi nu kan drage en konklussion også om det emne! mvh Per (PerV) (diskussion) 12. jul 2018, 17:50 (CEST)
  Er også på linje med Nico. mvh Tøndemageren (diskussion) 12. jul 2018, 17:53 (CEST)
  Det var med fuldt overlæg, at jeg ikke kom ind på navngivningen, som jeg mener, kræver en selvstændig diskussion og konklusion. Denne diskussions første indlæg handlede om enhederne, og så kan man vel sige, at overskriften er lidt misvisende. —Arne (Amjaabc) (diskussion) 12. jul 2018, 19:06 (CEST)

  <udryk>Jeg er fuldstændig enig med dig, Arne, diskussionen burde deles op, og tak være din konklusion, som vist skabte enhed, kan vi nu gå videre med den diskussion, som åbenbart har været rejst i mere end ti år. Det må kunne lade sig gøre at diskutere dette fredeligt, uden at gentage Kampene ved Dybbøl. Vi taber faktisk ikke nordslesvig igen, ved at følge vores stilmanual! mvh Per (PerV) (diskussion) 12. jul 2018, 19:55 (CEST)

  Ja, tak for denne fornuftige afgørelse. Jeg vil forsøge at finde tid til at korrigere nogle af de mange artikler. Forresten: En af fejlene ved de kopierede artikler er, at de "glemmer" at fortælle at Nibøl, f. eks. ligger i Tyskland. Sikkert fordi Trap-Slesvig blev udgivet mens landsdelen endnu var dansk!--Cayrouses (diskussion) 12. jul 2018, 21:27 (CEST)

  Andre er meget velkomne til at deltage, for der er måske hundreder af artikler og jeg synes det haster. Hvis en eller anden nordtysk publicist, der har behov for at skabe blæst om sin person, fandt frem til disse artikler, så kunne det nemt blive (mis)fortolket som dansk revancisme. --Cayrouses (diskussion) 13. jul 2018, 19:40 (CEST)

  Jeg har undersøgt problemets omfang. Det drejer sig ikke om "hundreder af artikler", sådan som jeg troede, men snarere om ca. 1000. Af alle de Slesvig-Holstenske stednavne er der naturligvis enkelte, der har fået en bedre behandling i indledningen, men jeg skønner at langt de fleste definerer stedet ved de gamle danske sogne - før man nævner Slesvig-Holsten og uden at nævne Tyskland. Dog er der det lyspunkt at info-boksene er gode nok, når de findes. De ser ud til at være kopieret fra Tysk Wiki. Det drejer sig altså om et så stort oprydningsarbejde, at jeg vil spørge, om man ikke kan konstruere en bot til at gøre det. Det overstiger i hvert fald mine kræfter. --Cayrouses (diskussion) 16. jul 2018, 21:41 (CEST)

  Nu er det 8 dage siden konklusionen blev skrevet her på siden. Jeg håber jeg tager fejl, men for mig ser det ud til, at ingen har opfordret til at rette de fejl, konklusionen har påpeget. Jeg tænker det skyldes, at man ikke synes det er nogen særlig alvorlig sag. Jeg resumerer lige: Ca 1000 artikler om stednavne i Nordtyskland er redigeret ved at de indledende linjer er kopieret fra Trap-Slesvig, der definerer flækker og landsbyer ved sognebetegnelser fra for 150 år siden. Lad os forestille os, at tysk wiki gjorde noget tilsvarende med den del af Sønderjylland, der var tysk indtil 1920. Flækker, landsbyer og stationsbyer defineret ved gamle tyske betegnelser, som ikke har haft nogen administrativ betydning i 100 år, og uden at nævne, at de idag er danske. Det er naturligvis helt umuligt. Det er kun på dansk wiki, man kan finde den slags.--Cayrouses (diskussion) 20. jul 2018, 21:25 (CEST)

  For det første: Hvem siger, at "ca 1000 artikler" om stednavne i Nordtyskland er koperet fra Trap? Trap er selvfølgelig en vigtig kilde, men kun en blandt flere. Selvfølgelig er de nuværende administrative forhold nævnt. Og hvis du mener artiklerne om de sydslesvigske byer (som jeg er involveret i), så snakker vi måske om 100 eller 150 artikler, ikke 1000. For det andet, tysk wiki bruger faktisk tyske stedbetegnelser om byer i de tidligere tyske områder (Danzig, Breslau, Stettin, Bozen etc.) og det er helt i orden. --Kratja (diskussion) 28. jul 2018, 09:07 (CEST)
  Du er selvfølgelig velkommen til selv at gå i gang med rettelserne :) mvh Tøndemageren (diskussion) 20. jul 2018, 21:33 (CEST)

  Jo tak, Tøndemager. Jeg er glad for at du reagerer. Men der er tre men'er: Dels er jeg gået i gang med det og har rettet en halv snes artikler, for det andet er der så lang vej at gå at jeg næppe når målet i min livstid og for det tredie så er jeg ikke særlig velkommen her, og jeg får regelmæssigt opfordringer til at holde mig væk. Men meget venlig hilsen fra --Cayrouses (diskussion) 20. jul 2018, 21:54 (CEST)

  Det kunne måske hænge sammen med, at det er vanskeligt at se, at du bidrager positivt til projektet. Du indledte dit frontalangreb på disse artikler den 8. juli straks efter, at jeg havde ydet et mindre bidrag til artiklen om Nibøl. Jeg nægter at tro, at det var tilfældigt. Samme dag stoppede to af de faste, men ellers beskedne bidragydere, Kratja og Peterhansen, som ellers jævnligt har bidraget til disse artikler, med at bidrage. Så nu kan du og dine ligesindede så glæde jer over, at det er lykkedes jer at jage yderligere to faste bidragydere væk fra projektet. Tillykke med det! Rmir2 (diskussion) 21. jul 2018, 07:38 (CEST)
  Det ovenstående er et helt urimeligt indlæg af typen, gå efter manden , ikke bolden, og ikke wikipedia værdigt! At pille herreder og sogne ud af artikler om sydslesvigske byer er absolut et "positivt bidrag til projektet" som vi efter en lang diskussion nu er blevet enige om. Om brugere, hvis væsentligste bidrag, var at redigere artiklerne ud fra en revisionistisk historieopfattelse har indstillet redigeringerne, begræder jeg med krokodilletårer. Men til Cayrouses, som du sikkert ved, er dansk wikipedia underbemandet, og har dynger af opgaver, hvor bl.a. forskellige brugeres copyvio skal rettes op. En opgave som disse brugere åbenbart ikke han tænkt sig at løse. Om denne opgave, "artikler om stednavne i Nordtyskland", skal prioriteres over andre opgaver, vil jeg ikke tage stilling til; men fint at du har kastet dig over det! Tak for det! mvh Per (PerV) (diskussion) 21. jul 2018, 08:04 (CEST)
  [redigeringskonfliktRmir2, STOP ØJEBLIKKELIGT MED PERSONANGREB! Problemet er at de faste bidragsydere allerede har rigeligt at lave med den type arbejde eller de typer emner som de bruger deres tid på. Cayrouses er selvfølgelig meget velkommen til at hjælpe med de ting som der er blevet enighed om her, og jeg håber at han/hun kan ignorere de personlige som desværre imod alle regler måtte forekomme. Mvh. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 21. jul 2018, 08:10 (CEST)

  Nej, Rmir2, det var ikke tilfældigt. Jeg holder øje med, hvad du laver (og i parentes bemærker jeg, at du laver en hel masse værdifuldt). Men nu, hvor vi taler relativt roligt om tingene, så sig mig om du ved, hvem, hvordan og hvornår det startede med at kopiere de indledende linjer i de Slesvig-Holstenske artikler fra Trap? Og bemærk: Jeg taler ikke om hvorvidt man skal anvende danske eller tyske navne. Det er, efter min mening, et langt mere kompliceret spørgsmål, hvor det er vanskeligt at fastsætte regler. Nej, jeg taler udelukkende om at redigere de første linjer ved kopiering af de 150 år gamle oplysninger fra Trap-Slesvig. --Cayrouses (diskussion) 21. jul 2018, 08:22 (CEST)

  Jeg tager ikke den diskussion med dig. Punktum. Men tak for din ærlighed. Lad mig i stedet slå tre ting fast:
  1. Jeg angriber ikke din person (som jeg ikke kender) men dine bidrag (som jeg kender alt til). Du angriber mine bidrag for at være "ukrudt", hvilket jeg finder uforskammet, men så rækker dine evner til at argumentere måske heller ikke længere?
  2. Det er meningsløst at diskutere artikler, der i langt de fleste tilfælde kun består af 3-5 sætninger. Hovedproblemet med artiklerne om de sydslesvigske lokaliteter er ikke disse artiklers opbygning, for der er alt for lidt at bygge på. Hovedproblemet er den fortvivlende mangel på info. Lad os starte der og vende tilbage til dispositionen, når der er noget at disponere.
  3. Det er typisk for diskussioner af denne type, at bidragydere tillægges alverdens motiver, fx nationalisme eller revancisme, hvilket i parentes er personangreb og derfor burde føre til blokering. Stakkels de to bidragydere (vist begge sønderjyder) som nu oplever sig personforfulgt blot fordi de bidrager til lidt om lokaliteternes danske historie. Intet under, hvis de så opgiver at bidrage yderligere.
  Disse punkter er sagens kerne. Vi skal have skrevet nogle ordentlige artikler, disse skal være faktamættede, herunder om den omskiftelige historie og de politisk-økonomiske konjunkturer, og sådanne bidrag skal kunne ydes uden helt unødvendige diskussioner som denne. Hvad jeg ellers har at sige om dette, har jeg allerede givet udtryk for andetsteds. Rmir2 (diskussion) 21. jul 2018, 09:24 (CEST)


  Rmir2, jeg antager god tro hos dig. Derfor:

  • Jeg har ikke sagt, at nogle af dine redigeringer var ukrudt. Jeg har sagt, at der var ukrudt på en bestemt artikel, skrevet af en lang række brugere over en årrække.
  • Hvis en lang række artikler kun består af 3 - 5 sætninger, så er det særlig afgørende at disse sætninger er korrekte og tidssvarende.
  • Jeg har ikke sagt at du er revancistisk. Jeg har sagt, at nogle kopierede linjer (ikke af dig) kunne blive (mis)fortolket som revancistisk.

  Jeg fremsætter en objektiv kritik i håbet om at gøre nytte. Hvis du synes denne diskussion er unyttig, så bevis din karakterstyrke ved ikke at forlænge den yderligere. --Cayrouses (diskussion) 21. jul 2018, 10:19 (CEST)

  Bemærk venligst at Rmir2 har fået en længere pause for sine ytringer ovenfor. mvh Tøndemageren (diskussion) 21. jul 2018, 10:26 (CEST)

  OK. Jeg slutter denne diskussion og vil fremover rette en håndfuld artikler når ånden kommer over mig. Håber jeg fik kastet lys over en vigtig ting: Når man i fællesskab har taget en beslutning m.h.t. hvordan et bestemt arbejde skal udføres, så bør dette følges op med handling. Fortsat god weekend. --Cayrouses (diskussion) 21. jul 2018, 17:47 (CEST)

  Jeg har ikke set diskussionen før pga ferie, men jeg vil dog gerne henvise til, at de danske stedbetegnelser selvfølgelig er i brug i Sydslesvig (de er altså ikke historiske). Vi har et levende danske mindretal hernede. Vi er også begyndt at opstille tosprogede byskilte. Det samme gælder i øvrigt for friserne og de frisiske stednavne. Brugen af danske stedbetegnelser er heller ikke udtryk for "nationalisme" (?). Altså, ærligt, det er helt meningsløst. --Kratja (diskussion) 28. jul 2018, 08:37 (CEST)
  Det betyder jo ikke at det danske navn bliver det primære navn. - Nico (diskussion) 28. jul 2018, 08:59 (CEST)
  Selvfølgelig er Flensborg, Slesvig, Nibøl eller Egernførde de "primære" stednavne på dansk. Vi skriver da også "Moskva" og ikke "Москва". Diskussionen suggererer at de danske stednavne er historiske, men de er stadig i brug (ikke mindst i Sydslesvig selv). --Kratja (diskussion) 28. jul 2018, 09:15 (CEST)
  Ligesom Steen Th og Kratja vil jeg gerne tillægge sprogbrugen hos de dansktalende, der rent faktisk bor i området og benytter navnene til daglig, stor vægt. I en situation som denne tror jeg, at Google-tællinger og den slags er misvisende, mens sprogbrugen f.eks. hos den udmærkede Flensborg Avis, som Steen henviser til, er en rimeligere rettesnor for, hvad der er normal dansk sprogbrug i området. Jeg mener derfor ikke, vi bør ændre på den hidtidige praksis mht. at lade det traditionelle danske navn være det primære navn. --Økonom (diskussion) 28. jul 2018, 09:26 (CEST)
  Jeg er enig med Økonom. Som det ofte siges i andre sammenhænge, er dette Wikipedia på dansk, ikke Wikipedia for Danmark. Vi skal derfor også omfatte det danske sprog som det tales uden for Danmarks nuværende grænser. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 28. jul 2018, 09:38 (CEST)
  Jeg taler ikke for at vi skal fjerne de danske navne, blot at det officielle navn bør være den primære betydning (bortset fra de tidligere nævnte oplagte undtagelser). Med al respekt for det danske mindretal, er det jo netop som ordet siger et mindretal. - Nico (diskussion) 28. jul 2018, 09:55 (CEST)
  Flensborg eller Slesvig er ingen "undtagelser". Vi snakker også om Harreslev, Kappel, Sild osv.. Det er almindelig sprogbrog i det danske.--Kratja (diskussion) 28. jul 2018, 10:04 (CEST)

  Til Nico: Sydslesvigerne udgør et mindretal blandt indbyggerne i området, men de udgør i sagens natur 100 % af de dansktalende i området, og som Kartebolle skriver, er det jo sproget og ikke statsgrænsen, som er afgørende for dawiki. Derfor bør det være områdets dansktalende, som er det afgørende benchmark for den korrekte danske sprogbrug - sprogbrugen hos områdets tysktalende flertal er ikke nogen meningsfuld rettesnor for, hvad de primære danske udtryk bør være. --Økonom (diskussion) 28. jul 2018, 10:08 (CEST)

  For mig at se handler diskussionen ikke om de dansktalende i området (at rette ind efter dem, er for mig at se POV), men om dansktalende i det hele taget, og der tror jeg de fleste orienterer sig efter kort, vejskilte ol., og der er de tyske navne fremherskende. - Nico (diskussion) 28. jul 2018, 10:12 (CEST)
  Diskussionen handler om den almindelige eller korrekte sprogbrug på dansk. Og jeg er ikke i tvivl om, at Flensborg, Slesvig eller Sild er de almindelige stednavne på dansk (ligesom vi også omtaler Москва for Moskva eller Roma for Rom) - og i modsatning til f. eks. mange skånske stednavne, hvis danske varianter er for største del gledet ud af den nuværende (aktive) sprogbrug. --Kratja (diskussion) 28. jul 2018, 10:37 (CEST)
  Kratja skriver: Diskussionen handler om... Okay, jeg forstår at mange her gerne vil diskutere danske versus tyske navne i Sydslesvig, men det var ikke mit oplæg - og det er ikke det jeg nu er igang med at rette i artiklerne. Jeg ændrer ikke et eneste dansk navn til tysk, jeg flytter de gamle danske sognenavne væk fra de indledende linjer og tilføjer ordet tysk eller Tyskland i indledningen. Men det har været et problem for mig, at Rmir2 ligefra begyndelsen troede, at min hensigt var en anden og at jeg ville indsætte tyske navne i stedet for danske. Det er to helt forskellige problemer og det ville hjælpe på klarheden hvis de blev opdelt ved hjælp af en ny overskrift. --Cayrouses (diskussion) 28. jul 2018, 11:46 (CEST)

  P.S Den konklusion Arne har skrevet handler også udelukkende om "mit" problem. Den anden diskussion er misplaceret her!--Cayrouses (diskussion) 28. jul 2018, 11:58 (CEST)

  Hej Cayrouses, det synes jeg er helt i orden - hvis sognene ikke helt falder ud af artiklerne. Jeg giver dig ret i, at sognene nu ikke længere står i en administrativ sammenhæng, men derimod har en historisk og geografisk betydning - undtagen den nordtyske landskirke, hvor sognene stadig er grundlag for den kirkelige organisation (på tysk ville man sige Kirchspiel, Gemeindebezirk eller bare Gemeinde). Jeg brugte sognene altså både i en geografisk og historisk sammenhæng (sml. herreder som nuværende landskabsnavne), men jeg ser ingen store problemer i at flytte informationerne om sognene fra indledningen til afsnittet om historie eller måske geografi. vh, --Kratja (diskussion) 28. jul 2018, 12:36 (CEST)

  [redigeringskonflikt]

  Kratja: prøv nu for f.... at læse hvad Nico skriver. Det handler om hvad der anvendes mest på dansk ikke forældede nationalistiske betegnelser. --Arvid-S (diskussion) 28. jul 2018, 11:50 (CEST)
  Som jeg engang skrev, er brugen af danske stednavne i Sydslesvig på ingen måde "nationalistisk" .. Beskyldninger som denne er helt menigsløst - og jeg vil bede dig om at holde tonen ordentlig i debatten. --Kratja (diskussion) 28. jul 2018, 12:36 (CEST)
  Arvid-S: Jeg vil lige minde dig om at vi taler pænt til hinanden herinde - uafhængigt af om vi er uenige med hinanden eller ej. mvh Tøndemageren (diskussion) 28. jul 2018, 12:43 (CEST)

  Men så er vi jo enige, Kratja: Flere debattører har ovenfor givet udtryk for, at det historiske afsnit da meget gerne skulle blive udvidet med flere detaljer. Men konklusionen lød på, at de indledende linjer skal formuleres efter samme skema som andre tyske byer. Det er vist sådan at Kirchspiel skal oversættes med sogn, mens Gemeinde betyder kommune.--Cayrouses (diskussion) 28. jul 2018, 12:52 (CEST)

  For mig at se er Kratja ikke uenig i det forsøg på konklusion, jeg foreslog 12. juli. Jeg har heller ikke set andre, der har udtrykt større uenighed heri. Derfor tillader jeg mig at lukke diskussionen med nedenstående konklusion, næsten kopieret fra mit tidligere forslag. Jeg har selv været igennem en stribe byer og rettet dem til efter mit forslag.
  Bemærk: Et eventuelt behov for at diskutere selve navngivningen af artikler om stednavne i området må tages separat.
  Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
  Der ser ud til at være almindelig enighed om følgende:
  • Vi bør håndtere nordtyske stednavne på samme måde, som vi gør med øvrige tyske stednavne. Dvs. vi bruger de nutidige enheder, så vi fx skriver "X er en by i Landkreis Y, delstaten Z i Tyskland."
  • Tidligere enheder kan fint nævnes, men bør generelt placeres i et historie-afsnit. Det gælder både tidligere tyske og danske enheder.
  • For stednavne med særlig store danske tilknytning kunne man overveje at oprette et afsnit om dette med en nutidig indfaldsvinkel. Hvis der i den anledning fortsat anvendes fx et dansk sognenavn, kan det nævnes her.
  • Der er ganske givet eksempler, der ikke passer med ovenstående anvisninger (tyske, danske eller andre nationaliteter), men det kunne jo være, at det var dem, der var noget galt med. Hvis det er tilfældet, må det diskuteres separat. Her handler det om nordtyske stednavne.
  • Indledningen skal ideelt indeholde et resume af artiklen; hvis imidlertid artiklen oplagt ikke er dækkende for emnet, holder dette udsagn ikke. Hvis fx en artikel om en by indeholder et omfattende historieafsnit og kun lidt om nutidige forhold som politik, erhverv, kultur mm., kan disse emner godt have en højere repræsentation, idet man må formode, at der kan skrives mere om disse emner. Sådanne "skæve" artikler skal ikke have resumeer, der er lige så skæve.
  • Mange af artiklerne om mindre lokaliteter har i forvejen ret kortfattede indhold, og her findes ikke egentlige indledninger. Her gælder de første par punkter herover også.
   Arne (Amjaabc) (diskussion) 28. jul 2018, 17:19 (CEST)


  Mangel på OTRS-frivillige[rediger kildetekst]

  På baggrund af Cgts opfordring andetsteds, er jeg blevet en del af OTRS-teamet. I øjeblikket er der kun mig som fast aktiv samt er Kaare og SimmeD også tilknyttet, men er ikke særligt aktive.

  Der kan derfor godt bruges et par ekstra hænder til at besvare indkommende mails, og jeg vil derfor opfordre alle interesserede i at deltage.

  Man skal være minimum 16 år og underskrive fortrolighedsaftalen. Se meta:OTRS/Recruiting for, hvordan man bliver en del af holdet.

  Mvh. Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 13. jul 2018, 18:21 (CEST)

  Jeg har selv lagt mærke til Cgts opfordring sammesteds og er derfor i gang med processen, så jeg kan melde mig under fanerne. Tak til Cgt for at stille opfordringen i første omgang, og til Asger for at bringe den til dette bredere forum. Selv hvis jeg skulle blive godkendt er to nye OTRS-frivillige næppe tilstrækkeligt, så flere skal være velkomne. --Medic (Lindblad) ..(diskussion) 13. jul 2018, 20:39 (CEST)
  Pugilist er også ved at komme med og tak for det :) Mvh. --Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 13. jul 2018, 21:24 (CEST)
  Gennem mange år har der reelt kun været en til tre aktive på samme tid i OTRS' info-da-kø, på trods af adskillige flere med rettigheder dertil, så det vil være fint med flere reelt aktive. Sørg også for at behandle de mere komplicerede henvendelser, og ikke bare dem, der kan klares med en standardskabelon. Jeg var selv aktiv i mere end ti år, men regner ikke med at blive det igen, i hvert fald ikke i den nærmeste fremtid. - Kåre Thor Olsen (Kaare) (diskussion) 16. jul 2018, 18:51 (CEST)
  Det er i orden Kaare. Tak for besked, og det store arbejde du har lagt på dawiki :-) Mvh. Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 16. jul 2018, 22:10 (CEST)


  Opdatering af Stilmanualen[rediger kildetekst]

  Efter et par diskussioner ønsker jeg, at vi gennemgår stilmanualen med tættekam. Se følgende Wikipedia-diskussion:Stilmanual, Diskussion:Evakueringen af Tham Luang-grotten og Brugerdiskussion:Villy_Fink_Isaksen#Født_-_død. Disse handler om billedstørrelse og hvordan fødsdato og dødsdato i biografier skrives. Der er sikkert andre emner der skal kigges på i stilmanualen. Villy Fink Isaksen (diskussion) 14. jul 2018, 21:17 (CEST)


  Ugens artikel sommer 2018[rediger kildetekst]

  Wikipedia:Ugens artikel/Nomineringer mangler i den grad deltagere, både angående folk der vil og folk der nominerer forslag til artikler. Villy Fink Isaksen (diskussion) 16. jul 2018, 22:10 (CEST)


  LA/GA/FA nomineringer[rediger kildetekst]

  Hvor er listen med LA/GA/FA nomineringer, når man går ind under seneste ændringer? Det er muligvis en forkert indstilling hos mig, men efter den seneste layoutopdatering er den forsvundet. Det er ikke så hensigtsmæssigt, at brugere ikke kan se, hvor mange der er nomineret, for det går i forvejen ikke for hurtigt med få artikler igennem kvalitetssystemet. Mvh. Toxophilus (diskussion) 19. jul 2018, 08:54 (CEST)

  De dukker op, hvis du trykker på “andre gennemgangsværktøjer”. Måske bør de flyttes til et andet sted? Ekempelvis skribentforsiden?
  - Sarrus (db) d. 19. jul 2018, 09:24 (CEST)
  Suk. Jeg har bare ikke set mig ordentligt for, selvom jeg synes, at jeg kiggede og trykkede mange steder. Tak Sarrus. Mvh. Toxophilus (diskussion) 19. jul 2018, 09:56 (CEST)


  Sportshenvisninger og danske wikidata-egenskaber[rediger kildetekst]

  Jeg kan se at Bruger:Trade indsætter {{sportshenvisninger}} ind på en række artikler. Det initiativ vil jeg gerne hjælpe på vej med listen Bruger:Steenth/lister/sportshenvisninger mangler. Jeg har tjekket, om der er egenskaber i wikidata, som kan bruges af denne skabelon. Men af det er kommet en lang liste på 9.500 artikler - så det tager en del tid at komme igennem den. De flere er fodboldspillere - knap halvdelen af dem.

  Men når jeg alligevel rejser dette spørgsmål, så kunne det være at bør kigges på om det er oprettet nok egenskaber i wikidata. Jeg kan ikke set danske egenskaber på sportsområdet. Fx kunne være DBUs Landsholdsdatabase eller danskfodbold.com, som jeg har set i nogle artikler - er de relevante? Er der andre relevante baser, som burde oprettes egenskaber på?

  På wikidata skal de oprettes via Wikidata:Egenskabsforslag. Vil nogle hjælpe med det med at skrive forslag og støtte dem? Sportsartikler er ikke mit fokusområde, så jeg vil gerne have hjælp af dem som arbejder med det.

  Jeg kan også på senere tidspunkt bruge den samme metode på musikartikler som bruger {{Musikhenvisninger}} - men det bliver ikke lige nu. Det kunne jo sprede til andre relevante emner. På filmartikler er det en bred dækning, som jeg kan set, at vi har en stor gavn af. --Steen Th (diskussion) 23. jul 2018, 15:53 (CEST)

  Sad faktisk lige den anden dag og tænkte på hvorfor DBU's landsholdsdatabase ikke var med :D mvh Tøndemageren (diskussion) 23. jul 2018, 16:52 (CEST)

  Vi kunne virkelig trænge to nogle nye wikidata egenskaber angående håndboldspillere. I øjeblikket er det stort set kun landsholdsspillere og OL-deltagere som er dækket. --Trade (diskussion) 23. jul 2018, 17:41 (CEST)

  Gad vide om Dansk Håndbold Forbund eller Danmarks Idrætsforbund havde en database vi kunne bruge? Jeg kunne ikke rigtig finde noget men måske kikker jeg bare det forkerte sted. --Trade (diskussion) 23. jul 2018, 17:59 (CEST)
  Formålet er at få forslag frem i lyset. Men det er svært, når der ikke er nogen database at bruge. Det sker desværre.
  Men DBU's landsholdsdatabase kunne være den første, som der kommer et forslag på. En af de nyeste egenskaber er (P3769) hvor forslaget er d:Wikidata:Property_proposal/It's Rugby ID. --Steen Th (diskussion) 23. jul 2018, 18:21 (CEST)
  @Trade og Tøndemageren: Som en afrundning af denne gamle sag, så er egenskaben DBU's landsholdsdatabase ID (P6109) nu blevet oprettet. Jeg vil senere fjerne {{dbu navn}}, hvor {{sportshenvisninger}} findes, da de fleste id'er til DBU's landsholdsdatabase nu er blevet importeret til wikidata. --Steen Th (diskussion) 13. nov 2018, 17:29 (CET)
  Det lyder rigtigt godt - godt arbejde Steen :D mvh Tøndemageren (diskussion) 14. nov 2018, 09:22 (CET)


  Navne fra sprog med andre alfabeter eller skriftsystemer[rediger kildetekst]

  Jeg tænkte at jeg kunne gøre et indhug i størrelsen på Kategori:Oplysninger fra Wikidata på et andet sprog end dansk ved at finde alle tilfælde af personnavne og angive det danske navn på Wikidata for de personer hvis navn hentes derfra til især infobokse. Til dette formål oprettede jeg i går Kategori:Personnavn fra Wikidata på et andet sprog end dansk og begyndte at behandle artiklerne som blev placeret der. Kategorien er nu allerede på under halv størrelse i forhold til de over 700 artikler den indeholdt kort efter oprettelsen.

  Det er nemt at overføre moderne personnavne uændret når de skrives med latinske bogstaver. De resterende tilfælde er hovedsageligt:

  • Adelige, fyrstelige eller kongelige etc. personer hvor der gælder særlige regler for angivelse af navn som jeg ikke kender
  • Historiske personer med tilnavne som tit oversættes.
  • Navne som ikke skrives med latinske bogstaver. Her er der flest japanske navne, men også mange andre, bl.a. arabiske, armenske, bulgarske, georgiske, græske, hebraiske, koreanske og ukrainske navne. (De russiske navne har deres egen kategori som PerV er så venlig at tømme regelmæssigt.)

  Jeg har forsøgt at finde oplysninger om transskription til dansk på internettet, men har stort set kun fundet beskrivelser af transskription fra russisk. Hvad gør vi ved andre sprog? Er der tilfælde hvor et bestemt system benyttes generelt over hele verden så vi roligt kan kopiere transskriptionen fra andre sprog med latinsk alfabet? --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 30. jul 2018, 10:55 (CEST)

  Omkring de sprog, som skrives med kyrilliske tegn, har PerV, mig mv. diskuttere Volodymir Gustov som case, hvor jeg via no:Diskusjon:Volodymyr Hustov fandt en notat fra den norske sprogråd - det er reelt det nærmeste vejledning, der findes til de sprog. PerV har vendt det med sprognævnet, som svaret tilbage med "det lyder som en fornuftig løsning at benytte den norske transskriptionsliste ved ikkerussisk kyrillisk". Det er skrevet ind i Hjælp:Translitteration. --Steen Th (diskussion) 30. jul 2018, 12:23 (CEST)
  Problemet med translitteration/transskription er at man i målsproget skal ramme en stavning, der nogenlunde passer til udtalen, og det er nærmest umuligt at gøre ens på flere målsprog. Mit yndlingseksempel er nok de steder, hvor noget skrives med "ch" på andre latinsk-alfabetiserede sprog ("church"/"Kirche"/"champagne"/"chia" og mange andre). Med andre ord, til Kartebolles spørgsmål: Nok næsten aldrig. Og som vi allerede har diskuteret tidligere, er selv norsk transskription ikke perfekt til dansk udtale. --Palnatoke (diskussion) 30. jul 2018, 14:34 (CEST)
  Måske er "perfekt" det godes fjende. Vi skal skrive et eller andet navn i rollelisten hvis for eksempel en japansk skuespiller medvirker i en film, og er det så ikke bedre at have for eksempel en transskription som er tilpasset engelsk end navnet med hiragana? --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 30. jul 2018, 15:05 (CEST)
  Det vil betyde, at vi får en masse navne, hvor der er benyttet macron (streg over lange vokaler) i den engelske translitteration, selvom macron slet ikke findes i dansk retskrivning. Så den slags nemme løsninger bliver nemt til, at man erstatter et problem med et andet. --Dannebrog Spy (diskussion) 30. jul 2018, 16:14 (CEST)
  Hvis det nye problem er mindre end det oprindelige, er vi kommet et stykke. Og så kan vi markere de nye problemer og fortsætte arbejdet. --Palnatoke (diskussion) 30. jul 2018, 16:37 (CEST)


  New user group for editing sitewide CSS/JS[rediger kildetekst]

  @Tgr: m:Special:MyLanguage/Creation of separate user group for editing sitewide CSS/JS says “By default, bureaucrats and stewards will be able to grant group membership to users, the same way it works with admins”. Does that mean that bureaucrats cannot remove the right again?
  - Sarrus (db) d. 30. jul 2018, 16:09 (CEST)
  @Sarrus: if that's how it works for admins on your wiki then yes. (Feel free to submit a configuration change request if your community wants it otherwise.) --Tgr (diskussion) 30. jul 2018, 16:49 (CEST)


  Feedback på ændring af blokeringspolitikken, forbudspolitikken og retningslinjer for administratorer[rediger kildetekst]

  Jeg har siden januar arbejdet på en mere detaljeret blokeringspolitik som kan findes her her her, den er ledsaget af nogle ændringer til forbudspolitikken og administrator-retningslinjerne. Arbejdet gik lidt i stå omkring april, men jeg mener den er langt nok til at man kan diskutere justeringer og komme med feedback. Bemærk at dette ikke er et forslag om at implementere ændringen, men et ønske om feedback så den senere kan foreslås implementeret.

  Ændringerne i store træk:

  • Blokeringspolitikken
   • Stort set erstattet af ny tekst
   • Klargjort at formålet med blokering ikke er at straffe, men som foranstaltning mod uønsket adfærd
   • Listet de typiske årsager for blokering
   • Listet upassende brug af blokeringer, herunder interessekonflikter og "nedkølings-blokeringer"
   • Retningslinjer for hvordan omgåelse af blokeringer håndteres, samt en afklaring om at det ikke er velset at agere stedfortræder for blokerede brugere
   • Vejledning til implementering af blokeringer
   • Retningslinjer for ophævelse af blokering, herunder et mere formaliseret appel-system, midlertidig ophævelse for at kunne diskutere blokeringen, og betinget ophævelse af blokeringer
   • Bandlysning er justeret (2/3 af deltagere i afstemningen i stedet for af aktive administratorer), betinget ophævelse af bandlysning
  • Forbudspolitikken
   • Klargjort at listen over typer forbud skal opfattes som et eksempel og at de godt kan gradueres og tilpasses
   • WP:Forbud/Anmodninger udfases og man henstilles til at diskutere forbud på WP:AOA eller WP:Landsbybrønden eller et andet passende sted.
   • Nyt afsnit om betinget ophævelse af blokeringer
   • Nyt afsnit om frivillige forbud
  • Administratorretningslinjerne
   • Har ændret afsnittet om "administratorredigeringskrig" så den er mindre restriktiv
   • Som konsekvens af den nye blokeringspolitik er det klargjort at administratorer ikke må ophæve blokeringer af egne konti

  Jeg ser frem til en konstruktiv diskussion. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 23. jun 2018, 11:43 (CEST)

  Lidt forskellige betragtninger:
  • Længde: almindelig praksis er at hver ny blokering er længere end den foregående. Folk må ikke kunne spekulere i, at f.eks. personangreb resulterer i en blokering i X antal dage. Kortere blokeringer kan være aktuelle, hvis det er nødvendigt at få ro til at diskutere en given sag. Derudover kan der være sager, hvor to eller flere brugere blokeres samtidig, og hvor de for retfærdighedens skyld får samme længde.
  • Forstyrrelse af projektet: det bør tilføjes at bevidst gåen efter huller i politikker og normer og bevidst fejltolkning af konsensus også kan føre til blokeringer. Jf. Wikipedia:Forstyr ikke Wikipedia for at fremføre en pointe. Provokationer, trolleri og lignende er naturligvis heller ikke acceptabelt.
  • Ophævelse af blokeringer: den mulighed bryder jeg mig ikke om. Langt de fleste der bliver blokeret er hærværksfolk og lignende, der ikke har behov for at appellere. Og resten er hovedsageligt problematiske bruger, der typisk allerede har fået alt for mange chancer. Desuden vil sådanne appeller meget nemt føre til nye omfattende og ophedede diskussioner i stedet for den ro, som blokeringerne har til formål at skaffe. Tilsvarende gælder for ophævelse af forbud.
  • Bandlysning: det lyder fornuftigt, at der kræves 2/3 flertal blandt deltagerne i afstemningen og ikke blandt alle administratorer. Der er desværre flere administratorer, der næsten ikke er aktive, eller som går udenom problematiske sager. --Dannebrog Spy (diskussion) 23. jun 2018, 12:46 (CEST)
  Jeg synes ikke at der ændres synderligt meget på blokeringspraksis i det nye forslag. Jeg har en fornemmelse af hvad du mener, men kan du udpege lidt mere specifikt hvilken del af teksten du er skeptisk over for?
  Meningen er ikke at listen over årsager skal være udtømmende, men blot en liste over de mest hyppige. Det kan godt tilføjes men jeg vil gerne høre hvad andre siger.
  Blokeringer af brugere ophæves allerede fra tid til anden, om end sjældent, og {{Blokeret}} ligger også op til at man kan kontakte den administrator der har blokeret en, så det er ikke fordi det er umuligt at få ophævet en blokering. Useriøse appeller eller problematiske brugere vil jo blot få deres appel afvist, og som der står vil man få fjernet retten til at redigere brugerdisken hvis man gentagne gange forsøger at appellere uden sag. Det er i øvrigt allerede muligt at få ophævet forbud under den eksisterende politik, men det er irrelevant. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 23. jun 2018, 13:23 (CEST)
  Godt forslag og gode indspark i debatten. Jeg synes at der er for mange af den slags diskussioner i omløb for tiden, så jeg vil opfordre til at de samles i dette landsbybrøndindlæg aht. overblikket.
  Jeg vil gerne have dette afsnit inddraget i diskussionen: Wikipedia:Administratorer#Hvordan_bliver_jeg_administrator? Her skrives "Den nuværende politik på den danske Wikipedia er at give administratoradgang til ansøgere som generelt er kendt for at være aktive bidragydere på Wikipedia samt har vist forståelse for Wikipedias politikker og normer."
  Det er ikke længere tilfældet. Det var tilfældet for 10-15 år siden, men nu bliver kommende administratorer nøje overvejet. Så denne tekst bør ændres, men vi står stadig tilbage med det problem, at nogle af de gamle administratorer er kommet ind, uden at deres kvalifikationer har været vurderet. Og at vi står med passive administratorer i afstemninger, hvor der skal tælles til 2/3, hvorfor dette ikke kan opnås.
  Dertil kommer at admins er valgt for livstid, et fænomen, der normalt ikke kendes i demokratisk sammenhæng. Typisk kendes det fra pavevalget, diktaturer, rockerklubber. Sikkert ikke sammenhænge administratorerne ønsker sig sammenlignet med. Ude i resten af verden vælges parlamentarikere typisk for 4-5 år, i foreninger vælges bestyrelsesmedlemmer typisk for 1-2 år. På dansk Wikippedia bør vi også være demokratiske nok til ikke at vælge folk for livstid. Så er spørgsmålet bare hvor lang valgperioden skal være. 2 år kunne være fornuftigt, den typiske max-perioden for foreningsvalgte.
  Så jeg vil konkret foreslå at administratorer vælges for to år, og derefter på eget initiativ søger genvalg. --Madglad (diskussion) 23. jun 2018, 14:51 (CEST)
  Madglad: alt det har ikke noget som helst med denne her sag at gøre. Desuden har det allerede været til debat, uden at der blev opnået konsensus.
  InsaneHacker: nej naturligvis skal listen over årsager ikke være udtømmende. Politikker og normer hverken kan eller skal tage højde for alt. Problemet er bare at nogle kunne tro eller hævde, at det kun er de angivne ting, der er gyldige blokeringsgrunde. Her bør det nok påpeges på en pæn måde, at der også kan blokeres af andre årsager.
  Angående blokeringspraksis så lægger opkastet nærmest op til, at varigheden skal afgøres ud fra den konkrete sag. Men hidtidig praksis er jo oftest, at en ny blokering skal være længere end den forgående, uanset hvad der måtte være årsag til den nye blokering.
  Angående appeller så kan den slags som nævnt føre til lange og ophedede diskussioner. Naturligvis kan administratorer begå fejl, men som oftest er blokeringerne fuldt berettigede. Betingede ophævelser vil næppe løse nogen problemer, for de problematiske brugere er alt for ofte overbeviste om, at det er alle andre, det er galt med. Derudover underminerer det andre brugeres tillid til systemet, hvis de ikke kan være sikre på, at en blokering faktisk også er en blokering.
  Noget der måske til gengæld kunne tilføjes kunne være en opfordring til, at der sammen med en forklaring på en blokering også fortælles, hvad den berørte bruger kan eller bør gøre anderledes, når blokeringen udløber. Nogle er dem der bliver blokeret har desværre svært ved at indse, at det er dem selv, der skal ændre adfærd. --Dannebrog Spy (diskussion) 23. jun 2018, 17:59 (CEST)
  Nogle kommentarer:
  - Blokeringslængden forsøges at kun at vare så længe det er nødvendigt for at forhindre forstyrrelser og vurderes udfra 2 parametre: Den konkrete sag, der nødvendiggør blokering og tidligere forseelser, herunder hvilke blokeringer de har medført. En forseelse af mindre grad længe efter tidligere forseelser bør i min optik ikke give f.eks. 3 måneder, hvis det er længe siden en 1-måneders blokering udløb. F.eks. hvis en bruger har haft problemer med overtrædelse af ophavsretten, og det så er løst, men brugeren i en ophidset diskussion længe efter foretaget et personangreb. Det kan man godt holde til en blokering af mindre længde. Desuden skal det nævnes, at praksis også er, at hvis der er gået mere end et år fra en blokering udløb til en ny forseeelse, så starter man forfra i blokeringslængde. Generelt er jeg ikke tilhænger af blokeringer, hvis mindre indgribende redskaber kan løse forstyrrelser, som f.eks. forbud.
  - Som Dannebrog Spy nævner er forstyrrelser som WP:POINT, trolleri og lignende godt at have med i listen.
  - Second-opinion er fin at have med, og det skal altid være okay, at en blokering omgøres, hvis det bliver nødvendigt. En second-opinion kunne jo f.eks. gøre, at en blokering omdannes til et kommunikations- eller emneforbud. Muligheden for at inddrage redigeringsadgangen af en ens diskussionsside er jo tilstede, og jeg tænker, at den nok hurtigt skal blive iværksat, hvis appelmuligheden misbruges.
  - Den foreslåede politik lægger op til, at {{blokeret}} skal indsættes, hver gang en bruger blokeret. Er det korrekt forstået InsaneHacker? Det kan blive trættende i f.eks. skoletiden, hvor det af og til ses, at en hel stribe IP-adresser skal lukkes ned, og beskyttelse af projektet må veje tungere end at skabelonen lige kommer på. Om ikke andet mødes alle brugere af MediaWiki:Blockedtext, hvis de forsøger at redigere når de er blokeret. Her kunne man måske tydeliggøre årsagen til blokeringen. Det ved jeg ikke helt.
  - Jeg er ikke tilhænger af en mindre restriktiv politik for redigeringskrige med administratorværktøjer. Men umiddelbart læser jeg kun formuleringsændringer, ikke decideret regelændringer. Det ser stadig ud til, at hvis en administrator genblokerer eller -sletter, hvis beslutningen er omgjort, at det er imod reglerne. Så jeg kan godt støtte formuleringsændringerne. Man kunne overveje at fratage administratorer unblockself når det alligevel ikke er tilladt at ophæve blokering af en selv. Det kunne måske lede til, at administratorer i større omfang vil blokere hinanden, hvis de skønner det nødvendigt, men forestiller jeg mig slet ikke er tilfældet, da administratorstaben generelt er professionel, og er blokeringen grundløs udstiller det jo blot den blokerende administrator.
  - Sluttetigt kan jeg meget godt lide, at anmodninger om forbud behandles på særskilt side. AOA bør holdes mest muligt til ekspeditionssager selvom det ofte er svært, og Landsbybrønden læses også af mange nybegyndere tror jeg, og dem vil man jo gerne holde konflikter væk fra, så de ikke skræmmes væk.
  Ellers støtter jeg det foreslåede.
  --Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 24. jun 2018, 14:53 (CEST)
  Blokeringslængden bør passe til "forbrydelsen" og ikke pr auto være 2 - 4 - 6 og den bør nul-stilles hvis der ikke er sket nye "forbrydelser" i en givet periode, eller synes jeg at InsaneHacker har formuleret det fint --Zoizit (diskussion) 24. jun 2018, 18:49 (CEST)
  [redigeringskonflikt@Asger: Angående ændringen i WP:ADM kan den illustreres med følgende scenarie.
  Vi forestiller os at Jimmy er blevet blokeret af Johnny, men blokeringen omgøres af Gary.
  Såfremt Johnny genindsætter den originale blokering er det i strid med både den nye og gamle formulering.
  Men lad os i stedet sige at Johnny, Gary og nogle andre administratorer diskuterer det og bliver enige om at genindsætte blokeringen eller på anden måde justere den. Selv om der er konsensus blandt de deltagende administratorer vil Johnny stadigvæk handle i strid med reglerne hvis det er ham der implementerer konsensus da en administrator ikke må lave mere end en handling i samme sag, uanset kontekst. Den nye formulering forklarer at man ikke skal føre administratorredigeringskrig, men at man selvfølgelig godt må foretage mere end en handling i samme sag såfremt dette er resultat af en diskussion mellem de to originale eller flere administratorer der har ført til en eller anden beslutning.
  Skal nok svare mere udførligt på dine andre pointer senere. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 24. jun 2018, 19:10 (CEST)
  Zoizit: hvad skal blokeringslængden så for eksempel være for et personangreb? Skal der være forskellige blokeringslængder ved hærværk og trolleri? Og hvad gør man ved brugere, der forbryder sig igen? Beklager, men konceptet med konstant at give nye chancer virker altså ikke. Stigende blokeringslængder viser til gengæld klart, at en given opførsel ikke er acceptabel. Samtidig kan det også være den eneste måde, der faktisk kan give andre fred. --Dannebrog Spy (diskussion) 24. jun 2018, 21:26 (CEST)
  Dannebrog Spy jeg siger ikke at vi skal til at sætte "tid" på for eksempel personangreb, på ingen måde, jeg synes bare at "straffen" skal passe til "forbrydelsen", og at fordi man for en "forbrydelse" fik 3 uger, er 6 uger måske ikke den rigtige "straf" for den næste "forbrydelse" ---Zoizit (diskussion) 24. jun 2018, 21:36 (CEST)

  Det giver god mening angående redigeringskrig InsaneHacker. Jeg har nu aldrig anset de nuværende regler for at stå i vejen for det nævnte, men det er da godt at få præciseret. Mvh. Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 24. jun 2018, 21:45 (CEST)

  Zoizit: den taktik er så vidt jeg kan se allerede benyttet overfor mindst et par brugere, uden at det har hjulpet. Tværtimod har de bare rodet sig ud i nye sager. Og set udefra ligner det mest af alt en slingrekurs, fordi man ikke vil tage de nødvendige konsekvenser. --Dannebrog Spy (diskussion) 24. jun 2018, 22:10 (CEST)

  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Skriver lige en besked for at markere at jeg ikke har droppet forslaget, har bare haft travlt med andre Wikimedia-ting. Vil prøve at inkorporere noget af den feedback der er kommet, dog kunne jeg godt tænke mig mere feedback idet der kun har været 4 brugere indtil videre og ændringen er ret gennemgribende. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 5. jul 2018, 23:41 (CEST)

  Fint udkast. Jeg vil dog foreslå, at beskrivelsen af “interessekonflikt” præciseres, således at det står klart, at en administrator ikke er inhabil, blot fordi administratoren tidligere har påpeget uhensigtsmæssig adfærd fra en bruger, eller fordi den besværlige bruger har svinet en administrator til. Vi har tidligere set besværlige brugere trække “inhabil-kortet” som argument for fortsat at være besværlige, og enkelte administratorer synes at være blevet unødig skræmt af dette. —Pugilist (diskussion) 7. jul 2018, 13:50 (CEST)
  Enig i problemstillingen, og jeg kan godt tilføje det. Jeg har så vidt muligt prøvet at gå alt for meget i detaljer for at undgå den typiske "det står der ikke direkte så det gælder ikke"-undskyldning, så det kan godt være jeg har udeladt noget der bør stå der. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 7. jul 2018, 18:25 (CEST)
  Det kunne måske på et tidspunkt være en idé at få diskutteret os frem til konsensus om, hvad "interessekonflikter" i bund og grund indebærer. Det er min opfattelse af, at der er forskellige synspunkter, hvad det angår. Jeg er selv på vej ud af døren og først tilbage om et par dage, så jeg opretter ikke lige sådan en diskussion, men en anden skal være velkommen :) Mvh. Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 7. jul 2018, 19:01 (CEST)
  Jeg synes det er et rigtigt fint udkast. mvh Tøndemageren (diskussion) 8. jul 2018, 14:21 (CEST)

  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Jeg har opdateret udkastet.

  • Har forsøgt at imødekomme Dannebrog Spy og Asgers kommentarer om WP:POINT-y opførsel. Der er tilføjet en catch-all tekst i indledningen der forklarer at listen ikke er udtømmende. Der er også tilføjet et afsnit specifikt om WP:POINT og også generelt at brud på alle politikker og normer selvfølgelig er en gyldig grund til blokering.
  • Jf. Pugilists feedback har jeg ændret afsnittet om interessekonflikter for at prøve at tydeliggøre at det primært omhandler konkrete situationer.
  • Jeg har ændret afsnittet om brug af {{Blokeret}} så det er mere nuanceret jf. Asgers kommentar. Nu står der at man i de fleste simple tilfælde ikke behøver at gøre yderligere da standard-blokeringsårsagen dækker det ind, men at man kan bruge {{Blokeret}} ved længere blokeringer hvis man ønsker at informere andre administratorer om tidligere blokeringer i fremtiden. Ved mere komplicerede blokeringer opfordres der stadigvæk til at man som minimum bruger {{Blokeret}} og gerne går mere i dybden om årsagen.

  Jeg har ikke ændret afsnittet om at WP:F/A afskaffes, ikke fordi at jeg vil have det med, men jeg har kun hørt 1 kommentar fra Asger om det og vil gerne have mere feedback. Ligeledes med det mere formaliserede appelsystem har jeg kun hørt 2 kommentarer der peger i 2 forskellige retninger og vil gerne høre mere.

  Jeg har ikke ændret afsnittet om blokeringslængde da jeg ikke mener at det er anderledes end gældende praksis. Hvis man kigger på Hjælp:Vejledning for administratorer som ikke er en politik/norm men som afspejler administratorpraksis kan man se at der står at "Det er muligt at give en kortere blokering end "taksten" ligesom det er muligt at give flere blokeringer af samme slags inden der gås til næste skridt". Dog hører jeg gerne fra flere angående afsnittet. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 10. jul 2018, 16:21 (CEST)

  Jeg synes det ser godt ud nu ift. WP:POINT, interessekonflikter samt brugen af {{blokeret}}. Er stadig for den nuværende beskrivelse af længden, den særskilte WP:F/A og for appelmuligheden for blokeringer. Mvh. Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 10. jul 2018, 16:36 (CEST)
  Godt at det blev præciseret, at der også kan blokeres af andre grunde end af de angivne. Tilsvarende er det også godt, at der bliver præciseret med interessekonflikter. Der er jo desværre nogle problematiske brugere, der hellere vil råbe inhabil end at tage et kritisk blik på deres egen adfærd. Derimod synes jeg stadig, at der bliver givet for mange indrømmelse vedappeller. Hærværksfolk har ikke brug for det, og de problematiske brugere vil bare bruge det til at spilde andres tid med.
  Om der skal være en særlig side til forbud er jeg usikker på. Indtil videre har vi kun haft tre sager, så det er måske lidt meget at have en særskilt side til det. Desuden har vi nok efterhånden lige lovlig mange forskellige fora. Til gengæld kan det godt blive besværligt at oprette og finde en sag, hvis det ikke er klart, hvilket forum man skal have fat i. --Dannebrog Spy (diskussion) 11. jul 2018, 17:19 (CEST)

  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. revision dropper ideen om at udfase WP:F/A. Jeg mener stadigvæk at det er unødigt bureaukratisk når siden bruges så sjældent, men det er småting og man kan evt. kigge på det igen på et tidspunkt hvor det måske er blevet anvendt lidt mere. Savner stadigvæk feedback fra nogle flere brugere, jeg vil nødigt fremsætte et forslag til ændring der kun er blevet kommenteret på af få personer. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 4. aug 2018, 11:44 (CEST)

  Aktiviteten kunne godt være større, især nu når du både har brugt en masse tid og energi på det (tusind tak for det!) og fordi det er så markante ændringer af blokeringspolitikken. Man kunne eventuelt lige skrive en besked til de meget aktive admins, at "Da du er aktiv admin gøres du opmærksom på, at der udarbejdes nye retningslinjer for blokeringer, administratorredigeringskrige, interessekonflikter osv., som der ønskes kommentarer til," eller lignende. Ellers er der nok ikke meget andet at gøre end at betragte det som stiltiende accept. Mvh. Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 5. aug 2018, 22:56 (CEST)
  Da forbudsforslaget skulle diskuteres satte jeg en uge af til at komme med ændringsforslag, hvorefter den blev sat til accept/afvisnings-diskussion. Det viste sig dog at en uge ikke var nok, og der var folk der kom med ændringsforslag midt i accept/afvisnings-diskussionen, hvilket man selvfølgeligt godt må, men det gør det bare besværligt hvis man herefter skal sikre at dem der oprindeligt har støttet forslaget også er tilfredse med ændringerne. Det er derfor jeg tager mig god tid med dette (dog vil jeg gerne have det konkluderet helt før slutningen af august). Det er ikke nogen dum ide at skrive til aktive administratorer, men input fra ikke-admins er også vigtigt. Desværre er der, så vidt jeg ved, ikke en måde at få et dump af alle brugere med x aktivitet inden for det sidste stykke tid. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 5. aug 2018, 23:07 (CEST)
  👍 det er jo en ordentlig moppedreng ... forslag og diskussion, men jeg synes generelt det ser fornuftigt ud, og jeg sætter stor pris på de klare formuleringer. Tak for det store arbejde der ligger i det. - Nico (diskussion) 5. aug 2018, 23:38 (CEST)
  Jeg er faktisk godt tilfreds med at WP:F ikke udfases, for selvom den ikke er voldsomt brugt, så giver den god mening at have imo. Derudover ser det umiddelbart fint ud. Måske det kan være lidt skarpere i WP:Adm-sektionen, men kan ikke lige sætte fingeren på hvad det er jeg vil have skarpere. mvh Tøndemageren (diskussion) 6. aug 2018, 09:28 (CEST)
  Ved ikke om det er en typo, men det var kun WP:F/A jeg forestillede mig skulle udfases, ikke forbudssystemet (WP:F) som helhed. Eventuelle uklarheder i WP:ADM kan vel adresseres når de opstår. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 6. aug 2018, 13:31 (CEST)
  Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
  Jeg har nu foreslået at ændringen implementeres. Der er ikke kommet den store mængde feedback på trods af at der er gået en måned, men jeg vil gerne have afklaret det før jeg starter på universitet. Det kan være der kommer mere feedback når det bliver til et rigtigt forslag. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 11. aug 2018, 19:30 (CEST)


  Infoboks fodboldspiller[rediger kildetekst]

  Den seneste uges tid har Kartebolle og jeg snakket sammen om {{Infoboks fodboldspiller}} (med inputs fra andre også - se her). Vi er kommet frem til, at der måske kunne være en idé i at bygge skabelonen anderledes op - også i forhold til at hvad den skal hente fra wikidata. Der er snak om, at den skal kunne hente klub+landsholdsdata primært. Men der er måske også andre muligheder, som jeg ikke pt. ikke har overblik over, men som Kartebolle måske har (måske du vil uddybe med dine tanker også?). Så hvad er communities tanker herom? mvh Tøndemageren (diskussion) 26. jul 2018, 11:06 (CEST)

  Symbol comment vote.svg Kommentar Jeg redigerer normalt ikke artikler om fodboldspillere, men da jeg så {{Infoboks fodboldspiller}} tænkte jeg: Hvorfor bruge den til at hente ting som navn og fødselsdato og evt. dødsdato fra Wikidata, men ikke de oplysninger som virkelig kunne være en hjælp til at lette opdateringsarbejdet. Hvis en fodboldspiller skifter navn eller dør, skal man under alle omstændigheder rette artiklen, og så er det ikke noget problem at rette infoboksen samtidig. Men infoboksen skal i princippet opdateres hver eneste gang en fodboldspiller har spillet en fodboldkamp, hvilket enten giver et stort opdateringsarbejde eller artikler som hurtigt bliver forældede. Her kunne man virkelig spare arbejde ved at hente antal kampe og mål for klubhold og landshold fra Wikidata. Selvfølgelig er det også et arbejde at opdatere Wikidata, men hvis brugere fra andre Wikipediaer som også har infobokse som bruger dataene hjælper med, deles den samme mængde arbejde mellem mange flere personer. Desuden er det en mulighed at botter på et tidspunkt begynder at opdatere Wikidata fra eksterne fodboldspillerdatabaser. (Det sker mig bekendt ikke i øjeblikket, men jeg kunne tage fejl).

  Fordele ved at hente holdinformation fra Wikidata
  • Opdateringsarbejdet deles mellem en større mængde mennesker – specielt hvis andre Wikipediaer også begynder at bruge infobokse som henter holddata fra Wikidata.
  • Det vil være muligt i fremtiden at flytte opdateringsarbejdet til botter.
  Ulemper ved at hente holdinformation fra Wikidata
  • Man skal til et andet projekt for at opdatere infobokse. Man skal således lære hvordan man redigerer på Wikidata, samt om Wikidatas kultur og regler til en vis grad.
  • Man er afhængig af en temmelig lille gruppe personer med den nødvendige tekniske viden for at vedligeholde selve infobokskoden.

  Hvis denne diskussion resulterer i at man ønsker at hente holddata for fodboldspillere til infoboksen, tilbyder jeg at lave den nødvendige kodning. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 26. jul 2018, 13:45 (CEST)

  Jeg er meget for forslaget, så længe det er tydeligt at man skal gå til Wikidata for at opdatere oplysningerne. Noget lignende til {{Infoboks cykelrytter}} med holdinformation er også meget ønsket, da det stort set er umuligt at holde alt opdateret med så få personer. :-) --Hejsa (diskussion) 26. jul 2018, 22:56 (CEST)
  @Amjaabc, Celtics, Morten1997, EileenSanda, Sigvaldason, Chrhas og Chrallle: Jeg tillader mig lige at pinge jer, da det er jer jeg husker som arbejdende mest på fodboldartikler. Hvad tænker I? mvh Tøndemageren (diskussion) 27. jul 2018, 08:46 (CEST)
  Jeg så godt diskussionen og forslaget, og rent principielt er jeg positivt stemt. Men det kræver en rigtig god instruktion til opdatering på WD, for det er netop sådan en type information, der ofte rettes mere eller mindre godt af mange skribenter, der kun bidrager i beskedent omfang, og dermed ikke er så rutinerede. Mvh. Arne (Amjaabc) (diskussion) 27. jul 2018, 08:50 (CEST)
  Jeg er også positiv stemt overfor forslaget.. Gør at vi kun skal oprette spillerne et sted også hive dataen derfra på alle landes wiki.. Men som andre også påpeger så skal der være en instruktion i hvordan man opretter i Wikidata, og hvordan man henter dataen i spillerinfoboksen. mvh. Sigvaldason (diskussion) 29. jul 2018, 10:33 (CEST)
  Beklager min sene tilbagevenden, men er netop hjemkommet efter noget ferie. Da jeg kun redigerer sporadisk herinde er jeg meget optimistisk omkring idéen med at lette opdateringsarbejdet. Jeg synes flere gange jeg har overvejet at kaste mig over emner, men da jeg har indset at det ofte kræver meget tid på løbende opdateringer og mange forskellige steder, har jeg valgt at droppe det på forhånd. Jeg har ikke selv anvendt Wikidata tidligere, men tog lige et hurtigt kig derind og ser umiddelbart ud til at være nogenlunde ligetil, i hvert fald hvis man redigerer på sider, hvor der allerede er oprettet mulige attributter til. Jeg synes derfor det vil være vildt fedt hvis du har mulighed for at lave den nødvendige kodning under infoboksen Kartebolle (Dipsacus fullonum). Tak på forhånd! --Chrallle (diskussion) 7. aug 2018, 10:16 (CEST)
  Hvad tænker du Kartebolle - ingen har været imod projektet hidtil? :) mvh Tøndemageren (diskussion) 7. aug 2018, 10:49 (CEST)
  Ja, det ser ud til at stemmningen er positiv forudsat at det laves en god instruktion. Hvis nogen melder sig til at hjælpe med instruktionen, vil jeg gå i gang med kodning. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 8. aug 2018, 10:50 (CEST)

  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  Der er tilsyneladende ingen som vil hjælpe med at lave instruktioner til opdatering af Wikidata.

  Hejsa efterspurgte noget lignende til cykelrytter-infobokse. Jeg har nu lavet skabelonen {{Cykelhold wd}} som kan placeres i {{Infoboks cykelrytter}} så information om cykelrytterens hold hentes fra Wikidata. Jeg har desuden lavet modulet Modul:Cykelhold som er motoren bag skabelonen, og lavet en lille rettelse i {{Infoboks cykelrytter}} for at kæde tingene sammen. Der er 3 test-infobokse på Bruger:Dipsacus fullonum/sandkasse1. Der er højst sandsynligt nogle ting som skal rettes til, før de kan tages i brug, men jeg hører gerne kommentarer og forbedringsforslag. Jeg forestiller mig samme model for fodboldspiller-infoboksen. Hvad siger fodbldfolket til det? --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 18. aug 2018, 22:06 (CEST)

  Det ser ud til at fungere rigtig fornuftigt Kartebolle. Kunne man eventuelt tilføje "blyantsymbolet" ved siden af "År" eller "Hold" i infoboksen når skabelonen bliver brugt, så man på den måde kan se hvor oplysningerne stammer fra, og at man skal på Wikidata for at rette dem og samtidig kommer til sektionen "medlem af sportshold". Så tror jeg hurtigt at det giver sig selv hvordan man skal gøre. Jeg tror det bliver lidt for meget med "blyantsymbolet" ud fra hvert hold i infoboksen.
  Har lige lidt andre forespørgsler:
  1. Hvis en rytter kun har haft en enkelt sæson på et hold, er det så muligt at nøjes med "2017" fremfor "2017-2017"?
  2. Kan der laves en skabelon, som kan sættes under " | nuværendehold = " i infoboksen og samtidig i artikelteksten? Så er vi også fri for at rette den, hver gang en rytter skifter :-) --Hejsa (diskussion) 19. aug 2018, 00:00 (CEST)
  @Hejsa: Blyant-ikon med link til Wikidata tilføjet. "2017-2017" forkortet til "2017". {{Cykelhold nu}} giver nuværende hold eller holdet på et bestemt angivet tidspunkt. Hvis der er ikke er et nuværende hold giver den: Stoppet. Teksten kan ændres med en parameter. Default kan også ændres hvis noget andet er bedre. Ok? --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 19. aug 2018, 08:25 (CEST)
  Super godt, mange tak Kartebolle. Jeg opdagede lige et par ting, som jeg håber du kan rette. På Bruger:Hejsa/sandkasse har jeg testet med Jesper Hansen og Mads Würtz Schmidt:
  1. På Jesper står der at nuværende hold er Cofidis, men han skifter først pr. 1. januar 2019, så der skal stadig stå Astana.
  2. På Mads står der at han i 2016 kørte for Waoo, men holdet har først fået det navn pr. 1. august 2018. I 2016 havde holdet to forskellige navne, Trefor og Virtu Pro-Veloconcept. Den skal tage navnet på holdet, for det tidspunkt rytteren startede.
  På forhånd tak :-) --Hejsa (diskussion) 19. aug 2018, 11:19 (CEST)
  @Hejsa: Begge dele er rettet. Ad 1) Jeg "snød" før idet {{Cykelhold nu}} valgte et hold hvor der ikke var noget sluttidspunkt angivet i stedet for at kigge efter det aktuelle tidspunkt. Nu bruger skabelonen det aktuelle tidspunkt, men der er det problem ved det, at tidspunktet ikke er tidspunktet for visning af siden, men tidspunktet for hvornår siden blev formateret til visning (det sker når siden eller en brugt skabelon eller et brugt modul eller en brugt Wikidata-oplysning redigeres). Så infoboksen for Jesper Hansen vil blive ved at vise "Astana" efter 1. januar 2019 indtil siden eller noget den bruger, bliver redigeret første gang i 2019. Det kan jeg ikke gøre noget ved. Ad 2) Det skyldtes fejlagtig sammenligning af datoer med forskellig præcision (dag eller år). --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 19. aug 2018, 13:36 (CEST)
  @Dipsacus fullonum: Ok, så man kan i teorien bare redigere skabelonen eller modulet pr. 1. januar 2019 og så tilbageføre ændringen, så vil de rette oplysninger træde frem overalt? Infoboksene på de to artikler er hvert fald korrekte nu, tusind tak :-) --Hejsa (diskussion) 19. aug 2018, 14:31 (CEST)
  Ja, man kan lave en ligegyldig redigering af skabelonen (for eksempel et ekstra mellemrum eller nogen i den stil, så man ikke behøver at rette tilbage), så vil man fremtvinge en opdatering af alle sider som bruger skabelonen. Det er derfor man normalt anbefaler ikke at lave for mange redigeringer i meget brugte skabeloner, idet det kan give en pæn serverbelastning hvis mange tusinde sider skal opdateres for hver skabelon-redigering. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 19. aug 2018, 14:58 (CEST)
  Ok, så nøjes vi med mellemrummet, det skulle være til at overskue en gang om året. --Hejsa (diskussion) 19. aug 2018, 15:08 (CEST)
  Jeg ville første og fremmest gerne hjælpe, men udover at have andre projekter, har jeg ufatteligt travlt de næste måneder, så vil ikke lægge mig fast på nogle opgaver desværre. Derudover, så vil jeg gerne se et eksempel på en fodboldspiller, men umiddelbart ser det godt ud :) mvh Tøndemageren (diskussion) 19. aug 2018, 16:32 (CEST)
  Flere lagde vægt på gode instruktioner, og jeg frygter at hvis jeg skriver dem, vil de blive mere forståelige for programmører end for brugere som interesserer sig for fodbold (selvom der selvfølgelig er overlap mellem de to grupper). Desuden vil jeg hellere bruge min tid på det som kun få brugere på dawiki kan gøre. Så nogen med fodboldinteresse skal sikre at der er instruktioner som er forståelige og brugbare for primært fodboldinteresserede brugere. Jeg startede i øvrigt med en skabelon for cykelhold af flere grunde: 1) Jeg ved at informationerne om cykelryttere i forvejen holdes opdateret på Wikidata grundet at de allerede bruges på adskillige Wikipediaer, inkl. dawiki, af Modul:Cycling race. 2) Jeg kunne genbruge funktioner fra Modul:Cycling race så ikke alt skulle skrives fra bunden. 3) Reaktionerne fra fodboldinteresserede er meget nølende i betragtning af at vi har biografier om 8.472 fodboldspillere som skal vedligeholdes. Modellen fra {{Infoboks cykelrytter}} hvor man i stedet for at skrive holdinformationen direkte i infoboksene placerer en skabelon som henter fra Wikidata, er hvad jeg også forestiller mig for fodboldinfobokse. Man kan selvfølgelig også at lade infoboksen hente oplysninger helt automatisk i stil med {{Infoboks Wikidata person}}, men det er en model som jeg synes er svær at gennemskue og kontrollere. Er der så stor forskel på et eksempel for en fodboldspiller og et eksempel for en cykelrytter? --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 19. aug 2018, 17:18 (CEST)


  Stednavne fra Wikidata[rediger kildetekst]

  I artiklen om forhenværende vicepræsident og guvernør i USA Spiro Agnew kan man se i infoboksen at han er død i Berlin. Hvad der ikke står er at Berlin i dette tilfælde er en lille by med under 5000 indbyggere i Maryland, USA. Det er ikke informativt blot at give et stednavn, da sådanne meget tit er flertydige og henviser til steder som kun få kender. Hvis stednavne skal hentes fra Wikidata, bør man i det mindste give yderligere oplysninger så informationen kan bruges til noget og ikke er misvisende. Man kan forholdsvist nemt vise en kæde en af administrative enheder, land og geografiske koordinater, men hvad vil være passende. Her er forskellige eksempler:

  --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 8. aug 2018, 12:36 (CEST)

  Den midterste. --Palnatoke (diskussion) 8. aug 2018, 12:43 (CEST)
  Enig med Palnatoke, delstat og nation er helt fint. --Arne (Amjaabc) (diskussion) 8. aug 2018, 13:03 (CEST)
  Også enig med de to foregående talere. --Jørgen (diskussion) 8. aug 2018, 13:04 (CEST)
  Stat og land er meget fint, som andre også har ytret. Mvh. Toxophilus (diskussion) 8. aug 2018, 13:11 (CEST)
  Jeg er bevidst om, at dette ikke er en afstemning, men jeg vil nu alligevel stemme i: midterste forslag virker som det mest informative, samtidig med at det er det mest håndterbare i de fleste situationer. --Medic (Lindblad) (diskussion) 8. aug 2018, 15:30 (CEST)

  Jeg er enig med de ovenstående og vil lave en skabelon som henter "stednavn, delstat, land" for steder i store forbundsstater (USA, Canada, Mexico, Brasilien, Tyskland, Rusland, Australien - er listen tilfredsstillende?) og "stednavn, land" for andre lande. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 8. aug 2018, 15:39 (CEST)

  Husk lige at være opmærksom på bystater. Det vil se lidt tosset ud, hvis der for eksempel står "Berlin, Berlin, Tyskland", bare fordi den tyske hovedstad er både by og delstat. --Dannebrog Spy (diskussion) 8. aug 2018, 19:52 (CEST)
  Det vil være nemt at undgå fordi Berlin genkendes som en delstat. Men f.eks. "Berlin Mitte, Berlin, Tyskland" vil være en mulighed. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 8. aug 2018, 20:33 (CEST)
  Jeg har endnu en mulighed. I de fleste tilfælge er landenavn unødvendig. Berlin, Maryland burde være nok. --Steen Th (diskussion) 8. aug 2018, 21:15 (CEST)

  @Steenth: Mener du at man generelt skal vise det øverste niveau af et lands administrative inddeling men ikke land:

  Jeg tror at det vil komme at virke meget indforstået. Der er stor forskel på folks geografiske viden. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 8. aug 2018, 21:38 (CEST)

  @Dipsacus fullonum: Jeg vil bruge det navn, som en titel bliver oprettet under, hvor parentes erstattes af komma. Fx Paris, Lemvig Kommune. Så der er sammenhæng imellem kommende link og label. Berlin Mitte, Paris i Frankrig og Khartoum vil jeg lade være med at tilføje noget. Ellers er praktisk på wikidata at fjerne tilføjelse af delstat mv Så jeg synes at vi gør det kun som undtagelse. --Steen Th (diskussion) 9. aug 2018, 08:22 (CEST)
  @Steenth: Jeg er ikke med nu. Når man selv skriver indholdet i en artikel, kan man gøre som du siger. Men i artikler som Spiro Agnew har ingen skrevet hans dødssted i artiklen, men nogen har valgt at bruge en infoboks som bruger dødssted (P20). Spørgsmålet er så hvordan man bedst præsenterer dødsstedet da det ikke er godt bare at skrive "Berlin". Jeg kan ikke se hvordan et lua-program kan finde ud af hvad titlen bliver på en ikke-skrevet artikel. Du må specificere en mere konkret algoitme, hvis jeg skal kunne kode det. Men i øvrigt synes jeg at det er fornuftigt at skrive hvilket land der er tale om, da ikke alle ved at f.eks. Maryland er en delstat USA eller at Khartoum er hovedstaden i Sudan. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 9. aug 2018, 08:53 (CEST)

  [redigeringskonflikt

  Jeg synes personligt at nationen skal nævnes også - altså by, delstat, nation, for at give den bedst mulige info. Hvis nationen undlades, ser jeg heller ingen grund til at delstat er med må jeg indrømme. mvh Tøndemageren (diskussion) 9. aug 2018, 08:55 (CEST)
  Jeg er også enig i at by, delstat, land er bedst, da der blandt andet kan opstå situationer hvor delstatens navn giver anledning til forvirring om hvilke land der er tale om (f.eks. Santa Cruz eller Luxembourg og Luxembourg). Samtidig er det vigtigt at delstat også er nævnes, særligt ved amerikanske byer, hvor mange bynavne er almindelige (f.eks. vil "Springfield, USA" ikke være særligt informativt, når der er 41 forskellige byer med navnet i USA).--Gorbi (diskussion) 9. aug 2018, 11:39 (CEST)
  Enig i ovenstående og med bl.a. Palnatoke, idet fx Berlin, USA giver alt for mange muligheder; se listen på tysk Wiki, hvor det eneste, jeg ikke lige kunne se, var Wickie Berlin. Flertydige forekomster af Berlin: https://de.wikipedia.org/wiki/Berlin_(Begriffskl%C3%A4rung) ~ mvh Hans Christophersen (diskussion) 10. aug 2018, 07:29 (CEST)

  Nu er det muligt at skrive stednavne fra Wikidata med land, samt for store lande også delstat, ved at bruge "sted = ja" i skabelonen {{Wikidata-emne}}. Jeg anbefaler at det tilføjes at infobokse som bruger Wikidata. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 24. aug 2018, 16:56 (CEST)


  Commonscat[rediger kildetekst]

  Jeg har bemærket at flere brugere tilføjer skabelonen {{Commonscat}} til artikler. Jeg vil mene at det normalt er overflødigt da commons-kategorien for et emne er nu på Wikidata, og der automatisk kommer link til commons-kategorien i venstre side af artiklen lige over sproglinkene. Man burde snarere sætte en bot til at fjerne skabelonen fra de artikler, som har commons-kategori fra Wikidata. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 10. aug 2018, 11:22 (CEST)

  Ser ud til at virke, men man skal lige vænne sig til at den ligger et nyt sted. - Nico (diskussion) 10. aug 2018, 11:32 (CEST)
  Fordelen ved Skabelon:Commonscat og Skabelon:Commonskat (samme funktion men forskelligt udseende) er, at de er mere synlige. Et link i menuen til venstre drukner nemt i mængden. Ved mobilvisning ser man slet ingen menu. Der er det dog nok mindre relevant at henvise til Commons, da billederne bliver lige små nok på en gængs smartphone. Til gengæld har jeg bemærket, at der er nogle infobokse på norsk Wikipedia, hvor link til Commons indsættes, hvis det er angivet på Wikidata. Det benyttes blandt andet af no:Mal:Infoboks biografi, og resultatet kan for eksempel ses på no:Balthazar Lange. Det kunne måske være en mulighed, i det mindste i de artikler, hvor der er indsat infobokse. --Dannebrog Spy (diskussion) 10. aug 2018, 14:07 (CEST)
  Jeg mener ikke sidebar-linket og commonscat kan sidestilles. Linket i sidebaren siger bare "I andre projekter -> Wikimedia Commons", så en læser der ikke kender til Wikimedia-projekterne vil ikke vide at det betyder "Klik her for relaterede mediefiler", mens {{Commonscat}} (og {{Commonskat}}) tydeligt forklarer hvad der er tale om. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 10. aug 2018, 14:11 (CEST)


  Delvise blokeringer[rediger kildetekst]

  Til orientering arbejder WMF på at udvikle delvise blokeringer, hvor man kan blokere brugeres redigeringsadgang til en eller flere specifikke sider eller navnerum, blokere for upload-adgang eller for adgang til at sende mails. I kan læse mere på m:Community health initiative/Per-user page, namespace, and upload blocking. Når/hvis den mulighed kommer, kan det måske være relevant i forhold til Wikipedia:Forbud.
  - Sarrus (db) d. 13. aug 2018, 21:20 (CEST)


  Skolestart[rediger kildetekst]

  Normalt skal man jo tage godt imod de nye elever, når skolerne starter, men vi oplever desværre en ny hærværksbølge, når skolerne åbner igen efter ferien. Roen de seneste par måneder er ved at være slut. Jeg vil opfordre patruljanterne (og andre der bekæmper hærværk) til at være opmærksomme i denne tid, ligesom jeg vil opfordre administratorerne til at være opmærksomme på gentagne vandal-ip'ere, der ikke har haft aktvitet i skolernes sommerferieperioder. De kan fint få 1 års blokering, så vi ikke skal høre fra dem i dette skoleår. --Pugilist (diskussion) 15. aug 2018, 13:58 (CEST)


  Georg Frederik von Krogh (1687-1768)[rediger kildetekst]

  Jeg har satt inn fødested og dødssted for Georg Frederik von Krogh (Q11971825) i wikidata. Så har jeg på artikkelen Georg Frederik von Krogh (1687-1768) tatt bort fødested dødsted fra infoboksen slik at disse hentes fra wikidata. Kan noen se på min redigering og si om dette er en ønskelig måte å redigere på? Mvh --Pmt (diskussion) 18. aug 2018, 15:26 (CEST)

  Ja, det er helt i orden. —Arne (Amjaabc) (diskussion) 18. aug 2018, 22:18 (CEST)


  Editathon Julesalmer2018[rediger kildetekst]

  Hej Dansk Wikipedia

  Jeg er i gang med at arrangere et edit-a-thon om julesalmer/-sange i samarbejde med en underviser på Musikvidenskab på Aarhus Universitet, og i den forbindelse har jeg brug for hjælp fra en Wikipedianer.

  Jeg har brug for en, som kan introducere til, hvordan man arbejder på Wikipedia samt bl.a. fortælle om arbejdet som patruljant. Et oplæg på ca. 15-20 min.

  Deltagerne er 6-7 kandidatstuderende på Musikvidenskab. Arrangementet finder sted på Det Kgl. Bibliotek i Aarhus 5. oktober 2018.

  Jeg har lovning på, at to Wikipedianer gerne vil deltage og hjælpe med workshopdelen, men jeg mangler altså en, der kunne tænke sig at stille sig op og fortælle om Wikipedia.

  Skriv evt. til kw@kb.dk for mere info.

  Mange hilsner Karen

  Jeg har aftalt med Karen, at jeg laver det ønskede oplæg. Mvh. Arne (Amjaabc) (diskussion) 25. aug 2018, 10:54 (CEST)


  Geografiske koordinater fra Wikidata[rediger kildetekst]

  I øjeblikket henter vi geografiske koordinater fra Wikidata med skabelonen {{Coord wd}}, men den kan kun hente fra egenskaben geografiske koordinater (P625), og den kan ikke bruge kvalifikatorer. Derfor har jeg planlagt at lave en ny skabelon {{Wikidata-koord}} i stil med {{Wikidata-emne}}, {{Wikidata-tal}}, {{Wikidata-tid}}, {{Wikidata-tekst}} og {{Wikidata-streng}}. Samtidig vil de sidstnævnte også få mulighed for at vise koordinatværdier fra kvalifikatorer, hvilket de ikke kan i dag.

  Det vil give nye muligheder i infobokse. To eksempler er øjepunktskoordinater (P1259) for malerier, og koordinater for vandløbets udspring (P885) og vandvejsudløb (P403) for floder.

  Jeg forestiller mig at {{Wikidata-koord}} skal kunne tage parametrene "display", "format", "name", "type", "region", "scale" og "dim" med samme betydning som i {{Coord wd}} og {{Coord}} (beskrevet på Wikipedia:Geografiske koordinater), samt både kunne vise koordinater som disse skabeloner gør med link til kort (ved at bruge Modul:Coordinates som de også gør), og som ren tekst uden links.

  Er der nogen indvendinger, bemærkninger eller ændringsforslag til dette? --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 22. aug 2018, 08:32 (CEST)

  Det lyder brugbart og som et godt stykke arbejde --HilgeJohan (diskussion) 22. aug 2018, 12:01 (CEST)
  Jeg ved ikke om der er noget at gøre ved det, men jeg har tidligere været irriteret over hvordan kortet vises, når openstreetmap har et uhensigtsmæssigt tag.--Kjeldjoh (diskussion) 22. aug 2018, 18:58 (CEST)
  Jeg kunne tænke mig en minimal udgave, hvor kvalifikatorer kunne være en inputparamenter til Coord/Coord wd. Dvs den bliver en funktion i Modul:Coordinates. I mange tilfælge har vi ikke brug for de øvrige funktioner, som wikidata-serien af skabelonen har. Og kunne vi lokke andre wiki'er til at have samme parameter deres udgaver af Coord?
  {{Wikidata-koord}} kunne en udbygget skabelon a.la. de andre skabeloner i den serie, hvor man kan styre om den skal vises elle ej mv.
  Jeg har en overvejelse af konvertere mange af coord wd til coord, da input-parameterne til Coord wd i mange tilfælge ikke praktisk betydning. Der, hvor Coord wd kan bruges, er hvor enten koordinater mangler eller hvor region-parameter findes ud fra wikidata.
  @Kjeldjoh: Visning af OSM-tags sker på toolforge - det kan vi ikke gøre noget ved lokalt. --Steen Th (diskussion) 22. aug 2018, 20:26 (CEST)
  @Kjeldjoh: Jeg har rodet intensivt med OpenStreetMap i mange år. Hvad mener du med "når openstreetmap har et uhensigtsmæssigt tag"? Kan du give et eksempel? --Hjart (diskussion) 22. aug 2018, 20:37 (CEST)
  Den jeg tidligere var irriteret over var Burger King. Selvom man sætter region:US, så zoomes der ud, så tre andre punkter også tages med.--Kjeldjoh (diskussion) 22. aug 2018, 21:08 (CEST)
  Ok, jeg fandt ud af det. Det sker ind imellem at en eller anden begynder finder på at sætte uhensigtsmæssige wiki links på f.eks. individuelle Burger King steder. Det er naturligvis en fejl og så også nemt at slette igen, hvilket jeg har gjort nu. Hvis du skal have hjælp til det en anden gang siger du bare til. --Hjart (diskussion) 22. aug 2018, 21:40 (CEST)
  @Kjeldjoh: @Steenth: Selvfølgelig kan der gøres noget ved det og i kunne endda gøre det selv. Det handler bare om at oprette en konto ovre på osm.org, finde de objekter, der er uhensigtsmæssige tags på og så simpelthen slette de pågældende tags. Det er nemt. I løbet af en dags tid eller lign kommer ændringerne så igennem til Wikimedias kort.--Hjart (diskussion) 22. aug 2018, 22:14 (CEST)
  @Steenth: Det undrer mig at du vil ændre i Modul:Coordinates. Det vil gøre det sværere at opdatere fra engelsk Wikipedia, hvis der sker formatændringer. Jeg synes at det er god arbejdsdeling at lade to forskellige moduler hente koordinater, hhv. lave microformatering. Det vil normalt gøre vedligeholdelse lettere. Hvis coord wd skal kunne lidt mere såsom at hente koordinater fra en kvalifikator, hvorfor så ikke skrive en lille simpelt modul specifikt til det, og lade aflevere koordinaterne til et uændret Modul:Coordinates? --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 22. aug 2018, 22:46 (CEST)

  Skabelonen til hentning af koordinater er færdig og ligger til testning på Bruger:Dipsacus fullonum/Wikidata-sandkasse/Skabelon:Wikidata-koord. Efter testfasen vil {{Wikidata-koord}} blive oprettet.

  Skabelonen tager de samme parametre som de øvrige "Wikidata-datatype"-skabeloner og har derforuden "display", "format", "name", "type", "region", "scale" og "dim" med samme betydning som i {{Coord}}, men alle med almindelig skabelonparameter-syntaks. Man kan ikke bruge "globe", da himmellegeme læses fra Wikidata. Hvis "region" ikke er brugt, udfyldes automatisk ud fra landeangivelsen på Wikidata. GeoHack, WikiMiniAtlas og OSM-kort slås fra med "koordlink=nej". --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 25. aug 2018, 18:45 (CEST)


  EU Copyright Reform[rediger kildetekst]

  As you might already know, there is currently a copyright reform going on in the European Union, which will affect Wikipedia and other free knowledge projects. In July, the European Parliament debated a proposal that would have been harmful for freedom of expression and collaboration online. Many Wikimedia organisations and communities took action in June and July to oppose it and contributed to the rejection of this version of the proposal.

  After its summer break, the European Parliament will vote on new amendments to the European Commission’s original proposal on 12 September. Members of the European Parliament can submit such new amendments by 5 September. The European Wikimedia organisations, members of the Free Knowledge Advocacy Group EU, and the Wikimedia Foundation are working on making sure amendments that protect and grow free knowledge will be on the table. These include a new approach to Article 13, but also safeguarding the public domain, freedom of panorama and user generated content.

  Over the coming weeks, it will be important for Wikimedia to promote our vision of a copyright framework that helps us share the sum of all knowledge online. Should your community wish to engage in further public policy actions around this we would greatly appreciate if you coordinate with us to make sure our message is coherent across countries. We want to promote sensible copyright rules that advance access to information and knowledge instead merely stopping a bad proposal.

  You can help by translating and sharing information materials in your language, sending an opinion piece to media in your country, contacting MEPs from your region with suggestions to support positive amendments, or participating in events in Brussels and Strasbourg (on 6 and 11 September, tbc).

  We will provide updates soon about the community activities. In addition, we will share information and guidance on important amendments to the copyright proposal in due time. --Dimi z (diskussion) 20. aug 2018, 14:30 (CEST)


  Interaktive kort[rediger kildetekst]

  Danske kommuner med venstre-borgmester ifølge Wikidata (klik for at se navnet)

  Vi har fået nye muligheder for interaktive kort som sikkert med fordel kan erstatte nogle af de nuværende positionskort i infobokse og andre steder i artikler. Kortene kan udfyldes med punkter og områder, og farves med forskellige farver ud fra oplysninger på Wikidata. Område-afgrænsninger (geoshapes) kan gemmes i map-filer på Commons, eller komme fra OpenStreetMap. Foreløbig mangler vi hjælpesider til hvordan man gør, skabeloner til at forsimple tingene, samt en snak om hvordan vi ønsker at bruge disse muligheder. <mapframe>-tagget er beskrevet på mw:Help:Extension:Kartographer. Geoshapes er beskrevet på mw:Help:Map Data. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 27. aug 2018, 10:50 (CEST)

  Jeg indsatte et kort på Søer i Danmark med klikbare søer med link til artiklen om søen. Wikidata har 220 søer i Danmark, som kan være på kortet hvis de har et wikidata-tag på OpenStreetMap. Manglende søer på kortet kan tilføjes ved oprette dem på Wikidata, og tagge dem med Wikidata-id på OpenStreetMap. Det er i øjeblikket ikke muligt at lave tilsvarende for åer, da de fleste å-objekter på OpenStreetMap er en type som ikke kan vises på Wikipedia (relationer med type=waterway). Enkelte åer kan dog godt vises. Sagen er på phab:T156433, men det er sat til lav prioritet af resursemæssige årsager. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 29. aug 2018, 00:56 (CEST)


  Editing of sitewide CSS/JS is only possible for interface administrators from now[rediger kildetekst]

  (Hjælp venligst med at oversætte til dit sprog)

  Hi all,

  as announced previously, permission handling for CSS/JS pages has changed: only members of the interface-admin (Brugerfladeredaktører) group, and a few highly privileged global groups such as stewards, can edit CSS/JS pages that they do not own (that is, any page ending with .css or .js that is either in the MediaWiki: namespace or is another user's user subpage). This is done to improve the security of readers and editors of Wikimedia projects. More information is available at Creation of separate user group for editing sitewide CSS/JS. If you encounter any unexpected problems, please contact me or file a bug.

  Thanks!
  Tgr (talk) 27. aug 2018, 14:39 (CEST) (via global message delivery)


  Opfølgning vedr. Den Danske Frimurerorden[rediger kildetekst]

  De danske frimurer er meget interesseret i at få slettet indhold vedr. optagelse og grader i Den Danske Frimurerorden og visse andre informationer. Dette er et ønske, som jeg synes, at vi skal tage en debat om. Jeg vil derfor opfordre alle debattører til at udvise god tro og mest mulig forståelse overfor frimurernes ønske, så vi forhåbentlig kan få en debat, der ender ud i en beslutning, som alle kan være tilfredse med. Personlig har jeg meget lidt tid pga. jeg i mandags startede på juraAarhus Universitet og også har visse andre opgaver udenfor studiet, men jeg vil følge med så godt jeg kan.

  Nedenstående er en mail jeg har modtaget fra Wikimedia Foundations juridiske afdeling for en time siden.


  Hi Asger,

  I wanted to get back in touch with you about this case. I had a phone call today with the Freemason's lawyer. She raised a few points that I thought were somewhat valid and that I want to pass along to you for the consideration of the Danish community (please feel free to share this email or a summary of it on-wiki).

  1. She noted that a significant amount of the information in the two Freemasons articles is not sourced. She gave examples such as the fact that one of the former leaders is retired or some of the details about the rituals. That did make sense to me, and while I am not familiar with the Danish policies specifically, did seem like it might make sense for the community to review the article and remove parts that might be out of compliance with the no original research policy.

  2. She expressed difficulty in working on-wiki and concern that only one or two editors might be insisting on keeping material that is either not public or is not really relevant to an article about the freemasons (and that she thought might even intrude on individual privacy in the case of some of the retired members). I don't know if her perspective is accurate, but I think it would be worth checking whether it reflects community consensus or not. And if not, perhaps it would be good to bring the article review up for discussion or perhaps an RFC if appropriate.

  3. She mentioned the Danish Supreme Court ruling that you've already been notified about previously. While I don't think it requires changes here, I do want to raise the court case itself as a publicly available source that could be seen as persuasive information for how the article should be written. If you or other members of the community do not find it persuasive, that is also fair, but I wanted to note that since they brought it up.

  Lastly, I do want to encourage you or others who are willing to do some work on this article. While it's unfortunate that this originally came up in the context of legal threats, my discussion with them was that they are willing to work with the community and Wikipedia processes at least somewhat, and I think that if the unsourced parts of the articles that concern the Freemasons are changed or removed, it would likely satisfy their concerns. My understanding is that they themselves tried to edit the articles a few times and were probably reverted as vandalism, which I think led to them being frustrated and making the original legal threat that you received, but if there is a better consensus review process, I think that would work out a lot better.

  Best, Jacob

  Senior Legal Counsel


  Med venlig hilsen
  --Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 31. aug 2018, 20:23 (CEST)

  Oplysningerne vedrørende optagelse og grader er (så vidt jeg kan se) hentet bl.a. fra Sverre Dag Mogstads bog Frimureri. Mysterier, fellesskap, personlighetsdannelse, der også er omtalt i artiklen og nævnt i litteratur-afsnittet. Så længe der er tale om en offentligt tilgængelig kilde, der kan lånes på biblioteket, kan jeg ikke se, hvorfor vi ikke skulle kunne bruge den i artiklen. Hvad angår de enkelte frimureres medlemskab af ordenen er det som udgangspunkt noget, der tilhører privatlivets fred; men eftersom frimurerordenen selv har udgivet sit medlemsregister (Matriklen) som en bog, der ligeledes kan lånes på biblioteket, er der jo også her tale om offentligt tilgængelig information, tilmed offentliggjort af dem selv. Hvad angår "visse andre informationer", må det konkretiseres lidt, hvis vi skal kunne tage stilling. Men under alle omstændigheder tak til Asger for at tage slæbet med korrespondance osv.! Vh. SorenRK (diskussion) 31. aug 2018, 20:44 (CEST)
  Jeg har sendt en mail omkring oprettelse af denne debattråd til både WMF Legal og frimurerordens juridiske repræsentanter, hvori jeg opfordrer dem til at deltage, så jeg håber, at de vil rejse deres synspunkter her og selv redegøre for, hvad de ønsker rettet og slettet :) Mvh. Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 31. aug 2018, 20:48 (CEST)

  Til alles orientering: Vores tidligere diskussion/samtale om Den Danske Frimurerordens brev kan læses her: Wikipedia:Anmodning om administratorassistance/Email om retlige krav. --AnetteM (diskussion) 31. aug 2018, 21:26 (CEST)

  - Jeg er enig med Bruger:SorenRK i det, han skriver ovenfor.
  - Hele denne affære er jo blot Den Danske Frimurerordens forsøg på at få redaktørstatus over artiklen om dem, så de kan censurere og bestemme, hvilke oplysninger artiklen må indeholde. Men Wikipedia er en encyklopædi og ikke en reklamebrochure.
  - Jeg vil kraftigt advare imod, at vi giver virksomheder, foreninger, fagforeninger, religiøse organisationer osv. en så omfattende redaktionel ret og indflydelse, som Den Danske Frimurerorden forsøger at få. Det vil egentlig også være imod Wikipedias ånd og normen omtalt på Wikipedia:Selvbiografier (hvor der bl.a. står "Sådanne artikler er generelt uønskede, da de ikke lever op til Wikipedias grundlæggende krav om uafhængighed og neutralitet."). Inden længe har vi et politisk parti, der ligeledes får en advokat til at skrive, at vi skal slette oplysninger om dem. Eller også en dansk erhvervsvirksomhed, fagforening eller politiker, hvor f.eks. sidstnævnte vil have slettet afsnittet "Kontroverser" i artiklen om vedkommende. Hvis Den Danske Frimurerorden får fjernet faktuelt korrekte ting fra Wikipedia, blot fordi de er kede af, at det står her, så danner det præcedens for, at andre kan kræve det samme. For hvis Den Danske Frimurerorden får lov, hvad skulle så være grunden til, at andre (f.eks. Scientologys danske afdeling) ikke skulle kunne få lov til det samme.
  - Bemærk at der på både dansk og engelsk Wikipedia står hemmelige oplysninger om andre foreninger: F.eks. Scientology#Myten om "Xenu" og en:Xenu.
  - Højesteretsdommen fra 1982 om en film er også omtalt på Den Danske Frimurerorden#Retssag i 1982, hvor der også omtales en nyere dom fra 1994 vedrørende professor Dag Sverre Mogstads bog (der i øvrigt er brugt som kilde her på Wikipedia). I den nyere dom fik frimurerne ikke medhold i deres krav, og bogen med grundig gennemgang af alle ritualerne kan i dag lånes på 61 danske biblioteker (ifølge bibliotek.dk). Højesteretsdommen er for mig at se ikke særlig relevant, men en advokats desperate forsøg på at give frimurernes krav noget pondus over for Wikipedia. Højesteretsdommen drejer sig om en film, der hovedsageligt handler om frimurerritualer, og i filmen latterliggøres frimurerne og deres ritualer, og frimurerne sammenlignes med en drengeklub og en primitiv høvdingeklan. På Wikipedia har vi derimod en neutral og respektfuld omtale af 2 af de 11 ritualer, som Den Danske Frimurerorden bruger. Dertil kommer, at Wikipedias kortfattede omtale af de to ritualer er en del af en større sammenhæng - Wikipedias artikel er langt fra kun en omtale af ritualer, men en omfangsrig artikel om Den Danske Frimurerorden.
  - PS: Som nævnt på Wikipedia:Anmodning om administratorassistance/Email om retlige krav ser det ud til, at Den Danske Frimurerorden bruger en advokat, der blev fyret fra sin tidligere arbejdsplads, fordi hun "fabrikerede" en e-mail til brug som dokumentation.[11] På Den Danske Frimurerordens hjemmeside ddfo.dk står en masse "snak", der, så vidt jeg kan se, kort sagt handler om, at frimureri går ud på, at man skal opføre sig ordentligt og moralsk korrekt. Så enten er frimurere ekstremt dobbeltmoralske/hykleriske, eller også er deres valg af advokat en indikator for, at frimurerne ikke selv prioriterer denne her sag særlig højt. Så måske skal vi på Wikipedia heller ikke bruge særlig meget tid og ressourcer på denne sag. --AnetteM (diskussion) 31. aug 2018, 23:38 (CEST)
  Angående at være "et forsøg på at få redaktørstatus" så har de nu engang ret til at blive hørt og give udtryk for deres synspunkter. Dette er et forsøg på en åben debat, der skal fremme samhørighed, ikke en overtagelse af artiklers indhold. Det er da nu engang bedre, at de deltager i en debat end, at de redigerer direkte i artiklen. Derudover er det generel kutyme på Wikipedia, at oplysninger om personer uden kildeangivelser kan fjernes, og dem er der nu engang nogen stykker af i artikler. Så, at de bliver gennemset og alle får mulighed for at give deres mening til kende kan vist ikke komme til nogen skade. Mvh. Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 1. sep 2018, 00:00 (CEST)
  Til Bruger:Asger: Har jeg ikke også ret til at give udtryk for mine synspunkter ovenfor? Jeg tror, du har misforstået mit indlæg lidt. Jeg har ikke udtalt mig imod, at du har oprettet dette indlæg på Landsbybrønden, ligesom jeg heller ikke har udtalt noget om, at frimurere ikke har "... ret til at blive hørt og give udtryk for deres synspunkter." Jeg har derimod udtalt mig om frimurernes ageren, og hvorfor der efter min mening ikke er grundlag for at slette de afsnit, som de ønsker slettet. Dertil kommer, at frimurerne har angrebet artiklerne i en sådan grad, at Bruger:InsaneHacker har permanent beskyttet Frimureri for redigering.[12] Og derudover har frimurerne langt fra selv gjort et "forsøg på en åben debat", idet de lod en advokat sende en e-mail med nogle krav og trusler, og e-mailens indhold skulle tilmed behandles fortroligt. Selv det at advokaten havde skrevet til Wikipedia på vegne af Den Danske Frimurerorden måtte I administratorer heller ikke nævne. Vedr. det med kilder så se Bruger:SorenRK's indlæg ovenfor. I øvrigt er jeg ikke enig med dig i din opfordring om "... at udvise god tro og mest mulig forståelse overfor frimurernes ønske...", for jeg mener, at det generelt er forkert at lave særbehandling af nogen, ligesom jeg ikke synes, at frimurernes konfrontatoriske ageren med advokat og trusler mod Wikipedia ligefrem skal belønnes. Vurderingen af frimurernes ønsker skal efter min mening foregå sagligt og ikke med større forståelse end i alle andre tilfælde. --AnetteM (diskussion) 1. sep 2018, 00:57 (CEST)
  Jeg er enig i at tingene skal ske sagligt, og jeg synes ikke at det er sagligt at diskutere valg af advokat eller dennes tidligere optræden. Lad os høre hvad de ønsker og så tage stilling til det. Der er ikke rigtig noget at tage stilling til nu. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 1. sep 2018, 01:30 (CEST)
  Jeg ved ikke, hvem du er enig med, for jeg har alene skrevet, at vi bør være saglige i vores vurdering af frimurernes ønsker (og dermed ikke lave en usaglig særbehandling i vurderingen af deres ønsker). Jeg har ikke udtalt mig om, hvad der bør eller ikke bør diskuteres her på siden. --AnetteM (diskussion) 1. sep 2018, 02:17 (CEST)
  På et helt generelt plan: Som udgangspunkt bryder jeg mig ikke om, at foreninger bruger advokater til at tage kontakten til Wikipedia. Derudover bryder jeg mig heller ikke om, at man på den måde forsøger at påvirke en artikels indhold. Hvis der er problematiske informationer i artiklen, som vi ikke kan dokumentere, så skal det selvfølgelig slettes. Dette gælder i alle artikler. Kan vi dokumentere informationerne, så skal de blive stående. Hvis vi overskrider privatlivets grænse (eksempelvis nævner børn ved navn jf tidligere vedtagelse), så skal det selvfølgelig også rettes. mvh Tøndemageren (diskussion) 1. sep 2018, 11:46 (CEST)

  Som jeg beskrev i den tidligere diskussion Wikipedia:Landsbybrønden/Frimureri og Den Danske Frimurerorden, så mente jeg tidligere at artiklerne Frimureri og Den Danske Frimurerorden havde flere problemer.

  1. Der var store afsnit der er gentaget i begge artikler. Dette er blevet udbedret.
  2. At der er en deltaljeret beskrivelse af ritualerne er kontroversielt. Jeg mener at det er fint at vi beskriver det på Wikipedia, men kunne godt tænke mig at vi udviste hensyn til læsere der ikke ønsker at få spoilet deres oplevelser. Der var tidligere ikke opbakning til at indsætte en spoiler-advarsel.
  3. Flere af de anvendte kilder var ikke neutrale i deres holdning. Den værste af dem er blevet slette.
  4. Kendte frimurere: Jeg mener ikke at lange lister over kendte frimurer er relevant. De fremgik i begge artikler, samt på sin egen liste. Listen Kendte frimurere er blevet nu blevet slettet, og der er blevet ryddet lidt ud i de lange lister, men de kan godt blive gået efter, for om alle er relevante.

  Så alt i alt, mener jeg ikke at artiklerne har de store problemer længere. --Kjeldjoh (diskussion) 3. sep 2018, 09:47 (CEST)

  SYNTES det er usmageligt at henvise til den ppgældendes advokats fortid i denne debat og er en overtrædelse af gældende lov samt data lov EU (Skrev 78.60.144.240 (diskussion • bidrag) 28. nov 2018, 07:50. Husk at signere dine indlæg.)

  Det tjener Wikipedia til ære, at ingen har reageret på den ovenstående falske påstand fra en ip-bruger om "gældende lov samt data lov EU". Ip-brugerens bemærkning er efter min mening irrelevant for debatten her på siden, men i tilfælde af der engang skulle være en rutineret Wikipedia-bruger, der læser påstanden og kommer i tvivl, så skal følgende nævnes: Den korte omtale af advokat Mette Klingsten ovenfor er ikke i strid med databeskyttelsesforordningen (også kendt som persondataforordningen), databeskyttelsesloven eller anden relevant lovgivning. Omtalen er heller ikke injurierende, da den er sand og kommer fra bl.a. den oplyste kilde ovenfor (Berlingske: "Manipuleret mail lå bag partners afgang fra Bech-Bruun"). Og googler man, finder man hurtigt andre aviser med samme oplysninger. Så ingen problemer her på siden og ingen grund til yderligere diskussion om advokaten. --AnetteM (diskussion) 28. nov 2018, 14:32 (CET)